Page 1

Riksgränsen - Katterjåkk Avgång

08:40 09:20 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:20 08:45-10:00 minibuss kör kontinuerligt

Transferbuss avgår från vändplan i Riksgränsen

Profile for Lapland Resorts

Tidtabell under påskveckan t.o.m 22 April  

Tidtabell under påskveckan t.o.m 22 April