esquema de les oracions subordinades

Page 1

Tipus Completives

d'Infinitiu

Interrogatives

de Relatiu

de Subjecte

Convé que llegiu les instruccions

Convé llegir les instruccions

----------------

Qui paga mana

de CD

Sé que tu te’n sortiràs

Sé cantar òpera

Sé què vas dir l’altre dia

He vist el que duies

d’Atribut

La veritat és que no tinc gana

El fet és trobar la veritat

----------------

Aquella casa és la que m’agrada més

de CRV

No t’oblidis que has de trucar

No t’oblidis de trucar-me

----------------

S’oblida de qui el va ajudar tant

de CN

La notícia que vindria ens alegrà

La notícia de fer el treball ens amoïnà

---------------

He vist el rastres de qui va passar ahir per aquí

de C. Adj.

Estem contents que hagis vingut

Estem contents de fer aquesta feina

---------------

Estem cansats de qui ens pren l’esmorzar cada dia

de C. Adv.

Estic en contra que fem aquesta tasca

Estic en contra de fer aquesta tasca

--------------

Marxen lluny de qui els molesta

Classes

O r a c i o n s S u b o r d i n a d e s

S u b s t a n t i v e s

Adjectives A d v e r b i a l s

Explicatives Especificatives

Els nois, que dormen des de les vuit del vespre, demà aniran al zoo Els nois que dormen des de les vuit del vespre demà aniran al zoo

de lloc

Vàrem anar on en Lluís va trobar el gos abandonat

Deixa algun indici arreu on passis

de temps

Anirem al cinema quan la Mariona s’acabi les postres

Tots estàvem molt cansats en tornar de l’excursió

de manera

Fes com vulguis

Fent i desfent aprèn l’aprenent

causals

No vinguis perquè no ens hi trobaràs

L’acabarem nosaltres ja que tu no pots fer-ho

condicionals

Si pots venir ara no triguis més

Tret que tu no portis el cotxe, no el durà ningú

consecutives

Estàvem tan cansats que no vam poder ni sopar!

Penso, doncs existeixo

concessives

Ella vindrà encara que es trobi malalta

Malgrat que tot rutlli malament, tirarem endavant

comparatives

Aquesta carretera és més / menys ampla que l’anterior

Aquesta és tan ampla com l’anterior

final

Hem vingut perquè ens revisi les bicicletes

Hem vingut a fi que ens revisi les bicicletes