Page 1

BOK 2.0 Lara van der Linden


Body of knowledge Lara van der Linden Student Vrijetijdsmanagement Minor Creatieve Industrie 4.2


Inhoud Werkveld oriëntatie Seminar What’s Up Pakhuis de Zwijger Werkveld oriëntatie Joe Sabia The technology of storytelling Werkveld oriëntatie documentaire R.I.P Remix Manifesto Werkveld oriëntatie documentaire Google versus China Werkveld oriëntatie documentaire Second Life

Sociaal op Social Media

Crossmedia concept Smart torch WOMM Smart Torch Persona Bronnenlijst


Werkveld oriëntatie Seminar What’s Up Pakhuis de Zwijger Mijn verwachting met betrekking tot deze seminar lag behoorlijk hoog. Ik verwachte inspirerende sprekers met een duidelijke ambitie. De seminar bestond uit vier interviews met de aanwezige gasten. Ik vond dit een aantrekkelijke manier van presenteren maar inhoudelijk viel het allereerst een beetje tegen. Ik had verwacht meer concrete kennis op de toen. Tegen mijn verwachting in stonden er vier sprekers waarvan er drie eigenlijk niet zo goed wisten waar ze mee bezig zijn. Op de vraag waar ze over 40 jaar trots op willen zijn wisten ze geen concreet antwoord te geven. Eerst vond ik dit nogal tegen vallen maar toen ik er nader over nadacht vond ik het eigenlijk heel prettig om naar vakmensen te luisteren die nog steeds niet weten wat ze precies willen met hun leven. Verwachtingen liggen tegenwoordig best heel hoog waardoor ik mij vaak onzeker voel over het feit dat ik nog niet weet wat ik wil doen na mijn studie. Na deze seminar besef ik dat het zo erg niet is als je geen duidelijk toekomstbeeld schetst voor jezelf. Zoals één van de sprekers zei:

“Ik zie wel waar het schip strand”


De eerste gast was fotografe

Iris Box.

Zij maakt elke maand een minikunstwerkje als teaser voor fotografieprogramma De Donkere Kamer in het pakhuis. Zij won in 2010 de Photo Academy Award. Haar meest recente project is “Evolution” dat hieronder is afgebeeld.. Ze probeert hiermee de evolutie te vertalen naar (bewegend) beeld. Ze gaf aan dat ze niet

zeer geïnteresseerd is in stilstaand beeld. Ze wilt graag vastleggen wat er tussen “A” en “B” gebeurd. De foto hierboven is onderdeel van een collectie van vier. Het is een bewegend beeld.


De tweede gast was cover mooi meegenomen. Zijn site coverjunkie viert het bestaan junkie . van creatieve covers “that Als artdirector van maga- smack you in the face or you zines als Intermediair en wanna lick”. Hij heeft een Hollands Diep ontwerpt hij magazine uitgegeven met 96 veel prijswinnende covers. mooiste covers. Hij vind de Hij is tevreden over een cover cover, op de volgende pawanneer het “likbaar” is. Wat gina weergegeven, zelf het ik leuk vond aan Jaap Biemans mooist... Zijn het billen of is dat hij heel erg zichtbaar borsten? De cover hierna is tevreden is met wat hij doet. de cover van zijn magazine. Hij gaf aan dat hij het voor zichzelf doet omdat hij zoveel van covers houdt. Het feit dat hij anderen er ook plezier mee doet vind hij

Jaap Biemans


De derde gast was

De laatste gast was fotograaf

Hansje van Halem.

Gijsbert Hanekroot.

Zij studeerde in 2003 af aan de Rietveld Academie. Nu creëert ze, als zelfstandig grafisch ontwerpster, onder andere boeken ontwerpen, posters, uitnodigingen en postzegels. Ze gaf aan dat ze moeite heeft met het zakelijke aspect van zelfstandig ondernemen. Daarbij gaf ze ook aan dat je altijd eerst hard op je bek moet gaan voordat je iets goed kan doen. Waarop ik dacht: “The harder you fall the higher you bounce”. Eigenlijk gaven alle gasten aan dat het er in de praktijk zo aan toe gaat.

Een heel bescheiden man die zichzelf geen fotograaf vind, op een paar foto’s na dan. Een warrig type met prachtige verhalen over het fotograferen van Neil Young, David Bowie, Muddy Waters, de Rolling Stones en vele andere rock legendes. Resultaten van zijn werkt zijn terug te vinden in het boek Abba… Zappa. Hier staan prachtige foto’s in.


Werkveld oriëntatie Spreker Joe Sabia The technology of storytelling

Once upon a time

there was a man named Lothar Meggendorfer. Meneer Meggendorfer was een duitse illustrator die pop up boeken voor kinderen heeft bedacht. De reden dat Joe Sabia deze man naar voren laat komen in zijn presentatie is omdat dankzij de pop up boeken storytelling in een nieuw daglicht kwam te staan. Verhalen zijn al duizenden jaren hetzelfde maar de manier waarop het verteld wordt blijft veranderen. Boeken, theater, radio, tv en uiteindelijk kwam het internet om de hoek kijken waardoor we verhalen over de hele wereld konden verspreiden. “We went from depicting hunting man on cave walls to depicting Shakespare on facebook walls”. Ik vind het interessant om stil te staan bij de manieren waarop het vertellen van verhalen is veranderd in de loop der tijd. Nu is er het internet en belevingen om verhalen over te brengen op anderen maar wat komt hierna? Zullen er altijd nieuwe manieren bedacht worden of houdt het ooit ergens op? 1. (www.ted.com Joe Sabia The technology of storytelling)


Werkveld oriëntatie Documentaire R.I.P Remix Manifesto

Deze documentaire won de Publieksprijs tijdens het International Documentary Filmfestival Amsterdam 2008. Op een humoristische manier wordt het belang voor kunstenaars en wetenschappers om elkaars kennis te kunnen delen aan het licht gebracht. De gevolgen van het huidige auteursrecht voor kunstenaars en wetenschappers worden als absurd en schokkend weergegeven. Ik vind het persoonlijk een lastige zaak. Aan de ene kant vind ik het belangrijk dat men de vrijheid moet hebben om zijn of haar creativiteit te kunnen uiten, ook als dit met bijvoorbeeld de muziek van iemand anders gebeurd. Aan de andere kant vind ik het gebruiken van het werk van iemand anders niet eerlijk tegenover de persoon of organisatie die

er veel tijd in heeft gestoken. Het is lastig om te bepalen waar grenzen getrokken moeten worden. Het verbieden van Disney tekeningen op een school vind ik echter over de grens van vrijheid gaan. Ikzelf sport bij een rugby club waar een zeemeermin in het logo is verwerkt. Wanneer wij als dames team shirts laten maken wordt hier vaak “De kleine zeemeermin” op afgebeeld. Iemand waarschuwde ons een keer voor het plegen van plagiaat. Ik moet toegeven dat mijn eerste reactie toen inderdaad was: BELACHELIJK! Toch hebben we ervoor gekozen om de afbeelding niet meer te gebruiken….


Werkveld oriëntatie Documentaire Google versus China

Don’t be evil’, luidt het credo van Google. Die lijfspreuk vormde vorig jaar aanleiding voor de internetgigant om te vertrekken uit China. Als het bedrijf zich bleef onderwerpen aan de Chinese censuurwetten zou het haar lijfspreuk te grabbel gooien, vond Google-oprichter Sergey Brin. Volgens NRC Handelsblad heeft Google hiermee een norm gepresenteerd: wel respect maar geen blinde adoratie voor de nieuwe wereldmacht. Zullen andere bedrijven volgen? 2. (www.sargasso.nl/archief/2011/04/18/ google-versus-china-en-de-waarde-vaninformatie)

Allereest was ik verrast van alle informatie die gecensureerd wordt in China. Ik vind het bijvoorbeeld krankzinnig dat zaken die als negatief voor het land gezien worden niet openbaar worden gemaakt voor de bevolking. Hoe kan China de wereld veroveren als merendeel van de bevolking niet eens op de hoogte is van wat er in eigen land gebeurd. Hierom vind ik het ook terecht dat Google zich heeft terug getrokken. Hun normen en waarden sluiten niet aan bij die van China. Het zou hypocriet zijn als ze in China gevestigd waren gebleven.


Werkveld oriëntatie Documentaire Second Life Tuurlijk had ik er wel eens van gehoord en was ik (ook toen) verbijsterd over de hoeveelheid mensen op de wereld die graag in hun computer kruipen om daar letterlijk het leven te leiden die ze in de echte wereld niet kennen. Ondanks het feit dat ik dit als wist was ik wederom stomverbaasd toen ik deze documentaire zag. Ikzelf kan me niet voorstellen dat je liever een virtueel leven leeft in plaats van het tastbare om ons heen. Daarnaast besef ik echter ook dat er (blijkbaar) genoeg andere mensen zijn die beweren niet gelukkig te kunnen zijn in de wereld hoe wij hem kennen. Een gat in de markt dat fantastisch is opgevuld door Philip Rosedale. Hij heeft een spel gecreëerd dat in de behoefte van gelukkig zijn kan voorzien. Iedereen wilt gelukkig zijn. Als dit niet lukt in de “gewone wereld” waarom zou je het dan niet proberen middels dit spel? Ik vind het een geweldig concept ondanks het feit dat ik niets begrijp van de mensen die het spel spelen.


Sociaal op Social Media Ja, ook ik heb er een aantal jaren geleden aan moeten geloven. Nadat ik al enige tijd een Hyves account had heb ik me toen overgegeven aan de wonderen wereld van Facebook. De voornaamste reden voor het aanmaken van een account was het feit dat Facebook internationaal is. Nu, zo een 3,5 jaar later, merk ik dat de drang om mijn “Facebook te checken” minder wordt. Ik post

wel nog regelmatig foto’s. Dit is echter meer om mijn schoonfamilie in Australië op de hoogte te houden van wat ik allemaal doe. Ik vraag me af of Facebook niet, net zoals Hyves, langzaam van het computerscherm verdwijnt. Ach, dan is er vast wel weer iets anders waar ik voor een paar jaar “verslaafd” aan kan raken. Twitter zal dit echter voor mij niet worden. Ik heb een Twitter account maar dit is een medium waar ik iets minder enthousiast over ben. Ik

moet eerlijk bekennen dat ik dit account heb aangemaakt vanwege de minor Creatieve industrie. Was het niet het geval geweest dat ik actief moet zijn op twee verschillende social media had ik nooit begonnen aan Twitter. Ik begrijp absoluut het belang van Twitter binnen mijn opleiding tevens als het belang van kennis delen en opdoen. Ik zal dus wat actiever moeten gaan tweeten, iets dat ik lastig vind… Ik ben nou eenmaal geen vrouw van weinig woorden............


Cr ossmediaconcept voor Smart Torch De Smart Torch is een volledig nieuw product waardoor zijn afzet markt nog gering is. Door middel van een crossmediaal concept voor brandbuilding willen wij het merk Smart Torch onder de aandacht brengen. De inwoners van Nederland moeten bekend raken met het merk en er vertrouwen in krijgen. De kracht van een concept staat los van de inhoud van het product. Het slagen ervan heeft eerder te maken met een duidelijk en goed communiceerbaar plan, de vanzelfsprekendheid van het con-

cept, de mate waarin iets blijft hangen en of het aanzet tot meewerken. Natuurlijk staat op de eerste plaats dat de doelgroep zelf bepaald of iets een sterk concept is. Er zijn echter wel bepaalde richtlijnen om een sterk crossmediaal concept neer te zetten. Belangrijke aspecten bij het uitzetten van een crossmediale aanpak zijn storytelling, Mediumspecificiteit, usability, relevantie en cocreatie. Wanneer deze elementen goed worden ingezet kunnen ze de doelgroep stimuleren om actief deel te nemen met als gevolg dat er over Smart Torch gesproken word (mond-tot-mond reclame). 3. (Hand-out De speerpunten van een crossmediastrategie college creatieve communicatie)

Communicatie instrumenten voor Smart Torch: 1. Posters en billboards 2. Social media twitter en facebook 3. Radio 4. Pers en gedrukte media 5. WOMM


S t o r y t e l l i n g Het verhaal dat over word gebracht op de doelgroep is het idee dat Smart Torch gelijk staat aan veiligheid. Door dit te communiceren moet duidelijke worden dat wanneer bedrijven Smart Torch gebruiken de veiligheid vergroot wordt. “Wanneer Smart Torch aanwezig is kunt u zich veilig voelen�. Dit heeft een heldere herkenbare betekenis waardoor een groot deel van de doelgroep wordt aangesproken. M e d i u m s p e c i f i c i t e i t De eigenschappen van de ingezette communicatie instrumenten worden optimaal gebruikt en vullen elkaar onderling aan. Zo zal de WOMM actie ervoor zorgen dat mensen eerder het internet op gaan om Smart Torch op te zoeken. Hier zullen zij dan in contact komen met de social media die ingezet wordt. De posters en billboards zullen allereerst vragen opwekken waarnaar er vervolgens herkenning optreedt. Deze herkenning kan weer naar voren komen binnen de gedrukte media. Het merk wordt steeds vaker

herkend waardoor het interessant is voor de media om erover te schrijven. Ook de radio helpt hier aan mee doordat dit een groot bereik heeft binnen de doelgroep. U s a b i l i t y Voor de doelgroep kost het geen moeite om met het merk in aanraking te komen. De manier van communiceren is effectief en efficiĂŤnt omdat er over het merk gesproken zal gaan worden. R e l e v a n t i e De relevantie van het merk is voor de doelgroep erg groot. Veiligheid is een belangrijk terugkerend aspect in de samenleving. De doelgroep vind een gevoel van veiligheid erg zwaarwegend en ziet Smart Torch dus graag in gebruik bij beveiligingsbedrijven. C o c r e a t i e Cocreatie vind vooral plaats op het internet. Door middel van facebook en twitter kan men ervaringen van (on) veiligheid delen en discussies met elkaar aangaan over het belang van Smart Torch. Ook op de radio vind cocreatie plaats aangezien hier hetzelfde gedaan kan worden als op facebook en twitter alleen dan via een ander medium.


WOMM Smart Torch De hedendaagse maatschappij kan niet meer zonder belevingen die de zintuigen en emoties prikkelen. Ook Smart Torch kan hier gebruik van maken door middel van een beleving in werking te zetten in de vorm van een verrassende demonstratie van het product die de inwoners van Nederland bij zal blijven. Hierbij kan gedacht worden aan het volgende: Er staat een lange rij mensen te wachten voor een discotheek. Iemand binnen de rij begint geĂŻrriteerd te raken en wordt enigszins luidruchtig. Wanneer het uit de hand dreigt te lopen zal een bewaker die in bezit is van een Smart Torch optreden tegenover de persoon die overlast bezorgt. Vervolgens kan er een schijnwerper op de overtreder worden geschenen waardoor men realiseert dat de gebeurtenis in scene is gezet. Dit zal een verassing zijn voor omstanders waardoor er waarschijnlijk over gesproken wordt. Op deze manier wordt er aandacht geschonden aan het product op een manier die past bij de hedendaagse maatschappij. De Smart Torch brengt verlichting. Dit kan letterlijk genomen worden in de zin van het licht dat onderdeel is van het product. Verlichting kan echter ook figuurlijk opgevat worden als een emotie die optreedt bij een gevoel van veiligheid. Door de verlichting van het merk en het product centraal te zetten kan er een herkenbaar handelsmerk ontstaan. Smart

Torch kan gebouwen letterlijk verlichten met lampen die het logo weergeven. Dit kan echter alleen op gebouwen die hier toestemming voor geven en die uiteraard Smart Torch in gebruik hebben. Ook kan gedacht worden aan lichten binnen steden. Donkere steegjes kunnen bijvoorbeeld verlicht worden waardoor het veiliger is om erdoorheen te lopen s’ nachts. Dit is dan allemaal te danken aan Smart Torch en bevorderd de Maatschappelijke veiligheid.


PERSONA Naam: Gabrielle van Dam Leeftijd: 28 jaar Woonplaats: Amsterdam Werk: Beveiligster bij privé beveiliging bedrijf Hobby: Boksen en rugby

Gabrielle valt binnen het VALS model onder “Makers”: Makers are motivated by self-expression. They express themselves and experience the world by working on it—building a house, raising children, fixing a car, or canning vegetables—and have enough skill and energy to carry out their projects successfully. Makers are practical people who have constructive skills and value self-sufficiency. They live within a traditional context of family, practical work, and physical recreation and have little interest in what lies outside that context. Makers are suspicious of new ideas and large institutions such as big business. They are respectful of government authority and organized labor but resentful of government intrusion on individual rights. They are unimpressed by material possessions other than those with a practical or functional purpose. Because they prefer value to luxury, they buy basic products. 4. (Blackboard link naar VALS model)


BRONNENLIJST 1. www.ted.com Joe Sabia The technology of storytelling 2. www.sargasso.nl/archief/2011/04/18/google-versus-china-en-de-waarde-van-informatie 3. Hand out De speerpunten van een crossmediastrategie college creatieve communicatie 4. BlackBoard link naar VALS periode 4.2 minor creatieve industrie


Lara van der Linden  

Lara van der Linden

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you