Page 1


Základná škola v Záhorskej Bystrici  

_ateliér II _konzultant: Ing. Arch. Alexander Schleicher, PhD.