Page 1

Door: Heike Van der Cruyssen 7 KAG B Koninklijk Atheneum Ninove


Voorwoord Het einde van mijn schoolopleiding Kantooradministratie en Gegevensbeheer is in zicht. Het is een lang en leerrijk jaar geweest voor mij. Voor het realiseren van dit eindwerk heb ik een jaar stage gelopen bij Corelio. Ik heb veel praktische ervaringen opgedaan maar ook veel sociale ervaringen om dit eindwerk te kunnen afleveren. Met dit eindwerk wil ik aantonen hoe mijn laatste schooljaar en laatste stagejaar is verlopen. Gedurende het hele schooljaar hebben we als opdracht meerdere taken gekregen om uit te voeren, wat ik zeer interessant, en informatief vond. Ik heb de mogelijkheid gekregen om bij de opdrachten informatie op te zoeken via het internet, op school, op mijn stage en thuis. Al deze taken maakte ik met behulp van Office pakket 2007.


Dankwoord In dit dankwoord wens ik speciale aandacht te besteden aan de mensen die mij hebben geholpen hebben om deze opdracht te kunnen verwezenlijken. Ten eerste wil Mevrouw I. Lievens bedanken voor het verbeteren en het helpen met mijn eindwerk en eveneens wil ik ook de andere leerkrachten bedanken voor hun steun en raad die ze me gaven gedurende het hele schooljaar. Ook mijn stagementor De heer Vander Elst wil ik bedanken voor zijn tijd en informatie die hij mij gedurende het hele jaar gegeven heeft. Daarnaast wil ik ook enkele collega’s van Corelio bedanken waarmee ik het hele jaar heb samen gewerkt en die mij dit jaar veel hebben bijgeleerd over hoe de werksfeer moet zijn. Tenslotte nog een dankwoord naar mijn familie toe die mij de nodige steun en kracht hebben gegeven doorheen dit schooljaar.

Deze opdracht heeft mij de mogelijkheid gegeven om zelfstandig te leren werken en mij de nodige structuur te geven.


Inhoudsopgave Voorwoord ..........................................................................................................................................2 Dankwoord .........................................................................................................................................3 Inhoudsopgave ...................................................................................................................................4 1

Historiek stagebedrijf.................................................................................................................6

2

Organigram ...............................................................................................................................11

3

Grafieken geslacht ....................................................................................................................12

4

Verschillende afdelingen binnen Corelio .............................................................................13

5

Mijn Afdeling ............................................................................................................................18

6

Wegbeschrijving Corelio .........................................................................................................21

7

Brochure Stageplaats ...............................................................................................................22

8

Plattegrond Stage .....................................................................................................................24

9

Beschrijving van een stagedag ...............................................................................................25

10

Adverteren bij Corelio .........................................................................................................26

11

Besprekingbespreking stageplaats medeleerling ............................................................29

11.1 12 12.1

Bespreking stageplaats medeleerling ............................................................................31 Economische crisis bij Corelio ............................................................................................32 Samenvatting en eigen mening ......................................................................................33

13

Kantoorruimte ergonomisch inrichten ..............................................................................34

14

5 personeelsadvertenties .....................................................................................................37

14.1

Persoonlijke Curriculum Vitae .......................................................................................45

14.2

Persoonlijke sollicitatiebrief ............................................................................................48

15

Zakenreis ...............................................................................................................................49

15.1

De dagindeling: ...................................................................................................................50

15.2

Convocatie vergadering 1....................................................................................................51

15.3

Convocatie vergadering 2....................................................................................................52

15.4

Convocatie vergadering 3....................................................................................................53

15.5

Hotel ‘Sofitel Brussels Europe’*****....................................................................................54

15.6

De slaapkamer .....................................................................................................................55

15.7

Bezienswaardigheden het Atomium ....................................................................................56

15.8

Bezienswaardigheid Museum Van kunst en Geschiedenis .................................................57

15.9

De Grote Markt van Brussel ...............................................................................................58


15.10

Vereiste documenten ...........................................................................................................59

15.11

Motivatie zakenreis .............................................................................................................60

15.12

Prijsopgave ..........................................................................................................................61

16

PowerPoint GIP ....................................................................................................................62

16.1

Vervolg PowerPoint ............................................................................................................63

16.2

Vervolg PowerPoint ............................................................................................................64

17

Bibliografie ............................................................................................................................65

Heike Van der Cruyssen

7 kantoor B G.I.P. 2010 - 2011

5


1

Historiek stagebedrijf

Op de grondvesten van De Standaardgroep groeide VUMmedia uit van een pure Vlaamse krantenuitgever naar een multimediaal en multiregionaal nieuwsbedrijf. Dit gebeurde langs een historisch groeipad gekenmerkt door diversificatie (voor ieder wat wils), interne groei, overnames en strategische participaties De eerste pogingen om een Katholiek, Vlaams dagblad te laten verschijnen in Brussel kan men terug gaan tot het jaar 1914. De eerste pogingen om een katholiek, Vlaams dagblad in Brussel uit te geven gaan terug tot het jaar 1914 wanneer onder aandrang van F. Van Cauwelaert, A. van de Perre en A. Hendrix de nv De Standaard werd opgericht. Door oorlogsperikelen verschijnt het eerste nummer van De Standaard uiteindelijk pas op 4 december 1918; het telt twee bladzijden en kost tien centiemen. In juli 1919 koopt de vennootschap een gebouw in de Brusselse Jacqmainlaan waar een jaar later het eerste op eigen persen gedrukte krantenexemplaar verschijnt. In 1921 wordt een Antwerpse editie van De Standaard gelanceerd, nadien word De Handelsbode, later omgedoopt in de Morgenpost. Om het rendement van de drukpersen nog te verhogen wordt vanaf 1922 ook gestart met het binnenhalen van andere drukorders. Door deze uitbreidingen was meer geld nodig en daarvoor zorgt Gustaaf Sap die vanaf 1919 deel uitmaakt van de raad van bestuur. Sap verwerft in 1927 de meerderheid van de aandelen en lanceert twee jaar later, naast De Standaard, ook meteen een dagblad met een meer populaire toon: Het Nieuwsblad. Het Nieuwsblad is meteen een succes en neemt in 1939 het zeer populaire Sportwereld onder de vleugels. DE NAOORLOGSE EVOLUTIE De Standaardgroep komt gehavend uit de oorlogsjaren want pas vanaf 1947 rollen Het Nieuwsblad-Sportwereld en De Standaard opnieuw van de persen. De kranten herwinnen hun elan en De Standaard wordt opnieuw de gezaghebbende stem van voor de oorlog. Op het einde van de jaren vijftig start de Standaardgroep zijn expansie en neemt een aantal andere kranten over. In 1957 wordt de hand gelegd op de Antwerpse uitgeversmaatschappij van Het Handelsblad. Na de overname evolueert de krant vanaf 1962 tot een kopkrant van Het Nieuwsblad om in 1979 definitief als titel te verdwijnen. De Standaardgroep neemt in 1957 haar belangrijkste Brusselse concurrent over: Het Nieuws van den Dag, dat in 1965 eveneens opgaat in Het Nieuwsblad. Heike Van der Cruyssen

7 kantoor B G.I.P. 2010 - 2011

6


De uitbreiding wordt in 1959 afgerond met de overname van de kranten De Gentenaar en De Landwacht samen met hun drukkerij. Na de overname zal De Landwacht als titel verdwijnen in tegenstelling tot De Gentenaar. Tot op vandaag beschikt deze titel over een eigen redactiekern verantwoordelijk voor de stedelijke en regionale berichtgeving, terwijl het algemene nieuws wordt overgenomen uit Het Nieuwsblad. De aandelen van de Standaardgroep worden na het overlijden van de weduwe Sap verdeeld onder de kinderen. Tijdens de jaren zestig en in het begin van de jaren zeventig ontwikkelt het bedrijf zich verder tot een reus op de kranten-, tijdschriften-, drukkerij- en boekenmarkt. De onderneming investeert zwaar in nieuwe uitgaves en machines. Topman Albert De Smaele diversifieert ook in niet-mediaondernemingen, vooral in de toeristische sector. HET FAILLISSEMENT VAN DE STANDAARDGROEP Midden de jaren zeventig blijkt de uitbreidingdrang van Albert De Smaele te hoog gegrepen. Net zoals zovele andere bedrijven ontsnapt ook De Standaardgroep niet aan de noodlottige gevolgen van de toen heersende economische crisis. Reeds vanaf 1971 stapelen de schulden zich op bij de sociale zekerheid en later ook bij de BTW-administratie en de fiscus. Zelfs de verkoop van de participaties in bedrijven uit de toeristische sector en van de Standaard Boekhandel kunnen het bedrijf niet meer redden. In mei 1976 wordt eerst de handelsdrukkerij nv Periodica failliet verklaard en op 22 juni volgt de rest van de Standaardgroep. De redactie ziet de bui hangen en richt een paar weken voor het faillissement de vzw ‘redactie De Standaard’ op om de tradities van de groep tegenover overnemers te vrijwaren. ‚Die tradities wortelen in de behartiging, door informatie en commentaar, van de christelijke beginselen, de rechtmatige belangen van het Vlaamse volk, de pluralistische politieke democratie en de vrije economie(…)‛. De journalistieke onafhankelijkheid die mede door deze statuten werd afgedwongen staat tot op vandaag nog steeds centraal en geldt als een unieke waarde voor het nieuwsbedrijf.

Heike Van der Cruyssen

7 kantoor B G.I.P. 2010 - 2011

7


DE VLAAMSE UITGEVERSMAATSCHAPPIJ (VUM)

Op 26 juni 1976 staat André Leysen samen met een aantal Vlaamse ondernemers aan de doopvont van de Vlaamse Uitgeversmaatschappij (VUM) die De Standaard, Het Nieuwsblad en De Gentenaar overneemt uit het faillissement. De marktsituatie voor kranten is bij de start in 1976 niet zo gunstig. VUM stoot de weekbladen af, richt alle inspanningen op de kranten en verhuist in 1979 naar Groot-Bijgaarden waar nieuwe gebouwen en persen zijn neergeplant. VUM slaagt erin om in een stagnerende markt haar marktaandeel fors te verhogen door redactionele inspanningen, de uitbreiding van het aantal bladzijden en de betere afstemming van de kranten op hun respectievelijke doelgroepen.

Het boegbeeld van de groep, De Standaard, staat symbool voor kwalitatief hoogstaande informatie. Het Nieuwsblad ontwikkelt verder tot een populaire kwaliteitskrant met als belangrijkste troeven het regionaal nieuws en de uitgebreide sportverslaggeving. De Gentenaar is volgens hetzelfde scenario opgebouwd, maar richt zich specifiek op de Gentse regio. De commerciële afdeling slaagt erin om de bladen optimaal te positioneren (plaatsen) op de advertentiemarkt: Personeelsgids, Woongids en Notariële Gids blijken succesvolle producten.

OVERNAME VAN HET VOLK De overname in november 1994 van de nv Het Volk wordt een eerste belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van VUM.

Heike Van der Cruyssen

7 kantoor B G.I.P. 2010 - 2011

6


HET VOLK, HET BEGIN De oorsprong van Het Volk gaat terug tot het congres van katholieke politici in 1890 waar werd besloten om in Gent een dagblad op te richten als tegengewicht voor de succesvolle socialistische Vooruit. Het eerste nummer van Het Volk rolt van de persen op 22 juni 1891 en wordt na de mis verkocht als ‘Antisocialistisch Dagblad’. Het initiatief komt echter gauw in de problemen en wijkt in 1894 uit naar de hoofdstad, waar naast het uitgeven van de krant eveneens werd gestart met commercieel drukwerk voor derden. In 1920 heeft de krant al een oplage van 30.000 exemplaren en in 1925 wordt gestart met het magazine Zondagsblad. In 1930 krijgt Het Volk als nieuwe ondertitel ‘Katholiek Democratisch Dagblad voor Vlaanderen’. De financiële problemen zijn echter niet van de baan. De christelijke arbeidsbeweging steunt de krant wel, maar dat is onvoldoende voor een gezonde balansstructuur. Einde 1939 verhuist Het Volk terug naar Gent, de oplage is ondertussen gedaald tot 19.000 exemplaren en eind oktober 1940 worden de persen definitief stilgelegd.

Heike Van der Cruyssen

7 kantoor B G.I.P. 2010 - 2011

6


HET VOLK, DE SUCCESPERIODE Na de oorlog knopen de vroegere leiders van Het Volk opnieuw onderhandelingen aan met de top van het ACV. Het Volk verschijnt opnieuw vanaf 18 december 1944 en pakt onmiddellijk uit met een spectaculair oorlogsbericht over het von Rundstedt-offensief. Het bezorgt de herboren krant meteen een vliegende start. Het Volk evolueert op zeer korte termijn tot een populaire krant en de nieuwe formule slaat aan bij het publiek. In de jaren vijftig groeit het uit tot de op twee na grootste krant van het land. De Gentse krant heeft veel aandacht voor sport en wielerwedstrijden in het bijzonder. In 1945 wordt voor het eerst de Omloop Het Volk verreden. In november 1952 neemt het krantenbedrijf de bladen van De Nieuwe Gids over en komt zo in het bezit van onder andere de weekbladen Spectator en ‘t Kapoentje. Deze portfolio wordt later uitgebreid met het maandblad Eos (1983) en TV-Gids (1989). HET VOLK, DE OVERNAME Op het einde van de jaren tachtig krijgt Het Volk het echter opnieuw moeilijk. Tussen 1992 en 1994 wordt een kapitaalverhoging doorgevoerd voor de handelsdrukkerij Het Volk Printing (Erpe-Mere) en de drukkerij in Gent. Ondanks alle inspanningen om nieuwe lezers aan te trekken, blijft de verkoop dalen en stagneren(geen vooruitgang) de reclameinkomsten. Een ingrijpende wijziging van de krant en de redactiestructuur en een vernieuwde lay-out kunnen het tij niet meer keren. In september 1994 bevestigt de ACV-top dat een overnemer voor nv Het Volk wordt gezocht. Zowat alle Vlaamse mediagroepen tonen interesse maar in november 1994 komt VUM als winnaar uit de bus. De drukkerijactiviteiten en de redactie van Het Volk verhuizen in november 2000 naar Groot-Bijgaarden.

Heike Van der Cruyssen

7 kantoor B G.I.P. 2010 - 2011

7


PARTICIPATIE (deelneming) IN MEDIABEL In 1999 neemt de VUM een meerderheidsparticipatie in Mediabel. VERS 'L AVENIR De roots van de groep Médiabel gaan terug naar 19 november 1918 wanneer in Namen het eerste exemplaar verschijnt van Vers l’Avenir. Drijvende kracht achter dit initiatief was het Bisdom van Namen. De expansie van Vers l’Avenir krijgt kort na de Tweede Wereldoorlog vorm met de overname van andere kranten zoals l’Avenir du Luxembourg (1948,) le Courrier (1956), Le Courrier de l’Escaut (1965), Le Jour (1986) en Le Rappel (1987).

MEDIABEL In 1999 wordt de groep Vers l’Avenir omgedoopt tot Médiabel en wijzigt het aandeelhouderschap op een ingrijpende manier. La Société Belge d’édition (SBE) opgebouwd rond de Vlaamse Uitgeversmaatschappij krijgt met 59% de meerderheid van de aandelen van Médiabel in handen. Het Bisdom Namen behoudt 25,1% van de aandelen en de rest gaat naar l’Imprimerie Saint-Paul (16%). In december 2004 koopt SBE het 16%-belang van l’Imprimerie Saint-Paul over en vergroot zo zijn participatie in Médiabel tot 75%. DIVERSIFICATIE (spreiding) Waar de focus van Médiabel aanvankelijk enkel op regionale kranten lag, diversifieerde de groep geleidelijk naar andere sectoren zoals gratis regionale pers, audiovisuele activiteiten en internet. Médiabel controleert 51% van radio Nostalgie dat met zijn 26 lokale zenders de hele Franse gemeenschap bestrijkt. Ook in Vlaanderen is Nostalgie actief. Naast Antwerpen krijgen ook Brussel, Gent en Brugge hun eigen Nederlandstalige radio Nostalgie. Heike Van der Cruyssen

7 kantoor B G.I.P. 2010 - 2011

8


Daarnaast is Médiabel ook aandeelhouder binnen Audiopresse dat 34% aanhoudt van RTL-TVI. Met de groep Passe-Partout heeft Médiabel ook de grootste Belgische perstitel van de gratis regionale pers in huis. Wekelijks worden meer dan vier miljoen exemplaren bedeeld over geheel België. In 2006 kondigde het Bisdom van Namen aan dat het zijn verkoopoptie wil uitoefenen voor de 25,1% aandelen die het aanhoudt in Mediabel. Op die manier zijn alle Mediabelaandelen in handen van Corelio. Médiabel realiseert een geconsolideerde omzet van 100 miljoen euro en stelt 630 werknemers tewerk. 1994-2002: VERDERE GROEI Na de overname in 1994 van Het Volk met de handelsdrukkerij Het Volk Printing krijgt het groeiverhaal van VUMmedia in 1999 een tweede stevige duw in de rug via een participatie in Mediabel, de moedermaatschappij van Editions de L’Avenir en de groep Passe-Partout, ondertussen uitgegroeid tot een netwerk van wekelijks meer dan vier miljoen huis-aanhuiskranten. In datzelfde jaar wordt in Groot-Bijgaarden gestart met de bouw van een volledig nieuwe drukkerij die in 2000 in gebruik wordt genomen. Na jaren van constante groei dient zich vanaf 2001 een moeilijke periode van economische laagconjunctuur aan, niet alleen voor VUMmedia maar voor de hele uitgeverswereld. Met de komst van de nieuwe voorzitter Thomas Leysen, die in 1997 het heft van vader André Leysen overneemt, en de nieuwe gedelegeerd bestuurder Jo Van Croonenborch wordt het VUMmedia-verhaal nieuw leven ingeblazen vanuit een jonge en dynamische ondernemersgeest.

Heike Van der Cruyssen

7 kantoor B G.I.P. 2010 - 2011

9


Begin 2000 wordt de vellendrukkerij Sofadi overgenomen. Ook al in 2000 neemt de VUM een participatie van 20% in Woestijnvis met een optie voor nog eens 20%. Die optie wordt gelicht in 2002 2006 tot nu: EEN NIEUWE NAAM In juni 2006, uitgerekend tijdens de week waarop de Vlaamse Uitgeversmaatschappij haar dertigste verjaardag viert, besliste de Raad van Bestuur om vanaf 1 september 2006 te opereren onder een nieuwe naam: CORELIO. De eerste stam ‘core’ verwijst naar de essentie: met de media aanwezig zijn in het hart van de samenleving, het hart van de regio's. De tweede stam ‘relio’ slaat op ‘reliable’. De nieuwe naam benadrukt niet enkel de degelijkheid en de kwaliteit van producten van de groep, maar ook het vertrouwen die ze geniet bij klanten, relaties en partners. De uitgang 'lio' tenslotte verwijst naar 'link'. CORELIO onderstreept daarmee het belang dat ze hecht aan de dialoog en de interactiviteit met haar klanten en partners in de meest brede zin van het woord: lezers, surfers, luisteraars, kijkers, adverteerders... De nieuwe naamgeving gaat samen met een aantal wijzigingen in de algemene leiding van de groep. De Raad van Bestuur, onder voorzitterschap van Thomas Leysen, beslist om de leiding van de holding te herschikken. Piet Van Roe wordt in een overgangsfase chief executive officer, hij geeft in 2008 de fakkel door aan Luc Missorten. Om het nieuwe strategische plan uit te voeren, verstevigt Missorten het Corelio Management Team en breidt hij het uit met een Transformation Team, dat de implementatie moet versnellen. In mei 2008 smelten Het Nieuwsblad en Het Volk samen, om zo een sterkere krant te vormen. Intussen wordt verder werk gemaakt van de uitbouw van de nieuwsmerken tot multimediale merken: Nieuwsblad.be wordt de grootste Belgische krantensite. De printingactiviteiten van Corelio breiden in oktober 2008 sterk uit naar het buitenland, met de overname van de heatset-rotatiedrukkerij Nevada-Nimifi. In mei 2010 bundelt Corelio de krachten met Concentra: ze brengen hun respectieve coldsetdrukkerijen onder in het gezamenlijke Coldset Printing Partners. Met een nieuwe naam en een nieuwe directiestructuur zet CORELIO de bakens uit voor een hopelijk even succesvolle periode als de afgelopen dertig jaar.

Heike Van der Cruyssen

7 kantoor B G.I.P. 2010 - 2011

10


2

Organigram

Redactiesecretariaat

Toon Van den Meijdenberg Vinancieel en Administratief Manager

An Van de Slyeke Secretaresse voor financiĂŤn

Christine Renaer Directieeecretaresse

Nico Vanhee Eindredactie

Dirk Vander Elst RedactiecoĂśrdinator

Carine Billion Directiesecretariaat

Fabienne Stylemans Secretariaat Regio

Heike Van der Cruyssen Stagiaire

Heike Van der Cruyssen

7 kantoor B G.I.P. 2010 - 2011

11


3

Grafieken geslacht

Heike Van der Cruyssen

7 kantoor B G.I.P. 2010 - 2011

12


4

Verschillende afdelingen binnen Corelio

Logistiek (post, huisvestiging, …)  Klaarleggen van de kranten voor de verschillende afdelingen  Versturen van uitgaande post  Beantwoorden van inkomende telefoongesprekken  Voeren van uitgaande telefoongesprekken De boekhouding  Beantwoorden van inkomende telefoongesprekken  Voeren van uitgaande telefoongesprekken  Opstellen van aan- en verkoopfacturen  Aanvullen van de btw-aangifte  Aanvullen van de jaarlijkse btw-listing  Opstellen van creditnota’s CIS  Herstellen van computers  Herstellen van telefoontoestellen  Herstellen van andere elektrische apparaten De abonnementendienst De abonnementendienst is vooral gespecialiseerd in de lezersservice. Dit omvat:  in orde brengen van nieuwe abonnementen;  aansporen van nieuwe klanten;  beantwoorden van inkomende telefoongesprekken;  voeren van uitgaande telefoongesprekken.

Heike Van der Cruyssen

7 kantoor B G.I.P. 2010 - 2011

13


De advertentiediensten  Beantwoorden van inkomende telefoongesprekken  Voeren van uitgaande telefoongesprekken  Geven van advies aan de adverteerders De research  Beantwoorden van inkomende telefoongesprekken  Voeren van uitgaande telefoongesprekken  Onderzoeken verrichten naar de kranten De personeelsdienst  Beantwoorden van inkomende telefoongesprekken  Voeren van uitgaande telefoongesprekken  Recrutering (aanwerving)  Verloning (betaling)  Sociale zekerheid (kinderbijslag, vakantiegeld, …)  Extra-legale verloning (vb. bedrijfswagens)  Opleiding en vorming (vb. cursussen organiseren) Het management  Algemene beleid uitstippelen van het bedrijf  Dagelijkse leiding van alle divisies (drukkerij, e-media, Vlaamse en Franstalige kranten, magazines, investeringsmaatschappij, …)  Legt verantwoording af aan Raad van Bestuur  Wordt geleid door ceo Luc Missorten  Zestal managers: ceo, cfo Financial Director Bruno de Cartier, directeur drukkerij Jan Lynen, directeur krantenredacties Peter Vandermeersch, directeur Human Ressources Ingrid De Wilde, secretaris-generaal Geert Steurbaut, directeur advertentie Hans De Rore,

Heike Van der Cruyssen

7 kantoor B G.I.P. 2010 - 2011

14


De logistiek  Beantwoorden van inkomende telefoongesprekken  Voeren van uitgaande telefoongesprekken  Stockeren van de goederen  Verwerken van magazijnorders Het secretariaat  Beantwoorden van inkomende telefoongesprekken  Voeren van uitgaande telefoongesprekken  Controleren van de kvc  Invoeren van de kvc  Klaarleggen van de kranten  Behandeling van de binnenkomende post  Behandeling van de uitgaande post  Bestellen van kantoormateriaal  Maken van postpakketten  Afhandelen van verschillende wedstrijden  Numeriek klasseren van de Yo!-pagina  Invoeren van de Yo!-pagina in Lotus Notes De redactie  Beantwoorden van inkomende telefoongesprekken  Voeren van uitgaande telefoongesprekken  Schrijven van artikels

Heike Van der Cruyssen

7 kantoor B G.I.P. 2010 - 2011

15


De hoofdredactie De hoofdredacteurs houden zich bezig met de inhoudelijke coรถrdinatie, het management en de beleidsvorming van de redactie. Zij hebben met andere woorden de leiding over de redactie. Voor de hoofdredactie zijn de heer Vandersmissen en de heer Fransen verantwoordelijk. De nieuwsredactie Hier gaat het vooral over de rubrieken onderwijs, verkeer en justitie. Er is binnenlands nieuws over politiek, financieel beleid, mens en maatschappij. Er is ook veel buitenlands nieuws. Hier kan je ook veel informatie terug over geld, economie en de beurzen. Life Deze afdeling heeft hoofdzakelijk te maken met cultuur en televisie. Veder kan dit ook gaan over radio, boeken, Bekende Vlamingen, achtergronden, weetjes, gezondheid, relaties en wetenschap. Bij Life zit ook dagelijks de Yo!-pagina. De Yo!-pagina is in het kort het binnen- en buitenlands nieuws voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Life is een uitneembaar blad dat dagelijks bij Het Nieuwsblad en De Standaard zit. Regio Het regionaal nieuws wordt in 16 verschillende edities uitgegeven. Deze 16 edities zijn De Gentenaar, Dender, Oudenaarde-Wetteren, Eeklo-Deinze, Pajottenland, Leuven-Hagenland, Brussel-Noord, Oostende-Westhoek, Roeselare-TieltIzegem, Kortrijk-Waregem, Brugge-Oostkust, Waasland, Kempen, Antwerpen, MechelenLier en Limburg. Sport Op de sportafdeling gaat het vooral over het nationaal en het internationaal sportgebeuren. De sportkrant geeft een duidelijk overzicht over de vele reportages van zowel Voetbal- en wieleruitslagen, maar ook van andere minder populaire sporten.

Heike Van der Cruyssen

7 kantoor B G.I.P. 2010 - 2011

16


De eindredactie en lay-out Niet alleen de inhoud, maar ook de vorm is belangrijk. De redactie bepaalt daarom, samen met de advertentiedienst en de techniek, ook de lay-out van de krant. Voor elke pagina wordt er uitgestippeld hoeveel plaats men voorziet voor tekst- en beeldmateriaal (foto’s, grafieken, tabellen, …). •

Verwerken van het nieuwsaanbod

Volgen van de actualiteit

Eindredactie van de geselecteerde foto’s en illustraties

Beantwoorden van inkomende telefoongesprekken

Voeren van uitgaande telefoongesprekken

Online Je kan via de website van Het Nieuwsblad ook op de hoogte blijven van het belangrijkste nieuws. De website is www.hetnieuwsblad.be

Heike Van der Cruyssen

7 kantoor B G.I.P. 2010 - 2011

17


5

Mijn Afdeling

Ik loop stage op de redactieafdeling. Op de redactieafdeling werken 5 medewerkers en ikzelf als stagiaire. Het bedrijf beschikt over meerdere afdelingshoofden. Op de redactieafdeling is de heer Toon Van den Meijdenberg afdelingshoofd. De heer Van den Meijdenberg, financieel en administratief manager 

verantwoordelijke facturatie

coördinatie van het secretariaat

voeren van uitgaande telefoongesprekken

beantwoorden van inkomende telefoongesprekken

De heer Vander Elst, redactiecoördinator 

de algemene coördinatie van de redactie

de assistent van de financieel manager

coördinatie van commerciële contacten en bijlagen van de krant

supervisie van de sportredactie

Mevrouw Renaer, directiesecretaresse 

afhandelen van wedstrijden van Katern Life en het Nieuwsblad online

bestellen van kantoormateriaal

controleren van de nationale pagina’s van de kranten, welke foto’s er zijn verschenen zodat de betrokken fotografen correct kunnen worden uitbetaald

opmaken van de filmkalender

kvc voor regio en sport

voeren van uitgaande telefoongesprekken

beantwoorden van inkomende telefoongesprekken

Heike Van der Cruyssen

7 kantoor B G.I.P. 2010 - 2011

18


Mevrouw Billion, directiesecretaresse •

bestellen van kantoormateriaal

bijhouden van de agenda’s van de hoofdredactie en marketing management

boeken van reizen voor de journalisten

organiseren en boeken van bedrijfsbezoeken

verwerken van facturen van de medewerkers

voeren van uitgaande telefoongesprekken

beantwoorden van inkomende telefoongesprekken

Mevrouw Van de Slyeke, secretaresse voor financiën •

de onkostenvergoedingen controleren

facturatie

verwerken van boekhoudpakketten SAP en ISP

kvc voor regio

met draaitabellen werken in Excel voor allerlei analyses

voeren van uitgaande telefoongesprekken

beantwoorden van inkomende telefoongesprekken

Mevrouw Stylemans, secretariaat regioredactie •

controleren van de kvc

invoeren van de kvc

voeren van uitgaande telefoongesprekken

beantwoorden van inkomende telefoongesprekken

Heike Van der Cruyssen

7 kantoor B G.I.P. 2010 - 2011

19


Juffrouw Van der Cruyssen, stagiaire •

invoeren en klasseren van de kvc (onkostenvergoeding)

Het ingeven van naam en recente gegevens van de pastoors in excel

ophalen van de kranten

typen van brieven

behandeling van de binnenkomende en uitgaande post

klasseren van overeenkomsten

Kranten verdelen per regio op krantentafel

Wekelijkse abonnementen van de kranten ingeven

Het wegbrengen van de kranten naar de leeszaal

Met Outlook werken ( versturen van interne mails)

Kranten klasseren volgens recentste datum

Stockage voorraad relatiegeschenken

Gemeenschappelijke taken in het bedrijf •

controleren en invoeren van de kvc( onkostenvergoeding)

Behandeling van de binnenkomende en uitgaande post

Mailing

Stockage voorraad relatiegeschenken

Klasseren van overeenkomsten

Typen van verslagen en brieven

Heike Van der Cruyssen

7 kantoor B G.I.P. 2010 - 2011

20


6

Wegbeschrijving Corelio

Heike Van der Cruyssen

7 kantoor B G.I.P. 2010 - 2011

21


7

Brochure Stageplaats

Heike Van der Cruyssen

7 kantoor B G.I.P. 2010 - 2011

22


Heike Van der Cruyssen

7 kantoor B G.I.P. 2010 - 2011

23


8

Plattegrond Stage

De algemene ruimte is een enorm groot en bestaat uit heel veel verlichting omdat er sprake is van grote ramen die aanwezig zijn, die zorgen voor de goede verlichting en verluchting. Er is ook sprake van Airconditioning die zowel warme als koude lucht voorziet. De elementaire ergonomische regels komen zeker ter sprake: Er zijn dus aangepaste bureaustoelen waaronder met armsteun, rugsteun en de hoogte, voetsteun, polssteunen. Het enige nadeel is dat er geen sprake is van een aangepast bureau. Betreffende de afstand van het klavier en het beeldscherm kan dit veel beter hierop moeten ze nog wat meer naar omkijken. Dus mijn mening is dat mijn stageplaats wel beschikt over de belangrijkste vereisten die bij ergonomie komen kijken.

Heike Van der Cruyssen

7 kantoor B G.I.P. 2010 - 2011

24


9

Beschrijving van een stagedag

Gedurende dit schooljaar heb ik gekozen stage te lopen bij Corelio. Het Nieuwsblad en De Standaard vormen een krachtig team waar ik dit jaar deel van mag uitmaken. De eerste dag werd me toegewezen om mijn stage te lopen bij de redactie van Het Nieuwsblad en moest ik daar het secretariaat en de andere diensten bijstaan waaronder af en toe ook die van De Standaard. Bij deze verkies ik nu één van mijn stagedagen te bespreken omdat ik graag wil aantonen hoe leerrijk en hoe amusant het wel was. Mijn stagedagen verlopen meestal zeer vlot en aangenaam. Elke week heb ik mijn vaste taken waaronder: 

De postverdeling

De wekelijkse planning van de abonnementen ingeven in Excel

Het alfabetisch klasseren van contracten

Het afhalen van de kranten

Het wegbrengen van kranten naar leeszaal

De kranten verdelen per regio op krantentafel

Zoals ik ervoor al zei heb ik wekelijks mijn vaste taken, maar daarbuiten heb ik ook nog bijkomende taken die zeer leuk zijn. 

Het berekenen en nazien van de onkostenvergoedingen

Het behandelen en klaarzetten van uitgaande kranten

Het inbinden van kranten

Typen van brieven, verslagen

Mailing

Het inscannen van contracten en linken aan correcte bestand

Aanvullen voorraad relatiegeschenken en wedstrijdgeschenken

Het aanmaken van naamkaartjes

Dit zijn zoal de taken die ik zoal vervul op een stagedag , ik heb dus helemaal niet te klagen betreffende mij takenpakket. Dit is zowat mijn beschreven wekelijkse stagedag.

Heike Van der Cruyssen

7 kantoor B G.I.P. 2010 - 2011

25


10 Adverteren bij Corelio Ik heb voor het thema adverteren gekozen, omdat ik in dit eindwerk wil aantonen dat een krant het niet alleen kan overleven door het nieuws die erin wordt gepubliceerd, er is ook een soort van reclame die deel uitmaakt van de krant namelijk ‘ Het adverteren’ .. Adverteren is dan ook één van de belangrijkste onderdelen van de krant, het adverteren is één van de voornaamste en belangrijkste inkomsten. Een advertentie kun je eigenlijk vergelijken met een openbare bekendmaking in een krant waarvoor je moet betalen. De prijs van een advertentie dateert van u aantal pagina’s en kolombreedte. Als men spreekt van Adverteren bij Corelio is adverteren bij de grootste krantengroep van België, waarvan het aantal lezers jaar na jaar toeneemt. Corelio blijft de lezersmarkt potentiëren met tal van nieuwe initiatieven zoals Het Nieuwsblad op zondag, Spotter,... De groep bekrachtigt hiermee de voortrekkersrol die ze gedurende de voorbije kwarteeuw onafgebroken speelt in het medialandschap. Dat biedt onze advertentieregies de mogelijkheid om een zeer breed en klantgericht advertentiepakket aan te bieden. De dienst die zich bezig houdt met adverteren is ‘ Corelio Connect’. Corelio Connect is de nationale ééngemaakte regie voor alle krantentitels van Corelio. De niet vrijblijvende verbinding tussen alle media die binnen Corelio handelt én de bedrijfswereld. Gerichte verkoopsaanpak en talrijke initiatieven voor adverteerders zijn bepalend voor het succes van Corelio Connect. Corelio Connect denkt vanuit de leefwereld van de klant en ontwikkelt pakketten op maat die beter inspelen op de behoeften van de adverteerders. Dat gebeurt via kwalitatieve informatie over de verschillende titels, informatie over specials en bijlagen, maar ook over tailor-made acties ( goede acties) met de verschillende titels. Hans De Rore directeur van adverteren, vertelt ons dat er voor kranten boeiende tijden aan breken. Immers, door hun uitgebreide nieuwsredacties bevinden ze zich in een sleutelpositie om content op verschillende manieren te verspreiden. De combinatie van Internet en papier blijkt daarvoor zeer efficiënt te zijn. Zo blijkt uit de Newsbrand Qualifier studie uitgevoerd door Corelio en collega uitgevers. Ontwikkelen van onze merken of Newsbrands wordt dan ook de prioriteit in 2009. Hun missie van Corelio Connect is vooral de geïntegreerde aanpak waarvoor ze gekozen hebben met Corelio Connect heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Corelio Connect biedt succesvolle combinaties van kwalitatieve dagbladen, doelgroepgerichte magazines en toonaangevende nieuwsportals, zowel in Vlaanderen als in Wallonië. Centraal staan daarin natuurlijk onze Newsbrands, met content die daadwerkelijk het verschil maakt.

Heike Van der Cruyssen

7 kantoor B G.I.P. 2010 - 2011

26


We zijn er overigens bijzonder trots op dat wij niet alleen klassieke advertenties aanbieden, maar samen met de klant op zoek gaat naar creatieve oplossingen op uw maat, al dan niet in samenwerking met de promotiediensten van onze titels. Corelio Connect heeft zijn plaats in het landschap veroverd. Zoveel is zeker. Corelio Connect staat niet alleen in voor de interne regie van de dagbladen en de websites van Corelio maar vervult daarnaast ook een ambassadeursrol voor de gratis regionale pers en de audiovisuele media van de groep. Al wie in België een geslaagde multimediale en multiregionale campagne wil voeren, kan niet meer om Corelio Connect heen. En daar doen we het voor! Corelio Connect biedt een ruim assortiment aan waaronder het Nieuwsblad en de Standaard regionaal en nationaal. Regionaal nieuws of adverteren houdt in dat men een artikel van uw gemeente of regio gaat laten verschijnen in de krant, dit is juist hetzelfde met nationaal hier verschijnt uw advertentie of u nieuws in de krant die bedoeld is voor heel het land. Men kan niet alleen adverteren of nieuws uitbrengen in een krant, maar ook in magazines dan denk ik aan Het Nieuwsblad hun magazine of de standaard hun magazine… Hieronder vind u een schematisering van de nationale tarieven van Het Nieuwsblad Schematisering Nationale tarieven bij Het Nieuwsblad Volledige pagina

€ 41 000

Iets meer dan een halve pagina 240

€ 27 325

Halve pagina

€ 22 550

2 halve pagina’s

€ 49 665

2 volledige pagina’s

€ 61 500

Bij overlijden

Zeker € 1000

Deze tarieven tonen echter aan dat adverteren echt niet goedkoop is. Dit zijn de basisprijzen maar hierop kan men wel nog een kortingpercent op berekenen indien u regelmatig adverteert. Zoniet betaal je de basisprijs hoe dat u terugvindt in de bovenstaande tabel, of anders berekent u het per mm kolomtarief dit houdt in dat het per kolombreedte wordt berekend. Het normale basis tarief bedraagt per mm kolomtarief voor afwijkende formaten € 29,22. De berekening voor deze kolomtarief is : hoogte x breedte in mm.

Heike Van der Cruyssen

7 kantoor B G.I.P. 2010 - 2011

27


Men kan ook genieten van enkele kortingen: 

Culturele korting: -30% op de algemene tarieven. Enkel geldig voor adverteerders uit de culturele sector.

Humanitaire korting: -50% op de algemene tarieven.

Onderwijskorting: op aavraag

Top Topical: -25% op een voorziene omstandigheid

Top Topical: -50% op een onvoorziene omstandigheid

Heike Van der Cruyssen

7 kantoor B G.I.P. 2010 - 2011

28


11 Besprekingbespreking stageplaats medeleerling Welke gevolgen heeft de economische crisis voor uw bedrijf? De economische crisis heeft ertoe geleid dat sommige zelfstandigen en bedrijven het soms heel moeilijk hadden hun vaste kosten te blijven betalen voor de vervaldag. Hierdoor werden sommige leveranciers, vooral binnen de dienstensector zoals ons bedrijf, laattijdig betaald. Gelukkig heeft de markt zich momenteel hersteld en blijft de kortetermijnrente hopelijk op zijn huidige peil zodat de bedrijven terug over de nodige ademruimte beschikken.

Waarom zijn jullie zelfstandig begonnen met een boekhoudkantoor? Volgens de wettelijke bepalingen moet elk boekhoudkantoor zich vestigen onder een zelfstandig statuut alwaar tevens de beroepskennis verplicht dient aangetoond te worden aan de hand van diploma’s of jarenlange beroepservaring. Elk boekhoudkantoor dient daarboven wettelijk erkend te worden door het Beroepsinstituut van Boekhouders en Fiscalisten (B.I.B.F.).

Wat komt er allemaal bij kijken bij de boekhouding? Deze vraag is moeilijk te beantwoorden in een paar regels omdat elk boekhoudkantoor een breed spectrum heeft aan diensten dewelke ze verstrekt. Ik noem hier de bijzonderste op: - Opmaak en indienen btw- aangifte - Inboeken van aankoopfacturen, verkoopfacturen en bijhouden van financiële dagboeken alsmede het inboeken van eindejaarsverrichtingen - Opmaak en indienen aangifte personenbelasting en aangifte vennootschapsbelasting - Het opmaken van de jaarrekeningen voor de ondernemingen - Het geven van bijstand en advies bij het opstarten van een zaak of bij een geplande investering - Fiscaal advies naar ons cliënteel

Heb je een variërend takenpakket? Ja ik heb een zeer variërend en goed takenpakket. Elke dag leer ik nog bij, wat heel leuk is. Ik heb echter niet te klagen over mijn taken die ik uitoefen op mijn stage. In vergelijking met mijn vorige stages moest ik veel klasseren en nu heb ik telkens andere taken wat het ook aangenamer maakt voor mij.

Heike Van der Cruyssen

7 kantoor B G.I.P. 2010 - 2011

29


Hoe ervaar je u stage en heb je al veel bijgeleerd? Ik heb al heel veel bijgeleerd op mijn stage qua boekhoudkundige vlakken, want op school hebben we het helemaal anders aangeleerd gekregen. Ik ben zeer tevreden dat ik al zoveel heb bijgeleerd. Hoe was het bezoek? Ik vond het heel interessant, ik heb veel uitleg gekregen in verband hoe ze werken met het boekhoudprogramma Cubic en hoe ze samen werken met hun klanten.

Heike Van der Cruyssen

7 kantoor B G.I.P. 2010 - 2011

30


11.1 Bespreking stageplaats medeleerling Hoe gaat corelio om met de economische crisis? Eigenlijk goed, Corelio wil anticiperen op de gevolgen van het onzeker economisch klimaat. Corelio gaat ook besparen voor een strakkere kostenbeheersing, wat betekend dat er 60 voltijdse arbeiders hun job verliezen. Corelio vindt het echter jammer maar dit is de enige oplossing om te kunnen blijven investeren in kernactiviteiten en productverbeteringen.

Is er sprake van een ecologisch beleid? Corelio investeert in kernenergie en maakt gebruik van recycleerbaar papier en ecologische inktpatronen.

Welke kranten publiceert Corelio? Het Nieuwsblad De Standaard Jobat L’avenir Het Nieuwsblad op zondag De Gentenaar

Heb je een variërend takenpakket? Ja, ik heb zeer variërende taken zoal de postverdeling, onkostenvergoedingen berekenen, de abonnementen wekelijks ingeven in Excel kortom ik heb echt niet te klagen over mijn taken.

Hoe is de werksfeer? De werksfeer verloopt zeer vlot , aangename collega’s en leuke manier van werken. Mening over bezoek bij Corelio Mijn bezoek bij Corelio evalueer ik positief. Ik werd leuk en hartelijk ontvangen door het team van de nieuwsredactie. De mensen waren zeer vriendelijk en gaven mij de nodige informatie van hoe men hier tewerk gaat. Dit was een zeer leerrijk en amusant bezoek bij mijn medeklasgenoot. Bij het verlaten van het gebouw kreeg ik nog paar gadgets mee waaronder: Zak van het nieuwsblad en een krant naar keuze.

Heike Van der Cruyssen

7 kantoor B G.I.P. 2010 - 2011

31


12 Economische crisis bij Corelio Corelio anticipeert op gevolgen economische crisis Het management van Corelio heeft vandaag de plannen toegelicht waarmee het wil anticiperen op de gevolgen van het onzeker economisch klimaat. Ondanks de recessie wil de mediagroep volgend jaar de nodige middelen blijven vrijmaken om zijn strategisch plan te realiseren. De resultaten van de mediagroepen staan wereldwijd onder druk als gevolg van zowel dalende advertentieomzetten als van stijgende papier-, energie en loonkosten. Door een strakkere kostenbeheersing in alle departementen en via een aantal operationele verbeteringen wil Corelio de financiÍle impact van de wegzakkende conjunctuur beperken. De besparingen die zo werden gerealiseerd zijn door de zware impact van de huidige economische crisis helaas onvoldoende. Daarom ziet het management zich genoodzaakt om ook maatregelen te nemen in de personeelsbezetting. Tijdens een bijzondere ondernemingsraad voor de vestigingen in Groot-Bijgaarden en Erpe-Mere, werd vandaag het voornemen bekend gemaakt om over te gaan tot het ontslag van 60 voltijdse arbeidsplaatsen. ‚Wij begrijpen dat voor de werknemers een moeilijke periode aanbreekt maar de marktomstandigheden dwingen ons om nu te handelen. In goed overleg met de sociale partners hopen we een voor alle partijen aanvaardbaar plan te kunnen uitwerken waarbij onze concurrentiepositie gevrijwaard wordt en de duurzame gezondheid van onze groep veilig wordt gesteld‛, zegt CEO Luc Missorten. Corelio wil via de besparingen voldoende middelen vrijmaken om verder te investeren in zijn kernactiviteiten, productverbeteringen en multimediale strategie, zowel in de advertentie- als in de lezersmarkt.

Heike Van der Cruyssen

7 kantoor B G.I.P. 2010 - 2011

32


12.1 Samenvatting en eigen mening Het artikel toont aan dat de afdeling Management van Corelio maatregelen wilt nemen in verband met de economische crisis. Corelio wil anticiperen op de gevolgen van het onzeker economisch klimaat. Corelio ondervond ook dat ze het niet makkelijk hadden met de economisch crisis,de mediagroepen stonden namelijk wereldwijd onder druk en dit kon je vooral opmerken bij de dalende advertentieomzetten energie en loonkosten. Corelio toont ook aan in dit artikel dat ze op heel wat gaan besparen en voor een strakkere kostenbeheersing gaan. Ze willen de financiÍle impact van de conjunctuur beperken. Het management van corelio onderhandelde samen met de personeelsbezetting en ze kwamen tot vaststelling dat ze moesten overgaan tot het ontslag van 60 voltijdse jobs. Corelio vindt het echter een jammere zaak dat ze moeten dreigen met ontslag maar dit is de enige optie om te kunnen blijven investeren in zijn kernactiviteiten en productverbeteringen‌ Mijn mening hier over is zeer kort en duidelijk: Ik ben het volledig eens met het team van Corelio ze hadden echter geen andere oplossing. De pers moet blijven draaien zonder hen zijn we niets en ik begrijp dat ze willen blijven investeren in nieuwe middelen om hen bedrijf nog beter naar de top de laten brengen.

Heike Van der Cruyssen

7 kantoor B G.I.P. 2010 - 2011

33


13 Kantoorruimte ergonomisch inrichten

Persoonlijk heb ik rekening gehouden met de elementaire ergonomische regels. Zoals je kunt zien heb ik gekozen voor: 

een aangepaste bureaustoel met hoofdsteun

armleuning

de hendel die je kunt aanpassen

rugleuning.

Veel verlichting en goede verluchting

Lichtinval valt niet op het scherm

Bureau is aangepast aan mijn bureaustoel

Genoeg opbergruimte, omdat het nu echt een must is

Heike Van der Cruyssen

7 kantoor B G.I.P. 2010 - 2011

34


Heike Van der Cruyssen

7 kantoor B G.I.P. 2010 - 2011

35


Heike Van der Cruyssen

7 kantoor B G.I.P. 2010 - 2011

36


14 5 personeelsadvertenties Vacature 1 Receptioniste/ telefoniste Bedrijfsomschrijving: Start People maakt deel uit van de USG People NV en is al ruim 35 jaar actief in alle sectoren van de Belgische markt. Start People levert een veelzijdig en compleet dienstenpakket aan bedrijven en arbeidskrachten. Met meer dan 100 kantoren en nagenoeg 380 consulenten houdt Start People de vinger aan de pols van de arbeidsmarkt. Jaarlijks zetten wij meer dan 72.000 uitzendmedewerkers, arbeiders en bedienden, aan het werk. Voor een bedrijf gelegen te Asse zijn wij dringend opzoek naar een Reception Officer. Functiebeschrijving: 

Administratie receptie

Klantenonthaal & klanttevredenheid verzekeren

Telefonie

Orders maken

Facturatie

Agenda- en afsprakenbeheer

Voorbereiding documenten technische controle in samenspraak met CRM Manager

Opstellen van garanties

Voorbereiding werkfiches werkplaats

Opstellen van offertes in samenspraak met de verantwoordelijke

Orde en Netheid verzekeren

Personeelsadministratie werkplaats ( verloven en afwezigheden)

Heike Van der Cruyssen

7 kantoor B G.I.P. 2010 - 2011

37


Profiel 

3 à 5 jaar ervaring in administratie/receptie

Technische achtergrond ( bijvoorbeeld A2 basis vereiste)

Goede inter-persoonlijke vaardigheden

Flexibel

Stipt

Zelfstandig & organisatorisch

Goed voorkomen

Klantvriendelijk

Talenkennis: Uitstekende kennis van het Nederlands & Frans, Kennis van Engels en Duits is een pluspunt!

Pc-kennis: MS Office ( met goede kennis van word en Excel)

Opleiding 

Algemeen secundair onderwijs

Type ( voltijds)

Contracttype ( bepaalde duur)

Ervaring 1-2 jaar

Beroepshouding

Praktische eigenschappen

Vaktechnische eigenschappen

Flexibel

Talenkennis

Klantvriendelijk

Stipt

Pc-kennis

Goed voorkomen

Zelfstandig

Administratie

Goede inter-persoonlijke vaardigheden

Orde en netheid

Klantenonthaal Telefonie Receptie

Heike Van der Cruyssen

7 kantoor B G.I.P. 2010 - 2011

38


Vacature 2

Full-time receptioniste Bedrijfsomschrijving Receptel is marktleider in outsourcing van het receptie- en onthaalgebeuren. Een attente telefoonstem, een efficiënt onthaal van bezoekers, een creatieve oplossing van een probleem,... het lijken details, maar ze zijn het visitekaartje van een bedrijf. Met een persoonlijke aanpak slaagt "Receptel" er steeds weer in om op nieuwe behoeften in te spelen. Gespecialiseerd in outsourcing van het receptie- en onthaalgebeuren staat Receptel garant voor concrete oplossingen. Onze medewerkers mogen rekenen op de geknipte job, duidelijke informatie, aangepaste begeleiding en een wederzijds vertrouwen. Receptel streeft naar service op maat, SAMEN maken we onze beloftes waar! Opleiding 

Master

Algemeen secundair onderwijs

Academische bachelor + master

Professionele bachelor

Academische bachelor

Type 

Voltijds

Ervaring 

1-2 jaar ervaring

3-5 jaar ervaring

6-10 jaar ervaring

+10 jaar ervaring

Heike Van der Cruyssen

7 kantoor B G.I.P. 2010 - 2011

39


Functiebeschrijving Voor onze klant, een internationaal bedrijf, zijn we op zoek naar een full-time receptioniste. U staat in voor een warm en klantvriendelijk onthaal en een professionele telefonische communicatie. Bovendien bent u verantwoordelijk voor een waaier aan administratieve taken zoals : inkomende en uitgaande post en koerierzendingen, 

Bestellen van lunch

Beheer van vergaderzalen

Administratieve taken ter ondersteuning van de receptie

Voor meer gedetailleerde informatie, neem zeker een kijkje op onze eigen website : www.receptel.com en klik eens door op jouw carrière en jobs. Profiel: Wij zijn op zoek naar een full-time professionele en dynamische medewerker die zich vlot kan uitdrukken in het Nederlands, Frans en Engels. Bovendien heeft u een goede basiskennis van de MS Office pakketten. Contacten met mensen is uw passie. U bent gedreven en enthousiast en blijft niet bij de pakken zitten. U houdt altijd de win-win situatie voor ogen. U gaat met de glimlach door het leven en streeft ernaar om klanten tevreden te houden. Bovendien gaat u discreet om met vertrouwelijke en persoonlijke informatie. Aanbod: Staat de functie van receptioniste u op het lijf geschreven? Dan is dit DE uitdaging voor u! U wordt gewaardeerd voor uw prestaties! Wij bieden u een dynamische en internationale werkplek en een contract van onbepaalde duur binnen een stabiel en dynamisch bedrijf. Het loonpakket omvat naast een aantrekkelijk bruto-loon een netto dagvergoeding, sociaal abonnement, hospitalisatie- en groepsverzekering. Bovendien is er de mogelijkheid tot het volgen van opleiding. Beroepshouding

Praktische eigenschappen

Vaktechnische eigenschappen

Dynamisch

Talenkennis: Nederlands, Engels, Frans

Warm en klantvriendelijk onthaal

Gedreven en enthousiast

Basiskennis van de MS Office pakkettten

professionele telefonische communicatie.

Houdt van een uitdaging

Administratieve taken ter ondersteuning van de receptie

Optimistisch en u houdt van u job

Beheer vergaderzalen

Discreet

Bestellen van lunch

Heike Van der Cruyssen

7 kantoor B G.I.P. 2010 - 2011

40


Vacature 3 Administratief bediende Hr Bedrijfsomschrijving ADMB Select, met vestigingen te Brugge en Brussel, slaagde erin om op 20 jaar tijd een vaste plaats te verwerven in de wereld van HR-consultancy. Een snelle en efficiënte werking, een persoonlijke aanpak en een ruime ervaring binnen KMO's, bedrijven en in de social-profit sector, zijn slechts enkele van onze troeven. Dat onze werkwijze door onze klanten geapprecieerd wordt, bewijst ons Cedeo- & ESF Kwaliteitscertificaat. Kwaliteit, service en deontologie worden mede ondersteund door ons lidmaatschap bij Federgon. Bovendien maken we deel uit van ADMB, een dienstengroep gespecialiseerd in alle facetten van sociale administratie en binnen zijn sector behorende tot de top 5 in Vlaanderen. Gezien onze blijvende groei en dito ambitie willen wij ons team te Brussel verder uitbreiden met een (m/v) Functiebeschrijving Enerzijds zorg je voor de nodige ondersteuning op het vlak van rekrutering & selectie, searchopdrachten, assessment en development centers. Je staat in voor de input en het prescreenen van cv's, uitnodigen van kandidaten, voorbereiden en opvolgen van testprocedures, voorbereiden van de rapportering, opmaak en opvolgen van online vacatures, het contact met het communicatiebureau... Anderzijds sta je in voor de organisatie en het dossierbeheer van de outplacementactiviteiten. Je beantwoordt vragen van klanten en kandidaten, rapporteert aan de opdrachtgevers en organiseert de opstart van nieuwe kandidaten. Hiernaast bied je de nodige administratieve en logistieke ondersteuning aan de consultants, zorg je voor de opvolging van de facturatie en sta je in voor zowel het telefonisch als persoonlijk onthaal. Profiel 

Tweetalig (NL/FR).

Interesse voor HRM

Een organisatorisch talent met zin voor detail

Vlot overweg kunnen met de courante MS Office toepassingen.

Communicatief vlot, klantgericht, betrokken & flexibel.

Zowel zelfstandig als teamgericht.

Heike Van der Cruyssen

7 kantoor B G.I.P. 2010 - 2011

41


Aanbod ADMB Select biedt je een vaste betrekking in een jong en enthousiast team, waarin een goede samenwerking en engagement kernbegrippen zijn. Je mag rekenen op een marktconform loon aangevuld met extralegale voordelen (maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering?). Het kantoor ligt op wandelafstand van het centraal station. ADMB Select biedt u dan ook een voltijdse job aan van onbepaalde duur. Ervaringsniveau 

1-2 jaar ervaring

3-5 jaar ervaring

6-10 jaar ervaring

+10 jaar ervaring

Opleiding 

Algemeen secundair onderwijs

Specialisatie

Beroepshouding

Praktische eigenschappen

Vaktechnische eigenschappen

Een organisatorisch talent met zin voor detail

Tweetalig (NL/FR)

Interesse voor HRM

Communicatief

Vlot kunnen gebruik maken van MS Office pakket

Klantgericht

Betrokken & flexibel

Onthaal

Zowel zelfstandig als teamgericht

Telefonie

Heike Van der Cruyssen

7 kantoor B G.I.P. 2010 - 2011

42


Vacature 4

Beroepshouding

Praktische eigenschappen

Vaktechnische eigenschappen

Organisatorisch aangelegd

Talenkennis van het: Nederlands, Frans, Engels

Klantgerichtheid

Praktische aanpak Kennis van Office -pakketten

Heike Van der Cruyssen

7 kantoor B G.I.P. 2010 - 2011

43


Vacature 5

Beroepshouding

Praktische eigenschappen

Vaktechnische eigenschappen

In Teamverband werken

Talenkennis van het Frans

Klantvriendelijk

Flexibiliteit

Diploma hoger secundair onderwijs of gelijkgesteld.

Communicatief Organisatorisch aangelegd

Heike Van der Cruyssen

7 kantoor B G.I.P. 2010 - 2011

44


14.1 Persoonlijke Curriculum Vitae CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Naam:

Van der Cruyssen Heike

Adres:

Hofterputtenlaan 1 1700 Dilbeek

GSM:

0477/24 68 68

Geboortedatum:

30 maart 1991

Geboorteplaats:

Vilvoorde

Burgerlijke staat:

Ongehuwd

Nationaliteit:

Belg

Studies Ik volg school aan het: Koninklijk Atheneum Ninove Dreef 31 9400 Ninove 2010-2011

7de jaar kantooradministratie en Gegevensbeheer

Werkervaring Periode

augustus 2007

Werkgever

Vlaamse Overheid Departement Go Onderwijs

Functie

Arbeider

Jobinvulling

Klaarzetten promotiemateriaal

Heike Van der Cruyssen

7 kantoor B G.I.P. 2010 - 2011

45


Periode

augustus 2008

Werkgever

Vlaamse Overheid Departement Volksgezondheid

Functie

Administratief bediende

Jobinvulling

Administratief werk

Periode

augustus 2009

Werkgever

Vlaamse Overheid Departement Bestuurszaken

Functie

Onthaalbediende

Jobinvulling

Onthaal

Periode

augustus 2010

Werkgever

UZ Brussel

Functie

Administratief bediende

Jobinvulling

Administratief werk

Stage

Vlaamse Overheid Faciliteir Management Tempo Team Ninove Corelio “Het Nieuwsblad� Dit hield in dat ik steeds administratief werk uitvoerde.

Heike Van der Cruyssen

7 kantoor B G.I.P. 2010 - 2011

46


Kennis en vaardigheden Talenkennis: Nederlands

Moedertaal

Frans

goed

Engels

goed

PC Kennis: Word

Zeer goed

Excel

Goed

PowerPoint

Zeer goed

Internet

Zeer goed

Access

Goed

Publisher

Goed

Hobby’s Dansen, reizen, op de computer werken

Heike Van der Cruyssen

7 kantoor B G.I.P. 2010 - 2011

47


14.2 Persoonlijke sollicitatiebrief Heike Van der Cruyssen Hofterputtenlaan 1 1700 Dilbeek Receptel

14 oktober

2010Kantoor Antwerpen Britselei 80 2000 Antwerpen Sollicitatie full-time receptioniste Geachte Graag zou ik mij kandidaat willen stellen voor de vacature van full-time receptioniste bij receptel. Deze vacature vond ik terug op www.vacature.com Zoals u kunt lezen in mijn curriculum Vitae, heb ik een ruime ervaring op dat vlak. In uw vacature spreekt vooral de geboden communicatief en klantvriendelijk zijn mij enorm aan. Stiptheid en flexibiliteit, maar vooral betrouwbaarheid en enthousiasme zijn mijn belangrijkste troeven. Graag wil ik mijn motivatie en interesse verder toelichten in een persoonlijk gesprek. Hoogachtend Heike Van der Cruyssen In bijlage: curriculum Vitae

Heike Van der Cruyssen

7 kantoor B G.I.P. 2010 - 2011

48


15 Zakenreis Een zakenreis organiseren Danone is een van de meest dynamische bedrijven in de voedingsindustrie. Haar missie: gezondheid brengen via voeding naar zoveel mogelijk mensen. De producten van de Groep zijn verkrijgbaar in meer dan 120 landen en op vijf continenten. Danone beschikt over 160 productie-eenheden en telt zo’n 80.000 werknemers. In 2010 behaalde het een omzet van 17 miljard euro. Danone is marktleider op het vlak van voeding en gezondheid en positioneert zich rond vier pijlers: verse zuivelproducten (nummer 1 wereldwijd), water (nummer 2 op de mineraalwatermarkt), babyvoeding (nummer 2 wereldwijd) en klinische voeding. Danone is beursgenoteerd op Euronext Parijs. Dankzij zijn duurzaam beleid en maatschappelijk verantwoord ondernemen is de groep ook opgenomen in de Dow Jones Sustainability Index Stoxx en World, de ASPI Eurozone Index en de Ethibel Sustainability Index. DANONE N.V. België bevindt zich op het volgende adres: Danone N.V. Broquevillelaan 12/2 1150 Brussel

Inleiding De bedrijfsleiders uit Parijs komen op bezoek. De heer Duschesne en Mevrouw Gilson zouden toekomen op woensdag 16-03-2011 en terugkeren vrijdag 18-03-2011. Op maandag zal de verantwoordelijke dhr Vanden Eynde van de firma de mensen ophalen aan het station, daarna zal er een ontvangst plaatsvinden waarna er een rondleiding zal volgen. ‘ S middag zullen de gasten genieten van een lunch in de personeelsrestaurant gevolgd door een vergadering. ’s avonds zal er een diner plaatsvinden in het restaurant: ‚La Marée‛ te Brussel. Op dinsdag zal er een overleg plaatsvinden tussen de bedrijfsleiders uit Parijs en de directie. Hierna zal er een lunch zijn. In de namiddag zal men een bezoek brengen aan het Atomium in Brussel gevolgd door een rondleiding in Brussel stad zelf. Woensdag komt de directie met de 2 bezoekers bijeen en wonen de laatste vergadering bij. Hierna volgt nog een uitstap naar het museum van Geschiedenis en schone kunsten te Brussel en ’s avonds volgt nog een avondmaal in het hotel. Heike Van der Cruyssen

7 kantoor B G.I.P. 2010 - 2011

49


15.1 De dagindeling: Maandag 16-03-2011 9.45u: ·Aankomst in het Zuidstation met de T.G.V. die uit Parijs komt. 11u: ·De gasten worden ontvangen door de verantwoordelijke met een drankje, waarna zij een rondleiding krijgen in het bedrijf. 12u: ·Lunch in de Bedrijfskantine. 14.30u: ·Vergadering met de bedrijfsleiders. 18u: ·Diner van 6 personen in het restaurant:‛ La Marée “ 20u: ·De gasten worden naar hun hotel gebracht. Sofitel Brussels Europe Dinsdag 17-03-2011 10u: ·Overleg tussen de bedrijfsleiders en de directie van de firma. 12u: ·Lunch in de bedrijfskantine 14u: ·Bezoek aan het Atomium in Brussel vergezeld door de verkoopdirecteur gevolgd door een rondleiding in de stad Brussel. 18u: ·Gasten worden naar hun hotel gebracht voor het avondeten. 20u: ·Vrije avond in het hotel Woensdag 18-03-2011 09.30u: ·Vergadering vindt plaats in het hotel Sofitel Brussels Europe 11.45u: ·Middagmaal in het hotel 13.45u: ·Bezoek aan het Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis 16u: ·De gasten worden terug naar het hotel gebracht en daar eten ze nog iets klein 17.15u: ·De gasten worden afgehaald door de vertegenwoordiger en zal hen op hun bestemming naar het station brengen.

Heike Van der Cruyssen

7 kantoor B G.I.P. 2010 - 2011

50


15.2 Convocatie vergadering 1 Danone N.V. Broquevillelaan 12/2 1150 Brussel Aan: De bedrijfsleiders Van: De verantwoordelijke Dhr Vanden Eynde Datum: Maandag 16 maart 2011 Aanvang: 14.30u Einde: 17.30u Geachte Hierbij nodig ik jullie uit op de vergadering betreffende het nieuwe product die gelanceerd wordt. De vergadering zal plaatsvinden 16-03-2011 in de vergaderzaal A31 op het gelijkvloers. Gelieve bij afwezigheid u te verontschuldigen. Onderstaande vindt u de agendapunten terug. Onderwerp: Nieuw assortiment Datum: 16-03-2011 Aanvang: 17u30 Plaats: Vergaderzaal A31 op gelijkvloers in het gebouw van Danone N.V. te Brussel. Voorzitter: De Verantwoordelijke Vanden Eynde

Agenda 1. De voorzitter begroet de aanwezigen, vermeldt de verontschuldigden en laat noteren wie afwezig is. 2. Korte toelichting betreffende het nieuwe product ‚Maxi Litchi‛ 3. Ruime doelgroepen 4. Samenstelling van het product 5. Wettelijke bepalingen 6. Planning volgende vergadering

Heike Van der Cruyssen

7 kantoor B G.I.P. 2010 - 2011

51


15.3 Convocatie vergadering 2 Danone N.V. Broquevillelaan 12/2 1150 Brussel Aan: De bedrijfsleiders Van: De verantwoordelijke Dhr Vanden Eynde Datum: Dinsdag 17 maart 2011 Aanvang: 10u Einde: 12u Geachte Hierbij het vervolg van vergadering 1 Onderwerp: Nieuw assortiment ‚ Maxi Litchi‛ Datum: 17-03-2011 Aanvang: 10u Plaats: Vergaderzaal A31 op gelijkvloers in het gebouw van Danone N.V. te Brussel. Voorzitter: De Verantwoordelijke Vanden Eynde

Agenda 1. De voorzitter begroet de aanwezigen, vermeldt de verontschuldigden en laat noteren wie afwezig is. 2. Even terugblikken op vorige vergadering 3. Zwakke en sterke punten van het product 4. Biologische veeteelt van fruit 5. Bespreking reclame 6. Planning volgende vergadering

Heike Van der Cruyssen

7 kantoor B G.I.P. 2010 - 2011

52


15.4 Convocatie vergadering 3 Danone N.V. Broquevillelaan 12/2 1150 Brussel Aan: De bedrijfsleiders Van: De verantwoordelijke Dhr Vanden Eynde Datum: Woensdag 18 maart 2011 Aanvang: 10u Einde: 11u40 Geachte Vervolg vergadering 2 Onderwerp: Nieuw assortiment ‚Maxi Lichti‛ Datum: 18-03-2011 Aanvang: 10u Plaats: De vergadering vindt plaats in de vergaderzaal JACQUES DELORS van het ‚Sofitel Europe Brussels ‚ hotel op het 12de verdiep lokaal 20. Voorzitter: De Verantwoordelijke Vanden Eynde

Agenda 1. De voorzitter begroet de aanwezigen, vermeldt de verontschuldigden en laat noteren wie afwezig is. 2. Verpakking 3. Bespreking verkoopprijs

Heike Van der Cruyssen

7 kantoor B G.I.P. 2010 - 2011

53


15.5 Hotel ‘Sofitel Brussels Europe’***** Het Sofitel Brussels Europe is gunstig gelegen. Het mooi kleine Leopold Park scheidt het hotel van het Europees Parlement. Het Sofitel ligt op 5 minuten lopen van het metrostation en het Museum van Kunst en Geschiedenis. Sofitel Brussels beschikt over een stijlvol interieur en allerlei faciliteiten, zoals een vergaderzaal, een bar, een restaurant, 3 verschillende kamers namelijk: De luxe kamer,de klassieke en de standaard maar de vertegenwoordigers zullen vertroeven in een Luxe kamer. Ontspannen kunt u in de hamam of met een massage. U kunt ook een boek uit de bibliotheek lenen en er in alle rust op het terras van genieten. Er zijn multifunctionele zalen beschikbaar voor groepen tot 340 personen. Of u nu voor zaken of voor uw plezier in het hotel verblijft, na een heerlijke maaltijd in BE Cocktails & Fine Food en na te hebben genoten van het uitzicht door de glazen pui, voelt u zich weer een ander mens.

Heike Van der Cruyssen

7 kantoor B G.I.P. 2010 - 2011

54


15.6 De slaapkamer De slaapkamer is geluiddicht en is voorzien van Wifi,Kluisje, Airconditioning, Douche, Bad, Haardroger, Badkamerbenodigdheden, WC, TV , Telefoon, Radio , Koffie/theevoorzieningen, Minibar

Heike Van der Cruyssen

7 kantoor B G.I.P. 2010 - 2011

55


15.7 Bezienswaardigheden het Atomium Het Atomium is ontstaan in het jaar 1958 en staat voor de Wereldtentoonstelling in Brussel zogenaamd ‘ Ecpo 58’. Dit monument symboliseert het metaal ‚ijzer‛dat sterk in ontwikkeling was in dat jaar en een belangrijke rol speelde in de optimistische kijk op ontwikkeling in de jaren vijftig. Het heeft de kubisch ruimtelijk gecentreerde structuur, niet de kubisch vlakgecentreerde zoals in zuiver ijzer. Vreemd genoeg werd bij de bouw besloten dat de bollen niet van staal, maar van aluminium moesten worden gemaakt. Het ontwerp van het Atomium bestaat uit ijzerkristal met 9 Atomen uitgebeeld Het Atomium is 102 meter hoog en is ontworpen door de Belg André Waterkeyn. Dit wonderbaarlijk monument bezit ook de snelste lift van heel europa. Hij telt dan ook 5meter per seconde aan. Het Atomium is een enorme toeristische trekpleister en wordt dan ook vaak de ‘Eifeltoren genoemd’omwille van het hoge en spectaculaire monument.

Heike Van der Cruyssen

7 kantoor B G.I.P. 2010 - 2011

56


15.8 Bezienswaardigheid Museum Van kunst en Geschiedenis Het Jubelparkmuseum is het hoofdmuseum van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis , die zich bevindt in het gelijknaminge park in Brussel. Deze groep van musea maakt deel uit van de Federale Wetenschappelijke Instellingen, die op hun beurt worden geleid door de minister van Wetenschapsbeleid van België. Er zijn vijf grote oriëntaties die men kan terugvinden in het museum.: 

Nationale archeologie

Oudheid

Europese sierkunsten

Niet-Europese beschavingen

Muziekinstrumenten, die worden bewaard in het Muziekinstrumentenmuseum

Naast de voorstelling van hun permanente collecties en de organisatie van tijdelijke tentoonstellingen vervullen de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis een reeks taken die misschien minder bekend zijn bij het grote publiek, maar diepgaand zijn.

Heike Van der Cruyssen

7 kantoor B G.I.P. 2010 - 2011

57


15.9 De Grote Markt van Brussel De Grote Markt van Brussel is het centrale plein van Brussel. Het plein, is bekend om zijn wonderbaarlijke en historische rijkdom, wordt omringd door het Stadhuis, het Broodhuis en vele gildehuizen. De Grote Markt wordt beschouwd als een van de mooiste pleinen van de wereld volgens onder andere de Franse schrijver Victor Hugo, die in Brussel verbleef. De Grote Markt van Brussel staat sinds 1998 op de lijst van het Werelderfgoed van de Unesco. Op de Grote Markt van Brussel worden ook heel wat evenementen georganiseerd en vindt men heel wat mooie winkeltjes terug. Wilt u even uitrusten, dan kan u op de Grote Markt een terrasje doen en geniet u van een panoramisch zicht over de hele markt.

Heike Van der Cruyssen

7 kantoor B G.I.P. 2010 - 2011

58


15.10 Vereiste documenten Men moet beschikken over de identiteitskaart, siskaart of eventueel eurocross kaart. Wat men ook zeker niet mag vergeten is het ticket van de T.G.V en de bewijzen van de reservaties in het hotel. De tickets voor de bezienswaardigheden en transportmiddelen mag men ook zeker niet vergeten. Vergeet alvast de documenten niet voor de nodige vergaderingen.

Heike Van der Cruyssen

7 kantoor B G.I.P. 2010 - 2011

59


15.11 Motivatie zakenreis Ik heb voor de T.G.V gekozen omdat er een snelle verbinding is vanuit Brussel naar Parijs. Je doet er met de trein minder lang over dan met het vliegtuig. Ik koos voor het Sofitel Hotel omdat het in het hartje van Brussel gelegen is. Het is dus eveneens gemakkelijk om alles bezienswaardigheden te bezoeken te voet of met het openbaar vervoer. Het hotel beschikt over heel wat faciliteiten en beschikt over een goede ligging. Ik verkies het Sofitel hotel ook omdat zij een tikkeltje meer gesteld zijn op luxe.

Heike Van der Cruyssen

7 kantoor B G.I.P. 2010 - 2011

60


15.12 Prijsopgave Vervoerskosten T.G.V

€ 330,00

Heen vanuit Parijs /Brussel-zuid en terug vanuit Brussel-zuid naar Parijs Voor 2 personen 1ste klasse.

Diner maandag 16-03-2011 voor 3 personen

€360, 00

Atomium

€ 23,00 /Toegangsticket 9 euro *3

Hotel ‘Sofitel Brussels Europe’*****

€ 580,00

Place Jourdan 1 , 1040 BRUSSELS, BELGIUM

/kamer p.p is € 290

Hotel Ontbijtbuffet,

€ 180,00 Ontbijt p.p (€30 *2=60)+(60*3dagen)= 180 euro.

Hotel Middagmaal

€ 50 euro Middagmaal in het hotel bedraagt p.p 25euro. (25*2=50)

Hotel Avondmaal

€ 80,00 Avondmaal in het hotel bedraagt p.p 40 euro.( 40*2=80)

Museum Van kunst en Geschiedenis € 5

€ 15,00 (3*5 personen =15 euro)

Metroticket

€21,90 Tickets voor 5 ritten p.p 7, 30 euro

Afhuren van de zaal in het Sofitel hotel + drankje en hapje.

€250

Totaal bedrag

€ 1889,90

Heike Van der Cruyssen

Alles is inbegrepen

7 kantoor B G.I.P. 2010 - 2011

61


16 PowerPoint GIP

Heike Van der Cruyssen

7 kantoor B G.I.P. 2010 - 2011

62


16.1 Vervolg PowerPoint

Heike Van der Cruyssen

7 kantoor B G.I.P. 2010 - 2011

63


16.2 Vervolg PowerPoint

Heike Van der Cruyssen

7 kantoor B G.I.P. 2010 - 2011

64


17 Bibliografie 

http://www.corelio.be/

Vereiste documenten verkregen op stageplaats

http://www.booking.com/

http://atomium.be/

http://nl.wikipedia.org/wiki/Atomium

http://www.kmkg-mrah.be/nl/welkom-het-jubelparkmuseum

http://www.brussel.be/artdet.cfm/5757

http://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_Markt_(Brussel)

http://www.danone.be/

http://tgv.tgv-europe.be/nl/?prex=acq_sem_def_29_sea_be_nl_tgv_gen_def_0

http://www.lamaree-sa.com/nl/info.html

http://www.mivb.be/tickets.html?l=nl

Heike Van der Cruyssen

7 kantoor B G.I.P. 2010 - 2011

65

Kijkwijzer  

Het aanleren van vormen in Word

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you