SompioMining 2015

Page 1

Sompio kairaa pintaa syvemmältä

SompioMining Kaivostoiminnan erikoislehti

Social licence requires transparency. 500 people visited the open day at Kevitsa mine. Kevitsa mine director Alan Delaney’s daughters Sophia (left) and Lily also visited their dad’s work. Page 16.


Mining industry transformation creates opportunities for Finland

T

environment, and especially the good management of mining waters, are both growing concerns, and demand for clean technologies is growing as a result of this. There is also a need to strengthen the benefits that mining activities have for regional development.

Solutions are being sought for improving profitability and productivity through the renewal of technologies and procedures. Efficiency is being sought through measures including the better utilisation of data, as well as digitalisation and the industrial internet, by combining physical activities with models of planning and steering. The state of the

Finland is known and recognised around the world for its technological skills and knowledge in the field, and for good reasons. The foundation for this is its strong mineral cluster in which the suppliers of mining industry technology and services operate. It is an important part of Finnish economic life, and we want to strengthen it further. Its skills and knowledge and its competitiveness are improved through the Green Mining programme of the Tekes, the Finnish Funding Agency for Innovation, whose aim is to raise Finland to the status of a global pioneer of an ecologically efficient minerals industry by 2020. Measures have been identified in the value chain that covers public administration and mines in the sector to the recycling of metals and minerals enabling it to strengthen paths

he FEM – Fennoscandian Exploration and Mining –conference is bringing the players and stakeholders of the industry together for the tenth time already. It is a sign of the importance of dialogue and exchange of ideas now that declining prices of metals, increased environmental demands, and pressures of social acceptability are pushing the mining sector to change. The mining industry has had to adapt its activities to lower prices and a decline in demand. Securing competitiveness requires measures that make it possible to improve efficiency and keep costs down, while at the same time preparing for the rise that follows a slump.

of social, economic and sustainable development. In common growth programmes of export promotion and financing organisations, the promotion of exports of technology companies is greatly emphasised. The growth programme of the mining industry has been launched among the first, offering possibilities for internationalisation both for Finnish technology suppliers and growth companies that offer solutions. Another challenge for mining activities is the social acceptability and responsibility of the activity. In Finland mining research involving the social sciences has, in recent years, reinforced the multidisciplinary approach needed in the field of mining, and has produced research information for a "social operating licence". Practical applications have also been developed actively at the corporate level. A voluntary Network for Sustainable Mining comprising industry and stakeholders and its activities are raising international interest. There is a need to find operating methods that have been jointly recognised as good, and tool kits for the sensible coor-

dination of different interests. The goal of a mining industry that is compatible with sustainable development is also supported by EIT Raw Materials – the European Knowledge and Innovation Community, which is funded by the European Institute of Innovation & Technology (EIT), which activates the commercialisation of research results and supports the founding of new companies with the aim of new corporate activities in the field of minerals. Of the six locations of the concentration, one is located on the Espoo technology campus in Otaniemi. Investments into exploration are declining for a third year running, and this is the case in Finland as well. A persevering search for ore is nevertheless a basic requirement for mining activities in the future, and an investment into the raw material supply for future generations. The aforementioned examples indicate that the Finnish government aims at sustainable use of natural resources

Kaivosteollisuuden uudistuminen luo mahdollisuuksia Suomelle

F

EM – Fennoscandian Exploration and Mining –konferenssiin kokoontuu jo kymmenennen kerran alan toimijat ja sidosryhmät. Se on merkki vuoropuhelun ja ajatusten vaihdon tärkeydestä nyt, kun laskevat metallien hinnat, lisääntyneet ympäristövaatimukset ja sosiaalisen hyväksyttävyyden paineet ajavat kaivosalaa muuttumaan. Kaivosala on joutunut sopeuttamaan toimintaansa hintojen ja kysynnän laskuun. Kilpailukyvyn varmistaminen vaatii toimenpiteitä, joilla parannetaan tehokkuutta ja pidetään kustannukset kurissa, mutta samalla valmistaudutaan laskusuhdannetta seuraavaan nousuun. Kannattavuuden ja tuottavuuden parantamiseen haetaan ratkaisuja teknologioista ja toimintatapojen uudistamisesta. Tehokkuutta haetaan mm. datan paremmalla hyödyntämisellä sekä digitalisaation ja teollisen internetin avulla yhdistämällä fyysiset toiminnot suunnittelu- ja ohjausmalleihin. Ympäristön tila ja erityisesti kaivosvesien laadukas hallinta ovat kasvavia huolenaiheita ja tämän seurauksena puhtaiden teknologioiden kysyntä kasvaa. Myös kaivostoiminnan hyötyjä alueelliseen kehitykseen on tarpeen vahvistaa.

2

Suomi on maailmalla syystä tunnettu ja tunnustettu alan teknologisesta osaamisestaan. Sen perustana on vahva mineraaliklusteri, jossa kaivosteollisuuden teknologia- ja palvelutoimittajat toimivat. Se on tärkeä osa Suomen talouselämää ja sitä halutaan edelleen vahvistaa. Sen osaamista ja kilpailukykyä parannetaan innovaatio- ja innovaatiorahoituskeskus Tekesin Green Mining –ohjelmalla jonka tavoite on nostaa Suomi ekotehokkaan mineraaliteollisuuden globaaliksi edelläkävijäksi vuoteen 2020 mennessä. Julkishallinnon ja alan kaivoksista metallien ja kiviaineksen kierrätykseen kattavassa arvoketjussa on identifioitu toimenpiteitä joilla vahvistetaan alan sosiaalisen, taloudellisen ja taloudellisen kestävän kehityksen polkuja. Viennin edistämis- ja rahoitusorganisaatioiden yhteisissä kasvuohjelmissa panostetaan teknologiayritysten viennin edistämiseen. Kaivosteollisuuden kasvuohjelma on käynnistynyt ensimmäisten joukossa tarjoten kansainvälistymismahdollisuuksia sekä suomalaisille teknologiatoimittajille että ratkaisuja tarjoaville kasvuyrityksille. Kaivostoiminnan haasteena on myös toiminnan sosiaalinen hyväksyntä ja vastuul-

SompioMining

lisuus. Suomessa yhteiskuntatieteellinen kaivostutkimus on viime vuosina täydentänyt kaivosalalla tarvittavaa monitieteisyyttä ja tuottanut ”sosiaalisesta toimiluvasta” tutkimustietoa. Käytännön sovelluksia on kehitetty aktiivisesti myös yritystasolla. Teollisuudesta ja sidosryhmistä koostuva vapaaehtoinen Kestävän kaivostoiminnan verkosto ja sen toiminta herättävät kansainvälistä kiinnostusta. On tarpeen löytää yhteisesti hyväksi koettuja menettelytapoja ja työkalupakkeja eri intressien mielekkäälle yhteensovittamiselle.

on kuitenkin tulevaisuuden kaivostoiminnan perusedellytys ja panostus tulevien sukupolvien raaka-ainehuoltoon. Edellä esitetyistä esimerkeistä ilmenee, että Suomessa hallitus tähtää kestävään luonnonvarojen käyttöön ja vahvaan ympäristövastuuseen. Turhan sääntelyn perkaamisella ja lupaprosessien sujuvoittamisella edistetään elinkeinon kehittymistä. Tässä työssä ympäristönsuojelun tavoitteista ei tule kuitenkaan tinkiä. Ympäristöllisen ja yhteiskunnallisen vastuun vahva noudattaminen ovat keskeisiä menestystekijöitä kaivosyhtiöille sekä Suomessa että maailmalla.

Tavoitetta kestävän kehityksen mukaisesta kaivosteollisuudesta tukee myös Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) rahoittama EIT Raw Materials – the European Knowledge and Innovation Community, joka aktivoi tutkimustulosten kaupallistamista ja tukee uusien yritysten perustamista tavoitteena mineraalialan uusi yritystoiminta. Keskittymän kuudesta toimipaikasta yksi sijaitsee Espoon Otaniemen teknologiakampuksessa.

FEM on kasvanut kuluneiden 20 vuoden aikana Pohjois-Euroopan merkittävimmäksi alan kohtaamispaikaksi. Tapahtuma korostaa Lapin keskeistä roolia Euroopan raaka-ainehuollossa. Onnittelen järjestäjiä pitkäjänteisestä ja tuloksellisesta työstä ja toivotan antoisia ja tuloksekkaita seminaaripäiviä.

Malminetsinnän investoinnit laskevat kolmatta vuotta peräkkäin ja näin on myös Suomessa. Pitkäjänteinen malminetsintä

OLLI REHN Elinkeinoministeri


and a strong responsibility for the environment. Eliminating unnecessary regulation and streamlining the licensing processes advances the development of the business. However, in this process, we must not compromise on the goals of environmental protection. Strongly adhering to environmental and social responsibility are central factors in success for mining companies both in Finland and around the world. In the past 20 years FEM has grown to be the most important meeting place in Northern Europe. The event emphasises the key role that Lapland has in the raw material supply of Europe. I congratulate the organisers for their persevering and successful work and I wish you productive and successful days at the seminar.

OLLI REHN Minister of Economic Affairs

FEM 2015 PROGRAMME SUMMARY Venue: Congress & Exhibition Centre Levi Summit and Hotel Levi Panorama • Technical Programme: Auditorium, Levi Summit (1st floor) • Lunches: Restaurants Okta (1st floor) and Panorama (2nd floor) at Hotel Levi Panorama • Trade Show: Area A: Levi Summit (1st floor) Area B: Levi Summit (ground floor) Area C: Hotel Panorama, Restaurant Vetta (1st floor)

WEDNESDAY 4 NOVEMBER 07:45 - 8:50

Mining & Financing -breakfast with FEM, Borenius Attorneys Ltd and Nasdaq Nordic (by invitation only), Restaurant Panorama, Hotel Levi Panorama (2nd floor)

09:00 - 10:30

Technical Session

MONDAY 2 NOVEMBER

10:30 - 11:00

Coffee/Tea, Trade Show areas A, B & C

15:00 - 18:00

11:00 - 12:30

Technical Session

12:30 - 14:00

Lunch

12:30 - 14:00

Student - Industry Networking Luncheon (by invitation only) Gold Digger Bar, Hotel Levi Panorama (7th floor)

14:00 - 15:30

Technical Session

15:30 - 16:00

Coffee/Tea, Trade Show areas A, B & C

16:00 - 17:20

Technical Session

17:20 - 18:00

Trade Show areas A, B & C

19:00 -

Fennoscandian Mining Night Restaurant World, Spa Hotel Levitunturi

Pre-Conference Short Courses Hyperspectral Core Imaging: an Emerging Technology for Geological and Mining Applications, Geophysics for Geologists Hotel Hullu Poro, Levi

TUESDAY 3 NOVEMBER 09:00 - 16:00

Pre-Conference Short Courses (cont.) Hyperspectral Core Imaging: an Emerging Technology for Geological and Mining Applications, Geophysics for Geologists Hotel Hullu Poro, Levi

12:00 -

Conference Registration Congress & Exhibition Centre Levi Summit (1st floor)

16:00 - 17:00

Media Reception (by invitation only) Gold Digger Bar, Hotel Levi Panorama (7th floor)

THURSDAY 5 NOVEMBER

16:00 - 17:00

Welcome Coffee, Trade Show areas A, B & C

09:30 - 11:00

Technical Session

17:00 - 19:30

Conference Opening • Government Address • EU Commission Address • Main Sponsors’ Addresses • Keynote Speech • Signing ceremony: TSM license for FinnMin • Fennoscandian Mining Award • Agnico Eagle Award

11:00 - 12:30

Lunch

12:30 - 14:20

Technical Session

14:20 - 14:50

Coffee/Tea, Trade Show areas A, B & C

14:50 - 16:20

Technical Session

16:20 - 16:30

Conference Closing

19:30 - 22:00

Ice-breaker Party and Trade Show Opening Trade Show areas A, B & C

FRIDAY 6 NOVEMBER - POST-CONFERENCE EXCURSIONS 07:45 - 16:15 07:45 - 17:15

Kittilä Mine, Agnico Eagle Finland Oy Kevitsa Mine, First Quantum Minerals Ltd

SompioMining

3


Sustainable extractive industry through a national action plan

T

he “Making Finland a leader in the sustainable extractive industry” action plan was launched on 29th April 2013. The dialogue between the industry and its stakeholders began with a round table discussion, where a common vision was established. The discussion was chaired by the Prime Minister Jyrki Katainen, Minister of Economy Jan Vapaavuori, Minister of Labour Lauri Ihalainen and Minister of Environment Ville Niinistö. Round table was followed by ten expert working groups that consisted of more than 150 experts representing industry, academia, research organizations, NGOs and administration. The groups prepared concrete proposals for measures, and an action plan consisting of 35 proposals was prepared.

Aleksi Malinen.

The plan includes measures to be taken by different stakeholders in order to enhance Senior Adviser, Mineral Policy Riikka AaltoFinland´s leading position in the field of nen. sustainable extractive industry. The plan includes voluntary actions from the industry in order to obtain society´s support for its activities. Proposals for improving the operating conditions for the extractive industry plan so far have been those concerning adare made with regard to administration, trai- ministrative processes, export, education, ning and infrastructure. These measures training and research, and international are the responsibility of public administra- cooperation. tion. Measures concerning international cooperation, export promotion, data mana- The companies are responsible for the gement and exchange of experiences are implementation of the voluntary actions of also included in the action plan. The measu- the industry. Enhancement of the impleres are proposed to be executed by 2019. mentation, coordination and reporting of The execution of the action plan has been the progress has been the responsibility supervised by a steering group that con- of the branch organizations (The Finnish sists of representatives from industry, ad- Mining Association FinnMin, Infra Contracministration and various stakeholders. The tors Association In Finland, Finnish Natural steering group has been chaired 2013-2015 Stone Association and Metals Industry). The by Permanent Secretary Erkki Virtanen, the mining industry has good cooperation with Ministry of Employment and the Economy. the stakeholders in Network for SustainabPermanent Secretary Hannele Pokka from le Mining. The network was founded in May the Ministry of Environment has acted vice 2014, and offers a neutral forum for the col-chair. The prioritized actions of the action- laboration between mining sector and the

Kuva: Lapin liitto Above ordinary, kullanvalua AgnicoEaglen kaivoksella Kittilässä. Foto: Regional Council of Lapland, Above ordinary, gold-casting at Agnico-Eagles mine in Kittilä.

4

SompioMining

stakeholders. The measures taken in the field of administrative processes have been the study of permitting processes and of land use planning processes. This study serves even one of the objectives set in Prime Minister Sipilä´s Government Programme: Structural reforms and Government measures aimed at reducing regulation and red tape will influence operating conditions for businesses. Several actions have been taken or are ongoing even when it comes to environmental safety of the mines. Two guidebooks published by the Ministry of Employment and the Economy have been updated: Exploration in protected areas, the Sámi homeland and reindeer managing area, and Environmental Impact Assessment Procedure for Mining Projects in Finland. These guidebooks can be found in the internet in Finnish and in English. In the field of education and knowledge several projects have been carried out by different actors. Some projects are ongoing. The report on the need for workforce and knowhow in natural stone, aggregates and mining industries and the observations made in the related service sector has been delivered to a working group in the Ministry of Education and Culture that proactively coordinate and prepare for the educational needs. A research strategy for Finnish extractive sector was prepared by the industry together with research institutes and academia. The strategy was published in April 2015. Sustainable growth and global business lies on research and knowledge, and requires deepening of core know-how, development of research and pilot infrastructure and the effective use of that as well as cooperation and networking both nationally and internationally. International cooperation is done both on Nordic and European level. Additionally

there is bilateral cooperation with certain countries. Mining is an important issue even within Arctic and Barents cooperation. When it comes to European Union and promotion of the Finnish agenda, the ministry has had activities where cleantech, bioeconomy, resource efficiency and mining have been combined. The measures on sustainable use of raw materials and circular economy, the development of operational environment and incentives and rewards are to be integrated into daily work of various agencies. The implementation of the measures can be supervised in the performance management of the agencies. The implementation of the action plan is followed not only by developments within specific measures but even with indicators reflecting the general development of the sector. Several of the indicators mentioned in the action plan the monitoring and collecting of data requires development of new processes. Efforts put to this have been very restricted so far. The implementation of the action plan continues. The coming measures deal with data management and improvements in exchange of information, the streamlining of administrative processes, promoting of export and investments, development of knowledge including education and implementation of research strategy, and of course the ever so important international cooperation.

Action plan material in English can be found at www.tem.fi More information Senior Adviser, Mineral Policy RIIKKA AALTONEN Development Manager MAIJA UUSISUO


Toimenpideohjelmalla kestävää kaivannaisteollisuutta

K

estävän kaivannaisteollisuuden toimintaohjelma julkistettiin 29.4.2013. Ohjelmaa lähdettiin työstämään pääministeri Jyrki Kataisen, elinkeinoministeri Jan Vapaavuoren, työministeri Lauri Ihalaisen ja ympäristöministeri Ville Niinistön johdolla käytyjen pyöreän pöydän keskustelujen seurauksena syksyllä 2012. Kymmenessä asiantuntijatyöryhmässä yli 150 asiantuntijaa eri organisaatioista pohti kestävän kaivannaisteollisuuden elementtejä eri näkökulmista ja työsti ehdotuksia. Ehdotusten pohjalta koostettiin 35 konkreettista toimenpidettä sisältävä toimenpideohjelma.

prosessien, viennin edistämisen, koulutuksen ja tutkimuksen sekä kansainvälisen yhteistyön toimenpiteitä.

Ohjelma sisältää toimenpiteitä, joilla eri tahot edistävät Suomen kestävän kaivannaistoiminnan edelläkävijyyttä. Ohjelmassa on teollisuuden omia, vapaaehtoisia toimenpiteitä yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden saavuttamiseksi. Toimintaympäristöä kehitetään hallintoon, koulutukseen ja infrastruktuurin liittyvillä toimenpiteillä. Näissä toteuttamisvastuu on pitkälti julkissektorilla. Lisäksi ohjelma sisältää kansainväliseen yhteistyöhön, viennin edistämiseen, tiedon hallintaan sekä tiedon ja kokemusten vaihtoon liittyviä toimenpiteitä. Näissä toimenpiteissä kaikki toimialaan liittyvät osapuolet ovat vastuussa toteutuksesta. Toimenpiteet on esitetty toteutettavaksi vuoteen 2019 mennessä.

Hallinnon kehittämisen kokonaisuudessa on tarkasteltu lupa- ja kaavoitusmenettelyjen toimivuutta sekä kaivosten ympäristöturvallisuutta. Tehty selvitys palvelee myös Sipilän hallituksen hallinnon sujuvoittamistavoitteita. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemista oppaista, ”Opas malminetsintään suojelualueilla sekä saamelaisten kotiseutualueella ja poronhoitoalueella” sekä ”Opas kaivoshankkeiden ympäristövaikutusten arviointiin”, on julkaistu uudet, päivitetyt versiot. Nämä julkaisut löytyvät sekä suomen että englanninkielisinä verkosta niin ministeriön kuin kaivosviranomaisenkin sivuilta.

Ohjelman toteutusta on 2013-2015 ohjannut kestävän kaivannaisteollisuuden ohjausryhmä, jossa on teollisuuden, hallinnon ja eri sidosryhmien laaja edustus. Ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut kansliapäällikkö Erkki Virtanen (TEM) ja varapuheenjohtajana kansliapäällikkö Hannele Pokka (YM). Toimintaohjelman toteutus käynnistettiin priorisoiden hallinnon

Teollisuuden vapaaehtoisten toimien toteuttaminen on yritysten vastuulla. Toteutuksen edistämisestä, koordinoinnista ja raportoinnista ovat vastanneet kunkin alatoimialan teollisuusjärjestöt (Kaivosteollisuus ry, Infra ry, Kiviteollisuusliitto ry ja Metallinjalostajat ry). Suomessa kaivosteollisuus ja sen sidosryhmät tekevät tiivistä yhteistyötä Kestävän kaivostoiminnan verkostossa. Toukokuussa 2014 perustettu verkosto tarjoaa neutraalin foorumin kaivosalan ja sen sidosryhmien väliselle vuorovaikutukselle.

Vienninedistämistoimien suunnittelun pohjaksi valmistui keväällä 2014 Suomen kaivannaisalan teknologian ja palvelujen tarjooman selvitys. Finpron vetämä kaivosteollisuuden teknologiaviennin ja Suomeen sijoittuvien investointien edistämisen kolmivuotinen kasvuohjelma käynnistyi vuoden 2015 alussa. Ohjelman tavoitteena on edistää kaivosklusterin liikevaihdon kasvua, luoda uusia kansainvälistymiskykyisiä yrityksiä ja synnyttää uusia työpaikkoja.

Ohjelman puitteissa tehdään kohdennettuja aktiviteetteja ja toteutetaan ne järjestäytyneesti ja tavoitteellisesti. Kasvuohjelma sisältää sekä suomalaisten kaivosteknologian PK-yritysten kansainvälistämisen ja viennin kasvattamisen että ulkomaisten investointien hankinnan Suomeen. Kasvuohjelma toteutetaan Team Finland yhteistyönä valituissa kohdemaissa. Koulutukseen ja osaamiseen liittyviä hankkeita on eri toimijoiden toteuttamina ollut useampia. Osa hankkeista jatkuu edelleen. Jo valmistunut selvitys ”Työvoiman ja osaamisen tarve kivi-, kiviaines- ja kaivosteollisuudessa sekä niiden palvelutuotannossa” on toimitettu edelleen opetus- ja kulttuuriministeriöön ja selvityksen havaintoja hyödynnetään koulutustarpeiden ennakointi- ja koordinointityössä. Suomen kaivannaisalan tutkimusstrategiaa laadittiin yhteistyössä alan tutkimuslaitosten ja teollisuuden kanssa. Valmistelutyössä hyödynnettiin muun muassa verkkokyselyä. Strategia julkistettiin 21.4.2015. Tutkimukseen ja osaamiseen tukeutuva kestävän kasvun ja globaalin liiketoiminnan syntyminen edellyttää muun muassa ydinosaamisen syventämistä, tutkimus- ja pilotointi-infran kehittämistä ja sen tehokasta hyödyntämistä sekä yhteistyötä ja vahvaa verkottumista. Kansainvälistä yhteistyötä toteutetaan sekä pohjoismaisella että EU-tasolla. Lisäksi kahdenvälisten sopimusten puitteissa on yhteistyötä käynnissä muutamien muiden maiden kanssa. Kaivannaisalalla on merkittävä rooli myös niin arktisen alueen kuin Barentsin alueenkin yhteistyössä. Kaivannaisalan asioihin liittyvää EU –vaikuttamista on toteutettu TEM:ssä yhteistyössä cleantech-, metsä-/biotalous- ja materiaalitehokkuusohjelmien kanssa.

Toimenpiteet, jotka liittyvät kestävään raaka-aineiden käyttöön ja kiertotalouteen, toimintaympäristön kehittämiseen sekä kannustaminen ja palkitseminen integroidaan eri virastojen normaaliin toimintaan ja niitä seurataan mm. asianomaisten virastojen tulosneuvotteluissa. Ohjelman toteutumista ja vaikuttavuutta seurataan toimenpiteiden edistymisen lisäksi alan yleistä kehitystä mittaavilla indikaattoreilla. Useiden toimintaohjelmassa mainittujen indikaattoreiden kohdalla mittareiden ja seurantatiedon kerääminen edellyttää uusien menettelyjen kehittämistä. Mittareiden ja seurantatiedon kehittämiseen on panostettu toistaiseksi varsin rajallisesti. Toimenpideohjelman toteutus jatkuu. Tulevat toimenpiteet liittyvät tiedonhallinnan ja -kulun kehittämiseen ja hallinnon sujuvoittamiseen. Viennin ja investointien edistäminen on nykyisessä taloustilanteessa keskeistä. Osaamisen kehittäminen mukaan lukien sekä koulutuksen kehittämisen toimet että tutkimusstrategian toimeenpano ovat tärkeitä, jotta olemme ”valmiina” kun alan sykli kääntyy ylöspäin. Toimialan globaali luonne edellyttää jatkuvaa satsausta kansainväliseen yhteistyöhön ja sen edistämiseen. Jotta toimenpideohjelman vaikuttavuudesta saataisiin selkeää seurantatietoa, tullaan indikaattoreiden ja mittareiden kehittämiseen panostamaan jatkotyössä. Toimenpideohjelman aineisto löytyy työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta, www. tem.fi. Lisätietoja Kehittämispäällikkö Maija Uusisuo

Kuva: Lapin liitto Above ordinary,poraustaAgnicoEaglen kaivoksella Kittilässä. Foto: Regional Council of Lapland, Above ordinary, drilling into Agnico-Eagles mine in Kittilä.

SompioMining

5


Mining in Lapland and its challenges

“On behalf of myself and the Regional

Council of Lapland, I am pleased to welcome you all to Lapland, Levi and the FEM conference!”

MIKA RIIPI

County Governor, Regional Council of Lapland

Samu Rötkönen.

T

he Finnish mining boom of the early 21st century is over. The global economic situation has had a negative impact on the growth prospects in the field, and the unfortunate case of Talvivaara has stained its image. However, the occasional attempts to paint the extractive field as something in its twilight are completely unfounded. Examination of the history of the extractive field reveals its sensitivity to trends – even in Finland, it has been declared on several occasions that there are no more ore deposits in our country that can be profitably exploited. Nevertheless, our soil is rich; we already know of many promising ore deposits in different parts of Lapland, and I dare say that there are many more we have yet to find. This national wealth, which has formed over billions of years, can stand to wait for better economic times. Now we just have to be patient and take advantage of the time we have: We must keep education in the field strong, shape up the licensing processes, facilitate efficient ore prospecting and invest in new technology. The decision that was made a little over a month ago to freeze the Sokli project was regrettable for the entire national economy and for Eastern and Central Lapland in particular. The examples of Sodankylä and Kittilä show the kind of growth thrust that large investments can give to the regional economy and how they can enable new business and growth. Lapland, and Eastern Lapland in particular, could definitely have used this kind of boost right now. However, the ore deposit in Sokli is still there and will remain. Despite the big and unfortunate news in the field, we must keep in mind that all three mines operating in Lapland have made significant investments recently and have relatively stable outlooks. The field has also taken great leaps forward in the areas of environmental and social responsibility. I am especially pleased about the recently established Network for Sustainable Mining; led by its chairperson, Permanent Secretary Hannele Pokka, and Secretary General Eero Yrjö-Koskinen, it has done great work towards introducing new operational models. So the extractive field does have faith in the future. Here in Lapland, we are not content to just monitor the progress of individual projects but we also strive to accomplish things on the strategic level. Based on

6

clusters that utilise the natural strengths of the areas in an innovative way. We have launched several projects to implement the targets set for the model areas. Their target group includes industrial and mining service businesses and the essential interest group of industrial and mining customers or processors of natural resources. Functioning mines and active exploration form the framework of the cluster. We are now striving to systematically support the competitiveness, growth and internationalisation of the small and medium-sized service companies operating in the field. In addition to development on the strategic level, safeguarding the operating conditions of the field on a practical level remains a challenge in the field. This is the right time to act: Juha Sipilä’s Government Programme named the improvement of licence processes as one of its central aims, along with promoting new growth and making nature policy fair and open. Many questions culminate in the latter challenge. Approximately 10 per cent of the area of Finland is protected, and in Lapland the figure is over 50 per cent. We have now, with good cause, been roused to ask about the future situation of the protected areas – what is their utility value to the people of Lapland and what can be done in them? It is on these topical themes that we are meeting here in Levi once more at the 10th Fennoscandian Exploration and Mining conference. The event has grown in size, become more international and always evolved with the times. I hope that this time, too, we can reflect on the future of the field and the ingredients of success throughout the Fennoscandian region together here at Levi – learning from history and believing in the future! On behalf of myself and the Regional Council of Lapland, I am pleased to welcome you all to Lapland, Levi and the FEM conference!

our own strategy for Arctic specialisation, we have made developing the field as part of other business life one of the regional focus areas. Our aim is to be a pioneer of the sustainable processing of natural resources and promotion of the circular economy wit-

SompioMining

hin the EU. We have got off to an excellent start: Lapland was elected as one of the model areas for cluster development in Europe along with six other top areas. The model areas were selected to develop and implement new European operating principles for

MIKA RIIPI County Governor, Regional Council of Lapland


Cargo Space Available

• Ice melting • Pipe thawing • Well thawing • Also machinery and equipment cleaning

Oulu - Rovaniemi - Ivalo

Equipment: Steamrator MHC-700 Max power: 200 KW

ANX-Palvelut OY Esa Karppinen Tel. 044-290 6346

esa_karppinen@luukku.com VAT number: 2446185-6 Ivalontie 2042, 99600 Sodankylä, Finland

Kuljetus- ja konepalvelut Transport and Machine services

Machine services Snow and Earthworks +358 400 391 023

Freight Transport

+358 40 574 5298

Hilli Ky

hillit@kuljetusjakonepalveluhilli.fi www.kuljetusjakonepalveluhilli.fi

The Oulu Mining ICT Consortium is building a real-time monitoring system for Mines The Consortium is building a state-of-the-art information sharing platform for Mines: The Platform will increase productivity, safety and environmental care. It can be deployed as a complete solution by each of the consortium members, or purchased in parts from consortium partners. The City of Oulu aka ‘The

Wireless Valley’ is by many reputable sources considered to be one of the most important and advanced technology communities in the world. Today one could say, Oulu is very much on the cutting edge when it comes to the development of wireless competence in Europe. There are many reasons

why Oulu has become ‘wireless central’ - for a long time, Oulu has been amongst the highest R&D dense areas in the world and known for the largest technology park in Europe. The University of Oulu is not only one of the largest universities in Finland but has the most advanced technological University. In addition, the col-

Minding of mining

laboration network between companies, university and research institutes is very well organized and highly effective. Nowadays Oulu thrives off the development of the most known wireless technologies - RF, NFC/ RFID, remote sensors, data security and much more. Information combined

from all activities helps to increase productivity Due to toughening global competition, lower prices and fluctuating exchange rates, countries need to innovate in order to become more competitive and reach new levels of productivity. Vendors in the mining industry have been updating their ICT solutions, to imp-

rove productivity. This trend has resulted in ‘Information silos’, where the information management system is not effectively communicating with other systems. I.e. the communication within the information silo is vertical, making it difficult to create an overall real-time picture.

From mine to mine Limestone-based products for the mining industry. www.nordkalk.com

Pöyry offers a comprehensive range of consulting services and engineering solutions also for mining and metals companies. Our specialities include mineral resource and reserve estimations, open pit optimization, and CAPEX and OPEX estimations in mining and rock mechanical modelling. We also offer analysis for stability evaluations in open pits as well underground. www.poyry.com

SompioMining

7


Kittilä is the home of tourism and mining

35

years ago, Kittilä was a very ordinary rural municipality in the wilds of Lapland. The population earned their money from agriculture and forestry, some light industry, construction, commercial services and public services in line with a municipality of 5 000 inhabitants. Tourism was in its infancy.

Then it started to happen. Matti Huuskonen, the then Chairman of the Union of Technicians became interested in developing the centre of Levi. The opening of Levi Spa represented the dawning of a new era of tourism. This was brought about by the combined efforts of local entrepreneurs, professional unions and the local municipality. In a couple of decades, Levi was racing

8

to be first among downhill ski centres. After that, we are no longer talking about just ski centre, rather an all-year-round international tourist centre. This development, of course, the airport nearby has been a key factor. So, over the course of 20 or so years, Kitillä has developed radically from a traditional rural municipality into a strong tourism co-operative.

creasing to around 950 in summertime. Currently, 52% of the mine’s employees live within Kittilä, while over 90% come from Lapland. Kittilä is in a very strong position with regard to employment, compared with other rural municipalities in Lapland, comparable only with Sodankylä, which is also a mining county.

And the change continues. In 2006, construction work began on Suurikuusikko gold mine, Canadian company Agnico begain mining operations in 2009. So Kittilä learned how to be a mining county, in addition to a tourist destination.

It is also expected that many workers who commute from elsewhere will eventually settle in Kittilä. I believe this will be the case. The Gold Mine is a gold mine for the county in many ways. Effects such as population growth, activity and increase in tax revenue are generally acccepted impacts. But there are a couple of other important consequences too. First, the mining company is exemplary

A great deal has happened in six years. The mine employs more than 600 workers throughout the year, with the numbers in-

SompioMining

in its co-operation and interaction with the tourism industry. There is regular contact between Agnico Eagle and the tourism industry, setting a prime example of what can be achieved with co-operation. Secondly, the mining company has brought to Finland a new standard of quality requirements. Their high standards run throughout the entire organization. This is the future requirement for all those companies that operate in an open competitive market. Kittilä is now a strong tourism and mining county. The municipality's attitude and commitment is in no doubt - we support with all availbale means both of these, our cornerstones. KYÖSTI TORNBERG Mayor of Kittilä


Kittilä on matkailu- ja kaivoskunta

35

vuotta sitten Kittilä oli aivan tavallinen maaseutukunta Lapin perukoilla. Väestö sai toimeentulonsa maa- ja metsätaloudesta, pienteollisuutta oli jonkun verran, rakentaminen oli tasaista, kauppapalvelut sekä julkiset palvelut olivat tavanomaisen 5 000 asukkaan kunnan tasolla. Matkailu oli alkutekijöissään. Sitten alkoi tapahtua. Teknisten Liiton puheenjohtaja Matti Huuskonen saatiin kiinnostumaan Levistä. Levin kylpylä edusti uutta matkailuaikaa. Iso pyörä oli yrittäjien, ammattiliittojen ja kunnan yhteisponnistuksin saatu liikkeelle. Parissakymmenessä vuodessa Levi porhalsi laskettelukeskusten ykköseksi. Ja sen jälkeen emme enää puhu laskettelukeskuksesta vaan ympärivuotisesta kansainvälisestä matkailukeskuksesta.

Tässä kehityksessä luonnollisesti lentokenttä on ollut keskeinen tekijä. Siis parissakymmenessä vuodessa Kittilässä tapahtui radikaali kehitys perinteisestä maaseutukunnasta vahvaksi matkailukunnaksi. Mutta muutos on jatkunut senkin jälkeen. Vuonna 2006 alkoi rakennustyöt Suurikuusikossa kultakaivoksen pystyttämiseksi. Kanadalaisen Agnico Eaglen kultakaivos aloitti toiminnan 2009. Tämän myötä Kittilän piti opetella olemaan matkailukunnan ohella myös kaivoskunta. Kuudessa vuodessa on tapahtunut paljon. Kaivos työllistää ympärivuotisesti runsaat 600 työntekijää ja kesällä työntekijöitä on parhaimmillaan noin 950. Tällä hetkellä työntekijöistä 52 % asuu Kittilässä ja yli 90 % Lapissa. Kittilän työpaikkaomavaraisuus onkin Lapin maaseutukunnista aivan omaa

luokkaansa Sodankylän ohella – kaivoskuntia molemmat. Lienee myös odotettavissa, että 52 % ei ole katto vaan lähivuosina monet muualta pendelöivät muuttavat Kittilään ja prosenttiluku kasvaa. Näin uskon. Kultakaivos on kultakaivos monessakin mielessä. Verotulot ja yleinen toimeliaisuus sekä väkiluvun kasvu ovat yleisesti tunnettuja tosiasioita. Mutta on pari muutakin asiaa, jotka ovat merkittäviä yleiseltä kannalta. Ensiksi: kaivosyhtiö on esimerkillisesti toiminut yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa matkailuelinkeinon kanssa. Vuorovaikutus on säännöllistä ja lienee niin, että Agnico Eaglen ja matkailuväen yhteistoiminta käy malliesimerkiksi laajemminkin. Toiseksi: kaivosyhtiö on tuonut Suomeen uuden standardin ja tason laatuvaatimuksille. Korkean laadun vaatimus käy läpi koko

organisaation. Tämä on tulevaisuuden vaade kaikille niille yrityksille, jotka toimivat avoimilla kilpailluilla markkinoilla. Kittilä on nyt vahva matkailu- ja kaivoskunta. Kunnan asenteesta ja sitoutumisesta ei ole epäilystä. Me tuemme kaikin käytettävissä olevin keinoin molempia kivijalkojamme.

KYÖSTI TORNBERG Kunnanjohtaja Kittilä

Reliable Mining Services since 1965

We are one of the biggest Mining Service provider in Finland. The central areas of operations are: Mining services Traffic routes Industrial excavation Harbours and dams Our areas of expertise are blasting and hauling big volumes of earth.

Contact us: Business Area Director Kari Tiikkaja Project Manager Vesa Vaaranta

+358 500 798 432 +358 400 165 775

E. Hartikainen Ltd. Pamilonkatu 31, 80130 Joensuu, Finland. www.hartikainen.com

SompioMining

9


The Effects of Mining in Sodankylä

W

ith the opening of the Kevitsa mine in the municipality of Sodankylä, the population began to increase in 2010. Our town’s image has become significantly more international. Many of those returning wonder whether this is the same quiet, compact as ten years ago. The atmosphere in the town is livelier and more attuned to the future than in years. The municipality’s population increased because of mining activities until 2013, but last year it began to fall again. Immigration as a consequence of mining has not been enough to offset the decline in population due to aging. A decrease of employment in other sectors has also contributed to the downturn. However, at the beginning of this year, the municipality had over 600 more people than the forecast Statistics Office had estimated.

Sodankylä’s municipal tax revenues have grown faster than any other county. For example, between 2013 - 2014 tax revenue growth totalled 2.4 million, representing an annual rise of 7.4%. In the corresponding period in Finland, the average municipal tax revenues rose only 1.4%. I believe that in additional to creating jobs, the multiplier effects of the Kevitsa mine have a positive impact on the development of the regional economy, and thus municipal tax revenue. We can only guess what the tax revenue in the municipality would look like without the jobs that Kevitsa has brought. I think that criticism of the mine comes from a lack of public knowledge mixed with fear of environmental pollution. Foreign mining companies have been criticised over the fact that they do not pay taxes in Finland. A surprising number of state-owned companies actually pay little or no taxes at all in

their home country, mining companies are therefore not exceptions in this case. The protracted period of global economic recession in which we now find ourselves, has also affected the mining industry. Demand for raw materials has decreased and, in particular copper and nickel prices are lower than in decades. Can we afford to weaken the opportunities for the mining companies further, solely on the basis of ignorance or prejudice? In my opinion, enhancing the dialogue between the general public and other stakeholders would contribute to the emergence of mutual trust and thus enable the development of the mining industry in Finland. People increasingly need reliable information on mines and their operation. Misunderstanding and even conflict can arise from misinformation. I participated in the Network for Sustainable Mining as a representative and trustee of So-

dankylä. The Network's vision is that Finland has the opportunity to become a pioneer of accountability in the mining sector. The aim is to improve the conditions for sustainable mining in Finland. Mining operations can be carried out responsibly, taking into account the needs of other industries, people and nature. The network also disseminates a variety of information about mining activities. The newly completed Corporate Social Responsibility report contains information on –among other things- the impact of mining on neighbouring regions, company’s pay, community taxes, emissions into the environment, industrial safety and mining company’s cooperation with stakeholders. The report is available at: http://www.sitra. fi/ekologia/vastuullinen-kaivostoiminta.

VILJO PESONEN Mayor of Sodankylä

Kaivostoiminnan vaikutukset Sodankylässä

K

evitsan kaivoksen avaamisen myötä Sodankylän kunnan väestömäärä kääntyi kasvuun vuonna 2010. Kyläkuvamme on vilkastunut ja kansainvälistynyt merkittävästi. Moni paluumuuttaja ihmetteleekin, onko kyseessä sama hiljainen taajama kuin kymmenisen vuotta sitten. Tunnelma Sodankylässä on virkeämpi ja tulevaisuuteen suuntautuneempi kuin vuosiin. Kaivostoiminnan lisääntymisen myötä kunnan väkiluku kasvoi vuoteen 2013 saakka, mutta viime vuonna se kääntyi taas laskuun. Pelkästään kaivosten edesauttama paikkakunnalle muutto ei ole riittänyt tasoittamaan väestön vanhenemisesta johtuvaa väkiluvun laskua. Myös muilta toimialoilta vähentyneet työpaikat ovat osasyy negatiiviseen kehitykseen. Kuluvan vuoden alussa kunnassa oli kuitenkin yli 600 asukasta enemmän kuin tilastokeskuksen tekemässä ennusteessa aikoinaan arvioitiin.

10

Sodankylän kunnan verotulot ovat kasvaneet muuta maata nopeammin. Esimerkiksi vuosina 2013 – 2014 verotulojen kasvu oli yhteensä 2,4 miljoonaa euroa, eli vuosittaista nousua kertyi 7,4 %. Vastaavana ajanjaksona Suomessa keskimäärin kuntien verotulot nousivat vain 1,4 %. Uskon, että juuri Kevitsan luomat työpaikat ja kaivoksen kerrannaisvaikutukset aluetalouteen näkyvät kunnan hyvänä verotulokehityksenä. Voimme vain arvailla, miltä verotulojen kehitys kunnassa näyttäisi ilman Kevitsan tuomia työpaikkoja. Kritiikki kaivostoimintaa kohtaan johtuu mielestäni sekä suuren yleisön tiedon puutteesta että ympäristöön kohdistuvien haittojen pelosta. Ulkomaisia kaivosyhtiöitä kritisoidaan myös siitä, etteivät ne maksa veroja Suomeen. Yllättävän moni valtionyhtiökään ei maksa veroja lainkaan kotimaahan tai maksaa veroja hyvin vähän, kaivosyhtiöt ei-

SompioMining

vät siis ole tässä asiassa poikkeuksia. Pitkään jatkunut globaali talouslama näkyy omalta osaltaan myös kaivosteollisuudessa. Raaka-aineiden kysyntä on vähentynyt ja muun muassa kuparin ja nikkelin hinnat ovat alempia kuin vuosikymmeniin. Onko meillä varaa heikentää kaivosyhtiöiden mahdollisuuksia entisestään pelkästään tietämättömyytemme tai ennakkokäsitystemme perusteella? Mielestäni yleisen tiedon ja eri sidosryhmien välisen vuoropuhelun lisääminen edesauttaisivat keskinäisen luottamuksen syntymistä ja siten mahdollistaisivat myös kaivosteollisuuden kehittymistä Suomessa. Ihmiset tarvitsevat yhä enemmän luotettavaa tietoa kaivoksista ja niiden toiminnasta. Luulon varassa syntyy herkästi väärinymmärryksiä ja jopa konflikteja. Olen osallistunut Kestävän kaivostoiminnan verkoston toimintaan Sodankylän edustajana ja edunvalvojana. Verkoston vision

mukaan Suomella on mahdollisuus nousta vastuullisuuden edelläkävijäksi kaivosalalla. Tavoitteena on kehittää kestävämmän kaivostoiminnan edellytyksiä Suomessa. Kaivostoimintaa voidaan harjoittaa vastuullisesti huomioiden muiden elinkeinojen, ihmisten sekä luonnon tarpeet. Verkosto välittää myös monipuolista tietoa kaivostoiminnasta. Vastikään valmistunut yhteiskuntavastuuraportti sisältää tietoa muun muassa kaivostoiminnan vaikutuksista lähialueisiin, yhtiöiden maksamista yhteisöveroista, kaivosten ympäristöpäästöistä, työturvallisuudesta sekä kaivosten yhteistyöstä sidosryhmien kanssa. Raportti on kaikkien luettavissa osoitteessa: http://www.sitra.fi/ ekologia/vastuullinen-kaivostoiminta.

VILJO PESONEN Sodankylän kunnanjohtaja


Sodankylän kunta toivoo uudistusta kaivoslakiin Sodankylän kunta on jättänyt Suomen elinkeinoministeri Olli Rehnille kirjeen, jossa kunta esittää kaivoslain päivittämistä. Sodankylä on merkittävä kaivospaikkakunta Suomessa. Kunnassa sijaitsee louhosmäärältään Suomen suurin toiminnassa oleva kaivos, Kevitsa. Lisäksi alueella on lukuisia lupaavia malmiesiintymiä. Sodankylän kunta on tuonut esille sen, ettei nykyinen kaivoslaki ole kaikilta osiltaan ajantasainen. ”Julkisuudessakin on esitetty, että kaivoslakia tullaan mahdollisesti päivittämään. Mielestämme huomiota tulisi kiinnittää erityisesti seuraaviin asioihin: kaivostoiminnan sosiaaliseen hyväksyttävyyteen kaivosten elinkaariajatteluun kaivosten edellyttämien liikenneyhteyksien parantamiseen kaivostoiminnan lupakäytäntöjen nopeuttamiseen”, Sodankylän kunnan kirjelmässä todetaan. Sodankylän kunnan edustaja on ollut mukana kunnan edustajana kaivosten YVA-oppaan työryhmässä. Kaivoslain mahdollinen päivittäminen olisi jatkoa YVA-oppaan laatimiselle. Sodankylän kunta toivookin, että kaivoslain päivittäminen käynnistyisi ja päivitystä valmistelevaan työryhmään nimettäisiin edustaja Sodankylän kunnasta. Sodankylän kunta on esittänyt elinkeinoministeri Rehnille kutsun tulla tutustumaan Sodankylän kunnan alueen kaivosteollisuuteen ja muuhun elinkeinotoimintaan.

INTERESTED IN THE COMPETITION?

Karelian Gold Rush 2015 is a global exploration challenge organised by Endomines Oy. Endomines is planning to make public all its relevant exploration data from the 40 km-long Karelian Gold Line, within the Archaean Ilomantsi Greenstone Belt in eastern Finland. The competition is open to everybody! The data will be officially released on November 4th at the Endomines Booth (A11) at the FEM 2015 meeting in Levi, Finland. All data will be simultaneously available for download from the official website at goldrush.endomines.com

REGISTRATION IS OPEN Propose your own ideas and submit your entries for our next exploration target and become the winner of the challenge! More information at goldrush.endomines.com

Prizes: 1st ...........€40,000 2nd ...........€20,000 3rd ...........€10,000 4-8th..........€2,000

SompioMining

11


Mining in a reindeer herding area – a co-ordination challenge

L

apland is a vast province, so they say. With regard to the mineral potential of Northern Finland, a mining operator may be forgiven for thinking that – on first glance – there is no hindrance to mining here. There are few human inhabitants, and with luck the tourist centres are situated far from the beaten track. However, Northern Finland is an area open for business based on large-scale land use. In particular, these remote and wild regions are vital to reindeer herding. It starts with a proposal to mine in a reindeer herding area. This leads to land-use planning discussions, using all kinds of magic words. Then, faster than you can pull a rabbit out of a hat, you’re talking about co-ordination. The reindeer herding business is rather enigmatic and invisible to those not in the know. Even to residents in a reindeer herding area, the whole business is slightly shrou-

ded in mystery. There are currently two mines operating in Finland within reindeer husbandry areas, with other projects pending. Working with the mines, the reindeer herding co-operatives have had the experience of how their industry needs to adapt to newcomers, and how to co-ordinate on a practical level. It requires reindeer herders to be very flexible, because mining in certain to bring extra work. Changes in land use in and around the mine, mean substantial pasture areas become off limits for grazing. Natural routes and assembly points will change, which in turn affects the state and use of the pastures in which the herders work. The mine’s tailings areas are attractive to insects, benefitting the reindeer by drawing the insects away from them. A more specific impact is the increase in heavy traffic, and therefore accidents involving reindeer, particularly for the owners who graze the land in which the mine is

located. Losses may become unsustainable, leading to the question of whether business can be maintained. In addition, mines have effects that are not yet sufficiently understood: for example, the impact of dust from mining on reindeer fodder, or the image of reindeer meat if there is a possibility of uranium contamination from ore. There are no two mining projects exactly alike: ore deposits are different sizes and processes vary. Furthermore, there is also no two reindeer herding co-operatives the same. Reindeer husbandry practices and herding conditions are different in different herding co-operatives. The first step in co-ordination is to admit that mining activities will inevitably have a significant impact on a reindeer herding area. The second step is to understand the processes involved in the exploration phase. Impact forecasting and monitoring is carried out in collaboration with the herding co-operative. The negotia-

tions must search for solutions to alleviate the effects of mining on reindeer husbandry. However, even if the husbandry practices in the area are restructured, it is not possible to eliminate all the drawbacks, and the negotiations also address possible compensation for harm caused. It may also be that for some projects, co-ordination with the area’s reindeer herders is impossible. In that case, it is useless to talk of co-ordination and a reason to stop. Alongside legislative issues is the barometer of social values and attitudes. Open, honest and sympathetic co-ordination is essential in this equation to bring about meaningful co-operation. ANNE OLLILA Executive Director SANNA HAST reindeer husbandry advisor Paliskuntain yhdistys

Kaivoksia poronhoitoalueella – yhteensovittamisen haaste

L

appi on laaja maa, sanotaan. Tarkastellessaan Pohjois-Suomen mineraalipotentiaalia, kaivannaisalan toimija voi äkkiseltään hahmottaa tilanteen varsin ongelmattomaksi: asutusta ei ole nimeksikään, hyvässä lykyssä matkailukeskus sijoittuu esiintymään nähden riittävän etäälle ja tieverkostokin löytyy, vaikka ehkä kaipaisi pientä parantelua. Pohjoinen Suomi on kuitenkin aluetta, jolla harjoitetaan laajaalaiseen maankäyttöön perustuvaa elinkeinotoimintaa. Erityisesti syrjäiset ja erämaiset alueet ovat poronhoidon kannalta elintärkeitä. Kaivoksesta haaveileva havahtuu astelevansa poronhoitoalueella. Ja silloin tuo maankäytön suunnittelussa paljon viljelty taikasana vedetään keskusteluun yleensä nopeammin kuin jänis hatusta: aletaan puhua yhteensovittamisesta. Poronhoito on sitä tuntemattomalla jokseenkin näkymätön elinkeino, jopa poron-

12 12

hoitoalueella asuville elinkeinon toimintatavat ovat usein hieman mystisen hämärän peitossa. Suomen poronhoitoalueella on tällä hetkellä kaksi toimivaa kaivosta ja useampi vireillä oleva kaivoshanke. Toimivien kaivosten paliskunnista on kokemusta siitä, millä tavalla elinkeinon on sopeuduttava tulokkaaseen, mitä yhteensovittaminen oikein käytännön tasolla on. Se vaatii poronhoitajilta taipuisaa selkärankaa, sillä kaivostoiminta tuo tullessaan varmasti lisätyötä. Porojen laidunten käyttö muuttuu ja kaivoksen ympärille muodostuu laajahko välttämisalue, jolla porot eivät enää laidunna. Porojen luontaiset kulkureitit ja kokoontumispaikat muuttuvat. Tämä vaikuttaa edelleen sekä laidunten tilaan ja käyttöön että poronhoitotöihin kokonaisuutena. Kaivosten rikastushiekka-alueet houkuttavat poroja kesäisin räkkää pakoon, mikä koituu toisinaan porojen kohtaloksi. Kaivos lisää etenkin raskasta liikennettä ja sitä myöten porokolareita. Vahingot kohdistuvat erityi-

SompioMining SompioMining

sesti niille poronomistajille, joiden laidunmaille kaivos sijoittuu. Menetykset voivat kasvaa kestämättömän suuriksi, jolloin poroelinkeinon harjoittamisen mahdollisuus loppuu. Lisäksi kaivoksilla on vaikutuksia, joita ei vielä riittävästi tunneta: esimerkiksi pölyn vaikutus ympäristöön ja porojen ravintoon tai uraania sisältävän malmin louhinnan vaikutus poronlihaan ja sen imagoon. Kahta samanlaista kaivoshanketta ei ole. Malmiot ovat erilaisia, kokoluokat ja prosessit vaihtelevat. Ei ole myöskään kahta samanlaista poronhoitoyhteisöä, eli paliskuntaa. Poronhoitokäytännöt ja poronhoidon olosuhteet ovat eri paliskunnissa erilaiset. Yhteensovittamisen ensiaskel on myöntää, että kaivostoiminnalla on väistämättä merkittäviä vaikutuksia alueen poronhoitoon. Toinen askel on ymmärtää yhteensovittaminen kaivostoiminnan mittaisena prosessina, malminetsintävaiheesta alkaen. Vaikutusten ennakointi ja seuranta tehdään yhdessä asianosaisen paliskun-

nan kanssa. Neuvottelemalla etsitään ratkaisut, joilla vaikutuksia pyritään lieventämään. Poronhoitokäytäntöjä alueella on uudelleenjärjesteltävä. Kaikkia haittoja ei saada poistettua. On siis sovittava myös haittojen korvauksista. Voi myös olla hankkeita, joiden yhteensovittaminen alueen poronhoidon kanssa on mahdotonta. Tällöin puhe yhteensovittamisesta on turhaa sanahelinää, todellisuuden sievistelyä ja sellaisena syytä lopettaa. Puntariin asetetaan lainsäädännöllisten kysymysten rinnalle yhteiskunnalliset arvot ja asenteet. Avoin, tiivis ja arvostava yhteistyö on tässä yhtälössä ehdottomasti se kaikkein keskeisin muuttuja.

Anne Ollila, toiminnanjohtaja, Paliskuntain yhdistys Sanna Hast, porotalousneuvoja Paliskuntain yhdistys


Paliskuntain Yhdistys Esa Huhtamella

Tapaa meidät 2015 FEM A17 Meet us

YMPÄRISTÖTEKNISET ASIANTUNTIJAPALVELUT Tarjoamme vahvaan asiantuntemukseen perustuvia, kestäviä ratkaisuja ympäristöhallinnan moninaisiin tarpeisiinne.

YMPÄRISTÖ

ympäristötekniset palvelut ja luvitus kaivosveden ja -jätteiden hallinta

KESTÄVÄ KEHITYS

kannattavuusarvioinnit ympäristöauditoinnit

TURVALLISUUS

EHS-auditoinnit, -riskiarvioinnit ja koulutukset kalliomekaniikka ja patoturvallisuus

TEHOKAS KAIVOSSUUNNITTELU

palveluita malminarvioinnista louhintasuunnitelmiin

ASIAKASREFERENSSEJÄ Pohjoismaisia kaivosalan asiakkaitamme ovat mm. seuraavat yritykset: AA Sakatti Mining, Agnico Eagle Sweden, Boliden Dragon Mining, LKAB, Mawson Resources, Tasman Metals Golder Associates Oy +358 (0)9 561 7210 www.golder.fi Maailmanlaajuiset kysymykset, paikalliset ratkaisut. Global issues, local solutions.


E. Hartikainen Ltd

The one of the most significant Mining Service provider in Finland

E

. Hartikainen Ltd has been established in 1965. This year is celebrated the 50 year anniversary. The very first mining contracts were in Vuonos mine at Outokumpu. Today the company is one the biggest private earthmoving companies in Finland and the most significant mining service provider employing more than 350 people.

A long tradition The company started perform mining services in 1971 in Vuonos mine at Outokumpu. The overburden were transferred and loaded. The company expanded operations to several major works of interest, which Siilinjärvi phosphate mine’s contract began in 1980. Siilinjärvi contract is in the sense of an unusual, that the equivalent so long lasting contract is not found in Finland. E. Hartikainen Ltd operates in Siilinjärvi mines

still today. ’Mining companies appreciate the reliability, efficiency and flexibility more than anything. We take care of the supply chain upstream, to loosen and move the blasted rock to the right place at the right time.’ tells business area director Kari Tiikkaja. ‘Our employees are hard-core professionals who are progressing professional skills little by little to the larger machines. When dealing with huge masses with big equipments, patience is of the essence.’ continues Kari Tiikkaja.

was given with a substantial development of the professional training in the co-operation with educational institutions. Hartikainen has also tailored trainings. The participants have been offered work in the company’s payroll afterwards. ‘Thus it has been possible to secure an availability of skilled labor. Through the training are employed fitters, drillers and machine drivers. And when they have been graduated, our machinery and working environment have been already familiar to them,’ tells managing director Arto Hartikainen.

Long mining contracting traditions, professionals, strong machinery as well as adherence to the promises have been the factors building E. Hartikainen Ltd.’s way to the significant operator in the mining industry. In addition to Siilinjärvi mine, Hartikainen operates in Kevitsa in Lapland, Punasuo and Uutela in Sotkamo and Horsmanaho mine in Polvijärvi as well as in Talvivaara. The company’s service also includes the mining infrastructure services.

Professional skills and new technologies

New technologies bring benefits to everyday work. E. Hartikainen Ltd uses the fleet management system, which is used to manage the whole heavy fleet and production in Siilinjärvi. Equipments transmit through the system information, such as on the quality of ore. This helps to ensure eg. the correct ratio of blending the ore.

Safety is one of the key factors in earthmoving business and therefore constant attention it is paid to its development. Safety factors are involved in the various stages of planning. Safety and quality of work bring also greater productivity to benefit all parties of business.

In Hartikainen company is relied on the professional skills. An active role has been taken to participate development of training. E. Hartikainen Ltd has received the prize of Educator Company in 2013. This recognition

Safety first

E. Hartikainen Oy - Suomen merkittävimpiä kaivosurakoijia

E

. Hartikainen Oy perustettiin 50 vuotta sitten. Yhtiön ensimmäiset kaivosten urakat tehtiin Outokummun Vuonoksella. Tänään yhtiö on Suomen suurimpia yksityisiä maarakennusurakoitsijoita Suomessa ja kaivospalveluiden merkittävä toimija työllistäen yli 350 henkilöä.

Pitkällä perinteellä E. Hartikainen Oy:n kaivosurakointi alkoi vuonna 1971 Outokummun Vuonoksen kaivoksilla louheen kuljetuksella ja kuormauksella. Yhtiön toiminta laajeni useisiin merkittäviin urakkakohteisiin, joista Siilinjärven apatiittikaivoksen urakointi alkoi 1980. Siilinjärven urakointikohde on siinä mielessä harvinaisen pitkäikäinen, ettei vastaavaa näin pitkän sopimuksen urakointikohdetta

14

Suomessa toista löydy. Siilinjärvellä toimitaan edelleen. ’Kaivosyhtiöt arvostavat toiminnan luotettavuutta, tehokkuutta ja joustavuutta yli kaiken. Me hoidamme tuotantoketjussa alkupään, joka irrottaa ja siirtää louhetta oikeaan aikaan oikeaan paikkaan’, kertoo toimialajohtaja Kari Tiikkaja. ’Työntekijämme ovat kovan linjan ammattilaisia, jotka etenevät ammattiosaamisessa pikku hiljaa isompiin koneisiin. Kun käsitellään kerralla valtavia massoja, on maltti valttia’, jatkaa toimialajohtaja Kari Tiikkaja.

Ammattitaitoa ja uutta teknologiaa E. Hartikaisella luotetaan ammattilaisiin ja koulutukseen. Yhtiö valittiin Itä-Suomen alueella Kouluttajayritykseksi vuonna 2013.

SompioMining

Tunnustus annettiin merkittävästä oman ammatillisen koulutuksen kehittämis- ja yhteistyöstä alueen oppilaitosten kanssa. Hartikainen on räätälöinyt koulutuksia, joihin osallistujille on tarjottu työtä yhtiön palkkalistoilla. ’Näin on voitu turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti. Koulutusten kautta on työllistetty asentajia, porareita ja koneenkuljettajia, ja jo valmistusvaiheessa yhtiön koneet ja työympäristö ovat olleet tekijöille tuttuja, kertoo toimitusjohtaja Arto Hartikainen.

Pitkät kaivosurakoinnin perinteet, ammattilaiset, vahva konekanta sekä lupauksista kiinni pitäminen ovat rakentaneet E. Hartikainen Oy:n tietä kaivospalveluiden merkittävimmäksi tekijäksi. Siilinjärven lisäksi Hartikaisen kohteita ovat Kevitsan kaivos, Punasuon ja Uutelan kaivokset Sotkamossa sekä Horsmanahon kaivos Polvijärvellä ja Talvivaara. Yhtiön palveluun kuuluvat myös kaivosinfrapalvelut.

E. Hartikaisella on käytössä koneen ohjausjärjestelmä – fleet management system – jonka avulla hallitaan koko isoa konekalustoketjua ja tuotantoa Siilinjärvellä. Koneet lähettävät järjestelmän kautta tietoja esimerkiksi siitä, minkä laatuista malmia kulloinkin on kyydissä. Näin voidaan varmistaa esim. malmin blendaamisen oikea suhde.

Työturvallisuus on Hartikaisen maarakennuksen liiketoiminnassa keskeistä ja sen kehittämiseen kiinnitetään jatkuvaa huomiota. Turvallisuustekijät ovat mukana jo eri työvaiheiden suunnittelussa. Työturvallisuus, laadukas työskentely ja toiminta tuovat myös parempaa tuottavuutta, jolloin siitä hyötyvät kaikki urakkakohteiden osapuolet.

Turvallisuus edellä


A partner for the mining industry Ekokem offers innovative and sustainable solutions for environmental management and material efficiency in the mining industry. Ekokem’s services for the mining industry are tailored for each individual customer and cover the entire life cycle of the mining operations, all the way from planning the mine to its closure and aftercare. WE PROVIDE SOLUTIONS AS FOLLOWS: • TSF-construction, • water bond construction, • water management solutions on mine site, • bottom and cover structure for waste rock areas, • utilisation of by-products, and • total waste management (hazardous waste – non hazardous waste). Ekokem Group is a Nordic total service provider in the field of environmental management. Our mission is to save natural resources.

Seppo Tuovinen, seppo.tuovinen@ekokem.com Phone +358 10 7551 218

spe

i

CONTACT US TO FIND OUT MORE

www.ekokem.com


Mining Interest: Kevitsa open day attracted 500 visitors

A social licence requires openness

M

ines interest the public and community in which they work. When people get the right information and get to see what happens at the mine, it tends to recei-

ve less criticism. A social licence is granted by the community. About five hundred people attended the open day in September in Petkula, Sodankylä. The mining company had arranged a free shuttle bus to the area, as Kevit-

sa mine is located just under forty kilometres from Sodankylä town centre. The Kevitsa open day offered the opportunity to anyone interested to inspect the mine. The bus had to register in advance for the

mine tour, which was given by the same bus that brought the passengers to the mine. On the bus journey, staff from the mine including the chief engineer and finance officers acted as tour guides, giving information about the mine. This was the second time a large, public open day was held at Kevitsa, with a separate open day event arranged for the family members of mine workers.

"We have nothing to hide " According to Alan Delaney, mine director at Kevitsa for one and a half years, the mine attracts increasing numbers of visitors. Smaller groups regularly visit, for example students in the field, and mining industry stakeholders. "When we open our doors, we show that we have nothing to hide. The social license for mining activities will be maintained during the open day "says FQM Kevitsa mine director Alan Delaney. He came to Kevitsa mine from Zambia, where there are different work practices and cultural environment than in Finland. "In Finland, located in the Arctic region, mining has been designed in such a way that it can operate with a minimum of labour, because labour is expensive in Finland. By contrast, in Africa, the mining industry is very labour-intensive" says Delaney. "Finns have to think hard and Africans have to be hard workers" Delaney says. In Zambia, the redemption of the social licence for local people must be organised often and give a greater variety of possibiilities to explore the mine than in Sodankylä. "In Finland, people are highly educated and have a lot of information about mines, for example, what kind of training is required to work in mines. Africa's mines are often visited by school groups, for example, who are told about jobs in the mines and how they provide livelihoods for the local population." Delaney explains.

Working with environmental authorities Kevitsa’s attitude has not changed significantly despite the critical situation in Kainuu - about 500 km from Sodankylä - of Talvivaara mine's environmental problems.

16

SompioMining

Alan Delaney. Although individual critical voices can be heard, the community as a whole has confidence that things are fine at Kevitsa mine. "I feel that the supervising authority, the Lapland Centre for Economic Development, is a partner rather than the"police", looking for possible faults. We aim to develop collaboratively, " states Delaney. The monitoring reports of Kevitsa mine are public information, for example people can check Sodankylä Municipality’s own web pages.

Experience in a variety of conditions broadens our horizons Alan, who was born and studied in Great Britain, had visited Kevitsa mine once before he started work there. "When I was here looking at how mining can be carried out with a minimum of labour, I had no idea that I would lead the mine myself so soon," Delaney says. According to him, working in such diverse conditions as 150 kilometers above the Arctic Circle, at the Kevitsa mine, and mining in Zambia has provided a broad perspective on work. "The same thing can be said of the team in Sodankylä, working with such a multinational staff: when people have experience of a wide range of conditions, different views stimulate debate and solutions to problems can be very creative and insightful," describes Delaney. Alan has had enough time in Sodankylä to experience the challenges of all four seasons. The chill and darkness of winter has become summer, when the sun shines through the night. "This summer, however, it felt like the summer never came at all," laughs Alan Delaney, enjoying the autumn sunshine. TARJA KARJALAINEN


Kaivokset kiinnostavat: Kevitsassa 500 vierasta avointen ovien päivänä

Sosiaalinen toimilupa lunastetaan avoimuudella

K

aivokset kiinnostavat yleisöä ja yhteisöä, joiden keskellä ne toimivat. Kun ihmiset saavat oikeaa tietoa ja pääsevät näkemään, mitä kaivoksella tapahtuu, kaivoksiin suhtaudutaan vähemmän kriittisesti. Sosiaalinen toimilupa on lunastettu. Syyskuussa Sodankylän Petkulassa sijaitsevan Kevitsan kaivoksen avointen ovien päivään osallistui noin viisisataa ihmistä. Kaivosyhtiö oli järjestänyt alueelle ilmaisen bussikuljetuksen, sillä Kevitsan kaivos sijaitsee vajaan neljänkymmenen kilometrin päässä Sodankylän keskustasta. Kevitsassa avointen ovien päivä tarjosi kaikille kiinnostuneille mahdollisuuden tutustua kaivokseen. Linja-autokuljetukseen piti ilmoittautua etukäteen ja kaivosalueeseen tutustuttiin kiertoajelulla, joka tehtiin samalla linja-autolla kuin kaivokselle saavuttiin. Linja-automatkalla osanottajille kerrottiin informaatiota kaivoksesta. Bussioppaina oli kaivoksen henkilökuntaa, muun muassa pääkaivosinsinööri ja talouspäällikkö. Iso avointen ovien päivä järjestettiin Kevitsassa nyt toista kertaa. Oma tutustumispäivä on järjestetty myös kaivoksessa työskentelevien perheenjäsenille.

”Meillä ei ole mitään salattavaa” Puolitoista vuotta Kevitsan kaivoksen joh-

tajana toimineen Alan Delaneyn mukaan kaivokselle olisi koko ajan enemmän tulijoita kuin heitä on mahdollista ottaa vastaan. Pienempinä ryhminä kaivoksella käy säännöllisesti alan opiskelijoita ja kaivosalan sidosryhmiin kuuluvia vieraita. ”Kun avaamme ovemme, osoitamme, että meillä ei ole mitään salattavaa. Sosiaalinen toimilupa kaivostoiminnalle lunastetaan muun muassa avointen ovien päivien avulla”, FQM Kevitsan kaivoksen johtaja Alan Delaney sanoo. Hän tuli Kevitsan kaivokselle Sambiasta, missä on erilaiset toimintatavat ja kulttuuriympäristö kuin Suomessa. ”Suomessa, arktisella alueella sijaitseva kaivos on suunniteltu sellaiseksi, että se voi toimia mahdollisimman vähällä työvoimalla, sillä työvoima on Suomessa kallista. Afrikassa kaivosteollisuus on hyvin työvoimavaltainen ala”, Delaney sanoo. ”Suomalaiset ovat kovia ajattelemaan ja afrikkalaiset kovia tekemään työtä”, Delaney kiteyttää. Sambiassa sosiaalisen toimiluvan lunastamiseksi paikallisille ihmisille on järjestettävä useammin ja erilaisia mahdollisuuksia tutustua kaivokseen kuin Sodankylässä. ”Suomessa kansalaiset ovat korkeasti koulutettuja ja heillä on paljon tietoa kaivoksista ja esimerkiksi siitä, millaista koulutusta kaivoksilla työskentely edellyttää. Afrikassa kaivoksilla käy paljon esimerkiksi koululaisryhmiä, joille kerrotaan kaivoksil-

la työskentelystä ja niiden tarjoamista toimeentulomahdollisuuksista paikalliselle väestölle”, Delaney kertoo.

Yhteystyötä ympäristöviranomaisten kanssa Sodankylässä kaivoksiin suhtautuminen ei ole muuttunut merkittävästi kriittisemmäksi Kainuussa, noin 500 kilometrin päässä Sodankylästä, sijaitsevan Talvivaaran kaivoksen ympäristöongelmista huolimatta. Vaikka yksittäisiä kriittisiäkin äänenpainoja on kuulunut, paikkakuntalaiset luottavat siihen, että Kevitsan kaivoksen asiat ovat kunnossa. ”Koen, että valvova viranomainen, Lapin ELY-keskus, on pikemminkin yhteistyökumppanimme kuin ”poliisi”, joka etsisi mahdollisia virheitämme. Yhteistyössä pyrimme kehittämään asioita mahdollisimman toimiviksi”, Alan Delaney toteaa. Kevitsan kaivoksen valvontaraportit ovat julkista tietoa ja esimerkiksi Sodankylän kunnan asukkaiden tarkistettavissa internetissä avoimilla sivuilla.

Kokemukset erilaisista olosuhteista avartavat näkökulmaa

yhden kerran ennen kuin hän aloitti siellä työnsä. ”Kun kävin täällä tutustumassa siihen, kuinka kaivostoimintaa voidaan pyörittää mahdollisimman vähäisellä työvoimalla, en osannut aavistaakaan, että johtaisin pian kaivosta itse”, Delaney toteaa. Hänen mukaansa niinkin erilaisissa olosuhteissa kuin 150 kilometriä Napapiirin yläpuolella sijaitsevalla Kevitsan kaivoksella työskentely ja sambilaisella kaivoksella työskentely antaa laaja näkökulmaa työhön. ”Saman asian huomaa, kun työskentelee täällä Sodankylässä monikansallisen henkilökunnan kanssa: kun ihmisillä on kokemusta hyvinkin erilaisista olosuhteista, näkemykset avartuvat ja ratkaisut ongelmiin voivat olla hyvinkin luovia ja oivaltavia”, Delaney kuvailee. Sodankylässä hän on jo ehtinyt kokea kaikki neljä vuodenaikaa haasteineen. Talven kylmyys ja pimeys on ehtinyt vaihtua kesäksi, jolloin aurinko paistaa vuorokaudet läpeensä. ”Tänä kesänä tosin tuntui siltä, ettei kesää koskaan tullutkaan”, nauraa syksyisestä auringonpaisteesta nauttiva Alan Delaney.

Iso-Britanniassa opiskellut ja syntynyt Alan Delaney oli vieraillut Kevitsan kaivoksella

SompioMining

TARJA KARJALAINEN

17


Tekir as a strategic partner in communications in the mining industry • Tekir offers services in all areas of reputation management. Specialized in communications strategy and challenging and crisis communications situations. • Tekir works with an investigative approach and attitude. • Works with strong dedication and enthusiasm in order to help build clients’ reputational landscape, to build stakeholder confidence and to bring peace of mind. • 24 employees. • Communications consultancy founded in 2008. Started in the mining industry at 2010. • Founder and majority shareholder Harri Saukkomaa, who has the experience of more than 40 years in the media field, for example as a journalist for Helsingin Sanomat, the biggest daily newspaper in Finland. • Examples of the products: Social media, TV, and traditional media training, simulations, strategies and plans; Social media workshops; Relationships and influencing; Media 360°-analysis; Media tracking, analysis and forecasting.

Tekir is the leading communications agency in mining industry in Finland. Communications specialists Mikko Hämeenniemi, Elina Salmu and Teppo Similä visited Yara’s mine in Siilinjärvi in September 2015.

Five communicational opportunities in the mining industry

T

here is a large informational gap between mines and the public. The common view of what is going on in mines is far from the truth. Communication provides tools for building bridges between the surrounding public and the people working in the industry. Communications agency Tekir Ltd. has been a partner for mining companies in this process since 2010.

The mining industry has suffered from a typical problem Finnish companies have: skillful and competent people are too shy to bring their achievements to the forefront. The change is in process also in the mining industry. Open communication is worthwhile for both the mine itself as well as the community. Tekir has been working for communications in the mining industry for years: during these years we have learned to know the field closely. Through this experience we

18

have been able to identify the communicational possibilities for the industry. The current phenomena of communications have useful angles for mining companies.

1. Transparency. “Danger. No admittance.” This is the worded information that is provided at the fenced area of a mine. These words guide the mental images of mines: there are dangerous and dirty things being done in the area. Open the doors and the clean and systematic truth is in front of the audience. Safety comes first, obviously – therefore it is impossible to allow outsiders to wander around in the area whenever they feel like it, but that is a reality in most of the places where people work. Look for a suitable time to welcome neighbours, opponents and supporters. By the invitation you show that there are no skeletons in your closet – and that you are willing to discuss and, above all, to listen. 2. Stories. One of the current trends in

SompioMining

communications is to build your message in a form of a story. As people working in the inner circle of the mining industry know: mines are fascinating locations. But outside of the circle only few are aware of the eventful process that the daily used minerals need to go through. We have a hunger for good stories: mines are full of them.

listens and discusses. It is unnecessary modesty to think that there is nothing interesting about you. Get rid of shyness and let your special daily life be seen. If you are in doubt, what is great in about your company, let us help: we know what interests the media, and have the ability to put it in a communicational form.

3. Pioneering technology. Many have said that Finland will rise through innovations of high technology. This has been a reality in the mining industry for a long time: the industry is pioneering in utilizing new and more efficient technical solutions. The Finnish skills in engineering are under the spotlight it deserves: the insights they have produced are internationally acknowledged. The industry is able to teach that digitalization is something not to be scared of.

5. Visuality. The contents of media, both traditional and social, have become more and more visual. High quality photos and video material is more vital than ever. Mines have lots to offer for this trend: only few work environments are visually as impressive as mines: huge open-pit mines or views below ground are stunning. In addition, there are no other channels for showing feelings as videos and photos: no words can transfer the joy of work and co-operation as smiling human faces. The work done in mines appeals to feelings – it can finally be shown.

4. Revolution in media. “It is impossible to have an impact on the national media.” Our experience proves the opposite: media


with it? your business developing is ing lop ve de is rth No The the fells!

d of Come to Kittilä, Laplan

- A central location in the Northern Cap - Strong business sectors, tourism and mining bring work and services - Plots for housing, as well as entrepreneurship in Levi and Kittilä - Services for consumers and industries - Good meeting and congress services in a spectacular landscape - Nature and natural resources

Explore Finland The Geological Survey of Finland produces and disseminates geological information for industry and society to promote systematic and sustainable use of mineral resources. We serve as Finland’s national geoscientific information centre and participate actively in international research and project work.

- An international airport - Events, activities and housing - an excellent quality of life Geological Survey of Finland

Espoo • Kokkola • Kuopio • Loppi • Outokumpu • Rovaniemi www.gtk.fi • Tel. +358 29 503 0000 gtk.fi www.kittila.fi • m.kittila.fi

Kaivosten viisi viestinnällistä valttia

S

uuren yleisön ja kaivosten välillä ammottaa tiedollinen kuilu. Maallikon käsitys siitä, mitä kaivoksissa tapahtuu, on kaukana totuudesta. Viestintä antaa keinoja rakentaa siltoja ympäröivän yleisön ja kaivosväen välille. Viestintätoimisto Tekir on ollut siinä eri kaivosyritysten kumppanina vuodesta 2010 saakka. Kaivosalan viestinnässä on pitkään näkynyt tyypillinen suomalaisten yritysten viestinnällinen perisynti: taitavat ja ahkerat tekijät arastelevat tuoda työtään parrasvaloihin. Murros on käynnissä viestinnän suhteen myös kaivosalalla. Avoin viestintä hyödyttää niin kaivosta itseään kuin ympäröivää yhteisöä ja yhteiskuntaa. Tekir on tehnyt vuosia töitä kaivosalan viestinnässä: näiden vuosien aikana olemme todella oppineet tuntemaan kaivosalan. Tuon kokemuksen kautta pystymme näkemään hyvin alan viestinnälliset mahdollisuudet. Tämän hetken viestinnän ilmiöissä on paljon ammennettavaa kaivosalalle. 1. Avoimuus. ”Vaara. Pääsy kielletty.” Tämän verran sanallista viestiä välittyy visusti aidatulta kaivosalueelta. Nämä sanat ohjaavat pitkälti mielikuviakin kaivoksista: siellä tehdään vaaralli-

sia ja likaisia asioita. Avatkaa ovet, niin puhdas ja järjestelmällinen todellisuus on kävijöiden silmien edessä. Toki turvallisuus on huomioitava, eivätkä siksi ulkopuoliset voi kuljeksia alueella koska vain – mutta harvoilla muillakaan työpaikoilla voi. Varatkaa siis sopiva aika ja toivottakaa tervetulleiksi naapurit, vastustajat ja kannattajat. Kutsullanne osoitatte, että kaivoksenne kestää katseen, ja että olette valmiita keskustelemaan ja ennen kaikkea kuuntelemaan. 2. Tarinat. Tarinallisuus on yksi ajankohtaisista viestinnän trendeistä. Kuten kaivostuotannon ketjussa työskentelevät hyvin tietävät: kaivokset ovat kiehtovia paikkoja. Mutta harva ketjun ulkopuolella ymmärtää sitä, minkä kaiken läpi heidän jokapäiväisessä elämässään käytössä olevat mineraalit ovat menneet läpi. Janoamme hyviä tarinoita: kaivoksissa niitä riittää. 3. Uraauurtava teknologia. Monen suulla on sanottu, että Suomi nostetaan korkean teknologian ratkaisuilla ja keksinnöillä. Kaivosalalla tätä on eletty todeksi jo pitkään: alalla ollaan edelläkävijöitä uusien ja entistä tehokkaampien tapojen ja teknisten ratkaisujen hyödyntämisessä. Suomalainen insinööritaito on ansaitsemassaan arvossaan, kun sen tuottamille oivalluksille on kysyntää kansainvälisestikin. Digitaalisuus ei ole

peikko – sen ala voi opettaa muillekin. 4. Median murros. ”Ei valtakunnalliseen mediaan ole mahdollista vaikuttaa.” Meidän kokemuksemme on toisenlainen: kyllä muuten voi. Media kuuntelee ja keskustelee. On turhaa vaatimattomuutta ajatella, että ”meissä ei ole mitään kiinnostavaa”. Arkailu pois ja antakaa erityisen arkenne tulla nähdyksi. Mikäli epäröitte siinä, mitä hienoa siinä on, sallikaa meidän auttaa: tunnistamme mediaa kiinnostavat ilmiöt ja osaamme pukea ne viestinnällisesti toimivaan muotoon. 5. Visuaalisuus. Median ja sosiaalisen median sisällöt ovat muuttuneet vuosi vuodelta yhä visuaalisemmiksi. Laadukas kuva- ja videomateriaali on tullut entistä tarpeellisemmaksi. Tämä on niin ikään viestinnän trendi, jossa kaivoksilla on näytönpaikka. Harvat työpaikat ovat visuaalisesti yhtä kiinnostavia: valtavat avolouhokset tai miljööt kallioiden syvyyksissä näyttävät upeilta. Videolla ja valokuvilla saa myös näkyä tunteita eri tavoin kuin muilla keinoin. Mitkään sanat eivät välitä työn iloa ja yhdessä tekemisen riemua kuin onnistumista hymyilevät ihmiskasvot. Kaivoksissa tehtävä työ on vetoaa vahvasti tunteisiin – vihdoin se saa näkyä.

Tekir on vaativan viestinnän strateginen asiantuntija – kaivosalallakin • Tarjoaa kaikki maineenhallintaan vaikuttavat palvelut. Erikoistunut viestintästrategiatyöhön ja vaativiin viestintätilanteisiin. • Työskentelee tutkivalla asenteella ja otteella. • Tuo mielenrauhaa ja auttaa asiakkaitaan järjestämään kaaosta, rakentamaan luottamusta sidosryhmissä sekä kasvattamaan mainettaan. • Henkilöstö 24 henkeä.

• Aloittanut viestintätoimistona vuonna 2008. Toiminut kaivosalalla vuodesta 2010. • Perustaja ja enemmistöomistaja Harri Saukkomaa, jolla yli 40 vuoden kokemus media-alalta, mm. Helsingin Sanomien ja Suomen Kuvalehden toimittajan työstä.

Agnico Eagle Finland Oy:lle uusi malminetsinnän johtaja Agnico Eagle Finland Oy:n malminetsinnän johtaja Markku Kilpelä jää eläkkeelle keväällä 2016 ja uudeksi malminetsinnän johtajaksi on nimitetty Jyrki Korteniemi 1.1.2016 alkaen. Vuodenvaihteen jälkeen Markku Kilpelä toimii siirtymävaiheen aikana malminetsintätiimin tukena vanhemman geologisen neuvonantajan roolissa. Jyrki Korteniemi on valmistunut filosofian maisteriksi Turun yliopistosta pääaineenaan geologia. Hänellä on laaja kokemus erilaisista työtehtävistä Outokumpu Miningilla. Hän on muun muassa työskennellyt malminetsinnässä Suomessa, kaivosgeologina Pyhäsalmen kaivoksella sekä useissa Outokummun malminetsintäohjelmissa Australiassa. Hänellä on kokemusta myös kultaprojekteista Itä-Suomessa Dragon Miningin projektigeologina. Vuonna 2006 Jyrki Korteniemi aloitti Agnico Eaglen Kittilän kaivoksella päägeologina. Jukka Välimaa on nimitetty Kittilän kaivoksen päägeologiksi 1.1.2016 alkaen. Hän on valmistunut filosofian maisteriksi Turun yliopistosta pääaineenaan geologia. Jukka Välimaa on työskennellyt Agnico Eaglen palveluksessa vuodesta 2009 saakka. Ennen Agnico Eaglelle tuloaan hänellä oli takanaan pitkä ura malminetsinnän eri tehtävissä. Hän on työskennellyt Geologian tutkimuskeskuksessa sekä monissa Outokumpu Miningin malminetsintäprojekteissa Suomessa ja Australiassa.

SompioMining

19


Kaivosten sähköverkkojen rakentaja ROVAKAIRAN

Verkonrakennus Oy

Taxi and transportation services in Lapland +358 40 180 4433

n.n@rovakaira.fi

Karelian Gold Rush 2015 – Endomines Exploration Challenge Crowdsourcing in Exploration

E

ndomines Oy is a Nordic gold mining and exploration company with its first gold mine, Pampalo, having been in production since early 2011 and satellite mine Rämepuro since 2014. The Pampalo Gold Mine is located in eastern Finland, on the Karelian Gold Line, which is a part of the Archaean Ilomantsi Greenstone Belt. The company owns mining concessions and exploration permits over all the currently known gold deposits along this 40 km-long gold-critical belt, which has similar geological features to the Southern Cross belt in Australia. Construction of the Pampalo Gold Mine commenced in late 2009 and was completed at the end of 2010. The project adhered to schedule and budget throughout. With a total investment of €20 million, the Pampalo mine is now producing 700800 kg of gold per year. Results from an extensive exploration and drilling campaign carried out during summers 2011 - 2015 have confirmed the significant potential of the Karelian Gold Line. Endomines’ business practices and mining operations are based on sustainable principles and on minimizing any adverse impact on the environment.

20

The municipality of Ilomantsi, where the Pampalo gold mine is located, belongs to a highly sensitive biosphere reserve area. The Pampalo Gold Mine recirculates all process waters. Water from the underground mine and beneficiation process is pumped to the tailings settling ponds, which is adjacent to the processing plant, and then pumped back into the processing. Blasting at underground mine is done with emulsion explosives which minimize the nitrogen load and lessen environmental impact. The Pampalo Gold Mine currently employs around 100 people on-site, including both company personnel and contractors. Approximately 70% of personnel has been hired locally and trained by Endomines under a local government employment training program. Endomines Oy is fully owned by Endomines AB, which shares are quoted on the NASDAQ OMX Stockholm main market under ticker ENDO and on NASDAQ OMX Helsinki under ticker ENDOM.

Crowdsourcing Crowdsourcing and open source concepts are familiar to the greater public by Linus Torvalds with his Linus

SompioMining

operating system for computers. The idea is to make the programing code open and public, so that anybody is able to study, develop and improve it. The idea has been tested also in mineral exploration. A Canadian mining company, Goldcorp Inc. started an exploration contest in 2000 by publishing its geological database. The competition was based on the concept of crowdsourcing. Anyone was able to look and analyse the data and come up with own ideas for exploration targets. The contest produced over 100 proposals for exploration targets of which 50% were previously unknown to the company. From these new targets 80% “struck gold” and yielded significant gold reserves, a total of 8 million ounces was found. The company market value rose from $100 million to $9 billion. Karelian Gold Rush 2015 Endomines Oy has taken the initiative to organize an exploration challenge – Karelian Gold Rush 2015 – based on the crowdsourcing concept. By publishing all relevant data from over 30 years of exploration to the public, Endomines challenges the scientific, geological and mining communities to search for the next big gold discovery at the Karelian Gold line. The 40 km-long

Karelian Gold line is located at Hattu Schist Belt, within an Archaean Ilomantsi Greenstone Belt in eastern Finland. The underexplored region is hosting two operating mines, several gold mineralisation and has a great potential for new discoveries. The competition material includes among other data drill core data from 2,500 drill holes totalling 191 km, geochemical till and soil data from 130,000 samples, SkyTEM heliborne time domain electromagnetic

and magnetic survey, other ground and aerial geophysical surveys and internal exploration reports.

LouhiGold The data can be viewed on different map layers on the LouhiGold map service at http://louhigold.sito.fi/ provided in co-operation with Sito. Teaser version is open for everybody and all data will be available for the registered participants. The challenge was laun-

ched in Toronto, Canada, at PDAC2015 in March, 2015. Registration opened on September 1st and the data will be made public on November 4th (13:30 GMT+2) at the Endomines Booth (A11) at the FEM 2015 meeting in Levi, Finland. The exploration target proposals are due to submission by January 15th, 2016. Entries will be judged by an international jury of independent professionals. The winning proposals will be announced at the PDAC2016 in March 2016 in Toronto, Canada.


kaivosteollisuuden sekä yhdyskuntatekniikan muoviputkijärjestelmissä Palvelumme:

ETSIMME aarteita - TEILLE.

• erilaiset putkistoasennukset

• kokonaisratkaisut

• muovihitsaaminen nykyaikaisella kalustolla

• alan konsultointi ja suunnittelu

• osavalmistus

• monipuoliset teräsrakenteet

qwertyuiopåäsdfghjklöäzxcvbnm,. QWERTYUIOPÅÂSDFGHJKLÖÄ* ZXCVBNM;:_!"#�%&/()=?

qwertyuiopåäsdfghjklöäzxcvbnm,. QWERTYUIOPÅÂSDFGHJKLÖÄ* ZXCVBNM;:_!"#�%&/()=?

Juha Pälvimaa

Veli-Matti Ojanen

) +358 (0)40 168 2500

) +358 (0)40 168 1500

yrittäjä

yrittäjä

* juha.palvimaa@heapson.fi

Timanttikairaukset | Yli 30 vuoden kokemuksella. Kenttäpalvelut | Korkeatasoinen osaaminen. Reikämittaukset | Täsmätietoa maan uumenista.

* velimatti.ojanen@heapson.fi

www.heapson.fi

www.heapson.fi

Heapson Oy | Talvivaarantie 66 | 88120 Tuhkakylä | FINLAND

Heapson Oy | Talvivaarantie 66 | 88120 Tuhkakylä | FINLAND

www.heapson.fi

www.terasmiehet.fi

Käyntiosoite: Heapson Oy | Talvivaarantie 66 | 88120 Tuhkakylä | FINLAND

Participating groups or individuals should look and analyse the data with an open mind and out-of-box thinking, and come up with their own exploration target proposals. You don’t have to be a professional to participate, the competition is open to everybody, Individuals, Groups, Universities, Geologists, Mathematicians, Chemists, Physicists, Consultants, etc. The winning proposal will be rewarded with 40,000€. The second will get 20,000€ and the third 10,000€. Five runners-up will be rewarded each with 2,000€. More information at http://goldrush.endomines. com JYRKI BERGSTRÖM, MSc Exploration Manager Endomines Oy

Holiday in the middle of Lapland – rent a cottage LUOSTO

118 km north of Rovaniemi, cottage located in centre of Luosto. 2-storey log chalet 2006, living room/ kitchen 2 extra beds, downstairs bedroom with double bed and bunk, upstairs 2 sleeping alcoves 2 beds in each, sleeping loft 5 beds, sauna (electric stove), washroom (2 showers), dressing room, open porch.

EQUIPMENT

WLAN

Kittiläntie 1, 99600 Sodankylä 016-636 255, 0400 174 207 matti.haatyla@tunturiauto.fi

Toimelankatu 4-6, 98100 Kemijärvi 016-887 755, 0400 848 316 markus.alatalo@tunturiauto.fi

10 – 15 PERSONS

Electric light, electric stove, electric fridge-freezer, electric heating, storage fireplace/ heater, hot/cold water, shower, 2 toilets, microwave oven, television, dvd, dishwasher, washing machine, drying cupboard for clothes, WLAN, Karaoke, Xbox , DVDhometheatre

SAARISELKÄ

257 km north of Rovaniemi, in Saariselkä holiday resort, central area. Apartment in wooden rowhouse (terrace house) block 1979, renovated 2010, living room convertible sofa/bed, cooking corner, bedroom 2 beds, sauna, washroom, WC, hall, open porch.

EQUIPMENT

WLAN

2 – 4 PERSONS

Electric light, electric stove, fridge, electric heating, open fire, hot/cold water, shower, toilet, microwave oven, television, cd-player, dvd, washing machine, drying cupboard for clothes , WLAN, Karaoke, DVD-hometheatre

More information websites www.vaartinkammi.com or call +358 50 5599813.

www.sompio.fi

Erikoisosaamista • Konekesko-partneri • Jarrujen A-korjauslupa + jarrudynamometri • Nestekaasulaitteet C-lupa • Dräger-alkolukkojen asennus ja kalibrointi • Ilmastointilaitteiden huollot R134a-kylmäainetta käyttäville laitteille • Tracerline-fluoresoiva vuodontarkastus kylmäaine- ja nestevuotoihin • Nopeudenrajoittimien tarkastukset • Autokorjaamonostinten ja kuormausnostinten tarkastamiset • Ajopiirturitarkastastukset, myös digipiirturit • Hydroscand-hydrauliikkapalvelut • Lincoln- keskusvoitelujärjestelmät • Webasto + Eberspächer-huollot ja asennukset • Autocom vikakoodit ja diagnosointi • Forte-tuotteet • X-1R-tuotteet • Trailerline-edustus

Korjaus- ja huoltopalvelut • Henkilö- ja pakettiautot, huollot ja varaosat • Kuorma- ja linja-autot sekä työkoneet, huollot ja varaosat • Matkailuautot, asuntovaunut, huollot ja varaosat • Hitsaustyöt • 3 kpl huoltoautoja + huollon sijaisauto • Päästömittaukset bensiini- ja dieselautoille • OBD-mittaukset


There are many great opportunities in northern Finland and the broader Fennoscandian region

A

nglo American is a large diversified mining company with a global footprint. Granted much of it is in the Southern hemisphere, but we also have a number of activities in the North, in its broadest sense, ranging from projects and operations across Canada and of course here in the Finland. In terms of prospectivety, Fennoscandia has a wealth of commodities that are of interest to most majors and juniors, including copper, platinum, cobalt, gold, nickel, diamonds and iron ore amongst others. Geologists are notoriously optimistic and we often believe that if we find the rocks we can develop a mine. This may have been the case previously, however, the world today is a very different pla-

ce and there are so many more variables that can make or break an exploration project; all of which we need to be aware of when deciding where to invest, especially in the current economically constrained environment. Given all this, the most desirable destinations for our investment dollars are countries or regions which have high geological prospectivety, stable government and transparent regulatory regimes, fair and stable fiscal / tax system, skilled workforce, access to infrastructure (this being roads, rail, power, water etc.) and a desire by the local government and community to support responsible mineral development. These are all attributes present in the Fennoscandinavian region. Couple that with a strong mining heritage and world class mining equipment and

service providers and you have a region with ample opportunities. We at Anglo American believe in the wealth of opportunities here in northern Finland. We have been exploring in the area for the past decade and we were very fortunate to make the Sakatti discovery, which we hope will become part of Lapland’s mining heritage. We fully appreciate that Sakatti would not have been discovered without the great data generated by the GTK and through working with our local drilling contractor Oy KATI AB, to develop a cutting edge drilling system which has significantly reduced our environmental footprint. And now as we go forward we hope to be working with other world class mining service providers from Finland, such as Outotec. We fully appreciate the impor-

tance of ensuring that any opportunity is developed responsibly and respectfully within the host community. We are also mindful that companies need to be aware of the overall cumulative impacts of operations or projects and work together with each other, local and national government and the local communities to ensure that any impacts are managed, and that local services and infrastructure are able to support the development. At Sakatti, we are now in the concept phase, looking at potential mining and development options. Given the specific location of the project, we realized we can not develop things alone and we need to partner with experts to help us where we don’t have the expertise. Anglo American has a long standing partnership with Flora and

Fauna international (FFI) working on biodiversity assessments and management planning, so it was a natural step that they should work with the Sakatti team to help develop a best practice offset methodology to ensure that should the project proceed, it will do so in a way that will not leave a net negative impact on biodiversity in the region. We are looking forward to being a part of realising one of Lapland’s opportunities’ and doing so responsibly, in collaboration with the people of Lapland and Finland. We hope that others will follow the standards already set to ensure future opportunities are developed to not only create value for the region but also in a way that respects the environment, other land users and cultural heritage.

http://finland.angloamerican.com/

Hotel Sodankylä

teknikum.com

Tekniset kumituotteet ja ratkaisut • Myllynvuoraukset • Seulaelementit ja rumpuseulat • Erikoistuotteet kaivos- ja prosessiteollisuuteen • Materiaalinsiirtoletkut ja liittimet emme Uusi tuotte siirtoon: materiaalin teräsputki Pinnoitettu

Rest Delicacies Location

Hotel Sodankylä 54 rooms, 2 restaurants, 3 meeting rooms, 2 saunas and a fire place room Breakfast buffet mon-fri 6.00-9.30, sat-sun 8-10, 9,30€ Lunch buffet mon-fri 11-13. 10,30€ Carte-kitchen, mon-fri, 18-21 2. floor restaurant, max 450 persons Downstairs: Pub Krouvi, max 150 persons

Tel. +358 (0)16 617 121 | info@sodankylahotel.fi Unarintie 23, 99600 Sodankylä


ToTeuTeTaan Talohaaveenne! Monta tapaa rakentaa ajatuksista koti: Valitkaa Lapplin kattavasta mallistosta talomalli. Jos muutoksille on tarvetta, voitte räätälöidä mallia itse tai pyytää suunnittelijamme apuun. Tehkää alustava suunnitelma talostanne – rakennussuunnittelijamme viimeistelee sen ohjeittenne mukaan. Toteutamme myös yksilölliset toivetalot asiakkaiden omista arkkitehtisuunnitelmista. Tutustu mallistoomme ja räätälöi ­talomalleja­osoitteessa­www.lappli.fi.­

www.lappli.fi

Marko Mokko | 040 563 3307 marko.mokko@lappli.fi Lompolontie 1, 99600 Sodankylä

Your dealer for quality freeride vehicles:

Ranniotie 10, SODANKYLÄ, Puh. Paavo Vasara 040 5296 712, Pekka Vasara 040 8451 848, Huolto / ajanvaraus 040 1708 885 www.konevasara.fi


Palvelut käytettävissänne / at your service

Media-talo Sodankylässä Media house in Sodankylä

Sodankylän kunnan alueen paikallislehti.

Sompio-lehti Sodankylässä toimiva mainostoimisto.

Tuotamme erilaisia yrityksille ja yksityisille asiakkaille suunnattuja palveluita. Teemme: - Mainossuunnittelua - Kylttejä mm. kaivosteollisuuden tarpeisiin - Kaivosteollisuuden painotyöt - Autojen teippaukset - Valomainokset - Roll-upit - Banderollit

Advertising agency situated in Sodankylä.

We produce services to companies operating in various industry branches . Including: - Advertizing planning - Road signs for mining industry - Large scale printing - Car tapes - Neon signs - Roll-ups - Billboards etc.

SompioMining

Kaivostoiminnan erikoislehti Mining special edition

Toimitus/Editor: Tarja Karjalainen

Ilmoitusmyynti/ Sales Dept.: Sanne Pitkänen Juha Vesterinen

Sompio Newspaper Company

Our services: - Local newspaper - Special Editions; SompioMining 2017, Spring and Summer Issues for traveling and leisure. - Customer Publications; - Brochures - Newspapers - Magazines

Sompio Unarintie 23 A, 99600 Sodankylä Finland Puh./Tel. 010 666 4140 www.sompio.fi

3

easy ways to order:

• Our website www.sompio.fi • Our voucher below,

Postal fee is paid to Finland, Sweden and Norway!

• Our office: tel. 010 666 4140

KYLLÄ KIITOS - Tilaan Sompion

Unarintie 23 A1 99600 SODANKYLÄ Puh./Tel. 0400 397 400, 050 5599 817 www.painopinta.fi

Päätoimittaja/ Chief editor: Jari Haavisto

- Tuotamme paikallislehden lisäksi myös erikoisjulkaisuja asiakkaiden tarpeiden mukaan - SompioMining 2017 - Työpaikkojen asiakaslehdet - Asiakasjulkaisut

Julkaisija/Publisher Lapin Lehtikustannus Oy ISSN 1237-4040 Yhteystiedot/Contact www.sompio.fi +358(0)10 666 4140

r Sompion kestotilaus 69,95 € /12 kk

Maksan kestotilauksen r1 erässä r2 erässä á 34,98€ r3 erässä á 23,32€ Tilaus jatkuu niin kauan kuin haluan.

r Määräaikaistilauksena 78,90 €/vuosi r Määräaikaistilauksena 8,80 €/kk

uksissa Lahjatila itetiedot so o ä Tilaan lehden______ kuukaudeksi, tilaus alkaa heti. täyt s maksaja myö . -kohtaan

Sompio maksaa postimaksun

Lehden saaja

Nimi ............................................................................................ Osoite ......................................................................................... .................................................................................................... Puhelinnumero .......................................................................... Maksaja, ellei sama kuin lehden saaja Nimi ............................................................................................ Osoite ......................................................................................... .................................................................................................... Puhelinnumero ..........................................................................

SOMPIO-LEHTI TUNNUS 5008425 99003 VASTAUSLÄHETYS

SompioMining


Talven varalle

Tervetuloa osastollemme!

A1 ensimmäinen kerros

Welcome to our stand! A1 in the first floor

Veden- ja tuulenpitävät, hengittävät

Talvivaatteet Vinterarbetskläder

AA Sakatti Mining Oy's Managing Director Jukka Jokela:

A large, rich ore deposit is below Viiankiaapa fen Viiankiaapa is located in the village of Kersilö, Sodankylä. Beneath it lies a deposit of, among others, copper, nickel and platinum, which the CEO of AA Sakatti Mining, Jukka Jokela describes as large and rich, ie as ore, world market prices of which are not the first to fluctuate. Ore body, which is the world market prices are not immune to be among the first. The ore body size and richness has been described on many occasions as significant, even globally. The company began environmental studies in Kersilö village in 2004. At that time, a number of claims were being made in northern Fin-

Näkyvät talvivaatteet

Takki

Housut

99,89,-

Takki Housut

89,79,-

Jäämerentie 6 (S-marketin vieressä) p. 040-7672328 Palvelemme ma-pe 9.00-17.00, la 9.00-14.00

CEO of AA Sakatti Mining, Jukka Jokela land. By 2006, the area was giving promising results and the first bores were made in 2009. "The core samples found were every geologist’s daydream. After that, drilling began. Now there are 155 holes, of which just under a hundred are situation in the Natura area," explains Jokela. According to him, a large part of the ore body under

investigation is situation below the Natura area. That Natura connection has, of course, led to some controversy.

Complaints The ore research has led to complaints, which is why investigations on the ground are now at a standstill. "Research permits were stopped in 2012." According to Jokela, all

the work done in the region has complied with permits and laws. A new licensing procedure is currently underway. "We’re hoping that the decision comes this year." Jokela says that the debate between the company and environmentalists has been mainly constructive. "We are prepared to cooperate with the authorities for all future studies." According to Jokela, the on-going environmental studies are very important and hold a lot of weight. "The environmental investigation work being carried

out is the best in Finland for scope and accuracy.” Stopping the ground investigations has not halted research aimed at the mine completely. "A drilling campaign of a hundred kilometres, has yielded enough material." Jokela adds, there are also technological and financial matters necessary to identify whether the ore body can be exploited, and how. "For example, it is not yet clear how the deposits could be excavated. The options would be by tunnel or an open pit. "

Viiankiaavan alapuolella on rikas ja suuri malmio Sodankylän Kersilön kylässä sijaitsevan Viiankiaavan kallioperässä on alueen rikkain malmio. Muun muassa kuparia, nikkeliä ja platinaa sisältävää malmiota A A Sakatti miningin toimitusjohtaja Jukka Jokela kuvailee isoksi ja rikkaaksi. Malmioksi, jota maailmanmarkki-

Mustat talvivaatteet

nahinnat eivät heilauttele ensimmäisten joukossa. Malmion rikkautta ja kokoa on kuvailtu monissa yhteyksissä merkittäväksi jopa maailmanlaajuisesti. Yhtiö aloitti Kersilön kylän ympäristön tutkimukset vuonna 2004. Tuolloin Pohjois-Suomeen tehtiin useita

valtauksia. Vuonna 2006 alueelta saatiin lupaavia tuloksia ja ensimmäinen malmin lävistys tehtiin vuonna 2009. ”Kairausnäytteistä löytyi sellaisia geologin päiväunia. Tuon jälkeen kairauksia lisättiin. Nyt niitä on 155 reikää, joista vajaat sata si-

joittuu Natura-alueelle”, selventää Jokela. Hänen mukaansa tutkittu malmio on isolta osalta Natura-alueen alla. Tuo Natura yhteys on tietysti aiheuttanut ristiriitoja. Malmion tutkimustyö on johtanut valituksiin, josta syystä maastotutkimukset

ovat nyt pysähdyksissä. ”Etsintäluvat katkesivat vuonna 2012.” Jokelan mukaan kaikki alueella tehty työ on noudattanut lupia ja lakeja. Uusi lupakäsittely on parhaillaan käynnissä. ”Siitä päätöksiä odottelemme saavamme tänä

The northern location does not present a problem, according to Jokela. "It’s an excellent environment for the mining industry, as experience in Finland, Sweden and Canada has shown." Jokela thinks it will takes years to make a decision about the rich deposits in the area of interest to Sakatti Oy mining. He estimates, "It will be ten to fifteen years yet before the diggers arrive. Issues relating permits may prolong the process by that much, "

vuonna.” Jokelan mukaan yhtiön ja luonnonsuojelijoiden välillä käyty keskustelu on ollut pääsääntöisesti asiallista. ”Tuleviin uusiin tutkimuksiin olemme valmistautuneet yhteistyössä viranomaisten kanssa.”

SompioMining

25


Exploration ended without result

Sakatti’s sister remains undiscovered

E

xploration for an ore deposit like that of Sakatti has been carried out over the areas of Sodankylä, Tanhua and Pelkosenniemi, and is now complete. "The search has ended today. We have to reveal that the news is negative, what

we were looking for remains undiscovered”, Juho Haverinen, geologist with Magnus Minerals Oy. According to him, the search focused on nickel, copper and platinum ores. Magnus Minerals Oy is a Finnish private company.

SompioMining Mining special edition Kaivostoiminnan erikoislehti

Cheaf editor / Päätoimittaja

Jari Haavisto

Publisher / Kustantaja

Lapin Lehtikustannus Oy

ISSN 1237-4040

Contact / Yhteystiedot

"We carried out the research work on behalf of various donors. Funding for this project came from the Chilean company Antofagasta Minerals SA company. " The search cost six million euros. The company used standard research methods to study the area. The exploration was lead by Stephanie Klatt. Prospecting was carried out by methods which included bedrock mapping, carried out by a ground-based study group. "We also used the helicopter for magnetic measu-

Sakatin sisar jäi löytymättä Sodankylän, Tanhuan ja Pelkosenniemen alueella tehty Sakatin kaltaisen malmion etsintä on päättynyt. ”Etsintä on päättynyt tänään. Meillä on kerrottavana tuloksesta negatiivisia

www.sompio.fi + 358 (0) 10 666 4140 toimitus@sompio.fi ilmoitukset@sompio.fi

rements, then it was time for diamond drilling, which was carried out during the winter." Drilling was carried out in winter, to reduce the impact on the natural surroundings. Research work began in 2013, covering an area over 84 000 hectares in size. "17 bore holeswere drilled. In Sodankylä, drilling totalled 2156 m, with 569 m in Pelkosenniemi and 444 m in Tanhua. " Helicopters were used to study 3,000 linear kilometres. Next, all the data from the study will be further investigated.

uutisia, se mitä etsimme, jäi löytymättä”, kertoi Magnus Minerals Oy:n geologi Juho Haverinen. Hänen mukaansa etsinnässä keskityttiin nikkeli, kupari ja platinamalmien

SompioMining

"This information is released, according to the state 5 year freedom of information rule." For the company financing the exploration in Sodankylä, Pelkosenniemi, and Tanhua, exploration like this is a normal activity, although the results in this case were disappointing. According to the company's representative, all exploration work progressed as it should, everything went smoothly with the various stakeholders. But about what the studies found, the researchers remain reticent.

The exploration was lead by Stephanie Klatt.

löytämiseen. Magnus Minerals Oy on suomalainen yksityinen yhtiö. ”Teemme tutkimustöitä eri rahoittajien lukuun. Tämän projektin rahoitus tuli chileläiseltä Antofagasta Minerals S.A. yhtiöltä.” Etsintään käytettiin kuusi

miljoonaa euroa. Etsintä tehtiin alueelle jonka perustiedot yhtiöllä oli käytössä. Etsintää alueella johti Stephanie Klatt. Etsintätyö tehtiin menetelmillä, joihin lukeutui kallioperän kartoitusta, jonka tekivät maastossa alaa opiskelevien ryhmä.

Mining special edition Kaivostoiminnan erikoislehti

Ilmoittajamme tässä lehdessä / Our advertisers in this paper

ADC - Arctic Drilling Company Agnico Eagle Anglo American ANX-palvelut Oy

Kati Keski-Lapin Rakentajat / Lappli-Talot Kideve / Kittilän kunta KoneVasara Oy

Camping Nilimella

Luoston Taksipalvelu

E.Hartikainen Oy Ekokem Endomines Oy

Nordkalk Painopinta Finland Oy Port of Kokkola Pöyry Rovakairan Verkonrakennus Oy

Golder Associates GTK

Sompio

Heapson Hela-Hoito Hilli Ky Hotelli Sodankylä

Teknikum Tunturi-Auto Väärtinkammi

Kainuun Etu

26

SompioMining

"It’s possible there may even be gold there, but we were looking for something completely different," says Haverinen.


TUTUSTU SAKATIN KUULUMISIIN FEM 2015 -KONFERENSSISSA Anglo Americanin Sakatti on yksi kiinnostavimmista malminetsintähankkeista Pohjoismaissa tällä hetkellä Anglo American on yksi maailman suurimmista kaivosyhtiöistä, ja sillä on kaivostoimintaa, kaivosprojekteja ja malminetsintää eri puolilla maailmaa aina Afrikan eteläosista Pohjois- ja EteläAmerikan, Australian ja Aasian kautta Euroopan pohjoisosiin saakka. Anglo Americanin kaivosliiketoiminta sisältää niin bulkkituotteita (rautamalmia ja mangaania, metallurgista hiiltä ja lämpöhiiltä sekä fosfaattia) kuin perusmetalleja (kuparia ja nikkeliä) sekä jalometalleja ja mineraalejakin. Näistä platina- ja timanttiliiketoimintaalalla Anglo American on yksi johtavia yrityksiä maailmassa. Anglo American edustaa kaivostoiminnan kärkeä. Tämän takaa sitoutuminen korkeimpiin turvallisuus- ja vastuullisuusstandardeihin kaikissa liiketoiminnoissa ja kaikilla toiminta-alueilla. Edistämme alueellista kestävää kehitystä ja pyrimme vaikuttamaan positiivisesti toimintapaikkakuntiemme yhteisöihin. Siksi Anglo Americanin ydinarvoihin kuuluukin paikallinen kumppanuus sekä avoin, rehellinen vuorovaikutus sidosryhmien kanssa. Tämä sitoumus on keskeisellä sijalla kaikessa ajattelussa ja kaikissa käytetyissä liiketoimintamenetelmissä. Kestävä kaivostoiminta merkitsee vastuullista asennetta ympäristönsuojeluun, ja siksi ympäristöriskien vähentäminen ja vaikutusten lieventäminen on toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa aina mukana. Sakatin luonto on herkkää, ja siksi tutkimustyössä pyritään yhdessä paikallisten kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa jatkuvasti kehittämään yhä parempia työmenetelmiä. Yhteistyössä kairauskumppanimme Oy KATI Ab:n kanssa on kehitetty suljetun kierron kairausmenetelmä, joka mahdollistaa kairaamisen vaikeissa oloissa. Suljettu kierto vähentää jätteiden ja vedenkäytön määrää huomattavasti sekä pienentää merkittävästi ympäristöjalanjälkeä. Anglo Americanin tutkimustiimi ymmärtää Sakatin ympäristön merkityksen muille alueen maankäyttäjille ja koko yhteisölle. Lisätietoja Anglo Americanista ja Sakatin hankkeesta löydät osoitteesta www.angloamerican.com


FINLAND´S LEADING ORE HANDLING P O RT We are the leading ore handling port and the largest bulk port in Finland. Thanks to the appropriate infrastructure, our operations run efficiently, and our focus on customer service ensures that we are easy to do business with. The 13 meter safe water access channel to the Deep Port gives sufficient draft for all ships, small and large – even Panamax and Cape Size class vessels. Our port can handle more than 500 railway wagons in a 24-hour period, in other words more than six million tonnes of cargo per year. In our job we are aided – as the only port in Finland – by a railway wagon tippler, capable of unloading up to 1,500 tonnes of dark bulk per hour. Containers travel all over the world easily, quickly, flexibly and costefficiently in our weekly scheduled container service. We’re ready whenever you are. Let’s get started – tomorrow morning at 7!

Yo m e e u c a n co me t us Co n at t h e F a n d fe re n E ce in M2015 Levi .

LEVI

KOLARI KEMIJÄRVI

VARTIUS YLIVIESKA

KOKKOLA Kantasatamantie 50, FI-67900 Kokkola, Finland Tel. +358 6 824 2400 satama@portofkokkola.fi www.portofkokkola.fi EXPERIENCED – EFFICIENT – SAFE CHOICE

IISALMI

NIIRALA

HELSINKI