Page 1

n a J a a R   1 0 

BOEKEN MAGAZINE PIET HUYSENTRUYT

DE MAN DIE ZIJN VOLK LEERDE KOKEN

ANNEMIE STRUYF

OVER EEUWIGE VRIENDSCHAP

ISOLDE LASOEN

OVER HAAR COOK 'N' ROLL PASSIE LEO BORMANS OVER DE WEG NAAR

GELUK

ONTDEK SNEL

€ 100 KORTING BINNENIN ZIE BLZ. 17

www.lannoo.be


Colofon Teksten & interviews Veerle Dosogne Pascale Mertens Evelien Vande Walle Vormgeving Studio Lannoo Verantwoordelijke uitgever Koen Vandenberghe Omslagfoto Koen Bauters  Alle boeken uit dit magazine kun je verkrijgen bij jouw boekhandelaar.

Beste lezer,

  In dit nieuwe boekenmagazine stelt Uitgeverij Lannoo u een selectie uit haar recentste boekenaanbod voor. Van Nelson Mandela tot Dimitri Leue, van Peter Adriaenssens tot Albert Verdeyen, van Annemie Struyf tot Mario Vargas Llosa, van Piet Huysentruyt tot Pieter Gaudesaboos... Een korf vol leesplezier voor de komende winteravonden én een reeks mooie geschenken om iedereen die u dierbaar is ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar gelukkig te maken.

Voor meer informatie kun je terecht bij: Uitgeverij Lannoo nv Kasteelstraat 97 | 8700 Tielt T 051 42 42 11 | F 051 40 11 52 lannoo@lannoo.be

Schrijf je in op de nieuwsbrief (www.lannoo.be/ senseo), maak kans op een blinkend nieuw Philips Senseoapparaat en ontvang van ons regelmatig exclusieve voordelen.

Een van onze favoriete cadeautips is het boek Geluk. The World Book of Happiness van Leo Bormans, nog maar enkele weken verschenen en nu al een geweldig succes. Al meer dan 20.000 ex. vonden hun weg naar de lezer en verschillende buitenlandse edities zijn in voorbereiding. Het is een unieke gids waarin 100 topexperts van over de hele wereld hun inzichten en wijsheid delen over de weg naar echt geluk. Dit magazine licht uiteraard maar een tipje van de sluier. Surf naar www.lannoo.be voor nog meer waardevolle en spraakmakende boeken. Met hartelijke groeten,

Lieven Sercu Algemeen Directeur  Lannoo Uitgeverij

2 

www.lannoo.be


Een unieke blik op de mens Nelson Mandela In gesprek met mijzelf geeft de lezer een nooit vertoonde toegang tot de persoonlijke gedachten van Nelson Mandela, een van de markantste wereldleiders van de 20ste eeuw. Geen heilige, maar een mens van vlees en bloed. Nelson Mandela is vermoedelijk een van de bekendste en meest gerespecteerde mensen ter wereld. Hij is een held van onze tijd, een van de grootste figuren uit de geschiedenis. Het relaas van zijn bijna drie decennia durende gevangenschap met andere politieke leiders van zijn generatie is het geboorteverhaal van ‘het nieuwe Zuid-Afrika’ geworden. Over zijn leven zijn talloze publicaties en documentaires verschenen. Maar wie is hij echt? Wat denkt hij echt? En hoe formuleerde hij het zelf ? In gesprek met mijzelf is een persoonlijk verslag van zijn leven, vanaf het eerste ontwaken van zijn politieke geweten tot en met zijn glansrol op het wereldtoneel. Het boek is echter geen zorgvuldig geconstrueerd levensverhaal. Je leert Mandela echt kennen zoals hij zich uitsprak in brieven en toespraken; zoals hij aantekeningen maakte tijdens vergaderingen en zijn dagboek bijhield; zoals hij weer eens zijn gedachten laat gaan over zijn ervaringen, met een vriend praat, zijn dromen vastlegt. In dit boek komt hij voor het eerst niet naar voren als iemand die hoog boven gewone stervelingen verheven is. Of, zoals hij het zelf uitdrukt: ‘In het echte

‘In gesprek met mijzelf bewijst de wereld een enorme dienst: het geeft een beeld van Mandela als mens.’ - Barack Obama

Nelson Mandela kreeg op 10 oktober 2010 een eerste exemplaar van de Engelstalige versie van zijn boek overhandigd. Voor Vlaanderen mag Lannoo de Nederlandstalige editie uitgeven.

leven hebben we niet met goden te maken, maar met gewone mensen zoals we zelf zijn, mannen en vrouwen vol tegenstellingen, die standvastig zijn en wispelturig, sterk en zwak, eerbiedwaardig en eerloos, mensen in wiens bloedstroom de mestworm iedere dag een felle strijd levert tegen zware bestrijdingsmiddelen.’ In gesprek met mijzelf is een zeldzame kans om tijd door te brengen met Nelson Mandela; om met hem in contact te komen, in zijn eigen stem: direct, helder en intiem. Een privilege voor de lezer.

In gesprek met mijzelf Nelson Mandela ISBN 978 90 491 0522 8 | € 29,95

www.lannoo.be

  3 


Aangrijpende getuigenissen uit WO II De Tweede Wereldoorlog was de meest traumatische gebeurtenis van de  20ste eeuw. De wonden die toen werden geslagen, leven nog altijd door in  onze herinneringen. Hoe reageerden gewone mensen in een ongewone tijd?  De meesten wilden de oorlog doorkomen met zo weinig mogelijk schade  en schikten zich naar de veranderde levensomstandigheden. Anderen lagen  dwars en steunden de bezetter of gingen er  actief  tegen  in  verzet.  Het  boek  Gekleurd verleden  van  Bruno  De  Wever  en  Rudi  Van  Doorslaer  heeft  als  uitgangspunt:  oorlog  dwingt  tot  keuzes.  En  die  keuzes  laten ons zelfs na 65 jaar niet onverschillig. TENTOONSTELLING 26/11/2010 > 24/04/2011 Sint-Pietersabdij, Gent Gekleurd verleden | Bruno De Wever & Rudi Van Doorslaer ISBN 978 90 209 9339 4 | € 29,95 (verschijnt eind november)

GESCHIEDENISBOEKEN OVER OORLOG EN ARMOEDE OORLOG IN WOORD EN BEELD onze  collectieve  herinneringen  aan  de  Eerste  Wereldoorlog  krijgen  nieuwe  glans  in  vier  prachtige  publicaties.  Waren die Duitse soldaten echt beulen? of waren het ook maar jongens van vlees en bloed die vooral verlangden  naar het einde van het confl ict? In een mozaïek van beelden, foto’s en ooggetuigenverslagen laat 1914-1918 door Duitse ogen de andere kant van het front zien. De slag bij Arras in de lente van 1917 was een van de grootste successen van de geallieerden, maar staat ook geboekstaafd als een van de bloederigste slachtvelden van de Eerste  Wereldoorlog. Arras & Vimy 1917 verzamelt onuitgegeven getuigenissen en meer dan 50 herontdekte Britse en  Duitse panoramische foto’s van het strijdtoneel. Gaston Le Roy, een fl amingante oorlogsvrijwilliger, schrijft in zijn  dagboek  over  verveling,  honger  en  angst  tijdens  Wo  I.  Gaston Le Roy  staat  symbool  voor  het  verhaal  van  alle  oorlogsvrijwilligers tijdens de Eerste Wereldoorlog. Gu Xingqing is het beklijvende ooggetuigenverslag van een  Chinese tolk die vertelt over het harde leven van de Chinese arbeiders die de loopgraven groeven. OVER ARMOEDE IN ANTWERPEN Antwerpen  is  wijd  en  zijd  bekend  als  wereldhaven  en  centrum van de diamanthandel, maar wist je dat de sinjorenstad  ooit een stad van armen geweest is? Ook dat was Antwerpen  focust  op  de  kleine,  arme  man  door  de  geschiedenis  van  Antwerpen heen. 1914-1918 door Duitse ogen | André Gysel | ISBN 978 90 209 9251 9 | € 24,95 Arras & Vimy 1917 | Peter Barton | ISBN 978 90 209 8863 5 | € 39,95 Gaston Le Roy | André Gysel | ISBN 978 90 209 9250 2 | € 19,95 Gu Xingqing | Dominiek Dendooven & Philip Vanhaelemeersch ISBN 978 90 209 9096 6 | € 19,95 Ook dat was Antwerpen | Gustaaf Asaert | ISBN 978 90 209 9307 3 | € 19,95


De parachutemoord De zaak-Clottemans:  het volledige verhaal Het proces-Clottemans was hét proces van het jaar, dat zelfs in het buitenland is gevolgd. Maar weten we echt al alles? En wie heeft nog het overzicht? Faroek Özgünes zet in zijn boek de feiten op een rij. Alle feiten! EEN VOLLEDIGE RECONSTRUCTIE ‘Ik denk niet dat er veel dingen niet in het boek staan’, zegt Faroek Özgünes. ‘Ik ben gaan zoeken en graven, en ben zelfs op dingen gestoten die de speurders niet wisten. Dat Els Van Doren al eerder aan sabotage was ontsnapt bijvoorbeeld.’ Özgünes presenteert het justitieprogramma Telefacts Crime en volgt als gerechtsjournalist zo veel mogelijk processen. ‘Ik was op de redactie toen Els Van Doren is neergestort. Zodra bleek dat het om sabotage ging, voelde ik me aangesproken. Toen Els Clottemans in januari 2007 is opgepakt, is het verhaal echt beginnen te leven. Ze had twee open brieven geschreven aan kranten, en dat intrigeerde me. De familie van Els Van Doren wou geen contact, maar ik ben gaan praten met mensen van de parachuteclub, met onderzoekers, met betrokkenen op het moment dat ze nog getuige waren. En dan heb ik een reconstructie gemaakt van de feiten: waar gaat dat hier over?’

ZELF GESPRONGEN ‘Ik schrijf ook over parachutemoorden in het buitenland, want blijkbaar is het niet zo uniek: er zijn cases in Duitsland, GrootBrittannië, Amerika. En ik leg uit hoe het zit met de parachutesport in Vlaanderen en hoe

parachutespringen werkt. Om het helemaal af te maken, ben ik zelf gaan springen. In dezelfde club, met hetzelfde vliegtuig, in dezelfde periode. Ik wou weten wat het was. Eerlijk, ik vond er weinig aan. Je springt, of valt uit het vliegtuig, of eigenlijk word je eruit geduwd (lacht). Je valt tegen 200 km per uur naar beneden, en dan zit je op Google maps, zo ziet dat eruit.’

MEER DAN HET PROCES ‘Van het proces heb ik alle zittingen bijgewoond, ik heb er echt naartoe geleefd, maar het proces zelf beslaat alleen maar het laatste deel van het boek.’ Vier weken lang kon het proces rekenen op een enorme mediabelangstelling. ‘Wat de Vlaming weet uit de kranten en journaals is maar een fractie van wat zich heeft afgespeeld. Nog voor het proces had ik een ongemakkelijk gevoel bij de zaak. Ik zou niet graag in zo’n situatie terechtkomen, dat er geen bewijs is en dat iedereen je om de oren slaat met allerhande verklaringen. Die kafkaiaanse situatie heeft me ertoe aangezet door te gaan met het boek, maar het is zeker niet aan mij om mensen te beschuldigen. Ik denk echter wel dat er nog extra dingen kunnen worden uitgezocht.’

‘Je zult het complete verhaal beter begrijpen als je dit boek leest.’

De parachutemoord Faroek Özgünes ISBN 978 90 209 9551 0 | € 19,95

www.lannoo.be

  5 


Wreedheid is inherent aan ons mens-zijn Wat drijft een seriemoordenaar? Konden de Holocaust en andere genocides voorkomen worden? En vooral: hoe kunnen mensen dergelijke wreedheden begaan? Het antwoord is even eenvoudig als onthutsend: wreedheid is inherent aan ons mens-zijn. De hoofdverantwoordelijke die ons doen en laten bepaalt, is ons eigen brein. In dit helder geschreven boek onderzoekt neurowetenschapper Kathleen Taylor nauwgezet welke emoties en instincten aanzetten tot wreedheden, en toont ze aan dat heel gewone mensen in uitzonderlijke omstandigheden in staat zijn tot onbegrijpelijke wandaden. Het wrede brein is daarom een uiterst actueel én tijdloos boek. Want de enige manier om wreedheden in de toekomst te

vermijden, is te aanvaarden dat ‘onmenselijk’ gedrag even diep in ons brein verankerd is als liefde en solidariteit.

‘Een fascinerend en provocerend boek, zowel voor leken als voor een professioneel lezerspubliek.’ - Sue McHale, Times Higher Education Supplement

Het wrede brein Kathleen Taylor ISBN 978 90 209 9240 3 | € 29,95

Hoe word ik een bedenker? Het tv-programma ‘De Bedenkers’ bewees het: er lopen veel mensen rond met een goed idee.  Maar weinigen weten hoe ze dat idee in de praktijk kunnen omzetten. Jan Verstraete legt stap  voor stap uit hoe je een idee bedenkt en verfi jnt. Met daarnaast tal van voorbeelden van legendarische uitvindingen die de wereld onherroepelijk veranderden. of juist niet. Hoe word ik een bedenker? | Jan Verstraete | ISBN 978 90 209 8606 8 | € 19,95

Mijlpalen uit de geschiedenis van wetenschap, filosofie en economie In deze reeks leggen specialisten de belangrijkste mijlpalen van wetenschap, filosofie en economie uit op een heel beknopte manier. Van de zwaartekrachttheorie tot de relativiteitstheorie, van marxisme tot neoliberalisme en van Aristoteles’ syllogisme tot Nietzsches Übermensch. De ideale crashcursussen voor wie zijn basiskennis van de wereld wil opfrissen. Wetenschap in 30 seconden | Paul Parsons (red.) | ISBN 978 90 774 4522 8 | € 17,95 Filosofie in 30 seconden | Barry Loewer (red.) | ISBN 978 90 774 4523 5 | € 17,95 Economie in 30 seconden | Donald Marron (red.) | ISBN 978 90 774 4524 2 | € 17,95

6 

www.lannoo.be


Iedereen paranormaal ontdek met Gili je zesde zintuig Je zintuigen zo gebruiken dat het lijkt alsof je een zesde zintuig hebt: dat is de kunst van Gili. Na zijn succesvolle theatertournee legt hij in zijn boek uit hoe iedereen paranormaal kan zijn. SPECIALITEIT: DOEN ALSOF ‘Ik treed al mijn hele leven op als comedian en illusionist,’ vertelt mentalist Lieven Gheysen, alias Gili, ‘maar voor mijn laatste show heb ik me verdiept in de technieken van de zogenaamde paranormalen. Het effect was dat ik alles doorzag wat die gasten deden, en het nog beter deed ook. Alles wordt klakkeloos toegeschreven aan een zesde zintuig, maar veel dingen zijn gewoon normaal.’

CONTACT MET DODEN ‘Waarom geloven mensen zo makkelijk in een zesde zintuig? Iedereen hoort graag dat het niet eindigt met dit leven. Maar spreken met doden, aanvoelen van de toekomst, is gewoon gebakken lucht.’ Gili ontmaskert

in zijn boek en leert ons hoe we zelf ons ‘zesde zintuig’ kunnen demonstreren. ‘Een hoofdtechniek is cold reading: je poneert algemeenheden en waarop men positief reageert, zoom je in. Zo kom je tot zogenaamd hallucinante ontdekkingen, terwijl men in feite alles zelf heeft verteld. Iedereen kan het zolang je weet wat je moet doen. Veel mensen denken er klopt iets niet, maar ze kunnen er de vinger niet opleggen. Wel, dit boek legt de vinger op de wonde, en drukt hem erin (lacht). Ik ben al gevraagd in lessen psychologie of moraal, om tegenwicht te bieden voor de hopen misbruik en platte commercie, maar in feite zou dit boek verplicht moeten zijn op school. Het zit vol met dingen die iedereen moet weten, en je zal je niet snel meer laten bedotten.’

Iedereen paranormaal Gili ISBN 978 90 209 9124 6 | € 17,95

Het paranormale ontmaskerd De scherpe pen van (pdw) Stel  je  je  vragen  bij  de  Bermudadriehoek,  graancirkels  en  ufo’s  en  geloof je niet zomaar in numerologie,  auralezen  en  klopgeesten?  op  een  wetenschappelijke  manier  ontmaskert dit boek mythes, pseudowetenschappelijke waarheden en paranormale  beweringen.  Een  vlot  leesbaar  naslagwerk.

Columnist  Patrick  De  Witte,  alias  (pdw),  beschrijft  met  cynisme  en  bijtende  humor  zijn  dagelijkse  en  pijnlijk herkenbare ‘ergernissen des  levens.’  De  tirades,  provocerende  observaties  en  cynische  overpeinzingen volgen elkaar in ijltempo op.  Niemand ontsnapt aan de scherpe  pen van (pdw).

Het woordenboek van de skepticus

Maximum rede en bullshit

Robert Todd Carroll & Herman Boel | ISBN 978 90 209 9238 0 | € 29,95

Patrick De Witte | ISBN 978 90 209 9056 0 | € 14,95

www.lannoo.be

  7 


TOP 10 BOEKEN

Geluk zit in een klein hoekje, of in een groot boek

Een confrontatie met het leven

Opvoeden is onze collectieve verantwoordelijkheid

Leo Bormans

Annemie Struyf

Peter Adriaenssens

Wat maakt ons echt gelukkig? Is het tijd, geld, gezondheid, succes, familie of relaties? In dit uitdagende boek delen 100 internationale topexperts in de positieve psychologie de kennis die zij bezitten over geluk. Leo Bormans verdiepte zich twee jaar in de onderzoeken van deze professoren en vertaalde hun conclusies naar een breed publiek. Een waardevol cadeau voor iedereen die gelukkig wil zijn of blijven!

Jaren geleden ging Annemie Struyf met haar hartsvriendin Magdalena op zoek naar wijsheid, naar God. Onderweg botsen ze op valse profeten, maar hun tocht is de moeite waard. Pas als de dood bij Magdalena op de deur klopt, halen ze hun dagboeken boven en beginnen aan dit boek. Lieve Blancquaert komt erbij, met foto's als getuigen van een authentieke en doorleefde vriendschap.

Probleemgedrag bij jongeren neemt almaar toe. Onze opvoeding lijkt te falen. Kinder- en jeugdpsychiater Peter Adriaenssens brengt een vlijmscherpe analyse van wat er fout loopt en roept ons daarbij allemaal ter verantwoording. Want niet de jongeren zelf, maar wel de volwassenen zijn de belangrijkste oorzaak. Wij laten hen immers al te vaak schieten, letterlijk en figuurlijk.

Geluk. The World Book of Happiness

Zij en ik

Laat ze niet schieten!

Leo Bormans

Annemie Struyf & Lieve Blancquaert

Peter Adriaenssens

ISBN 978 90 209 9066 9 | € 24,95

ISBN 978 90 209 9293 9 | € 24,95

ISBN 978 90 209 9091 1 | € 16,95

Prinses Märtha Louise over de weg naar een evenwichtig leven Aan de hand van concrete oefeningen en praktische tips  toont  prinses  Märtha  Louise  van  Noorwegen  in  deze  bestseller de weg naar een evenwichtig, krachtig en rijk  leven. Yogadocente Ingeborg Sergeant sprak de teksten  in op de begeleidende meditatie-cd. Ontdek je beschermengel | Prinses Märtha Louise & Elisabeth Samnøy ISBN 978 90 209 9239 7 | € 19,95

8 

www.lannoo.be


Verhalen achter littekens In Plots anders tekent Petra De Pauw opmerkelijke verhalen op achter littekens, en ontdekt ze dat onzichtbare littekens pijnlijker zijn dan zichtbare. Een pakkend boek. GEBOEID

SPIEGELBEELD

‘Er zijn twee redenen waarom ik dit boek wou schrijven’, vertelt Petra De Pauw. ‘Een vriendin van me wist dat ze ging sterven en had me gevraagd haar verhaal te vertellen. Voor haar dochtertje, als herinnering, omdat haar man ook al overleden was. Dat verhaal vertrekt van drie littekens – van een keizersnede, borstamputatie en rugoperatie – die haar getekend hadden. En verder hebben mensen op straat me altijd geïnteresseerd. Sommigen blijven je bij, door hun felgekleurde jas, of door hun litteken. Waar je altijd naar kijkt, maar nooit naar durft te vragen. Voor het boek heb ik dat wel gedaan. Het was niet gemakkelijk, ik heb enorm gezweet. Mensen waren bang, maar tegelijk opgelucht, dat ze eindelijk hun verhaal konden vertellen.’

‘Ik heb me laten leiden door het lot. De eerste man, Jacques, had ik gezien waar ik woon. Elke voormiddag vertrok hij naar een café. En aan Machteld ging ik vragen of ze als crimi-journaliste criminelen met littekens kende. En dan bleek dat ze zelf een litteken had.’ Elk verhaal begint en eindigt met een foto, gemaakt door Stephan Vanfleteren. Puur, maar confronterend. ‘Ik kan me niet voorstellen dat je dit boek leest zonder te zien waarover het gaat, maar het bleek toch moeilijk’, zegt De Pauw. ‘Toen Stephan Vanfleteren de foto van mijn vriendin nam, was het ‘‘nu of nooit’’, ze lag al op haar sterfbed. Die laatste momenten werden nog intenser, omdat ik voor de foto bij haar in bed ben gekropen, wat ik anders nooit had gedaan.’

Plots anders Petra De Pauw Met foto's van Stephan Vanfleteren ISBN 978 90 209 9200 7 | € 19,95

De positieve effecten van mindfulness

Positief motiveren en communiceren

Iedereen wil gelukkig zijn en toch lijkt het geluk vaak zo ver weg. De fout is dat we het buiten onszelf zoeken. In Mindful gelukkig werk je concreet aan je innerlijk geluk en Mindful@ work leert je met succes stress op het werk te lijf te gaan. Mindfulness zorgt ervoor dat je je aandacht gaat richten op het nu, piekeren tot een minimum herleidt en vindingrijker actie onderneemt in moeilijke situaties.

Positief is het sleutelwoord in Positief motiveren in 6 weken en Positief communiceren in 6 weken, twee boekjes gebaseerd op de principes van de positieve psychologie. De auteurs reiken tools aan om jezelf en anderen te motiveren en zo je doel te bereiken, én om een gesprek op een positieve manier in de juiste richting te sturen. Positief motiveren | Kennon Sheldon | ISBN 978 90 209 9075 1 | € 14,95

Mindful gelukkig | David Dewulf | ISBN 978 90 209 9034 8 | € 17,95

Positief communiceren | Paul Jackson & Janine Waldman

Mindful@work | Björn Prins | ISBN 978 90 209 9125 3 | € 19,95

ISBN 978 90 209 9074 4 | € 14,95

www.lannoo.be

  9 


NIEUWE VERTALING VAN DE REGEL VAN BENEDICTUS De Regel van Benedictus is niet alleen een basistekst voor benedictijnen, cisterciënzers en trappisten, maar ook voor de hele Europese cultuur. Benedictus is niet voor niets de ‘patroon van Europa’. Patrick Lateur gaat de uitdaging aan om deze klassieke tekst opnieuw te vertalen. Deze nieuwe vertaling leunt zo goed mogelijk aan bij de brontekst en tracht de kleur en tonaliteit van het origineel te bewaren. Daarom wordt ook de Latijnse grondtekst afgedrukt.

‘Ik weet uit eigen ervaringen dat dagelijks een stukje Regel bij jezelf in circulatie brengen, niet nalaten zal kleine en soms ook grotere vruchten voort te brengen.’ - Wil Derkse

De regel van Benedictus | Patrick Lateur | ISBN 978 90 209 9065 2 | € 19,95

Een christelijk antwoord op de ik-cultuur De Kerk is in crisis en moet zich ten gronde bezinnen. Toch bestaat de kloof tussen de moderne cultuur en het christelijk geloof volgens priester Erik Galle niet enkel in meningsverschillen over bepaalde standpunten. Het is een botsen van de ik-cultuur en de evangelische boodschap. ‘De ik-cultuur, het gevoel dat de bestemming van ons leven onszelf is, lijkt me oneindig eindig,’ vertelt Erik Galle in Kerk en Leven. ‘Bevrijding ligt niet in het afscheid nemen van jezelf, maar van je ‘zelfgenoegzame ik’.' Als God zoveel jaar kan duren durft door te denken over de fundamenten van het christendom en zoekt volop naar een nieuwe taal om de plaats van het geloof in deze tijd te duiden. Als God zoveel jaar kan duren | Erik Galle | ISBN 978 90 209 9283 0 | € 14,95

Dagboek van een afscheid Hoogleraar Gabriel Ringlet beschrijft op eerlijke, poëtische en confronterende manier hoe hij als priester het stervenspad van een aan kanker lijdende vriendin begeleidt. Verwijzend naar Jezus’ uitspraak tijdens het Laatste Avondmaal stelt hij de cruciale vraag: ‘Maar jouw lichaam, aan wie en aan wat wordt dat gegeven? Hoe kan ik het ontrukken aan de dood?’ Dit is jouw lichaam is een boek dat troost en moed biedt voor mensen die met de onoplosbare vragen van het lijden worden geconfronteerd. Dit is jouw lichaam | Gabriel Ringlet | ISBN 978 90 209 9243 4 | € 16,95

Gedachten over het alledaagse Hilde Kieboom, het boegbeeld van de Sint-Egidiusgemeenschap in de Lage Landen, schreef voor De Morgen tientallen columns over maatschappelijke fenomenen. In Met zachte kracht verzamelt ze haar beste stukken. Ze bekijkt de actualiteit vanuit een doorleefd christelijk en evangelisch perspectief. In een reeks korte beschouwingen schetst de jonge, eigenzinnige auteur Anton de Wit zijn ‘kleine theologie’ van het dagelijkse leven. Een kleine theologie van gewone dingen is een inspirerend en geestig boek, vol met onverwachte perspectieven op heel gewone dingen. Met zachte kracht | Hilde Kieboom | ISBN 978 90 209 9060 7 | € 17,95 Een kleine theologie van gewone dingen | Anton de Wit | ISBN 978 90 209 8865 9 | € 14,95

10 

www.lannoo.be


HEERLIJKE GESCHENKBOEKJES Gerd de Ley is de ongekroonde wereldkampioen citaten verzamelen. Hij bracht al meer dan 350 publicaties uit, stuk voor stuk grappige cadeauboekjes vol hilarische uitspraken. Je hoeft niet aan een boom te hangen om een eikel te zijn bevat 500 grappige uitspraken van bekende internationale personen en landgenoten. In De klieren maken de man verzamelde hij honderden ‘verspreekwoorden’ en humoristische oneliners, en Bigamie: middel om alimentatie te vermijden staat vol spitsvondige definities. In Online was je geweldig bundelde de Amerikaan Andy Selsberg anonieme briefjes aan oude geliefden. Soms triest, dan weer lief, soms hilarisch, dan weer pijnlijk herkenbaar. Het werd een bestseller in de VS.

De mooiste poëzie Poëzie is niet nuttig, niet winstgevend en toch. Ze is even noodzakelijk als eten en drinken, als de zon op je huid. Alle gedichten uit De mooiste van de hele wereld kruipen onder je huid of ontmaskeren subtiel of rauw de werkelijkheid. Al 15 jaar brengt de poëziereeks De mooiste van gedichten van de grootste internationale auteurs in een sprankelende Nederlandse vertaling. Uniek aan deze reeks is dat alle bundels zowel de originele versie als een gloednieuwe vertaling van de gedichten bevatten. De vier nieuwste titels, in een moderne uitvoering gebracht, bundelen de mooiste gedichten van Charles Baudelaire, Friederich Hölderlin, Bertold Brecht en William Butler Yeats.

De mooiste van de hele wereld | Koen Stassijns & Ivo van Strijtem ISBN 978 90 774 4113 8 | € 19,95 Je hoeft niet aan een boom te hangen om een eikel te zijn

De mooiste van Baudelaire | Koen Stassijns & Ivo van Strijtem

Gerd de Ley | ISBN 978 90 209 9067 6 | € 9,95

ISBN 978 90 774 4103 9 | € 19,95

De klieren maken de man

De mooiste van Hölderlin | Koen Stassijns & Ivo van Strijtem

Gerd de Ley | ISBN 978 90 209 9068 3 | € 9,95

ISBN 978 90 774 4106 0 | € 19,95

Bigamie: middel om alimentatie te vermijden

De mooiste van Brecht | Koen Stassijns & Ivo van Strijtem

Gerd de Ley | ISBN 978 90 209 9263 2 | € 9,95

ISBN 978 90 774 4105 3 | € 19,95

Online was je geweldig

De mooiste van Yeats | Koen Stassijns & Ivo van Strijtem

Andy Selsberg | ISBN 978 90 209 9261 8 | € 9,95

ISBN 978 90 774 4104 6 | € 19,95

Gent in honderd gedichten Gent doet de mensen iets. Al eeuwenlang biedt de stad een aanlegplaats voor emoties en  verbeelding. In honderd gedichten over Gent, verzameld door Guido Lauwaert, ontdekken  we steeds andere beelden, andere kleuren; een Gent zoals we het niet vermoeden. Met werk  van  zowel  gevestigde  waarden  als  jong  talent,  chronologisch  geordend  van  1840  tot  nu.  De foto’s zijn van Michiel Hendryckx. Om Gent gedicht | Guido Lauwaert | ISBN 978 90 209 9338 7 | € 24,95

www.lannoo.be

  11 


Onvergetelijke schilderessen Waarover schilderen vrouwen van vroeger en nu, en wat zegt dat over hoe vrouwen in het leven staan? Katlijne Van der Stighelen gaat op onderzoek. TERUG NAAR DE EERSTE LIEFDE Vrouwenstreken bundelt honderd schilderijen van weinig bekende vrouwen uit de Lage Landen, van 1550 tot nu. ‘Vrouwelijke kunstenaars van vroeger is mijn eerste liefde’, vertelt Katlijne Van der Stighelen. ‘In 1999 had ik daarover een tentoonstelling gemaakt, die een echte mijlpaal was. Voor het eerst was er een overzicht van vrouwen die vanaf de late 15de tot midden 20ste eeuw artistiek actief waren in de Lage Landen. Daar was een catalogus van, maar velen vroegen mij naar iets toegankelijkers. En dat is dit boek.’

KOORDDANSEN ‘Vrouwen staan anders in het leven dan mannen en dat zie je in hun schilderijen’, zegt Van der Stighelen, die hoogleraar Kunstwetenschappen is. ‘Vrouwen moesten vroeger vooral bloemen schilderen. Maar ook nu alles kan, schilderen vrouwen nog altijd bloe-

men. Dat hangt samen met de vrouwelijke identiteit. Zelfs in een stilleven zijn mannen architecten van de realiteit, terwijl vrouwen de poëzie van het dagdagelijkse herkennen in een toevallige opeenstapeling van kopjes. Vrouwen balanceren tussen gezin en werk, tussen investeren in anderen en in jezelf, mannen hebben daar minder last van.’

‘Ik hoop dat veel vrouwen zich herkennen in wat ik schrijf, in wat ze zien.’

VOOR MIJN DOCHTERS ‘De selectie was ontzettend moeilijk, maar ik heb gekozen voor wat mij aansprak. Vele wat oudere vrouwen die afstand hebben gedaan van hun eigen loopbaan en getekend zijn door het leven, reageerden emotioneel omdat ze zichzelf in de strijd van die schilderessen herkennen. Ik heb het boek opgedragen aan mijn twee dochters. Als compensatie. Ik hoop dat ze begrip hebben voor de strijd die ik zelf ook gestreden heb. Werk en gezin, het blijft koorddansen.’

Vrouwenstreken Katlijne Van der Stighelen ISBN 978 90 209 8870 3 | € 32,50

De mysteries van het Oosten Het exotische Oosten was een belangrijke inspiratiebron in de Europese schone kunsten van de 19de eeuw (1798-1914). Zowel de meest illustere namen uit de kunstgeschiedenis, zoals Kandinsky en Renoir, als minder bekende vertegenwoordigers lieten zich verleiden door de mysterieuze wereld van duizenden-een-nacht en schilderden desolate woestijnlandschappen, sensuele haremdames en restanten van oude beschavingen. Deze officiële catalogus bij de tentoonstelling ‘Oriëntalisme in Europa’ laat je uitgebreid kennismaken met deze stroming en biedt tegelijk een uniek historisch venster op de islamwereld.

Van Delacroix tot Kandinsky Michel Draguet ISBN 978 90 209 9441 4 | € 39

12 

www.lannoo.be

TENTooNSTELLING 15/10/2010 tot 09/01/2011 Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, Brussel


GROTE KUNST VAN OUDE MEESTERS Rond 1430 had in de paneelschilderkunst van de Bourgondische Nederlanden een omwenteling plaats. Jan van Eyck, de Meester van Flémalle en Rogier van der Weyden combineerden in hun werk opmerkelijke, schilderkunstige vakkundigheid met een totaal nieuw gevoel voor realisme, dat vrijwel meteen in heel Europa vermaard werd. Van Eyck tot Dürer is de langverwachte toppublicatie over de invloed van de Vlaamse primitieven op Centraal-Europa. Het boek wordt wereldwijd gereleased in vier taaledities en bevat meesterwerken van Dürer, Memling, Van der Goes, Van der Weyden, Van Eyck, Bouts, Lochner, Schongauer, enz. De gelijknamige tentoonstelling kadert samen met ‘Luc Tuymans’ visie op Centraal-Europa’, in het stadsfestival Brugge Centraal. Lucas Cranach wordt beschouwd als een van de grootste Europese schilders van de 16de eeuw. Voor het eerst verschijnt een Nederlandstalig boek, De wereld van Lucas Cranach, over het werk van deze vooraanstaande figuur uit de Duitse renaissance. De authenticiteit en originaliteit van zijn schilderijen, tekeningen, gravures en atelierwerk verklaren de nieuwe interesse voor Lucas Cranach in heel Europa. Van Eyck tot Dürer | ISBN 978 90 209 8992 2 | € 55 De wereld van Lucas Cranach (1472-1553) | Guido Messling | ISBN 978 90 209 9005 8 | € 55

Hedendaagse Belgische kunstenaars met internationale faam Vanuit zijn fascinatie voor Centraal-Europa maakt Luc Tuymans in The Reality of the Lowest Order een eigenzinnige selectie van spraakmakende kunstenaars uit Centraal-Europa. Wim  Delvoye  bouwt  dit  jaar  een  monumentale  toren  op  het  dak  van  het  Paleis  voor  Schone  Kunsten die boven de Belgische hoofdstad uit zal steken. De catalogus Knockin’ on Heaven’s Door belicht het gotische werk van deze kunstenaar. Francis Alÿs is de catalogus bij de eerste solotentoonstelling van een van de belangrijkste Belgische hedendaagse kunstenaars.

TENTooNSTELLINGEN ‘Van Eyck tot Dürer’ 29/10/2010 > 30/01/2011  Groeningemuseum, Brugge TENTOONSTELLING VAN HET JAAR ! ‘Luc Tuymans: een visie op Centraal-Europa’  22/10/2010 > 23/01/2011  Brugge ‘Knockin’ on Heaven’s Door’ 20/10/2010 > 23/01/2011  Bozar, Brussel ‘De wereld van Lucas Cranach’ 20/10/2010 > 23/01/2011 Bozar, Brussel

The Reality of the Lowest Rank | Luc Tuymans | ISBN 978 90 209 8996 0 | € 49,95 Knockin’ on Heaven’s Door | Wim Delvoye | ISBN 978 90 209 9248 9 | € 45 Francis Alÿs | Mark Godfrey | ISBN 978 90 209 9145 1 | € 29,95

‘A story of deception’ 09/10/2010 > 30/01/2011  Wiels, Brussel

www.lannoo.be

  13 


MARIO VARGAS LLOSA WINT DE NOBELPRIJS VOOR LITERATUUR De Nobelprijs voor Literatuur ging dit jaar naar de 74-jarige Peruaanse schrijver Mario Vargas Llosa. Hij is auteur van een omvangrijk oeuvre, waaronder de romans De jonge honden van Miraflores, Wie heeft Palomino Molero vermoord? & De geesten van de Andes en Het ongrijpbare meisje. De Zweedse Academie motiveerde haar keuze als volgt: ‘(...) voor het in kaart brengen van de machtsstructuren en zijn scherpe beelden van verzet, revolte en nederlaag van het individu.’ Met de toekenning van de Nobelprijs voor Literatuur treedt Vargas Llosa toe tot een indrukwekkend gezelschap van wereldvermaarde schrijvers, onder wie de onlangs overleden José Saramago, Gabriel García Márquez en Günter Grass, wier werk ook door Meulenhoff wordt uitgegeven.

ALLE VERKRIJGBARE TITELS VAN MARIO VARGAS LLOSA: De jonge honden van Miraflores | ISBN 978 90 290 8653 0 | € 18,95 Wie heeft Palomino Molero vermoord? & De geesten van de Andes | ISBN 978 90 290 8652 3 | € 22,50 Het ongrijpbare meisje | ISBN 978 90 290 8253 2 | € 12,50 Het verhaal van Mayta | ISBN 978 90 290 8534 2 | € 19,95 Het feest van de Bok | ISBN 978 90 290 8760 5 | € 19,95 Gesprek in de Kathedraal | ISBN 978 90 290 8465 9 | € 24,95 Pantaleón | ISBN 978 90 290 8463 5 | € 19,95

De ware Marilyn Monroe Stijlicoon, glamour queen, sexy filmster, wereldberoemde actrice. Marilyn Monroe was het allemaal. Slechts zelden wordt ze gezien als schrijfster. Ik ben alleen is een verzameling van nooit eerder gepubliceerde dagboekfragmenten, aantekeningen en gedichten. In het boek zien we haar van haar meest kwetsbare kant en leren we de ware Marilyn Monroe kennen.

Nieuwe roman van John Boyne De achtjarige Noah lijkt beter met zijn problemen om te kunnen gaan als hij ze zo veel mogelijk vermijdt. Dus gaat hij er op een dag vandoor, weg van huis, over een moeilijk begaanbaar paadje door het bos. Hij ontmoet een speelgoedmaker, die hem een verhaal vertelt over avonturen, wonderen en verbroken beloftes. Hij neemt Noah mee op reis. Een reis die zijn leven zal veranderen. En dat van de lezer...

Ik ben alleen | Marilyn Monroe

Noah Barleywater gaat er vandoor | John Boyne

ISBN 978 90 290 8723 0 | € 25

ISBN 978 90 225 5480 7 | € 16,95

14 

www.lannoo.be


BRUNO STEVENS’ MAGNUM OPUS OVER HET CONFLICT VAN DE EEUW Intens verdriet, ogen die haat spuwen, onbeschrijfelijke pijn en gruwel, de oorlogsfoto’s van Bruno Stevens gaan geen emoties uit de weg. Ground is het resultaat van tien jaar fotograferen in de conflictzone tussen Israël en Palestina. Als fotojournalist focust Stevens al 22 jaar op het lot van de burgerbevolking in oorlogssituaties. Zijn werk verschijnt geregeld in Stern, Libération, The Sunday Times Magazine, Time, Newsweek, Paris-Match en tal van andere spraakmakende magazines. Ground | Bruno Stevens, Gideon Levy & Robert Fisk | ISBN 978 90 209 9212 0 | € 49,95 (verschijnt begin december)

Ruïnes van de moderne wereld De  beelden  van  verlaten  fabriekspanden,  leegstaande  ziekenhuizen  en  overgroeide  ruïnes  die  piloot Henk van Rensbergen vastlegt op zijn zwerftochten overal ter wereld, zijn ronduit fascinerend. op het moment dat de deur wordt dichtgetrokken en de mensen verdwijnen, krijgt het  verval vrij spel; verval dat hij weet te transformeren tot schoonheid. Tegelijk legt hij zo de broosheid en de vergankelijkheid van de moderne wereld bloot.

Abandoned Places 2 | Henk van Rensbergen | ISBN 978 90 209 9083 6 | € 29,95

De beste fotografie aller tijden in een luxebox Dit  boek  verzamelt  de  250  beroemdste  fotoklassiekers.  Met  naast  elke  foto  een  uitvoerige  bespreking  en  beknopte  biografi e van de fotograaf. Een ideaal geschenk voor iedereen  die een introductie wil in de beste fotografi e aller tijden! Foto:box | Roberto Koch ISBN 978 90 776 9909 6 | € 29,90

Agendatip: Lieve Blancquaert - fotograaf Expo 5/02/2011 > 6/05/2011 Lieve  Blancquaert  maakt  een  eigenzinnige  selectie  van  25  jaar  fotografi sch werk. Haar tentoonstelling loopt  vanaf 5 februari in Gent. ‘Ik heb besloten om voor de allereerste keer in 25 jaar in mijn eigen archief te duiken. Ik heb altijd gefotografeerd, en ik heb altijd vooruitgekeken, nooit achterom. Ik ben benieuwd naar wat ik zal ontdekken.’ - Lieve Blancquaert

TENTooNSTELLING 5/02/2011 > 6/05/2011 Bank van de Arbeid Volderstraat 1, Gent

Koop je tickets vanaf midden december online op  www.lannoo.be www.lannoo.be

  15 


Win een van de zes Samsung Notebooks Koop een boek, krab en win! Actie geldig t.e.m. 31 december 2010 Bij aankoop van een van de onderstaande actietitels, maak je als lezer kans op een van de zes mini-notebooks van Samsung ter waarde van 329 euro. Alle boeken bevatten een sticker met een unieke code. Ontdek je unieke code, surf naar www.lannoo.be/ictactie en win!

PCSenior: Microsoft

Leer jezelf makkelijk

Leer jezelf snel

Leer jezelf snel

Leer jezelf snel

Office voor senioren

Microsoft Office 2010

Microsoft Office 2010

Microsoft Publisher 2010

Microsoft Word 2010

€ 24,90

€ 19,90

€ 15,90

€ 17,90

€ 15,90

isbn 978 90 594 0481 6

isbn 978 90 594 0465 6

isbn 978 90 594 0461 8

isbn 978 90 594 0462 5

isbn 978 90 594 0492 2

Basiscursus Word 2010

Basiscursus Excel 2010

Basiscursus Access 2010

Basiscursus PowerPoint

Basiscursus Outlook 2010

€ 24,95

€ 24,95

€ 24,95

2010 | € 24,95

€ 19,95

isbn 978 90 125 8165 3

isbn 978 90 125 8166 0

isbn 978 90 125 8168 4

isbn 978 90 125 8169 1

isbn 978 90 125 8167

Handboek Microsoft

Handboek Microsoft

Handboek Microsoft

Leer jezelf snel

Leer jezelf snel

Access 2010

Word 2010

Excel 2010

Powerpoint 2010

Excel 2010

€ 24,90

€ 21,90

€ 24,90

€ 15,90

€ 15,90

isbn 978 90 594 0468 7

isbn 978 90 594 0466 3

isbn 978 90 594 0467 0

isbn 978 90 594 0493 9

isbn 978 90 594 0491 5


LANNOO’S 10X10-ACTIE € 10 korting op 10 toptitels! Van 15 november tot 31 december 2010 Duizenden boeken gingen tijdens de voorbije 10x10-actie over de toonbank. Bij de tweede editie van deze succesvolle actie krijgt elke lezer weer €10 korting op tien nieuwe toptitels! Maak meteen je keuze uit dit unieke aanbod. Alle boeken zijn verkrijgbaar tegen de speciale 10x10-actieprijs. Knip de bonnen uit en ga ermee naar je boekhandel.

BON € 10 Het grootste citatenboek ter wereld isbn 978 90 209 8313 5

van

€ 39,95 voor

BON € 10 Cuisine isbn 978 90 209 8440 8

De mooiste van de hele wereld isbn 978 90 774 4113 8

van

€ 29,95 voor

€ 19,95

BON € 10 Het grote taartenboek isbn 978 90 209 9291 5

van

€ 24,95 voor

BON € 10 Hoor ze spreken - Succesvol opvoeden (hoorcollege) isbn 978 90 209 9359 2

Boek & Go Luxehotels isbn 978 90 209 8740 9

van

€ 24,95 voor

€ 14,95

BON € 10 Iemand isbn 978 90 209 8320 3

van

€ 24,95 voor

€ 14,95

van

€ 29,95 voor

€ 19,95

BON € 10 Schimmen in het schedelslot isbn 978 90 546 1608 5

€ 14,95

BON € 10

voor

€ 39,95

€ 29,95

BON € 10

van

€ 49,95

van

€ 24,95 voor

€ 14,95

BON € 10 Jeroen De Pauw Laat het u smaken isbn 978 90 209 8915 1

van

€ 24,95 voor

€ 14,95

BON € 10 De Twilight Saga Collectie isbn 978 90 225 5760 0

van

€ 65 voor

www.lannoo.be € 55

  17 


De mooiste bezienswaardigheden van Europa in boekvorm Dit  bijzonder  rijk  geïllustreerde  boek  presenteert  de  fascinerendste  bestemmingen  in  Europa,  waarvan  er  veel zijn opgenomen op de Werelderfgoedlijst van de  Unesco.  Paradijselijke  plekken  die  je  toch  ooit  in  je  leven  gezien  zou  moeten  hebben.  Naast  de  mustsees  toont dit boek ook plaatsen die tot op de dag van vandaag wachten om ontdekt te worden. Ruim 1500 adembenemende foto’s en een schat aan waardevolle achtergrondinformatie maken van Het grote reisboek Europa  een boek dat een leven lang meegaat. Het grote reisboek Europa | ISBN 978 90 209 8026 4 | € 29,95

Eindejaarsshoppen was nog nooit zo leuk! Krijg je met de feestdagen voor de deur ook zin om te gaan shoppen? Met deze twee ANWB-reeksen wordt jouw citytrip nog leuker. Je vindt er alle informatie voor een geslaagd verblijf. Waar wacht je nog op?

ANWB Extra

ANWB Navigator

• Vertrouwd en   betrouwbaar als altijd • Met grote, uitneem-    bare kaart • Met 15 hoogtepunten,     uitgebreid beschreven

€ 7,95

• Glossy stijl • overzichtelijk en     uitgebreid per wijk     beschreven wat te     doen, waar te eten en     te sla pen, wat te zien... • Prachtige fotografi e en     veel kaarten

Van € 22,95 tot € 24,95


INTERIEURS OM VAN TE HOUDEN De schoonheid van imperfectie

Zo sterk als een eik

De  Japanse  term  Wabi  Sabi  betekent ‘de schoonheid van de imperfectie’. Het is een manier van leven  die  een  antwoord  is  op  het  westerse  streven  naar  perfectie.  Het  is  ook  de  fi losofi e  die  je  terugvindt  in  de  interieurs  van  topantiquair Axel Vervoordt. De Wabi Weg bundelt zijn  mooiste creaties.

Eikenhouten bijgebouwen  waren  nog  nooit  zo  in.  Logisch,  want  ze  zijn  robuust,  functioneel,  prachtig  om  naar  te  kijken  en  vooral ook warm om in te vertoeven. Van tuinhuis tot carport,  gastenverblijf  en  buitenkantoor,  laat  je  inspireren  door  de  prachtige realisaties van Heritage Buildings.

De Wabi Weg | Axel Vervoordt, Michael Paul & Laziz Hamami

Wooden dreams | Ivo Pauwels & Henny van Belkom

ISBN 978 90 209 9186 4 | € 49,95

ISBN 978 90 209 9189 5 | € 49,95

De rust van het platteland

Villa’s om in te wonen

De rustige, landelijke woonstijl  geniet  nog  steeds  een  enorme  populariteit  in  heel  Europa.  Zelfs moderne huizen of stadswoningen  ademen  vaak  een  zalige,  pastorale  rust  uit.  Piet  Swimberghe  en  Jan  Verlinde  verzamelden de mooiste landelijke interieurs van ontwerpers,  kunstenaars en verzamelaars om zalig bij weg te dromen.

Een  warme  thuis  omarmt  je  als  je  thuiskomt  en  haalt  van  bij  de  drempel  de  lasten  van  je  schouders.  Al  25  jaar  creëert  frank  Missotten woningen met een ziel.  In  elk  huis  combineert  zijn  team  de  beste  materialen  en  technieken van vroeger met hedendaags  comfort en design. Geniet van de  mooiste realisaties in dit magistrale boek.

Quiet Living | Piet Swimberghe & Jan Verlinde

Villas | Eva De Geyter & Cees Roelofs

ISBN 978 90 209 9202 1 | € 39,95

ISBN 978 90 209 9101 7 | € 49,95

WONEN IN STIJL Stijlvol wonen V is veel meer dan binnenkijken in statige herenhuizen,  koninklijke kasteeltjes en landelijke hoeves. Het is een manier van leven, van zich omringen met mooie spullen, kleuren, stoffen en vormen. Laat je ook inspireren door de authentieke interieurs in Wonen Landelijke Stijl of door de klassieke huizen in Wonen in Engelse Stijl 2. In Verftechnieken 2 leer je zelf meubels en accessoires, muren, vloeren, trappen en deuren te restaureren of juist te ‘verouderen’. Stijlvol wonen V | Tim Torfs | ISBN 978 90 209 9187 1 | € 39,95 (verschijnt begin december) Wonen Landelijke Stijl | Tinneke Vos | ISBN 978 90 209 9044 7 | € 34,95 Wonen in Engelse Stijl 2 | Tilly Cambré | ISBN 978 90 209 9188 8 | € 29,95 Verftechnieken 2 | Tilly Cambré | ISBN 978 90 209 9045 4 | € 19,95


ONWEERSTAANBARE THUISRECEPTEN Waar heeft iedereen die elke dag in de keuken staat nood aan? Aan simpele recepten die niet te veel tijd vragen, die lekker zijn en liefst ook gezond, én waar je vooral van kunt genieten. De beproefde recepten van Feeling-chefs Livia Claessen en Henri Kleinblatt voldoen aan al deze voorwaarden. Menu Maison, de opvolger van het succesvolle boek Cuisine, bevat 624 bladzijden met 300 lekkere, eenvoudige gerechten en evenveel smakelijke foto’s.

Menu Maison | Livia Claessen & Henri Kleinblatt | ISBN 978 90 209 9185 7 | € 39,95

Het beste wijnboek ooit Met bijna 2700 lemma’s en 528 pagina’s is dit hét standaardwerk over wijn. Wat je ook opzoekt over wijn en alles wat erbij hoort: het is hierin te vinden. Deze Nederlandse bewerking van The Oxford Companion to Wine werd vertaald door een team van wijnexperts. De auteur Jancis Robinson geniet wereldwijde faam als wijnschrijfster en won talloze prijzen voor haar wijnboeken.

Standaardwerk voor chocoholics Iedereen is gek op chocolade. Daarom bundelde de gerenommeerde Franse koksschool Le Cordon Bleu 170 niet te weerstane, heerlijke chocoladerecepten voor chocolademousses, ijs, truffels, soufflés, taarten, cakes en soesjes om duimen en vingers bij af te likken. Een referentiewerk voor elke chocoladeliefhebber. Het grote Larousse chocoladeboek | Le Cordon Bleu ISBN 978 90 209 9036 2 | € 24,95

Wat eten we vandaag?

Jancis Robinsons Wijnencyclopedie

Ik heb honger, wat eten we vandaag? Het is een vraag die elke dag terugkomt. Stéphane Reynaud schenkt je in dit lijvige boek graag de nodige inspiratie. Op basis van het seizoensaanbod van de markt stelt Stéphane Reynaud 365 recepten voor in evenveel smakelijke foto’s. Naast recepten bevat deze turf ook tal van tips, weetjes en anekdotes over het ontstaan van gerechten.

Jancis Robinson ISBN 978 90 773 3010 4 | € 99

20 

www.lannoo.be

365 goede redenen om aan tafel te gaan | Stéphane Reynaud | ISBN 978 90 729 7506 5 | € 29,95


Piet Huysentruyts succesgerechten voor elke dag van de Boeken va n PieT HuYsenTruYT werden al meer dan

De perfecte tortilla, vissoep, sushi, moelleux au chocolat… er komt geen einde aan de creativiteit van Piet Huysentruyt. De recepten in SOS Piet 4 zien er weer heerlijk en vooral doenbaar uit! De formule is intussen meer dan bekend: in drie stappen leert Piet ons wat het geheim is van een klassiek recept zodat het niet kan mislukken. De Piet Huysentruyt Kookagenda 2011 is niet alleen een superhandige agenda met maandplanners en veel notitieruimte, hij biedt ook nieuwe, onuitgegeven recepten van Piet. Voor een jaar vol inspiratie.

1,3 miljoen eX. verkoCHT!

SOS Piet 4 | Piet Huysentruyt ISBN 978 90 209 9081 2 | € 18,95 Piet Huysentruyt Kookagenda 2011 | Piet Huysentruyt ISBN 978 90 209 9308 0 | € 15,95

RECEPT UIT DE KOOKAGENDA 2011

SOEZEN MET IJS

Voor ongeveer 20 soezen

2 DL WATER 100 G BOTER 180 G ZELFRIJZENDE PATISSERIEBLOEM 4 À 5 EIEREN (230 G EIEREN IN TOTAAL) VANILLE-IJS GESMOLTEN CHOCOLADE (ZIE SOS PIET 1) Kook het water samen met de boter en neem het vervolgens van het vuur.  Verwarm de oven op 200 °C. Voeg de bloem bij het mengsel. Meng elk ei er  één voor één door en roer goed. Zorg ervoor dat het deeg niet te vloeibaar  wordt, maar ook niet te vast. Doe het deeg in een spuitzak en spuit het lauw  op bakpapier. Zet de soezen gedurende 20 à 30 min. in een oven van 180 °C.  Doe de oven nooit open tijdens het bakken van soezen. Schakel vervolgens  de oven uit, zet de deur op een kier en laat de soezen nog 10 min. afkoelen.  Snijd de soezen open, doe er een bolletje vanille-ijs in en giet er gesmolten  chocolade overheen.

i.s.m. font: Antique Olive Roman LT

www.lannoo.be

  21 


Nieuwe kookbasics met   

Albert Verdeyen

Het succes van Start to cook bewijst dat er veel interesse is om de basis van het koken onder de knie te krijgen. In het eerste boek leerde tv-kok Albert Verdeyen je al stap voor stap een perfect ei te bakken, tomatensoep met balletjes te maken en prei te stoven. Start to cook 2 gaat op dat elan verder. Net als in deel 1 leert Verdeyen je in vijf stappen hoe je een simpel gerecht lekker klaarmaakt. Maar daar blijft het niet bij. In het boek komen ook iets moeilijkere recepten aan bod, zoals crème brûlée en verse pasta. Samen met Albert Verdeyen kan iedereen een geslaagde maaltijd op tafel toveren!

i.s.m.

Start to cook | Albert Verdeyen | ISBN 978 90 209 8498 9 | € 17,95 Start to cook 2 | Albert Verdeyen | ISBN 978 90 209 9041 6 | € 18,95

font: Antique Olive Roman LT

TERRA CADEAUBOXEN

KOKEN MET LIBELLE

Wil je dit najaar met een leuk eindejaarscadeau uitpakken? Dan zijn deze originele boxen het perfecte cadeau. Elke box bevat een boek met daarnaast een leuk extraatje: Champagne de luxe bevat twee Franse champagneglazen, Een doos vol wijnkennis een officieel proefglas van het Franse wijninstituut INAO en Tajine box twee minitajines. Schitterend uitgevoerde cadeauboxen voor een feestelijke prijs!

Champagne de luxe | Hans Offringa ISBN 978 90 8989 290 4 | € 29,95

Het blijft een wonder dat je met slechts vier basisingredienten - bloem, boter, suiker en eieren - zó veel lekkers kunt klaarmaken. Het complete Libelle bakboek vertelt in 200 recepten alles wat je moet weten vóór je aan het bakken slaat. Pasta! Het kan altijd en in elk seizoen. Of je nu een snelle hap moet serveren of je wilt het supergezellig maken voor vrienden en familie: met de 150 recepten in Het complete Libelle pastaboek zit je ook 150 keer goed. Smakelijk!

Een doos vol wijnkennis | Nicolaas Klei ISBN 978 90 8989 266 9 | € 29,95

Het complete Libelle bakboek | Ilse D’Hooge

Tajine Box | Ghislaine Bénady & Najat Sefrioui

ISBN 978 90 209 8971 7 | € 19,95

ISBN 978 90 8989 318 5 | € 29,95

Het complete Libelle pastaboek | Ilse D’Hooge ISBN 978 90 209 8874 1 | € 19,95

22 

www.lannoo.be


Juweeltjes uit de oven

De magie van taart

Cupcakes zijn eigenlijk heel eenvoudige cakejes. Het leuke eraan is dat je ze zo kunt opsmukken dat ze heel ‘stylish’ en ‘trendy’ worden. Maar even belangrijk is dat het kleinood ook erg lekker smaakt! Hoe je een perfecte, smeuïge cupcake bakt, legt Karen Van Winkel je haarfijn uit in dit boek. De recepten vormen de basis; de decoratie is stijlvol en sexy. Bij het boek zitten zes siliconen vormpjes, een roller en twee modelleerstokjes zodat je meteen aan de slag kunt.

Ontstressen na een drukke werkdag? Trek die bakschort aan en geef je over aan de hemelse geur van vers gebak. Met dit boek wil de Taartenfee zo veel mogelijk mensen aanzetten om de bakmuts op te zetten. Van super-de-luxe bruidstaarten en schattige prinsessenkoekjes tot griezelige halloweencupcakes en stoere cowboyverjaardagstaarten, de Taartenfee maakt van elke taart een kunstwerk. Te onthouden: liefde en passie zijn de voornaamste ingrediënten!

Sweet stuff | Karen Van Winkel | ISBN 978 90 209 9256 4 | € 24,95

De magie van taart | De Taartenfee | ISBN 978 90 209 9285 4 | € 19,95

(verschijnt begin december)

EEN EXPLOSIE VAN SMAKEN Gerechtjes in het gepaste glas maken van elke maaltijd een feest voor het oog, de neus en de tong. In Stijlvol dineren vind je tientallen originele, oogstrelende recepten in aangepaste glaasjes. Napels proeven is natuurlijk een kookboek – het bevat 45 traditionele en toegankelijke recepten uit de Zuid-Italiaanse keuken – maar het is ook een culinaire gids met heel veel uitstekende productinformatie. Elizabeth David introduceerde de zonnige mediterrane keuken in Engeland. Met Elizabeth Davids beste recepten laat ze ons elke dag genieten van heerlijk zuiders eten en drinken. Hoe kies je sigaren? Hoe snijd je ze? Hoe steek je ze aan? Havanna’s is een leerrijke basisgids voor alle sigarenliefhebbers. Aan de hand van schitterende chocoladecreaties behandelt Jean-Pierre Wybauw in Perfecte pralines 3 de meest gebruikte grondstoffen en legt uit hoe ze de kwaliteit en de houdbaarheid beïnvloeden. Alle liefhebbers van zoetigheden dragen de Franse patissiers op handen. In Delicieus werp je een blik in de mooiste zaken van Parijs. Voor Duimen en vingers vol chocola ontwikkelde topchocolatier Pierre Marcolini samen met een groepje tienjarige lekkerbekken 30 eenvoudige maar heerlijke chocoladerecepten. Hoe schopte een kleine chocolatier in een Brusselse volkswijk het tot hofleverancier? Ter gelegenheid van 100 jaar Wittamer schetst Crème de la crème het succes van deze onderneming. Stijlvol dineren | Malika Hamza & Martine Fallon ISBN 978 90 209 9159 8 | € 9,95 Napels proeven | Philippe Bidaine & Alexandre Bibaut ISBN 978 90 209 9043 0 | € 24,95 Elizabeth Davids beste recepten | Elizabeth David ISBN 978 90 773 3009 8 | € 39,95 Havanna’s | Emrah Kaynak | ISBN 978 90 209 9353 0 | € 9,95 Perfecte pralines 3 | Jean-Pierre Wybauw ISBN 978 90 209 9019 5 | € 59,95 Delicieus | Pierre Hermé | ISBN 978 90 729 7507 2 | € 27,50 Duimen en vingers vol chocola | Pierre Marcolini ISBN 978 90 209 9356 1 | € 17,95 Crème de la crème | Pascale Boinem ISBN 978 90 209 9355 4 | € 29,95

www.lannoo.be

  23 


Smoorverliefd  

De nieuwe fi lm van Hilde Van Mieghem  nu ook als roman Na de nieuwe film Smoorverliefd van regisseur Hilde Van Mieghem, over het woelige liefdesleven van vier vrouwen, is er nu ook het boek: ‘Even fris als de film.’

MEER DAN DE FILM Het lijkt de omgekeerde wereld: na de film een boek, maar het blijkt normaal. ‘De Amerikaanse filmindustrie heeft er zelfs een naam voor: novelization’, vertelt Hilde Van Mieghem. ‘Bij ons vult het boek de film aan. Het is een sprankelende en originele film. Die gewoon vertellen zou saai zijn, en dus laten we de vier hoofdrollen elk hun verhaal doen, terwijl de film het standpunt vertelt van één van hen. Best een hele klus, er moest heel wat bij worden verzonnen, van brieven en dagboekfragmenten tot reacties en gevoelens.’

BIJNA WAARGEBEURD Het boek werd opgeschreven door columniste en theaterschrijfster Chris Van Camp. ‘Nadat ik drie jaar aan het scenario en de film had gewerkt, zag ik het boek schrijven niet meer zitten’, vertelt Van Mieghem. ‘Ik dacht meteen aan Chris Van Camp. Ze

24 

www.lannoo.be

heeft een scherpe pen, ik hou erg van haar columns. Ze had ook aan één van de vele versies van het scenario meegewerkt, en ze kent mij en mijn wereld al jaren. Het scenario is toch voor een groot deel gebaseerd op mijn leefwereld en het was belangrijk iemand te vinden die mijn taal en mijn zijn begreep.’

‘Liefhebbers van de film zullen smullen van het boek en omgekeerd.’

RODE OORTJES ‘De samenwerking verliep perfect. Meer dan hier en daar een woord weglaten of veranderen heb ik niet gedaan. Met de brieven van Michelle aan haar dode mama heb ik zelfs heftig zitten snotteren, zo ontroerend geschreven vond ik dat. Terwijl ik van de liefdesscènes die Barbara in haar logboek schreef rode oortjes kreeg. Chris is erin geslaagd om iets extra's toe te voegen aan de film. Daarbij kwamen de vele uren die we als vriendinnen doorbrachten en waarbij we elkaar wederzijds veel over ons (liefdes)leven vertelden zeker van pas.’

Smoorverliefd Hilde Van Mieghem & Chris Van Camp ISBN 978 90 209 9262 5 | € 19,95


Isolde Lasoen  

over haar passie  voor muziek én koken

Koken is hip, ook in de Belgische rockscene. In het fotokookboek Cook ‘n’ roll verklappen Vlaamse muzikanten hun favoriete gerechtjes. En dus ook een stukje van zichzelf.

ZICH DOOD ETEN

LESS IS MORE

‘Ik kook graag, maar eigenlijk eet ik vooral graag’, vertelt Isolde Lasoen. ‘Eten is mijn tweede passie, naast muziek. Componeren tijdens het koken heb ik nog niet gedaan, maar er staat meestal wel muziek op, en dat inspireert sowieso.’ Lasoen drumt bij Daan, en nog een aantal andere bands. Cook ‘n’ roll sprak haar meteen aan. ‘Het liefste kook ik Italiaans en Indisch. Een beetje tegenstrijdig: Italiaans is simpel met weinig ingrediënten, terwijl Indisch vol smaken en specerijen zit.’

‘Ik ben zeker benieuwd naar de gerechten van de collega’s, ook omdat zo’n gerecht iets zegt over iemand. Al wil ik niet bestempeld worden op één gerecht (lacht). Wat mijn gerecht

CULINAIR HOOGSTANDJE, OF NIET? Voor het boek gaf Lasoen haar recept prijs voor een pasta met broccoli en gehakt. ‘Makkelijk en rap! Ik vind het niet leuk als in een kookboek een lijst ingrediënten staat waarvan je de helft niet in huis hebt. Een hoop voorbereiding, daar heb ik het geduld niet voor. Ik merk wel dat koken in bands echt hot is. Dit gerecht heb ik van onze tourmanager, toen we vijf, zes jaar geleden met Briskey optraden in Italië, het culinaire aards paradijs. Ik heb er mijn eigen variant op gemaakt. Het is geen culinair hoogstandje, maar ik ben er blij mee. (lacht)’

‘Mijn gerecht zegt wel iets over mijn persoonlijkheid. Less is more.’ over mij zegt? Less is more, en zo ben ik ook in mijn spelen. Voor mij is een goede drummer iemand die goed kan begeleiden, die hier en daar iets doet wat er knal op zit. Ik hou niet van drummers die alles volspelen zodat er geen ruimte meer is voor de muziek. Eigenlijk geldt dat ook in mijn kledingstijl: liever een mooi, simpel jurkje dan versieringen en accessoires. En in huis is dat ook, nu ik erover nadenk (lacht). Mijn gerecht is zoals ik.’

Cook ‘n’ roll Sven De Potter, Tom Boute & Koen Bauters ISBN 978 90 209 9336 3 | € 24,95

www.lannoo.be

  25 


Gezien op Ketnet

DE WERELD VOLGENS UKI Uki is een schattig tv-figuurtje dat verwonderd naar de wereld kijkt en in een veilige omgeving met zijn vriendjes leuke avonturen beleeft. De vier kleine kartonboekjes vertellen elk een grappig avontuur en de grote kijk- en aanwijsplaten in Woordjes leren met Uki verrijken spelenderwijs de woordenschat van je kind. Vind je de vis, de aardbei en de emmer?

Urenlang speurplezier De vier seizoensboeken van Rotraut Susanne Berner zijn nu gebundeld in één groot boek, goed voor uren kijk- en zoekplezier. Ontdek in De vrolijke vier seizoenen wat er in de stad gebeurt in de winter, de lente, de zomer en de herfst en volg de belevenissen van tientallen personages. Midden in de nacht is nu verkrijgbaar voor maar € 7,95! Kijk je mee naar wat er ’s nachts allemaal in de stad gebeurt?

Actie € 7,95

Woordjes leren met Uki | ISBN 978 90 209 9221 2 | € 12,95

De vrolijke vier seizoenen | Rotraut Susanne Berner

Uki - De ballon | ISBN 978 90 209 9217 5 | € 6,95

ISBN 978 90 209 9051 5 | € 22,95

Uki - Huisje van karton | ISBN 978 90 209 9218 2 | € 6,95

Midden in de nacht | Rotraut Susanne Berner

Uki - Konijn vliegt | ISBN 978 90 209 9219 9 | € 6,95

ISBN 978 90 209 8185 8 | € 7,95

Uki - Taart op pootjes | ISBN 978 90 209 9220 5 | € 6,95

Vervolg op de bestseller Galop! Voor het eerst in kleur! Sla de bladzijden om en zie dieren tot leven komen. Van Galop! en Kick! zijn al meer dan 40.000 exemplaren verkocht. Waggel | Rufus Butler Seder | ISBN 978 90 209 9050 8 | € 9,95

26 

www.lannoo.be

Otto in de sneeuw ‘Is het nog ver?’ vraagt Otto telkens weer. Héél ver, want de familie gaat op skivakantie. Onderweg valt van alles te ontdekken: van pinguïns met een wandelstok en bananen op de weg tot giraffen in de sneeuw en konijntjes op skilatten. Otto neemt je mee de berg op en weer naar beneden. Dit originele lusboek lees je met plezier in twee richtingen (voor). Otto in de sneeuw | Tom Schamp | ISBN 978 90 209 9111 6 | € 12,95


Hoe maak ik een vriend? Felix gaat op kamp maar kent niemand. En dus moet hij vrienden maken. Maar hoe? De vraag van De Vliegers eigen zoontje mondde uit in een grappig boek over vriendschap. HET ULTIEME RECEPT

TEKENINGEN ALS ANTWOORD

‘Mijn zoontje zou met de scouts tien dagen weggaan,’ vertelt Evelien De Vlieger, ‘maar omdat hij er de kinderen nog niet kende, vroeg hij: “Mama, hoe maak ik een vriend?”. We vonden geen antwoord, en die vraag is in mijn hoofd blijven hangen. Mijn zoon is een beetje Felix uit het boek, maar ik ben niet de mama (lacht). De rest is verzonnen. Het boek gaat over iets essentieels van opvoeding, dat als je blij bent met jezelf het snel gaat.’ Het boek ziet eruit als een plakboek, met fantasierijke collages. ‘Terwijl ik schreef, sprongen er beelden door mijn hoofd. Ik ging ook op internet zoeken naar tekeningen, die ik tussen de tekst plakte. Dat doe ik anders nooit.’

‘Dat de tekst onderbroken wordt door kleine tekeningen, is een voordeel voor kinderen die een echt boek nog niet aankunnen, en verklaart bijvoorbeeld het succes van Geronimo Stilton,’ zegt De Vlieger. ‘Ik merk als ik voorlees dat kinderen er dan makkelijker hun aandacht bij houden. De tekeningen in dit boek zulllen kinderen over de streep trekken om een boek te lezen dat geen strip is. We moeten als auteur meer met dit soort boeken doen. Dit is mijn antwoord op het succes van Geronimo Stilton, maar dan anders, met weerhaakjes (lacht).’

Hoe maak ik een vriend? Evelien De Vlieger & Wendy Panders ISBN 978 90 209 9181 9 | € 15,95

Voor elk wat wils onder de kerstboom! In De trein rijdt kun je niet alleen lezen, maar ook spelen. Wind de trein op en kijk hoe hij over de sporen zoeft. Het-alles-over-spokenboek daagt je uit om een stap in het onbekende te zetten. Bereid je voor op een griezelig avontuur dat nog lang door je hoofd zal spoken. Indianen bevat boeiende feiten over de indianen in Noord-, Zuid- en Midden-Amerika. Met flappen, schuifjes en vele extra’s. Kleurrijke en gedetailleerde illustraties brengen de geschiedenis tot leven. De trein rijdt | ISBN 978 14 095 2514 1 | € 19,95 Het-alles-over-spoken-boek | Ontdek het onbekende: van Atlantis naar de Zombies | ISBN 978 90 546 1648 1 | € 17,95 Indianen | Volken. Cultuur. Geschiedenis | ISBN 978 90 546 1516 3 | € 19,95

www.lannoo.be

  27 


KOKEN IS COOL Kleine koksmutsen, zijn jullie klaar voor een nieuw supercool Ketnet-kookboek? Het wordt een heuse wereldreis, want kinderen van overal ter wereld stellen hun favoriete recepten voor, van heerlijke wafels over geroosterd lookbrood tot gefrituurde bananenschijfjes. Tussen de recepten door staan ook leuke weetjes en toffe knutselwerkjes. Veel kook- en knutselplezier! Ketnet kookt… de wereld rond | Hilde Smeesters ISBN 978 90 209 9100 0 | € 16,95

Een eiland dat een beetje ‘anders’ is Twee verliefde schipbreukelingen stranden op het eiland van Koning Torelore. Zo’n vreemd eiland hebben ze nog nooit gezien, het lijkt wel de wereld op zijn kop. De koning is net bevallen en zijn vrouw is ten strijde getrokken in de oorlog. Een heerlijk sprookje in theatervorm. Het heerlijke eiland van Koning Torelore Sylvaine Hinglais & Tom Schamp | ISBN 978 90 209 9178 9 | € 14,95

Tonje doet haar eigen zin Tonje is een vrijgevochten meid van tien, Gunnvald een oude boer van 74, en toch is Gunnvald Tonjes beste vriend. Ze beleven de gekste avonturen samen. Tot er een brief komt die een eind dreigt te maken aan hun zorgeloze leven. Een sprankelend boek vol levensblijheid en -wijsheid, in de traditie van Pippi Langkous. Tonje en de geheime brief | Maria Parr & Heleen Brulot | ISBN 978 90 209 9110 9 | € 13,95

Explosieve experimenten van Richard Hammond Richard Hammond, de hipste presentator van het populaire tv-programma Top Gear, presenteert in Knal! Boem! leuke experimenten die je zelf kunt uitvoeren met materiaal dat iedereen in huis heeft. Een boek vol leuke en interessante weetjes over wetenschap.

Uren speel- en luisterplezier VtmKzoom en Zeppe en Zikki presenteren met trots hun eigen boek! Kzoom doeboek staat vol coole spelletjes en recepten en Zeppe & Zikki is een leuk luisterboekje van de hipste zebra en schildpad ter wereld! Knal! Boem!

28 

Kzoom doeboek | ISBN 978 90 209 9445 2 | € 12,95

Richard Hammond

Het megageflipte luisterboek van Zeppe & Zikki | ISBN 978 90 209 9433 9 | € 17,95

ISBN 978 90 209 9055 3 | € 14,95

www.lannoo.be


Dimitri Leue op zijn best Dimitri Leue schreef twee sprookjes, over koningen en prinsen, over de ultieme strijd tussen goed en kwaad, en over verliefd zijn.

FANTASTISCH ‘Armandus de Zoveelste is een fantastisch boek, in de twee betekenissen van het woord’, lacht Dimitri Leue. ‘De personages komen in een sprookjeswereld terecht, want in de echte wereld is er geen oplossing. Ik vroeg me af of sprookjes schrijven nu nog zou werken. Ik wou het ultieme verhaal vertellen over goed en kwaad, zoals er zovele zijn. Vandaar de titel. Armandus is begonnen als toneelstuk. Maar het was zo’n succes dat mensen me vroegen: kunnen we daar de tekst van kopen? Wel, dat kunnen ze nu (lacht). Zowel kinderen als ouders die het voorlezen zullen er plezier aan beleven. Al heb ik het echt voor kinderen geschreven, die werden bij het toneelstuk woest als het kwade te hard aan het winnen was, dat had ik nog nooit meegemaakt.’ ‘De illustraties maken het boek tijdloos, maar het sprookje is modern. De koning

is geen koning op een paard, maar één uit deze tijd. Een koning als Albert, een prins als Filip, een koningin als Paola. De eerste minister, die voor het pure kwaad staat, is niet gebaseerd op de realiteit (lacht).’

GEEN ZOVEELSTE SPROOKJE ‘Dat de twee boeken over prinsen en koningen gaan, is toeval. Prins Tsjaiko is gebaseerd op Het Zwanenmeer van Tsjaikovski en gaat over verliefd zijn op iemand of iets waarop je niet verliefd mag worden. Ik had gelezen dat Tsjaikovski gewrongen zat met zijn homoseksualiteit. Mijn verhaal loopt slecht af. Mijn kinderen zijn op het einde hard beginnen te wenen, en dan heb ik lang met hen gediscussieerd of zo’n einde wel mag. Daardoor heb ik met de kinderen wel een uur gepraat over verliefd zijn en liefdesverdriet en jaloezie, wat met een happy end niet gebeurd zou zijn.’

Armandus de Zoveelste Dimitri Leue & Vanessa Verstappen ISBN 978 90 209 9054 6 | € 19,95 Prins Tsjaiko Dimitri Leue & Tom Hautekiet ISBN 978 90 209 9430 8 | € 18,95

TWEE NIEUWE PRACHTIGE BOEKEN VAN PIETER GAUDESABOOS Eksternacht is de nieuwe parel van het bekroonde trio Pieter Gaudesaboos, Sabien Clement en Mieke Versyp. Drie kortverhalen over huwelijksverbintenissen die gedoemd zijn om te mislukken door te hoge verwachtingen, spoken uit het verleden of simpelweg omdat het geluk niet voor iedereen is weggelegd. In het luisterboek Herr Luna, het vervolg van Briek, vertelt Pieter samen met Annick Lesage wat er met Briek gebeurd is na zijn ontsnapping uit de televisiestudio’s. Stap mee op het vliegtuig naar Berlijn en probeer als een rasechte detective het mysterie te ontrafelen. Eksternacht | Pieter Gaudesaboos, Sabien Clement & Mieke Versyp | ISBN 978 90 209 9434 6 | € 19,95 Herr Luna | Pieter Gaudesaboos & Annick Lesage | ISBN 978 90 209 9139 0 | € 18,95

www.lannoo.be

  29 


Ontdek de digitale bibliotheek van Lannoo Wist je al dat je boeken van Lannoo ook digitaal kunt lezen? Lannoo biedt een selectie titels aan als e-boek zodat je ze kunt lezen op je e-reader, laptop of netbook. Vanaf nu heb je je digitale bibliotheek overal en altijd bij de hand zonder kilo’s boeken in je bagage mee te sleuren. Bestel je e-boeken online via een webwinkel voor  e-boeken (zoals www.e-boek.org of www.bol.com) en je kunt meteen beginnen te  lezen. op een e-reader zien de pagina’s van je e-boek er precies uit zoals op papier.  Niet belastend voor de ogen en dus perfect om langere teksten te lezen. Je kunt  ook meer met een digitaal boek: pas de lettergrootte aan, zoek in de tekst, maak  notities…  Maak je keuze uit een selectie actuele non-fi ctie titels of lees je favoriete  roman uit het aanbod van Meulenhoff | De Boekerij met meer dan 200 spannende  romans zoals die van Minette Walters of de boeken van Nobelprijswinnaar José  Saramago.

Bestel en lees de e-boeken van Lannoo nu ook op iPad via de gratis app van www.e-boek.org.

Eindejaarspromotie e-boeken Van 01/12/2010 tot 31/12/2010 aan verlaagde prijs via www.e-boek.org!

€ 9,99

€ 9,99

€ 9,99

€ 9,99

€ 9,99

€ 18

€ 18

i.p.v. € 13,59

i.p.v. € 15,95

i.p.v. € 15,95

i.p.v. € 15,95

i.p.v. € 17,95

i.p.v. € 22,50

i.p.v. € 22,50

Maximum rede en bullshit | Patrick De Witte

Eco-Logica | Michaël Bremans

Morgen is van mij | Roel Verschueren

Maak mij wat wijs | Katia Segers & Joke Bauwens

De toren van Babel staat in Brussel | Derk-Jan Eppink

Toekomstmakers | Derrick Gosselin & Bruno Tindemans

De frivole vertwijfeling | Mia Doornaert

30 

www.lannoo.be


Het allereerste managementboek voor iPad! Het  succesvolle  managementboek  The Conversation Manager  van  Steven  Van  Belleghem is nu ook in Engelstalige editie verkrijgbaar voor iPad, de populaire tablet-pc van Apple. Een primeur want dit is meteen ook hét allereerste managementboek dat verschijnt voor de iPad. The Conversation Manager voor iPad is een speciale editie van het boek met vele extra’s zoals videofi lmpjes, presentaties, weblinks  en interactie. De extra mogelijkheden van de iPad verlenen het boek een extra dimensie: je kunt voorbeelden, fi lmpjes en websites uit het boek meteen bekijken.  Surf naar www.lannoo.be en bekijk de demo.

Actie: € 9,99 i.p.v. € 12,99 van 25/11/2010 tot 20/12/2010 in de App Store Ook verkrijgbaar in boekvorm De Conversation Manager (Ndl) Steven Van Belleghem ISBN 978 90 815 1632 7 | € 24,95 The Conversation Manager (Eng) Steven Van Belleghem

Leer alles over het gebruik van je iPad ISBN 978 90 5940 486 1 | € 19,90

E-boek in de kijker Het gebruik van technologie is geen nieuwigheid meer. Digitaal is het nieuwe normaal. Peter Hinssen, een van de internetpioniers in België en Europa, vertrekt van de stelling dat we slechts halverwege de digitale revolutie staan. We zullen ons enkel kunnen onderscheiden door de intelligente manier waarop we met technologie omgaan. Digitaal is het nieuwe normaal gaat over die attitude en de bijbehorende gedragsaanpassingen. Lees dit e-boek nu ook op je iPad via de app van e-boek. org.

ISBN 978 90 209 9127 7 | € 29,95

Een groot citatenboek in je broekzak Het Groot Citatenboek van de 21ste eeuw voortaan steeds bij de hand? Dat kan: de populaire collectie met 3333 spitante uitspraken uit het voorbije decennium van ‘citatenkeizer’ Gerd de Ley is sinds dit najaar ook beschikbaar als e-boek app voor iPhone. Met zoekfunctie zodat je snel een passend citaat kunt opzoeken.

Actie: € 1,59  i.p.v. € 3,99 van 25/11/2010  tot 20/12/2010  in de App Store

Ook verkrijgbaar in boekvorm

Digitaal is het nieuwe normaal | Peter Hinssen

Het Groot Citatenboek van

E-boekversie: ISBN 978 90 209 9118 5 | € 19,95

de 21ste eeuw | Gerd de Ley

Boekversie: ISBN 978 90 774 4525 9 | € 22,50

ISBN 978 90 209 8798 0 | € 19,95

www.lannoo.be

  31 


Voor een eindejaar vol geluk

Leg een Nobelprijs onder je boom

Zie  blz.  8  voor  meer  over  The World Book of Happiness en andere geluksboeken.

Zie blz. 14 voor een overzicht van alle boeken  van Nobelprijswinnaar Mario Vargas Llosa.

www.lannoo.be

Voor smakelijke feesten

Zie blz. 20 en verder voor meer overheerlijke  kookboeken.

Vannacht komt Sinterklaas…

Zie blz. 26 en verder voor meer leuke kinder-  en jeugdboeken.

Boekenmagazine najaar 2010  

In dit magazine vindt u een greep uit de meest recent uitgebrachte titels van Uitgeverij Lannoo.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you