Page 1

En jij? Wanneer begin jij De lange reis in jezelf? RUMI Deze 2 titels bieden u alvast de nodige inspiratie om intenser van het leven te genieten.


CreĂŤer zelf geluksmomenten op alle gebieden in je leven: bij vrienden, familie, in de natuur, in het verkeer, op het werk en zelfs in het huishouden.

â‚Ź12.50


‘Geluk is alleen wezenlijk wanneer het gedeeld wordt.’ Christopher J. McCandless in Into the wild


1. Geluksmomentjes met anderen Sociale contacten zijn erg belangrijk voor onze geluks­ beleving. In onze jeugd hebben we allemaal een fase waarin we ‘erbij willen horen’ en zelfs als we volwassen zijn, vinden we het niet leuk als relaties of vriendschap­ pen worden verbroken. Als we het gevoel krijgen dat we nergens bij horen, kan dat zowel psychische als lichame­ lijke gevolgen hebben. De drang om ergens bij te horen schijnt evolutionair bepaald te zijn. Vroeger hadden we niet kunnen over­ leven als we alleen waren geweest. We hadden anderen nodig om te jagen, voedsel te verzamelen en ons voort te planten. We konden elkaar waarschuwen en helpen bij gevaar en kinderen werden in de groep grootgebracht. Samenleven was dus noodzakelijk voor ons voort­ bestaan. Maar ook nu nog zijn sociale contacten voor ons van groot belang. Vrienden en kennissen bieden steun, geven gezelligheid en helpen bij het zoeken naar oplossingen. We delen met anderen en anderen delen met ons. Ook zorgen sociale contacten ervoor dat we ons gezonder voelen en we leven er zelfs langer door. Ze maken ons in het algemeen dus gelukkiger.

29


touq

uleg

spit

Het verband tussen geluk en sociale contacten werkt overigens naar twee kanten. Niet alleen maken sociale contacten ons gelukkiger, maar als we ons gelukkig voelen, trekken we ook eerder mensen aan. We maken sneller vrienden en hebben meer kans op een relatie. Ze versterken elkaar, waardoor je in een opwaartse spiraal kunt komen.

Het is al vaak gezegd, maar geluk zit hem in de kleine dingen: de glimlach van mijn dochtertje, de pinkeloogjes van mijn zoon en de glimlach die een wildvreemde vanuit een auto aan je terugschenkt. Geluk is als een kraan, je moet hem openzetten als je het wilt voelen stromen! – Ingestuurd door Evelyne

tijD maken voor vrienDen en kennissen Het is belangrijk om tijd vrij te maken voor je vrienden en kennissen. Communiceer met elkaar, spreek je bewondering en waardering voor elkaar uit, wees hulpvaardig en loyaal, geef elkaar een knuffel en toon je genegenheid... Een goede relatie of vriendschap is niet alleen af te leiden uit de manier waarop je op tegenslagen van de ander reageert. Het gaat ook om de 30


reactie op goed nieuws: wees enthousiast en respecteer de dromen van de ander. Probeer conflicten te beheer­ sen en deel je gedachten met elkaar. Maak je geen zorgen als je geen relatie hebt. Misschien zijn mensen met een relatie over het alge­ meen iets gelukkiger dan mensen zonder, maar dit verschil is vrij klein. Het is trouwens ook aangetoond dat mensen zonder relatie, maar met een uitgebreide vriendenkring gelukkiger zijn dan stelletjes die zich vooral op elkaar focussen. Het loont dus om aan vriendschapsrelaties te werken!

Wist je dat dolfijnen specifieke geluiden maken om te laten weten wie ze zijn of om de aandacht van andere dolfijnen te trekken? Dit is dus te vergelijken met de naam die mensen hebben. g

t

Als je een druk leven hebt, is het vaak lastig om geregeld met iedereen af te spreken. Dat is ook niet per se nodig; je kunt ook contacten onderhouden met een kort tele­ foontje, door te sms’en, door te skypen en door te mailen. Ook een kaartje wordt vaak erg gewaardeerd; bovendien val je daarmee tegenwoordig op, want er zijn nog maar weinig mensen die zomaar kaartjes krijgen. Hoewel de mogelijkheden voor communicatie onein­ dig zijn, waarderen de meeste mensen een echt gesprek 31


toch het meest. Dat is persoonlijker, je ziet elkaars lichaamstaal en er is directe communicatie. In dit hoofdstuk kijken we welke geluksmomentjes je kunt beleven aan het contact met anderen. Het zijn allemaal manieren om je positiviteitsverhouding te verhogen en het contact met anderen te versterken.

complimentjes geven (en krijgen) Een complimentje is een van de grootste geluks­ momentjes die je iemand kunt geven. Je geeft het namelijk niet zomaar – je doet dat omdat je die persoon waardeert en omdat je een kwaliteit bij hem ziet. Je weet iemand te raken omdat je belangstelling voor hem hebt en aandacht aan hem besteedt. Het belang van complimentjes wordt weleens onderschat. Dat is jammer, want gebrek aan waarde­ ring blijkt een belangrijke reden te zijn om ontslag te nemen en veel relaties lopen er op stuk. Het gebeurt ook vaak dat complimentjes niet worden uitgesproken omdat we ervan uitgaan dat de ander wel weet dat we hem waarderen. Maar zelfs als dat zo is, dan nog is het fijn om dat ook te horen.

uq

Ook het geven van een complimentje ervaren de meeste mensen als positief.

32

eg


Iedereen heeft behoefte aan waardering. Een schouder­ klopje zorgt voor de positieve aandacht waar iedereen af en toe naar verlangt. Daarmee bezorg je trouwens niet alleen de ontvanger een geluksmomentje – ook het geven van een complimentje ervaren de meeste mensen als positief. Het is heerlijk om te zien hoe iemand begint te stralen omdat jij een aardige opmerking hebt gemaakt. Bovendien zou het zomaar kunnen dat je in de  toekomstquote sneller complimentjes krijgt als je ze zelf ook geeft, en dat mensen eerder bereid zijn om iets voor je te doen. Ze kennen je immers als een vriendelijk persoon met aandacht voor hun kwaliteiten. Ook op het werk is het belangrijk om compliment­ geluksmomentjes jes te geven en te ontvangen.

ontdek nieuWe kWaliteiten tips bij de ander Kies elke week iemand die je een complimentje gaat geven. Je gaat dan automatisch letten op zijn kwaliteiten en je komt erachter dat iedereen posi­ tieve eigenschappen heeft. Maak het jezelf niet te gemakkelijk en kies ook eens iemand met wie je niet zo makkelijk kunt samenwerken. Misschien ontdek je wel een kwaliteit bij diegene die je nog niet eerder was opgevallen.

33


trots zijn op jezelf en op anDeren Trots wordt vaak gezien als een vorm van arrogantie. Dat geldt echter alleen als je tÊ trots bent, want dan vind je jezelf beter dan anderen. Als je te weinig trots hebt, is dat ook niet goed, want dan schat je jezelf te laag in, wat kan leiden tot een gevoel van waardeloos­ heid. Je durft in dat geval geen uitdagende doelen voor jezelf te stellen omdat je denkt dat je deze toch niet kunt halen; je vindt jezelf niet goed genoeg.

uq

eg

it

Over het algemeen mogen we best wat trotser op onszelf zijn.

Trots gaat niet per se om grote successen. Het verschilt per persoon omdat het voortkomt uit persoonlijke kwaliteiten. Als jij een uitdaging bent aangegaan, dan is er reden voor trots, ongeacht het resultaat. De poging is namelijk al veel waard. Ook het maken van een goede keus is een reden om trots op jezelf te zijn. Misschien ben je wel trots op jezelf omdat je minder gaat werken of omdat je een andere baan hebt gekozen die minder verdient, maar wel beter bij je past.

36


uq

leg

pit

uq

leg

pit

Een gevoel van geluk overvalt me omdat ik besef dat ik bezig ben met een opleiding waarvan ik dacht dat ik ze nooit aan zou kunnen. – Ingestuurd door Paul

Ik ben van mening dat je trots mag voelen bij elke stap die je dichter bij je ideale leventje brengt. Natuurlijk kun je trots zijn als je een complimentje krijgt, want dat is heerlijk. Maar laat het niet alleen van anderen afhangen. Wees je bewust van je eigen kwaliteiten en geniet van wat je kunt. Je kunt natuurlijk ook trots zijn op anderen. Houd dat niet voor jezelf, maar zeg het en geef een compli­ mentje. Dat is goed voor hun eigenwaarde!

Mijn zoon Joost, zeven jaar oud, heeft moeite met lezen en schrijven. Hij zat een hele poos geconcen­ treerd te werken en gaf me toen een briefje waarop hij met grote hanenpoten had geschreven: ‘Mama ik hou van jou, groetjes van Joost.’ Wat was ik toen trots op mijn kleine man, want ik weet hoe moeilijk schrijven voor hem is. En als je kind zegt dat hij van je houdt, krijg je als moeder toch wel een heel warm gevoel vanbinnen. Zeker als het kind in kwestie zo’n binnenvettertje is als onze Joost! – Ingestuurd door Sandra 37


‘De gewone dingen, die we elke dag thuis doen, zijn voor onze geest van groter belang dan hun eenvoud doet vermoeden.’ Thomas Moore


3. Geluksmomentjes bij je thuis

uq

leg

pit

Hoe graag we ook op vakantie gaan, we vinden het toch weer heerlijk om thuis te komen als we lange tijd op pad zijn geweest. Waar ligt dat eigenlijk aan? Heeft dat te maken met de energie van je eigen huisje, de inrichting, de mensen om je heen (of misschien juist de afwezigheid van mensen), het weerzien met huisdieren of het oude vertrouwde? Je hebt er in ieder geval een plek van gemaakt waar jij je thuis voelt.

De was die lekker ruikt – een geluksmomentje!

Het is niet nodig om geluksmomentjes ver te zoeken. Juist je eigen huis geeft je de vrijheid om kleine geluks­ momentjes te ervaren. Je kunt er namelijk volledig jezelf zijn en je bepaalt je eigen tempo. Besteed de waardevolle tijd in je eigen huis aan­ dachtig, wees dankbaar voor je levensomstandigheden en probeer zo veel mogelijk te genieten van de vrijheid die je hier ervaart. 73


versier je huis Versiering betekent altijd dat er iets te vieren is. Het vertegenwoordigt vrolijkheid en blijheid. Als je een huis ziet waar slingers en ballonnen hangen, dan mag je ervan uitgaan dat de mensen in dat huis in een goede bui zijn. Iedereen kan zien dat er een verjaardag is, dat er een feestje wordt gevierd, dat iemand is geslaagd, dat er een kindje is geboren of dat iemand na lange tijd weer thuis is. Er zijn genoeg redenen te bedenken om iets te vieren. Het is goed dat we dit soort speciale gelegenheden niet zomaar laten voorbijgaan. Alle gelegenheden om iets te kunnen vieren moeten we met beide handen aangrijpen. Met het ophangen van de versiering werk je al toe naar het moment dat je iets gaat vieren. Het geeft plezier en versterkt een gevoel dat al aanwezig is. Het opruimen van de versiering kan er overigens voor zorgen dat je de gebeurtenis nog een keer beleeft. Het roept leuke herinneringen op en laat het bijpas­ sende gevoel weer even naar boven komen.

versier je koelkast Voor mij werkt het ook goed om een fles champagne in de koelkast te leggen. De fles versiert als het ware mijn koelkast. Elke keer dat ik de koelkast open en de fles zie liggen, word ik vrolijk. In gedachten bedenk 74


ik me bij welke gelegenheid ik de fles kan openen. En die gelegenheid kan zich ook plotseling voordoen. Een gebeurtenis die spontaan en onverwachts op mijn pad komt, kan voor mij een reden zijn om de fles open te maken met een stel vrienden of familieleden. Als het quote te lang duurt, maak ik de fles zonder reden open en maak ik er zomaar een feestje van. Het gaat me eigenlijk niet eens om de fles champagne, maar meer om wat die fles voor mij vertegenwoordigt. Probeer een feestje te maken van het leven en grijp geluksmomentjes elke gelegenheid aan om te versieren.

kleurrijke fietSen

tips Je ziet tegenwoordig geregeld versierde fietsen in het verkeer. Een sliert nepbloemen sieren het mandje voor op de fiets of het frame is versierd met geschilderde bloemen. Het straalt een vrolijkheid uit die deze maatschappij goed kan gebruiken.

een inspirerenDe tekst op een beslagen raam achterlaten Het is natuurlijk eenvoudig om een boodschap voor iemand achter te laten als je ergens naartoe gaat. Meest­ al gebruiken we kleine briefjes om te vertellen waar 75


we naartoe zijn en hoe laat we ongeveer terug zijn. Maar er is nog een andere manier waarop je een speciale boodschap voor iemand kunt achterlaten: schrijf met je vinger een lieve boodschap op de beslagen spiegel in de badkamer. Als jij naar je werk bent, kan je partner de boodschap lezen zodra hij of zij onder de douche van­ daan stapt en de spiegel weer beslagen is. Het zal als een welkome verrassing en zeker als een geluksmomentje worden ervaren. Datzelfde kun je ook doen op de beslagen ruit van een keukenraam. Zodra de ruimte warm en vochtig wordt door het koken en het buiten wat kouder is, zal de ruit beslaan en de boodschap leesbaar worden. Deze boodschap hoef je natuurlijk niet alleen voor je partner achter te laten. Je kunt ook een boodschap voor jezelf achterlaten. Schrijf bijvoorbeeld ‘Bekijk het positief’ op het raam. Elke keer dat je het leest, zul je je het belang van positief denken herinneren. In de winter kun je natuurlijk een boodschap voor iemand achterlaten in de bevroren voorruit van de auto. Wees daarbij creatief. Standaard zijn natuurlijk de initi­ alen met een hartje erbij, maar je kunt ook iets schrijven zoals ‘Ik loop warm voor jou’. Of maak een stuk voorruit schoon in de vorm van een hart. Je partner zal zelf de rest moeten doen om veilig te kunnen rijden, maar zal oprecht blij zijn met het gebaar. Mocht je nu geen creatieve tekst kunnen verzinnen, krab dan gewoon al het ijs van de ramen. Daarmee scoor je ongetwijfeld ook punten! 76


uq

leg

pit

Mijn vriendje had laatst een heel lief briefje voor me achtergelaten om te vertellen hoe lief hij me vindt. Hierdoor kreeg ik een grote glimlach op mijn gezicht die er de rest van de dag niet meer af is gegaan. – Ingestuurd door Brenda

afwassen Het lijkt alsof we onszelf buiten werktijd alleen nog maar op passieve manieren willen ontspannen. Zelfs tegen afwassen zien we vaak al op. Maar wat is daar zo vervelend aan? Je wordt er niet moe van en het is geen geestelijk uitputtende bezigheid. We vinden het heerlijk om onder de douche te staan of ontspannen in bad te zitten, maar met een afwasborstel in onze han­ den in het warme water vinden we verre van prettig. Ik had er nooit zo bij stilgestaan, maar zelfs afwassen kan voor mij een geluksmomentje zijn: lekker met mijn handen in het warme afwaswater kliederen. Het geeft voldoening en het aanrecht ziet er weer lekker opge­ ruimd uit als ik klaar ben. Dit geldt overigens ook voor andere huishoudelijke klusjes. Het geeft voldoening om je huis op te ruimen en schoon te maken. Het kan zelfs energie opleveren als je het resultaat ziet. Je kunt zo enthousiast worden dat je steeds weer een nieuw klusje wilt aanpakken. 77


Proef op een nieuwe manier van vreugde, geluk, rust, stilte, dankbaarheid, vertrouwen en intimiteit.

â‚Ź12.50


Mindfulness leert je om aandacht te geven aan het enige moment dat je hebt: het nu-moment.

8


1. Het nu-moment Je kan alleen ‘nu’ gelukkig ziJn Het nu-moment is het enige moment dat je hebt. Meer heb je ook niet nodig, omdat alles wat hier en nu is voldoende is om gelukkig te zijn. Ken je de uitdrukking: happiness is now here or nowhere? Maar misschien herken je dit geluk en de schoonheid die hier en nu beschikbaar zijn helemaal niet. Die kans is groot, zeker als je op de automatische piloot door het leven aan het hollen bent of als je volledig door je gedachten en gevoelens wordt overspoeld. Als we op de automatische piloot leven, zien we vaak alleen het einde van de to do-tunnel waarin we verzeild raken. We geloven stellig dat we ‘eerst’ ons to do-lijstje moeten afwerken en dat we ‘daarna’ gelukkig zullen zijn. Maar wat merk je aan dit to do-lijstje? Het vult zichzelf telkens aan! En daarom blijven we het nu-moment missen. Jammer, want we kunnen alleen nú gelukkig zijn!

9


In het voorjaar de bloemen, in de zomer een verfrissend windje, in de herfst de maan, in de winter de sneeuw… Wat heb je nog meer nodig? Elk uur is een uur van vreugde. tJ´an WiJsheid


Van moment tot moment Je kan van moment tot moment aandacht geven aan je dag. Ook – vooral! – tijdens een drukke dag. Ook een drukke dag is een dag van je leven, een dag die vraagt om liefde en schoonheid.

Tips voor een drukke dag • Bemerk, terwijl je in de auto zit en je een weg baant door het drukke verkeer, de stille elegantie van de bomen langs de weg, de open rust van de hemel. Adem rustig. • Merk de verfrissing van je geest en lichaam als je een korte wandeling maakt. Voel de verademing in de drukte van je dag, de frisse bries door je haren, de warmte van de zon op je huid, de zachte streling van de regen. Laat het een uitnodiging zijn voor een glimlach! • Als je even naar buiten kijkt en de sneeuw dwarrelt uit de hemel, kijk dan met verwondering naar het prachtige tapijt dat zich vormt. Laat het je hart raken. En adem!

ReflectIe Hoe ervaar je je dag? Heb je aandacht voor de geschenken die je tijdens de dag ontvangt? 19


Hoe je moet glimlachen? Hm‌ De basis is simpel: breng je mondhoeken een millimeter naar boven!


MedItatIe: GlIMlacH Sluit je ogen en voel je adem die je lichaam binnenkomt en weer verlaat. Laat nu een mooie glimlach verschijnen in je verbeelding. Het kan een glimlach zijn die je gisteren of jaren geleden ontving, van iemand die je kent of niet kent. Kan je die warme glimlach werkelijk ontvangen? Voel je de verzachting die deze glimlach op je gezicht tovert? Adem die zachte glimlach in. Glimlach ook naar je hart, een glimlach op je gezicht is een lied voor je hart. Glimlacht je hart terug naar jou? Laat je hart verwarmen met die glimlach. Stel je voor dat je met die glimlach door je leven gaat. Door het verkeer, in de stad, op je werk, thuis‌ Aan wie wil je deze warme glimlach schenken? Hoe is het om die glimlach te schenken aan iedereen die op je pad komt? Open je ogen en schenk je glimlach aan de wereld.

25


slapen Tijdens stressvolle periodes kan inslapen lastig zijn. Je gedachten blijven immers aan de gang, waardoor je niet tot rust komt. Er ontstaat slaapgebrek, dat weer een nieuwe vorm van stress met zich mee kan brengen. Soms word je prikkelbaar of zelfs somber. Het be誰nvloedt je werk, je vriendschappen en je zelfvertrouwen. Gun jezelf dus voldoende en gezonde rust.

58


een paar Tips om beTer Te slapen • Maak het niet te druk voor jezelf. Dat geeft stress, waardoor je soms moeilijker kan slapen. Weet waartegen je ‘nee’ wil zeggen. • Beoefen dagelijks mindfulnessmeditatie en de bodyscan. Dit brengt je stresssysteem weer in evenwicht, waardoor je slaap minder verstoord zal zijn. • Als je wil, doe een dutje van 20 minuten na het eten, zeker als je in de hoogste versnelling staat. Het brengt je stresssysteem tot rust, waardoor je ’s nachts beter zal kunnen slapen. Een kort dutje zorgt ook dat je na de middag beter presteert. • Maak zo’n middagdutje ook niet langer dan 20 minuten. Anders beland je in een diepere slaap, waardoor je ritme opnieuw verstoord wordt. • Ga alleen maar slapen als je lichaam aangeeft dat je moe wordt, niet als je hoofd vertelt dat het nu wel of nog geen slaaptijd is. Dit kan betekenen dat je vroeger gaat slapen. Zo vermijd je dat je stressreactie wordt geactiveerd door het wakker blijven. • Als je langer dan een halfuur wakker in bed ligt, sta dan op. Als je blijft woelen, wordt je bed algauw een plek van frustratie. Doe iets wat je ontspant, zoals een boek lezen of de stapmeditatie. Als je je weer slaperig voelt, ga dan terug naar bed.

59


Met dankbaarheid zal je merken dat de kleine dingen groot worden.


de golVen Van het leVen Er zullen af en toe moeilijke tijden zijn, want het leven is niet altijd gemakkelijk. Soms zien we dan de mooie dingen niet meer. De kunst is om de mooie dingen van het leven te blijven zien, ook in moeilijke tijden. Want ook al lijkt het leven niet altijd eerlijk, het is wel altijd mooi. Dankbaarheid helpt je om te zien wat mooi is.

Tip: de Tienvingeroefening Waar kan je dankbaar voor zijn? Noem tien dingen op van de afgelopen dag waarvoor je dankbaar bent, elke avond weer. Neem er één per vinger; ik noem het de ‘tienvingeroefening’. Begin elke zin met de woorden: ‘Ik ben dankbaar voor…’. Doe dit nu. Waar ben je dankbaar voor? Voor een glimlach, voor de pauze die je jezelf vandaag hebt geschonken, voor het lekkere eten? Vind je het moeilijk? Dan is dit zeker iets voor jou! Doe het minstens een week lang elke avond, en begin nu! Of doe de oefening iedere ochtend en merk hoe jij je dag positiever kan starten.

101


koffie Koffie is de meest geliefde drank op de werkplek. Het lijkt soms wel alsof we niet kunnen werken als er geen koffie is! Als jij je collega’s koffie geeft, zullen ze jou automa­ tisch gaan associëren met de reden dat ze hun werk kunnen doen. Dat lijkt overdreven, maar écht: ze zul­ len je enorm dankbaar zijn. Doe het alleen als je zeker weet dat ze aandacht hebben voor de koffie. Maak hen bewust van dat heerlijke kopje koffie op hun bureau en geniet samen even bewust van die eerste slok. Het heeft geen zin om koffie neer te zetten als je collega net een belangrijk gesprek aan de telefoon voert. Maak er ook geen gewoonte van om je collega’s van koffie te voorzien. De impact zal afnemen en door het verwachtingspatroon dat ontstaat, zullen je collega’s het je niet in dank afnemen als je opeens geen koffie meer voor hen gaat halen.

samen lunchen Je kunt je boterhammetjes natuurlijk gewoon achter je computer opeten. Veel leuker is het om tijdens de lunchpauze samen te eten. Maak er een ontspannen moment van waarbij je tijd maakt voor elkaar en het eten. Je kunt wekelijks wat geld bij elkaar leggen om boodschappen mee te doen en een kwartier voor het 132


begin van de pauze bereiden twee mensen de lunch voor, voor de rest van de afdeling. Eitjes koken, tafel dekken, thee en koffie zetten, broodbeleg uit de koel­ kast halen, tomaatjes snijden. De lunch kan op deze manier echt een moment worden om naar uit te kijken. Probeer een tafel te maken waar zoveel mogelijk mensen aan kunnen zitten. Creëer een ongedwongen groepsgevoel. Je kunt er ook voor kiezen om dit alleen bij speciale gelegenheden te doen. Tussendoor wordt er wel geza­ menlijk gegeten, maar neemt iedereen zijn eigen eten mee. Dit scheelt voorbereidingstijd. Natuurlijk trakteer je met je verjaardag, maar je quote collega’s zullen het vast niet erg vinden als je zomaar ineens spontaan trakteert op lekkere worstenbroodjes van de bakker. Het kan ook goedkoper door op ieder bureau een kleine traktatie te zetten, zoals een bakje paaseitjes. Laat zien dat je het beste voor hebt met je collega’s. geluksmomentjes

Schep geen verWachtingSpatroon

tips Maak er geen gewoonte van om je collega’s van koffie te voorzien.

133


Zin om intenser te genieten?

U vindt deze boeken bij

Standaard Boekhandel

Standaard Boekhandel - logo PANTONE-kleuren

Lannoo Feel Good Academie Mindfulness  

Lannoo Feel Good Academie Mindfulness