Page 1

S A P O U K 4 A 1 H 20 1


2


Ammattiopisto Lappia - Omaa luokkaansa

a

Ammattiopisto Lappia antaa sinulle avaimia tulevaisuuteen. Käytännönläheinen opiskelu, mahdollisuus suorittaa työssäoppimisjaksoja sekä kotimaassa että ulkomailla, joustavat opintopolut, kaksoistutkinnot ja ajanmukainen välineistö ovat oppilaitoksemme arkipäivää.

Lappiassa voit hankkia itsellesi laaja-alaisen koulutuksen tai täydentää jo hankkimaasi koulutusta niin, että saamasi todistus on hyödyksesi työmarkkinoilla tai jatko-opinnoissa. Ammattiopistossa opiskelu on monipuolista ja haastavaa, mutta myös mukavaa. Kehitä taitojasi ammatillisella koulutuksella ja lähde taitavana työelämään tai jatko-opintoihin. Hae Ammattiopisto Lappiaan opiskelemaan!

YHTEISHAKU 24 2 –14 3 2014 www opintopolku fi

3


Sisällys Tekemisen iloa, tietoa, taitoa ja kokemusta Hyvinvointiala

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

9

.

. 10

. .

.

.

.

.

.

. 11

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

.

.

.

.

.

.

. 12

kulttuuriala

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4

Kauneudenhoitoalan perustutkinto, kosmetologi

.

.

.

.

Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja

.

.

.

.

.

.

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, vaatetusartesaani

.

.

.

.

.

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, media-assistentti

.

Kuvallisen ilmaisun perustutkinto, kuva-artesaani Musiikkialan perustutkinto, muusikko

.

.

.

.

.

.

.

.

Musiikkialan perustutkinto, musiikkiteknologi

.

.

.

Luontoala

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kalatalouden perustutkinto, kalastuksenohjaaja .

. .

.

.

.

. 15

.

.

.

. 17 .

.

.

19

.

20

.

.

.

.

.

.

.

.

20

Kalatalouden perustutkinto, kalanviljelijä .

.

.

.

.

.

.

.

.

20

.

.

.

.

Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoitaja

.

. .

.

Metsäalan perustutkinto, metsäenergian tuottaja

.

. .

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

. 22

. .

21 . 21

.

. .

. 20

.

.

.

.

. .

Metsäalan perustutkinto, metsuri–metsäpalvelujen tuottaja

PALVELUala

.

.

. .

.

.

. 17

Kalatalouden perustutkinto, kalanjalostaja Kalatalouden perustutkinto, kalastaja

.

16

.

.

.

13 . 14

.

.

.

. .

. 22 .

23

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi

.

.

.

.

.

.

24

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi

.

.

.

.

.

.

25

.

.

.

Julkaisija Ammattiopisto Lappia Vaihde 010 383 40 ammattiopisto@lappia.fi www.lappia.fi/ao


Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja Matkailualan perustutkinto, matkailuvirkailija . . .

. .

Hotelli- ravintola- ja catering-alan perustutkinto, kokki

.

tekniikan ala

.

.

.

.

.

.

Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentaja

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

. .

. .

Kone- ja metallialan perustutkinto, koneistaja

.

.

Kone- ja metallialan perustutkinto, levyseppähitsaaja

.

Kaivosalan perustutkinto, rikastaja

.

.

Kaivosalan perustutkinto, kaivosmies

. .

.

.

.

.

Talotekniikan perustutkinto, putkiasentaja

.

. .

Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari .

.

. .

.

. .

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

35

.

.

36

. .

Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja

.

.

Toimipaikat

.

.

.

.

.

Toteutus Ammattiopisto Lappia, viestintä- ja markkinointipalvelut, VIM Kuvitukset Seven 1

.

.

.

.

.

.

. . .

.

.

39

.

. 41 . .

.

38 . 40

. .

Painatus Erweko Oy, Oulu 2013 Painosmäärä 4 000 kpl, 1. painos

. .

. .

37 .

. .

.

. 36 .

.

.

35

. .

.

.

.

. .

.

.

35

.

Suunnitteluassistentin perustutkinto, suunnitteluassistentti Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja

34

.

.

.

.

.

. .

32 33

.

.

.

.

. .

.

.

Prosessiteollisuuden perustutkinto, prosessinhoitaja Puualan perustutkinto, puuseppä

. 31

.

. .

. .

29 30

.

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, automaatioasentaja

.

.

.

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, ICT-asentaja

. 29

.

.

Kone- ja metallialan perustutkinto, kunnossapitoasentaja

. 28

.

.

.

27

.

.

.

. 26 . 26

.

.

.

.

. .

.

.

Elintarvikealan perustutkinto, elintarvikkeiden valmistaja .

. .

.

Hotelli- ravintola- ja catering-alan perustutkinto, tarjoilija Elintarvikealan perustutkinto, leipuri-kondiittori

. .

42 43

.

44


Tekemisen iloa, tietoa, taitoa ja kokemusta Ulkomaille työssäoppimaan Kansainvälinen toiminta on osa ammattiopiston arkea. Jos olet kiinnostunut kansainvälisyydestä ja menestynyt opinnoissasi, niin sinulla on mahdollisuus lähteä työssäoppimaan ulkomaille Ammattiopisto Lappian ulkomaisten yhteistyöoppilaitosten ja -yritysten kautta. Lappialla on yhteistyöoppilaitoksia Euroopassa mm. EspanOpiskelusi perustana on henkilökohtainen jassa, Saksassa, Hollannissa, Italiassa, opiskelusuunnitelma eli HOPS. Voit valita Englannissa, Irlannissa, Unkarissa ja Malopintoja myös toisilta ammattiopiston aloil- talla. Työssäoppimisjaksot ulkomailla ovat ta tai muista ammatillisista oppilaitoksista. yleensä 1–2 kuukauden pituisia ja ne suoAmmattiosaamisen näytöissä opiskelija ritetaan oman alasi yrityksissä. Vuosittain osoittaa käytännön työtehtävissä, miten 50 - 60 Lappian opiskelijaa suorittaa kanhyvin hän on saavuttanut ammatillisten sainvälisen työssäoppimisjakson. opintojen tavoitteet ja työelämän edellyttämän ammattitaidon. Ulkomailla kehität kansainvälistä ammatillista osaamistasi, opit kieliä, toisen maan KAKSOISTUTKINTO KAIKILLA tapoja ja kulttuuria ja saat kansainvälisten ALOILLA ystävien lisäksi uusia kokemuksia. Myös Jos haluat sekä ammatillisen tutkinnon että kansainväliset projektit tuovat opintoihisi ylioppilastutkinnon, valitse kaksoistutkinto. vaihtelua. Voit suorittaa perustutkinnon lisäksi ylioppilastutkinnon tai myös lukion koko oppimäärän. Kahden tutkinnon opiskeleminen onnistuu kaikilla Ammattiopisto Lappian aloilla. Kaksoistutkinto-opinnot kestävät tavallisesti 4 vuotta. Ammatillisten perustutkintojen opiskelu kestää 2–3 vuotta riippuen aikaisemmasta koulutuksestasi ja työkokemuksestasi. Tutkinto koostuu ammattitaitoa täydentävistä (yhteiset aineet), ammatillisista ja vapaasti valittavista opinnoista. Kaikkiin opintoihin sisältyy noin puoli vuotta työssäoppimista teoriaopintojen lomassa sekä opinnäyte.

6


ammaTTioPisTooPinnoT avaavaT oveT korkeakouluoPinToiHin Kolmivuotisen ammatillisen koulutuksen jälkeen voit hakeutua korkeakouluun tai yliopistoon samalla tavalla kuin lukionkin jälkeen.

asuminen asunTolassa Ammattiopisto Lappialla on kalustettuja opiskelija-asuntoja Torniossa, Tervolassa, Muoniossa ja Keminmaassa. Asuminen asuntolassa on ilmaista. Asuntolaohjaajat huolehtivat opiskelijoiden hyvinvoinnista ja vapaa-ajan toiminnasta.

oPiskelua TueTaan • opiskelu on maksutonta

TuuToriT Tukenasi Uusien opiskelijoiden tukena toimii tuutoreita eli vanhempia alan opiskelijoita. He tutustuttavat sinut talon tapoihin ja heiltä voit kysyä neuvoa erilaisista opiskeluun liittyvistä asioista.

• toisen asteen opiskelijoille tarjotaan päivittäin maksuton lounas • koulumatkatukea voi hakea Kelalta • opintotukea voi hakea Kelalta

oPiskelu on muuTakin kuin Tiukkaa PuurTamisTa • voit hakea asumislisää tai Opiskelun ohessa ehdit viettää myös vaasumistukea Kelalta paa-aikaa. Tuutoreilta, opinto-ohjaajilta ja • Lappialla on opiskelija-asuntoloita eri kuraattoreilta saat tietoja oppilaskuntatoipaikkakunnilla minnasta ja paikkakunnan erilaisista harrastusmahdollisuuksista sekä tapahtumisOpintososiaalisista etuuksista ja asunnoista ta. Joissakin oppilaitoksen toimipaikoissa voit kysyä oppilaitoksen opintotoimistoista, on myös ”V.I.P.-piste” eli vapaa-ajan infopisopinto-ohjaajilta ja kuraattoreilta. Kelalta te, josta saat ajankohtaista tietoa. Ammattihaettavista tuista saat lisätietoa www.kela.fi. opisto Lappia on Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliiton SAKU ry:n jäsen. Lappian opiskelijana sinulla on mahdollisuus osallistua ja päästä koke• terveydenhuolto on maksutonta

7


maan monenlaisia kulttuuri- ja urheiluelämyksiä SAKU ry:n tapahtumissa.

TaiTaja-ToiminTa Taitajakisa on valtakunnallinen nuorten ammattitaitokilpailu, jossa kilpaillaan Suomen mestaruudesta eri ammatteihin liittyvissä lajeissa. Kisa järjestetään vuosittain. Kilpailuun voivat osallistua kaikki kilpailuvuonna 20 vuotta täyttävät tai nuoremmat ammatillisessa peruskoulutuksessa (oppilaitoksessa tai oppisopimuksella) opiskelevat. Kilpailija voi osallistua Taitaja-kilpailuun useamman kerran. Jos olet kiinnostunut valmentautumaan ja osallistumaan Taitajakisoihin, kysy lisää asiasta oman alasi opettajalta. saku ry:n ToiminTaa oPiskelijoille Ammattiopisto Lappian opiskelijalla on mahdollisuus osallistua SAKU ry:n järjestämiin opiskelijatapahtumiin, joita ovat: • ammattiin opiskelevien mestaruuskisat yksilölajeissa • valtakunnalliset palloilusarjat ja mestaruusturnaukset joukkuelajeissa • SAKUstars-kulttuurikilpailut musiikissa, tanssissa, kuvataiteissa, valokuvauksessa jne. • koulutusta liikuntatuutoreille, jotka toimivat

harrastustoiminnan aktivoijina omissa oppilaitoksissaan • opiskelijakursseja, joissa hankitaan työelämävalmiuksia

TerveydellisTen asioiden Huomioiminen uravalinnassa Opiskelijan itsensä kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa tehtävissä hän ei fyysisten ominaisuuksiensa tai terveydentilansa vuoksi voisi toimia. Terveydentila pitää olla sellainen, että hän voi selviytyä myös koulutukseen kuuluvasta työpaikoilla tapahtuvasta oppimisesta. Opintopolku fi -sivustolla on tietoa eri koulutusalojen terveydellisistä vaatimuksista. Yhteishakulomakkeessa sinun pitää ilmoittaa, onko sinulla ammatinvalintaan ja koulutukseen vaikuttavia sairauksia. Otathan huomioon oppilaitokseen hakeutuessasi, että monilla aloilla on kiellettyä käyttää koruja ja lävistyksiä työsaleissa ja työpaikoilla turvallisuus- ja hygieniasyistä.

Toni ja Jussi saivat kultamitalin Lahden SAKU-stars kisoissa soitinduot -sarjassa.

8


OPISKELU ON MUUTAKIN KUIN TIUKKAA PUURTAMISTA Lappian Futsal-joukkue sai pronssia SAKU ry:n Futsalin SM-turnauksessa.

yriTTäjyyskoulu Yrittäjyyskoulussa opitaan yrittäjyyttä ammattiopintojen ohessa. Yrittäjyyskouluun voit osallistua kaikilta ammattialoilta. Yrittäjyyskoulussa perehdytään liikeelämään ja liiketoiminnan eri osa-alueisiin, oman osaamisen kehittämiseen tuotteiksi ja palveluiksi, jotta opiskelijat voivat valmistuttuaan työllistää itsensä ja myös muita. aikuiskouluTus Ammattiopisto Lappiassa järjestetään joustavasti aikuisten ammatillista jatko-, täydennys- ja lisäkoulutusta. Koulutusta on tarjolla sekä yksityishenkilöille, yrityksille että yhteisöille. Lappiassa voi hankkia uuden ammatin, täydentää olemassa olevaa ammattitaitoa tai valmentautua yrittäjäksi. Aikuisopiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa huomioidaan aiemmin hankittu osaaminen. Aikuiskoulutuksesta saat lisää tietoa www lappia fi/ao -sivustolta.

oPPisoPimuskouluTus Oppisopimuskoulutukseen pääseminen edellyttää, että sinulla on työpaikka. Oppisopimus on työtehtävien yhteydessä tapahtuvaa opiskelua, jota täydennetään ja syvennetään tietopuolisilla opinnoilla. Oppisopimuskoulutus sopii kaikille työikäisille ammatilliseen perus- ja lisäkoulutukseen. Oppisopimuskoulutus on tutkintoon valmistavassa koulutuksessa kestoltaan yleensä 2–3 vuotta. Lisäkoulutuksessa koulutusaika on 4–12 kuukautta. Oppisopimuskoulutus perustuu henkilökohtaiseen opiskeluohjelmaan, jossa opiskelijan aikaisempi työkokemus ja koulutus otetaan huomioon.

9


Hakeminen ammaTTioPisToon Voit hakea Ammattiopisto Lappiaan peruskoulun tai lukion jälkeen yhteishaussa, joka on 24 2 – 14 3 2014. Koulutukseen haetaan sähköisesti nettihaussa osoitteessa www opintopolku fi. Kevään yhteishaussa voit hakea syksyllä alkavaan koulutukseen. Pääsy-, soveltuvuus- ja kielikokeet järjestetään 22 4 – 23 5 2014. Kielikoe hakijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, järjestetään 24 4 2014. Valintojen tulokset julkaistaan 12 6 2014. Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta oppilaitokseen viimeistään 26 6 2014. Vapaaksi jääneitä ja mahdollisesti vapautuvia opiskelupaikkoja kannattaa kysyä oppilaitoksestamme vielä lukukauden alussa. Muuna kuin hakuaikana oppilaitoksessa mahdollisesti vapaana olevia paikkoja voi hakea suoraan oppilaitoksesta vapaamuotoisella hakemuksella tai www-sivuilla olevalla lomakkeella. Jos sinulla jo on jokin ammatillinen tutkinto, voit hakea perustutkintopaikkoja vain vapaamuotoisella hakemuksella tai wwwLappian tuutoropiskelijat edustavat koulua messuilla ja eri tilaisuuksissa.

Lappian Facebook-

Lappian YouTube-

sivu

kanava

10

sivulla olevalla lomakkeella pääsääntöisesti yhteishaun aikana. Aikuisopiskelija voi hakea perustutkintokoulutukseen suoraan oppilaitokseen. Myös ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistaviin koulutuksiin ja muihin lisäkoulutuksiin hakeudutaan suoraan oppilaitokseen. Hakeutuminen tehdään vapaamuotoisella hakemuksella tai oppilaitoksesta saatavalla lomakkeella. Muiden lyhytkestoisten koulutusten hakeutumisesta ilmoitetaan erikseen lehdissä tai www-sivustolla. Työsuhteeseen perustuvaan oppisopimuskoulutukseen hakeutuminen käynnistyy kouluttavan yrityksen ja opiskelijan yhteydenotolla Ammattiopisto Lappian oppisopimuspalveluihin.


HYVINVOINTIALA

H

yvinvointi lähtee läheltä. Hyvinvointialalta valmistuvat lähihoitajat, kosmetologit ja parturi-kampaajat tuottavat hyvinvointipalveluja. Jokaisen elämässä on tilanteita, joissa ammatillinen huolenpito hyvinvoinnin turvaamiseksi on välttämätöntä. Lapsi tarvitsee päivähoitoa, nuori tukea koulunkäynnissä ja ohjausta vapaa-aikana. Kaikenikäiset tarvitsevat hoitoa sairastuessaan ja kuntoutumisen tukemista toipuessaan. Vanhuksille on tärkeää saada apua moniin arjen toimintoihin. Hiusja kauneudenhoitoalan terveyttä, kauneutta ja hyvinvointia edistäviä palveluita kaivataan koko ajan enemmän. Tulevaisuudessa hyvinvointialalla tarvitaan monipuolisesti asiakkaita palvelevia yrityksiä, joissa työskentelee reippaita, ulospäin suuntautuneita ja omatoimisia osaajia.

11


Alan esittely verkossa

Kauneudenhoitoalan perustutkinto (pk, yo) Kemi

Kosmetologi Kosmetologi suunnittelee ja toteuttaa erilaisia hyvää oloa, terveyttä ja kauneutta tuottavia hoitoja sekä opastaa asiakasta henkilökohtaisen tyylin ja hoidon löytämisessä ja toteuttamisessa. Kosmetologi tarvitsee työssään palveluhalukkuutta, käden koordinaatiotaitoja sekä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja. Kosmetologina työskentelet erilaisissa kauneuden- ja terveydenhoitoalan palveluja tarjoavissa yrityksissä, kuten kauneushoitoloissa, kylpylöissä, lääkärikeskuksissa, risteilyaluksilla, teattereissa ja tv-studioissa. Kosmetologi työskentelee myös myyntityössä kosmetiikkamyymälöissä, tavaratalojen kosmetiikkaosastoilla tai konsultointi- ja koulutustehtävissä tehtaiden ja maahantuojien palveluksessa. Alalle tyypillistä on yksityisyrittäjänä toimiminen. Kauneudenhoitoalan koulutuksen tarpeisiin on tarjolla ajanmukaisilla opetusvälineillä varustetut erikoisluokat. Luokkatilat mahdollistavat teoriaopetuksen lisäksi asiakaspalvelutoimintaa. Oppilaitoksessa toimii myös Kauneuspysäkki, joka tarjoaa opiskelijatyönä palveluita asiakkaille. Opiskelijoiden työssäoppimispaikkoina toimivat Kauneuspysäkin lisäksi alueen yritykset. Kauneudenhoitoalan opiskelijoiden opintoihin kuuluu myös osallistuminen erilaisiin yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettaviin projekteihin.

Yhteishaku: www.opintopolku.fi 24.2. – 14.3.2014 Soveltuvuuskoe: Yksipäiväinen soveltuvuuskoe 5. – 9.5.2014

12 • Hyvinvointiala

Kauneudenhoitoalan koulutuksessa ja työssä edellytetään normaalia fyysistä kuntoa ja psyykkistä tasapainoa. Soveltuvuutta voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella esim. seuraavissa tapauksissa: Ihosairaus ja allergia, tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, tasapainoelimistön toiminnan häiriöt ja sairaudet, näön tai värinäön heikkous.


Hiusalan perustutkinto (pk, yo)

Alan esittely YouTubessa

Kemi

Parturi-kampaaja Parturi-kampaaja on hiusten ja parran hoitamisen ja muotoilun sekä tyylisuunnittelun asiantuntija. Hän suunnittelee, toteuttaa ja markkinoi asiakkaalle hiusten ja parran hoitoja, leikkauksia, kihartamiskäsittelyjä, kampauksia ja värjäyksiä. Lisäksi hän ohjaa asiakasta yksilöllisen tyylin löytämiseen kouluttautumalla ja seuraten ajankohtaisia tyylisuuntauksia. Parturi-kampaaja tarvitsee työssään käden koordinaatiotaitoja, ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja ja ennen kaikkea halua työskennellä asiakaspalvelutilanteissa. Parturi-kampaajana työskentelet hius- ja kauneudenhoitoalan yrityksissä, terveydenhoitoalan laitoksissa ja yrityksissä, kylpylöissä, risteilyaluksilla, teattereissa ja tv-studioissa. Voit työskennellä myös tuotemyyntityössä tai konsultointi- ja koulutustehtävissä tehtaiden ja maahantuojien palveluksessa. Alalle tyypillistä on yksityisyrittäjänä toimiminen. Hiusalan koulutuksen tarpeisiin on tarjolla ajanmukaisilla opetusvälineillä varustetut erikoisluokat. Luokkatilat mahdollistavat teoriaopetuksen lisäksi asiakaspalvelutoimintaa. Oppilaitoksessa toimii myös Hiuspysäkki, joka tarjoaa opiskelijatyönä palveluita asiakkaille. Opiskelijoiden työssäoppimispaikkoina toimivat alueen yritykset. Hiusalan opiskelijoiden opintoihin kuuluu myös osallistuminen erilaisiin yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettaviin projekteihin. Yhteishaku: www.opintopolku.fi 24.2. – 14.3.2014 Soveltuvuuskoe: Yksipäiväinen soveltuvuuskoe 5. – 9.5.2014

Hiusalan koulutuksessa ja työssä edellytetään normaalia fyysistä kuntoa ja psyykkistä tasapainoa. Soveltuvuutta voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella, esim. oireileva epilepsia tai muut vaikeat tasapainoon tai lihaskoordinaatioon vaikuttavat sairaudet, näön, värinäön tai kuulon heikkous, tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, astma, hengitysoireet, käsi-ihottuma tai vaikeaoireinen laaja ihottuma.

Hyvinvointiala • 13


sosiaali- ja terveysalan alan esittely verkossa

perustutKinto (pK, yo) kemi ja kolari

läHiHoiTaja Koulutusohjelmat: • Ensihoito • Kuntoutus • Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus • Sairaanhoito ja huolenpito • Vammaistyö • Vanhustyö Koulutusohjelmista toteutetaan Kemissä ne, joihin on riittävä määrä opiskelijoita. Päätökset tehdään vuosittain opiskelijoiden tekemien valintojen perusteella. Myös alueen työvoiman tarve vaikuttaa siihen mitä koulutusohjelmia toteutetaan. Lähihoitaja työskentelee sosiaali- ja terveysalan perustehtävissä. Alan työ on vaativaa ja haasteellista. Työssään lähihoitaja auttaa ja opastaa, huolehtii ja hoitaa asiakasta yksin tai työryhmän jäsenenä. Hän tarvitsee taitoa tunnistaa avun tarve, ongelmanratkaisutaitoa sekä teknisiä taitoja. Lisäksi palvelualttius, kyky sopeutua erilaisiin tilanteisiin, ihmisestä välittäminen, kuuntelu- ja keskustelutaito ovat lähihoitajalle tärkeitä ominaisuuksia. Työpaikkana voi olla terveyskeskus, sairaala, palvelu-, kuntoutus- tai vanhainkoti, päiväkoti, koulu tai asiakkaan koti. Lähihoitajakoulutuksen luokkatilat ovat varustettuja ajanmukaisilla opetusvälineillä mahdollistaen lähiopetuksen lisäksi verkko- ja etäopetuksen. Opiskelussa painottuvat tekemällä oppiminen, työelämälähtöisyys ja työpaikalla oppiminen. Työssäoppimisen työpaikkoina toimivat alueen sosiaali- ja terveysalan työpaikat. Lähihoitajaopiskelijat osallistuvat myös erilaisiin yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettaviin tilaisuuksiin ja projekteihin. Valinnaisten opintojen tarjonnassa korostuu terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esim. luontoa, eläimiä ja maatilaa hyödyntäen. yHTeisHaku: www opintopolku fi 24 2 – 14 3 2014 sovelTuvuuskoe: Yksipäiväinen soveltuvuuskoe 5 – 9 5 2014

Lähihoitajan työssä korostuu potilaiden ja asiakkaiden turvallisuus ja toiminnan vastuullisuus. Alan opiskelijan terveydentilan tulee olla sellainen, ettei se ole esteenä alan opiskelulle ja ammatissa toimimiselle. Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää fyysistä toimintakykyä, henkistä tasapainoa sekä kykyä olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa. Tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet sekä krooniset ihottumat ja allergiat voivat vaikeuttaa opiskelua tai työelämässä toimimista. Ala ei sovellu päihteiden väärinkäyttäjille. Mahdollinen veriteitse tarttuva sairaus rajoittaa työhön sijoittumista.

14 • Hyvinvointiala


KULTTUURIALA

k

ulttuurialan opinnoissa korostuvat laatu, käytännönläheisyys, yrittäjyys ja oman osaamisen markkinointi.

Musiikin, äänen ja kuvan keinoin sekä käden taidoilla syntyvät monimuotoiset kulttuurialan elämykset ja palvelut. Opiskelijat tuottavat monipuolisia tuotteita, ohjelmia, näyttelyitä, konsertteja ja tapahtumia sekä yksin, että yhdessä eri taiteen ja kulttuurin alojen kesken. Kulttuuri on elämän suola, jonka osaajille on työelämässä kysyntää. Kulttuurialan opinnoista valmistutaan mediaassistenteiksi, kuva-artesaaneiksi, muusikoiksi, musiikkiteknologeiksi ja vaatetusartesaaneiksi. Hakijalla ei saa olla sellaisia sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Lisäksi musiikkialalla terveydentilan tulee olla sellainen, että se ei estä muusikon, musiikkiteknologin tai pianonvirittäjän ammatissa toimimista. Esimerkiksi diagnosoidut kuulon ongelmat voivat vaikeuttaa toimimista ko. ammateissa, koska musiikkialan ammattien vaatimuksena on riittävän hyvä kuuloaisti.

Hyvinvointiala • 15


Käsi- ja taideteollisuusalan Alan esittely verkossa

perustutkinto (pk, yo) Tornio

vaatetusArtesaani Opiskelu painottuu vaatteiden suunnitteluun ja valmistukseen eri materiaaleista, erityistekniikoita hyödyntäen. Keskeisinä teemoina ovat muodikkuus, tyylikkyys ja yksilöllinen pukeutuminen. Asiakastyöt kehittävät alan osaamista. Artesaanina voit työskennellä itsenäisenä ammatinharjoittajana tai alan valmistus-, palvelu-, ohjaus- ja myyntitehtävissä. Käsi- ja taideteollisuusalan opetuksen pääpaino on malli- ja kaavasuunnittelussa sekä tuotteen kehittelyssä, persoonallisuutta, muotia ja tyylikkyyttä unohtamatta. Tuotteita valmistetaan yksittäisinä kappaleina, pieninä sarjoina sekä puvustus- ja projektitöinä yhteistyössä mm. eri oppilaitosten ja yritysten kanssa. Opiskelijoilla on mahdollisuus opiskelun aikana kehittää myös omaa tuotantoa ja mallistoa sekä tehdä itsenäisesti tilaustöitä.

Yhteishaku: www.opintopolku.fi 24.2. – 14.3.2014

16 • Kulttuuriala


Kuvallisen ilmaisun perustutkinto (pk, Yo) Tornio

Kuva-artesaani • Kuva- ja mediataiteen koulutusohjelma Kuvallisen ilmaisun perustutkinnossa opit kuva- ja mediataiteen materiaalien käyttöä sekä työtapoja. Tutkinnossa perehdytään kuva- ja mediataiteen ammattikäytäntöihin ja kuvia toteutetaan kuvataiteen eri menetelmillä.

Alan esittely verkossa

Kuva-artesaani työskentelee kuva- ja mediataiteen toimialoilla toisen palveluksessa, yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana. Kuvallisen ilmaisun opinnoissa perehdytään kuva- ja mediataiteen ilmaisumuotoihin ja työskentelyyn monipuolisesti. Opinnoissa painottuu kuva digitaalisessa muodossa. Oppimisympäristöt ovat käytännönläheisiä, omia projekteja sekä toimeksiantoja.

Yhteishaku: www.opintopolku.fi 24.2. – 14.3.2014 pääsykoe: 9.5.2014 Kutsu pääsykokeeseen ja ennakkotehtävä lähetetään 10.4.2014

17 • Kulttuuriala


Alan esittely verkossa

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto (pk, Yo) Tornio

Media-assistentti Media-assistentilla on monipuoliset valmiudet toimia audiovisuaalisella alalla, joka sisältää useita erityyppisiä työnkuvia. Mediaassistentti hallitsee audiovisuaalisen alan esituotantoon, tuotantoon ja jälkituotantoon liittyvät työvaiheet ja osaa toimia assistenttitason työtehtävissä ammatillisen suuntautumisensa mukaisesti. Kun valmistut media-assistentiksi, voit työskennellä video-, ääni-, valo-, elokuva-, radio- ja tv-tehtävissä esim. radio- ja tv-yhtiöissä, ohjelmisto-, kustannus- ja lehtitaloissa, mainos- ja viestintätoimistoissa, teattereissa sekä tapahtumatekniikan tuotannoissa. Ammattilaisena voit työskennellä myös freelancerina tai perustaa oman yrityksen. Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto painottuu video- ja valokuvatuotannon lisäksi äänituotantoon sekä esitystekniseen tuotantoon. Oppimisympäristöt ja -projektit ovat hyvin käytännönläheisiä. Lisäksi opiskelijoita kannustetaan markkinoimaan omaa osaamistaan jo opiskelun aikana.

Yhteishaku: www.opintopolku.fi 24.2. – 14.3.2014 pääsykoe: 9.5.2014 Kutsu pääsykokeeseen lähetetään 10.4.2014

18 • Kulttuuriala


Musiikkialan perustutkinto (pk, yo) Pop & Jazz Konservatorio Lappia, Tornio

Muusikko Musiikkiteknologi Kun valmistut musiikkialalta, voit toimia musiikkialan taiteellisissa ja teknisissä ammateissa sekä itsenäisenä ammatinharjoittajana että toisen palveluksessa. Muusikot voivat työskennellä itsenäisinä artisteina, orkestereissa, yhtyeissä ja musiikkipalvelujen tuottajina. Musiikkiteknologit voivat työskennellä äänitykseen, äänentoistoon ja musiikin tietotekniikkaan liittyvissä tehtävissä.

Alan esittely YouTubessa

Pop & Jazz Konservatorio Lappia toimii Musiikkitalossa, joka tarjoaa opiskelijoille nykyaikaiset tilat ja laitteet sekä musiikin opiskeluun että harrastustoimintaan. Akustiikaltaan erinomaisessa konserttisalissa esiintyvät opiskelijoiden lisäksi kansainväliset huippuartistit. Konserttien ja muiden produktioiden tekemiseen osallistuu musiikkialan opiskelijoiden lisäksi muita Lappian opiskelijoita omilta osaamisaloiltaan (mm. valaisu, lavastus, erikoistehosteet, projisoinnit, kuvaus, radiointi, puvustus, maskeeraus ja kampaukset). Konservatorion opettajat ovat aktiivisia esiintyviä muusikoita, miksaajia, äänittäjiä ja muita alan toimijoita, joten saat heiltä tämän päivän työelämän vaatimukset täyttävää opetusta. Tutustu lisää konservatoriomme toimintaan osoitteessa: http://konservatorio.lappia.fi Yhteishaku: www.opintopolku.fi 24.2. – 14.3.2014 pääsykoe: Yksipäiväiset pääsykokeet järjestetään 5. – 9.5.2014

19 • Kulttuuriala


20 • Kulttuuriala


LUONTOALA

l

uontoala on luonnollinen valinta luonnosta, eläimistä, metsästä, puusta, kalastuksesta ja luontomatkailusta kiinnostuneille. Luontoalan ammatit ovat monipuolisia ja vaihtelevia. Niissä oman työn suunnittelun vapaus ja vuodenaikojen vaihtelut ovat mahdollisuus. Luontoalan koulutuksesta valmistuu taitavia osaajia monille eri osa-alueille: kalanjalostajiksi, kalanviljelijöiksi, kalastajiksi, kalastuksenohjaajiksi, maaseutuyrittäjiksi, eläintenhoitajiksi, metsureiksi ja metsäenergian tuottajiksi. Luonnosta luonnollinen ammatti!

21 • Kulttuuriala


Kalatalouden perustutkinto Alan esittely verkossa

(pk, yo) Simo

kalastaja, kalanviljelijä, kalanjalostaja kalastuksenohjaaja Suuntautumisvaihtoehtoina: • ammattikalastus • vesiviljely • kalanjalostus ja kalakauppa • kalastusmatkailu Kaikille pakolliset tutkinnon osat ovat vesi- ja kalantutkimustiedon kerääminen ja hyödyntäminen, kalastus ja pyydysrakentaminen, kalastustuotteiden käsittely ja jalostus sekä vesiviljely. Tutkinnon valinnaiset osat sisältävät opintoja mm. kalavesien tutkimukseen ja näytteenottoihin, kalastusvälinekaupan, ravunviljelyn, tuotekehityksen ja yritystoiminnan sektoreilta. Vapaasti valittavissa opinnoissa on tarjolla esim. perhokalastusta, vetouistelua, kalannahkojen parkitusta, kala- ja eläintrofeiden tekoa sekä riista- ja metsästyspainotteisia opintojaksoja. Valmistuttuasi työskentelet kalastuksen, kalanjalostuksen, vesiviljelyn, kalakaupan tai kalastusmatkailun alalla tai yrittäjänä. Kasvavana ammattikalastuksen muotona on rehevöityneiden vesistöjen kunnostustoimenpiteenä toteutettava hoitokalastus. Ympäristöselvityksiin liittyvät kala- ja vesistötutkimukset sekä matkailu tarjoavat myös haastavia työmahdollisuuksia.

Yhteishaku: www.opintopolku.fi 24.2. – 14.3.2014

22 • Luontoala

Pääset opintojesi aikana perehtymään sekä päivittäisissä harjoitustöissä että työssäoppimisjaksoilla monipuolisesti kalatalousalan eri työtehtäviin. Yhteistyökumppaneina ovat alan yksityiset yrittäjät, kalastuskunnat, riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, erityyppiset matkailuyritykset jne. Ammattiaineiden opiskelun toteutus voidaan tarvittaessa räätälöidä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan käytäntöpainotteiseksi. Koulutukseen valinnan esteitä ovat vaikeat liikuntaelin- ja selkäsairaudet, tasapainoelimistön toiminnan häiriöt, vaikeat yliherkkyydet ja erittäin vaaralliset tartuntataudit.


Maatalousalan perustutkinto (pk, Yo) Loue

Maaseutuyrittäjä Eläintenhoitaja Maatalous on luonnosta saatavien raaka-aineiden tuottamista ja jalostamista. Kasvin- ja kotieläintuotannon rinnalla alalla harjoitetaan mm. maatilamatkailua, koneurakointia, maatilarakentamista, maataloustuotteiden jatkojalostamista, huolto- ja palvelutoimintaa, ympäristön hoitoa sekä palvellaan loma-asukkaita. Hevosten kasvatus, hoito ja valmennus, ravi- ja ratsastusurheiluun liittyvät hevosalan palvelut kuuluvat alaan.

Alan esittely YouTubessa

Maatalousalan ammatteja ovat mm. lomittaja, maataloustarvikemyyjä, maanviljelijä, maatilamatkailuyrittäjä ja maataloustuotteiden jatkojalostaja. Lisääntyvä urakointi- ja alihankintatoiminta monipuolistavat maatalousalan työllistymismahdollisuuksia. Alalle on tyypillistä monitahoisuus ja yrittäjyys. Eläintenhoitaja vastaa eläinten perushoidosta ja voi työskennellä monenlaisissa tehtävissä eläinten parissa. Eläintenhoitaja voi työskennellä lemmikkieläin- tai löytöeläinhoitolassa, kotieläinpihoilla tai huskytarhoilla matkailun parissa. Eläintenhoitaja voi toimia myös hoitajana eläintarhassa tai myyjänä eläinkaupassa. Koulutuksessa on mahdollista suuntautua myös maatilojen eläinten hoitoon ja työskennellä esimerkiksi karjanhoitajana tai maatalouslomittajana taikka maaseutuyrittäjänä. Opintoihin kuuluu maaseutuyrittämisen perustaitojen lisäksi opintoja eri pieneläinten tuntemuksesta ja hoidosta.

Yhteishaku: www.opintopolku.fi 24.2. – 14.3.2014

Tarjoamme alan koulutusta aidossa maaseutuympäristössä peltojen ja metsien keskellä. Oppimisympäristönä ovat täysautomatisoitu maidontuotantoon keskittynyt pihatto, hevostallit sekä eläinhoitolatilat. Kehitämme toimintaamme ekologiseen tuotantoon sekä Green care -henkiseen koulutukseen ja opiskelijahyvinvointiin. Koulutuksessa edellytetään työn kuormitukseen riittävää fyysistä ja henkistä kuntoa. Soveltuvuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa: allergia, astma, näön heikkous, vakava tuki- ja liikuntaelimistön sairaus. 23 • Luontoala


metsäalan perustutKinto Alan esittely verkossa

(pK) loue

meTsäenergian TuoTTaja Energiapuunkorjuu ja puuenergian määrä energian tuotannossa kasvaa koko ajan. Metsäenergian tuottajana voit työllistyä energiapuuleimikoiden suunnittelu- ja korjuutehtäviin. Alan kone- ja tuotekehitys, lämpölaitokset, puun lähi- ja kaukokuljetus sekä haketus ja varastointi tarjoavat myös työmahdollisuuksia. Opinnoissa vaaditaan kädentaitoja ja teknistä osaamista.

Metsuri–metsäpalvelujen tuottaja Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja erikoistuu joko metsänhoitoon ja puunkorjuuseen tai metsien monikäytön palvelujen tuottamiseen. Metsänhoitoon ja puunkorjuuseen erikoistunut metsuri hoitaa metsiä ja tekee puunkorjuutyötä kohteissa, joissa vaaditaan erityistä ammattitaitoa esim. maisemallisesti herkillä alueilla, pienissä leimikoissa. Metsäpalvelujen tuottamiseen erikoistunut metsuri on perehtynyt metsien monikäyttöön, mm. luonto- ja ympäristörakentamiseen sekä metsiin liittyvien matkailupalvelujen tuottamiseen. Metsäammattilaisia tarvitsevat mm. Metsähallitus, Vapo, Metsäntutkimuslaitos, metsäteollisuuden puunhankinta- ja metsähoito-organisaatiot, metsäpalveluyritykset, metsä- ja ympäristökeskukset sekä luonto- ja elämysmatkailualan yritykset. Ammattiopisto Lappialla on metsiä Louella, mutta opintoihin kuuluvan asiakaspalvelun monipuolistamiseksi opetustöitä tehdään myös monien eri sidosryhmien mailla Lounais-Lapissa. Koulutuksessa edellytetään henkilöltä normaalia fyysistä kuntoa ja psyykkistä terveyttä. Soveltuvuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa: diabetes, epilepsia tai muut tasapainoon vaikuttavat sairaudet tai tasapainoelimistön toiminnan häiriö. Yhteishaku: www.opintopolku.fi 24.2. – 14.3.2014 24 • Luontoala


PALVELUALA

P

alvelualan työllisyysnäkymät ovat valoisat. Tulevaisuudessakin alueellamme tarvitaan alan osaajia. Alalta valmistutaan leipuri-kondiittoreiksi, elintarvikkeiden valmistajiksi, kokeiksi, tarjoilijoiksi, matkailuvirkailijoiksi, matkailupalvelujen tuottajiksi, datanomeiksi ja merkonomeiksi. Hyviä tekijöitä tarvitaan aina. Asiakaspalvelu, yrittäjyys ja kansainvälisyys ovat palvelualan avainsanoja ja mahdollisuuksia. Hyvällä palvelulla taataan asiakkaiden tyytyväisyys.

25 • Luontoala


Tieto- ja viestintätekniikan Alan esittely verkossa

perustutkinto (pk, Yo) Tornio

Datanomi Opinnoissa perehdytään organisaation toimintaan ja palvelutilanteisiin, laitteiden ja uusimpien ohjelmistojen hankintaan, käyttöönottoon ja ylläpitoon. Käytön tuen koulutusohjelmasta valmistuttuasi voit työskennellä tietotekniikan tehtävissä erilaisissa ja muuttuvissa työympäristöissä. Osaat suunnitella, toteuttaa ja ylläpitää tietojärjestelmiä sekä ratkaista ohjelmien käytössä esiintyviä ongelmia. Halutessasi voit opiskella myös pelituotantoa. Työssä tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä toimia ryhmissä ja projekteissa. Opiskelu painottuu laite- ja verkkolaboratorioon, jossa on monipuoliset mahdollisuudet harjoitella alan töitä. Lisäksi opiskelijoilla on käytettävissä koko opiskeluajan henkilökohtainen kannettava tietokone. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon koulutuksessa henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Terveydentilan tulee olla sellainen, että hän voi selviytyä koulutukseen kuuluvasta työpaikoilla tapahtuvasta oppimisesta. Henkilön soveltuvuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella. Tutkinto sopii hyvin alanvaihtajille, jotka eivät voi terveydellisistä syistä jatkaa entisessä ammatissaan.

Yhteishaku: www.opintopolku.fi 24.2. – 14.3.2014

26 • Palveluala


Liiketalouden perustutkinto (pk, yo) Tornio

Merkonomi Merkonomikoulutus on monipuolinen ja hyvä pohja erilaisiin työtehtäviin yrityksissä ja julkishallinnossa. Asiakaspalvelutaidot, kielitaito sekä tietotekniikan ja talouden osaaminen kehittyvät koulussa ja työssäoppimisessa. Merkonomilla on hyvät valmiudet edetä lähiesimiestehtäviin.

Alan esittely verkossa

Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelmassa opiskelet asiakaspalvelua, markkinointiviestintää, tuotteiden esittelyä ja myyntiä, tuoteneuvontaa sekä sähköistä kaupankäyntiä. Valmistuttuasi retail-merkonomiksi osaat myydä tuotteita tai palveluja kannattavasti sekä palvella kotimaisia ja ulkomaisia asiakkaita. Talous- ja toimistopalveluiden koulutusohjelmassa opiskelet taloushallinnon eri tehtävien hoitamista, kuten laskutusta, kirjanpitoa ja palkanlaskentaa sekä taloushallinnon työvälineiden ja sovellusohjelmien käyttöä. Valmistuttuasi osaat käyttää sujuvasti toimiston tietojärjestelmiä ja palvella sisäisiä ja ulkoisia asiakkaita myös sähköisesti. Opiskelun aikana työskennellään harjoitusmyymälässä aidoissa asiakaspalvelutilanteissa. Lisäksi opiskelijoilla on käytettävissä koko opiskeluajan henkilökohtainen kannettava tietokone. Liiketalouden perustutkinnon koulutuksessa henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Terveydentilan tulee olla sellainen, että hän voi selviytyä koulutukseen kuuluvasta työpaikoilla tapahtuvasta oppimisesta. Henkilön soveltuvuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella. Tutkinto sopii hyvin alanvaihtajille, jotka eivät voi terveydellisistä syistä jatkaa entisessä ammatissaan. Yhteishaku: www.opintopolku.fi 24.2. – 14.3.2014

Palveluala • 27


Matkailualan perustutkinto (pk, yo) Kemi

Matkailupalvelujen tuottaja Matkailuvirkailija

Alan esittely YouTubessa

Matkailualalla tarvitaan monitaitoisia työntekijöitä toteuttamaan erilaisia matkailupalveluja kotimaisille ja ulkomaisille asiakkaille. Asiakaspalvelu- ja myyntihenkisyys, esiintymis- ja kielitaito sekä yrittäjyys ovat matkailualalla tärkeitä menestystekijöitä. Matkailupalvelujen tuottaja työskentelee luontoon ja elämyksiin liittyvien palvelujen parissa matkailukeskuksissa tai ohjelmapalveluyrityksissä. Myös erilaiset työtehtävät kulttuuri-, hyvinvointija maaseutumatkailualalla ovat osa matkailupalvelujen tuottajan työtä. Matkailuvirkailija myy ja markkinoi erilaisia matkailupalveluja sekä neuvoo ja opastaa asiakkaita. Hän toimii matkailun myynti- ja neuvontatehtävissä eri yrityksissä tai hotellien vastaanotto- tai myyntipalveluissa. Opiskelun aikana perehdyt asiakaspalveluun, opastustaitoihin, erä- ja retkiruoan valmistukseen, matkailupalvelujen tuottamiseen ja myyntiin. Työssäoppiminen ulkomailla on ammatillisen osaamisen kehittämisen lisäksi hieno mahdollisuus tutustua uusiin kulttuureihin ja oppia vieraita kieliä. Opiskelu toteutetaan luokkaopetuksena matkailun ja palvelun tuottamisen perusasioihin perehtyen sekä yksilöllisiä ja ryhmäharjoitustöitä tehden. Teemme tutustumiskäyntejä matkailualan yrityksiin, osallistumme alueellisiin matkailutapahtumiin ja tutustumme henkilökohtaisesti alueellamme tuotettaviin matkailun ohjelmapalvelutuotteisiin, kuten koskenlaskuun, melontaan ja moottorikelkkailuun. Suunnittelemme ja toteutamme myös erilaisia virkistystapahtumia eri asiakasryhmille. Opiskelijan soveltuvuutta alalle voi rajoittaa mm. heikko näkö tai kuulo tai jokin tasapainoon vaikuttava sairaus. Yhteishaku: www.opintopolku.fi 24.2. – 14.3.2014

28 • Palveluala


Hotelli- ravintola- ja catering-alan perustutkinto Alan esittely verkossa

(pk, yo) Kemi, Muonio ja Tornio

Kokki Kokki luo asiakkaille makunautintoja ja -elämyksiä erilaisissa ravintoloissa. Kokki tuntee elintarvikkeet ja raaka-aineet, valmistaa maukasta, ravitsevaa ja terveellistä ruokaa myös erityisruokavalioasiakkaille ja laittaa sen esille joko suurelle joukolle kerrallaan tai annoksittain. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan työt vaativat myönteistä palveluasennetta, yhteistyökykyä ja ammatin keskeisten tietojen ja taitojen hallintaa. Osaamisen painopisteitä ovat asiakaspalveluosaaminen ja yhteistyö- ja tiimityötaidot. Ruoan valmistustehtävissä korostuvat hyvät käden taidot. Kansainvälisyys vaikuttaa entistä enemmän mm. kuluttajien ruokatrendeihin. Kansainvälisyys näkyy etnisten ravintoloiden määrän kasvussa, alan henkilöstön ja asiakkaiden kulttuuritaustassa sekä kulutustottumuksissa. Monikulttuurisuus edellyttää eri tapa-, ruoka- ja juomakulttuurien monipuolista tuntemusta. Tarjoamme opiskelijoille nykyaikaiset oppimisympäristöt, joista löytyvät tarvittavat koneet ja laitteet. Opetushenkilöstö on ammattitaitoista ja pedagogisesti pätevää. Käytämme monipuolisia opetusmenetelmiä opiskelijoiden yksilölliset tarpeet huomioiden. Oppilaitoksemme omat ravintolat toimivat opetusravintoloina. Opiskelijan soveltuvuutta alalle voi rajoittaa mm. epilepsia tai allergia.

Yhteishaku: www.opintopolku.fi 24.2. – 14.3.2014

Palveluala • 29


Hotelli- ravintola- ja catering-alan perustutkinto Alan esittely verkossa

(pk, yo) Kemi ja Tornio

Tarjoilija Tarjoilija palvelee koti- ja ulkomaalaisia asiakkaita eri liikeideoilla toimivissa yrityksissä sekä kotimaassa että ulkomailla. Tarjoilijalle asiakkaan viihtyvyys on tärkeää. Hän huolehtii asiakastilojen siisteydestä, esittelee, myy ja tarjoilee asiakkaille yrityksen tuotteita ja palveluja. Alan työpaikat ovat ravintoloissa, hotelleissa, henkilöstö- ja opiskelijaravintoloissa, laivoissa, kahviloissa, pikaruokapaikoissa ja juhlapalveluyrityksissä. Vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaidot sekä kielitaito ovat tärkeitä ja näitä voit kehittää opintojesi aikana. Valinnaisilla opinnoilla hankitaan itseä kiinnostavia lisätietoja ja taitoja. Koulutus sisältää monipuolista työssäoppimista oppilaitoksen omissa ravintoloissa ja kahviloissa sekä alan yrityksissä. Työssäoppimisjakson voi suorittaa myös ulkomailla. Tarjoamme opiskelijoille nykyaikaiset oppimisympäristöt, joista löytyvät tarvittavat koneet ja laitteet. Opetushenkilöstö on ammattitaitoista ja pedagogisesti pätevää. Käytämme monipuolisia opetusmenetelmiä opiskelijoiden yksilölliset tarpeet huomioiden. Oppilaitoksemme omat ravintolat toimivat opetusravintoloina Kemissä, Torniossa ja mm. kotaravintola Prännissä voidaan järjestää erilaisia elämyksellisiä tapahtumia. Opiskelijan soveltuvuutta alalle voi rajoittaa mm. epilepsia tai allergia.

Yhteishaku: www.opintopolku.fi 24.2. – 14.3.2014

30 • Palveluala


Elintarvikealan perustutkinto (pk, yo) Tornio

Elintarvikkeiden valmistaja Elintarvikealalla jalostetaan luonnon antimet ja maataloustuotteet pellolta pöytään vähittäiskauppojen tai ravitsemisliikkeiden kautta asiakkaiden nautittaviksi. Elintarvikealaan kuuluvat leipomo-, lihanjalostus-, eines-, kala-, makeis-, juoma-, mylly-, säilyke- ja meijeriteollisuus. Opit valmistamaan lähiruokaa ja erikoistuotteita paikallisten makutottumuksien mukaan sekä tuntemaan elintarviketeknologiaa, alkutuotantoa ja raaka-aineita. Elintarvikkeiden valmistajana tunnet elintarvikehygienian, osaat palvella asiakkaita sekä käsitellä raaka-aineita ja tuottaa niistä laadukkaita elintarvikkeita vaativille asiakkaille. Elintarvikkeiden valmistajan työpaikat ovat lihanjalostus-, eines-, kalanjalostus-, makeis- ja säilykealan yrityksissä, myllyissä ja panimoissa. Yritysten koot vaihtelevat pienistä käsityövaltaisista suuriin tuotantolaitoksiin.

Leipuri-kondiittori

Alan esittely verkossa

Yhteishaku: www.opintopolku.fi 24.2. – 14.3.2014

Leipuri-kondiittorina voit työskennellä erikokoisissa leipomoissa ja konditorioissa, paistopisteissä ja pitopalveluissa. Leipuri-kondiittorin tehtävät vaihtelevat suuren leipomon koneiden toiminnan seuraamisesta kädentaitoja vaativien leivosten ja kakkujen valmistukseen. Leipomistaidon lisäksi leipuri-kondiittori tarvitsee työyhteisössä yhteistyötaitoja, kahviloissa asiakaspalvelutaitoja sekä uusiutumiskykyä ja uskallusta uusien tuotteiden kehittämiseen. Elintarvikealamme tarjoaa sinulle mahdollisuuden opiskella nykyaikaisissa ja työelämää vastaavissa työtiloissa. Alamme monipuolisilla työvälineillä ja laitteistoilla valmistat nykytrendien mukaisia tuotteita. Opetuksestasi vastaava henkilöstö on ammattitaitoista ja alan uutuudet tuntevaa. Opetuksesi tapahtuu ajanmukaisessa oppimisympäristössä asiakkaille tilaustuotteita tehden ja käyttäen nettipohjaista oppimisalustaa. Oppimistasi edistävät työssäoppiminen alueen tai koko Suomen leipomoissa tai muissa elintarvikealan yrityksissä. Mahdollista on myös kansainvälinen työssäoppiminen. Opiskelijan soveltuvuutta alalle voi rajoittaa mm. jauhoallergia.

Palveluala • 31


TEKNIIKAN ALA

e

linkeinoelämä tarvitsee tekniikan ammattilaisia. Ammattiopisto Lappiassa tekniikan opetus on käytännönläheistä. Tekniset työvälineet ja tilat ovat ajanmukaiset. Yhteistyö alueen elinkeinoelämän kanssa on vilkasta. Ammattiopiston ja alueen toimijoiden välistä yhteistyötä on tehostettu mm. työssäoppimista kehittämällä ja vahvistamalla yrittäjyyden periaatteita opetuksessa. Tekniikan alalla voi valmistua ajoneuvo-, automaatio-, ICT-, kunnossapito-, putki- tai sähköasentajaksi, koneistajaksi, levyseppähitsaajaksi, talonrakentajaksi, puusepäksi, maalariksi, suunnitteluassistentiksi, turvallisuusvalvojaksi, prosessinhoitajaksi tai kaivosalan ammattilaiseksi. Tekniikassa on tulevaisuus!

32 • Palveluala


autoalan perustutKinto (pK, yo) keminmaa ja muonio

alan esittely verkossa

ajoneuvoasenTaja Ajoneuvoasentaja tarvitsee kykyä soveltaa tietoja sekä tekniikkaa monipuolisesti. Alalla vaaditaan monipuolista osaamista, laadukasta palvelua ja yhteistyötaitoja. Menestymisen edellytyksiä ovat tiimityö, yrittäjän taitojen ja markkinoinnin hallinta ja asiakaslähtöinen palvelu. Opit myös materiaalien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Autoalan opiskelijana pääset tutustumaan mm. tietokoneohjattuihin testerijärjestelmiin, auton sähköjärjestelmiin, moottorin ja alustan rakenteisiin ja niiden korjaamiseen, autonmaalaukseen sekä kori- ja peltitöihin. Valmistuttuasi työpaikkoja ovat auton huolto-, korjaus- ja myyntityöhön erikoistuneet yritykset sekä auto- ja autotarvikeliikkeet, korjaamot ja huoltoasemat. Oppilaitoksemme autoalan koulutus on laaja-alaista ja seuraa alan teknologiakehitystä. Opetussuunnitelmaan lisätään mm. hybridiautojen huoltokoulutus lukuvuoden 2014 - 2015 aikana. Koulutus sisältää henkilöautojen korjauksen, korivauriotyöt ja maalauksen sekä autosähköistyksen. Opetukseen sisältyy teoreettista raskaankaluston opetusta. Testerit, vianhaku- ja atkohjelmistot ovat käytössä työsaliopetuksessa. Opetus on luokka- ja työsaliopetusta pääsääntöisesti asiakastöitä tehden sekä työssäoppimisjaksoilla autokorjaamoilla. Koulutuksessa edellytetään henkilöltä riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Soveltuvuutta alalle voidaan joutua harkitsemaan mm. astman, sokeritaudin, epilepsian, näön tai kuulon heikkouden, tasapainoelimistön, tuki- ja liikuntaelimistön sairauden yhteydessä.

yHTeisHaku: www opintopolku fi 24 2 – 14 3 2014 Tekniikan ala • 33


Sähkö- ja Alan esittely verkossa

automaatiotekniikan perustutkinto (pk, yo) Sähköalan ammattilaisia tarvitaan elinkeinoelämässä ja tuotannossa takaamaan sähkön, energian ja sähköinformaation häiriötöntä tuotantoa, jakelua ja siirtoa. Nopeasti kehittyvä teknologia edellyttää alan laajaa osaamista ja ammattitaidon jatkuvaa täydentämistä. Opiskelun aikana tehdään erilaisia omia ja ulkopuolisia asennustöitä. Kemi ja Tornio

Automaatioasentaja Automaatioasentajana työskentelet kiinteistöjen ja teollisuuden sähkö-/automaatioasennus- ja kunnossapitotehtävissä. Opintoihisi kuuluu sähkö- ja automaatiojärjestelmien asennusta, käyttöä, kunnossapitoa ja huoltoa. Opiskelet perusteet kiinteistösähköasennuksista, automaatioasennuksista, antureista, toimilaitteista, prosessi- ja kiinteistöautomaatiojärjestelmistä, tietoverkoista ja roboteista. Osa opiskelusta toteutetaan työssä oppilaitoksen kiinteistöautomaation uudisasennus- ja saneerauskohteissa. Nopeasti kehittyvä automaatiotekniikka antaa haasteita uusien asioiden oppimiseen ja omaksumiseen. Toimimme ainutlaatuisen laajassa teollisuusympäristössä (sellu, paperi, kartonki, kaivos, teräs, kalkki…). Hyvä yhteistyö ympäröivän teollisuuden kanssa on mahdollistanut loistavia työssäoppimispaikkoja opiskelijoillemme. Ajanmukainen opiskeluympäristö ja asiallisen rento toiminta antavat hyvän mahdollisuuden viihtyisälle ja mielenkiintoiselle opiskelulle sähkö- ja automaatioalalla. Soveltuvuutta alalle voi rajoittaa mm. huono värinäkö.

Yhteishaku: www.opintopolku.fi 24.2. – 14.3.2014

34 • Tekniikan ala


Kemi, Tornio ja Muonio

Alan esittely YouTubessa

Sähköasentaja Sähköasentajana teet töitä uudis- ja saneeraustyömailla, teollisuusympäristöissä sekä asiakaspalvelutehtävissä. Opintoihisi kuuluu perustaitoja, joita tarvitaan kiinteistöjen sähköasennustöissä, kiinteistöautomaation, puhelin- ja atk-verkkojen, hälytysjärjestelmien, teollisuuskoneiden ja -laitteiden, sähköenergian tuotannon, jakelun ja siirron sekä kodinkonelaitteiden asennus-, huolto- ja korjaustöissä. Osa opiskelusta tapahtuu työssä oppilaitoksen urakointikohteissa. Mittauksissa ja dokumentoinnissa hyödynnetään uusinta tekniikkaa, kuten CAD-ohjelmistoja. Toimimme ainutlaatuisen laajassa teollisuusympäristössä (sellu, paperi, kartonki, kaivos, teräs, kalkki…). Hyvä yhteistyö ympäröivän teollisuuden kanssa on mahdollistanut loistavia työssäoppimispaikkoja opiskelijoillemme. Ajanmukainen opiskeluympäristö ja asiallisen rento toiminta antavat hyvän mahdollisuuden viihtyisälle ja mielenkiintoiselle opiskelulle sähkö- ja automaatioalalla. Soveltuvuutta alalle voi rajoittaa mm. huono värinäkö.

Yhteishaku: www.opintopolku.fi 24.2. – 14.3.2014

Tekniikan ala • 35


Tieto- ja tietoliikennetekniikan Alan esittely verkossa

perustutkinto (pk, yo) Kemi

ICT-asentaja ICT-asentaja toimii tieto- ja tietoliikennetekniikan asennus-, huolto- ja kunnossapitotehtävissä. Nopeasti kehittyvä tietoliikennetekniikka edellyttää uusien asioiden oppimista ja omaksumista. Keskeisiä osaamisalueita ovat asuntojen ja liikekiinteistöjen tietoliikennelaitteet sekä multimedialaitteet, niiden asennus ja käyttöönotto käyttäjän vaatimusten mukaisesti. Opetuksemme seuraa tiiviisti alan kehitystä ja käytössämme on alan uusinta teknologiaa mm. valokuituverkkojen rakentamiseen, huoltoon ja mittauksiin liittyviä laitteita ja järjestelmiä. Tietoliikennetekniikan lisäksi opiskelija perehtyy harjoitustöiden kautta tietotekniikan eri laitteisiin, järjestelmiin ja sovelluksiin. Opiskeluun liittyvät myös erilaiset tietoliikenteen ja tietotekniikan asiakastyöt ja työssäoppiminen, joiden aikana opiskelija pääsee kehittämään osaamistaan käytännön töissä. Soveltuvuutta alalle voidaan joutua harkitsemaan mikäli näkökyky tai värinäkö on heikentynyt.

Yhteishaku: www.opintopolku.fi 24.2. – 14.3.2014

36 • Tekniikan ala


Kone- ja metallialan perustutkinto (pk, yo) Kemi ja Tornio

Alan esittely verkossa

Kunnossapitoasentaja Kunnossapitoasentaja työskentelee tuotantolaitosten kunnossapidossa. Koulutus antaa monipuoliset perusvalmiudet metallialalle yhdistettynä kunnossapitotekniikan erikoisosaamiseen. Kunnossapitoasentaja opiskelee kunnossapitovalmiuksia kuten laakerihuoltoja, akseleiden linjauksia ja muiden kone-elinten asennuksia sekä korjauksia. Kunnossapitoasentajana voit erikoistua mekaaniseen kunnossapitoon, kunnonvalvontaan sekä hydrauliikan ja pneumatiikan kunnossapitoon.

Koneistaja Koneistaja oppii valmistamaan työpiirustusten mukaisia kappaleita eri työstömenetelmillä; manuaalisilla ja CNC-koneilla. Koneistaja tuntee lisäksi CAD/CAM -valmistuksen toimintaperiaatteet.

Levyseppähitsaaja Levyseppähitsaaja valmistaa työpiirustusten mukaisia ohut- ja paksulevytuotteita sekä teräsrakenteita käyttäen erilaisia levyntyöstö- ja liitosmenetelmiä. Levyseppähitsaaja leikkaa, muovaa, hioo, pyöristää, taivuttaa ja poraa sekä liittää metalliosat yhteen hitsaamalla, niittaamalla, juottamalla tai ruuvaamalla. Levyseppähitsaaja hallitsee puikko-, MIG/MAG ja TIG- hitsauksen. Apuna käytetään numeerisesti ohjattuja NC-levytyöstökoneita.

Yhteishaku: www.opintopolku.fi 24.2. – 14.3.2014

Koulutus tapahtuu käytännönläheisesti nykyaikaisilla laitteilla ja menetelmillä. Työssäoppiminen suoritetaan lähiseudun pienissä, keskisuurissa ja myös suurissa yrityksissä. Koulutuksen jälkeen opiskelijalla on hyvät valmiudet siirtyä työelämään tai jatko-opintoihin. Kaikissa kone- ja metallialan koulutuksissa edellytetään henkilöltä riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Sopivuutta alalle voidaan joutua harkitsemaan mm. näön heikkouden, tasapainoelimistön tai tukija liikuntaelimistön sairauden yhteydessä.

Tekniikan ala • 37


Kaivosalan perustutkinto (pk, yo) Tornio ja Kolari

Rikastaja Kaivosmies

Alan esittely verkossa

Kaivosalalla opiskelet alan perustaitoja, joihin kuuluvat kaivossuunnitelmat, koneet ja laitteet, malmin tutkimus ja kairaus, turvallisuus-, ergonomia- ja ympäristötietous. Voit suuntautua joko jalostusprosesseihin tai louhintaan. Kaivoksissa tarvitaan ammattilaisia rikastukseen ja louhintaan, kallion tukemistyöhön, varustelutöihin, kaluston kunnossapitoon, huoltoon ja tuotannon käynnissäpitoon sekä automaatioon ja prosessinohjaukseen. Valmistuttuasi työtehtäviäsi voivat olla erilaiset prosessinohjaukset teollisuudessa, malmin jalostus rikastamoissa, louhinta ja erilaiset maanrakennustyöt kaivoksilla sekä automaatio- ja kunnossapitotehtävät teollisuudessa.

Yhteishaku: www.opintopolku.fi 24.2. – 14.3.2014 PÄÄSYKOE: Yksipäiväinen 5. - 9.5.2014

Rikastaja tuntee mekaanisen hienonnuksen ja rikastusmenetelmät, käytettävät laitteet ja materiaalit. Rikastajan työpaikkana on maanpäällinen kaivoksen rikastamo tai muu työ prosessiteollisuudessa. Kaivosmies hallitsee louhintatekniikan ja louheenkäsittelyn sekä kaluston kunnossapidon kaivosympäristössä. Kaivosalan oppimisympäristö uudistuu vuoden 2013 loppuun mennessä. Se on valtakunnallisesti uudenaikaisin rikastustekniikan oppimisympäristö. Oppimisympäristö koostuu kiinteästä ja mobiililaboratorioista sekä jatkuvatoimisesta rikastusprosessista. Kaivosalan työtehtäviä harjoitellaan mm. nykyaikaisilla kaivoskonesimulaattoreilla. Työssäoppimisjaksoilla työskennellään pääosin pohjoissuomalaisilla kaivoksilla. Koulutus edellyttää riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Soveltuvuutta alalle voidaan joutua harkitsemaan mm. astman, sokeritaudin, epilepsian tai muun tasapainoon vaikuttavan sairauden, näön tai kuulon heikkouden, sydän- ja verenkiertosairauden, tasapainoelimistön toiminnan häiriön tai tuki- ja liikuntaelimistön sairauden yhteydessä.

38 • Tekniikan ala


Talotekniikan perustutkinto (pk, yo) Kemi

Putkiasentaja Talotekniikan perustutkinto antaa valmiudet kiinteistöjen ja teollisuuden LVI-laitteiden ja putkistojen asentamiseen ja -huoltoon. Putkiasentaja toimii LVI-asennusliikkeissä, kiinteistö­ huoltoyrityksissä, teollisuudessa, energialaitoksissa sekä kunnallistekniikkaa rakentavissa ja huoltavissa yrityksissä. Putkiasentajana työskentelet vaativissa huolto-, asennus- ja säätö­ tehtävissä. Työ edellyttää oma-aloitteisuutta ja ihmisten kanssa toimeen tulemista.

Alan esittely verkossa

Putkiasennuksen koulutusohjelmassa opiskellaan rakennusten lämpö-, vesi- ja ilmastointilaitteiden asentamista ja korjaamista. Opiskelu on käytännönläheistä sisältäen runsaasti tekemällä oppimista. Opintoihin sisältyy työssäoppimisjaksot, jolloin työskennellään ja opitaan alan yrityksissä. Opiskelijoilla on mahdollisuus usein työllistyä työssäoppimispaikkoihin. Tietotekniikka ja automaatio liittyy yhä enemmän LVI-alaan ja niitä sovelletaan mm. niin, että osan ammattitiedoista voi opiskella internetin kautta. Toisen ja kolmannen vuoden opiskelijat tekevät ammattimiehen johdolla uudis- ja perusparannustöitä asiakastyökohteisiin. Lisäksi Lappian omiin kiinteistöihin tehdään muutos- ja uudistöitä. Näin opiskelijat pääsevät soveltamaan opittuja tietoja ja taitoja käytännössä. Koulutuksessa edellytetään riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Soveltuvuutta alalle voidaan joutua arvioimaan astman, sokeritaudin, epilepsian tai muun tasapainoelimistön sairauden, tukija liikuntaelimistön sairauden sekä näön tai kuulon heikkouden yhteydessä.

Yhteishaku: www.opintopolku.fi 24.2. – 14.3.2014

Tekniikan ala • 39


Pintakäsittelyalan perustutkinto (pk, yo) Tornio

Maalari

Alan esittely YouTubessa

Pintakäsittelyala on kokonaisuudessaan laaja ja monipuolinen sisältäen mm. maalarin, lattianpäällystäjän ja teollisen pintakäsittelyn töitä. Maalauksen koulutusohjelmassa opiskellaan mm. rakennusten tasoite-, maalaus-, tapetointi- ja laatoitustöitä, parketti ym. lattiapäällysteiden asentamista ja korjaamista sekä teolliseen pintakäsittelyyn liittyviä töitä kuten suihkupuhallusta ja ruiskumaalausta. Pintakäsittelyalan oppimisympäristöt ja tilat ovat uusia ja nykyaikaisia. Viimeisimpänä on rakennettu teolliseen pintakäsittelyyn liittyvä linjasto, jossa on suihkupuhallustilat ja ruiskumaalauskammio. Opiskelu on monipuolista ja käytännönläheistä sisältäen runsaasti tekemällä oppimista koululla ja työmailla tehtävien harjoitusten muodossa. Suuri osa oppimisesta tapahtuu oikeilla työmailla, joissa tehdään esimerkiksi talon ulkomaalausta tai asuinhuoneiston sisäpintojen uusimista. Työssäoppimisjaksojen aikana osa ammatin sisällöistä opitaan työpaikoilla ja samalla päästään tutuiksi työtä tarjoavien alan yrityksien kanssa. Maalarit työskentelevät esimerkiksi maalausliikkeissä tai rakennusliikkeissä. Töitä on myös metalliteollisuudessa teollisen pintakäsittelyn tehtävissä. Työpaikkoja voivat olla myös kunnat ja kaupungit sekä suuria kiinteistömassoja omistavat yritykset ja yhteisöt. Koulutuksessa edellytetään riittävää fyysistä kuntoa sekä normaalia värinäköä. Henkilöllä ei saa olla sellaisia sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Soveltuvuutta alalle voidaan joutua arvioimaan mm. astman, allergian, ihosairauden, migreenin, epilepsian, tasapainoelimistön sairauden sekä tuki- ja liikuntaelimistön sairauden yhteydessä.

40 • Tekniikan ala

Yhteishaku: www.opintopolku.fi 24.2. – 14.3.2014 PÄÄSYKOE: Yksipäiväinen 13. - 14.5.2014


Prosessiteollisuuden perustutkinto (pk, Yo) Kemi

Alan esittely verkossa

Koulutusohjelmat:  • Biotekniikka  • Kemiantekniikka  • Paperiteollisuus

Prosessinhoitaja Prosessinhoitaja huolehtii erilaisten prosessien käynnissäpidosta ja toimii yrityksen laatu- ja ympäristöjärjestelmän mukaisesti sekä valvoo tuotteen laatua. Hän tekee prosessissa tavanomaisia, päivittäisiä huolto- ja kunnossapitotöitä, valvoo laitteistojen kuntoa ja toimii yhteistyössä kunnossapito- ja huoltohenkilöstön kanssa. Hän tekee prosessien säätötoimia ja käyttää prosessin ohjauksen automaatiojärjestelmiä. Biotekniikan koulutusohjelman suorittanut toimii prosessinhoitajana biotekniikkaa hyväksikäyttävän teollisuuden tuotannossa. Tällaisia ovat esim. perus- ja terveysvaikutteisia elintarvikkeita, panimotuotteita, biolääkkeitä, biomateriaaleja, entsyymejä ja diagnostiikkatuotteita valmistavat teollisuuslaitokset. Kemiantekniikan koulutusohjelman suorittanut toimii prosessinhoitajana kemiantekniikkaa hyödyntävissä tuotantolaitoksissa. Tällaisia ovat esim. peruskemikaaleja, öljynjalostuksen tai petrokemian tuotteita, biopolttoaineita ja maaleja valmistavat teollisuuslaitokset tai kaivos-, teräs- ja metsäteollisuus sekä vesi- ja voimalaitokset.

Yhteishaku: www.opintopolku.fi 24.2. – 14.3.2014

Paperiteollisuuden koulutusohjelman suorittanut toimii prosessinhoitajana paperiteollisuuden eri sektoreilla, kuten massan, paperin ja kartongin valmistuksessa ja jalostuksessa. Hän hallitsee paperiteollisuuden erilaisia valmistus- ja jalostusprosesseja ja osaa toimia paperiteollisuuden toimialojen työtehtävissä. Koulutus tapahtuu käytännönläheisesti nykyaikaisilla laitteilla ja menetelmillä. Oppimisympäristöjä kehitetään tulevaisuutta silmällä pitäen. Uusimpina oppimisympäristöinä ovat mm. vesiprosessi sekä biodieselin valmistuslaitteisto. Työssäoppiminen suoritetaan lähiseudun suurissa metsä- ja terästeollisuuden tuotantolaitoksissa sekä kaivoksilla. Prosessiteollisuudessa ja alan koulutuksessa tehtävät työt kuormittavat fyysisesti eri tavoin. Henkilöllä ei saa olla sellaisia sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Lisäksi alalla voi joutua Tekniikan ala • 41 tekemisiin allergiaa aiheuttavien kemikaalien kanssa.


Puualan perustutkinto (pk, yo) Kemi

Puuseppä

Alan esittely verkossa

Teollisuuspuusepän koulutus sisältää ammatillisia opintoja, joissa pääpaino on todellisessa tekemisessä; puutuotteiden, kalusteiden ja puutalojen valmistuksessa. Puualalla voit erikoistua myös nykyaikaiseen ja joustavaan tietokoneavusteiseen suunnitteluun ja valmistukseen. Puusepän työ vaatii tekijältään kädentaitoja, tyylitajua, huolellisuutta, pitkäjänteisyyttä, ongelmanratkaisukykyä sekä asiakaspalveluhenkeä. Työn jälki jää näkyviin rakennuksissa, huonekaluissa, leikkikentillä, ympäristörakenteissa jne. Puualan yritysten koko vaihtelee pienistä yhden hengen puuseppäyrityksistä aina suuriin taloelementti-, ikkuna-, ovi- ja porrastehtaisiin. Puuseppänä työskentelet monipuolisissa tehtävissä puusepän, taloteollisuuden, kaupan tai rakennusalan palveluksessa tai itsenäisinä yrittäjinä. Puunjalostusala kehittyy nopeasti ja tarjoaa haastavia työtehtäviä. Perinteisten puu- ja rakennusalan ammattien rinnalle on tullut lukuisia uusia toimenkuvia, joissa teknologia on oleellisessa roolissa. Teollisuudessa tarvitaan esimerkiksi CNC-koneenkäyttäjiä ja CAD-suunnittelijoita. Puualalla opiskelu onkin sekoitus kädentaitoja ja viimeisintä automaatioteknologiaa. Puualan koulutuksessa keskitytään entistä enemmän massiivipuurakentamiseen. Puusta valmistetaan CAD/CAM/CNC -teknologian avulla huonekalujen ja kiintokalusteiden lisäksi myös massiivipuisia rakennuselementtejä (CLT-elementit). CLT-rakentaminen on erittäin voimakkaassa kasvussa ympäri maailmaa.

Yhteishaku: www.opintopolku.fi 24.2. – 14.3.2014

42 • Tekniikan ala

Koulutuksessa edellytetään riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön soveltuvuutta voidaan joutua arvioimaan mm. epilepsian, tasapainoon tai lihaskoordinaatioon vaikuttavien sairauksien, tuki- ja liikuntaelinsairauksien sekä -vammojen, astman ja vaikean ihottuman yhteydessä.


Suunnitteluassistentin perustutkinto (pk, yo) Tornio

Suunnitteluassistentti Suunnitteluassistentin työtehtävät liittyvät piirustusten tuottamiseen ja ylläpitämiseen sekä suunnitteluun liittyvien julkaisujen tekemiseen; assistentti kokoaa ja tuottaa ryhmän suunnitteludokumentit ja hallitsee myös toimisto- ja pienet suunnittelutehtävät. Suunnitteluassistentilta vaaditaan yhteistyökykyä ja vastuullisuutta, järjestelytaitoa sekä tietoteknistä osaamista.

Alan esittely YouTubessa

Suunnittelualan opinnoissa painopisteinä ovat rakennus- ja 3D -suunnittelu. Käytännön harjoitustöitä tehdään suunnittelualan uusilla ohjelmistoilla ja huipputehokkailla tietokoneilla. Kun valmistut suunnitteluassistentiksi, voit työllistyä yksityisiin, kaupunkien ja kuntien sekä valtion suunnittelutoimistoihin piirtäjänä, suunnitteluavustajana ja nuorempana suunnittelijana. Suunnitteluassistentit työskentelevät myös rakennus-, LVI-, sähkö- ja konealan piirustuksia ja julkaisuja tuottavissa ja käyttävissä yrityksissä tai itsenäisinä yrittäjinä. Koulutuksessa edellytetään riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Suunnitteluassistentin koulutuksessa on tarpeen normaali näkökyky ja värinäkö.

Yhteishaku: www.opintopolku.fi 24.2. – 14.3.2014

Tekniikan ala • 43


Rakennusalan perustutkinto (pk, yo) Alan esittely verkossa

Tornio ja Muonio

Talonrakentaja Rakennusalan perustutkinnossa opit talonrakentajan arvostetun ammatin perustaidot rakennustyömaan eri töissä. Talonrakentajana osaat työryhmän jäsenenä tehdä uudis- ja korjausrakennustyömailla mm. kirves-, muuraus- ja betonitöitä. Opiskelu on monipuolista ja käytännönläheistä sisältäen runsaasti tekemällä oppimista koululla ja työmailla tehtävien harjoitusten muodossa. Suuri osa oppimisesta tapahtuu oikeilla työmailla, joissa rakennetaan erilaisia kohteita varastoista halleihin ja omakotitaloihin alusta loppuun saakka. Työssäoppimisjaksojen aikana osa ammatin sisällöistä opitaan työpaikoilla ja samalla päästään tutuiksi työtä tarjoavien alan yrityksien kanssa. Rakennusalan ammattilaisena voit sijoittua rakennusliikkeiden, rakennusaine-, elementti- ja rakennuspuusepänteollisuuden sekä valtion ja kuntien palvelukseen sekä itsenäiseksi yrittäjäksi. Koulutuksessa edellytetään riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Soveltuvuutta alalle voidaan joutua arvioimaan mm. astman, sokeritaudin, epilepsian tai muun tasapainoelimistön sairauden, tuki- ja liikuntaelimistön sairauden sekä näön tai kuulon heikkouden yhteydessä.

Yhteishaku: www.opintopolku.fi 24.2. – 14.3.2014

44 • Tekniikan ala


Turvallisuusalan perustutkinto (pk, yo) Alan esittely verkossa

Keminmaa

Turvallisuusvalvoja Perustutkinto antaa opiskelijalle perustiedot ja edellytykset sijoittua, työskennellä, erikoistua tai jatkokouluttaa itseään kaikille yksityisten turva-alojen sektoreille. Lisäksi viranomaissektori tarjoaa tehtäviä turvallisuusalan perustutkinnon suorittaneille. Suurissa teollisuusyrityksissä pelastustoimen tehtäviä yhdistetään vartiointiin ja muihin turvallisuusalan osa-alueisiin joustavuuden ja turvallisuuden lisäämiseksi. Pelastustoimen painottuminen sammutuksen sijasta ennaltaehkäisyyn tuo lisää työtilaisuuksia yritysten omalle tai ostetulle turvallisuushenkilöstölle. Turvallisuusala kasvaa ja kehittyy koko ajan, joten haasteita alalta ei tule puuttumaan. Turvallisuusalan opinnot suorittaneet henkilöt työskentelevät mm. yksityisien vartiointiliikkeiden, turvallisuustekniikkaa myyvien, kiinteistöhuollon ja sammutinhuoltoliikkeiden palveluksessa. Turvallisuusalan opiskelijat osallistuvat kouluaikana moniin eri tapahtumiin ja hoitavat turvallisuuteen liittyvät tehtävät tapahtumissa. Vuosittain noin 30 opiskelijaa osallistuu mm. Levin pujottelun maailmancupin järjestelyihin. Koulutuksessa edellytetään riittävää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Soveltuvuutta alalle voidaan joutua arvioimaan mm. näön tai kuulon heikkouden, mielenterveys- tai päihdeongelman, tasapainoelimistön toiminnan häiriön sekä tuki- ja liikuntaelimistön sairauden yhteydessä.

Yhteishaku: www.opintopolku.fi 24.2. – 14.3.2014 PÄÄSYKOE: 9.5.2014

Tekniikan ala • 45


Vaihde 010 383 40 Faksi 016 480 979 ammattiopisto@lappia.fi www.lappia.fi/ao ToimiPaikaT kemi Hyvinvointiala, Meripuistokatu 21 Palveluala, Tietokatu 2 Tekniikan ala, Tietokatu 2 ja Sammonkatu 4 keminmaa Tekniikan ala, Autoilijantie 1 kolari Hyvinvointiala, Tekniikan ala, Jokijalantie 43 Tervola (Loue) Luontoala, Kätkävaarantie 69 muonio Tekniikan ala, Palveluala, Luontoala, Koulutie 8 simo Luontoala, Työmiehenkuja 19 Tornio Kulttuuriala, Palveluala, Tekniikan ala, Urheilukatu 6 Haku- ja opintotoimisto, Urheilukatu 6 Rehtorin toimisto, Urheilukatu 6 Viestintä- ja markkinointipalvelut, Urheilukatu 6 Aikuiskoulutuspalvelut, Keskikatu 69

46


47


VIM 10/2013

Vaihde 010 383 40 ammattiopisto@lappia.fi w w w.l a p p i a .fi / a o w w w.fa c e b o o k .c o m / AOLappia w w w.y o u t u b e .c o m / AOLappia

48

AO Hakuopas 2014  

Ammattiopisto Lappian hakuopas 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you