Lapin innovaatioassistentti -projektin tulokset

Page 1

LAPIN

Lisätietoja: www.lapinamk.fi/innovaatioassistentti

INNOVAATIOASSISTENTTI

projektipäällikkö Marjo Jussila marjo.jussila@lapinamk.fi, 050 4611355

Lapin innovaatioassistentti -valmennusohjelma on koulutusta ja työskentelyä yhdistävä täydennyskoulutus korkeakoulutetuille työnhakijoille. Valmennusohjelma koostuu kahdesta osiosta, jotka voi suorittaa molemmat tai erikseen. Valmennus suoritetaan omaehtoisina opintoina työttömyystuella.

Hakijasta tekijäksi -osiossa hiotaan jokaisen työnhakutaidot kuntoon ja jokaiselle oma henkilökohtainen osaamisprofiili. Taitoja sovelletaan käytännössä etsimällä itselle Innoassari-valmennuspaikka. Innoassari-valmennus suoritetaan kehittämistehtävää työstäen ja omaa asiantuntijuutta kasvattaen yrityksessä tai muussa organisaatiossa.

Vuosina 2015-2018 valmennukseen on osallistunut 43 henkilöä

Työttömyyden kesto ennen valmennusta

Kolari

Sodankylä

1

yli 12 kk

1

11

miehiä 12

Rovaniemi

6-12 kk

10

27

naisia 31

alle 6 kk

22

Meri-Lappi

14 Osallistujien ikäjakauma 32

Osallistujien koulutustaustat alempi korkeakouluaste

ylempi korkeakouluaste

19 24

9 2 25-29v

30-54v

yli 54

Valmennuksen kohderyhmää ovat vähintään 25-vuotiaat, lappilaiset korkeakoulutetut työnhakijat. Valmennusta on kehitetty ja pilotoitu vuosina 2015-2018, jonka aikana valmennukseen on osallistunut 43 henkilöä. Osallistujien taustat ovat olleet hyvin vaihtelevat niin koulutuksen kuin työkokemuksen puolesta.


LAPIN

Lisätietoja: www.lapinamk.fi/innovaatioassistentti

INNOVAATIOASSISTENTTI

projektipäällikkö Marjo Jussila marjo.jussila@lapinamk.fi, 050 4611355

Työllisyystilanne valmennuksen päättyessä Työssä 50%

Valmennuspaikat yritys

muu organisaa�o

Työnhakijana 50%

Innoassarit ovat sijoittuneet mikro- ja pk-yritysten, yhdistysten, korkeakoulujen ja kuntien palvelukseen. Valmennuspaikat ovat suurimmaksi osaksi olleet Lapissa.

13 13

Valmennuksen päätteeksi noin 50% osallistujista on työllistynyt joko valmennuspaikkaan tai johonkin toiseen organisaatioon.

17 17

Mitä innoassarit ovat kehittäneet?

Kunnan kasvuohjelma

Aloittavan yrityksen digitaalinen myynti ja markkinointi Markkinoinnin ja viestinnän vuosikello

Aloittavan yrityksen brändin rakennus

Yrityksen taloushallinnon organisointi

Yrityksen yhteistyöverkoston rakentaminen

Hankesuunnitelma ja rahoitushakemus

Uuden järjestelmän käyttöönotto

Ympäristölupahakemus

Uuden tuotteen tuotekehitys ja tuotteistaminen

Matematiikkakerhojen suunnittelu ja toteutus

Toimitilaselvitykset Kuntien työllistämispalvelut

Kaukolämmön kunnossapito

Lähiruokamatkailu (tuotekortit, hankeidea)

Turvallisuusohjeet

Maastopyörämatkailu

Kansainväliset tarjouskilpailut ja tarjoukset

Visuaaliset ohjeistukset

Hanketoimintaohje

Korkeakoulujen ja lukioiden välinen yhteistyö

Yrityksen somenäkyvyys ja sosiaalisen median sisällöntuotanto

Mobiilisovellus

Verkkokaupan perustaminen ja käynnistäminen Tapahtumasuunnittelu Koulutustilaisuuksien suunnittelu ja järjestäminen