Page 19

LIST THE LEAF Listovi su simbol obilja plodnosti, a u kineskoj tradiciji lišće Kozmičkog stabla predstavlja sva živa bića u svemiru.

Leaves are symbolic of abundance and fertility, and in the Chinese tradition the leaves of the Cosmic Tree represent all of the beings in the universe.

Često daju zastrašujući osjećaj, jer šuštanje obližnjeg lišća može značiti da se ‘zlo’ približava. Pojam ‘okretanje novog lista’ je zapadni idiom koji nam nudi priliku da svoj život počnemo iznova i mogućnost da ne ponavljamo prošle pogreške.

They often give a scary feeling, as the rustling of nearby leaves can mean ‘evil’ is lurking near. The term ‘turning over a new leaf’ is a Western idiom offering people a chance to start anew and amend their past mistakes.

U Silvievu radu listovi predstavljaju njegov nježniji umjetnički aspekt. Ovaj nakit u njegovu umjetničkom izričaju govori o unutarnjem ljudskom svijetu topline i duhovnom obilju.

In Silvio’s work the leaves are representing his gentler artistic aspect. Leaf jewellery in his artistic world speak of inner human world of warmth and spiritual exuberance.

SILVIO HRNČIR LISTOVI OBILJA LEAVES OF ABUNDANCE

35.

Profile for Lapidarium Mario Nokaj

Lapidarium issue 2017  

Lapidarium new cataogue reveals new collections and new members of our workshop

Lapidarium issue 2017  

Lapidarium new cataogue reveals new collections and new members of our workshop

Advertisement