Page 1

FYN BOLD Nr. 4 • Oktober 2009 16. årgang

ALTERNATIVE ALTERNATIVE TILTAG TILTAG ER ER VEJEN VEJEN FREM FREM BLIV BLIV KLOGERE KLOGERE PÅ PÅ FODBOLDREGLERNE FODBOLDREGLERNE ­­ MCDONALD’S MCDONALD’S CUP CUP & & JYSKE JYSKE 3-BOLD 3-BOLD STORSTÆVNE STORSTÆVNE FRA FRA DIVISION DIVISION TIL TIL SERIEBOLD SERIEBOLD


2

FYN BOLD 4/2009


FYN BOLD

INDHOLDSFORTEGNELSE

Nr. 4 • Oktober 2009 • 16. årgang

Formanden har ordet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

UDGIVER Fyns Boldspil Union Stadionvej 50, opg. C 5200 Odense V Tlf.: 66 17 82 18 Fax: 65 91 32 70

De enkelte artikler i FYNBOLD behøver ikke nødvendigvis at være sammenfaldende med FBUs opfattelse og holdning.

ANSVARLIG OVERFOR PRESSELOVEN Hans Martin Møller

FORSIDE FOTO Foto: Anders Rørtoft-Madsen

Flere unge i fodboldklubberne . . . . . . . . . . . . . . . . 9

INDLÆG I BLADET Sendes til FBUs kontor.

Et lille skridt op - et kæmpe skridt for FC Fyn . . . 12

FBU KOMMUNIKATION Hans Martin Møller Jacob Skov Peter Nielsen Ulrik Sundahl Sørensen Michael Langkilde REDAKTION Fyns Boldspil Union Tlf.: 66 17 82 18 Fax: 65 91 32 70 e-mail: fbu@fbu.dbu.dk ANNONCER FL SportMarketing Agerbakken 21, 8362 Hørning Tlf.: 87 93 37 91 Mail: fbu@flsportmarketing.dk

Fastholdelse af unge i Faldsled/Svanninge SG & I . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Må vi bede om kammertonen . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Bliv klogere på fodboldreglerne . . . . . . . . . . . . . . 10

McDonald’s Cup & Jyske 3-bold storstævne . . . . 16

Næste nr. - nr. 5 • 2009 udkommer 15. dec. Deadline 12. november

Fra division til seriebold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

OPLAG 3.400

Juridisk fodboldklub - ung på flere planer . . . . . . 22

Da næsten 44.000 ser B1909 blive mester . . . . . 20

Svendborg kommunehold 2009/2010 . . . . . . . . . 24 Emblemer og Hæder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Dommerproblem løst på 3 timer . . . . . . . . . . . . . . 26 Kend din Fynske FodboldHISTORIE . . . . . . . . . . . . 27 Indspark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Fremtiden er individuel Vi tror ikke på pakke- eller standardløsninger. Når vi rådgiver dig, skal du altid forvente at få løsninger, som passer til netop dine behov. Fremtiden er din og ikke alle andres – og det er derfor, vi kalder os din fremtids bank.

www.fioniabank.dk A5_DBUbredformat.indd 1

2/1/08 9:49:54 AM

4/2009 FYN BOLD

3


opleV de store sportsbegiVenHeder liVe Med os! www.sci-sporteVents.dk

Vi arrangerer ture til Fodboldrejser

Premier League, La Liga Serie a og ChamPionS League

Martin jørgensen

& FriendS BaCkStage tourS

Håndboldrejser

FLenSBurg handewitt og FC BarCeLona

basketrejser

BarCeLona og reaL madrid

koM tæt på sporten Med www.sci-sporteVents.dk a/s SportConcept International • Fugholm 17 • DK-8700 Horsens Tlf.: +45 7020 0970 • hw@sportconcept-int.com • www.sportconcept-int.com

4

FYN BOLD 4/2009


Formanden har ordet

Af: Thomas Bytoft FBU’s formand

Så ruller fodbolden igen på de fynske baner. Specielt glæder det mig meget, at Næsby Boldklub efter, hvad nogen kalder lidt af en farce, forblev som divisionshold. Jeg finder imidlertid ikke, at vi i DBU-regi kunne have klaret tingene anderledes. Udfordringen for DBU er, at klubbernes drift dels skal overholde et fodboldmæssigt regelsæt - DBUs love, turneringens propositioner, licenssystem, kontraktfodbold m.m. – og desuden skal overholde de selskabsretslige regler, for så vidt angår den økonomiske drift af de enkelte aktieselskaber. Disse forhold har givet uoverskuelige problemer i en periode, hvor der var en verserende konkursbehandling ved Sø og Handelsretten. Da det problem var løst, var Næsby blevet sorteper, men pga. en anden klubs økonomiske nedtur, blev Næsby reddet på stregen, hvilket yderligere betød, at OKS forblev i Danmarksserien. Lad mig ryste frustrationerne af mig og ønske Næsby og OKS tillykke med ”oprykningen”.

Mange fynske DBU hold

Fodbolden har markant fremgang

Gennem årtier har turneringsstrukturen i DBU ændret sig. Antallet af rækker og hold har forandret sig, og nye rækkebetegnelser gør det vanskeligt år for år at sammenligne den fynske repræsentation i rækkerne. Men et er givet - Fyn er i den igangværende turnering flot repræsenteret på såvel kvinde- som herresiden. Som nævnt i sidste nummer af FYBNOLD ser FBU med spænding på, hvilket forslag til fremtidig herre-turneringsstruktur, der kan blive vedtaget på DBUs repræsentantskabsmøde. En ny struktur, der sandsynligvis vil få afsmittende virkning på lokalunionernes rækker. Det er ligeledes mit håb, at der vil blive set på i hvert fald kvindernes 3-F liga. Netop hjemvendt fra kvindernes EM deltagelse i Finland, må jeg med min fodboldforstand erfare, at spillerne i den danske liga ikke udfordres tilstrækkeligt til at kunne begå sig på topniveau. Men uanset hvad der bliver besluttet i DBU-regi, forhindrer det ikke FBU i at evaluere den nuværende breddeturnerings struktur. Derfor har FBU på lokalunionens hjemmeside efterlyst klubpersoner til en gruppe, der måske vil komme med et alternativt forslag til forbedring af den eksisterende turneringsopbygning. Gruppen vil uden tvivl bl.a. drøfte den nye jyske model med halvårsturneringer i alle rækker.

Fodbolden er netop nu i en rivende udvikling, og behovet for fodboldbaner bliver absolut ikke mindre i de kommende år. FBUs samlede antal aktive medlemmer er nu på 28.343 fordelt på 162 foreninger. Det er det højeste antal medlemmer i 5 år. I perioden 2008-2009 har man på landsplan igen kunne konstatere en flot fremgang på omkring 7.000 (små 1.000 på Fyn) medlemmer. De gode tal er ikke mindst et resultat af det store arbejde, der gøres i klubberne for fastholdelse og udvikling på både bredde- og eliteplan.

Jeg vil ikke undlade at nævne, at flere klubber har gjort opmærksom på, at de har problemer med at skaffe nye trænere og ledere, når turneringsstarten finder sted i august. Problemet har vi naturligvis forståelse for, men kan der ikke udarbejdes en ny årsplan for klubbens gøremål, således at rekrutteringsfasen for trænere og ledere fremrykkes til det tidlige forår?

Omkring fodboldbaner vil jeg gerne ønske Falsled/Svanninge SG&IF tillykke med deres nye kunstgræsbane, der blev indviet den 26. september. Klubben gør et imponerende stykke arbejde til glæde og gavn for hele områdets unge og ældre, men specielt på pigesiden har klubben succes. I dag er klubben, efter hvad jeg har fået oplyst, den 3. største pigeklub på Fyn. Sidste nye tiltag i Falsled/Svanninge er FS Food Ball Café, men det kan du læse meget mere om andet steds i bladet.

Farvel og goddag Hele fodboldfyn har fulgt med i Fionia Banks overlevelsesmuligheder som selvstændig bank, og det har vi gjort, fordi Fionia Bank har været en vigtig medspiller i rigtig mange klubber. Også i unionsregi har vi i FBU haft en godt og solidt samarbejde, som vi forventer fortsætter ud over kontraktperioden i 2012. Velkommen i den fynske fodboldfamilie til Nordea! Vi håber, at vores nye bankforbindelse ønsker at bakke op om de fynske fodboldklubber og FBU.

Thomas Bytoft 4/2009 FYN BOLD

5


Fastholdelse af unge i Faldsled/Svanninge SG & I

- alternative tiltag er vejen frem

For mange klubber er fastholdelse af unge spillere en stor udfordring. Derfor skal der tænkes i alternative måder, hvorpå man kan engagere og fastholde de unge. Det handler om at skabe en merværdi i de unges tilknytning til klubben, som strækker sig udover fodbold i sig selv.

Af: Bjørn Rammong & Inge K. Strandgaard Faldsled/Svanninge Fodbold

6

FYN BOLD 4/2009

Faldsled/Svanninge SGI har i dag en stor og velfungerende fodboldafdeling med mange glade fodboldpiger og -drenge. Der er stor tilslutning i næsten samtlige rækker, og der er et godt samarbejde trænerne imellem.

Selvom klubben den 26. september åbnede Faaborg-Midtfyns Kommunes første rigtige kunstgræsbane, er klubben naturligvis bevidste om, at dette ikke i sig selv kan fastholde ungdommen i fodbolden.


En af de overordnede målsætninger er, at det skal være sjovt at spille fodbold i FS, og jo flere vi er, jo sjovere er det for alle. Der skal være plads til alle spillere med deres respektive evner og ressourcer.

Food Ball Café Klubbens trænere har derfor i fællesskab besluttet at lave et projekt FS Food Ball Café, med fokus på fastholdelse af klubbens ungdomsspillere altså U-13 til U-19 og naturligvis både drenge og piger. Planen er at tilbyde FS Food Ball Café en gang om måneden, med forskelligt tema hver gang, f.eks. teknisk, taktisk og fysisk træning samt en legeaften. Trænerne byder så ind på hver deres stærke felt for at optimere udbyttet for spillerne. Som afslutning på aftenen er der i samarbejde med hallens nye aktive halbestyrer aftalt, at spillerne kan spise aftensmad og hygge, i det omfang de unge mennesker har lyst til. I den forbindelse skal nævnes, at hallen arbejder bevidst på at ændre de unges kostvaner i retning af sund mad og derfor er i gang med at udskifte de traditionelle usunde kosttilbud, der tidligere kendetegnede idrætshallerne, med sundere alter-

nativer. Prisen for aftensmad holdes nede på 25 kr. pr. person, da resten af beløbet er sponsoreret af en lokal virksomhed. Formand Mette Gregersen siger efter gennemførslen af den første Food Ball Café: ”Det er velkendt, at det er i denne alder, at mange ophører med at dyrke sport. Derfor forsøger vi i FS Fodbold at fastholde ungdomsspillerne i klubben. Vi vil styrke fællesskabs- og klubånd, samt skabe gode rollemodeller for vores yngre spillere. Vi har hidtil haft gode erfaringer med at lave træning på kryds af hold og drenge- og pigespillere, og vi ville derfor prøve med endnu et tiltag.” Projektet startede fredag den 4. september, hvor mere end 25 glade U-13 til U-18-spillere som på trods af det dårlige vejr havde taget godt

imod den nye ide. En af spillerne refererede hjemme, at det havde været utrolig god fodboldtræning og enormt hyggeligt under og efter maden. Så det kan vel ikke være en bedre tilbagemelding.

Natfodbold Klubben har desuden gennem mange år haft indendørs fodboldtræning om fredagen, derfor har mange af vores spillere tradition for at spille fodbold om fredagen. Det er efterhånden en tradition, at de større børn slutter indendørssæsonen af med en ”fodboldnat”, hvor de spiller fodbold hele natten eller så længe kræfterne rækker, og derefter sover et par timer i en eller flere bunker. Alt i alt tænker vi i FS Fodbold i alternative indgangsvinkler til fastholdelse af vores unge spillere, for uden dem har vi ingen klub.

4/2009 FYN BOLD

7


TV2 sportens studievært, Ulla Essendrop Støvring, overrækker her pokalen til årets mest moderate forælder ved Kerteminde Cup 2009 Charlotte Løjmand Nielsen fra Engevang, Midtjylland (billede fra Kerteminde Boldklubs hjemmeside)

Må vi

bede om

Af: Michael Langkilde

Højtråbende forældre på sidelinjen, der ødelægger mere, end de gør gavn. Børn der bliver kede af det, da de bliver ofre for deres forældres ambitioner. Det scenarie har vi vist alle hørt om. I Kerteminde Boldklub har de taget hånd om sagen.

Det lyder så belærende, når nogen beder om kammertonen eller bare i det hele tage beder andre om at opføre sig ordentligt. Men det er åbenbart ikke alle trænere og forældre, som ved, hvordan man skal gebærde sig, når de er ude og bakke deres unge håbefulde børn op. Ukvemsord, hån, opfordringer til at fælde en modstander og tilsvining af dommeren er blot nogle af de ting, som viser sig, at være et stigende problem ved børne- og ungdomskampe.

Derfor har man i Kerteminde Boldklub arbejdet hårdt på, at få integreret en god kultur omkring opførsel i klubben, så både trænere og forældre ved, hvordan man bør opføre sig. Der er intet galt i at rose det andet hold eller dommeren! Steen Sørensen fortæller endvidere, at man fra klubbens side ikke er bange for at tage en eventuel konfrontation med en forælder, hvis opførelsen ikke er fair og acceptabel.

Det er et problem, som med årene desværre ikke er blevet mindre. Derfor har DBU i de sidste par år, lanceret forskellige tiltag i form af bl.a. kampagner, hvor der fokuseres på trænernes og forældrenes roller og ikke mindst deres opførsel.

I forsøget på at sætte fokus på forældres opførsel har Kerteminde Boldklub indført ”Stævnets mest moderate og fair forælder”, som kåres i forbindelse med den årlige Kerteminde Cup. Kåringen faldt i år på Charlotte L. Nielsen fra Engesvang i Midtjylland. Charlotte var på egne og hendes klubs vegne meget stolt over kåringen, for som i Kerteminde er de i det midtjyske også meget opmærksom på den gode opførsel blandt forældre. Man har i Engesvang været meget opmærksom på fair play i kampene og på forældrenes accept af trænernes og dommernes beslutninger. Engesvangs bestyrelse har desuden fået trykt DBUs 10 forældrebud til omdeling og synliggørelse for alle, som har noget med børne- og ungdomsfodbold at gøre.

Kerteminde Boldklub er en af de klubber, som allerede har grebet bolden og arbejdet videre med ideer omkring forældre, fair play og god opførsel. Grunden til at man i Kerteminde Boldklub har arbejdet med problemet, er ifølge formand Steen Sørensen, at man i de foregående sæsoner har set tiltagende dårlig opførsel fra forældre, som har for meget fokus på deres egen lille ”guldklump” og dennes resultater: ”Det er ikke kun problemer, som man ser hos andre klubbers forældre - det har også ramt vores egen klub”, indrømmer Steen Sørensen.

8

kammertonen!

FYN BOLD 4/2009

Moderat og fair på sidelinjen – det belønnes i Kerteminde

Dette kan slutteligt være en opfordring til, at alle klubber som endnu ikke har fået omdelt de 10 forældre bud, bør få det gjort.

De 10 forældrebud 1. Mød op til træning og kamp – dit barn ønsker det. 2. Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen – ikke bare til din datter eller søn. 3. Giv opmuntring i både med- og modgang – giv ikke uberettiget kritik, men positiv og vejledende kritik. 4. Respekter trænerens brug af spillere – forsøg ikke at påvirke ham/hende under kampen. 5. Se på dommeren som en vejleder – kritiser ikke hans/ hendes afgørelser. 6. Giv opfordringer til dit barn om at deltage – pres ikke. 7. Spørg om kampen var spænd ende og sjov – ikke kun om resultatet 8. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke. 9. Vis respekt for arbejdet i klub ben – bak op om initiativer til årlige forældremøder, hvor I kan afklare ambitioner og hold ninger. Du behøver ikke andre forudsætninger for at tage del i klubbens liv, end lyst og enga gement. 10. Tænk på, at dit barn spiller fodbold – ikke dig! Rådene kan ligeledes findes på www. fbu.dbu.dk under topmenuen B&U.


unge

Flere i fodboldklubberne Hos vores kolleger i KBU har de siden februar arbejdet intensivt med et fastholdelsesprojekt. Nu deler de ud af deres erfaringer og giver gode råd med på vejen. Læs med og få inspiration til, hvordan du kan være med til at fastholde de unge i fodbolden.

Af: Flemming Jensen & Søren Østergaard, KBU

KBUs fastholdelsesprojekt har kørt siden februar. Det går derudaf. De er i gang med at lave en masse initiativer, der skal vende den udvikling, der de seneste år har betydet at 4 ud af 5 unge fravælger fodboldklubben, når de er mellem 13 – 18 år. Hvis man vil fastholde de unge i klubben og måske også rekruttere nye unge medlemmer, er der ingen universalløsninger. Men det behøver absolut hverken være dyrt eller meget tidskrævende. Det er ofte nødvendigt at ændre de måder, vi arbejder med de unge på - men hverken kassereren eller de frivillige behøver frygte for en dyr eller tidskrævende revolution. 5 – hurtige - gode råd er: 1. Snak med de unge – ikke til dem! 2. Sæt krav til de unge – spørg ”hvorfor” de handler som de gør? 3. Fodboldtrænere skal snakke om andet end fodbold! 4. Fokuser på fællesskab frem for resultater. 5. Hvor og hvornår er der aktivi teter med fokus på fællesskab for unge i Jeres klub?

Alternativ fodbold For at fastholde de unge, er vi nødt til at prøve at skabe en række alternative fodboldformer der appellerer til de unge. De alternative spilleformer er ikke noget, der skal erstatte den ”almindelige” fodbold, men nærmere et supplement. De alternative fodboldformer kan være: Panna, Streetsoccer, futsal, fodtennis og beachfodbold.

Uddannelse af trænere Gode trænere er det vigtigste for at fastholde og rekruttere unge. Det er vigtigt, at trænerne for de unge, har de kvalifikationer, der skal til for at skabe et godt fodboldmiljø for unge. Det er muligt, at uddanne sine trænere i at blive bedre til at håndtere de unge - på og udenfor banen. Kontakt fastholdelseskonsulenten for yderligere information.

Gå i dialog med de unge om 5 spørgsmål

Når man har svarene fra de unge på de ovennævnte 5 spørgsmål er trænere og ledere klogere i forhold til fastholdelse og rekruttering af de unge.

De fynske konsulenter står klar i kulissen Også på Fyn arbejdes der med fastholdelse af spillere. FBU har 3 knalddygtige konsulenter ansat, og de er klar til at hjælpe med de udfordringer, de fynske klubber måtte have. Føler du dig derfor inspireret af denne artikel, står du med andre udfordringer end lige fastholdelse af spillere, savner du inspiration i klubben, så gør brug af FBUs konsulenter – de er til for jer!

FBUs konsulenter: Kasper Olesen – tlf. 3120 3511 Klaus Wiinberg – tlf. 2671 2074 Niels Nielsen – tlf. 2160 5211

Erfaringer fra KBUs fastholdelsesprojekt viser, at det er en god ide at gå i dialog med de unge om 5 spørgsmål: 1. Hvad synes du er det bedste ved at spille fodbold? 2. Hvad synes du er de mindst gode ved at spille fodbold? 3. Hvad kunne gøre det endnu bedre at spille fodbold? 4. Hvad kunne for dig til at stoppe med at spille fodbold i din klub? 5. Hvad vil du gerne være bedre til når du spiller fodbold?

4/2009 FYN BOLD

9


Bliv klogere Der er fokus på fodboldregler, klubbesøg og Fair Play i en ny og forbedret udgave af projekt aspirantjæger. Et projekt som sidste sæson var en medvirkende faktor til, at hele 328 nye personer kunne hoppe i dommertøjet.

Af: Martin Weibel

10

FYN BOLD 4/2009

Der bliver masser af trafik på vejene omkring de danske fodboldklubber i løbet af efteråret og vinteren. Et korps af dommerinstruktører er nemlig igen klar til at sende kilometertælleren på overarbejde, når projekt Aspirantjæger lægger fra land i starten af oktober.

Både klubbesøg og dét at fremme interessen for dommergerningen er centrale omdrejningspunkter i projektet, der langt fra er gået i tomgang, på trods af, at det nu er gået ind i sin fjerde sæson. Heller ikke selv om folkene bag har haft god grund til at sole sig i sidste års succes, hvor aspirantjægerne var med til at skaffe hele 328 nye dommere i Danmark.


på fodboldreglerne i egne klublokaler Viden om fodboldreglerne skaber Fair Play Igen i år er der nemlig lagt en byggesten på aspirantjæger-projektet, i håb om at det endnu engang kan nå nye højder. Mere præcist er det inspirationsmødet Bliv klogere på fodboldreglerne, der har fundet vej ind i projektbeskrivelsen. Et inspirationsmøde, der kan afholdes i klubbens egne lokaler, og som tager mellem to og to en halv time i alt. Og så er det ganske gratis. Målsætningen er at stille skarpt på fodboldreglerne og dommerhvervet, og både forældre, spillere, trænere og ledere er mere end velkomne. Eneste krav for at få et af de nye inspirationsmøder i hus, er at man kan samle minimum ti personer. Derfor kan det eventuelt være en god idé at alliere sig med en eller flere naboklubber, fortæller Poul Johan Christensen, der som formand for DBU’s rekrutteringsog fastholdelsesgruppe har været en af drivkræfterne bag det nye initiativ. Og han har ikke svært ved at se potentialet i projektet. Den helt store gevinst ved at så mange som muligt i fodboldfamilien kender reglerne, er i sidste ende, at manden med fløjten får mere Fair Play, vurderer Poul Johan Christensen, og pointerer, at det er helt bevidst, at klubberne kan afholde inspirations-

møderne hjemme i klubben. Derved slipper de for transportbesværet, hvilket måske kan få endnu flere til at møde op til en hyggelig og spændende gennemgang af fodboldreglerne. Der følger ingen forpligtelser i kølvandet på et inspirationsmøde, men vi håber da naturligvis på, at nogle af deltagerne vil blive inspireret til at tage dommerkortet - også DBU’s Dommergrundkursus kan jo afholdes i egen klub, og det behøver ikke tage mere end tre dage, fortsætter Poul Johan Christensen, og understreger, at rekruttering af dommere langt fra er ensbetydende med et tab af frivillige i klubberne. Derimod kan det være en hjælp til selvhjælp, at have en gruppe dommere tilknyttet til klubben.

Succes sidste sæson Det kan man skrive under på i Hornslet IF, hvor man sidste sæson var en af elleve klubber, der gennemførte et DBU Dommergrundkursus i klubregi. Af de 11 personer der deltog, er syv i dag aktive dommere - og samlet kan de skrive mere end 150 dømte kampe på dommer-CV’et. Det har blandt andet betydet, at klubben har meget lettere ved at skaffe dommere til deres kampe. En af de personer der deltog på kurset, var Søren Heinze, som allerede har dømt 22 kampe.

Eftersom jeg blev far i sommer, har jeg valgt at stoppe som træner da det jo kræver en del tid at være træner, med træning to gange om ugen og kamp i weekenden. Derfor ser jeg dommergerningen som en rigtig god mulighed for at holde min store interesse for fodbold ved lige, og selv være med til at bestemme hvor meget tid jeg vil bruge på det. Jeg ser det dog også som en udfordring, og tror at det på nogle punkter kan være med til at udvikle mig personligt, fortæller Søren Heinze.

Ingen forpligtelser I alt arrangerede 11 klubber et dommerkursus hjemme i klubben sidste sæson. Dermed spillede de en markant rolle i den positive udvikling dommerrekrutteringen er inde i. Poul Johan Christensen ser store perspektiver i at afholde DBU Dommergrundkurser i klubregi. Hvis vi har en 10-15 stykker til sådan et klubkursus, og vi kan få de fem til seks til at komme til et struktureret forløb og tre til fire til at dømme hjemme i klubben, og de resterende bare har fået kendskab til reglerne, så er vi kommet rigtig langt. Ham der bare kommer for at høre om reglerne, er ligeså velkommen som ham, der rent faktisk kommer for at starte op, konkluderer Poul Johan Christensen.

Faktaboks

Faktaboks

• Personerne i DBU’s rekrutterings- og fastholdelsesgruppe (Lars-Erik Buller Friis, Flemming V. Hansen, Jørgen Sandberg, Thomas Jensen, Per Birkelund Pedersen, Poul Johan Christensen) • Programmet til et inspirationsmøde (1. Fair Play-DVD vises 2. Gennemgang af fodboldregler ved DBU-Dommerinstruktør 3. Orientering om Dommergrundkurset)

Faktaboks

• Hvis du er interesseret i et af inspirationsmøderne, så kontakt din lokalunion.

4/2009 FYN BOLD

11


Et lille skridt op

kæmpe skridt for FC Fyn

- et

Af: Lasse VøgeChristensen

FC Fyn har med tre års tilløb taget springet fra 2. division til 1. division. Et spring, der kan mærkes hos alle aktører i den unge klub. Udfordringerne står i kø, både på grønsværen og på kontorerne. Det sportslige ansvar ligger i hænderne på cheftræner Anders Gerber. Han har før taget 1. divisionsturen med Aarhus Fremad, og for ham står det glasklart, hvilke forskelle der er på at spille i den tredjebedste og så den næstbedste række: - Den allerstørste forskel på 1. division og 2. division ligger i det fysiske, i nærkampsstyrken hos modstanderne. Og også i effektiviteten. Holdene i 1. division er lige dét skarpere i begge felter. Og effektiviteten hænger jo også sammen med fysikken, fortæller Anders Gerber, der således har kørt sine spillere igennem en knaldhård, fysisk træning. - Vi har løbet rigtigt meget uden bold, og vi har heller ikke haft problemer med at stå distancen konditionsmæssigt indtil videre.

Taktikken er justeret Trinet op af stigen har også medført en taktisk ændring hos FC Fyn.

Med et par års forsinkelse rykkede ambitiøse FC Fyn endelig op i 1. division. Men hvad har dette ført med sig af ændringer og udfordringer? FYNBOLD har snakket med træneren, spilleren, sportskoordinatoren og eksperten.

12

FYN BOLD 4/2009


- Vi har skiftet formationen 4-4-2 ud med 4-3-3 eller 4-5-1, om man vil. Sådan begyndte vi allerede at spille i de sidste par kampe i forrige sæson, da oprykningen var sikret. Formationsskiftet skyldes to ting. For det første har vi ikke de centrale midtbanespillere til 4-4-2 i 1. division. Og for det andet, så giver den nye forma-

Spillerne skal være på Hos spillerne kan oprykningen mærkes meget konkret på kroppen. - Den store ændring ligger først og fremmest i tempoet. Det går hurtigt i 1. division. Og så det, at man hele tiden skal være på. Man skal være klar i alle dueller, ellers bliver man

Administrationen - her ved sportschef Jan Larsen - har med oprykningen også skiftet gear!

vænne os til at skubbe først i duellerne, ellers bliver vi bare puffet væk, lyder det fra Klaus Larsen, der som forsvarsspiller har fået en del mere at se til. Angriberne er både bedre teknisk og taktisk. Og så spiller de fleste hold med to angribere. Det gjorde de sjældent mod os sidste år.

Slut med marker Turen op i 1. division kan også ses på omgivelserne. Hobro Stadion er skiftet ud med CASA Arena i Horsens, hvor der sidste år blev spillet Superligafodbold. - Det er meget federe. Heroppe er vi nu de små, hvor vi i sidste sæson var de store. Og så spiller vi altid på nogle ordentlige baner nu, hvor vi sidste år nogle gange skulle ud og spille på en mark, lyder det begejstret fra Klaus Larsen, der også skal vænne sig til, at der er TV på kampene: Det er lækkert med den ekstra opmærksomhed. Og det er selvfølgelig også med til yderligere at motivere holdet.

Vi vil overleve! Hvad er sjovest? At være tophold i 2. division eller midterhold i 1.division? - Det er selvfølgelig federe at være her i 1. division. Der er flere udfordringer, og vi bliver presset meget mere. Vi bliver bedre og bedre fra kamp til kamp, men vi føler allerede, at vi sagtens kan være med nu, fortæller Klaus Larsen, der har målsætningen på plads. Målet er at blive oppe, og gerne ligge sikkert et par runder før afslutningen. Vi har vist nogle af de store hold i de sidste runder. Så det kunne være fint, hvis vi har reddet os inden.

Organisationen skifter også gear tion bedre placeringer til vores kanter, forklarer Anders Gerber, der kan mærke fremgang fra kamp til kamp:

straffet. Det skal man lige vænne sig til, fortæller FC Fyns ene halvdel af midterforsvaret, Klaus Larsen.

- Vi er ved at nærme os det gear, vi skal være i. Vi bliver hele tiden bedre i felterne, og det er vigtigt.

- Vi har arbejdet meget med konditionen, og her kan vi nu sagtens være med. Men vi mangler muskler. Vi skal

På direktionsgangen er der også kommet mere tempo på. Sportskoordinator Jan Larsen skal løbe endnu hurtigere, end han gjorde sidste år.

4/2009 FYN BOLD

13


DOBBELT OP PÅ ITALIA SPILLERSÆT 13+1 Hvis du bestiller et 13+1 holdsæt dobler vi op, så du helt GRATIS får et ekstra 13+1 sæt med i købet. Dette ekstra sæt er delvist sponsoreret af firmaet PÅGEN*. Vi vedlægger derfor transferlogoer med PÅGEN, som skal påsættes enten ryg eller bryst på det ene spillersæt. Såvel trøje som shorts er fremstillet i Coolplus® 100% polyester. Trøjen er let og behagelig med micro mesh i siderne for bedre luftcirkulation. Begge dele er hurtigtørrende og svedtransporterende.

T KUN Æ S D L 2 HO

,9 9 2 . 3 kr. excl. moms ves. ger ha nge la r så læ Gælde

Farvemuligheder:

ect ort Dir kale Spstilling. t din lo e Kontak andler for b forh

* PÅGEN er i Danmark mest kendt for PÅGEN kanelgifler, men bager mange forskellige gode og sunde brød. PÅGEN er Sveriges førende bageri grundlagt i 1878, og beskæftiger omkring 1.600 medarbejdere.

WWW.SELECT.DK

14

FYN BOLD 4/2009


FC Fyn - nu med TV I forbindelse med afviklingen af hjemmekampe støder Jan Larsen også på nye udfordringer. - Nu har vi for eksempel TVkampe, og der hører en masse praktiske udfordringer med. Her snakker vi f.eks. opstilling af kameraer, og der skal sørges for strøm og tv-tårne, og produktionsselskabet skal også serviceres.

Leder efter konceptet - Det hele er meget større i 1. division. Og vi har nok at lave. Det er nok ligesom hos spillerne, der er skruet 10-20 % op for det hele, fortæller Jan Larsen, der med verdensøkonomiens nedtur i mente, især skæver til regnskabet: - Det økonomiske skal løbe rundt. Især i disse tider. Det er vigtigt, at det ikke løber af sporet. Tilskuermængden stiger også ved en oprykning, og det giver endnu en udfordring, der skal knuses. - For eksempel har vi snart AC Horsens hjemme. Og her kommer der nok dobbelt så mange tilskuere, som da vi eksempelvis mødte Varde sidste år. Men alle tilskuerne skal stadigvæk have samme service, fortæller Jan Larsen, der dog føler sig godt klædt på til udfordringerne: - Rent organisatorisk har vi længe været i 1. divisionsgear. I 2. division havde vi 200 sponsorer til spisning ved hjemmekampe, hvor mange andre hold ikke engang havde 200 tilskuere.

Sportsredaktør på Fyens Stiftstidende, Niels Abildtrup, har dækket FC Fyn lige siden klubbens fødsel i 2006. Han vurderer, at spillerne har været dygtige til at forberede sig på den konditionelle udfordring, der ventede dem: - Rent fysisk har de lavet et kæmpe arbejde i sommerferien. De har trænet helt vildt. Og det er meget tydeligt i de første fem kampe, at de mindst er ligeså fysisk stærke som modstanderne, nogen gange endda bedre. Og det er en stor del af forklaringen på, at de trods alt har vundet nogle kampe, fortæller Niels Abildtrup og fortsætter: - Til gengæld har de stadig meget at lære spillemæssigt. Anders Gerber er stærk i det defensive koncept, og viljen og fysikken er til stede. Men det forekommer mig, at spillerne og trænerne stadig leder efter det rette offensive koncept. I flere af kampene hænger de mere på, end de selv skaber tingene. Men det er sandsynligvis en kold kalkule fra Gerbers side i forhold til at overleve. Og så er det også tydeligt at se, at FC Fyn stadig slæber rundt på det faktum, at mange af spillerne og baglandet i alt for mange sæsoner har rendt rundt og spillet i bunden af 1. division og 2. division, og så er blevet lullet ind i en form for fynsk selvtilfredshed.

Chefredaktøren mener dog, at ledelsen, med deres indkøb, har forsøgt at komme af med tilfredsheden: - Nu har man hentet Joakim Steiness og Steffen Algreen, som er kommet til med en større pondus. Man kan jo tydeligt se, at Steffen Algreen har spillet 150 divisionskampe for AC Horsens. Og så kan Claus Pedersen, som er et kæmpe teknisk talent, også vise dem vejen.

Økonomien skal tackles Niels Abildtrup har også et par udfordringer klar til ledelsen i FC Fyn. - Groft sagt, er den altoverskyggende udfordring, at de skal overleve rent økonomisk. I virkeligheden kan du sikre dig mod nedrykning bare ved at undgå at gå konkurs. Der er allerede flere klubber, der er i problemer også i 1. division. - Og så skal de også finde en løsning på stadion-problematikken. Hvor skal de høre hjemme i fremtiden? Kan de få det på plads? Det er altafgørende, vurderer chefredaktøren, der ikke umiddelbart ser superliga-fodbold i FC Fyn i den nære fremtid: - De er ikke et top 4-6-hold i 1. division før tidligst om tre-fire år. Der er stadig lysår op til Superligaen, især økonomisk. Men alt kan ske i fodbold. Det er jo stadig tilladt for dem at finde en rig industribaron med odenseanske rødder, lyder det fra Niels Abildtrup, der forudsiger en solid midterplacering til 1. divisionsdebutanterne: - De kommer ikke i nærheden af nedrykning. De har simpelthen så meget entusiasme, og det bliver afgørende. De bliver et sted mellem nummer 8-12. Det tror jeg på. Men det bliver mere på vilje og kondition, end det bliver på flot fodboldspil. Men det gør jo heller ikke noget.

4/2009 FYN BOLD

15


Foto af Ole Larsen

16

FYN BOLD 4/2009

McDonald’s Jyske


Cup & 3-bold Storstævne

4/2009 FYN BOLD

17


Flere og flere divisionsspillere tager springet fra at spille på topplan til at blive spillende serie-træner. En af dem er Faaborgs Henrik Hansen, som FYNBOLD har fået en snak med.

Fra Af: Michael Langkilde

Der ikke noget nyt og revolutionerende i, at en tidligere divisionspiller vælger at gå trænervejen. Der er rigtig mange trænere i fynsk fodbold, som har divisionskampe på CV’et. FYNBOLD har tegnet et portræt af Faaborgs nuværende træner: Henrik Hansen. Han er en af de yngre spillende trænere i fynsk seriefodbold. Allerede inden han var fyldt 30 år valgte han en længere divisionskarriere fra, for at satse på en trænerkarriere. Henrik Hansen havde i en alder af 22 år allerede spillet omkring 130 divisionskampe for Dalum og B1909, og havde fået tilbudt en 3-årige kontrakt af Esbjerg og daværende træner Viggo Jensen. Han takkede dog nej til kontrakten for at færdiggøre sin shippinguddannelse færdig. Henrik havde den tanke, at Esbjerg nok henvendte sig igen, men det gjorde de desværre for Henrik aldrig, og superligaeventyret udeblev. Efter shipping uddannelsen kom i hus blev teltpælene rykket op, og der blev satset mere på den civile karriere. Bopælen blev rykket fra Fyn til Vejle, da det lå tættere på det nye job i Billund, og divisionsfodbolden blev skiftet ud med mere ydmyge

18

FYN BOLD 4/2009

division til

rammer i Middelfart, der på daværende tidspunkt lå i serie 1. Skiftet til Middelfart var en helt ny verden inden for fodbold. Her var der mere fokus på det sociale, og de ting det medfører. Der var dog ikke udelukkende sociale tiltag i Middelfart, der med Henrik Hansen på holdet formåede at rykke fra serie 1 til Danmarksserien inden for få sæsoner. Nyt job og ny adresse på Fyn betød, at Henrik skiftede fra Middelfart til S.f.B. Et skifte som også betød starten på en trænerkarriere. Det civile arbejde og danmarksseriefodbold i S.f.B. med meget træning og lange ture i weekenderne harmonerede ikke. Derfor beslutte Henrik, at han lige så godt kunne kaste sig over trænergerningen, da ønsket om at blive træner altid havde været til stede. Henrik Hansen første trænerjob blev i Tommerup Boldklub. Et job ikke bare som træner men også som spiller. Et job han trådte ind i med det håb, at han kunne bidrage med mange ting til spillerne – både med hans tanker omkring træning og omkring den måde holdet skulle spille på! Med inspiration fra trænere han selv har haft, som f.eks. Uffe Pedersen (talenttræner i OB, tidligere træner i Dalum), Torben Mølby i Middelfart & Ole P. (nuværende cheftræner i Otterup), er sportstasken blevet pakket med det bedste fra dem alle og dertil tilført egne ideer.

Hvad kræves der af en serietræner i dag? Jamen der kræves mange forskel-

lige egenskaber. En af de vigtigste er tålmodighed og evnen til at kunne forklare og vise de ting, man gerne vil have ført ud i livet. Det er også ekstremt vigtigt, at kunne lave en spændende træning, for jo sjovere folk syntes det er, jo flere kommer til træning. Samtidig er man nødt til at være en rigtig dygtig menneskekender, for der findes mange forskellige typer på et hold, udtaler Henrik Hansen. Det betyder også, at man skal være meget opmærksom på mandskabspleje. Her er det vigtigt, at kunne sætte sig i spillernes sted og forstå, hvilke udfordringer de har. Det kan være på banen men så sandelig også udenfor. Som eksempel kan det nævnes, at når der som i Tommerup var/er rigtig mange spillere under 20 år, så er der mange andre ting end lige fodbold i hovedet på dem. Det kan være skole, lektier, gå i byen, kærester, venner, og her er det vigtigt at sikre, at knægtene har det godt, for det er klart, at fodbold ikke altid kommer øverst på listen, og det må man som træner acceptere. Her spiller alderen på træneren en vigtig rolle, så man ved, hvad de snakker om og kan forstå dem. Men det er ikke bare det at være træner, der er også rollen som spiller. Det giver nogle overvejelser og kræver overblik fra andre end en selv, når man selv løber rundt på banen med en puls på 180. Det er klart, at kunne man nøjes med at stå på linjen, ville overblikket være større, men når det ikke er tilfældet, så er en dygtig assistent meget vigtig. Det både


seriebold! har jeg, og har jeg haft i Faaborg og Tommerup. En assistent der kan styre det fra bænken, når man selv nærmer sig det røde felt på banen er helt uundværlig. Og når man som jeg har et lidt iltert temperament, er det ekstra vigtigt. Men jeg arbejder med temperamentet – det er et af mine svage punkter, indrømmer Henrik.

Anerkendelse – det er da altid rart Henrik Hansen blev allerede i sin trænerdebutsæson i Tommerup, kåret som årets træner i serie 1, pulje 2 på fodboldportalen Ligabold.com. Til det har Henrik denne kommentar: Det er da klart, at jeg som alle andre mennesker sætter pris på den anerkendelse af det arbejde og de timer, som jeg bruger på det. Så selvfølgelig er det rart med et skulderklap fra dem, som bevæger sig rundt i de forskellige serieklubber.

Skiftet fra Tommerup til Faaborg Det var ikke kun på afstemningen, at der var blevet lagt mærke til Henriks fornemme arbejde i Tommerup. Op til sæsonen 2009/10 skiftede Henrik Hansen trænersædet i Tommerup ud med trænersædet i Faaborg. Et skifte som umiddelbart kunne virke mystisk. Et Tommerup-hold med en masse unge spillere og med en stor talentmasse skiftet ud med Faaborg, som året forinden reddede livet i serie 1 på sidste spilledag, og som i øvrigt på kontraktindgåelsestidspunktet lå under stregen. Om skiftet til Faaborg udtaler Henrik Hansen:

Jeg syntes, at vi var kommet i et dødvande med de mange unge dygtige spillere i Tommerup. Jeg fik stort set alle sammen op på 1. holdet som 17 årige, og de har rykket sig helt enormt i den periode, hvor jeg har været træner. Men der er også tale om unge mennesker, som har behov for hele tiden at få nye inputs, nye tanker og nye måder at gøre tingene på. Derfor syntes jeg, at hvis den flotte udvikling skulle forsætte, så skulle de have en ny træner, så de igen skulle bevise, at de skulle på holdet. Men der er ingen tvivl om, at der er flere af drengene i Tommerup, som på sigt kan blive divisionsspillere, men det kræver, at de bliver ved med at lytte og tage de ting til sig, som de får med i rygsækken af deres trænere. Henrik fortsætter: Faaborg henvendte sig relativt tidligt i processen, og jeg blev præsenteret for en meget spændende 3 års plan omhandlende de tanker og visioner, man havde i FB&IF. Man havde høje ambitioner i klubben, og da jeg samtidig selv sætter høje mål, syntes jeg de to ting gik godt i spænd. FB&IF vil gerne i Albaniserien inden 2012, og det vil jeg være manden, der klarer. I min verden er der ingen tvivl om, at en by med Faaborgs størrelse bør være repræsenteret i bedste lokale række. Det er det mål, vi har sat os indenfor de næste 3 år. Om det lykkedes år 1 eller 2 eller 3 betyder selvfølgelig også lidt, da jeg gerne vil have klubben/holdet udstyret med de rigtige egenskaber, så vi ikke stryger ned med et brag.

Oplandet og muligheden for at tiltrække nye spillere er også større i Faaborg, end hvad jeg oplevede i Tommerup. Også spillermaterialet i Faaborg er meget anderledes end Tommerup. Her er der tale om en ældre stamme med mange spillere på 25-30 år, som efter min mening har underpræsteret og manglet lysten til at spille fodbold de sidste par år. Men jeg har hele tiden været overbevist om, at jeg kunne få lysten tilbage hos dem, og det syntes jeg også, at resultaterne har vist indtil videre i denne sæson (red. 10. sep.). Men man skal heller ikke undervurdere det store arbejde, som er blevet leveret af klubfolkene Aage Petersen og Karsten ”Kiddi” Hansen og ej heller glemme den sidste halvsæson, hvor de hentede imponerende 25 point på 12 kampe. Samtidig er der faktisk flere dygtige spillere i alderen 17-22 år, som har gået rundt og spillet på 2. holdet, men som virkelig brænder for at spille på 1. holdet. Dem prøver vi nu at få indsluset på holdet, så der er en naturlig tilgang af spillere, som kan bruges fremadrettet. Det kan nævnes, som en kort bemærkning, at da artiklen blev skrevet, havde Faaborg spillet seks kampe med fem sejre og et nederlag til følge, så Henrik har fået en flyvende start i det sydfynske. Henrik Hansen er i Tommerup blevet afløst af Morten Panduro, også en tidligere divisionsspiller, som har valgt at gå trænervejen, men det er måske af andre grunde og måske en helt anden historie.

4/2009 FYN BOLD

19


Da næsten

44.000 ser B1909 På B1909s 100. år sætter FYNBOLD fokus på den traditionsrige klub gennem en række artikler – sidst om mesterskabet i 1959. Historien om 100 års jubilaren fra Odense er lang, og en af milepælene var en uforglemmelig dag i Københavns Idrætspark november 1964.

Af: Peter Nielsen FBU Kommunikation

VI ER I STARTEN af november 1964. Det er søndag. Sidste runde i fodboldens 1. division. I Københavns Idrætspark mødes KB og B1909 i den altafgørende kamp. Begge har 29 point. AGF og Esbjerg snuser også med i toppen. Supersøndag - med 43.841 tilskuere!! Og mange hundrede udenfor Idrætsparkens porte. En rekord til en dansk ligakamp, der aldrig bliver slået. Så skal vi i hvert fald have et større stadion et eller andet sted. Skribenten af disse linjer er kort forinden startet som en art altmuligmand på TIPS-bladets redaktion i hovedstadens nordlige del. Kæresten (min nuværende kone) ovre på Fyn får klar (men kærlig) besked: Jeg kommer ikke på besøg denne søndag. Idrætsparken kalder… Sådan er det. Sådan bliver det. Og jeg ser en af de mest medrivende og dramatiske kampe nogensinde i dansk fodbold. B1909 bliver mester. Men det holder meget hårdt. Ret beset er sejren på 1-0 hamrende heldig. Så vidt jeg husker.

20

FYN BOLD 4/2009

KB’ERNE VADER i chancer kampen igennem på den tunge, tunge bane. Ikke mindst topscorer Jørgen Ravn ’misser’ store tilbud hos en superspillende Svend Aage Rask i 9-kassen. En af hans helt store kampe. Det siger en del. Det lykkes ikke for Ravn, Finn Møller, Eyvind Clausen, og hvad de nu hedder. Derimod lykkes det for Mogens Haastrup. Med en halv snes minutter igen snyder han målmand Nils Jensen i buret nede ved Hockeybanen (over mod Østerbro Stadion) - der hvor Parkens hovedtribune er i dag. 1-0 til 9’erne. Den tidligere bomber fra Svendborg i Kvalifikationsrækken har igen slået til for B1909. FodboldFyn går amok! UDE PÅ PETER Bangs Vej slikker KB sår og forstår ikke noget af det hele. Ikke alene løber B1909 med titlen. KB overhales også af AGF.

Et smukt syn Slutstillingen i toppen: B1909 22 53-33 31 AGF 22 49-34 30 KB 22 62-41 29 Esbjerg 22 28-30 28 (AB og Brønshøj ryger ud. Hvidovre og AaB op).

Det er naturligvis en ringe trøst for KB, at mestrene fra B1909 ugen efter ikke har fået festen ud af kroppen og taber til KFUM København i landspokalen på Odense Stadion. Og så starter B1909 i øvrigt næste sæson i 1. division med 0-2 hjemme mod oprykker Hvidovre og slutter som nummer ni. I 1966 rykker 9’erne ud! – sammen med ’de blå’ fra B1913. Dermed er ’den røde elevator’ i gang efter at have stået stille i 12-13 sæsoner.

100 år med store oplevelser DET ER DEN danske mesterklub fra ’64 (og tidligere’59), der nu her for få uger siden har rundet de 100 år. En kæmpe-mærkedag i fynsk og dansk fodbold. ’De røde’ sætter gennem årene masser af fodaftryk. Cricket og damefodbold er gennem tiden på programmet (med succes), men det ER fra den store fodboldscene hos mændene, de fleste husker og kender B1909. Det er vist udenfor enhver diskussion. Det hele begynder så småt 14. september 1909, da typograferne (hovedsageligt) grundlægger Boldklubben 1909 – med typograf Søren Hansen som første boss. Spillestedet bliver den såkaldte Trekanten i Jagtvej-området – rent faktisk ikke ret langt fra OB i Munke


blive mester Mose. I 1918 starter den store periode inde i Kochsgade - i hjertet af det fynske arbejderområde, om man så kan sige. Her er der domicil indtil 196970, hvor der er afgang til anlægget i Vollsmose-området. Den første titel sikrer B1909 sig allerede tilbage i 1920 ved at vinde det fynske mesterskab. Det har 9’erne også gjort i 1913, men titlen fratages klubben, fordi den har brugt en såkaldt ’ulovlig spiller’. Også den gang eksisterer dette begreb.

FØDSELAREN B1909 skriver i vinteren 1951 historie på en anden måde. Som den første klub herhjemme rejser fynboerne (med et par gæstespillere) på en lang tur til Hongkong og Filippinerne for at spille otte kampe. Det er virkelig langt i de år. Helt uforståeligt for mange. En drømmetur. I det gamle klubhus nede i Kochsgade sker der bl.a. det, at en af væggene ’bliver formet’ som et landkort visende denne enorme rejse. Den fynske kunstner Helge Engelbrecht er manden bag.

Fodbold-Fyn ville have været fattigere uden boldklubben fra september i år 1909. Ikke kun grundet DM-sejrene i ’59 og ’64 plus pokaltriumferne i ’62 og ’71, men sådan i al almindelighed. I decemberudgaven af FYNBOLD er vi tilbage med den sidste artikel i rækken om den traditionsrige fynske klub.

Her scorer Mogens Haastrup det afgørende mål for B1909 mod KB i ’DM-finalen’ november 1964 i Københavns Idrætspark (Foto: B1909s hjemmeside).

B1909-navne PALLE HANSEN og BENT OUTZEN var målscorere, da B1909 i henholdsvis 1962 og ’71 vandt DBUs pokalfinaler 1-0 over henholdsvis Esbjerg og Frem. I ’77 var TORBEN KONRADSENs mål ikke nok, Vejle vandt 2-1. CREUTZ JENSEN var tilbage i 1930 den første 9’er, der kom til at spille udenlands. Det var hos Vienna i Wien efter at Cardiff havde været inde i billedet. I nyere tid fulgte derpå i 60’erne først MOGENS BERG til Dundee United og året efter JOHN DANIELSEN til Werder Bremen. JUBILAREN 1909 har gennem årene fostret 15 A-landsholdsspillere og diverse mandskaber fra ’de røde’ har spillet 18 kampe i de europæiske turneringer. MOGENS HAASTRUP, klubbens målfarlige angriber, blev lige netop ikke topscorer i mestersæsonen ’64, men derimod året før med 21 kasser. Han blev det også syv år senere med 22 – men det var i 2. division!! SVEND AAGE RASK, den bestemt ikke mundlamme B1909-målmand, opnåede en enestående karriere på A-landsholdet. I den ene kamp han spillede (afløste KNUD ENGEDAHL mod Bermuda i Aalborg i ’69), rørte han vist bolden seks gange. Det var i øvrigt på samme stadion og samme år, at B1909 tabte med 2-12!!! til AaB. AKSEL HANSEN og WILLY RICHTER, store 1909-navne, var formænd i klubben, da mesterskaberne blev hentet hjem til Kochsgade i 1959 og 1964. TILLYKKE til 9’erne, der fejrede de 100 år med reception og fest medio september.

4/2009 FYN BOLD

21


Juridisk Fodboldklub Af: Jacob Skov

Juridisk Fodboldklub er ved bladets udgivelse godt i gang med sin første halvsæson. Klubben tæller pt. 30 medlemmer fordelt på et herreseniorhold og et kvindeseniorhold. Medlemmerne er primært folk, der

22

FYN BOLD 4/2009

studerer jura, men også venner af jurastuderende finder ugentligt vej til omklædningsrummene på Sanderumskolen. Kris fortæller, at han ved semesterstarten først i september håber og tror på, at medlemstallet vil stige – og det er det sociale element, der skal være trækplasteret. Klubben er nemlig rodfæstet i en ide om at bringe de studerende tættere sammen på tværs af årgangene. Samtidig hersker ideologien, at det i en vid

udstrækning er spillerne, der skal bestemme klubbens virke og fremtid.

Hvad får en ung mand til at starte en fodboldklub? På trods af det sociale element forklarer Kris selv: ”Jeg har aldrig været typen, der holder mig tilbage, og da to medstuderende præsenterede mig for ideen, var det naturligt for mig at springe på


Kris Munk er medstifter af Juridisk Fodboldklub, hvor han også er formand, træner, kampleder og spiller – og så studerer han jura på Syddansk Universitet i Odense. Kris er et klassisk eksempel på en ildsjæl. Og så alligevel ikke. Kris er nemlig ”kun” 21 år. Jeg mødte Kris til en snak om Juridisk Fodboldklub og de udfordringer, han har mødt i etableringen af klubben.

- Ung på flere planer

vognen. Jeg har et stort konkurrencegen i mig, og derfor lød det som en interessant opgave at påtage mig. Jeg har da også en personlig ambition om, at vi rykker op i år eller næste år.” Der er ingen tvivl om, at Kris brænder for projektet, og på trods af at han er blevet overrasket over, hvor meget arbejde det kræver at stifte en forening, knokler han ufortrødent videre. I den forbindelse peger Kris på de fordele, han har kunnet drage af sit jurastudie i forbindelse med både gennemlæsning af love og regler og nedskrivning af klubbens vedtægter. Han har dog god støtte i klubbens kasserer, som er en af Kris’ medstuderende. Derudover mener Kris, at foreningslivet allerede har givet ham meget: ”Først og fremmest ser det jo godt ud på CV’et, at man engagerer sig. Derudover har jeg udviklet mig meget på det personlige og professionelle plan på kort tid – ikke mindst mine ledelseskompetencer.” Det har da også været nødvendigt for Kris at holde fokus på de positive sider af arbejdet, som har budt på store udfordringer. Han peger selv på, at det at finde baner har været en sej proces - ikke mindst på grund af en (efter Kris’ opfattelse) ikke særlig sam-

arbejdsvillig kommune. Herfra fik Kris først beskeden, at det var umuligt at få baner, men efter et vedholdende pres og krav om at blive opdateret på kommunens arbejdsproces i forbindelse hermed, lykkedes det til sidst – 3 dage før officiel deadline. Derudover kom en lang række udfordringer både på administrativt og sportsligt plan. Bl.a. har det vist sig svært at tiltrække de fornødne sponsorer, og det er en bet for en klub, der opererer med et halvårligt og meget studentervenligt kontingent på 300 kr. halvårligt. Selve den sportslige sæsonopstart blev desuden noget kaotisk, da sæsonen starter midt i august, mens universitetets ferie strækker sig til 1. september. Det skabte problemer med holdpåsætning. Den hurdle er man nu ovre, og Kris ser optimistisk fremad.

Fremtiden for Juridisk Fodboldklub Kris peger på, at en af klubbens største udfordringer ligger på det kulturelle plan. Pga. klubbens korte levetid er man først lige begyndt at oparbejde en egentlig klubkultur og deraf udspringende klubfølelse. Enhver der har arbejdet med breddefodbold på ledelsesniveau ved, hvor vigtigt netop dette element er. Derfor ser Kris også en alvorlig udfordring for fremtiden, hvis dagen skulle komme, hvor han ikke selv magter eller ønsker at engagere sig i klubben – at dømme på Kris’ begejstrede tonefald står den dag dog ikke lige for døren.

Han forventer dog, at det vil blive lettere at tiltrække medlemmer, nu hvor projektet er blevet en realitet, og i takt med at folk opdager det positive sociale udbytte, man får af at spille fodbold – ikke mindst i Juridisk Fodboldklub. Udfordringen ligger i at fastholde folk i klubben, når de afslutter deres studier, men pga. det sociale omdrejningspunkt forventer Kris, at klubben trods alt kan bestå i mange år fremover, og at det er et spørgsmål om tid, før den føromtalte klubånd rodfæster sig.

Vilje er nøglen til succes Bedømt fra Kris’ beretning er der næppe nogen tvivl om, at det kræver flid og beslutsomhed at starte en klub fra bunden: ”Man er nødt til at være meget engageret og følge sit projekt til dørs. Det kræver en stor portion ildhu, og man er nødt til hele tiden at være på stikkerne og presse på for at få ting trumfet igennem.” Kris og resten af medlemmerne i Juridisk Fodboldklub ønskes tillykke med etableringen og god vind både i den nuværende og kommende sæsoner. Hos FBU ser vi meget positivt på nye ideer og tiltag, der kan være med til at styrke fodbold lokalt og nationalt, og vi opfordrer det fynske fodboldfolk til aktivt at bruge os som sparringspartnere.

4/2009 FYN BOLD

23


Svendborg Fodboldrådet har i år været hurtigt ude af busken i forhold til kommuneholdet. De har ”tyvstartet” og startede op med træninger allerede før sommerferien. De fortæller selv deres historie her.

Af: Søren Laulund og Jan Breum

Hos Svendborgs fodboldråd er kommuneholdene et område vi gør meget for at få til at køre, og få så mange spillere og klubber som muligt til at

deltage. Det vil forhåbentligt gøre det mere interessant at spille fodbold og samtidig få klubberne til at åbne øjnene for, at det er hos ungdommen, det er allervigtigst at bevare lysten til spillet, kammeratskabet og klubånden. Vi træner i det næste år med årgang 96 på både drenge- og pigesiden og på drengesiden har vi så mange spil-

EMBLEMER

OG

lere, at vi kan stille med 2 hold. Vi vil fra rådet i Svendborg opfordre andre fodboldråd samt FBU til at følge op på dette og fremover lave 2 turneringer for holdene - en hvor holdet består af spillere, som er vant til at spille 11:11, og en hvor der på holdene kun deltager spillere, der til dagligt spiller 5:5, 7:7 eller 9:9. Dette vil give alle hold og spillere en god oplevelse og samtidig udvikle spillerne.

HÆDER

Modtagere af emblemer og hædersbevisninger i år 2009: (Fra 24.04.2009 til 14.09.2009)

FBUs sølvnål: Jeanette Jørgensen, HOGG

24

FYN BOLD 4/2009

FBUs hædersbevis: Laurits Hansen, HOGG


2009/2010 Kommunehold I Svendborg arbejdes der på at få kommuneholdet for piger til at køre, men desværre er tilmeldingen meget lille. Alternativet kan være et muligt fælleshold med Langeland/Ærø, med samlinger på Høje Bøge stadion.

De hidtidige samlinger Vi skriver nu september, og vi har allerede haft tre samlinger med Svendborgs Kommunehold. Vi startede op med den nye trup med 2 samlinger i juni, hvor formand Michael Jensen og fodboldkoordinator Jan Breum i samråd med FBU gav opbakning til, at vi kunne starte op med træningen. Arbejdet startede allerede i april, hvor Svendborg Kommune blev kontaktet med henblik på at høre, om vi kunne få lov at træne på Høje Bøge Stadion. Her fremlagde vi vores ønsker om, hvilke datoer vi gerne ville træne på Høje Bøge Stadion. Vi fik hurtig den tilbagemelding, at det godt kunne lade sig gøre. Så nu var det op til fodboldrådet at sende besked ud til de respektive klubber i Svendborg Kommune, der herefter havde mulighed for at indstille årgang 96 spillere kommunesamlingerne. Fyns Amts Avis’ sportsredaktion blev kontaktet, og de lovede at sende en journalist og en fotograf på Høje Bøge Stadion til samlingen onsdag den 17. Juni.

Denne lune sommeraften på Høje Bøge Stadion var vi rigtig heldige med vejret, og omkring 30 spillere fra de respektive klubber under Svendborg Kommune var mødt frem til træning. Følgende klubber var repræsenteret med spillere: Thurø – Skaarup – S.f.B.- Egebjerg - HOGG -Stjernen – Stenstrup og Egense. Efter de to samlinger i juni valgte vi i samråd med fodboldrådet og FBU at melde to hold til FBUs udtagelsesstævne. Dvs., at vi har valgt at have så mange spillere inde i ”stalden” som muligt - i tråd med konceptet om at fastholde flest muligt inde for fodbolden. Hvis vi sorterer fra nu risikeres, at nogle stopper med at spille. Vi havde så igen kommunesamling onsdag den 19. august, hvor Anders Nielsen, FBUs trænerkoordinator, besøgte Høje Bøge Stadion. Denne aften blev der lagt vægt på at køre træningen som ”stationstræning”. De fire temaer vi arbejdede med var: • • • •

Afslutninger Driblinger/finer Pasninger gennem spil Spil i små områder

Opvarmningen bestod af inputs fra hver af de forskellige trænere, hvilket var med til at skærpe koncentrationen. Herefter gik vi så over til selve træningen.

Målmænd i fokus Der er endvidere tilknyttet tre målmænd til Svendborg Kommunehold. Vi har haft besøg af Sten Jensen, der er en fremragende målmandstræner. For os trænere er det vigtigt, at vi har nogle, der har kompetence indenfor dette område - vi kan jo ikke nå det hele. Vi har også den tidligere divisions målmand Per Nørregård og Kim Jørgensen tilknyttet. Derudover hjælper også Henrik Hansen til, så vi er dækket godt ind med et team af trænere, der vil give en hånd med omkring Svendborg Kommune hold både på drenge- og pigesiden.

Fremtidsplaner – udvikling og økonomi Fremtidsplanerne er bl.a. at få en form for talentskole på benene, dvs. fællestræning på skift i klubberne. Her skal arbejdes med 3-4 årgange, hvor alle spillerne får mulighed for at udvikle sig, samt prøve noget nyt og spændende. Tanken er, at vores kommuneholdstrænere skal stå for træningen. Dette vil selvfølgelig kræve nogle økonomiske ressourcer, og vi håber at kunne opnå en økonomi, der gør det muligt, så vi i fremtiden kan tilbyde spillere, klubber og trænere oplevelser og værktøjer til den daglige træning.

4/2009 FYN BOLD

25


Mange fynske klubber melder om mangel på klubdommer – således også i Aunslev IF. Derfor have klubben bestilt et 11-mands kamplederkursus hos FBU mandag d. 31. august. 3 timer senere havde klubben 10 nye kampledere.

Dommerproblem løst på 3 timer Af: Jacob Skov

Med titlen som kampleder følger retten til at dømme samtlige kampe, som FBU ikke sætter dommere på – herunder serie 5-kampe og ungdomskampe. En stor hjælp i en lille klub.

En billig og hurtig løsning Et kamplederkursus varer 3 timer og koster 1200 kr. plus 60 kr. pr kursist, som dækker diverse kursusmaterialer. Kursisterne får bl.a. en indføring i fodboldloven – bl.a. inkluderende en grundig indføring i de aktuelle offsideregler og regler for uddeling af kort. Derudover er FBU-instruktøren klar med gode råd til den praktiske dommergerning. I Aunslev var det instruktør Leif Dalskov, der stod for undervisningen. Leif har selv mange års erfaring som dommer, og har derfor oplevet en del sjove og finurlige episoder, som han krydrer sin undervisning med. I Aunslev var der stor tilfredshed med kurset. Klubbens formand Rene Christensen deltog selv i kurset: ”Vi har gennem en årrække haft problemer

26

FYN BOLD 4/2009

med manglende klubdommere, og nu var tiden kommet til at tage skeen i egen hånd. Derfor inviterede vi Leif til at komme og hjælpe os. Vi har nu et bedre grundlag for at løfte dommeropgaven. Det gør det hele noget lettere for os – især for vores ungdomsformand.” To andre klubber var inviteret med på kurset med den grundtanke, at det gavner alle, hvis klubberne i lokalområdet kan få løst de presserende problemer. Samtidig kunne det være med til at holde kursusudgifterne nede.

Kun 3 timer? Ja, og det er vigtigt at fastslå, at man ikke bliver dommer på 3 timer! Derfor titlen ”kampleder”. Vil man være dommer, kræver det DBUs dommeruddannelse. Leif Dalskov håber da også, at kurset kan fungere både som hjælp og inspiration:

”Jeg håber, at kurserne og de efterfølgende kampe, som kursisterne dømmer, vil vække nogens interesse for dommergerningen. Vi kan helt sikkert godt bruge flere dommere.” Hvis din klub også kæmper med at skaffe klubdommere, kunne et 11-mands- eller et ungdomskamplederkursus være interessant for jer. For at bestille et kursus kontakter I FBU, som bidrager med kontaktinformation til en kursusinstruktør. Herefter kan I selv aftale tidspunkt og sted med instruktøren. I kan også benytte online-formularen, som I finder på www.fbu.dbu.dk under topmenuen ”Uddannelse”. Her kan I også læse mere om de enkelte kurser. Ved kurset får alle kursister udleveret et rødt og et gult kort, en fløjte, fodboldloven og en kopi af DBUs og lokalunionernes turneringsreglement.

19


1952 7 8 9 1

Ny serie i FYNBOLD: Kend Din Fynske FodboldHISTORIE

Fem klubber forsøgte sig Her Nyborgs hold, der rykkede op i 1953 ˆ fotograferet efter kampen mod Mariendal på Frederiksberg Stadion. Foran fra v.: Anton Johansen, Jørn Larsen, Knud Grot. Lige over dem: Thorkild Hansen, Finn Jørgensen (Mittet), Aage Hansen. Bagest angrebskæden Aksel Kristensen, Niels Bjørn Andersen, Jørgen- og Ib Eriksen, Preben Bjerring (Privatfoto).

Af: Peter Nielsen FBU Kommunikation

HVOR SKAL MAN begynde, hvor skal man slutte? Historierne fra fynsk fodbold gennem tiderne er uendelige… Fra og med denne udgave starter FYNBOLD en serie artikler om dit og dat i fynsk fodbold gennem tiderne under overskriften ”Kend Din Fynske FodboldHISTORIE”. Vi begynder tilbage i 1951 med den syv-holds turnering, som hed Kvalifikations-turneringen til 3. division. De syv serie-vindere mødtes i en alle-mod-alle turnering (seks kampe til hver). Der blev spillet om to pladser i det forjættede land, Danmarksturneringen. Tilskuerinteressen var enorm. Nogle steder står stadionrekorderne på 4000-6000 såmænd endnu! Og aviserne fulgte godt med. Det var jo inden tiden med masser af tv-fodbold, Champions League osv.

med hver 7 point – den gang 2 for en sejr). I 1956 kom Otterup op (ligesom i år!!) sammen med Frederikshavn og i ’57 Odense KFUM med Frem Sakskøbing. Marienlyst var med i ’52 uden at opnå oprykning. Det samme med Svendborg (den gang SB) i ’54 og ’55 samt helt bestemt Nyborg, der i ’58-udgaven sluttede med NUL point for de seks kampe. Et nul ramte yderligere kun Viby fra Århus og B1910 Rønne. Fra og med ’59 blev der spillet i ny, stor kval-turnering med 12 klubber. De syv serievindere, to nedrykkere fra 3. div. plus hver kval-sæsons nummer 3-4-5, der fik en chance mere. Altså syv ud og to op.

1955:

Stillingen 1951-1958 1951:

Siden da…

I den første sæson foråret ’51 skulle der ekstraordinært tre hold op grundet udvidelse af 3. division fra 10 til 12 klubber. De tre, der kom op, var Odense KFUM, AIA og B1921 fra Nykøbing F. I 1953 spillede Nyborg sig op sammen med Lyngby (fem hold sluttede

1956:

OTTERUP 9, Frederikshavn 8, B1921 Nyk F 6, Birkerød 6, Viking Rønne 5, Vejen 5, B1908 Kbh 3.

1957:

Frem Sakskøbing 10, ODENSE KFUM 9, Hjørring 8, Rødovre 8, Viking Rønne 4, Lyngby 3, Viby 0.

1958:

Roskilde 10, B1921 Nyk F 10, Haderslev 8, Viborg 7, Viking Rønne 4, FB Kbh 3, NYBORG 0.

1973 ODENSE KFUM 12, AIA 10, B1921 Nyk F 8, Kalundborg 5, Vanløse 5, Holstebro 2, B1910 Rønne 0 (de tre bedste op).

1952:

Vanløse 10, Brande 9, Viborg 8, B1910 Rønne 6, Roskilde 5, MARIENLYST 2, Maribo 2 (de to bedste op - og sådan fremover).

996 TURNERINGEN i den her skitserede form blev spillet frem til og med 1958. Fem fynske klubber nåede at være med – med svingende resultater. Det var Odense KFUM, Marienlyst, Otterup, Nyborg og Svendborg.

Ikast 11, Nakskov 10, Kastrup 6, Birkerød 5, SVENDBORG 4, Viborg 4, Viking Rønne 2.

1953:

Lyngby 7, NYBORG 7, B1921 Nyk F 7, Silkeborg 7, Viking Rønne 7, Viborg 4, Mariendal Kbh 3.

1954:

Lendemark Stege 9, B1921 Nyk F 8, Viby 7, Viborg 7, Viking Rønne 5, SVENDBORG 3, FB Kbh 3.

NOGLE AF DE deltagende klubber har senere fået en stor karriere i dansk fodbold, mens andre mere eller mindre er forsvundet fra den store divisionscene. Det gælder fynske Odense KFUM, Marienlyst og Nyborg samt klubber som Viby, Lendemark, Mariendal, B1910 Rønne, Vejen, Maribo m.fl. Af fynboerne, der deltog, er det Odense KFUM, der har gjort det flottest med bl.a. gode år i daværende 2. division plus en pokalfinale. Svendborg (KB og SB da slået sammen til S.f.B) kom første gang op i 3. division ved i ’63 at vinde den store kvalifikationsturnering foran medoprykker Nakskov. Hermed slutter den første tur ned af mindernes vej for fynsk fodbold. Vi fortsætter i næste udgave med en ny runde af ”Kend Din Fynske FodboldHISTORIE”.

4/2009 FYN BOLD

27


Derudover findes der flere boldbaner og en idrætshal i centeret, hvis vejret kræver det. I idrætshallen findes også Futsal-udstyr.

P AT I E N T E N I C E N T R U M

Sportsskader – eller skader efter ulykke, sygdom, slitage etc. Ortopædkirurgi – skulder, albue, hånd, hofter, knæ. Behandling uden ventetid!

Brummersvej 1 . 7100 Vejle . Tlf. 75 83 20 99 . Fax 75 83 53 50 . www.molholm.dk

28

FYN BOLD 4/2009


MOGENS HAASTRUP, manden der i 1964 (læs andetsteds) sikrede B1909 det danske mesterskab, nåede seks år senere to A-landskampe. Mod henholdsvis Finland og Belgien - uden at score. LASSE KRYGER, tidligere målmager hos Svendborg og B1913, er nu via Esbjerg og Viborg havnet hos Fredericia i 1. division. En anden fynsk tekniker, BO HENRIKSEN (bl.a. OB), er fremdeles træner for Brønshøj i 2. division øst. MARSTAL skal overveje at søge DBU om et wildcard til landspokalens anden hovedrunde, da modstandere åbenbart har det med at sende afbud, når de i første runde skal til Ærø. Bare et forslag! ALLAN MICHAELSEN, tidligere træner og spiller i fynske klubber, er nu ungdomschef m.v. i B1903, den gamle storklub, som sammen med KB danner FC København. En af hans sønner, JAN, er efter flere år i græsk og norsk fodbold, nu med i FCKs trænerstab. JACK JOHNSON, afdød topspiller og –træner (bl.a. i B1913), blev i 1951 første A-landsholdsspiller hos 100 års jubilaren B1909. JYSKE 3-BOLD STORSTÆVNE blev igen i år afviklet med stor succes. Tæt ved 200 hold havde den 20. september valgt at lægge vejen forbi Ådalen i Odense, hvor OB var værter ved et flot arrangeret stævne. Se i øvrigt billeder fra dagen andet steds her i bladet. I KLUBOFFICE OG KLUBCMS er mulighederne mange. Det fandt godt 40 fynske fodboldfolk ud af en tirsdag aften i september, da FBU havde inviteret til introduktions- og inspirationsdag i systemerne. Deltagerne fik gode råd og tips med hjem i klubtasken, og FBU har efterfølgende vurderet at såfremt behovet atter opstår, vil unionen udbyde et lignende arrangement.

4/2009 FYN BOLD

29


30

FYN BOLD 4/2009


4/2009 FYN BOLD

31


Magasinpost UMM ID-nr. 46636

Sponsoreret

Alt henvendelse til: Fyns Boldspil Union, Stadionvej 50, 5200 Odense

Tlf. 66 15 01 88 Stenløsevej 112 • 5260 • Odense S www.svendsauto.dk

FYN BOLD nr. 4 2009  

FYN BOLD nr. 4 2009