Page 21

6. Puurakentaminen

Kuva 7. Puurakentamisen ympäristöetuja. (Lapin liitto, Tanja Häyrynen, taustalla oleva kuva Juha Sarkkinen).

Katso video:

6.1. Nykytilanne

P

uurakentamisen nykytilanne Lapissa on kohtalainen. Raaka-ainetta puurakentamiselle riittää, mutta paikallista tuotantoa ei ole riittävästi. Puurakentamisen arvoketjun alkupäästä löytyy erilaisia metsäalan yrityksiä, mutta puuraaka-aineen jalostusarvo jää maakunnassa alhaiseksi. Toisaalta lappilaiset hirsirakentajat joutuvat myymään tuottamansa tuotteet eteläiseen Suomeen, sillä Lapissa tilaajia ei ole tarpeeksi. Lisäinvestointeja on kuitenkin uskallettu tehdä, sillä kysyntä näyttää yhä kasvavan. Talotehtaita löytyy Lapista useita, mutta esimerkiksi massiivipuuta valmistavia tilaelementtitehtaita taas ei yhtään. Lapissa ei vielä ole tarpeeksi tietoa puurakentamisen esimerkeistä, joita muualla Suomessa ja ympäri Eurooppaa on jo olemassa. Tietoisuutta tulee aktiivisesti lisätä, jotta muun muassa puurakentamisen kalleuteen liittyviä väärinkäsityksiä saadaan poistettua. Toisaalta myös tietoisuus muuttuvista rakennusmääräyksistä kuten paloturvallisuuteen ja energiatehokkuutteen liittyvistä vaatimuksista on puutteellista. Tämä tieto on erittäin tärkeää esimerkiksi tilaajalle, jotta he näkisivät, etteivät palomääräykset ole enää este puukerrostalorakentamisessa ja että markkinoilla on tarjolla useita eri vaihtoehtoja puukerrostalojen rakentamiseen.

6.2. Tavoitteet ja toimenpiteet

Perusteluja puurakentamisen suosimiselle voidaan hakea myös puuraaka-aineen mukanaan tuomista ympäristöeduista. Suomen kestävästi hoidetut metsät toimivat hiilinieluina. Metsistä kaadetuista puista saadaan raaka-ainetta rakentamiseen. Puurakennukset toimivat niin ikään pitkäaikaisina hiilivarastoina, ja käyttöikänsä jälkeen niistä voidaan saada bioenergiaa, jolloin ilmakehään vapautuu hiilidioksidia, jonka taas sitovat kestävästi hoidetut metsät. Tämä elinkaariajattelu on kuvattu kuvaan 6.

Tavoite 1. Puu yleiseksi rakennusmateriaaliksi

Toimenpide: 10 puurakenteista kerrostaloa Lappiin

Tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä puu on noussut merkittävään asemaan rakennusten päämateriaalina Lapissa. Lappiin tulee syntyä uusia puurakenteisia kerrostaloja, päiväkoteja, kouluja ja muita julkisia rakennuksia. Myös Lapin kasvava matkailu voi ottaa rohkean etukenon ja päättää, että vuoteen 2025 mennessä kaikki matkailurakentaminen kuten majoitus- ja palvelurakennukset rakennetaan puusta.

Muualla Suomessa on jo kova pöhinä puurakenteisten kerrostalojen ympärillä. Nyt on myös Lapin aika tulla mukaan tämän trendin aallon harjalle ja näyttää kyntensä. Lappiin tulee syntyä vuoteen 2025 mennessä vähintään 10 puurakenteista kerrostaloa. Tällä hetkellä Lapissa ei ole yhtään puurakenteista kerrostaloa.

Tavoite 1. Puu yleiseksi rakennusmateriaaliksi Tavoite 2. Kunnat edelläkävijänä puurakentamisessa Tavoite 3. Lisää yrittäjyyttä puurakentamiseen

Puurakentamiseen liittyvän älykkään erikoistumisen osalta Lapissa otettiin merkittävä teknologialoikka, kun Lappian teollinen CLT-oppimisympäristö valmistui vuonna 2014. Alueellisten puurakentamisen osaamiskeskusten syntyminen onkin ollut myös yksi ympäristöministeriön laatiman puurakentamisen toimintaohjelman tavoitteista. Oppimisympäristö ja sen myötä kehittynyt osaaminen antavat valmiudet kehittää maakunnantukkipuuvaroja sahatavaraa korkeamman jalostusasteen tuotteiksi ja edelleen rakenteiltaan moderneiksi rakennuksiksi. Oppimisympäristöä ja Kemin Digipolikseen rakennettua CLT-koetaloa (toteuttajat: Lappia, Lapin AMK, Digipolis) kutsutaan yhteiseltä nimeltään CLT-osaamiskeskukseksi. Uusista puurakenneinnovaatioista juuri CLT:tä pidetään yhtenä potentiaalisimmista rakennusmateriaaleista myös globaalisti. Vuoden 2018 alussa Lappian CLT-oppimisympäristössä on käynnistynyt noin miljoonan euron Teollisen puurakentamisen tuotantoprosessin kehittäminen -investointihanke, jolla oppimisympäristö päivitetään vielä enemmän modernin teollisuuslaitoksen toiminnallisuutta vastaavaksi. Lappian korkeatasoinen CLT-rakenteiden suunnitteluun ja valmistukseen liittyvä osaaminen tunnistetaan teollisuudenalan ammattilaisten joukossa. Hyvin onnistuneet, suurenkin kokoluokan konkreettiset toteutukset ovat vahvistaneetosaamista käytännön tasolla koko prosessin osalta. Prosessissa sovelletaan tietotekniikkaa aina rakennesuunnittelusta tuotannon ohjaukseen saakka.

40

41

Profile for Lapin liitto / Regional Council of Lapland

Lapin Arktisen biotalouden kehittämisohjelma 2018-2025  

Lapin Arktisen biotalouden kehittämisohjelma 2018-2025  

Advertisement