Page 14

4.2. Tavoitteet ja toimenpiteet

Toimenpide: Lappilaista järvikalaa keskuskeittiöihin

Toimenpide: Lappilaista järvikalaa suoramyyntiin

Sinisen biotalouden keskeisin tavoite on, että lappilaiset ihmiset voivat saada lappilaista järvikalaa syötäväksi muun muassa keskuskeittiöiden kautta vähintään kerran viikossa. Pellon kunta teki kesällä 2017 periaatepäätöksen tarjota keskuskeittiön kautta paikallista kalaa vähintään kerran viikossa. Myös muut Lapin kunnat voivat rohkeasti lähteä seuraamaan Pellon esimerkkiä ja nostaa lappilaisen järvikalan näkyvään asemaan omissa strategioissaan ja omilla ruokalistoillaan.

Kaikilla lappilaisilla ihmisillä tulisi olla mahdollisuus hyödyntää lappilaista järvikalaa. Tämän vuoksi erilaisia suoramyyntikanavia täytyy monipuolistaa ja kehittää, jotta niitä voisi jatkossa hyödyntää useat eri toimijat. Suoramyyntikanavana voi toimia esimerkiksi REKO-lähiruokarengas, nettikauppa ja suoraan kalasatamista myynti.

Tavoite 1. Lappilainen järvikala kuuluu kaikille Tavoite 2. Uutta lappilaista asiantuntemusta kalatalouteen Tavoite 3. Yhteistyöstä voimaa

Tavoite 1. Lappilainen järvikala kuuluu kaikille

Puhdasta lappilaista järvikalaa kuuluu jatkossa saada yhä enemmän kaikkiin ruokapöytiin julkisista keskuskeittiöistä matkailuravintoloihin. Kun paikallista järvikalaa

Lapin Materiaalipankki | Photokrafix

saadaan tarjoille matkailukeskuksiin, saadaan lisättyä tietoisuutta Lapin puhtaasta ja maukkaasta järvikalasta ympäri Suomen ja muun maailman.

26

Toimenpide: Logistiikka kuntoon! Ensiarvoisen tärkeää on saada Lapin sinisen biotalouden logistiikka kuntoon. Yksi avaintoimenpide tämän tavoitteen saavuttamiseksi on sähköisen alustan perus-

27

Profile for Lapin liitto / Regional Council of Lapland

Lapin Arktisen biotalouden kehittämisohjelma 2018-2025  

Lapin Arktisen biotalouden kehittämisohjelma 2018-2025  

Advertisement