Page 1

FYN BOLD Nr. 3 • Juli 2009 16. årgang

MÅLMÆND MÅLMÆND SKAL SKAL ALTSÅ ALTSÅ VÆRE VÆRE LIDT LIDT UNDERLIGE UNDERLIGE FYNSK FYNSK FODBOLDFEST FODBOLDFEST II LANGESKOV LANGESKOV ­ FYNBOLD FYNBOLD POKALFINALEARRANGEMENT POKALFINALEARRANGEMENT 2009 2009 B1909 B1909 -- PÅ PÅ VEJ VEJ MOD MOD DE DE 100 100 ÅR ÅR


2

FYN BOLD 3/2009


INDHOLDSFORTEGNELSE

FYN BOLD

Formanden har ordet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Nr. 3 • Juli 2009 • 16. årgang UDGIVER Fyns Boldspil Union Stadionvej 50, opg. C 5200 Odense V Tlf.: 66 17 82 18 Fax: 65 91 32 70

De enkelte artikler i FYNBOLD behøver ikke nødvendigvis at være sammenfaldende med FBUs opfattelse og holdning.

ANSVARLIG OVERFOR PRESSELOVEN Hans Martin Møller

FORSIDE FOTO Foto: Per Roholt

FBU KOMMUNIKATION Hans Martin Møller Jacob Skov Peter Nielsen Ulrik Sundahl Sørensen

INDLÆG I BLADET Sendes til FBUs kontor.

REDAKTION Fyns Boldspil Union Tlf.: 66 17 82 18 Fax: 65 91 32 70 e-mail: fbu@fbu.dbu.dk ANNONCER FL SportMarketing Agerbakken 21, 8362 Hørning Tlf.: 87 93 37 91 Mail: fbu@flsportmarketing.dk

Målmænd skal altså være lidt underlige . . . . . . . . 6 Fynsk fodboldfest i Langeskov . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Fodboldråd - endnu en opgave - eller? . . . . . . . . 12 En spændende og lærerig træningslejr! . . . . . . . . 15 Store trænerdag og besøg i parken . . . . . . . . . . . . 16 FBU uddannelse - efteråret 2009 . . . . . . . . . . . . . 19 Ungdoms pokalfinalearrangement 2009 . . . . . . . 20

Næste nr. - nr. 4 • 2009 udkommer 6. oktober Deadline 4. september

Tema-Træner-Dage på Fyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

OPLAG 3.400

Sejr på Råsunda - og vi var der! . . . . . . . . . . . . . . . 28

Da det første mesterskab kom til Fyn . . . . . . . . . . 26

CC Cup 2009 i Assens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Det er tirsdag og der er fodbold . . . . . . . . . . . . . . 32 De sidste 10 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Indspark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

3/2009 FYN BOLD

3


4

FYN BOLD 3/2009


Formanden har ordet

Fremtidens turneringsstruktur

Af: Thomas Bytoft FBU’s formand

I skrivende stund er de sidste kampe endnu ikke afviklet i såvel FBU som DBUs rækker. Alligevel er jeg ikke bleg for at skrive, at foråret set med fynske øjne har været særdeles tilfredsstillende. For en serie 3 klub kan et godt resultat bringe ligeså stor glæde som en oprykning fra et højere niveau, men jeg tillader mig alligevel at glæde mig over nogle topresultater: OBs velfortjente sølvmedaljer, FC Fyns oprykning til Viasat divisionen og Otterups oprykning til 2. division. På herresiden glæder det mig endvidere, at det måske vil lykkes at undgå fynske nedrykninger fra Danmarksserien til Albaniserien.. Også på kvindesiden kan jeg glæde mig over, at Lunde og B 1913 nu vender tilbage til 1. division. Også Årslev BK ønskes tillykke med oprykningen til Danmarksserien. På plussiden bør det også nævnes, at vi har afviklet en forårsturnering uden alvorlige hændelser på og uden for banen. Alt er selvfølgelig ikke lysegrønt. Næsby Boldklub rykker måske ud af 2. division på grund af en famøs dom omkring et spillercertifikat, og endelig vil jeg også nævne, at vores lokale kvinderækker har givet store problemer på grund af manglende hold.

Trods mine positive udmeldinger står dansk og fynsk fodbold overfor nogle store udfordringer. Det er eksempelvis meget utilfredsstillende, at flere klubber af økonomiske årsager må trække deres hold pga. konkurser, og det er endnu værre, når truende konkurser giver usikkerhed for øvrige klubber og måske vanskeliggør turneringsplanlægningen. Derfor hilser jeg DBU og Divisionsforeningens rapport ”Scenarier for fremtidig turneringsstruktur” velkommen. Med udgangspunkt i rapporten vil der i de kommende måneder blive en engageret debat, der forhåbentlig vil munde ud i en turneringsstruktur, der er enkel og forståelig og som sikrer en bedre sportslig turneringsform, hvilket kun kan ske, hvis der stilles større krav til klubber med professionel fodbold. På Fyn er FBU også indstillet på, at der skal ske måske radikale ændringer af den eksisterende turneringsform for såvel kvinder som mænd. Måske skal vi have halvårsturneringer i alle rækker, måske skal vi afvikle flere seniorkampe i stævneform, måske skal 7-mandsfodbolden opprioriteres og måske skal vi have større fleksibilitet omkring spilleberettigelse. Mulighederne er mange, hvorfor jeg allerede nu vil opfordre klubberne til at overveje at komme med alternative forslag, som evt. kan vedtages ved FBUs delegeretmøde.

Økonomi Når jeg taler med klubledere rundt omkring på Fyn kan jeg ikke undgå at mærke, at den globale økonomiske krise også påvirker de mindre klubbers økonomi. Kontingentrestancerne vokser, sponsorer falder fra eller kan ikke leve op til indgåede aftaler, øko-

nomigivende sponsorarrangementer må aflyses osv. Samtidig med læser man dagligt om, hvordan kommunerne må køre med en stram økonomi, hvilket påvirker medlemstilskud, vedligeholdelse af de nødvendige faciliteter m.m.. Jeg kan naturligvis ikke pege på løsningsforslag af problemet, men vil henvise til en avisartikel i Berlinske Tidende den 4. juni, hvor overskriften var: ”Kontant belønning når far hjælper til”. I Haderslev FK er det blevet lettere at få kontakt med frivillige hjælpere, efter at klubben lod aktive forældre slippe billigere end passive. I Haderslev FK kalkulerer man med, at 20% af forældrene er aktive helt af sig selv. 20% vil gerne være aktive – men de skal opfordres, mens de sidste 60% er ”svært tilgængelige”. Forældreinvolvering giver som sådan ikke direkte en større indtægt, men ekstra ”hænder” vil måske skabe bedre vilkår og besparelser på områder, der måske tidligere belastede klubbens økonomi.

Afslutning Efter mine måske lidt pessimistiske bemærkninger vedrørende de økonomiske fremtidsudsigter, vil jeg gerne udtrykke ønsket om, at alle spillere, trænere og ledere vil få en rigtig god sommer. A- landsholdet startede årets første sommermåned med en imponerende ”storsejr” på 1-0 i den vitale VM-kvalifikations kamp mod Sverige og lad det været signalet om, at der er spændende og sjove udfordringer i de næste dejlige sommermåneder. God sommer

Thomas Bytoft

3/2009 FYN BOLD

5


3 generationer af målmænd i OB-trøjen Foto: Per Roholt

Af: Per Roholt

Man skal altså være lidt underlig for at være målmand. Det er de tre OBpiger, Sara, Tanja og Lauren helt enige om, selv om den yngste kun er tretten og ny i målet, mens den ældste er professionel målmand fra USA. - Jamen, det passer. Målmænd står jo f.eks. og råber og skriger hele kampen. Man skal altså være lidt anderledes, mener U16-landsholdets målmand, Tanja Ingemann Rasmussen, der til daglig står for OBs U-18 DM hold. - Ja, og når alle andre forsøger at komme væk, så kaster vi os ned i fødderne efter bolden med hovedet først. Det har engang kostet mig to uger med en hjernerystelse. Jeg tror egentlig aldrig, at jeg har mødt en målmand, der var helt normal, griner 22-årige Lauren Johnston, der med stor succes har fristet tilværelsen som professionel målmand på OBs 3F Liga hold i det sidste års tid. Yngste pige i flokken er Sara Lund

6

FYN BOLD 3/2009

Larsen på 13 år, der først for alvor fik smag for at stå på mål, da hun reddede syv straffespark i rap i en træningskamp inden sæsonstarten i år. Træneren fik hende overtalt til at trække i målmandstøjet og skifte fra angriber til målmand. Siden har hun holdt buret rent for OBs U-13 Mesterrækkehold. - Det er anderledes at være målmand. Især til træning laver vi jo noget helt andet og er lidt væk fra holdkammeraterne. Men bagefter er vi jo sammen, så jeg synes i hvert fald, at det er sjovt lige nu, og jeg vil gerne fortsætte på mål, siger Sara.

Tre piger, tre karrierer… Trods klubfællesskabet er det første gang Sara hilser på både Tanja og Lauren, da FYNBOLD sætter de tre målpiger stævne til en fælles snak om pigefodbold og målmænd på Dyrskuepladsen i Odense før træning. Lauren kom til OB i slutningen af sidste sæson fra den finske klub FC Kontu. Som professionel spiller på kontrakt er hun utvivlsomt både ældst og den af pigerne, som foreløbig er nået længst i karrieren, der startede i Colorado, USA, da hun var fem: - Jeg har altid stået på mål, og jeg

var amatørspiller til jeg blev færdig med universitet i 2008. Lige da jeg blev færdig, fik jeg et mægtig godt jobtilbud i Chicago, men besluttede mig for, at jeg altid kunne arbejde en anden gang og valgte i stedet at forsøge mig som professionel i Europa. Det er svært på grund af visumreglerne, men det lykkedes mig i første omgang at komme til Finland. Sidste efterår kom jeg så til OB, hvor jeg stod de sidste kampe i efterårssæsonen. I vinterpausen spillede jeg for Chelsea, inden jeg kom tilbage til OB fra starten af forårssæsonen. Jeg er meget glad for at være i OB, og generelt er niveauet bedre i Danmark end i Finland, hvor der højst er et par hold på højde med de bedste amerikanske hold. I Danmark er der vel 6-8 hold i 3F Ligaen på samme niveau, som de bedste hold i USA. Og så kan jeg godt lide træningen i OB. Så selv om sæsonen har været lidt op og ned, så har det også været en læreproces, hvor jeg selv har lært noget nyt, og hvor jeg måske også har været med til at tilføre holdet lidt mere af den amerikanske spillestil, som jeg står for, mener Lauren, der absolut hverken har fortrudt sin karriere som målmand eller opholdet i OB.


OBs tre seje målpiger:

Målmænd skal altså være lidt underlige For Tanja, som allerede har bevist sit store talent i målet blandt andet på U-16-landsholdet, virker Laurens oplevelser med rejser som professionel fodboldspiller da også umiddelbart tillokkende: - Jeg tror, det kunne være en fed oplevelse at spille i et andet land, siger Tanja og forklarer, at hun også selv altid har stået på mål: - Min mor sagde til mig, at jeg skulle stå på mål, fordi jeg ikke var så god ude i marken! For Sara er det endnu for tidligt at sige, om hun skal gå i fodsporene på Tanja og Lauren. Men hun er ikke i tvivl om, at målmandsposten er sjov, selv om man også er udsat på banen: - Jeg vil gerne fortsætte, for jeg synes, der er mere at lave for mig som målmand, og så kan man jo også være med til at redde holdet, hvis de andre spiller en dårlig kamp!

Opskriften på en god målmand Undervejs i samtalen benytter pigerne også lejligheden til at overveje, hvad det egentlig skal til, for at man bliver en god målmand:

- Man skal i hvert fald ikke være bange for bolden, mener Sara, og Tanja tilføjer, at man som målmand også skal være parat til at tage ansvar og gribe ind i situationen. For Lauren handler det om hårdt arbejde og respekt for såvel holdkammeraterne og spillet som for sig selv: - Når man først er blevet god og står på mål, så kan det være let at falde lidt af på den. Så er det man skal tage medspillerne, spillet og sig selv alvorligt og hele tiden søge at højne sit eget niveau. Som målmand skal man også være parat til at tage en lederrolle på sig. Man har jo en unik position på holdet og overblik over hele banen. På mange måder er man også adskilt fra det øvrige hold og kan derfor få et ”outside look” på holdet og mere nøgternt vurdere, hvordan holdet egentlig klarer sig. Så uanset om man er anfører eller ej, så er man hele tiden med i spillet og skal være med til at holde modet oppe hos de andre når det går skidt, opmuntre og finde på løsninger. Det er i øvrigt tit en rolle, der følger med uden for banen, så det kræver megen mental styrke at være målmand, siger Lauren, og

peger på, at det i det hele taget stiller krav til psyken at være målmand: - Det ene øjeblik er man jo hadet, når man dropper en bold, og i næste øjeblik er man elsket, når man redder et afgørende skud. Så man skal have en stærk personlighed for at kunne stå på mål, mener Lauren.

Ingen hold uden målmand Alle fodboldhold skal have mindst én målmand, og de tre OB-målpiger har da også kun et godt råd til andre piger, der overvejer om de skal gå målmandsvejen: Prøv det! - Det er en underlig plads på holdet, men prøv det, for så finder du hurtigt ud af om det er noget for dig, mener Tanja, og Sara giver hende ret: - Hvis du ikke kan lide at være målmand, kan du jo altid komme ud i marken igen, mener Sara, mens Lauren får det sidste ord: - Og så er det gode ved at være målmand, at man faktisk kan blive en god målmand, hvis bare man arbejder hårdt nok. Hvis du får de grundlæggende teknikker på plads og har psyken til det, så kan du sagtens træne dig op til at blive en god målmand!

Sara Lund Larsen, U-13 Mesterrække: Sara har spillet fodbold siden hun var seks år og kom til OB fra OKS. Hun startede karrieren som angriber, men efter en testkamp gjorde træneren hende opmærksom på hendes talent i målet. Hun har foreløbig holdt buret rent i hele forårssæsonen for OBs U-13 piger. Sara træner 2-3 gange om ugen og spiller sædvanligvis kamp i weekenden. Tanja Ingemann Rasmussen, U-18 DM: Tanja startede sin karriere som 5-årig, først i Lunde, siden Søhus, inden hun kom til OB, hvor hun nu står på U-18 DM-holdet. Hun er desuden målmand på DBUs U-16 landshold. Tanja træner 6-7 gange om ugen inklusiv morgentræning plus kampe for klubhold og landshold. Lauren Johnston, 3F Liga: 22-årige Lauren fra Denver, Colorado i USA, startede sin fodboldkarriere som fem-årig, og har spillet for highschool holdet Colorado Rush og på både Clemson University i South Carolina og North Western University i Chicago, inden hun tog springet som professionel. Turen fra USA til OB i Ådalen gik via den finske klub FC Kontu. Lauren er på kontrakt i OB til udgangen af juni. Lauren træner med 3F-pigerne to gange om dagen, når der ikke lige står kamp på programmet. Læs mere om Colorado Rush Soccer på www. coloradorush.com

3/2009 FYN BOLD

FAKTA • FAKTA • FAKTA

Fra U-13 til professionel

7


SPAR BÅDE TID OG PENGE PÅ DIT

FORENINGSBLAD Som samarbejdspartner med Fyns Boldspil-Union, kan vi nu tilbyde at løfte opgaven med produktionen af dit foreningsblad, der ofte er det vigtigste bindeled mellem dig og dine medlemmer. Vi har mange års erfaring i produktion af foreningsblade, og kan være behjælpelige med layout, tryk, distribution og eventuelt annoncesalg. Vi kan også altid give et godt tilbud på dine øvrige trykopgaver, f.eks. kampprogrammer, billetter, plakater, flyers og visitkort. Kontakt os for en uforpligtende snak, vi deler gerne ud af vores erfaring...

FL SPORTMARKETING

Agerbakken 21 · 8362 Hørning · 7022 1870

www.flsportmarketing · fl@flsportmarketing.dk

8

FYN BOLD 3/2009


Fynsk

Fodboldfest i Langeskov Der var lagt op til en festlig fodbolddag i Langeskov, da byens fodboldklub lagde græs til årets fynsmesterskaber, og det blev en rigtig god dag både på og uden for banerne.

Af: Jacob Skov

I alt fem finaler skulle spilles i løbet af dagen. Der var mødt mange tilskuere op for at gøre dagen ekstra festlig, og de store forventninger og forhåbninger var ledsaget af højt solskin. Dermed var stemningen, som den bør være ved et fynsmesterskab. Kampene blev spillet med høj intensitet, og det var tydeligt, at holdene var opsatte på at hente pokalen hjem til deres respektive klubhus. Dagens første kampe var finalerne i serie 4 og serie 3-2. Fra serie 4 stod kampen mellem Bolbro og Marslev, og her trak Marslev det længste strå. I den anden finale var det Aunslev, der besejrede FBH og løb med pokalen.

Fodboldfesten fortsatte herefter med de tre finaler i serie 3-1, serie 2 og serie 1. Her gik pokalerne til B1909, Tårup IF og Nyborg. Kampene bød på både flot fodbold, hårdt spil og gode dommerpræstationer. Dagen sluttede med en fest for alle de deltagende hold, hvor Albani var vært med mad og drikkevarer. Her blev de vindende hold hyldet og fik overrakt

deres pokaler. OKS kunne på trods af et finalenederlag til B 1909 glæde sig over at hjemtage dagens Fair Play-pris. En stor tak skal lyde til alle fremmødte, der var med til at gøre dagen til en fest og ikke mindst til Langeskov IF for en flot afvikling af arrangement.

Finaleresultater Serie 4:

Bolbro – Marslev: 0-3

Serie 3-2:

FBH – Aunslev IF: 0-1

Serie 3-1:

B 1909 – OKS: 3-2

Serie 2:

Kildemosens BK – Tårup IF: 1-6

Serie 1:

Næsby – Nyborg: 3-0

(Resultatet blev efterfølgende omstødt til 3-0 til Nyborg, da Næsby benyttede ikke-spilleberettigede spillere)

3/2009 FYN BOLD

9


10

FYN BOLD 3/2009


3/2009 FYN BOLD

11


Fodboldråd Af: Ole Christensen

sekretær i fodboldrådet i Kerteminde Kommune

Der er ingen tvivl om, at man som engageret foreningsaktiv altid er indstillet på at hjælpe til, der hvor man mener, man kan være til gavn for den forening, man er medlem af. Det er jo så også offentligt kendt at arbejdskraft, engagement eller hjælp i lokale foreninger i dagens Danmark desværre halter en del. Vi er i en tid, hvor det er få mennesker, der trækker det store læs, og opgaverne er mange og kan til tider virke uoverskuelige. På den baggrund kan det være svært at sige ja tak til at lade sig vælge ind i kommunernes fodboldråd. For har man ikke rigeligt? Hvad følger med? Kan man afse tiden? Hvad får ens egen klub ud af det? Er det bare endnu en opgave, hvor det igen er de få, der skal yde et kæmpe arbejde for at noget ”bare” kan fungere lidt efter hensigten? Disse overvejelser er sikkert noget mange gør, når man bliver opfordret til at deltage aktivt i kommunens fodboldråd.

12

FYN BOLD 3/2009

Tager man skridtet og involverer sig, finder man hurtigt ud af, at fodboldrådet kan være et godt aktiv, som klubberne kan have stor glæde og gavn af. At rådet faktisk er en god og vigtig medspiller for klubberne.

Kerteminde Fodboldråd Klubberne i Kerteminde kommune har taget udfordringen op om at skabe et bæredygtigt råd, som jo er målsætningen for det overordnede FBU Fodboldråd. I Kerteminde Fodboldråd sidder en blanding af mennesker med gode kompetencer. Alle er eller har været involveret i egen klub som formand, ungdomsformand, træner, spiller eller lignende. Men udover det har vi i rådet også folk som er politisk engagerede samt folk med poster i folkeoplysningen. Så de faglige betingelser er til stede for et bæredygtigt fodboldråd, hvis man kan sige det sådan.

Virkevision Efter en måske noget famlende start tilbage i 2006, er vi nu helt på det rene med, hvor vi kan være et godt aktiv for klubberne, kommunen, FBU, samt andre organisationer, som også kan være vigtige at involvere. Ligeledes er vi på det rene med, hvad

Endnu vores opgaver er eller kan være, samt har fået en god struktur på Rådet som helhed. Andre fodboldråd har sikkert også oplevet en lidt famlende start og måske ikke lige helt været klar på, hvor et sådant råd skulle ses i sammenhængen, men vi har i Kerteminde set lyset. Efter Kerteminde rådet havde eksisteret i et års tid, blev der af nogen sat spørgsmålstegn ved, hvad vi egentligt havde af berettigelse. Hvor vi kunne være til gavn? Hvem vi skulle samarbejde med? Hvem vi skulle præge og hvor vi egentligt havde indflydelse og på hvad? Meget af tiden var gået med at løse opgaver omkring guldtrænere og kommunehold. I det hele taget ad hoc opgaver som egentligt ikke var med til at skabe binding mellem klubberne, kommunen og FBU, som vi syntes var overordentligt vigtigt. Nogle flere problematikker begyndte at melde sig, som blev taget op i rådet. En kunststofbane i kommunen blev et tema. Klubberne ville få mangel på fodboldmål grundet ny turneringsform. Netop flere fodboldmål til klubberne blev lidt af en succesoplevelse for rådet. Det blev besluttet at


en opgave - eller? indgive en fælles ansøgning til kommunen for samtlige klubber om behovet, og alle fik deres ønsker opfyldt. På baggrund af succesoplevelsen med samlet at skaffe klubberne flere fodboldmål kunne vi i rådet se vores betydning for klubberne. At vi på sigt måske ville vægte mere som talerør, end når den enkelte klub stod alene. Vi kom derfor frem til, at vi måtte have en grundholdning til, hvad vi ville og hvad rådet skulle melde ud med, hvad vi egentlig var til for. Vi tog diskussionen og havde en god debat, hvor vi fik vendt mange ting. Vi kom frem til at vores virkevision skulle være at: Rådet skal være synligt, være bindeled mellem klubberne, kommunen og FBU. Medlemmerne i rådet skal hver især involvere egne klubbers bestyrelser. Rådet skal være et organ, nævnte organisationer kan henvende sig til og få sine ideer og synspunkter drøftet, så der kan blive et fælles samarbejde til gavn for alle parter.

Løbende udvikling Efter vi fik vores virkevision på plads, og vi fik styr på hvad vores egen rolle skulle være, er der sket en god udvikling i rådet. Ikke at det ikke fungerede i forvejen, men det blev ligesom mere klart eller synliggjort for alle, hvor vi stod. Efterfølgende har vi målrettet udført de opgaver, som er kommet fra FBU. Jeg nævner her nogle af de opgaver, som vi i fodboldrådet har beskæftiget os med. Vi har præget kommunen med et samarbejde om banepleje. Chefen for kultur & fritid var inviteret med på et rådsmøde, hvor han forelagde kommunens program omkring vedligeholdelse af baner, kridtning og fodbold-

mål. Vi har i det hele taget haft en god dialog med kommunen, og har bl.a. fået et link til vores fodboldråd på kommunens hjemmeside. Et signal til at vi tages alvorligt, mener vi selv.

har valgt ind i rådet, der har den største interesse for rådets virke. Det som drøftes og besluttes i Rådet informeres ud til klubberne som så ”kigger på det”. Det håber vi kan ændre sig.

Et logo til vores råd har vi også fået udarbejdet. Vi mente, det kunne være en god ide med et fælles logo, så man kunne synliggøre fællesskabet og se alle de præsenterede klubber. Vi er hvert faldt stolte af resultatet.

Vi skal frem til, at bestyrelserne i klubberne bruger rådet som helhed og ikke kun gennem egen repræsentant. At det ikke kun er klubbens egne mærkesager, der bringes på bordet.

Et fælles etisk regelsæt omkring klubskifter inden for kommunegrænsen har der været lagt stor energi i. Manglende plads til fodbolden i vinter halvåret i vores haller i kommunen har været et emne, som vi har kæmpet med. De lovpligtige el-attester, som skal ligge i klubberne, har vi hjulpet med at få styr på. Nogle klubber kendte ikke intet til dette, før vi kom på banen. De ovennævnte ting er så kun nogle meget få uddrag af det, vi har beskæftiget os med. Så på en eller anden vis er vi sikre på, at fodboldrådet er et godt aktiv, der på sigt udvikler sig til at blive en stærk medspiller for klubberne og deres bestyrelser.

Kerteminde Fodboldråd i dag Med udgangspunkt i vores grundholdning om virkevision mener vi, at vi har forsøgt at få et så aktivt fungerende råd, som det nu kan lade sig gøre. Det kan selvfølgelig blive bedre, men tiden skal arbejde for dette. Der ligger for vores vedkommende stadig en udfordring i at involvere klubbernes bestyrelser lidt bedre en vi gør i dag. I dag opleves det som om, at det kun er de repræsentanter, klubberne

Vi er så selvfølgelig en del af det overordnede FBU, som jo også har udarbejdet målsætninger for de lokale råd. Målsætninger, som går på bæredygtige fodboldråd. At der er en koordineret tilgang til interessenter herunder bl.a. offentlige myndigheder. Tager skridt til etablering af kunstgræsbane. Koordinerer kommunetræning. Koordinerer tema-træner-dage. Koordinerer fairplay indsats og i det hele taget afvikling af aktiviteter. Så der er da nogle fokusområder, der skal arbejdes på, og det er vi i fuld gang med netop nu. Med indførelsen af fodboldråd er vores holdning den, at der er større mulighed for at gøre større opmærksomhed på fodbolden. Skabe bedre betingelser for sporten i hele sammenhængen. Spændende bliver det om en årrække, at se hvad det hele udvikler sig til.

3/2009 FYN BOLD

13


Scoringstavler: Ønsker din boldklub en måltavle til lavpris uden at gå på kompromis med kvaliteten? Det er muligt med en scoringstavle fra Inno-Sign, hvor der benyttes høj dansk kvalitet. Referencer: - Tommerup Boldklub - Glamsbjerg Boldklub - Aalborg Chang - Ærøskøbing I.K. - Faaborg Boldklub - Herning Fremad - Juelsminde Idrætsforening - Fremad Sønderborg - B67 Odense - B1909 Odense 25 cm = læseaftsand op til ca. 125m 40 cm = læseafstand op til ca. 200m

Standard farverne er rød, men kan på bestilling godt laves i andre farver såsom orange eller gul. scoringstavlen består af 7-segment displays beregnet til udendørs brug med supergod læsbarhed, god læsevinkel, automatisk tilpasset lysstyrke og lang holdbarhed.

Kontakt: INNO-SIGN A/S - Gyvelvænget 2-4 – 5690 Tommerup - Tlf.. 70 20 39 35 – www.innosign.dk

Priser fra 15996,00 kr. excl. moms - Fås både som kabel- eller trådløs styring.

Fremtiden er individuel Vi tror ikke på pakke- eller standardløsninger. Når vi rådgiver dig, skal du altid forvente at få løsninger, som passer til netop dine behov. Fremtiden er din og ikke alle andres – og det er derfor, vi kalder os din fremtids bank.

www.fioniabank.dk A5_DBUbredformat.indd 1

14

FYN BOLD 3/2009

2/1/08 9:49:54 AM


En spændende og lærerig

træningslejr!

Det er ikke kun trænerne, der får noget ud af at være på B2-kursus. Flere fynske klubber har udnyttet muligheden for at være medier, blandt andet Assens FC, der fik en stor oplevelse. Af: Benny Lund og Ulrik Sundahl Sørensen

Hvert år afholdes der landet rundt B2-kurser for trænere, som ønsker at forbedre deres trænerevner og forhåbentlig i sidste ende stå med en B-licens. Kurset løber over 2 weekender og et midtuge-forløb over 5 hverdage. I midtugen skal der bruges 2 drengeeller pigejuniorhold som medier. Når vi i denne sammenhæng taler om medier, menes der spillere, som kursisterne kan arbejde med i de praktiske træningspas. Og det er her de fynske klubber har været vakse ved havelågen. Alle klubber har nemlig mulighed for ved DBU at ansøge om at blive medier på

B2-kurserne. Ikke nok med at spillerne får en god oplevelse – de får også mulighed for at prøve kræfter med nogle træningsøvelser, de måske ikke har prøvet før. Altså en win-win situation for både trænere og spillere. Ansøgningsskema hos DBU kan rekvireres her: http://www.dbu.dk/page. aspx?id=4751.

- Jeg vil da klart anbefale de fynske klubbe, at ansøge om at blive medier på B2-kurset. Opholdet giver drengene en megen intens oplevelse og nyt gå på mod. Og så kan det jo også være, at drengenes trænere lærer et par fif af kurset, udtaler Benny Lund, der har selv har deltaget som kursist på B2-kurset i år.

De 2 mediehold der udvælges, møder hinanden indbyrdes i en kamp tirsdag, hvor deres respektive trænere står for kampen. Herefter får medierne over de næste 3 dage lov til at leve som ”proffer” og dagligt blive trænet af kursisterne, som prøver diverse træningssessioner af. Slutteligt spiller de 2 mediehold kamp fredag, hvor kursisterne har trænerrollen og prøver ugens lærte ting af.

Af fynske hold, der har deltaget, kan det nævnes, at FIF/B1909 og Assens FCs U-15 drenge var medier i Vejle i efterårsferien 2008, hvor de boede og spiste sammen med bl.a. Vejles superligaspillere. I vinterferien, hvor altså Benny Lund selv var på kursus, deltog et talentfuld hold U-15 drenge fra OKS sammen med Esbjerg NV på Vejen Idrætscenter.

Opholdet med overnatning og bespisning er betalt for 14 spillere og 2 trænere og der ydes et beløb til hjælp for kørsel på op til kr. 1500,-.

Assensspillere under en lektion i Vejle

3/2009 FYN BOLD

15


Store

Michael Laudrup omkranset af Faldsled/Svanninge-folk

Af: Kasper Olesen

Traditionen tro afholdt DBU Kristi Himmelfartsdag Store trænerdag. Lige så traditionelt havde FBU arrangeret buskørsel til Store Trænerdag på Brøndby stadion samt til den efterfølgende finale i Ekstra Bladet Cup i Parken. I alt havde 68 fynske trænere og ledere valgt at stå tidligt op på helligdagen og droppet Eventyrløbet for i stedet at gøre brug af FBUs tilbud om buskørsel.

Det skal også nævnes, at der udover de knap 70 personer fra bussen, var ca. 30 andre fynske trænere, som selv kørte. Flot, at så mange er villige til at bruge en hel dag, og så oven i købet en fridag, væk fra familien, for at lade sig inspirere til glæde for et stort antal fynske fodboldpiger og -drenge. Især når man tænker på, hvor mange timer, der også bliver brugt på det frivillige arbejde i hverdagen. For flere klubber er det blevet en tradition at sende trænere og/eller ledere med, så der var mange gengangere med bussen, hvilket også hurtigt fik humøret til at være højt i bussen. Sjovt nok var det hurtigt

fodbold, snakken faldt på. For ud over den inspiration som man får i løbet af dagen, så lærer man, efter min mening, lige så meget i pauserne og under busturen, når der deles ud af de hverdagserfaringer, som trænerne selv har gjort sig. Der bliver også dannet gode netværk blandt de mange trænerkolleger, så turen fører mange sidegevinster med sig. DBU havde valgt at bruge dagen til at præsentere ”Aldersrelateret træning 2 – målrettet træning af eliteungdomsspillere”, der henvender sig til trænerne af elitespillere i alderen 14-21 år. ”Aldersrelateret træning 2” er seneste brik i den målrettede plan for talentudvikling i fodbolden, og DBUs bud

Cykel Shoppen Rugårdsvej 54 • 5000 Odense C Tlf. 65 91 17 33 16

FYN BOLD 3/2009


Trænerdag

og besøg i Parken Et stort antal fynske trænere havde valgt at bruge Kristi Himmelfartsdag i fodboldens navn. De drog den ”lange” vej til hovedstaden for at overvære Store Trænerdag efterfulgt af finalen i Ekstra Bladet Cup. på at sikre en rød tråd i talentarbejdet. Thomas Frank fremførte en træning som tog udgangspunkt i praksis eksempler på opbygningsspillet og afslutninger fra før omtalte bog. For dem som ikke træner på elite niveau, var der også megen inspiration at hente i træningen, ligesom der også er masser af inspiration i Aldersrelateret træning 2 - også for bredde trænere. Derefter gav Keld Bordinggaard sit syn på, hvor fodbolden bevæger sig hen, et syn/en indgang til fodboldspillet som alle fodboldelskere kun kan håbe på går i opfyldelse. Det er ikke kun de fynske trænere, som har taget dagen til sig. I alt var ca. 600 trænere samlet til Store

Trænerdag. Trænere fra alle niveauer – lige fra den nye træner, som kun har træner i en måned, til SAS-liga trænere og landstrænere - var denne dag mødt op på Brøndby Stadion.

Et trænerjob blev det altså ikke til, men et billede sammen med den igennem tiden bedste danske spiller blev delegationen fra Sydfyn dog ikke snydt for.

Med alle disse trænere samlet var det et rent slaraffenland for de klubledere, som var på udkig efter en ny træner. Faldsled/Svanninge gjorde deres i jagten på en ny træner, og udså i mængden af kompetente trænere et interessant emne – nemlig Michael Laudrup. Ikke dårligt set af FS Fodbold da før omtalte jo pt. ikke har noget trænerjob. Michael Laudrup takkede dog pænt nej tak til tilbuddet om at stå i spidsen for holdet fra ”alperne” – gad vide om de glemte at fortælle om deres kommende kunstgræsbane? Det kunne måske have overtalt ham.

Som afslutning på dagen gik turen til Parken, hvor AAB og FCK skulle spille finale i årets Ekstra Bladet Cup. Desværre blev kampen aldrig den store fodboldoplevelse og FCK hev en snæver 1-0 sejr hjem. Synd at ingen af de to holds trænere havde haft mulighed for at høre Keld Bordinggaard tidligere på dagen, og derved havde kunnet lade sig inspirere heraf. Til slut skal der lyde en stor tak til alle for en god tur til København. Billede fra Store Trænerdag på Brøndby Stadion

3/2009 FYN BOLD

17


MIDTFYNS FRITIDSCENTER 'POEFOBGt4“WFKt1PTUCPLTt%,3JOHF 5MG t'BY t$73OS wwXNJEUGZOTGSJUJETDFOUFSELtNGD!NJEUGZOTGSJUJETDFOUFSEL

Midtfyns Fritidscenter tilbyder til trÌningslejre kurser og andre arrangementer. Vandrerhjem med 12 vÌrelser og 46 senge. 4 campinghytter med 6 sovepladser i hver. 2 idrÌtshaller, Svømmehal, Moderne mødefaciliteter, ot nyt cafeteria. TrÌningslejr med overnatning og fuld forplejning pr. person pr. døgn fra 340,00 kr.

18

FYN BOLD 3/2009


– efteråret 2009 Få inspiration og nye redskaber til klubbens daglige drift Klub-Cms, medlemssystem, kursustilmelding og turneringsadministration. Mulighederne i klubbernes egne ITredskaber, Kluboffice2 og Klub-Cms, er utallige, og inkluderer meget af det, du har brug for i den daglige drift af din klub. Nu har FBU strikket et orienteringskursus sammen, hvor du kan få et overblik over paletten af IT-muligheder - og det er gratis at deltage.

To moduler af 45 minutter Kurset er som udgangspunkt mest relevant for klubbernes ledere, som arbejder med KlubOffice2 eller Klub-Cms. Det kunne f.eks. være kampfordelere, kasserere eller webmastere. Men tilbuddet er åbent for alle i klubben, der har en interesse i IT-systemerne. Aftenen er bygget op i to moduler af 45 minutter, og der vil være indlagt en lille pause efter første modul.

Program:

Der opereres med 3 stationer: 1. KlubOffice - generelt 2. Økonomi og medlemsdel i KlubOffice 3. Klub-Cms

Alle deltagere har mulighed for at tilmelde sig 2 stationer.

Tilmelding Introaftenen afholdes d. 8.september 2009 fra kl. 18.00 – 20.00. Kursusstedet er FBU, Stadionvej 50 C, 5200 Odense V. Tilmelding til fbu@fbu.dbu.dk senest 1.september. Der vil være plads til 25 på hver station. Husk ved tilmelding at oplyse navn, klub og hvilke stationer du ønsker at deltage i.

Teenagetræning og Træning af piger i Fodboldrådene Har dit Fodboldråd endnu ikke afholdt kurserne Teenagetræning eller Træning af piger – har I stadig muligheden! FBU Uddannelse udbyder Teenagetræning og Træning af piger som gratiskurser til fodboldrådene i 2009. Hvert fodboldråd har mulighed for at bestille et Teenagetræning kursus og Træning af piger uden beregning.

Teenagetræning Teenagetræning er et af FBUs indsatsområder i 2009. Kurset Teenagetræning skulle gerne være med til at dygtiggøre trænere og klubledelse, som har med de ældste årgange i ungdomsfodbolden. Se mere om kurset på FBUs hjemmeside under menuen Uddannelse: http://www.fbu.dbu.dk/page.aspx?id=6935

Træning af piger Udover Teenagetræning udbydes Træning af piger også som gratiskursus i fodboldrådene i 2009. Kurset henvender sig til pigetrænere med U-10 hold og op efter. Se mere om kurset på FBUs hjemmeside under menuen Uddannelse: http://www.fbu.dbu.dk/page.aspx?id=1307 Af Anders Rørtoft-Madsen

3/2009 FYN BOLD

19


UNGDOMS

U-19 dre

nge - po

kalvinde

r: Oure-s

kolerne

5 brandgode kampe var, hvad der var lagt op til søndag den 21. juni, da FBU bød velkommen til pokalfinaler på Odense Atletikstadion. Forudsigelserne holdt stik. Det blev 5 rigtig gode fodboldkampe, hvor rammerne allerede fra morgenstunden var i top, med en fodboldbane i usædvanlig fin stand og masser af medlevende tilskuere på tribunen.

U-17 dreng

e - pokalvin

der: OB

e

re-skolern

rmø, Ou

: Lars Ve

9 drenge

hter U-1

Pokalfig

20

FYN BOLD 3/2009

Pokalfodboldens sjæl er blandt andet, at de undertippede hold nu og da slår favoritterne. Dette års finaler var ingen undtagelse. I U-19 drenge finalen var det Oure-skolerne, netop kåret som fynsmestre fra den fynske eliterække, der overraskende slog FC Svendborgs U-19 divisions hold. FC Svendborgs U-17 hold var også tæt på overraskelsen, da de langt ind i overtiden førte 1 – 0 mod OB. Det lykkedes OB at udligne, og i den efterfølgende straffesparkskonkurrence viste OB klassen, og scorede på alle deres straffespark, mens FC Svendborg brændte et enkelt. Et OB hold der netop dagen før havde modtaget bronzemedaljer for deres tredje plads i landets fornemmeste U-17 række. OBs nykårede danske mestre i U-18 piger vandt en fortjent 6 – 0 sejr over et godt kæmpende Næsby hold. Munkebos U-15 pige A hold var overraskende nået helt frem til finalen, her skulle holdet op imod Næsbys fynsmestre. Sensationen udeblev, da Næsby vandt 13 – 1. Bemærkelsesværdigt er det, at Munkebo stillede op med ikke færre en 8 spillere født i 1996. Sågar én spiller fra 1997 figurerede på holdkortet. Det er nok ikke sidste gang vi får set Munkebo på den store scene. Dagen startede med et opgør i U-15 drenge mellem FBUs to repræsentanter i den jyske mesterrække FIF/B 1909 og TPI/Sanderum. En finale som FIF/B1909 trak sig sejrrigt ud af. Selvom TPI/Sanderum førte 2 – 0 lykkedes det FIF/B 1909 på ganske overbevisende facon at vinde kampen 4 – 2.


2009

pokalfinalearrangement U-15 drenge

U-17 drenge

FIF/B 1909 - TPI/SB 4 - 2 Pokalfighter: Derrick Ashoya fra FIF/B 1909. Udpeget og overrakt af Tommy Møller Nielsen

FC Svendborg - OB 4 - 6 (efter straffesparkskonkurrence - ordinær kamp 1 - 1) Pokalfighter: Eldar Grba, FC Svendborg. Udpeget og overrakt af Anders Nielsen.

U-15 piger Munkebo - Næsby 1 - 13 Pokalfighter: Kamilla Ø. Jensen fra Næsby. Udpeget og overrakt af Torben Andersen

U-18 piger

U-19 drenge Oure-skolernes BK - FC Svendborg 4 - 2 Pokalfighter: Lars Vermø, Oure-skolerne. Udpeget og overrakt af Anders Nielsen.

Næsby - OB 0 - 6 Pokalfighter: Annika Hansen, OB. Udpeget og overrakt af Katrine Veje og Merete Pedersen.

Pokalfighter U-15 piger: Kamilla Ø. Jensen, Næsby BK

Klar til kamp

Glimt fra U-18 pigernes kamp

3/2009 FYN BOLD

21


Bedre service - hele vejen!

• Stykgods • Parti-/Pallegods • Hellæs • Bilpakker • LagerHotel • Kurérservice

C. F. Tietgens Boulevard 12, Tietgenbyen, 5220 Odense SØ Tlf. 65 65 67 00 • Fax 65 65 67 01 Mandag - torsdag 7.00 - 18.00 Fredag 7.00 - 17.00 Døgnåbent efter aftale www.fragt.dk Alm. post: odense@fragt.dk Booking: odense.booking@fragt.dk

22

FYN BOLD 3/2009


Pokalfighter U-15 drenge: Derrick Ashoya, FIF/B 1909 U-15 piger - pokalvinder: NĂŚsby BK

Pokalfighter U-18 piger: Annika Hansen, OB U-15 drenge - pokalvinder: FIF/B 1909

U-18 piger - pokalvinder: OB

Pokalfighter U-17 drenge: Eldar Grba, FC Svendborg

3/2009 FYN BOLD

23


DOBBELT OP PÅ ITALIA SPILLERSÆT 13+1 Hvis du bestiller et 13+1 holdsæt dobler vi op, så du helt GRATIS får et ekstra 13+1 sæt med i købet. Dette ekstra sæt er delvist sponsoreret af firmaet PÅGEN*. Vi vedlægger derfor transferlogoer med PÅGEN, som skal påsættes enten ryg eller bryst på det ene spillersæt. Såvel trøje som shorts er fremstillet i Coolplus® 100% polyester. Trøjen er let og behagelig med micro mesh i siderne for bedre luftcirkulation. Begge dele er hurtigtørrende og svedtransporterende.

T KUN Æ S D L 2 HO

,9 9 2 . 3 kr. excl. moms ves. ger ha nge la r så læ Gælde

Farvemuligheder:

Direct Sport lokale estilling. in d t k b Konta andler for forh

* PÅGEN er i Danmark mest kendt for PÅGEN kanelgifler, men bager mange forskellige gode og sunde brød. PÅGEN er Sveriges førende bageri grundlagt i 1878, og beskæftiger omkring 1.600 medarbejdere.

WWW.SELECT.DK

24

FYN BOLD 3/2009


Tema-Træner-Dage på Fyn Tema-Træner Dag i Allested

Af: Anders Nielsen og Chris Margaard

Udvikling af ungdomstrænerne på Fyn står højt på FBUs dagsorden i bestræbelserne på at fastholde unge i fodbolden. Når først de unge mennesker begynder at få andre interesser, er det meget vigtigt, at trænerne har evnerne og motivationen til at få unge mennesker til at se fordelen i at spille fodbold og være en del af et fællesskab. For at kunne motivere spillerne, er det meget vigtigt at træneren har en masse spændende øvelser, der kan udfordre spillerne på deres eget niveau. I samarbejde med fodboldrådene i de enkelte kommuner på Fyn, har der i løbet af foråret været arrangeret træninger – også kaldet ”Tema-TrænerDage (læs: ”TTD”). Formålet med disse træninger er at give de fremmødte trænere inspiration og konkrete øvelser ud fra et af nedenstående temaer: 1. Pasninger/1. berøring/afleveringer. 2. Finter/driblinger. 3. Sparkeformer. 4. Vendinger. 5. Afslutninger/hovedspil. TTD er bygget op i følgende 5 dele: 1. Introduktion af TTD til medierne og de fremmødte trænere + uddeling af træningen.

2. Visning af 10 formelle øvelser inden for det valgte tema. 3. Visning af 5 funktionelle øvelser inden for det valgte tema. 4. Visning af 2-3 spiløvelser inden for det valgte tema. 5. Evaluering og en snak om fodbold. De to trænerkoordinatorer Anders Nielsen og Chris Margaard, der er ophavsmænd til Tema-Træner-Dage, udtaler: Vi har valgt at arrangere disse samlinger for at komme ud til så mange trænere som muligt. Rigtig mange trænere går rundt i klubberne og mangler sparring og inspiration, og famler måske lidt i blinde mht. hvad og hvordan der bedst trænes. Dette kan være starten på en negativ spiral både for dem selv og børnene i klubben. Men sådan behøver det ikke at være! Med DBU´s bog om aldersrelateret træning er der blevet synlighed omkring, hvad der er fornuftigt at træne indenfor de forskellige alderstrin, hvilket er en stor hjælp til ungdomstrænere i klubberne. Hvad bogen ikke giver svar på, er konkrete øvelser indenfor de tekniske områder, og det er så her, hvor ”TTD” kommer ind i billedet!

Når trænerne fra en kommune møder op til en TTD – træning, får de udleveret 18 øvelser (10 formelle, 5 funktionelle og 3 spil), som efterfølgende bliver vist på banen og som kan tages med hjem og prøves af i egen klub. Med 5 temaer bliver det til næsten 100 øvelser, der alle fremstår på en let og overskuelig måde, så de er lige til at gå til. De bliver ydermere lagt ud på FBU´s hjemmeside, så de også kan hentes der. I alle de kommuner vi har været i indtil videre, er TTD blevet modtaget meget positivt af både trænere og af spillerne (både piger og drenge), der udfører øvelserne. Vi er overbeviste om, at TTD med tiden nok skal blive et arrangement, som fodboldrådene vil benytte sig af for at få kommunens trænere ud og få ny inspiration med hjem til spillerne i klubberne! Vi er hvert fald fortrøstningsfulde, slutter Anders og Chris inden de gør klar til næste TTD i deres fynske ”TTDroadshow”. Du kan læse meget mere om TTD og FBUs træner- og spillerudviklingskoncept på FBUs hjemmeside.

3/2009 FYN BOLD

25


Her er fortællingen om, hvordan dette års 100 års jubilar, ’de røde’ fra B1909, i klubbens 50. år 1959 kom helt til tops

første danske mesterskab kom kom til til Fyn Fyn

Da Da det det

Af: Peter Nielsen FBU Kommunikation

FØRSTE, DANSKE fodboldmester udenfor København er Køge i 1954. Så AGF tre gange på stribe, dernæst Vejle – og endelig i 1959 – for 50 år siden, da havner den første titel på Fyn. ’De røde’ fra B1909 står for bedriften – i klubbens 50. år, som man vil kunne regne sig til kva navnet. Den 22. november 1959 vil for altid stå skrevet med flammeskrift i Boldklubben 1909s store, spændende og dramatiske historie. Det er den dag, da 9’erne med en 3-1 sejr i Københavns Idrætspark over Frem fra Valby bliver dansk mester. … og så er det ellers hjem og til fest hos ’den røde borgmester’, fodboldglade Holger Larsen. Selveste Preben Uglebjerg, en af datidens fremtrædende showmænd, er festens store navn. Uha en aften og nat…. MESTERSÆSONEN starter søndag den 15. marts på Odense Stadion. Netop

Frem er modstander. B1909 vinder for øjnene af 5000 tilskuere med 2-0 på mål af ’sømanden’ Ernst Eriksen og John Danielsen, manden der år senere bliver første dansker i Bundesligaen. Det går lystigt videre. En uge senere 5-2 i København over B93. Påskesøndag bliver det hjemme 1-1 mod Skovshoved, som er tæt ved at vinde, men Paul Bassett (tidligere OB!!) får udlignet til slutresultatet. Det bliver det også i den næste kamp i Århus mod AGF. Danielsens 1-0 scoring rækker ikke helt. Vi er nået til 19. april. Et slags naboopgør hos de forsvarende mestre Vejle. B1909 får med 3-2 revanche for nederlag i landspokalen. Bassett har lavet to kasser for ’de røde’ inden Aage Lambertsen i minut 90 sender de to point til Odense. Nej, den gang fik man ikke tre! Derpå følger to 1-1 kampe. Først hjemme mod KB med Danielsen som målscorer. Dernæst i Esbjerg, hvor ikke færre end 17.000 ser Bassett bringe fynboerne i front. MED ET PAR lidt heldige sejre – 1- 0 hjemme mod B1903 (Erik Berg) og 3-2 ude over AB – ligner B1909 mere

og mere en dansk forårsmester og dermed en plads i Europa Cup for mesterhold. Og hvad er mere passende, end den plads sikres, da 23.500 dukker op til lokalderbyet mod OB. 4-2 vinder 9’erne og står med 16 p. for 10 kampe. Det er den tidligere Stenstrupspiller Boris Christensen, som i første minut scorer for B1909. Ib Haurvig udligner, men så tager Kochsgadeholdet over. To gange Palle Hansen og Boris Christensen til 4-1 inden Erik Andersen reducerer. Efter en sådan søndag er mandagen ekstra god i Odense. Så gør det mindre, at B1909 ugen efter lider det første nederlag 0-2 i Køge. DER TAGES HUL på B1909s herlige efterår den 9. august, hvor 11.000 indfinder sig på Odense Stadion. Per Jacobsen og John Danielsen laver kasserne i 2-1 sejren over Esbjerg. August byder yderligere på 2-1 ude over B1903 og en sikker 4-0’er hjemme over AB. Så er der for alvor sat vand over til fynsk kaf’ op til sæsonens andet opgør mod ’de strivede abekatte’ fra Munke Mose, OB. Den 6. september

P AT I E N T E N I C E N T R U M

Sportsskader – eller skader efter ulykke, sygdom, slitage etc. Ortopædkirurgi – skulder, albue, hånd, hofter, knæ. Behandling uden ventetid!

Brummersvej 1 . 7100 Vejle . Tlf. 75 83 20 99 . Fax 75 83 53 50 . www.molholm.dk

26

FYN BOLD 3/2009


Privatfoto fra før en af B1909s hjemmekampe i mesteråret. Der blev brugt flere spillere naturligvis. Men her har vi øverst fra venstre: Erik Berg, Jens Peter Reggelsen, Per Jacobsen, Palle Hansen, John Danielsen, Boris Christensen. Foran: Paul Bassett, Erling Nielsen, Bruno Eliasen, Svend Aage Rask og Erling Linde Larsen.

sejr 1-0 over Skovshoved i København, og så bliver det den 8. november 5-2 hjemme over B93. To mål af Bassett og Berg, et af Danielsen. kommer der igen over 23.000 på stadion. B1909 er denne gang ikke uheldig. 2-2 bliver det. Erik Andersen og Leschly scorer for OB, Bassett og Danielsen for B1909. En landskamp mod Norge er på planen inden 9’erne 14 dage efter slår Køge 2-0 på mål af John Danielsen og Helge Dessler (hentet i Assens). Den værste medbejler til titlen, KB, vinder i runden derpå over B1909 med 2-0 ovre i Københavns Idrætspark. Topscorer Per Jensen og den senere landsholdskreatør, Ole Sørensen, laver målene hos Svend Aage Rask.

VI ER VED AT nærme os afslutningen. Og sig mig, er B1909 på kurs mod mester-nerver? I hvert fald tabes også den næste kamp. Alt imens Bruno Eliasen og co. holder øje med Henning Enoksen, scorer Poul Mejer nemlig to gange og Vejle vinder 2-0 i Odense for øjnene af 17.000. Nej, nej. B1909 er ikke gået i stå. Fremme ved den 25. oktober kommer AGF til Odense og er foran med 3-2. Men rolig, 9’erne sejrer 4-3 i en forrygende kamp, hvor Arno Hansen, Bent Nielsen, Danielsen og Bassett scorer. Ugen efter sikrer et straffespark B1909

Derpå er der hele 14 dage til turneringens sidste kamp – ude mod Frem. Hvilken ventetid. Men det er værd at vente…. – som det fremgår af indledningen på denne artikel. Hjemme i Odense er det ærværdige klubhus i Kochsgade meget tæt på at vælte, da Paul Bassett, Erik Berg og Arno Hansen har lavet målene i 3-1 over Frem. Spillerne og den skotske træner George Dick har skrevet fynsk fodboldhistorie. Fem år senere havner titlen igen hos B1909. Den dag med 43.000 i Idrætsparken vender vi tilbage til.

Slutstilling 1. division: B1909 33, KB 31, Vejle 29, OB 27, AGF 22, Esbjerg 21, AB 21, Frem 20, Skovshoved

20, B1903 18, Køge 16, B93 6.

Oprykker: B1913 fra Odense kommer op fra 2. division og bliver de næste sæsoner bedre placeret end B1909.

Odense KFUM slutter midt i 3. division. Svendborg klarer skærene i 4. division (kval. turneringen), mens Nyborg og Otterup ryger ud.

Følgende år: B1909 bliver året efter (1960) nummer 8. Derpå 6, 10, 4 og så nummer 1 igen. Europa Cup: B1909 møder i mesterholdenes turnering Wiener SC og taber 0-3 hjemme i Odense (17.000),

hvorefter det bliver 2-2 i Wien (Bassett og Berg).

Jubilæumskamp: På B1909-jubilæumsdagen 17. september kommer der 14.000 på stadion til opgøret mod

stærke IFK Norrkøping fra Sverige, der vinder 6-2.

3/2009 FYN BOLD

27


Sejr på Råsunda – og vi var der!

En fortælling fra Sverige-Danmark af FBUs ”udsendte” Poul Eigil Rasmussen, Langeskov IF. Hvert år på FBUs delegeretmøde uddeles Niels Jensens rejselegat på kr. 6000,- til en amatørleder i FBUs regi. Til min store overraskelse og glæde tilfaldt dette legat i år undertegnede. Som der står i fundatsen, så skal legatet ”anvendes til en større fodboldbegivenhed i ind- eller udland og modtageren er berettiget til at tage sin samlever med”. Det var dejligt at vende hjem fra mødet og overraske min kone Mette med nyheden. Ret hurtigt blev vi enige om, at kval-kampen til VM lørdag d. 6. juni på Råsunda Stadion mellem Sverige og Danmark ville være en enestående god lejlighed til både at opleve det dejlige Stockholm og samtidig være med til at hjælpe Danmark et stort skridt nærmere Sydafrika. FBU var behjælpelig med at skaffe billetter til kampen, og vi kunne begynde planlægningen af rejsen. Vi fandt et skønt hotel i nærheden af Sergels Torv, og vi fik bestilt togbilletter. Vi havde mulighed for at tage af sted om torsdagen og kunne så være i Stockholm til om søndagen. Landskampene mellem Danmark og Sverige har for mig altid stået som noget helt specielt. Helt fra jeg var barn, var der noget særligt over disse kampe mod vores arvefjende. De fleste kampe tabte vi op igennem tiden. Så meget desto større var det, når vi endelig vandt. Jeg husker stadig Ole Madsens mål med hælen, som i 1965 bragte os foran 1-0 og banede vejen for den første sejr over Sverige i 14 år. 2-1 blev det i Idrætsparken, som det hed dengang. Vi jublede, som havde vi vundet VM. Fra 1952 til 1964 vandt

28

FYN BOLD 3/2009

Sverige 10 ud af 14 opgør, men det ændrede Ole Sørensen på med sit sejrsmål til 2-1 hin minderige dag i 1965. Dengang var svenskerkampene vigtigere end slutrunder. Vi var jo heller aldrig i nærheden af slutrunder dengang. Men i 1976 vandt vi for første gang i 39 år på svensk grund. Den megen snak om på hvilken kanal danskerne skulle se kampen d. 6. juni virker helt grotesk, hvis man sammenligner med 1976. Dengang gjaldt det om at holde ørerne lukket hele dagen, hvis man ville bevare spændingen frem til det 15 eller 30 minutters sammendrag af dagens landskamp, som den eneste danske TV-station viste senere på aftenen. I 1976 var resultatet bare for stort til, at Gunnar ”Nu” Hansen kunne holde på hemmeligheden, da vi satte os til rette foran skærmen. Den legendariske sportskommentator indledte derfor transmissionen med nyheden om, at Danmark for første gang i 39 år havde vundet en landskamp på udebane over Sverige med 2-1. Vi var rasende! Hvordan kunne han dog gøre det? Bare sådan fuldstændig tage spændingen ud af kampen. Siden en 2-1 sejr i 1937 på svensk grund, havde Sverige vundet 15 og 7 var endt uafgjort, men det sluttede på Nya Ullevi i Göteborg. Det var i øvrigt en af de første kampe, hvor DBU havde tilladt udenlandsprofessionelle på landsholdet. Per Røntved fra Werder Bremen var den store lederskikkelse på det daværende hold, der også talte den nuværende landstræner Morten Olsen fra Cercle Brugge på midtbanen. Meget er sket siden, men at skulle se Danmark mod Sverige på Råsunda i

en af de vigtigste landskampe i mange år, var virkelig noget at se frem til. Stockholm viste sig fra en lidt kold side torsdag og fredag. Det blev dog til hyggelige strøgture i ”Gamla Stan”, og på Sergels Torv om fredagen væltede det ind med lastbiler fyldt med studenter, som forlystede sig med at sprøjte det dyre svenske øl ud over hinanden og tilskuerne. Ja, nogle sprang sågar i springvandet på torvet. Festligt, men bestemt også koldt. Allerede lørdag formiddag ankom de første danske fans, og det viste sig, at de holdt til lige bag vores hotel. Hele den ene trappe som fører ned fra Sergels Torv blev hurtigt overtaget af danske roligans og lige ved siden af lå Barcelona Bar og Restaurant og her holdt Dansk Roliganforening til. Der blev sunget og varmet godt og grundigt op til aftenens kamp med medbragte danske dåseøl. Området blev nærmest erklæret for dansk, når sangen ”For her reger´, Sverige ikke mer´” lød ud over pladsen. Det var Sveriges nationaldag, så der var masser af folk på gaderne, og forskellige steder i byen var der optræden af kor og folkedansere. En ”skam” at vi skulle ødelægge deres fest senere på dagen. Så lige en tur på Jensens Bøfhus, for sådan et har de også i Stokholm, hvor den værste sult skulle stilles. Vi tog Michael Falchs sang ”I et land uden høje Bjerge”, som lød ud af højttalerne på toilettet, som et godt varsel om sejr. Så kom der lige en SMS fra Langeskov Stadion, hvor LIF havde vundet 2-1 over min gamle barndomsklub Assens og dermed bevaret håbet om at


2 fynske roligans på plads på Råsunda De rød-hvide indtager Stockholm

undgå nedrykning fra Albaniserien. Det tegnede godt. Nu skulle vi lige have en sejr over Sverige også, så var weekenden fuldendt. Så var det tiden at finde tunnelbanen og komme på linje nr. 11 til Solna Centrum. Og så dukkede det gamle, men legendariske Råsunda op. Det blev bygget i 1937 og har plads til ca. 35.000 tilskuere. Her spilledes den berømte VM-finale i 1958 mellem Sverige og Brasilien. Nu har svenskerne planer om at bygge et nyt stadion, som skal stå klar i 2011. Men der emmer af atmosfære på dette gamle stadion. Inden vi gik ind, fik vi lige et glimt af de to spillerbusser og spillerne. Stemningen uden for stadion var afslappet, og forventningen til kampen var stor. Svenske og danske fans ønskede hinanden god kamp og gassede hinanden lidt. Det var dejligt at opleve. Så var vi på plads sammen med de øvrige 3500 danskere til venstre for målet i den målende, som Sverige startede med at forsvare. Da spillerne løb på banen, var vi klar med vores røde og hvide plastikstykker, som var med til at danne en flot ”tifo”, Ja, vi kunne jo ikke rigtig bedømme det, men det så godt ud i fjernsynet, har vi senere fået at vide. Vi havde ganske vist betalt for siddepladser, men det fik vi ikke brug for. Lige fra første sekund stod vi alle sammen op og sang, klappede og skrålede om kap. En fantastisk stemning. Aldrig har ”Der er et yndigt land” lydt smukkere og

med mere effekt end denne aften. Ved siden af Mette stod en ung fyr, som havde fået lidt rigeligt inden for vesten. Han havde rød-hvide halstørklæder bundet om håndleddene, og når han rakte armene i vejret, kunne hun ikke rigtig se noget. Han tog det pænt, da hun rykkede i tørklædet og spurgte om han ikke kunne tage det af. Han tog det om halsen ”Kun for din skyld”, som han udtrykte det. Og så var der pludselig straffespark til Sverige. Vi kunne i hvert fald ikke se, der var straffe, men vi stod jo også i modsatte målende. Senere fik vi at vide at det også var lidt ”tyndt”. Men Thomas Sørensen (den gamle Assensdreng) havde lyttet godt efter målmandstræner Lars Høghs anvisninger og reddede i flot stil. Fra da af troede vi endnu mere på sejr. Det var vendepunktet og jubelen nåede uanede højder, da Kahlenberg efter 22 minutters spil udnyttede et sjusket svensk forsvarsspil og fra nært hold kunne bringe os foran 1-0. Så blev der sejlet op ad åen. Til venstre for mig stod en dame på ca. 70 år klædt i rødt og hvidt. Hun hoppede op og ned og kastede sig om halsen på sin mand. Jeg var ved at skubbe Mettes briller af, da jeg blev skubbet bagfra af nogle unge fyre, som var helt oppe at ringe. Alt var rødt og hvidt og vild jubel. Jeg tør slet ikke tænke på, hvad der var sket, hvis Rommedal havde scoret til 2-0 på den kæmpe chance, han havde senere i første halvleg. Så var der pause. Måske var det på grund af nationaldagen, at de havde

valgt en ung pige og en ung mand til at synge nogle svenske viser i pausen. Vi kunne ikke rigtig høre dem, for i vores afdeling stod den på ”Der er et yndigt land”. Anden halvleg blev en nervepirrende oplevelse. Hvordan ”Henke” kan sparke den bold over mål, forstår jeg endnu ikke, men puha hvor det brændte på. Og så sluttede Zlatan lige af med at brænde endnu en direktør. Tak for det. Kampen var slut og jeg frygtede virkelig at den gamle tribune skulle give efter, sådan som der blev hoppet og trampet. Spillerne fik en velfortjent hyldest i vores hjørne af stadion. To gange kom de derned, og til sidst var det Simon Kjær, der af en dansk leder blev skubbet ind på banen igen for helt alene at modtage danskernes hyldest. Det må være stort at høre 3500 synge ens navn. Sikke en debut. Der var nu gået ca. 30 minutter og ikke én dansker havde endnu forladt sin plads. Resten af stadion var tømt, og de fleste svenskere på vej hjem. Så bevægede vi os langsomt ned mod Tunnelbanen igen og kørte ind til Stockholm. Alle danskere var opstemte og glade. ”Vi er på vej til Afrika” lød det i den lyse svenske sommernat. Tak til FBU´s bestyrelse for en helt overvældende oplevelse. Mette siger, hun nu er udlært roligan og kan sangene og klapperytmerne. Jeg må give hende ret. Nu skal vi også i Parken til de tre hjemmekampe i september og oktober. Ingen tvivl om det.

3/2009 FYN BOLD

29


Arbejde og fodbold hænger det sammen? Spørg medarbejderne i Container-Centralen og du får et rungende ja. Deres børn spiller nemlig fodbold på tværs af landegrænserne.

CC Cup 2009 i Assens – en venskabelig forbindelse Af: Benny Lund Assens FC

Tilbage i 2006 faldt snakken i Container Centralen, som i så mange andre firmaer, på fodbold hen over madpakken. En ansat i den danske afdeling fik sammen med sin tysk ansatte kollega den idé at arrangere et stævne for de klubber, hvor deres børn spillede fodbold. Som sagt så gjort.

Assens var værter ved det første stævne i pinsen i 2006, hvor SC Pinneberg (Tyskland), Faaborg og Nr. Aaby dystede om titlen. CC Cup havde set dagens lys. Siden har stævnet vokset sig større og større og haft deltagelse af hold fra England, Holland, Polen og Tjekkiet. Med fra start var som nævnt Assens, og da stafetten igen i år var landet på Fyn med Assens som arrangør, var det med et større set-up end ved første gang klubben afviklede CC Cup.

5 drenge- og 5 pigehold skulle udkæmpe slaget i den gamle søhelt Peter Willemoes’ hjemby – og når jeg her siger slaget – så var det ikke kun på banen – det var også på stranden.

Fodboldstøvler og gummistøvler! Pinsesolen sendte sine varme stråler ned i skolegården på den nedlagte Borgerskolen i Assens, da busserne fra Holland, Tyskland og Polen kom kørende med en række forventningsfulde børn. Det engelske drengehold var aftenen forinden ankommet via Billund. Alle med et formål – hygge… Efter en kort indlogering og en hurtig sandwich drog hele den brogede flok samlet til stranden. Her stod der Beach-Olympics på programmet. En række ”ryste sammen” konkurrencer, hvor deltagerne var sat sammen i hold på tværs af lande og køn. Konkurrencer som ”tug of war” (tovtrækning) og Wellington throwing (gummistøvlekast) var hvad spillerne blev udsat for. I alt skulle børnene 8 konkurrencer igennem til stor morskab for alle. Efter et par pragtfulde

30

FYN BOLD 3/2009


spilles en lang række kampe, inden man kunne kåre vinderne af de 2 rækker. Det blev til en række gode fodboldkampe, hvor der på trods af forskellig styrke blev gået godt til den. Især blev der trods sprogvanskeligheder udvist god sportsånd og masser af fair play, og mængden af begåede frispark var forsvindende lille. Efter dagens sidste kampe kunne det polske hold fra Gornik Zabrze lade sig hylde som vinder af drengerækken og det lokale hold fra Assens FC, som vinder af pigerækken. T-shirt, præmier og applaus til alle timer på stranden i den bagende sol kunne alle kåres som vindere, og blev efter en lille køretur til stadion belønnet med is og sodavand. Herefter skulle der spilles 2 kampe i drengepuljen og 2 kampe i pigepuljen. Efter nogle spændende kampe var det omklædning og af sted til den lokale idrætshal, hvor der var dækket op til spisning og efterfølgende diskotek for de unge mennesker. Efter en lang og hyggelig aften, hvor der blev talt mange sprog, var det hjem til overnatning på skolen. Efter en velfortjent nats søvn stod søndagen i fodboldens tegn, hvor der igen skulle spillere og pokaler til alle hold gør det sjovt at være med, og alle deltagere tager hjem med en god oplevelse. Container-centralen og andre sponsorer havde weekenden igennem sørget for, at alle deltagere fik masser af spise og drikkelse i pauserne. Efter en travl og begivenhedsrig pinse i Assens kunne busserne mandag formiddag drage sydpå til forskellige deltagerlande. Vi håber alle, at der næste år også bliver en CC Cup – hvor det skal være, er endnu ikke afgjort men som det ser ud lige nu – så skal vi en tur til Beauvais nær Paris.

Deltagende hold i CC Cup 2009 Drenge: England Lions (GB) Assens FC (DK) Pinneberg (D) SDZZ (NL) MSPN Górnik Zabrze (PL)

Piger : MOSIR Sparta Zabrze 1 (PL) Assens FC 2 (DK) HC Leerdam 1 (NL) MOSIR Sparta Zabrze 2 (PL) HC Leerdam 2 (NL)

3/2009 FYN BOLD

31


Det er tirsdag og Ja sådan er det bare, når eks-topspiller Helge Jørgensen trumler 23 stk. plus-60’ere til bold og hygge i KFUM-Parken i Odense

der

“De gamle” samlet til bold på KFUM-Parken

Af: Peter Nielsen FBU Kommunikation

- Kom så i gang da for hel......! Temperamentet fejler bestemt ikke noget, når Tirsdagsholdet med spillere fra 60 år og opefter slår sig løs i KFUM-Parken i Odenses vel nærmest nordlige udkant. For 11 år siden fik den tidligere Odense KFUM-topspiller Helge Jørgensen, i dag 71, den ide, at han ville forsøge at samle nogle af ’de gamle gutter’ til en gang tirsdagsfodbold i den klub, som han altid har været medlem af. Kendere af den fynske sportsverden vil vide, at Helge også var en udmærket håndbold- og bordtennisspiller. Men det var i fodbold, han nåede A-landsholdet. - Det var åbenbart en god ide, for der gik ikke længe, før vi var 17-18 stykker, fortæller initiativtageren ovenpå strabadserne en tirsdag, hvor tor-

32

FYN BOLD 3/2009

den- og regnskyerne hænger lavt over Odense. I dag er vi 23 personer og med tre-fire på venteliste. Vi skal ikke være flere. Selvom alle 23 naturligvis ikke kommer hver gang (der skal sendes afbud!), så må vi ikke være for mange. Det vil være lidt dumt med for mange folk på banen. Helge Jørgensen fandt i sin tid ud af, at anlægget altid var ganske øde om formiddagen. Og ingen havde noget imod, at ’de gamle drenge’ slog sig løs om tirsdagen. Vel at mærke hele året rundt. I sol, regn, sne og blæst. - Ja, det er korrekt, sådan er det, kommenterer den tidligere topleder i Korup, Erik Winther (står yderst til højre på holdfotoet), som denne dag agerer stående dommer grundet en mindre skade. Kun kraftig torden kan efterhånden holde os inde i klubhuset. Hovedparten af spillerne er fra Odense- og Kerteminde-området. Eksmålmanden Tage Jørgensen (Helges storebror) er dog nu flyttet så langt væk som til Svendborg. Men det er ingenting mod den tidligere TPI-spiller Allan Høgenhaug, som bor i Holte

nord for København. Han dukker stadig op hver 14. dag og har i øvrigt sommerhus på Tåsinge. - Der spilles cirka halvanden time (naturligvis!), en kamp er vel 90 minutter. Der tælles ikke mål og hårde tacklinger er ikke tilladt. Efterhånden som tiden går, så melder trætheden sig. Lige indtil dommeren, denne tirsdag som nævnt Erik Winther, fløjter og siger, at nu spilles der til sidste mål. Så er trætheden væk…. Bagefter er der tid til bad, sauna, en god gang snak og en kold pilsner. Hver gang. - Nogle gange om året bydes der også på frokost, fortæller Erik Winther, mens han under spillet har tid til at sludre lidt med FYNBOLDs medarbejder. Der er noget som hedder påskeog julefrokost, der er sammenkomst ved runde fødselsdage, holdets startdag i april fejres også hvert år. Ja, og så er de årlige møder med KFUM København og Svendborg f.B. På skift. - Ja, hov, indskyder Tage Jørgensen (målmand i pokalfinalen 1964 mod Esbjerg) og nu bosat i Svendborg.


er fodbold! S.f.B. har haft fat i mig for at høre, om jeg vil være med på deres hold a la vores i KFUM, men foreløbig har jeg nu ingen plan om det. En anden af Fyns, tidligere kendte spillere, Kurt Grønning, B1913s ekstræner og –formand (samt job hos DBU) fortæller: - Jeg har været med næsten fra start. Hver tirsdag skal jeg simpelthen af sted. Jeg nyder både spillet og det sociale meget, fortæller han særdeles svedende efter de 90 minutter. … og ligner en, der har glemt alt om, at han sammen med tre andre fra B1913 var med til at tabe 0-6 til Ungarn nede på Nep Station i 1963, men det er en helt anden historie!

Helge Jørgensen forklarer, at udover fodbold, sauna og sammenkomster m.v., så er der også med mellemrum indslag med foredrag m.v. - Vi har haft besøg af bl.a. Richard Møller Nielsen, Sepp Piontek, Viggo Jensen, Roald Poulsen samt journalisterne Niels Abildtrup og Leif Rasmussen fra Fyens Stiftstidende. Særdeles interessant for os. En god gang fodboldsnak går vi jo ikke uden om.

divisionstopscorer fem gange og mangeårig leder i KFUM. Eller hos ’de grønne’, som man siger i Odense. Om nutidens topfodbold siger han: - Jamen, man kan slet, slet ikke sammenligne. Og skal ikke. Dertil er der kommet for mange penge og dermed prof-tilstande med ind i det hele. Sådan er det. Om jeg følger med, ja helt bestemt da. Men for pokker, hvor også jeg dog savner de store lokalopgør i O’ense.

Manager Helge Jørgensen, det udnævner vi ham til!, har været medlem af KFUM siden sit 6. år. Han nåede 13 landskampe for Danmark (A-B-Y) og var ’64 i pokalfinalen mod Esbjerg, som vandt 2-1. Spillede over 1000 seniorkampe for Odense KFUM, var

Den mening er han ikke ene om at have blandt folkene på Tirsdagsholdet, der spiller igen på tirsdag, og næste tirsdag, og….. (PS: Vagn-Aage Toft, tidligere medarbejder ved FYNBOLD, har også bidraget med oplysninger til denne artikel).

Her er KFUMs Helge Jørgensen (til v.) lynskudt sammen med Esbjerg-målmand Erik Gaardhøje i pokalfinalen 1964. Måske denne finales to mest omtalte spillere.

Tirsdagsholdet Her er de 23 spillere, der er med på det såkaldte tirsdagshold i KFUM-Parken – med navnet på den klub, de tilhørte ved ’indmeldingen’: Helge Jørgensen, Odense KFUM Tage Jørgensen, Odense KFUM (bosat i Svendborg) Bent Pedersen, Korup Ingvard Petersen, Korup Erik Winther, Korup Preben Gantzhorn, Korup Per Grønning, Marienlyst Torben Petersen, Marienlyst Kai Olsen, Marienlyst Jørgen Hansen, Marienlyst Allan Høgenhaug, TPI (bosat i Holte)

Freddy Andersson, TPI Gert Grønning, TPI Erling Pedersen, TPI Gunner Borg, TPI Poul Erik Pilegaard, Kerteminde Alfred Nielsen, Kerteminde Kjeld Madsen, Kerteminde Ove Hansen, Middelfart Gunner Eriksen, Vissenbjerg Jørgen Stærmose, B1909 Kurt Grønning, B1913 Kjeld Birch, B67

3/2009 FYN BOLD

33


Derudover findes der flere boldbaner og en idrætshal i centeret, hvis vejret kræver det. I idrætshallen findes også Futsal-udstyr.

34

FYN BOLD 3/2009


Foto af Steen Jansdal

De sidste 10 % Af: Jacob Skov

Sidste skanse på banen – manden i buret – manden der ofte bliver helt eller skurk – det er naturligvis målmanden, vi har fokus på.

Hvad adskiller en rigtig god fodboldspiller fra en god fodboldspiller? Ofte er det et spørgsmål om skarphed i de afgørende situationer. Den skarphed kan kun opnås ved intensiv træning kombineret med kampe. For at opnå den ønskede skarphed, skal der sættes fokus på de spidskompetencer, man ønsker, at en spiller skal udvikle, og her er specialtræning en vigtig indgangsvinkel. Det er ved specialtræning, at målmanden bliver bedre i feltet, at forsvareren bliver mere placeringsstærk, at midtbanen slår de dybe afleveringer mere præcist og at angriberen bliver mere kynisk foran mål. Kort sagt er det her, at de sidste 10 % opnås. Vi har snakket med Claus From, som er tidligere målmand og i dag bl.a. fungerer som målmandstræner og instruktør for FBU, om hvorfor målmandstræning er så vigtig. ”Der hviler et betydeligt større ansvar på målmanden end på de øvrige på holdet, da der sjældent er nogen til at opsamle hans fejl. Målmanden i dag har mange opgaver. Han skal også være god med benene, da han ofte skal fungere som bagerste forsvarsspiller, og starter ofte et angreb enten ved præcise udspark eller udkast”, udtaler Claus From, der i sin storhedstid som målmand vogtede buret for B1909. Ifølge Claus From bør følgende punkter indgå i en god målmandstræning:

• • • • • •

Opvarmning Fysisk træning Teknisk træning Speciel træning Kamptræning Psykisk træning

Han peger samtidig på, at man ikke bør begynde specialtræning med

børn, før de er 10-12 år for ikke at låse dem fast i roller for tidligt.

Hvad kendetegner så en god målmand? At være målmand handler ikke kun om at fylde godt i målet. En god målmand fungerer iflg. Claus From, som et vigtigt led i ethvert holds succes. Han skal både redde bolde og bringe ro og tillid omkring sig. Om en god målmands egenskaber forklarer Claus From derfor: ”En målmand skal have en god psyke og fysik, styrke, hurtighed, smidighed, beslutsomhed og være god til at lede og dirigere sine medspillere i forsvaret.” Ser man på Claus Froms meritter som målmandstræner, bliver det tydeligt, at han ved, hvad han taler om. Han har bl.a. været målmandstræner for Fortuna Hjørrings Heidi Johansen og for Brøndbys Stinna Lykke Pedersen, som er henholdsvis nuværende og tidligere landsholdsmålmænd.

Det næste skridt I mange klubber er der ikke tid eller know-how til at udføre specialtræning. Det går desværre udover udviklingen af klubbernes talenter. Derfor kan klubberne bestille et Inspirationskursus for målmænd, som foregår i selve klubben. Kurset har følgende formål: •

At give kursisterne viden om målmandsspillet ved at gennemgå målmandens basale færdigheder, roller og opgaver

At give inspiration til tilrettlæggelse og afvikling af målmandstræning både mht. målmandens specialtræning og som værende en del af holdet

• At forevise teknisk målmandstræ ning • At introducere målmandsanalyse •

At bibringe viden om, hvor vigtigt det er, at målmanden også er dygtig med fødderne, og at målmanden har en bred spilforståelse

At opnå bedre forudsætninger for at tilrettelægge træning målrettet til målmanden, som vil opleve: personlig teknisk målmandstræning

• At sætte fokus på målmandstræ ning i samspil med holdet • At give kendskab til målmandens rolle og taktiske opgaver • At give kendskab til fysisk træning for målmanden • At informere om kursus- og uddan nelsesmuligheder. Har du fået blod på tanden, er der en målmand gemt i dig, ellers søger du bare ny inspiration til rollen som målmand, så kontakt FBU og tilmeld dig FBUs inspirationskursus for målmandstræning. Ofte er det ikke mere end de 10 %, der skal til for at afgøre fodboldkampe.

3/2009 FYN BOLD

35


VINDEBYØRE CAMPING ***

Vindeørevej 52 5700 Svendborg Tlf. 62 22 54 25 www.vindebyore.dk

Velkommen til Vindebyøre Camping - oasen ved Svendborgsund Pladsen er åben 03. april - 27. september 2009 Hindsholmvej 80 • 5300 Kerteminde • Tlf. 65 32 19 71 • kerteminde@mycamp.dk • www.kertemindecamping.dk

36

FYN BOLD 3/2009


DANMARK mod Tyskland på Fionia Park i Odense næste år i august. Ahhhh, det er måske for meget at tro og håbe på. Men i hvert fald ligger det fast, at DBU for ikke så længe siden har fået en aftale med tyskerne i hus. Vi får så se, hvor den skal spilles. ERNST CHRISTENSEN, mangeårig, tidligere formand for Fyns Boldspil-Union, følger skam stadig med. Både i tv og live på stadions. For ikke så længe siden faldt vi over ham til en divisionskamp. Talen gik naturligvis også om diverse forslag til en ændring af danmarksturneringens opbygning. ’Og et slutspil, det skal vi i hvert fald ikke have’, mente eks’en ganske klart. Uden tøven. MERETE PEDERSEN, tak til dig for mange strålende landskampe for Danmark. Nu har du, kort før EMslutrunden i Finland, valgt at stoppe på landsholdet – skønt det faktisk var dig, der pandede ’os’ til Helsingfors og omegn. Men respekt for din beslutning. Nu gælder det OB, privatliv og skolejob. God vind, MP.

B1908 3. Fynboerne vandt fire kampe, tabte en og spillede en lige op. Målscoren var 17-9. Frederikshavn, medoprykkeren, havde en score på blot 8-4 for de seks kampe. 3. GANG VAR LYKKENS GANG FOR FC FYN. Efter at have været snublende nær de foregående 2 sæsoner kom oprykningen til 1. division endelig i hus. FBU ønsker FC Fyn tillykke med oprykningen. Netop FC Fyn vil der blive lavet en artikel om i FYNBOLD 4, der udkommer i oktober. VAGN-AAGE TOFT har, efter mange års tro tjeneste for FYNBOLD, nu valgt at lægge pennen på hylden. Fra FBU skal der lyde en stor tak for de mange inspirerende og dejlige fortællinger om fynsk fodbold, som du har bidraget med gennem årene. Helt sluppet den fynske fodbold har Hr. Toft dog ikke, da han imidlertid er blevet optaget i FBUs seniorklub.

PETER RASMUSSEN, fremragende fynsk FIFA-dommer, nævnes allerede nu som CLAUS BO LARSENS klare afløser i toppen af dommerhierarkiet. Ja, ja, rolig nu, foreløbig er hr. Larsen stadig selv i blændende form. OTTERUP, som nu er tilbage i danmarksturneringen igen efter nedrykningen i 1958, kom op i 3. division foråret 1956 efter at have vundet den specielle kval-turnering mellem de syv serievindere (to op). Slutstillingen blev: Otterup 9 p., Frederikshavn 8, B1921 6, Birkerød 6, Viking Rønne 5, Vejen 5,

3/2009 FYN BOLD

37


Industrivej 2 • 5260 Odense S Tlf. 50 59 65 64 • www.fynsvvscenter.dk

38

FYN BOLD 3/2009


�������� ����������

Tommerup Efterskole Sortebrovej 17 5690 Tommerup Tlf. 6476 1012 Fax 6476 1004 tommerup-efterskole.dk

3/2009 FYN BOLD

39


Alt henvendelse til: Fyns Boldspil Union, Stadionvej 50, 5200 Odense Magasinpost UMM ID-nr. 46636

FYN BOLD nr. 3 2009  

Fyn Bold nr 3