Page 1


‘Hi!IsMaxin?I’vegotanewbike!CanMaxgo foraridewithme?’


‘I’mpackingmybag!Grandpaistakingmetosee Grandma.’


Max Takes the Train  

Maks po raz pierwszy jedzie pociągiem! Podróżowanie to sama przyjemność, zwłaszcza jeśli w drodze można zagrać z dziadkiem w okręty!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you