Page 1


Szeretettel üdvözöljük Sopronban a templomok éjszakája 2014 rendezvényen! Herzlich Willkommen zur Langen Nacht der Kirchen 2014 in Sopron!

WWW.TEMPLOMOKEJSZAKAJA.HU W W W. L A N G E N AC H T D E R K I RC H E N . AT


Bencés (Kecske) templom rk. 9400 Sopron, Templom u. 1.

Mozgáskorlátozottaknak is, bejárat a Templom u. 1-ben.

Háromhajós gótikus templom a 13-14. századból. Tornya 43 m magas. Barokk berendezése 1750-ből való. Kapisztrán Szent János is prédikált itt a törökök ellen. A templom melletti kolostor egyike a város legszebb gótikus műemlékeinek. 19:00-19:10 Köszöntés 19:10-22:00 Őseink hite a templomépítészetben – A Bencés Templom titka

Csoportos vezetés 19:10-21:00 A ferences kolostor titka Dorfmeister:

Szent Ferenc stigmatizációja, festmény (a lépcsőházban) vezetés 8-10 fős csoportokban

19:10-22:00 Kiállítás Múltunk titka – múltunk értéke (a kerengő folyosón) 19:10-20:00 Kis divattörténet a 16-17. századból (a Káptalanteremben) A Nagyboldogasszony templomban eltemetett hölgy 2010-ben feltárt viseletének alapján a korabeli divat bemutatása, megismerése. Gallér- vagy pártakészítés kézműves foglalkozás keretében. ismétlés 21:00 órakor

20:00-20:30 III. Ferdinánd koronázása (a Káptalanteremben) történelmi játék felelevenítése a Bencés Templomban, 2013. – DVD. ismétlés 21:40 órakor IV


Benediktinerkirche röm.-kath.

Templom u. 1., 9400 Sopron

Für Behinderten mit Rollstuhl zugänglich. Eingang von Kirchengasse.

Dreischiffige gotische Kirche aus dem 13./14. Jhdt. mit einem 43 m hohen Turm und barocker Innenausstattung von 1750. Der hI. Johannes von Capistrano hat hier gegen die türkische Besetzung gepredigt. Das Kloster neben der Kirche ist eines der schönsten gotischen Bauwerke der Stadt. Begrüßung

19:00-19:10

Der Glaube unserer Vorfahren in der Kirchenbaukunst – 19:10-22:00 Das Geheimnis der Benediktinerkirche

Gruppenführung Das Geheimnis des Franziskanerklosters Dorfmeister „Die Stigmatisation des Heiligen Franziskus” (im Treppenhaus) Führung in Gruppen von 8-10 Personen

19:10-21:00

Ausstellung

19:10-22:00

Das Geheimnis unserer Vergangenheit – Der Wert unserer Vergangenheit (auf dem Kreuzgang)

Eine kleine Modegeschichte aus den 16-17. Jhdt. 19:10-22:00 (im Kapitelsaal) Die Präsentation der zeitgenössischen

Tracht auf Grund des 2010 freigelegten Kostüms einer in der Heiligen Jungfrauenkirche bestatteten Dame. Wiederholung um 21:00

Die Krönung von Ferdinand III. (im Kapitelsaal)

Eine Aufführung in der Benediktinerkirche (DVD 2013).

20:00-20:30

Wiederholung um 21:40

V


Evangélikus templom ev.

9400 Sopron, Templom u. 10.

Templomunk mozgáskorlátozottak számára megközelíthető

A templom 1782-1783 között épült. 80 évvel későbbi neoromán tornya 52 m magas. Főoltára aranyozott fa, amely a Bécs melletti Kahlenberg kolostorából származik. Az orgona 1884-ben készült. 18:00-18:30 Kétnyelvű áhitat Gabnai Sándor esperes és Holger Manke lelkész 18:30-20:45 Az Evangéliumi Színház társulatának előadásában: „Madách Imre: Az ember tragédiája“

Az Evangéliumi Színház társulata 21:00-22:00 Magyar nyelvű templombemutató orgonajátékkal Gabnai Sándor (templombemutató), Kertész Péter (orgona) 22:00-23:00 Irodalmi és zenés összeállítás A Petőfi Színház társulatának tagjai és a Soproni Evangélikus Egyházközség ifjúsági zenekara 23:00-23:30 Záróáhitat Gabnai Sándor esperes

VI


Evangelische Kirche evang. A.B. Templom utca. 10/Kirchgasse 10, 9400 Sopron Unsere Kirche ist für Menschen mit Körperbehinderungen zugänglich

Die Kirche wurde in den Jahren 1782-1783 erbaut. Der um 80 Jahre jüngere 52 Meter hohe Turm wurde im neoromanischen Stil errichtet. Der vergoldete Holzaltar stammt aus dem Kloster Kahlenberg bei Wien. Die Orgel wurde im Jahre 1884 gebaut. Zweisprachige Andacht

Dekan Sándor Gabnai und Pfarrer Holger Manke Theatervorführung in ungarischer Sprache „Imre Madách: Tragödie des Menschen“

18:00-18:30 18:30-20:45

Ensemble des „Evangélium Theaters“ Kirchenführung mit Orgelmusik

Fachkundige Kirchen- und kirchengeschichtliche Führung unserer landesweit drittgrößten evangelischlutherischen Kirche und Vorstellung des Gemeindelebens in ungarischer Sprache – dazu Orgelmusik

21:00-22:00

Musikalisch-literarischer Abend in ungarischer Sprache 22:00-23:00

Ensemble des Petőfi-Theaters und die Jugendband der Kirchengemeinde Sopron

Schlussandacht

Abschluss des Abends mit Gedanken zu Worten der Bibel in ungarischer Sprache

23:00-23:30

VII


Szent György dómtemplom rk. Szent György u. 7. , 9400 Sopron www.domsopron.hu

testvére.

IX. Bonifác pápa 1398-ban kelt bullájában már felépült kápolnaként említi. Eredetileg gót stílusban épült, a 17. században barokkizálták. Itt található Közép-Európa legrégibb működő templomi orgonája 1633-ból, a bécsi ferences templom 1642-ből való Wöckherl orgonájának

19:00-22:00 Erőt adó gondolatok interaktív, játékos bemutató, a helyszín: templom 19:00-22:00 a templom orgonájának bemutatása a templom karzaton 19:00-22:00 liturgikus ruhák bemutatása a sekrestyében 19:00-22:00 Fotókiállítás Pápai Zsolt fotóművész kiállítása, címe: Erő a hétköznapokhoz - helyszín: Plébánia Jezsuita terem 19:00-22:00 hittanosok rajzaiból kiállítás helyszín: templom és a Jezsuita terem között 19:00-22:00 templom tornyának és harangjának látogatása helyszín: udvar

VIII


Dom- und Pfarrkirche St. Georg röm.-kath. Szent György u. 7. ,9400 Sopron www.domsopron.hu

Die päpstliche Bulle von Bonifatius IX. aus 1398 erwähnt sie schon als bestehende Kapelle. Ursprünglich im gothischem Stil gebaut, im Laufe des 17. Jahrhunderts barockisiert. Hier befindet sich die älteste funktionierende Kirchenorgel Mitteleuropas aus dem Jahre 1633, die ältere Schwester der aus 1642 stammenden Wöckherl-Orgel der Wiener Franziskanerkirche. Kraft gebende Gedanken

Interaktive, spielerische Präsentation, Ort: Kirche

19:00-22:00

Vorstellung der Orgel

19:00-22:00

Vorstellung liturgischer Gewände

19:00-22:00

Fotoausstellung

19:00-22:00

Kraft gebende Gedanken in der Bibel

19:00-22:00

Besuch des Kirchenturmes und der Glocke

19:00-22:00

auf dem Kirchenchor Sakristei

Fotoausstellung von Zsolt Pápai, Kunstfotograf, mit dem Titel: Kraft für den Alltag- Ort: Pfarrei Jesuitensaal Ort: Flur zwischen Kirche und Jesuitensaal Ort: Kirchenhof

IX


Szent Imre templom rk.

Sopron, Révai M. u. 1. www.szentimre.sopron.hu Mozgáskorlátozottak számára is megközelíthető

1960-as években a város északnyugati részén egy teljesen új lakótelep (városnegyed) kezdett kialakulni. Ekkor felmerült az a vágy, hogy az itt élök részére is , lelki igényeinek megfelelően templom épüljön. 1994 november 5-én az új Szent Imre templom alapkövét elhelyezték, és gyorsan folytatódott az építkezés. 1996 júliusában egy építkezési tűz miatt elhúzódott az átadás. 1997 augusztus 20-án mégis megtörtént a templom felszentelése. 18:00-22:00 A Biblia kertje Bibliai növények bemutatása magyar és német nyelven 18:30-22:00 Egy tál lencsétől a kenyérszaporításig A Bibliai növényekből készült ételek kóstolója, receptek magyar és német nyelven 20:30-21:15 Az imádság illata: a tömjén Az előadás során megismerhetik a már 5000 éve használt füstölőszer misztikus történetét és hatását. Bemutatjuk, hogy a különböző vallásokban milyen szerepet játszott a tömjén, illetve napjainkban mire használják és hogy vált az illatok illatává. magyar és német nyelven.

X


Pfarrkirche St. Emmerich röm.-kath. Révai Miklós u. 1., 9400 Sopron www.szentimre.sopron.hu

Die Kirche ist auch für Behinderte gut zugänglich

Der Bedarf, in diesem Stadtteil eine Kirche zu bauen, wurde bereits in den 1960er Jahren erkannt, als sich in diesem im Nordwesten liegenden Stadtteil Soprons eine völlig neue Siedlung entwickelte. Am 5. November 1994 war es aber so weit, dass das Fundament gelegt werden konnte, und die Bauarbeiten gingen zügig voran. Ein Baustellenbrand im Juli 1996 verzögerte die Fertigstellung, doch am 20. August 1997 durfte die Einweihung erfolgen. Garten der Bibel

Schaustellung von biblischen Pflanzen in ungarischer und deutscher Sprache Vom Linsengemüse bis zur wunderbaren Brotvermehrung

18:00-22:00

18:30-22:00

Kostprobe von Speisen aus biblischen Pflanzen, Rezepte in ungarischer und deutscher Sprache Der Duft des Gebets: der Weihrauch

Während des Vortrags erzählen wir die mystische Geschichte und die Wirkung des seit 5000 Jahren benutzten Räuchermittels. Wir gehen auch tiefer auf die Rolle des Weihrauchs in verschiedenen Religionen und seine heutige Rolle ein, wie er heute verwendet wird, und wie er zum Duft aller Düfte wurde.

20:30-21:15

XI


Jézus Szíve templom rk. Sopron, Táncsics M. u. 2.

Mozgáskorlátozottak számára is megközelíthető

1863. május 19-én Bécsből Sopronba érkezett az Isteni Megváltó Kongregáció Lányai, erre az időre nyúlik vissza a templom épitése. 1886-ban megkezdődött az egykori kolostor templom kibővítése. 1887 október 10-én, holott a torony még nem készült el, megrendezték a templomszentelési ünnepséget. 18:00-18:45 Szentmise Húsvét 6. vasárnapja előesti szentmise magyar nyelven. Kálmán Imre plébános. 19:00-20:30 „Áldjad lelkem az Urat és egész bensőm dicsérje szent nevét! “

Csendes elmélkedés zsoltárokkal és zenével magyar és német nyelven

XII


Herz-Jesu-Kirche röm.-kath. Táncsics Mihály u. 2., 9400 Sopron Die Kirche ist auch für Behinderte gut erreichbar

Der Bau der Kirche geht auf die Niederlassung der Kongregation der Töchter vom Göttlichen Erlöser, die von Wien nach Sopron gekommen waren, im Jahr 1863 zurück. 1886 wurde mit dem Ausbau der damaligen Klosterkirche begonnen, die Einweihung erfolgte, obwohl der Turmbau noch nicht abgeschlossen war, am 10. Oktober 1887. Heilige Messe

6. Sonntag nach Ostern Vorabendmesse in ungarischer Sprache. Zelebriert von Pfarrer Imre Kálmán. „Lobe den Herrn, meine Seele, und alles in mir seinen heiligen Namen!”

18:00-18:45

19:00-20:00

Stille Kontemplation mit Psalmen und Musik in ungarischer und deutscher Sprache

XIII


Domonkos templom rk.

9400 Sopron, Széchenyi tér 4.

A Domonkos-rendi szerzetesek 1674-ben telepedtek le Sopronban. Kéttornyú barokk templomuk 1719-25 között épült Szent Júdás Tádé apostol tiszteletére. Program 18.30-24.00 óra! További információ: www.templomokejszakaja.hu

Dominikanerkirche röm.-kath.

Széchenyi tér 4., 9400 Sopron

Die Dominikanermönche ließen sich im Jahre 1674 in Sopron nieder. Die zweitürmige barocke Kirche wurde zwischen 1719-1725 zu Ehren des Heiligen Apostels Judas Thaddäus erbaut. Programm von 18.30 bis 24.00 Uhr! Nähere Informationen: www.langenachtderkirchen.at/sopron

XIV

Programmheft Lange Nacht der Kirchen, Sopron, 2014  
Programmheft Lange Nacht der Kirchen, Sopron, 2014  
Advertisement