Page 1

n# 5 2 Gener 2014

LA PREMSA DELBAIX El d iar i grat uï t d el B a i x Ll o b re g at

membre de l'associació

ANUNCIA'T EN AQUEST DIARI · Telèfon: 615 87 33 44 · mail@lapremsadelbaix.es

POLITICA

CULTURA

SOCIETAT

ESPORTS

Pàgina 13

Pàgina 9

Pàgina 2

Pàgina 15

Antonio Balmón: "Som un ajuntament que tenim superàvit"

163 años de tradición y disfrute: fira de la Candelera

Oposició a la construcció d'un supermercat a Sant Andreu de la Barca

Històrica classificació del CB Prat per la copa Adecco Argent

El Defensor del Poble intervé en el polèmic Saló de Joc i Apostes de Gavà

Tots els grups polítics municipals i la Plataforma Ciutadana de Gavà Rambla Maria Casas fan un front comú contra la seva construcció Pàgina 3

ANUNCIA'T EN AQUEST DIARI Telèfon: 615 87 33 44 des de 30€/mes S E G U E I X C A D A D I A L E S N O T Í C I E S D E L A T E VA C O M A R C A E N : w w w. l a p r e m s a d e l b a i x . e s


2

Gener 2014 | LA PREMSA DELBAIX.es

SOCIETAT ANUNCIA'T EN AQUEST DIARI

des de 30€/mes Telèfon: 615 87 33 44

D.L.B - B-24636-2009 Producció y promoció: MediaBaix, S.C.P Publicitat i Atenció al client:

Tel. 615 87 33 44

mail@lapremsadelbaix.es Editor: Mariano Martínez Redacció: Marçal Fontanals

2

Col·laboradors: Isa Najas Lucas Ramón Cervera Imanol Crespo D.L.B - B-24636-2009 Arnau García Astrid Roda de Sola Tomás Bretón, 31 Fotografía: 08950 Esplugues de Llobregat arxiu i cesions Barcelona (Spain) mail@lapremsadelbaix.es no es Tel. 93 470 01 05de la veracitat de fa responsable la publicitat ni dels articles aliens a aquesta redacció. Es prohibeix Producción y promoción: la publicació, còpia o difusió de MediaBaix, qualsevol S.C.P tipus d'imatge, logotip, disseny, fotografía o continguts Editor: d'aquesta publicació sense el previ Mariano Martinez consentiment de l'editor, així com dels respectius propietaris intellectuales dels mateixos. L'empresa Redacció: es reserva Hector Marínel dret de tramitar accions legals si es fa un ús il-legal. hmarin@lapremsadelbaix.es PodràFontanals trobar el(Deportes) nostre diari Marçal mfontanals@lapremsadelbaix.es distribuït en les següents Disseny i maquetació: poblacions: Carlos Alcaide CORNELLÀ DE LLOBREGAT Fotografía: ESPLUGUES DE LLOBREGAT baiximagenes.com SANT JOAN DESPÍ arxiu SANT FELIU DE LLOBREGAT SANT JUST DESVERN Publicitat i atenció al client: MOLINS 93 470 01 DE 05 REI SANT VICENÇ DELS HORTS TORRELLES DE LLOBREGAT PALLEJÀ no es SANT CLIMENT DE LLOBREGAT faSANT responsable de la veracitat de BOI DE LLOBREGAT laVILADECANS publicitat ni dels articles aliens a aquesta GAVÀ redacció. Es prohibeix la publicació, còpia o difusió de qualseCASTELLDEFELS vol tipus d'imatge, logotip, disseny, fotografia o continguts d'aquesta Distribuït a: publicació sense el previ consen· Ajuntaments timent de l'editor, així com dels · Mercats municipals respectius propietaris intel·lectuals dels mateixos. L'empresa es · Administracions dereserva el dret de tramitar accions legals si loteries es fa un ús il·legal.

· Fleques · Bencineres Podrà trobar el nostre diari distribuït en les següents poblacions: · Centres comercials · Botigues d'alimentació CORNELLÀ DE LLOBREGAT · Fruiteries ESPLUGUES DE LLOBREGAT SANT JOAN DESPÍ · Cafeteries SANT FELIU DE LLOBREGAT · Bars SANT JUST DESVERN · Restaurants MOLINS DE REI SANT VICENÇ DELS HORTS · Estancs PALLEJÀ · Resta de comerços SANT CLIMENT DE LLOBREGAT de les principals zones CASTELLDEFELS comercials de cada GAVÀ VILADECANS població

Oposició a la construcció d’un supermercat a Sant Andreu de la Barca L’Ajuntament considera que serà beneficiós per al municipi i té el recolzament de PSC, PP i CiU

E

Foto: Stopsupermercat

l passat mes de novemconverteix l’Ajuntament en bre es va crear a Sant el promotor, i sembla una Andreu de la Barca la contrarietat que vulguin fer Plataforma Stopsupermerun supermercat i fer mal al cat que té com a objectiu comerç local”. aturar la futura implantació d’un nou establiment -amb A més, Cusell critica al Gogener 2012 vern | LA PREMSA aquesta activitat econòmiMunicipalDELBAIX. per no aclarir ca- a l’entrada del municipi “quin tipus d’equipament baixllobregatí. A més vol anirà”. D’altra banda, referent protegir de qualsevol agresal canvi d’usos dels terrenys, sió que podria patir el comanifesta que “a l’octubre, MARtoRELL merç local i defensar la zona en el Ple Municipal, es va verda del Parc Castelao. Una modificar d’equipament a plataforma que s’ha donat a equipament i sostre comerconèixer a través de les xarcial per facilitar la construcxes socials i que ha anunciat ció del supermercat. ERC, que “aviat iniciarà una camDEMASAP (grup ecologista) panya de recollida de signai diversos particulars van L’tures Ajuntament es veu tenir accés al registre en els comerços de laobligat a modificar el reglament i demanarà un any d’empadronament per presentar al·legacions però població”, com indica Ricard van ser desestimades. Ara d’elles era purament econò- només (del Marroc i del Paquistan, Tot i que no han pogut aporA més, viatjaven Mar’Ajuntament delaMartoCusell, portaveu de Platafalta quefins la aGenemic: obtenir els diners que per exemple) i dones autòctar una xifra exacta de petitorell per aprofitar-se del rell ha decidit canviar el forma Stopsupermecat. ralitat de Catalunya doni que si finalment es consquè baixa una riera i, a més, tres del Mercat Municipal i els exigien a canvi de la unió. tones de raça gitana. cions, fonts municipals han fet que, a diferència reglament de parelles no trueix el supermercat “persegons l’Agència Catalana del mercat del divendres” el seu vistiplau, i encara del Tant els uns comzona les altres assegurat a aquest urbanístimitjà que que passa a altres ciutats estables i, a partir d’ara, s’ha deLa Premsa del Baix sabem si serà finalment un metrà reordenar de l’Aigua és una inuni afegeix que “no hi ha cap provenien “el nombre de parelles de de l’àrea metropolitana de manarà un mínim d’unamb any Procés finalitzat posat en contacte hipermercat (a partir de cament la zona d’entrada dable, ja qued’altres a prop localipassa informe de quina en manera tats. ”No cal ser detectiu per fet dels tres o quatre últims Barcelona, no es demanava d’empadronament als que només un dia l’Ajuntament de Sant An2.500 m2) o supermercat. El del municipi, es crearà una el riu Llobregat. La intenció pot afectar el comerç de adonar-se que ens mesosd’equipament era idèntic pràcticacap antiguitat solicitin accedir al reLesciutat presumptes parelles dreu de poder la Barca i ens ha fet cert és que faalunpadró any muvan zona públic de l’Ajuntament éstrobàvem fer dues la la construcció del davant d’un clar frau”,sotehan ment al de que tot l’any nicipal. el Pla d’Ordenació gistre a parelles de fet. formalitzaven elActualment procés en aprovar arribarcom la seva postura: “El en l’espai estàanterior”. per soplantes d’aparcament supermercat. sintetitzat lesperill citades Homes paquistanesos amb Els dirigents dehagut MartoLa modificació de lafase norma un ha mateix dia,supermercats gairebé au- Urbanística tema està en una inii l’han de bre del supermecat soterrat, rrani amb el quefonts. comhi quatre L’objectiu dels primers era dones espanyoles gitanes rell confien que, després arriba després que els gestomàticament, beneficiantcial. Només hi ha una promodificar a corre-cuita per l’activitat econòmica reperportaria per una hipotètica –Caprabo, Mercadona, Maxi obtenir per via que ràpida La majoria deingressos parelles de del setge, acabi adefinitivators municipals detecse de la majori pensem facilitat dels posta que es vahagin aprovar en donar legal·litat la seva cutirà en uns perfet a inundació i ellacost reDia I Condisque el permís de residència de al “sospitoses” estaven formament l’auge registres un de tat un amb augment sospitós de tràmits en el cas del s’ha ma- intenció el Ple els vots a favor de de construir la ciutat i, a més, es crearan presentaria preservar-ho ja hi haque prou. Tampoc nostre país, mentre que el des per homes estrangers parella de fet sospitoses. sol·licituds. trimoni. de PSC, PP i CiU de licitar centre comercial perquè es entre 40 i 60 llocs de treball.” qualsevol perill”. valorat l’impacte que reaquesta zona per construir contradeia amb el que haLa Plataforma Stopsuperpresentarà la destrucció de un supermercat. Ara s’ha víen aprovat anteriorment. mercat considera que la El portaveu també parla llocs de treball i tampoc s’ha SAnt boi d’esperar si s’aprova i veure Un despropòsit. I a més, cal construcció de la superfície “d’amenaça als comerços valorat objectivament les si es realitzarà definitivano oblidar que el Parc de comercial té molts inconlocals. Estarà a 300 metres persones que, segons diu ment. Es tracta d’un superCastelao es va inaugurar el venients. Segons Cusell, la del centre comercial Atrium l’Ajuntament, podrien tremercat soterrat en la zona 2008 amb una important zona en la qual es pretén i de Caprabo, a 200 metres ballar i, fins i tot, si seran del mental de Sant Boi, el treball quatre anys de recerca sobre d’entrada de Sant Andreu”. inversió de diners per reufer el supermercat “és una del Condis de la carretera municipi. A més, el terreny es portarà a terme amb una el terreny, amb pacients del El comunicat també explica rbanitzar la zona.” zona molt complicada perde Barcelona, i a 500 meés municipal per la qual cosa mostra de 220 usuaris incentre i també d’externs. gressats. L’objectiu del projecte és L’estudi ha estat selecciopredir i evaluar els riscos de nat pel jurat entre els 32 violència que pot presentar projectes presentats -el cada pacient amb un trasmajor nombre de treballs torn mental greu, ja sigui presentats des de l’inici del cap als altres o cap a sí macertament- procedents de teix (autolesions, suicidi). Madrid, Catalunya, País Basc, Aquest risc ha estat evaluat Castilla-La Manxa, Canàries i amb un qüestionari de 55 Hilari Andrés és l’investigador principal d’un projecte per a Cantabria. indicadors. Pel que fa a la A més de l’esmentat investiseva aplicació, l’instrument predir el risc de violència en malalts mentals gador principal Hilari Andrés, serà validat per infermeria odalies de Catalunel cas de l’actuació a Sant Feliu, reivindicació del soterrament han participat al projecte els tot i que pot ser administrat salut mental Hilari Andrés, d’Investigació d’Infermeria, n grup d’infermers que en el document de prioya ha confirmat que a la ciutat i exigint el comproinfermers Mar Pica, Sonia per qualsevol professional investigador principal del atorgat per l’Hospital Uniespecialistes en saritats es reconeix com a una instal·larà un parell mís a l’Estat i a la Generalitat Monedero, Oscar Rosillo, Jorsanitari format i recolzat per projecte, que porta per títol versitari Marqués de Valdelut mental del Parc solució provisional, es preveu d’ascensors a l’estació de per tirar endavant el projecdi Quilez, Joaquín del Pino, la guia EPERV, segons han Validación de la Escala de cilla Cantabria. Sanitari SantFeliu JoandedeLlobreDéu, que de aquest any es faci la retren de Sant te. L'Ajuntament considera el Verónica García, Loli Domíninformat des de l’hospital a Predicción y Evaluación del El premi es va lliurar a Sanubicat a Sant Boi de Llodacció del projecte i que l’any gat i prolongarà les andanes soterrament imprescindible guez, Alexandrina Foix, Núria través d’un comunicat. Riesgo de Violencia (EPERV) tander el 16 de desembre. bregat, ha estat guardonat 2015 s’executi l’obra. Aquestes amb l’objectiu de millorar per a la seguretat dels milers Moreiras i Alfonso Molina. En el cas del centre de salut i que és el resultat de més de L’infermer especialista en amb el XIII Premi Nacional millores són una demanda la seguretat i les condicions de ciutadans i ciutadanes ciutadana que l’Ajuntament d’accessibilitat de les persoque travessen el pas a nivell ha traslladat en les diferents nes usuàries del servei. cada dia. Entre les últimes acGAvà reunions mantingudes tant cions dutes a terme destaca L’acció s’inclou en el Pla Esamb ADIF com amb el Dela presentació a l’octubre de pecial d’Actuació de Rodapartament de Territori i Sos2013 per part de la Junta de lies 2013-2016 que preveu tenibilitat de la Generalitat. Portaveus (ICV-EUiA-ISF, PSC, dur a terme diferents obres 3.000 socis, ha aterrat a mes, durant un acte que ha pagament de la factura de la Fedefarma, una de les principals distribuidores de CiU i PP), amb el suport d'ERC, d’inversió moderada per miReivindicació Gavà. comptat amb la presència prestació farmacèutica per d’unad’avui, moció al dels espanyoles de de medicaments, instal·la un llorar tant el conjunt la inDes la Congrés cooperativa del president de la Generalipart de Salut agreujarà endel soterrament Diputats oficialment per incloure ael la sotefraestructura ferroviària com disposa lotat, Artur Mas. cara més la situació”. modern centre logístic aL’Ala localitat rramentdelenBaix els Llobregat Pressupostos juntament de Sant Feliu els edificis de la xarxa de Rocalitat del El president de Fedefarma, “Podem ser comprensius Generals de logístic, l'Estat delque 2014. continuarà encapçalant la dalies arreu de Catalunya. En seu centre ha Lluís Barenys, ha indicat que amb les mesures de contensuposat una inversió de 30 la cooperativa té capacitat ció però no podem ser-ho, milions d’euros i s’ha conper a tenir ellestides 30.000 en cap cas, amb els impavertit ja en un dels més mocomandes diàries només en gaments”, ha afegit el prederns d’Europa, han explicat una hora i 30 minuts. sident de Fedefarma, una fonts de la companyia. Barenys, qui s’ha mostrat cooperativa que té com a El centre, de 14.000 metres comprensiu i solidari amb principal activitat la distri-

es

SOCIETAT

Allau de parelles de fet fraudulentes a Martorell

L

Infermers del psiquiàtric de Sant Boi reben un premi nacional

L’estació de RENFE de Sant Feliu tindrà dos ascensors

L’actuació de Rodalies de Catalunya té com a l’objectiu millorar la seguretat i l’accessibilitat a les estacions

UR

Gavà acull la nova seu d’una gran cooperativa farmacèutica

lapremsadelbaix.es En www.lapremsadelbaix.es podrà veure els continguts d'aquest diari i molt més: Blogosfera La secció de blogs dels col·laboradors de LPDB Edición impresa Per descarregar tota l'hemeroteca de LPDB


3

Gener 2014 | LA PREMSA DELBAIX.es

SOCIETAT

El Defensor del Poble intervé en el polèmic Saló de Joc i Apostes de Gavà Tots els grups polítics municipals i la Plataforma Ciutadana de Gavà Rambla Maria Casas fan un front comú contra la seva construcció

L

Foto: Gavà Televisió

a polèmica instal·lació d’un Saló de Joc i Apostes a la Rambla Maria Casas de Gavà està agafant una dimensió d’àmbit nacional. La Plataforma Ciutadana de Gavà Rambla Maria Casas Sense Gran Saló de Jocs i Apostes va enviar recentment un escrit al Defensor del Poble per donar a conéixer la problemàtica que s’ha creat al municipi baixllobregatí. Aquest ha aceptat estudir-ho i, ben aviat, “es posarà en contacte amb nosaltres”, segons explica Torcuato Manuel Fernández, el portaveu de la plataforma. I és que l’empresa EGASA XXI ha adquirit un immoble de tres plantes que fa poc temps ocupava Bazar El Regalo per a construir un Saló de Joc i Apostes al centre de Gavà. La intenció de l’empresa gallega d’A Coruña és ampliar la seva xarxa obrint un nou negoci en aquesta població des de les nou del matí i fins a les tres de la matinada on hi hauria màquines escurabutxaques, ruletes i taules de poker.

explica Fernández. El portaveu considera que “no és la mena de negoci que volem i, per això, demanem que no es faci perquè entenem que aquesta zona, on s’ha invertit set milions d’euros per peatonalitzar-la, és un gran centre cívic. És el camí de dos col·legis, hi ha un parc infantil a la vora i, en definitiva, la cultura amb el joc no lliga”.

Aquest projecte s’ha trobat amb l’oposició de l’Ajuntament de Gavà, dels diferents partits polítics del consistori municipal i dels veïns de la zona, que s’han organitzat en una Plataforma Ciutadana. “Després de veure a El Brugues la notícia, on ERC ho denunciava, jo i la meva companya van crear aquesta Plataforma Ciutadana que, posteriorment, s’ha anat afegint molta gent”,

Fernández ja ha mantingut contactes amb l’empresa, concretament amb en David Hernández, gerent d’Àrea d’EGASA XXI i “li vaig comunicar la nostra oposició a la construcció d’aquest negoci en aquest indret. Pensem que el millor lloc és la zona industrial i, a més, té fàcil aparcament. D’aquesta manera no hi hauria aquest impacte social de fer-ho al centre de la població. En definitiva, no

és la mena de negoci que volem. La resposta de l’empresa va ser negativa, ja que volen establir-se a la Rambla”. La Premsa del Baix també ha volgut saber la postura de l’Ajuntament de Gavà i per això ens ha enviat el següent comunicat: “L'Ajuntament de Gavà sempre s'ha manifestat en contra de la instal·lació d'un saló de joc a la Rambla de la nostra ciutat, i, per això, va fer arribar un informe a la Direcció General de Tributs i Jocs, instància que depèn del Departament d'Economia i que en darrer terme és l'òrgan que té les atribucions per aprovar o denegar l'autorització d'aquest tipus d'activitat. Aquest informe incloïa un seguit de consideracions que portaven l'Ajuntament de Gavà a valorar com ina-

dequada la instal·lació d'un saló de joc en la ubicació sol·licitada. L'informe feia notar que el local es troba en una via, la Rambla, molt cèntrica i molt utilitzada en tractar-se d'un eix cívic central, especialment des que va ser vianalitzada. Així mateix, es destacava que el local se situa just davant del parc de la Torre Lluc, un dels principals espais públics de Gavà, amb zona de jocs infantils i nombroses activitats; i que a l'entorn immediat hi ha dos centres educatius. Aquestes mateixes consideracions són les que l'alcalde va remetre personalment per escrit al conseller Andreu MasColell, remarcant l'impacte negatiu que tindria un saló de joc i demanant que a l'hora de decidir sobre l'autorització d'aquesta activitat, es tingués en compte la valoració negativa que feia l'Ajuntament. Cal recordar que, tal com estableix el Reglament de salons recreatius i de joc (Decret 37/2010), la resolució que ha d'emetre la Direcció General de Tributs i Jocs ha de tenir en compte, entre d'altres aspectes, “la incidència en el medi social i urbà i les possibles repercussions sobre la infància i la joventut”. En segon lloc, en la tramitació de l'expedient que es va iniciar el mes d'abril, els serveis tècnics municipals, en compliment de la normativa vigent, han anat desenvolupant els diferents passos que un procés com aquest

requereix:Així, es va emetre en primer lloc la corresponent certificació de compatibilitat urbanística, un tràmit de caràcter merament previ que en cap cas pressuposa ni concessió de llicència ni autorització de l'activitat. i un cop rebuda la sol·licitud de l'empresa promotora, es va iniciar l'expedient que, en cas de complir tots els requisits, ha de desembocar en la concessió o denegació de la llicència d'activitat. El procés referent a la llicència està actualment en curs, i l'Ajuntament ha de marcar les condicions que l'establiment ha de complir per a desenvolupar l'activitat d'acord amb les lleis. Aquestes condicions, que hauran d'aprovar-se en Junta de Govern Local i es dirigeixen a garantir el compliment dels requisits sobre prevenció i control ambiental i prevenció i seguretat en cas d’incendi i, també, els de salut pública i consum.L'empresa sol·licitant, una vegada l'ajuntament l'autoritzi i previ a qualsevol activitat, haurà de realitzar les obres d'adequació del local definides en el projecte d'obres que ha presentat a l'Ajuntament. Per finalitzar i en relació a la pregunta de si calia que els pagaments de les taxes i impostos municipals s'efectuessin tan ràpidament, dir-li que l'Ajuntament de Gavà té establert en les seves ordenances que tant la taxa

d'apertura d'establiments, com l'ICIO es fan efectius en règim d'autoliquidació i són previs a l'atorgament de les corresponents llicències.Aquests pagaments previs no garanteixen que s'atorgui ni la llicència d'obres, ni la d'activitat. De no concedir-se, es retornaria l'import satisfet. En total, i por tots els conceptes que he explica, l'empresa ha ingressat la quantitat de 14.115,55€ (Llicència d'activitat : 8.708,79€, Serveis Urbanístics: 1.323,63€ i ICIO 4.412,13€)”.

Concert i manifest conjunt D’altra banda, el passat 27 de desembre es va celebrar un concert organitzat per la Plataforma Ciutadana per recollir signatures. Un acte multitudinari on va actuar el grup musical local T-Ju. A més es va llegir un manifest en contra la construcció del Saló de Joc i Apostes. Paral·lelament, la Plataforma Ciutadana ha enviat una carta a tots els partits polítics del consistori perquè signin un manifest que, posteriorment, es farà arribar a la Generalitat de Catalunya, “la institució que pot aturar el projecte. Tenim el recolzament de tots els grups municipals que ens permet carregar-nos encara de més d’arguments perquè finalment no es faci. Si no és així l’empresa trobarà tot un barri i una ciutat en contra”, diu Fernández.


4

Gener 2014 | LA PREMSA DELBAIX.es

SOCIETAT Tu alma está teñida del color de tus pensamientos... Creo que sólo aquellas cosas que están en consonancia con tus principios, pueden soportar la luz plena del dia. Tu puedes elegir el contenido de su personalidad. Día tras día te conviertes en lo que elijes, lo que piensas y lo que haces. Con el nuevo año, volvemos a fijarnos nuevos propósitos, y a preguntarnos si es bueno empezar con deberes. Hay estudios que revelan que las personas que se rigen por metas tienen mayor esperanza de vida y son más resistentes a las enfermedades. Es importante que a la hora de fijarnos metas seamos realistas y es aconsejable ponerse pocos propósitos pero alcanzables. Para poder establecer estos propósitos de una forma sencilla y práctica, hemos de hacernos las siguientes preguntas: ¿Qué queremos lograr? ¿Para qué? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién?. Una vez tengamos claras estas preguntas hemos de definir un plan de acción que nos sirva de guía y nos ayude a

Es clave que nos marquemos retos que podemos controlar por nosotros mismos. Solo aquello que vemos con claridad que podemos alcanzar representa una motivación y deben estar basados en lo que podemos controlar. Para empezar es mejor establecer pequeñas metas que podamos cumplir, esto nos ayudara a avanzar y nos dará ánimos para continuar, la fuerza que da el conseguir una meta te llevará a luchar por la siguiente con más confianza y energía. Es importante no olvidarse de celebrar cada meta que logr amos cubrir. Con el objetivo de acercarnos a nuestro objetivo a lo largo del camino, es importante realizar rutinas de toma de conciencia periódica. Por ejemplo, cada mañana dedicar dos minutos al levantarse a meditar sobre nuestro propósito y los beneficios que vamos a conseguir, así como sobre aquello que ya logramos. La visualización y el irlo sintiendo nuestro nos acompañará en este viaje hacia lo que deseamos... Recuerda que: “Un camino de mil millas empieza con un paso".

Sant Boi de Llobregat signa el manifest del Tricentenari L'acte es va celebrar a Cal Ninyo i hi van assistir un centenar de persones

L

a sala de teatre de l'equipament de Cal Ninyo va ser l’escenari de la signatura el manifest "Tricentenari 1714-2014: una oportunitat per a Sant Boi". L’acte va comptar amb l'assistència d'un centenar de persones (prop de quaranta entitats i formacions polítiques de la ciutat). Segons el document, el municipi vol aprofitar la celebració del Tricentenari "per projectar la nostra ciutat a l'exterior, per donar a conèixer el valor del nostre patrimoni històric, aprofundint en la reflexió sobre les implicacions passades (érem), presents (som) i futures

(serem) dels fets del 1714 i, alhora, oferir una imatge de ciutat dinàmica i viva que reculli tota la seva pluralitat". L'alcalde, Jaume Bosch, va dir que la celebració del Tricentenari al seu municipi "tenia sentit si, juntament amb l'Ajuntament, també s'hi implicaven la societat civil i les entitats". Per la seva banda, Xavier Balaguer, membre de la Comissió Ciutadana del Tricentenari, va afegir que, amb la signatura del manifest, "les entitats es comprometen a que Sant Boi tingui un ressò en l'àmbit de les grans ciutats de Catalunya rela-

cionades amb la celebració".

Presentació del web Durant l'acte va tenir lloc la presentació del web del Tricentenari que recull tota la informació relacionada amb aquest esdeveniment: dades històriques, notí-

cies, agenda d'actes, etc. També es va fer un balanç dels actes celebrats i es va avançar l'agenda d'actes dels pròxims mesos. Cal destacar que el 22 de març de 2014 Sant Boi serà la ciutat de la Ruta 1714 convidada al Born Centre Cultural.

Festa Major d’Hivern de Sant Vicenç no s’atura Sant Vicenç dels Horts va celebrar la Festa Major d’Hivern, del 18 al 22 de gener, i La Mostra, els dies 18 i 19. Aquest aparador de la riquesa comercial i agrícola del municipi enguany va arribar a la 30a edició.

E

l 22 de gener també hi ha programat un ampli ventall d’activitats amb motiu de la Festa Major d’Hivern. L'Església de Sant Vicenç Màrtir acollirà la Missa solemne de Festa Major oficiada per l'arxiprest Mossen Mateu Santacana i acompanyada per l'Orfeó Vicentí del Centre Catòlic (11 h). I a l’Ateneu Familiar està previst la celebració del concert del grup vocal Deudeveu (19.30 hores).

Altres esdeveniments són: exposició cronològica de fotografies i material cilcloesportiu (sala xica de La Vicentina, de 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores), animació infantil ‘Redirecció’ per Set de So (Centre Catòlic, 12 h), Ballada de Sardanes a càrrec de la Cobla La Principal de Llobregat (plaça de Sant Jordi, 12.15 h), inauguració de l’exposició permanent a la Sala de Vicenç Andrés Miró (12.30 hores)

i l'espectacle teatral “Amb Forats, La Història d’un Forn” amb l’Escola de Teatre El Bitxo (Forn Romà, 13 h). A més el 24 de gener se cele-

brarà un concert benèfic pro banc d’aliments amb Malavida i les col·laboracions de Love of Lesbiam, Juan Valverde i Sota de Palos, entre d’altres.

Sant Boi estén la targeta rosa fins als 62 anys Més d’un miler de persones d’aquest municipi són potencials usuàries d’aquesta prestació

A

partir del 28 de gener, les persones de Sant Boi amb 62 anys podran gaudir de les avantatges de la targeta rosa del transport metropolità. Aquest títol permet viatjar de manera gratuïta o a preu reduït al metro, els autobusos de Barcelona i els ferrocarrils de la Generalitat. Cal destacar que més de 1.000 persones són possibles beneficiàries d'aquesta am-

pliació a Sant Boi. La localitat baixllobregatina és un dels municipis metropolitans que han fet extensius els avantatges de la targeta rosa a persones menors de 65 anys. Des d'octubre de 2011, hi tenen accés les persones de 64 i 63 anys. Des d'aleshores, gairebé 500 santboians i santboianes d'aquestes edats han obtingut la targeta. Ara també se'n podran benefi-

ciar les persones de 62 anys. Per poder accedir a aquesta prestació social, cal acreditar un determinat nivell de renda. Si els ingressos de la unitat familiar són inferiors a l'indicador IPREM, la targeta permet viatjar gratuïtament (amb només una petita cuota anual). Si els ingressos són majors que l'IPREM però inferiors al doble de l'IPREM, s'obté un títol per viatjar amb tarifa reduïda.

Sant Boi és un dels municipis metropolitans que han fet extensius els avantatges de la targeta rosa a persones menors de 65 anys. Des d'octubre de 2011, hi tenen accés les persones de 64 i 63 anys. Des d'aleshores, gairebé 500 santboians i santboianes d'aquestes edats han obtingut la targeta. Ara també se'n podran beneficiar les persones de 62 anys.

Fundada en 1995, se ha consolidado como empresa constructora de referencia, gracias a su alto grado de profesionalidad y servicio.

Dra. Astrid Roda de Sola

avanzar. ARS centre psicològic

Construccions S.L

Previsió, 1 08970 Sant Joan Despí www.psicoars.com

Foto: Aj. Sant Boi

T. 93 656 68 67

SE REALIZAN LOS PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO REHABILITACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS - TRABAJOS VERTICALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y NAVES INDUSTRIALES OBRA NUEVA - REFORMAS INTERIORES Y DECORACIÓN - DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA PROYECTOS DE OBRA MAYOR Y MENOR - TRAMITACIÓN DE LICENCIAS DE OBRA Y SUBVENCIONES

www.construclam.com | contacto@construclam.com


5

Gener 2014 | LA PREMSA DELBAIX.es

SOCIETAT PUBLICITAT

Col·lapse per accedir a l’Estadi de l’RDE Espanyol i a l’Splau

Los amantes al chocolate tienen una cita en Xurreria Xocolateria Can Forner

El grup municipal de CiU a Cornellà critica la manca d’actuacions de l’Ajuntament per solucionar el problema

C

ornellà de Llobregat va ser testimoni, un cop més, de les contínues retencions que s’hi produeixen a l’entrada Sud-est de la ciutat, concretament a la rotonda a l’alçada del Centre Comercial Splau. La coincidència del partit RCD Espanyol–Reial Madrid amb el període de rebaixes al centre comercial van col·lapsar totalment la zona.

Moció desestimada Donat que aquests problemes es vénen originant des de l’entrada en funcionament del Centre Comercial i de l’Estadi de futbol i davant la manca de solucions per part del Govern Municipal, CiU va presentar una moció al Ple de Cornellà del mes d’octubre on es demanava al Govern de la ciutat que posés solució a aquest problema, acompanyat d’un seguit

de propostes provisionals. La moció va ser tombada amb els vots de la majoria absoluta del PSC. Les mesures consistien en el tancament del vial d’accés al pàrquing del centre comercial des de l’esmentada rotonda; la creació de carrils d’accés directe des de la carretera del Prat al vial d’accés a la rotonda de l’A-2, i del vial d’aquesta a l’Avinguda Maresme; permetre l’entrada del trànsit al pàrquing del centre comercial per l’accés situat a la part posterior d’aquest i finalment, estudiar propostes alternatives de forma provisional per poder donar una solució definitiva al trànsit en el futur. “Des de la moció, han tancat el via d’accés al pàrquing per evitar que els vehicles facin un gir de 360º, però van votar en contra de la

nostra proposta” segons Jordi Rosell, portaveu de CiU a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat que afegeix que “l’excepcionalitat del dia va fer que fos difícil garantir la mobilitat al 100%, però amb mesures provisionals com es demanava, els problemes haurien minvat molt.” Segons Rosell “aquestes retencions suposen molèsties als ciutadans de Cornellà i dóna una mala imatge com a ciutat, per aquells que vénen de fora del municipi, on dóna a entendre que Cornellà no està a l’alçada en qüestió tan bàsica com és la mobilitat i l’accés al municipi. Una ciutat com Cornellà, referent en molts àmbits, no pot tenir aquest problema setmana rere setmana i que el Govern Municipal s’ho miri passible sense fer absolutament res.”

Un punt negre La presència del centre comercial, de l’Estadi de l’RCD Espanyol i l’accés als barris Centre, Riera i Almeda fan que sigui un dels punts de la ciutat més concorreguts, originant forts problemes circulatoris els dies que se celebren els partits de la Lliga i quan el centre comercial està en plena activitat, especialment caps de setmana, festius o època de rebaixes, a més, dels que es produeixen habitualment en dies laborables quan el polígon industrial de l’Almeda està en funcionament. Rosell recorda que “es poden estudiar alternatives però implementar mesures provisionals abans no s’apliquin les definitives perquè la situació segueix igual i és inacceptable i el Govern Municipal es manté passiu sense prendre cap mesura”.

El establecimiento cuenta con más de 18 variedades distintas de chocolate. Sabor a: Plátano, Cayena, Coco, Menta... Te sorprenderán.

Cornellá de Llobregat cuenta desde febrero del 2013, con un lugar de referencia para los amantes del chocolate. Se trata de la Xurreria Xocolateria Can Foner. “Tenemos el tradicional chocolate con Leche que lo servimos con churros, pero lo que realmente nos diferencia del resto es nuestra amplia gama de chocolates de la prestigiosa marca ERACLEA. Tenemos dieciocho diferentes. Seis de chocolate negro, ocho de chocolate con leche y cuatro de chocolate blanco. No hay excusa para no venir”. Precisamente el pasado 20 de diciembre, Xurreria Xocolateria Can Forner organizó una degustación a cargo de la marca ERACLEA en la que se dieron cita muchas personas las cuales pudieron probar el producto y su gran calidad para los paladares más exigentes. “Nos sorprendió la capacidad de convocatòria, estamos muy contentos”, dice Toni Cabeza.

Amplia oferta Además, Xurreria Xocolateria Can Forner también tiene en cuenta a los clientes que buscan otro tipo de servicio. “Contamos con una amplia gama de cafés, de tés, pastas, bocadillos e incluso una de nuestras otras especialidades, los pinchos morunos, que son una receta casera que estàn siendo todo un éxito entre los clientes”, cuenta Lourdes. Además, en un futuro próximo también dispondrán de un servicio variado de torradas. Asi pues, no hay excusa para no ir a Xurrería Xocolateria Can Forner y poder degustar sus especialidades, únicas en la comarca, al mismo tiempo que pasar un rato agradable y un buen servicio a cargo de Lourdes López y Toni Cabeza. El establecimiento se encuentra en la Calle Buenestar nº 37 de Cornellá de Llobregat.

C/ Rosellón Nº 128 Local Sant Boi de Llobregat serin128@hotmail.com DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO NUEVA FINANCIACIÓN AL % DE INTERÉS DE INSTALACIONES DE REFORMAS Sustitución de caldera Estanca 798€ Sustitución de caldera NOX por 1.090€ CAMBIO BAÑERA POR PLATO DUCHA EN 48 HORAS

0

OFERTA BÁSICA OFERTA ESTRELLA

Total 585€ Total 999€ CON MAMPARA

REFORMA COMPLETA BAÑO 3.350€ REFORMA COMPLETA COCINA 6.650€

OFERTA MOBILIARIO COCINA Mobiliario de 1ª calidad ● Encimera de madera ● Incluido montaje ●

Precio OFERTA: 1198€

CÁLCULO DE POTENCIA PRESUPUESTOS T E L. 936 308 190 ILUMINACIÓN LED PARA LOCALES Y VIVIENDAS SIN COMPROMISO FAX. 936 308 187 Realice su presupuesto de cocina o baño online en nuestra web: www.serin128.com


6

Gener 2014 | LA PREMSA DELBAIX.es

SOCIETAT L’Oficina d’Atenció Ciutadana de Gavà Mar deixa de prestar servei Tots els tràmits se centralitzaran a la que està en el consistori municipal Foto: AG

L’Ajuntament de Molins demana la inclusió de Santa Creu d’Olorda al terme municipal

Molins de Rei participarà en el projecte “Living together in the Mediterranean”

També es va aprovar renovar el conveni de prestació de serveis amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya

La proposta consisteix en la celebració d’un diàleg intercultural amb diferents agents de Catalunya, Jordània i Tunísia Foto: FCS

S

egons l’Ajuntament de Gavà, la càrrega de treball de la persona que cobria fins ara el servei és inferior al 50% de la càrrega del personal de l’OAC situada a l’Ajuntament. Així

doncs, per tal d’optimitzar els recursos s’ha cregut convenient tancar aquest servei i que la persona que l'atenia passi a reforçar l'OAC ubicada a l'edifici de l'Ajuntament.

El gas natural arribarà a més barris de Castellví de Rosanes Can Sunyer i Valldaina es beneficiaran d’aquest servei, que encara està en la fase de tramitació administrativa Foto: ACdR

E

l darrer Ple de l’any 2013 de l'Ajuntament de Molins de Rei va servir per demanar la inclusió de l’enclavament pre-romànic de Santa Creu d’Olorda al terme municipal de Molins de Rei. A més es va aprovar, entre altres mocions i per unanimitat, la renovació del conveni de col·laboració amb l’Agència de Salut Pública de

Catalunya fins al 31 de desembre de 2016. Aquest acord permet complementar des de la Generalitat de Catalunya els serveis relacionats amb l’àmbit de la salut als que no pot fer front l’Ajuntament. A més es va aprovar la reclamació dels documents de l’Ajuntament de Molins de Rei que consten a l’Arxiu de la Guerra Civil de Salamanca.

Prova pilot per a la recollida de l’orina dels gossos a Sant Climent El projecte permet millorar el compost orgànic que es fa servir als espais públics i la salubritat dels carrers del municipi

L

’extensió de la xarxa de gas natural fins als barris de Can Sunyer i Valldaina està en fase de projecte per part de l’empresa Gas Natural, que té intenció de prolongar fins a aquests dos barris el ramal de la xarxa que dóna servei a Sant Andreu de la Barca, segons que la companyia ha fet saber a l’Ajuntament de Castellví de Rosanes. El projecte haurà de seguir la tramitació administrativa pertinent davant de les administracions supramunicipals amb competència en aquesta matèria. Des

del consistori municipal es valora positivament el fet que, en un futur, el veïnat pugui accedir, si ho desitja, a un servei que ara mateix no està a la seva disposició. Durant la trobada en què Gas Natural va comunicar aquest projecte a l’Ajuntament de Castellví de Rosanes, des del consistori es va preguntar si les previsions de la companyia quant a l’extensió de la xarxa de distribució abastarien, en el futur, la resta de barris del municipi. Per ara, no es té nova informació sobre aquesta darrera qüestió.

C

om a d’altres nou municipis catalans, Sant Climent de Llobregat ha iniciat les proves pilot del sistema de recollida d’orina de gossos Urban Dog Nature. L’objectiu és reduir la presència als espais públics de l’orina d’aquests animals com per millorar el compost orgànic que s’utilitza a les

zones verdes municipals. El sistema de recollida compta amb un dipòsit al qual s’hi troben de restes de posa. Un cop aquestes absorbeixen l’orina, a més de neutralitzar les males olors, aporten nutrients a les restes per tal de crear un compost de major qualitat. El consistori ha instal·lat dos dispositius.

L

’Ajuntament de Molins de Rei ha estat escollit com l’únic consistori municipal de l’estat espanyol que participarà en el projecte “Living together in the Mediterranean” organitzat per la Fundació Anna Lindh. La proposta, que ha guanyat entre catorze candidatures, consisteix en la celebració d’un diàleg intercultural amb diferents agents de Catalunya, Jordània i Tunísia. Aquest projecte, que lidera la Regidoria de Cooperació i Solidaritat de Molins de Rei, compta com a participants amb Irènia Jocs de Pau que executa la coordinació de les accions, l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i el Servei Civil Internacional-Catalunya, l’Institute for Leadership Excellence de Jordània i el Club Culturel Ali Belouanne de Tunísia. El projecte, que es va iniciar a l’octubre de 2013 i finalitzarà al juliol de 2014, està destinat als programes a

les escoles de primària de Molins de Rei i Olesa de Montserrat durant el curs 2013-2014. També inclou la realització de dos cursos de formació per a docents, un a Tunísia i un altre a Jordània; l’adaptació d’alguns dels tallers als seus contextos locals i sengles programes de tallers a escoles i centres infantils i juvenils d’aquests països i, finalment, un camp de treball internacional sobre Pau i Drets Humans a Molins de Rei a l’abril de 2014. El projecte pretén, entre altres objectius replicar a Jordània i Tunísia el programa homònim de tallers d'educació intercultural centrat a la Mediterrània que s’està executant a les escoles de primària dels municipis de Molins de Rei i Olesa de Montserrat i que va merèixer un dels premis a la innovació intercultural atorgat per l'Aliança de Civilitzacions de NNUU i el grup BMW ( www.interculturalinnovation.org).

La troballa a la Cova de Can Sadurní, en el Top 10 segons National Geographic La publicació destaca que el descobriment dels quatre esquelets de 6.400 anys a Begues és un dels fets arqueològics més importants de l’any 2013

L

'edició digital de la revista National Geographic situa el descobriment d'un nou model funerari a la Cova de Can Sadurní com una de les deu troballes arqueològiques més importants de l'any passat. El descobriment dels quatre esquelets inhumats de 6.400 anys d’antiguitat seguint un model funerari fins ara inèdit a la Península Ibèrica a la Cova de Can Sadurní de Begues ha estat un dels deu descobriments arqueològics més importants del 2013. Així ho destaca l’edició digital de la revista National Geographic. El fet va despertar l’interès

de molts mitjans de comunicació el passat novembre, ja que se’n van fer ressò entre aquests La Premsa del Baix. National Geographic (text extret de l’article):

Esquelets de 6.400 anys d'antiguitat a Begues (Barcelona) “La Cova de Can Sadurní, situada en el municipi de Begues (Barcelona), en ple massís del Garraf, va ser utilitzada durant la postguerra espanyola per conrear xampinyons. Quan es va comprovar que

la cavitat no era idònia per al cultiu d'aquests fongs es va aprofitar durant un cert temps per extreure salnitre de les seves parets. En el seu interior solament s'havien trobat algunes ceràmiques llises i una punta de llança de bronze. Tot va canviar en 1978, quan el CIPAG (Col·lectiu per a la Investigació de la Prehistòria i l'Arqueologia del Garraf-Ordal) va emprendre unes excavacions arqueològiques legals i sistemàtiques per demostrar que no es tractava d'una cova buida i estèril. L'equip arqueològic de la Universitat de Barcelona (UB), que dirigeix les

excavacions des de llavors, va anunciar en 2004 el descobriment de les restes de cervesa més antics trobats a Europa, d'uns 6.300 anys d'antiguitat, i l'any passat va revelar la troballa de l’estatueta de ceràmica més antiga de la península Ibèrica, d'uns 6.500 anys d'antiguitat, coneguda com l’Encantat de Begues. En aquesta ocasió, els arqueòlegs han tret a la llum quatre esquelets humans, d'uns 6.400 anys d'antiguitat, inhumats segons un model funerari desconegut fins ara en la península Ibèrica. Les restes mortals, que s'han conservat

pràcticament íntegres, corresponen a un home d'uns 50 anys d'edat, a un menor de sexe indefinit, bastant deteriorat, i a dos infants, d'entre tres i quatre anys i d'entre cinc i sis anys, respectivament. Els cossos no van ser enterrats, sinó que van ser col·locats en posició fetal i alineats seguint el contorn de la paret nord de la cova, que descriu un arc. La posició replegada dels cossos indica que els cadàvers van haver de ser lligats amb cordes i embolicats amb una mortasa que els constrenyia. Els arqueòlegs calculen que aquesta pràctica funerària va durar uns 200 anys.”


7

Gener 2014 | LA PREMSA DELBAIX.es

SOCIETAT

En el Baix Llobregat ja som 808.644 habitants

Cornellà de Llobregat tindrà un Museu de les Matemàtiques El Palau de Can Mercader serà la seu i està previst que obri les portes a principis d’any

La població a la comarca ha experimentat un augment del 0,2% (1.845 persones) en relació a l’any 2012

L

’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) ha donat a conéixer les xifres oficials de població difoses pel govern de l’Estat fruit de la revisió del padró municipal. Aquestes dades reflecteixen que la comarca ha experimentat un augment del 0,2% (1.845 persones més respecte a l'any 2012), arribant a un total de 808.644 habitants. D’aquesta manera, es manté la tendència a l’alça de la població tot i amb una intensitat inferior a la d’anys anteriors. De totes maneres, el Baix Llobregat és la comarca de l'àmbit territorial metropolità que registra un major increment de la seva població, seguida pel Maresme, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. El Barcelonès, per contra, presenta una pèrdua d'habitants. Al conjunt de Catalunya, la població també ha disminuït en 17.258 persones (-0,23%).

Foto: AC

Cornellà, municipi amb més població El municipi que encapçala el nombre més gran d’habitants és Cornellà de Llobregat amb un total de 86.687 tot i que ha perdut un 0,88% respecte a 2012 (hi ha 771 persones menys). Sant Boi de Llobregat és el segon en el rànquing amb 83.408 (puja un 0,41% és a dir 338 persones més), i el tercer municipi és Viladecans, amb un total de 65.444 habitants (guanya un 0,39%, és a dir, 256 persones).

Castellví de Rosanes, el que té menys D’altra banda, el municipi amb menys població segueix sent Castellví de Rosanes amb un total de 1.746 habitants (ha perdut respecte a 2012 onze persones que significa un

L 0,63%). Per darrerà es troba La Palma de Cervelló amb 2.991 persones (pateix un descens del 1,06%) i en tercer lloc Sant Climent de Llobregat (3.920 habitants, ha guanyat 20 persones, és a dir, 0,51%).

Evolució ascendent En els darrers tretze anys, el Baix Llobregat ha experimentat un creixement total de 129.920 habitants segons el padró global de

tots els municipis. L’any 2000 el nombre de persones que residien a la nostra comarca era de 678.724, i des de les hores tots els anys s’ha anat incrementat fins a arribar als 808.644 actuals. Els anys que més ha pujat l’índex de població van ser el 2001 (2%), el 2002 (2,7%) i el 2003 (2,7%). I com a dada destacable cal remarcar que l’increment mitjà des de l’any 2010 fins al 2013 ha estat del 0,47%.

’Ajuntament de Cornellà i l’Associació del Museu de les Matemàtiques de Catalunya (MMACA) han arribat a un acord per instal·larse al municipi baixllobregatí i establir una exposició permanent. Un projecte que començarà a funcionar a principis del 2014 i que donarà origen en un futur pròxim al primer museu de les matemàtiques de Catalunya. Aquest singular museu estarà ubicat a la segona planta de l’actual Palau Mercader, i ocuparà un espai amb més de 300 metres quadrats, que acollirà exposicions, ta-

llers i activitats de tota mena on les matemàtiques s’abordaran des d’un vessant pràctic i lúdic. L’objectiu és popularitzar les matemàtiques i fer-les més emocionants i aplicables al desenvolupament social, econòmic i personal. A principis d’any obrirà les portes aquest museu, que oferirà una programació per a escolars a partir del cicle mitjà i superior de primària i una altra per a les famílies. A l’exposició permanent es podran veure i treballar materials manipulatius i lúdics, amb diferents nivells de dificultat.

c/Olesa, 14 08620 Sant Vicenç dels Horts

Tel. 93 676 84 30

● Sustitución de lunas ● Tramitación partes de compañía ● Precios ajustados ● Rapidez en reparación ● Entrega y recogida de vehículos a convenir

Carr er

d'O

les a

Ma

dr i

de l a

Lla cun a

Carrer de Linares

Cementiri

rer

SIN CARGO

C

ar

de

ied o

d

er Carr

Carrer d'O v

Vehículo de Cortesía

MECÁNICA RÁPIDA - Revisiones - Frenos - Mantenimiento - Pre-ITV

Entregamos los vehículos:

ASPIRADOS, LIMPIOS Y LAVADOS


8

Gener 2014 | LA PREMSA DELBAIX.es

CULTURA

TECNOLOGIA

Can Barraquer acull una exposició sobre el Sant Boi del segle XVIII

Primera immersió del submarí català ICTINEU 3 La prova sota l’aigua s’han fet a la depuradora de Sant Feliu de Llobregat

E

l passat 19 desembre es va realitzat davant dels mitjans de comunicació la primera prova sota de l’aigua del submarí català ICTINEU 3 a la depuradora de Sant Feliu de Llobregat. La prova ha estat tot un èxit després de la finalització de la seva construcció el mes d’octubre i després d'haver passat les proves de taller durant el mes de novembre. Es tracta de la primera aparició sota l’aigua del submarí científic. L’última vegada que es va poder veure va ser en el marc del cinquè congrés de tecnologia marina MARTECH celebrat a Girona del 9 a l'11 d'octubre, al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. “Ara toca fer les proves al mar i amb molta profunditat. A parti d’aquí, el submarí tindrà una certificació i podrà treballar a qualsevol lloc del món i, per tant, serà qüestió de treure-li suc al submarí i a començar a fer moltes campanyes científiques per pagar tota aquesta

Foto: ASFdLL/Baiximágenes

aventura tan cara que està per pagar encara”, explica el pallejanenc Pere Forès director general d’ICTINEU Submarins. Mentre, la directora d’operacions, la també pallejanenca Carme Parareda comenta que volen “donar-li un ús científic i està dirigit a investigadors, a centres oceanogràfics i arqueòlegs”.

Característiques El submarí català ICTINEU 3 ha estat dissenyat per assolir profunditats de fins a 1.200 metres, té una capacitat per a tres tripulants (un pilot i dos passatgers) amb una autonomia de 10 hores i converteix Catalunya i l'Estat espanyol en sisena potència mundial en capacitat d'immersió tripulada. L’ICTINEU 3 es traduirà en grans beneficis per a la societat, ja que el país disposarà d'una potent eina d'intervenció i investigació submarina. S’utilitzarà per a tasques d’investigació científica, d’observació del fons marí o per a tasques d’intervenció submarina

Exhibeix la ciutat baixllobregatina del temps de Rafael Casanova i romandrà oberta fins al pròxim mes d’octubre

Foto: Aj. Sant Boi

en casos d’emergències, entre d’altres. Per a la seva construcció han calgut gairebé 10 anys de feina i 2,5 milions d'euros d'inversió. Cal destacar que més de 175.000 euros han estat recaptats a través de campanyes de micromecenatge i de subscripció popular. A Catalunya no hi ha instal·lacions específiques prou grans per poder fer aquestes proves amb un submarí tripulat i per això ha estat important la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i d'Aigües de Barcelona, que han

facilitat l'ús de les seves instal·lacions per uns dies. Per aquesta raó, a més de la presència del director general d’ICTINEU Submarins, Pere Forès, i de la directora d’operacions, Carme Parareda, les proves van comptar amb la presència de l’Alcalde de Sant Feliu de Llobregat, Jordi San José i Buenaventura, la regidora de Promoció Econòmica, Maria Cinta Daudé, el director d'Explotació de Sanejament d'Aigües de Barcelona, Pere Aguiló, així com la cap de planta de la depuradora, Rut Estany.

L

a mostra, inclosa dins de la commemoració del Tricentenari dels fets de 1714, recull, a través de dibuixos i objectes, la transformació de la societat del moment i la vinculació de la figura del conseller en cap de Barcelona, Rafael Casanova, amb la ciutat. La mostra explica la vida quotidiana a l'època i com van aparèixer nous costums vinguts d'Amèrica (la xocolata i el tabac). Al llarg del recorregut també es visualitzen les conseqüències de les guerres

i l'empobriment que va provocar la pèrdua repetida de collites agrícoles. Així mateix es poden veure molts objectes relacionats amb els accessoris dels Miquelets, els soldats que van defensar el territori, i amb la tradició de les teles "indianes" a les cases santboianes, els primers teixits estampats inspirats amb motius exòtics i llunyans. La majoria dels continguts de l'exposició estan inspirats en les aportacions de l'historiador pratenc Jaume Codina, conegut especialista en història del Baix Llobregat.

Tel. 93 474 00 77 - 670 27 50 78 Rbla. Anselm Clavé,32 | 08940 Cornellà de LLobregat | www.latiendadepisos.com | info@latiendadepisos.com

CORNELLÀ

ALQUILER

CORNELLA RIERA JUNTO SPLAU, ATICO CON ESTUDIO, PISO TIPO CASA, TECHOS ALTOS, CHIMENEA, 100m2, 3 HABITACIONES + ESTUDIO, 2 BALCONES, EXTERIOR A CALLE, SOL, VISTAS A BARCELONA, SOLO 2 VECINOS.

ESPLUGUES - CAN VIDALET Piso en Rambla de la Merced 3 hab., amueblado, ascensor, balcón, junto metro, muy soleado. Alquiler: 600€

130.000 €uros.

BARCELONA LES CORTS, piso con ascensor, exterior todo, 3 habitaciones, esquinero, sol todo el dia, aire acondicionado, situado en la calle galileo entre las corts y av. madrid. 155.000 €uros.

CORNELLÀ

PASEO FERROCARRILES CATALANES LOCAL COMERCIAL esquinero con 4 puertas escaparate, reformado como oficinas, apto cualquier negocio o actividad, buen precio.

CORNELLÀ RIERA Piso precio oportunidad 2 habitaciones 2 balcones soleado y luminoso 75.000 €uros.

CORNELLA RAMBLA Piso de 3 hab. baño y cocina reformados nuevos Alquiler: 550.-€ GRAN PISO EN CORNELLÀ Zona deportiva, 120m2 terraza de 30m2 a nivel, 4 hab. 2 baños, ascensor, amueblado esquinero, Sol todo el día, vistas. Alquiler: 900€

CORNELLA NEGOCIO TRASPASO, PESCADERIA con 30 años de negocio, clientela asegurada, alquiler 400.-€ tlf. 670 275 078

CORNELLÀ C/ CAMPOAMOR, piso con terraza a nivel, de 3 habitaciones, reformado, gran cocina, terraza de 40m2, 1º real, calefaccion y aire acondicionado, 129.000 €uros.

CORNELLÀ

CORNELLA RUBIO I ORS-RAMBLA ANSELM CLAVE, GRAN PISO DE 120m2, 3-4 HABITACIONES, ESTANCIAS MUY GRANDES, EXTERIOR A CALLLE RUBIO IORS, SOL TODO EL DIA, MUCHA LUZ NATURAL, HABITACIONES DE 25m2, SALON DE 24m2, UNICO

139.000€uros.

CASTELLDEFELS ALQUILER DE APARTAMENTO 3 HABITACIONES, JUNTO PASEO MARÍTIMO, VISTAS AL MAR, CON TERRAZA Y PISCINA, ZONA COMUNITARIA, PARKING, JUNTO ESTACION RENFE Y PARADA DE BUS A BARCELONA, A 50 METROS DE LA PLAYA.


9

Gener 2014 | LA PREMSA DELBAIX.es

CULTURA

163 años de tradición y disfrute: fira de la Candelera

E

n el año 1852 un grupo de propietarios, probablemente ilusionados con la idea de prosperar económicamente gracias a la actividad de la viña, se reunió frente a Isabel II para solicitar la aprobación de una idea: una feria agrícola en Molins de Rei. ¿Quién les iba a decir que esto significaría lo que hoy en día conocemos como “La fira de la Candelera”? La propuesta fue aprobada, puesto que más de un siglo de historia se encuentran detrás de este certamen multisectorial que comenzó como una mera actividad agrícola, basada en la viña especialmente, y que actualmente se ha modelado a nuestros tiempos. La feria se ha convertido en una celebración popular que goza de una variada muestra comercial, industrial, lúcida, social y cultural. Ya en sus inicios se evidenció, paulatinamente, cómo el proceso de industrialización que estaba viviendo el país, concibió que el sector textil fuera tomando importancia para compartir el protagonismo con la actividad agrícola y ganadera. Fue en 1951 cuando se celebró la Primera Exposición Industrial, Comercial y Agrícola. Con el paso del tiempo, cosa que era de esperar, ha ido adaptándose así a los cambios sociales y tecnológicos, pero sin dejar de lado la esencia que la originó y su gran distintivo. La feria de la Candelera, una de las más destacadas de Cataluña, tiene lugar cada primer sábado y domingo del mes de febrero. Dentro de los actos económicos y feriales, hay que destacar las muestras de semilleros, especializados en jardinería y ma-

quinaria agrícola, que participan acuciosamente en este evento. Junto a estos, también podemos deleitarnos gracias a los productos únicos y exclusivos como son los artesanales, anticuarios y objetos de coleccionismo. Además, dentro de esta, encontramos otros certámenes de vinos y cavas, alimentación variada, ecológica, de artes y la muestra de ganado, que convierten la feria en una auténtica maravilla.

- Cata de Aceites y degustación de patatas fritas con diferentes aceites (lunes 27 de enero de 18 a 20 horas, 8€).

- Cata de Cervezas (lunes 27 de enero de 20 a 22 horas, 8€). - Maridaje de Vinos y Quesos (Martes 28 de enero de 20 a 22 horas, 15€). - Maridaje de Cavas y Anchoas (Miércoles 29 de enero de 20 a 22 horas, 15€). - Taller y Cata de Gin Tonics (Jueves 30 de enero de 19 a 20:30 horas, 15€).

Catas y maridajes durante la Fira de la Candelera 2014 (del 31 de enero al 2 de febrero en la Plaça de la Llibertat de Molins de Rei): - Sesión de cata profesional dirigida al sector de la restauración (Viernes 31 de enero a las 17:30, hace falta inscribirse antes, solo profesionales). - Cata Maridaje con Vinos de la D.O. Tarragona y Atún Fresco (Viernes 31 de enero a las 19 horas, 20€). - VI Concurso de Cata de Vinos por Parejas (Sábado 1 de febrero a las 10 horas, 10€). - XVI Encuentro de Intercambio de Placas de Cava (Sábado 1 de febrero de 10 a 14 horas en el patio de la escuela Alfonso XIII). - Cata de la Denominación de Origen Tarragona (Sábado 1 de febrero a las 13 horas, gratis, inscripciones: comerc@molinsderei.cat).

Hablamos por lo tanto de 50.000 m2 de superficie para disfrutar y visitar durante todo un día o al gusto de cada uno. Molins de Rei, que es una villa y municipio de Cataluña, situado en la comarca del Baix Llobregat , provincia Barcelona, ha sabido mantener viva esta feria. Y es que este año, concretamente, se celebra el 163ª aniversario , junto con la 34ª Fira de Vins i Caves.

Actividades familiares para los más pequeños: - Talleres de granja con monitores para los niños - Taller sobre la biodiversidad

El amplio abanico de propuestas, la calidad de la oferta comercial, gastronómica y agrícola; han hecho que la Feria de la Candelera obtenga, durante muchos años, un elevado número de visitantes y de participación activa. Así que si quieres formar parte de este estallido de actividad cívica, de colaboración y sobretodo de diversión y disfrute para todos los públicos, no dudes en visitarlo. Eso sí, ¡Prepárate para hacer volar tu paladar!

- Taller de medioambiente y reciclaje - Caballitos de madera para los más pequeños, que funcionan al ritmo del pedaleo humano - Un pulpo gigante de reciclaje hinchable para reciclar a lo grande - Circuito de bicicletas eléctricas - Otras actividades a destacar: parque infantil, rocódromo, tirolina, circuito de ponis.

Isa Najas Lucas

Els que opten al galardó són els esparreguerins Albert Casals i Albert Serradó, i el pratenc Enric Rufas

L

Catas y maridajes antes de la Fira de la Candelera 2014 (del 27 al 30 de enero en la “Sala Punt de Comerç del Mercat Municipal de Molins de Rei”):

No podemos olvidar la multitud de manifestaciones lúdicas y culturales que además envuelven esta exhibición: conciertos, más de 700 expositores, concursos, espectáculos, presentaciones…, etc. Todas estas actividades confluyen con el desayuno de los arrieros, la butifarrada popular, los bailes de los gigantes, los castellers y la famosa salida del Camello, un espécimen único dentro del bestiario festivo catalán; y muchas otras sorpresas que cada año aparecen y se incorporan.

El Baix Llobregat estarà representat en la XXVIII edició dels Premis Goya

a pel·lícula “Món Petit”, protagonitzada per l'esparreguerí Albert Casals -foto-, és candidata a vuit nominacions de la vint-i-vuitena edició dels premis Goya de cinema. Les nominacions són a la millor pel·lícula, millor música original, millor muntatge, millor pel·lícula documental, millor direcció novella, millor guió original, millor direcció de fotografia i millor so. La pel·lícula és la història d’un

Estas son las fechas de las catas y maridajes:

Foto: Editorialorsai.com

ANUNCIA'T EN AQUEST DIARI

jove discapacitat en els seus peculiars viatges per arreu del planeta. A més, la candidatura a la nominació de la direcció de fotografia està encapçalada pel també esparreguerí Albert Serradó.

Telèfon: 615 87 33 44

D’altra banda, el guionista pratenc Enric Rufas ha estat nominat al premi Goya al millor guió original per la pel·lícula “La Herida”, juntament amb el director del film, Fernando Franco, coautor del guió.

des de 30€/mes


10

Gener 2014 | LA PREMSA DELBAIX.es

ECONOMIA L’atur al Baix Llobregat baixa un 2’5% el mes de desembre La taxa de desempleats a la comarca se situa en el 16’2% amb un total de 68.869 persones

L’AMB aprova el pressupost de més de 600 milions d’euros per aquest any El Baix Llobregat serà una de les comarques que rebrà suport econòmic per diferents conceptes

E

L

’Observatori Comarcal del Baix Llobregat ha facilitat les dades d’atur registrat el desembre 2013 al Baix Llobregat, segons el Departament d’Empresa i Ocupació. El més significatiu és que el passat mes va baixar un 2’5% (-1.772 persones) respecte el novembre. Per tant, la xifra total de persones sense feina puja a 68.869, que significa un 16,2% (per sobre a l’Àrea Metropolitana de Barcelona -15,8% i Catalunya, 15,8%). D’altra banda, respecte al mateix mes de l’any passat la xifra d’aturats va baixar un -3,5%. El municipi que es va incorporar més gent al mercat de treball va ser To-

rrelles de Llobregat amb un -5,9%, seguit de Sant Esteve Sesrovires (-4,9%) i Santa Coloma de Cervelló (-4,8% I Castellví de Rosanes (-4,8%). En canvi, a Sant Climent de Llobregat es va incrementar l’atur en un 1,1%, i a continuació està Martorell (0%) i Sant Feliu de Llobregat (-0,7%). D’altra banda, Sant Vicenç dels Horts continua essent el municipi amb més atur (20,7%) tot i que el passat desembre va baixar un -2,5%. Martorell (18,8%) i Esparreguera (18,7%) són segon i tercer en el rànquing. L’altra cara de la moneda és Sant Just Desvern (9,75), seguit de Santa Coloma de Cervelló 810,9%) i Collbató (10,9%).

n el Ple del Consell Metropolità, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va aprovar de forma definitiva el seu pressupost de cara aquest any, que serà de 606.436.514,39 euros. Tots els grups polítics van votar a favor amb l'excepció del Partit Popular, que va votar-hi en contra. També va sortir a licitació el contracte de manteniment de la Xarxa de Parcs Metropolitans, amb un import de partida de 47,8 milions d'euros. Aquest contracte de manteniment serà vigent entre 2014 i 2020, i implica els 34 parcs de la xarxa, dividits en tres lots. Cal destacar que el Llobregat rebrà un total de 24,5 milions d'euros. Mentre, el Besòs la xifra destinada al Besòs será de 13,5 milions d'euros i als Espais Singulars un total de 11,6 milions d'euros. De la mateixa manera, han

La renda familiar comarcal és inferior a la mitjana catalana i metropolitana Sant Just Desvern és el municipi amb una renda més alta per habitant, i Sant Vicenç dels Horts la més baixa

E

l Consell Comarcal del Baix Llobregat ha donat a conèixer que la renda disponible de les famílies va disminuir al 2010 al Baix Llobregat i al conjunt de Catalunya. La nostra comarca continua amb una renda familiar inferior a la mitjana catalana i de l’Àmbit metropolità. El fet que la remuneració d’assalariats sigui la principal font de renda a la comarca és una de les possibles causes d’aquesta situació.

15.500 euros de mitjana La Renda Bruta Familiar Disponible és un indicador macroeconòmic que mesura els ingressos de què disposen les famílies per destinar-los al consum o a l’estalvi. Les darreres dades publicades per l’IDESCAT mostren com la renda bruta familiar va caure de 2009 a 2010 en l’Àmbit Territorial Metropolità i en el conjunt de Catalunya. El Baix Llobregat va seguir la mateixa tendència de disminució. En el cas de la comarca, la

renda mitjana per habitant el 2010 va ser de 15.500 €, per sota de la mitjana catalana que es situa en 16.900 € i de la mitjana de l’Àmbit Metropolità (17.000 €). La remuneració d’assalariats és el principal recurs de les famílies a totes les comarques de Catalunya. Ara bé, el Baix Llobregat és la segona comarca (després del Gironès) que presenta una major proporció de remuneració d’assalariats respecte al total de la seva renda familiar. Un 63% de la renda bruta familiar del Baix Llobregat respon a les remuneracions de treballadors, percentatge que es situa per sobre del 60,4% de l’Àmbit metropolità i del 59,2% de la mitjana de Catalunya. Al mateix temps, el Baix Llobregat és una de les comarques on menys pes té la renda provinent d’excedents d’explotació empresarials o professionals (un 18,9% del total de la renda, per sota del 20,2% de l’Àmbit metropolità i del 21,6% de la mitjana catalana).

En el lloc 39è El Baix Llobregat se situa en la 39a posició en el rànquing de les comarques catalanes pel que fa a renda familiar disponible, només per sobre de l’Anoia i de la Selva. Tot i això, el seu posicionament respecte a la mitjana catalana va millorar lleugerament el 2010 respecte a 2009. Només quatre municipis de la comarca tenen una renda per habitant més elevada que la mitjana catalana. Sant Just Desvern continua sent el municipi amb el nivell més alt de renda per habitant, amb 24.200 € de mitjana. A continuació es troba Begues amb 18.400 €, Molins de Rei amb 18.200 €, Esplugues de Llobregat amb 17.500 €, Corbera de Llobregat amb 16.700 € i Sant Joan Despí amb 16.600 €. Sant Vicenç dels Horts és el municipi del Baix Llobregat amb una renda mitjana per habitant més baixa (13.700 €), seguit de Sant Andreu de la Barca (14.000 €), Sant Boi de Llobregat, Esparreguera i Cornellà de Llobregat (amb 14.500 €).

Foto: AMB

sortit a concurs els contractes de transport fix i esporàdic per a persones amb mobilitat reduïda, amb un import inicial de 20,29 milions d'euros, per als pròxims quatre anys.

Recolzament als ajuntaments baixllobregatins D'altra banda, l'AMB informa que durant els darrers mesos ja ha iniciat l'execució dels nous programes de suport als municipis metropolitans, vinculats amb el Pla de suport als ajuntaments, d'estímul de l'activitat econòmica i millora de la qualitat de vida que està dotat amb 160 milions d'euros. En concret, la Junta de govern de l'AMB ha aprovat quatre contractes d'adhesió al Programa de suport a les empreses municipals d'habitatge, amb les em-

preses municipals de Sant Cugat del Vallès, Cornellà de Llobregat, Viladecans i Gavà, per un import conjunt de 9,4 milions d'euros. Igualment s'ha aprovat la primera sol·licitud d'adhesió

al Programa de suport als municipis pel finançament de l'expropiació de les zones verdes i dotacions municipals, presentat per l'ajuntament de Corbera per import de 409.000 euros.

L’Ajuntament de Molins de Rei vol potenciar l’autoocupació al municipi Subvencionarà a totes les persones en situació d’atur que vulguin iniciar una activitat econòmica i es facin autònoms

L

’Ajuntament de Molins de Rei ha creat una línia de subvencions adreçades a totes aquelles persones del municipi en situació d’atur que vulguin iniciar una activitat econòmica en règim d’autònom amb l’objectiu d’estimular l’autoocupació. La subvenció cobreix fins el 100% de l’import de les quotes bàsiques durant els primers sis mesos i fins el 50% dels sis mesos següents. Les persones que vulguin optar a aquesta lí-

nia de subvencions han d’estar empadronades a Molins de Rei un mínim de 6 mesos o han d’acreditar ser usuàries del Servei de Creació d’Empreses de l’Ajuntament amb anterioritat a la sol·licitud. Segons l’alcalde, Joan Ramon Casals, “l’autoocupació és una de les millors sortides actuals a les situacions d’atur, ja que permet encetar projectes a la mida de cadascú que si creixen es poden convertir en empreses importants i poden ajudar molt

a la reactivació econòmica de la vila”. Casals ha volgut explicar també que “mai abans s’havia creat una línia de subvencions com aquesta, tan decidida i agressiva per ajudar a la gent a l’atur a que creï els seus propis negocis”. Aquests ajuts tenen un caràcter retroactiu fins a l’1 d’octubre de 2013, de manera que també són vàlids per aquelles persones de Molins de Rei que s’hagin incorporat al règim d’autònoms en els darrers tres mesos de l’any 2013.

Els EROs al Baix Llobregat continuen disminuint La sinistralitat laboral augmenta un 10% més que el semestre anterior

L

’Observatori Comarcal del Baix Llobregat ha publicat l’informe semestral de les relacions laborals i qualitat en el treball on es reflecteix que en el primer semestre de 2013 el nombre persones afectades per expedients de regulació d'ocupació (ERO) torna a disminuir per segon semestre consecutiu. Durant el primer semestre de 2013 s'han realitzat un total de 224 expedients de regulació que van afectar 3.752 persones. El 45,1% dels expedients van ser de suspensió temporal de la relació laboral, el 38,8% de reducció de la jornada i el 16,1% de rescissió del contracte.

Una de les activitats econòmiques més afectades a la comarca, no tant pel nombre d'expedients oberts sinó pel nombre de persones afectades és la de fabricació de vehicles a motor, que ha afectat 557 persones en els 7 expedients de regulació oberts aquest primer semestre de 2013. La resta d'activitats per sobre dels 300 afectats per ERO a la comarca són les activitats de comerç a l'engròs, indústries químiques i les activitats vinculades a la metal·lúrgia. Pel que fa a les dades de sinistralitat laboral es pot dir que el col·lectiu masculí és el que ha continuat augmen-

tant aquesta estadística amb un 10% de sinistres laborals amb baixa més que el semestre anterior. Pel que fa al conjunt de sinistres laborals a la comarca s'han produït 4.008 accidents durant aquesta primera part de l'any, 4 d'ells accidents mortals (2 més que el semestre anterior). En la distribució d'accidents per sectors econòmics (indústria, construcció i serveis) i calculat l'índex de sinistralitat, es comprova que durant aquest primer semestre de l'any aquest indicador ha pujat especialment en els sectors de la indústria i dels serveis, i amb menys força en la construcció.


POLITICA11

Gener 2014 | LA PREMSA DELBAIX.es

ECONOMIA

ERC del Baix Llobregat vol ampliar el Parc Agrari del Baix Llobregat Es vol incorporar diversos espais amenaçats per la pressió urbanística en el seu municipi

L

a modificació del Pla Especial de Protecció i Millora del Parc Agrari i de la modificació del PGM que es planteja suposa la pèrdua d'una oportunitat d’incorporar al Parc Agrari totes les terres adjacents conreables de les àrees agrícoles de la vall baixa i del delta del Baix Llobregat i l’Hospitalet que, tot i la pressió urbanística, han quedat al marge dels processos d’urbanització de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per raons diverses. I també, és una oportunitat per incorporar al Parc Agrari els terrenys agrícoles de l’àrea agrícola de muntanya del Baix Llobregat. Els espais agrícoles no urbanitzats que es proposa incorporar al Parc Agrari son “La Façana” (38,5 ha) de Sant Vicenç

dels Horts, “Ribera Salines” (54 ha) de Cornellà de Llobregat, “Cal Trabal” (30 ha) de l’Hospitalet de Llobregat i “Els Joncs” (75 ha) de Gavà. A més, les zones de muntanya dels municipis de Begues, Cervelló, Corbera de Llobregat, Gavà, La Palma de Cervelló, Pallejà, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat, Vallirana, i Viladecans encara hi ha zones agrícoles on destaca el cultiu del cirerer, del préssec, l’olivera o la vinya. “Aquests espais estan qualificats en el PGM com a “sòl rústic de valor agrícola (clau 24)” o amb qualificacions equivalents en els municipis que disposen de PGOU. En conjunt sumen més de

1.000 ha de sòl no urbanitzable que, per la seva destinació agrícola o per la seva situació, ha de preservar-se del procés d’incorporació a àrees urbanes.” Per altra banda, a part de l’ampliació del Parc Agrícola, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) planteja diverses modificacions del PGM per augmentar la protecció dels espais agrícoles que formen part del Parc Agrari. Així, ERC, en un document consensuat entre les Seccions Locals afectades, i tenint en compte les peticions de Delta Viu i Unió de Pagesos, “es mostra contrària a crear una nova classificació de sòl -zona de serveis complementaris vinculats al Parc Agrari (clau24c)- que afecta a 42 ha del municipi

de Viladecans. En aquest espai agrícola s’autoritzarà la construcció de dotacions agràries que facilitin serveis comuns a la pagesia en l’àmbit de la gestió, la producció i la comercialització, i també, instal·lacions que gestionin els residus orgànics que es generin el mateix Parc (elaboració de composta, aprofitament de la biomassa, etc…). Aquesta nova qualificació del sòl en l’àmbit del Parc Agrari (clau 24c) suposa la pèrdua de sol agrícola en benefici d’unes activitats i instal·lacions complementàries que es poden ubicar perfecta-

ment fora de l’àmbit del Parc en sòl qualificat com d’equipaments o industrial.” També, ERC es mostra contrària a reubicar la reserva de sòl qualificada de sistema d’equipaments (clau 7c) situada al sud-est del terme municipal de Gavà, per situar-la a la franja de terrenys al sud de l’antiga carretera de València (C210). I a reubicar la reserva de sòl qualificada de sistema d’equipaments (clau 7c) situada entre la carretera C-245 i els nous accessos al nucli urbà de Sant Boi des de la Ronda

Litoral i l’autopista C-32, per situar-la en un espai al nord del municipi conegut com a Pla d’en Mas. Per ERC, els dos espais que es proposen per reubicar les reserves de sistemes d’equipaments de Gavà i Sant Boi de Llobregat, tot i ser espais que han sofert un alt grau de deteriorament i es fa molt difícil la seva restitució per a l’activitat agrícola, tenen un alt valor com a espais oberts no urbanitzats i lliures d’edificacions dins d’un àmbit molt urbanitzat i travessat per grans infraestructures.

¡¡PLAN “RENOVE” CALDERAS-CALEFACCIÓN!! CALDERAS DE CALEFACCIÓN MÁS SEGURAS, MÁS PEQUEÑAS Y DE MENOR CONSUMO, TOTALMENTE AUTOMÁTICAS

PRESUPUESTO GRATUITO TEL. 93 490 96 45

CALDERAS BAJO NOX, Y DE CONDENSACIÓN

0%

3 años sin intereses y sin entrada TODO INCLUIDO: caldera, instalación e IVA incluido

la nueva calefacció nueva

Thema F25 NOX

42 €/mes

Turbotec Exclusive VMW 255/4-7

45 €/mes

Cerastar comfort ZWN-25-8-MFA

42 €/mes

OFICINAS CENTRALES: Travessera de les Corts, 310 08029 BARCELONA

Novanox 24/24F

39 €/mes

PAGO AL CONTADO 9% DESCUENTO

Disponemos de todos los modelos y potencias de calderas

CONSULTAS Y OFERTAS

EN NUESTRA WEB: www.moherclima.com

c/Pareto (parada exterior núm. 23-24 del Mercat Santa Eulàlia) 08902 L’Hospitalet


12

Gener 2014 | LA PREMSA DELBAIX.es

OPINIÓ POLÍTICA COMARCAL

LA PREMSA DELBAIX no comparteix necessàriament cap de les opinions expressades en aquesta pàgina, ni tampoc es fa responsable del contingut ni de l’edició dels textos aquí publicats. Els grups polítics que no hi apareixen és perquè no han entregat a temps el seu text.

Per un 2014 amb una Catalunya més justa, solidaria i equitativa Comencem un nou any i els i les socialistes tenim clares les prioritats en polítiques socials i d’ocupació pel 2014. Seguirem demanant la vigència de la llei de dependència, reclamant obrir els ajuts a persones grans dependents perquè no hi hagi gent gran sense residència ni residències sense gent gran. Lluitarem contra de la Reforma Laboral, que ha afavorit la precarietat de contractes i salaris i el deteriorament del mercat de treball, i per prioritzar l'ocupació, activant les polítiques d’ocupació per donar resposta als 408.000 catalans sense feina. Tampoc ens oblidarem de la infància: Concentrant-nos en ella

¿Porqué un cambio en la enseñanza?

posem les llavors per disminuir la desigualtat futura. A finals d’any es va aprovar la moció on els socialistes exigíem implementar durant el primer semestre del 2014 un protocol de detecció de la malnutrició infantil, i, malgrat que CiU i ERC s’entestin en votar en contra, seguirem lluitant per garantir l’accés a beques menjador a les famílies que no puguin pagar-ho. El 2014 hem d’ invertir la dinàmica, més accelerada que a la resta d’Espanya i Europa, que viu Catalunya des de 2011 de creixement de la desigualtat i la pobresa. Lluitarem per un 2014 més just, solidari i equitatiu.

Las pruebas PISA se realizan cada tres años a una muestra de alumnos de los países de la OCDE, en la que los alumnos son valorados en Matemáticas, Ciencias y Lengua. España ha participado en todas las ediciones de PISA y la media española nunca ha aprobado. Por resultados, España ocupa el lugar 25 de 34 países evaluados. Los resultados españoles no mejoran de una convocatoria a otra y se caracterizan por tener un alto porcentaje de alumnos con resultados bajos. El sistema español ha aumentado el gasto educativo total desde 2003 sin mejorar sus resultados, por tanto, el problema es más el modelo educativo que no el de recursos.

Eva Granados Galiano

María José Díaz

Diputada del PSC

Presidenta Comarcal. PPC Baix Llobregat

Los Ayuntamientos obligados a defender la legalidad El Parlament de Catalunya aprobó en Marzo de 2012 la tramitación de proyecto de ley de consultas populares no referenciadas. Se ha puesto de manifiesto que la ley planteada por el Gobierno de la Generalitat no tiene como objetivo principal la cobertura legal para realizar consultas que sirvan como un proyecto catalizador democrático y participativo, sino que ha sido diseñada para dar cobertura al referéndum de autodeterminación que no está ni consensuado ni autorizado. Dicha ley contempla la utilización del padrón municipal a modo de censo electoral, ya que la Generalitat tiene intención

Teniendo en cuenta que el único modelo educativo aplicado en España en los últimos 20 años es el modelo socialista (LOGSE y LOE) y dados sus resultados, es evidente que se necesita un cambio de modelo. Dentro de España los resultados por CCAA son dispares, obteniendo los mejores resultados Navarra, Madrid y Castilla-León que han avanzado en la línea que propone la LOMCE. Si los países que han mejorado sus resultados desde 2003 a 2012 han modificado sus modelos, es evidente que en España debemos hacer lo mismo. Porque el activo de nuestro país son los jóvenes y su educación.

de pedir a los Ayuntamientos dicha cesión, así como otros medios materiales y técnicos. Esta cesión del padrón por parte de los alcaldes situaría todo en una situación de inseguridad jurídica y procesal porque permitiría contravenir el marco legal. La ley de protección de datos prohíbe la cesión de datos privados del padrón sin autorización del Gobierno Central. Por lo tanto desde todos los Grupos Municipales de PxC en el Baix Llobregat estamos presentando mociones para pedir a nuestros Ayuntamientos a que no cedan dichos datos del padrón mientras dicha consulta sea considerada ilegal.

Muévete Acaba de empezar el año y comienza para “algunos”, los que menos, entre viajes o cartas los hay que las escriben, otros prefieren cruzar océanos, otros no saben si moverse o no hacerlo. Y es aquí cuando el ciudadano de a pie, ese que aprieta los dientes cada mañana y no sabe si al final de la jornada continuará en su viejo empleo, o si le subirán el gas o la luz, ese mismo al que no le envían cartas, ni le invitan a viajar, ese que vive con el agua al cuello y que tiembla pensando en los “benditos” trimestrales, implacables ellos,

o las largas esperas en los pasillos de los hospitales y al que le dicen no enfermes… no hay camas, no hay dinero pero que unos reclaman como el año de la recuperación, eso sí, endeudado como nunca, otra vez más, bendita “recuperación” y otros lo reclaman como el del “país de nunca jamás” invirtiendo cantidades indecentes de aquel dinero que te dicen que es inexistente, este año que inventan a su medida, debería ser el de tu reflexión, el que propicie cambios, esos cambios que reclamas y que todos necesitamos, por eso que éste año sea el de tu Movimiento Ciudadano!

Francesca Benito

David Parada

Delegada Territorial de C's del Baix Llobregat

Conseller Comarcal del Baix Llobregat

Sumar per guanyar

Defensem el Parc Agrari del Baix Llobregat

Des d’ICV volem impulsar un procés de confluència amb la gent que vol una alternativa “per canviar-ho tot”, proposta que volem compartir amb molta altra gent. Gent que milita, que és activista. Gent d’esquerres i ecologista. Amb qui defensa la democràcia, com a igualtat política però també, la justícia social. Sobretot gent que no es resigna. En un moment de creixement de les desigualtats però també de desposseïment de drets i retrocés en les llibertats, on es fa incompatible democràcia i igualtat. Situació indissociable de l’exercici del dret a decidir, que ara té un acord transversal i majoritari per iniciar el seu procés. Nosaltres no entenem el dret a decidir el nostre futur polític si no és decidint la Catalunya que volem; amb quina fiscalitat volem distribuir la riquesa, amb quin

model energètic abastir-nos, si la volem sotmesa al mercat en totes les decisions o garantint la justícia social a través de la defensa d’allò que és comú i d’uns serveis públics de qualitat. Som molta gent que coincidim en aquest diagnòstic, que coincidim en espais de resistència i lluita contra aquesta ofensiva, és hora ara també de coincidir en construir alguna cosa plegats? En sumar, per guanyar, per canviar-ho tot, junts i juntes. Si no és ara, quan? Per això volem trobar-nos el dissabte 1 de febrer, com un punt de partida, un moment d’intercanvi i de proposta; un espai on treballar accions polítiques, socials i institucionals conjuntes. Creiem que és possible fer-ho i que, a més, és necessari. Avui hi ha risc de fragmentació a l’hora de construir una alternativa, però són encara més grans les ganes de tanta gent que ho vol fer possible, que vol unitat, per començar a canviar-ho tot.

Des d’ERC-Baix Llobregat i l’Hospitalet hem presentat al.legacions a la Revisió del Pla Especial de Protecció i Millora del Parc Agrari del Baix Llobregat i a la Modificació del Pla General Metropolità en l’àmbit del Parc Agrari. En concret demanem incorporar l’espai agrícola de La Façana de Sant Vicenç dels Horts i el del sector Ribera Salines de Cornellà de Llobregat, ambdós sotmesos a la pressió urbanística per un ARE, també demanem incorporar, dins el Parc Agrari, l’espai agrícola de Can Trabal a l’Hospitalet de Llobregat, que està sota l’amenaça d’un Pla Urbanístic de l’ajuntament socialista, i també proposem incorporar l’espai agrí-

cola del Joncs que forma part del municipi de Gavà. Tanmateix hem demanat que les més de 1000 ha d’espais agrícoles de muntanya també formin part del Parc Agrari. A més, al.leguem la supressió de la qualificació “zona de serveis complementaris vinculats al Parc Agrari (clau24c)” i la creació d’una nova clau 24d per als connectors d’espais lliures i crear una nova clau 24e per al terrenys agrícoles de muntanya. També al.leguem l’assimilació dels usos i especificacions del “sol rústic protegit de valor agrícola (clau 24b) i la reubicació de les reserves d’equipaments de Gavà i Sant Boi de Llobregat.

Jordi Albert i Caballero

Candela López

President ERC - Baix Llobregat i L'Hospitalet

Coordinadora ICV Baix Llobregat

Rambla Verge de la Mercé, 47

TERRAZA EXTERIOR

CAN VIDALET - ESPLUGUES

TODO EL AÑO

Tel. 93 473 41 54

Salones exclusivos para tus celebraciones Cumpleaños, bautizos, Partídos de fútbol... ¿Ere s de lo s que te gust a el buen ta pe o?

Extenso surtido de tapas

Te suge ri mos nues tros sucu le nt os de sayu no s Chocolate con churros o mucha variedad de bollería

To st amos ar te sa na lmen te nues tro prop io café

Degustación en local y venta de cafés

¿De qué lo s qu iere s?

Bocadillos y Torradas

Crep s du lc es y sa lada sy G of re s


13

Gener 2014 | LA PREMSA DELBAIX.es

POLITICA

Antonio Balmón: “Som un ajuntament que tenim superàvit”

La Generalitat exclou Gavà del Fons de Cooperació Local

L’alcalde de Cornellà reconeix una despesa de prop de 1.500.000 euros anuals en les instal·lacions esportives amb piscina

L’Ajuntament ha expressat el seu rebuig a aquesta decisió, ha presentat al·legacions i podria recórrer als tribunals el que considera un nou greuge al municipalisme

C

om ja és tradició, Antonio Balmón, alcalde de Cornellà de Llobregat, va citar als diferents mitjans de comunicació locals, comarcals i d’àmbit català per fer una distesa trobada en la qual es van debatre diferents punts de l’actualitat del seu municipi i de la política catalana. Entre els mitjans convidats, La Premsa del Baix es va interessar de l’actualitat més propera de Cornellà de Llobregat i la comarca.

Actualitat municipal Una de les primeres preguntes que va formular el nostre mitjà de comunicació va ser la preocupació que hi havia entre la ciutadania i els empresaris de l’augment de l’IBI el 2014, tot i ser Cornellà de Llobregat el segon municipi amb menys deute d’Espanya. Cal recordar que l’índex acumulat des del 2009 en l’IBI Urbà és del 20,63% (0’2% enguany) mentre que l’IBI Industrial és del 63,01% (0’6% el 2014). Balmón va manifestar al respecte que la “pujada dels costos de la despesa municipal obliga a haver de pujar l’IBI” i va afegir que “amb l’IBI anual no es pagaria les nòmines dels nostres treballadors.” També li vam preguntar sobre la despesa que hi ha en les instal·lacions esportives (Parc Esportiu, Can Mercader i Can Millars) corresponent a l’exercici 2013 -puja prop de 1.500.000 euros- i si el Govern Municipal faria algun tipus d’actuació per solucionar aquest desviament negatiu. Balmón es va limitar a dir que no “coneixia cap instal·lació municipal a Catalunya que no tingués despesa, ja que fer equipaments i donar serveis

als ciutadans costa diners. Nosaltres, quan vam construir el nou equipament a Can Mercader i el del Parc Esportiu Llobregat, vam assumir aquesta despesa perquè ho podíem fer. Som un ajuntament que tanquem els nostres comptes amb superàvit.” A més va anunciar que el nou Museu de les Matemàtiques estaria enllestit “a principis de febrer”. També va avançar que, de moment, al sector RiberaSalinas, on hi ha previst construir habitatges "està aturat", tot i que el Pla Urbanístic es va aprovar. Un dels altres temes d’interès que se li van preguntar va ser si cediria el padró municipal en el cas que es celebrés la Consulta per a la Independència. L’acalde va dir que actualment “la legislació impedeix als ajuntaments cedir el padró municipal. No hi ha cap llei que especifiqui això, i si algun ajuntament ho fa, seria una irregularitat”. Balmón no contempla de cap de les maneres que finalment l’Ajuntament hagi de cedir el padró municipal i va apuntar que “l’única forma de fer el referèndum és que les dues parts arribin a un acord. Jo defenso la consulta però aquesta ha de ser legal. Jo no estic per una altra cosa.” També va qualificar de “tonteria” la proposta del PPC de no voler lliurar el padró al Govern. De les eleccions municIpals, que estan a la volta de la cantonada, no va voler explicar res tot i que va apuntar que “possiblement Ciutadans i ERC entrin al consistori, i que es presenti la CUP, que ja van estar a punt de fer-ho a les darreres eleccions”.

Foto: Aj. Gavà

Cinc eixos i pressupost D’altra banda, Balmón va presentar en un document cinc eixos de desenvolupament prioritaris per potenciar el creixement de la ciutat: Ocupació (es destinaran dos milions d’euros a la contractació de 300 persones. Entre 2012 i 2015 s’hauran creat 1.000 llocs de treball); polítiques socials (el 2014 augmentarà un 6,35% la partida pressupostària per garantir serveis fonamentals per a les persones, principalment als col·lectius més desfavorits); educació (el 2014 es destinaran 2,5 milions d’euros per a mantenir equipaments i serveis educatius i per a projectes com “Educar per Créixer” i la “Xarxa de 0 a 6 anys”); espai públic (el 25% del pressupost es destinarà al manteniment de la ciutat i els seus equipaments. Neteja, recollida d’escombraries, etc, i el projecte com “A prop teu” són claus de la cohesió urbana) i seguretat (un 38% més d’inversió per al foment de la convivència i el manteniment de l’ordre públic, mitjançant polítiques de prevenció). L’Ajuntament de Cornellà ha aprovat un

pressupost general consolidat per 2014, que ascendeix a 101 milions d’euros, i que inclou el pressupost de l’Ajuntament, de l’empresa municipal Procornellà i de l’Institut Municipal de Radiodifusió. Del total, el pressupost de l’Ajuntament correspon a 70.030.836 euros, un 8,07% superior al de l’exercici anterior, i es contempla un increment del 6,35% en la partida d’Acció Social.

Actualitat catalana Els mitjans de comunicació d’àmbit català li van preguntar a Antoni Balmón sobre la seva posició de la decisió del sector catalanista que podria trencar la disciplina de vot en la votació a favor o no de la Consulta el passat dijous al Parlament. L’alcalde i Secretari d’Acció Política del PSC va dir que “estic segur que hi haurà una decisió conjunta, ja que cal recordar que la decisió es va prendre en el darrer Consell Nacional. No contemplo un altre escenari i confio en la coherència i la responsabilitat de tots els diputats”.

PxC d’Esplugues denuncia quinze establiments que “incompleixen la llei”

Aquesta iniciativa està emmarcada en una campanya col·lectiva que s’ha dut a terme en altres poblacions de Catalunya

L

'agrupació local de Plataforma per Catalunya a Esplugues de Llobregat ha denunciat a 15 establiments regentats per immigrants que no van respectar l'obligació de romandre tancats el passat 25 de desembre, dia de Nadal. La iniciativa està emmarcada en una denúncia col·lectiva que s'ha dut a terme també en altres poblacions de tota Catalunya en les quals Plataforma per Catalunya (PxC) compta amb representació, i que es posa en pràctica des

de fa diversos anys. En el cas concret d'Esplugues -segons el partit polític- la majoria dels comerços infractors són reincidents i ja havien estat denunciats en anteriors ocasions per infringir la mateixa normativa. El delegat local de Plataforma per Catalunya, Jaime Padilla, ha manifestat que aquesta reiteració posa de manifest que les lleis “existeixen, però no hi ha voluntat política per fer-les complir". Padilla ha expressat el seu compromís de "seguir

denunciant la competència deslleial i la permissivitat amb els qui burlen unes normes que han de ser d'obligat compliment per a tots". El representant de la formació, que concorrerà com a cap de llista a Esplugues a les properes eleccions municipals de 2015, ha advertit que farà un seguiment de les denúncies per comprovar si l'Ajuntament sanciona als comerços denunciats o “li tremola el pols i permet que incompleixin la llei.”

E

l municipi tenia previst rebre 412.670 euros al 2013 del Fons, estimació feta en base als paràmetres anteriors que regien les regles del joc abans de que la Generalitat de Catalunya canviés el criteri de càlcul de forma unilateral, i ja amb l'exercici 2013 tancat. Segons manifesta l’alcalde de Gavà, Joaquim Balsera, “no podem aceptar aquest nou agravi al municipalisme. Els mateixos que retallen serveis i promouen reformes legislatives que castiguen els ajuntaments, ara ens sotmeten a més pressió. La Generalitat ha canviat el seu criteri a quatre dies d’acabar l’any sense avisar prèviament ni consensuar-ho amb els ajuntaments amb la irresponsabilitat i la deslleialtat que això representa”. L’any 2012, Gavà tenia reconeguts 338.185 euros, una xifra que va suposar una rebaixa del 16,9% respecte l’exercici anterior, quant va ser de 406.977. La partida més elevada es va rebre l’any 2010, amb un total de 469.678 euros. Joaquim Balsera recorda que el Fons de Cooperació Local és una subvenció incondicional, és a dir, no està destinada a cap despesa en concret sinó que és una font més de finançament, com ho és la Participació en els Tributs del Estat. “La decisió de la Generalitat d’excloure Gavà del Fons

suposarà un fort impacte per a les finances municipals, perquè l’Ajuntament va aprovar els pressupostos de 2013 comptant amb aquesta aportació, tal com era habitual. No rebre aquests diners afectarà l’estabilitat pressupostària que s’exigeix als municipis”, explica l’alcalde, que afegeix que “estem estudiant la possibilitat de presentar un recurs contra la Generalitat pel que considerem un atac a les finances locals i una deslleialtat amb els ajuntaments, que és el mateix que dir deslleialtat amb les necessitats de la ciutadania”. No obstant això, l’Ajuntament de Gavà ha comunicat que farà el que calgui per no haver de reduir serveis o prestacions bàsiques que ja es van aplicar el 2013 i que garantirà com sigui enguany. “Una vegada més haurem de fer un sobreesforç. Aquest sobreesforç significa que hi haurà menys remanent de tresoreria, que potser ens veiem obligats a pagar les factures amb retard i, si no hi ha alternativa, haver de restar aquests diners de futures despeses menys prioritàries inicialment previstes”, explica Balsera. L’alcalde ha recordat que aquesta acció se suma al greu problema del deute que la Generalitat té amb els ajuntaments, que en el cas de Gavà és de 2,23 milions d’euros.


14

Gener 2014 | LA PREMSA DELBAIX.es

ESPORTS Les seleccions catalanes femenines fan el ple a Sant Joan Despí

VILADECANS

Marc Alcalá i Hasna Bahom guanyen La Sansi 7 de Viladecans La tercera edició d’aquesta prova atlètica va aplegar uns 2.000 participants

E

l Municipal Les Planes de Sant Joan Despí va ser escenari de la primera fase del Campionat d’Espanya de Seleccions Autonòmiques en les categories sots 16 i sots 18. Els dos combinats van aconseguir guanyar

els dos compromisos que tenien davant Euskadi i Extremadura. Al finalitzar la competició se li va fer lliurament d'una placa commemorativa al president del Levante Las Planas, Òscar Rescalvo, per la cessió de les instal·lacions del club.

La corberenca Laia Sanz, nova ambaixadora de SEAT 2014

L

a pluricampiona de motos, actualment a punt de participar en el seu quart Ral·li Dakar consecutiu, conduirà un SEAT León SC en el seu moment a dia. I és que Laia Sanz serà la nova imatge de SEAT

durant el pròxim any 2014 com a ambaixadora de la marca espanyola. El programa d'ambaixadors de SEAT compta, a més de Laia Sanz i Jordi Gené com a pilots, amb els actors Santi Millán, María Castro i Maxi.

Raúl González, entrenador de softbol del CBS Sant Boi

L

’equip de softbol del CBS Sant Boi estrena entrenador per a la pròxima temporada. Raúl Gonzalez és l’escollit pel club baixllobregatí en substitució de Fernando Lance. El nou tècnic té una àmplia experiència i és especialista en la tècnica de les llançadores. Va ser mànager del

Hércules L’Hospitalet i del CB Viladecans abans d’iniciar una nova etapa a Miami (USA) on va treballar en diferents equips i escoles. D’altra banda, l’equip de beisbol seguirà dirigit per Candelario Díaz, que complirà la seva segona temporada consecutiva a l’entitat.

El club Bàsquet Gavà presenta el projecte “Amb D de dona”

V

a tenir lloc la presentació del projecte “amb D de dona” a la sala d’actes del Museu de Gavà, una iniciativa que té per objectiu aconseguir la plena igualtat entre homes i dones dins l’entitat. El president del CB Gavà, Josep Maria Barrabés va explicar la vessant social del club tot manifestant que “a banda de la part esportiva, el que fa que siguem un club diferent són els projectes engegats en diferents àmbits: d’una

banda la integració amb el programa Specials i d’altra la solidaritat amb l’ONG ACCEDE. Ara presentem aquest nou projecte amb D de dona que està vinculat al ja consolidat Maiestard, un equip de dones entrenen dos dies a la setmana”. En relació al projecte el president blaugrana va manifestar que “un dels objectius de l’actual Junta Directiva és que les dones s’impliquin en tots els estaments del club i tingui cada cop més presència”.

M

arc Alcalá (FC Barcelona), en categoria masculina, i Hasna Bahom (La Sansi), en la femenina, es van imposar diumenge a La Sansi 7 que es va celebrar a Viladecans. La competició, amb un recorregut de cinc quilòmetres, va aplegar uns 1.900 atletes, dels quals 1.373 van finalitzar la prova atlètica. Fins a l’últim quilòmetre un bon grup d’africans lluitaven per la victòria, i no va ser fins a

Voleibol El Poliesportiu Municipal del Centre de Viladecans acollirà aquest diumenge a la tarda el tercer entrenament de seleccions catalanes de menors. Per

falta de 200 metres quan el campió d’Espanya Júnior de 1.500 metres, Marc Álcalá, va aconseguir marxar en solitary aturant el cronòmetre

en 14’49’’. En segona posició va finalitzar el marroquí El Mehid Aboujanah (14’54’’) i en tercer lloc l’africà Mostafa Benslimane (15’14’’).

En la categoria femenina, la guanyadora va ser la marroquina Hasna Bahom amb un temps de 17’00’’. La ucraïnesa Inna Lébedieva (La Sansi, 17’36’’) arribar en segona posició, mentre que la campiona catalana dels 10 quilòmetres, la vicentina Raquel Parrado (CA Sant Vicenç, 17’45’’) va ser tercera. Abans de la cursa principal es van celebrar diverses curses per a menors amb una participació de 300 atletes.

a les seleccions cadets es tractarà del seu tercer entrenament, mentre que per a les seleccions infantils el segon. La selecció catalana cadet femenina estrenarà seleccionadors: Arseni Llenas, com a pri-

mer entrenador, i Iván Silverio, com a segon. Dos dels entrenadors amb millors resultats del vòlei català a les darreres temporades. D’altra banda, les dues seleccions infantils duran a terme

el segon entrenament de la temporada a les ordres de Xavi Perales, en categoria femenina, i de Sergio Fernández, en masculina, amb l’objectiu de preparar el Campionat d’Espanya Autonòmic.

CASTELLDEFELS

Cerdanyola i River Andorra B, campions de la Copa Federació de bàsquet El Complex Esportiu de Can Vinader va acollir les dues finals de la competició on es van aplegar els vuit millors equips masculins i femenins de la Copa Catalunya

C

astelldefels, Ciutat del Bàsquet Català 2013, ha acollit aquest diumenge les dues finals de la tercera edició de la Regal Copa Catalunya organitzada per la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ). En la categoria femenina, el CBF Cerdanyola-Vila Universitària dirigit per Xavier Carvajal s'ha proclamat campió en superar a la final al Joventut Les Corts per un ajustat 50 a 49 en un partit que han arribat a dominar les vallesanes per 17 punts a la primera meitat. El Cerdanyola és el tercer campió d'aquesta competició agafant el relleu del Platges de Mataró, campió l'any passat. El primer

títol va ser pel desaparegut CB Olesa. D’altra banda, el BC River Andorra B ha estat el campió en categoria masculina en vèncer en una igualada final a l'Arenys Bàsquet per 62 a 51. Els andorrans també s'estrenen com a campions després que el CB Martorell-Solvin ho fes l'any passat. El primer guanyador d'aquesta Regal Copa Federació va ser el CB Igualada la temporada 2011-12. Els dos partits es van jugar en el Complex Esportiu de Can Vinader de Castelldefels. D’altra banda, l’Unicaja de Màlaga, en el Grup Elit, i el CB Vic, en el de Promoció, es van proclamar campions de la vui-

tena edició del Torneig Infantil de Reis de Reis organitzat per al CB Castelldefels. La competició es va celebrar del 2 al 5 de gener en els pavellons de Can Vinader i Can Roca. Cal destacar la participació dels clubs més destacats del panorama nacional (FC Barcelona, Uni-

caja, Reial Madrid, Joventut de Badalona, Estudiantes, Helios Saragossa, València, Manresa, etc), de Catalunya (CB Cornellà, L’Hospitalet, Sant Josep Badalona, Girona, etc) i fins i tot hi va haver participació internacional (Sabonis BC) i de la selecció d’Euskadi.

Atletisme

mar guanyadors dels 10 Quilòmetres Sant Silvestre de Castelldefels-Cursa del Capó, que enguany va celebrar la trentena edició. Hemmi va recórrer els 10.000 metres amb un

temps de 22’44’’. En segona posició va finalitzar el també atleta independent, Gerard Jarabo (25’02’’), mentre que tercer va ser Marc Gispert, del CE Picornell, amb 25’07’’. D’altra ban-

da, Corachan va arribar primera amb un registre de 28’59’’. Núria Peix (CN Vic-ETB, 29’02’’’) i Montse Urbea (CA Viladecans, 32’55’’) van ser segona i tercera respectivament.

Òscar Rosillo (Independent), en la categoria masculina, i Judith Corachan (Gran Vía Mar), en la femenina, es van procla-

Joan Vall (Seven-3) guanya el Torneig de Reis

Molins de Rei acull un torneig català de waterpolo

Ventura i Tusell guanyen la Duatló de Sant Andreu

Es va celebrar al Baix Bowling de Sant Vicenç dels Horts

La competició va aplegar quaranta-dos equips participants

Més de 200 participants van pendre part a la prova esportiva

Amplia aquesta informació a: www.lapremsadelbaix.es


15

Gener 2014 | LA PREMSA DELBAIX.es

ESPORTS EL PRAT DE LLOBREGAT

Històrica classificació del CB Prat per la Copa Adecco Argent

La primera fase del Nacional Absolut de tennis, a Sant Joan Despí

Tindrà com a rival la Fundación Baloncesto Fuenlabrada i es jugarà el pròxim febrer a la pista madrilenya

V

a finalitzar la primera volta a l’Adecco Argent on la Fundación Baloncesto Fuenlabrada es va proclamar campió d’hivern de la tercera competició nacional de bàsquet. D’altra banda, el CB Prat va acabar en una excel·lent segona posició a la classificació que li permet accedir, per primera vegada a la seva historia, a la Copa Adecco Argent

Natació El nedador pratenc Sergio Garcia es va proclamar campió d’Espanya en la dis-

on s’enfrontarà davant del Fuenlabrada a partit únic a la pista madrilenya el primer cap de setmana de febrer. L’equip que dirigeix Carles Duran va aconseguir el passaport després de vèncer precisament a la Fundación Baloncesto Fuenlabrada en el Pavelló Fernando Martín per 62 a 74, i veure´s beneficiat de la derrota del CEBA Guadalajara a Marín.

tància dels 200 metres braça en el LVI Campionat d’Espanya Absolut d’Hivern en piscina de 25 metres que s’ha celebrat a Castelló. El

L

es instal·lacions de la nova Ciutat del Tennis de la Reial Federació Espanyola de Tennis a Sant Joan Despí va acollir la primera fase del Campionat d'Espanya Absolut Mapfre Masculí, que enguany fa el seu centenari, i la número 86 del Campionat

nedador , que pertany al CE Mediterrani, es va imposar a la final de la prova a Fernando Morillas, del CN Mataró, i Mario Cortés, del Mai-

rena, amb un temps de 2’09’’93. La competició va aplegar més de 500 nedadors i es va celebrar del 29 de novembre a l’1 de desembre.

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

L’Sparta Varsòvia guanya el VII Torneig Internacional Ciutat d’Esplugues de voleibol Les poloneses es van imposar en la categoria cadet, mentre que el CV Esplugues A ho va fer a l’infantil en una competició referent a Catalunya

E

l nou Complex Esportiu Municipal Les Moreres va permetre viure un torneig de voleibol amb més participació i considerat ja com el més important de voleibol base de Catalunya. La setena edició del Torneig Internacional Ciutat d’Esplugues cadet se’l va endur un equip que per primera vegada visitava el municipi baixllobregatí: l’Sparta Varsòvia. Les poloneses van vèncer per 3 a 0 a la final al CV Vilassar

Bàsquet L’edició d’enguany del Torneig de Bàsquet Cadet Ciutat d’Esplugues va ser blaugrana. El FC Barcelona es va proclamar campió després de vèncer en una final molt

Bombers de Sant Climent participaran en la Trailwalker d’Intermonoxfam

S

et bombers voluntaris del Parc de Sant Climent de Llobregat han confirmat la seva participació a la Trailwalker d’Intermonoxfam, amb la finalitat d'aconseguir diners per lluitar contra la gana al món. Els participants de l’equip són: la líder Meritxell Ros, i els seus membres Albert Mallol, David Jiménez i Antonio

Morillas. Mentre, els tres atletes que donaran suport són Enric Ortiz, Giovanni González i Ranchal. La prova és un dels més grans desafiaments esportius del món per equips per lluitar contra la pobresa. Se celebrarà a Girona el 26 d’abril de 2014, amb inici a Olot i final a Sant Feliu de Guíxols, caminant i corrent 100 KM en un màxim de 32 hores.

Pau Capell i Verònica Zaragoza, primers al II Cinc Cims de Corbera

Mar. També van participar el CV Sant Cugat, V Arago de Sete (França), CV Esplugues A, CV Barça, CV Esplugues B, Ala Gondomar (Portugal), RTC Alkmar (Holanda) i Montpellier Croix de l'Argent (França). A més, per primer cop es va disputar, en paral·lel, el torneig en categoria infantil, amb la presència de sis equips de gran nivell català, i on la victòria va ser per a l’Esplugues A, que va guanyar a la final al CH Bordils per 3-0. igualada al Joventut de Badalona per 69 a 64. En la lluita per al tercer i quart lloc, el guanyador va ser el Reial Madrid al vèncer al València Basket per 72 a 67. L’equip amfitrió, el CB Nou Esplugues va acabar la sisena posi-

d’Espanya Absolut Femení. L'alacantí Rubén Ramírez i la barcelonina Laura Pous es van classificar per disputar la fase final del Campionat d'Espanya Absolut Mapfre de Tennis que es va celebrar en el Pavelló Barris Nord de Lleida, del 19 al 22 de desembre.

G

airebé 500 participants van prendre part a la segona edició de la Cinc Cims de Corbera de Llobregat. Pau Capell, en la categoria masculina, i Verònica Zaragoza, en la femenina, es van proclamar campions. L’atleta del CA Sant Boi va recórrer els poc més de 26 quilòmetres en 2h01’52’’. Víctor Estepa

ció, ja que va perdre davant del CB i Unió Manresana per 56 a 71. Mentre, l’UCAM Múrcia va ser setè i el CB Valladolid vuitè. Els murcians es van imposar per 53 a 48. Dino Radoncic (FC Barcelona) va ser el jugador més valorat

del torneig. A més també va aconseguir ser el màxim anotador. Sergio Martínez (FC Barcelona) va ocupar la primera posició en els rebots. D’altra bada, Víctor Fernández (FC Barcelona) va liderar l’estadística dels triples.

(independent, 2h03’34’’) i Enric Roig (Soc. At. Corbera 2h08’23’’) van ser segon i tercer respectivament. D’altra banda, la Independent Zaragoza va arribar primera amb un temps de 2h42’41’’. Clara Janés (Independent, 2h50’33’’) va ser segona i Olga Cañadas (CT Spartrians, 2h57’33’’) va acabar tercera.

Corral, seleccionadora catalana de bàsquet en cadira de rodes

L

a Federació Catalana d’Esports de Persones amb Discapacitat Física (FCEDF) ha escollit la cornellanenca Ana maria Corral com a nova seleccionadora catalana de

l’equip de bàsquet en cadira de rodes en edat escolar que ha de representar Catalunya en el Campionat d’Espanya que es va celebrar a Càceres del 2 al 6 de gener de 2014.

El Club Voleibol Begues presenta els seus equips

Sant Just acull la V trobada d’Àrbitres d’hoquei

Ja es pot formalitzar la inscripció a La Portals

L’entitat esportiva, amb un any de vida, té uns 60 esportistes

Van participar una trentena en el Complex Esportiu La Bonaigua

Les tres proves se celebraran el pròxim 12 d’abril a Collbató

Amplia aquesta informació a: www.lapremsadelbaix.es


COLECCIÓN COMUNIÓN 2014

ARTE MODA Hacemos su vestido diferente, porque ella es especial

Tenemos vestidos desde 180€ Colección completa en: www.artemoda.es

Comunión · Novia · Fiesta · Modistería Estamos especializados en el sector moda con más de 30 años de trayectoria. Todos nuestros vestidos están confeccionados íntegramente en nuestro taller, de forma artesanal y con tejidos de calidad. Investigamos nuevas texturas y modelos favorecedores para una niña con estilo. Confeccionamos vestidos de Alta costura. ¡ no dejes de verlos. Te sorprenderán!

Ctra. Laureà Miró, 251 - SANT FELIU DE LLOBREGAT - Tel. 93 685 31 90 - info@artemoda.es

Gener 2014 Nº52  

La Premsa del Baix

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you