Page 1

PM Haglöfs BAMM, 17-18 augusti 2018 Tävlingscenter Riksgränsen Hotellet Program Torsdag 16 augusti 15.00–21.00 Tävlingskansliet öppet. Plats: Blå rummet, korridoren ner från reception. 15.00Incheckning i lägenhet, hotellrum, receptionen Hotell Riksgränsen. Receptionen är öppen dygnet runt. 18.00–20.00 Uppladdningsmiddag restaurang Lapplandia. 19.30–20.15 Föreläsning: Anders Bergwall, orientering och säkerhet på fjället. 20.15–21.00 Tävlingsmöte (rekommenderat). Plats: Grönan 21.00 Möjlighet att ställa frågor eller diskutera om utrustning orientering, näring osv. Plats: Grönan. Fredag 17 augusti 05.00-09.00 Frukostmatsalen öppnar i restaurang Lapplandia. 06.00-07.00 Tävlingskansliet öppet. 06.00-08.00 BAMM 30 utrustningssäckar lämnas på anvisad plats på parkeringen framför Hotell Riksgränsen. 06.00-07.30 Uthämtning kartor för dag 1, utanför Hotell Riksgränsen. Vid inpassering i startområde visa upp nummerlapp för att checka in till starten. 09.00 Gemensam start 30, 50 och 70 klasserna. 11.00–14.00 Guidad vandring, samling receptionen hotell Riksgränsen. 11.30–14.00 Lunch 16.00–19.00 Spa öppet, inträde 100 SEK. 18.00 Uthämtning kartor och kontrolldefinition för dag 2 i Nattlägret (cirkatid). 18.00–22.00 Middag Ev information om banändringar anslås på anslagstavla vid hotellet i Riksgränsen eller i nattlägret. Lördag 18 augusti 07.00-09.00 Frukost 07.30 Första start jaktstart Haglöfs BAMM 50 och 70 08.00-10.00 Tävlingskansliet öppet. Plats: Blå rummet, korridoren ner från reception. 08.30 Masstart för Haglöfs BAMM 50 och 70 lag mer än 1 timme efter ledande lag 08.40 Första start jaktstart Haglöfs BAMM 30 09.40 Masstart för Haglöfs BAMM 30 lag mer än 1 timme efter ledande lag 10.00 Start BAMM 10 från Hotellet Riksgränsen 11.30–15.00 Lunch 11.00–20.00 Målgång BAMM 10, 30, 50 och 70 i Riksgränsen.


After BAM M (lördag 18 augusti) 11.00–18.00 11.0016.00 - 19.00 19.00 20.00 21.30

Servering i målområdet, BAMM-burgare (vegetariskt alternativ finns). Dusch, bastu (fritt) och Spa öppet 12-20 (inträde 100 SEK). Mingel i lobbybaren. Prisutdelning, Grönan. BAMMketten – rejäl buffé inkl. efterrätt. Plats: Restaurang Lapplandia (begränsat antal platser). Lobbybaren öppen med mingel.

Söndag 19 augusti 07.00-09.30 08:00 -11.00 09.00–12.00 11.30–14.00 14.00

Frukostmatsalen öppen i Restaurang Lapplandia Tävlingskansliet öppet Spa öppet, inträde 100 SEK. Lunch Utcheckning från Hotell Riksgränsen

Information Registrering av lag Laget ska registrera sig i Tävlingskansliet vid ankomst till Riksgränsen, tävlingskansliet är placerat i Blå rummet på Hotell Riksgränsen. Lagen i BAMM 30, 50 och 70 erhåller • SportIdent-brickor • Armband (för fastsättning av SportIdent-bricka) • Nummerlappar, med säkerhetsnålar. • Utrustningssäck (BAMM 30), nummerbricka för uppmärkning vem? Deltagare BAMM 10 erhåller • SportIdent-bricka • Nummerlapp • Karta Tävlingsmöte Frivilligt möte där tävlingsledningen informerar om tävlingen. I anslutning till mötet ger erfarna fjällorienterare tips inför tävlingen bl.a. avseende utrustning, förebyggande av skador, energiintag, orientering. Här får den som vill möjligheten att ställa frågor och diskutera. Information om rådande förhållanden i terrängen lämnas av tävlingsledare på tävlingsmötet i övrigt förtydligande av regler och möjlighet att ställa frågor.


Informationstavla Officiell informationstavla finns i anslutning till tävlingskansliet och i nattlägret. De tävlande är skyldiga att själva informera sig om eventuella förändringar innan start respektive dag. Lagändringar Ändringar av laguppgifter och personuppgifter görs via tävlingskansliet. Värdesaker/packning Utrustning som inte behövs under tävlingen kan lämnas i väska på kansliet före tävlingen och hämtas efteråt. För värdesaker ansvaras ej. Karta Baserad på Calazos fjällkarta i skala 1:50 000 (ny för 2017, höjdkurvor och annan terränginformation genererad från laserdata). Det finns diverse leder markerade på kartan, notera att dessa bitvis kan vara svåra att lägga märke till i terrängen, främst om man enbart korsar leden. Detaljrikedomen varierar något på Svensk och Norsk sida där stenbunden/brant terräng är bättre markerad på svensk sida. Ekvidistans (höjdskillnaden mellan två höjdkurvor) är 20 m. Kartor för dag 1 delas ut på fredag morgon och för dag 2 på fredag kväll. Kontrolldefinition Kontrolldefinitioner finns tryckta på kartan. Bemannade kontroller är markerade på kartan. Banändringar/Penna Banornas exakta dragning kommer att fastställas just före tävlingen och anslås på anslagstavlan. Det är upp till de tävlande att rita in eventuella ändringarna Penna skall medföras för inritning av eventuella banändringar. Banor 2018 (detaljer släpps strax innan tävlingsdatum) Distans

Längd dag 1

BAMM 30 BAMM 50 BAMM 70 Angiven längd är ”fågelväg”

Stigning dag 1

Längd dag 2

Stigning dag 2

Längd total

Stigning total


Höjder (detaljer släpps strax innan tävlingsdatum) Start dag 1 BAMM 30, 50, 70 ca *** meter över havet Nattlägret, Start dag 2 ca *** meter över havet Hotell Riksgränsen ligger på *** meter över havet Tävlingsområdet Info kommer senare Höjdprofiler, fågelvägen (detaljer släpps strax innan tävlingsdatum) Info kommer senare Regler Se regeldokument (finns på hemsidan, i kansliet samt på informationstavlan). Nummerlappar Skall bäras väl synlig framifrån samt bak på ryggsäcken. En nummerlapp ska hängas upp synligt på tältet i nattlägret. BAMM 10 en nummerlapp synlig framifrån. Skor Spikskor eller skor med metalldubbar får inte användas inne på hotellet i Riksgränsen. GPS GPS som finns i telefoner eller i klockor behöver ej förslutas i ryggsäcken. Dock får klocka med GPS endast användas som höjdmätare och telefon endast användas som kamera eller i nödfall som telefon, allt annat räknas som fusk och kommer leda till diskvalifikation. Övriga GPS:er som ”bara” fungerar som GPS och har en display skall förvaras försluten i ryggsäcken. Överdragskläder Arrangören kan inte ta hand om några överdragskläder som medförs till starten. BAM M 30 Utrustningssäck I BAMM 30 transporterar arrangören ett tält och två sovsäckar/sovsäckssystem per lag till nattlägret och sedan åter till hotellet i Riksgränsen. Utrustningen ska packas i plastsäck, förslutas och märkas med lagnummer. Dessa saker kommer de tävlande lagen att erhålla vid incheckning i tävlingskansliet. Observera att ingen annan utrustning eller proviant får finnas i säcken. BAMM 30 Packning lämnas på anvisad plats intill hotellet.


Start dag 1 BAMM 30, 50 och 70 följer anvisad väg till start. Det finns mycket begränsat antal toaletter i anslutning till startområdet. Incheckning till startfållan Vid passage in i startområdet skall nummerlapp visas upp så att in kan bli avprickade på startlistan. Lag som inte registrerat sig i tävlingskansliet kommer att diskvalificeras. Efter incheckning i startfållan skall den inte lämnas. Startmetod Gemensam start med startsignal. Bergspris BAM M 30, 50 och 70 Första herr-, dam- och mixlag oavsett klass till första kontrollen första dagen erhåller bergspriset. Placering avgörs av stämpling (och spurtdomare) 15 sekunders regel mellan de tävlande inom laget gäller. För att kunna vinna bergspriset måste tävlingen fullföljas. M axtid Maxtiden är 10 timmar under dag 1. Därefter går laget över till Motionsklass. Funktionär har rätt att överföra lag till "Motionsklass" pga. av sen tid eller skada. Kontroller Består av orange/vita orienteringsskärmar, en Sportident enhet samt en stiftstämpel (används om enheten inte fungerar). Invänta ljud och ljussignal vid stämpling. Erhålls ingetdera ska stiftstämpeln användas för stämpling på kartan. Stämplingssystem Stämpelkontroll och tidtagning sker med Sportident. Brickor tillhandahålls av arrangören. Brickorna ska nollställas innan start. Dag 1 är detta gjort av arrangören. I samband med målgång i nattlägret kommer brickan att nollställas inför starten till dag 2. Dag 2 kommer det även att finnas nollningsenheter vid starten. Vid inpassage till start kontrolleras brickorna i en checkenhet (gäller båda dagarna). Varje lag erhåller 2 brickor (en till varje person) som ska monteras runt handleden med medföljande armband och får inte avlägsnas förrän efter avslutad tävling. Observera att båda lagmedlemmarna ska stämpla i samtliga kontroller, se reglerna. Brickorna ska återlämnas efter avslutad tävling. Borttappad bricka skall ersättas med 450 kr.


Nattläger Boende sker på anvisade platser. Tält-toaletter, dricksvatten och diskvatten finns på anvisade platser. Allt skräp skall medföras till Riksgränsen där det kontrolleras i samband med utrustningskontroll. Hjälp utifrån, lag som tar emot hjälp från utomstående i någon form kommer att diskvalificeras. Se mer info i tävlingsreglerna. M ål dag 1 Sker i nattlägret för samtliga lag. Inpassage via målfålla. Målgång med målstämpling när båda lagmedlemmarna är i mål. Efter målstämpling ska brickorna avläsas av funktionär, samt tömmas inför start dag 2. Lag i BAMM 30 hämtar sin utrustningssäck. Start dag 2 Jaktstart tillämpas för lag inom 1 timme efter ledande lag. Se starttid på Nattlägrets anslagstavla. Sker i startfållan i anslutning till Nattlägret. BAMM 30 placerar sina utrustningssäckar (tält och sovsäckar) på anvisad plats. Var observant på ev. banändringar. M ål dag 2 Sker i anslutning till Hotell Riksgränsen för samtliga lag. Placering bestäms vid mållinje varefter lagen ska målstämpla i målenhet (någon meter bakom mållinje). Efter målgång skall utrustningskontroll genomföras först därefter är ni fri att lämna målområdet. Lag som tvingas bryta. Lag som bryter skall anmäla detta till närmaste funktionär. Inga transportmöjligheter finns på fjället. Vill man bli hämtad med helikopter vid avbruten tävling kan helikopter bokas mot gällande taxa på: 0720644366. Vid allvarligare skador kontaktas fjällräddningen (112). Laget som brutit ska även anmäla sig i kansliet/receptionen i Riksgränsen så att vi vet att ni är tillbaka. Kom ihåg att lämna tillbaka Sportident-pinnen (annars sker debitering för förlorad pinne 450 SEK). M otionsklass (ingen behöver bryta!) Lag som bryter dag 1 eller i nattlägret kan fullfölja BAMM utom tävlan i ”Motionsklass” Nya lagsammansättningar kan bildas. Anmäl önskemål till sekretariatet i Nattlägret senast kl. 19.00 Laget erhåller nytt startnummer men behåller Sportident-pinnen.


Sjukvård Tillgång till läkare finns i Riksgränsen efter målgång samt vid nattlägret. Ansvar Tävlandet sker på egen risk! Vi rekommenderar de tävlande att se över sitt försäkringsskydd innan tävlingen. Fjällsäkerhet Ta inga risker utan låt fjället bestämma. Efter banorna förekommer passager av branter, jokkar, glaciärer och snöfält. Vädret kan snabbt förändra fjället. Minusgrader, snö, regn, storm, dimma kan göra vissa vägval olämpliga. BAMM är en löpartävling om ni befinner er i en situation där löpningen har övergått till klättring uppför lodräta ytor bör ni göra ett nytt vägval för er egen säkerhet. Om någonting händer: Håll ihop laget! Om någonting allvarligt inträffar: Ta det lugnt, ta hand om varandra, ta hjälp av andra lag/hjälp andra lag. Larma fjällräddningen (112). Informera funktionärer. Tävlingens säkerhetsplan är upplagd på att 1. Man springer i lag, dvs. 2 personer inom 15 sekunder och kan ta hand om varandra om något händer. 2. Kunna påkalla andra lags uppmärksamhet och hjälp. 3. Lagen har med sig utrustning för att kunna bivackera på fjället och ta hand om små skador. 4. På banan finns några bemannade kontroller vilka har telefonförbindelse till tävlingens läkare och/eller till 112, fjällräddningen. De har även extra förbandsmaterial. 5. För att inte lagen skall känna sig pressade att komma fram till nattlägret eller mål till varje pris (för att inte bli efterlysta) så har vi infört regeln att efterspaning sker tidigast nästa dag. 6. O.B.S. Viktigt är att lag som bryter inte åker hem utan att meddela tävlingsledningen.

Bemannade kontroller/platser Bemanning av kontroller under tävlingen är framför allt till för er säkerhet under tävlingen. Bemannade kontroller är utmärkta på kartan med en ”gubbe”. Dag 1

Från start till kl20.00 eller om alla lag har passerat tidigare.

Dag 2

Från start till kl17.00 eller om alla lag har passerat tidigare.


Utrustningskontroll Samtliga tävlande lags utrustning kontrolleras i målområdet. Funktionärer kommer att utföra kontroll så att lagen har utrustning enligt tävlingsreglerna. Resultat Anslås på anslagstavlor i nattläger, på Hotell Fjället och på hemsidan www.bamm.nu Tävlingen kan följas på BAMM:s facebooksida där det under dagen läggs ut preliminära resultat. Omklädning/dusch I eget boende alternativt på Hotell Riksgränsen. Bastu och dusch finns på Hotell Riksgränsen. Riksgränsen Spa håller öppet under BAMM-helgen enligt tider nedan. Rabatterat inträde, 100kr. I inträdet ingår handduk, bastu, inomhus jacuzzi, pool. Möjlighet att boka drop in massage 20min finns samt utomhus Hot tub som betalas utöver inträde på plats. Fredag 15.00-19.00 Lördag 12.00-20.00 söndag 09.00-12.00 Prisutdelning Priser i huvudsak till första, andra och tredjeplaceringarna samt bergspris. Några priser kommer att utlottas till fullföljande och närvarande deltagare. Plats: Grönan. Öppetider Sportshop Torsdag 12.00 – 21.30 Fredag 05.30 – 07.30, 16.00 –18.00 Lördag 10.00 – 18.00 Söndag 09.00 – 12.00 BAMM t-shirt (Haglöfs Ridge Tee) samt Maurtens Sportdryck kan köpas i sportshopen, även utförsäljning av Haglöfsprodukter kommer att äga rum. Kost och logi, uppladdningsmiddag, BAM M bankett Bokas hos Lapland Resorts, 0980-64100 Tävlings/jury ledning Tävlingsledare: Oskar Svärd +46 720644366 Tävlingsjury: Tävlingsledare, representant ur KBK, representant ur Centrum OK Säkerhetsgrupp: Säkerhetsansvarig Anders Bergwall samt Tävlingsledare

BAMM Tävlings PM  
BAMM Tävlings PM