Page 22

Toimenpide: Kaikki matkailurakentaminen puusta

Tavoite 2. Kunnat edelläkävijänä puurakentamisessa

Toimenpide: Puurakentaminen esille vähintään 15 kuntastrategiaan

Toimenpide: 10 puurakenteista päiväkotia tai koulua Lappiin

Matkailu on Lapissa valtava vetovoima- ja bränditekijä nyt ja tulevaisuudessa. Lapin matkailukeskuksia laajennetaan nyt kovaa vauhtia, ja tavoitteena on, että vuonna 2025 kaikki Lapin matkailukeskusten majoitus- ja palvelurakennukset rakennetaan puusta. Matkailijat ovat alkaneet arvostaa kestävyyskriteereiden täyttämiä matkailukohteita. Puurakenteiset majoitus- ja palvelurakennukset ovat yksi keino vastata kestävyyskriteereihin. Näin Lapissa voidaan korostaa ympäristövastuullisuutta ja luoda viihtyisiä tiloja matkailijoiden ja paikallisten ihmisten käyttöön. Samalla luodaan kysyntää lappilaiselle puutaloteollisuudelle.

Lapin kunnat voivat tulevaisuudessa olla kestävän puurakentamisen edelläkävijöitä. Puurakentaminen voidaan nostaa osaksi kuntien erilaisia strategioita ja puuta voidaan suosia julkisten rakennusten rakennusmateriaaleina. Tavoitteena on, että julkisissa rakennusprojekteissa ainakin selvitetään puurakentamisen mahdollisuus jokaisella kerralla. Lapin kuntien kaavoituskatsauksissa tulevia kuumia rakennusalueita voidaan kaavoittaa puurakentamiselle.

Julkisen sekä yksityisen rakentamisen materiaalivalintoihin voidaan vaikuttaa parhaiten saamalla strategisen linjauksen puurakentamisesta kuntien ja kaupunkien virallisiin strategioihin. Tässä voivat kaikki Lapin kunnat ja kaupungit ottaa mallia esimerkiksi Kemistä, jossa on laadittu Kemin arktisen puurakentamisen toimenpideohjelma. Puuinfon kokoama opas julkisiin hankintoihin auttaa rakentamaan terveen kunnan puulle. Tavoitteena tässä toimenpiteessä on, että vuoteen 2025 mennessä vähintään viidessätoista Lapin kunnassa puurakentaminen on näkyvillä kuntastrategiassa.

Julkisen sektorin tulee olla puurakentamisen edelläkävijä Lapissa. Julkisen sektorin tulisi aina rakennusprojekteissaan ainakin selvittää puurakentamisen mahdollisuus. Mallia voidaan ottaa Pudasjärven kaupungin toiminnasta, sillä siellä on kokonainen hirsikampus, jota tullaan ihailemaan ympäri maailmaa. Lappiin tulee syntyä vähintään 10 uutta puurakenteista päiväkotia tai koulua vuoteen 2025 mennessä.

Lapin Materiaalipankki | Photokrafix

43

Profile for Lapin liitto / Regional Council of Lapland

Lapin Arktisen biotalouden kehittämisohjelma 2018-2025  

Lapin Arktisen biotalouden kehittämisohjelma 2018-2025  

Advertisement