Page 1

objekt nitra, stefanikova


Fakulta architektúry STU ateliér IV. Obnova pamiatok

lOKALITA

OBJEKT NITRA, STEFANIKOVA

2012 - 2013

garant predmetu: Ing. Arch. Pavol Paulíny, Phd. konzultant: Ing. Arch. Romana Fialová vedúci práce: Doc. Ing. Eva Králová, Phd. študenti: Katarína Hrvolová, Lenka Gerhátová


smer OC Galeria, mlynarce, vyjazd na bratislavu

nitra stare mesto

smer studentsky kampus, zlate moravce

20 10

40 30

m

Fakulta architektúry STU ateliér IV. Obnova pamiatok

Sirsie vztahy

OBJEKT NITRA, STEFANIKOVA

2012 - 2013

garant predmetu: Ing. Arch. Pavol Paulíny, Phd. konzultant: Ing. Arch. Romana Fialová vedúci práce: Doc. Ing. Eva Králová, Phd. študenti: Katarína Hrvolová, Lenka Gerhátová


_pôvodne obytný dom sa nachádza v Nitre na Štefánikovej ulici

_výhodná lokalita na spojnici medzi autobusovo - železničnou stanicou a historickým centrom je maximálne frekventovaná, prepojená pešou aj automobilovou dopravou

_objekt je umiestnený v radovej zástavbe, obkolesený mestotvornými funkciami s vysokou denzitou. Z funkcií. prevažuje obchod, školské a stravovacie prevádzky

Fakulta architektúry STU ateliér IV. Obnova pamiatok

funkcná analyza

OBJEKT NITRA, STEFANIKOVA

2012 - 2013

garant predmetu: Ing. Arch. Pavol Paulíny, Phd. konzultant: Ing. Arch. Romana Fialová vedúci práce: Doc. Ing. Eva Králová, Phd. študenti: Katarína Hrvolová, Lenka Gerhátová


_objekt z jednej strany hraničí s frekventovanou komunikáciou, z druhej s parkoviskom

_je možné ho ale uzavrieť a využiť tak potenciál ohraničeného samostatného priestoru

_nie je teda možné otvoriť objekt uzavretej štruktúry smerom von do zastavaného prostredia

_absenciu zelene v zastavanom okolí nahradí novozniknutá ,,oáza'' vo vnútrobloku

Fakulta architektúry STU ateliér IV. Obnova pamiatok

koncept

OBJEKT NITRA, STEFANIKOVA

2012 - 2013

garant predmetu: Ing. Arch. Pavol Paulíny, Phd. konzultant: Ing. Arch. Romana Fialová vedúci práce: Doc. Ing. Eva Králová, Phd. študenti: Katarína Hrvolová, Lenka Gerhátová


výhodná dopravná poloha na trase stanica - centrum vnútroblok s napojením na parkovisko prístup peších / MHD aj autom historická hodnota - výrazne staršia budova v zástavbe

možnosť vzniku izolovanej funkcie vo vnútrobloku vznik funkcií ktoré si vyžadujú parkovacie plochy predpoklad celodenného využitia vďaka rušnej lokalite

nedostatok zelene v husto zastavanom území hluk z komunikácie zastávka MHD blokuje prístup prechodné malé priestory bariérový prístup

obmedzená voľba funkcie v prednej fasáde - kontakt s rušnou ulicou vznik prevádzok nenáročných na priestorové požiadavky rekonštrukcia obmedzená z dôvodu potreby zachovať pamiatkové hodnoty

Fakulta architektúry STU ateliér IV. Obnova pamiatok

SWOT

OBJEKT NITRA, STEFANIKOVA

2012 - 2013

garant predmetu: Ing. Arch. Pavol Paulíny, Phd. konzultant: Ing. Arch. Romana Fialová vedúci práce: Doc. Ing. Eva Králová, Phd. študenti: Katarína Hrvolová, Lenka Gerhátová


Fakulta architektúry STU ateliér IV. Obnova pamiatok

pamiatková analyza

OBJEKT NITRA, STEFANIKOVA

2012 - 2013

garant predmetu: Ing. Arch. Pavol Paulíny, Phd. konzultant: Ing. Arch. Romana Fialová vedúci práce: Doc. Ing. Eva Králová, Phd. študenti: Katarína Hrvolová, Lenka Gerhátová


1.NP

1

2

4 3

5

m

1.NP

Fakulta architektúry STU ateliér IV. Obnova pamiatok

vykres buracichuprav prac vykres stavebnych

OBJEKT NITRA, STEFANIKOVA

2012 - 2013

garant predmetu: Ing. Arch. Pavol Paulíny, Phd. konzultant: Ing. Arch. Romana Fialová vedúci práce: Doc. Ing. Eva Králová, Phd. študenti: Katarína Hrvolová, Lenka Gerhátová


C C

1. np


1.NP

1

2

4 3

5

m

1.NP 1.PP

1.PP

Fakulta architektúry STU ateliér IV. Obnova pamiatok

vykres buracichuprav prac vykres stavebnych

O B J E K T N I T R vykres A , S buracich T E F prac ANIKOVA

2012 - 2013 Fakulta architektúry

STU ateliér IV. Obnova pamiatok garant predmetu: Ing. Arch. Pavol Paulíny, Phd. konzultant: 2012 - 2013 Ing. Arch. Romana Fialová vedúci práce: Doc. Ing. Eva Králová, Phd. študenti: Katarína Ing. Hrvolová, garant predmetu: Arch. Lenka Pavol Gerhátová Paulíny, Phd. konzultant: Ing. Arch. Romana Fialová vedúci práce: Doc. Ing. Eva Králová, Phd.


1.NP 2.NP

1

2

4 3

5

m

2.NP

Fakulta architektúry STU ateliér IV. Obnova pamiatok

vykres buracichuprav prac vykres stavebnych

OBJEKT NITRA, STEFANIKOVA

2012 - 2013

garant predmetu: Ing. Arch. Pavol Paulíny, Phd. konzultant: Ing. Arch. Romana Fialová vedúci práce: Doc. Ing. Eva Králová, Phd. študenti: Katarína Hrvolová, Lenka Gerhátová


2. np


R Ez p ozdl zny a -a


R Ez p ozdl zny C-C


gynekologická ambulancia

bazénová zóna

zubár

þDMRYĖD

REZ PRIECNY

Fakulta architektúry STU ateliér IV. Obnova pamiatok

rez pRIECNY

OBJEKT NITRA, STEFANIKOVA

2012 - 2013

garant predmetu: Ing. Arch. Pavol Paulíny, Phd. konzultant: Ing. Arch. Romana Fialová vedúci práce: Doc. Ing. Eva Králová, Phd. študenti: Katarína Hrvolová, Lenka Gerhátová


dol ne bocne okenne otvory su rozsi rene na uroven l i ni e okennych otvorov susedi aci ch budov z dovodu vi zual neho prepoj eni a s vnutornym funkcnym vyuzi ti m obj ektu

rozsi reni e okennych otvorov na uroven l i ni e okennych otvorov susedi aci ch budov na urovni cel eho prveho podl azi a v ram ci cel nej fasady

del eni e rozsi reneho okenneho otvoru odkazuj e na del eni e okenneho otvoru na 2. NP vo verti kal nom sm ere


ALTERNATÍVA RIESENIA PREMOSTENIIA - perforovaná predsadená fasáda je súčasne tieniacim prvkom, raster vychádza z členenia pôvodného okna, zvlnenie v radoch symbolizuje funkciu v objekte ,,vlnenie vodnej hladiny'' v časti s bazénom

Fakulta architektúry STU ateliér IV. Obnova pamiatok

VIZUALIZÁCIE

OBJEKT NITRA, STEFANIKOVA

2012 - 2013

garant predmetu: Ing. Arch. Pavol Paulíny, Phd. konzultant: Ing. Arch. Romana Fialová vedúci práce: Doc. Ing. Eva Králová, Phd. študenti: Katarína Hrvolová, Lenka Gerhátová


Bazénnapr í zemí-oknápos kyt uj úvi zuál nykont akts ozel eňouvovnút r obl oku,s chodi s kopr epáj as ozi mnou záhr adou-novot var om napos chodí

Vs t upnáchodba napr í zemí-s kl enou r ampouj ezabezpečený bezbar i ér ovývs t upa zár oveňzakonzer vovani e pôvodnejhi s t or i ckej podl ahy


Fakulta architektúry STU ateliér IV. Obnova pamiatok

VIZUALIZÁCIE

OBJEKT NITRA, STEFANIKOVA

2012 - 2013

garant predmetu: Ing. Arch. Pavol Paulíny, Phd. konzultant: Ing. Arch. Romana Fialová vedúci práce: Doc. Ing. Eva Králová, Phd. študenti: Katarína Hrvolová, Lenka Gerhátová


gynekologická ambulancia

ZÁKAZNÍCI

ZAMESTNANCI

8h/11%

Wellness

-

recepcia 2x masér 1x upratovačka 1x obsluha pri saunách 1x plavčík 1x

Wellness - 20x

20x

Čajovňa - 40x

Psychologická poradňa - 3x

Predajný priestor - 2x

Kaderníctvo - 7x

Psychologická poradňa - 1x

Kozmetika - 5x

Kaderníctvo - 3x

Gynekologická ambulancia - 7x

Kozmetika - 3x

Zubár - 2x

12h/17%

kozmetika 8h/11%

Predajný priestor - 10x

Čajovňa - 2x

wellness

predajný priestor 10h/14%

čajovňa 10h/14%

kaderníctvo 8h/11%

psychologická poradňa

zubár

8h/11%

8h/11%

Gynekologická ambulancia - 2x Zubár - 2x Udržbár - 1x

Fakulta architektúry STU ateliér IV. Obnova pamiatok

kapacity

OBJEKT NITRA, STEFANIKOVA

2012 - 2013

garant predmetu: Ing. Arch. Pavol Paulíny, Phd. konzultant: Ing. Arch. Romana Fialová vedúci práce: Doc. Ing. Eva Králová, Phd. študenti: Katarína Hrvolová, Lenka Gerhátová


Rekonštrukcia meštianskeho domu v Nitre  

_ateliér obnovy pamiatok _konzultant: Ing. Arch. Romana Fialová