Hakijan opas 2021

Page 1

HAKIJAN OPAS 2021


Katso

E SI T T ELYV IDEO K EMI S TÄ

Katso

E SI T T ELY­V IDEO ROVA NIEME S TÄ

Katso

E SI T T ELYV IDEO TOR NIO S TA


Roihuamme, kihelmöimme, kohisemme. Olemme voimakkaita, kestäviä ja määrätietoisia. Muovaamme, teemme ja innostumme.

O LE M M E PO HJ O I STA TE KO A. AMK-koulutuksia

Opiskelijoita

22

5400

A M K-T U T K I N N O T Kuvataiteilija • Agrologi • Metsätalousinsinööri Tradenomi • Restonomi • Fysioterapeutti • Rakennusmestari Sairaanhoitaja • Liikunnanohjaaja • Sosionomi Terveydenhoitaja • Geronomi • Insinööri B AC H EL O R’S D EG R EE P R O G R A M M E S Bachelor of Business Administration Bachelor of Health Care Bachelor of Hospitality Management Bachelor of Engineering

Aiempaa enemmän vapautta valita miten, missä ja milloin opiskelet PÄ I VÄO P I N N O T MONIMUOTO-OPINNOT V E R K KO - O P I N N O T

K AMPUKSET Kemissä, Rovaniemellä, Torniossa ja virtuaalikampus verkossa

Henkilökuntaa

460

YHTEISHAKU ENGL ANNINKIELISIIN A M K- KO U L U T U K S I I N 7. –2 0 . 1 .2 0 2 1 osoitteessa www.studyinfo.fi

YHTEISHAKU SUOMENKIELISIIN A M K- KO U L U T U K S I I N 17. – 3 1 . 3 .2 0 2 1 osoitteessa www.opintopolku.fi

SYKSYN YHTEISHAKU 1 . –1 5 . 9 .2 0 2 1 osoitteessa www.opintopolku.fi

@L A P IN A MK

SEUR A A MEI TÄ www.youtube.com/lapinamk

#lapinamk #laplanduas


VA H VA T YÖ E L Ä M Ä­L Ä H T Ö I S Y YS JA T I I V I S Y H T EI S T YÖ ympäröivän elinkeino­elämän kanssa!

OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ELÄMÄ Opiskelu on käytännönläheistä ja työelämälähtöistä, koska oikea työelämä ja elinkeinot ovat läsnä oppimisessa. Oppimisessa nivoutuvat yhteen teoria-, käytäntö- ja kokemustieto. Omissa oppimisympäristöissä tutkimus, teoria ja käytännön tekeminen kohtaavat innostavalla tavalla. Lapin AMKissa menestytään olosuhteiden ansiosta ja opinnoissa painotutaan arktiseen osaamiseen. Lapin AMK toimii Kemissä, Rovaniemellä ja Torniossa.

4 • HAKIJAN OPAS 2021

Korkeakouluopinnot ovat muutakin kuin pelkästään opintopisteitä: • • • • • •

verkostoitumista uusia kokemuksia työelämäyhteyksiä sekä -valmiuksia kansainvälisiä mahdollisuuksia käytännössä oppimista ystäviä


OPINTOJEN O H JAU S - JA N E U V O N TAT YÖ on käytössäsi koko opiskelujesi ajan riippumatta opiskelutavasta.

VALITSE OMA TAPASI OPISKELLA AIEMPA A ENEMMÄN VAPAUTTA VALITA

Katso

R II T TAR EH TOR IN

terveiset

MITEN, MISSÄ JA MILLOIN OPISKELET. PÄIVÄOPINNOISSA opiskelet yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa pääasiassa kampuksella nykyaikaisissa ja monipuolisissa oppimisympäristöissämme. MONIMUOTO-OPINNOISSA opiskelet joustavammin verkossa, jolloin suoritat opintojaksoja itsenäisesti tai ohjatusti erilaisissa verkkoympäristöissämme. Kampuksella tapahtuvan opetuksen määrä vaihtelee koulutuksittain. Opintojesi paikka ja aika ovat enemmän itsesi päätettävissä, jolloin itsenäisen työskentelyn sekä ajankäytön

PÄIVÄOPINNOT MONIMUOTO-OPINNOT VERKKO-OPINNOT

hallinta ovat keskeisessä roolissa opiskellessasi oman elämäsi tahtiin. VERKKO-OPINNOISSA suoritat opinnot muutamaa kampuspäivää lukuun ottamatta täysin verkossa. Teet paljon itsenäistä työtä, mutta tukenasi on muiden verkko-opintoja suorittavien verkosto. AVOIN AMK

Voit opiskella haussa olevien AMKtutkintojen ensimmäisen vuoden opinnot myös Avoimessa AMKissa. Lue lisää Avoimen AMKin tarjoamista hakuväylistä AMK-tutkinto-opiskelijaksi sivulta 14. HAKIJAN OPAS 2021 • 5


ENGLANNINKIELISET AMK-TUTKINNOT

BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, INTERNATIONAL BUSINESS Tradenomi (AMK) • 210 op • 3,5 vuotta • Rovaniemi Päiväopinnot • Harjoittelua 30 op

Tradenomina voit toimia esimerkiksi: • Markkinointipäällikkönä, markkinointisuunnittelijana • Yrittäjänä • Kirjanpitäjänä, taloushallinnon asiantuntijana • Vastuullisuuspäällikkönä • Projektiasiantuntijana • EHS managerina • Tiimiesimiehenä • Asiakkuuspäällikkönä, palvelupäällikkönä Vastuullisen ja kansainvälisen liiketoiminnan osaaja

Tradenomina toimit vastuullisen liiketoiminnan osaajana, asiantuntijana ja yrittäjänä, myös kansainvälisessä toiminta­ ympäristössä. Tradenomin osaaminen mahdollistaa työuran monialaisesti, mm. kaupan, matkailun, rahoitus- ja vakuutusalan, teollisuuden sekä valtion ja kuntien eri liiketalouden tehtävissä. Opinnot antavat sinulle kokonaiskuvan vastuullisen liiketoiminnan eri osa-alueista, kuten markkinoinnista, taloushallinnosta, johtamisesta, juridiikasta sekä yrittäjyydestä eri muodoissaan. Liiketoiminnan kehittämisessä huomioit vastuullisen ja arvopohjaisen näkökulman. Kehität ennakointiosaamistasi ja löydät uusia innovatiivisia toimintatapoja vastuullisen liike­toiminnan vahvistamiseen. Opintojen aikana sinulla on mahdollisuus tehdä yhteistyötä työelämän edustaijien kanssa. Opinnot toteutetaan englanninkielellä monimuotoisesti päiväopintona sisältäen lähikontaktitapaamisia, verkko­ työskentelyä sekä projektityöskentelyä. 6 • ENGLANNINKIELISET AMK-TUTKINNOT

BACHELOR OF HOSPITALITY MANAGEMENT, TOURISM Restonomi (AMK) • 210 op • 3,5 vuotta • Rovaniemi Päiväopinnot • Harjoittelua 30 op

Restonomi voi toimia esimerkiksi: • Matkailuasiantuntijana • Myyntipäällikkönä • Hotellipäällikkönä • Ravintolapäällikkönä • Markkinointipäällikkönä • Vastaanottopäällikkönä • Tapahtuma- tai elämyskoordinaattorina • Service Design Managerina • Sisällöntuottajana • Projektipäällikkönä • Projektisuunnittelijana • Yrittäjänä • Asiakkuuspäällikkönä Kansainvälinen elämyspalveluiden kehittäjä

Englanninkielinen koulutus monikulttuurisessa ryhmässä antaa sinulle erinomaiset valmiudet työllistyä kansainvälisiin matkailualan kehittämis-, asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Koulutuksen painopiste Tourism Management and Experience Design keskittyy elämystuotantoon ja palvelukonseptointiin. Kehität opintojesi aikana osaamistasi muun muassa matkailun sähköisessä liiketoiminnassa, asiakaslähtöisessä markkinoinnissa ja tuotekehityksessä sekä matkailukohteiden vastuullisessa, verkostomaisessa liiketoiminnassa. Opintojesi aikana sinulla on erinomainen mahdollisuus verkostoitua merkittävien lappilaisten ja kansainvälisten matkailutoimijoiden kanssa. Jo opiskeluaikanasi olet meillä matkailun kehittämisen kärkijoukossa!


YHTEISHAKU ENGL ANNINKIELISIIN A M K- KO U L U T U K S I I N 7. –2 0 . 1 .2 0 2 1 osoitteessa www.studyinfo.fi

BACHELOR OF HEALTH CARE, NURSING

BACHELOR OF ENGINEERING, MACHINE LEARNING AND DATA ENGINEERING

Sairaanhoitaja (AMK) • 3,5 vuotta • Kemi • Päiväopiskelu Harjoittelua 90 op

Insinööri (AMK) • 4 vuotta • 240 op • Päiväopinnot • Rovaniemi Harjoittelua 50 op

Sairaanhoitaja voi työskennellä: • Sairaaloiden ja terveyskeskusten osastoilla • Polikliniikoilla teho- tai leikkausosastoilla • Kotihoidossa ja kuntoutus- ja hoitokodeissa • Lääkäriasemilla • Järjestöissä • Koulutus- ja projektitehtävissä • Tutkimustehtävissä • Kansainvälisissä tehtävissä

Insinööri voi toimia esimerkiksi seuraavissa tehtävissä • Projektiasiantuntijana • Koneoppimisen asiantuntijana • Keinöälyn kehittäjäna • Data Engineer • Software Engineer

Kansainvälinen hoitotyön ammattilainen

Sairaanhoitajan tutkinnon suoritettuasi olet monipuolisesti osaava ja ammattitaitoinen hoitotyön asiantuntija. Osaat hoitaa, auttaa ja tukea eri-ikäisiä ihmisiä heidän muuttuvissa elämäntilanteissaan. Työssäsi korostuvat välitön potilas- ja asiakashoitotyö, ohjaus- ja opetusosaaminen sekä terveyden ja toimintakyvyn edistäminen. Lisäksi työssäsi tarvitset vuorovaikutustaitoja, päätöksentekotaitoja ja kliinisiä taitoja. Suunnittelet, toteutat, arvioit, koordinoit, johdat ja kehität hoitotyön prosessia. Opit etäisyyksien hallintaa ja digitaalisia palveluita koulutuksesi aikana. Opetuksessa yhdistämme teoriaa ja käytäntöä. Osa opinnoista suoritetaan verkko-opetuksena. Kansainväliset opiskelijat opiskelevat myös 15 opintopistettä suomen kieltä. Suomalaiset opiskelijat suorittavat englannin ja ruotsin kielen opintoja. Käytännön harjoitteluissa käytetään ohjauskielenä suomen kieltä ja harjoittelut suoritetaan suomenkielisissä organisaatioissa. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa kansainvälisinä vaihto-­opintoina. Haku erillishaussa.

Koneoppimisen ja datan käsittelyn asiantuntija

Koulutus tarjoaa sinulle mahdollisuudet toimia koneoppimisen ja datan käsittelyn osaajana, asiantuntijana ja myös tämän aihealueen yrittäjänä, niin paikallisessa kuin kansainvälisessä toimintaympäristössä. Englanninkielinen koulutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä pohjoisen teollisuuden ja yrityskentän kanssa. Opinnot antavat sinulle kokonaiskuvan yritysten ja teollisuuden toiminnasta ja opiskelet koneoppimisen eri osa-alueita, kuten ohjelmointia, matemaattisia menetelmiä, algoritmien suunnittelua, datan keruun eri osa-alueita sensoreista pilviteknologioihin sekä opit projektityöskentelyä. Saat käytännön osaamista erilaisissa haastavissa kansainvälisissä toimintaympäristöissä toimimiseen. Kansainväliset opiskelijat opiskelevat myös 20 opintopistettä suomen kieltä. Suomalaiset opiskelijat suorittavat englannin ja ruotsin kielen opintoja. Datan konepohjaisen käsittelyn ja päätöksenteon kehittämisessä huomioit vastuullisen ja arvopohjaisen näkökulman. Opinnoissasi kehität ennakointiosaamistasi ja löydät uusia toimintatapoja vastuullisen ja datapohjaisen liiketoiminnan vahvistamiseen. Opintoihin liittyy ohjattua ja tavoitteellista harjoittelua. Yhdessä koulutus ja yritykset ohjaavat osaamisesi kehittymistä kohti yhteisiä, ennakolta sovittuja päämääriä. ENGLANNINKIELISET AMK-TUTKINNOT • 7


AMK-TUTKINNOT AGROLOGI (AMK) 240 op • 4 vuotta • Rovaniemi • Päiväopinnot • Harjoittelua 30 op

Agrologi voi toimia esimerkiksi: • Porotalousneuvojana • Maaseutuasiantuntijana • Projektipäällikkönä • Yrittäjänä Kestävän suomalaisen maaseudun kehittäjä

Agrologina olet pohjoisen maa- ja porotalouden, luonnon­­ tuote­a lan ja luonnonvaratalouden osaaja. Koulutuksesta saat valmiudet työskennellä monipuolisissa työtehtävissä pohjoisissa oloissa. Suomalainen maaseutu ja maaseutuyrittäjyys kehittyvät jatkuvasti. Laadukkaan ja turvallisen ravinnon ja raaka-­aineiden tuottaminen on maatalouden perustehtävä. Opiskelusi on monipuolista sisältäen teoriaa ja maasto-opetusta, työ­harjoittelua ja projektioppimista. Opetus on osittain monimuoto-­opetusta, mikä mahdollistaa joustavamman ja yksilöllisemmän opiskelurytmin. Agrologikoulutus valmistaa sinut toimimaan luonnonvara-alaan liittyvänä yrittäjänä tai alan kehittäjänä ja asiantuntijana.

FYSIOTERAPEUTTI (AMK) 210 op • 3,5 vuotta • Rovaniemi • Monimuoto-opinnot Harjoittelua 85 op

Fysioterapeutti voi toimia esimerkiksi: • Fysioterapeuttina • Projektikoordinaattorina • Projektityöntekijänä • Apuvälinemyyjänä • Yrittäjänä Lääkinnällisen kuntoutuksen ammattilainen

Fysioterapian opinnoissasi perehdyt eri-ikäisten ihmisten liikkumis- ja toimintakykyisyyden arviointiin ja edistämiseen. Opit hyödyntämään eri terapiamenetelmiä ja toimintakykyä tukevaa teknologiaa. Opiskelet myös yrittäjyyttä ja projekti­ toimintaa, ja halutessasi voit syventää osaamistasi urheilu­ fysioterapiassa. Fysioterapian opiskelu on teoriaa ja käytäntöä yhdistävää, toiminnallista opiskelua monipuolisissa oppimisympäristöissä. Kaikilla lukukausilla toteutuu myös työelämän kanssa yhteistyössä toteutettavia projekteja ja tapahtumia. Fysioterapeuttina voit työllistyä terveys-, kuntoutus- ja liikunta-alan asiantuntijatehtäviin.

8 • AMK-TUTKINNOT

YHTEISHAKU SUOMENKIELISIIN A M K- KO U L U T U K S I I N 17. – 3 1 . 3 .2 0 2 1 osoitteessa www.opintopolku.fi

GERONOMI (AMK) 210 op • 3,5 vuotta • Kemi • Monimuoto-opinnot Harjoittelua 60 op

Geronomi voi toimia esimerkiksi: • Palveluneuvojana tai -ohjaajana • Vanhustyössä lähiesimiehenä • Projekti- tai kehittämispäällikkönä • Sosiaaliohjaajana • Yrittäjänä Vanhustyön osaaja ja kehittäjä ikääntyvien mielekästä elämää varten

Geronomikoulutus on sosiaali- ja terveysalan koulutus, jossa käytäntöön yhdistyy teoriapohjaa gerontologiasta, fysioterapiasta, hoitotieteestä, sosiaalialalta ja käyttäytymistieteistä. Koulutus toteutuu kiinteässä yhteistyössä työelämän kanssa hanketoimintaa ja opetusta yhdistämällä. Geronomin työtehtävissä painottuvat yhteisöllisyyden tukeminen sekä ennakoiva ja ehkäisevä iäkkään ihmisen kuntoutumista edistävä työote. Keskeistä geronomin työssä on laaja-alainen toimintakyvyn, toimijuuden ja palvelutarpeen arviointi sekä henkilökohtainen neuvonta ja palveluohjaus. Geronomina voit työskennellä julkisen, yksityisen tai järjestösektorin vanhuspalveluja tuottavan organisaation palveluksessa tai yrittäjänä.


INSINÖÖRI (AMK), KONETEKNIIKKA 240 op • 4 vuotta • Kemi • Monimuoto-opinnot Harjoittelua 30 op tai tuotantopainotteisena 60 op

Konetekniikan insinööri voi työskennellä esimerkiksi: • Työnjohtajana • Tuotesuunnittelijana • Koneensuunnittelijana • Laatuinsinöörinä • Käyttöinsinöörinä • Kunnossapitoinsinöörinä • Projekti-insinöörinä tai -päällikkönä • Markkinointi-insinöörinä Teknisten ratkaisujen, teollisuuden ja kiertotalouden edelläkävijä

Konetekniikan insinöörinä toimit teollisuuden tai sen alihankintaverkoston suunnittelu-, tuotanto-, käyttö-, kunnossapito- ja johtotehtävissä. Konetekniikan koulutuksemme kattaa erilaisten teknisten ratkaisuiden ja järjestelmien tuntemuksen. Tavoitteena on antaa tietous teollisuudessa käytettävien laitteiden ja järjestelmien suunnittelusta, valmistuksesta, kunnossapidosta sekä toimintaperiaatteista ja rakenteista. Opinnoissa voit syventää osaamistasi kunnossapidon, materiaalitekniikan tai tuotekehityksen aihe-alueilla. Kiertotalous toimii opinnoissasi läpileikkaavana teemana. Käytännönläheisessä koulutuksessa yhdistetämme teoriaa käytäntöön laboratorio- ja harjoitustöillä. Opinnoissa pääset myös ratkaisemaan työelämälähtöisiä ongelmia projektimuotoisesti. Konetekniikan opiskelijoillamme on mahdollisuus hakeutua suorittamaan kaksoistutkinto, joka toteutetaan yhteistyössä Technikum Wienin kanssa.

INSINÖÖRI (AMK), RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA 240 op • 4 vuotta • Rovaniemi • Päivä- ja monimuoto-opinnot Harjoittelua 30 op

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööri voi työskennellä esimerkiksi: • Asiantuntija- ja johtotehtävissä • Tuotantopäällikkönä • Työmaainsinöörinä • Työnjohtajana • Suunnittelijana • Myyntitehtävissä • Kaivosinsinöörinä • Yrittäjänä Arktisten olosuhteiden älykäs rakentaja

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörinä suunnittelet ja toteutat tulevaisuuden rakennuksia, teitä, katu- ja kaivoksia sekä vesi- ja jätehuoltojärjestelmiä. Voit toimia talonrakentamisen lisäksi myös infrarakentamisen ja kaivosalan eri tehtävissä sekä nykyaikaisten energiajärjestelmien ja talotekniikan asiantuntijatehtävissä. Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opinnoissa perehdytään arktisten olosuhteiden hallintaan sekä älykkääseen rakennettuun ympäristöön. Opit ammattiaineiden perusteet ja sovellat niitä ajankohtaisiin käytännön rakennuskohteisiin. Päiväopinnoissa voit suuntautua talonrakennustekniikkaan, infra- ja kaivostekniikkaan tai talo- ja energiatekniikkaan.

INSINÖÖRI (AMK), MAANMITTAUSTEKNIIKKA

INSINÖÖRI (AMK), SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKKA

240 op • 4 vuotta • Rovaniemi • Päivä- ja monimuoto-opinnot Harjoittelua 30 op

240 op • 4 vuotta • Kemi • Monimuoto-opinnot Harjoittelua 30 op tai tuotantopainotteisena 60 op

Maanmittausinsinööri voi työskennellä esimerkiksi: • Kaavoittajana • Myynti- tai projektipäällikkönä • Toimitusinsinöörinä • Kartastoinsinöörinä • Paikkatietoinsinöörinä • Mittausinsinöörinä • Tietomallioperaattorina

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööri voi työskennellä esimerkiksi: • Suunnitteluinsinöörinä • Sähkötöiden ja käytön johtajana • Työnjohtajana • Tuotantopäällikkönä • Asennuspäällikkönä, -tarkastajana tai -valvojana • Projekti-insinöörinä • Kunnossapitoinsinöörinä • Myynti-insinöörinä

Luotettavan paikkatiedon ja kiinteistötalouden ammattilainen

Maanmittausinsinöörinä tuotat paikkatietoja sekä vastaat kiinteistöjen muodostuksesta ja niitä koskevien tietojen luotettavuudesta. Opinnoissa korostetaan maanmittausalan teknisiä taitoja ja projektien hallintaa, yhteistyötaitoja ja mahdollisuutta toimia yrittäjänä. Mittaustekniikkaan liittyvissä ammattiopinnoissa on maasto- ja rakennusmittauksia, paikkatietotekniikkaa, kaukokartoitusta, kartoitushankkeiden suunnittelua ja paikkatietojen mallinnusta. Kiinteistötalouteen liittyvät opinnot sisältävät toimitustuotantoa, maankäytön suunnittelua, kiinteistöliiketoimintaa ja lainsäädäntöä. Koulutus antaa sinulle valmiudet työskennellä maastossa mittaustöissä ja kiinteistötoimituksissa sekä toimistossa suunnittelu- ja aineistojen käsittelytehtävissä valtion ja kuntien organisaatioissa, yksityisissä yrityksissä tai yrittäjinä.

Sähkö- ja automaatiojärjestelmien kestävä kehittäjä

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörinä suunnittelet, toteutat ja käyttöönotat energiatehokkaita sähkö- ja automaatio­­toteutuksia ja järjestelmiä sekä vastaat niiden käynnissä- ja ylläpidosta. Sähkö- ja automaatiotekniikka kattaa erilaisten sähköteknisten ratkaisujen, järjestelmien toimintaperiaattei­den ja käytön tuntemuksen sekä kestävää kehitystä edistävien uusiutuvien energioiden tuotantoratkaisut. Sähkö- ja automaatioalan ammattiaineet opiskellaan teoreettisen opetuksen lisäksi käytännönläheisesti alan oppimis­ympä­ristöjä edustavissa laboratorioissa. Sähkötekniikan insinöörinä voit työllistyä esimerkiksi kaivoksiin, suunnittelutoimistoihin, energia- ja teollisuuslaitoksiin, verkkoyhtiöihin-, automaatio-, sähkö- tai kunnossapitoalan yrityksiin. AMK-TUTKINNOT • 9


INSINÖÖRI (AMK), TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA 240 op • 4 vuotta • Rovaniemi • Päivä- ja verkko-opinnot Harjoittelua 30 op

Tieto- ja viestintätekniikan insinööri voi toimia esimerkiksi: • Full Stack -ohjelmistokehittäjänä • Informaatiohallinnon asiantuntijana • Koodarina • Pelikehittäjänä • Projektipäällikkönä • Robotiikkakehittäjänä • Yrittäjänä • Älykkäiden järjestelmien asiantuntijana Kasvualojen ratkaisujen kehittäjä

Toimit digitalisaation ytimessä kehittämällä ja hallitsemalla ICT-järjestelmiä. Uranäkymäsi ovat laajat. Valmistuttuasi voit toimia monipuolisissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa tai itsenäisenä yrittäjänä. Opit suunnittelemaan, kehittämään ja hallinnoimaan tietoteknisiä laitteita ja – järjestelmiä, robotteja, ohjelmistoja sekä pelejä ja simulaatioita. Voit suuntautua ohjelmistokehittäjäksi tai informaatiohallinnon asiantuntijaksi. Päiväopinnoissa sinulla on lisäksi mahdollisuus suuntautua robotiikkaan ja esineiden internetiin (IoT). Saat käyttöösi modernit laboratoriot ja Lapin AMKin vahvan työelämäyhteistyön.

KUVATAITEILIJA (AMK)

LIIKUNNANOHJAAJA (AMK) 210 op • 3,5 vuotta • Rovaniemi • Monimuoto-opinnot Harjoittelua 55 op

Liikunnanohjaaja voi toimia esimerkiksi: • Liikunnanohjaajana, omaohjaajana • Valmennuspäällikkönä, valmentajana • Seurakehittäjänä • Luontoliikunnan kouluttajana • Seikkailupäällikkönä • Yrittäjänä Liikunnan ja hyvinvoinnin ketterä monitaituri

Opinnot antavat monipuoliset mahdollisuudet erilaisiin uravalintoihin. Liikunnanohjaajana työskentelet liikunta-alan erilaisissa organisointi-, ohjaus-, kehittämis- ja esimies­ tehtävissä. Opiskelu on toiminnallista ja käytännönläheistä työelämälähtöisissä oppimisympäristöissämme, joita ovat mm. SantaSport urheiluopisto ja sen luontoympäristö Ounasvaara Rovaniemen keskustan läheisyydessä. Opinnot toteutetaan monimuotoisesti, jolloin suoritat opintoja lähikontaktissa, omaehtoisesti ja itsenäisesti opiskellen sekä verkko-opintoina. Osa opinnoista vaatii läsnäoloa, mutta mahdollista on myös opintojen suorittaminen verkossa oman aikataulusi mukaisesti ja joustavasti. Perehdyt hyvinvointiosaamiseen, liikuntakasvatukseen sekä vastuulliseen valmennus- ja ohjausosaamiseen. Suuntaat osaamistasi urheiluvalmennukseen, luontoliikuntaan, urheiluliiketoimintaan tai liikuntapedagogiikkaan. Yksilölliset opintopolut ja mahdollisuus osin verkkopohjaiseen etäopiskeluun antavat joustavuutta opintojesi suorittamiseen. Voit sisällyttää opintoihisi muita korkeakouluopintoja, jotka mahdollistavat hakeutumisen jatko-opintoihin. Liikunnan työkenttä on laaja. Löydä sinäkin omasi!

240 op • 4 vuotta • Tornio • Päiväopinnot • Harjoittelua 30 op

Kuvataiteilija voi toimia esimerkiksi: • Kuvataiteilijana • Visualistina (esim. pelialalla) • Valokuvaajana • Animaattorina • Kuvittajana • 3D-mallintajana • Kuvankäsittelijänä Digitaalisen kuvan taiteellinen asiantuntija

Kuvataiteilijana havainnoit ympäristöä ja saatat sen näkyväksi joko digitaalisina tai analogisina kuvina. Kuvataiteilijana osaat suunnitella ja toteuttaa digitaalisen kuvan projekteja ja toimia digitaalisen kuvan taiteellisena asiantuntijana monialaisissa tehtävissä. Koulutus on luovaa ja työelämälähtöistä. Keskeistä koulutuksessa ovat taiteen ja teknologian toisiaan tukevat ominaisuudet ja kuvan viestinnälliset mahdollisuudet. Koulutuksen painopiste on digitaalisten työkalujen ja ympäristöjen hyödyntämisessä ja soveltamisessa. Kuvataitelija hallitsee nämä neljä aluetta: • Kuvallinen osaaminen • Digitaalisen kuvan osaaminen • Plastisuuden ja tilan osaaminen • Ajan ja interaktiivisuuden hallinta. Tämän lisäksi osaat toimia yrittäjämäisesti sekä tutkia ja kehittää kuvataidealaa. Opiskelijavalinta suoritetaan ennakkotehtävällä. 10 • AMK-TUTKINNOT

METSÄTALOUSINSINÖÖRI (AMK) 240 op • 4 vuotta • Rovaniemi • Päivä- ja monimuoto-opinnot Harjoittelua 30 op

Metsätalousinsinöörinä voit toimia asiantuntijana esimerkiksi: • Metsäneuvojana • Metsäasiantuntijana • Metsäpalveluesimiehenä • Metsäsuunnittelijana • Hankintaesimiehenä • Korjuuesimiehenä • Kuljetusesimiehenä • Yrittäjänä Metsien monipuolisen käytön ja hoidon asiantuntija

Metsätalousinsinöörinä teet vastuullista työtä metsäbiotalouden eri työtehtävissä. Vahvan metsäosaamisen lisäksi tarvitset vuorovaikutustaitoja, yritystalouden tuntemusta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Metsätalousinsinöörin tehtävissä yhdistyvät esimerkiksi metsävaratiedon keruu ja hyödyntäminen, logistiikka ja asiakaspalvelutehtävät. Opiskelu on monipuolista sisältäen teoriaa ja maastoopiskelua, projekteja ja työharjoittelua. Metsätalousinsinöörinä suunnittelet ja toteutat metsien hoitoa esimerkiksi metsäsuunnittelun, metsäneuvonnan tai puunhankinnan tehtävissä. Osaat myös ohjata puunkorjuuta ja -kuljetuksia tai toimia metsäpalveluyrittäjänä. Metsäbiotalouden kasvu takaa sinulle entistä paremmat työllistymismahdollisuudet.


RAKENNUSMESTARI (AMK)

RESTONOMI (AMK)

210 op • 3,5 vuotta • Rovaniemi • Monimuoto-opinnot 30 op harjoittelua

210 op • 3,5 vuotta • Rovaniemi • Monimuoto-opinnot Harjoittelua 30 op

Rakennusmestari voi toimia esimerkiksi: • Työmaainsinöörinä • Työpäällikkönä • Myyntitehtävissä • Yrittäjänä • Rakennusmestarina • Työnjohtajana

Restonomi voi toimia esimerkiksi: • Matkailuasiantuntijana • Myyntipäällikkönä • Hotellipäällikkönä • Ravintolapäällikkönä • Markkinointipäällikkönä • Vastaanottopäällikkönä • Tapahtuma- tai elämyskoordinaattorina • Sisällöntuottajana • Projektipäällikkönä • Projektisuunnittelijana • Yrittäjänä

Työmaajohdon osaaja

Kestävään kehitykseen perustuvassa rakentamisessa tarvitaan modernin tekniikan, talouden ja ympäristöalan taitajia. Rakennusmestarit toimivat työmailla esimiestehtävissä ja toteuttavat erilaisissa olosuhteissa tulevaisuuden rakennuksia ja liikenneväyliä. Rakennusmestarina työskentelet asiantuntija-, johtamis- ja tuotantotehtävissä yksityisellä ja julkisella sektorilla. Koulutus antaa sinulle hyvät edellytykset toimia myös rakennusalan yrittäjänä. Monimuoto-opinnot mahdollistavat opiskelun joustavasti. Opiskelet sekä verkossa että lähijaksoilla. Suoritat opintojaksoja itsenäisesti tai ohjatusti erilaisissa verkkoympäristöissämme. Opiskelu on toiminnallista ja käytännönläheistä erilaisissa työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä. Opinnoissa korostetaan alan teknisten taitojen hallinnan lisäksi kykyä yhteistyöhön, esimiestehtäviin ja projektien hallintaan. Opinnoissa voit suuntautua: • Talonrakennustekniikkaan (ydinosaamista talonrakennuksen tuotanto) • Infra- ja kaivostekniikkaan (maa- ja ympäristörakenteiden tuotanto, yhtenä painopistealueena kaivosala)

Matkailualan asiakaslähtöinen moniosaaja

Saat laajan ja monipuolisen matkailuammattiosaamisen palvelu-, asiantuntija- sekä kehittämistehtäviin kansainvälisessä ja arktisessa pohjoisessa toimintaympäristössä. Opinnoissa painotamme asiakaslähtöistä ajattelutapaa sekä matkailun vastuullista johtamista, palveluliiketoimintaosaamista ja yrittäjähenkisyyttä. Osa opinnoista toteutetaan yhdessä Lapin yliopiston matkailututkimuksen oppiaineen kanssa. Elinkeinoelämän toimeksiannot antavat sinulle mahdollisuuden soveltaa teoriatietoa käytäntöön ja vahvistaa samalla monikulttuurisen pohjoisen toimintaympäristön tuntemusta ja kontaktiverkostoja. Opiskelijana pääset verkostoitumaan merkittävien lappilaisten ja kansainvälisten matkailutoimijoiden kanssa. Meillä olet Suomen matkailun kehittämisen kärkijoukoissa!

AMK-TUTKINNOT • 11


SAIRAANHOITAJA (AMK)

TERVEYDENHOITAJA (AMK)

210 op • 3,5 vuotta • Kemi monimuoto-opinnot Rovaniemi monimuoto-opinnot • Harjoittelua 90 op

240 op • 4 vuotta • Rovaniemi • Monimuoto-opinnot Harjoittelua 105 op

Sairaanhoitaja voi työskennellä esimerkiksi: • Sairaaloiden ja terveyskeskusten osastoilla • Poliklinikoilla, teho- tai leikkausosastoilla • Kotihoidossa ja hoivapalveluissa • Erilaisissa kuntoutus- ja hoitokodeissa • Lääkäriasemilla • Järjestöissä • Koulutus- ja projektitehtävissä • Yrittäjänä • Kansainvälisissä tehtävissä

Terveydenhoitaja voi työskennellä esimerkiksi: • Neuvolassa • Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa • Työterveyshuollossa • Kotihoidossa • Lääkäriasemilla • Koulutus- ja projektitehtävissä • Järjestöissä • Itsenäisenä yrittäjänä • Kansainvälisissä tehtävissä

Edistyksellisen hoitotyön asiantuntija

Terveyttä edistävän hoitotyön asiantuntija

Sairaanhoitajana hoidat, autat ja tuet eri-ikäisiä ihmisiä muuttuvissa elämäntilanteissa. Sairaanhoitajan työssä tarvitaan ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja, päätöksen­ tekokykyä sekä kliinisiä hoitotaitoja. Sairaanhoitajan työ on hoitotyön suunnittelua, toteutusta, arviointia, koordinointia, johtamista ja kehittämistä. Koulutuksessa saat etä- ja digipalveluihin ja palveluohjaamiseen liittyvää erikoisosaamista. Pystyt kohtaamaan uudenlaisen potilas- ja asiakaskunnan, joka toimii sähköisissä verkoissa ja yhteisöissä. Yhdistämme teoriaopintoja eri hoitotyön alueilta runsaaseen käytännön harjoitteluun. Yhteistyötaidot ja ryhmässä oppiminen, itseohjautuvuus ja oman ammattitaidon kehittäminen ovat opinnoissa tärkeällä sijalla. Opintojesi loppu­vaiheessa voit syventää osaamista valitsemallasi hoitotyön alueella.

Terveydenhoitajan työ on yksilöiden, perheiden sekä työ- ja muiden yhteisöjen terveyttä edistävää ja sairauksia ehkäisevää hoitotyötä. Terveydenhoitaja tukee, ohjaa ja auttaa eri-ikäisiä ihmisiä muuttuvissa elämäntilanteissa. Terveydenhoitajan työ on hoito- ja terveydenhoitotyön suunnittelua, toteutusta, arviointia ja koordinointia, johtamista ja kehittämistä. Terveydenhoitajan työssä tarvitaan ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja ja päätöksen­tekokykyä. Terveyden­ hoitajan tutkinnon suorittamalla saat samalla sairaanhoitajan pätevyyden. Koulutuksessa hankit etä- ja digipalveluihin ja palvelu­ ohjaamiseen liittyvää erikoisosaamista. Saat valmiudet kohdata uudenlaisen potilas- ja asiakaskunnan, joka toimii sähköisissä verkoissa ja yhteisöissä. Sitä varten yhdistämme teoriaopintoja eri terveydenhoitotyön alueilta käytännön harjoitteluun. Yhteistyötaidot ja ryhmässä oppiminen, itseohjautuvuus ja oman ammattitaidon kehittäminen ovat opinnoissa tärkeällä sijalla.

SOSIONOMI (AMK) 210 op • 3,5 vuotta • Kemi • Päivä-, monimuoto-opinnot ja verkko-opinnot • Harjoittelua 45 op

Sosionomi voi toimia esimerkiksi: • Perhetyöntekijänä • Sosiaaliohjaajana • Palveluohjaajana • Työtoiminnan ohjaajana • Projektityöntekijänä • Työvoimaneuvojana • Lastensuojelun ohjaajana ja kasvattajana • Palvelukodin vastaavana ohjaajana • Päihdetyöntekijänä • Varhaiskasvatuksen sosionomina • Pakolaisohjaajana

S Y K S Y L L Ä 2 0 2 1 R O VA N I EM EL L Ä alkavat monimuoto-opinnot on tarkoitettu erityisesti niille, joilla ei ole aikaisempaa hoitotyön AMK-tutkintoa.

Sosiaalialan inhimillinen ammattilainen

Sosionomina työskentelet sosiaalialan asiakastyössä eri elämän­tilanteissa olevien ihmisten tukena sekä kehittämis- ja esimiestehtävissä. Opinnot etenevät teemoittain. Ensimmäisenä vuonna opiskelet sosiaalialan ammatillisen toiminnan perusteita. Toisena vuotena aloitat vaihtoehtoisten ammatti­ opintojen opiskelun, joissa valitset ammatillisten tavoitteidesi mukaisia opintoja. Vaihtoehtoisten opintojen sisällöt liittyvät varhais­kasvatukseen, lastensuojeluun, vammaistyöhön ja kuntoutukseen tai aikuissosiaalityöhön. Opintojesi lopussa syvennytään työyhteisö- ja esimies­ työhön sekä tutkimustoimintaan ja kehittämiseen. Opiskelu sosiaali­a lalla on työelämäläheistä. Opiskelussa korostuu itseohjautuvuus, mutta myös yhdessä oppiminen. Harjoittelujaksot syventävät osaamista. 12 • AMK-TUTKINNOT

TERVEYDENHOITAJA (AMK) POLKUOPINNOT Avoimessa ammattikorkeakoulussa alkaa monimuoto-­ opintoina tammikuussa 2022 Kemissä terveyden­hoitaja (AMK) polkuopinnot. Opinnot on tarkoitettu niille, joilla on sairaanhoitajan tai kätilön AMK-tutkinto. Opinnot suoritetaan pääosin etäopintoina, mahdollisuus suorittaa työn ohessa. Kesto 1–1,5 vuotta. Opintoihin ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun kautta ja opinnoista peritään avoimen AMKin opintomaksu.


TRADENOMI (AMK), LIIKETALOUS 210 op • 3,5 vuotta • Rovaniemi ja Tornio • Päivä-, monimuoto- ja verkko-opinnot • Harjoittelua 30 op

Tradenomi voi toimia esimerkiksi: • Projektiasiantuntijana • Markkinointisuunnittelijana • Kirjanpitäjänä • Myyntineuvottelijana • Palvelupäällikkönä • Asiakkuuspäällikkönä • Markkinointipäällikkönä • Laskentapäällikkönä • Vientiassistenttina • Projektipäällikkönä • Yrittäjänä Työelämän ja liiketoiminnan moniosaaja

Tradenomina voit toimia yritysten ja organisaatioiden asiantuntija-, esimies- ja kehittämistehtävissä teollisuuden-, kaupan-, matkailun-, palvelun-, rahoitus- ja vakuutusalan sekä julkishallinnon eri liiketalouden tehtävissä, myös kansainvälisessä toimintaympäristössä. Tradenomina sinulla on valmiudet toimia myös yrittäjänä. Operatiivisen päätöksenteon lisäksi pystyt osallistumaan työyhteisösi strategiseen kehittämiseen. Opintojesi jälkeen sinulla on tarvittavat taidot toimia työelämän muutoksissa. Sinulle on muodostunut ratkaisukeskeinen ajattelutapa ja hallitset hyvät sosiaaliset vuorovaikutustaidot. Työkokemuksesi ja osaamisesi kautta voit joustavoittaa ja nopeuttaa opintojasi. Opintojesi osaamisalueet vaihtelevat sen mukaan, opiskeletko Rovaniemellä vai Torniossa.

Opintojesi osaamisalue: Rovaniemi

Perehdyt vastuulliseen liiketoimintaan, kannattavuuskeskeiseen ajattelumalliin ja asiakas­ lähtöisyyteen. Sinulla on valmiudet innovoida uusia liiketoimintamalleja ja synnyttää uutta liiketoimintaa Suuntautumisvaihtoehdot Päiväopinnot (aloitus joka syksy) •T alousosaaminen liiketoiminnan kehittämisessä Koulutuksen aloitus: Elokuu 2021 •A siakaslähtöinen palveluliiketoiminta Koulutuksen aloitus: Elokuu 2021 Verkko-opinnot (vuorottelee vuosittain) •R iskienhallinta ja yritysjuridiikka Koulutuksen aloitus: Tammikuu 2022 •T alousosaaminen liiketoiminnan kehittämisessä Koulutuksen aloitus: Tammikuu 2023 Torniossa

Kehityt digitaalisten markkinointiratkaisujen asian­tuntijaksi. Koulutuksessamme yhdistyvät luova ajattelu ja toiminnan ohjaaminen datan avulla. Koulutuksessamme ratkaistaan työelämälähtöisiä liiketoiminnan ja markkinoinnin ongelmia. suuntautumisvaihtoehdot Verkko-opinnot • Esimiestyö ja johtaminen Haku: Kevään yhteishaku Koulutuksen aloitus: Elokuu 2021 Monimuoto-opinnot • Digitaalinen markkinointi (Luovuus ja data) Haku: Syksyn yhteishaku Koulutuksen aloitus: Tammikuu 2022

TRADENOMI (AMK), TIETOJENKÄSITTELY 210 op • 3,5 vuotta • Tornio Monimuoto- ja verkko-opinnot • Harjoittelua 30 op

IT-tradenomi voi toimia esimerkiksi: • Business Analystina • Digital Solution Designerina • Business Developerina • Front- ja Back End -kehittäjänä • Fullstack-ohjelmoijana • Mobiiliohjelmoijana • Projektipäällikkönä kehitysprojekteissa • Ohjelmistotestaajana • Ohjelmistosuunnittelijana • Palvelusuunnittelijana Tietojenkäsittelyn tradenomina voit työskennellä yritysten asiantuntija-, esimies- ja kehittämistehtävissä. Tietojen­ käsittelyn tradenomikoulutuksemme yhdistää IT- ja liiketoimintaosaamista käytännöllisellä tavalla. Liiketoimintaa ymmärtävänä ohjelmoijana kehität hyviä käyttäjäkokemuksia tuottavia digitaalisia palveluita ja tuotteita yritysten ja organisaatioiden tarpeisiin. Ohjelmoijana hallitset webkehityksen, mobiili- ja peliohjelmoinnin sekä erilaisia ohjelmointimentelmiä ja -ympäristöjä. Kehität hyviä käyttäjä­ kokemuksia tuottavia digitaalisia palveluita ja tuotteita yritysten ja organisaatioiden tarpeisiin.

Tietohallinnon asiantuntijana kehität ja johdat yritysten ja organisaatioiden digitaalisia toimintoja. Sinulla on monipuolista osaamista digitaalisten ratkaisujen ja asiakaslähtöisten IT -palveluiden suunnittelusta, digitaalisten ekosysteemien hyödyntämisestä sekä tietohallinnon menetelmistä ja käytänteistä. Tietohallinnon ja digitalisoinnin asiantuntija (verkko-opinnot, syksy 2021)

Perehdyt koulutuksen aikana liiketoiminnan digitalisoinnissa ja digitaalisen liiketoiminnan johtamisessa tarvittavan osaamisen kehittämiseen. Keskeisinä osaamisalu­eina ovat: vahva tietojenkäsittelyosaaminen, digitaalisten ratkaisujen ja asiakaslähtöisen IT-palvelun suunnittelu sekä digitaalisten toimintojen johtaminen. Ohjelmoinnin ja pelillistämisen asiantuntija (monimuoto-opinnot kevät 2022)

Perehdyt koulutuksen aikana ohjelmoinnin perusperiaattei­ siin, ohjelmistotuotantoon, selain-, palvelin- ja tietokantaoh­ jelmointiin sekä peliohjelmointiin. Keskeisinä osaamisalueina ovat: vahva tietojenkäsittelyosaaminen, web kehitys, mobiili ja peliohjelmointi ja liiketoiminnan pelillistäminen.

AMK-TUTKINNOT • 13


VALITSE OMA TAPASI HAKEA Voit hakeutua tutkinto-opiskelijaksi montaa eri reittiä: korkeakoulujen yhteishaussa keväällä ja syksyllä, Avoimen AMKin kautta tai siirto-opiskelijana. Valitse itsellesi sopivin tapa hakea ja aloita opinnot Lapissa. Kampuksemme ovat Kemissä, Torniossa, Rovaniemellä ja virtuaalikampus verkossa. Voit aloittaa tutkintotavoitteisen opiskelun myös avoimen AMKin polku- tai väyläopintoina.

AVOIN AMK

Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit suorittaa AMK-tutkintoon ja YAMK-tutkintoon kuuluvia opintoja. Avoimessa AMKissa voivat opiskella kaikki opinnoista kiinnostuneet iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Opiskelu on maksullista, mutta edullista. Opinnot avoimessa AMKissa ovat hyvä vaihtoehto, jos haluat esimerkiksi:

• • • •

Ylläpitää ja kehittää osaamista ja ammattitaitoa Tutustua opiskeluun ammattikorkeakoulussa Valmistautua valintakokeisiin Opiskella avoimen polkuopintoja 60 op tavoitteena ammattikorkeakoulututkinto • Opiskella avoimen väyläopintoja 15 op tai 30 op tavoitteena ammattikorkeakoulututkinto • Opiskella avoimen polkuopintoja 10 op tai 15 op tavoitteena ylempi ammattikorkeakoulututkinto

LAPIN URHEILU­ AKATEMIA Lapin AMKin yhteistyö Lapin urheiluakatemian kanssa tarjoaa tavoitteellisesti kilpa­urheileville opiskelijoille mahdollisuuden opintojen ja valmentautumisen yhdistämiseen. Kilpaurheileva opiskelija voi hakeutua Lapin urheiluakatemiaan kaikilta Lapin AMKin koulutusaloilta: www.lapinurheiluakatemia.fi

POLKUOPINNOT

Avoin ammattikorkeakoulu tarjoaa mahdollisuuden opiskeluun tutkintotavoitteisesti polkuopintoina kaikissa Lapin ammattikorkeakoulun AMK- ja YAMK-koulutuksissa. AMK-polkuopintoihin ei vaadita pohjakoulutusta. YAMK-polkuopintoihin edellytetään soveltuvaa AMK-tutkintoa tai muuta soveltuvaa tutkintoa. Polkuopintojen perusteella on mahdollisuus hakeutua Lapin AMKin tutkinto-opiskelijaksi suoritettuasi AMK-koulutuksen opintoja 60 op tai YAMK-opintoja 10 op (60 op laajuisessa koulutuksessa) tai 15 op (90 op laajuisessa koulutuksessa). Lisätietoa polkuopinnoista löydät osoitteesta: lapinamk.fi/avoinamk VÄYL ÄOPINNOT

Ammattikorkeakoulussa on mahdollisuus opiskella myös väyläopintoja tavoitteena ammattikorkeakoulututkinto. Ammatilliset väyläopinnot 30 op on tarkoitettu ammatillisen perustutkinnon suorittaneille ja lappilaisissa ammattiopistoissa opiskeleville. Lukioväyläopinnot 15 op on tarkoitettu Lapin lukiolaisille ja lukiosta vasta valmistuneille. Ideana on joustavoittaa siirtymää toisen asteen opinnoista ammattikorkeakouluopintoihin. Väyläopintojen perusteella on mahdollisuus hakeutua Lapin AMKin tutkinto-opiskelijaksi. Lisätietoa väyläopinnoista löydät osoitteesta: lapinamk.fi/vaylaopinnot 14 • HAKIJAN OPAS 2021

YLEMMÄT AMKTUTKINNOT Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot (YAMK) ovat joustava tapa opiskella Mastertason tutkinto. Ne ovat tarkoitettu jo työelämässä oleville korkeakoulututkinnon suorittaneille. YAMK-tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Lue lisää: www.lapinamk.fi/yamk


HAKUINFO

TAMMIKUU

HELMIKUU

TAMMIKUU 7.1.2021 kevään ensimmäinen yhteishaku alkaa.

MAALISKUU

Haku päättyy 20.1.2021 klo 15.

MAALISKUU 17.3. kevään toinen yhteishaku alkaa. Haku päättyy 31.3.2021 klo 15.

TOUKOKUU

HUHTIKUU

SYYSKUU Syksyn yhteishaku alkaa 1.9.2021.

HUHTI-TOUKOKUU

KESÄKUU

Todistusvalinnat

Kevään ensimmäisen yhteishaun valintojen tulokset ilmoitetaan viimeistään 4.6.2021 klo 15.

Haku päättyy 15.9.2021 klo 15. ELOKUU

SYYSKUU

KESÄKUU

KESÄ-HEINÄKUU

Varasijoilta hyväksyminen päättyy 2.8.2021 klo 15.

ELOKUU

Mahdolliset yhteishaun lisähaut aikavälillä 2.8.–25.8.2021

HEINÄKUU Kevään toisen yhteishaun valintojen tulokset ilmoitetaan viimeistään 9.7.2021. Hakijan on otettava opiskelupaikka vastaan viimeistään 16.7.2021.

AMK-valintakoe­ valinnat

HEINÄKUU

MARRASKUU

LOKAKUU

Syksyn yhteishaun valintojen tulokset ilmoitetaan viimeistään 26.11.2021

JOULUKUU Hakijan on otettava opiskelupaikka vastaan viimeistään 3.12.2021 klo 15.

MARRASKUU

VA L I N TATAVAT Y H T E I S H AU S S A 1.) Todistusvalinta 2.) AMK-valintakoe Huom. Kuvataide ennakkotehtävä Lue lisää: www.ammattikorkeakouluun.fi

Varasijoilta hyväksyminen päättyy tiistaina 14.12.2021 klo 15. Mahdolliset lisähaut aikavälillä 29.11.–10.12.2021.

JOULUKUU

H A K I JA PA LV E L U T Hakijapalvelut ovat sinua varten. Hakijapalvelut auttavat kaikissa hakemiseen liittyvissä asioissa.

H A K U, KO U L U T U S T E N S I S Ä L L Ö T JA VA L I N TA P E R U S T E E T Tutustu www.opintopolku.fi

Ota yhteyttä: Puh. 0400 830 036 tai 040 511 8659 hakijapalvelut@lapinamk.fi

L ÖY DÄT M E I DÄT O P I N T O P O L U S TA NIMELL Ä Lapin ammattikorkeakoulu

Oikeudet muutoksiin pidetään.


10 • 2020

ROVANIEMI HAAPARANTA TORNIO

AL OITA OP I NNO T LA P I SSA .

KEMI

Kampuksemme ovat Kemissä, Torniossa, Rovaniemellä ja virtuaalikampus verkossa.

Junalla Helsingistä Kemiin, Tornioon tai Rovaniemelle n. 8 h

RAALI PAIN UT

E UOT OT

HIILIN E

Lentäen Helsingistä Kemiin 90 min. Rovaniemelle 80 min.

HELSINKI ClimateCalc CC-000025/FI PunaMusta Printing / Hämeen Kirjapaino Oy

@LAPIN AMK Kemi • Rovaniemi • Tornio