Page 1

26/2/2014

edu365.cat. Sistema informàtic: maquinari. Avalua't

Sistema informàtic: maquinari

Escull la resposta correcta i comprova, en cada apartat, si has encertat el resultat o no:

1. El maquinari d'un sistema informàtic és:

El conjunt dels perifèrics El conjunt d'elements físics El conjunt de programes instal·lats

comprova

2. El maquinari està format pels següents elements principals: Unitat central de processament, memòria i perifèrics Unitat central de processament, mòdem i memòria Unitat central de processament, memòria i programes

comprova

3. Una de les principals funcions de la unitat central de processament és:

Emmagatzemar la informació del sistema informàtic Controlar el funcionament correcte del sistema operatiu Obtenir i processar la informació que li proporcionen els perifèrics

comprova

4. La memòria és l'element on l'ordinador:

Processa la informació http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/maquinari/avalua/index.htm

1/3


26/2/2014

edu365.cat. Sistema informàtic: maquinari. Avalua't

Tracta la informació Emmagatzema la informació comprova

5. Qui interpreta les instruccions que li arriben de la memòria?

El monitor i el ratolí La unitat central de processament Tots els perifèrics de sortida comprova

6. El conjunt de dispositius que permeten la comunicació d'un sistema informàtic amb l'exterior són els:

Programes informàtics Altaveus i gravadores Perifèrics comprova

7. Com es classifiquen els perifèrics?

Segons el tipus d'informació que tracten Segons el flux de la informació que tracten Segons els programes que utilitzen comprova

8. El perifèric que permet digitalitzar text i material gràfic i introduir-lo a l'ordinador es coneix com a:

Teclat Impressora Escàner comprova

9. El perifèric que permet enviar i rebre informació a través de l'ordinador utilitzant la xarxa telefònica es coneix com a:

http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/maquinari/avalua/index.htm

2/3


26/2/2014

edu365.cat. Sistema informàtic: maquinari. Avalua't

Navegador d'Internet Càmera digital Mòdem comprova

10. El perifèric que permet transferir dades a un paper, un plàstic, etc., en forma de textos i d'imatges es coneix com a:

Escàner Impressora Ratolí comprova

http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/maquinari/avalua/index.htm

3/3

Edu365 cat sistema informàtic maquinari  
Edu365 cat sistema informàtic maquinari  
Advertisement