__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

List of Signatures

Page 1/1

2020 Årsmelding LIAS.pdf Name

Method

Signed at

Kolbjørnsen, Trond

BANKID_MOBILE

2021-06-01 10:57 GMT+02

Kallevåg, Vegar

BANKID_MOBILE

2021-05-31 15:26 GMT+02

Vold, Annette Nilssen

BANKID_MOBILE

2021-05-31 12:10 GMT+02

Pedersen, Anita

BANKID_MOBILE

2021-05-31 11:31 GMT+02

Thorsen, Kristen

BANKID_MOBILE

2021-05-31 11:30 GMT+02

Lønning, Ståle

BANKID_MOBILE

2021-06-08 13:52 GMT+02

Lønning, Alf Guttorm

BANKID_MOBILE

2021-06-08 13:31 GMT+02

Urangsæter, Frode

BANKID_MOBILE

2021-06-08 13:25 GMT+02

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document. External reference: AB0468C9DDBD4715B715ECB745375B56


Årsberetning 2020 for Langevåg Idrettsbygg AS Org.nr. 984 221 630 1.

Virksomhetens art og lokalisering Langevåg Idrettsbygg AS har sitt forretningssted på Langevåg i Bømlo Kommune. Selskapet har som formål å drive et kombinert kultur- og idrettsbygg i Langevåg. Langevåg Idrettsbygg AS sin hovedvirksomhet er utleie av idrettshall til skolen og til idrettslagets innendørstrening, skytebane og lokaler til ungdomsklubb. I tillegg har selskapet inntekter fra salg av reklameplass i idrettshallen. Utover de faste leieinntektene er det også sporadiske inntekter fra utleie av hall. Vi har hatt arrangement som 17.mai, Kystsogedager, konfirmantsamling, dansetilstelninger og konsert. I tillegg har bygget vært utleid til ulike private arrangement. Langevåg Idrettsbygg har også dusj, vaskemaskin og tørketrommel for utleie til turister.

2.

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Driften av selskapet har vært i tråd med forutsetningene for året. Selskapet har finanskostnader på kr. 7 801 i 2020. Driftsresultatet var i 2020 kr. 21 337 før avskrivninger. Årets underskudd på kr. 66 676 blir dekket med overføring fra annen egenkapital. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling og resultat.

3.

Forsknings og utviklingsaktiviteter Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings- og utviklingsaktiviteter.

4.

Fortsatt drift Årsregnskapet for 2020 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift, og styret mener at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede.

5.

Arbeidsmiljø og likestilling Selskapet kjøper tjenester til drift og administrasjon av Langevåg Bygdatun AS. Selskapet har ingen ansatte. Styret har 7 medlemmer, hvorav 2 kvinner og 5 menn.

6.

Ytre miljø Bedriften forurenser ikke det ytre miljø.

Langevåg, 27. mai 2020 Annette Nilssen Vold Styrets leder

Vegar Kallevåg Styremedlem

Kristen Thorsen Styremedlem

Trond Kolbjørnsen

Ståle Lønning Styremedlem

Alf Guttorm Lønning

Styremedlem

Styremedlem

Anita Pedersen

Frode Urangsæter

Styremedlem

Daglig leder

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document. Document ID: AB0468C9DDBD4715B715ECB745375B56

Profile for Langevaag

Årsmelding Langevåg Idrettsbygg 2020  

Årsmelding Langevåg Idrettsbygg 2020  

Profile for langevaag
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded