Page 1

B R É T E M A S R E V I S TA E S C O L A R D O C E I P M E S T R E R O D R Í G U E Z X I X I R E I . L AVA C O L L A - S A N T I A G O

ta 5º Viole

Marta 5º

Rubén 4º

a 5º

Fátim

Nº 17 - XUÑO DE 2009


BRÉTEMAS

2

CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI


CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI

Sara Neira 5º

BRÉTEMAS

Luisa Fernández 5º 3


BRÉTEMAS

4

CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI


CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI

BRÉTEMAS

5


BRÉTEMAS

CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI

David Esparís 2º 6


CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI

BRÉTEMAS

7


BRÉTEMAS

CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI

HALLOWEEN

8


CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI

BRÉTEMAS

9


BRÉTEMAS

10

CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI


CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI

David Esparís 2º

BRÉTEMAS Montse Oubel 2º

XO G O S D O M A G O S TO

Cristina López 2º

César Botana 2º 11


BRÉTEMAS

CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI

M

A G

O S T O 12


CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI

BRÉTEMAS

13


BRÉTEMAS

14

CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI


A D

CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI

N

A L

BRÉTEMAS

15


BRÉTEMAS

16

CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI


CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI

17

BRÉTEMAS

17


BRÉTEMAS

18

CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI


BRÉTEMAS

CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI

D

A

PAZ

DÍA

19


BRÉTEMAS

20

CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI


CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI

BRÉTEMAS

21


BRÉTEMAS

CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI

Alicia y Carla 4º

22


CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI

BRÉTEMAS

23


BRÉTEMAS

CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI

E N T R O I D O 24


CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI

BRÉTEMAS

25


BRÉTEMAS

26

CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI


CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI

BRÉTEMAS

27


BRÉTEMAS

28

CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI


CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI

BRÉTEMAS

29


BRÉTEMAS

30

CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI


CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI

BRÉTEMAS

Violeta Aldrey 5º Marina Senín 5º

31


BRÉTEMAS

32

CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI


CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI

BRÉTEMAS

Marta Cebeiro 5º 33


BRÉTEMAS

34

CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI


CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI

BRÉTEMAS

35


CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI

Olaya 2º

BRÉTEMAS

36


CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI

BRÉTEMAS

37


BRÉTEMAS

38

CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI


CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI

BRÉTEMAS

39


BRÉTEMAS

40

CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI


CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI

BRÉTEMAS

41


BRÉTEMAS

42

CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI


CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI

BRÉTEMAS

43


BRÉTEMAS

44

CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI


CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI

BRÉTEMAS

45


BRÉTEMAS

46

CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI


CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI

BRÉTEMAS

47


BRÉTEMAS

48

CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI


CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI

BRÉTEMAS

49


BRÉTEMAS

50

CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI


CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI

BRÉTEMAS

51


BRÉTEMAS

52

CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI


CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI

BRÉTEMAS

53


BRÉTEMAS

CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI

LETRAS GALEGAS 2009 B I O G R A F Í A D E R A M Ó N P I Ñ E I RO

R

amón Piñeiro naceu na aldea lucense

Ao rematar a guerra civil española, comeza en

de Armea no concello de Láncara no

Santiago a carreira de Filosofía que máis tarde continuará en Madrid, para especializarse en

ano 1915.

filosofía pura. Aos nove anos marchou a Lugo a estudar o bacharelato elemental. (O primeiro libro que leu

Dende 1943 participou na reorganización

en galego, foi unha antoloxía de poetas

clandestina do Partido Galeguista, que o levou

galegos.

descobre

a

a permanecer tres anos no cárcere.

Rosalía). No ano 1950, sempre preocupado pola anos

difusión do galego,fundou con outros

traballou nun comercio

escritores galeguistas a Editorial

Aos

quince

en Sarria.

Galaxia en Vigo, da que foi director. Esta editorial naceu para

Volveu a Lugo para

publicar libros en galego é darlle

seguir os estudios de

a literatura galega o pulo que

bacharelato e participar

precisaba para igualala ao resto

activamente na política

das literaturas europeas.

galega, fundando xunto con outros rapaces a Mocidade Galeguista de

No ano 1953 publicáronse na editorial

Lugo, o que o leva a coñecer a personalidades

Galaxia os ensaios de Piñeiro adicados á

como Otero Pedrayo, Anxel Fole....

saudade do pobo galego.

Como representante do Partido galeguista de

No ano 1967 ingresou na Real Academia

Lugo, e cara as eleccións de 1933, mantivo

Galega, co discurso A Linguaxe e as línguas,

relacións cos dirixentes do Partido Galeguista

sobre o noso idioma. Foi respostado polo seu

como Castelao e Bóveda.

amigo García Sabell, membro tamén da xeración Galaxia. Defendeu o dereito a usar a

54


BRÉTEMAS

CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI

lingua galega en tódolos ámbitos: escolas,

Medalla Castelao.

rúas, prensa, traballo, documentos oficiais... Faleceu en Santiago no ano 1990 a idade de A súa obra escrita non foi moi abundante, e

setenta e cinco anos.

case toda se refire a filosofía da Saudade, temos entre outras

“O SIGNIFICADO

Pola defensa da cultura e da lingua galega,

METAFÍSICO DA SAUDADE”, “A SAUDADE

homenaxéase este ano no día das LETRAS

EN ROSALÍA”, “PARA UNHA FILOSOFÍA DA

GALEGAS.

SAUDADE”, “SAUDADE E SOCIEDADE”.

Foi

deputado

no

primeiro

parlamento

autonómico de Galicia da democracia.

No ano 1983 foi elixido Presidente do Consello da Cultura Galega, e no ano 1985 recibe

TEXTOS A terra e a lingua son dúas raíces máis profundas da comunidade social galega. As que lle dan conciencia da súa identidade e da súa unidade, tanto para os que vivimos no propio país como para tantos es tantos que tiveron que abandonalo para vivir en terras alleas e, moitas veces distantes. RAMÓN PIÑEIRO escribiu na morte de Castelao: ...espectáculo conmovedor, un pobo enteiro a chorar diante dun cadavre! Conmovedor e abraiante... ...e tamén excepcional, pois a dor colectiva pola morte dun home maniféstase poucas veces na historia de cada pobo. Nin a ciencia do sabio, nin a gloria do artista, nin a sona do político abondan para producila cando chega a hora da morte. Só diante da “bondade”, xurde a plenitude da adhesión humana...”Morreu Castelao e toda Galicia chora.”

55


BRÉTEMAS

56

CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI


CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI

BRÉTEMAS

LETRAS GALEGAS 2009

57


BRÉTEMAS

58

CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI


CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI

BRÉTEMAS

59


BRÉTEMAS

60

CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI


CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI

BRÉTEMAS

61


BRÉTEMAS

62

CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI


CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI

BRÉTEMAS

63


BRÉTEMAS

64

CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI


CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI

BRÉTEMAS

65


BRÉTEMAS

66

CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI


CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI

BRÉTEMAS

67


68

Icíar Vidal

Gonzalo García

Iván Picón

Rubén Garabal

2003 - 2009

6º PRIMARIA

Julia González

Alicia Calviño

Natalia Villares

CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI

BRÉTEMAS CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI


CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI

BRÉTEMAS

69


BRÉTEMAS

CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI

ASOCIACIÓN DE PAIS DE ALUMNOS “LANDRAS” Mestre Rodriguez Xixirei. Lavacolla

MEMORIA ANUAL 2008 - 2009

U

n ano máis a Xunta Directiva. da AMPA quere deixar constancia do traballo realizado durante o curso que está a piques de rematar. Así, continuáronse desenvolvendo as actividades programadas no ano anterior. As actividades extraescolares que se levaron a cabo neste curso académico foron as seguintes: Xogos populares. (1º a 6º). Subvencionada polo Concello. Pintura e Maualidades Patinaxe Baile moderno A resposta dos alumnos nas actividades ofertadas segue a ter moi boa aceptación, este curso tivemos un gran numero de alumnos en todas as actividades programadas. Para subvencionar parte das actividades extraescolares así coma as festas organizadas pola AMPA durante o curso, contamos con dúas subvencións, unha do Concello de 1000 euros outra da Deputación de 799,20 euros. Tamén seguimos ca iniciativa que empezamos o curso pasado co servizo de comedor, que segue a funcionar moi ben, aínda que o número de comensais sexa moi reducido. Para o servizo de comedor, tamén contamos con subvención do concello, pero como esa subvención foi mínima, tentamos conseguir algúns euros máis por outros medios como a venta de rifas, abalorios, plantas etc. co que conseguimos baixar un pouco máis o prezo do menú. Por último e como peche, tense previsto celebrar unha pequena festa cos nenos e cos pais como remate das actividades extraescolares que esperamos sexa do agrado de todos. Nela os alumnos/as de baile moderno e de patinaxe farannos unha exhibición. Tamén haberá inchables, e logo remataremos a festa cunha merenda para todos. A AMPA tamén colabora activamente en diversas celebracións que se programaron no centro escolar: 70


BRÉTEMAS

CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI

Festa do Nadal: a APA organizou unha exposición de postais con temas relacionados con estas festas, na que participaron tódolos nenos do colexio. Tamén repartimos ós alumnos unha bolsa con produtos típicos destas datas, e outras chucharías. Festa do Entroido: realizouse unha degustación de produtos típicos desas datas como as orellas, filloas etc. na que participaron moitos pais. Aproveitamos esta ocasión para dar as gracias os pais que animaron os seus fillos a participar nas distintas actividades que se programaron durante o curso, en xeral a tódolos socios que co seu apoio lograron que os proxectos se puideran levar adiante, e tamén os profesores que sempre amosaron unha actitude positiva e colaboradora. Finalmente tamén queremos ter en conta e dar as gracias os distintos establecementos que nos axudaron materialmente coas súas aportacións para a celebración das distintas festas mencionadas anteriormente e organizadas pola AMPA, foron os seguintes: Casal Hotel Garcas Restaurante Ruta Jacobea Iglesias Caneda (distribucións Schweppes) Café bar A Concha. Panadería Lavacolla

A Xunta Directiva

71


BRÉTEMAS

72

CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI


IGREXA DE ENFESTA

Brétemas nº 17  

Revista Brétemas nº 17. Curso 2008/09