Page 1

K O N T A K T Kontaktblad for Langeskov Idrætsforening

L·I·F

Nr. 2 • 2010

DBUs pigeraket var her i efteråret på besøg på Langeskov Stadion, og succesen var så stor, at vi allerede har søgt om gentagelse i 2011. Men om vi er så heldige at få besøg af den to år i træk er stadig uvist, men håbet er heldigvis lysegrønt.

Besøg LIF’s hjemmeside på adresse: www.langeskovif.dk


Nyt tag Døre og vinduer Nybygning

PA Tømrerforretning

Om- og tilbygning

v/ Peter Arnoldsen

Nyt køkken og bad

Industrivej 27 5550 Langeskov Telefon 65 38 12 87 TØMRERMESTER Mobil 40 86 11 19

Isolering Hurtig tilbudsgivning

INDUSTRIVEJ 27 · 5550 LANGESKOV TLF. 65 38 12 87 · FAX 65 38 12 97 · BILTLF. 40 42 12 87 www.hse-byg.dk · email info@hse-byg.dk

s Ba Stub’ geri

Åbningstider: Mandag-fredag 6.00 - 17.30 Lørdag 6.00 - 16.00 Søndag 6.30 - 16.00 Rønningevej 1 · 5550 Langeskov Fax 65 38 11 28

Tlf. 65 38 11 45

Apoteksudsalg fra Ferritslev Apotek Langeskov-Centret 6 5550 Langeskov

Langeskov Centret 13 5550 Langeskov

Tlf. 65 38 13 79 Apotekets tlf. 65 98 10 09 Åbningstider: Mandag - torsdag kl. 9.00 - 17.30 Fredag kl. 9.00 - 18.00 Lørdag kl. 9.00 - 13.00

65 38 11 65

CENTER-KIOSKEN LANGESKOV-CENTRET 19 - FAX 65 38 21 19 - TELEFON 65 38 21 21 ÅBEN HVER DAG FRA KL. 9.00-21.00

ALT I KIOSKVARER TIPS/LOTTO INDLEVERING VIDEOFILM

Klik ind på

www.birkendegaardbutik.dk for at se vores spændende udvalg samt åbningstider. Hans Tausensgade 41 Tlf. 65 95 19 94.

2


Formanden har ordet Tiden flyver af sted, og efterårsmørket har igen sænket sig over os vil være med til at videreføre i fremtiden. Ellers vil jeg henvise til senior og ungdomsformændenes indlæg og til vores hjemmeside, hvor der også er mange gode billeder af de forskellige aktiviteter.

Lene Hennie, formand

Udendørsturneringerne er afsluttet og vi kan se tilbage på en hektisk sommer med masser af aktivitet. Der har udspillet sig mange spændende dramaer og for flere hold var det lige ved og næsten. U19 var tæt på oprykning til den jysk-fynske turnering, Serie 4 var meget tæt på oprykning, Serie 3 skal i skrivende stund spille om oprykning, Albaniserie mandskabet må en tur ned i serie 1 igen. Trods en fantastisk slutspurt, lykkedes det ikke Madsen og Knudsens mandskab at få endnu et halvt år i Fyns bedste række. Også U13b

Jeg vil lige benytte lejligheden til at feje nogle misforståelser af bordet omkr. 1. holds trænerne. Der har været afholdt spillermøde hvor der var enighed om at man trængte til nyt blod og inspiration, og derfor blev det besluttet ikke at forlænge med Morten og Michael når deres aftaler udløber. Så der er ikke tale om fyringer, Morten og Michael har klarede sig flot med ind- gjort et godt job, og det vil tagelse af førstepladsen i de fortsætte med til somderes pulje. Men det aller merferien 2011. vigtigste, - det skal være sjovt at gå til fodbold! - og Alle ved at kommunerne jeg kan se, at det arbejdes skal spare, - og det gør de der med, på mange fronter. det giver os nogle alvorlige Pige og dame fodbolden udfordringer i fremtiden. er i fremgang, og vi havde Fra 1. nov. 2010 var det slut fornøjelsen af pigeraketten med kridtning af baner, det her i sommer, det var en skal vi fremover selv klare. stor succes. Fodboldsko- Det er et job der skal gøres len var igen en stor succes en gang om ugen og alle og både børn og voksne kan se at det drejer sig om havde en fornøjelig uge. adskillige kilometer streUngdomskonsulent Svend ger, så vi skal have fundet Aage Thomsen stod fad- en løsning på den opgave der til oprettelsen af ”De meget snart. Grønne Djævle”, LIFs fanklub, som jeg håber der er nogle friske forældre der Fortsættes ... 3


... fortsat

Vores grusbane er næsten en katastrofe, det er også en kommunal opgave. Vi havde ambitioner om selv at gøre noget ved den, men vi har ikke haft resurser til at løse opgaven, det forsøger vi at finde i 2011, og så må vi i mellemtiden klare vintertræningen på den dårlige bane. Glædeligt er det dog i denne forbindelse, at kommunen her i efteråret har prøvet at planere banen, således de værste vandhuller skulle være blevet mindre, men helt godt er det ikke endnu. Glædeligt er det også, at kommunen har afsat penge på budgettet for 2012 til en gennemgribende renovering af banen. Til gengæld har vi fået løst et problem med leverancer fra Albani til klubhuset. Kommunen har bevilliget

L·I·F

en vareelevator, som også noget som gør det attraktivt er installeret og taget i brug. at spille i LIF, og det koster alt sammen. Det kommer til at kræve mere at få økonomien til at I bestyrelsen arbejder vi pt. hænge sammen i fremtiden, på at gøre ungdomsafdelindet kommunale tilskud fal- gen mere struktureret, det der, finanskrisen har gjort er en meget stor afdeling at flere sponsorer er lidt som det kræver meget af mere tilbageholdende, og en enkelt person at holde samtidig er der mange ting styr på. Planen er at få flere som vi gerne vil, men som hænder omkring de enkelte koster, samtidig med at den hold, og få lavet nøjagdaglige drift også bliver tige arbejdsbeskrivelser af dyrere. En gang imellem de opgaver hver især skal er vi heldige at få henven- varetage, det er en ordentdelser om nogle arbejds- lig mundfuld at tage fat opgaver hvor vi som klub på, og vi får derfor også kan lave god indtjening, (se bistand og vejledning fra en aktivitetsudvalgets indlæg). konsulent fra FBU, Niels Nielsen, til at løse opgaven. Vi er nødt til at alle yder deres bidrag med frivillig Til slut vil jeg sige tak til arbejdskraft når det byder bestyrelsen, udvalgsmedsig, der er rigtig mange lemmerne og ikke mindst tilbud til de unge rundt til alle trænere, dommere omkring, og for at mod- og frivillige for indsatsen stå det, vil vi gerne kunne i 2010. tilbyde vores medlemmer Lene Hennie

Man skal give sig tid til at have det sjovt!

L·I·F Ansigtspleje Krops- & fodpleje Slankebehandling Brude- & aftenmake-up Rygmassage Permanent hårfjerning Kunstige negle Parfumeri

v/Annette Aagaard Langeskov-Centret 15 • Langeskov Tlf. 65 38 39 20 Mandag - onsdag . . . . 10 .00-17 .30 Torsdag - fredag . . . . . 10 .00-18 .00 Lørdag . . . . . . . . . . . . . . 9 .00-13 .00

4


Grafisk Center Langeskov Designbureau med eget trykkeri Vi arbejder med visuel identitet, kreativ konceptudvikling, grafisk design, vedkommende tekster. Fra idé til færdigt resultat om det er til tryk, internet, cd-rom/dvd eller video. Alle opgaver er lige vigtige I løsningen af dine opgaver tager vi afsæt i den samme, brede erfaring vi har samlet igennem mere end 65 år som trykkeri og bureau. Vi har eget trykkeri, hvilket øger vores – og især kundernes – fleksibilitet, når virksomhedens identitet skal udtrykkes grafisk. Vores erfaring og evne til at fokusere på den bedste løsning for vores kunder giver en stor tryghed i samarbejdet.

Grafisk Center Langeskov A/S Jernbanegade 7 5550 Langeskov Telefon 63 38 39 40 post@gcl.dk www.gcl.dk

Referencer: Plastindustrien i Danmark, D•A•F – Danmarks Automobilforhandler Forening, Nordisk Safari Klub, Film Finances Scandinavia, Ellegaard Göttingen Minipigs A/S, Rijk Zwaan, Aalborg Symfoniorkester, 3F Odense Transport, Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet, SuperBrugsen Langeskov, KiMs, Odense Tekniske Skole, Rynkeby Foods, Promens, SeedCom, Langeskov El, Hako, FOF Østfyn, Region Syddanmark

5


Aktivitetsudvalget Ingen ting kommer af sig selv Med ovenstående in mente arbejdes der ihærdigt fra mange sider på at skaffe midler til klubben ved forskellige aktiviteter. Allerede i slutningen af 2009, blev formanden kontaktet af en personkreds, som ville prøve kræfter med en musikfestival ved Noret i Munkebo. Vi skulle stille med så mange hjælpere som muligt og ville så blive afregnet efter en fordelingsnøgle alt efter hvor mange mandetimer vi kunne skaffe. Ved et besøgstal på omkr. 1700 skulle der være overskud til fordeling mellem de foreninger der hjalp til. Festivalen blev en stor succes med over 4500 gæster og dermed grundlag for et pænt afkast til LIF. Desværre blev festivalen ramt af omfattende uregelmæssigheder, som betød et svidende underskud og dermed farvel til en indtægt vi både havde fortjent og håbet på. Lige før sommerferien blev vi kontaktet af Sandy fra Harndrup Frugtlager, vedrørende arbejde på Gasa i Odense, hvor der i forbindelse med Super Brugsens fødselsdag skulle pakkes en masse fødselsdagsposer med forskellige gode ting og sager. Det var en temmelig omfattende ordre, og

vi valgte med det samme at dele opgaven med KR70, og heldigvis for det, for det var lidt af en hård fødsel at få folk ud af starthullerne til at hjælpe. Der var mange som gav den en skalle, ikke mindst blandt vores seniorspillere, og var med til at tjene gode penge til klubben og til deres afdeling, men vi må også ærgre os over at der var for mange omkring klubben som valgte ikke at hjælpe. Vi tjente ca. 48.000 rare kroner til fordeling mellem klubkassen og de involverede afdelinger, og det er jo ikke så ringe endda. MEN, vi kunne ved fælles indsats have tjent næsten tre gange så meget. Endelig er vi blevet kontaktet vedrørende et arrangement ovre i det mørke Jylland, hvor vi skal stille med 20 barvagter til at betjene gæsterne ved en stor fest her i november. Vi har de 20 mand på plads, og dermed en indtægt på omkring 20.000 kr. Ud over ovenstående aktiviteter har vi haft mange mennesker i sving på kræmmermarkedet, til at besætte forskellige vagter, ligesom vi, som sædvanlig, har haft vores succesrige LIF telt, med salg af æbleskiver og 6

vindruer, med rigtig pæn indtjening til følge, og vi håber naturligvis på succes igen, med vores LIF reklamebanko den 27. november, og med vores tombola på centret sidst på året. Endelig skal det lige med, at tingene ikke lykkes hver gang. Der har været arbejdet ihærdigt med et stort anlagt sponsor cykelløb på centret. Det lykkedes desværre ikke at finde sponsorer nok til at det kunne gennemføres, desuden har der været arbejdet med en kæmpe fest i hallerne. Vi havde stort set alt på plads, men der var nogle forhandlinger, hvor vi blev sorteper og det var derfor ikke muligt at lave et arrangement hvor der kunne laves overskud på, MEN, så er det bare på med benskinnerne igen og arbejde videre. Der bliver uden tvivl masser af aktiviteter igen i 2011 og vi håber at alle i klubben kan se nødvendigheden af, at vi alle skal yde vores, så vi med fælles indsats kan holde LIF kørende på et højt niveau. Tak til alle der knoklede for LIF i 2010. 

Aktivitetsudvalget


EGELYKKE JENSENs EGELYKKE JENSENs MASKINFABRIK A/S

BYTOFTEN 10 5550 LANGESKOV

www.xl-groenfeldt.dk LANGESKOV · INDUSTRIVEJ 15 · TLF. 65 38 16 22 ÅRSLEV · INDUSTRIVEJ 2 · TLF. 64 75 15 95

TELEFON

65 38 12 88 TELEFAX

65 38 12 98

En bold i nettet er bedre end ét net med ti bolde!

v/ Kenneth Andersen Odensevej 22 5550 Langeskov mesterbenzin@mail.dk

Tlf. 65 38 10 22

Benzin • Autoreparation

Fyringsolie - trailer kan lånes

Kaj Nielsen’s eftf. Transport • Sættevogne og Multitrækkere • Distribution • Containerudlejning til erhverv og private • Rumopdelte containere • Genbrugscontainere til pap og papir

Tryghed og sikkerhed siden 1975

• Levering af grus og sten

65 38 19 00

LANGESKOV EL v/ Michael Kristensen • mk@langeskov.dk • www.langeskovel.dk 7

Tlf. 65 38 11 58 Fax 65 38 28 58 www.kaj-nielsen.dk


Sponsorudvalgets tanker

Vi keder os! - Vi har ikke noget at lave! - Vi har ingen steder at være! Det er ofte de undskyldninger man hører når unge mennesker har været ude på et skråplan, med mobning, hærværk, graffiti og sågar skoleafbrændinger til følge. For det meste er det heldigvis noget vi her i Langeskov kun læser om i avisen eller ser på tv. Det kan godt være, vi i Langeskov ikke kan tilbyde alt hvad de unge ønsker, men på det sportslige plan er vi rigtig godt med når det gælder om at udfylde fritiden.

bold, løb, ridning, tennis eller fodbold, så har man rigtig gode muligheder for at dyrke sin sport, og samtidig blive en del af et socialt netværk, hvor man får gode venner. Man lærer at arbejde sammen med andre for at nå nogle fælles mål, og man lærer også at man, indimellem, må indordne sig under nogle regler, som andre har udstukket. Det er både sundt for den enkelte, men også til gavn for alle der lever og færdes i lokalområdet.

Er man til bordtennis, badminton, gymnastik, hånd- I LIF er dette noget der arbejdes målrettet med, bla. med hjælp fra klubbens ungdomskonsulent. For at holde fast i de ambitioner og i det hele taget det niveau vi ønsker at holde i LIF, så er vi mere afhængige af vores sponsorers opbakning nu, end nogen sinde før, da de kommunale tilskud beskæres drastisk i disse år. 8

Mange af LIFs sponsorer støtter klubben af ren sympati, man har måske børn der spiller fodbold eller tennis, eller man har selv spillet i klubben, eller man har bare været ”grøn” indvendig, i mange år. Mange gør det naturligvis også for den reklameværdi og den goodwill der ligger i at støtte klubben. Fælles for alle der støtter op om LIF er, at man som sidegevinst er med til at fastholde de unge mennesker i et sundt miljø, som gør, at de også uden for klubben forholder sig til andre mennesker og andre ting på en fornuftig og hensigtsmæssig måde. Det er bestemt også nogle af de overvejelser man skal gøre sig som sponsor. Tak til alle vores sponsorer der har støttet os i 2010, vi håber i er med os igen i 2011.


PETER DANIELSEN TRANSPORT A/S

Siskenvej 1 · 5550 Langeskov · Telefon 65 38 13 13 www.danielsen.dk · e-mail: transport@danielsen.dk

Gammel Torv 5800 Nyborg

Tlf. 65 31 22 40 www.husetkent.dk

Børnetøj - Dametøj - Herretøj

Langeskov Centret 11, 5550 Langeskov

LIFs KLUBHUS CAFETERIA v/ Loan Huynh

Åbent til træning og kampe 9


Seniorformandens tanker Masser af positive ting opvejer heldigvis de negative Endnu et år går på hæld, og vi skal gøre status efter en sæson, som jo er blevet ændret radikalt, således vi nu er kommet ind i halvsæsonernes verden. En verden, som man nok må konstatere nærmest blev trukket ned over fodboldfolket på FBUs delegeretmøde i januar, hvor flertallet, skrevet for egen regning, nok slet ikke havde sat sig ind i hvad dette vil betyde for fodbolden på Fyn. Heldigvis kan vi melde hus forbi, idet vi i forvejen havde gjort op med os selv, hvad vi ville, nemlig at beholde den kendte ordning, med en dobbeltturnering, og dermed ikke med en ny bufferliga, nu bare i FBUs fornemmeste række. Man kan ikke lade være at tænke den tanke, at hvis det virkelig var de vises sten, at man skulle spille halvårsturneringer, hvorfor gør man

det så ikke i divisionerne, eller for den sags skyld i Premier League, Bundesligaen, La Liga mv. Derfor må vi så også konstatere, at vi kan tone rent flag, når vi skummer lidt over, at vi kun fik en halvsæson i Fynsserien i denne omgang, på trods af en meget fornem afslutning, med 11 point i de sidste fem kampe, men desværre nul i de første seks. Men nu må Morten og Michael så starte op igen i Serie 1, når de efter jul kalder til en ny opstartsperiode, i øvrigt den sidste, i denne omgang, som chefer for vores førstehold. I fælles forståelse, hvor såvel trænere, som spillere ønskede nye udfordringer, får LIF nemlig ny førsteholdstræner, når sommerferien 2011 er overstået. Ny

10

mand på posten bliver Henrik Hansen, som portrætteres andetsteds her i bladet. Skal vi så lige gøre herreseniorafdelingen færdig, så må vi konstatere, at såvel 2., som 3. holdene var nær ved og næsten ved at sikre sig oprykninger. 3. holdet tabte ikke en kamp, men tre uafgjorte, var altså nok til, at to andre hold snuppede oprykningen for næsen af dem. Andetholdet var ude i to oprykningskampe mod Rudkøbing, som måske nok burde være slået, men som over to kampe alligevel trak det længste strå med en samlet score på 8-6.

L·I Positivt har det været, at LIF endelig igen kunne mønstre et 11:11 hold hos kvinderne, idet vi slog de hidtidige U-16 piger sammen med kvinderne, og således fik et så godt hold, at det rykkede


op i Serie 1 op til efterårets start. Her blev det til en placering midt i rækken, men da kun de to øverste hold rykker op i Fynsserien, skal holdet starte forfra igen til foråret. Men en flot sæson, med masser af roser til såvel spillerne, som trænere og holdleder. Desværre har Kim og Kent meddelt, at de stopper med årets udgang. Så vi er pt på jagt efter deres afløser, så kender du som læser af dette stykke, en afløser, så sig endelig til. Samtidig leder vi selvfølgelig også efter en ny træner til holdet, og håbet er, at dette er på plads inden jul – eller med andre ord – det skal det sgu være.

oprykningskampene til det attraktive land, men efter et nederlag på 3-0, hjemme til OB, sivede gassen af ballonen, hos såvel spillere, som træner, således afbuddene haglede ind til den anden kamp i Middelfart, i et så stort antal, at vi måtte melde afbud - synd og skam både for holdet og vores omdømme. Samtidig betød den missede oprykning også et farvel til holdets træner, som i fælles forståelse, valgte at stoppe her efter flere år med de samme spillere. Tak til Morten Thrane for hans tid i klubben.

I·F U-19 drengene øjnene inden efterårets start to hold, men igen lagde FBU os hindringer i vejen ved at lægge såvel mesterrækkeholdets, som A-rækkeholdets kampe samtidig, på trods af vi havde udtrykt ønske om det modsatte. Dette betød, at der slet ikke kunne tåles afbud, hvis der skulle være nok spillere til begge hold, når førsteholdet, i dets bestræbelser på at nå den Jysk/ Fynske Mesterrække skulle være 14 mand omkring holdet. Dette betød, at vi efter nogle få kampe for andetholdet, måtte strække gevær og framelde holdet. Førsteholdet nåede

udvalget selv stod for, og hvor over 70 spillere fra U-19, kvinde- og herresenior, nød hinandens selskab i klubhuset, og antallet sættes i relief af, at det kun var en fest for spillere. Desuden glædeligt, at vores seniorspillere, såvel kvinder, som herrer, efter gennem mange år, at have været skudt i skoene, at de ikke lavede noget for klubben udenfor fodboldbanen, nu har taget skeen i den anden hånd, og ydet et stort arbejde med GASA arrangementet og med barlederjobbet i forbindelse med en fest i det jyske. Desuden glædeligt, at ”De Gamle” stadig er meget aktive, som hjælpere, på såvel Kræmmermarkedet, som i forbindelse med den årlige andetombola i centret. Bliv endelig ved med det, det giver et endnu bedre sammenhold, men er også livsvigtig for vores økonomi.

”De Gamle” havde desværre heller ikke en af deres bedste sæsoner. Men lad det nu ligge, og lad os i stedet se fremad. Der er indkaldt til møde med nogle af nøglepersonerne omkring de tre hold her i november, med et håb om, at vi finder ”de vises sten” og får vores afdeling for ”De Gamle” rigtigt sat på skinner, såle- Tak for i år og på gensyn i des det både bliver sjovt 2011 Sv.O. at spille Old Boysfodbold i LIF, men også at det bliver Langeskov Entreprenørforretning til at have med at gøre for V ”holdlederne”.

/ VERNER OLESEN A/S

Men skal vi fortsætte i et positivt spor, så kan det kun glæde, at vi har fået et velfungerende Seniorudvalg op at køre. Måske bedst bevist ved afslutningsfesten, som 11

Industrivej 31 Langeskov . 65 38 31 80

• • • • •

Jord- og kloakarbejde Vejbygning Naturgasarbejde Vognmandskørsel Projektarbejde udføres

Kildegaard - Kappendrup

65 97 28 40


Ungdomsformanden har ordet

Jane Mose Hansen Ungdomsformand

Regn, rusk og kulde, er det vejr, der i skrivende stund, er at se gennem vinduet. Endnu en halvsæson er gået, og dermed også et helt fodboldår. Mange træningspas og kampe er afviklet, mange ting er sket, mange ting er gjort og mange ting mangler stadig at blive søsat. Ja, man kan blive helt forpustet, når man tænker på alt dette. Trænere og holdledere kæmper hver uge med træning, kamp, kørsels- og

frugtsedler, orientering til forældre, snak med forældre og spillere, sociale arrangementer som forældrespisning, hyggeaften med film, bowling osv. Ja opgaverne er mange for vores frivillige trænere og ledere. Der skal lyde en stor TAK til alle trænere og holdleder for jeres store engagement. Uden jer ville der ikke være nogen til at tage sig af alle de unge mennesker, der kommer i vores klub hver dag. I løbet af året har vi haft en del arrangementer. I foråret besøgte vi bl.a. Pilegårdsskolen to dage i deres Sundhedsuge, hvor vi lavede forskellige aktiviteter med eleverne. Her var der rigtig god hjælp fra både seniorog ungdomstrænere, dommere, forældre, ja mange var villige til at hjælpe med dette, i de to dage. Det har også båret frugt, da der er kommet flere spillere til

Smart dametøj

pga. dette initiativ. TAK for hjælpen til jer der hjalp med at gøre disse to dage til nogle positive dage. Pigeraketten havde vi besøg af den 1. september, og det var en rigtig hyggelig og sjov eftermiddag/aften, pigerne havde. Der kunne spilles på rund oppustelig fodboldbane, man kunne få sig en rulletur i en kæmpe oppustelig ”pølse”, der blev spillet hockey med store ”ørevatpinde”, jo der var rigtig mange sjove øvelser og mange grin, især når pigerne ikke helt forstod Poul Eigils vittigheder. Det hele sluttede af med gaver, is og high five fra DBU. En god og oplevelsesrig dag, og i skrivende stund, har vi igen søgt om, at få PIGERAKETTEN til vores klub i 2011. Tak til alle der kom og hjalp denne dag og gjorde det sjovt og hyggeligt for pigerne.

Gerdas Gerdas Gerdas Frisørsalon Frisørsalon

Str. 34-56

Frisørsalon

Lille salon ·· stor stor ekspertise Lille salon ekspertise Lille salon · stor ekspertise moderate priser moderate priser Åbningtider:

moderate priser Åbningtider: mandag, onsdag, fredag

Langeskov-Centret 5 5550 Langeskov Tlf. 65 38 10 17

Dansk Autohjælp Odense A/S tlf. 66 11 79 08 · 65 38 31 00 Agertoften 1 · 5550 Langeskov

12

Åbningtider: kl. 9 - 18 fredag mandag, onsdag, tirsdag og lukket mandag, onsdag, kl.torsdag 9 - 18 - fredag lørdag - efter aftale. 9 - 18 tirsdag ogkl. torsdag - lukket tirsdag og torsdag - lukket lørdag efter aftale. Bestil tid · tlf. 65 95 21 55 lørdag - efter aftale.

Gerdas· Frisørsalon Bestil 65 95 9521 2155 55 Bestiltid tid · tlf. tlf. 65 Hans Tausensgade 11, Gerdas Frisørsalon Gerdas Frisørsalon Birkende, 5500 Langeskov

Hans 11, Hans Tausensgade Tausensgade 11, Birkende, 5500 5500 Langeskov Birkende, Langeskov


Ud over disse to arrangementer er der arbejdet i Fanklub, op- og nedrykning af spillere til træning, Den Grønne Tråd, få sendt vores trænere på kursus, forældreinvolvering m.m. Mange tanker og ideer er kommet på bordet, men den største udfordring vi har i klubben, ud over økonomien, er en ny struktur i vores forening. Det bliver et langt, sejt træk, men jeg er af den klare overbevisning, at det er noget, som er yderst nødvendigt at bruge tid på. Ungdomsafdelingen skal struktureres, så opgaverne bliver delt ud på flere hænder. Opgaverne skal beskrives, så man ved, hvad det er, man siger ja til, hvis man gerne vil give en hånd med. Sådan som vores struktur er nu, er der arbejde til en ungdomsformand 3-4 timer dagligt, eller med andre ord ca. 28 timer om ugen. Det er der ingen, der kan holde til i længden, ligesom det fremover vil være svært at finde en afløser til dette arbejde,

hvis ikke vores struktur bliver anderledes. Med hjælp fra Niels Nielsen fra FBU, håber jeg, at vi kan få sat gang i denne proces, men det kræver, at forældre også bakker op om dette, da det jo er forældrenes børn, der spiller i klubben.

indtjeningsmuligheder, men det nytter ikke noget, at det KUN er Tordenskjolds soldater, der skal stå med det hele alene. At give en hånd med i vores børns klub er også en måde at lære nye mennesker at kende på, og dermed skabe grobund for en god klubånd med samForældreinvolvering er menhold og nye ideer. også noget vi har kigget på i løbet af året. Det har ind Jo, der er nok at tage fat på imellem været en sej kamp i en forening som vores, og at få forældre til at hjælpe med så stor en ungdomsafmed forskellige ting i klub- deling, men det er jo skønt ben. Vi ved godt, at vi alle at se så mange glade børn har en travl hverdag, men og unge møde til træning og det er min klare holdning, kamp hver dag. Fodbold er at når vi som forældre har jo, bevisligt, den sundeste børn i en klub, så er vi, sport man kan dyrke ☺ forældre, også en del af den klub, og dermed er det også Til sidst skal lyde en TAK vigtigt at hjælpe til en gang til alle trænere, ledere, imellem med mindre eller sponsorer, vasketøjspersostørre opgaver. I en tid hvor nale, kioskbestyrer, spillere kommunen skal spare, er og forældre for en god lang det vigtigt, at vi kan stå sæson. Vi ses i næste sæson sammen og hjælpe hinan- med fornyet energi og masden. Vores kommunale til- ser af fodbold. skud bliver igen reduceret til næste år og så skal der Ungdomsformand findes andre måder at tæn- Jane Mose Hansen ke økonomi på, findes nye

fra din lokale KonditorBager

13

L·I·F


Det grønne hjerte

Baggrunden for denne ”lille forening”, der udspringer fra OK-benzin udvalget, er et privat initiativ i december 2009 fra Flemming Holton, LIFs tidligere formands side. Initiativet gik ud på at samle en kreds af bl.a. tidligere bestyrelsesmedlemmer i LIF, til fortsat at gavne klubarbejdet i LIF. Medlemmer i Det Grønne Hjerte er: Bent Andersen, Lars Gadegaard, Flemming Holton, Gunnar Jørgensen, Knud Knudsen og Poul Eigil Rasmussen.

Det er besluttet at 2010 er et prøveår for at afprøve, hvordan vi fortsat kan hjælpe til i LIF regi. Mødeinterval er fastsat til hver anden måned – eller 6 gange om året. Mødested er privat, hvor vi skiftes til at lægge hus og køkken til mødet. Dagsorden er fast til hvert møde: 1. Nyt fra klubben. Hvad sker der lige nu i LIF? 2. Arrangementer i LIF. Hvad kan vi gøre for disse? 3. Eventuelt 14

Der skal årligt arrangeres en udflugt med ”påhæng”. Årets udflugt gik til Cirkusrevyen på Dyrehavsbakken. Her hjælper medlemmer af Det Grønne Hjerte til i LIF: OK Benzin udvalg, vedligeholdelse af klubhuset, kampafvikling ved førsteholdets hjemmekampe, Poul Eigil er med i sponsorudvalget, Gunnar er medlem af bestyrelsen, Danske Bank Cup – indefodboldstævne i Langeskov Idrætscenter, som til stadighed har Knud som primus motor.


LIF Håndværkervej 1 5550 Langeskov

Tlf. 65 31 36 30 www.danskoutlet-ls.dk

– Man skal give sig tid til at have det sjovt!

- Din professionelle regnskabspartner Tlf. 6535 2501 - Tlf. 6535 2801 www.bogholderiet-fyn.dk

Industrivej 22 · 5550 Langeskov Tlf. 65 38 30 20

ÅBNINGSTIDER Mandag-fredag. . . . . . . . . . . . . . . kl. 9-19 Lørdag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 8-16

15


Ny førsteholdstræner på plads I det daglige arbejder han som salgschef ved et stort kinesisk shippingfirma og privat bor han i Brobyværk med sin familie. Henrik har i sin aktive karriere spillet mere end 100 divisions kampe for Dalum & B1909 samt tilsvarende antal i Danmarksserien for FC Svendborg. Som træner har han stået i spidsen for Tommerup i det daværende Fynsserie og sidste job var i Faaborg. Om valget af Langeskov udtaler Henrik til L-I-F Kontakt:

Vi vil hermed gerne præsentere klubbens kommende cheftræner fra sommeren 2011. Navnet er Henrik Hansen og trods en alder på kun 30 år er der tale om en yderst rutineret mand, som på egen krop, har prøvet, hvad der kræves for at opnå flotte resultater. Henrik overtager ansvaret for klubbens bedste seniorhold og skal prøve at videreføre det flotte arbejde som er lavet de sidste år i klubben.

”Allerede inden jeg var i dialog med klubben omkring jobbet, havde jeg gjort mig nogle overvejelser omkring LIF som jeg syntes virkede som en rigtig spændende og social attraktiv klub. Efter samtale med spiller udvalget og bestyrelsen, var jeg ikke i tvivl omkring, at jeg mere end gerne ville træne her. Jeg har set holdet spille flere kampe og jeg tror der er rigtig store muligheder for at forsætte og udvikle det flotte arbejde som de tidligere trænere har lavet. Samtidig ser jeg meget

16

frem til, at arbejde med de mange unge spillere som allerede er i klubben og som også kommer op fra det dygtige U19 hold. Der er ingen tvivl om, at talentarbejde og at udvikle og hjælpe de unge mennesker, er noget som ligger højt hos mig og det tror jeg klubben vil komme til at få gavn af de kommende mange år, da man kan være fødedygtig til klubbens bedste hold med spillere af egen avl som kommer fra ungdomsholdene. Så der venter helt sikkert spillerne nogle spændende oplevelse og sikkert også en anderledes måde at gøre tingene på end de har været vant til. Jeg ser i hvert fald frem til at starte og krydser fingre for at de kan sikre sig en hurtig tilbagevenden til Albaniserien hvor jeg mener man hører hjemme. Sluttelig vil jeg gerne benytte lejligheden til at ønske alle en rigtig god jul.

L·I·F


&ÍET/+"ENZINKORTTILBILLIGBENZIN OGDIESELOGSTYRK,)& /+ST’TTERLOKALT /+ERALTIDBILLIGMEDBENZIN SAMTIDIG ST’TTER/+FORSKELLIGEFORENINGEROG KLUBBER BLA,ANGESKOV)DRTSFORENING 3ÍKOMOGFÍET/+"ENZINKORT SÍGIVER VIETBEL’BTILFORENINGEN HVERGANGDU TANKERHOSOS

-EDET/+"ENZINKORTFÍRDU sALTIDBILLIGBENZIN sETKORTUDENRENTEROGGEBYRER sMEREENDTANKSTEDERI$ANMARK 600 sMULIGHEDFORATTANKEI.ORGEOG 3VERIGE sBETALINGAFFRGEBILLETPÍ-OLS ,INIEN sKORTTILBROAFGIFTPÍ3TOREBLTSBROEN OGŒRESUNDSBRONš

Langeskov ,ANGESKOV

ALTID BILLIG BENZIN 17


Langeskov IF – å

18


책ret der gik 2010

19


U-10 piger ”Krudtuglerne” i klar fremmarch Da klubben tilbød mig, at jeg kunne få lov til at opstarte helt nye pige-spillere i U-10 regi, må jeg nok indrømme, at jeg havde mine tvivl. Der er temmelig langt fra garvede seniorspillere til helt nye uprøvede krudtugler. Der er mange faktorer, man skal huske, når man arbejder med nye spillere: det sociale sammenhold kommer ikke altid af sig selv, det skal plejes og nurses. Alle de ”automatismer” (!), som spillet indeholder, og som trænede spillere har, skal indkøres og forklares. En inderside kan være et større problem, hvis ikke motorikken er helt på plads. En aflevering er ikke altid en aflevering. Det kan bestemt også være en ”tåhyler” ud af kommunen. Der skal bindes snørebånd, vises nye støvler frem, synges fødselsdagssange, lyttes til problemer i skolen, høre hvordan deres hunde og katte har det og prøve at forstå, hvorfor de ikke lige gider lade være

med at kaste vand fra drikkedunken på træneren. Men jeg må sige – jeg elsker hvert minut af det! Der har været en del piger, som har prøvet til, nogle har forladt os igen, nogen er blevet og flere er kommet til. Lige nu har vi ca. 10-12 piger, som kommer til træning hver gang. Der er altid godt humør til træning og kamp, hvilket også afspejler sig i en god energi, som langsomt men sikkert bærer os frem mod større og større evner. Vi kan bestemt se fremgang på alle fronter. Her i efteråret har vi deltaget i 5:5 stævner rundt om på Østfyn. Vi har vundet flotte kampe, tabt ærgerlige kampe, og spillet uafgjort. Men fælles for det hele, har været en gejst og en glad energi, som blandt andet gør, at vi kalder os for ”Grøn energi”… grøn for Langeskovs grønne trøje og energien… tja, gæt selv ☺. En utrolig vigtig ting er forældreopbakningen. Det er simpelthen alfa og omega

for et udviklende arbejde med de små. Og vi er heldigvis velsignet med nogle fantastiske forældre, som bakker op og som altid støtter alle piger meget positivt. Tusind tak til jer forældre, uden jer kunne det ikke lykkes! Det er jo også lidt skægt at tænke på, at der iblandt forældrene er flere, som har gjort turen før med spillernes storesøstre. Og nu tager vi så lige en tur mere med deres mindre søskende. Det er hyggeligt. En kæmpe tak også til ”fru Hansen”, Annette, som er hoppet ind som medtræner på holdet. Det er en enorm hjælp, som vi alle er meget glade for. Nu går vi indendørs hver lørdag fra d. 6. november. Vi er tilmeldt nogle stævner henover vinteren og jeg glæder mig rigtig meget. Vel mødt til træning og kamp i fremtiden. Store smil Jan Boye og ”fru Hansen”

Langeskov IF – Man skal give sig tid til at have det sjovt! 20


Selleberg-KliniKKen v/ Kiropraktor Anne Merete Hvenegaard Lassen Sam.arb. med zoneterapeut & massør

• Kiropraktik • Kraniel behandling • Massage • Zoneterapi • Digitale røntgen billeder

L·I·F

Behandling i afslappende idylliske omgivelser

Kertemindevejen 23 · 5290 Marslev

Tlf. 65 95 20 10

www.selleberg-klinikken.dk B5952010.indd

1

A-kasse kun 397,30/11/09

6:55:27

Frie Funktionærer www.f-f.dk

21


U-12 piger i fremgang Akkurat som pigefodbolden er på landsplan, er den også i LIF den hastigst voksende del af foreningen. Blandt disse er U-12 pigerne, som har haft en fremragende sæson, med masser af nye spillere under fanerne. På billederne ses en del af spillerne samlet til kamp, og på det andet, er træner Morten Jensen i gang med det taktiske.

L·I·F

L·I·F

22


Carsten Andersen vognmand Håndværkervej 26 5550 Langeskov Tlf. 63 38 01 36 Bil 21 65 18 36

Langeskov Bogog Papirhandel Bøger Foto Lædervarer Kontorartikler Langeskov Centret 3

Tlf. 65 38 12 53

Langeskov ApS »Møtrikfabrikken« er en del af den hollandske Nedschroef-koncern med mere end 1200 ansatte. Nedschroef Langeskov ApS udvikler og producerer special- og låsemøtrikker. Vore vigtigste kunder er de europæiske automobilproducenter og deres underleverandører. Vi er certificeret efter automobilproducenternes krav TS 16949 og desuden efter de skrappeste miljønormer EMAS 2

Nedschroef Langeskov ApS Bytoften 6 · 5550 Langeskov Marslev VVS Tlf. 65 38 11 76 · Fax 6596,38 13 76 Odensevej

5290 Marslev............................ 65 95 12 06

• Vand • Varme • Gas • Sanitet

MARSLEV VVS ApS

Aut. Gas og VVS Instal. Klaus Friis Madsen

TLF. 65 95 12 06 Biltlf. 20 11 99 11

VVS GARANTI

23


U-9 & U-10 Drenge Lidt som gyngerne og karrusellerne På grund af få spillere i den ene årgang har vi valgt at slå træningen med U-9 og U-10 drengene sammen. Der har været tilmeldt et hold i U9 (B-rækken) og to hold i U10 (B og C-rækken).

til træning. Vi er ofte alle mand til træning og de går frisk til den (nogen gange måske lidt for friskt). De har udviklet sig meget og selv om de der U10-drenge er lidt store og skubber lidt rigeligt, så forbedrer U9-drengene sig lidt for hver gang vi træner. Fra at have problemer med at kunne stille hold har vi nu for mange til kun 1 hold.

Vi startede sæsonen med kun 5 drenge fra årgang 2002 (U9) og endte med at være 11 friske drenge fra den årgang. Rigtig dejligt at se så mange nye ansigter, Det er lykkedes os at få alle og især positivt at se hvor med ud og spille mange flot et fremmøde, der er gange, men det har så betydet at vi har haft mange udskiftere med og aldrig har stillet med det samme hold to gange i træk. Det har kostet lidt på resultatsiden, men det har drengene Mangler din bil: taget i stiv arm. Dæk, motor, gearkasse eller andet, gå først, hvor udvalget er størst

Marslev Autolager Vejrupgårdsvej 3 5290 Marslev

Vi håber at alle drenge er klar igen til en ny sæson og at vi fortsat kan få suppleret med et par spillere mere, så vi kan stille med 4 hold i 2011. Når vi er til stævner er der altid stort fremmøde fra forældrene. Tak til dem for den gode positive opbakning til vores drenge.

Der er i løbet af sæsonen Vi skal også takke de forælsket lidt frafald blandt U10 dre der giver en hånd med. drengene, og det har derfor Det er ikke altid optimalt at stå alene med 20 drenge, så alle der alligevel er til stede under træning er velkommen til at deltage.

Tlf. 65 95 11 90 Fax 65 95 10 39 Biltlf. 30 66 65 56 Åbningstider: Man.-torsdag 8.00-17.00 Fredag 8.00-15.00 Lørdag 9.00-12.00

knebet med at stille to hold. Især når de hver gang skulle spille på samme dag. Et par U10 C-stævner er desværre blevet aflyst, men det er alligevel lykkedes os at få alle spillere ud til stævner flere gange. Niveauet i B og C rækken har passet os godt og vi har vundet hovedparten af kampene.

 Hele familiens frisør

v/Kirsten Lauritsen

Håndværkervej 12 • 5550 Langeskov

Tlf. 65 38 17 33 24

Tak for en god sæson Peter og Peter


U-11 Drenge Fremgag – »ja da« Det har været en meget spændende halvsæson for klubbens U11 drenge. Det var slut med de små baner og små mål, vi skulle nu til at spille på nogle større mål og være flere spillere på banen. Det er det, der i fodboldverdenen hedder 7 -mandshold. Senere på sæsonen viste det sig, at vi også var spillere nok til et 5- mands hold, der med god hjælp fra nogle forældre fik spillet flere stævner. Et træningsfremmøde på 80 til 90 % har virkelig været super, og det har flyttet drengene meget, hvorimod et par afbud til kamp har skabt et par skuffelser for truppen, hvor vi alle er meget afhængige af vores holdkammerater. Holdet var for første gang på fodbold tur. Sammen med fire andre Langeskov hold deltog vi i Gråsten Cup. Et stort nederlag fredag aften gav ikke de store forventninger til holdet fra de mange fremmødte forældre. Men efter en lørdag, der gav tre sejre, var holdet klar til slutspillet i A-rækken, som skulle spilles søndag. Sejr i kvartfinalen og én mere i semifinalen, gjorde at vi skulle spille om pokalen med de store øre. Den blev tabt, og kunne for en stund

Selvom det blev til et nederlag i finalen i Gråsten Cup, var glæden over en god tur dog heldigvis hurtigt fremherskende.

ødelægge den ellers gode stemning. Vi har dog rejst os igen, og kan se tilbage på en fantastisk tur. I den hjemlige turnering har 7 - mandsholdet spillet fire rigtig gode stævner og èt rigtigt dårligt. Det var desværre vores eget stævne, hvor det var for meget kræmmermarked i spillet: ”Jammerligt”. 5 - mands holdet har spillede tre stævner, hvor der

har været mange lige kampe og glæden ved spillet har lyst ud af spillerne. Det er og skal jo være glæden og lysten til fodbolden der driver vores drenge. Her har holdet også haft hjælp fra et par U10 drenge. (Tak for det) Tak for en god sæson til jer spillere og jeres forældre. Hilsen Peter, Marianne og Henrik.

U-11 Drengene samlet til en træningsaften på LIFs eget anlæg.

25


Et efterår er slut Så går vi mod vinter og sæsonen for indendørs træning og stævner er startet. Fodbold er nu også blevet en vintersport - til stor glæde for nogle mens andre gerne vil dyrke badminton eller håndbold i de kolde måneder.

Uanset hvad vores unger vælger, skal vi arbejde på tværs i foreningerne til gavn for vores børn, så de får nogle oplevelser, som vi som ledere og forældre bakker op om. Vi har nu haft møder med alle afdelinger i LIF fodbold og samstemmende har det lydt, at alle er meget tilfredse, både trænere som ledere. Dejligt positivt, men det får os ikke til at ligge på den lade side i det nye år tværtimod!! U-6 - U-8 drenge og piger En godt ledet afdeling med gode trænere og hjælpere, som i øvrigt står meget fast på det princip som skal efterleves i LIF; ”alle får samme behandling og i kamp samme spilletid”. Også at holdene vi stiller er omtrent lige gode. En afdeling i fremdrift.

U-9 - U-10 Mange trænere og ledere gør det godt og samme historie igen. Alle vores børn er lige i LIF. Vi vil gerne vinde kampe, men ikke på bekostning af børnene. Også her stor forældreopbakning både ude og hjemme. U-11 En afdeling i kæmpe fremgang. En stor indsats fra trænerne har gjort at børnene har rykket sig enormt rent fodboldmæssigt. Her tænkes på alle vores børn. Næsten fra gang til gang har jeg kunnet se fremgang i træningen.

og begge hold har gjort det fint under svære betingelser. U-10 piger En afdeling i stor fremdrift. Boye formår at trække piger til klubben og vores pigeafdeling vokser generelt og går en god fremtid i møde. U-12 piger Mange dygtige piger som allerede nu spiller en god gang fodbold. De er lærevillige og kommer med god gejst til træning og til kamp.

U-14 piger En placering i toppen af rækken og også her en træningsiver med gode trænere, som gør at vi ser med stor U-13 fortrøstning på pigefodbold Et flot efterår i afdelingen. i LIF fremover. Det er nu vi begynder at tale taktik og ikke kun teknik. En stor tak til alle, der giver Alle trænere har gjort et en hånd med i LIF Ungstort stykke arbejde for LIF. dom. Vi har brug for alle gode kræfter fremover. Tak U-15 for i år og god Jul, samt et En stor afdeling på 32 spil- godt nytår til alle spillere lere, 1 cheftræner og 1 hjæl- og deres forældre samt alle petræner og heldigvis ledere omkring en fantastisk klub; og forældre til at hjælpe. Langeskov Idrætsforening. Rene dumpede ned i vores turban og han har gjort et Sportslig hilsen kæmpe stykke arbejde. Sv. Aage W. Thomsen Drengene er glade for ham Ungdomskonsulent i LIF 26


Et par af de mange tiltag, Sv. Aage har stået fadder til, er Stationstræning og Fanklubben, De grønne Djævle.

Thermo King Container-Denmark A/S Industrivej 2 · 5550 Langeskov · Tlf. 63 38 42 00 · Fax 63 38 42 50 E-mail: tk-denmark@eu.thermoking.com · www.thermoking.com

27


Fodboldekspert: Mangel på respekt Nyindførte halvårssæsoner skader amatørdelen i dansk fodbold. Det er respektløst over for amatørklubberne, mener fodboldekspert Poul Hansen. Af Fanan Imad og Brian Nebelong i Langeskov

årssæsoner. En af disse er Fyns Boldspil-Union, hvor f.eks. den fynske amatørklub Langeskov IF både oplevede at være op- og nedrykker. Alt sammen på under et halvt år.

Useriøst med korte sæsoner

I Sjællands Boldspil-Union blev forslaget om halvårlige sæsoner afvist af et flertal blandt klubberne. - Det var tæt på 100%,

Manglende respekt for der var imod, da vi havde amatørklubber forslaget oppe og vende i

Poul Hansen

- Jeg har helt vildt svært ved at se argumenterne for, hvorfor man spiller halvårlige turneringer. Jeg synes, det er fuldstændig unødvendigt. Jeg kan slet ikke forstå, at man ikke bare kan spille et år af gangen, siger fodboldekspert Poul Hansen, der har en fortid som træner i både amatørog den professionelle del af dansk fodbold. SAS Ligaen, 1. og 2. division og Danmarksserien har ikke indført det, men enkelte lavere fodboldrækker har siden sommeren 2008 forsøgt sig med halv-

- Bestyrelsen mente, at halvårssæsoner ville skabe større dynamik i turneringen og give nogle mere interessante rækker og puljer med mere intensitet, forklarer Jørgen Hansen fra Fyns Boldspil-Union.

slutningen af 2009. Det er useriøst, at man kan rykke op og ned på under to måneder. Hvis man er ramt af skader, har man ikke en chance. Vi mener det er for stort et tilfældighedsprincip, lyder det fra Thomas Rasmussen, der er teamleFyns Boldspil-Unions der for Sjællands Boldspilgrund til at ændre til halv- Unions turneringsafdeling. årssæsoner møder stor kritik fra fodboldekspert Poul Der er dog fordele ved Hansen. halvårssæsoner, mener man i Sjællands Boldspil-Union. - Det er mangel på respekt. Der sidder mange menne- - Fordelen ved at spille sker og planlægger lige så halvårssæsoner er, at man hårdt i en klub som Lan- kan komme hurtigere op geskov IF, som i 1. og 2. og ned i rækkerne. Hvis divisionsklubber, påpeger du ligger i en række, hvor Poul Hansen. Han mener, du taber hver eneste runde, det rammer arbejdet i ama- fordi du har mistet nogtørklubberne, der ofte er le spillere eller du bare drevet af frivillig arbejds- niveaumæssigt er kommet kraft. Klubberne kan ikke alt for højt op, så er det lidt sætte mål for mere end et sjovere at komme tilbage halvt år af gangen. og spille lige fodboldkam28


pe efter et halvt år, siger Langeskov IF stemte i på Fyn Boldspil-Unions Thomas Rasmussen. januar 2010 mod omlæg- årlige delegeretmøde den ningen af halvårlige sæso- 9. januar 2011. Halvårssæsoner skader ner. Klubben overvejer nu Boldspil-Union - De (Fyns Boldspil-Union, at fremsætte et forslag om Fyns red.) har selvfølgelig nogle ændring af den fynske tur- ønskede ikke at kommenargumenter for det, men jeg neringsform. Det møder tere yderligere på sagen. har helt vildt svært ved at opbakning fra andre lokale se logikken i det, fortæller klubber som Munkebo og Poul Hansen og fortsætter: K70. Sagen vil blive definiJeg vil sige, at det skader tivt afgjort ved afstemning mere end det gavner. For det kommer an på, hvem det er lavet for. Det skader jo ikke dansk fodbold i toppen, vel? Men det skader Vejledning i det, der ligger under, som varmebesparelser jo er 95 % af dansk fodKontakt: bold. Det synes jeg ikke er Varmeforsyningen okay, fastslår Poul Hansen. 70 25 33 33

FJERNVARME

LANGESKOV PLANTESKOLE’s BLOMSTER- & HAVECENTER Nyborgvej 39 · 5550 Langeskov

TLF. 65 38 11 00 Alt til haven og stuen Odensevej 16 • 5550 Langeskov

Tlf. 65 38 12 73 www.langeskovkro.dk

Åbningstider: Mandag-torsdag.....9.00-17.30 Fredag.................... 9.00-19.00 Lørdag-søndag & helligdage........... 9.00-16.00

Kontortid Langeskov onsdag kl. 14.00-17.00 Kontortid Kerteminde hverdage kl. 9.30-10.00 Tirsdag tillige kl. 14.00-16.00 Torsdag tillige kl. 14.00-17.00

-fagmanden med grønne fingre

Dennis Frimann Direkte: 63 13 40 34 Mobil: 22 25 74 59 dennis@p-soeby.dk

Peder Rasmussen Direkte: 63 13 40 35 Mobil: 21 82 92 03 peder@p-soeby.dk

D i ne l o k a l e r e v i s o r e r 29

Rugårdsvej 52, 5000 Odense C www.gronlokken.dk


Ny turneringsform skader talentudvikling en, kunne amatørklubben måske have overlevet.

Ungdommen ramt

Af Fanan Imad og Brian Nebelong i Langeskov

Amatørklubben Langeskov IF oplevede både at være op- og nedrykker i løbet af et halvt år grundet den nye turneringsform. Det skader ungdomsarbejdet i klubben, mener træner Morten Madsen. Seks tabte kampe i streg. Sådan begyndte, hvad der skulle have været et eventyr for Langeskov IF. Med en førsteplads i den fynske Serie 1 rykkede amatørklubben op i Albaniserien i sommeren 2010. Til trods for en fin sæsonafslutning med 11 points ud af 15 mulige rykkede

klubben ud af den bedste fynske række i november 2010. - Jeg tror, det rammer hold som os, fordi det tager tid at vænne sig til tempoet. Jeg er bange for, at dem, der rykker op også rykker ned igen, fortæller Langeskov IF-spilleren Daniel Esbjerg om halvårlige sæsoner. I januar 2010 stemte et flertal af de fynske klubber for Fyns Boldspil-Unions forslag om at indføre halvårlige sæsoner. Den nyomlagte turneringsstruktur beseglede skæbnen for Langeskov IF. Hvis sæsonen havde været helårlig, som man kender det fra f.eks. SAS Liga30

bliver

- I den sidste halvdel af sæsonen vidste vi, at vi sagtens kunne være med pointmæssigt. Men taber du over de første tre kampe, er du voldsomt presset fra start. Så er det begrænset, hvad du tør satse og eksperimentere med unge spillere, påpeger Langeskov IF-træneren Morten Madsen, der stod i spidsen for et af de yngste hold i Albaniserien. Netop ungdommen bliver hårdt ramt af den nye turneringsform, mener seniorformand i Langeskov IF, Svend Ove Hansen. Den korte sæson gør, at man ikke satser på de unge spillere. - Det skader de unge seniorspilleres muligheder, da de ikke har samme chancer for at blive integreret på et hold. Og så stopper de. Det er jo ikke det, der er meningen. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Fyns Boldspil-Union.


Keld Ib Hansen Langeskov A/S Nyborgvej 22 · 5550 Langeskov

Tømrer • Snedker • Glarmester Hovedentrepriser • Byggerådgivning Arkitektarbejde

Tlf. 65 38 11 51

Langeskov Hair Design v/Irene Hvidhjelm Henriettevej 2 5550 Langeskov

Tlf. 65 38 35 04 Lukket mandag

Butik Værksted Musikskole Rønninge Bygade 1 5550 Langeskov Tlf. 65 38 20 01

Langeskov-Centret 20 5550 Langeskov

Tlf. 65 38 35 48

Håndværkervej 16 5550 Langeskov Tlf. 65 95 20 65 Fax 65 95 21 65 mail@ztools.dk www.ztools.dk

MALER

L·I·F

LIF v/ Hasse Østergaard Kærsangervænget 35 5550 Langeskov Tlf. 65 38 11 32 www.langeskovbegravelse.dk

Hvem var

Alt inden for malerarbejde udføres Nybygning og reparation

Malerfirma

det der

Ove Nielsen

vandt i

v/Lars Sander Nielsen

dag ...

Vejruplund 12 · 5290 Marslev

Marslev ApS

Tlf. 65 95 14 00 Biltlf. 20 29 31 23

31


Hjertet i Langeskov IF store klubhus, men Kerteminde Kommune driver det som en del af Langeskov Idrætscenter. Vi har ca. 320 fodboldspillere i klubben.

Af Brian Nebelong og Fanan Imad

Svend Ove Hansen er om nogen en klubmand. Langeskov IF blev stiftet i 1926, og fra 1960 har Svend Ove Hansen været aktiv spiller i den grønne LIF-trøje. Siden da har der stået både inspektør, bestyrelsesmedlem og nu seniorformand på døren. Hvordan fungerer den daglige drift i Langeskov IF? - Bestyrelsen består af frivillige, og så har vi ansat nogle trænere, der får en smule i løn for deres arbejde. Vi ejer selv vores

L·I·F

Har der været profiler, du særligt husker gennem din tid i Langeskov IF? - Den største profil, vi har haft er vores forhenværende formand Flemming Nielsen. Han var primus motor, da vi byggede klubhus i sin tid og udvidede i 1979. Der er ingen tvivl om, at det er ham, som har betydet mest for klubben. Har Langeskov IF nogle lokalrivaler? - I gamle dage var kampene mod Ullerslev de helt store arvefjendeopgør. Det er gået i fløjten nu, hvor Ullerslev ligger meget længere nede i rækkerne. Vi møder dem aldrig mere, det var aktuelt for en 10-15 år siden. Førhen lå vi altid i samme række og kæmpede nogle drabelige opgør. Nu har vi ikke rigtig nogen rivaler, men

kampene mod hold fra kommunen er spændende, selvom det ikke kan sammenlignes. Har du nogle personlige højdepunkter, i forhold til din tid i Langeskov IF? - Det må være de næsten 25 år, hvor jeg var inspektør. Min kone og jeg drev klubben sammen og havde vores daglige gang her i mange år. Det var en lang, men god tid, der selvfølgelig også krævede meget arbejde. Samarbejder Langeskov IF med andre fynske klubber? - Vi er medlem af øens hold, som jo er Odense Boldklub. Så får vi engang i mellem en af spillere ud. De træner vores børn og er sammen med vores unge mennesker. Den sidste gang vi havde en spiller på besøg var Jonas Troest. Udover det, tilbyder de os kurser, mens vi også inviteres til OB-kampe på TRE-FOR Park.

Langeskov Idrætsforening – www.langeskovif.dk Tennis for alle – i alle aldre! 32


KØL * FRYS OPVASKEmaskiner vaskemaskiner Tumblere * micro-ovne El-komfurer Udlejning Konto oprettes gerne

Vestergade 33 - Nyborg

Tlf. 65 30 22 23 Telefax 65 30 28 23

Langeskov Fysioterapi v/ Gitte Skræm & John Jacobsen Odensevej 27 5550 Langeskov Telefon 65 38 24 46

Flemmings Køreskole Tlf. 65 38 31 42 Biltlf. 40 44 37 67

www.polar-is.dk

LANGESKOV

Pers Auto

Aunslev Tæppe- og Gulvbelægning ApS

Industrivej 29 5550 Langeskov

Kom og kig eller ring efter

Tlf. 65 38 21 88 Mobiltlf. 40 37 81 82

TÆPPEBUSSEN

65 36 12 49 Bystævnet 4 • 5800 Nyborg • www.aunslevtaepper.dk

33


LIF Opstartsfest!!! Seniorudvalget er i fuld gang med at planlægge en stor opstartsfest, som gerne skulle blive en tilbagevendende begivenhed fremover. Baggrunden for at sætte denne, forhåbentlige tradition i søen er, at skabe et bredere kendskab til hinanden, og afdelingerne imellem. Rønninge forsamlingshus bliver rammerne for en festlig aften, med en lækker menu, live musik mv.

Opstartsfesten finder sted lørdag 12. marts 2011 og følgende afdelinger med deres påhæng vil blive inviteret: U19, Kvinder, Senior 1,2,3, OB 70, Veteraner, Super veteraner, trænere ledere og bestyrelsen.

Så sæt allerede nu kryds i kalenderen og glæd jer til at blive en del af en festlig tradition. Nærmere info vil løbende komme på hjemmesiden. På seniorudvalgets vegne Kristian Rasmussen

Langeskov Idrætsforening – Man skal give sig tid til at have det sjovt!

34


L·I·F

Fragtmand Ulrik Markvardsen ApS ULLERSLEV • LANGESKOV ODENSE • RUTE 847 Industrivej 1 · Langeskov

Tlf. 65 38 10 26 Biltlf. 40 14 53 40 Fax 65 38 10 27

Bladudvalget: Sv.O. Hansen 65 38 31 67 E-mail: sv.o@hansen.mail.dk Sponsorudvalg Tryk: GCL – www.gcl.dk Foto: Sv.O. Hansen

SVEND JØRGENSEN SMEDE- OG MASKINVÆRKSTED Hvileholmsvej 3, 5550 Langeskov

Alt i smedearbejde udføres Underleverandørarbejde Svejsearbejde - elektrode - CO2 - Argon Drejearbejde Boreværksarbejde Kopibrændearbejde Konstruktionsfremstilling Reparation af entreprenørmaskiner Reparationssvejsning af støbejernsmaskindele

65 38 16 77 FAX 65 38 18 77

Davinde Rideskole

Pension, undervisning og tilridning

65 97 28 42 Ridehuset 65 97 30 12 Astrid 40 41 56 86

Oplag: 2.300 stk. Bladudvalget vil også gerne takke annoncørerne for den store velvilje vi har mødt. Deadline til næste nummer: Marts 2011

www.langeskovif.dk

Industrivej 7 • 5550 Langeskov Tlf. 70 23 13 50 • info@fynbobiler.dk www.fynbobiler.dk

L·I·F 35


Langeskov-Centret 21 5550 Langeskov Tlf./Fax 65 38 22 22 Børnedragten kr. 300,medlemspris

Træningssæt kr. 399,medlemspris

g inspiration til din fest - Langeskov Planteskole gør det bedst! Se forskellige typer af borddekorationer fra 3. til 25. marts.

Op til hver weekend udstilles forskellige borddekorationer. Derved kan du finde netop den blomst, der passer til din fest, hvad enten det er konfirmation, bryllup eller fødselsdag.

14. og 15. april sætter vi fokus på brylluppet. Så går du med giftetanker vil der være masser af idéer, inspiration, priser og faglig viden at hente denne weekend.

Langeskov Planteskole

Nyborgvej 39 · 5550 Langeskov · Tlf. 65 38 11 00 Åbningstider: Man-tors: 9.00-17.30. Fre: 9.00-18.00 Lør-søn & helligdage: 9.00-16.00

36

KONTAKT nr. 2, 2010  
KONTAKT nr. 2, 2010  

KONTAKT Blad for Langeskov Idrætsforening

Advertisement