Page 1

przewodnik Czy nasz przewodnik mówi po hiszpańsku?

tour guide Can our tour guide speak Spanish?

kierowca taksówki Czy kierowca taksówki umie mówić po angielsku?

taxi driver Can the taxi driver speak English?

barman Barman jest przy barze.

barman The barman is at the bar.

kelner Zawołaj kelnera i poproś o kartę.

waiter Call the waiter and ask for the menu.

obsługa hotelowa room service Czy jest tu obsługa hotelowa? Is there room service? ………………………………………………………………………………..

18

Przysłowia związane z podróżowaniem

Travel quotes

1. Można podróżować na wschód lub na zachód, ale w domu zawsze jest najlepiej! Travel east or travel west, a man’s own house is the best! 2. Dzień w podróży to dzień nowych doznań. A day of travelling will bring a basket full of learning. 25

KsiazeczkaCDtravel.indd 25

2011-04-18 20:03:15


3. Ludzie najlepiej poznają się w podróży. People get to know one another best when travelling. 4. Ten, kto daleko podróżuje, dużo wie. He who travels far knows much. 5. Lepiej zawrócić w połowie drogi niż się zagubić. Better return half way than lose yourself. 6. Podróże poszerzają horyzonty i dodają animuszu. Travel broadens the mind and raises the spirits.

26

KsiazeczkaCDtravel.indd 26

2011-04-18 20:03:15


7. Najtrudniejszy w podróży jest pierwszy krok. The most difficult step of any journey is the first. 8. Nie zapominaj by się rozglądać i podziwiać widoki. Don’t forget to turn around and enjoy the view. 9. Czasami najlepszą podróżą jest podróż w świat naszej wyobraźni. Sometimes the most exciting journey you can make is through your own imagination.

27

KsiazeczkaCDtravel.indd 27

2011-04-18 20:03:15


10. Kto przybywa spóźniony ma zawsze lepiej niż ten, kto na niego czeka. He who arrives late is always happier than he who has been waiting for him. 11. Lepiej jest podróżować, niż być już na miejscu. It’s better to travel than to arrive. 12. Mądry człowiek tak jak żółw: podróżuje, ale nigdy nie opuszcza swojego domu. The wise man and the tortoise travel but never leave ave their home.

28

KsiazeczkaCDtravel.indd 28

2011-04-18 20:03:16


13. Jeśli wieziesz skarb, nie podróżuj nocą. If you carry treasure, don’t travel at night. 14. Najcięższym bagażem dla podróżnika jest pusty portfel. The heaviest baggage for a traveller is an empty wallet. 15. Piękny dzień jest darem dla podróżnika. A beautiful day is a gift for a traveller.

29

KsiazeczkaCDtravel.indd 29

2011-04-18 20:03:16


16. Zła wiadomość szybko się roznosi. Bad news travels fast. 17. Jeśli chcesz podróżować szybko – korzystaj ze starych dróg. If you want to travel fast use the old roads. 18. Lepiej jest podróżować samemu, niż w złym towarzystwie. It’s better to travel alone than with a bad companion. mpanion.

30

KsiazeczkaCDtravel.indd 30

2011-04-18 20:03:17


19. Gdy podróżujesz, nie mów źle o swoim sąsiedzie. When you’re travelling, don’t speak poorly of your neighbour. 20. Najszybciej podróżuje ten, kto podróżuje sam. He travels fastest, who travels alone.

31

KsiazeczkaCDtravel.indd 31

2011-04-18 20:03:17

Easy Going English Travelling. Angielski kurs audio dla początkujących i średnio zaawansowanych  

Kurs audio dla początkujących i średnio zaawansowanych z muzyką ułatwiającą zapamiętywanie To kurs dla wszystkich, którzy chcą zapamiętywać...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you