__MAIN_TEXT__

Page 1

CASTELEINserveert

stelein 25 jaar a C n a J f ij r d e b ve - Service Jubileumuitga

Het Nieuwe Melken

Melkstal via Marktplaats

Automatisch voeren

Yoghurt van schapenmelk

‘Wat melkt dit licht!’

Finse primeur in Minnertsga

Sjoerd Miedema, de Willy Wortel van Raerd Oud-president ABN AMRO melkt schapen

laar p m e arex a w e B


3

25 jaar servicebedrijf JAN CASTELEIN

Service

Een kwart eeuw geleden besloot ik een eigen servicebedrijf te beginnen. Een grote uitdaging. Ik vroeg mij af: waar liggen mijn kansen, waar ben ik goed in, waar ben ik niet goed in en hoe ga ik het faciliteren en financieren. Kortom, veel vragen die beantwoord moesten worden. Nu staat de rundveehouderij voor dezelfde vragen. Melkveehouders vragen zich af: hoe wil en kan ik verder. Een cruciaal punt daarbij, wat eigenlijk niet vaak besproken wordt maar wat wel degelijk het verschil maakt, is service. Service is namelijk veel meer dan alleen die reparatie aan de melkinstallatie bij een storing. Bij service hoort onder andere: • Advies geven bij stalindeling • Advies geven over het kunnen besparen op energiekosten • Het bespreken van onderhoudskosten • Objectief advies geven over verschillende materialen. Kortom, allerlei zaken waar adviesbureaus geld voor vragen. Bij ons is dat gewoon service van de zaak. De sleutel voor uw succes als melkveehouder. Vanaf de start, 25 jaar geleden tot nu, denken wij daarbij altijd in mogelijkheden. Of dat nu vorm krijgt door ons eigen Nieuwe Melken-concept of op een geheel andere wijze. Voor elke vraag rondom melktechniek en stallenbouw vinden wij een oplossing. In dit magazine leest u over ons, maar vooral over ondernemers die elk hun eigen mogelijkheden aangrepen. Ik wens u veel inspiratie en leesplezier.

in Jan Castele

COLOFON Deze uitgave is gemaakt in opdracht van Servicebedrijf Jan Castelein bv. te Scharnegoutum ter ere van het 25-jarig jubileum. www.jancastelein.nl Telefoon: 0515 425042 Uitgever: Persbureau Langs de Melkweg in Sneek. Adres uitgever: Persbureau Langs de Melkweg, Postbus 217, 8600 AE Sneek. Telefoon: 0515-429876. E-mail: redactie@langsdemelkweg.nl Redactie: Sjoerd Hofstee en Jelle Feenstra Fotografie: Persbureau Langs de Melkweg, Niels de Vries, SAC, Arntjen en Robert Posthumus Vormgeving: Himst-Design Sneek, Eric van der Himst Druk: Van der Eems, Easterein/ Heerenveen/Bolsward Verspreiding: Dit magazine werd door Sandd verspreid onder melkveehouders in Friesland.

Overname van artikelen is alleen toegestaan na toestemming van de redactie. Hoewel aan de samenstelling van de inhoud de meeste zorg is besteed, kan de redactie geen aansprakelijkheid aanvaarden voor mogelijke onjuistheden of onvolledigheden. Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van (de inhoud van) deze uitgave worden nadrukkelijk voorbehouden. Deze rechten behoren bij Persbureau Langs de Melkweg c.q de betreffende fotograaf. Artikelen uit deze uitgave mogen uitsluitend verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt na schriftelijke toestemming van Persbureau Langs de Melkweg.

INHOUD 4/5

25 jaar meedenken met de boer

7

‘Wat melkt dit licht!’

9

Vooruit met de geit

10/11 Finse voerrobot draait in Minnertsga 13 ‘Belang van agrarische sector is groot’ & Flexibele arbeid hoort erbij 14/15 Het hele huis warm op koeienmelk 16/17 ‘Blij dat we in de melkveehouderij actief zijn’ 21

Het is de liefde voor muziek

23

Melkstal via marktplaats

25 27

‘Boer moet water uit drinkbak willen drinken’ ‘Machtig mooi dat onze vinding navolging krijgt’ & ‘Alles via één partij: ideaal’ 28/29 Het nuchtere kapitaal van Servicebedrijf Jan Castelein 30

Friese schapenmelkyoghurt verovert Nederland


4

CASTELEIN serveert

Een kwart eeuw mee Jan Castelein startte precies 25 jaar geleden zijn servicebedrijf op de boerderij van z’n vader. Na een voorzichtige start in reparaties van melkinstallaties bouwt het bedrijf nu complete stalconcepten op vele plaatsen. Al die tijd werkt Jan vanuit hetzelfde motto: ‘Ik wil meedenken met de boer.’

Jan en Rinske Castelein voor hun crew in de melkstal van maatschap Dikkerboom-Lemstra-Terpstra net voor oplevering.

W

ie tegenwoordig als melkveehouder bij servicebedrijf Jan Castelein in Scharnegoutum aanklopt, kan te kust en te keur. Melkinstallaties, mestschuiven, ventilatiesystemen, voersilo’s, waterbakken, voerhekken en eigenlijk alle andere zaken die bij de bouw of verbouw van een melkveestal komen kijken, kunnen worden geleverd en geïnstalleerd. Jan houdt niet van ‘nee’ verkopen, dus kijkt hij altijd hoe aan de wens van de klant kan worden voldaan. Dat was 25 jaar geleden ook al zo, maar toch was de situatie toen echt anders. ‘Ik schreef mij op 1 april 1991 in bij de KvK’, vertelt Jan. ‘In 1989 had ik school achter mij gelaten en kon ik, na een stageperiode, bij de DEM in Akkrum aan de slag. Vandaaruit kwam ik bij een zuster-

organisatie van de DEM terecht: Melktechniek Emmeloord. Bij een bezuinigingsronde twee jaar later moest ik als jongste zonder gezin het veld ruimen. Een beslissing die ik wel kon begrijpen en het bood een mooie kans: voor mijzelf beginnen.’ Jan was toen 24 en kocht een bus met aanhanger en een zeecontainer als magazijn. Kort daarop bouwde zijn vader een nieuwe loods bij het melkveebedrijf achter Irnsum. Daarvan huurde Jan een klein gedeelte. Zo ging hij van start.

Bakfiets

De bus was al een vooruitgang met hoe hij eerder in de melktechniek werkzaam was. Als veertienjarige trok hij namelijk al op een bakfiets bij boeren langs om reparatiewerk te verzorgen. Ook was hij veel bij zijn buurman Frans Krips,

die melkvee hield maar net als Jan gek was van techniek. ‘Mijn vader hield niet van techniek, maar ik des te meer. Ik was de derde jongen in het gezin dus boer worden zat er niet in, ook daarom zocht ik al snel wat anders’, vertelt Jan. ‘Dat was een mooie tijd, maar allemaal naast school. Ik heb eerst gelukkig nog wel opleidingen gevolgd. Na de mavo en de mts volgde ik een opleiding als monteur motorwerktuigen. Later heb ik onder andere op de praktijkschool in Ede vervolgopleidingen gevolgd.’

Terug naar de start in 1991. Die was voortvarend. Jan hanteerde de strategie ‘alles aanpakken en de kosten laag houden’. Dat werkte. Vanuit zijn ervaring bij de DEM had hij al wat contacten opgedaan en hij was niet benauwd om op melkveehouders af te stappen en z’n diensten aan te bieden. ‘De eerste melkmachinereparatie die ik deed was met het merk NU-Pulse dat via Meko uit Nieuw-Zeeland kwam. Het was een systeem met de pulsator op de melkklauw.’ Twee jaar na de start van zijn

Het begin op Abbenwier met auto en aanhanger.


25 jaar servicebedrijf JAN CASTELEIN

denken met de boer eigen servicebedrijf kwam Jan via een toevalligheid in contact met SAC. ‘Zij zochten dealers in het Noorden. Het merk was hier relatief onbekend, maar ik had er vertrouwen in. Het klikte meteen. Op die mensen kon en kun je bouwen’, vertelt Jan. ‘Eerst hielp ik louter mee met reparaties, maar al snel kon ik zelf een klant aanbrengen. Dat was Yme Jan Buitenveld in Poppenwier. Daar hebben we een nieuwe melkstal geïnstalleerd van SAC en de reacties waren goed. Zo kreeg ook mijn bedrijf een boost.’ In 1994 nam Jan via het uitzendbureau z’n eerste personeelslid aan. Inmiddels rijden er acht busjes van het servicebedrijf rond en werken er tien mensen. In 1997 verliet Jan de loods op het bedrijf van z’n vader en vertrok naar Scharnegoutum. ‘De bouwgrond was niet te duur, het ligt centraal en hier mocht ik een huis bij de zaak bouwen.’ Dat laatste gaf de doorslag. In 2000 kwam dat huis er ook. In 2007 werd de loods uitgebreid en drie jaar geleden is de huidige bedrijfskantine verbouwd en vergroot. ‘Als we komend jaar de erfver-

harding vernieuwen, ben ik helemaal up to date’, lacht Jan.

Platte organisatie

De rol van Jan zelf is in de kwart eeuw dat het bedrijf bestaat natuurlijk veranderd. ‘Maar minder dan je zou denken’, zegt Jan zelf. ‘Ik draai zelf nog storingsdienst. Bedrijfsleider Jan Wartena kan mij geheel vervangen, zoals anderen hier elkaar ook op kunnen vangen. Er zit veel continuïteit ingebakken in dit bedrijf, dat geeft mij rust.’ Over zijn personeel is Jan dan ook erg tevreden. ‘Zij zijn mijn grootste kapitaal. We hebben gelukkig weinig verloop, ook omdat de sfeer goed is. Daar hecht ik ook erg aan. Ook stagelopers hebben we met regelmaat en dat verloopt eigenlijk altijd naar wederzijdse tevredenheid. Daar ben ik blij om, want die groep vormt het aanbod van verse krachten in de toekomst.’ Over die toekomst is Jan hoopvol en vol vertrouwen. ‘Er is de laatste jaren veel ver-

anderd in de melktechniek. De capaciteit is enorm verhoogd en de automatisering zet in rap tempo door. Dat betekent onder andere dat een melkveehouder nu veel meer kan doen met minder fysieke belasting dan 25 jaar geleden.’ Jan verwacht dat die trend doorzet, net als de schaalvergroting. ‘Ik denk dat we meer grote bedrijven met meerdere vennoten krijgen in de melkveehouderij. Daarbij wordt energie volgens mij een actueel thema. Dat is ook gerelateerd aan het imago van een sector die meerwaarde creëert. Iets waar we met elkaar aan moeten blijven werken.’ Het werkgebied van Servicebedrijf Jan Castelein blijft vooral Friesland, maar met het ‘Nieuwe Melken’ (zie kader) komt ook het buitenland meer in beeld. ‘Je kunt wel wat trends en verwachtingen aangeven, maar de verscheidenheid tussen melkveehouders blijft’, stelt Jan. ‘En dat is ook een

5

groot goed. Zeker voor ons. Wij houden van meedenken met de boer en het bieden van maatwerk. Ook de komende 25 jaar.’

Het Nieuwe Melken Samen met melkveehouder Broer Roorda (zie pagina 27) ontwikkelde Jan vijf jaar geleden een half-automatisch melksysteem. Het systeem waarbij een melkklauw overbodig wordt, scheelt tijd en is een belangrijke vooruitgang in ergonomie. De melker wordt veel minder belast. Inmiddels heeft Jan de derde melkstal volgens dit systeem gerealiseerd en daar blijft het niet bij. Vanuit binnen- en buitenland is veel interesse voor het systeem. Zo wil een Friese emigrant in Polen dit systeem in een 60-stands draaimelkstal realiseren. Dit project wordt waarschijnlijk komend jaar opgeleverd. Lees, hoor en zie meer over het Nieuwe Melken via de website www.jancastelein.nl

Jan Castelein op de bakfiets waarmee het allemaal begon. ‘Maatwerk leveren, daar gaat het om.’


Moderne staltechniek – Ontwikkeld met agrariërs wereldwijd!

Arntjen ISO-lichtnok M4 ® (DBGM)

• Effectievere lichtinval door de nok dan van de stalzijden • Snelle afvoer van waterdamp, kiemen, CO2 en overige schadelijke gassen (nokopening tot 80 cm) • Stevige aluminium onderconstructie: 3-voudige testbelasting, statica (optioneel) • Geen condensvorming onder de nok door 10/16 mm dikke ISO-lichtplaten • Windgeleidingsplaten met borstelstrips – perfecte dakaansluiting • Arntjen ISO-lichtnok M4 in Noord-Amerika, Europa en Azië (Rusland)

Arntjen Germany

Arntjen Fresh Air Fan ø 3 - 7 m • Constante, verse luchtstroom! (zomer en winter) • Mens en dier voelen zich meer op hun gemak • Meer capaciteit – verbeterde gezondheid • Geen hittestress! (vooral in de wachtruimte) • Drogere klauwen (drogere loopwegen en ligvlakken) • Minder schadelijke gassen en stofhoudende lucht • Minder of geen vliegen en vogels in de stal • Zeer stille “werking” van de ventilatoren (zonder drijfwerk, met magneetmotor) • Slechts 15% stroom naar axiale ventilatoren (ideale kracht-prestatieverhouding)

www.arntjen.com • info@arntjen.com re n de lle Anode m

Contactpersoon BeNeLux: Julius H. Kramer +31(0)6-52 86 83 88 julius.kramer@arntjen.com

Arntjen-LED-Light ® • Bij een goede verlichting van de stal voelen zich de koeien meer op hun gemak, zijn gezonder en presteren beter • De lichtbesturing (2) met 16 uur daglicht in plaats van 13,5 uur betekent een vergroting van de voeropname tot ca. 6 % en meer melkproductie (tot 16 %) (1) • Kortere tussenkalftijden b.v. van 416 naar 396 dagen = kostenvoordeel van ca. 120 €/koe • Triplex 315 watt, Duplex 210 watt, Simplex 105 watt • De levensduur van deze ledlamp gaat tot 100.000 uur. • Tot 70 % stroom- en onderhoudskosten besparen • Met de stroombesparing kunt u de leasetermijn betalen (1) Bron: Dr. Ugar Kalagal, Hannover (2) ARNTJEN-LED-Control-Box

Leveringsprogramma: Arntjen Curtain Arntjen-poorten Arntjen LED-licht Arntjen lichtnokken Arntjen grote ventilatoren

Arntjen Curtain Dual WK 400

• Voor grote stalopeningen tot 4 m hoogte en tot 100 m lengte • Met centrale oprolas • Met stabiele klimaandrijving • Met automatische modus: Openen van boven en naar onder oprollen. • Met handmatige aansturing: Van onderaf openen; Van bovenaf openen, Het resterende oppervlak kan als nuancering worden gebruikt. Hierbij kunnen hoogte en oppervlak steeds worden aangepast; Van onderaf openen en gordijn boven “parkeren” • Afbeeldingen / video’s van Arntjen Curtain op www.arntjen.com

Ligboxmatten !

uw

ie

N

Arntjen-drinkbakken koeborstels Arntjen-stalinrichting Mestmixers Pompen en mestafvoer

Duitsland • Polen • Rusland • Canada

嘀漀漀爀 氀攀瘀攀爀椀渀最 攀渀 瀀氀愀愀琀猀椀渀最 瘀愀渀㨀 匀琀愀爀爀攀ⴀ瘀椀樀稀攀氀猀Ⰰ 匀瀀椀爀愀愀氀瘀椀樀稀攀氀猀 攀渀 倀漀氀礀攀猀琀攀爀 猀椀氀漀ᤠ猀 吀攀氀⸀㨀  㔀㄀㈀ⴀ㌀㘀   ㄀


25 jaar servicebedrijf JAN CASTELEIN

‘Wat melkt dit licht!’ De derde uitvoering van de melkstal zonder melkklauwen werd eind maart in gebruik genomen. Dit gebeurde bij de maatschap Dikkerboom-Lemstra-Terpstra in Scharnegoutum. ‘Ik geloofde er eerst niet in, maar na een keer mee melken was ik meteen om’, vertelt Pyter Terpstra.

W

ie uit noordelijke richting het dorp Scharnegoutum passeert, ziet aan de rechterhand het melkveebedrijf liggen van Ale Dikkerboom (62), Jos Lemstra (59) en Pyter Terpstra (42). Vanaf de weg is amper iets zichtbaar van de grote veranderingen die hier recent plaatsvonden. Zo werd de stal uitgebreid met meer koeplaatsen, strohokken en een nieuwe melkstal. Dit echter in een stijl dat de oude en nieuwe bouw, ook voor het oog, soepel in elkaar overvloeien. Naast de verandering aan en in de gebouwen, vond nog een verschuiving plaats. In 2012 kwam Pyter Terpstra namelijk bij Ale en Jos in de maatschap. Terpstra was al jaren actief tussen de boeren via onder andere de fouragehandel, maar zijn grootste wens bleef om zelf een melkveebedrijf te runnen. Het

Melken zonder melkklauw.

7

Van links naar rechts: Jos Lemstra, Ale Dikkerboom, Pyter Terpstra en Tineke van der Schaaf hebben alle vertrouwen in het Nieuwe Melken.

echtpaar Dikkerboom-Lemstra kende geen opvolger en besloot daarop hem een kans te bieden. ‘Toen Pyter erbij kwam, begonnen we na te denken hoe door te ontwikkelen’, vertelt Jos. Gaandeweg groeide het idee om uit te breiden van 70 naar 130 koeien. Daarop volgde een uitbreiding van de stal. Dat was bouwtechnisch uitdagend, maar qua concept snel uitgedacht. Dat gold niet voor de melkstal. Duidelijk was wel dat de 2 x 4 visgraat melkstal steeds ontoereikender werd qua capaciteit, waarop de zoektocht naar vervanging startte.

Het Nieuwe Melken

‘We spraken over een nieuwe melkstal ook met Jan Castelein’, vertelt Terpstra. ‘Hij wees ons op het concept van het Nieuwe Melken waarbij melkklauwen passé zijn en bekers in de vloer verdwijnen. Ik geloofde er niet in, dacht dat het een strontbende zou worden. Toch brachten we een bezoekje aan melkvee-

houder Marinus in Bornwird die met dit systeem in een zij-aan-zij melkstal werkt. Doel was om daar de pipe-feeders en het frame te bekijken. Maar toen mijn vriendin Tineke (39) en ik zagen hoe makkelijk en licht het melken ging, waren we meteen verkocht.’ Ale en Jos gingen vervolgens ook kijken en trokken dezelfde conclusie: dit systeem wilden zij ook. ‘De bekers hangen rechter onder de koe, de melkklauwen hangen niet meer hinderlijk in de weg en het melkt heel licht’, somt Jos de belangrijkste voordelen op. Na de keuze voor het type melkstal, werd begonnen met het graven van de put en kelder. ‘Dat was de grootste uitdaging’, vertelt Terpstra. ‘Het geheel moet voldoende draagkracht hebben én alles moet kaarsrecht liggen en blijven liggen. Dat is altijd van belang, maar nu de bekers in de vloer verdwijnen essentieel.’ Alles werd berekend en nagemeten en na lang puzzelen kwamen ze eruit. Ondertussen molken ze in een noodstal op het voerpad. ‘Blij dat dat voorbij is’, zegt Dikkerboom. ‘Het kostte elk melkmaal meer dan drie uren en we werkten dan met drie personen. Straks

kan één persoon melken en een ander helpt met het bijbehorende werk.’ Vooreerst gaan er een kleine honderd koeien door de nieuwe melkstal. Die passen ook precies in de wachtruimte. In totaal biedt de stal ruimte voor 130 koeien. ‘Groeien komt wellicht nog wel, nu is dat even wat lastiger’, zegt Terpstra.

Open kelder

Opvallend is ook de open kelder onder de melkput. Alle slangen en bekers die in de vloer verdwijnen, blijven zichtbaar. ‘Mensen verbazen zich erover en denken dat het dicht moet’, vertelt Dikkerboom. ‘Wij proberen het echter zo. Het kan altijd nog dicht. Zo kun je direct vanuit de melkput een slang vervangen, mocht die bijvoorbeeld eens losschieten.’ Bang voor kinderziektes zijn ze ook niet, ondanks dat zij pas het derde bedrijf zijn die met dit systeem werkt. ‘De dealer zit dichtbij’, lacht Lemstra, om daar serieus aan toe te voegen: ‘Spannend is het zeer zeker, maar door de kundigheid van Servicebedrijf Castelein zijn wij vol vertrouwen.’ Een open dag volgt, houd de website www.jancastelein.nl in de gaten.


HayeBethlehem

 

www.hayebethlehem.nl

De complete winkel voor stad en land

Wij zijn totaal leverancier voor de moderne boer en specialist in mineralen, (onthardings)zouten en stalstrooisels. zie ook onze webwinkel



Grindweg 143, 8471 EJ Wolvega telefoon (0561) 617 669

JozTech mestrobots, Moov voeraanschuifrobots, mestschuiven en rondgaande kettingen Verkoop – reparatie – service

____________________

Spikerboor 3 8491 PB Akkrum 0566-652606 info@demakkrum.nl Verkoop: S. Leenstra 06-17335050 www.demakkrum.nl


25 jaar servicebedrijf JAN CASTELEIN

‘Vooruit met de geit’

9

Wilbert Boersma kocht als achtjarige zijn eerste geit. Afgelopen december verhuisde hij van Echten naar Jutrijp om op te schalen van 400 naar 800 geiten. Met een nieuwe stek, meer ruimte en een verbouwde melkstal maakt de selfmade-geitenboer een nieuwe stap vooruit.

Wilbert Boersma tussen de geiten en zijn vaste medewerksters Nynke (links) en Henderika.

T

oen de gemeente Sneek bijna veertig jaar geleden de eerste grond nabij IJsbrechtum kocht voor de latere aanleg van een rondweg, kreeg de burgemeester een brief van Wilbert Boersma. De toen tienjarige jongen vroeg om toestemming het land te huren zolang de gemeente het nog niet gebruikte. Ambtenaren hadden eerder het verzoek geweigerd, maar de burgervader gaf toestemming. Zo startte de inmiddels 48-jarige eigenhandig zijn geitenbedrijf. Hij bouwde dat bedrijfje gedurende zijn middelbare schooltijd en daarna gestaag uit. Hij verhuisde naar Echten waar hij 21 jaar lang het geitenmelkbedrijf in maatschap met Jolanda Postma verder uitbouwde. Op die plek werd de ruimte te beperkt en verouderden de gebouwen, maar voor nieuwbouw kregen ze geen vergunning. Daarop ging Boersma op zoektocht. Dit resulteerde in de koop van een stek met twee stallen en een woonhuis nabij Jutrijp. In december 2015 streken zijn geiten neer op de nieuwe plek. Medio januari startte de lammertijd, die nu grotendeels voorbij is. Om het reguliere werk, de lammeren en de

verhuizing te kunnen behappen, huurt Boersma personeel in. Vier dames werken op het geitenbedrijf. Tessa en Hester werken nu het druk is bij de lammeren, Henderika en Nynke zijn beide vast voor 20 uren per week in dienst. ‘Ik wil naast de geiten ook graag andere werkzaamheden doen,’ vertelt Boersma. ‘Tot vorig jaar werkte ik daarom ook parttime bij een mechanisatiebedrijf en als broeder op een ziekenauto in een speciaal sigma-team. Door het personeel kan dat.’

Opschalen

Inmiddels is Boersma wel fulltime geitenboer omdat de verhuizing en opschaling veel extra werk met zich meebren-

gen. Er lopen nu bijna 500 geiten in Jutrijp. Doel is door te groeien naar 800. De ondernemer hoopt die groei met eigen aanwas te realiseren, al lukt dat waarschijnlijk niet helemaal. ‘Ik wil de extra ruimte en capaciteit in de stal en melkstal zo snel mogelijk volledig benutten. De geitenmelk wordt met 84 cent momenteel goed betaald, maar wij weten dat er ook weer mindere tijden komen. Daarom kies ik voor snelle groei, maar niet voor fors investeren.’ Met ‘niet fors investeren’ doelt Boersma onder andere op de melkstal. Hij monteerde vooreerst de dertig oude melkklauwen uit Echten in de verbouwde melkstal. Er is plaats voor vijftig standen, de

Wilbert Boersma toont de verbouwde melkstal met een compleet nieuw frame en rapid-exit systeem.

uitbreiding in melkklauwen volgt binnenkort. ‘Ik werk al 37 jaar met SAC melkleidingen. Waarschijnlijk koop ik binnenkort ook nieuwe melkklauwen van dit merk. Nu werk ik met Pe-Da. Die zijn ook erg goed en iets breder, maar de klauwen van SAC zijn minder kwetsbaar.’ De melkstal knapte Boersma verder grondig op. De vloer werd opgehoogd en er kwam een nieuwe rapid-exit van het merk SAC in, geproduceerd door Van Dinther en geleverd en erin gemonteerd door Jan Castelein. SAC heeft met Henk Nagelhout ook een specialist voor geitenhouderij in dienst. ‘De rapid-exit vroeg wel een plus van € 10.000 op de investering, maar ik geloof dat het snellere wisselen echt veel voordeel biedt.’

Vloerverwarming

Bij het aanpassen van de vloer en de put liet de geitenhouder vloerverwarming aanleggen. ‘Daarmee benutten we straks de warmte die bij het melkkoelen vrijkomt. Wij blijven in de put als melker warmer, maar vooral ook voor de geiten en het schoonhouden van de vloeren geeft het voordelen.’


10

CASTELEIN serveert

Finse voerrobot met transportbanden draait in Minnertsga Melkveehouder Wietze Schuiling (37) uit Minnertsga wil efficiënter voeren en minder afhankelijk worden van arbeid. Hij is de eerste veehouder in Nederland die werkt met een Fins voersysteem: automatisch voeren met transportbanden.

J

e kunt processen nog zo automatiseren, het instellen ervan blijft mensenwerk. Dat ervoer melkveehouder Wietze Schuiling uit Minnertsga. Op de nieuwe Pellon-voerrobot van SAC had hij een tijdelijke instelling op 165 koeien niet teruggezet, waardoor 185 melkkoeien een aantal dagen te weinig voer kregen. Hij zocht tevergeefs naar oorzaken, totdat hij op een nacht badend in het zweet wakker werd uit een nachtmerrie: de productie van zijn koeien was gezakt naar 2 liter melk. Daarna was hij zo scherp dat het kwartje snel viel. Nu kan de melkveehouder er

1: Klaar om te voeren.

2: Tot op tienden nauwkeurig berekent de robot het rantsoen.

wel om lachen. Vrolijk leidt hij ons rond door de nieuwe stal met automatisch voersysteem, een totale investering van een miljoen euro. Blikvanger is de voerkeuken met nu drie en de mogelijkheid tot vier voerbunkers met stationair mixer en transportbanden. Transportbanden? Ja dus. Geen voerbak aan een rail of een zelfrijdende robot die de koeien voert, maar transportbanden boven het voerpad, waarbij een schuiver het voer voor de koeien brengt. ‘Het voeren heeft wel wat weg van sneeuwschuiven’, zegt Schuiling. De transportband brengt het voer niet alleen bij de koeien, maar ook bij het jongvee en de droge koeien in de oude ligboxenstal uit 1972. Het totale automatische voersysteem kostte inclusief aanleg en ijzerwerk € 250.000 exclusief btw. Schuiling motiveert zijn keuze voor een systeem met transportband: ‘De nieuwe stal is tegen de oude aangebouwd. Ik wilde in beide stallen volledig automatisch kunnen voeren. Logistiek was dat bij een systeem met transportbanden een stuk gemakkelijker te realiseren dan bij een railsysteem met

3: De kuil gaat in de mixer……


11

25 jaar servicebedrijf JAN CASTELEIN

feedcar. Daarom ben ik terecht gekomen bij SAC. Het is een van de weinige fabrikanten die automatisch voeren ook met transportbanden aanbiedt. Voor onze bedrijfssituatie is dat het ideale systeem. Bij ons loopt de band zelfs door de melkstal, je hoeft er niet om heen en dat bespaart veel ruimte.’

Arbeidsverlichting

De afgelopen zes jaar voerde het melkveebedrijf van Schuiling gemengd. De arbeidsintensiteit van gemengd voeren was voor Wietze reden om zich te verdiepen in de mogelijkheden van automatisch voeren. Zijn vader, Arjen Schuiling, maakte Wietze enthousiast voor een voerrobot met transportbanden. Dealer Martin van Middelkoop van SAC Nederland nodigde hen daarop uit voor een reisje naar Finland, waar het systeem veel wordt gebruikt. Al na het eerste bedrijfsbezoek waren ze beide verkocht aan het systeem. De voerrobot bespaart het melkveebedrijf, dat twee vaste parttime medewerkers in dienst heeft, zo’n 1,5 uur arbeid per dag. Dat komt neer op zo’n € 20.000 per jaar. Daarnaast bespaart hij naar schatting zo’n € 3.500 aan diesel. Een ander groot voordeel vindt Schuiling dat hij niet zelf meer aan de bak hoeft. Ook merkt hij dat het erf minder ‘op zijn donder krijgt’, nu er niet dagelijks meer een trekker met voermengwagen over heen rijdt. Maar het grote voordeel moet toch komen uit de mogelijkheid om elke dag vers en uniform te kunnen voeren. Een hogere voeropname, maar

4: ....die het vervolgens mengt met onder andere soja en maismeel.

vooral een betere voerefficiëntie zijn voor Schuiling twee belangrijke redenen om te kiezen voor automatisch voeren. Twaalf keer per dag – tussen 4.45 en 24.00 uur – stelt de Pellon-voerrobot het rantsoen samen. Het bandsysteem transporteert het mixrantsoen vervolgens naar de koeien. Momenteel bestaat dat rantsoen uit kuilgras, een GPS-mengsel, pulpbrok, soja, maismeel en sojahullen. ‘Het voordeel van automatisch voeren is dat mijn koeien de hele dag door kleine hoeveelheden vers en uniform voer krijgen voorgeschoteld. Dat geeft ze genoeg kans om voldoende op te nemen. Het leidt er ook toe dat de koeien actiever worden en dat is goed voor de diergezondheid.’ Vader en zoon verwonderen zich dagelijks over de nauwkeurigheid van de voerrobot, die de verschillende voercomponenten uit de voorraadbunkers en silo’s tot op tiende kilo’s nauwkeurig afweegt en vervolgens mixt tot een homogeen rantsoen. Een heel verschil met zelf gemengd voeren. ‘Daar heb je te maken met meerdere mensen die laden, wat al verschil geeft. Maar zelfs als je het voer alle dagen zelf zo nauwkeurig mogelijk in de voermengwagen zou proberen te laden, kun je gewoon niet op tegen de precisie waarmee de robot het rantsoen samenstelt. Ik merk het vooral aan de gehalten in de melk. Die blijven constanter. Ook is er meer rust in de stal. Je voert wat je wilt voeren op het tijdstip dat jij wilt.’

Bedrijf groeit door

De bedrijfsgebouwen van

Schuiling – die zo’n beetje op de grens tussen de Bouwhoek en de Greidhoeke staan - vertellen iets over de ontwikkeling die het bedrijf de afgelopen decennia doormaakte. Uiterst rechts staat de oude ligboxenstal uit 1972, waar jongvee, droge koeien en een deel van het melkvee lopen. In 2008 werd tegen deze stal een nieuwe stal voor 75 koeien gebouwd. Dat stalgedeelte is nu geïntegreerd in de nieuwbouw, die vorig jaar is gerealiseerd met 175 boxen erbij. Alle gebouwen samen bieden nu plek aan 240 melkkoeien met bijbehorend jongvee en droge koeien. In de nieuwbouw is al ruimte gereserveerd voor nog eens 125 boxen erbij in de komende jaren. Met heel weinig investering kan het automatisch voersysteem met transportbanden hier naartoe worden uitgebreid. ‘Dat is nog een voordeel van dit systeem.’ Ook zal de 2 x 5 open tandem melkstal de komende jaren vervangen worden. ‘Het streven is toch om minder afhankelijk van mensen te worden.’ Maar of het dan melkrobots of een buitenmelker wordt, daar gaat Schuiling de komende tijd nog eens rustig over nadenken.

Fosfaatruimte winnen

Op 2 juli 2015 – de referentiedatum voor de toewijzing van fosfaatrechten - liepen er 210 melk- en kalfskoeien en 130 stuks jongvee. Op dit moment worden er 185 gemolken. Om 240 melkkoeien in de stal te krijgen zullen er dus waarschijnlijk fosfaatrechten moeten komen. Schuiling denkt echter dat er met het afstoten

5: De transportband brengt het homogene rantsoen door de hele stal….

‘Echt een man met boerenverstand’’ Jan Castelein doet al jaren de stalinrichting en het bijbehorende onderhoud op het melkveebedrijf van de familie Schuiling. Bij de laatste nieuwbouw verzorgde hij de volledige stalinrichting, maar ook het ophangwerk voor het automatisch voeren. ‘Jan is goed. Hij denkt niet te ingewikkeld, maar altijd praktisch en oplossingsgericht. Echt een man met boerenverstand. Zo iemand hebben we er graag bij.’

van jongvee en efficiënter voeren nog zeker 15 procent ruimte te winnen valt. ‘Ons streven voor de komende jaren is met niet te dure grondstoffen en zo laag mogelijk in het fosfaat 29 liter melk per koe te produceren.’ Zomerdag worden de koeien geweid. ‘Wij zijn erg van de koeien naar buiten, maar de noodzaak om fosfaatefficiënter te werken, zet daar wel druk op. Ik sluit dan ook niet uit dat we weidegang in de toekomst inruilen voor stalvoeren, zeker als er meer koeien bij komen. Je kunt met dit automatisch voersysteem namelijk ook heel makkelijk vers gras voor de koeien brengen.’ De lage melkprijs maakt de veehouder nog niet zenuwachtig. ‘Ik lever 16.000 liter melk per 3 dagen af en FrieslandCampina betaalt nu € 27,25 euro per honderd liter melk. Dat is € 44.000 per maand. Het lijkt me duidelijk dat er met die prijs momenteel niks wordt verdiend.’

6: ….waarna de koeien het smakelijk verorberen.


ttechniek “Drijfmes ijf rvicebedr e S t r e e it felic lein BV Jan Caste 25 jarig met haar jubileum!”

BESPAAR OP UW STROOISELKOSTEN MET EEN KEYDOLLAR MESTSCHEIDER

Dikke fractie uit mest is voor ieder type box geschikt. Door gebruik van dikke fractie als boxstrooisel kunt u direct het koecomfort verbeteren en uw strooiselkosten verlagen.

www.drijfmesttechniek.nl

Kwaliteit wint altijd

Oldenburger Automatisering Suderhaven 2 - 8731 BP Wommels - Tel: 085-4010386


13

25 jaar servicebedrijf JAN CASTELEIN

‘Belang van de Flexibele arbeid agrarische sector hoort erbij is groot’ BMN |Erven Feenstra in Sneek levert diverse bouwmaterialen voor de agrarische sector. Via de aanleg van lichtstraten werd het contact met Jan Castelein gelegd. ‘Jan spreekt geen flauwekul’, zegt Hartman Witteveen van BMN |Erven Feenstra. ‘Daarom past hij bij boeren en bij ons.’

E

rven Feenstra is onderdeel van BMN-Bouwmaterialen, maar de vestiging in Sneek behield haar naam. ‘Die bestaat al 327 jaar en staat voor kwaliteit. Die naam laten we niet los’, stelt Witteveen overtuigd. Witteveen vertelt dat veel mensen niet weten dat BMN |Erven Feenstra zo’n 40 procent van haar omzet uit de agrarische sector haalt. ‘Een voorbeeld is de stalvloerenfabriek van Concrelit. Die zit nu in Steenwijk, maar is hier ontstaan. Naast stalvloeren leveren we bijvoorbeeld ook veel sandwichpanelen, betonmaterialen, asbestsanering en lichtstraten voor op ligboxstallen. Door de toepassing van lichtstraten van het Duitse merk Arntjen kwam BMN |Erven Feenstra in contact met Servicebedrijf Jan Castelein. Laatstgenoemde is dealer van Arntjen stalinrichting en verzorgt de montage wanneer BMN |Erven Feenstra een lichtstraat van dit type aan een aannemer verkoopt. ‘Jan is niet van de flauwekul of bureaucratie en hij weet waarover hij spreekt. Daarmee past hij precies bij de boeren én bij ons’, roemt Witteveen de samenwerking. Over de toekomst van de agrarische sector is Witteveen positief, maar niet zonder zorgen: ‘De lage melkprijs helpt ons momenteel niet. Daar komt bij dat we snakken naar duidelijkheid omtrent ammoniakregelgeving. Dat bepaalt hoe de

ontwikkeling van emissiearme vloeren doorzet. Dat laat onverlet dat er toekomst zit in de agrarische sector. Deze sector zit namelijk nooit stil. Sterker nog, dat wij zoveel materialen aan agrariërs leveren, heeft ons mede door de bouwcrisis geholpen’, besluit Witteveen.

De Agrarische Bedrijfsverzorging is er al lang niet meer louter voor boeren. Ook de agribusiness maakt dankbaar gebruik van AB Vakwerk, zoals het tegenwoordig heet. Jan Castelein behoort ook tot die categorie.

I

n de afgelopen 25 jaar huurde Jan Castelein meerdere mensen voor kortere en langere tijd in via AB Vakwerk. Momenteel is Bokke van der Brug zo’n werknemer, hij verblijft met tussenpozen al langer dan vijf jaar bij het servicebedrijf. ‘AB Vakwerk heeft 1100 vaste

BMN levert lichtstraten welke onder andere door AB-medewerkers worden gemonteerd.

medewerkers in dienst. We zenden onze medewerkers uit naar diverse bedrijven’, zegt Simon Broekstra van AB Vakwerk. Hij vertelt verder dat AB naast de 1100 vaste arbeidskrachten, veel mensen tijdelijk inhuurt. ‘In de piek zitten wij wel op 6000 arbeidskrachten. Die zijn naast het boerenwerk, bijvoorbeeld werkzaam in de bouw, metaal en techniek, groen, loonwerk en weg & waterbouw. Overal waar flexibele fysieke arbeidskracht gevraagd wordt, leveren wij mensen.’ Broekstra is vanuit het uitzendbedrijf nu drie jaar de contactpersoon van Servicebedrijf Jan Castelein. ‘Jan is goed op de hoogte van alles wat er speelt en erg belangstellend. Dat is voor ons ook prettig. Zo weet je dat de werknemers goed te plek zijn.’ Voldoende gekwalificeerd personeel vinden, valt volgens Broekstra niet altijd mee. ‘Gelukkig staan veel werkgevers ervoor open om mensen wat bij te leren. Zo kunnen ze door het werk te doen, aanhaken en het gevraagde hun eigen maken’, vertelt Broekstra. ‘Jan is ook zo’n werkgever die hiervoor open staat. Dat is voor ons, hem en werknemers erg plezierig en belangrijk. Hiermee creëren we kansen. Een werknemer die openminded is en graag wil werken, kan zo vaak aan de slag worden geholpen.’


14

Het hele huis warm op koeienmelk Dankzij de melk van de koeien zit de familie Terwisscha van Scheltinga in Irnsum er voortaan warmpjes bij. De melkveestal die ze bouwden levert de energie voor het hele woonhuis. Douchen op warmte uit koeienmelk.

De nieuwe stal (links) verwarmt het woonhuis (rechts) van Francis en Piet Terwisscha van Scheltinga. De oude stal staat er tussenin.

CASTELEIN serveert

D

e maatschap van Piet en Francis Terwisscha van Scheltinga is een van de veertig melkveebedrijven in Nederland die het woonhuis verwarmen op koeienmelk. Het bedrijf werkt sinds enkele dagen met het Eco200-systeem. Bij dit concept wordt de warmte uit het koelproces van de melk gebruikt om water en gebouwen te verwarmen. Daardoor hoeft voor beide processen maar één keer energie te worden gebruikt. Eco200 – de 200 staat voor 200 procent energie toevoegen - werkt als volgt (zie ook technisch schema). De melk komt op 37 graden Celsius uit de koe en stroomt naar een voorkoeler. Daar brengt het water-glycolmengsel uit het koude voorraadvat de melk razendsnel op een temperatuur van 4 graden Celsius. Datzelfde mengsel houdt de melk in de tank ook koel

waardoor er geen traditionele tankkoeling met zware fluorkoolwaterstoffen (HFK’s) meer nodig is. De volledig op water werkende warmtepomp koelt het koude voorraadvat en brengt de vrijkomende warmte op een bruikbaar niveau van 50 graden Celsius. Deze warmte gaat naar de boiler en het warmtevoorraadvat. Een elektrische boiler kan het water verder opwarmen tot 80 graden Celsius. De opgewekte warmte wordt gebruikt voor warm tap- en douchewater, voor de verwarming van woonhuis en voor de reiniging van de melkmachine.

Investering € 25.000

De netto-investering van een Eco200-systeem ligt rond de € 25.000. Bij een miljoen kilo melk bespaart een melkveebedrijf zo’n 14 kuub gas per dag. Bij een jaarverbruik van 5.000 kuub gas per jaar is dat een besparing van circa € 3.000 per jaar. Daarmee zou de investering in acht jaar zijn terugverdiend. ‘En dan zijn andere voordelen, zoals een betere melkkwaliteit, een plusje op de melkprijs bij de fabriek vanwege het energie-neutrale karakter en eventuele extra besparingen op aanschaf en onderhoud van


15

25 jaar servicebedrijf JAN CASTELEIN

boiler en cv-ketel, nog niet benoemd’, stelt senior projectmanager Jan Dirk van Mourik van AgriComfort uit Joure, de leverancier van het systeem. Volgens Van Mourik neemt het financiële voordeel toe naarmate er meer wordt gemolken en als het huis oud en slecht geïsoleerd is. Ook als de boerderij niet op het aardgasnetwerk is aangesloten, maar op een propaangastank zit, worden de voordelen van het Eco200-systeem groter. Nu lag het gasverbruik in de compacte en goed geïsoleerde woning van Piet en Francis Terwisscha van Scheltinga met hooguit 2.500 kuub gas per jaar toch al erg laag. Bovendien willen ze eerst graag op gas blijven koken om hogere vastrechtkosten aan elektriciteit te voorkomen. Dat maakt het genoemde financiële voordeel op dit bedrijf minder groot en de terugverdientijd aanzienlijk langer. Toch vonden ze het systeem de moeite waard. ‘Het was een mooie kans in onze nieuwbouwplannen. We konden meeliften op een gesubsidieerd energieproject. En je moet ook naar de toekomst kijken. Het is realistisch te verwachten dat HFK’s over en-

Groeistap maken

Terwisscha van Scheltinga molk de afgelopen jaren 75 koeien op 65 hectare land. Hij besloot om na de afschaffing van de melkquotering de groeistap te ma-

ken. De vergunningen kwamen iets later rond dan gepland. Maar nu staat hij er toch echt: een fonkelnieuwe ligboxenstal, die plaats biedt aan in totaal 140 melk- en kalfskoeien. Terwisscha van Scheltinga is content met de nieuwe stal. Hij melkt er pas sinds een paar dagen in. De stal valt op door traditionele keuzes. Geen dichte vloeren met flapjes, maar een klassieke roostervloer. ‘Ik heb ammoniakrechten gekocht. Dat was goedkoper dan een dichte vloer waar ik bovendien helemaal niks mee heb. Ik vind ze ook slecht combineren met weidegang: het wordt er al snel glad op.’ Geen diepstrooiselboxen, maar een degelijk matje met toplaag. ‘Dat mest scheiden is aan mij niet besteed.’ En geen robots of rotormelkstallen, maar een 2 x 11 zij-aan-zij SAC Senior. ‘Ik heb altijd prima gemolken in een zij-aan-zij, dus waarom zou ik nu anders kiezen?’ Servicebedrijf Jan Castelein leverde de melkstal en verzorgde de complete stalinrichting, inclusief de verlichting,

de ventilatiegordijnen en het voersysteem. De boer kent de op steenworp afstand geboren Castelein al van jongsaf aan. ‘Jan hoorde van onze nieuwbouwplannen en vroeg een kans. Die verdient hij. We zijn een dag op pad geweest langs een aantal bedrijven en zo ontstond een goed beeld van wat we wilden. Jan luistert goed, hij denkt erg met ons mee en kwam met een scherpe prijs. En toen de Duitse Arntjen-boxen niet helemaal uitpakten zoals het hoorde, loste hij dat meteen op.’

Stal nog niet vol

Piet en Francis Terwisscha van Scheltinga willen uiteindelijk 120 koeien melken in de nieuwe stal. Of dat gaat lukken, is de vraag. Op 2 juli 2015, de peildatum voor fosfaatrechten, hadden ze er maar 75 staan. Ze hopen dat ze er via de knelgevallenregeling nog extra fosfaatrechten bij krijgt. Maar of dat realistisch is, durven ze niet te zeggen. In het slechtste geval moeten ze nog behoorlijk fosfaatrechten bijkopen. ‘Wij zijn op gebied van gebouwen, stalinrichting, energie en melkkwaliteit helemaal klaar voor de toekomst. Nu alleen de koeien nog’, lacht Piet.

Warmte voorraadvat

melk (4o C)

Electrische boiler

Boiler

Warmtepomp

Verwarming Koude voorraadvat

melk (37o C)

Diepkoeler (voorkoeler)

Naar energieneutraal

kele jaren verboden zijn’, zegt Terwisscha van Scheltinga. Bovendien verwacht de melkveehouder dat energieneutraal werken de komende jaren alleen maar meer voordelen gaat opleveren. ‘De klimaattop in Parijs, waar is afgesproken om de broeikasgassen tot 2050 met 50 procent te reduceren, heeft dit nog eens duidelijk onderstreept. Dat betekent meer belasting op gas en stimulering van alternatieve energievormen’, stelt ook Van Mourik. FrieslandCampina, de zuivelcoöperatie van Terwisscha van Scheltinga, beloont inspanningen op gebied van energieneutraal werken met een klein plusje op de melkprijs. Een ander bijkomend voordeel is de verbetering van de melkkwaliteit. Door de melk direct te koelen, worden het kiemgetal en de zuurtegraad van de melk – twee graadmeters voor melkkwaliteit – positief beïnvloed.

warm water

Werking van Eco200

optie 4: ECO200PLUS Melktankkoeling Melktank

Douchen en het huis verwarmen op uit koeienmelk gewonnen warmte. Op de tekening stap voor stap het proces dat dit mogelijk maakt.


16

CASTELEIN serveert

‘Blij dat we in de melkveehouderij actief zijn’ Melkmachineproducent SAC heeft door de jaren heen haar positie verworven en versterkt op de Nederlandse markt. Business Unit Manager Ruud Schlenter van SAC Nederland is dan ook positief gestemd. ‘De melkveehouderij heeft het nu lastig, maar voor de middellange termijn zie ik veel perspectief voor de sector.’

B

ij een rondgang door de productieloods in Marknesse laat Ruud Schlenter trots zien waar de moderne technieken en kwaliteitsproducten van SAC vandaan komen. Sinds de verhuizing in de zomer van 2014 naar een nieuw pand in Marknesse,

worden hier de SAC Futureline MAX-melkrobots in eigen beheer doorontwikkeld en gebouwd voor wereldwijde afzet. In Nederland worden dus alle melkrobots gemaakt, bij de hoofdlocatie van SAC in het Deense Kolding worden alle traditionele melksystemen

Ruud Schlenter: ‘Melkveehouderij meest vitale sector.’

gemaakt. ‘SAC is wereldwijd actief in meer dan 65 landen. Vanuit SAC Nederland bedienen wij naast de Benelux ook Engeland, Ierland, Duitsland en Brazilië’, vertelt Ruud Schlenter die sinds 2007 het bedrijf aanstuurt. Een grote producent dus. Maar het van origine Deense bedrijf, dat in 1938 opgericht werd door Svend Aage Christensen en via zijn initialen aan de naam SAC komt, won met name de laatste twee decennia veel aan naamsbekendheid. Tenminste in Noord-Nederland. ‘Dat klopt wel’, zegt Schlenter. ‘Wij waren eerder in Deventer gevestigd, toen beter bekend als Senior melkmachines, en van daaruit wel sterk vertegenwoordig in het oosten en midden van het land. Noord-Nederland is sinds een jaar of 25 pas goed aangeboord, onder andere door onze samenwerking met Jan Castelein. Toch kennen in de Noordelijke regio’s de melkveehouders ons aanbod nog steeds onvoldoende.’

Koe, Melk en Melker In Marknesse heeft SAC Nederland haar hoofdkantoor en productielocatie.

SAC voert de slogan ‘Voor Koe, Melk en Melker’. Daarmee wil het bedrijf zeggen dat altijd gekeken wordt wat een product toevoegt voor het dier,

het eindproduct en de gebruiker. ‘Die kapstok geldt al jaren en gaat nog jaren mee’, stelt Schlenter. ‘En het mooie is dat Nederland daar een belangrijke rol in speelt. Ik zie ons land namelijk echt als een voorloper en als proeftuin voor de rest van de wereld. Veel melkveehouders hier staan open voor vernieuwing en innovaties. Daarom lukt het testen hier goed. Een goed voorbeeld zijn de melkrobots, die vinden ook allemaal hun oorsprong in ons land. Dat is een grote kracht.’ SAC werkt dan ook in Nederland met verschillende testbedrijven voor nieuwe producten. Dat zijn ‘gewone’ melkveebedrijven, maar bijvoorbeeld ook het nieuwe weidebedrijf op de CAH in Dronten en Dairy Campus in Leeuwarden. De productenrange is breed. SAC is onder de aanbieders van melkmachines een zogenoemde full liner. Dat betekent dat naast conventionele melkstallen ook melkrobots met bijbehorende managementsystemen kunnen worden geleverd. SAC zelf richt zich vooral op de melkmachinegerelateerde producten. Andere producten biedt het bedrijf wel aan, maar worden ontwikkeld in samenwerking met partners, zoals bijvoorbeeld melkkoeling


17

25 jaar servicebedrijf JAN CASTELEIN

SAC levert alle typen melkstallen.

en stalinrichting. ‘Wij brengen bijvoorbeeld het Unitrack Heat Health Herd sensorensysteem op de markt. Deze sensortechniek is samen met Nedap ontwikkeld.’ licht Schlenter toe. ‘Als een melkveehouder nieuw bouwt, kan hij via ons alles geleverd krijgen. De melkkoeling doet SAC hoofdzakelijk samen met Mueller en van het Finse Pellon is SAC importeur van automatische voersystemen. Ondanks dat we niet alles zelf maken, bieden we wel een totaalpakket. Dat geeft de melkveehouder het voordeel dat hij of zij niet alles met verschillende partijen hoeft te regelen.’ Een van de zaken die SAC in de markt onderscheidt, is volgens Schlenter de manier van ontwikkelen van alle producten. ‘De producten die wij nmaken, sluiten allemaal op elkaar aan. Dat wil zeggen dat de updates en noviteiten door

te voeren zijn in bestaande melkstallen en op de melkrobots. Dat is lang niet bij alle leveranciers het geval en maakt onze werkwijze in zekere zin uniek.’ Zo’n update is bijvoorbeeld de vierkante tepelvoering, die SAC sinds ruim twee jaar op

Vierkante tepelvoering

de markt brengt. Een tepelvoering die voor een betere speenbehandeling zorgt en een hogere melksnelheid. Deze past gewoon in de bestaande melkbekers dus de melkveehouder hoeft niet onnodig te investeren in nieuwe melkbekers.

‘Het is een voorbeeld van een ‘kleine’ innovatie, zoals we steeds nieuwe producten ontwikkelen’, vertelt Schlenter. ‘Over hoe we de beste producten kunnen maken, aansluitend op de vraag nu en in de toekomst, denken wij veel na. Onze R&D-afdeling zit ook in Marknesse dus we wisselen veel en snel zaken uit.’ In welke richting de melktechniek zich ontwikkelt, vindt Schlenter lastig te zeggen. ‘Het is best wel eens een worsteling om daar goede keuzes in te maken. Wel zie je een paar trends duidelijk doorzetten. Dan doel ik op schaalvergroting, automatisering en de hoge kosten voor arbeid, vooral in landen als Nederland.’

Het Nieuwe Melken

Over het systeem het Nieuwe Melken, dat Jan Castelein introduceerde, is Schlenter positief, maar over de commerciële kansen twijfelt hij. Bij dit systeem vervalt de melkklauw doordat de melkbekers in het platform verwerkt zijn. Dit scheelt de melker een handeling en is ergonomisch een duidelijke vooruitgang. ‘Het is een half-automatisch systeem’, licht Schlenter toe. ‘Wij twijfelen of de markt daar om vraagt of dat deze stap wordt overgeslagen. Maar dat laat onverlet dat het een interessant concept is, voor koe, melk en melker.’ Over systemen waarbij een robot de aansluiting verzorgt in een melkcarrousel, twijfelt de SAC-directeur. ‘De kostprijs blijft toch een belangrijke trigger. Systemen als deze vallen

In Marknesse wordt de SAC Futureline MAX-melkrobot gebouwd voor wereldwijde afzet.

‘Jan Castelein strijdt voor z’n klanten’ De samenwerking tussen Jan Castelein en SAC dateert al vanuit 1993. Een samenwerking die volgens Ruud Schlenter intensief is. ‘Als leverancier deel je veel informatie eerst met je dealers. Je hebt dus een vertrouwensrelatie. Daarbij moet het persoonlijk klikken, anders gun je elkaar niet alle ruimte.’ Volgens Schlenter is er tussen SAC en Jan Castelein sprake van een goede persoonlijke klik én het elkaar gunnen. ‘Wij bieden de dealers ook bewust ruimte omdat ze zelf hun werkgebied het beste kennen. Die vrijheid wordt gewaardeerd. Jan gebruikt die ook. Hij staat echt altijd vol enthousiasme en gedrevenheid klaar voor zijn klanten. Soms is hij haast te sociaal en meedenkend naar z’n klanten toe. Maar dat typeert hem. Het siert hem ook en is een goede basis voor de volgende 25 jaar.’

dan voor de meeste melkveehouders af. Als een producent als wij zo iets moet produceren voor een klein potentieel, zijn de risico’s te groot.’

Sensoren

Een zekerheid voor Schlenter is wel dat de toepassing van sensoren verder doorzet. Zowel direct gerelateerd aan de melktechniek als in de stal. ‘Die toepassingen komen ook steeds meer en beter beschikbaar voor de ‘gewone’ melkveehouder. En die categorie willen wij ook graag blijven bedienen.’ Dat die categorie van boeren met een gemiddelde bedrijfsgrootte toekomst heeft, daarover twijfelt Schlenter niet. ‘Van alle agrarische sectoren is de melkveehouderij de vitaalste. Of dat nu met koeien, geiten of schapen is. Ik ben daarom blij dat wij in deze sector actief zijn.’


DUURZAAM BEDRIJF HELPEN OPBOUWEN? DOEN WE De agrarische sector verandert snel en als boer verander je mee. De overheid stuurt aan op duurzame

Beste service

landbouw- en houderijsystemen. BMN Bouwmaterialen ondersteunt je volledig bij het (ver)bouwen. Met sterke partners en vakkundig advies over de beste keuzes in materiaal en uitvoering.

Juiste voorraad Flexibele logistiek

Asbestsanering Dakbedekking Erfverharding Sleufsilo’s Stalvloeren Vezelversterkt beton

Vakkundig advies Dokkum | Drachten | Franeker Heerenveen | Leeuwarden Lemmer | Sneek T 0515 482 222

Ruimte voor ondernemen.

‘Ik heb een duidelijke koers voor mijn bedrijf’

uw bedrijf ook in acconditie? Adequate bedrijfsvoering Gedegen administratieve organisatie Gezonde financiële huishouding

accountancy

strategisch advies

juridisch advies

belastingadvies

accountantscontrole

werkgeversservice

Simmerdyk 19 | 8601 ZP Sneek | t. +31 (0)515 42 42 42 | Sneek@acconavm.nl Zonnedauw 11 | 9202 PE Drachten | t. +31 (0)512 51 61 35 | Drachten@acconavm.nl

www.acconavm.nl


Aangeboden & gevraagd:

Stalinrichters sinds 1964

• Betalingsrechten • VVO’s • Fosfaatrechten ■ Ligboxafscheidingen ■ Ligbedden ■ Voerhekken ■ Drinkreservoirs ■ Afscheidingshekken ■ Groene Vlag roostervloer ■ Uitmestinstallaties ■ Kettingaandrijving ■ Touw-/kabelaandrijving ■ Combischuiven ■ Vouwschuiven ■ Roosterschuiven ■ Mestpompen & -mixers ■ Licht & lucht ■ Stalbenodigdheden

Kombischieber mit U-Profil

Tjitze Bouma Terkaple 06-51490813 – 0566-689741 www.heerenzijl.nl

Beerepoot Stalinrichtingen BV

Tel. 0346 35 19 34

Datum: 10.08.2015

Voor meer informatie kunt u contact opnemen Faltschiebermet:

Datum: 11.08.2015

Kombischieber U-Profil mit Abwurfklappe

Fax. 0346 35 47 41 Spaltenschieber

www.beerepootagri.com

VAK WERKERS VAN HIER

Heb jij het in je om een vakwerker te zijn? Kijk op onze site abvakwerk.nl

Regisseur van werk

Datum: 21.09.2015

Iedere wo. avond 20:00 uur koeienmarkt in Veemarkt Leeuwarden

Datum: 10.08.2015

Leveringsprogramma:


Speciaal voor jongvee: Ringnoppenmatras 17MM

HET BESTE VOOR DE KOE

enwerm a s e g n la de jaren in bv Trots op met Jan Castele king

Speciaal voor jongvee biedt Bos Rubber ringnoppen matrassen met een massieve achterrand van 20 cm. Dit matras, afgewerkt met 7 groeven, laat geen kans voor vocht onder de mat. • Zeer gemakkelijk zelf te plaatsen • Wordt afgemonteerd met RVS strip • Matras in elke lengte verkrijgbaar 1.60 mtr breed zonder massieve rand 1.60 mtr breed met massieve rand 1.80 mtr breed met massieve rand

Hét melkvee matras: BOS-MATRAS ONE De BOS-MATRAS ONE is een stalmat van 22 mm dik met uitsparing en voorzien van een nylon inlage. Deze mat heeft een zeer lange levensduur, wordt niet glad en is van 100% natuurrubber.

DE RUBBER SPECIALIST VOOR RUNDVEE & JONGVEE

De mat is eenvoudig zelf te plaatsen en voorkomt dat er vuil onder de mat komt.

Onafhankelijke DLG test: ++ Zeer goed

KOEMATRASSEN

JONGVEE MATRASSEN

MELKSTALRUBBER

ECORASTER

Voor in de melkstal: Rubber op rol Bos Rubber levert ook al vele jaren rubber voor de melkruimte. Hierbij hebben we de puzzelmatten en de losse stalmatten achter ons gelaten. Tegenwoordig worden rubber matten in de melkstal op rol gemaakt. Dit betekent geen naden meer waardoor bacteriën en vuil geen kans meer krijgen! • Alleen het meest hoogstaande rubber • Antislip • Goede indrukking • Warmte isolerend

WATERBEDDEN

LOOPPADRUBBER

KUILPLAATRUBBER

SLIJTSTRIPS

Tel. 0224 - 571 468 | info@bosrubber.nl

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden

Kijk voor al onze ander producten op www.bosrubber.nl


21

25 jaar servicebedrijf JAN CASTELEIN

Het is de liefde voor muziek

Muziekband Castelein oefent in de bedrijfskantine: van links naar rechts Kees, Fokje Femke, Rinske en Jan.

Jan Castelein bouwt al een kwart eeuw aan zijn servicebedrijf. Op de werkvloer treft hij de steun van zijn medewerkers, in de woonkamer vervult z’n gezin die rol. De band is sterk tussen hen, maar wat Jan, Rinske, Kees en Fokje Femke het meeste bindt: de liefde voor muziek.

nummers. Z’n favoriete genre. En komt het zo uit, dan speelt hij samen met Jan, die ook het liefst rocknummers speelt. ‘Van Status Quo zijn we beide fan’, vertelt Kees. ‘Deze zomer gaan we met elkaar op de motor en zijspan voor de tweede keer naar een concert van hen.’ Die motor met zijspan loopt, net als de muziek, als een rode en bugel voor Fokje van het technasium aan het draad door het gezin Castelein. Femke (11), de blokfluit Bogerman in Sneek. Kees Al meerdere malen gingen ze voor Rinske (46) en de beide onderzoekt graag zaken en met z’n vieren hiermee op vamannen Kees (13) en Jan (49) interesseert zich zodanig ook kantie. Kees en Fokje Femke in op de gitaar. Zo wil het gezin voor techniek. Of dat later ook de zijspan, Jan rijdt en Rinske Castelein wel op de foto. Want richting de melktechniek gaat, zit bij hem achterop. muziek maken, daar houden gelooft hij zelf niet. Het agrari- Zo steunt zij hem, net zoals ze ze alle vier van. En van het sche leven boeit hem wel. Elke dat in het dagelijks leven ook gezamenlijk op vakantie gaan zaterdag helpt hij z’n oom die doet. En dat terwijl ze twintig met motor en zijspan, maar boert op Abbenwier achter Irn- jaar geleden nog amper benul daarover later meer. sum. En net als Fokje Femke had wat Jan eigenlijk de hele Wie met de gezinsleden over mag Kees graag deelnemen aan dag uitvoerde. ‘In die tijd krehun hobby’s spreekt, komt de kalverkeuring. In oktober gen we verkering. Jan vertelde al snel op muziek uit. Fokje hopen ze beide weer een kalf dat hij ‘met een bus door FriesFemke is de jongste. Zij speelt van de maatschap Leijenaar uit land croste’, maar van wat voor bugel bij het jeugdkorps in Tirns voor te dragen. werk hij precies uitvoerde had Scharnegoutum. Naast school, Maar de echte passie van Kees ik geen idee’, vertelt Rinske. doet ze daarbij nog aan boksen ligt bij het spelen op de gitaar. Zij groeide op in Snakkeren dansen. Hij krijgt les in Jorwert en buren en was onbekend met Veelzijdigheid troef dus, net speelt in een schoolband. Op de melktechniek. Sinds 2000 als haar broer Kees. Hij gaat z’n gitaren, akoestisch of elek- woont ze echter met Jan in het momenteel naar de brugklas trisch, speelt Kees meest rock- huis voor de zaak in Scharne-

E

goutum. Nu is ze goed op de hoogte van wat er speelt, kent ze de meeste klanten en weet ze hoe het magazijn ingedeeld is. ‘Dat was erg zoeken toen ik hier kwam’, lacht ze. Rinske kan haar muzikale ei kwijt in het blokfluitensemble waar ze bij speelt. Daarnaast werkt zij parttime buitenhuis en vervult ze vrijwilligerswerk in een verzorgingshuis. Het direct bij de zaak wonen maakt ook dat het gezin één is met het bedrijf. Kees maakt vaker dan eens z’n huiswerk in de kantine en Fokje Femke belt naar Durk van de planning om door te geven bij welk vriendinnetje zij blijft spelen. En als het werk losgelaten wordt en Jan de woonkamer opzoekt, weten z’n kinderen wat hij het liefste doet. Fokje Femke: ‘Hij duikt achter de krant’. Maar Kees zegt: ‘Vaker dan eens gaat hij luchtgitaar spelen en dan staat hij erbij te headbangen. Dat is wel grappig, maar liever nog speel ik even echt met hem. Lekker samen een nummertje van Status Quo spelen!’


Mueller T: 0592 361600 E: info@paulmueller.com W: nl.paulmueller.com

PERSONEELSBLAD VAN SOLAR NEDERLAND - Nr. 21 - JUNI 2015

MUELLER SPECIALIST IN MELKKOELING

Servicebedrijf Jan Castelein en Solar Nederland 25 jaar stronger together!

Solar feliciteert Jan Castelein en zijn medewerkers met dit feestelijke jubileum

Solar is een sterke sourcing en services onderneming in Elektrotechniek, Sanitair, Verwarming en Ventilatietechniek. Wij zijn uw partner als het gaat om intelligente oplossingen, optimalisatie en de juiste keuzes voor producten en services op het gebied van duurzaamheid, klimaat, veiligheid en comfort 1

www.solarnederland.nl

Geïnteresseerd in de subsidiemogelijkheden voor uw bedrijf?

Neem dan contact op met Pecu Nova. Wij verzorgen uw subsidieaanvraag op basis van ‘no cure no pay’.

Minnemastate 2 8571 GG HARICH Postbus 54 8560 AB BALK tel. 0514 - 604925

www.pecunova.nl


23

25 jaar servicebedrijf JAN CASTELEIN

Melkstal via Marktplaats Wat doe je als jonge boer als je wel een andere melkstal wilt, maar niet veel kunt en wilt investeren? Voor Sjoerd Miedema uit Raerd was het antwoord snel duidelijk: hij struinde internet af voor verschillende onderdelen en bouwde de hele melkstal zelf.

Sjoerd Miedema knutselde met tweedehands materialen een melkstal inelkaar.

bespaart ruim een uur daags. Aan de melkleidingen en het Gerrit en Sjoerd zijn dan ook aansluiten van de apparatevreden. Al was het met enketuur was Sjoerd wel meer tijd le zaken nog wel even wennen. kwijt dan verwacht. ‘Het juist Zo voldeden de afnamecilinaansluiten en wegwerken van ders van de melkklauwen niet de bedrading komt erg precies. meteen. De touwtjes waren Gelukkig kon Durk, die bij te lang waardoor de klauwen Jan Castelein werkt en zo de op de vloer kwamen te liggen nodige ervaring heeft, hiermee wanneer ze van de spoelstand helpen. Maar het is een tijdp het doormeten na heb aldaar kwijt wilde. rovende klus geweest. Dat heb ik inderdaad alles zelf Daarna volgde een frame voor werden gepakt. ‘De cilinders heb ik uit elkaar gehaald, even ik een beetje onderschat, maar gedaan, maar zeker niet zonder de andere kant bij een andere aangepast en nu werkt het dat vind ik niet erg. Mijn vader hulp van mijn broer Durk en boer vandaan. Bijpassende kon het dagelijkse werk blijven mijn vader Gerrit (59)’, haast standpijpen maakte Sjoerd zelf prima’, vertelt Sjoerd. doen en ik bemoeide mij in al Sjoerd (26) zich te zeggen. Met en liet die galvaniseren. Voer- Het hele traject kostte wel de mijn vrije uren met dit project. laatstgenoemde en zijn moeder bakken werden uit Limburg bij nodig tijd. Alhoewel de MieZoveel uren energie er insteGreetje (56) vormt hij een vof. een varkensboer opgekocht en dema’s dat meteen nuanceren. ken wil wellicht niet iedereen, Gerrit molk tot vorig jaar zo’n speeltuintegels vormen de put- ‘Het graven van de mestkelder en het bouwen van de melkstal, maar voor ons is het geen grote 50 koeien. Met het verdwijbedekking. Lang leve Marktopgave. Wij vinden het mooi nen van het quotum werd dat plaats en andere websites voor met wanden, een put en een en bovendien: anders was een aantal opgevoerd tot 65 stuks. tweedehands goederen. ‘Alleen dak, stelt niet veel voor’, zegt nieuwe melkstal voor een klein De 2 x 4 visgraat melkstal werd de melkapparatuur is nieuw ge- Sjoerd. Zijn vader valt hem bij: bedrijf als de onze bijna niet te daarbij een beperking. Dat zag kocht’, vertelt Sjoerd. ‘Dat moet ‘In 2001 hebben we hier zelf de ligboxstal gebouwd. Ook dat betalen.’ ook Sjoerd, hoewel Gerrit deonberispelijk goed zijn.’ lukte, dus zo’n hokje ervoor gene is die meestal melkt. Zelf was snel klaar.’ volgt Sjoerd een lerarenopleiMelkleidingen ding Werktuigbouwkunde én Dat geldt natuurlijk minstens geeft hij twee dagen in de week zo zeer voor de melkleidinDe melkapparatuur en de leidingen in de stal zijn wel nieuw. techniekles aan vmbo-leergen. Die kocht Sjoerd in losse lingen in Emmen. ‘Daarnaast onderdelen van Jan Castelein. blijft er nog wel wat tijd over en Het betrof veelal overgebleven bovendien kan ik aardig lassen. stukjes. ‘Die heb ik aan elkaar Als je dat kan, kan je in pringelast en passend gemaakt. Dat heb ik wel heel secuur gedaan, cipe prima zelf een melkstal want oneffenheden in de buis bouwen.’ vormen een potentieel risico Zo gezegd, zo gedaan. Sjoerd voor vervuiling en een hoog ging het internet op en vond kiemgetal. Gelukkig blijkt mijn een 1 x 8 Hudonk-frame in werk goed genoeg. We melken Dalfsen in goede staat. Op nu een paar maanden in deze een zaterdag reden Sjoerd, Durk en Gerrit naar Overijssel stal en zowel kiemgetal als celgetal zijn stabiel gebleven.’ en schroefden alles los wat Het melken in de nieuwe stal de stoppend melkveehouder

‘O


Wij feliciteren

Jan Castelein met zijn 25 jarig jubileum en willen hem bedanken voor het jarenlange vertrouwen

UW adviseur voor agrarische verzekeringen Feenstra Adviesgroep • Verlengde Schrans 81 • 8932 NL Leeuwarden • T (058) 289 11 11 • E info@feenstra-adviesgroep.nl • I www.feenstra-adviesgroep.nl


25

25 jaar servicebedrijf JAN CASTELEIN

‘Boer moet water uit drinkbak willen drinken’ Een goed waterplan zorgt voor jarenlang werkplezier.

Koeien slootwater laten drinken? ‘Dat kan eigenlijk niet meer.’ De directeur van de grootste producent van drinksystemen in Nederland, Theo van der Aalst, over do’s en don’ts in drinkwater bij koeien.

H

et eerste wat een varkenshouder of een pluimveehouder ’s morgens doet, is controleren of de dieren voldoende hebben gedronken. ‘Zo zou het in de melkveehouderijsector ook moeten gaan. Goed en voldoende water is voor een goede melkproductie even belangrijk als het voer’, stelt Theo van der Aalst van Suevia in Eersel. Het bedrijf levert drinkwatersystemen aan veehouders in Nederland en België. Van der Aalst constateert dat er de laatste jaren op gebied van wateraanbod en waterkwaliteit best stappen zijn gemaakt. Zo zijn er steeds meer melkveehouders die een watermeter in de stal plaatsen om de opname beter te kunnen controleren. Toch valt er nog genoeg te verbeteren. Recent onderzoek wijst uit dat het verschil in wateropname per kilo melk bij koeien soms wel 3 liter bedraagt. ‘En dan is er in de regel wat fout met óf de smakelijkheid van het water óf met de aangeboden capaciteit’, zegt Van der Aalst.

Waterbronnen

Zijn criterium voor schoon drinkwater is dat de boer het water in de drinkbak zelf moet willen drinken. ‘Als hij het niet wil drinken, waarom de koeien dan wel?’ In zo’n geval moet de melkveehouder maatregelen nemen. Bijvoorbeeld een drinkwaterbak plaatsen met een grote afvoerstop. Of een waterbak waar voedselresten geen kans krijgen om te bezinken omdat ze door de drinkende koeien vanzelf weer worden opgenomen. Een waterleidingsysteem met communicerende vaten noemt Van der Aalst uit den boze. Daarom monteert hij breektanks. Die voorkomen dat water kan terugvloeien op het net. Verder zijn ze handig als buffer tijdens pieken in waterverbruik. Bij hergebruik van voorkoelwater als drinkwater is deze tank sowieso nodig. Ook het gebruik van eigen waterbronnen of regenwater brengen risico’s met zich mee. Het geeft kans op verhoogde gehaltes aan ijzer of mangaan. Smaakafwij-

kingen, minder wateropname of een versnelde groei van bacteriën, schimmels of gisten in het drinkwater liggen dan op de loer.’ Hij adviseert boeren om bij voorkeur leidingwater te gebruiken. ‘Je hebt dan de garantie op schoon drinkwater, terwijl het qua kostenpost helemaal niet zo veel duurder hoeft uit te pakken. Bij een afname boven de 300 kuub ben je grootverbruiker en dan wordt er over de meerdere kuubs geen leidingwaterbelasting geheven. Verder zijn de reinigingsrechten bij grootverbruik terug te vragen.’

Slootwater

Van der Aalst is ervan overtuigd dat zuivelbedrijven zoals FrieslandCampina in de toekomst eisen gaan stellen aan het drinkwater voor de koeien. In het waterrijke Friesland, waar koeien nog regelmatig uit de sloot drinken, zullen dergelijke eisen niet met applaus worden ontvangen. Toch denkt Van Aalst dat een verbod op slootwater over enkele jaren een feit is. ‘Het levert gewoon te veel risico op, denk maar aan ziektes als leverbot en botulisme. De bewustwording op dit terrein gaat door.’ De drinkwaterspecialist stelt

dat koeien tussen de vijf tot twaalf keer per dag water drinken. ‘In het eerste uur na het melken is de drinkbehoefte het grootst. Dan drinken koeien 40 procent van hun totale dagelijkse waterbehoefte en moet je zorgen dat er voldoende water is. Ik zie op nog te veel bedrijven een tekort aan aanvoercapaciteit.’ Een goed waterplan zorgt voor jarenlang werkplezier, vindt Van der Aalst. ‘Ons advies gaat over zoveel meer dan alleen drinkbakken. Het gaat ook over waterdruk, waterdebiet, doorstroming van water, vorstbeveiliging, waterkwaliteit, hoogte van de bak, diepte, lengte, materiaal en aantal koeien per bak. We trainen onze dealers, waar Jan Castelein er één van is, regelmatig op dit vlak.’ Van der Aalst stelt dat het belangrijk is dat watervoorziening een belangrijkere plaats krijgt bij nieuwbouw of renovatie. ‘Het is best raar dat veehouders een stal laten bouwen van buiten uit naar binnen: zaken als ligbed en watervoorziening zitten pas helemaal op het eind. Terwijl je dat veel beter omgekeerd kunt doen. Een auto bouw je toch ook niet van buiten naar binnen?’


AGRiPROM

Partner in vijzeltechniek VTL is een bedrijf met jarenlange ervaring in alle technische aspecten die komen kijken bij voertransport en dosering. Ontwikkeling, innovatie, productie en technische ondersteuning voor dealer en klant staan hierbij voorop.

• Schroef en spiraalvijzelinstallaties • Doseersystemen voor de melkstal

• • • •

VTL Leek BV

E info@vtl-leek.nl I www.vtl-leek.nl

VTL-Leek BV is partner van Polem

KALKOVEN 20 9351 NP LEEK

T +31 (0)594 - 555 080 F +31 (0)594 - 555 081

Ligboxen vuller Graanpletters en toebehoren Veevoer en kunstmestsilo’s Montage en 24-uurs service


27

25 jaar servicebedrijf JAN CASTELEIN

‘Alles via één ‘Machtig mooi dat onze vinding partij: dat werkt navolging krijgt’ ideaal’ Een melkcarrousel waarbij de melkklauwen plaats maken voor melkbekers uit het platform. Melkveehouder Broer Roorda uit Grou (53) startte bijna vijf jaar geleden met dit concept. ‘Niemand durfde dit idee uit te proberen, Jan gelukkig wel.’

Bij het plannen maken voor nieuwbouw wist Rommert Jorritsma uit Boijl één ding zeker: hij wilde naast de aannemer één partij die alles behartigde. ‘Dat scheelt overleg en napraat, was mijn idee. Zo pakte het ook uit. Ik ben nog altijd blij dat we die keuze maakten.

D

Broer (links) krijgt hulp bij het melken van zoon Age Roorda

R

oorda wist als jongen al dat hij op den duur wilde melken in een carrousel. Toen zes jaar geleden het plan voor een nieuwe melkstal concreet werd, wist hij ook dat hij het platform zo vrij mogelijk wilde hebben van alle obstakels. ‘Ik wil dat de koeien bij het open afgaan van het platform niet gehinderd worden door melkklauwen. Zo ontstond het idee om de bekers uit de vloer te laten komen.’ Nadat Jan Castelein als enige aangaf wel heil te zien in het idee van Roorda, begonnen beide het ontwerp verder uit te denken en werken. ‘Op 8 juni 2011 molken we er voor de eerste maal in. In het begin liepen we heus tegen kinderziektes op, maar die zijn verholpen. En de nieuwe stallen met dit systeem kennen die problemen niet meer’, weet Roorda die twaalf keer per week zelf melkt, soms met hulp van zijn vrouw Elizabeth en zoon Age. Momenteel gaan er in ruim een uur zo’n

130 koeien over het platform. Het systeem biedt meer voordelen. ‘Het melken belast de armen veel minder. Elk weekend melkt hier een buurmeisje en eerder ook andere dames. Die vinden dit stukken prettiger werken dan die zware melkklauwen waarmee ze ver onder de uiers moeten reiken.’ Vanaf de start kreeg Roorda veel vragen van collega’s. Met name of de melkbekers niet kapot werden getrapt door de koeien en over het luikje dat over de melkbekers heen sluit. ‘Dat luikje is een uitvinding van Jan, eerlijk is eerlijk’, vertelt Broer Roorda. ‘Het succes van dit systeem staat of valt met het goed sluiten van het luikje. Wij hebben daar veel mee gepuzzeld, maar nu werkt het goed en ik heb gezien dat het ook prima werkt bij de collega’s die deze stal recent bouwden. Dat nu meer mensen, tot in het buitenland aan toe, met onze vinding gaan melken, vind ik machtig mooi.’

e stal voor zo’n 150 melkkoeien met nieuwe melkstal werd twee jaar geleden in gebruik genomen. De plannen ontstonden veel eerder. ‘Onze stal zat vol, het jongvee liep al ergens anders. Het werd tijd voor actie’, vertelt Rommert (36) die in maatschap boert met z’n ouders Jorrit en Geppie (beide 61). ‘Robots vielen na lang beraad af, vooral in verband met hoge onderhoudskosten. Een nieuwe jongveestal werd het ook niet. ‘Dan bleven we aanrommelen. We kozen daarom voor volledige nieuwbouw voor melkvee, inclusief melkstal.’ Rommert kende Jan Castelein niet, maar ontmoette hem in die tijd op een beurs in Assen. Na overleg werd Jan een van de vier partijen die mee deed voor het hele traject. Dat betekent naast de 2 x 12 rapid-exit SAC melkstal onder andere een koeltank, verlichting, water, mestschuiven, stalinrichting en koeborstels.

‘Maar dat zijn de grote zaken’, zegt Rommert. ‘Minstens zo belangrijk zijn de ‘bijzaken’, heb ik geleerd. Sommige partijen schreven namelijk mooie offertes, maar onvolledig. Een grotere melkstal en koeltank vraagt een grotere boiler, om maar een voorbeeld te noemen. Bij Castelein was wel alles meegerekend. Hij was op papier niet de goedkoopste, maar wel compleet. Dat gaf de doorslag.’ De keuze voor het type zijaan-zij melkstal is één op basis van een keuze voor zekerheid, vertelt Rommert. ‘Mijn vader is veel van huis, maar als die in het weekend melkt, kan die er ook eenvoudig mee uit de voeten. Vanaf juli krijgen we vijf avonden per week een melker. Ook die kan zich makkelijk hiermee redden. Dit systeem is bewezen en vertrouwd en werkt erg eenvoudig. Tegelijkertijd is het met koeherkenning en geleidbaarheidsmeting een complete melkstal. Die combinatie past mij wel.’

Rommert Jorritsma in de de rapid-exit met daarachter de melkveestal.


28

CASTELEIN serveert

Het nuchtere kapitaal van Servicebedrijf Jan Castelein Naam: Jan Wartena (46) Woonplaats: Nes bij Akkrum Functie: Bedrijfsleider Werkzaam bij Jan Castelein sinds: 1998 Hoe hier aan de slag gekomen: Ik hoorde via een vriend van Jan dat hij een monteur zocht. Ik ging bij Jan langs en het klikte. Wat trekt je in dit werk: De afwisseling is heerlijk. Ik begeleid projecten en doe ook nog wel monteurswerk, kom op vele plaatsen. Wij kunnen nu hele projecten aanbieden. Dat is onze kracht

Naam: Jillert Koning (48) Woonplaats: Winsum Functie: Allround monteur Werkzaam bij Jan Castelein sinds: Januari 2000 Hoe hier aan de slag gekomen: Ik heb samen met Jan de mts en een vervolgopleiding gedaan. Daarna ben ik aan de slag gegaan in een vakgarage. Totdat Jan belde dat hij een monteur zocht. Wat trekt je in dit werk: Groot voordeel ten opzichte van de

geworden. Er is meer informatie beschikbaar en vooral jonge boeren weten die beter te gebruiken. Dat brengt interessante nieuwe uitdagingen voor ons mee. Wat trekt je in dit bedrijf: Ik vind het belangrijk dat de sfeer goed is. Dat is hier bij ons ook echt zo. Alles is bespreekbaar, dat is veel waard. En Jan is als baas erg sociaal, dat werkt fijn. Daarbij staat bij ons de klant echt centraal, we verkopen geen ‘nee’. Dus je moet steeds creatief meedenken. Dat is mooi, ik kan hier echt mijn ei kwijt.

Naam: Hendrik van der Goot (56) Woonplaats: Ter Idzard Functie: Monteur melkmachines Werkzaam bij Jan Castelein sinds: 2003 Hoe hier aan de slag gekomen: Ik werkte sinds 1990 al bij SAC in Deventer. Jan leerde ik door zijn dealership kennen. De robots kwamen begin deze eeuw op. Dat lag mij niet. Toen Jan in 2003 iemand zocht voor in de melkmachines, hapte ik toe. Wat trekt je in dit werk:

De afwisseling is mooi, we zijn nooit lang op een plek. Ik zie daarbij de automatisering toenemen de laatste jaren, dat stopt ook niet. Een nieuwe uitdaging voor ons. Wat trekt je in dit bedrijf: De sfeer is goed en er is weinig verloop, dat zegt veel. Jan is onze baas, maar heel normaal en ook sociaal. Toen onze jongste naar Aruba ging en een blinde darmontsteking opliep daar, maakte Jan mijn maandsalaris eerder over en zei dat ik de ruimte kreeg om direct daarheen te reizen. Een gebaar dat je goed doet. Jan is erg betrokken, soms misschien wel té betrokken. Maar hoe dan ook, Jan is gewoon een supergoed mannetje.

garage waar ik voorheen werkte is dat je veel meer wisselt van werkplek, dat vind ik mooi. De melktechniek ontwikkelt zich ook steeds door, dat boeit mij. Wat trekt je in dit bedrijf: In de invulling van het werk laat Jan ons erg vrij, dat werkt prettig. Jan is makkelijk in de omgang, hij is rustig en blijft rustig. Op de werkvloer en in de kantine heerst een prettige sfeer. Ieder deelt uit en incasseert grappen. Wij houden de lol er met elkaar in.

Naam: Durk Miedema (29) Woonplaats: Heerenveen Functie: Planner, werkvoorbereider Werkzaam bij Jan Castelein sinds: 2009-2010 één jaar en daarna vanaf 2011 Hoe hier aan de slag gekomen: Via een jongere broer die hier stage liep, is het contact gelegd. Wat trekt je in dit werk: Ik ben boerenzoon en heb de passie voor techniek al jong meegekregen.

Met techniek werken in de melkveesector past mij perfect. Daarbij ontwikkelt de techniek steeds door, het wordt geavanceerder met meer elektronica. Er komt meer bij kijken, dat houdt het uitdagend. Wat trekt je in dit bedrijf: Bij een klein bedrijf als deze kennen we elkaar goed. De sfeer onderling is goed en relaxed. Jan biedt ons ook kansen. Zo ben ik in 2013 een week naar Burundi gegaan om daar een melkstal te monteren en op te starten. Een prachtig avontuur.


29

25 jaar servicebedrijf JAN CASTELEIN Naam: Jeroen van Slooten (36) Woonplaats: Terkaple Functie: Monteur melkmachines Werkzaam bij Jan Castelein sinds: November 2007 Hoe hier aan de slag gekomen: Jan wist dat ik werk zocht, hij belde mij op. Ik heb geen technische opleiding, was een veeboer. Hij gaf

Naam: Hans de Groot (28) Woonplaats: Poppenwier Functie: Allround monteur Werkzaam bij Jan Castelein sinds: 2006 Hoe hier aan de slag gekomen: Na de stage niet meer weggegaan Wat trekt je in dit werk: Ik ben een echte praktijkman, hier kan ik altijd bezig zijn met de handen. De melktechniek boeit. En

mij de kans en het klikte. Wat trekt je in dit werk: Het werk biedt veel verscheidenheid, geen dag is hetzelfde. We krijgen veel vrijheid, dat werkt prettig. Wat trekt je in dit bedrijf: De groep is niet te groot en niet te klein, dat werkt goed. Daarbij staan we voor elkaar als het nodig is en hebben we gelukkig ook veel lol.

helemaal nu we met de derde stal bezig zijn die ingericht wordt met het Nieuwe Melken-concept. Dat is toch nieuw en anders, het geeft voldoening om daar aan mee te werken. Wat trekt je in dit bedrijf: We zijn met een klein groepje, ieder kent elkaar goed. Ook privé. We ruien elkaar vaak op, Jan Wartena voorop. Dat dat kan, geeft een goede sfeer.

Jan Castelein runt zijn bedrijf niet als een delegerend directeur. Meer als een meewerkend voorman. Toch slokt alle regelwerk veel van zijn tijd op én moet hij menig knoop doorhakken. Dat kan omdat het vele werk daarvoor, daarna en daaromheen uitgevoerd wordt door anderen: zijn personeel. Jan erkent dat het een cliché is, maar hij noemt hen ‘mijn grootste kapitaal’.

Naam: Johannes Dekinga (42) Woonplaats: Wanswerd Functie: Stalinrichting en nokken plaatsen Werkzaam bij Jan Castelein sinds: 2010 Hoe hier aan de slag gekomen: Ik zat in de stallenbouw en kende Jan goed: hij is mijn zwager. Hij zocht iemand voor werk op het

Naam: Bokke van der Brug (44) Woonplaats: Weidum Functie: Allround stalinrichter Werkzaam bij Jan Castelein sinds: December 2010 Hoe hier aan de slag gekomen: Indertijd zat ik zonder werk en ik dacht dat Jan wellicht iemand kon gebruiken. Ik ben hierheen gereden

Naam: Hendrika Terpstra (37) Woonplaats: Sneek Functie: Financiële administratie op zzp-basis Werkzaam bij Jan Castelein sinds: Oktober 2014 Hoe hier aan de slag gekomen: Een vriendin die bij een uitzendbureau werkte tipte mij. Wat trekt je in dit werk:

Naam: Klaas Wijbrandi (28) Woonplaats: Loënga Functie: Werkplaats en boekhouding Werkzaam bij Jan Castelein sinds: Mei 2015 Hoe hier aan de slag gekomen: Ik kende Jan al en zocht een plek om ervaring op te doen. Hij zei mij toe dat ik wel een jaar kon blijven. Wat trekt je in dit werk:

dak. De stallenbouw was voor mij niets anders dan legoblokjes geworden, deze nieuwe prikkel trok mij. Wat trekt je in dit werk: Geen dag is hetzelfde. Ik krijg veel verantwoordelijkheid en vrijheid en het contact met de klanten is vaak intensief. Wat trekt je in dit bedrijf: Wij staan dicht bij elkaar, het is vaak erg gezellig. Jan stelt zich niet als baas op, maar vraagt waar hij kan helpen. Dat waardeer ik in hem.

en er bleek plaats. Via AB ben ik zo hier aan de slag gegaan. Wat trekt je in dit werk: Je komt overal en nergens en geen dag is hetzelfde. En het werk op zich, in de stalinrichting, vind ik mooi om te doen. Wat trekt je in dit bedrijf: Het is hier gemoedelijk. Jan laat ons onze gang gaan, dat bevalt mij wel.

Door de zaken goed voor te bereiden voor de accountant, draag je echt een steentje bij. Van melktechniek en stallenbouw heb ik weinig verstand, maar het is leuk om de jongens erover te horen spreken. Wat trekt je in dit bedrijf: Jan is soms iets chaotisch en altijd druk, maar vooral erg betrokken. Ruimte voor gezelligheid is er altijd en de sfeer is losjes. Jan is een type dat je misschien onderschat, maar dat is zeker niet terecht.

Ik ben eigenlijk niet opgeleid voor dit werk, maar vind het lekker afwisselend. Een project als het Nieuwe Melken krijg ik helemaal mee. Dat is leuk om mee te maken. Wat trekt je in dit bedrijf: De sfeer is hier goed onderling. En Jan is als baas sociaal en relaxed. Hij is eigenlijk wel een beste peer.


30

Friese schapenyoghurt verovert Nederland

CASTELEIN serveert

Chris de Jong (49) volgde zijn hart. Hij ruilde zijn goede betaalde baan in de bankwereld in voor het onzekere bestaan van schapenmelker. Op boerderij Bongastate in Hijlaard melkt hij 300 schapen en maakt hij schapenmelkyoghurt. Een fotoreportage. waarin de deelnemers het Foto 1: In de stal 1 herder zijn ervaren in verZeven jaar geleden startte schillende activiteiten met de Chris de Jong zijn bedrijf schapen. Samen de schapen met Friese Melkschapen. Op omweiden doet een appèl z’n meest molk hij er 500, nu op teamwork. Zo worden er zo’n 300. Hij is momenteel vanuit de schapen allerlei lijnen bezig zijn door zwoegerziekte getrokken naar het leiding getroffen veestapel in fases te geven aan mensen. ‘Een simpel vervangen. De schapen lopen voorbeeld: als schapenboer in een potstal en krijgen kuilloop ik ‘s morgens eerst langs gras van 17 hectare eigen land en brok, maximaal 2,5 kilo per de hokken om te kijken of alles in orde is, terwijl ik bij de schaap per dag. bank meteen in mijn kamer ging zitten werken. Maar als Foto 2: Draaimelkstal manager zou je ook eerst een 2 Tweemaal per dag melkt ronde langs al je medewerkers De Jong de schapen in een 60-stands draaimelkstal, in to- kunnen maken.’ taal zo’n vijf uren werk per dag. Bij storing belt hij even met de Foto 4: Yoghurt maken Van zo’n 10 procent van de leverancier van de melkstal, Jan Castelein. ‘Ondanks dat hij melk maakt De Jong op zijn boerderij zelf puur natuurlijke de directeur is, weet hij exact yoghurt. ‘Een eigen speciaalhoe het systeem technisch in elkaar zit. Als er een storing is, product vergroot de kans op een stabiel hoge melkprijs’, zegt kan hij die meestal telefonisch hij. Het speciaalproduct staat oplossen. Dat vind ik knap.’ Een goed melkschaap geeft 500 inmiddels in diverse Friese supermarkten. Met name in de tot 600 liter melk. De kleine supermarkten in de wat grotere zuivelfabriek Klaver Kaas uit steden is yoghurt hip en al he3 het Noord-Hollandse Winkel lemaal als het van schapenmelk haalt de schapenmelk tweekomt. Een landelijke doorbraak maal per week op en maakt er lonkt. Supermarktketen Jumbo kaasproducten van. gaat het product landelijk opnemen in het assortiment. De Foto 3: Melkprijs Jong is dan ook optimistisch De prijs van schapenmelk was over de afzetkansen voor z’n de laatste jaren slecht, maar trekt nu flink aan. ‘Momenteel yoghurt. krijg ik circa € 5 1,50 per kilo melk Foto 5: Speciaal design Omdat schapenmelk veel eiwit bij een voerprijs bevat, heeft schapenmelkvan yoghurt een bijzondere textuur, € 0,25. Eerder vergelijkbaar met die van was de melkprijs 4 kwark ‘Het frisse van yoghurt lange tijd € 0,85 met het zoete van schapenmelk bij een voerprijs geeft een bijzondere smaak.’ van € 0,40. Dit De yoghurt is rijk aan proteïne melkt een stuk en een bron van vitamine B2 prettiger.’ en B12, calcium en fosfor. De Voordat hij schapenhouder beker is ontworpen door de werd, was Chris de Jong bekende fooddesigner en foodvice-president bij de ABN AMRO en later de Royal Bank watcher Marielle Bordewijk. Zij is ervan overtuigd dat schaof Scotland. Op zijn schapenpenmelkyoghurt in Nederland bedrijf geeft hij nu workshops op de drempel van een grote Inspirerend Leidinggeven, doorbraak staat.


Koelen van de melk ALS GROENE WARMTEBRON ECO200 zorgt voor koeling van de melk, het verwarmen van gebouwen en voorziet in de warmwater behoefte op het bedrijf. Dit alles door de warmte uit de melk optimaal te benutten. De unieke voordelen van ECO200 op een rij! Vervangen gasverbruik Melkkwaliteit verbetering Economisch comfortabel verwarmen

ENER

GIENE

MELK

VEEH

UTRA

OUDE

LE

RIJ

www.eco200.nl - 0513 - 460 268

ECO200 is een bewezen concept van AgriComfort. Met ECO200 wordt het koelen van de melk en het verwarmen van water en gebouwen zodanig geïntegreerd dat voor beide processen maar één keer energie hoeft te worden ingekocht, in plaats van de gebruikelijke twee keer. De warmte uit het koelproces van de melk wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen, wat een forse reductie van energiegebruik en CO² uitstoot oplevert. Deze aanpak levert energetisch een veel hoger rendement op dan andere energiebesparende mogelijkheden in de melkveehouderij.

ECO200 wordt geadviseerd en geïnstalleerd door:

Technisch Buro Zonderland Tilledyk 4 Minnertsga T. 0518 - 471366 www.zonderlandbv.nl • info@zonderlandbv.nl


melkwinning SAC Automatisch melken

SAC Groepsgewijs melken

Optimale balans tussen werk en privé ● Meer tijd voor de belangrijke zaken in het alledaagse leven ● Minder administratie: meer tijd voor uw koeien ● Het meest flexibele en efficiënte melkwinningssysteem met 24/7 maximaal koewelzijn en meer melk in de tank ● WISH 5 jaar garantie

Ideale mix tussen capaciteit en controle ● Voor iedere boer en stal een melkwinningsinstallatie op maat. Keuze uit carrousel, zij-aan-zij, visgraat, open tandem of swing-over ● Maximale capaciteit en gebruiksvriendelijkheid ● Nieuwste IDC melktechniek ● Touch-Screen® melkstal attentiemonitor ● Bedrijfszekere, bewezen technologie

Bezoek www.sacmilking.com of raadpleeg uw SAC Service Center Servicebedrijf Jan Castelein, al 25 jaar uw partner in melkwinningstechniek! SAC Nederland Voorsterweg 28 8316 PT MARKNESSE Tel. +31 (0)570 62 17 00 nl@sacmilking.com www.sacmilking.com

voor koe, melk en melker

Profile for Persbureau Langs de Melkweg

Castelein serveert  

Een kwart eeuw geleden besloot ik een eigen servicebedrijf te beginnen. Een grote uitdaging. Ik vroeg mij af: waar liggen mijn kansen, waar...

Castelein serveert  

Een kwart eeuw geleden besloot ik een eigen servicebedrijf te beginnen. Een grote uitdaging. Ik vroeg mij af: waar liggen mijn kansen, waar...

Advertisement