Page 1

A

DE

ST.

C.TREN CACAM ES

S ES

CE RC

RIB

C.

DE

PE RE

INS MOL ELS

RET

C.

PERE

Srs. Castro-Farràs

LL

TIRABOLS TIRABOLS

L DE

IES

A ET ER RR CA C. GÒS OL

C. JOS EP

20

DEL

BERGU EDA

18 6

0

6

PL. NIKA

AS COM

GER

Srs. Sistach-Casas

X

GUILLE M

C.A.ST.SALVADOR

ETA

PED

IDA LA C.V

C.RB I ERA

MOR

C.

C.ST.JAUMEDEFRONTANYA

P A LC E T A CU ITAT

C. C IUTA T

MOS SEN HUC H

C. CARD ONA

C. CI UTAT

C. D EL B ALÇ

AD RAS

IU PR ES

LL CO

C. AURORA BE RTRANA

TE

DE

C.M.CLAVÉ

PL. SA N JOAN T

RO SE R

L DE

TIUS E POS C. PAR

Srs. García-Rosiñol 8 EULALIA Srs. Gonfaus-Pons STA.

20

II

PARE

TR AV .D EC OF OR B

17

NY LARE GISC C. DE

C.

C.

62 C.

ET

FL EM ING

TRE MES

CENTRE

MILL

C. DO CT OR

DE

ILÓ C. AN AGU C. FERR CA ST 52 EL LA R DE LS N’ IO HU OB G PE À RI RE MA . C

A BERGA

LLUIS

RC

C.

A ER

PA RO EU

IN D U ST R IA

B RI

B

4

EI

C

C

M

LL

RI

BA

A

RE ST ME

C.

C PÇA. DE LA FONT DEL ROS

P

PARC PAU CLARIS

C.

O ASS PIC U . PA

C.

A RR TA PI I F RA SE

AÇ PL

C.

A

OL

NY

PU ES

30

22

C FRANCES

30

25

C.

LA

A A. AN PÇ D R SA

FRUITÓS

22

S

U PA

SANT

C.

DE

E

P

LA

54

C.

C.

PL. D’ ALBERT T SERAOSA

LIN

R

I

LÀ SO

Plaça de Sant Pere Plaça Santa Magdalena IBA GODOLÀ C. ALTARR 67 Hospital Sant 17Bernabé OR 24 Passeig de la Indústria, 16SALVAD Passeig de la Indústria, 8C. C. ALBENIZ Plaça Viladomat Plaça del Dr. Saló Plaça Sant Pere, 6 Placeta Ciutat Plaça Sant Ramon ES Plaça del Forn SILL FAL . C Plaça Sant Francesc Plaça Sant Joan Plaça de les Fonts c/ Roser, 42 Plaça de la Creu Plaça Sant Joan Plaça Sant Pere MO

LA

.

E

I

21

TARASCÓN

C.

UC R

C

P

A VI

C.

C.

18

28

54 A NT SA

44

II

BE RG A

AN GR

AN GR

35

RI

A VI

AN GR

CTRA. RA BA R BÀ

P

23

27 15

1 2 3VIA 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ELS

S

3

63

53

9

PASSADA · 25/06/2011 40DISSABTE SO 27 AN M - Places i domicilis Srs. Administradors. - 19:30 h.

FABRA

DA

24

2

LA PATUM 2011

AD

TE

VIA

AN RECORREGUT GR

A ON EL RC BA

AN

PLA CTE CA PAÏ Ç A RQUITE TA SO PGE. A ORTA LA S P NS

T LA SALU

RAS

30

30

7

4

DE

PG.

56

41

57

P

9

. DÚSTRIA IN

LA

DE

5 65

48

DE

E VERG

C.

RON

DE

RV

42

19

LA

A

C.

O

T

DE

49

AP

C. CE

16

C

43

C. M AIXE

IG SE

CA NY ET

E PL. DEU R LA C

S PA

DE L

11

FORB C. CO

S LE

PL. DE LES FONTS

S

5

U DÉ AT DE RR RE NTSE A M C. E MO D

L

C. POMPEU

R DAGUE C. VER

RA CT

SPELT

PASSEIG

6VILADOMAT

7

ÇLA . VART BLED

17 13 42 S EN C. ALP 14

T

RA SA

EL

ANTO NI

T C. SAN

10

A ÇP L N A S T M R AO N

46

43

AL ROS

SEN E C. MOS

15

29

ONIA ’HARM

C.DEL

PL.

CO MOS ME SE LLA N S

C. PUIG-REIG

MENORETS

RAL

PL. MOSSÈN ARMENGOU

S TA

RN C. FO

NY

58

FR ED ER IC

NYA DÓ CATALU PL.

11

PL. FORN

QUE

MI

EIG SS PA

LE

ES

12

UCCIÓ C. INSTR

BA

À

RI

MA

A ORC DRAF C. PE

FR A

C.

ES

ZE ON

DE

LL

E BR M E

DE

EIG SS A P

41

LS

T

SE

C.

DE

ST. J AD A PU N C E S C A FR

73

A

PASSEIG DE LA VILA DE CASERRES

EIG

P.ST. FRANCESC

A

SS

DE

C.

ISCÀ FRANC ERMÀ LINA PÇ A. G NTONI BAY P. A

C.

A UN DR VE

A

LS

E UM JA

S LL CA S CA

ROND

DE

T UE CL

EN

SS

MO

G RE ED

48

NI

DE BERGUEDÀ ERRA C. QUIM S

49

E IV )

5

PL.DOCTOR SALÓ

C. GUARDIOLA

STRIAL AL INDU DEL CAN AVGDA.

ER

ES C. BALM

I DECLARS

BX. RB IERA

MO

C. LI AR DESC

(P

PL. SANT VOLTES PERE C.LES

18 1 1

L’HA R

E. TD G P TSL E ESLVO

MA UI AQ JO

ES NY VI

C.

P

C. SA NT FR ANCE SC

CELL.I C.MOSSENMAR ET BOXIADERYBON

PA

9

8

C. DE

TRAV. IA DE L’ HARMON

E ARM EL C C. D

PL. A RBIER

N MO RA

A NT SA

C.

RT PE ES

C.

R

ALL RAG S MA PÓ PL. RE LS ON B GE . C AN LS 2 E C. D

RES ESHO EDEL C.TORR

38

Y UN RT O F

R TO OC

PARC DEL 52 LLEDÓ

E C . J O AN O L I V

C.

4

C.

50

TRAV.DE LAEPTIAT

C. CALLI Ó SO T DEL LLED

RIU

PILA

LA

BAS

N

T ISO LL A C

ADÉ BOIX

L DE

DE

ST.MAG DALENA

TRAV.DE BORREDÀ

C. VILA DE BAGÀ

GRATELLA

LA

51

CASTELL

A TUR CUL GRI C. A

R OC A

PINSA N IA

AI B NISAN C.P

C.BOR REDÀ

AT PIET

GDALENA C.STA.MA

.M C O C.CA RTAIT

.LM O P

3

COLETDE

DE

.

OR EN Ç

HOSPITAL DE BERGA

2

PL.STA. MAGDALENA

P

LLORE NÇ

8

NOR

C.DEL

LL

C LL

ST.

EL

TE

CT RA

DE

YS

AS

AG

PUJADA D

L CA

A

UE AQ RR PA

C P .A R A E IS

NY

C. F U

C. T

MONTSENY C.

AST

MO

N RU

CTRA.

PUJ A MUR DA ALL A C. LL UIS

YA

53 C. MONTSE

MANYA

CASTELL DE ST. FERRAN

DE

I

G UE RA SS A

R A LT

PUJADA DE

Q UE

III

MA N

.F

FU

DE

BADIA I SOBR EV

C.

DRE Ç E R A C

BER G

O

E BR

T

GA

Recorregut passacarrers dissabte de Patum 2011  

Mapa amb el recorregut del passacarrers de la Patum dissabte 25/6/2011