Page 1

Qüuestiona ri de la Inquisició

Maria del Valle, Rocío Trenado, Nacho Garzón, Belén Magraner i Frank Marí. 4ESO B CURS: 2013/2014 Assignatura: Història Professor: Enric Luján


EL TRIBUNAL DE LA INQUISICIÓ O DEL SANT OFICI Contesteu a les preguntes i elaboreu un treball amb els continguts de les respostes. 1.- Aquest tribunal, en quin moment es va crear i amb quina finalitat? La inquisició es va crear en 1184, i a 1487 a España amb la finalitat de difondre el catolicisme governada pels reis. 2.- En aquest tribunal, quina classe de delictes es jutjaven? La inquisició va ser una institució judicial creada per Pontífex Romà Gregori IX l’any 1231 per lluitar en contra de les heretgies. El 1478 per iniciativa de Ferran el Catòlic i amb la finalitat de combatre als jueus, es creà la Inquisició Espanyola. La Inquisició Espanyola autoritzava als Reis Catòlics a anomenar inquisidor en els seus regnes. Els seus successors que l’usaren com una poderosa arma. Tenia un pes social molt gran donat el seu prestigi i es lliberava de pagar molts impostos. També, rebia un tracte jurídic diferents als dels burgesos o camperols. 3.- Quina manera de procedir tenia el Tribunal de la Inquisició? Com actuava? Poden procedir per tres maneres, per la inquisició, acusació i la denunciació. Actuava que amb la gent que feia algun delictes el prenien foc en una foguera. La inquisició aconseguia informació sobre les heretgies del ciutadans de la mà dels catòlics més fidels, ja que aquestos no valien que dubtaren d’ells. Quan tenien un cas anaven a casa a l’acusat i se l’emportaven a la presó. Després d’uns vint deu en les condicions pèssimes de la presó de la Inquisició, el inquistador l’interrogava sense que l’acusat es donara conte de que se l’acusava, pel que era quasi imposible defensar-se.


Si l’acusat confessava, la pena era menor que si no ho feia el podrien torturar fins que ho fera. 4.- Quina relació hi havia entre el Tribunal de la Inquisició i la Monarquia Absoluta? Era important el poder de l’església en la Monarquia Absoluta? La relació que hi havia entre el Tribunal de la Inquisició i la Monarquia Absoluta era que els dos eren molt poderoses, la qual les dos estaven relacionades en la religió catòlica i tenien una gran influència sobre les persones. Si, tenia una gran influència sobre la monarquia. 5.- Com actuarà el Tribunal de la Inquisició front a les idees de la Il·lustració que arriben a Espanya des de França? En aquests textos tens alguna informació al respecte. La intervenció del Sant Ofici en la lluita contra la penetració de idees revolucionaries franceses, a partir del 1789, es manifestava per exemple en un edicte inquisitorial de 13 de desembre de 1789 on es declarava que s’havia prohibit la lectura d’uns papers en els quals es pretenia, segones ells, destruït l’ordre polític i social i la jerarquia de la religió cristiana. El Sant Ofici va mantenir intacte el seu aparell de vigilància que preveia la presència de comissaris en els ports marítims i en les fronteres terrestres, així com la visita sistemàtica a les llibreries del regne, estaven obligades a presentar un exemplar de l’índex de llibres prohibits, així com un inventari anual de les seues existències. 6.- Quina reacció tindran els filòsofs i pensadors espanyols que escolten notícies del que està passant a França en època de la Revolució. Ací tens altre text que et pot ajudar. La relació que tenien els filòsofs i pensadors espanyols que escoltaven noticies del que estava passant a França en època de la revolució, va ser que els dos volien lluitar contra el despotisme religiós i civil, ja que no estaven d’acord amb el tribunal tenebres. 7.BUSQUEU MÉS INFORMACIÓ I COMENTEU LES 4 CARACTERÍSTIQUES IMPORTANTS QUE APAREIXEN A CONTINUACIÓ: Busqueu més informació sobre elles i expliqueu-les en el treball. Aquestes idees també eren defensades per la Inquisició. 1ª.- VISIÓ TEOCÈNTRICA DEL PENSAMENT DE L’ANTIC RÈGIM :


És la concepció ideològica en la qual Déu és el centre de l'Univers. La gent es creu que tot va ser creat per ell i es dirigit per ell i no existeix cap raó més que el desig de Déu sobre la voluntat humana. Abarca inclus la raó científica, ja que tot o explica per voluntat divina i mística de Déu.

2.- ORIGEN DIVÍ DEL PODER DEL REI. (ESGLÈSIA I MONARQUIA ABSOLUTA ESTAVEN UNITS) El rei rebia el poder de manera divina, la autoritat del Rei es designada per déu i sols ell li deu rendir contes. El rei es la llei. 3.- SOCIETAT ESTAMENTAL: Una societat estamental era aquella societat que estava dividida per gent privilegiada i gent no privilegiada. En aquella època, la riquesa marcava les classes i estamentava a la gent. La majoria de la gent, pertanyia al grup dels no privilegiats cosa que feia que els privilegiats tinguessin més privilegis.

4.- CONDICIÓ DE LA DONA EN L’ANTIC RÈGIM: Durant l’antic regim, la tasca de la dona era fundamentalment domèstic. Consistia en tres funcions bàsiques, ser bona mare i esposa, ordenar el treball domèstic i perpetuar la espècie humana. Alguns traçaven el perfil ideal de la dóna: recaptada, obedient, sacrificada, defensora del seus, educadora del fills..


LLUMS- ASPECTES POSITIUS

OMBRES-ASPECTES NEGATIUS


1.-Van obrir les portes a una època de revolucions. 1.-No eren lliures de pensament Burgesos amb la finalitat de canviar una monarquia 2.-El castic per no ser creient era la pena de mort, fins a una república en la que pu8guen opinar el poble. a cremant-los en la foguera. 2.-Va provocar un moviment intel·lectual.

3.-Va perseguir als falsos conversos que sí que atemptaven segons el tribunal contra la fe catòlica

4.-Abús de poder d'alguns inquisidors que van acabar 3.-Cap al segle XVIII els intel·lectuals volien liderar el com indignes del regne del cel. món cap al progrés, traient-lo del llarg període de 5.-Van cremar llibres espirituals. tradicions, supersticions, irradicci i tirania. 6.- En els països de majoria protestant va haver-hi persecucions contra catòlics, contra reformadors 4.-Els il·lustrats varen renovar especialment les radicals (anabaptistes) i contra supòsits practicants de ciències, la filosofia, la política i la societat. bruixeria 5.-Gràcies als il·lustrats la població va augmentar considerablement i entre el 1650 i el 1800 Europa, va passar de 100 a 200 milions d’habitants, i aquest creixement demogràfic va ser causa de la revolució econòmica. 6.-Les tradicions comercials va nàixer, les comunicacions eren més fàcils gràcies a la construcció de xarxes viàries, de corrals i de carreteres, va augmentar la producció i manufactura. 7.-La il·lustració es caracteritzava per centrar el seu interés en la fe i en la pietat. 8.-Per canviar de monarquia feia falta que la gent pensara lliurement. 9.-Defensaven la tolerància enrers la persona, donant la pluralitat de punts de vistes i de cultures del món, i per tant, predicaven la llibertat de culte. 10.-En la política, es defensava la difusió de poders en legislatius, executius i judicials.

7.- La dona no tenia drets, només al treball domèstic. 8.- Tots depenien de l'Església i de Déu. 9.-El Rei un poder d'origen diví. 10.-La fe és una virtut inventada pels hòmens.

Qüestionari de la Inquisició  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you