Page 1

Magnitudes e unidades 1. Que e unha magnitude?

2. Magnitude fundamental e derivada.

3. Completa as magnitudes fundamentáis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 4. Combinación.

5. Que outras dúas magnitudes existen? 5.B.Defínelas

6.Que e unha unidade?

7.Que e unha unidade fundamental?


8.Explica o (S.I)

9.Completa as táboas. Magnitude Nome Símbolo

Unidade Nome

Símbolo m

m Tempo Kelvin I.de corrente Candela mol 10.Unidade derivada.(Obtención…)

11. Múltiplos de 10 PREFIXO

Submúltiplos de 10 PREFIXO

SÍMBOLO

SÍMBOLO

MÚLTIPLO

MULTIPLO


12.4 magnitudes que podas medir nun balón de fútbol.

13.Completa a táboa. Nome da u.

Símbolo da u km

Equivalencia m. N.científica 100m

dam m 10-1 0,01 10-3 14.Completa a táboa. Notación científica

Cambio de unidade

1 400 Hz 0,000 000 003 95 m 2 350 000 W 0,000 000 7 s 15.Factores de conversión 80 dam, 6 500 mm, 140 min, 2,5 h,144 km/h,1200 m a km,72 km/h a m/s


MAGNITUDES E UNIDADES  

Ejercicio que hize

MAGNITUDES E UNIDADES  

Ejercicio que hize

Advertisement