Page 1

LA PREMSA DELBAIX

Publicitat 93 470 01 05

n# 35 | juny 2012 | E l diari gratuït del Baix Llobregat

Se traspasa Cafetería / Panadería. Junto Plaza Cataluña. En la mejor zona de Cornellà. Tel.639 48 67 30

转让一家咖啡加面包店,门口可以摆桌子.就 在plaza cataluna那里 这个是cornella 最好的地方之一 . 联系电话:639 48 67 30

membre de l'associació

Suspès per la crisi el tancament d’una discoteca de Cornellà

Pàg. 9

El jutge considera que els 25 treballadors de la sala de festes Capitolio es quedarien sense opció a obtenir una nova feina

¡JUEGOS S Y JUGUETE I! ARA T HECHOS P Sant Vicenç dels Horts Centro Comercial La Vailet Corbera de LLobregat Passeig dels Arbres, 8

L'ACTUALITAT DEL FUTBOL, BÀSQUET I POLIESPORTIU EN EL BAIX LLOBREGAT

Pag. 14 -15

S I G U E C A D A D Í A L A S N O T I C I A S D E T U C O M A R C A , E N : w w w. l a p r e m s a d e l b a i x . e s


Producción y promoción: Editor: MediaBaix, S.C.P Mariano Martinez D.L.B - B-24636-2009 Editor: Redacció: Mariano Martinez Hector Marín 31 Tomás Bretón, hmarin@lapremsadelbaix.es 08950 Esplugues de Llobregat Redacció: Barcelona (Spain) Hector Marín Marçal Fontanals (Deportes) hmarin@lapremsadelbaix.es mail@lapremsadelbaix.es mfontanals@lapremsadelbaix.es Tel. 93 470 01 05 Disseny i maquetació: Marçal Fontanals (Deportes) Carlos Alcaide mfontanals@lapremsadelbaix.es Producción D.L.B y promoción: - B-24636-2009 Fotografía: Disseny i maquetació: MediaBaix, yS.C.P baiximagenes.com Producció promoció: Carlos Alcaide MediaBaix, S.C.P arxiu Fotografía: Editor: mail@lapremsadelbaix.es baiximagenes.com Mariano Martinez Tel. 01al 05 Publicitat atenció client: arxiu 93 i470 93 470 01 05 Redacció: Editor: Hector Marín Publicitat i atenció al client: Mariano hmarin@lapremsadelbaix.es 93 470 01Martínez 05 Redacció: no es Marçal Fontanals (Deportes) Hector Marín fa responsable de la veracitat de hmarin@lapremsadelbaix.es mfontanals@lapremsadelbaix.es Marçal Fontanals la publicitat ni dels(Esports) articlesno aliensesa Disseny i maquetació: mfontanals@lapremsadelbaix.es aquesta redacció.de Es prohibeix la pufa responsable la veracitat de Carlos Alcaide Disseny i maquetació blicació, còpia odels difusió de aliens qualse-a la publicitat ni articles Fotografía: Carlos Alcaide vol tipusredacció. d'imatge,Eslogotip, disseny, aquesta prohibeix la pubaiximagenes.com Fotografía: fotografia o continguts d'aquesta arxiu blicació, còpia o difusió de qualsearxiu i cesions publicació sense ellogotip, previal consenvol tipus d'imatge, disseny, Publicitat i atenció client: timent de 05 així com dels fotografia oil'editor, continguts d'aquesta 93 470 01 Publicitat atenció al client: respectius propietaris intel·lectuals 93 470 01 05 publicació sense el previ consendels mateixos. L'empresa reserva timent de l'editor, així es com dels el dret de tramitar accions legals es si no respectius propietaris intel·lectuals fa responsable de la veracitat de es fa un ús il·legal. dels mateixos. L'empresa esno reserva es la publicitat ni dels articles aliens dret de tramitar legalsde si fa aquesta responsable de accions la Es veracitat ael redacció. prohibeix es fa un ús il·legal. la publicació, còpia odiari difusió de publicitat articles aliens a Podrà trobarnieldels nostre distriqualsevol tipus d'imatge, logotip, buït en les següents poblacions: aquesta redacció. Es prohibeix la pudisseny, fotografía o continguts blicació, còpia onostre difusió de qualsed'aquesta publicació sense eldistriprevi Podrà trobar diari CORNELLÀ DEelLLOBREGAT vol d'imatge, logotip, disseny, buïttipus en les següents poblacions: consentiment de l'editor, així com ESPLUGUES DE LLOBREGAT dels respectius propietaris intelfotografia o continguts d'aquesta SANT JOAN DESPÍ lectuales dels mateixos. CORNELLÀ DE LLOBREGAT publicació sense el previL'empresa consenes reserva elDE dret de tramitar acSANT FELIU LLOBREGAT ESPLUGUES timentlegals de l'editor, aixíúscom dels cions si es fa un il-legal. SANT JUST DESVERN JOANpropietaris DESPÍ intel·lectuals respectius MOLINS DE REI SANTmateixos. FELIU DE LLOBREGAT dels L'empresa es reserva SANT HORTS JUST DESVERN Podrà trobar elDELS nostre diarilegals si el dretVICENÇ de tramitar accions distribuït en les següents PALLEJÀ MOLINS REI es fa un úsDE il·legal. poblacions: SANT VICENÇ CLIMENTDELS DE LLOBREGAT HORTS CASTELLDEFELS PALLEJÀ CORNELLÀ DEelLLOBREGAT Podrà trobar nostre diari distriGAVÀ SANT DE LLOBREGAT ESPLUGUES DE LLOBREGAT buït enCLIMENT les següents poblacions: VILADECANS CASTELLDEFELS SANT JOAN DESPÍ CORNELLÀ GAVÀ FELIUDE SANT DELLOBREGAT LLOBREGAT SANT JUST DESVERN ESPLUGUES DE LLOBREGAT VILADECANS MOLINS DE REI SANT JOAN DESPÍ SANT VICENÇ DELS HORTS SANT FELIU DE LLOBREGAT PALLEJÀ SANT CLIMENT JUST DESVERN SANT DE LLOBREGAT MOLINS SANT BOIDE DEREI LLOBREGAT VILADECANS SANT VICENÇ DELS HORTS GAVÀ PALLEJÀ CASTELLDEFELS SANT CLIMENT DE LLOBREGAT CASTELLDEFELS GAVÀ VILADECANS

2

lapremsadelbaix.es En www.lapremsadelbaix.es lapremsadelbaix.es podrà veure els continguts d'aquest diari i molt més: En www.lapremsadelbaix.es podrà Blogosfera veure els continguts secció de més: blogs dels d'aquestLa diari i molt col·laboradors de LPDB Blogosfera La seccióimpresa de blogs dels Edición col·laboradors LPDB Per descarregarde tota l'hemeroteca de LPDB Edición impresa Per descarregar tota l'hemeroteca de LPDB

lapremsadelbaix.es

En www.lapremsadelbaix.es podrà veure segueix-nos a: els continguts d'aquest diari i molt més: Blogosfera segueix-nos a: twitter.com/lapremsadelbaix La secció de blogs dels col·laboradors de LPDB segueix-nos a: twitter.com/lapremsadelbaix Edición impresa Per descarregar tota segueix-nos a: l'hemeroteca de LPDB http://eses.facebook .com/ laPremsaDelBaix http://es- es.facebook .com/ laPremsaDelBaix segueix-nos a:

PUBLICITAT 93 470 01 05 PUBLICITAT segueix-nos a: 93 470 01 05 twitter.com/lapremsadelbaix

a Martorell

L’SOCIETAT Ajuntament es veu obligat a modificar el reglament i demanarà un any d’empadronament per tenir accés al registre L’MARtoRELL Ajuntament es Martoveu obligat a modificar reglament i demanarà un anyd’elles d’empadronament alfins registre era purament econò-per Atenir (del Marroc i del Paquistan, Tot i que no han pogutelapormés, accés viatjaven a Mar’Ajuntament de

LL Allau de parelles de fet fraudulentes

mic: obtenir els diners que per exemple) i dones autòctar una xifra exacta de petitorell per aprofitar-se del rell ha decidit canviar el d’elles era purament econò(del del Paquistan, Tot i que no han pogut aporA fins a Mar’Ajuntament Martoels exigien a canvi de la unió. tonesMarroc de raçai gitana. cions, fonts municipals han fetmés, que,viatjaven a diferència del reglament dede parelles junyque 2012 |que LA PREMSA mic: obtenir els diners per exemple) i dones tar una xifra exactamitjà de petitorell per aprofitar-se del rell ha el Tant els uns com lesautòcaltres assegurat a aquest que passa a DELBAIX. altres ciutats estables i, adecidit partir canviar d’ara, deels exigien a canvi de la unió. tones de raçad’altres gitana. localicions, fonts municipals fet que, metropolitana a diferència del reglament de d’un parelles provenien “el nombre de parelleshan de de l’àrea de manarà un mínim any Procés finalitzat en Tant els uns com les altres assegurat a aquest mitjà que que passa a es altres ciutats estables i, a partir d’ara, detats. ”No cal ser detectiu per fet dels tres o quatre últims Barcelona, no demanava d’empadronament als que només un dia provenien que d’altres locali“el nombre de parelles de de l’àrea metropolitana de manarà poder un mínim d’unalany Procés finalitzat en adonar-se ens trobàvem mesos era idèntic pràcticacap antiguitat al padró musolicitin accedir reLes presumptes parelles MARTORELL tats. ”Nod’un cal ser detectiu per fet dels trestoto l’any quatre últims Barcelona, no es demanava d’empadronament que només un diael procés en nicipal. davant clar frau”, han ment al de anterior”. gistre com a parellesals de fet. formalitzaven adonar-se ens trobàvem mesos idèntic pràcticacap padró musolicitin poder accedir al reLes presumptes parelles sintetitzat que les citades fonts. Homes era paquistanesos amb Els antiguitat dirigents alde Martomodificació de la norma un mateix dia, gairebé auL’La A juntament es veu obligat a modificar el reglament i demanarà un any d’ e mpadronament per tenir accés al registre davant d’un clar frau”, han ment al de tot l’any anterior”. nicipal. gistre com a parelles de fet. formalitzaven el procés en L’objectiu dels primers era dones espanyoles gitanes rell confien que, després arriba després que els gestomàticament, beneficiantsintetitzatper les citades fonts. Homes paquistanesos amb Els setge, dirigents MartoLa modificació la norma un de mateix dia, facilitat gairebé dels auobtenir la via ràpida La parelles fet del acabide definitivators municipals de hagin detecse d’elles la eramajor purament econò(del Marroc i del Paquistan, Totmajoria i que node han pogutde aporA més, viatjaven fins a Mar’Ajuntament de MartoL’objectiu dels primers era dones espanyoles gitanes rell confien que, després arriba després que els gestomàticament, beneficiantel permís de residència al “sospitoses” estaven formament l’auge de registres de tat un augment sospitós de tràmits que en el cas del mamic: obtenir els diners que per exemple) i dones autòctar una xifra exacta de petitorell per aprofitar-se del rell ha decidit canviar el obtenir per mentre la via que ràpida La majoria de parelles de fet del setge, acabi definitivators municipals hagin detecse de la major facilitat dels nostre país, el des per homes estrangers parella de fet sospitoses. sol·licituds. trimoni. els exigien a canvi de la unió. tones de raça gitana. cions, fonts municipals han fet que, a diferència del reglament de parelles el permís de residència al “sospitoses” estaven formament l’auge de registres de tat un augment sospitós de tràmits que en el cas del maTant els uns com les altres assegurat a aquest mitjà que que passa a altres ciutats estables i, a partir d’ara, denostre país, mentre que el des per homes estrangers parella de fet sospitoses. sol·licituds. trimoni. provenien d’altres locali“el nombre de parelles de de l’àrea metropolitana de manarà un mínim d’un any Procés finalitzat en SAnt boi tats. ”No cal ser detectiu per fet dels tres o quatre últims Barcelona, no es demanava d’empadronament als que només un dia ’Ajuntament de Martodar durant una jornada de considerar queensles obres, adonar-se que trobàvem mesos era idèntic pràcticacap antiguitat al padró musolicitin poder accedir al reLes presumptes parelles SAnt boi rell ha estat condemnat pluges a la llera del han riu davant d’un clar frau”, ment alintenses. de tot l’any anterior”. realitzades nicipal. gistre com a parelles de fet. formalitzaven el procés en a pagar una de El jutjat contenciós-adsense permís de sintetitzat les el citades fonts. Homes paquistanesos amb Anoia Els dirigents de MartoLa modificació de multa la norma un mateix dia, gairebé aumental de Santque, Boi, eldesprés treball quatre anys de recerca sobre 6.010,12 euros que a l’Agència número 9 de laL’objectiu Generalitat, eren peridels primers era dones espanyoles gitanes rell confien arriba després els ges- ministratiu tomàticament, beneficiantes portarà aacabi termedefinitivaamb una el terreny, amb facilitat pacientsdels del Catalana de l’Aigua (ACA), Barcelona haparelles desestimat perper als la habitants de obtenir via ràpida La majoria de de fet lloses del setge, tors municipals hagin detecse de la major mental de Boi, el treball quatre de d’externs. recerca sobre mostra deSant 220 usuaris incentre ianys també empresa públicasospitós depenent recurs presentat per lael ciutat, que el riscal permís atès de residència “sospitoses” estaven formament l’auge de registres de tat un augment de un tràmits que en el cas del maes portarà a terme amb una el terreny, amb pacients del gressats. L’objectiu del projecte és de la Generalitat. l’Ajuntament contra la mul- d’inundació a la zona nostre país, mentre queésel des per homes estrangers parella de fet sospitoses. sol·licituds. trimoni. mostra incentre L’estudi de ha 220 estatusuaris selecciopredir ii també evaluard’externs. els riscos de El Consistori liderat per Sal- ta de l’ACA, de manera que elevat. gressats. L’objectiu que del pot projecte és nat pel jurat entre els 32 violència presentar vador Esteve (CIU) -també ara els gestors municipals Segons el jutge que ha L’estudi ha presentats estat selecciopredir i evaluaramb els riscos de projectes -el cada pacient un trasSAnt boi de la Diputació de Martorell hauran de de- desestimat el recurs de president nat jurat entre els 32 violència que greu, pot presentar majorpelnombre de treballs torn mental ja sigui de Barcelona- va construir cidir si paguen la multa o si l’Ajuntament de Martorell, projectes presentats -el cada pacient amb un traspresentats des de l’inici del cap als altres o cap a sí masense autorització a la lle- recorren la sentència. edificar una obra en domimajor nombre de treballs torn(autolesions, mental greu, ja sigui certamentprocedents de teix suicidi). ra del riu Anoia, al seu pas Ara fa tres anys, la sanció ni públic hidràulic vulnera presentats des de l’iniciBasc, del cap als altres oestat cap aevaluat sí maMadrid, Catalunya, Aquest risc ha mental de Sant Boi,País el treball quatre anys de recerca sobre pel centre de la localitat, de l’ACA a l’Ajuntament va la llei d’aigües, i hi ha “procertamentprocedents de teix (autolesions, suicidi). Castilla-La amb un qüestionari de del 55 es portarà Manxa, a termeCanàries amb unai el terreny, amb pacients un aparcament ilegal que ser la màxima possible, és ves diàfanes” de que ha esMadrid, Catalunya, País Basc, Aquest risc ha estat evaluat Hilari Andrés ésinunl’investigador d’untatprojecte per a Cantabria. indicadors. Peld’externs. que fa a la mostra de 220 usuaris incentre i també posteriorment es va a dir, 30.000 principal euros. L’ACA va així. Castilla-La Manxa, Canàries amb aplicació, un qüestionari de 55 A més de l’esmentat investi-i seva l’instrument gressats. L’objectiu del projecte és predirAndrés el risc de en malalts mentals Hilari és violència l’investigador principal d’un projecte per a Cantabria. indicadors. Pel que fa a la gador principal Hilari Andrés, serà validat per infermeria L’estudi ha estat selecciopredir i evaluar els riscos de A més de l’esmentat investiseva aplicació, l’instrument han projecte tot i que pot salut mental Hilari Andrés, d’Investigació d’Infermeria, n grup d’infermers predir el risc de violència en malalts mentals nat participat pel jurat alentre els els 32 violència queser potadministrat presentar CORNELLÀ CERVELLÓ gador principal Hilari Andrés, serà validat per infermeria infermers Pica, Sonia per professional investigador principal del atorgat per l’Hospital Uniespecialistes en saprojectes Mar presentats -el cada qualsevol pacient amb un trashan participat al projecte els tot i queformat pot seri recolzat administrat salut mental Hilari per Andrés, d’Investigació d’Infermeria, n Monedero, Oscar Rosillo, Jorsanitari per projecte, que porta títol versitari Marqués de Valdelut grup mentald’infermers del Parc major nombre de treballs torn mental greu, ja sigui infermers Mar Pica, Sonia per qualsevol professional investigadorde principal atorgat per l’Hospital Uniespecialistes en Déu, sadi Quilez, Joaquín del Pino, la guia EPERV, segons han Validación la Escala del de cilla de Cantabria. Sanitari Sant Joan de presentats des de l’inici del cap als altres o cap a sí maMonedero, OscarLoli Rosillo, Jorsanitari format per projecte, porta per títol versitari de aValdeVerónica García, Domíninformat des dei recolzat l’hospital Predicciónque y Evaluación del El premi Marqués es va lliurar Sanubicatluta mental Sant Boidel de Parc Llocertamentprocedents de teix (autolesions, suicidi). a di Quilez, Joaquín del Pino, la guia EPERV, segons han Validación de la Escala de cilla de Cantabria. Sanitari Sant Joan de Déu, guez, Alexandrina través Riesgo de Violencia (EPERV) tander el 16 de desembre. bregat, ha estat guardonat Madrid, Catalunya,Foix, País Núria Basc, Aquestd’un risc comunicat. ha estat evaluat Verónica iGarcía, Loli Domíninformat des centre de l’hospital a Predicción y Evaluación El premi es especialista va lliurar a Sanubicat Sant Boi Nacional de LloMoreiras En el cas i que és el resultat de mésdel de L’infermer en amb el aXIII Premi Castilla-LaAlfonso Manxa,Molina. Canàries i amb un del qüestionaridedesalut 55 guez, Alexandrina Foix, Núria través d’un comunicat. Riesgo de Violencia (EPERV) tander el 16 de desembre. bregat, ha estat guardonat Hilari Andrés és l’investigador principal d’un projecte per a Cantabria. indicadors. Pel que fa a la va de néixer Els elpares havien a l’ambulància. Moreiras i Alfonso Molina. En cas del centresortit de salut i que ésna el nena resultat mésper de L’infermer especialista en amb el XIII Premi Nacional A més de l’esmentat investiseva aplicació, l’instrument predir donar un passeig, quan la sorpresa a la passada Els agents els van facilitar GAvà el risc de violència en malalts mentals gador principal Hilari Andrés, serà validat per infermeria mare es va posar de part, jornada de festa mavan retirar el cor-els han participat al projecte tot i que pot ser administrat mantes, salut mental Hilari Andrés, d’Investigació d’Infermeria, n grup d’infermers GAvà iper es qualsevol va haver d’asseure a jor a la plaça de la Llibertat dó umbilical del nadó, infermers Mar Pica, que Sonia professional investigador principal del atorgat per l’Hospital Uniespecialistes en saun banc proper a l’estació de la localitat de Cornellà, venia al voltant del seu Monedero, Oscar Rosillo, Jorsanitari format i recolzat per projecte, que porta per títol versitari Marqués de Valdelut mental del Parc de 3.000 socis, ha aterrat a mes, durant un acte que ha pagament de la factura de la d’autobusos de Cornellà, jornada de festa major, a la coll, i van tranquil·litzar els di Quilez, Joaquín del Pino, la guia EPERV, segons han Fedefarma, una de les principals distribuidores Validación de la Escala de cilla de Cantabria. Sanitari Sant Joan de Déu, gents dels Mossos denúncia del Jutjat de Pau de Gavà. comptat amb la presència prestació farmacèutica per van informat fonts municiplaça de la Llibertat dedel la Verónica García, Loli Domíninformat des de l’hospital a pares Predicción y Evaluación El premique es vavalliurar ubicat a Sant han Boi de Llo- Cervelló, d’Esquadra sospitar de davant inesperada espanyoles dedetingut medicaments, instal·la una Sande 3.000 socis, aterrat a mes, durant un que ha pagament delalaagreujarà factura deenla Des d’avui, la laha cooperativa del deacte la Generalipart de Salut Fedefarma, una de les principals pals.president localitat. Tant mare com guez, Alexandrina Foix, Núria través d’un comunicat. Riesgo de Violencia (EPERV) tander d’una el distribuidores 16dona de desembre. bregat, ha estat guardonat a Cervelló un matrimoni l’actitud que es va Gavà. oficialment a la locomptat amb la presència situació. prestació farmacèutica per disposa tat, Artur Mas. cara més la situació”. modern a la localitat Unselagents presenciar Moreiras i Alfonso Molina. En cas delvan centre de salut iDes que és eles resultat de més de L’infermer especialista en amb eld’haver XIII centre Premi el nadó troben bé. acusat estafat alogístic la Sepresentar per sol·licitar una espanyoles deNacional medicaments, instal·la unfe de laLlobregat cooperativa del president de la Generalipart de calitatd’avui, del Baix del El president de Fedefarma, “Podem ser vaagreujarà comprensius Un copSalut arribarenl’escena i va començar a guretat Social més de 137.000 vida d’un home nascut el 1916. La nena, quarta filla d’una disposa oficialment a la lotat, Artur Mas. cara més la situació”. seu centre logístic, que ha Lluís Barenys, ha indicat que l’ambulància, amb les mesures de icontenmodern centre logístic a la localitat mare filla ajudar la parella quan la euros durant 13 anys. parelladel que viu al carrer calitat Baix Llobregat del El president detéFedefarma, “Podem ser podem comprensius Detinguts a un banc suposat una inversió de Ru30 la cooperativa capacitat ció però no ser-ho, GAvà Durant aquest temps hauvan ser traslladades en bon nena ja venia al món, senseu centre logístic, que ha Lluís Barenys, ha indicat que amb les mesures de contenbió i Ors, va veniri al món de milions d’euros s’ha conper a tenir ellestides 30.000 en cap cas, amb els impade Sant Feliu de rien falsificat la firma d’un disuposat una demo30 la té només capacitat ció però podem ser-ho, se cooperativa temps diàries perquè arribés vertit ja en uninversió dels més comandes en estat gaments”, ha afegit el prea Santno Joan de Déu. manera inesperada. Llobregat funt per anar cobrant la seva milionsd’Europa, d’euros han i s’ha conper ahora tenir ellestides en cap de cas,Fedefarma, amb els impaderns explicat una i 30 minuts. 30.000 sident una La detenció es va produir la setvertit de ja en un dels més mocomandes diàries en gaments”, afegit pre-a pensió, segons els Mossos. fonts la companyia. Barenys, qui s’hanomés mostrat cooperativahaque té el com de centre, 3.000 socis, ha aterrat mes, durant acte que ha pagament de la factura de la mana passada a una oficina banderns d’Europa, han explicat una hora i 30un sident deactivitat Fedefarma, una Els detinguts sónuna María Fedefarma, deElena les principals distribuidores CASTELLDEFELS El de 14.000 metresa comprensiu iminuts. solidari amb principal la distriGavà. comptat amb la presència prestació farmacèutica per cària de Sant Feliu de Llobregat. fonts de la companyia. Barenys, qui s’ha mostrat cooperativa que té com T.P., de 67 anys, que regentava preparat per a la les restriccions aplicades per bució de medicaments a lasa espanyoles de medicaments, undona quadrats, Descentre, d’avui, del lalaGeneralipart de Salut agreujarà enSegons lainstal·la policia, la El de la14.000 metres comprensiu solidari ambli principal activitat la distriel geriàtric on va morir el pengestió de més decooperativa 40.000 reMaspresident al sectoride de salut, farmàcies, i que també disdisposa oficialment a circulaa lotat, Artur Mas.d’altra cara la situació”. quadrats, preparatque per la les restriccions aplicades per buciómés deserveis medicaments a las aprofitat la seva situamodern logístic hauria a la localitat ferències d’estoc ha recordat, banda, posa de de formació, sionista, i Josécentre Patricio Avelino calitat Baix de Llobregat El “Podem ser gestió dequatre més 40.000 del reMas al viabilitat sectorde deFedefarma, la salut, li farmàcies, i quecomprensius també serdisció professional perprincipals cometre edefarma, la deprimera lunya i una de les len perdel quilòmetres quepresident la econòmica assessorament tècnic, R.L., de 69, tots dos nacioseu cintes centred’estoc logístic, que ha Lluís Barenys, ha indicat que amb les mesures de contenferències que circuha recordat, d’altra banda, posa de serveis de formació, irregularitats amb la docucooperativa en volum distribuïdores farmacèutide transportadores, de moltes farmàcies “està en veis informàtics, gestió de nalitat xilena, als quals la polisuposat una inversió de 30 la cooperativa téeconòmica capacitat ció però ino podem ser-ho, edefarma, la primera lunya i una de les principals len per quatre quilòmetres que la viabilitat assessorament tècnic, serde facturació de Cataques d’Espanya amb més mentació del difunt i poder ha estat inaugurat aquest joc, i que l’endarreriment del compres màrqueting. cia imputa un delicte d’estafa, milions conper a tenir ellestides 30.000 en cas, amb gestió els impacooperativa en volum cobrar distribuïdores farmacèutide cintes transportadores, de moltes farmàcies “està en veiscap informàtics, de la seva pensió, que n d’euros jove dei s’ha 19 anys Els fets van tenir lloc cap i a ella, a més, un de falsificació vertit ja en un dels més mocomandes diàries només en gaments”, ha afegit el prede facturació de Cata- era ques d’Espanya amb més ha estat inaugurat aquest joc, i que l’endarreriment del compres i màrqueting. 748 euros al mes. d’origen marroquí va aDos tres ferits quarts per de tres del documental i usurpació d’estat Ladelínia 158 derns d’Europa, han explicat una hora i 30 minuts.una sident de una Se Fedefarma, traspasa Després de ser posats a morir ofegat aquest migdia, quan el noi es va civil, ja que era qui falsificava la fonts de la companyia. Barenys, quide s’ha mostrat cooperativa que té com a explosió gas a d’autobús ha RESTAURANTE-PIZZERÍA disposició 10 de juny, ofegar mentre nedava al Dos ferits unaamb La línia judicial, 158 els dos diumenge, firma de la persona difunta. Se traspasala distriEl centre, de 14.000 metres comprensiu i per solidari principal un pis del Prat deixat han de funcionar EN activitat CoRNELLà. detinguts quedat en llimentre es banyava a la plamar, han informat fonts La investigació es va iniciar el explosió deaplicades gas a per bució d’autobús ha quadrats, preparat per a la les restriccions de medicaments a las RESTAURANTE-PIZZERÍA bertat amb càrrecs.està tja de Castelldefels. municipals. mes d’abril passat arran d’una Una dona de 30de anys el seuli Aquesta mesura gestió de més de 40.000 reMas al sector la isalut, farmàcies, i que també dis-

es

SOCIETAT

a Martorell Martorell, condemnat a pagar una multa de 6.000 euros a l’ACA L

L’Ajuntament és sancionat per haver fet a la llera del riu Anoia un aparcament ilegal que es va inundar

del psiquiàtric de Sant Boi reben un premi nacional LInfermers Infermers del psiquiàtric de Sant Boi reben un premi nacional

Infermers del psiquiàtric de Sant Boi reben un premi nacional

UU

Part en ple carrer a Cornellà

Detingut un matrimoni per cobrar durant 13 anys la pensió d’un mort

Una nena neix per sorpresa a la plaça de la Llibertat un diumenge de festa major

U

L’home i la dona, veïns de Cervelló i d’origen xilè, estan acusats d’estafar més de 137.000 euros a la Seguretat Social

U A

Gavà acull la nova seu d’una gran cooperativa farmacèutica Gavà acull la nova seu d’una gran cooperativa farmacèutica

Gavà acull la nova seu d’una gran cooperativa farmacèutica Mor ofegat un banyista a Castelldefels

FF

La víctima és un jove de 19 anys d’origen marroquí que estava nedant al mar

U

un pis del Prat deixat de funcionar EN CoRNELLà.2 de de 250m ferències d’estoc que circuha recordat, d’altra cremabanda, posa deLocal serveis formació, fill, de cinc, presenten inclosa en el marc del Pla Una dona de 30 anys i el seu Aquesta mesura edefarma, la primera lunya i una de lesestà principals 700€/mes alquiler en len per quatre quilòmetres que la viabilitat econòmica assessorament tècnic, des després de la deflagració de Racionalització de la 2 ser●cremaTechos de aluminio ● Carpintería de Aluminio Local de 250m fill, moltes de cinc,farmàcies presenten“està inclosa enl’empresa. el marc del Pla cooperativa en volum distribuïdores farmacèutide cintes transportadores, de en veis informàtics, gestió de funcionamiento. de dues ampolles de butà Gestió de ● Persianas y cerramientos industriales ● Persianas 700€/mes alquiler en de facturació de Cataques d’Espanya amb des després de la deflagració aquest joc, i que l’endarreriment del compres i màrqueting. de Racionalització de lamés ha estat inaugurat ● Motorización en general y domotización ● Mamparas de baño funcionamiento. de dues ampolles de butà Gestió de l’empresa. Tel: 609 16 99 03 Amplia aquesta informació a: www.lapremsadelbaix.es

F

http://es- es.facebook .com/ laPremsaDelBaix

Vale descuento de

● Claraboyas ● Vidrios y espejos Dos ferits per una La línia 158 Se traspasa ● Toldos y protección solar ● Mosquiteras Tel: 609 16 99 03 Amplia aquesta informació a: www.lapremsadelbaix.es explosió de gas a d’autobús ha RESTAURANTE-PIZZERÍA ● Rejas, vallas y ballestas un pis del Prat deixat de funcionar EN CoRNELLà.

1€

PUBLICITAT para compras superiores a10 € 93en470 01NUESTROS 05 TODOS PRODUCTOS!

(Vale 1 €)

C/Doctor Aquesta mesuraMartí està i Julià, 35 CORNELLÀ aluminioscormetal@hotmail.com inclosa en el marc del Pla de Racionalització de la Gestió de l’empresa.

Una dona de 30 anysTel. i el seuy Fax. 93 475 02 35 Local de 250m2 fill, de cinc, presenten crema700€/mes alquiler en des després de la deflagració funcionamiento. de dues ampolles de butà Fundada en 1995, se ha consolidado como empresa constructora de referencia, gracias a su alto grado de profesionalidad y servicio.

Amplia aquesta informació a: www.lapremsadelbaix.es

Mercado Municipal Sant Ildefonso Paradas 205 - 206 - 207 - 208 Avda. Sant Ildefonso, s/n - Cornellà Tel. 93 376 23 30

Tel: 609 16 99 03

SE REALIZAN LOS PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

Construccions S.L

REHABILITACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS - TRABAJOS VERTICALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y NAVES INDUSTRIALES - OBRA NUEVA REFORMAS INTERIORES Y DECORACIÓN - DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA PROYECTOS DE OBRA MAYOR Y MENOR - TRAMITACIÓN DE LICENCIAS DE OBRA Y SUBVENCIONES

www.construclam.com | contacto@construclam.com

T. 93 656 68 67


3

juny 2012 | LA PREMSA DELBAIX.es

SOCIETAT GAVÀ

Gavà amenaça amb tancar el banc d’aliments de Ca n’Espinós El Consistori assegura que el servei "Aquí hi ha gana" no compleix els mínims d’higiene, però els veïns ho neguen

L

’Ajuntament de Gavà ha exigit a l’Associació de Veïns (AVV) de Ca n’Espinós que dugui a terme les mesures necessàries en el banc d’aliments que gestiona al barri perquè aquest passi a complir les mínimes condicions higièniques. El banc d’aliments, que emmagatzema productes no peribles, denominat Aquí hi ha gana, es troba al centre cívic i gestiona 1.500 quilos cada mes que es distribuyesen entre 260 persones de 52 famílies del barri. La tinent d’alcalde de Gavà,

Raquel Sánchez, ha manifestat que “és un problema de caràcter sanitari. S’està repartint menjar i productes de primera necessitat partint d’un punt, el vestuari d’un centre cívic, que no compleix les garanties que marca la normativa”. Sánchez assegura que la situació s’arrossega des de fa més d’un any. “Posarem tot el que estigui al nostre abast per trobar una solució al problema però hem d’exigir a les persones que per pròpia iniciativa han posat en marxa aquest banc

CORNELLÀ

El centre comercial Splau comença la seva primera reforma

d’aliments que compleixin la normativa i ho puguin fer amb totes les garanties”, ha dit la regidora. El president de l’AVV, Francisco Martínez, ha recordat que “un total de 52 famílies d’aquest barri, moltes d’elles sense cap tipus d’ajuda social, vénen al banc d’aliments per aconseguir menjar. En total són més de 260 persones”. La iniciativa va sorgir fa un any i mig i està sota el paraigua del Banc dels Aliments de Barcelona. “Volem fugir de la burocràcia. Les famí-

lies necessiten ajuda ràpidament i això és el que fem, a l’hora que tractem que els afectats contribueixin amb la iniciativa, cadascú en el seu nivell i com pugui, ja sigui descarregant camions o emmagatzemant productes”, ha indicat Martínez. “Volem buscar solucions i per això hem demanat una reunió amb l’ajuntament però fins ara no hem tingut resposta”, ha dit el president de l’AVV de Ca n’Espinós. “No volem deixar a les famílies, moltes de les quals no reben ni el PIRMI, sen-

CASTELLDEFELS

L’accés a un pis social será més difícil a Castelldefels

El ple municipal aprova que els aspirants Unibail Rodamco, gestora de hagin de demostrar tres anys d’antiguitat l’establiment, inverteix 15 milions al padró i un sou de 19.000 euros a l’any ’Ajuntament de Castellde- ma d’un any; ser funcionari, d’euros per millorar les instal·lacions

L

E

l centre comercial Splau, situat entre els municipis de Cornellà de Llobregat i El Prat de Llobregat, comença aquest mes les seves primeres obres de remodelació, que suposaran una inversió de 15 milions d’euros i 120 llocs de treball directe. Els treballs de millora del centre comercial, que du-

raran fins al mes d’octubre, perpetran “optimitzar la mobilitat” al seu interior, amb dos nous ascensors i una escala mecànica, i “augmentar el trànsit d’afluència” de gent, han informat des de Splau. Un dels objectius de la reforma és que el centre assoleixi nou milions de visitants aquest any, el que suposaria un augment del 10%.

fels ha endurit els requisits per poder optar a un habitatge protegit a la ciutat. Entre altres condicions, a partir d’ara els aspirants a un pis social hauran de demostrar una antiguitat en el padró d’habitants de tres anys i cobrar a l’any 19.000 euros. Es tracta d’algunes de les mesures que ha aprovat el consistori al ple del mes de maig per tal de poder optar a un dels 135 pisos de protecció oficial que s’acabaran de construir aquest mes al barri dels Canyars. Altres dels requisits tenen a veure amb estar al corrent de pagament de tots els tributs amb l’administració i disposar d’un contracte de treball vigent de caràcter indefinit o temporal amb durada míni-

ser pensionista o ser autònom -en aquest cas, s’aportarà un avalador solvent-. Els habitatges, que s’adjudicaran en règim de lloguer, s’adrecen especialment a persones menors de 35 anys i majors de 65, tot i que també es reserva un percentatge per a persones en risc d’exclusió social o amb mobilitat reduïda. Els habitatges, de una, dues o tres habitacions, tenen entre 45 metres quadrats i 70 metres quadrats, mentre que el preu del lloguer es situarà entre els 437 euros i els 619 euros. La durada dels contractes de lloguer serà de cinc anys i, amb caràcter general, no seran renovables. Els interessats en el lloguer dels pisos pot adreçar-se a l’oficina local d’habitatge.

Foto: El Bruguers

se aquests aliments. Per burocràcies no deixarem d’atendre aquestes situa-

cions d’emergències socials del nostre barri”, ha afegit Martínez.

GAVÀ

Ensenyament mantindrà l’oferta de l’escola de Gavà amenaçada El centre educatiu Marcel·lí Moragas continuarà amb la línia de P3 que la Generalitat planificava tancar

L

’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) de l’escola Marcel·lí Moragas de Gavà ha obtingut per part del Departament d’Ensenyament la confirmació del manteniment de la línia de P3 que estava amenaçada de desaparèixer. Des de l’AMPA han assegurat que 44 famílies havien sol·licitat inscriure els seus fills en aquest centre com a primera

opció. “És la segona xifra més alta del municipi”, ha destacat una portaveu del AMPA, plenament satisfeta per la reconsideració del Govern respecte al futur de la segona línia de P3 del centre. L’alcalde de Gavà, Joaquim Balsera (PSC), va enviar una carta a la responsable d’Ensenyament, Irene Rigau, en què la instava a mantenir l’oferta educativa del municipi.


4

juny 2012 | LA PREMSA DELBAIX.es

SOCIETAT GAVÀ

Gavà ofereix ajut a Interior per erradicar la prostitució a la C-31 Els Mossos d’Esquadra han començat aquesta setmana a posar sancions a meretrius i clients a les carreteres

L

’alcalde de Gavà, Joaquim Balsera, ha ofert la seva col·laboració a la Generalitat per treballar conjuntament i eradicar la prostitució de l’autovia de Castelldefels (C-31), segons ha informat l’ajuntament a través d’un comunicat.

L’oferiment de Balsera coincideix amb la posada en marxa per part del Govern d’un sistema sancionador, tant per a les persones que exerceixen la prostitució com per a les que demanen els seus serveis. “Gavà porta anys treballant

D

per eradicar aquesta problemàtica a la via pública”, ha recordat Balsera, qui ha subratllat: “Vam ser un dels municipis pioners en la prohibició de la prostitució al carrer amb una ordenança municipal aprovada l’agost del 2009.

VILADECANS

Caminada contra la fam mundial a Viladecans La iniciativa solidària de l’empresa Unilever vol obtenir aquest diumenge un rècord de participació i de recaptació de diners

V

iladecans va acollir el darrer diumenge la cinquena edició de la Caminada Mundial contra la

Fam, una iniciativa solidària que fins ara es realitzava de forma simultània en diverses ciutats.

La iniciativa, impulsada per l’empresa Unilever amb l’objectiu de col·laborar amb el Programa Mundial d’Aliments de Nacions Unides (ONU), va proposar el repte de batre, entre tots, els rècords de participació i recaptació de l’any passat: 3.000 persones i 18.000 euros. El projecte va volguer conscienciar sobre el problema de la desnutrició al món, que pateixen molts infants, i col·laborar a pal·liar-la. La marxa, d’uns cinc quilò-

metres, va començar a les 10 del matí. Les persones participants, van rebre samarretes de regal, van fer un recorregut pel parc de la Marina i el parc de la Torre-roja fins a tornar al punt d’inici, on van rebre un lot de productes d’Unilever havent completat la marxa. Van donar inici a la caminada el pilot de ral·lies Isidre Estévez; l’alcalde Carles Ruiz; el director del Col·legi Sant Gabriel, Vicenç Godayol, i la directora de Comunicació d’Unilever, Ana Palencia.

SANT BOI

Èxit de la iniciativa de preus ‘low cost’ de Sant Boi La campanya de promoció comercial ‘Dies Bojos’ va oferir 177 habitacions d’hotel a 10 euros

L

a campanya de promoció comercial Dies bojos a Sant Boi, celebrada a la ciutat del 30 de maig al 2 de juny, va tenir una molt bona acollida. Comerços, restaurants, concessionaris de cotxes, hotels i equipaments culturals i esportius van sumar-se a la iniciativa, impulsada per l’Ajuntament, tot oferint a la clientela importants descomptes i promocions per desafiar la crisi i mostrar la diversitat i qualitat dels productes i serveis existents a la localitat, han informat fonts municipals. La campanya Dies bojos a Sant Boi, una iniciativa inèdita a la ciutat, ha complert satisfactòriament amb tres ob-

jectius principals: incentivar el consum, contribuir a millorar l’estat d’ànim col·lectiu dels diferents sectors de l’economia local i aconseguir una bona repercusió mediàtica de la iniciativa. Uns 200 comerços van participar-hi. Els establiments es van veure recompensats amb un bon retorn econòmic per part de la clientela, amb xifres de venda molt satisfactòries. Les actuacions musicals, desfilades de moda i altres activitats de dinamització que van animar la Shopping Night de divendres 1 de juny van atraure als carrers comercials de Sant Boi una multitud de ciutadans i ciutadanes.

Reparación de Calzado, Copia de Llaves, Cerrajeria 24h

Tel. 24 h. 629 648 690 C/Bonestar 37 | Cornellà de Llob. | Tel. 93 174 01 50

El destí és el que barreja les cartes, però nosaltres som els que juguem es de fa uns anys em trobo que acudeix molta gent a la consulta perquè els ajudi a “tornar a ser ells mateixos”. En la majoria dels casos han deixat d'afrontar la vida com a protagonistes i han passat a viure la vida d'uns altres. Afrontar la vida com a protagonista implica responsabilitat davant la mateixa i no justificarse o assumir esdeveniments que li han ocorregut a familiars, parelles, amics, veïns, …., com a propis i a partir d'aquest moment començar a viure una vida que ens és la pròpia, a partir d'aquest moment la seva vida es queda suspesa, fins que potser, un esdeveniment important els torni a posar enfront de la seva vida. La combinació de factors psicològics i socials repercuteix dràsticament en la nostra relació amb uns altres i amb les nostres necessitats. Sobre tot, pel desig imperatiu de “sentirse acceptat”. És a dir, protagonitzar la vida d'uns altres, no és més que una motivació distorsionada per cobrir la necessitat de afiliació. Els canvis socials, les modes, les noves propostes culturals, les tribus urbanes -entre uns altres- són clars exemples de com a nivell personal es corre el risc d'alienar-se amb un d´aquest grups i oblidar-se d´un mateix.

clientela mitjançant el menú especial Sabors de Sant Boi. Els aparcaments municipals van augmentar en un 80% el nombre de tiquets de rotació i la benzinera que l’empresa municipal Coressa gestiona al polígon Can Calderon va assolir un màxim històric en la venda de benzina i va augmentar les vendes en un 15% en el còmput global dels tres dies.

Reparación de calzado

Artículos para el cuidado del calzado

Copia de llaves todos los modelos

Copias de mandos

Venta de Bolsos, monederos, paraguas, etc.

Reparaciones varias

cornella@abreypisa.com - www.abreypisa.com

No acceptar la realitat personal. Resulta més fàcil veure la realitat de l'altre, que la realitat personal. Es queixen diàriament del seu estat i solen tenir comentaris tals com: “Que lloc tan lleig per viure”, “Que escola tan pèssima”, “Quin treball tan miserable”, “Sempre estar tancat”, “Mai m'atenen”, “Sempre hi ha molt tràfic”, etc. Viure per criticar als altres. Manifesten els seus defectes, frustracions i necessitats en els altres. Projecten en l'altra persona totes les seves mancances. Respectar els moments significatius dels altres La majoria de les persones que protagonitzen altres històries, busquen ser els protagonista i ressaltar, han de tenir un “paper principal”. Sempre fan que l'altre carregi amb les seves culpes ja que per a ells l'altre si pot protagonitzar la seva història. Creure que són la meitat de l'altre. Arriben a creure's que són la meitat de l' altre per a oblidar-se de la seva vida i viure la de l'altre.

Les persones que passen a protagonitzar la vida d'uns altres poden tenir algunes de les característiques que a continuació presentem:

No acceptar que hi ha moments en els quals han d´estar sols. No volen estar sols i no accepten aquests moments, sempre busquen la companyia.

Desatendre i desentendre les necessitats personals per les d'uns altres. Confonen “Acompanyar” amb “Fer-se càrrec”

Prendre el control de la pròpia vida requereix d'un gran esforç i dedicació constant, primer per identificar en quin lloc es va estancar la història personal i després per reprendre-la i escriure-la fins al final. Protagonitzar la pròpia vida és una aventura única que cadascun de nosaltres té el privilegi de realitzar.

Preocupar-se i ocupar-se de la vida dels altres. No entenen que no és el mateix “servir de Suport” que “Carregar”

Els quatre hotels de la ciutat van poder reservar en només 48 hores les 177 habitacions que oferien al preu rebaixat de 10 euros. Els concessionaris de cotxe van incrementar fins a un 15% les visites habituals i van vendre una mitjana aproximada de tres cotxes. Els 12 restaurants participants en la campanya també van aconseguir atraure força

els somnis d'uns altres , castiguen els seus propis desitjos i en cas de no rebre reconeixement constant acaben per recriminar l'esforç i sentir-se frustrats.

Viure la vida de l'altre. Despersonalitzen totalment les seves vides per viure la vida de l'altre. Estan segurs que la vida de l' altre és millor i la volen gaudir . Complir els somnis i desitjos de l'altre. La persona que ho practica, troba la satisfacció, no a complir el desig de l'altre, sinó en el reconeixement i status que li dóna realitzar aquesta tasca. Quan viuen per complir

Depressió Fòbies Ansietat Estrès Inseguretat i autoestima Fracàs escolar Adolescència Problemes de Parella Dol

Dra. Astrid Roda de Sola ARS centre psicològic

Previsió, 1 08970 Sant Joan Despí www.psicoars.com

nens • adolescents • adults 93 477 34 48 - 630 61 61 24


5

juny 2012 | LA PREMSA DELBAIX.es

SOCIETAT CASTELLDEFELS

Arxiven el cas de l’accident de tren de Platja de Castelldefels Dotze persones van morir i 14 més van resultar ferides la nit de Sant Joan de 2010 quan creuaven les vies

L

a titular del jutjat 1 de Gavà ha decretat l’arxiu provisional del cas de l’accident de tren de Castelldefels la nit de Sant Joan de l’any 2010, en què van morir 12 persones i 14 més van resultar ferides. Considera que les víctimes, totes d’origen sudamericà tret d’una noia romanesa, van incòrrer en una “notòria negligència”. EL PRAT

El Prat recull 23 tones d’aliments per als veïns més necessitats

És el segon cop que el cas és arxivat. El primer cop va ser pocs dies després de l’accident, durant l’estiu. Al gener de l’any passat, però, l’Audiència de Barcelona va ordenar que es tornés a obrir, com demanaven les famílies de les víctimes. La ressolució no es ferma i es pot recòrrer. A més, si apareixen noves proves es

podrà demanar la reobertura de la causa. Després de realitzar noves investigacions, com interrogar el conductor del tren, la jutge ha considerat que “no es va incomplir de forma substancial” la normativa ni les normes de cura de l’àmbit del tràfic ferroviari. La magistrada opina que no hi ha indicis que permetin

afirmar “que es va ometre un deure de cura punible a l’esfera penal”. Ha afirmat que no era previsible que els passatgers, “incorrent en una notòria negligència i prescindint de les més elementals normes de cura”, decidissin passar a l’altre costat a través de les vies, sense preveure que podien passar altres trens.

SANT ADREU DE LA BARCA

Detinguts per la mort d’un jove a l’abril a Sant Andreu de la Barca

Els Mossos arresten dos homes per la seva presumpta relació amb el crim de Més de 350 voluntaris, 30 entitats i 21 l’estació de FGC de la localitat gents dels Mossos Els detinguts són Rhanestabliments col·laboren en el primer d’Esquadre han detinderson De Cassio F.D, recapte popular de la localitat gut aquest diumenge, de 26 anys i nacionalitat

A

10 de juny, a la platja de Badalona a dos homes acusats de ser els presumptes autors de la mort violenta d’un jove de 22 anys que va ser trobat degollat la matinada del passat 16 d’abril a l’aparcament de l’estació de Ferrocarrils Catalans de la Generalitat de Sant Andreu de la Barca.

E

l Prat de Llobregat va recollir els dies 8 i 9 de juny un total de 23 tones d’aliments per als veïns més necessitats de la localitat. Més de 350 voluntaris, 30 entitats i 21 establiments col·laboren en el primer recapte popular de la població, han explicat fonts municipals. Els aliments es van destinar al Punt Solidari, un espai habilitat per l’Ajuntament a l’antiga Escola del Parc on s’emmagatzemen i distribueixen aliments a les persones necessitades que

hi vagin derivades des dels Serveis Socials municipals.

Punt Solidari Al Prat existeix des de fa temps un punt de distribució d’aliments a la parròquia de Sant Pere i Sant Pau, gestionat per Càritas. Però ja no és suficient per donar resposta a totes les necessitats. Ara, l’Ajuntament, en col·laboració amb la Creu Roja i la Fundació Banc d’Aliments, ha obert recentment un altre punt de distribució. Tots dos centres de distribució configuren el projecte Punt Solidari.

TORRELLES

MOLINS

Suprimit el servei Més agents policials als d’autobús urbà de Torrelles carrers de Molins de Rei La crisi posa fi al bus local, que, amb 30 Molins compta amb nova unitat de Guàrdia usuaris diaris de mitjana, era insostenible Urbana de proximitat formada per 10 agents

L

’Ajuntament de Torrelles de Llobregat ha decidit cancel·lar el servei d’autobús urbà a causa dels efectes de la crisi. Aquest servei, que donava l’empresa Soler i Sauret, era molt poc utilitzat: uns 30 usuaris diaris de mitjana, un extrem que l’havia convertit en car i insos-

tenible per al consistori, segons han explicat fonts municipals. A partir d’ara, l’Ajuntament s’esforçarà en la millora de les connexions amb les localitats de Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervellò i Sant Vicenç dels Horts, a on els viatgers poden connectar amb altres mitjans de transport.

M

olins de Rei compta des d’aquest dimecres, 13 de juny, amb una nova unitat de Guàrdia Urbana de proximitat formada per 10 agents. El treball dels agents es centrarà en “la protecció de la convivència, el foment del

C/ ROSELLÓN Nº 128 LOCAL SANT BOI DE LLOBREGAT SERIN128@HTOMAIL.COM

Visite nuestra página web www.serin128.com

NO TE LO VAS A CREER Contrate su baño en Junio o Julio Le regalamos el mueble y la mampara

● ● ● ● ● ● ●

Derribos y descombros de runa Alicatados de paredes y suelo Fontanería y electricidad Grifería monomando Mecanismos eléctricos Sanitarios: inodoro, bidet Plato ducha o bañera

BAÑO DE 3 A 4M2 INSTALACIÓN INCLUIDA Total Oferta: 3.999 €

civisme, la prevenció de conflictes i la preservació de la seguretat ciudadana”, segons han explicat fonts municipals, que han afegit que el tracte diari amb els veïns i comerciants i el coneixement detallat de l’entorn seran” els eixos centrals de la seva actuació”.

TEL. 936308190 FAX. 936308187

Empresa homologada con carnet de instalador y seguro de responsabilidad civil DEPARTAMENTO DE REFORMAS

brasilera i Melvin Martin A.A., de 29 anys i nacionalitat peruana, segons un comunicat dels Mossos d’Esquadra. La víctima i els presumptes autors es coneixien amb anterioritat i havien tingut diverses disputes de caràcter personal, han explicat.

DEPARTAMENTO DE REFORMAS ● Derribos y desescombros de runa ● Alicatado de paredes y suelos con cerámica a elegir en ● ● ● ●

nuestra exposición Trabajos de fontanería, electricidad y gas Grifería monomando y mecanismos eléctrcos Ventana de aluminio en blanco Mobiliario de cocina según diseño y encimera de madera

Total Oferta: 6.650 € Diseño de cocina realizado por ordenador

FINANCIACIÓN HASTA 2.400 € EN 12 MESES 0% DE INTERÉS


6

juny 2012 | LA PREMSA DELBAIX.es

SOCIETAT BAIX LLOBREGAT

Uns 700.000 € per lluitar contra el mosquit tigre El Baix Llobregat destina una important partida a una campanya de control d’insectes que s’allargarà fins a la tardor

E

l Servei de Control de Mosquits (SCM) del Consell Comarcal del Baix Llobregat destinarà uns 700.000 euros, idèntica quantitat a la de l’any passat, a la lluita contra els mosquits, sobretot el denominat tigre, una espècie agressiva en expansió que continuarà provocant molèsties als ciutadans. Així, la minimització dels efectes del mosquit tigre centra la campanya contra els mosquits, presentada aquest dilluns a la masia de Can Comas, situada al Parc Agrari del Baix Llobregat, pel president del Consell Comarcal, Joaquim Balsera, i que s’allargarà

TORRELLES

Voluntaris de Torelles pinten equipaments municipals

fins al mes de novembre. El servei de control de mosquits ha iniciat les seves actuacions de control de poblacions de mosquits a les zones rurals i urbanes, a les que s’afegeix aquest any el Port Autònom de Barcelona. La campanya va començar al març a les zones naturals i s’ha fet la previsió de tractament sistemàtic dels 49.250 embornals cartografiats en zona urbana Balsera ha fet una crida a la ciutadania perquè col·labori de forma activa fent cas de les recomanacions: buscar recipients, pots, objectes abandonats, desaigües, pe-

tites cisternes, plats o cendrers a l’exterior de casa seva; treure’n l’aigua i posar els recipients de cap per avall perquè no es puguin tornar a inundar. Amb aquesta simple acció es pot evitar en gran nombre la proliferació del mosquit tigre. Segons Roger Eritja, biòleg i especialista reconegut pel que fa als mosquits tigre, la varietat d’espècies de mosquits a combatre i la heterogeneïtat d’un territori com el Baix Llobregat que combina zones densament urbanitzades amb espais naturals de gran diversitat, fa que l’operatiu sigui complex i

molt especialitzat segons àmbits d’actuació. El Baix Llobregat destinarà per la campanya d’aquest any una quantitat similar a la de l’any passat, 700.000 euros. “Malgrat el context econòmic no tenim previst retallar aquesta partida perquè és fonamental continuar mantenint els bons resultats que ha donat aquest servei”, ha assegurat Balsera, qui ha recordat que el mosquit tigre “no ha transmès malalties, ni és un perill per a la salut, però és evident que és una molèstia que redueix la qualitat de vida de les persones”.

EL PRAT

Detingut per 13 robatoris a l’interior d’equipatge facturat a l’aeroport

Uns 30 veïns han participat en la primera jornada d’una El sospitós és un treballador d’una empresa que dóna servei de handling a El Prat iniciativa destinada a fer front a la crisi amb l’ajut ciutadà

U

ns 30 veïns de Torrelles han participat en la primera jornada d’una iniciativa destinada a fer front a la crisi amb l’ajut ciutadà. Segons han informat fonts

municipals, els voluntaris van pintar el casal de gent gran i algunes façanes, els gronzadors, els bancs, les baranes i els murs del parc de Can Sostres. Aquesta iniciativa, impul-

sada dins la campanya ‘Torrelles, posa’t guapa!’, ha estat impulsada des de les associacions de veïns de Can Sostres i Cesalpina, amb la col·laboració de l’Ajuntament, amb l’objectiu de participar en les tasques de manteniment dels espais i equipaments públics del municipi i fer front amb el voluntariat i l’ajuda ciutadana a les limitacions de la crisi. Un dels objectius va ser millorar l’aspecte de la ciutat de cara a la festa de la cirera. Mentre que l’ajuntament ha aportat la pintura i el menjar per als voluntaris, el mateix alcalde del poble, Ferran puig (PiP) i dos regidors de CiU van agafar els pinzells.

A

gents de la Guàrdia Civil han detingut un treballador de l’aeroport d’El Prat de 35 anys, veí de Barcelona i de nacionalitat colombiana, com a presumpte autor de tretze robatoris o furts de diners i

efectes de valor a la zona de l’equipatge facturat. Entre els bens robats destaquen un ordinador portátil, una PDA, una videocàmera, una càmera de fotos, quatre rellotges, 3.200 dòlars en efectiu, sis anells, joies,

perfums, tabac, carregadors, una cartera i peces de roba. Per accedir al contingut de l’equipatge, l’home el forçava, obrint o trencant la cremallera o el cadenat, han informar des de l’Institut Armat. A finals de l’any passat, la Guàrdia Civil va detectar manipulacions de l’equipatge durant el temps que transcorria entre l’aterratge de l’avió i la recollida d’equipatges a la cinta pertinent dins la terminal. Després de diversos mesos d’investigació, l’Institut Armat ha informat que ha aconseguit identificar el presumpte autor dels robatoris gràcies als dispositius de seguretat del mateix aeroport.

ABRERA

Condemnats a 38 anys els dos acusats dels crims d’Abrera Un home va matar el seu germà i la seva cunyada amb l’ajuda de la seva parella i van amagar els cadàvers a un congelador

L

’Audiència de Barcelona ha condemnat a dues penes de 38 anys de presó a un home i una dona acusats d’assassinar els seus cunyats, que esperaven una filla, i esquarterar els seus cadàvers, que van amagar al congelador de l’habitatge familiar, a una urbanització d’Abrera. Els fets van passar entre el 25 i el 27 de juliol del 2009. L’home assassinat, un ciutadà espanyol i veí d’Abrera de 30 anys d’edat, vivia amb la seva companya sentimental, de nacionalitat xinesa

i 26 anys d’edat, des que aquesta es va quedar embarassada. Tots dos s’havien instal·lat al domicili familiar, on des de feia anys ja residia el seu germà gran amb la seva parella. Els seus pares, separats, resideixen allunyats del domicili familiar. El pare dels joves va decidir que el seu fill gran compartís el domicili familiar, de dues plantes i ubicat a una zona residencial, amb el seu germà després de conèixer que aquest havia deixat embarassada la seva companya.

Crim “gratuit” La sentència destaca la gravetat del crim, que defineix també com a “gratuit”. Per això, adverteix de la perillositat criminal dels dos processats, que no podran obtenir el tercer grau fins a la meitat del temps màxim de condemna, és a dir, 25 anys. Segons el fiscal, Héctor F.M., amb la col·laboració de Susana P.M., va matar a ganivetades el seu germà i posteriorment va estrangular la seva cunyada. L’acusat, que està a punt de complir 39 anys d’edat, i el

seu germà, que llavors en tenia 31, mantenien una tensa relació després de certes desavinences acumulades al llarg dels anys, provocades fonamentalment per Susana P.M., segons el fiscal. Amb la intenció de confondre les autoritats policials, Susana P.M. va conduir el vehicle dels seus cunyats fins a Martorell (Baix Llobregat), fingint que s’havien absentat voluntàriament. Els dos sospitosos van ser detinguts finalmente al setembre del 2009 a la localitat francesa de Le Havre.

La sentència també condemna tots dos acusats a indemnitzar els pares de la

cunyada amb 50.000 euros i a la seva germana amb 25.000 euros.


7

juny 2012 | LA PREMSA DELBAIX.es

SOCIETAT BAIX LLOBREGAT

Castelldefels proposa una reforma de la tercera pista de l’aeroport Per acabar amb els sorolls dels avions, l’Ajuntament planteja la construcció d’una nova plataforma superposada a l’actual tercera pista d’El Prat

L

’Ajuntament de Castelldefels ha proposat reemplaçar l’actual tercera pista de l’aeroport d’El Prat per una nova plataforma que permetria que els avions aterressin i s’enlairessin sempre per sobre del mar, evitant molèsties de contaminació acústica als veïns de la localitat i als del barri de Gavà Mar. La tercera pista de l’aeroport, construïda l’any 2004 amb una inversió de 80 milions

d’euros, de 2.660 metres de distància, és paral·lela a la pista principal. La proposta de l’Ajuntament de Castelldefels, liderat pel PP conjuntament amb els seus socis de CIU i els independents d’AVVIC, és construir una nova tercera pista de 3.450 metres de longitud -és a dir, 790 metres més-, girant-la cap al mar, per minimitzar l’impacte acústic de les aeronaus que sobrevolen

els nuclis habitats. L’alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes, ha explicat en roda de premsa que la proposta tècnica, denominada 05-23, ha estat realitzada per l’Oficina Municipal de Seguiment i Control de l’Aeroport (OMSICA) i que “si comparem el benefici d’aquest projecte a tots els nivells amb el cost que tindrà la seva construcció, aquest no és tan elevat i hauria de ser assumible per les administracions”. La capçalera d’aquesta hipotètica nova tercera pista es desplaçaria 12 graus al nord, de manera que seria obliqua a la pista principal, han explicat l’assessor tècnic de l’OMSICA, Víctor Barriales, i el tècnic de l’OMSICA, Javier Delgado. Tant el polític com els tècnics han assegurat que aquesta proposta és compatible amb l’ambició barcelonina de fer de l’aeroport un hub intercontinental i també amb l’augment de la capacitat de moviments (aterratges i enlairaments) de les

BAIX LLOBREGAT

Un lleidatà rep la primera multa per no voler pagar els peatges Se li ha imposat una sanció de 100 euros

U

n conductor de Lleida ha rebut la primera notificació per part del Servei Català de Trànsit (SCT) de l'imposició d' una multa de 100 euros per no pagar en un peatge d'autopista, segons que ha indicat la plataforma impulsora de la campanya "#novullpagar". Aquest ciutadà ha rebut la multa després d'haver rebut prèviament un requeriment perquè s'identifiqués com el conductor d'un cotxe que no va pagar un peatge, i ara disposa d'un termini de vint dies per pagar la meitat de la multa -50 euros- o bé recórrer-la.

El portaveu del subgrup de Solidaritat (SI) al Parlament, Alfons López Tena, ha confirmat al costat dels portaveus de la plataforma promotora de la campanya de boicot als peatges que "milers de ciutadans" ja han rebut notificacions en les quals se'ls requereix perquè identifiquin els conductors dels vehicles les matrícules dels quals van ser denunciades per la concessionària Abertis. Els empleats d'aquesta empresa concessionària anoten les matrícules dels vehicles

els conductors de la qual es neguen a pagar les tarifes dels peatges, i posteriorment, les remeten als Mossos d'Esquadra i aquests, al seu torn, les fan arribar a l'SCT. L'equip d'assessorament jurídic de la plataforma promotora del boicot als peatges recomana als ciutadans "insubmisos" que identifiquin el conductor quan reben la primera notificació i que, si els arriba una sanció, la recorrin ja que considera que no hi ha incompliment del Codi de Circulació.

SANT BOI

Esclata un artefacte casolà davant una seu del Santander a Sant Boi La deflagració, la tercera ens els últims dies a l’àrea de Barcelona, no ha causat ferits però sí danys materials

U

n artefacte de fabricació casolana va explotar durant la matinada del passat día 4 davant les portes d’una oficina del Banc Santander a Sant Boi de Llobregat sense provocar ferits. Els fets van passar davant la sucursal del Banc Santander

del carrer Rubió i Ors, van confirmar fonts municipals. L’artefacte estava format per una bombona de càmping gas, petards i vidres. L’explosió es va produïr cap a les 3.45 hores de la matinada i no va provocat danys personals però sí alguns danys materials.

Es tracta de la tercera explosió que es produeix en aquesta zona de l’àrea metropolitana de Barcelona en els últims dies, després que el passat 20 de maig es van registrar dues deflagracions més davant dues sucursals del BBVA al barri de Bellvitge de L’Hospitalet de Llobregat.

instal·lacions. Reyes ha defensat que la proposta és “més realista que les de construïr una pista sobre el mar”, tot i que ha precisat que es tracta d’un projecte “que no ha estat pensat per al curt termini, a causa de la crisi, sinó de cara al futur, del futur d’un aeroport que, quan arribi el seu moment de creixement, tingui respecte per l’entorn”. El projecte suposaria envair la llacuna de La Ricarda, protegida com a Zona d’Especial Protecció per a Aus (ZEPA), tot i que sense afectacions a les zones humides. A més, també afectaria de manera limitada la franja litoral del Prat, segons ha manifestat Barriales. L’alcalde de Castelldefels presentarà aquest projecte al conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder. La proposta va ser presentada en l’última reunió del Grup de Treball Tècnic de l’Aeroport, i també serà traslladada al Ministeri de Foment.

VILADECANS

Un camí connecta les platges de la Murtra i la Pineda Un nou itinerari de 800 metres permet passejar a peu o en bicicleta per la zona dels antics càmpings de Viladecans

L

a nova temporada de platja de Viladecans s'inicia de manera oficial amb l’estrena d’un camí de 800 metres, denominat ‘Camí de Ronda’, entre les platges de la Murtra i de la Pineda, ben a prop dels antics càmpings. El nou trajecte facilitarà el passeig entre els accessos de la Pineda, per a vianants i bicis, i de la Murtra, a través de l’aparcament de vehicles. A aquesta zona s’ha creat una nova passera d’accés al camí fins al sorral de la platja, entre les dunes. Per assolir el nou camí, d’uns 5 metres d’amplada, s’han eliminat més de 10 metres cúbics de residus i runes, re-

tirat trossos de tanques antigues i desbrossat vegetació d’espècies invasores, com el dent de lleó, l’atzavara i la iuca, que no són pròpies d’aquest hàbitat, segons ha informat l’Ajuntament de Viladecans. Per tal de cuidar i mantenir el singular espai dunar i la flora i fauna que contenen, s’han col·locat 400 metres de pals i cordes per impedir-hi l’accés. Durant el camí es poden trobar set plafons informatius sobre l’ecosistema dunar i els animals i plantes típics perquè coneixem millor aquest espai natural a mesura que passegem, descansem i ens divertim a la platja.


8

juny 2012 | LA PREMSA DELBAIX.es

SOCIETAT CASTELLDEFELS

L’Assemblea de l'ACPG reuneix 200 editors a Castelldefels El secretari de Comunicació de la Generalitat destaca la importància de la premsa gratuïta i digital

L Josep Martí - Secretari de comunicació de La Generalitat

Editors del Baix Llobregat i representants de l'ACPG, amb Manuel Reyes (alcalde de Castelldefels) i Sonia Motos (Regidora Delegada de Presidència de l'Ajuntament Castelldefels)

’Assemblea General de l’Associació Catalana de la Premsa Gratuïta va reunir el passat 8 de juny al Gran Hotel Rey Don Jaime de Castelldefels uns 200 editors d’uns 300 mitjans de comunicació de Catalunya, Balears i Andorra, entre ells, LaPremsadelBaix.es. L’Associació Catalana de la Premsa Gratuïta i Mitjans Digitals (ACPG) va constituir-se l’any 1997 amb la voluntat de ser l’interlocutor vàlid d’un col·lectiu que gaudeix d’una gran popularitat i difusió entre tots els sectors de la població. La premsa gratuïta catalana és un cas únic a Europa per la seva forta implantació per arreu del país i per la seva aposta, des de fa anys, per

la qualitat tant en els continguts com en els formats. Catalunya es un país amb gran tradició de gratuïts on hi conviuen diversos tipus de formats, periodicitats i continguts, que en molts casos es centren en un tipus de públic molt concret. La reunió va servir per a presentar les següents accions: el primer rànquing de mitjans digitals en català impulsat juntament amb OJDInteractiva i Nielsen Online; l’elaboració d’un banc de continguts de cultura popular; la realització d’un nou butlletí setmanal i transversal que agrupa els quatre grans eixos comunicatius: premsa, comunicació, publicitat i màrqueting, i que s’adreça a tots

els professionals d’aquests sectors. La trobada va posar l’accent en aconseguir per als mitjans una valoració més objectiva per part de les administracions públiques i grans agents privats. I també en defensar les bones pràctiques en premsa per part de les administracions públiques, sobretot en aquests moments de recursos públics escassos. Durant l’acte, el secretari de Comunicació de la Generalitat, Josep Martí, va defensar la tasca de l'associació com a "motor del sector" i va destacar iniciatives com l'estudi d'audiències dels mitjans digitals que han impulsat durant aquest any. En aquest capítol, Martí va

subratllar la importància de la premsa gratuïta i digital, que contribueix a "mantenir l'espai de comunicació català, la fortalesa de la llengua i la facilitat perquè la informació segueixi arribant a tot el territori". "Malgrat que noten la crisi especialment, la reunió d'avui demostra que hi ha gent amb ganes de fer coses i fer-les bé", va ressaltar Martí. Aquesta nova etapa més professional encetada per l’ACPG es podrà visualitzar els dies 8 i 9 de novembre a l’Auditori de Cosmocaixa, durant la celebración de les quartes jornades internacionals de premsa gratuïta i mitjans digitals que organitza l’associació.

CASTELLDEFELS

Castelldefels, ciutat oberta a la pràctica del kitesurf Revocada la prohibició durant l’estiu d’aquest esport aquàtic, que tindrà a partir del juliol una nova àrea delimitada

A

l’alçada del carrer 9 de Castelldefels s’instal·larà una passarel·la, que coincidirà amb un canal abalisat a l’aigua, de 100 metres d’amplada i en forma de V (per més seguretat), on es podrà practicar kitesurf durant els mesos d’estiu, han informat fonts municipals. Per practicar kitesurf caldrà

que la força del vent superi els 15 nusos: “Tots els practicants hauran d’estar identificats i en possessió d’una assegurança. Únicament es permetrà en aquest mesos la navegació dels kiters amb un cert nivell. No hi haurà escola durant l’estiu. La finalitat de totes aquestes mesures és posar per davant de tot la seguretat

dels banyistes”, han explicat des de l’Ajuntament. Zona multiesportiva Al costat del canal d’entrada i sortida de kiters, i dintre de la zona de sorra, s’instal·laran diferents camps de futbol-platja, vòlei-platja, handbol-platja i hòquei-platja, amb la finalitat de conformar un nucli de generació d’activitats

esportives a la zona, que es complementarà amb l’activitat de kitesurf. L’ús d’aquesta zona estarà regulat i tindran prioritat els esdeveniments programats així com les activitats de les entitats, amb l’objectiu de generar activitat al voltant d’aquest equipament.

¡La m

Of

la millor Oferta!

199€ 260x34cm

ANTIC MOBLES RODRÍGUEZ

www.tifon.es

De 120 x 80 cm. Entesa 160 cm.

lor

¡La mil

!

Oferta

29€

ANTIC MOBLES RODRIGUEZ

Avda. Can Batllori, 24 Viladecans Tel. 936 584 451

Taula de menjador extensible

Moble per a Salò

En color blanc De 260 x 34 cm. Alt variable

Cadira de polipell negre.

Disponible en color blanc.

19


9

juny 2012 | LA PREMSA DELBAIX.es

SOCIETAT CORNELLÀ

Suspès per la crisi el tancament d’una discoteca de Cornellà El jutge considera que els 25 treballadors de la sala de festes Capitolio es quedarien sense opció a obtenir una nova feina

SANT JOAN DESPÍ

Llibertat provisional per al detingut pel crim de Sant Joan Despí Després de 10 dies a la presó, el jutge deixa lliure Fernando C.G., un home de 36 anys que treballava amb la víctima

L

libertat provisional per al detingut pel crim d’una dona a Sant Joan Despí. Després d’uns 10 dies a presó, un jutge de Sant Feliu de Llobregat ha deixat lliure Fernando C.G., un home de 36 anys que havia treballat amb la víctima. Al sospitós, de nacionalitat espanyola, l’havien detingut agents dels Mossos d’Esquadra per la seva presumpta relació en la mort

d’una dona que va ser localitzada a l’interior d’un habitatge de Sant Joan Despí el passat 28 de març. El presumpte assassí i la víctima havien mantingut una relació laboral, han informat fonts policials, que descarten així que aquest sigui un episodi més de violència de gènere, ja que no ha va haver-hi una relació sentimental. La víctima és una dona de

57 anys i de nacionalitat espanyola que va ser trobada assassinada a l’interior d’un pis ubicat al número 31 del carrer Bon Viatge de Sant Joan Despí Tot i que la víctima presentava signes evidents d’haver patit una mort violenta, les seves ferides no haurien estat causades per arma de foc. La investigació continua oberta per a tal d’esclarir els fets.

VILADECANS

Mesoestetic s’instal·la a Viladecans Inverteix 23 milions d’euros en la seva nova seu, que li permetrà multiplicarper 10 la seva capacitat de producció

A

mb una decisió que pot considerar com a pionera en prioritzar la crisi per sobre de la llei, el titular del jutjat contenciós administratiu número 4 de Barcelona ha suspès la clausura durant quatre mesos de la discoteca Capitolio del polígon Famades de Cornellà de Llobregat (Barcelona) que li va impo-

sar l’Ajuntament el 18 de maig per duplicar el límit d’aforament permès, amb l’argument d’evitar que els seus 25 treballadors es quedin a l’atur. A l’hora de decidir la mesura cautelar, el jutge té en compte l’actual precarietat del mercat laboral i estima que el tancament de la sala de festes no suposa un

lor

¡La mil

!

lor ¡La mil

!

Oferta

79

Capçal + 2 tauletes Taula de centre elevable

En blanc, vidre negre De 100 x 50 cm.

per a pagar

ELS 12 PRIMERS MESOS

SENSE INTERESSOS

Llit doble Armari Prestatges

En blanc i negre malla. De 247 x 92 x36 cm

els tractaments de medicina estètica. La nova seu de l’empresa, de 8.500 metres quadrats, disposa de la primera unitat clínica d’Espanya per al desenvolupament experimental d’estudis científics previs al llançament de nous productes cosmètics, avalada per l’Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris.

Fins a

Composició juvenil

la millor Oferta!

seva plantilla durant els propers mesos en gairebé un centenar de persones. La multinacional catalana, que té un volum de negoci de 40 milions d’euros, ven el 85% de la seva producció a més de 60 països. Cada any inverteix el 40% dels seus beneficis en recerca i innovació en el camp de la cosmètica, els productes sanitaris i farmacèutics per a la pell i

50 mesos

399€

ferta!

99

L

a multinacional catalana especialitzada en cosmètica mèdica Mesoestetic PharmaGroup ha instal·lat la seva seu al parc de negocis de Viladecans. La companyia ha invertit 23 milions d’euros en les seves noves dependències, que li permetran multiplicar per 10 la seva capacitat de producció i augmentar la

Oferta

millor

perjudici únicament per a l’empresari sinó també per a la plantilla: “En situacions de crisi econòmica conjuntural com la que està travessant aquest país, no pot permetre que, per una resolució de l’Alcaldia, es deixi al carrer a aquelles persones sense possibilitats d’accés a una ocupació “, assenyala en la interlocutòria.

lor

¡La mil

Xec

100€

!

Oferta

129€ 279€ Capçal + 2 tauletes

Armari

Amb 2 portes corredisess japoneses. De 108 x 61 x 200 cm.

Regal

llor

¡La mi

699€

PER DESCOMPTAR DE LES TEVES COMPRES SUPERIORS A 1.000 €. en productes del nostre catàleg

50

% Ahorro

En centenar de muebles

!

Oferta

Sofá de 3 places 2 mecanismes

En pell

201 x 98 x 85 cm.


10

juny 2012 | LA PREMSA DELBAIX.es

XARXES I OPINIÓ

Twitter parla català La següent informació no vol tenir cap indici tendenciós

E

n un moment en què els debats nacionalistes es confonen amb les tesis materialistes per culpa de la crisi imperant en la nostra societat, s'ha plantejat per fi i finalment la traducció del Twitter al català. Això suposa que una de les xarxes socials més importants del món comptarà amb 34 llengües al servei del tuit i que el català s'afegeix a les noves cinc llengües més que estan disponibles. El veritablement sorprenent no és que la llengua catalana sigui present al Twitter. Cal destacar que des de sempre s'han fet esforços perquè l'idioma dels catalans sigui

present a tots els espais del nou món virtual (google.cat, Viquipèdia ...). El veritablement sorprenent és qui ha dut a terme la traducció. Res d'especialistes en aquesta magna tasca. Seran els internautes els que s'hauran d'esmerar buscant les paraules exactes pel seu Twitter en català. Un nombre total de 500.000 usuaris que s'han ofert voluntaris per a la conversió de la seva xarxa social preferida. Es tracta d'un fet sense precedent i que dóna fe de la nova realitat en què ens trobem. El poder està difuminant en el nostre món. La massa realitza treballs

d'especialista mentre que els especialistes han especialitzar encara més per poder trobar una feina. De moment malgrat l'impuls popular gens menyspreable de mig milió de tuiters, els problemes han sorgit en com ha de ser cridat el missatge bàsic del Twitter: Piulada? Tuit? Tweet? Tecnonews/ACPG

Tweets @Lapremsadelbaix @david_ESCARDO -¿Me pone 2kg de tomates y me enseña las tetas? -¿Perdón? -Es que me han dicho que ahora, con el rescate, hay más confianza en los mercados. David Jimenez @DavidJimenezTW Para Zapatero no había "crisis". Para Rajoy no hay "rescate". Para España no hay remedio

Francesc Belso ha compratido la foto de El Plata Club

¡¡COMPÁRTELO POR UN RECORTE JUSTO!! NORUEGA, SUECIA, DINAMARCA. No tienen senado ALEMANIA sólo tiene 100 senadores EE.UU un senador por cada estado.

¿Por qué en ESPAÑA, tenemos que mantener a 260 senadores mientras se recrotan nuestros derechos sociales?

OPINIÓ

Tots som iguals davant del fisc El cinturó estreny però no per a tots igual

L

a situació actual fa que moltes famílies ens plantegem molts canvis per poder tirar endavant, és clar, quan hi ha necessitat s’ha de treure d’allà on es pot per arribar al més necessàri. La situació és desesperant i els que tenen més han d’aportar més per tal de garantir els serveis socials, educatius i sanitaris i les necessitats de les famílies més desfavorides. L’Ajuntament de Sant Feliu s’ha afegit a molts d’altres en una qüestió de sentit comú: redistribuir la riquesa entre aquells que tenen més necessitats. Per atendre aquesta senzilla qüestió de justícia social s’ha aprovat en el ple municipal la petició que l’església

catòlica pagui l’impost sobre Béns Immobles (IBI) de les seves propietats. Cal recordar que la institució de l’església catòlica és probablement el major propietari immobiliari de l'estat i no paga cap dels impostos derivats de la propietat i ús dels seus immobles, siguin o no espais de culte, en virtut dels acords amb la Santa Seu de l'any 1979. Què no som tots iguals? L’Estat per fer front a la crisi ha augmentat l’Impost sobre els Béns Immobles Urbans a tots els municipis però les propietats de l’església continuaran sense pagar impostos. No entraré a valorar les amenaces que s’han fet des dels estaments religiosos sobre

que si han de pagar impostos deixaran d’atendre serveis socials que actualment cobreixen, com si els impostos que deixen de pagar vagin tots a aquesta finalitat. Vejam! el que és just és pagar amb les mateixes condicions que la resta i quant a les obres socials ja les faran els ajuntaments amb els diners recollits: redistribució pública de la riquesa. L’Ajuntament de Sant Feliu a més demana al Govern l’Estat que derogui els Acords amb la Santa Seu, sobretot els que afecten a temes econòmics en base a la Constitució i al model d’estat laic. Jaume Solé Díaz

OPINIÓ

Lluita de classes

T

ot i que Karl Marx va ser clarivident en la captació de l’estructura de sistema capitalista i en el procés materialista de la història, no va encertar en el resultat dialèctic de la lluita de classes. Històricament han existit classes oposades, amo i esclau, senyor i servidor, burgesia i proletariat i en cap cas, una d’elles n’ha sortit guanyadora. D’acord amb aquest raonament, de l’enfrontament entre burgesia i proletariat, en sortirà una nova classe, que segurament es decantarà per l’aplicació de criteris de racionalitat i d’ajuda mútua, contraris als actuals basats

en l’agressivitat. Aquesta nova classe que es podria nomenar la dels pensadors, segurament nascuda a Califòrnia l’any 1993, entre els coneguts com treballadors del coneixement, generarà a la vegada una nova classe opositora, possiblement nomenada dels ingenus, composada per persones amb molta bona fe que però, no volen pensar.

Rumors

ha encarregat a Foxconn la fabricació de la nova gamma de Televisions intel·ligents en constant connexió a la xarxa en què l'empresa del difunt gurú de les tecnologies Steve Jobs té grans expectatives. A més segons altres informacions filtrades, la televisió de 42 a 55 polzades i amb un preu de 1.500 dòlars a 2.000 dòlars podria estar a punt per sortir als mercats el 2013. Es tracta d'un artefacte que tot el sector en massa està

La rumorologia és molt probablement una de les eines més emprades en el món de les NNTT. En aquest sentit el detector de rumors es sulfura quan algú a qualsevol lloc del món filtra una notícia relacionada amb Apple. Doncs bé, sembla que el detector ha saltat pel que fa a la signatura de la poma i el seu nou prototip de televisió. Segons les informacions industrials de Taiwan l'empresa

En aquests moments s’està a punt de començar un canvi substancial de civilització, amb una clara aposta pel pacifisme i l’ajuda mútua. En aquesta nova etapa històrica, l’estat, entès com un

organisme mediador, per superar les contradiccions d’una societat civil generadora de conflictes, encara serà necessari. Cal tenir en compte que l’estat, tot i actuar com a jutge imparcial, històricament sempre s’ha decantat a favor de la classe dominant, en contra de l’opositora i per aquest motiu en la nova civilització, tot i la pèrdua de protagonisme de l’estat, aquest encara continuarà sent important. Josep Aracil i Xarrié President d’Eurosenior joarxa@gmail.com

esperant veure aparèixer. Algunes veus diuen que tindrà reconeixement de veu Siri, plataforma de videotrucada Facetime i el servei d'emmagatzematge en el núvol icloud. A més es considera la possibilitat que integri la tecnologia 3D sense ulleres. En resum, en els propers mesos veurem aparèixer les novetats que han de revolucionar el sector de l'audiovisual. Tecnonews/ACPG


11

juny 2012 | LA PREMSA DELBAIX.es

XARXES I OPINIÓ

Les pàgines de trobades són cada vegada més populars entre persones majors de 50 anys Les xarxes socials i ara els portals cibernètics estan de moda entre els majors de 50 anys, que també busquen parella i amistat a la Xarxa. Aquests llocs, com mobifriends.com que a més és gratuït, són cada vegada més especialitzats ja que posen en contacte a grups socials amb edats semblants i amb interessos afins i compatibles.

P

artint de la base que els joves d'avui en dia són els que més utilitzen les xarxes socials per contactar amb els seus amics, concretament un 23 per cent d'entre 18 i 24 anys ho fa per xatejar, i fins i tot per lligar, el cert és que cada vegada són més els grans que se senten atrets per aquest tipus de plataformes. Les persones de més de 50 anys consideren més important la companyia d'altres persones ara

que quan tenien 20 anys. De vegades, trobar parella o simplement trobar algú especial amb qui fer amistat no és tasca fàcil per a ells, ja que els cercles tradicionals, com a família i amics, moltes vegades no són suficient. En paraules de Lluís Carreras, CEO i Soci Fundador de Mobifriends, "registrar-se i estar apuntat en aquests llocs de trobades com el nostre és una manera més d'estar connectat; és una altra finestra més per conèixer gent. Les cites a cegues en moltes ocasions no funcionen i aquestes plataformes s'han convertit en un gran aparador d'oportunitats per a tot tipus de grups socials

i amb edats diferents. Les persones mentre més gent coneguin més probabilitats tindran de trobar aquest algú especial, ja tingui 20, 30, 40 o 50 anys ". Segons mobifriends.com, les plataformes de trobades són un mitjà molt utilitzat per la gran majoria dels joves, un 37,2 per cent de 25 a 34 anys solen apuntar-se per conèixer gent, buscar parella o lligar. Actualment, les cites en línia són molt populars entre les persones de 35 a 49 anys (32,7%) i ara també comencen a ser-ho per les persones majors de 50 anys (7,1%), que veuen aquests llocs com una oportunitat diferent per fer noves amistats.

Tel. 93 474 00 77 | 670 27 50 78 CORNELLÀ

CORNELLÀ

ALMEDA. GRAN PISO CON PISCINA Y ZONA AJARDINADA. 95m2. 3 habitraciones. 2 baños. terraza a nivel con vistas a la piscina. PARKING en el mismo edificio.

RAMBLA DEL CARMEN. Pisos y Dúplex de 2 y 3 hab. buhardilla. trza. cocina office. Gran salón-comedor. VISTAS A RAMBLA. Soleados. MUY LUMINOSOS. Acabados de 1ª calidad. Las buhardillas de los Dúplex permiten hacer habitaciones o salón, o zona de ocio. pkg. DISPONIBLES.

350.000 €uros

ESPLUGUES CENTRO. CASA EN VENTA 2 PLANTAS. 4 hab. + despacho. 2 bñs. + aseo. coc. off. gran sal. com. con chim. y salida a jardín. terraza. garaje 2 coche. + motos. jardín 300m2. posible piscina. TODA REFORMADA CON MUCHO GUSTO.

900.000 €uros

ESPLUGUES

SANT FELIU ÁTICO + TERRAZA. 3 hab. dobl. 2 bñs. calef. y A.A. Vistas de Esplugues a Castelldefels. AMUEBLADO O SIN MUEBLES. ÚNICO EN LA ZONA. CTRA. ESPLUGUES.

ALQUILER: 850 €/mes

CASTELLDEFELS

CORNELLÀ

APARTAMENTO EN POAL. Compl. reform. 2 hab. gran trza. a nivel. Zona deportiva con piscina. tenis, futbol, basquet. Plaza de pkg. en comunidad. Vistas al mar y montaña. Aire Acondicionado.

ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA. Piso seminvo. Cerca Eroski. con parking y trastero 71m2. + trast. todo nuevo. exterior. aire acond. calef. pocos vecinos.

155.000 €uros

ALQUILER: 750 €/mes

DÚPLEX 125m2 + 100m2. Jardín - Terraza. 4 habitaciones. 3 baños. Nuevo. Aire acondicioando. Calefacción.

ALQUILER: 900 €/mes. ÁTICO DÚPLEX NUEVO. ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA. terraza - solarium. 2 suites con baño. asc. A.A.

700 €/Alquiler como pago de la compra

Rbla. Anselm Clavé,32 | 08940 Cornellà de LLobregat | www.latiendadepisos.com | info@latiendadepisos.com


12

juny 2012 | LA PREMSA DELBAIX.es

OPINIÓ POLÍTICA COMARCAL

La sanidad pública

calidad. Creando un modelo sanitario centrado en el ciudadano y en el paciente homologado en toda España. Definiendo una política farmacéutica sostenible y previsible, consiguiendo con ello más eficiencia en el uso del medicamento en los centros públicos. En definitiva, la reforma sanitaria pretende crear y garantizar una verdadera sanidad universal, pública, gratuita y de máxima calidad. En cuanto a los extranjeros, ningún ciudadano se va a quedar sin asistencia sanitaria. Los extranjeros que no tengan residencia en España, ya sea porque son turistas o porque residen en situación irregular, no estarán desasistidos. La nueva normativa asegura que recibirán, siempre, asistencia sanitaria en ca-

sos de urgencia, ya sea por enfermedad o por accidente, hasta la situación de alta médica. Además, recibirán los cuidados en los casos de embarazo, parto y posparto. También garantiza la asistencia para los extranjeros menores de 18 años en todos los casos, y en las mismas condiciones que para los españoles, pero facturándose la asistencia a su país a través de su tarjeta sanitaria europea y si no la tienen o son extracomunitarios, se hará a través de sus seguros de viaje. Asimismo, en su caso, aplicando lo que puedan establecer los convenios bilaterales con terceros países suscritos por España. Es decir, en los mismos términos que preveía la ley anterior. Es importante recordar que de acuerdo

con el último informe del tribunal de cuentas, España ha dejado de facturar a otros países en asistencia médica y de farmacia a más de 700.000 ciudadanos de otros países tan solo durante el año 2009, con lo que se han despilfarrado casi 1.000 millones de euros. es lo que se denomina “turismo sanitario”, y es a

lar al que els bancs espanyols i catalans deuen als bancs Europeus. "No hace falta decir nada más" que diria aquell. No sabem com es retornarà aquest préstec, però sabem que incrementarà el deute públic. Pel Govern Rajoy aquest rescat és un préstec que haurien de tornar els bancs. Segur? Som diferents a la resta de països "ajudats"? No ens obligaran

a més ajustos? Igual tenen seny i consideren que PP i CiU ja han retallat prou. Ho dubto. Conclusió. Qui és responsable? La mala gestió d'alguns directius de bancs i caixes i la incapacitat dels governs no l'hem de pagar la ciutadania amb retallades socials. Hi ha alternatives. Si el bancs reben recursos públics han de fer serveis públics. Per començar, cap

entitat "rescatada" amb diners públics pot fer un sol desnonament més i ha de donar habitatge per emergències socials.

ciar el teixit industrial i evitar la destrucció dels llocs de treball a partir d'un model ben definit, que s'allunyi de la visió monolítica de projectes messiànics com el d'Eurovegas. És més necessari que mai apostar pel gran actiu de la comarca, la gestió dels polígons industrials explotant al màxim els actius comarcals. No

pot ser que a data d'avui encara no hi hagi un acord real polític per solucionar el dèficit estructural del sector industrial a la nostra comarca, potenciar.ne el valor afegit i posant la formació com a eix central de les polítiques d'ocupació activa. Apostem per la millora dels espais industrials junt amb la formació adient per

a tenir mà d'obra qualificada per liderar l'economia del pais a par-

recaudar mas impuestos de sociedades. El Gobierno debe pedir responsabilidades a Bankia (y a todos los bancos) pero ahora es mucho mas importante forzarles a que den creditos a las empresas y proyectos realistas; rescatar a los bancos y dejar que estos ahogen a sus clientes no

sirve de nada; ahorrar para devolver los creditos y mo-

La inserción laboral de los discapacitados en peligro

inserción laboral. También pedimos a los gobiernos municipales garantizar con recursos extraordinarios

F

ue durante el año 1994 cuando el gobierno socialista constató la quiebra técnica de la seguridad social, hasta tal punto que en los propios pactos de Toledo se eliminó el vínculo financiero que existía entre la seguridad social y el sistema público de salud. La equivocada política económica que se ha llevado a cabo en España durante los últimos 7 años de Gobierno socialista, la falta de evaluación real de la calidad del sistema, tanto en términos de gestión de los centros sanitarios como en la atención a los pacientes, unida a la falta de transparencia sobre los resulta-

dos del sistema, y una deuda creciente y preocupante han hecho que cada vez sea más difícil la gestión eficiente del sistema sanitario. Ahora, el Gobierno del Partido Popular, propone una reforma sanitaria, cuyo objetivo fundamental es la de establecer las bases que marcó, pero no concretó el anterior gobierno. Garantizando la sostenibilidad del sistema, preservando siempre el derecho de los ciudadanos a la protección de su salud, y por tanto convertir nuestra deteriorada sanidad pública en una sanidad universal, pública, gratuita y de la máxima

I si rescatem les persones?

E

stem salvats/des! Hem tingut la sort de tenir amics europeus, i en especial una amiga alemanya, que han cobert les nostres "vergonyes bancàries" amb prop de 100.000 milions d'Euros. Per si no ha sabíeu, el 9 de juny el Govern Estatal demana

rescat perquè el món financer global el reclama i la UE vol prendre mesures davant el descontrol bancari. En teoria és un préstec per equilibrar balanços i evitar que els bancs no puguin “funcionar” o retornar crèdits i dipòsits, però curiosament l'import atorgat és simi-

Eurovegas no és la solució

L

es dades d'atur registrat al Baix Llobregat corresponents al mes de maig publicades per l'Observatori Comarcal assenyalen 69.402 persones, disminuint lleument respecte el mes anterior en 160 persones (un

-0,2%), situant la comarca en una taxa d’atur registrat del 16,0%, igualant la mitjana de les comarques de l’Àmbit territorial metropolità i superant en un 0,2% la del conjunt de Catalunya (15,8%). Al Baix Llobregat hem de poten-

No sólo de ahorrar vive el hombre

L

levamos demasiado tiempo de recorte en recorte pero cuando estos llegan a cuestiones básicas tenemos que pensar en otro camino: producir más. En el Baix tenemos personas que quieren trabajar

D

urante este mes Plataforma per Catalunya (PxC) presentará en los Ayuntamiento que tenemos representación mociones para garantizar que los consistorios sigan consolidando el apoyo a las empresas que dan trabajo a

y también empresarios y emprendedores con buenos proyectos. Debemos exigir al Gobierno que deje de lamentarse, que recorte al máximo en lo superfluo (cargos publicos incluidos) para destinar una parte de

personas con discapacidades físicas y mentales. El PP ha traspasado una línea roja recortando cerca de un 50% del presupuesto destinado a entidades que trabajan en la inserción laboral de estas personas. Nosotros creemos que esto signifi-

esos ahorros a pagar deudas, pero también a facilitar el desarrollo de proyectos que disminuyan el paro y aumenten el Producto Interior Bruto, consiguiendo así que haya menos parados a los que pagar el subsidio y

ca traspasar una línea roja que pone en peligro a los más débiles y dificultará su integración en la sociedad. Se ponen en riesgo cerca de 2.500 puestos de trabajo de los 7.300 que hay en Catalunya, por lo que nos hemos visto en la obligación de pe-

dir a los Ayuntamientos de los que formamos parte, así como a la Generalitat y el Gobierno Central, que se destinen recursos especiales para que las entidades puedan llevar a cabo su gran labor en pro de la orientación, mediación y

lo que trata de poner freno este real decreto ley. En definitiva, el objetivo de esta norma es hacer compatible la necesaria asistencia sanitaria con medidas que pongan fin a abusos que perjudican seriamente a nuestro sistema nacional de salud.

María José Díaz

Regidora de Viladecans Secretaria General del PPC en el Baix Llobregat Rescatem persones!

Arnau Funes Romero President ICV Baix Llobregat amaufunes.blogspot.cat

tir d'una situació geoestratègica privilegiada.

Jordi Albert i Caballero President de la Federació Comarcal d'Esquerra - Baix Llobregat i L'H rirse de hambre tampoco.

Miguel-Angel Ibáñez Sub-Secretario de Política Municipal Concejal de C's en Gavà las políticas de empleo del colectivo discapacitado en Catalunya.

David Parada

Conseller Comarcal del Baix Llobregat Regidor de l'Ajuntament de Sant Boi www.davidparada.com

Les columnes d'opinió dels partits PSC i CIU no es publiquen aquest mes perquè no han estat enviades a temps a la redacció de La Premsa del Baix.

s s He l ado o s o i c i l e D os a r te s a n du l c e s y C re p s s y s a l ado

TERRAZA EXTERIOR TODO EL AÑO En la Rambla Verge de la Mercé, 47 CAN VIDALET - ESPLUGUES

Tel. 473 41 54

Salones exclusivos para tus celebraciones Empresa - Cumpleaños - Bautizos - etc...

¿Ere s de lo s que te gust a el buen ta pe o?

TAPAS + TAPAS + TAPAS ... muchas TAPAS

Te sugerimos nuestros impresionantes desayunos CHOCOLATE CON CHURROS ... O MUCHA VARIEDAD DE BOLLERÍA

Tostamos artesanalmente nuestro propio café in situ DEGUSTACIÓN EN LOCAL Y VENTA DE CAFÉS

¿De q ué lo s q u ie BOCADILLOS

re s?

TORRADAS

VS


13

juny 2012 | LA PREMSA DELBAIX.es

PARTIDO POPULAR DE VILADECANS

Eurovegas El PP està compromès a l’impulsar el Corredor V Mediterrani” Alicia Sánchez-Camacho Destaca que “recuperem així el temps perdut pels govern socialistes en una infraestructura vital per al nostre desenvolupament econòmic”

L

a presidenta del Partit Popular Català, va afirmar que “el Govern del Partit Popular està compromès de manera ferma en l’impuls de les infraestructures a Catalunya i especialment del Corredor Mediterrani”. Per a SánchezCamacho, “amb aquest govern avancem en la planificació del Corredor Mediterrani, recuperant així el temps per-

dut pels govern socialistes, una infraestructura vital per al nostre desenvolupament econòmic”.

la Comunitat Valenciana, Alberto Fabra; les Illes Balears, José Ramón Bauzá, i Múrcia, Luís Valcárcel.

La presidenta del PPC va fer aquestes valoracions després d’assistir a la cloenda d’una jornada sobre l’impacte socioeconòmic del Corredor Mediterrani, on va mantindre una trobada amb els presidents dels Governs de

“El Corredor serà una realitat gracies al Govern del PP, el que és una gran notícia per al transport de mercaderies i el sector logístic, així com per al desenvolupament i la recuperació econòmica del tot l’arc mediterrani”, va afegir

¿O no es por recaudar?

E

stos días se han puesto en marcha las multas de las cámaras de las dos zonas de paso restringido a residentes. La de la Avinguda Molí y la calle Sant Marià en su tramo final. A si mismo se ha iniciado a multar por exceso de velocidad en el radar fotográfico activo, estos días en María San Juan. Los ciudadanos debemos comprobar la correlación de la multa con la imagen obtenida puesto que existen bastantes errores de identificación. Esta comprobación se realiza por la página web de la diba, (Diputación de Barcelona) con la matrícula y el número de fotografía. Yo mismo he comprobado esta mañana un caso erróneo. También quisiera hacer notar a los lectores de este artículo que en la Carretera de la Vila, a la altura del Vilamarina y en sentido montaña, han sido retiradas las bandas de rodadura o badenes, con lo que se facilita el aumento de velocidad de los vehículos que circulan por esta vía. Recordemos que el límite de velocidad en la vía y a esa altura es de 40 km. Y que si

sobrepasamos esta seremos víctimas del radar situado precisamente ahí. Lo pueden ustedes ver en la foto de este artículo:. Personalmente agradezco que hayan quitado las molestas bandas, que tan desagradables son para nuestros ve-

hículos. Parece mentira que a estas alturas el PSOE utilice estas armas para recaudar más en el ayuntamiento de Viladecans. ¿O no es por recaudar?

Juan Varó Secretario General PP Viladecans

iladecans, Cataluña y España viven una profunda crisis económica. Sufrimos demasiadas deslocalizaciones, nuestros bancos no tienen capacidad de financiar proyectos empresariales, somos el cuarto país del mundo en paro, tenemos un déficit público enorme y somos la segunda economía del mundo más estancada. Estos cuatro elementos lastran nuestro crecimiento económico a medio plazo. El Partido Popular de Viladecans se presentó a unas elecciones con una prioridad: crear empleo y frenar la sangría del paro en nuestra ciudad. Es honesto defender nuestro programa electoral. Nuestro modelo de ciudad es una ciudad en la que la gente pueda trabajar y haya prosperidad y riqueza. El Grupo Las Vegas Sands quiere invertir en nuestra ciudad. Proponen construir un proyecto de ocio que supone una inversión de 17.000 millones de euros (1,5 del PIB español) y creará más de 200.000 puestos de trabajo (directos e indirectos) durante los próximos

años. Es el mayor proyecto de inversión privada de la historia de Europa. Es una inversión similar a la realizada con los Juegos Olímpicos de 1992. La oferta de puestos de trabajo que pueden ofrecer se ajusta a la tipología de parados que tiene nuestra ciudad Aumentarían considerablemente las oportunidades de encontrar un empleo en sectores como la construcción, limpieza, seguridad, servicios auxiliares y dinamizaría la economía de muchas pequeñas empresas y comercios de nuestro entorno. Dato: 33% de fracaso escolar en esta zona. El director general de los Mossos d’Esquadra ha dicho que este proyecto no implica un aumento de la delincuencia organizada. En cualquier caso, ninguna institución permitirá jamás que este lugar sea un paraíso para las mafias, la prostitución y el blanqueo de dinero. Apelar al miedo es una frivolidad. Las administraciones no actúan como proxenetas. Si algo ayuda a que proliferen las mafias, la prostitu-

ción y la delincuencia eso es el paro masivo. Existe un importante consenso político a favor de Eurovegas. El Gobierno de España, la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Barcelona ven con buenos ojos este proyecto. Los alcaldes socialistas metropolitanos están dispuestos a hablar del proyecto, también los alcaldes de Madrid. Sólo está en contra está ICV-EUiA y Plataforma por Catalunya.

Sergio Garcia Presidente del P.P de Viladecans

Medioambiente, Parque Agrario y EuroVegas

E

ste mes en el pleno de Viladecans hemos presentado dos iniciativas una para que se ponga en marcha la Oficina de Atención Ciudadana, en la comisaria de la Policía Local y otra, la reactivación de la UMA(Unidad de Medio Ambiente) de la Policía Local. Esta última petición es a consecuencia de que el acuerdo al que llegamos todas las formaciones políticas el mes pasado, para requerir mas implicación de las administraciones en la vigilancia de la zona agrícola no ha surgido ningún efecto práctico. Es más después de observar el lamentable estado de la zona donde se ubicaban los chatarreros y sumando los tres incendios acaecidos estos dos últimos meses dan como resultado una sensación de abandono, esta se contradice con el afán que dice tener parte del equipo de gobierno, ICV-EUA por proteger el parque agrario de Viladecans. Particularmente pienso que iniciativa está haciendo demagogia con el tema del parque agrario. Les pedimos más protección para

las explotaciones agrícolas y el medio ambiente. Dicen que no. Tampoco quieren EuroVegas. Y tampoco hacen nada cuando los agricultores se quejan de las aves que arrasan sus cosechas. Vamos que son como el perro del hortelano. Lo que es más increíble es que presenten una moción contra EuroVegas sin un dato contrastado. No hay nada oficial ni tangible todo su discurso está basado en las noticias de los periódicos. En cambio el maltrecho y lamentable estado del parque agrario de Viladecans es una realidad,

claro que esto no sale por televisión ni vende periódicos y solo lo pueden ver en nuestras fotos o si se pasean por él. A nosotros de momento, al Partido Popular de Viladecans, nos interesa nuestra realidad, que es el actual estado del territorio. Y el futuro estamos dispuestos a aceptarlo, pero cuando llegue, de momento solo es un montón de artículos en los periódicos.

José Padilla Roig Concejal del P.P en Viladecans


14

juny 2012 | LA PREMSA DELBAIX.es

ESPORTS SANT FELIU

El CS Viladecans tindrà el factor camp al seu favor

El CB Santfeliuenc fa història i assoleix l’ascens a l’Adecco Argent Es va imposar davant del CB Cimbis en els dos partits de quarts de final dels playoff de la Lliga EBA

E

l Club Sóftbol Viladecans va tancar la primera fase de la Lliga de la Divisió d’Honor estatal amb el seu gran objectiu complert, la primera plaça del campionat regular, que li dóna el factor camp. La sèrie final pel títol de Lliga enfrontarà, com fa dos anys,

les viladecanenques al Kirolgi OBB, que ha obtingut una victòria menys al campionat regular. Els dos primers partits, l’1 de juliol, seran en terreny basc, mentre que la resta d’enfrontaments (fins a tres si és necessari) es disputaran a Viladecans el 8 de juliol.

E

l Club Bàsquet Santfeliuenc Eninter va aconseguir l’ascens, per primer cop, a l’Adecco Argent. Els del Baix Llobregat Nord es van imposar per 85 a 68 en el partit de tornada dels quarts de final dels playoff de la Lliga EBA davant del CB Cimbis de San Fernando (Cadis). Va ser un enfrontament molt igualat en la primera part (parcials 22-21 i 13-13) que es va resoldre a la represa després d’un

Waterpolo El Complex Municipal de Piscines va acollir el Campionat de Catalunya cadet femení de waterpolo. La com-

23-7 favorable als homes de Ferran Aranda. En el partit d’anada, els blaus també es van imposar per 66 a 69. El Palau Municipal d’Esports Juan Carlos Navarro es va omplir per a presenciar una fita històrica per a l’entitat esportiva ja que va assolir un triplet inèdit en la història del bàsquet català: campió de la Lliga Catalana EBA, campió de grup a la Lliga regular EBA i ascens a l’Adecco Argent. petició va aplegar un total de vuit equips. El CE Mediterrani es va proclamar campió , la segona posició va ser per al CN Sabadell i el tercer lloc fou pel CN Sant Feliu.

CASTELLDEFELS / MOLINS DE REI

L’handbol femení del Baix Llobregat torna per la porta gran a l’elit nacional L’Esportiu Castelldefels jugarà a la Divisió d’Honor, mentre que el Club Esportiu Molins de Rei ho farà a la Divisió d’Argent

D

esprés de tres temporades consecutives a la porta de l’èxit, l’Esportiu Castelldefels va assolir l’ascens a la Divisió d’Honor de l’handbol nacional femení. Després d’una Lliga regular brillant, on les del Baix Llobregat van aconseguir la prime-

ra posició del grup II, i un primer sector de la Fase d’Ascens a Valladolid irregular –dues derrotes i una victòria- el Castelldefels va arribar a València depenent d’ell mateix, però sabent que una sola ensopegada podia significar dir adéu al seu somni. I el somni es

va assolir amb l’ascens a la màxima categoria superant el Zuazo Baracaldo basc (27-26), a l’Aula Cultural de Valladolid (20-27) i davant del Mecalia Atlético Guardés (29-22). D’altra banda, l’equip sènior femení del Club Esportiu Molins de Rei, dirigit

per Isabel Rabassa, jugarà la propera temporada a la Divisió d’Honor d’Argent, la segona categoria de l’handbol nacional femení. Les del Baix Llobregat es van imposar al Seis do Nadal de Coia de Vigo per 13 a 16 en el partit d’anada i per 25 a 17 en el de tornada.

Carles Castillejo finalitza en tercer lloc a la Copa d’Europa

E

l Viladecanenc Carles Castillejo va aconseguir la tercera posició en la Copa d’Europa d’atletisme a

la distància dels deu quilòmetres que es va celebrar en el Poliesportiu Municipal de Zorroza a Bilbao. L’atleta va

fer un temps de 28’07’’50 i només el van superar el turc Polat Kemboi Arikan (27’56’’28) i el també espanyol Ayad

Lamdassem (28’04’’22). Espanya va guanyar la Copa d’Europa per equips, seguit de Portugal i França.

El Club Sala 5 Martorell puja a Primera Divisió

La tercera Tavascà aplega més de 300 participants

La Guàrdia torna a la Segona Catalana per la porta gran

Va golejar al Burela Pescados Rubén en el definitiu partit de la segona eliminatòria dels playoff.

Llorens (Trideporte) i García (Independent) es van imposar en la cursa del 71 quilòmetres.

L’equip vicentí es va proclamar campió de Lliga del grup vuitè de la Tercera Catalana.

Amplia aquesta informació a: www.lapremsadelbaix.es


15

juny 2012 | LA PREMSA DELBAIX.es

ESPORTS EL PRAT

Històric ascens de l’Associació Esportiva Prat a la Segona Divisió B

El Levante Las Planas puja a la Primera Divisió femenina

El Club Bàsquet Prat no va poder pujar a l’Adecco Or després de perdre davant l’Ourense en la final dels playoff de l’Adecco Argent davant l’Atlético Sanluqueño en el Municipal Sagnier davant més de 2.000 persones que al final del partit ho van celebrar amb una gran festa. Cal recordar que en el enfrontament d’anada, els ‘pota blava’ van empatar a zero al camp del conjunt gadità. A més es va cele-

Bàsquet

L

’AE Prat va viure el seu dia més històric en 67 anys de vida amb l’ascens del seu primer

equip a Segona Divisió B. El conjunt dirigit per Agustín Vacas es va imposar en el partit de tornada per 2 a 0

L’altra cara de la moneda va ser el bàsquet. El CB Prat Joventut va deixar escapar un oportunitat d’assolir l’Adecco Or. En la final dels playoff

brar una la recepció oficial a l’ajuntament per commemorar el campionat de Tercera Divisió i l’ascens a Segona Divisió B. Després, jugadors, cos tècnic i directius van sortir al balcó del consistori municipal, on els esperaven més de 400 persones que no es van voler perdre la festa.

d’ascens de l’Adecco Argent, l’equip de Carles Duran va perdre davant l’Ourense (1 a 3). Malgrat això, els pratencs tanquen una temporada on han superat els objectius que es van marcar.

CASTELLDEFELS / CORNELLÀ

Castelldefels i Cornellà guardonen als millors esportistes de la present temporada Els escenaris on es van celebrar els actes van ser Teatre Plaza de la ciutat marinera, i el Parc de Can Mercader respectivament

E

l Teatre Plaza va ser escenari de la tretzena edició de la Festa de l’Esport de Castelldefels. L’acte va aplegar totes les entitats esportives de la ciutat i va comptar amb la presència de l’alcalde, Manuel Reyes, i de la primer Tinent d’Alcalde i regidora d’Esports, Anna Pérez. Els guardonats van ser els següents: millor esportista masculí i femení de més de 18 anys (Gregorio Vicente, -Club Piragüisme Castelldefels- i Olga Gasset -Club Nàutic Castelldefels-), millor esportista masculí i femení de menys de 18 anys (Patrick Blanco Canudas -Club Nàutic Castelldefels- i Maria Ayala Conde i Esther Rodríguez Martínez -FSF Castelldefels-); millor Equip Federat sènior masculí i femení (CT Andrés Gimeno +45C i Sènior A Esportiu Castelldefels d’handbol femení); millor equip federat cadet o juvenil (Club Piragüisme

Castelldefels -piragüisme masculí- i Júnior CB Castelldefels –bàsquet femení-); millor esportista masculí amb discapacitat física i/o psíquica (Bruno de León –atletisme-); distinció especial per la col·laboració amb l’esport de Castelldefels (Antonio Osuna, vicepresident del Club Bàsquet Castelldefels); mencions d’Honor (fútbol Sala Femení Castelldefels -per al seu projecte amb jugadores amb paràlisi cerebral-; Juani Martínez -doble campiona del món de fitness- i Club Tenis Castelldefels, -pels seus 50 anys de vida-). També es va celebrar en el Parc de Can Mercader de Cornellà de Llobregat la tradicional Festa de l’Esport, una cita que reconeix l’esforç constant i il·lusionat de tots els esportistes que al llarg de la temporada han assolit els reptes que s’han proposat tant en l’àmbit esportiu com en el

T

emporada històrica per a l’entitat santjoanenca. El seu amateur A femení va aconseguir l’ascens a la Primera Divisió nacional de futbol femení després de vèncer

davant del Tacuense per 2 a 1. El partit no va poder començar de la pitjor manera ja que en el primer minut de joc la visitant María José va avançar les visitants. A la segona meitat va arribar la reacció de les vermelles. Judit va igualar el partit als 51 minuts forçant la prórroga, i la jugadora cornellanenca, en el temps extra va aconseguir el gol que capgirava el marcador i donava l’ascens matemàtic.

Sant Joan Despí aplega uns 500 jugadors d’handbol

E

s va dur a terme la desena edició de la Trobada de MiniHandbol de Sant Joan Despí. La competició va aplegar 46 equips d’arreu de Catalunya, i que es va desenvolupar a dotze pistes de joc. Uns 500 nois i noies de 6 a 12 anys van poder gaudir d’una jornada de compe-

tició, però també d’esbarjo (hi havia una zona recreativa per ells ) i de convivència i relació. L’activitat es va complementar amb diferents sortejos de material esportiu al llarg de la jornada, de botigues amb material esportiu i un acte de cloenda amb sorpreses especials.

Lia Mojarro, campiona de Catalunya absolut de bowling

L

a jugadora del Club Seven-3 de Sant Esteve Sesrovires es va proclamar campiona de Catalunya Individual Absolut de Bowling, celebrat a les instal·lacions de Bowling Pedralbes del 21 al 27 de maig. Mojarro amb un total de 4.373 pals (182,21 de mitjana) es va imposar a Sandra

Torrents en la darrera en la sèrie per només 10 pals. Les dues jugadores van mantenir una pugna particular per títol. La sesrovirenca representarà la Federació Catalana de Bitlles i Bowling a la Copa d’Europa de Campions, que tindrà lloc a Den Hague (Països Baixos) del 15 al 22 d’octubre.

Xavier Pastalle guanya la XXXIa Cursa Ciclista del Llobregat social. Els guardons es van dividir en dues categories: els individuals, proposats per les entitats esportives, i els especials. Els guardonats amb els premis especials van ser Sebas Guim (Premi Premsa, Ràdio i TV), Lucas Mondelo (Premi Trajectòria Esportiva), Gervasio Defer (Premi a la Tasca Social de l’Esport), Selecció Catalana Amateur de

Futbol Masculí (Premi Gesta Catalana), Dani Comas (Premi Gesta del Baix Llobregat), Fernando Lechuga (Premi a la Promoció Esportiva), Josep Barcons, president Damm (Premi Especial Forjador de l’Esport), Rafael Puga, a títol pòstum (Premi Menció Especial de l’Esport de Cornellà) i Futbol Club Barcelona (Premi Ciutat de Cornellà).

E

s va celebrar una nova edició de la Cursa Ciclista del Llobregat, que aquesta any presentava dues novetats. La primera, la sortida inèdita des de Navàs, deixant la cursa en 114 km. I la segona, l’estrena com a cursa de categoria júnior. Xavier Pastalle (Castillo de Onda)

va guanyar per davant del seu company d’equip Enric Mas i de David Calmaestra (Huesca La Magia). La resta de guardons van correspondre als mateixos Enric Mas (premi de la Muntanya), David Calmaestra (Metes Volants) i Castillo de Onda (classificació per equips).

Granadero i Santos, guanyadors de la Cursa de l’Alba

El Baix, campió Interterritorial de natació

El FC Santboià convoca eleccions a la presidència

La prova atlètica, que va arribar a la seva vint-i-cinquena edició, va aplegar un total de 430 participants.

L’equip comarcal aleví-benjamí es va imposar a Lleida en una competició que va aplegar 200 nedadors.

Ramon Andreu, actual mandatari del club de futbol, ha anunciat que es presentarà a la reeelecció.

Amplia aquesta informació a: www.lapremsadelbaix.es


¡¡PLAN “RENOVE” CALDERAS-CALEFACCIÓN!!

0%

CALDERAS DE CALEFACCIÓN MÁS SEGURAS, MÁS PEQUEÑAS Y DE MENOR CONSUMO, TOTALMENTE AUTOMÁTICAS CALDERAS ATMOSFÉRICAS, DE CONDENSACIÓN Y ESTANCAS

3 años sin intereses y sin entrada

PRESUPUESTO Tel. 93 490 96 45 GRATUITO

CALDERAS DE CONDENSACIÓN Thema F24 NOX

49 €/mes

Turbotec Exclusive VMW 255/4-7

53 €/mes

Cerastar ZWN-24-7-MFA23

53 €/mes

Novanox 24/24F

47 €/mes

TODO INCLUIDO: caldera, instalación e IVA incluido

PAGO AL CONTADO 9% DESCUENTO

Disponemos de todos los modelos y potencias de calderas CONSULTAS Y OFERTAS EN NUESTRA WEB: www.mohergas.es c/Galileo, 224-228, local 2 08028 BARCELONA

c/Pareto (parada exterior núm. 23-24 del Mercat Santa Eulàlia) 08902 L’Hospitalet

Juny 2012 Nº 35  

La Premsa del Baix

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you