Page 1

2 0 13 INDHOLD

INHALT

Velkommen Willkommen Seværdigheder Sehenswürdigkeiten Koldkrigsmuseum Langelandsfort Museum Langelandsfort Skovsgaard Skovsgaard Vilde heste Wilde Pferde Tranekær Slot Schloss Tranekær Tranekær Slotsmølle Tranekær Schlossmühle Souvenariet Souvenariet Medicinplantehaven Medizinpflanzengarten Rudkøbing Apotek Rudkøbing Apotheke Tobaksladen Tabakscheune Øhavsmuseet Øhavsmuseet Øhavets Smakkecenter Øhavets Smakkecenter Fugle Vögel Oldtidsminder Denkmäler Valdemars Slot Valdemars Schloss Gorilla Park Gorilla Park Naturama Naturama Kort til Seværdigheder Karte - Sehenswürdigkeiten Åbningstider Seværdigheder Öffnungszeiten Sehenswürdigkeiten Kunst og Kultur Kunst und Kultur Gallerier, Kunstnere og Galerien, Künstler und Kunsthåndværkere Kunsthandwerker TICKON TICKON Kunsttårn Rute Kunst Türme Route Musik Musik Kort til Kunst og Kultur Karte - Kunst und Kultur Aktiv Ferie Aktive Ferien Lystfiskeri Angeln Dykkersti Taucher Pfad Strande Strände Vandreture Wanderwege Golf Golf Disc- og Fodbold Golf Disc- und Fussball Golf Cykling Radfahren Ridning Reiten Havne Häfen Kort til Aktiv Ferie Karte - Aktive Ferien For Børn Für Kinder Bo, Sov og Spis Wohnen, Schlafen und Essen Bo og Sov Wohnen und Schlafen Sundhed og Gastronomi Gesundheit und Gastronomie Kort til Bo, Sov og Spis Karte - Wohnen, Schlafen und Essen Områder Orte Landsbyer Dörfer Lohals, Hou Lohals, Hou Tranekær Tranekær Rudkøbing Rudkøbing Spodsbjerg Spodsbjerg Humble Humble Ristinge Ristinge Bagenkop Bagenkop Strynø Strynø Langeland Shopping Langeland Shopping Aktivitetskalender Aktivitätskalender Praktiske Oplysninger Praktische Informationen Turistbureau Touristbüro Bykort, Rudkøbing Stadtplan, Rudkøbing Langelandskort Karte über Langeland

INDEX Welcome Attractions Museum Langelandsfort Skovsgaard Wild Horses Tranekær Castle Tranekær Castle Mill Souvenariet Medical Plant Garden Rudkøbing Pharmacy Tobacco Drying Shed Øhavsmuseet Øhavets Smakkecenter Birds Ancient Monuments Valdemars Castle Gorilla Park Naturama Map - Attractions Opening Hours Attractions Art and Culture Galleries, Artists and Artisants TICKON Art Tower Route Music Map - Art and Culture Active Holiday Angling Diving Path Beaches Walking Paths Golf Disc and Football Golf Cycling Riding Harbours Map - Active Holiday For Children Living, Sleeping and Eating Living and Sleeping Health & Gastronomy Map - Living, Sleeping and Eating Districts Villages Lohals, Hou Tranekær Rudkøbing Spodsbjerg Humble Ristinge Bagenkop Strynø Langeland Shopping Activity Calender Practical Informations Tourist Office Street Map, Rudkøbing Map of Langeland

2 4 6 12 9 14 16 18 19 22 24 25 26 34 28 30 32 35 36 38 44 46 48 53 54 60 58 61 66 68 70 72 74 77 78 82 88 91 92 96 99 102 112 118 120 122 126 128 138 140 141 142 143


Velkommen / Willkommen / Welcome

Velkommen til Langeland På Langeland kan du nyde nuet, finde roen og tænke over meningen med livet, alt imens du er ude i det åbne landskab. ”Kom og vær til” en dag, en uge eller hvad med resten af dit liv? Du kan starte med, at tage en cykel- eller vandretur rundt på Langeland på egen hånd, og får du lyst til at gå i dybden med vores kulturarv, kan vi anbefale en guidet tur på Tranekær Slot, Broløkke Gods, den økologiske herregård Skovsgaard, Langelandsfortet eller en byvandring i Rudkøbing. Langeland har hyggelige vejboder med årstidens frugt og grønt, friskbagt brød hos vores lokale bagere og friskfanget fisk på de fleste af vores syv havne. Er du til kunst og kultur, har vi en stor koncentration af spændende gallerier og udøvende kunstnere, og hvis du ser i vores aktivitetskalender, kan du være heldig at finde en klassisk koncert med en verdensstjerne i Stoense kirke. Hen over hele sommeren er der en god chance for, at du kan finde en stor eller en lille fest, du kan deltage i. Langelandsfestivalen er kendt for de fleste, men op til den er der også musik i Rudkøbing by, og ellers er der flere musik tilbud i Lohals og Bagenkop, og endelig er der havnefester, som dengang da jeg var ung - jeg kan kun opfordre til, at man søger informationer i Turistbureauets Aktivitetskalender – vi glæder os til at tage imod jer.

Willkommen auf Langeland Auf Langeland können Sie das Hier und Jetzt genießen, Ruhe finden und über den Sinn des Lebens nachdenken, während Sie in der offenen Landschaft unterwegs sind. ”Komm und sei dabei” – für einen Tag, eine Woche oder für den Rest des Lebens? Beginnen Sie doch mit einer Rad- oder Wandertour, um Langeland selbständig zu erkunden und wenn Sie sich gründlicher mit unserem Kulturerbe beschäftigen wollen, empfehlen wir eine Führung auf Schloß Tranekær, Gut Broløkke, dem ökologischen Herrenhaus Skovsgaard, das Langelandsfort oder eine geführte Stadtwanderung durch Rudkøbing. Langeland hat viele Straßenstände mit saisonalem Obst und Gemüse, Bäckereien mit frischgebackenem Brot und in den meisten unserer 7 Häfen erhalten Sie frischgefangenen Fisch. Steht Ihnen der Sinn mehr nach Kunst und Kultur, besuchen Sie doch eine der vielen interessanten Galerien oder Künstler 2

und wenn Sie in unseren Veranstaltungskalender schauen haben Sie vielleicht Glück und es findet ein klassisches Konzert mit einem Weltstar in der Stoense Kirche statt. Den Sommer über ist es gut möglich, an großen oder kleinen Festen teilzunehmen. Die meisten kennen das Langelandfestival, aber schon vor dessen Beginn gibt es Musik in Rudkøbing, aber auch in Lohals und Bagenkop ist Musik im Angebot und dann gibt es noch die Hafenfeste, genau wie früher, als ich noch klein war. Ich kann Ihnen nur empfehlen, sich im Veranstaltungskalender des Touristenbureaus zu informieren – wir freuen uns darauf, Sie begrüßen zu dürfen.

Welcome to Langeland On Langeland you can enjoy the present, find peace and contemplate the meaning of life while being out in the open country. ‘’Come and be’’ for a day, for a week or what about for the rest of your life? You could start by going for a cycle ride or a walk round Langeland on your own. Should you get the urge to explore our cultural inheritance in detail we recommend guided tours in places like Tranekær Castle, Broløkke Manor, the organically run Skovsgaard Manor, the Langelandsfort or Rudkøbing. The season’s fruit and vegetables are sold from small roadside stalls, freshly baked bread from our local bakers and freshly caught fish at many of the seven harbours on Langeland. If you find art and culture interesting, we have a large range of fascinating art galleries and performing artists, and by looking through our Activity Calendar you can be lucky and find a world famous star giving a classical concert in Stoense Church. During the summer time it is easy to find a big or a small event in which you might wish to participate. The Langeland Festival is the most famous, but many other musicians come to play in Rudkøbing, Lohals and Bagenkop. Finally, the good old fashioned harbour festivals should be mentioned - do search our Activity Calendar for further information – we look forward to welcoming you.

Anne Mette Wendsøe Turist- og Erhvervsdirektør, Langeland Tourismus- und Wirtschaftsleiter, Langeland Tourist and Trade Manager, Langeland


2 0 13

Langeland – vores ø

Motorvejen fra Odense til Svendborg forkorter køretiden til det smukke og familievenlige Langeland. Her kan børnene vokse op nær naturen og lege og lære på en af Danmarks allermest moderne skoler. Nye boligområder skyder op netop nu – alt sammen tæt på havet.

Bysted

Livet på Langeland har det hele. Kom selv og se!

Læs mere på www.langelandkommune.dk

3


Seværdigheder / Sehenswürdigkeiten / Attractions

K om tæt på den kolde krig på Langelandsfortet Hvor stort er toilettet på en ubåd? Kan man lave mad 4-6 meter under jorden? Hvor høj var Berlinmuren? Få svarene på Koldkrigsmuseum Langelandsfort, hvor du kan gå om bord i én af de sidste aktive danske ubåde, ”Springeren”, stige ned i fortets originale kanonbunkere og se et intakt segment af Berlin-muren, der indtil 1989 stod på Potsdamer Platz i hjertet af Berlin. Langelandsfortet ved Bagenkop på Langelands sydspids blev bygget i 1952-53. Siden 1997 har fortet fungeret som museum. I dag kan man både gå på opdagelse i fortets originale bunkeranlæg, røre ved de 150 mm kanoner, Langelandsfortet var udstyret med, indsnuse den særlige duft ombord på den danske minestryger Askø eller komme helt, helt tæt på et af de legendariske sovjetiskproducerede MiG-23 fly, der siden 2001 har stået i sin helt egen hangar på museet. Som det eneste museum i Danmark kan Langelandsfort fremvise en samling af de forskellige typer af søminer, som under den kolde krig skulle spærre udsejlingen af Østersøen. I løbet af sæsonen præsenteres skiftende særudstillinger i kanonbunkerne. Henover sommeren afholdes 4

der desuden aktivitetsdage for børn samt særarrangementer, der viser forskellige aspekter af den kolde krig. Åbningstider og adresse se side 36. www.langelandsfortet.dk.

K ommen Sie dem Kalten Krieg nah im Langelandsfort Wie groß ist die Toilette auf einem U-Boot? Kann man 4-6 Meter unter der Erde Essen zubereiten? Wie hoch war die Mauer in Berlin? Die Antworten darauf erhalten sie im Kaltkriegsmuseum Langelandsfort, an Bord eines der letzten aktiven dänischen U-Boote, Springeren, in einem der originalen Kanonenbunker des Forts und beim Betrachten eines intakten Segments der Berliner Mauer, das bis 1989 auf dem Potsdamer Platz im Herzen Berlins stand. Das Langelandsfort bei Bagenkop auf Langelands Südspitze wurde 1952-53 erbaut. Seit 1997 ist das Fort ein Museum. Heute kann man dort auf Entdeckungsreise in der originalen Bunkeranlage gehen, die 150 mm Kanonen bestaunen mit denen das Langelandsfort ausgestattet war, den besonderen Geruch an Bord des dänischen Minensuchbootes Askø einatmen oder einer der legendären, sowjetischen MiG-23 ganz nah kommen, die seit 2001 in


ihrem eigenen Hangar im Museum steht. Als einziges Museum in Dänemark kann das Langelandsfort eine Sammlung verschiedener Seeminen zeigen, die zu Zeiten des Kalten Kriegs das Ausfahren aus der Ostsee verhindern sollten. Im Laufe der Saison werden verschiedene Sonderausstellungen in den Kanonenbunkern gezeigt. Während des Sommers gibt es außerdem Aktivitätstage für Kinder und Spezialveranstaltungen, die verschiedene Aspekte des Kalten Kriegs zeigen. Öffnungszeiten und die Adresse finden Sie auf Seite 36. www.langelandsfortet.dk.

Get close to the Cold War at the Langelandsfort How big is the toilet on board a submarine? Can you cook food 4-6 m below ground level? How tall was the Berlin wall? Get the answers by visiting the Cold War Museum Langelandsfort where you can go on board one of the last active Danish submarines ‘Springeren’,

walk down into the original bunkers and see an intact segment of the Berlin Wall which stood at Potsdamer Platz in the heart of Berlin until 1989 Langelandsfort is situated near Bagenkop on the southern tip of Langeland. It was built in 1952-53. In 1997 the fort was turned into a museum. Today you can explore the original bunkers of the fort and touch the big 150 mm cannons installed here, inhale the special air onboard the Danish mine sweeper ‘Askø’ or get very close to one of the legendary Soviet MiG-23 aircraft which since 2001 has had its own hangar at the museum. Langelandsfort is the only Danish museum which exhibits a collection of various types of sea mines, which during the cold war were supposed to prevent ships sailing out from the Baltic Sea. During the season a number of special exhibitions will be presented in the bunkers. Furthermore, there will be activity days for children as well as special arrangements showing various aspects of the Cold War. Opening hours and address, see page 36. www.langelandsfortet.dk.

LANGELANDSFORT KOLDKRIGSMUSEUM

EN AFDELING AF ØHAVSMUSEET

LAYOUT: ATELIER WERNER 62572316

Åbningstider: 24/3 – 31/10 alle dage 10.00 – 17.00 I marts, april og okt. lukkes kl. 16.00 Vognsbjergvej 4 B Søndenbro 5935 Bagenkop

� Bunkere � Kanoner � U-båd � Minestryger � 2 Jetfly � Udstilling & film om Den Kolde Krig � Shop

Tlf. 20 75 29 59 . langelandsfort@mail.dk . www.langelandsfort.dk 5


SevĂŚrdigheder / SehenswĂźrdigkeiten / Attractions

6


Herregården Skovsgaard På besøg hos herskab og tjenestefolk Langeland har mange herregårde. I kælderen på Skovsgaard er der i dag museum, som livagtigt illustrerer, hvordan datidens tjenestefolk levede og boede på en herregård. Mange forundres over, at der skulle så mange tjenestefolk til at betjene så relativt få. I hovedbygningen bydes desuden jævnligt på koncerter og skiftende udstillinger. For børn Skovsgaard har et Kys Frøen Center for børn. Se mere side 78. Økologi og nostalgi En af herregårdens bygninger er indrettet som vognmuseum. I samme bygning findes også en fascinerende samling af gammelt legetøj. Skovsgaards havehus rummer en flot illustreret udstilling om skovbruget på Langeland. Skovsgaard ejes af Danmarks Naturfond, som står for den økologiske drift af herregårdens jorder. I den økologiske Cafe Skovsgaard kan man få stillet sulten. Vil man overnatte på stedet, er der også mulighed for det.

Für Kinder Skovsgaard hat eine Naturwerkstatt für Kinder. Siehe Seite 78. Ökologie und Nostalgie Eines der Herrenhausgebäude wurde als Wagenmuseum eingerichtet. Im gleichen Gebäude befindet sich auch eine Sammlung von altem Spielzeug. Im Gartenhäuschen kann man eine bebilderte Ausstellung über Forstwirtschaft auf Langeland besuchen. Skovsgaard ist heute im Besitz des Dänischen Naturfonds, der für die ökologische Bewirtschaftung der Herrenhausfelder verantwortlich ist. Seinen Hunger kann man im ökologischen Café stillen. Man kann hier auch übernachten. Natur Am 4. Mai 1945 strandete am Strand Påø, östlich vom Herrenhaus, ein Schwimmdock mit 700 russischen

Naturen omkring Skovsgaard På stranden Påø øst for herregården strandede den 4. maj 1945 en flydedok med 700 russiske og 800 ­franske krigsfanger. I dag står der en mindesten på stedet. Et netværk af stier ud over Skovsgaards marker, gennem skov, enge, overdrev og til stranden indbyder til en tur til fods. Åbningstider og adresse se side 36. Info: www.ohavsmuseet.dk.     www.skovsgaardgods.dk 

Herrenhaus Skovsgaard Zu Besuch bei Diener- und Herrschaft Langeland hat viele Herrenhäuser. Im Keller auf Skovsgaard ist heute ein Gesindemuseum, das lebensecht zeigt, wie die damalige Dienerschaft in einem Herrenhaus lebte und wohnte. Viele wundern sich darüber, dass so viele Diener nötig waren, um so relativ wenig Menschen zu bedienen. 7


Seværdigheder / Sehenswürdigkeiten / Attractions und 800 französischen Kriegsgefangene. Heute steht hier ein Gedenkstein. Verschiedene Pfade, die über Skovgaards Felder, Wald, Wiesen, Weiden und bis zum Strand führen, laden zu einem Spaziergang ein. Öffnungszeiten und Adresse: Seite 36. Info: www.ohavsmuseet.dk www.skovsgaardgods.dk

Skovsgaard Manor Visiting master and servant Langeland has many manors. Today the basement at Skovsgaard is a servants’ museum that vividly illustrates the living and working conditions of servants in the past. Many are amazed to find out how many servants were needed to serve so few. There are frequent concerts and varying exhibitions in the main building. For Children Skovsgaard Manor has a Nature Activity Workshop. See page 78.

Ecology and Nostalgia One of the manor buildings is converted into a carriage museum. There is also a fascinating collection of old toys in the same building. A well illustrated exhibition about forestry on Langeland is to be found in Skovsgaard’s summerhouse. Skovsgaard is nowadays owned by The Danish Nature Fund which is responsible for the organic running of the manor’s lands. In the organic Café you can find something to eat. It is also possible to stay at the Manor overnight. Nature May 4th 1945 a floating dock with 700 Russian and 800 French prisoners of war stranded on the beach of Påø. A memorial stone is placed on the beach. A network of trails across the fields of Skovsgaard, through the forests, meadows, grassland and to the beach invites you to take a walk. Opening hours and address: Page 36. Info: www.ohavsmuseet.dk www.skovsgaardgods.dk

Museerne på Skovsgaard Herskab & tjenestefolk • Skove på Langeland • Med hest & vogn •

Åbningstider 15. maj - 30. september Mandag - fredag 10 - 17 Søn og helligdage 11 - 17 29. juni - 10. august også lørdag 11 - 17

Efterårsferie 12. - 20. oktober Mandag - fredag 10 - 16 Onsdag 10 - 18 Lørdag - søndag 11 - 16

Kågårdsvej 12 • Hennetved

www.ohavsmuseet.dk · Tlf. 6361 2000 8


Tranekær Slot Historie Tranekær Slot ejes af familien Ahlefeldt-Laurvig og er det ældste beboede hus i Danmark. Slægten Ahlefeldt-Laurvig kom til slottet i 1659 som en del af en medgift ved et bryllup mellem Margrethe Dorothea Rantzau, datter af Christian Rantzau og Frederik Ahlefeldt. I 1672 ophøjedes Frederik Ahlefeldt i den danske grevestand. Han samlede Tranekær og sine andre besiddelser til at danne Grevskabet Langeland. Bygningerne

Tranekær Slot nævnes i kilder tilbage fra 1200-tallet. Dengang var stedet en stærkt befæstet borg med voldgrav og vindebro. Det nuværende slot består af to sammenbyggede pudsede og rødmalede fløje i nord og vest, liggende i vinkel til hinanden. Bygningerne er opført i 2 1/2 - 3 etager med et ottekantet trappetårn med højt spir i hjørnet mod gården og åbner sig mod slotssøen og parken. Dette skyldes en omfattende ombygning i 1859-1865 forestået af arkitekt N.S. Nebelong. Tranekær i dag Tranekær Gods er i dag en moderne landog skovbrugsvirksomhed på 1.733 hektar.

9


Seværdigheder / Sehenswürdigkeiten / Attractions Margrethe Dorothea Rantzau, Tochter von Christian Rantzau mit Frederik Ahlefeldt. 1672 wurde Frederik Ahlefeldt in die dänische Grafschaft erhoben. Er vereinte Tranekær und seine anderen Besitztümer um die Grafschaft Langeland zu gründen.

Landbruget drives traditionelt med produktion af korn og frø-afgrøder. Inklusive forpagtning og pasningsaftale dyrkes der afgrøder på 1.075 hektar og på 289 hektar er der diverse miljøgræsaftaler, biotopplaner til vildtet m.m. Skoven drives som traditionelt skovbrug med produktion af vedmasse, samt juletræer og pyntegrønt. Tranekær Slot modtog i 2012 det europæiske Wildlife Estate-diplom for sit lange og målrettede arbejde med at styrke natur og dyreliv på godsets jorder. Tranekær gods er det andet gods i Danmark som modtager denne hædersbevisning. Det er muligt at leje sig ind på slottet i forbindelse med møder, konferencer og firmamiddage, hvor det også er muligt at overnatte. Besøg Slottet Om sommeren åbnes slottet for alle ved guidede ture. Her er der rig mulighed for at få et indblik i slægtens spændende historie, samt ved selvsyn at se, hvad det vil sige at bo i en gammel borg med vægge der er op til 1 m tykke. www.tranekaergods.dk

Schloß Tranekær Geschichte Das Schloß Tranekær ist im Besitz der Familie Ahlefeldt-Laurvig und das älteste, bewohnte Gebäude in Dänemark. Die Familie Ahlefeldt-Laurvig kam 1659 ins Schloß, als Teil einer Mitgift der Hochzeit von 10

Gebäude Das Tranekær Schloß wurde bereits in Quellen des 12. Jahrhunderts erwähnt. Damals war es noch eine befestigte Burg mit Wassergraben und Zugbrücke. Das jetzige Schloß besteht aus zwei zusammengebauten, rotgestrichenen, verputzten Flügeln im Norden und Westen, die im Winkel zueinander liegen. Die Gebäude haben 2 ½ - 3 Etagen und einen achteckigen Treppenturm mit hoher Spitze in der Ecke zum Hof und sie öffnen sich zum Schloßsee und Park. Dies ist das Resultat eines umfangreichen Umbaus von 1859 – 1865 unter Leitung des Architekten N.S. Nebelong. Tranekær Heute Das Gut Tranekær ist heutzutage ein moderner Land- und Forstwirtschaftsbetrieb mit 1.733 Hektar. Die Landwirtschaft produziert traditionell Getreide und Samen. Insgesamt werden inklusive Pacht und Nutzungsverträge 1.075 Hektar bewirtschaftet und für 289 Hektar gibt es Umweltweideverträge, Biotoppflanzen für das Wild uvm. Der Wald wird als traditionelle Forstwirtschaft betrieben, in der Zellstoff, Weihnachtsbäume und Tannengrün gewonnen wird. 2012 erhielt das Schloß Tranekær das Europäische Wildlife Estate – Diplom für seine langjährige und zielgerichtete Arbeit um die Natur und das Tierleben auf den Ländereien des Gutes zu erhalten. Das Gut Tranekær ist das zweite Gut in Dänemark, dass diese Auszeichnung erhält. Man kann das Schloß für Sitzungen, Konferenzen und Geschäftsessen mieten und in diesem Zusammenhang auch dort ­übernachten. Schloßbesuch Im Sommer öffnet das Schloß seine Türen für Führungen. Hier können Sie in die spannende Familiengeschichte eintauchen und mit eigenen Augen sehen, wie es sich in einer alten Burg mit bis zu 1m dicken Wänden lebt. www.tranekaergods.dk


Tranekær Castle Tranekær Castle is owned by the Ahlefeldt-Laurvig family and is the oldest lived-in building in Denmark. The Castle first came into the hands of the AhlefeldtLaurvig family in 1659 as part of the dowry when Margrethe Dorothea Rantzau, daughter of Christian Rantzau, married Frederik Ahlefeldt. In 1672 Frederik Ahlefeldt was elevated to Count. He united Tranekær and his other holdings into the County of Langeland. The Buildings Tranekær Castle is mentioned in various sources all the way back to the 13th century. It was at that time a fortified castle with moat and drawbridge. The present castle consists of two wings with red plastered walls. The wings, pointing north and west, are positioned at right angles to each other. The buildings are 2½ - 3 storeys high and in the corner of the yard which looks out to the castle lake and the park, there is an octagonal stair tower complete with a tall spire. The building was comprehensively restored in 1859-1865 under the supervision of the architect N.S. Nebelong.

Tranekær today Today, Tranekær Estate is a modern agricultural and forestry enterprise farming an area of 4.436 Acres. The farming is traditional with production of grain and seed crops. Including leasing and care agreements, crops are grown on 2.752 Acres, and it has various AE grass agreements and biotope plans for wild life covering another 740 Acres. The forestry is driven in a traditional manner with production of timber, Christmas trees as well as decorative foliage. Tranekær Castle was in 2012 granted the European Wildlife Estate Diploma for its long lasting and focused work aimed at enhancing nature and wild life on its lands. Tranekær Estate is the second Danish estate to receive this honour. It is possible to lease the castle in connection with meetings, conferences and company dinners, at which accommodation is also an option. Visit the Castle During the summer, guided tours of the castle are available to the public. These give visitors an excellent insight into the exciting history of the family as well as a good first hand impression of what it is like to live in an old castle with walls that are up to 1m thick. www.tranekaergods.dk

11


Seværdigheder / Sehenswürdigkeiten / Attractions

De Vilde Heste Hesteoplevelser i sommerhalvåret Det er noget helt specielt at se en flok vilde heste på op mod 80 dyr, der består af både hingste og hopper i alle aldre. Der kan ses føl og parringer i hele sommerhalvåret, men april og maj er højsæson. Området, hvor hestene går, er indhegnet, men der er fri adgang, så længe man overholder adgangsreglerne, der er beskrevet ved indgangene. Flokken kan næsten altid ses fra hatbakken «Ørnehøj», den ligger i kort gåafstand fra p-pladsen ved Gulstav Mose på Gulstavvej. (Se evt. folderen ”Sydlangeland” på Naturstyrelsens.dk eller find den i metalboksene på P-pladserne i området. Den kan også hentes på Turistbureauet) Fortiden I Danmark er der fundet knogler fra vilde heste, som er op til 11.500 år gamle, dengang var hestene et at-

12

traktivt bytte for jægere. Vildhestene regnes egentlig for steppedyr, men i Danmark har de også levet i den danske urskov. Det menes, at de sidste af Europas vilde heste forsvandt omkring 1870. Nyere undersøgelser viser, at Exmoor ponyen er den race, der genetisk ligger tættest på den oprindelige vildhest.

Die Wilden Pferde Pferdeerlebnisse im Sommerhalbjahr Es ist etwas ganz besonderes eine Herde Wilden Pferde zu sehen, bis zu 80 Stück, die sowohl aus Hengsten als auch Stuten jeden Alters besteht. Während des Sommerhalbjahres kann man Fohlen und Paarungen beobachten, Hochsaison ist jedoch April und Mai. Das Gebiet, in dem sich die Pferde befinden ist eingezäunt, aber man hat freien Zugang solange man die am Eingang aufgeführten Verhaltensregeln


beachtet. Die Herde kann man fast immer vom Huthügel „Ørnehøj“ beobachten, der nur einen kurzen Fußmarsch vom Parkplatz bei Gulstav Mose am Gulstavvej liegt. (Lesen Sie evt. die Broschüre „Sydlangeland“ auf Naturstyrelsen.dk oder entnehmen Sie die Broschüre einem der Metallbehälter an den Parkplätzen. Die Broschüre ist auch im Touristenbüro erhältlich.) Vergangenheit In Dänemark hat man bis zu 11.500 Jahre alte Knochen von Wildpferden gefunden, damals waren die Pferde bei Jägern eine begehrte Beute. Wildpferde sind eigentlich Steppentiere, aber in Dänemark haben sie auch in den Urwäldern gelebt. Man nimmt an das Europas letzte Wildpferde um 1870 verschwanden. Neue genetische Untersuchungen zeigen, dass die Rasse der Exmoorponys den ursprünglichen Wildpferden genetisch am ähnlichsten ist.

The Wild Horses Horse related experiences during the summer It is amazing to watch a flock of wild horses, a flock of up to 80 horses, consisting of stallions and mares of all ages. You can see foals and pairings all through the summer, April and May being high season. The area where the horses graze is fenced in, but admittance is allowed as long as you observe the admittance regulations posted at the entrances. The flock of horses is usually to be seen from the hat shaped hill called ‘Ørnehøj’ situated in walking distance from the parking area at Gulstav Mose on Gulstavvej. The past Bones from wild horses dating back more than 11,500 years have been found in Denmark. At that time horses were an attractive prey for hunters. The wild horses actually lived on the prairie, but in Denmark they also lived in the primeval forest. It is said that the last wild horses of Europe disappeared around 1870. More recent finds show that the Exmoor pony has a genetic profile which most resembles that of the original wild horse.

13


Seværdigheder / Sehenswürdigkeiten / Attractions

Tranekær Slotsmølle En af flere godt bevarede møller på Langeland Igennem de senere år er flere af de langelandske møller blevet meget flot restaureret - heriblandt Lindelse Mølle og både Bagenbjerg Mølle og Tranekær Slotsmølle har fået ny hat og vinger. Økologisk mel og graffiti Tranekær Slotsmølle ligger stor og flot lige nord for Tranekær. Møllen er absolut et besøg værd og er man heldig kan man se, hvordan der males økologisk korn dyrket på Skovsgård. Under alle omstændigheder kan man købe melet med hjem fra den lille butik inde i møllen. Møllen rummer flere fine mindre udstillinger - her i blandt en udstilling om den tid, hvor

det var Lensgreven på Tranekær, der drev mølleriet. For den besøgende er møllens og kværnens store trækonstruktioner i sig selv fascinerende, men man kan også få lidt sjov ud af datidens graffiti i form af små afslørende tekster. F.eks. læser man et sted, at ”møllerkonen laver elendig mad” og at ”her får man en ringe løn”. Møllen, der er opført i 1846, drives som flere af Langelands øvrige møller af et møllelaug, som jævnligt samles for at vedligeholde møllen og komme med ideer til aktiviteter. Åbningstider og adresse se side 36. Info: www.tranekærslotsmølle.dk

Tranekær Schlossmühle Eine von mehreren gut erhaltenen Mühlen auf Langeland In den letzten Jahren wurden mehrere langeländische Mühlen sehr schön restauriert – u.a. Lindelse Mühle und sowohl die Bagenbjerg Mühle als auch die Tranekær Schlossmühle haben eine neue Kappe und Flügel bekommen. Ökologisches Mehl und Graffiti Auf der Landstrasse nördlich von Tranekær, erhebt sich die Tranekær Schlossmühle hoch. Die Mühle ist wirklich einen Besuch wert und wenn man Glück hat, kann man sehen, wie ökologisches Korn von Skovsgaard zu Mehl gemahlen wird. Das gemahlene Mehl kann man in dem kleinen Laden in der Mühle kaufen. In der Mühle gibt es mehrere kleine aber feine Ausstellungen – u.a. über die Zeit als der Lehnsgraf von Tranekær die Müllerei betrieb. Für Besucher sind die grossen Holzkonstruktionen der Mühle und des Mahlwerks an sich schon faszinierend, aber man kann sich auch über damaliges Graffiti in Form von kurzen, aufschlussreichen Texten amüsieren. Hier kann man z.B. lesen: „Die Müllerin kann überhaupt nicht kochen“ oder „Hier ist man knauserig mit dem Lohn“. Die Mühle wurde 1846 errichtet und wird, wie viele von Langelands Mühlen, von einer Innung betrieben, die sich regelmässig trifft um die Mühle Instand zu halten und Aktivitäten zu planen. Öffnungszeiten und Adresse stehen Seite 36. Infos: www.tranekærslotsmølle.dk

14


Tranekær Castle Mill One of several well-preserved mills on Langeland In recent years, several mills on Langeland, amongst others Lindelse Mill, have been beautifully restored – and both Bagenbjerg Mill and Tranekær Castle Mill have got new caps and wings.

such as: “the miller’s wife makes lousy food” or “you get badly paid here”. The mill, built in 1846, is ope­ rated, as many of Langeland’s other mills, by a mill association which regularly meets to maintain the mill and comes up with ideas for activities. Opening hours and address: see pages 36. Info: www.tranekærslotsmølle.dk

Organic flour and grafitti Tranekær Castle Mill stands, large and impressive, north of the town Tranekær. The mill is definitely worth a visit and if you are lucky, you can see how organic corn grown at Skovsgård is milled. In any case, you can buy the flour from the little shop inside the mill. The mill has several excellent small exhibitions – amongst others an exhibition of the era when the Count of Tranekær ran the mill. The massive wooden construction of the mill and mill grinder is fascinating for the visitor. You will also find some funny graffiti from the past in the form of small revealing texts

Tranekær Slotsmølle

www.tranekærslotsmølle.dk

Kom og besøg den historiske Slotsmølle fra 1846. Oplev et levende mølleri fra en svunden tid. Med udstilling fra dengang møllen var kernen i dagligdagen. Cafeen tilbyder forfriskninger og salg af souvenirs. Julemøllen: Kom i julestemning i den gamle mølle med nisserier, julehandel, duften af gran og æbleskiver.

Åben 2013 mAJ-JunI: tirs og tors kl. 11-16 JulI: alle dage kl. 11-16 1.-11. AuGuST: alle dage kl. 11-16 12. AuGuST-SePTemBeR: tirs og tors kl. 11-16 eFTeRÅRSFeRIe uGe 42: søn 13. okt. - tirs 15. okt., tors 17. okt kl. 11-16 Julemøllen: 23.-24. nov., 30. nov-1. dec., 7.-8. dec.: kl. 13-16.30

Besuchen Sie die historische Schlossmühle von 1846. Erleben Sie die lebendige Müllerei aus vergangenen Zeiten. Eine Ausstellung zeigt die Mühle, als sie noch täglicher Dreh- und Angelpunkt war. Im Café sind Erfrischungen und Souvenirs erhältlich. Weihnacht: Kommen Sie in Weihnachtsstimmung in der alten Mühle mit Nissen, Weihnachtshandel, dem Duft von Tannen und Gebäck. Come and visit the historic Castle Mill dating from 1846. Experience milling as it used to be in the old days. An exhibition shows how the mill used to be the centre of daily life. The café offers refreshments and sells souvenirs. Christmas: Get into a Christmas mood in the old mill with its Christmas market filled with seasonal specialties and smelling of pine and Danish apple dumplings.

entré: Kr. 20,- Børn under 10 år gratis iflg. 1 voksen

15


Seværdigheder / Sehenswürdigkeiten / Attractions

Souvenariet – et world wide museum på Langeland Ja, det er rigtigt. Det meste af verden repræsenteret på et sted – i en gammel teaterbygning fra år 1800 i Tranekær på Langeland. Det drejer sig om over 3.000 souvenirs fra alverdens lande, som nu på 13. år er udstillet til fornøjelse og morskab i Souvenirmuseet Souvenariet neden for Tranekær Slot. Det er souvenirs, som vækker minder for masser af mennesker, og museet gør meget ud af at skifte udstillingen, så der hvert år er nye, gamle souvenirs at fornøje sig over. Sagen er, at mange af Souvenariets gæster vender tilbage år efter år – ofte med venner og bekendte, for at se, hvad museet nu byder på af sjove ting. Og det sker ikke sjældent, at de bringer deres gamle souvenirs med for at bidrage til samlingen. Souvenirs er rørende og naive på samme tid. De gør, hvad de kan for at holde humøret oppe og bidrager med gode minder. I Souvenariet er de inddelt i lande, og da flere af dem er meget gamle, kan man følge souvenirens udvikling fra sidst i 1800-tallet til i dag. Nogle har melodier, som spiller ved tryk på en knap. Desuden har Souvenariet en særudstilling med forbudte souvenirs, som danske toldere har inddraget, men det er en historie for sig.

Også museumsbutikken byder på sjove ting, og er vejret til det, kan man sidde uden for og spise is og nyde en kop kaffe med udsigt til slottet. Åbningstider og adresse se side 36. www.souvenariet.dk

Souvenariet – ein World Wide Museum auf Langeland Ja, ganz Richtig. Fast die ganze Welt ist an einem Ort repräsentiert - in Tranekær auf Langeland in einem alten Theatergebäude aus dem 18. Jahrhundert. Es handelt sich hierbei um über 3.000 Souvenirs aus aller Herren Länder, die jetzt bereits im 13. Jahr zur Unterhaltung und Belustigung im Souvenirmuseum Souvenariet unterhalb des Schloß Tranekærs ausgestellt sind. Diese Souvenirs wecken bei vielen Menschen Erinnerungen und das Museum variiert die Ausstellung, so dass jedes Jahr neue, alte Souvenirs bewundert werden können. Viele Besucher des Souvenariets kommen Jahr für Jahr wieder, oft mit Freunden und Bekannten, um zu sehen, was das Museum diesmal an lustigen Sachen bieten kann. Und es passiert nicht seltend, daß sie ihre alten Souvenirs mitbringen um die Ausstellung zu ­bereich­ern. Souvenirs sind gleichzeitig anrührend als auch naiv. Sie tun, was sie können um gute Laune zu verbreiten und schöne Erinnerungen zu wecken. Im Souvenariet sind sie nach Ländern sortiert und da mehrere von ihnen sehr alt sind, kann man die Entwicklung der Souvenirs vom Ende des 18. Jahrhunderts bis Heute verfolgen. Einige spielen auf Knopfdruck Melodien. Außerdem hat das Souvenariet eine Sonderausstellung mit verbotenen Souvenirs, die dänische Zöllner konfisziert haben, aber das ist eine andere Geschichte. Im Museumsladen kann man lustige Sachen kaufen und wenn das Wetter mitspielt, kann man draußen sitzen und ein Eis essen oder eine Tasse Kaffee mit Blick auf das Schloß genießen. Öffnungszeiten und Adresse finden Sie auf Seite 36. www.souvenariet.dk

16


Souvenariet – a world wide Museum on Langeland Yes, it is true. Most of the world is represented here inside the old theatre building dating back to 1800 in Tranekær on Langeland. Here you can see more than 3000 souvenirs from all over the world which, for the 13th year running, are exhibited for pleasure and fun in the Souvenir Museum at the foot of Tranekær Castle. Souvenirs evoke memories for many people, and the museum endeavours to frequently change the exhibition in order to be able to show different souvenirs, since many of the visitors, often together with their friends, return every year to see what the museum has to offer in the new season. In fact it often happens that visitors bring their own old souvenirs to contribute to the collection.

Souvenirs are both heart warming and naive at the same time. Their purpose is to keep up your good humour and to preserve good memories. In Souvenariet there is a geographical division of the souvenirs, and since many of them are very old, it is possible to see how the souvenir has developed from the end of the 19th century up until today. Some of them play tunes that are activated by pushing a button. Furthermore, the museum has a special exhibition of forbidden souvenirs which have been confiscated by the Danish Customs, but that is a completely different story. You will also find amusing things in the museum shop, and if the weather permits you can sit outside and enjoy an ice cream or a cup of coffee together with a view to the castle. Opening hours and address see page 36. www.souvenariet.dk

MUSEUM

SOUVENARIET

Museum med glimt i øjet

3.000 gamle souvenirs fra alverdens lande 3.000 altes Souvenirs aus aller Welt 3.000 old souvenirs from all over the world

Den Gl. Teaterbygning ved Tranekær Slot Slotsgade 84 B - tlf.: 62 59 17 18 www.souvenariet.dk - mail@souvenariet.dk

Åben: Påske - pinse - st. bededag - kr. himmelfart Søn.-fr. 11.00-17.00 - lø. 12.00-17.00 fra 12. aug. lukket mandage

17


Seværdigheder / Sehenswürdigkeiten / Attractions

Medicinplante Haven Langelandsk medicinplante have ved Tranekær slot Langeland har et særlig godt klima - flere solskinstimer og højere nat temperaturer hele året rundt, giver Langeland nogle muligheder for, at specialisere sig i dyrkning af planter til brug for kosttilskud. Medicinplantehaven er stadig under opbygning, men allerede nu, er der mulighed for at komme og få gode ideer til sin egen have eller egen helbredelse. Haverne De første 3 delhaver er etableret. Der er opsat skilte, som fortæller om de enkelte planters gavnlige virkning på den menneskelige helse. På længere sigt vil man på stedet kunne købe frø og planter til egen vindueskarm eller have. Der vil i løbet af de næste par år blive plantet i alt 9 delhaver, der hver har en kropsdel eller kropssystem som tema. Åbningstider og adresse se side 36. Info: http://prfo.dk

Medicinhaverne i Tranekær

Kom og besøg Medicinhaven ved Tranekær Slot. Åbent hele året Planteressourceforening Langeland byder velkommen til spændende oplevelser og lærerige timer mellem medicinplanter.

Læs mere på medicinhaverne.dk og se hvordan du bliver medlem.

18

Medizinpflanzen Garten Der langeländische Medizinpflanzengarten beim Schloss Tranekær Langeland hat ein besonders gutes Klima, jährlich mehr Sonnenstunden und höhere Temperaturen erlauben Langeland, sich auf den Anbau von Pflanzen zur Nahrungsmittelergänzung zu spezialisieren. Der Medizinpflanzengarten befindet sich noch im Aufbau, aber man hat jetzt schon die Möglichkeit ihn zu besuchen um gute Ideen für den eigenen Garten oder die eigene Gesundheit zu bekommen. Gartenteile Die ersten drei Gartenabschnitte sind etabliert. Auf Schildern kann man über die positive Wirkung auf die menschliche Gesundheit lesen. In Zukunft soll es möglich sein, vor Ort Samen und Pflanzen für die Fensterbank oder den eigenen Garten zu kaufen. Im Laufe der nächsten Jahre werden insgesamt 9 Gartenabschnitte angelegt, die jeder ein Körperteil oder –System als Thema haben. Öffnungszeiten und Adresse: Seite 36. Info: http://prfo.dk 

Medical Plant Garden Langeland medicinal plant garden at Tranekær Castle Langeland has an especially favourable climate. More hours than average of sunshine and warmer night temperatures all year give the island the possibility of specializing in cultivation of plants for use in dietary supplements. The medicinal plant garden is still under construction, but it is already possible to visit it and to get some good ideas for your own garden and your own health. Body part gardens The first three gardens are established. Notices have been set up to explain about the individual plants’ positive effect on human health. In the long term, it will be possible to buy seeds and plants for your own window sill or garden on site. Over the next few years, 9 body part gardens in total will be planted, each having a body part or body system as its theme. Opening hours and address: Page 36. Info: http://prfo.dk


Rudkøbing Apotek Brogade er byens ældgamle forbindelse med havnen. Her kom rejsende gående og kørende til og fra færgerne i havnen. På dette sted ligger Rudkøbing Apotek i en statelig, hvidmalet bygning fra 1850erne. Apoteket er dog meget ældre, nemlig fra 1705. Der findes velbevarede gamle apoteker i andre danske byer, men Rudkøbings er noget særligt. Her fødtes H.C. Ørsted og Anders Sandøe Ørsted står der på en tavle på apotekets facade. H.C. Ørsted er sammen med en anden samtidig Hans Christian med tilnavnet Andersen blandt de verdensberømte danskere. En statue af ham midt på Gåsetorvet bekendtgør, at her i den idylliske købstad opvoksede den mand, som påviste elektromagnetismen og grundlagde Polyteknisk Læreranstalt. Hans broder Anders blev jurist og minister. I København blev digteren Adam Oehlenschläger venner med brødrene Ørsted og han besøgte deres barndomshjem og skrev digtsamlingen ”Langelandreisen”. Bag porten gemmer sig til venstre et apoteksmuseum. Materialekammeret er et forrådskammer med reoler og skuffer fyldt med de ingredienser, som skulle bruges til at lave de droger, plastre og piller som

man tidligere selv fremstillede. Nogle af råvarerne var giftige og blev opbevaret i aflåste skabe, som er forsynet med påmalede advarsler: giftslanger og kors. Mærkeligt er det, at man f.eks. brugte mumierester til visse medikamenter. Bag materialekammeret ses laboratoriet med dampkogeri. Her foregik produktionen af medikamenter langt op i forrige århundrede. Apotekets have er stor og seværdig. Den fungerede både som lysthave og som leverandør af en del af de urter og frø, der brugtes i laboratoriet. I haven findes en række eksotiske træer og lægeplanter samt et stort, gammelt kastanjetræ – antagelig fra før apoteker Ørsteds tid – dvs. 300 år gammelt. Hvis træer kunne tale….. Guidede ture se side 139. Info: www.ohavsmuseet.dk

Die Rudkøbing Apotheke Die Brogade ist eine uralte Verbindung der Stadt mit dem Hafen. Hier kamen Reisende zu Fuß oder mit dem Auto vorbei, auf dem Weg zu oder von den Fähren am Hafen. Dort liegt die Rudkøbing Apotheke in einem stattlichen, weißgetünchten Gebäude aus den 1850ern. Die Apotheke an sich ist aber noch viel älter, sie wurde 1705 gebaut.

19


Seværdigheder / Sehenswürdigkeiten / Attractions

Es gibt auch in anderen dänischen Städten gut­ erhaltene alte Apotheken, aber die in Rudkøbing ist etwas ganz Besonderes. An einen Tafel an der Fassade steht „Hier wurde H.C. Ørsted und Anders Sandøe geboren“. H.C. Ørsted gehört zusammen mit seinem Namensvetter Hans Christian (allerdings mit „Andersen“ als Nachnahmen) zu den weltberühmten Dänen. Eine Statue auf dem Gåsetorvet verkündet, dass in dieser idyllischen Provinzstadt der Mann aufwuchs, der den Elektromagnetismus nachwies und die Polytechnische Lehranstalt gründete. Sein Bruder Anders wurde Jurist und Minister. In Kopenhagen freundete sich der Dichter Adam Oehlenschläger mit den Brüdern Ørsted an. Er besuchte ihr Geburtshaus und schrieb den Gedichtband „Langelandsreisen“ Links hinter dem Tor verbirgt sich ein Apotheken­ museum. Der Materialraum ist eine Vorratskammer mit Regalen und Schubladen voller Zutaten, die man früher zur Herstellung von Drogen, Pflastern und Pillen benutzte. Einige Zutaten waren giftig und wurden in abgeschlossenen Schränken aufbewahrt, auf denen Warnhinweise aufgemalt waren: Giftschlangen 20

und Kreuze. Kurios ist, dass man Mumienreste für einige Medikamente nutzte. Hinter dem Materialraum befindet sich das Labor mit dem Dampfkocher. Hier wurden Medikamente bis weit ins letzte Jahrhundert hergestellt. Der große Garten der Apotheke ist eine Sehens­ würdigkeit. Er diente sowohl zur Erholung als auch als Lieferant von Kräutern und Samen, die im Labor gebraucht wurden. Im Garten gibt es viele exotische Bäume und Heilpflanzen sowie eine große, alte Kastanie – wohl noch aus der Zeit vor Apotheker Ørsted – also ungefähr 300 Jahre alt. Wenn Bäume reden könnten… Führungen auf Dänisch in den Sommermonaten. Weitere Informationen: www.ohavsmuseet.dk

Rudkøbing Pharmacy The ancient Brogade connects the town with the harbour. Here travellers walked and drove to and from the ferries. It is also here you find Rudkøbing phar-


macy within a classical white building dating back to the 1850s. However, the pharmacy dates back even longer, namely to 1705. There are well preserved old pharmacies in other Danish towns, but the one in Rudkøbing is something special. On the front of the pharmacy building, a board states that H.C. Ørsted and Anders Sandøe Ørsted were born here. H.C. Ørsted and a another Hans Christian with the surname of Andersen have both become world famous. A statue of the former in the middle of Gåsetorvet proclaims that the man who proved electromagnetism and who founded the Technical University of Denmark grew up in this idyllic market town. His brother Anders became a lawyer and a minister. In Copenhagen the poet Adam Oehlenschläger became friends with the Ørsted brothers and he visited their childhood home and wrote the poetry collection “Langelandsreisen”. Behind the gate to the left you find “The Pharmacy

Museum”. In the store room, shelves and drawers are filled with ingredients used for producing the pastilles, patches and pills which used to be produced locally. Some raw materials were toxic and were kept locked up in cupboards decorated with the toxic material warning sign: poisonous snakes and crosses. It is indeed strange that remains from mummies were used for certain medications. Behind the store room lies the laboratory complete with steam boiler. Medications were produced here quite late into the previous century. The pharmacy garden is big and attractive. It was used for both pleasure and for supplying quite a few of the herbs and seeds that were used in the laboratory. Here you find several exotic trees, medical plants and a huge, old chestnut tree – it is probably from before the pharmacist Ørsted’s time – ie. 300 years old. If trees could speak … Guided tours in Danish during the summer. Info: www.ohavsmuseet.dk

RUDKØBING APOTEK Brogade 15, 5900 Rudkøbing

Tlf. 62 51 10 02 Apoteket har tilkaldevagt Tlf. 62 51 10 02 (Notdienst) Håndkøbsudsalg i Spodsbjerg, Tullebølle, Snøde. Medicin-udleveringssteder i Hou, Strynø, Bagenkop og Lindelse. Filial: Humble Apotek · Hovedgaden 2 · Humble · Tlf 62 57 10 55 21


Seværdigheder / Sehenswürdigkeiten / Attractions

Tobaksladen i Tranekær Tobakstørreladen – en specialitet fra krigens tid Der gik sjældent røg af en god cigar under Anden Verdenskrig. Der var jo ikke nogen – eller de var i hvert fald få. Importen fra Amerika var stoppet. Men cigarer var der – og tobak. Både skråtobak og pibetobak. Det kom bare ikke fra eksotiske steder, men derimod fra danske marker, hvor ikke så få landmænd dyrkede tobaksplanter. Tørreladen i Tranekær er den eneste i Danmark, der endnu står på sin oprindelige plads. Her kan man i tekst og billeder følge tobakkens historie i Danmark. Under loftet hænger de store tobaksblade, som er trukket på snore, til tørre. Tobaksplanterne, der vokser uden for laden, stammer i øvrigt fra krigens originale planter, idet man under gravning fandt uspirede frø dybt i jorden. Åbningstider og adresse se side 36. Info: www.ohavsmuseet.dk

Die Tabakscheune in Tranekær Die Tabaktrocknungscheune – Eine Spezialität aus Kriegszeiten Während des Zweiten Weltkriegs stieg selten Rauch von einer guten Zigarre auf. Es gab ja keine guten– sie waren jedenfalls sehr selten. Der Import aus Amerika war eingestellt, aber Zigarren gab es trotzdem – und auch Tabak. Sowohl Kautabak als auch Pfeifentabak. Der kam nur nicht aus exotischen Orten, sondern von dänischen Feldern, wo nicht gerade wenige Bauern Tabakspflanzen anbauten. Die Tabaktrocknungsscheune bei Tranekær ist die einzige in Dänemark – die immer noch auf ihrem ursprünglichen Standort steht. Hier kann man in Wort und Bild die Geschichte des Tabaks in Dänemark verfolgen und unter dem Dach trocknen Tabakblätter auf Leinen. Die Tabakspflanzen, die vor der Scheune wachsen, stammen von Pflanzen aus Kriegszeiten ab, da man beim Graben Samen tief in der Erde fand. Öffnungszeiten und Adresse: Seite 36. Info: www.ohavsmuseet.dk

Tobacco Drying Shed The tobacco drying shed – a specialty from the war There was seldom smoke from a good cigar during the Second World War – actually, there were none, or at most, very few cigars. Import from America had been stopped, but cigars could be found as well as tobacco, both chewing tobacco and pipe tobacco. It didn’t come from exotic places though, it came from Danish fields where many farmers grew tobacco plants. The tobacco drying shed near Tranekær is the only one still standing on its original location. Here you can follow the history of tobacco in Denmark in both text and pictures. Under the roof the large tobacco leaves are strung up to dry. The tobacco plants growing outside the barn also stem from the wartime plants, since during an excavation, ingeminated seeds were found deep in the ground. Opening hours and address: Page 36. Info: www.ohavsmuseet.dk 22


Tobaksladen die Tabakscheune · The tobacco drying shed besøg tobaksladen der ligger naturskønt på stengadevej, mellem Tranekær og Tullebølle. danmarks eneste bevarede tobakstørrelade fra 2. verdenskrig. I laden er en lille informationsudstilling om tobakkens historie. Åbent hele sommerhalvåret. Gratis adgang. Sponsoreret af Scandinavian Tobacco Group A/S 23


Seværdigheder / Sehenswürdigkeiten / Attractions

Museerne i Rudkøbing Jens Winthersvej Øhavsmuseets arkæologiudstilling er bygget op om de fine fund fra hele forhistorien, som er gjort på Langeland. Udstillingen er efterhånden mere end 40 år gammel, og har længe trængt til en opfriskning. I foråret 2013 åbner udstillingen igen, efter en renovering. I første omgang vil det være fundene fra stenalderen, som kan ses med frisk grafik og nyindrettede montrer. Østergade Langeland havde i århundreder et aktivt fiskeri og en livlig søfart. På museet i Østergade vises oplysninger og genstande fra de sidste 150 års søfart, samt en gennemgang af de forskellige former for fiskeri. Bag museet er der anlagt en gammel købstadshave med et stort havehus, buksbomhække, stauder og lokale roser. I haven må man spise sin medbragte mad. Museet rummer også en særudstilling med skriftende udstillinger hen over året. En af de faste udstillinger er ”Åbne Døre” til Påske, som er en kunstudstilling med værker af langelandske kunstnere. Geocaching I Påsken 2013 lancerer Øhavsmuseet geochaches rund i det langelandske landskab med udvalgte interessante kulturhistoriske steder. App’en kan hentes til smartphones og iPhones via Google Play Butik eller AppStore.

dem Museum befindet sich ein alter Stadtgarten mit einem großen Gartenhaus, Buchsbaumhecken, Stauden und regionalen Rosen. Im Garten darf man sein mitgebrachtes Essen verzehren. Das Museum hat auch eine Sonderausstellung mit abwechselnden Ausstellungen im Laufe des Jahres. Eine der festen Ausstellungen ist ”Der Tag der offenen Tür” zu Ostern, eine Kunstausstellung mit Werken von langeländischen Künstlern. Geocaching Zu Ostern 2013 lanciert das Øhavsmuseum Geocaches überall in der langeländischen Landschaft an ausgewählten, kulturhistorischen interessanten Orten. Die App kan auf Smartphones und iPhones via Google Play oder Apples AppStore heruntergeladen werden.

The Museums in Rudkøbing Jens Winthersvej The Archipelago Museum exhibits fascinating local archaeological finds from pre-historic times. However, the exhibition is more than 40 years old and has long needed to be freshened up. In spring 2013 the exhibition will be reopened after being renovated. At the beginning it will be the Stone Age finds that will be exhibited with new graphics and new showcases.

Jens Winthersvej Die archäologische Ausstellung des Øhavsmuseums zeigt die schönen Funden aus der Vorgeschichte Langelands. Die Ausstellung ist mittlerweile über 40 Jahre alt und sollte schon länger erneuert werden. Im Frühjahr 2013 wird die Ausstellung wiedereröffnet, nach einer Renovierung. Zu Beginn wird man Funde aus der Steinzeit sehen können, die mit neuen Grafiken und in neuen Schaukästen ausgestellt werden.

Østergade For centuries Langeland has had an active fishing industry and lively maritime activities. At the Museum in Østergade you can find information and items originating from the last 150 years’ maritime activities and the various types of fishing. Behind the museum you will find an old fashioned garden with a big pavilion, boxwood hedge, perennials and local roses. You are welcome enjoy your own picnic here. All through the year the museum presents a number of special exhibitions. One of the established ones is the ‘’Open Door’’ event at Easter which is an exhibition of works by Langeland artists.

Østergade Langeland hatte mehrere Jahrhunderte eine aktive Fischerei und Seefahrt. Im Museum in der Østergade werden Informationen und Ausstellungsstücke der letzten 150 Jahre der Seefahrt gezeigt sowie eine Vorstellung der verschiedenen Fischereiformen. Hinter

Geocaching At Easter 2013 the Archipelago Museum will introduce geocaches all over Langeland at selected cultural and historical sites. The app can be downloaded to Smartphones and iPhones via Google Play Shop or AppStore.

Die Museen in Rudkøbing

24


Øhavets Smakkecenter I gamle dage måtte strynboerne sejle for sejl og årer. Med datidens lille båd, smakkejollen, som udgangspunkt har man bygget et besøgscenter. Her kan man både få slukket sin tørst efter viden og nyde vådt og tørt i Peters Kabys. I museumshallen er de gamle både opstillet med master og sejl, og man får ved tekster, modeller og mange billeder og film forklaret, hvilken rolle båden spillede for øboerne. Hallen bruges også til foredrag og festlige begivenheder. Ikke nok med det, man kan leje en godkendt smakkejolle og selv sejle en tur i Øhavet. Hvis man ikke er til sejl, kan man låne en kajak på stedet, og vil man blive, har centret et shelter og en god teltplads med køkken og bad/wc. Åbningstider og adresse se side 36. Info: www.smakkecenter.dk.

Øhavets Smakkecenter In the old days the islanders of Strynø used boats with sails and oars. It is the small boat of the past, called a smack dinghy, which has given name to the visitor centre. Here you can quench your thirst for knowledge, have a drink and something to eat at Peter’s Kabys. In the museum hall the old boats are exhibited with their masts and sails, and by means of texts, models and many pictures and film, the visitor gets an impression of the part the boat played in the lives of the islanders. The hall is also used for lectures and festive occasions. You can also rent a smack and take your own trip round the Funen Archipelago. If you are not into sailing boats you can rent a kayak instead – you can also choose to stay on the island since the centre has a good camp site with kitchen and shower/toilet facilities. Opening hours and address see page 36. Info: www.smakkecenter.dk.

Øhavets Schmackencenter Früher mussten die Strynboer mit Segel und Rudern übersetzen. Das geschah in kleinen Booten, Schmackenjollen und als Ausgangspunkt hat man ein Besuchscenter gebaut. Hier kann man seinen Wissensdurst stillen und sich in Peters Kabüse stärken. In den Museumshallen stehen die Boote mit Masten und Segel und mit Texten, Modellen und vielen Bildern und Filmen wird erklärt, welche Rolle die Boote für die Insulaner spielten. Die Halle wird auch für Vorträge und festliche Arrangements genutzt. Aber nicht nur das, man kann auch eine geprüfte Schmackenjolle mieten und selber eine Fahrt übers Inselmeer machen. Ist man nicht so für Segeln, kann man stattdessen ein Kajak mieten und wenn man bleiben will, hat das Center einen guten Zeltplatz mit Küche und Bad/WC. Öffnungszeiten und die Adresse finden Sie auf Seite: 36. Weitere Informationen: www.smakkecenter.dk.

NATUR- OG KULTURHISTORISK FORMIDLINGSCENTER Udstilling om Øhavets natur og historiske fartøjer Sejlads og undervisning i smakkejoller Havkajak udlejning og kurser Teltplads og sovesal Levende bådeværft Naturvejledning Teambuilding Festlokaler Lejrskoler Firmature Øhavets Smakkecenter Strynø Brovej 12, Strynø 5900 Rudkøbing Tlf. 5098 1306 eller 6077 8865 www.smakkecenter.dk

25


Seværdigheder / Sehenswürdigkeiten / Attractions

Et paradis for fugle Fuglene – ikke mindst trækfuglene, elsker Langeland. Her er den varierede fauna, som fugle må opleve som et paradis. For trækfuglene ligger Langeland perfekt. Især sydspidsen af Langeland – Dovns Klint er en yndet mellemstation for trækfugle, som skal syd‐ eller nordpå. Her tager de sig sammen til at flyve over havet, hvilket især ”landfugle”, ifølge ornitologer, er bange for. Både forår og efterår er området en stor attraktion for fugleinteresserede. I Tryggelev Nor, i Påø enge og i Gulstav Mose er der hele året ideelle forhold til at studere fugle, idet hvert sted har et fugletårn, som gør, at man er tæt på fuglelivet, der inden for de seneste år har kunnet byde på ynglende havørne – en sjældenhed, idet havørne ikke har ynglet i Danmark i over 100 år.

Ein Paradies für Vögel Vögel – und besonders Zugvögel – lieben Langeland. Hier gibt es variierende Fauna, die für Vögel wohl das Paradies sein muss. Für Zugvögel liegt Langeland perfekt. Besonders die Südspitze von Langeland – Dovns Klint – ist eine bevorzugte Zwischenstation für Zugvögel auf deren Weg nach Norden oder Süden. Hier sammeln sie sich, um gemeinsam über das Meer zu fliegen. Das machen nämlich – laut Ornithologen - besonders „Landvögel“ überhaupt nicht gerne. Sowohl im Frühjahr als auch im Herbst ist die Umgebung eine grosse Attraktion für Vogelinteressierte. Im Tryggelev Nor, auf den Wiesen bei Påø und im Gulstav Mose sind das ganze Jahr über ideelle Bedingungen für das Vogelstudium, da jeder Ort einen Vogelturm hat, von dem aus man dem Vogelleben aus nächster Nähe beobachten kann. Dazu gehören seit ein paar Jahren auch brütende Seeadler, eine wirkliche Seltenheit, da Seeadler vorher über 100 Jahre nicht in Dänemark gebrütet haben.

Nørreballe Nor.

26


A paradise for birds Birds, especially migrating birds, love Langeland. The varied fauna here must seem like paradise for them. Langeland is perfectly situated for migrating birds. The southern tip of Langeland, Dovns Klint especially, is a favourite staging post for the migrants travelling either north or south. They gather energy here to fly over the sea which, according to ornithologists, is particularly frightening for the “land birds”. The area is of great interest for bird watchers during both the spring and autumn.

Fugletårn Gulstav.

Tryggelev Nor, Påø Marshes and Gulstav Mose have ideal conditions for studying birds, each place having a bird tower allowing close viewing of the bird life. Within recent years, it has also become possible to see breeding sea eagles – a rarity since sea eagles have not bred in Denmark for more than 100 years.

Gulstav Mose.

27


Seværdigheder / Sehenswürdigkeiten / Attractions

Valdemars Slot En attraktion med æstetiske oplevelser i særklasse Valdemars Slot har slået dørene op til det private hjem for at dele ud af den historie, som slottet og de omkringliggende bygninger kan fortælle om, og om familien som har ejet stedet i 12 generationer. Vi har gjort det ypperste for, at vore besøgende vil få rigtig mange familievenlige og indholdsrige oplevelser. Oplevelse for alle Valdemars Slot, stedets mange forskellige tilbud og den omkransende natur, byder på et utal af sanseoplevelser for hele familien. Man forlader ikke området uden at føle sig beriget – her er noget til både sjæl og forstand. Åbningstider og adresse se side 36 www.valdemarsslot.dk

Valdemars Schloss Eine Attraktion mit ästhetischen Erlebnissen der Extraklasse Valdemars Schloss hat die Türen des Privatbesitzes geöffnet, um Sie an der Geschichte, die das Schloss und die umliegenden Gebäude erzählen können, teilhaben zu lassen. Das Schloss ist seit 12 Generationen in Familienbesitz. Wir sind aufs Äußerste bestrebt,

28

unseren Gästen viele familienfreundliche und inhaltsreiche Erlebnisse zu bieten. Erlebnisse für Alle Valdemars Schloss, seine verschiedenen Angebote und die umliegende Natur bieten unzählige Sinneserlebnisse für die ganze Familie. Man kann es nicht verlassen, ohne sich bereichert zu fühlen – hier gibt es etwas für sowohl die Seele als auch den Verstand. Öffnungszeiten und die Adresse finden Sie auf Seite 36 www.valdemarsslot.dk

Valdemars Slot An attraction with first class aesthetic experiences Valdemars Castle, owned by the same family for 12 generations, has opened the doors to its private residence in order to share the history of the castle and the surrounding buildings with the public. An experience for everybody Valdemars Castle with its many different activities and the surrounding nature offer the whole family a limitless choice of sensations. You leave with a feeling of enrichment – for soul and mind. Opening hours and address, see page 36 www.valdemarsslot.dk


Oplev historisk storhed & ægte sydfynsk stemning

Slots- og Herregårdsmuseum Oplev 11 generationers historie i de usædvanligt smukke sale og gemakker. Jagt- og Trofæmuseum – byder på en af Europas største og fornemste samlinger af trofæer og etnografika. Danmarks Museum for Lystsejlads – danner rammen om en imponerende samling af bevaringsværdige fartøjer. Slotsbutikken – sælger unik brugskunst i glas fra det arbejdende værksted. Minigolfbane 18 hullers bane anlagt i fredelige omgivelser med smukke naturstensforhindringer. Restaurant Valdemars Slot – spisestedet under slottets hvælvinger, hvor en eksklusiv frokost kan nydes. Café Æblehaven – det lette måltid i hyggelige omgivelser side om side med legepladsen.

Kom og oplev historisk storhed og ægte sydfynsk stemning. De mange attraktioner byder på et utal af indholdsrige og familievenlige oplevelser i særklasse. Valdemars Slot er stedet, hvor fortid og nutid danner ramme om en uforglemmelig dag. Slottet samt Jagt- og Trofæmuseet 1/5 - 31/5 tirsdag - søndag 10.00-17.00 1/6 - 31/8 mandag - søndag 10.00-17.00 1/9 - 30/9 tirsdag - søndag 10.00-17.00 Lystsejladsmuseet 1/6 - 31/8 mandag - søndag 10.00-17.00 Øvrige åbningstider findes på vores hjemmeside. Vi ser frem til at byde velkommen.

Slotsalléen 100 Troense 5700 Svendborg Tlf. 62 22 61 06 slot@valdemarsslot.dk www.valdemarsslot.dk

29


Seværdigheder / Sehenswürdigkeiten / Attractions

Gorilla Park Slip din indre gorilla løs! Gorilla Park er Fyns nye adrenalin-kick med koldsvedsgaranti til voksne og børn. Oplev 10 klatrebaner med mere end 2,7 km. udfordrende forhindringer spændt op imellem trætoppene - prøv bl.a.: 24 svævebaner med op til 270 meter frit spænd, snowboard-rides fra 10 til 14 meters højde, basejumps fra hhv. 14 og 19 meters højde, nervepirrende BMX-tur på hængebro, 6 udfordrende klatrevægge, 2 vilde tarzansving på hhv. 11 og 19 meter og meget, meget mere.. En oplevelse for hele familien Der er i alt 8 forskellige sværhedsgrader, og klatreerfaring er absolut ikke nødvendig - alle kan være med. Du modtager en grundig instruktion, inden du begynder, og vi bruger det patenterede SSB karabinsikringssystem, så sikkerheden er absolut i top. Glem alt om hæmninger og højdeskræk - bare kast dig ud i det og stol på dig selv, din styrke og dit mod. Åbningstider og adresse se side 36. www.gorillapark.dk

Gorilla Park Lassen Sie ihren inneren Gorilla raus! Der Gorilla Park ist Fünens neuer Adrenalin-Kick mit Angstschweißgaranti für Erwachsene und Kinder. Erleben Sie 10 Kletterbahnen mit über 2,7 Km herausfordernden Hindernissen zwischen den Baumkronen – probieren sie u.a.: 24 Schwebebahnen mit bis zu 270 Metern Verlauf, Snowboard-Rides von 10 bis 14 Metern Höhe, Basejumps aus 14 oder 19 Metern, BMX-Nervenkitzel auf der Hängebrücke, 6 anspruchsvolle Kletterwände, 2 wilde Tarzanschwünge in 11 oder 19 Metern und vieles, vieles mehr. 30

Ein Erlebnis für die ganze Familie Es gibt insgesamt 8 verschiedene Schwierigkeitsgrade und Klettererfahrung ist überhaupt nicht nötig – jeder kann mitmachen. Sie erhalten zu Beginn eine gründliche Einweisung und wir nutzen das patentierte SSB-Karabinersicherungssystem – Ihre Sicherheit ist damit gewährleistet! Vergessen Sie Hemmungen und Höhenangst – stürzen Sie sich rein und glauben Sie an sich selbst, ihre Stärke und ihren Mut. Öffnungszeiten und die Adresse finden sie auf Seite 36. www.gorillapark.dk

Gorilla Park Release your inner gorilla! Gorilla Park is the latest attraction on Funen where both adults and children are guaranteed an adrenaline kick. Take up the challenge of climbing 10 different tracks stretching for more than 2.7 km through the tree tops with various obstructions - you can also try 24 different ropeways with up to 270 m free span, snowboard rides from a height of 10-14 m, base jumps from the heights of 14 m and 19 m, nerve wrecking BMX rides on a suspension bridge, 6 challenging climbing walls, 2 wild Tarzan curves of 11m and 19 m and much more. An experience for the whole family There are 8 different levels of difficulty and no climbing experience is required at all – everybody can participate. Thorough instructions are given before you start climbing, and since we use the patented SSB karabine safety system, safety is given top priority! Forget everything about inhibitions and fear of heights – just throw yourself into it and trust yourself, your strength and your courage. Opening hours and address, see page 36. www.gorillapark.dk.


Rubrik Dansk brødtekst.

Tysk rubrik Tysk brødtekst.

Welcome to Langeland Engelsk brødtekst.

EN ATTRAKTION MED KOLDSVEDSGARANTIfor-

ve og ud re end 2,7 km sjo Test dig selv på me med forskelr ne ba levelser // 10 drende klatreop re med // der så alle kan væ lige sværhedsgra m højde // 22 til 1 fra elementer 110 forhindrings spænd // t fri i med op til 270 m 24 svævebaner er bane // nd ce as 1 // e trevægg 6 udfordrende kla jde // hø rs te helt op til 19 me 2 base jumps fra BMX i // r! te me 16 på g – et meget 2 vilde tarzansvin og jde hø boards i 12 m 5 m højde // Snow meget mere …

KOVTUR VÆVENDE S S N E D : D E H NY ner svæveba 1 km. lang, 10 eter!! lt op til 270 m he v æ med sv

Stop SSB Fall nterede . e t e a rn p e t e d træ nvender sikkert rundt i er HED Vi a SIKKER stem, så du komm y karabins

ING PÅ K O O B ONLINE orillapark.dk www.g

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

AKT banner landd NY.indd 1

Danmark og EU investerer i landdistrikterne.

12/12/08 11:31:13 AM

GORILLAPARK SVENDBORG | RØDMEVEJ 45 | 5771 STENSTRUP | TLF. 2916 7475 | INFO@GORILLAPARK.DK

31


Seværdigheder / Sehenswürdigkeiten / Attractions

Naturama Natur og drama På Naturama i Svendborg Kronhjorten brøler. Det lyner. Bjørnen vil kæle. På Naturama fortæller vi naturhistorie på en ny måde. Kom tæt på hvalskeletter, moskusokser, bjørne, elge, rovfugle og mange andre dyr. Vi har iscenesat dyrene i et naturteater med avanceret lys, skiftende lyd og flotte film til vands, til lands og i luften. Weekend- og ferieaktiviteter for børn og voksne. SÆRUDSTILLING: Oceaner af lyd (22.3-01.12): Hvordan hører dyr og mennesker? En rejse i lydenes univers. Mærk hvad musik og lyd gør ved os. Åbningstider og adresse se side 36 www.naturama.dk

Naturama Natur und Drama Im Naturama in Svendborg Der Rothirsch röhrt. Es blitzt. Der Bär möchtet geschmust werden. Im Naturama wird Naturgeschichte auf neue Art und Weise vermittelt. Auf Tuchfühlung mit den Tieren während Licht, Laut und Filme die Stimmung im Raum wechseln. Aufgaben und Informationen über die Tiere auf Deutsch. SONDERAUSSTELLUNG: Ozeane von Geräuschen (22. März - 1. Dezember): Wie benutzen Tiere und Menschen ihre Laute? Öffnungszeiten und Adresse: Seite 36 www.naturama.dk

Naturama Nature and drama at Naturama in Svendborg The red deer bellows. There is lightning. The bear wants to be cuddled. In Naturama we present natural history in a new way. Get close to the animals while lighting, sounds and films change the atmosphere in the room. Tasks and information about the animals in English. SPECIAL EXHIBITION: Oceans of sounds (22 March – 1 December): How do animals and people use sounds? Opening hours and address: Page 36 www.naturama.dk

32


01.02-01.12.2013 Tir-søn kl. 10-16

I SKOLEFERIER inkl. august Man-søn kl. 10-17

Rubrik

OPLEV

Dansk brødtekst.

NATUR &DRAMA I SVENDBORG Tysk rubrik

GRATIS ENTRE

Tysk brødtekst.

(0-17 år)

Welcome to Langeland

KONCERTER Torsdage kl. 14 4. juli - 1. august

DYR I DRIFT

Engelsk brødtekst.

CEANER O AF LYD

G DSTILLIN ÅRETS U 1. december s22. mart

2013

CARL QUIST MØLLER KAREN MUKUPA AL AGAMI OLE & PETER KIBSGAARD

SOMMERSJOV Søndage kl. 13 7. juli - 4. august

BIORAMA MÆRK SUSET SHOWS FOREDRAG SJOV FOR BØRN GRAFIK: GRAFlab

FANTASTISKE FORTÆLLINGER Dronningemaen 30

5700 Svendborg

T+45 62 21 06 50

www.naturama.dk

33


Seværdigheder / Sehenswürdigkeiten / Attractions

Oldtidsminder Når man kører, cykler eller går rundt i det langelandske landskab, kan man ikke undgå at bemærke dem – oldtidsminderne! De toner frem ved vejen eller gør sig stilfærdigt bemærket ved det lille seværdighedsskilt Andreaskorset. Giv dig tid til at tænke eller fortæl de undrende børn, hvad det her drejer sig om. Det er ruinen af en fortidig gravplads du står i - et helligt sted - hvor stenalderfolket begravede deres døde. For 5.000 år siden var Langeland også beboet og opdyrket. Disse mennesker gjorde sig tanker om døden og forestillede sig, at de døde skulle ud på en rejse. De døde skulle skærmes og æres i stenhøjen og fik gravgaver med sig på rejsen hinsides. Hvordan sådan en gravhøj så ud, kan du bedst opleve ved at besøge Hulbjergdyssen, som ligger på Søgårdsvej ved Bagenkop. Denne gravhøj er restaureret og du kan kravle ind i den, hvis du tør.

Vorzeitdenkmäler Wenn man mit dem Auto, Fahrrad oder zu Fuss in der langeländischen Landschaft unterwegs ist, kann man sie nicht übersehen – Vorzeitdenkmäler! Sie tauchen am Wegesrand auf oder machen dezent mit dem Schild für Sehenswürdigkeiten – dem Andreaskreuz – auf sich aufmerksam. Gehen Sie bis zur Anlage und versinken Sie in Gedanken oder erzählen Sie den staunenden Kindern, worum es sich hierbei handelt. Sie stehen in den Ruinen einer vorzeitlichen Grabstätte – einem heiligen Ort – an dem die Steinzeitmenschen ihre Toten begruben.

34

Schon vor 5.000 Jahren war Langeland bewohnt und bearbeitet. Diese Menschen machten sich Gedanken über den Tod und stellten sich vor, dass die Toten auf eine Reise gingen. Die Toten sollten durch die Steine geschützt und geehrt werden und sie bekamen Grabbeigaben mit auf die Reise ins Jenseits. Wie so ein Grab aussah, kann man am besten bei einem Besuch der Hulbjergdyssen am Søgardsvej in Bagenkop erleben. Dieses Grab wurde restauriert und man kann dort hineinklettern – wenn man sich traut.

Ancient monuments When driving, cycling or walking around on Langeland, you cannot help but notice them, the ancient monuments! They appear at the side of the road or quietly draw attention to themselves by the sightseeing sign, the Andrew Cross. Go right up to the site and give yourself time to think or tell your inquisitive children what this is all about. You are standing in the ruin of a prehistoric burial ground – a sacred place where Stone Age people buried their dead. Langeland was also inhabited and cultivated 5000 years ago. Those people thought about death and imagined that the dead were to undertake a journey. The dead should be protected and honoured in the stone mounds and were given gifts to take with them on their journey to the world beyond. The best way to experience how such a mound looked is to visit Hulbjergdyssen which is located on Søgårdsvej near Bagenkop. This burial place has been restored and you can crawl into it - if you dare.


Seværdigheder / Sehenswürdigkeiten / Attractions 21

31 14

15

16

33 34

32 11 8

5 9

35

36 10 37

38

24

3 2 6 28

RUDKØBING

20

13 23

4 7 26 27

39 41

42 25 29 12 1

Bagenkop

18 43 30 22 12 17 19

40

Seværdigheder / Sehenswürdigkeiten / Sights Koldkrigsmuseum Langelandsfort 1 Langelands Museum, Jens Winthersvej 2 Langelands Museum, Østergade 3 Lindelse Mølle 4 Plantemedicinhaven5 Rudkøbing Apotek / Ørsted 6 Skovsgaard7 Souvenariet8 Tickon9 Tobaksladen10 Tranekær Slotsmølle 11 Vilde Heste, Wilde Pferde, Wild Horses 12 Øhavets Smakkecenter 13 Gorilla Park 14 Naturama15 Valdemars Slot 16 Fulgereservater / Vogelschutzgebiete / Bird Sanctuaries Dovns Klint 17 Fakkebjerg18 Gulstav Mose 19 Henninge Nor 20 Hou Nordstrand 21 Kelds Nor 22 Lindelse Nor 23 Løkkeby Enge 24 Nørreballe Nor 25 Ristinge Hale 26 Ristinge Klint 27 Rudkøbing Vejle 28 Skovsgaard7 Tryggelev Nor 29 Ørnehøj30 Oldtidsminder / Denkmäler / Ancient Monuments Småhøje, Bræmlevænge 31 Jættestue, Skovtofte 32 Småhøje, Åsø Skov 33 Storstensgrav , Ravnebjerg Skov 34 Ringelshøj, Snage Skov 35 Dobbeltjættestue, Tvedeskov 36 Småhøje, Stengade Skov 37 Bjerrebygård-dyssen38 Kong Humbles Grav, Humble 39 Skibssætning, Konabbe Skov 40 Dyssekammer, Ristinge Klint 41 Langdysse, Hesselbjerg 42 Hulbjerg Jættestue, Bagenkop 43

Yderligere information se side 128. / Weitere Informationen Siehe Seite 128. / Further information see page 128.

35


Seværdigheder / Sehenswürdigkeiten / Attractions

Åbningstider Seværdigheder NAVN / NAME

Byhistorisk Arkiv Rudkøbing Koldkrigsmuseum Langelandsfort

ADRESSE

TLF.

Havnegade 7 5900 Rudkøbing Vognsbjergvej 4 B 5935 Bagenkop

63 51 63 25

Lindelse Mølle

Møllebanken 1 5900 Rudkøbing

62 24 42 46

Medicinplante Haven ved Tranekær slot Skovsgaard - alle museerne og hovedbygningen

Botofte Strandvej 5953 Tranekær Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing

Souvenariet

62 56 27 00 63 51 63 00

WWW / MAIL

http://byarkivet.langelandkommune.dk/ byarkivet@langelandkommune.dk www.langelandsfortet.dk langelandsfort@mail.dk www.lindelse-molle.dk hjarup@post.tele.dk www.PRFO.dk

62 57 24 60 63 51 63 00

www.skovsgaardgods.dk skovsgaardgods@mail.dk www.ohavsmuseet.dk ohavsmuseet@ohavsmuseet.dk

62 55 12 45

Særudstillingen & Den Gamle Have Øhavsmuseet

Slotsgade 84 B 5953 Tranekær Østergade 25 5900 Rudkøbing

www.souvenariet.dk mail@souvenariet.dk www.ohavsmuseet.dk ohavsmuseet@ohavsmuseet.dk

Søfartsudstillingen Øhavsmuseet

Østergade 25 5900 Rudkøbing

63 51 63 00

www.ohavsmuseet.dk ohavsmuseet@ohavsmuseet.dk

Tobaksladen

Stengadevej 24 5953 Tranekær Lejbøllevej 3 5953 Tranekær

63 51 63 00

www.ohavsmuseet.dk ohavsmuseet@ohavsmuseet.dk www.tranekærslotsmølle.dk

Tranekær Slotsmølle

Tranekær Slotspark TICKON Øhavets Smakkecenter Bådsamlingerne på Strynø Øhavsmuseet Langeland

Slotsgade 84 5953 Tranekær Strynø Brovej 12 5900 Rudkøbing Jens Winthersvej 12 5900 Rudkøbing

63 51 63 00

62 51 59 00

50 98 13 06 60 77 88 65 62 51 63 00

www.smakkecenter.dk info@smakkecenter.dk www.ohavsmuseet.dk ohavsmuseet@ohavsmuseet.dk

Udenfor Langeland - Ausserhalb Langeland - Outside Langeland Gorilla Park Svendborg Rødmevej 45 5771 Stenstrup

29 16 74 75

www.gorillapark.dk info@gorillapark.dk

Naturama

Dronningemaen 30 5700 Svendborg

62 21 06 50

www.naturama.dk post@naturama.dk

Tåsinge Museum Skipperhjem og Folkemindesamling

Kirkebakken 1, Tåsinge 5700 Svendborg

62 54 17 61

www.taasinge-museum.dk taasingemuseum@mail.dk

Valdemars Slot

Slotsalléen 100 5700 Svendborg

62 22 61 06

www.valdemarsslot.dk slot@valdemarsslot.dk

36


Öffnungszeiten Sehenswürdigkeiten PERIODE

02.01 - 30.12 02.01 - 31.03 & 01.10 - 30.12 24.03 - 01.04 02.04 - 30.04 01.05 - 30.09 01.10 - 31.10 02.01 - 30.12 01.04 - 31.08 16.06 01.01 - 31.12 15.05 - 30.09

DAG / TAG / DAY Mandag - Torsdag 1. Lørdag i mdr. Mandag - Søndag Mandag - Søndag Mandag - Søndag Mandag - Søndag Onsdag Lørdag Søndag Mandag - Søndag

Opening Hours Attractions KL. / UHR / HOURS 10.00 - 15.00 11.00 - 14.00 10.00 - 17.00 10.00 - 16.00 10.00 - 17.00 10.00 - 16.00 17.00 - 19.00 10.00 - 13.00 11.00 - 16.00 -

SIDE / SEITE / PAGE 4

95 18

Mandag - Fredag Søndag & hlg.dag Lørdag Mandag - Fredag Onsdag Lørdag - Søndag Mandag - Søndag Tirsdag - Søndag Mandag - Fredag

10.00 - 17.00 11.00 - 17.00 11.00 - 17.00 10.00 - 16.00 10.00 - 18.00 11.00 - 16.00 10.30 - 17.00 10.30 - 17.00 12.00 - 16.00

Mandag - Fredag

12.00 - 16.00

24

Mandag - Søndag

10.00 - 17.00

22

01.05 - 30.06 01.07 - 11.08 12.08 - 30.09 13.10 + 15.10 + 17.10 01.01 - 31.12

Tirsdag & Torsdag Mandag - Søndag Tirsdag & Torsdag Søndag - Torsdag Mandag - Søndag

11.00 - 16.00 11.00 - 16.00 11.00 - 16.00 11.00 - 16.00

14

-

44

01.05 - 15.09

Mandag - Søndag

10.00 - 16.00

25

02.04 - 31.10

Mandag - Torsdag

10.00 - 15.00

24

Skoleferier / Dänische Schulferien / Danish School Holidays 02.04 - 13.10 08.07 - 04.08 14.10 - 20.10 01.02 - 01.12 Skoleferier / Dänische Schulferien / Danish School Holidays 01.07 - 31.08 01.06 - 31.08 01.09 - 15.09

Mandag - Søndag

10.00 - 18.00

Lørdag - Søndag Mandag - Søndag Mandag - Søndag Tirsdag - Søndag Mandag - Søndag

10.00 - 18.00 10.00 - 20.00 10.00 - 18.00 10.00 - 16.00 10.00 - 17.00

Mandag - Søndag Tirsdag - Søndag Torsdag - Søndag

10.00 - 17.00 11.00 - 16.00 11.00 - 16.00

Mandag - Søndag Lørdag - Søndag Tirsdag - Søndag

10.00 - 17.00 10.00 - 17.00 10.00 - 17.00

29.06 - 10.08 12.10 - 20.10 01.05 - 11.08 12.08 - 20.10 Skiftende åbningsperioder / Wechselende Öffnungseiten / Varying opening hours Skiftende åbningsperioder / Wechselende Öffnungseiten / Varying opening hours 24.03 - 21.10

24.03 - 01.04 & 01.06 - 31.08 02.04 - 30.04 01.05 - 31.05 & 01.09 - 29.09

6

16 24

30 32

28

Mandag - Montag - Monday / Tirsdag - Dienstag - Tuesday / Onsdag - Mittwoch - Wednesday / Torsdag - Donnerstag - Thursday / Fredag - Freitag - Friday / Lørdag - Samstag - Saturday / Søndag - Sonntag - Sunday

37


Kunst og Kultur / Kunst und Kultur / Art and Culture

Langeland giver inspiration til kunst og kultur I 1800-tallet gav Langeland inspiration til Adam Oehlenschläger - det siges, at han befandt sig på Stengade strand, hvor skoven spejler sig i havet, og det blev til ”Der er et yndigt land”. Grundtvig holdt til ved Egeløkke, Frank Jæger, Soya og Agnes Henningsen har været her og skrevet store og smukke ting. Kaj Munk var her, Jørgen Clevin var her, og også i dag kan vi møde skrivende forfattere i sommerlandet. I dag er Langeland kendt for sine mange udøvende kunstnere og gallerier, der holder åbent en stor del af året. Rekvirér Turistbureauets kunstner folder med et fint kort over Langeland. En udstilling, der særligt kan fremhæves, er ” De 12 Langelandske kunsttårne”.

Øhavsmuseets, hvor alle kunstnere, der har åbent i den efterfølgende weekend – påskelørdag og påskedag - udstiller nogle enkelte værker som appetitvækkere, og hvor man efterfølgende kan tage ud til kunstnernes egne værksteder, hvor de selv præsenterer deres kunst, og hvor der er tid til en snak. På Bagenkop havn er der skiftende udstillinger af en uge af gangen henover hele sommeren – rekvirér Turistbureauets månedlige aktivitetskalender eller besøg www. langeland.dk - her får du oplysninger om udstillinger og åbningstider For 20 år siden startede et visionært land-art -projekt i Tranekær slotspark, TICKON – Tranekær Internationale Center for Kunst og Natur. Læs nærmere andetsteds i guiden. Du kan også købe en bog om TICKON på Turistbureauet.

De langelandske kunstnere markerer hvert år i fællesskab forårets komme med arrangementet ”Åbne Døre”. Åbne Døre dækker over en kunstudstilling i

Lindelse

DET LILLE

T

NS

KU

Humble

VÆRKSTED

Åben hele året

Efter aftale tilbyder vi vores hyggelige udstillingslokaler til gruppearrangementer og vi tilbyder selv livemusik, underholdning, foredrag m.m. Se vores hjemmesider: www.det-lille-kunstvaerksted.dk, www.romie-romero.com www.dummyvoice.com - www.wernerpuppets.com

38

D E T U S Æ D VA N L I G E VÆ R K S T E D DET USÆDVANLIGE VÆRKSTED · GULD · STEN · JERN

Romie & Manfred Werner Blandebjerg 5 / Lindelse 5900 Rudkøbing, 62572316 atelier.werner@email.dk

Strandsten Stof Drivtømmer Læder Glas Keramik Jern Blackwood Akryl Ben

ANA SMEDEN HALEVEJEN 29 RISTINGE 5932 HUMBLE

TIRSDAG - FREDAG 1500 - 1800 LØRDAG + SØNDAG 1100 - 1500 NÆSTEN HELE ÅRET ELLER RING OG FÅ EN AFTALE – ODER NACH TERMINVEREINBARUNG. TEL.: 62 57 23 92

DIE AUSSERGEWÖHNLICHE WERKSTATT · GOLD · STEIN · EISEN

Mammuttand Ibenholt Hvalrostand Sølv Fedtsten Kobber Mammutribben Messing Rav Rensdyrgevir


128x47 Guide 13-oliventekst3_Layout 1 17/09/12 09.49 Side 1

Susanne Søgaard Ramsherred 9 5900 Rudkøbing Tlf: +45 23 63 93 97

www.txtil-huset.dk susanne@txtil-huset.dk

galleri 89_2008

20/09/07 22:47 Side 1 arbejdende værksted · håndtrykte tekstiler · unika · skræddersyet · butik og cafe

Galleri 89 Jørgen Eggers Snødevej 89 Snøde Tlf. 62551972

Jørgen Eggers: Kunsthåndv.udd. 1948 · debut: K.E. 1951 Udstill. på K.E. og på private gallerier 50’erne og 60’erne. Siden 1965 som dekoratør og udstillingsarrangør i Danmarks Akvarium. Åbent hele året, når skiltet er ude, - eller ved henvendelse.

POTTERIET Hånddrejet Brugskeramik & Unika i stentøj og porcelæn Stoensevej 17 · Stoense 5953 Tranekær Tlf. 30481507 www.potteriet-stoense.dk

GLASMAGERNE Lena L jungar & jesper sødring Vemmenæsvej 10 · Tåsinge · 5700 svendborg Tlf. 62 54 14 94 · www.glasmagerne.dk

NOWHUSET Nielsen

mulighedernes hus

Wöldike

GLASVÆRKSTED BUTIK KURSER KONFERENCELOKALE SOMMERUDSTILLING Se åbningstider på www.nowhuset.dk SKOLEVEJ 10, TULLEBØLLE, 5953 TRANEKÆR, TLF 29 29 17 42

39


Kunst og Kultur / Kunst und Kultur / Art and Culture

Langeland inspiriert zu Kunst und Kultur Im 18. Jahrhundert wurde Adam Oehlenschläger von Langeland inspiriert – es heißt, er befand sich am Strand von Stengade, wo der Wald sich im Meer spiegelt und das wurde zur dänischen Nationalhymne ”Det er et yndigt land”. Grundtvig war bei Egeløkke, Soya und Agnes Henningsen haben hier große und schöne Werke geschrieben. Kaj Munk war hier, Jørgen Clevin ebenso und auch heute noch trifft man auf Schriftsteller im Sommerland. Die langeländischen Künstler feiern jedes Jahr den Frühling mit der Veranstaltung ”Tag der offenen Tür”. Diese zeigt eine Kunstausstellung im Øhavsmuseum, in der alle Künstler, die am darauffolgenden Wochenende (Ostersamstag und Ostersonntag) geöffnet haben, einige ihrer Werke als Appetithäppchen ausstellen. Im Anschluß kann man die Künstler in ihren eigenen Werkstätten besuchen, wo sie ihre Werke präsentieren und auch Zeit für ein Gespräch haben.

40

Am Hafen von Bagenkop gibt es während des Sommers wöchentlich wechselnde Ausstellungen – fordern Sie den monatlichen Veranstaltungskalender des Touristenbureaus an – hier erhalten Sie Auskunft über die Ausstellungen und deren Öffnungszeiten. Vor 20 Jahren begann ein visionäres Land-Art-Projekt im Schloßpark von Tranekær, TICKON – Tranekær Internationales Center für Kunst und Natur. Sie können mehr darüber an anderer Stelle im Guide lesen. Sie können im Touristenbureau auch ein Buch über TICKON erwerben.


KERAMIK

Galleri Benedicte

Poul E. Eliasen Snødevej 9 · 5953 Tranekær Tlf. 62 55 10 03

Strandbyvej 3 · Tranekær · Tlf. 62 59 15 59 E-mail: eliasen@email.dk www.eliasenkeramik.dk

100 kvm. udstillingslokaler - 120 malerier

ULLA KERAMIK Åben hver dag Ganzjährig geöffnet Lys / Kerzen Arbejdende værksted 100% Handarbeit

SMYKKEKUNSTNER SABINE MAJUS HANSEN SMYKKER

SCHMUCK

SKULPTUR

SKULPTUR

KURSER

KURSE

ÅBENT VÆRKSTED

ARBEITENDE WERKSTATT HERSLEVVEJ 25 LINDELSE TLF. 62571587

www.majussmykker.dk

62 56 12 98 Dæmningen 1 · 5935 Bagenkop Tlf. 62 56 12 98 · www.ulla-keramik.dk 41


Kunst og Kultur / Kunst und Kultur / Art and Culture

42


Langeland is an inspiration to art and culture In the 19th century Langeland inspired Adam Oehlenschläger – it is said that he found himself at Stengade beach where the forest is reflected in the sea and where he wrote the Danish national anthem ‘’Der er et yndigt land’’. Grundtvig stayed near Egeløkke, Frank Jæger, Soya and Agnes Henningsen were all here and wrote grand and beautiful works. Kaj Munk was here, Jørgen Clevin was here and nowadays we can also meet working writers here. Today Langeland is renowned for its many performing artists and the galleries that stay open most of the year. At the Tourist Office you can obtain a folder about the artists which includes an excellent map of Langeland. One exhibition which is especially intere­ sting is ‘’De 12 langelandske kunsttårne’’, the 12 Art Towers of Langeland.

Museum where all the artists exhibit a few of their works as appetizers, and then, the following weekend, normally during Easter, you are subsequently invited to visit the artists’ own workshops to see more art works and to chat with the artists. All summer Bagenkop harbour has varying exhibitions that last for a week at the time – a monthly Activity Calendar is available from the Tourist Office – here you will find information about exhibitions and ope­ ning hours. 20 years ago a visionary land-art project started in Tranekær Castle park. It was named TICKON and is the abbreviation for: Tranekær International Centre for Art and Nature. For further information, see elsewhere in the Guide. You can also buy a book about TICKON from the Tourist Office.

Every year, the artists on Langeland celebrate the arrival of spring with an event called Open Doors ‘’Åbne Døre’’. It first takes place at the Archipelago 43


Kunst og Kultur / Kunst und Kultur / Art and Culture

TICKON

TICKON

En slotspark fyldt med kunstformen ”Land art” Slotsparken ved Tranekær Slot er et fantastisk udflugtsmål hele året rundt. Parken og slottet tilhører familien Ahlefeldt-Laurvig, som i 1993 overdrog parkens udsmykning til TICKON – Tranekær Internationale Center for Kunst Og Natur. Siden da har over 20 danske og internationale kunstnere af høj klasse skabt deres værker i selve parken. Det drejer sig om såkaldt Land Art – en kunstform, som indebærer, at de ofte gigantiske kunstværker bygges på stedet af organisk materiale, bl.a. træ, jord og sten. Dermed skabes værker, som på forunderlig vis indgår i naturen, men som samtidig er underlagt naturens nedbrydende kræfter for, på et tidspunkt, helt at forsvinde. Med andre ord, ud over stor skønhed oplever man livets cyklus i kunstnerisk form. Af samme grund resterer for tiden kun 15 af de oprindelige værker, da ideen er, de ikke skal repareres. I stedet kommer helt nye kunstværker til. I den forbindelse har forskellige fonde været en stor hjælp, da det ikke er småpenge det drejer sig om.

Ein Schlosspark voller Kunst von ”Land Art” Der Schlosspark bei Schloss Tranekær ist ein beliebtes Ausflugsziel. Der Park und das Schloss gehören der Familie Ahlefeldt-Laurvig, die 1993 die Ausschmückung des Parks an TICKON – Tranekær Internationales Center für Kunst und Natur übergab. Seitdem haben über 20 hochrangige dänische und internationale Künstler ihre Werke im Park geschaffen. Es handelt sich hierbei um die so genannte Land Art – eine Kunstform, die beinhaltet dass die oft gigantischen Werke vor Ort aus organischem Material wie Holz, Erde und Steinen gebaut werden. Dadurch schafft man Werke, die auf wunderbare Weise mit der Natur verschmelzen und gleichzeitig ihren zerstörerischen Kräften unterliegen, um irgendwann ganz zu verschwinden. Mit anderen Worten: hier kann man neben grosser Schönheit auch den Lebenscyklus in künstlerischer Form erleben. Deshalb existieren momentan nur noch 15 der ursprünglichen Werke, da sie nicht repariert werden sollen. Stattdessen entstehen neue Kunstwerke und hierbei waren verschiedene Fonds behilflich, da es hierbei nicht um Kleingeld geht.

Tranekær Slotspark Som besøgende i TICKON er der plads til at gå på opdagelse, idet slotsparken total dækker et område på ca. 83 ha. Dog er det stort set i området omkring slots søen, man finder kunstværkerne, som alle er markeret i parkens brochure med kort. Det er spændende at gå på opdagelse i den frodige natur, hvor et kunstværk pludselig kan dukke op. Det åbner øjnene for både natur og kunst. Nogen gange kan man blive helt i tvivl; hvad er naturskabt – hvad er menneskeskabt? Selve den store Slotspark er oprindelig anlagt i 1860 i såkaldt åben stil med spredte trægrupper, der er mange sjældne træer imellem fra hele verden og ved mange af dem, er der for den interesserede et lille skilt med navn og herkomst. Oprindeligt var der anlagt køreveje, hvor greven, også kaldet ”Generalen”, i begyndelsen af 1800-tallet kunne køre rundt og høre sit eget orkester spille militærmusik om aftenen, i vor tid må de besøgende selv tænke sig til dette. Åbningstider se side 36.

Tranekær Schlosspark Als Besucher von TICKON hat man genügend Platz auf Entdeckungsreise zu gehen, der Schlosspark ist ungefähr 83 Ha. Die Kunstwerke findet man jedoch hauptsächlich um den Schlosssee, die alle auf einer Karte in einer Broschüre über den Park verzeichnet sind. Es ist spannend in der üppigen Natur auf Entdeckungstour zu gehen, wo überall plötzlich ein Kunstwerk auftauchen kann. Dies öffnet einem die Augen für die Natur und Kunst. Manchmal können Zweifel aufkommen – was ist von der Natur und was vom Menschen geschaffen? Der Schlosspark wurde ursprünglich 1860 angelegt, im so genannten offenen Stil mit zerstreuten Baumgruppen. Es gibt viele seltene Bäume aus der ganzen Welt und für Interessierte gibt es ein kleines Schild mit Namen und Herkunft. Ursprünglich wurden Fahrwege angelegt, auf denen der Graf – auch „der General“ genannt – zu Beginn von 1800 herumfahren und seinem eigenen Orchester abends beim Spielen von Militärmusik zuhören konnte. Öffnungszeiten siehe Seite 36.

44


TICKON

Tranekær Slotspark International Center for Art and Nature

Tranekær Castle Park There is lots of room for exploration when visiting TICKON as the Park covers about 205 Acres. Most of the art works are found in the area around the Castle Lake though and are marked on the map in the Park’s brochure. It is exciting to explore in the lush nature where a work suddenly may appear. It opens your eyes to both nature and art. Sometimes you can be completely bewildered; what is natural – what is man-made? The Castle Park was originally laid out in 1860 in the open style with scattered groups of trees. There are a lot of rare trees from all over the world and for those who are interested, there are small signs beside the trees with name and origin. Originally carriageways were built in the beginning of the 19th century on which the count, also known as “The General”, could drive round, listening to his own orchestra playing military music during the evening. Opening hours se page 36.

Slotspark med eksotiske træer

TICKON

A Castle Park filled with the art form ”Land Art” The Park surrounding Tranekær Castle is a fantastic tourist destination open to visitors all year round. The Park and Castle are owned by the Ahlefeldt-Laurvig family who in 1993 entrusted the Park’s decoration to TICKON – Tranekær International Centre of Art and Nature. Since then, more than 20 Danish and international artists have created their works in the Park itself. They consist of “Land Art” – an art form which requires the often enormous works to be built on site using organic material, amongst others wood, earth and stone. In this way, the works, in a wonderful way, blend with nature, but at the same time, are subjects to nature’s degrading forces which will cause the works to eventually disappear completely. In other words, besides great beauty, you also experience the cycle of life in an artistic form. For the same reason only 15 of the original works remain as the idea, is that they are not repaired. Instead, new works are added. In this connection, various funds have been a great help as the works are not cheap.

Åbent hele året Fra solopgang -til solnedgang 45


Kunst og Kultur / Kunst und Kultur / Art and Culture

De Langelandske Kunsttårne Danmarks længste kunstudstilling Den 2. november 2010 havde Langeland Elforsyning 100 års jubilæum, og i den anledning fik man i 2010 gjort udstillingen længere, så der nu er kunst i 12 af Langelands gamle transformatortårne. Tilovers blevne transformator tårne er tømt for højspænding og vil fremover blive bevaret i landskabet, som en del af den langelandske kulturarv. Tårnkunst fra nord til syd De 12 ”kunsttårne” er spredt over det meste af Langeland, og hvert tårn har sin egen kunstner, som på den ene eller anden måde har tilknytning til øen. Billedkunstneren Hans Kjær, som er en af udstillerne, fik idéen til den specielle kunstudstilling. Han siger, at ”tårnkunsten” stiller interessante og specielle krav til kunstnerne, idet grundfladen i et tårn kun er 1,5 m x

1,5 m. Til gengæld er der 8 m. til loftet. Det er Danmarks længste kunstudstilling, idet en rundtur til alle tårne nok nærmer sig 150 km, og der er åbent døgnet rundt. Vi anbefaler, at man tager det i flere ”bidder”, når man alligevel er rundt i den Langelandske natur. Ud over Hans Kjær udstiller bl.a. Stine Læntver og Vagn Lundby, Per Nørgård, Gert Skød Sørensen og Leif Kjøl, Markan Christensen, Gay Christensen, Lars Calmar, Alfio Bonanno, Keld Nielsen, Jørgen Minor, Michael Falch. I efteråret 2012 blev de langelandske kunsttårne/ tårnsangerdagen 2011 indstillet til den fynske kulturpris. I 2013 er der planlagt tårnsangerdag den 1. juni – på den dag er der hver time optræden ved et nyt kunsttårn – der deltager 12 forskellige små og store kor. Se www.langeland.dk for endeligt program.

De Langelandske Kunsttårne Et besøg værd I samarbejde med Langelands Elforsyning har langelandske kunstnere omskabt tidligere transformatortårne til kunsttårne. Visionen ” De Langelandske Kunsttårne er fuldbragt, og Danmarks længste kunstudstilling er en realitet med 12 kunsttårne fordelt over hele øen

- vi har energien til dig

46


Neben Hans Kjær stellen u.a. auch Stine Læntver und Vagn Lundby, Per Nørgård, Gert Skød Sørensen og Leif Kjøl, Markan Christensen, Gay Christensen, Lars Calmer, Alfio Bonanno, Keld Nielsen, Jørgen Minor og Michael Falch Werke aus. Für 2013 ist am 1. Juni ein Turmsängertag geplant, dann haben mehrere größere und kleine Chöre einen kleinen Auftritt bei den Türmen. Siehe www.langeland.dk für Program.

The Art Towers of Langeland

Die langeländischen Kunsttürme Dänemarks längste Kunstausstellung Am 2. November 2010 feierte Langeland Stromversorgung 100-jähriges Jubiläum und zur Feier des Tages wurde 2010 die Ausstellung erweitert, so dass jetzt in 12 von Langelands alten Transformatorenhäuschen Kunst zu bestaunen ist. Übriggebliebene Transformatorenhäuschen wurden von Hochspannung befreit und werden zukünftig als Teil des dänischen Kulturerbes in der Landschaft bewahrt. Turmkunst von Nord nach Süd Die 12 „Kunsttürme“ sind fast über die ganze Insel verteilt und jeder Turm hat seinen eigenen Künstler, der auf die eine oder andere Art mit der Insel verbunden ist. Einer der Aussteller, der Bildkünstler Hans Kjær, hatte die Idee zu dieser etwas anderen Kunstausstellung. Er sagt, dass die „Turmkunst“ interessante und herausfordernde Ansprüche an die Künstler stellt, da die Grundfläche eines Turms nur 1,5 x 1,5 Meter beträgt. Dafür sind es 8 Meter bis zur Decke. Es ist Dänemarks längste Kunstausstellung, da die Besichtigung aller Türme eine Strecke von fast 150 Km ergibt. Wir empfehlen Ihnen, die Besichtigung in mehrere Etappen aufzuteilen, wenn Sie ohnehin schon in der langeländischen Natur unterwegs sind.

Denmark’s longest art exhibition On the 2nd November 2010, Langeland’s Electricity Company celebrated it’s 100th anniversary and to celebrate made the exhibition even longer so that now you can find art in 12 of Langeland’s old transformer towers. The spare transformer towers have been emptied of their high voltage equipment and will be preserved in the landscape as a part of the Langeland heritage. Tower Art from north to south The 12 Art Towers are scattered over most of Langeland and each tower has its own artist who, in one way or the other, is connected to the island. The artist Hans Kjær, who is one of the exhibitors, got the idea for this special way of exhibiting art. He says that the “art tower” creates interesting and special demands on the artists as the base of a tower is only 1.5m x 1.5m. In contrast, there is 8m to the ceiling. This is Denmark’s longest art exhibition. A tour to all the towers is about 150 km long and is open around the clock. We recommend that you take it in several chunks when you are out and about in Langeland’s nature. As well as Hans Kjær, Stine Læntver, Vagn Lundby, Per Nørgård, Gert Skød Sørensen, Leif Kjøl, Markan Christensen, Gay Christensen, Lars Calmer, Alfio Bonanno, Keld Nielnse, Jørgen Minor and Michael Falch amongst others are all exhibiting. A Tower Singing Day is planned for June 1th 2013 when a large number of both small and large choirs will be giving small performances at the towers. See www.langeland.dk for further information. 47


Kunst og Kultur / Kunst und Kultur / Art and Culture

Thomas Helmig - Langelandsfestivalen. 48


Store og små musikarrangementer

Grosse und Kleine Musikarrangements

Festival Langeland er en musisk ø. Musikere er der også, men antallet forøges betragteligt, når øens musikalske topscorer, Langelandsfestivalen, slipper tonerne løs sidst i juli. Langelandsfestivalen er Danmarks største havefest for hele familien med bl.a. et 25.000 m2 stort børneland. Nyd musikken fra de forskellige scener, hvor de største danske bands indbyder til fællessang. Imellem koncerterne er der mulighed for at slappe af i en af de hyggelige ”oaser” eller prøve en af de spændende aktiviteter. Langelandsfestivalen er et kæmpe arrangement, som inddrager det meste af Rudkøbing i flere dage op til festivalen, idet byens torve og stræder genlyder af jazz og blandet musik for det brede publikum.

Festival Langeland ist eine musische Insel. Es gibt auch viele Musiker, deren Anzahl beträchtlich ansteigt, sobald das Langelandsfestival – die musikalische Hauptattraktion – im Juli aufspielt. Das Langelandsfestival ist Dänemarks grösstes Gartenfest für die ganze Familie und hat u.a. ein 25.000 m2 grosses Kinderland. Geniessen Sie die Musik der verschiedenen Bühnen, von denen die grössten dänischen Bands zum mitsingen einladen. Zwischen den Konzerten hat man die Möglichkeit, in einer der gemütlichen „Oasen“ zu entspannen oder eine der spannenden Aktivitäten auszuprobieren. Das Langelandsfestival ist eine riesige Veranstaltung, die fast ganz Rudkøbing schon mehrere Tage vor Festivalbeginn mit einbezieht. Die Plätze und Strassen sind voll von gemischter Musik für ein breites Publikum.

Klassiske Koncerter Andre, meget populære koncerter, ligger i den anden ende af musikskalaen – nemlig de klassiske koncerter, som godsejer familien Steensen-Leth arrangerer hvert år i Stoense Kirke på Nordlangeland. Billetter købes hos Turistbureauet, som også vejleder vedr. restauranter og overnatning. Jazz Langeland byder også på andre former for musik. F.eks. har Langelands Jazz Klub en del arrangementer med god, swingende musik i løbet af året. Det foregår bl.a. forskellige steder i Rudkøbing, og repertoiret spænder vidt. Alt fra Havnefester til Frikadellefester I Bagenkop og Spodsbjerg afholdes der hver sommer havnefester og i Lohals kårer årets bedste frikadelle under festlige omstændigheder. Sommeren igennem er der desuden musikfestival/musikarrangementer i Lohals og på Bagenkop Havn. Musik året rundt Året byder på forskelligartet musik rundt på øen. På turistbureauet kan man hente en aktivitetskalender eller man kan se på www.langeland.dk.

Klassische Konzerte Andre, ebenfalls sehr beliebte Konzerte, liegen am anderen Ende der Musikskala – und zwar die klassischen Konzerte, die der Gutsbesitzer Familie Steensen-Leth jedes Jahr in der Stoense Kirche auf Nordlangeland veranstaltet. Tickets sind bei Langeland Touristenbüro erhältlich. Hier bekommt man auch Ratschläge und Tipps zu Restaurants und Übernachtungen. Jazz Langeland bietet aber auch andere Musik. Langelands Jazzklub hat z.B. im Laufe des Jahres viele Veranstaltungen mit guter, swingender Musik. Die Veranstaltungen finden an verschiedenen Orten in Rudkøbing statt und das Repertoire ist breit gefächert. Alles vom Hafenfest bis Frikadellenfest In Bagenkop und Spodsbjerg finden jeden Sommer Hafenfeste statt und Lohals kürt feierlich die Beste Frikadelle des Jahres. Während des Sommers finden in Lohals und dem Hafen von Bagenkop auch Musikfestivals und Musikveranstaltungen statt. Verschiedene Musikveranstaltungen Es gibt ganzjährig viele verschiedene Musikveranstaltungen auf der Insel. Im Touristenbüro erhalten sie einen Aktivitätskalender. 49


Large and small musical arrangements Festival Langeland is an island dedicated to music and the arts. There are also musicians on the island, but the number increases dramatically when the island’s musical top scorer, Langeland’s Festival lets out the music at the end of July. The Langeland’s Festival is Denmark’s biggest family garden party with, amongst other attractions, a 25000 sq. m. children’s playground. Enjoy the music from the various scenes, where the biggest Danish bands invite you to sing along. In between the concerts, you have the opportunity to relax in one of the cozy “oases” or try one or more of the exciting activities. Langeland’s Festival is an enormous arrangement which involves most of Rudkøbing for many days before the Festival. The town’s squares and streets echo to the sound of jazz and various popular music. Classical Concerts Other very popular concerts are at the opposite end of the musical scale - the classical concerts

Jazz på Gåsetorvet.

50

which estate owner Family Steensen-Leth arranges in Stoense church on North Langeland every year. Tickets can be bought at the Tourist Office of Langeland, who can also advise about restaurants and accommodation. Jazz Langeland also offers other types of music. For example, Langeland’s Jazz Club has a number of arrangements with good, swinging music throughout the year. They take place in various venues in Rudkøbing and the repertoire is very varied. Everything from Harbour Festivals to Meat Ball Parties Every summer you can attend harbour celebrations in Bagenkop and Spodsbjerg, and in Lohals the best meat ball is selected during a festive party. All summer there are various musical events at Lohals and Bagenkop harbour. Music all year round Generally, the year offers a varied range of music all over the island. Ask about dates and times at the Tourist Office.

Alda Dizdari.


Langelandsfestival Danmarks største havefest

. 100% familiefestival . KÌmpe Børneland . Sol, strand og vand . Camping med havudsigt . Mere end 50 koncerter

20 - 27 Juli 2013

51


Kunst og Kultur / Kunst und Kultur / Art and Culture

Rubrik

NU ER DER ENDNU FLERE GODE LYTTETILBUD TIL SYDFYN Tysk rubrik

Dansk brødtekst.

Tysk brødtekst.

Welcome to Langeland RadioAlfaSydfyn.dk

Engelsk brødtekst. Døgnet rundt – året rundt – til hele Sydfyn

Alletiders bedste sange

– med frisk hit-musik, sydfynske og lands-

– helt tilbage fra 1960’erne og frem til i dag.

dækkende nyhedsudsendelser, samt sport,

De store klassikere, favoritterne og den gode,

informationer, indslag, konkurrencer

danske musik samt selvfølgelig masser af

og underholdning.

nyhedsudsendelser og god underholdning.

sydfynskalenderen.dk sydfynskalenderen.dk Vi har samlet kultur, sport, musik, teater, møder, koncerter, foredrag og mange andre sydfynske arrangementer i en overskuelig kalender. www.radiodiablo.dk

52

www.radioalfasydfyn.dk

www.sydfynskalenderen.dk


Kunst og Kultur / Kunst und Kultur / Art and Culture

25 1

31 9 20

2

22 8

5

24 6

3

RUDKØBING 30 15

16 7

26 27

13 23 18 11 19 12

21

28 Bagenkop

10

4

29 17 14 Gallerier / Galerien / Galleries Galleri 89 1 Galleri Benedicte 2 Guld og Galleri 3 Skovsgaard4 Glas / Glas / Glass Glasmagerne5 Nielsen og Wöldike 6 Keramik / Keramik / Ceramics Keramik og Væv 7 Keramiker Poul Erik Eliasen 8 Potteriet9 Ulla Keramik 10 Kunsthåndværk og Smykker / Kunsthandwerk und Schmucken / Arts & Crafts and Jewelleries Det Lille Kunstværksted 11 Det Usædvanlige Værksted 12 Guld og Galleri 3 Smykkekunster Sabine Majus Hansen 13 Sukkerfabrikken 14 Txtil-Huset 15 Vald. Jørgensen 16 Kunstkurser / Kunstkurse / Art Courses Smykkekunster Sabine Majus Hansen 13 Kunsttårne / Kunst Tårne / Art Towers Botofte Strandvej 17 Haugbøllevej 18 Hennetvedvej 19 Hesselbjergvej 20 Kinderballevej 21 Korsebølle 22 Langøvej 23 Lismosevej 24 Lohalsvej 25 Pederstrupvej 26 Skovsbovej 27 Søndenbro 28 Land Art Tickon 29 Musik / Musik / Music Langelandsfestival 30 Stoense Kirke 31

Yderligere information se side 128. / Weitere Informationen Siehe Seite 128. / Further information see page 128.

53


Aktiv ferie / Aktive Ferien / Active Holliday

Lystfiskeri Morgensolen bryder horisonten, du er på Langeland, Danmarks fiskerigeste område, du må ud, ud og nyde naturen og den friske luft. Uanset om du fisker alene, med en flok venner eller med din familie har Langeland noget at byde på, her er fisk til alle. Langeland byder med sine mere end 140 kilometer lange kystlinie på et utal af fiskemuligheder året rundt. Placeringen mellem det varme flade øhav og den kølige Østersø giver exceptionelle opvækst- og opholdsbetingelser for mange forskellige fiskearter. På Langeland landes hvert år mere end 20 forskellige fiske­arter! Her kan du fiske fra kysten, båd eller kutter. Fisker du fra kysten, har du gode chancer og er fri til selv at vælge dit fiskested, respekter dog den private ejendomsret og skiltning. Fisker du fra egen båd, er der slæbesteder i alle havne samt to i Bukkemose. Du kan leje både mange forskellige steder på øen, se annoncerne her i Guiden. Du kan også komme ud og fiske med en af øens lystfiskekuttere, som sejler fra Bagenkop og Spodsbjerg. Lystfiskeri fra kyst og båd, kræver det lovpligtige ­danske fisketegn (18 til 65 år). Det kan købes på www.fisketegn.dk og i de fleste af øens grejbutikker. På Turistbureauet og i øens grejbutikker kan du købe et detaljeret fiskeatlas med gps-koordinater til de

54

bedste fiskepladser. Her findes også tips til, hvornår og hvor det er bedst at fange de forskellige arter. I løbet af året afholdes der flere arrangementer for lystfiskere bl.a.: Torskefestival i Bagenkop, Langelandske Ørreddage, Fiskens Dag, Sommerkurser og European Species Championship.

Angeln Die Morgensonne erscheint am Horizont, Sie sind auf Langeland, Dänemarks fischreichstes Gebiet und Sie müssen einfach raus um die Natur und die frische Luft zu geniessen. Egal ob Sie alleine angeln, mit ein paar Freunden oder mit der Familie, Langeland hat immer etwas zu bieten, hier gibt es Fische für alle. Langeland bietet mit seiner über 140 Kilometer langen Küstenlinie das ganze Jahr über unzählige Angelmöglichkeiten. Die Lage zwischen dem warmen, flachen Inselmeer und der kühlen Ostsee birgt aussergewöhnliche Wachstums- und Lebensbedingungen für viele verschiedene Fischarten. Auf Langeland landen jedes Jahr über 20 verschiedene Fischarten! Hier können Sie von der Küste, vom Boot oder vom Kutter angeln. Beim Küstenangeln können Sie viel Glück haben und sich selber ihren Angelplatz aussuchen – respektieren Sie jedoch bitte Privatbesitz und Ausschilderung. Angeln Sie von ihrem eigenen Boot, finden Sie Bootaufschleppstellen in allen Häfen sowie zwei wei-


LÆGGER DU VÆGT PÅ

LEGEN SIE WERT AUF

GOD SERVICE · GOD RÅDGIVNING

GUTEN SERVICE · GUTE BERATUNG

STORT UDVALG LAVE PRISER

GROßE AUSWAHL · NIEDRIGE PREISE

…SÅ KOM TIL OS

…DANN KOMMEN SIE ZU UNS

Nr. 1 på Langeland · 250 m

Nr. 1 auf Langeland · 250 m2

2

• Fiskegrej & tilbehør • Fisketure med kutter • Udlejning af både og fiskestænger • Dagl. friske orme • Fisketegn • Udlejning af værelser • 250 kvm med alt til lystfiskeri • Souvenirs • Ormeautomat

• • • • • •

Angelgeräte & Zubehör • Kutterangeltouren Verleih von Angelbooten und Angelruten Tägl. frische Würmer Angelscheine • Zimmervermietung 250 m2 rund ums Angeln • Souvenirs Köderautomat

ANGELCENTRUM

ANGELCENTRUM LANGELAND SPODSBJERGVEJ 301 · Tlf. + Fax 0045 62 50 14 13

Homepage: www.angelcentrum.dk - E-mail: langeland@angelcentrum.dk 300 m fra Spodsbjerg Havn · 300 m vom Spodsbjerg Hafen

BOOTSVERLEIH

im Yachthafen Spodsbjerg

Boote ab € 60,- pro Tag · Wir haben 14 Bootstypen Neu! ! Wi r ver m i et en auc h F e ri e n h ä u s e r

Bootstype 8 + 9

Bootstype 14

Limbo 699 mit 70 PS Motor

Brig Eagle E645 Luxus Rib mit 60 PS Motor und Steuerpult.

und Steuerhaus oder Kajütte/Standhöhe 2 Meter

Länge 6,99 Meter, Breite 2,54 Meter. Max. 8 Personen

Länge 6,48 Meter, Breite 2,50 Meter. Max. 6 - 8 Personen

Preis pro Woche € 670,00 / DKK 4.925,00 oder pro Tag € 175,00 / DKK 1.285,00

Preis pro Woche € 670,00 / DKK 4.925,00 oder pro Tag € 175,00 / DKK 1.285,00

Ein Hotdog mit Meeresblick!!

Willkommen

Motorroller Verleih

im Spodsbjerg Jachthafen

Alle unsere Boote samt Ausrüstung sind von der staatlichen Schiffsinspektion genehmigt und führerscheinfrei. Alle unsere Boote sind mit neuen YAMAHA 4-Takt Motoren (bis 40% weniger Benzinverbrauch) ausgestattet.

Erleben Sie Langeland auf 2 Rädern Preise (incl. Helm) 1 Tag: € 30,3 Tage: € 70,1 Woche: € 135,-

Besuchen Sie unseren Imbiss am Hafen

Haftpflichtversicherung und gefahrene KM incl.

Postboks 325 · DK-5700 Svendborg

oesta@post.tele.dk · www.bootsverleih.dk Nikolaj Östa

Tel. +45 6220 7120 · Handy +45 2966 0620 · Fax +45 6220 7121 55


Aktiv ferie / Aktive Ferien / Active Holliday

tere in Bukkemose. Boote können vielerorts auf der Insel gemietet werden, Anzeigen finden Sie hier im Guide. Sie können auch auf einem Kutter angeln, die von Bagenkop und Spodsbjerg ablegen. Das Angeln von der Küste und vom Boot ist nur mit dem gesetzmässigen dänischen Angelschein erlaubt

(Alter: 18 bis 65 Jahre). Erhältlich ist er unter www.fisketegn.dk und in den meisten Angel­ geschäften der Insel. Im Touristenbüro und in den Angelgeschäften der Insel können Sie einen detaillierten Fischatlas mit GPSKoordinaten der besten Angelplätze kaufen. Hier stehen

Et rigtigt fiskeparadis, 50 m fra havet. Ein Angler-Paradis, -nur 50 m. vom See.

20.000 m2 saltvands-sø 20.000 m2 Salzwasser-See

Spodsbjerg Lystfiskersø er et spændende besøg, både for familien og den erfarne lystfisker. Man kan vælge mellem nogle timers eller en hel dags ophold. Der Anglersee in Spodsbjerg ist einen Besuch wert, sowohl für die Familie wie auch für den erfahrenen Angler. Je nach Wunsch können Sie sich für einen Aufenthalt von ein paar Stunden oder einen ganzen Tag entscheiden.

SPODSBJERG LYSTFISKERSØ Tlf. +45 20 45 76 41

Følg skiltning fra Spodsbjerg færgehavn. Gode P.-muligheder. Folgen Sie den Ausschilderung von Spodsbjerg aus. Gute Parkmöglichkeiten. 56


auch Tipps, wann und wo man die verschieden Arten am besten fängt. Im Laufe des Jahres gibt es verschiedene Veranstaltungen für Angler, u.a.: Dorschfestival in Bagenkop, Langeländische Forellentage, Tag des Fisches, Sommerkurse und European Species Championship.

Angling The sun rises over the horizon; you are on Langeland, Denmark’s richest fishing area, you have to get out and enjoy the nature and fresh air. Whether you fish alone or together with some friends or with your family, Langeland has plenty to offer, there are fish here for everybody. Langeland, with its 140 km coastline offers a myriad of angling opportunities all year round. Being situated between the warm shallow archipelago waters and the cool Baltic Sea gives exceptionally good conditions for many different species of fish. Every year, more than 20 different fish species are landed on the island. You can fish from the shore, a boat or a cutter. You have a good chance of success if you choose shore fishing and you are free to choose your fishing spot. Please respect private property and signs though. If you fish from your own boat, there are slips in all the harbours as well as two at Bukkemose. You can rent boats many different places on the Island; see the adverts in this guide. You can also go fishing on board one of the angling cutters that sails from Bagenkop and Spodsbjerg.

Fiskegrej – Levende orm – bådudLejning – drager – brugskunst – Lys alles fürs angeln – Lebende Würmer – bootsvermietung – drachen – gebrauchskunst - kerzen

spodsbjergvej 186 – spodsbjerg – tLF.: +45 6250 1600 åben hver dag – jeden tag geöFFnet www.fiskeriogangeln.dk – fiskeri-angeln@mail.dk

Spodsbjervej 186 – Spodsbjerg – Tlf.: +45 6250 1600 Åben hver dag – Jeden Tag geöffnet.

Angling from both shore and boat requires a Danish Fishing Permit (Age: 18 to 65). This can be bought from www.fisketegn.dk as well as in most of the island’s angling shops. At the Tourist Office and in the anglers’ shops you can buy a detailed fishing atlas with GPS-coordinates for the best fishing grounds. It also has information about when and where you find the best opportunities of catching the various fish species. During the year there are several events for anglers, amongst others: Cod Festival in Bagenkop, Langeland Trout Days, The Day of the Fish, Summer Courses and European Species Championship. 57


Aktiv ferie / Aktive Ferien / Active Holliday

Danmarks dejligste strande ”Nær salten Østerstrand” lyder en linje i vores danske nationalmelodi. Den er skrevet af Adam Oehlenschläger mens han sad ved Stengade strand, midt på Langeland, under den flotte gamle bøg. I Rudkøbing bør nævnes den særlige oplevelse, det er at bade fra Rudkøbings gamle Badeanstalt, som er bygget helt i træ og nyrenoveret. Den længste badestrand med klitter er Ristinge på Sydlangeland. Det skal også nævnes at der ingen steder på Langeland er længere end 3,5 km til en strand på grund af øens form. Med 140 kilometer kyststrækning er der er lidt for en hver smag, om man vil bade eller gå ture. Handicapvenlige badestrande Langeland kan også byde på tre handicapvenlige strande, hvor gangbesværede og kørestolsbrugere har direkte adgang til vandet på grund af særlige foranstaltninger. De tre steder er den før omtalte

58

strand ved Ristinge og Drejet ved Spodsbjerg og på Nordlangeland er det en strand ved Emmerbølle Strand Camping, hvor der er både er vandkørestole og en lang handicapvenlig badebro.

 ie schönsten Strände D Dänemarks ”Am salzigen Oststrand” lautet eine Zeile in Dänemarks Nationalhymne. Geschrieben wurde sie von Adam Oehlenschläger, als er, mitten auf Langeland, am Stengade Strand unter der schönen alten Buche saß. In Rudkøbing kann man etwas Besonderes erleben, nämlich das Baden in der alten Badeanstalt, die ganz aus Holz gebaut wurde und neurenoviert ist. Der längste Badestand mit Dünen ist Ristinge auf Sydlangeland. Wegen der langgezogenen Form sind es nirgends auf der Insel mehr als 3,5 Km bis zu einem Strand. Die 140 Km Küstenstrecke bie-


ten eine sehr abwechslungsreiche Küstenlandschaft an, ob man nun Baden oder Wandern will. Behindertengerechte Badestrände Langeland hat auch drei behindertengerechte Strände, an denen Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer durch besondere Maßnahmen direkt ins Wasser können. Die drei Strände sind der schon erwähnte Strand bei Ristinge, Drejet bei Spodsbjerg und auf Nordlangeland gibt es einen Strand bei Emmerbølle Camping, wo es sowohl Wasserrollstühle als auch eine sehr lange, behindertengerechte Badebrücke gibt.

Denmark’s best beaches ”Near the salty eastern beach” is a line from the Danish national anthem. It was written by Adam Oehlenschläger while he sat on Stengade beach, midways up the east coast of Langeland under a

beautiful old beech. A special experience can be had in Rudkøbing, going for a swim from Rudkøbing’s newly renovated old bathing establishment which is built entirely of wood. The longest beach with dunes is Ristinge on south Langeland. It should also be noted that because of the shape of the island, nowhere is further than 3.5 km from a beach. With 140 km coastline, there are wildly varying coastal landscapes - something for every taste whether you want to swim or walk. Handicap-friendly beaches Langeland has three handicap-friendly beaches where mobility-impaired and wheelchair users have direct access to the water because of special facilities. The places are the previously mentioned beach at Ristinge and Drejet by Spodsbjerg, and on North Langeland, the beach near Emmerbølle Strand Camping where both floating wheelchairs as well as a long handicapfriendly jetty are available.

Ristinge Strand.

59


Aktiv ferie / Aktive Ferien / Active Holliday

Dykkerstien ved Højklint I stenalderen så det land, der nu er Danmark, meget anderledes ud. Der var store landområder, som nu er dækket af det vand som smeltede ved istidens afslutning. I det Sydfynske Øhav har vi særligt gode bevaringsforhold for spor af stenalderens bosættelser under den nuværende havoverflade. Her kan man finde redskaber, fiskeanlæg og begravede stenaldermennesker, men også rester af stenalderens skov som blev oversvømmet. Ved Højklint i Lindelse nor har Øhavsmuseet anlagt en dykkersti, som tager de besøgende med rundt på et sted, hvor man både kan se træstubbe fra stenalderskoven og med lidt held finde bearbejdet flint. Stien er markeret med en line på havbunden, som ligger på 2-3 m dybde, og undervejs forklarer plancher om stenalder på havbunden og dyrelivet på stedet. Se mere på www.ohavsmuseet.dk/dykkerstier

Tauchpfad bei Højklint In der Steinzeit sah das Land, das heute Dänemark ist, ganz anders aus. Es gab große Landschaftsflächen, die jetzt vom Wasser, das Ende der Eiszeit schmolz, bedeckt sind. Im südfünischen Inselmeer sind die die Spuren der steinzeitlichen Bewohner durch die Verhältnisse unter der Wasseroberfläche besonders gut bewahrt. Hier finden sich Werkzeuge, Fischanlagen und begrabene Steinzeitmenschen, aber auch Reste des steinzeitlichen Waldes, der überschwemmt wurde. Bei

60

Højklint im Lindelse Nor hat das Øhavsmuseum einen Tauchpfad angelegt, der die Besucher zu Plätzen mitnimmt, an denen man Baumstümpfe aus dem Steinzeitwald sehen und mit etwas Glück bearbeitete Feuersteine finden kann. Der Pfad ist mit einem Seil am Meeresgrund gekennzeichnet, daß in 2-3 m Tiefe liegt und entlang des Pfades erzählen Schilder von der Steinzeit auf dem Meeresgrund und der ­damaligen Fauna. Mehr erfahren Sie unter www.ohavsmuseet.dk/dykkerstier.

The Diver Path near Højklint In the Stone Age, the land which today is Denmark looked very different. Huge land areas existed which today are covered by the water that has melted since the end of the Ice Age. In the South Funen Archipelago there are particularly good conditions for preserving traces of the Stone Age settlements which are now below the present sea level. It is possible to find tools, fishing equipment and buried remains of Neolithic people as well as a flooded Stone Age forest. In Lindelse Nor, near Højklint, the Archipelago Museum has established a diver path which takes the visitors to an area where tree stubs from the Stone Age forest can be seen and, with a little luck, worked flint pieces can also be found. The path is marked with a line on the sea bed at a depth of 2-3 meters, and during the dive, underwater posters along the way explain more about the Stone Age on the sea bed and local animal life. See more details on www.ohavsmuseet.dk/dykkerstier


Vandreture Stigtehaverne på Nordlangeland Skove med bøgeskov, kystnære skovbryn med gamle krogede træer og skovenge. Tre afmærkede vandreture på henholdsvis 1,6 km, 2,7 km og 3,3 km. På de større skovveje er det muligt at færdes med kørestol og barnevogn. Skovhaven på Nordlangeland Her findes der en lang række forskellige træarter, som vokser i de danske skove. Der er også en eksotisk del af haven, hvor der vokser træer, man ikke møder i de danske skove. Hundeskov I Vestrevænge ved Lohals må du gerne gå tur med din hund uden snor, men du skal selvfølgelig have den under kontrol. Longelse Bondegårdsskov Skoven blev fredet i 1940 og købt af Danmarks Naturfond i 1972. Skoven på 8½ ha, er en såkaldt ”urørt skov”. Træerne får lov at ældes og gå ud, og der bliver ikke plantet eller sået nye træer. Hennetved Haver Skoven har et varieret terræn med både hatbakke, skovsø og gammel bøgeskov. Skoven rummer også tre oldtidminder. Der er en stor bestand af rådyr og der er ræve og grævlinger. Skovsgaard Der er anlagt 5 stier i landskabet omkring Skovsgaard. Stierne er lagt, så de giver mulighed for mange naturoplevelser. I Konabbe Skov er der anlagt en handicap sti, der er farbar for kørestolsbrugere. Ristinge Halvø Ristinge Klint er på sit højeste 30 m over havet og her er en fantastisk udsigt og en unik natur. Her findes flere sjældne planter, larver og insekter, som er specialiseret i det særligt varme og tørre klima der findes på denne sydvendte skrænt. Tryggelev Nor, Nørreballe- og Salme Nor En særegen kystlagune med flere sjældne fuglearter og udpeget til naturreservat under

Fugleværnsfonden. Med både søer, rørskov, enge, krat og småskov er området i dag et af Danmarks fuglerigeste vådområder. Klise Nor En del af de populære danske naturtyper kræver afgræsning, for ikke at gro til med krat og skov. Det drejer sig om moser, enge, overdrev og strandenge. Sådan et område er Klise Nor. Selve området, der er ca. 25 ha., bliver i dag afgræsset af vilde heste. Gærdselsskovene på Sydlangeland På Sydlangeland findes der historiske gærdselsskove, spændende planter og smukke udsigter. Specielt om efteråret kan man opleve trækkende rovfugle. Der er 4 afmærkede vandreture i området. I fugtigt vejr er det praktisk med gummistøvler. Gulstav Mose Gulstav Mose er på 7 hektar. I 1971 købte Fugleværnsfonden mosen, i dag yngler der ca. 40 forskellige fuglearter i området, herunder bl.a. ænder, lappedykkere og blishøns. En af de mere sjældne fugle er rørdrummen. Øhavsstien Øhavsstien er en af Danmarks længste vandreruter. Den 200 km lange vandresti omkranser Det Sydfynske Øhav, hvor man kan vælge kortere eller længere stiforløb. På udvalgte steder langs stien er opsat infoskilte, hvor man også kan hente foldere. I 2012 blevet stien udvidet med stisystem omkring Tranekær by. Beach Trekking Alle er velkomne til at gå øerne rundt langs stranden, visse steder er dog af naturlige årsager mindre fremkommelige end andre. Langeland har 140 km. kystline, Strynø 10 km. Gratis brochurer til mange vandreture og områder, undtaget Beach Trekking, fås på turistbureauet. God tur. 61


Aktiv ferie / Aktive Ferien / Active Holliday

Wanderungen Stigtehaverne auf Nordlangeland Buchenwald mit Waldwiesen und alten, knorrigen Bäumen an den küstennahen Waldrändern. Es gibt hier 3 ausgeschilderte Wanderpfade von jeweils 1,6 KM, 2,7 KM und 3,3 KM Länge. Auf den breiteren Waldwegen kann man auch mit Kinderwagen oder Rollstühlen fahren. Skovhaven auf Nordlangeland Hier gibt es viele verschiedene Baumsorten, die in den dänischen Wäldern wachsen. Es gibt auch einen exotischen teil, mit Bäumen die man normaler weise nicht in den dänischen Wäldern finden. Hundewald In Vestrevænge bei Lohals darf man gerne ohne Leine mit seinem Hund spazieren gehen, aber der Hund muss selbstverständlich unter Kontrolle sein. Longelse Bondegårdsskov Longelse Bondegårdsskov wurde 1940 unter Naturschutz gestellt und 1972 vom dänischen Naturschutzbund gekauft. Der ca. 8 ½ Ha. grosse Wald ist ein sogenannter naturbelassener Wald. Abgestorbene und alte Bäume werden nicht gefällt und es werden auch keine neuen Bäume gepflanzt oder gesät. Hennetved Haver Hennetved Haver ist ein kleiner Wald mit Buchen, Huthügel und Waldsee viel Abwechslung und man kann hier auch 3 vorzeitliche Denkmäler besichtigen.

Vandring på Øhavsstien Wanderung auf dem Inselweg Hiking along The Archipelago Trail www.vagabondtours.dk 62

Es gibt einen grossen Bestand von Rehen und es gibt Füchse, Dachse und Marder. Skovsgaard Auf Skovsgaard gibt es 5 Wanderwege. Die Wege sind so angelegt, dass sie einerseits die Möglichkeit für viele Naturerlebnisse bieten. In Konabbe Skov ist ein behindertenfreundlicher Pfad gebaut worden, damit der Wald auch mit Rollstuhl besucht werden kann. Ristinge Halbinsel Ristinge Klint ist an der höchsten Stelle 30 m hoch und es gibt einen fantastische Aussicht und eine einmalige Natur. Hier gibt es seltene Pflanzen und Insekte die sich das Klima auf der Steilküste angepasst haben. Tryggelev Nor, Nørreballe- und Salme Nor Eine besondere Küstenlagune mit vielen seltenen Vogelarten und fällt deshalb unter die Vogelschutzund Habitatsdirektive der EU. Mit den Seen, Schilf, Gebüsch, Weiden und kleinen Wälder ist es eines der vogelreichsten Feuchtgebiete Dänemarks. Klise Nor Viele der beliebten dänischen Naturlandschaften müssen abgeweidet werden, damit sie nicht mit Bäumen und Büschen zuwachsen. Hierbei handelt es sich um Moore, Wiesen, Gemeinde- und Strandweiden. Dazu gehört auch Klise Nor. Auf dem ca. 25 Ha. grossen Gebiet weiden heute Wildpferde. Gærdselsskovene auf Sydlangeland Auf Südlangeland findet man die historische Wälder, interessante Pflanzen und herrliche Aussichten. Besonders im Herbst kann man viele Raubvögelschwärme beobachten. Es gibt hier 4 ausgeschilderte Wanderrouten. Bei nasser Witterung sind Gummistiefel angesagt. Gulstav Mose Das Gulstav Mose ist 7 Ha. gross. 1971 wurde das Moor vom Vogelschutzbund gekauft. Heutzutage brüten hier ca. 40 verschiedene Vogelarten, darunter Enten, Haubentaucher und Blässhühner. Einer der selteneren Vögel im Gulstav Mose ist die Rohrdommel.


Vestre Stigte.

Inselmeerpfad Der Inselmeerpfad ist einer von Dänemarks längsten Wanderpfaden. Die 200 KM langen Pfade umgeben das Südfünische Inselmeer, von dem aus man kürzere oder längere Routen wählen kann. An ausgewählten Orten entlang des Pfades wurden Informationsschilder aufgestellt, an denen man Broschüren zum mitnehmen findet. In 2012 wurde ein neuer Pfad rundum Tranekær eingeweiht. Beach Trekking Jeder hat die Möglichkeit entlang des Strandes einmal um die Insel zu gehen. An einigen Stellen ist das Vorankommen jedoch naturbedingt etwas schwerer. Langelands Küstenlinie ist 140 KM und Strynøs 10 KM lang. Kostenlose Prospekte für viele Wanderungen und Gebiete, ausser Beach Trekking, sind im Touristenbüro erhältlich. Gute Tour.

63


Aktiv ferie / Aktive Ferien / Active Holliday

Walking Tours Stigtehaverne on Nordlangeland Forests consist of beech forest, coastal wood edges with ancient crooked trees and forest meadows. There are 3 signposted walks in the area of 1,6 km, 2,7 km. and 3,3 km. It is possible to go with prams and wheelchairs on the larger forest pats. Skovhaven on Nordlangeland Here you will find a lot of different tree sorts that grows in the Danish forests. There is also an exotic part of the forest where you can see trees that you normally won’t find in a Danish forest. Dog Forest In Vestrevænge near Lohals, you are welcome to walk with your dog without it being on a lead. Naturally though, you must have it under control. Longelse Bondegårdsskov A preservation order was placed on Longelse Farm Wood in 1940 and was bought by the Danish Nature Fund in 1972. The 22 Acres wood is an “untouched wood”. The trees are allowed to age and fall where they are, and there are neither planted nor sown new trees. Hennetved Haver The forest has a varied terrain with both hat shaped hills, a forest lake and an ancient beech forest. The forest also contains three prehistoric relics. A large population of roe deer lives here together with foxes, badgers and stone martens. Skovsgaard Five paths have been made through the landscape around Skovsgaard. The tracks have been created to give visitors many nature experiences. In the Konappe Forest a wheelchair friendly path has been laid out. Ristinge Peninsula Ristinge Klint is 30 metres high and here you find a fabulous view and unique nature. Here you also find rare plants and insects that have adapted to the life on a cliff.

64

Tryggelev Nor, Nørreballe and Salme Nor A characteristic coastal lagoon with many seldom bird species and has been selected as a bird sanctuary by the Danish Bird Protection Foundation. With both lakes, reed beds, meadows, thickets and woods, the area is today one of the wet areas richest in bird life in Denmark. Klise Nor A number of the popular types of Danish nature, such as moors, meadows, commons and beach meadows, need to be grassed so that they do not get overgrown with scrubs and trees. Klise Nor is such an area. Nowadays wild horses grass its 64 Acres. Gærdselsskove on Sydlangeland You will find historic forests, wonderful plants and beautiful views on South Langeland. There are 4 sign posted paths in the area. In wet weather it is practical to wear rubber boots. Gulstav Mose Gulstav Mose is 18 Acres in size. The Danish Bird Protection Foundation bought the moor in 1971. About 40 different bird species nest in the area, amongst others, ducks, grebes and coots. One of the more rare birds is the bittern. The Archipelago Path The Archipelago Path is one of Denmark’s longest walking routes. The 200 km. long path goes all round the South Funen Archipelago from which you can choose shorter or longer walking sections. There are information boards along the path where you can collect folders. 2013 the path was extended with a path around Tranekær. Beach Trekking Everyone is welcome to walk round the islands along the beaches. Some places though are naturally more difficult to come to than others. Langeland has 140 km of coastline, and Strynø 10 km. Free brochures about many of the walking tours and areas, except Beach Trekking, are available at the Tourist Office. Have a good trip.


65


Aktiv ferie / Aktive Ferien / Active Holliday

Golf med havudsigt Det veltrimmede græs og de 18 huller er der selvfølgelig. Det samme er en ”Pay and play-bane” med seks huller for dem, som bare gerne vil prøve at spille golf. Men det, der er med til at gøre den langelandske golfbane ved Østerskov på Sydlangeland til noget særligt, er den unikke beliggenhed i det kuperede terræn mellem hatbakkerne og dertil har man en enestående udsigt over Langelandsbæltet. Når greenfeen er betalt, står banen til rådighed en hel dag, hvilket nogen udnytter i en grad, så de når de 18 huller igennem to gange – en tur på i alt omkring 17 km, naturligvis afhængigt af, hvor godt man holder bolden på rette vej. Mere information på www. langelands-golf.dk

66

Golf mit Meeresblick Gut getrimmter Rasen und 18 Löcher sind vorhanden. Auch ein 6- Loch ”Pay and Play-Platz”, für alle, die Golf einmal ausprobieren wollen. Aber dass, was den langeländischen Golfplatz bei Østerskov auf Südlangeland zu etwas Besonderem macht, ist die einzigartige Lage in dem hügeligen Gelände zwischen Huthügeln und der fantastischen Aussicht über den Langelandsbelt. Wenn die Greenfee bezahlt ist, hat man den Platz den ganzen Tag zur Verfügung, einige nutzen das soweit aus, dass sie die 18 Löcher zweimal spielen – das macht insgesamt 17 Km, je nachdem, wie gut man den Kurs hält. Mehr Informationen finden Sie unter www.langelands-golf.dk


Golf with a sea view The well trimmed grass and the 18 holes are there of course. There is also a “Pay and Play course” with 6 holes for those who just want to try playing golf. But what helps making the golf course near Østerskov on South Langeland extra special is its unique location in the hilly terrain between the “hat-shaped” hills and a unique view over the Langeland Belt. When the green fees are paid, the course is available for the whole day, which some people use to such an extent that they manage to play the 18 holes twice – a tour of about 17km in total, dependent, naturally, on how well they keep the ball on course. More information on www.langelands-golf.dk

LAnGeLAnds GoLf KLub Østerskovvej 49 C • Tryggelev dK 5932 Humble Tlf. 63 56 00 99

Smuk og velanlagt 18 hullers golfbane i let kuperet terræn. Pragtfulde udsigter over Langelandsbæltet og øens smukke natur. Banen er åben for alle med et godkendt handicap på max. 54. Greenfee pr. dag: Enhedspris kr. 320,- (€ 44) 6-hullers PAR-3 bane – åben for alle Greenfee: kr. 75,- pr. dag (€ 11) Golfgrej udlejes www.langelands-golf.dk e-mail: info@langelands-golf.dk

67


Aktiv ferie / Aktive Ferien / Active Holliday

Alternativ Golf for hele familien Golf er jo normalt noget man forbinder med et velplejet græsområde, golfkøller i forskellige udgaver og visse nødvendige færdigheder, i at svinge køllen rigtigt for at golfbolden ender det rigtige sted. Der er i de senere år kommet flere alternative udgaver af denne fine sportsgren, som egner sig rigtigt godt til en familieudflugt.

LangeLands F dboLdgoLF En sjov aktivitet for hele familien i smukke omgivelser Langøvej 6 - Kædeby 5932 Humble Tlf.: 62 57 18 82 E-mail: krejbjerggaard6@os.dk www.langelands-fodboldgolf.dk selvbetjening - åbent: 1. maj til 1. november 9 - 20 68

Fodbold Golf - Pay and Play Forestil dig en bane som er slået på en eng af sommerblomster og med flotte store sten fra Langeland som forhindringer undervejs. Tag så en fodbold med under armen og pludselig er hele familien, store som små, unge som gamle, i gang med en kamp, hvor alle er lige og hvor det gælder om, at sparke bolden i hullerne på færrest spark. Banen er også et populært sted for firmaudflugter, hygge med venner eller en polterabend. Krejbjerggaard. Langøvej 6, Kædeby, 5932 Humble. www.langelands-fodboldgolf.dk Disc Golf Golf forbinder man jo normalt med huller i jorden, men i disc golf er målet over jorden og ligner lidt en storkerede af kæder og man spiller med en disc (frisbee) i stedet med en bold. Sporten bliver spillet professionelt, men kan helt sikkert anbefales til alle glade amatører, der bare har lyst til et par sjove timer. I Spodsbjerg ligger en fin 10 hullers bane på et naturområde bagerst på campingpladsen. Færgegårdens Camping, Spodsbjergvej 335, 5900 Rudkøbing. www.spodsbjerg.dk


Alternatives Golfspiel für die ganze Familie

fine sport have appeared and they are very suitable for a family outing.

Mit Golf verbindet man normalerweise einen gepflegten Rasen, Golfschläger aller Art und eine gewisse Fertigkeit darin, den Schläger korrekt zu schwingen, so daß der Golfball auch an der richtigen Stelle landet. Im Laufe der letzten Jahre sind mehrere Ableger dieser feinen Sportart aufgetaucht, die hervorragend zu einem Familienausflug passen.

Football Golf – Pay and Play Imagine a course in a field of flowers with obstructions in the shape of large boulders from Langeland. Having brought a football, the whole family, young and old, is suddenly participating in a game where everybody has a say and with the purpose of kicking their ball into the different holes with the fewest kicks. The course is also a popular place for company outings, private parties or bachelor parties. Address: Krejbjerggaard, Langøvej 6, Kædeby, 5932 Humble – www.langelands-fodboldgolf.dk

Fußball Golf - Pay and Play Stellen Sie sich einen Platz vor, der aus einer Wiese mit Sommerblumen gemäht wurde und auf dem schöne, große Steine aus Langeland als Hindernisse verteilt sind. Packen Sie einen Fußball ein und kurz darauf ist die ganze Familie, groß wie klein, jung wie alt, in einen Wettkampf verwickelt, in dem jeder Chancengleichheit hat und bei dem man den Ball mit so wenigen Schüssen wie möglich, einlochen muss. Der Platz ist ein beliebter Ausflugsort für Firmenausflüge, Polterabende oder Ausflüge mit Freunden. Die Adresse ist Krejbjerggaard, Langøvej 6, Kædeby, 5932 Humble. www.langelands-fodboldgolf.dk Disc Golf Beim Golf locht man ja normalerweise in den Boden ein, aber beim Disc Golf befindet sich das Ziel über der Erde. Es sieht aus wie ein Storchennest aus Ketten und man spielt mit einem Diskus (Frisbee) statt mit einem Ball. Der Sport wird auch professionell ausgeübt, aber er ist auch jedem Hobbysportler zu empfehlen, der Lust auf ein paar unterhaltsame Stunden hat. In Spodsbjerg liegt eine 10 Loch Bahn in einem Naturgebiet hinter dem Campingplatz. Færgegårdens Camping, Spodsbjergvej 335, 5900 Rudkøbing. www.spodsbjerg.dk

Disc Golf You normally connect golf with holes in the ground, but in disc golf the goal is placed above the ground and looks like a large bird’s nest made from chains and you play with a Frisbee instead of a ball. There are professionals who play the game, but it can certainly be recommended to all happy amateurs who just feel like having a couple of hours’ fun. In Spodsbjerg you will find an excellent 10-hole course in a nature area at the back of the camping site. Address: Færgegårdens Camping, Spodsbjergvej 335, 5900 Rudkøbing – www.spodsbjerg.dk

Alternative Golf for the whole Family Golf is normally a sport you connect with well groomed greens, golf clubs of various shapes and sizes and certain necessary abilities that ensure the golf ball ending up in the right place. However, during the last couple of years alternative versions of this 69


Aktiv ferie / Aktive Ferien / Active Holliday

Langeland i Slow Motion På Langeland finder du kilometer efter kilometer med smukke naturområder ad cykelvenlige veje som indbyder til en hel ferie på to hjul eller et par udvalgte udflugter. Læg vejen forbi en af de mange forskellige seværdigheder og nyd de mange snoede veje rundt om øens hatbakker. Detaljeret cykelkort Et godt udgangspunkt for cykelture er det blå cykelkort, som kan erhverves forskellige steder, bl.a. på turistkontoret i Rudkøbing og i netshoppen på www.langeland.dk. Det er et detaljeret kort, som har seks rundture indtegnet i forskellig længde fordelt over hele øen. Hver tur har sine seværdigheder beskrevet i tekst og billeder. Dertil får man en nøjagtig angivelse af turens længde. Der er flere steder på Langeland, hvor man kan leje cykler. Se side 130.

Eventyr til søs med sejlskibene Meta og Mjølner Mødetid 15 min. g før afgan

Oplev en sejltur som i gamle dage. Vær med til at sætte sejlene eller læn dig tilbage på dækket og mærk duften af saltvand, tjære og tovværk. Alle hverdage i skolesommerferien sejler skibene fire timers ture fra Svendborg, Faaborg, Langeland og Ærø, hvor de lægger til ved en ø i nærheden. Hver aften sejler både Meta og Mjølner desuden to timers solnedgangsture, og på alle sejladser er det muligt at tage madkurv med og nyde den om bord. Lad eventyret begynde...

24. Juni - 16. August 2013 Mandag Øtur til Skarø 10-14 Svendborg Solnedgangstur 19-21 Øtur til Korshavn Faaborg Solnedgangstur Øtur til Strynø Rudkøbing Solnedgangstur Øtur til Drejø Ærøskøbing Solnedgangstur Øtur til Strynø Marstal Solnedgangstur

Tirsdag 10-14 19-21 10-14 19-21

Onsdag 10-14 19-21 10-14 19-21

Torsdag

Fredag

10-14 19-21

10-14 19-21 10-14 19-21

10-14 19-21

PRISER: Kl. 10-14: Voksen 270,00 Barn 170,00 Kl. 17-21: Voksen 170,00 Barn 120,00 Billetter kan købes: Direkte på www.maritimtcenter.dk under Billetture, på det lokale turistbureau eller hos Maritimt Center, Havnepladsen 2 i Svendborg, tlf +45 6375 9492

70

Bemærk færre afgange i uge 30 og 33


Langeland in Slow Motion Auf Langeland gibt es kilometerweise herrliche Natur entlang der fahrradfreundlichen Wege, die zu einem ganzen Urlaub auf zwei Rädern oder einfach auch nur zu ein paar ausgewählten Ausflügen einladen. Fahren Sie an einigen der vielen verschiedenen Sehenswürdigkeiten vorbei und genießen Sie die gewundenen Straßen um die Huthügel der Insel. Detaillierte Fahrradkarten Ein guter Ausgangspunkt für Radtouren ist die blaue Fahrradkarte, die verschiedenenorts auf der Insel, u.a. im Touristenbüro in Rudkøbing und im Onlineshop auf www.langeland.dk erwerben kann. In der detaillierten Karte sind 6 Radtouren, von unterschiedlicher Länge über die Insel verteilt, eingezeichnet. Die Sehenswürdigkeiten jeder Tour sind mit Bild und Text beschrieben. Dazu gibt es eine genaue Kilometerangabe. An mehreren Orten auf der Insel kann man sich Fahrräder leihen. Siehe Seite 130.

Langeland in Slow Motion Langeland offers many kilometres of beautiful nature if you follow the small roads – they invite you to spend all of your holidays on 2 wheels, or maybe you will settle for a couple of selected outings. Visit one of our many attractions and enjoy the many winding roads round the hat-shaped hills of the island. Detailed cycle map A good start for your cycle tour is the blue cycle map, which can be purchased at various places including the Tourist Office in Rudkøbing or from the web shop on www.langeland.dk. It is a detailed map showing six round trips of varying lengths around the island. Each trip has its sights described in words and photos. The length of each trip is also precisely given. There are many locations on Langeland where you can rent a bike. See page 130.

71


Aktiv ferie / Aktive Ferien / Active Holliday

Ridning/Reiten/Riding Bakkeg책rd Rideskole: +45 40 89 09 73 Traneg책rd Ridecenter: +45 30 70 27 63 Fritidsridning Langeland: +45 24 85 52 26

72


Langeland set fra hesteryg For ikke så få har en ferie på Langeland noget med heste at gøre. Det er også oplagt, da man på hesteryg hurtigt er ude i en skøn, afvekslende natur med skov og strand. Ridecentrenes tilbud gælder både erfarne ryttere og aldeles uøvede, som efter en professionel instruktion hurtigt kan komme med på turridning i naturen. Der bydes i øvrigt på meget forskelligt, f.eks. undervisning i ridelejr for især unge, undervisning i kunstridning og cirkusridning samt rideterapi.

Langeland zu Pferde Für viele haben Ferien auf Langeland etwas mit Pferden zu tun. Dieses bietet sich auch an, da man zu Pferde schnell in schöner, abwechslungsreicher Natur mit Wald und Strand befindet. Die Angebote der Reitcentren gelten für sowohl erfahrene Reiter als auch für gänzlich ungeübte, die nach professio-

Film / Movie Location Langeland

neller Einweisung bald mit auf einen Ausritt in die Natur mitkommen können. Es gibt viele verschiedene Angebote, z.B. Unterricht im Reitlager für junge Reiter, Unterricht im Kunstreiten und Zirkusreiten sowie Reittherapien.

Langeland seen from horseback For many people, horses are the reason for spending their holiday on Langeland. It is a natural choice as on horseback, you quickly come out into the beautiful varying countryside with both forests and beaches. The riding centres welcome both the experienced rider and beginners, who shortly after having received professional instruction can start riding out into the countryside. There are many different offers available such as riding camps for the young, artistic riding, circus riding and riding therapy.

SIGHTSEEING FLIGHTS HEAVENLY EXPERIENCES FOR ALL THE FAMILY

Sydfyns Flyveplads International Airfield Surrounded by Archipelagoidyll

www.langeland.dk

STARLING AIR

Flyvervej 35 · Tåsinge Tlf. +45 62 54 22 94 www.starling.dk 73


Aktiv ferie / Aktive Ferien / Active Holliday

Langeland rundt fra søsiden Langeland ligger med sine seks skønne og forskellige havne som dronningen i Det Sydfynske Øhav, et sejlermekka, man har svært ved at finde magen til nogen steder i Danmark. Fra ingen af havnene er der mere end få hundrede meter til en herlig badestrand, en grøn skov og et bakket landbrugsland. Øens charmerende købstad, Rudkøbing, har en stor lystbådehavn med mange gæstepladser. Den nyrenoverede søndre trafikhavn rummer også gæstepladser, og her ligger et pænt antal smukke veteranskibe og vugger dekorativt i ly af den store silo, som blev berømt i Oscarvinderen Hævnen. Afstanden fra havn til by er ganske kort, og der er gode indkøbsmuligheder og hyggelige spisesteder. Et par timers sejlads mod nord ligger den hyggelige Dageløkke havn, som er en gave til den naturinteresserede sejlergæst med oplagte vandreture langs skov og strand. Her findes også en lille købmand. Lohals er en fin gammel færge- og fiskerby med ganske mange pladser og et hyggeligt liv på havnen med spisesteder, værtshuse og indkøbsmulig­ heder. Midt på havnepladsen ligger aktivitetshuset ”Banjen”, hvor der sommeren igennem er optræden og udstillinger. Sejler man rundt om Langelands nordspids og ned igennem Storebælt, kommer man til Langelands ­eneste østvendte havn, Spodsbjerg. Her kommer fiskerne dagligt ind med deres last, her nyder sommerhusfolket en spadseretur på havnen, her går de nye færger til Tårs en gang i timen. Kort sagt, her sker noget, her er liv og glade dage og alle fornødenheder. Her findes også alle faciliteter for lystfiskere. Sydpå ligger det spændende fiskersamfund Bagenkop, en skønsom blanding af gamle, charmerende fiskerhuse og nye, smagfuldt byggede sommerhuse, som går smukt hånd i hånd. Her er Langelands største fiskerihavn, her er restauranter og forretninger, og her er ikke langt til det berømte Koldkrigsmuseum Langelandsfort, Hulbjerg jættestuen, som man kan kravle ind i eller de sjældne vilde heste, som er faldet så godt til hernede. 74

Ristinge havn er ganske lille, men meget hyggelig med sine muntre fiskere og sommerhusfolket og ligger desuden tæt på en af Danmarks flotteste badestrande og med gangsti til den imponerende Ristinge klint. Med til Langeland kommune hører også den lille ø Strynø, som ligger få sømil fra Rudkøbing og har en nyrenoveret havn med udmærkede faciliteter. Øen er indtagende med sine kønne huse, smukke gårde og den gamle Majstang foran købmanden.

Zur See um Langeland herum Mit seinen 6 schönen und unterschiedlichen Häfen liegt Langeland wie eine Königin im Südfünischen Inselmeer, ein Seglermekka, wie man es kaum ein zweites Mal in Dänemark findet. Von keinem Hafen sind sind es mehr als wenige hundert Meter bis zu herrlichen Badestränden, grünem Wald und hügeligem Ackerland. Das charmante Provinsstädtchen Rudkøbing hat einen großen Jachthafen mit vielen Gästeplätzen. Der gerade renovierte Søndre Trafikhavn hat auch Gästeplätze und hier liegen viele hübsche Veteranschiffe, die malerisch im Schatten des großen Silos schaukeln, das im oscarprämierten ”In einer besseren Welt” berühmt wurde. Der Abstand vom Hafen zur Stadt ist ganz klein und hier gibt es gute Einkaufsmöglichkeiten und gemütliche Speiselokale. Ein paar Segelstunden gen Norden liegt der gemütliche Dageløkke Hafen, ein Geschenk für den naturinteressierten Segelgast mit einladenden Spaziergängen durch den Wald und am Strand. Hier gibt es auch einen kleinen Kaufmannsladen. Lohals ist ein hübsches altes Fähr- und Fischerdorf mit vielen Plätzen und gemütlichem Leben am Hafen mit Lokalen, Wirtshäusern und Einkaufsmöglichkeiten. Mitten auf dem Hafenplatz liegt das Veranstaltungshaus ”Banjen”, wo den ganzen Sommer über Auftritte und Ausstellungen stattfinden. Wenn Sie um Langelands Nordspitze und zurück durch den Großen Belt segeln, kommen Sie zum einzigen östlichen Hafen der Insel, Spodsbjerg. Hier legen die Fischer täglich mit ihrem Fang an, genießen


g Sund En tur rundt med på Svendborg det smukke Sund med veteranskib det smukke veteranskib

Helge M/S Helge

ET

Rubrik

3i1 bil3 i1 t bt ille l e etn ten Sejltur Sejltur med med

Dansk brødtekst.

Tysk rubrik

Tysk brødtekst.

Welcome to Langeland Engelsk brødtekst.

veM vetera te H ns M/S H n ELGE p /Sra ELGE k eskibe påib å s sundte t u n de Opleve Opleve t t lser for lser for hpe hele fa på VAL å le mil milien VALfa ie DEMAR DEM n AR Oplev n OplevSn SLOTS SLOT a atur og alle ald tur og alld dram ra e aldre ma fo re på N å NATUr a for ATURp AM A RAMA P P

ris: Vo r : Vo ksne is ksne 2 2B60 Børn: 8 ,- 60,5,- ørn: 85,-

2013 2013

TAG TIL KONCER TAG TIL KONCER TER m R med M/STEHe lgM Sejl til og fra Sejl tiled e/S Helge og fra

koncerter på Va koncerter på Va ldema rs Slotldemars Slot - lad bilen stå og - lad en stå ankom fra bil an m fra søsid søsidog en.ko en. Prt/r Pris: 120,is: 12 . 0,- t/r. OPLEV SA SYDFYN FRA SUNDET SA

NKT HANS AFTE NKT HANS AFTE N - 23 N - 23

. juni juni Nyd Sankt Hans Nyd Sankt.Ha ns lene fra Sv Den smukke rundtur tager knap 2 timer.bålene fra Sv endbbå endb org Sund org ga Sund Svendborg kl 20 Svendborg . Af . Afga ng ng fra kl 20. Turen tager fra . Turen tager 2 tim ejs Der er mulighed for, at stige af og på undervejs 2ter timer.sk Billet før afgang - find før afgang - find er. Billet skbe alter al køs kø bes sa salgssteder på ww d- på turens 6 destinationer. Madkurv kan medlgssteder på ww w.mshelge w. mshelge.dk .dk bringes og nydesSO ombord. SÆ SÆSONKORT Ha NKORT Har du ve r du ventet for læ for nge på bung e på Sejl så tit du vil Sent jl sået bu?ssen? ss tit du vil -læ en - så langt du så langt du vil. Sæ vil . Sæ so sonernd. nen starte og slutter den 8. og slutter den 8. starte r d.ma 17. 17. ma j j september. Voks september. Voks ne 360,-/ Bø nern 360,/ Bø rn 180,18 0,CHARTE CHARTE

R

R

Udenfor ordinær Udenfor ordinær fartplan ka fartplan kan du n du leje leje M/S Helge S Helge tur på Sundet 5.0 tur på Sundet 5.000M/ 2 timers 00,-. Efterf ,-. Efterfølgende . 2 tim.ers ølgende tim tim e 2.500 e 2.500,-. ,-.

Sejlplan M/S Helge Sejlplan 17. maj M/S Helge - 8.september 17. maj - 8.september KUN i JULi KUN i JULi Afg..0 10 Svendborg 0 12.30 10.10 Vindebyøre 12.40 10.15 Christiansminde 12.45 10.30 Troense13.00 10.40 Grasten13. 10 Ank. 10 .55 Valdemars 13.Slot 25

10.14 00 .30 12.30 10.14 10 . 40 12.40 10.14 15 .45 12.45 10.15 30 .00 13.00 10.15 40 .1130 . 10 10.15 55 .25 13.25

14.30 16.30 16.30 14. 40 16.40 16.40 14.45 16.45 16.45 15.00 17 .00 17 .00 15.117 0 . 10 17 . 10 15.25 17 .25 17 .25

Afg..55 10 Valdemars 13.Slot 25 11 .1Grasten 0 13.40 Troense 11 .20 Troense13.50 INFORMATION Christiansminde 11 .35 Christiansminde 14 .05 endborg Svendborg Havnekontor, Jessens Mole, 5700 Svendborg Vindebyøre 14 . 10 re om Tel: +45 6223 3085Vindebyøre på hverdage kl. 8-12. Læs mere om 11 .40 Ank. Ank. 11 .50 Svendborg 14 .20 .dk. turforslag, priser ogSvendborg køb billetter på www.mshelge.dk.

10.15 55 .25 13.25 11 .15 10 .40 13.40 11 .15 20 .50 13.50 11 .16 35 .05 14 .05 11 .16 40 .1140 . 10 11 .16 50 .20 14.20

15.25 17 .25 17 .25 15.40 17 .40 17 .40 15.50 17 .50 17 .50 16.05 18.05 18.05 16.118 0 . 10 18. 10 16.20 18.20 18.20

Afg.

Ank.

Svendborg Vindebyøre Christiansminde Troense Grasten Valdemars Slot

PRIS: Rundtur 120,- voksen/ 60,- barn.

BilletterAfg. købes på www.mshelge.dk eller Valdemars Slot kontant på skibet. Ingen kortbetaling. Grasten

KUN i JULi KUN i JULi

Grafik: GRAFlab

Grafik: GRAFlab

75


Aktiv ferie / Aktive Ferien / Active Holliday die Sommerhausbewohner einen Spaziergang am Hafen und die neuen Fähren nach Tårs verkehren im Stundentakt. Kurz, hier passiert etwas, es gibt viel Leben und Spaß und alles Nötige für den täglichen Bedarf. Hier gibt es auch alle Anlagen für Angler. Im Süden liegt das interessante Fischerörtchen Bagenkop, eine fantastische Mischung aus alten, charmanten Fischerhäusern und neuen, geschmackvollen Sommerhäusern, die sich wunderbar ergänzen. Hier liegt Langelands größter Fischereihafen, Restaurants und Geschäfte und das berühmte Kalte Krieg Museum Langelandsfort, Hulbjerg Ganggrab, in das man reinklettern kann und die seltenen Wilden Pferde, die sich hier gut eingelebt haben, sind auch nicht weit. Der Hafen von Ristinge ist ganz klein, aber sehr gemütlich mit seinen lustigen Fischern und den Sommerhausbewohnern, er liegt nahe eines der schönsten Badestränden Dänemarks und von dort führt ein Pfad zur beeindruckenden Ristinge Klint. Zur Kommune Langeland gehört auch die kleine Insel Strynø, die nur einige Seemeilen von Rudkøbing entfernt liegt, sie hat einen neu renovierten Hafen mit ausgezeichneter Ausstattung. Die Insel besticht durch ihre schönen Häuser, hübschen Höfe und der alten Maistange vor dem Kaufmannsladen.

Langeland seen from the sea Langeland with its six beautiful and different harbours lies like the queen in the South Funen Archipelago, a sailor’s mecca which is difficult to find elsewhere in Denmark. There is less than a few hundred meters from any of the harbours to a wonderful beach, green forest and hilly agricultural landscape. The island’s charming market town, Rudkøbing, has a large yacht harbour with many guest berths. The newly renovated southern commercial harbour also has a number of guest berths. It is here you will also find some beautiful old ships decoratively rocking in the shelter of the big silo which became famous in the Oscar winning Danish film ‘’In a better place’’. The distance from the harbour to the town centre is very short and there are good shopping facilities and cosy places to eat. 76

A couple of hours sailing north you find the intimate Dageløkke harbour, a gift to sailors interes­ ted in nature with opportunities of wandering along the beach and walking tours through the forest. You can also do your shopping at the grocery shop here. Lohals is a fine old ferry and fishing town with many berths and a cosy harbour environment including places to eat, pubs and shopping facilities. In the middle of the harbour area stands the activity centre called Banjen where there are performances and exhibitions throughout the summer period. Sailing round the northern tip of Langeland southwards through the Great Belt you will reach the only harbour on Langeland facing East, Spodsbjerg. Here you will find the fishermen daily landing their catch just as you will see holiday guests enjoying a stroll through the harbour from where the new ferries leave for Tårs every hour. In other words, it is here things are going on; here you find life and happy days together with everything you need. You will also find all the facilities needed by anglers. To the south you find the fascinating fishing community Bagenkop, a lovely mixture of old charming fishermen’s houses and new tastefully built holiday cottages which supplement each other. Here you find Langeland’s biggest fishing harbour as well as restaurants and shopping facilities. It is furthermore not far to go if you want to visit the Cold War Museum Langelandsfort, the Hulbjerg barrow, into which you can crawl on your knees, or see the rare wild horses that thrive so well down here. Ristinge harbour is very small but very cosy with its happy fishermen and holiday guests. It lies very close to one of Denmarks most beautiful bathing beaches and has a path that will take you to the impressive Ristinge Klint. The island of Strynø is part of the municipality of Langeland. It is a small island a few kilometres from Rudkøbing and has a newly renovated harbour with good facilities. The island is delightful with its pretty houses, beautiful farms and the old maypole in front of the grocery store.


Aktiv ferie / Aktive Ferien / Active Holiday Bådudlejning/ Bootsvermietung/ Boat Hire Angelcentrum

1 2 Bagenkop Marinecenter 3 Bæltferie 4 Fiskeri og Angeln 5 Haus und Boot 6 IBI Bootsverleih 7 Torben Hansen Ferie 8 Chartersejlads / Charter Segeltörns / Sailing Trips Motorjagten Mjølner 9 Cykeludlejning / Fahrradverleih / Bikes for rent Bæltferie 4 Bøstrup Strandgaard 10 Camping- og Feriecenter Ristinge 11 Færgegårdens Camping 12 Jettes Minishop 13 Lohals Camping 14 Lapletten 15 Scooterudlejning / Motorrollerverleih / Scooters for rent IBI Bootsverleih 7 Ridning / Reiten / Riding Tranegård Wellnesscenter 16 Klatrepark / Kletterbahn / Climbing Park Gorilla Park Svendborg 17 Svømmehal / Swimmhalle / Swimmingbath Svendborg Svømmeland 18 Færger / Fähren / Ferries Langelandsfærgen19 M/S Helge 20 Golf Langelands Golfklub 21 Disc Golf - Færgegårdens Camping 12 Fodbold Golf - Krejberggård 22 Havkajak / See Kajak / Sea Kajak Haus und Boot 6 Øhavets Smakkecenter 23 Havne / Häfen / Harbours Bagenkop Havn 24 Dageløkke Havn 25 Lohals Havn 26 Ristinge Havn 27 Rudkøbing Havn 28 Spodsbjerg Turistbådehavn 29 Strynø Havn 30 Kutterture / Kutterfahrten / Hire of Cutters Angelcentrum 1 Angelland 2 Bagenkop Marinecenter 3 Fiskeri og Angeln 5 Haus und Boot 6 Torben Hansen Ferie 8 Lystfiskerudstyr / Angelausrüstungen / Fishing Tackle Angelcentrum 1 Angelland 2 Fiskeri og Angeln 5 Haus und Boot 6 Torben Hansen Ferie 8 Put & Take Langelands Lystfiskersø 31 Spodsbjerg Lystfiskersø 32 Sejlerskoler / Segelschulen / Sailing Schools Øhavets Smakkecenter 23 Strande / Strände / Beaches Bellevue Strand 33 Bukkemose Strand 34 Dageløkke Strand 35 Drejet, Spodsbjerg 36 Hesselbjerg Strand (Østersøbadet) 37 Hou Nordstrand 38 Ristinge Strand 39 Snøde/Hesselbjerg Strand 40 Stoense Udflytter Strand 41

38 Angelland 14 26

41 4

17

25 18

40

35

20

10

16

32 19 7 12 1 29 5 36

9 28 33 15

RUDKØBING

30 23

22 27 13 39 11 37

Bagenkop

8

21

31 34 6

3 8 24 2

Yderligere information se side 128. Weitere Informationen Siehe Seite 128. Further information see page 128.

77


Børn / Kinder / Children

Museer er også for børn På Langelandsfortet kan alle med spænding i blodet få lov til at sidde i den store antiluftskytskanon og få den til at dreje rundt og en fremmed verden åbner sig, når man er gået ned af trinene til en kold bunker og befinder sig 6 m under jorden. Hernede levede og arbejdede soldaterne i trange, lave rum med at overvåge Langelandsbæltet for fremmede fly og skibe. I kanonbunkeren ligger de mange granater på hylder, i dag er de selvfølgelig ufarlige, men alligevel kan man godt fornemme det uhyggelige ved så mange våben, som dog heldigvis aldrig kom i brug. I ubåden kan et kig gennem periskopet give én gyset af at være dybt under vandet. Skovsgaard har et ”Kys Frøen Center”, et naturværksted hvor alle børn kan finde glæden ved selv at fremstille noget, når der kartes og spindes uld, gruttes korn, eller man låner net og går på jagt efter småfisk og kryb. Det er også muligt at lytte til naturens mange fuglestemmer med paraboloptager og gå

på en spændende GPS-skattejagt efter Skovsgaards historie. Ud i naturen På stranden og i skoven kan der samles mange fine ting, som bagefter kan laves til flotte smykker og collager, eller hvad med et ”monster” lavet af muslingeskaller, tang og små sten? Ved mange strande kan der samles ”Hulkøer” (sten med hul igennem), de kan blive til fine vindspil og halskæder. Flade sten kan blive til de flotteste servietholdere til terrassen, når de males med vandfarve. Med en spand og et fiskenet kan livet i havet udforskes, når der fanges rejer, vandmænd, søstjerner og måske en krabbe. Ved Gulstav på Sydlangeland ligger gærselsskovene (Vestre- og Østregulstav), her bliver træerne med ca. 20 års mellemrum skåret ned, og det giver en skov med træer, der har mange stammer, en ”troldeskov”, hvor det er ganske vist, at der lever nisser, trolde og alfer. Prøv at være helt stille og se, hvordan de gemmer sig bag skovens træer og buske.

Vi tilbyder ● Vandrutschebane på 62 m. ● Sjovt vandlegetøj ● Vandkanoner ● Strømkanal ● 25 m. bassin ● Helsebassin m. m. ● Spa-bad ● Café 78

svb 2426

Ryttervej 70 · 5700 Svendborg · Tlf.: 6223 5050 www.svendborgsvoemmeland.dk


Ikke langt fra Gulstav ligger jættestuen Hulbjerg, her kan man kravle ind i en verden, som for længst kun er historie, det er mørkt og måske lidt uhyggeligt så husk en lommelygte eller et stearinlys. Prøv også de fysiske udfordringer ved at balancere, kravle over og under, hoppe og springe på motorikbanen i Magleby på Sydlangeland. Eller hvad med et spil fodboldgolf, discgolf (side 68) eller en byvandring med Rotten Ruth (side 103). Hvad skal vi lave, når det regner? En oplagt idé til en regnvejrsdag kunne være en tur i biografen. Bio Langeland viser mange gode film, som er for hele familien, og vejret er uden betydning, når man synker ned i de bløde stole med en stor portion popcorn på skødet. Eller hvad med at besøge biblioteket i Rudkøbing? Der er pc’er til fri afbenyttelse og kulørte magasiner om alt fra tøj til biler og selvfølgelig en god bog. Naturens Spisekammer Mange af de planter, vi ser i naturen, kan spises. De mest kendte er nok brombær, svampe og hyben, men prøv at tage en tur på stranden eller i skoven for at samle vilde planter til aftensmaden. Planter som ramsløg, strandkål, skvalderkål og mælkebøtte er lækre som tilbehør eller krydderurter. Husk at undersøge hvilke planter, der kan spises og medbring gerne en bog, som giver oplysninger om spiselige planter.

Museen sind auch für Kinder Im Langelandsfort dürfen alle Abenteurer in der großen Flugabwehrkanone Platz nehmen und sie drehen. Geht man in einem kalten Bunker die Treppe runter, betritt man 6 m unter der Erde eine fremde Welt. Hier lebten und arbeiteten die Soldaten in den engen, niedrigen Räumen und überwachten den Langelandsbelt auf der Suche nach fremden Flugzeugen und Schiffen. Im Kanonenbunker liegen die vielen Granaten in Regalen, heutzutage natürlich entschärft, aber die Waffen, die glücklicherweise nie zum Einsatz kamen, wirken immer noch Unheimlich. Im U-Boot hat man beim Blick durchs Periskop das Gefühl, sich tief unterm Meer zu befinden.

Efterårsferie Skovsgård.

Auf Skovsgaard gibt es ein „Küss den Frosch Center“, eine Naturwerkstatt, in der alle Kinder mit viel Spass selber Sachen herstellen können, z.B. beim kardieren und spinnen von Wolle, Korn schroten oder bei der Jagd nach Kleinfischen und Würmern mit einem geliehenen Netz. Hier kann man auch die vielen Vogelstimmen mit einem Richtmikrofon hören oder sich auf eine spannende GPS-Schatzjagd auf Skovsgaards Geschichte machen. In der Natur Am Strand und im Wald kann man viele Sachen sammeln, die man zu hübschen Schmuckstücken und Collagen verarbeiten kann, oder wie wäre es mit einem „Monster“ aus Muscheln, Tang und kleinen Steinen? An vielen Stränden findet man „Hühnergötter“ (Steine mit einem Loch), aus denen sich schöne Windspiele und Halsketten basteln lassen. Flache Steine verwandeln sich in die schönsten Serviettenhalter für die Terrasse, wenn man sie mit Wasserfarben bemalt. Das Leben im Meer lässt sich mit Eimer und Netz erforschen, damit fängt man Krabben, Quallen, Seesterne und vielleicht auch einen Krebs. Bei Gulstav auf Südlangeland liegen Niederwälder (Vestre- und Østregulstav), hier werden die Bäume ca. alle 20 Jahre zurückgeschnitten, so daß ein Wald aus Bäumen mit vielen Stämmen ent79


Børn / Kinder / Children steht. Es ist ein „Trollwald“, in dem bestimmt Wichtel, Trolle und Elfen leben. Wenn Du ganz mucksmäuschenstill bist, kannst du sehen, wie sie sich hinter den Bäumen und Büschen im Wald verstecken. Nicht weit von Gulstav liegt das Ganggrab Hulbjerg, hier kann man in eine längst vergangene Welt kriechen, es ist dunkel und vielleicht auch etwas unheimlich, nimm daher eine Taschenlampe oder eine Kerze mit. Versuche Dich an den körperlichen Heraus­ forderungen auf der Motorikbahn in Magleby auf Südlangeland beim balancieren, drüber- und drunterkriechen, hüpfen und springen. Oder wie wäre es mit einem Spiel Fussball-Golf oder Disc-Golf zusammen mit der Familie (Seite 68). Was tun, wenn es regnet? Bei Regen ist ein Kinobesuch eine gute Idee. Bio Langeland zeigt viele familienfreundliche Filme und wenn man mit einer großen Portion Popcorn in die weichen Sessel sinkt, ist das Wetter ganz egal. Oder

Se et bolchekogeri Lav din egen slikkepind Besuche eine Bonbonfabrik Mache deine eigenen Lolli Visit a sweet shop Make your own lollipop

wie wäre es mit einem Besuch der Bibliothek in Rudkøbing. Hier kann man kostenlos PCs benutzen, Magazine von Mode bis zu Autos durchblättern und natürlich ein gutes Buch lesen. Die Speisekammer der Natur Viele Pflanzen, die wir in der Natur finden, sind essbar. Ihr kennt bestimmt Brombeeren, Pilze und Hagebutten, aber macht doch mal einen Spaziergang am Strand oder im Wald und sammelt Wildpflanzen für das Abendessen. Pflanzen wie Bärlauch, Giersch und Löwenzahn sind leckere Beilagen und Gewürzkräuter. Denkt daran, die Pflanzen auf Essbarkeit zu untersuchen und nehmt ein Buch mit, das essbare Pflanzen beschreibt.

 useums are also of M interest to children At Langeland’s Fort everybody can experience the excitement of occupying the seat of the big anti-aircraft cannon and make it turn – a strange world appears when you walk down the steps into a cold bunker 6m underground. Here in small, low ceiling rooms the soldiers lived and monitored the Langeland Belt in order to spot enemy planes and ships. Many shells are stored on shelves in the cannon bunker – nowadays they are not dangerous, but you feel a certain discomfort when seeing so much ammunition which, luckily, was never used. Inside the U-boat a look through the periscope can give you the creeps and the impression of being deep under water. Skovsgaard has a ‘Kiss the Frog Centre’ which is a nature activity workshop where all children can experience the joy of varoius activities such as carding and spinning wool, grinding corn or hunting for small fish and creepy-crawlies with a net. It is also possible to listen to nature’s many birdsongs using a dish recorder and to take part in an exciting GPS-treasure hunt based on the history of Skovsgaard.

Langeland

Snødevej 112 · Snøde · 5953 Tranekær Tlf. 24 44 91 26

80

Out in the nature On the beach and in the forest you can collect many fine things which can be turned into beautiful jewellery and collages, or how about making a ‘’monster’’ from mussel shells, sea weed and small stones. On


Rotten Ruth.

many beaches you may collect ‘’Hulkøer’’ (stones with holes) which can be used for making fine wind chimes and necklaces. Flat stones can be turned into pretty napkin holders for the terrace when painted with water colours. Outfitted with a bucket and a fish net you can explore the life at sea by catching shrimps, jellyfish, starfish and maybe a crab. By Gulstav on south Langeland you find the ‘Gærdsel Forests’ (Vestre- and Østregulstav). About every 20 years these forests are cut down resulting in a forest consisting of trees with many trunks, a ‘’Troll Forest’’ where no doubt goblins, trolls and fairies are hiding. Try to be completely quiet and see how they hide behind the trees and bushes in the forest. Not far from Gulstav lies the Hulbjerg passage grave, here it is possible to crawl into a world long gone – it is dark and somewhat creepy so remember a torch or a candle. Try as well the physical challenges of balancing, crawling over and under, hopping and jumping at the agility track in Magleby on south Langeland. Or

how about a game of Football Golf or Disc Golf (see page 68). What do we do when it is raining? An obvious idea on a rainy day is to go to the cinema. Bio Langeland shows many good films for the whole family, and the weather is of no importance when you sink into the soft chairs with a huge portion of popcorn on your lap. Or how about visiting the library in Rudkøbing? Here you find PCs at your disposal as well as coloured magazines about everything from clothes to cars and good books too, of course. Nature’s pantry Many of the plants that we see in nature can be eaten. The most famous ones are probably blackberries, mushrooms and rosehips, but try going for a walk along the beach or through the forest to collect wild plants for dinner. Plants such as ramson, ground elder, sea kale and dandelions are delicious as side dishes or herbs. Remember to check which plants can be eaten and remember to bring a book containing information about edible plants. 81


Bo, sov og spis / Wohnen, Schlafen und Essen / Living, Sleeping and Eating

Fra Shelter til Herregård Her findes alt fra den primitive luksus til luksus deluxe Langeland har fået et større antal nye sommerhuse med kystnær beliggenhed i de senere år, og samtidig er der blevet mulighed for luksus bed & breakfast på flere af vores renoverede Herregårde. Efter at vi har fået motorvejen fra Odense til Svendborg og hurtigere tog mellem København – Odense – Svendborg, er det blevet meget nemmere at komme til Langeland, og det kan mærkes. Der er flere og flere, der falder for de gamle smukke landejendomme, der bliver renoveret, og vores lokale attraktioner bliver bedre og bedre til at fortælle den unikke historie. Det er blevet eftertragtet at bo i naturskønne omgivelser, lyset omkring Langeland og den friske luft inspirerer således en del spændende kunstnere, hvilket vores gæster efterfølgende også kan få glæde af.

Vi kan præsentere nogle dejlige og populære campingpladser med op til 4 stjerner og nogle hyggelige naturcampingpladser. Der kommer til stadighed flere feriehuse til leje. Man kan kontakte udlejningsbureauerne eller se på vores hjemmeside www.langeland.dk. Der er også mulighed for information i oversigtssiderne i denne bog eller eventuelt ved kontakt til turistbureauet tlf. 62 51 35 05. Vi kan anbefale, at I selv kører rundt og kigger efter skiltene med ”værelser”, men i juli måned er der risiko for, at alt er optaget, og endelig er der muligheden for at overnatte i vores hyggelige og centralt beliggende vandrerhjem i Rudkøbing. Er man til den fri natur, har Langeland også en helt ny shelterplads. Er det romantik og intimitet man søger, er der mulighed for det på vores hyggelige kroer rundt på øen, og endelig har vi muligheden for pæne og nydelige hoteller med gode senge.

Vi Vi har har faciliteterne faciliteterne til til dig dig ... ... ... når du skal holde fest, familieweekend, klubtræf, kursus eller lejrskole. Vi tilbyder også B&B. ... ... når når du du skal skal holde holde fest, fest, familieweekend, familieweekend, klubtræf, klubtræf, kursus kursus eller eller lejrskole. lejrskole. Vi Vi tilbyder tilbyder også også B&B. B&B. Vi har selskabslokale til 100 personer, veludstyret industrikøkken og 15 værelser til 4-5 personer. Vi har selskabslokale til 100 personer, industrikøkken og 15 værelser til Vi 100 forplejning. personer, veludstyret veludstyret industrikøkken værelser til 4-5 4-5 personer. personer. Althar kanselskabslokale lejes med ellertiluden Udsigt til Storebælt - kun og 40015meter til stranden. Alt Alt kan kan lejes lejes med med eller eller uden uden forplejning. forplejning. Udsigt Udsigt til til Storebælt Storebælt -- kun kun 400 400 meter meter til til stranden. stranden.

Bøstrup Strandvej 23 Bøstrup Strandvej Bøstrup Strandvej 23 23 5953 Tranekær 5953 Tranekær 5953 Tranekær tlf. 3514 2828 tlf. tlf. 3514 3514 2828 2828 Hjemmeside:www.bs23.dk Hjemmeside:www.bs23.dk Hjemmeside:www.bs23.dk E-mail: info@bs23.dk E-mail: info@bs23.dk info@bs23.dk E-mail:

Hannah og Michael Bay Hannah Hannah og og Michael Michael Bay Bay

Vielse på Langeland -- Hochzeit auf Langeland Lad Deres drøm gå i opfyldelse og lad Dem inspirere af www.bryllupspakke.dk Lassen Sie sich inspirieren von der Schönheit Langelands. Wir erfüllen Ihre Hochzeitswünsche. www.hochzeitlangelanddänemark.de www.hochzeitlangelanddänemark.de Bryllupspakke.dk v/Jens Christian Christiansen Harnbjergvej 18, 5932 Humble Tlf: (+45) 62 57 22 50 Mobil: (+45) 41 61 34 06 E-mail: jcc@harnbjerg.dk 82


Tranekær Slotskro Hotel og Restaurant - Kgl. Priviligeret Slotsgade 74 · 5953 Tranekær · www.tranekaerkro.dk · info@tranekaerkro.dk Bordbestilling på tlf. 62 59 12 04 · Mobil 20 15 02 01 Restauranten er åben kl. 17.00 - 21.00 Søndag lukket Stegt faSan Vildtretter OVernatningStilbud pr. pers. med morgenbuffet

kr. 350,-

83


Bo, sov og spis / Wohnen, Schlafen und Essen / Living, Sleeping and Eating

Von Shelter bis Landsitz Hier gibt es alles vom primitiven Luxus bis zu Luxus Deluxe Auf Langeland wurden in den letzten paar Jahren viele neue Ferienhäuser in Küstennähe gebaut, Sie können sich aber auch für Luxus Bed & Breakfast in einem unserer renovierten Herrenhäuser entscheiden. Durch die Autobahn von Odense nach Svendborg und die schnellere Zugverbindung Kopenhagen – Odense – Svendborg, ist es viel einfacher geworden, nach Langeland zu kommen – und das merkt man auch! Die schönen alten Landsitze und Häuser, die auch renoviert werden, faszinieren mehr und mehr Menschen und unsere lokalen Attraktionen können hervorragend unsere einzigartige Geschichte erzählen. Das Wohnen in herrlicher Natur ist sehr gefragt und die Lichtverhältnisse auf Langeland und die frische Luft inspirieren viele interessante Künstler, sehr zur Freude unserer Gäste.

Wir können einige sehr schöne und beliebte Campingplätze mit bis zu 4 Sternen und auch gemütliche Naturcampingplätze vorzeigen. Es gibt immer mehr Ferienhäuser zu mieten, fragen Sie in den Ferienhausvermittlungen nach oder gehen Sie auf unsere Homepage www.langeland.dk Einige Informationen können Sie auch diesem Guide entnehmen oder rufen Sie im Touristenbüro unter +45 62 51 35 05 an. Fahren Sie doch einfach mal los und halten Sie nach Schildern mit der Aufschrift „Værelser“ (Zimmer) Ausschau, im Juli kann allerdings alles ausgebucht sein. Sie können aber auch in unserer gemütlichen und zentral gelegenen Jugendherberge in Rudkøbing übernachten. Liebt man die freie Natur hat Langeland ein ganz neues Shelter. Suchen Sie Romantik und Intimität, finden Sie diese in unseren gemütlichen Kros auf der ganzen Insel und natürlich gibt es auch gute Hotels mit ordentlichen Betten.

Hotel Skandinavien 2012-1_Hotel Skandinavien 1/4 03/10/12 16.23 Side 1

Bed & Breakfast Internet · Selskaber · Møder Midt i Rudkøbing by · Overnatning med morgenmad Mitten in Rudkøbing · Übernachtung mit Frühstück

Brogade 13 · Rudkøbing Tlf. 62 51 14 95

hurraskanhotel@gmail.com

www.skanhotel.dk

84


Naturskøn beliggende campingplads,

Rubrik der lægger vægt på at du får en god

oplevelse, Dansk brødtekst. i trygge og rolige rammer. Åbent fra påske til 1.10.2013

Tysk Nb.rubrik få ledige fastliggerpladser Tysk brødtekst.

Welcome to Langeland Engelsk brødtekst.

Velkommen til Sukkerfabrikkens

Campingpladsen ligger lige op til vildhestene.

sommercafé Vi byder på friske sandwich, lune retter økologiske lækkerier samt kaffe og kage i skønne omgivelser

Strandgårdens Camping

alle dage kl. 11.00 - 17.00

Tlf. 62 56 12 95

Slotsgade 76, Tranekær · 29. jun. - 11. aug.

Vestervej 17 . 5935 Bagenkop

Ring eller besøg os på www.62225384.dk

ejendomme as

Find din nye lejlighed på:

estauran

eller kontakt os på tlf. 62 21 20 20

t

R

www.bodabolig.dk

Lystbådehavnen Rudkøbing Tlf. 62 51 46 49

• Stort a la carte menukort • Ligger kun 5 meter fra vandet! • Bordbestilling anbefales. • Åbent alle ugens dage. www.neptun-langeland.dk 85


Bo, sov og spis / Wohnen, Schlafen und Essen / Living, Sleeping and Eating

From Shelter to Manor You will find everything from primitive luxury to luxury deluxe Many new summer cottages close to the coast have been built on Langeland in recent years and at the same time, several of the renovated manors are now offering luxury bed and breakfast. It is noticeable that since the opening of the motorway from Odense to Svendborg and the introduction of faster trains between Copenhagen – Odense – Svendborg, it has become much easier to come to Langeland. More and more people fall for the old beautiful renovated farmhouses and our local attractions are getting better and better at telling their unique stories. It has become popular to live in beautiful surroundings where the special light around Langeland and the fresh air inspire both exciting artists and our guests.

86

We can present lovely and popular camp-sites with up to 4 stars as well as some cosy nature camp-sites. More and more holiday cottages are becoming available to rent. You can contact the rental agencies or look at our website www.langeland.dk. It is also possible to find information in the summary pages of this book or by contacting the Tourist Office Ph.: +45 62 51 35 05. We can also recommend that you drive around and look for the ”Værelser” (rooms) signs, but there is a risk that everywhere is fully booked in July. Finally, it is possible to find accommodation at our comfortable and centrally placed hostel in Rudkøbing. If you love sleeping outdoors Langeland has a brand new shelter. If you are looking for romance and intimacy, try our cosy inns around the island and finally, we have neat and tidy hotels with excellent beds.


87


Bo, sov og spis / Wohnen, Schlafen und Essen / Living, Sleeping and Eating

Sundhed og velvære Hvis du føler dig udbrændt og lidt nedslidt, kunne du måske prøve dig frem med kosttilskud fra Hyben Vital. Vi er lidt stolte af, at en produktion af kosttilskud hentet fra langelandske hyben, er blevet til en international virksomhed, der producerer et pulver, der kan lindre visse gigtformer hos mennesker, heste og hunde. Er du i det hele taget interesseret i at finde ro og helse, kan vi også fremhæve flere gode steder at få massage, gå til frisør eller måske få lagt din fremtid i tarotkort. Vi kan som noget nyt henvise til besøg hos mennesker, der bor på Langeland, og som gerne vil invitere jer indenfor og se, hvordan det er at bo og leve på Langeland.

88

Langelandsfødevarenetværk Vi har også lokalt producerede fødevarer på Langeland, syltetøj, bagerbrød eller friskfanget fisk. Og hvis du leder efter frugt og grønt, er der flere større gårdbutikker, og endelig finder du lokalt produceret honning og æblemost. Vi har lokalt dyrket korn, der males til mel på Tranekær Slotsmølle. Hver mandag i sommerhalvåret er der Ø-havsmarked på Torvet i Rudkøbing, og henover sommeren er der marked på blandt andet Bagenkop havn - se på www.langeland.dk eller kontakt turistbureauet. Spisesteder Restauranterne på Langeland rummer hele spektret fra den fine gastronomi til det enkle måltid, hvert måltid sin charme og sted såsom Langelands gamle kroer, Spodsbjerg Badehotel, Generalen i Tranekær Slots gamle hestestald eller nogle af de mindre caféer i Rudkøbing for blot at nævne nogle - flere steder er der udendørsservering med udsigt udover havet omkring Langeland.


la ugtp r F

ntagen Strand

lys

t

Hold vores møje med enutav le

Gårdbutik

S Sommerstemning i & hyggelig atmosfære • KROSTUE - God hjemmelavet mad til overkommelige priser! Vores menukort: Lidt - men godt! • HYGGELIG GÅRDHAVE På glædeligt gensyn Lone + familie

Åbent alle dage fra kl. 13.00 (Køkkenet holder siesta kl. 15-18) Onsdag lukket.

I sæson sælges: Sødkirsebær - Blommer Pærer - Æbler - Most fra egen plantage.

Frugtplantagen Strandlyst Peløkkevej 9 · Rudkøbing Tlf. 20 32 11 26 (- lige ved broen)

Søndergade 13, Tlf. 62 51 20 51/31 32 17 72 www.lohalskro.dk

ET SUNDHEDSBEVARENDE KOSTTILSKUD Det originale hybenpulver, produceret på Langeland af specielt udvalgte hyben efter en patenteret fremstillingsmetode. 100 % naturprodukt. Skandinavisk forskning med placebokontrollerede forsøg. Pulver og kapsler

Besøg vores butik Hyben Vital Int. ApS

Klavsebøllevej 2. Tullebølle. DK 5953 Tranekær Tlf. +45 62 50 16 92. Fax +45 62 50 16 22. info@hyben-vital.dk www.hyben-vital.com. www.hyben-vitalvet.com www.litohyben.dk. www.litovet.dk

89


Bo, sov og spis / Wohnen, Schlafen und Essen / Living, Sleeping and Eating

Gesundheit und Wohlbefinden Wenn Sie sich ausgebrannt und etwas schlaff fühlen, sollten Sie vielleicht einmal das Nahrungsergänzungsmittel von Hyben Vital probieren. Wir sind schon etwas stolz darauf, dass die Produktion eines Nahrungsergänzungsmittel aus langeländischen Hagebutten zu einem internationalem Unternehmen geworden ist, welches ein Pulver herstellt, das Menschen, Pferden und Hunden bei einigen rheumatischen Erkrankungen Linderung verschafft. Wenn Sie sich allgemein für Ruhe und Gesundheit interessieren, können wir Ihnen mehrere Masseure empfehlen, einen Friseurbesuch oder vielleicht lassen Sie sich die Zukunft mit Tarotkarten vorhersagen. Neuerdings können wir auch Besuche bei Bewohnern von Langeland vermitteln, die Sie gerne zu sich nach Hause einladen, damit sie sehen können, wie es sich auf Langeland lebt und wohnt. Langelands Nahrungsmittelnetzwerk Auf Langeland werden auch Nahrungsmittel produziert, wie Marmelade, Brot oder frischgefangener Fisch. Suchen Sie nach Obst und Gemüse, gibt es mehrere große Hofläden, dazu haben wir auch noch lokal produzierten Honig und Apfelsaft. Unser angebautes Getreide wird in der Schloßmüle Tranekær zu Mehl gemahlen. Während des Sommerhalbjahres findet jeden Montag der Ø-Havsmarkt auf dem Marktplatz in Rudkøbing statt. Im Laufe des Sommers gibt es auch einen Markt im Hafen von Bagenkop, lesen Sie mehr auf www.langeland.dk oder wenden Sie sich an das Touristenbureau. Restaurants Die Restaurants auf Langeland reichen von gehobener Gastronomie bis zur einfachen Mahlzeit, jedes Gericht hat seinen Charme und seinen Ort, wie z.B. Langelands alte Dorfkrüge, Spodsbjerg Badehotel, Generalen im alten Pferdestall von Schloß Tranekær oder die kleinen Cafés in Rudkøbing, um nur einige zu nennen – mehrere Lokale servieren auch draußen, Blick auf das Meer um Langeland inklusive.

Health and wellness If you feel burnt out as well as worn out you could try taking a nutritional supplement from Hyben Vital. 90

We are quite proud that a nutritional supplement produced from rosehips grown here on Langeland has turned into an international success and is sold world wide in order to help humans, horses and dogs suffering from arthritis. Are you at all interested in finding your inner peace and staying healthy, we can also mention some places where you can get a massage, go to the hairdresser or maybe have your future told by a reading of the tarot cards. An activity new to us is referring you to people living on the island who would like to invite you into their homes so you can see how it is to live on Langeland. Langeland’s food network We also have locally produced foods on Langeland such as jam, bread and freshly caught fish. If you are looking for fruit and vegetables there are seve­ ral big farm shops to visit and finally there is local honey and apple juice also produced locally. Local grain is ground to flour at Tranekær Castle Mill. Every Monday during the summer time a big market called ‘Øhavsmarked’ is held at the market square in Rudkøbing. Bagenkop harbour also holds a market – see www.langeland.dk or contact the Tourist Office. Places to eat The restaurants on Langeland cover the whole spectre from very fine gastronomy to the very simple meal – each with its own charm in places like the old inns of Langeland, Spodsbjerg Badehotel, Generalen in the old stables of Tranekær Castle or some of the small cafes in Rudkøbing just to mention a few – many have outdoor service with a view over the sea around Langeland. HotelVÆRelSeR FeRielejligHedeR SelSkabSlokaleR ReStauRant konFeRence FaciliteteR Skudehavnen 21 · 5900 Rudkøbing Tlf. +45 6251 4600 · Fax +45 6251 4940 E-mail: info@rudkobingskudehavn.dk www.rudkobingskudehavn.dk


Bo, sov og spis / Wohnen, Schlafen und Essen / Living, Sleeping and Eating

Rubrik

17

Dansk brødtekst.

6

Tysk rubrik Tysk brødtekst.

49

10 53

Welcome to Langeland

12

Engelsk brødtekst.

47 46 11

31

4 32

3 21

30

25 42 45 48

26 43 15

7 18 19

RUDKØBING 23 24 40 50 52

37

44 34 51

38 28 33 35 16 2

20

Bagenkop

22 9

8

1 14 5

29

13

27 39

36

Camping Billevænge Camping 1 Camping- og Feriecenter Ristinge 2 Carlsberg Camping 3 Feriepark Langeland 4 Færgegårdens Camping 5 Lohals Camping 6 Rudkøbing Camping 7 Strandgårdens Camping 8 Feriehuse / Ferienhäuser / Holiday Houses Bagenkop Marinecenter 9 Bæltferie 10 Bøstrup Forsamlingshus 11 Camping- og Feriecenter Ristinge 2 Feriepark Langeland 4 Fuglsang Ferie 12 Haus und Boot 13 IBI Bootsverleih 14 Jens Oldenbjerg 15 Jettes Minishop 16 Langelands Ferie 17 Mogens Møller Hansen 18 Novasol Fyn 19 Torben Hansen Ferie 20 Tranegård Wellnesscenter 21

Hoteller og Kroer / Hotels und Gasthäuser / Hotels and Inns Bagenkop Kro 22 Hotel Rudkøbing Skudehavn 23 Hotel Skandinavien 24 Tranekær Slotskro 25 Tullebølle Kro 26 Herregårde / Herrenhöfe / Manors Broløkke 27 Frederiksberg 28 Skrøbelev Gods 29 Valdemars Slot 30 Lejrskoler / Schullandheime / Camp Schools Bøstrup Forsamlingshus 11 Bøstrup Strandgaard 31 Camping- og Feriecenter Ristinge 2 Helletofte Lejrskole 32 Skovsgaard 33 Øhavets Smakkecenter 34 Privat Indkvartering / Private Zimmer / Privat Accomodation Ana Smeden 35 Annalise Lundegaard 36 Anni Danielsen 37 Asger Kristensen 38 Broløkke 27 Bøstrup Strandgaard 31 Feriebolig Brogaard 39 Fuglsang Ferie 12 Færgegårdens Camping 5 Inge-Lise Jørgensen 40 Sigrid & Børge Mohr 42 Skebjerg Søgaard 43 Strynø Gl. Mejeri 44 Sukkerfabrikken 45 Vejskrækgården 46 Æblegården 47 Vandrerhjem / Jugendherberge / Youth Hostels Danhostel Rudkøbing Vandrerhjem 7 Spisesteder / Speisegaststätten / Eating Out Bagenkop Kro 22 Café Skovsgaard 33 Færgegårdens Cafe 5 Generalen 48 Hotel Rudkøbing Skudehavn 23 Lohals Kro 49 Restaurant Havneblik 9 Restaurant Neptun 50 Restaurant Valdemars Slot 30 Strynø Kro 51 Sukkerfabrikken Sommercafe 45 Tranekær Slotskro 25 Tullebølle Kro 26 Txtil Huset Cafe 52 Ejendomsmæglere / Immobilienmärkler / Estate Agents Frede Volf Sørensen 53

Yderligere information se side 128. / Weitere Informationen Siehe Seite 128. / Further information see page 128.

91


Områder / Orte / Districts

Landskab og landsbyer På Langeland finder man et dejligt, varieret landskab. De gamle hegn og skel er for en stor del bevaret ligesom småskove og vådområder. De gamle veje er også bevaret og slynger sig gennem landskabet. Hovedlandevejen går nord – syd fra Lohals til Bagenkop og fører forbi Rudkøbing Købstad. Den tværgående landevej går fra Rudkøbing til Spodsbjerg. Desuden findes en mængde biveje, stier og stikveje, som gerne ender blindt ude ved kysten. Landsbyerne er øens erhvervs- og boligområde siden middelalderen. Mange af dem har egen kirke – kønne hvidkalkede romanske bygninger ofte med sengotiske tilbygninger. De er værd at besøge – f.eks. for at se granitrelieffer i murværket som i Skrøbelev og Bøstrup kirke eller beundre inventar som romanske døbefonte og renæssancens prædikestole. Landsbyerne har stråtækte bindingsværksbygninger og små grundmurede huse eller gamle gårde, som ikke blev flyttet ud af landsbyen ved udflytningen i 1800-tallet. Ude i det åbne landskab ligger de udflyttede gårde og husmandssteder. Der findes stadig gamle landsbykroer, hvor den rejsende kan få mad og logi – således i Bagenkop, Humble, Spodsbjerg, Tullebølle og Tranekær. Mange små butikker er nedlagte, men Lohals, Snøde, Tullebølle, Spodsbjerg, Lindelse, Humble og Bagenkop har alle brugs eller købmand. Butikker med bagværk, kunsthåndværk, gaveartikler og tøj findes i lands-

Åbningstider: Mandag lukket (I højsommeren åben mandag) Tirsdag - Fredag 6.30 - 17.00 Lørdag - Søndag 6.30 - 15.00 Bygaden 71 · Tullebølle · 5953 Tranekær Tlf. 62 50 12 03 · www.staehrbageri.dk

92

byerne, og langs vejene gårdbutikker, som tilbyder alt fra øl, frugt og grønt til stentrolde. Endelig er der småhavnene Dageløkke og Ristinge. Den førstnævnte bygget i forbindelse med udskibning af teglsten og den sidstnævnte som overfartssted og skibsbro.

Landschaft und Städte Auf Langeland gibt es eine herrliche, abwechslungsreiche Landschaft. Die alten Hecken und Marksteine sind größtenteils erhalten, wie auch Kleinwälder und Feuchtgebiete. Es gibt auch noch die alten Straßen, die sich durch die Landschaft schlängeln. Die Hauptstraße führt von Nord nach Süd von Lohals bis Bagenkop, vorbei an Rudkøbing. Die querverlaufende Landstraße führt von Rudkøbing nach Spodsbjerg. Darüberhinaus gibt es noch viele Nebenstraßen, Pfade und Feldwege, die oft an der Küste enden. Seit dem Mittelalter sind die Städte die Wirtschaftsund Wohngebiete der Insel. Viele von ihnen haben eine eigene Kirche – schöne, weiß gekalkte romanische Bauten, oftmals mit spätgotischen Anbauten. Sie sind alle einen Besuch wert – z.B. um die Granitrelieffs in den Mauern der Kirchen von Skrøbelev und Bøstrup zu sehen oder Inventar wie romanische Taufbecken und Renaissancekanzeln zu bewundern. In den Städten stehen strohgedeckte Fachwerkhäuser und kleine, grundgemauerte Häuser oder alte Höfe, die im 18. Jahrhundert nicht auf’s Land versetzt wurden. In der offenen Landschaft liegen die versetzten Höfe und Kleinbauernhäuser. Es gibt noch alte Dorfkrüge, wo die Reisenden Kost und Logi erhalten – wie in Bagenkop, Humble, Spodsbjerg, Tullebølle und Tranekær. Viele kleine Geschäfte wurden geschlossen, aber Lohals, Snøde, Tullebølle, Spodsbjerg, Lindelse, Humble und Bagenkop haben alle ein Brugsen oder Kaufmannsladen. Es gibt Geschäfte mit Backwaren, Kunsthandwerk, Geschenkartikeln und Kleidung und an den Straßen Hofläden, die alles von Bier, Obst und Gemüse bis zu Steintrollen anbieten. Dann gibt es noch die Kleinhäfen Dageløkke und Ristinge. Der Erste wurde zum Ausschiffen von Ziegelsteinen gebaut und der Letztere als Überfahrtspunkt und Schiffsbrücke.


Rubrik

SUPER SPAR på Langeland

Dansk brødtekst.

Tysk SUPERrubrik SPAR tilbyder hver dag et stort sortiment

Tysk brødtekst.

af kød, frugt og grønt, en velassorteret vinafdeling ogelcome naturligvis GUL PRIS, som er vores dagligvarer W to Langeland til faste lave priser. Engelsk brødtekst.

SUPER SPAR Humble, Hovedgaden 24, 5932 Humble, Tlf. 62 57 11 66 SUPER SPAR Snøde, Vandværksvej 19, 5953 Tranekær, Tlf. 62 55 10 55

DIN SPECIALIST I SOMMERHUSE

Murer

Aut. kloakmester Tilbygning

Forhandler af Svane Køkkenet

Tømrer

Renovering

MRE

R & SNED

Snedker

Glasarbejde

MURER

Tryggelev 42 5932 Humble

62 56 19 62

Beton

Banevænget 19 5900 Rudkøbing

KE

TTS ApS v/Leif Christiansen

R

62 51 19 64 ORDNING

Mobil: 20 22 19 62 • www.tts-langeland.dk • e-mail: tts@tts-langeland.dk 93


Områder / Orte / Districts

Countryside and Villages Langeland has a lovely varied scenery. Most of the old hedgerows and boundaries as well as small forests and marshes still exist. The old roads winding through the landscape are also preserved. The main road going from north to south, from Lohals to Bagenkop, takes you past the market town of Rudkøbing. The road across Langeland takes you from Rudkøbing to Spodsbjerg. Besides these two main roads there are many small secondary roads, trails and shortcuts that often end out by the coast. Since the Middle Age the villages have been commercial and residential centres. Many of them have their own church – beautiful white Romantic buildings, often with extensions in late Gothic style. They are worth a visit if, for example, you would like to see granite reliefs in the walls of Skrøbelev and Bøstrup Church, or admire the interiors with Romantic fonts and pulpits from the Renaissance.

The villages have houses with thatched roofs and half-timbered walls as well as brick buildings, and old farmhouses that were not moved from the village out into the open land as planned during the 19th century. Most of the farms and smallholdings that were moved out in that period can today be seen standing in the open landscape. There are still old village inns where the traveller can get food and shelter – such as in Bagenkop, Humble, Spodsbjerg, Tullebølle and Tranekær. Many small shops have closed, but Lohals, Snøde, Tullebølle, Spodsbjerg, Lindelse, Humble and Bagenkop still all have their Coop or Grocery Store. You can also find bakers and shops selling works of art, presents and clothing in the villages, just as everything from beer, fruit and vegetables to stone figures are sold from the small farm shops and stalls at the side of the roads.Finally the small harbours of Dageløkke and Ristinge should be mentioned. The former was built in connection with the shipping of tiles and the latter as a ferry station and quay.

Langeland Forsyning A/S Vand —Spildevand—Affald

Vand og Spildevand Ved akutte driftsproblemer - ring til 6351 6800 (døgnvagt)

Dagrenovation Dagrenovation afhentes én gang om ugen.

SPAR Lindelse Langegade 5 5900 Rudkøbing Tlf. 62 57 14 01 Åbningstider: Alle ugens dage 7.00-18.00 94

Ved brug for ekstra kapacitet, kan EKSTRA sække købes på alle genbrugspladser samt i alle Dagli´Brugser på Langeland og hos Super Spar, Snøde

Genbrugs- og containerpladser -Lejbøllevej 9A, 5953 Tranekær - Mjølbyvej 8, 5900 Rudkøbing - Helsnedvej 23A, 5932 Humble - Strynø Brovej 14, Strynø - 5900 Rudkøbing - Bræmlevænget 3, Lohals, 5953 Tranekær - Vostervej 5, 5935 Bagenkop Miljøstationer placeret over hele Langeland modtager flasker og papir

Se åbningstider m.m. på www.langeland-forsyning.dk Nørrebro 207A - 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6800


Lindelse Mølle tilbyder...

• Rundvisning i den restaurerede mølle • Salg af postkort og ting i strik og syning • Nyd udsigten fra omgangen, hvorfra kan der ses til Lolland, Strynø og Ærø • Lejlighedsvis kunstudstilling • Møllen gennem tiderne • Udsalg af linolieprodukter

www.kraemmernekaedeby.dk

Kræmmerne i Kædeby

Stort udvalg i gaver og brugskunst Krystal - havefigurer -julekugler-og nisser m.m.

Åbningstider mandag-søndag kl. 11.00 - 17.00 Besøg uden for åbningstid arrangeres efter aftale. Møllebanken 1, Lindelse, 5900 Rudkøbing www.lindelse-molle.dk

Kræmmerne i Kædeby

Vestergårdsvej 3 · Kædeby · 5932 Humble · Tlf: 21956862 E-mail : ann.hedegaard@mail.dk

LAG LANGELAND Har du en god idé til udviklingsprojekter er der mulighed for medfinansiering fra LAG Langeland se mere på www.laglangeland.dk Torvet 5, 5900 Rudkøbing, Tlf. 62 51 35 05 Mail: info@laglangeland.dk

Den Europæriske Landsbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Fiskefond

Aktionsgruppen er støttet af kommunen, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og EU. Danmark og EU investerer i landdistrikter og bæredygtigt fiskeri

95


Områder / Orte / Districts

Hou og Lohals Øens nordspids ligger på tre sider omgivet af havet og dette, samt de store løvskovområder, gør en tur helt nordpå til en dejlig oplevelse. Stil bilen et passende sted og gå i den grønne skov og langs den friske strand, eller tag cyklerne frem og kør turen rundt. Der er dejlige strande og mange grønne pletter, man kan slå sig ned med madpakke eller frokostkurv. Landevejen nordpå tager en til Hou strand og Hou plantage med en sommerhusudstykning fra 1920-erne. Mod vest ligger Frankeklint med en lille fyrstation og mod øst, ved Langelandsbælt, Hou Fyr, mens man sydover kører gennem landsbyen Skiften og forbi Lohals kirke. Man kan dreje ned ad vejen til bebyggelsen Østerhuse og den gamle landingsplads på stranden. I 1800-tallet havde hovboerne bådfart til Sjælland. Man kunne blive sat over, når vind og vejr var til det og mod betaling. Nordlangeland er frugtområde, og kommer man på det rette tidspunkt, kan man langs vejene købe frugt og grønt og hjemmelavet sennep og syltetøj.

96

Lohals er en lille havneby og handelsby længst mod nord. Den blev grundlagt som kanonbådshavn under krigen med England og i 1862 udbygget til en bassinhavn. Færgeriet var en vigtig del af byens liv. Der var en periode færge dels til Korsør og dels til Lundeborg. Da Storebæltsbroen kom i 1997, ophørte færgesejladsen. Lohals var desuden et lille søfarts- og fiskersamfund. Havnen var vinterdage fyldt med oplagte skonnerter og galeaser, og dertil kom at fiskeriet var godt. I dag er det turismen, som præger stedet. Der er bygget en ny lystbådehavn, og gæstende fartøjer fylder den gamle havn. Det med turismen er ikke noget nyt. Omkring 1900 havde Lohals mange badepensionater. I dag er der en stor campingplads og mange ferieboliger til leje. Forretningslivet i Lohals har altid været livligt, og skønt tiden for de små butikker er slut, så findes her Hedos bageri, en Brugs og butikker med tøj, kunsthåndværk og souvenirs, fiskegrej og friluftsliv. På havnen er bygget et kulturhus – Banjen, som har forskellige arrangementer for gæster og lokale. Hold øje med programmet.


Hou und Lohals Die Nordspitze der Insel ist an drei Seiten vom Meer umgeben und zusammen mit den grossen Laubwäldern macht dies eine Fahrt nach Norden zu einem herrlichen Erlebnis. Parken Sie ihren Wagen an einer geeigneten Stelle und machen Sie einen Spaziergang im grünen Wald und entlang des schönen Strandes oder machen Sie die Tour mit dem Fahrrad. Hier gibt es herrliche Strände und viele grüne Plätze an denen man sich mit einem Picknickkorb niederlassen kann. Die Landstraße im Norden führt zum Hou Strand und zur Hou Plantage mit einem kleinen Ferienhausgebiet aus den 1920ern. Gen Westen liegt Frankeklint mit einem kleinen Leuchtturm und nach Osten, am Langelandsbelt, Hou Fyr. Nach Süden fährt man durch den Ort Skiften und an der Kirche von Lohals vorbei. Man kann nach Østerhuse und dem alten Landeplatz am Strand abbiegen. Um 1800 hatten die Houboer eine Bootsverbindung nach Seeland. Bei geeignetem Wetter konnte man sich gegen Bezahlung übersetzen lassen. Nordlangeland

✮✮ Anden

ist ein Obstanbaugebiet und wenn man zur rechten Zeit kommt, kann man an den Wegesrändern Obst, Gemüse, selbstgemachten Senf und Marmelade kaufen. Lohals ist ein kleiner Hafen- und Handelsort im nördlichsten Teil der Insel. Er wurde während des Kriegs gegen England als Kanonenbootshafen erbaut und 1862 zum Bassinhafen ausgebaut. Die Fährfahrt war ein wichtiger Teil des Ortes. Eine Zeitlang gab es eine Fahre teils nach Korsør, teils nach Lundeborg. Als 1997 die Große Belt Brücke kam, wurde die Fährfahrt bald darauf eingestellt. Lohals war ebenfalls eine kleine Seefahrts- und Fischergemeinde. An Wintertagen war der Hafen voll von aufgelagerten Schonern und Galeassen und dazu lief die Fischerei gut. Heute prägt der Tourismus den Ort. Es wurde ein neuer Yachthafen gebaut und gastierende Boote liegen in dem altem Hafen. Der Tourismus ist aber nicht neu. Um 1900 hatte Lohals viele Badepensionen. Heute gibt es einen großen Campingplatz und viele zu vermietende Ferienwohnungen.

ks rugbrød 2011 plAdsen i dAnmAr Brød og kager der smager af ... mere Vi ønsker at give dig som kunde en oplevelse, som vækker alle sanser og formidler vor ufravigelige krav til kvalitet, ærlighed og enkelthed i den håndværksbaserede produktion.

Brot und Kuchen mit Geschmack auf ... mehr Wir möchten Ihnen als Kunden ein Erlebnis erschaffen, das Ihnen unsere Anforderungen an Qualität, Ehrlichkeit und Einfachheit bei unserer Fertigung vermittelt. Åbningstider / Öffnungszeiten:

Kaptajn Kaasvej 7 · Lohals · 5953 Tranekær Tlf. 62 55 13 16 · www.hedosbageri.dk Østergade 12 · 5900 Rudkøbing

Juli og august: Mandag - fredag kl. 6.00-17.00 Lørdag og søndag kl. 6.00-16.00 (Vinter: Lukket mandag)

97


Områder / Orte / Districts Das Handelsleben in Lohals war immer lebhaft und auch wenn die Zeit der kleinen Geschäfte vorbei ist, gibt es hier Hedos Bäckerei, Brugsen - ein Lebensmittelgeschäft, sowie Geschäfte mit Kleidung, Kunsthandwerk und Souvenirs, Angelzubehör und Outdoor. Am Hafen wurde ein Kulturhaus gebaut – Banjen, in dem verschiedene Veranstaltungen für Besucher und Bewohner stattfinden. Achten Sie auf das Programm.

Hou and Lohals The northern tip of the island is surrounded by the sea on three sides. This, combined with the large areas of deciduous forest, makes a trip to North Langeland a wonderful experience. Park the car at a suitable place and take a stroll or cycle through the green forest to the open beach. You will find many places along the beautiful beaches where you can rest and enjoy your picnic. The main road north takes you to Hou Beach and Hou Plantation where a number of holiday cottages, built during the 1920s, are situated. To the west lies Frankeklint with a small lighthouse station and, to the east looking over Langeland Belt, stands Hou lighthouse. Going southwards you pass Skiften village and Lohals church. You can also follow the road to Østerhuse and the old landing stage on the beach. During the 19th century the people of Hou could take

the boat to Sealand when wind and weather permitted. North Langeland has several fruit plantations and if you visit at the right time of the year, you can buy fruit, vegetables, home-made mustard and jam from small roadside stalls. Lohals is a small harbour and market town at the northern tip of Langeland. It was founded as a gunboat harbour during the war against England, and in 1862 it was extended to become a deep water harbour. Ferry traffic played an important part in the life of the town. At one point ferries sailed to both Korsør and to Lundeborg. The ferries stopped shortly after the opening of the Great Belt Bridge in 1997. Lohals was also a small maritime and fishing community. During the winter the harbour was filled with schooners and ketches and the fishing was prosperous. Today tourism is the most dominant feature. A new yacht harbour has been built and visiting boats fill up the old harbour. Tourism is not a new theme though. In the years around 1900 Lohals had many small hotels - today Lohals has a large camping site and many holiday cottages for rent. The commercial life of Lohals has always been lively and although many of the small shops have closed, you can still find Hedo’s Bakery, a Coop and shops selling clothing, art and souvenirs, as well as gear for fishing and outdoor life. An activity centre called Banjen has been built in the harbour area. It is used for various activities for guests and residents. Keep an eye on the events calendar.

Hvad skal vi lave? Minigolf og/eller en cykeltur

Kig forbi Langelands nyrenoverede minigolfbane og vis hvem der er familiens nummer 1. Eller lej en cykel og nyd naturen i Jeres eget tempo

Vi ses på Toppen af Langeland! Hvor, der også er åbent for DIG!

www.lohalscamping.dk mail@lohalscamping.dk 62 55 14 60 98


Slotsbyen Tranekær Grevskabet Langeland Tranekær skal opleves til fods eller på cykel, så parkér bilen på en af parkeringspladserne f.eks. ved kirken eller gæstgiveriet. Langeland var engang et kongeligt len, og lensmanden boede på Tranekær slot. I 1672 blev lensmanden afløst af en greve, og fra da af har slægten Ahlefeldt ejet slottet. I dag bor greve Christian Ahlefeldt-Laurvig og hans familie på slottet. Nordfløjen er fra 1200-tallet og dermed en af landets ældste beboede bygninger. Grevskabet ejede gårde, huse og skove på hele Langeland og beskæftigede et stort antal mennesker. En hel del af dem boede neden for slottet i de huse, som grevskabet lod opføre, de fleste i 1800-tallet. Byens huse Starter man byvandringen sydfra kommer man til Tranekær kirke, en gulkalket kirke, som skiller sig ud fra øens andre gamle kirker. Den står i den skikkelse en større ombygning i 1886 gav den. Det næste markante hus er den grundmurende skolebygning fra år 1800. Mange af husene i den sydlige del er opført i gule mursten efter en stor brand i 1874, hvor bl.a. præstegården gik op i flammer, og præsten omkom. Hvor vejen svinger bliver bindingsværkshusene almindelige. I nummer 65 boede digteren Frank Jæger i en årrække. I de følgende huse boede håndværkere og ansatte ved grevskabet, sommetider flere familier i et hus. Længere fremme ligger et langt bindingsværkshus med en gavlkvist. Det hedder musikanterhuset efter dets oprindelige beboere. Flere af greverne var meget musik- og teaterinteresserede. På højre side ligger Tranekær Gæstgivergård og på venstre hånd det forhenværende godskontor i grå cementpuds. Derefter ses på højre side et bindingsværkshus med gebrokkent tag. Domistikhuset - her boede slottets tjenerstab. Lige neden for slottet ved voldgraven ligger to bygninger. Den ene var teaterbygning, mens den anden var stald for grevens mange ride- og køreheste. I dag er der i teaterbygningen et souvenirmuseum og i stalden gourmetrestauranten ”Generalen”. Som et kuriosum er en god del af det gamle inventar bevaret. Over for disse bygninger ligger det gamle vaskeri Skvatmøllen. Grevskabet udlejer i øvrigt rum i den gamle ladegård, og selv slottets riddersal kan lejes til festlige anledninger.

Slotsparken Slottet er privatbolig, men man kan gå rundt om slotssøen og har derfra god udsigt til slottets østside. Parken byder på en overraskelse, en snes kunstværker – ”landart” – udført af internationale kunstnere. Ideen er at kunstværkerne er en del af naturen, og de er udført af naturmaterialer og går efterhånden til. Inden man helt forlader Tranekær, bør man også tage et kig på den gamle fungerende slotsmølle, en vindmølle opført i 1846. Den ligger lidt nord for byen og er nu museum og tilgængelig for gæster.

Das Schloßstädtchen Tranekær Grafschaft Langeland Tranekær kann man am Besten zu Fuß oder mit dem Rad erkunden, parken Sie daher Ihren Wagen auf einem der Parkplätze, z.B. bei der Kirche oder Gæstgiveriet. Langeland war einmal ein königliches Lehen und der Lehnsherr wohnte im Schloß Tranekær. 1672 wurde der Lehnsherr von einem Grafen abgelöst und seitdem befindet sich das Schloß im Besitz der Familie Ahlefeldt. Heute lebt Graf Christian Ahlefeldt-Laurvig mit seiner Familie auf dem Schloß. Der Nordflügel stammt aus dem 12. Jahrhundert und ist eines der ältesten bewohnten Gebäude des Landes. Die Grafschaft besaß Höfe, Häuser und Wälder auf ganz Langeland und beschäftigte viele Menschen. Ein großer Teil wohnte in den Häusern unterhalb des Schloßes, die die Grafenschaft erbauen ließ, die meisten davon im 18. Jahrhundert.

Generalen 62 53 33 03 pichardts@mail.dk

Restaurant Slotsgade 84 • 5953 Tranekær www.housepichardt.dk 99


Områder / Orte / Districts Die Häuser des Ortes Beginnt man die Stadtwanderung von Süden, kommt man zur Tranekær Kirche, eine gelb gekalkte Kirche, die sich deutlich von den anderen alten Kirchen der Insel unterscheidet. Sie erscheint heute wie nach dem großen Umbau 1886. Das nächste, markante Haus ist das grundgemauerte Schulgebäude aus dem Jahr 1800. Viele der Häuser des südlichen Ortsteils wurden nach einem großen Brand 1874, während dem der Pfarrhof in Flammen aufging und der Pfarrer starb, in gelben Mauersteinen wieder aufgebaut. Hinter der Kurve kommen hören die Fachwerkhäuser auf und die normalen Häuser folgen. Der Dichter Frank Jæger lebte mehrere Jahre in der Nummer 65. In den darauffolgenden Häusern lebten die Handwerker und Angestellte der Grafschaft, manchmal mit mehreren Familien unter einem Dach. Weiter vorne steht ein langes Fachwerkhaus mit einer Mansarde im Giebel. Man nennt es das Musikantenhaus, nach seinen ursprünglichen Bewohnern. Viele der Grafen waren sehr Musik- und Theaterinteressiert. Auf der rechten Seite liegt der Tranekær Gastgivergård und links das ehemalige Gutsbüro mit seinem grauen Zementputz. Dahinter sieht man ein Haus mit Mansarddach, das Domestikenhaus – hier wohnte die Dienerschaft

100

des Schloßes. Direkt unterhalb des Schloßes liegen zwei Gebäude. Das eine war ein Theaterhaus, das Andere der Stall für die vielen Reit- und Fahrpferde des Grafen. Heute befindet sich im Theaterhaus ein Souvenirmuseum und im Stall das Gourmetrestaurant “Generalen”. Als Kuriosum blieb ein Großteil des alten Inventars erhalten. Gegenüber liegt die alte Wäscherei Skvatmøllen. Die Grafschaft vermietet übrigens Räume in dem alten Scheunenhof und auch der Rittersaal des Schloßes kann zu festlichen Anlässen gemietet werden. Der Schloßpark Das Schloß ist Privatwohnsitz, aber man kann um den Schloßsee laufen und von dort hat man gute Aussicht auf die Ostseite des Schloßes. Der Park bietet einige Überraschungen, nämlich Kunstwerke – Landart – die von internationalen Künstlern geschaffen wurden. Dahinter steckt die Idee, das die Kunstwerke ein Teil der Natur sind, ausschließlich aus Naturmaterialien geschaffen wurden und langsam verwittern. Bevor man Tranekær verläßt, sollte man der alten, noch funktionierenden Schloßmühle einen Besuch abstatten, eine Windmühle, die 1846 erbaut wurde. Sie liegt nördlich von Tranekær, ist jetzt ein Museum und für Besucher geöffnet.


The Castle Town of Tranekær The County of Langeland Tranekær should be seen on foot or on bicycle, so park your car in one of the parking areas close to the church or the inn. Langeland used to be a royal county and the count lived in Tranekær Castle. The Ahlefeldt family has owned the castle ever since 1672. The present count Christian Ahlefeldt-Laurvig and his family live in the castle. The north wing was built in the 13th century and is thus one of Denmark’s oldest inhabited buildings. The county owned farms, houses and forest all over Langeland and employed a large number of people. Many of them lived below the castle in the houses which the county built for them, most of them dating back to the 19th century. The Town’s Houses If you come from the south the first building you see is the yellow whitewashed Tranekær church. It is very different from the other old churches on the island, and it stands as it was reconstructed in 1886. The next significant house is the brick built school building from 1800. Many houses in this part of the village were built from yellow bricks after the great fire in 1874, in which, amongst others, the vicarage burned down and the vicar perished. At the next bend in the road, the sight of thatched cottages becomes common; the poet Frank Jæger lived in no. 65 for some years and in the next houses craftsmen and employees of the estate lived – sometimes more than one family in a house. Further down the road stands a rather large thatched cottage with a gable attic. It

is called the Musicians’ House and is named after its original occupants. Many counts were very interest­ed in music and theatre. On the right hand side stands Tranekær Gæstgivergård, and on the left the previous estate manager’s office with grey cement plastered walls. On the right side follows a thatched cottage with a mansard roof. This is the Domistik house where the castle serving staff lived. Below the castle two buildings stand by the moat. One is the previous theatre building, the other where the count’s many horses were stabled. Today the theatre building houses a souvenir museum and the stables house the gourmet restaurant called ‘Generalen’, where, as a matter of curiosity, much of the old stable inventory is preserved. Opposite you will find Skvatmøllen, a building which used to be the laundry. For your information, the present Count lets out premises in the old farm buildings and even the Knights Hall in the castle can be rented for festive occasions. The Castle Park The castle is private, but you can walk round the castle lake and from there get a good view to the eastern side of the castle. The park holds a surprise for visitors in the shape of various works of art – ‘’land art’’ – created by international artists. The concept of land art is that the works of art are part of nature, made from natural materials, and gradually decay. Before leaving Tranekær you also ought to take a look at the old, still functioning castle mill, a wind mill erected in 1846. It is situated a little north of the village and is now a museum and open to visitors 101


Områder / Orte / Districts

Rudkøbing Rudkøbing er Langelands største handelsby med en hyggelig og fin atmosfære. Det kan anbefales at gå rundt og nyde de gamle fine bygninger, torve og i små stræder med toppede brosten. Der kan købes alle typer af vare og til enhver pengepung og man vil opleve en imødekommenhed og ”gammeldags” service, man troede helt var slut. Der er et fint udvalg af gallerier og keramiske værksteder i Rudkøbing som på resten af Langeland, vi er på kunstnernes ø. Ligeledes er der et pænt udvalg af spisesteder året rundt – om sommeren ligefrem stort udvalg. På gågaden i byen findes også en hyggelig mindre museumsafdeling med skiftende udstillinger og en dejlig rosenhave, hvor man kan nyde stilheden. Rudkøbing har noget overskueligt, trygt og godt over sig – og naturligvis noget provinsielt. Det benyttede tv-teatret sig af i begyndelsen af 1970´erne, da man optog scenerne til Gustav Wieds bittersøde ”Livsens ondskab”. Rudkøbing er med på filmvognen, der er en stor flot biograf med 3D og premierefilm.

Østergade 44

5900 Rudkøbing

62 51 34 33

Rudkøbing Havn I dag er Rudkøbing en hyggelig by med omkring 4.000 indbyggere. Havnen er blevet berømt udover landets grænser i 2010, da den havde en central rolle i Susanne Biers film ”Hævnen” med et flot vue ud over det Sydfynske Øhav fra toppen af kornsiloen. Langelands Elforsyning havde 100 års jubilæum i 2010 og ved den lejlighed forærede de Langeland Kommune ny belysning i Ørstedsparken. Parken er et besøg værd til en lille aftentur, men mest af alt er den blevet en flot og indbydende forbindelse fra havnen og op til byen og omvendt. Berømte Bysbørn Rudkøbing har også fostret store mænd, hvoraf især H.C. Ørsted blev verdenskendt for at påvise elektromagnetismen i 1820. Ikke mange andre har fået opkaldt både et elektricitetsværk og en satellit efter sig. En anden kendt dansker er født i Østergade, nemlig storkøbmanden Mads Lange, som bl.a. etablerede stor handelsvirksomhed på Bali og fik tilnavnet ”Kongen af Bali”. På Torvet i Rudkøbing står der en buste af Mads Lange. Guidede ture I skolernes sommerferie er der guidede ture. På turen rundt i de gamle gader bliver der blandt andet fortalt om de gamle bygninger og de mange personer, der har boet i dem. Der bliver også mulighed for at komme en tur op i den gamle Rudkøbing Bymølle – spørg på turistkontoret, der kan også formidles ture på andre tider af året. For børn er der i sommerferien guidede ture med Rotten Ruth, der tager børnene med på en spændende tur gennem Rudkøbing.

Byens største udvalg i aviser og blade Tips • Lotto • Vin Frisk malet kaffe Verkauf von Deutschen Zeitungen & Illustrierte Frisch gemahlener Kaffee

TELEGRAM HALLEN v/ Bente Gotfredsen · Østergade 52 Rudkøbing · Tlf. 62 51 15 77

102


Gåsetorvet H. C. Ørsted.

01.07.13-11.08.13 Guidede ture i Rudkøbing Onsdag kl. 13.30 Start på Torvet Pris kr. 40,- pr. person Uge 33 + 34 + 35 kun ved tilmelding til Turistkontorer og turen gennemføres ved min. 5 deltager. 01.07.13 – 11.08.13 Byvandring for børn Ta’ med et smut med Rotten Ruth Tirsdag kl. 14.00 – 15.30 Pris kr. 40,- pr. person

103


Områder / Orte / Districts Rudkøbing Bymølle.

Rudkøbing Rudkøbing ist Langelands grösster Handelsort mit einer gemütlichen und behaglichen Atmosphäre. Sie sollten auf jeden Fall einen Spaziergang zu den herrlichen alten Gebäuden, Plätzen und durch die kleinen Gassen mit Kopfsteinpflaster machen. Hier kann man alles Mögliche kaufen, es ist etwas für jeden Geldbeutel dabei und Sie werden hier Zuvorkommenheit und ”altmodischen” Service erleben, die man schon längst verschollen glaubte. Es gibt in Rudkøbing und auf Langeland allgemein, eine große Auswahl an Galerien und Keramikwerkstätten – wir befinden uns auf der Insel der Künstler. Ebenso gibt es eine breitgefächerte Auswahl an Restaurants und Gaststätten und im Sommer ist die Auswahl besonders groß. In der Fußgängerzone Rudkøbings liegt eine kleine aber feine Museumsabteilung mit wechselnden Ausstellungen und einem herrlichen Rosengarten, in dem man die Stille genießen kann. Rudkøbing strahlt Ruhe und Gelassenheit aus – und natürlich auch etwas Provinzielles. Das machte sich das Fernsehtheater zu Nutzen, als man Anfang der 70er die Szenen zu Gustav Wieds “Die Leibhaftige Bosheit” aufnahm. Rudkøbing ist aber beim Film vorne dabei, es gibt hier ein schönes, großes Kino mit 3D und Premierenfilmen.

104


Bøger · Landkort Postkort Kontorartikler

NET TOPRISER I SOMMERLANDET GOOD FOOD AND MORE AT DISCOUNT PRICES DER LEBENSMIT TELHE DISCOUNTER IN IHRE NÄ

Bücher · Landkarten Postkarten Bürobedarf RUDKØBING Ørstedsgade 12

SE ÅBNINGSTIDER PÅ NETTO.DK

Turist_Langeland_62x94.indd 1

62 51 25 15

24/09/09 16:40:24

TORVET 9 . 5900 RUDKØBING

Vi mødes ved Nanna 105


Områder / Orte / Districts

R

Der Hafen von Rudkøbing ist abends wirklich einen Spaziergang wert, er ist aber Heutzutage ist Rudkøbing eine gemütliche Stadt mit hauptsächlich eine eindrucksvolle und einladende ungefähr 4.000 Einwohnern. Der Hafen wurde 2010 Verbindung vom Hafen zur Stadt geworden. über die Landesgrenzen hinaus bekannt, als er eine zentrale Rolle in Susanne Biers ” In einer besseren Berühmte Kinder der Stadt Welt” spielte und einen fantastischen Blick über das Rudkøbing hat auch große Namen hervorgebracht, südfünische Inselmeer vom Dach des Getreidesilos H.C. Ørsted ist durch seine Nachweisung des zeigte. Langelands Elforsyning, der langeländische VI STÅR KLAR TIL ALLE Elektromagnetismus 1820 weltberühmt geworden. Stromanbieter, 2010 sein 100-jähriges VI STÅRfeierte KLAR TIL ALLEJubiläum Es gibt nur wenige Menschen, nach denen sowohl ein UDFORDRINGER und aus diesem Anlass schenkte man der Langeland Elektrizitätswerk und ein Satellit benannt wurden. Ein UDFORDRINGER - Der store Kommune neue Lichter* Private für den Ørstedspark. Parksom små weiterer bekannter Däne wurde in der Østergade gebo* Industri Salg & små Service af: ren, nämlich der Großhandelskaufmann Mads Lange, der store som * Landbrug • hårde hvidevarer * Private & varmepumpeanlæg u.a. eine große Handelsfirma auf Bali etablierte und der * Butikker & kontorer * Vi Industri • totalløsninger indenfor stårKLAR klarTIL tilALLE alle Salg & udfordringer Service af: VI STÅR ”König von Bali” gerufen wurde. Auf dem Marktplatz in køle& klimateknik L Ø L S A NIN – store som små * Landbrug • Thårde hvidevarer OT GE • totalløsninger indenfor & varmepumpeanlæg Rudkøbing befindet sich eine Büste von Mads Lange. *UDFORDRINGER & kontorer Private salg & service af: el& automatioinsløsninger *Butikker Private • Industri • Landbrug • Butikker & kontorer • totalløsninger - såvel til private som til - store som små indenfor

industri * hårde hvidevarer & varmepunpeanlæg **Private virksomheder køle- & klimateknik landbrug TAL LØSNaf: totalløsninger indenfor Salg &TO Service **Industri ING Salg &*Service af: E **Landbrug hårde hvidevarer hårde hvidevarer &• varmepumpeanlæg Butikker & kontorer køle-• &totalløsninger klimateknik indenfor & varmepumpeanlæg * Butikker & kontorer el- & automatioinsløsninger E

Führungen Während der Schulsommerferie gibt es Führungen såvel til private som til virksomheder virksomheder (auf Dänisch). Auf dem Rundgang durch die alten – såvel til private som til virksomheder Straßen wird von den alten Gebäuden und den Her findes ingen dumme spørgsmål E FYNS EL vielen Bewohnern erzählt und man kann auch die TO G TA L L Ø S NI N & KØLETEKNIK Toldbodvej 17 · 5700 Svendborg alteAps Stadtmühle Rudkøbings von innen besichtigen – Ellehaven 4 E . 5900 Rudkøbing . Tlf. 62Skovsbovej 50 10 72 22 · 5900 Rudkøbing Tlf. 62 50 10 72 Tlf. 62 22 10 72 info@simonrisbjerg.dk . www.simonrisbjerg.dk Medlem af Her findes ingen dumme spørgsmål fragen Sie im Touristenbureau nach, wir können auch Her findes ingen dumme spørgsmål FYNS EL Her findes ingen dumme spørgsmål bei Führungen zu anderen Jahreszeiten behilflich sein. & KØLETEKNIK Aps E

R

R

• • totalløsninger indenfor køle &indenfor klimateknik TO indenfor G * totalløsninger • totalløsninger NI N A L L Ø S til -Tsåvel private som til køle- &elklimateknik • totalløsninger indenfor & automationsløsninger TAL LØSNIN el& automationsløsninger TO G TO

TA L L Ø S N I N

GE

R

Aut. El og Kølefirma

TO

R

R

R

• totalløsninger indenfor Medlem M edlem af af el- & automatioinsløsninger - såvel til private som til virksomheder

TA L L Ø S NI N

G

E

info@simonrisbjerg.dk / www.simonrisbjerg.dkT O T

E

R

Medlem M edlem af af

M edlem af

G info@fynselogkol.dk / www.fynselogkøl.dk

AL L Ø S NIN

Aut. El og Kølefirma

FYNS EL & KØLETEKNIK Aps Toldbodvej 17 · 5700 Svendborg

Skovsbovej 22 · 5900 Rudkøbing

Toldbodvej 17 · 5700 Svendborg

info@simonrisbjerg.dk / www.simonrisbjerg.dk

info@fynselogkol.dk / www.fynselogkøl.dk

Tlf. 62 50 10 72

Tlf. 62 22 10 72

Skovsbovej 22 · 5900 Rudkøbing

Tlf. 62 50 10 72

info@simonrisbjerg.dk / www.simonrisbjerg.dk

Aut. El og Kølefirma

se film på stark.dk

Tlf. 62 22 10 72

info@fynselogkol.dk / www.fynselogkøl.dk

“Ægte dovenskab er at gøre

tingene rigtigt første gang” Martin Agerbo Murermester

stark rudkøbing

Bellevue 5B • 5900 Rudkøbing • Tlf. 6251 1045

106


Øens største supermarked

Nedkølet frugt & grønt Betjent slagterafdeling Frisk brød fra eget bageri Café med nemme måltidsløsninger Velassorteret vin afdeling Og meget mere

ÅBENT ALLE UGENS DAGE 8:00 - 19:00 BAGEREN ER MORGENFRISK HVER DAG FRA 6:30

Rudkøbing Ahlefeldtsgade 5 . Tlf. 62 51 13 54 www.superbrugsen.dk/rudkøbing 107


Områder / Orte / Districts

Rudkøbing Rudkøbing is Langeland’s largest town with a cosy atmosphere. Take a stroll through the town and enjoy the fine old buildings, squares and small cobbled streets. You can buy all types of goods priced for every budget and experience hospitality and oldfashioned service which you thought was long gone. A fine selection of galleries and pottery workshops is found in Rudkøbing as well as on the whole of Langeland – we are on the island of artists. There is also a fine selection of places to eat all year round – and in the summer, an even bigger selection. In the pedestrian street a cosy little museum shows varying exhibitions where you can also enjoy the quiet in its lovely rose garden. Rudkøbing is manageable, safe and sound – and also rather provincial, of course. This atmosphere was used in the 1970s when the scenes of Gustav Wied’s bittersweet “Livsens Ondskab” were filmed here. Rudkøbing is up-to-date concerning films, with an excellent big cinema with 3D and the latest films. Rudkøbing Habour Today Rudkøbing is a friendly town with about 4000 inhabitants. The harbour became world famous

Mjølner og Meta - Rudkøbing Havn.

108

”The Kingdom” A unique experience to enhance your life, your passion, your love and your mission...

tarotakademiet.dk booking :

in 2010 when it played a central part in Susanne Bier’s film “In a Better World” with the impressive view across the South Funen Archipelago from the top of the grain silo. 2010 was also the year when Langeland’s Electricity company celebrated its 100th anniversary and on this occasion new lighting was donated to the Ørsted’s Park owned by Langeland Council. The park is certainly worth a visit, especially in the evening, and it has certainly made the area between the harbour and the town centre both beautiful and inviting.


RUDKØBING Langelands Shoppingcenter

I Rudkøbing finder du alt hvad du har brug for: ● Masser af specialbutikker ● Stort udvalg ● Høflig og god betjening

Rudkøbing hat alles, was man braucht: ● Viele Spezialgeschäfte ● Grosse Auswahl ● Zuvorkommende Bedienung

Die Stadt die ihren Charm behalten hat.

har det he l ing

. e..

Rudkø b

Byen med charmen i behold.

Langelands Shoppingcenter

109


Områder / Orte / Districts Famous townsmen Rudkøbing has also fostered great men. H.C. Ørsted became world famous for his detection of the electro magnetism in 1820. Not many people have had both an electricity works and a satellite named after them. Another well known Dane was born in Østergade, namely Mads Lange, the wealthy merchant who among other things established a major trading company on Bali and who got the nickname “The King of Bali”. In Rudkøbing town square you will find a bust of Mads Lange. Guided tours During the school summer holidays guided tours (in Danish) will take you through the old streets and you will hear stories about the old buildings and their residents. It is also possible to see the old Rudkøbing Town Mill. You can get further information about guided tours, also at other times of the year, from the Tourist Office. Øhavsmarked.

Tøj til store mænd - Big size mens clothing - Kleidung für große Männer

Nørrebro 204 - Rudkøbing 65 90 14 12 - 23 95 31 31 www.Xltoj.dk 110


... når der tages vigtige beslutninger

BIO LANGELAND Moderne biograf med det nyeste digitale udstyr. Film hele året rundt.

Se mere på www.svendborgsparekasse.dk

Bestilling døgnet rundt via Internet. Telefonbestilling hver dag fra en time før første forestilling. Programmet kan hentes i biografen, på biblioteket, turistkontoret samt i en del butikker på øen.

Grønnegården 9 · 5900 Rudkøbing Tlf. 6251 1700 www.biolangeland.dk mail@biolangeland.dk

Jane Bøtter-Jensen Østergade 42 · 5900 Rudkøing

Tlf. 62 51 27 76 Fax. 52 51 19 24

Film skal ses i BIO LANGELAND

BERGHOLDT A/S

★★★★ Mini-, turist- og liftbusser fra 12-74 personer Dobbeltdækkerbus Vi arrangerer gerne turen for Dem Kulepilevej 1, Rudkøbing

Tlf. 62 51 14 55 R U D K Ø B I N G

Bystrædet 1 · Tlf. 6251 1432

Fax 62 51 18 48

E-mail: mail@bergholdt-as.dk 111


Områder / Orte / Districts

Spodsbjerg Østvendt havneby med internationalt farvand Spodsbjerg har en fin lille fiskerihavn, hvor der også er mulighed for, at købe frisk fisk. Ved siden af ligger den flotte lystbådehavn med fine sejlerfaciliteter. De to ny færger ”Langeland” og ”Lolland” sejler i pendulfart mellem Spodsbjerg og Tårs - de krydser den internationale sejlrende i Langelandsbæltet, hvor der konstant er alt fra krydstogtskibe til store fragtskibe på vej. Et besøg på Spodsbjerg Havn er derfor altid meget fascinerende. Spodsbjerg by Midt på hovedgaden findes en velassorteret Dagli´brugs og er man sulten findes der både en pølsevogn på havnen samt campingpladsens ca-

feteria. På det autentiske badehotel serveres god dansk mad og her er også mulighed for overnatning. Campingpladsen tilbyder også hytter og Bed & Breakfast. Syd for byen findes et dejligt sommerhus område og endnu en campingplads ud til den børnevenlige strand Drejet. I Spodsbjerg er det også muligt både at leje cykler og scootere. Lystfiskeri i særklasse På hovedgaden ligger en stor lystfiskerbutik, hvor der bl.a. sælges fisketegn. I havnen ligger udlejnings bådene side om side, når de ikke er på vandet med lystfiskere, der haler fangster i land i det fineste fiskevand. I Spodsbjerg arrangeres der også flere nationale og internationale lystfisker konkurrencer. Har man ikke mod på at sejle ud, er der nord for byen en put & take sø, hvor man kan forsøge at hale aftensmaden i land.

Færgegårdens Camping En dejlig plads midt på Langeland ved Spodsbjerg Færgehavn

Eine schöner Platz mitten auf Langeland bei Spodsbjerg Fährhafen

• Café-is-grill med udsigt til stranden og lystbådehavnen • God legeplads med hoppepude og legerum • Ideel for lystfisker • Ideel for dykker • Udlejning af hytter og ferielejligheder • Bed & Breakfast og morgenmadscafé • Autocamperplads • Minigolf & Discgolf • Cykeludlejning

• Café-Eis-imbiss mit Aussicht zum Strand und Jachthafen • Guter Spielplatz mit Hüpfkissen und Spielraum • Ideal für angler • Ideal für Taucher • Vermietung von Hütten und Ferienwohnungen • Bed & Breakfast und Frühstückcafé • Autocamperplatz • Minigolf und Discgolf • Fahrradverleih

Spodsbjergvej 335 . 5900 Rudkøbing . Tlf. +45 62 50 11 36 . Fax +45 62 50 26 36 info@spodsbjerg.dk - www.spodsbjerg.dk

112


Spodsbjerg Östliche Hafenstadt mit internationalem Fahrwasser Spodsbjerg hat einen kleinen, aber feinen Fischereihafen in dem Sie auch frischen Fisch kaufen können. Nebenan liegt der schöne Jachthafen mit guten Einrichtungen für Segler. Die zwei neuen Fähren ”Langeland” und ”Lolland” fahren im Pendelverkehr zwischen Spodsbjerg und Tårs – sie kreuzen das internationale Fahrwasser im Belt von Langeland, wo alles von Kreuzfahrtschiffen bis zu großen Frachtschiffen ohne Unterlass unterwegs ist. Ein Besuch im Hafen von Spodsbjerg ist daher immer faszinierend. Der Ort Spodsbjerg Mitten an der Hauptstraße liegt ein gut ausgestatteter Dagli’Brugs und seinen Hunger kann man sowohl an der Würstchenbude am Hafen sowie in der Cafeteria des Campingplatzes stillen. Im authen­

tischen Badehotel wird traditionelles, dänisches Essen serviert und hier kann man auch Übernachten. Der Campingplatz bietet Hütten und Bed & Breakfast. Südlich des Ortes befindet sich ein herrliches Sommerhausgebiet und ein weiterer Campingplatz an dem kinderfreundlichem Strand Drejet. In Spodsbjerg können Sie auch Fahrräder und Motorroller leihen. Angeln der Extraklasse An der Hauptstraße liegt ein großes Angelgeschäft, wo u.a. auch Angelscheine verkauft werden. Im Hafen liegen die Mietboote Seite an Seite, wenn sie nicht gerade mit Anglern auf dem Meer sind, die in dem herrlichen Angelgebiet ihren Fang einholen. In Spodsbjerg finden auch viele nationale und internationale Angelwettbewerbe statt. Wenn man nicht so gerne auf dem Wasser ist, gibt es nördlich des Ortes einen Put & Take See, wo man versuchen kann, das Abendessen zu fangen. 113


Områder / Orte / Districts

Spodsbjerg Harbour facing East to international waters Spodsbjerg has a pleasant little fishing harbour where you can buy fresh fish. Next to it you will find an attractive yacht harbour with excellent facilities for sailors. The two new ferries ‘’Langeland’’ and ‘’Lolland’’ sail back and forth between Spodsbjerg and Tårs – crossing the international seaway of the Langeland Belt through which all types of ships such as cruise ships and large cargo ships are constantly passing.

114

Spodsbjerg village In the middle of the main street there is a wellstocked Coop, and if you are hungry you can choose to eat from a hot dog stand at the harbour or visit the cafeteria at the campsite. Excellent Danish food is served at the authentic seaside hotel which also offers accommodation. The campsite also rents out small cottages and offers Bed & Breakfast. South of the village you will find a lovely holiday cottage area and yet another campsite just opposite the childfriendly beach called Drejet. It is also possible to rent bicycles and scooters in Spodsbjerg.


First class angling On the main street there is a large anglers’ shop where you can amongst others buy Danish fishing licences. In the harbour, boats to rent float side by side when they are not out to sea with anglers who are pulling their catch onboard out of the excellent fishing waters. In Spodsbjerg, both national and international angling competitions are arranged. If you do not wish to take a boat out to sea, there is a put & take lake north of Spodsbjerg where you can try to land your dinner.

Spodsbjerg Turistbådehavn

Spodsbjerg Turistbådehavn som har 180 liggepladser, tilbyder vore gæstesejlere nogle af de bedste forhold, der findes. Udover sejlere henvender havnen sig også til lystfiskere, da den ligger ud til et af Danmarks bedste lystfiskerfarvande. Vi ønsker jer et behageligt ophold i Langelands eneste østvendte havn. Spodsbjerg, Jachthafen, 180 Liegeplätze, bietet unseren Segelgästen bestmögliche Bedingungen. Außer an segler richtet sich der Hafen auch an Angler, da er an einem der besten Angelwässer Dänemark liegt. Wir wünschen Ihnen einem angenehmen Aufenthalt im Spodsbjerg Jachthafen. Der einzige Hafen der Ostküste der Insel Langeland.

Tlf. +45 62 50 11 26 Http: www.spodsbjerghavn.dk

115


Din Dagli’Brugs - lige i nærheden fra nord til syd

Dagli'Brugsen Hou

Frisk brød hver dag Frisk frugt og grønt Høj service Gode parkeringsforhold Kundevenlige åbningstider

Dagli'Brugsen Tullebølle

Dagli'Brugsen Spodsbjerg

Dagli'Brugsen Humble

Dagli'Brugsen Bagenkop

Åbent alle ugens dage!

Jeden Tag geöffnet! Open every day weekends incl.! HUMBLE - Ristingevej 27 - Tlf. 62 57 13 10 SPODSBJERG - Spodsbjergvej 327 - Tlf. 62 50 10 33 HOU - Østergade 80 - Tlf. 62 55 14 55 TULLEBØLLE - Annexstræde 1 - Tlf. 62 50 12 30 116 BAGENKOP - Østergade 2A - Tlf. 62 56 12 05


Turen starter om bord på Færgen

Turen starter om bord på Færgen! Færgen ønsker dig velkommen om bord når du skal til og fra Langeland og Als. Find den bedste pris blandt vores mange billettyper og tilbud på www.faergen.dk Your trip starts on board Færgen ferries! Færgen welcomes you on board when you need to travel to and from Langeland and Als. Find the best price among our many ticket types and offers on www.faergen.com

Hou

Sælvig København Kolby Kås

Kalundborg Køge

Ystad

Esbjerg Fanø

Rønne Bøjden

Fynshav

Spodsbjerg

Tårs

Sassnitz

Færgen rutekort

117


Områder / Orte / Districts

Humble

Humble

Humble er en af de mange byer på Langeland, der ligger op ad den gennemgående landevej. Humble er en større landsby med detailhandel, kro, musikefterskole og et aktivt foreningsliv. Byen har sin egen skole, en sportshal med fitness center og flere boldbaner. Musikefterskolen afholder mange populære arrangementer i løbet af året som f.eks. teaterforestillinger og koncerter. Hver sommer afholder byen Kong Humble dage, hvor byens beboere konkurrerer i forskellige sportsgrene, dagene sluttes af med en fest. Lidt historie Et lille stykke nord for Humble kirken, som er Langelands største, ligger oldtidshøjen Kong Humbles Grav. Højen består af 70 randsten, en stor langhøj og en kæmpehøj på toppen. Højen, som har eksisteret i 4.000 år, kan besøges via en sti fra Kædeby. Graven har været brugt som location ved optagelsen af den danske film ”Camping”. Humble nævnes første gang i 1200-tallet i formen Humlæthwet. I perioden 191162 havde Langelandsbanen et fast stop i Humble. Stationsbygningen, som er ret stor, er bevaret på Vågebjergvej.

Humble ist eine der vielen Städte auf Langeland, die an der durchgängigen Landstraße liegen. Humble ist ein größeres Städtchen mit Einzelhandel, Dorfkrug, Musikschule und einem lebhaften Vereinsleben. Humble hat seine eigene Schule, eine Sporthalle mit Fitnesscenter und mehrere Ballplätze. Die Musikschule hat viele beliebte Veranstaltungen im Laufe des Jahres, z.B. Theatervorstellungen und Konzerte. Jeden Sommer feiert die Stadt die König Humble Tage, während denen die Einwohner in verschiedenen Sportarten konkurrieren und die Tage enden mit einer Feier. Etwas Geschichte Etwas nördlich von der Humble Kirche, die Langelands größte ist, liegt das urzeitliche König Humbles Grab. Die Anhöhe besteht aus 70 Randsteinen, einem länglichen Grabhügel und einem sehr großen Grabhügel ganz oben. Das Grab existiert bereits seit 4.000 Jahren, man erreicht es über einen Pfad von Kædeby aus. Das Grab wurde als Location für den dänischen Film “Camping” genutzt. Humble wurde zum ersten mal um 1.200 in der Form von „Humlæthwet“ erwähnt. Von 1911 bis 1962 war Humble eine feste Station der Langelandsbahn. Das Stationsgebäude, das recht groß ist, liegt gut erhalten am Vågebjergvej

HUMBLE:

BAGENKOP:

Åbent: tirs-fre 6.30-17.00 Lør-søn-hellig 6.30-16.00 Mandage i juli-aug. 6.30-17.00

Humble Bageri

Hovedgaden 15 5932 Humble Tlf. 62 57 11 26

118

ov e d ga

2 11 den 15 · T lf. 62 57

6

H

Besøg vores sommerbutik på molen i Bagenkop.

www.humblebageri.dk

Færgevej 6E 5935 Bagenkop Tlf. 62 56 20 00


Humble Humble is one of the many villages on Langeland that stand along the main road. Humble is one of the larger villages with shops, an inn, a music school and several active voluntary groups. The village has its own school, a sports hall with a fitness centre and playing fields. The music school arranges many popular events throughout the year such as theatre and concerts. Every summer King Humble is celebrated for a week when the residents compete in various sports, and the celebration ends with a party.

Historic facts A little north of Humble Church, Langeland’s biggest church, lies the ancient barrow called King Humbles Grave. The barrow consists of 70 kerb stones, one long barrow and a huge dolmen at the top. The barrow, which has existed for 4000 years, can be visited by following a path from Kædeby. The grave was used as a location when the Danish film ‘’Camping’’ was filmed. Humble was mentioned for the first time in the 13th century and was spelled as follows: Humlæthwet. In 1911 – 1962 the Langeland Railway used to stop at Humble Station – a rather big building which is preserved and still standing on Vågebjergvej.

Kong Humbles grav.

119


Områder / Orte / Districts

Ristinge Halvøen Ristinge, som strækker sig ud mod Ærø, er 4 km lang. Men for gæster på øen er der god grund til at dreje af i Humble og tage vejen mod vest. Ristinge har tre seværdigheder: en af øens bedste strande, Ristinge Klint og landsbyen Ristinge med den lille havn. Stranden er ca. 10 km lang med dejlig sand og sandbund, og den er børnevenlig. Bag stranden ligger et af øens største sommerhusområder, men godt camoufleret i plantage, et fint sted at leje hus forår, sommer og efterår. Om sommeren er der mest liv, men aldrig trængsel. Klinten er en naturoplevelse. Den er stedvis 30 m. høj og strækker sig over 2 km og skal besøges til fods eller på mountainbike. Man går ad en lille sti med udsigt over stranden og hele Østersøen. Afhængig af årstid og vejr kan man måske se edderfugle, knorte-

gæs og marsvin. Følger man stien helt ud til Ristinge Hale, har man udsyn til Marstal og de små holme, som næsten får Langeland og Ærø til at hænge sammen. Man kan tage landevejen tilbage og kommer så til Ristinge by. Landsbyen er præget af nogle få større gårde og mange huse og enkelte butikker. Ristinge var og er andet end landbrug og turisme. I den lille havn holder flere fiskere til, og man kan om morgenen købe nyfangede fisk. Kigger man fra havnen mod sydvest, ser man en stenrække, resterne af en gammel havn - det er færgebroen. Herfra sejlede både over til Marstal med post og passagerer. I en periode var Ristinge også et lille søfartssamfund med hjemmehørende galeaser, yachter og slupper. Om vinteren lå skibene for anker i den lille bugt, og når foråret kom, startede man sejlsæsonen. Nu er det kun små både, som ligger på reden, og lystbåde som anløber havnen, men dejligt er der, især når aftensolen glit­ rer i havet.

dst!

Minigolf når det er be

dst!

Camping når det er be

www.ristinge.dk 120Ristinge Camping.indd

1

Ristingevej 104, Ristinge, DK-5932 Humble Tlf. (+45) 62 57 13 29 www.ristinge.dk · info@ristinge.dk 04/10/12 10.45


Boote und die Yachten, die den Hafen anlaufen, aber es ist wunderschön, besonders wenn die Abendsonne sich im Meer spiegelt.

Ristinge Ristinge Die 4 Km lange Halbinsel Ristinge erstreckt sich nach Ærø. Aber für Besucher der Insel gibt es gute Gründe in Humble auf die Straße nach Westen abzubiegen. Ristinge hat drei Sehenswürdigkeiten: einen der besten Strände der Insel, Ristinge Klint und den Ort Ristinge mit seinem kleinen Hafen. Der kinderfreundliche Strand ist ca. 10 Km lang mit herrlichem Sand und Sandboden. Hinter dem Strand befindet sich eines der größten Ferienhausgebiete, gut versteckt in einer Plantage, wo man im Frühjahr, Sommer und Herbst gut Ferienhäuser mieten kann. Im Sommer ist hier am meisten los, es ist aber nie überfüllt. Die Steilküste ist ein Naturereignis. Sie ist teilweise 30 Meter hoch, erstreckt sich über zwei Kilometer und kann zu Fuß oder mit dem Mountainbike erkundet werden. Man folgt einem Pfad mit Blick auf den Strand und die ganze Ostsee. Geht man bis zum Ende des Pfades bei Ristinge Hale kann man Marstal und die Werder sehen, die Langeland und Ærø fast verbinden. Man kann den Rückweg über die Landstraße gehen und kommt so zum Ort Ristinge. Der Ort ist von einigen größeren Höfen, vielen Häusern sowie einzelnen Geschäften geprägt. Ristinge war und ist mehr als Landwirtschaft und Tourismus. In dem kleinen Hafen gibt es mehrere Fischer und morgens kann man frischgefangenen Fisch kaufen. Blickt man vom Hafen nach Südwesten, sieht man eine Steinreihe, die Fährenbrücke, Überbleibsel eines alten Hafens. Von hier fuhren die Schiffe mit Post und Passagieren nach Marstal. Zeitweise war Ristinge auch eine kleine Seefahrergemeinde, mit Galeassen, Jachten und Schaluppen. Im Winter lagen die Schiffe in der kleinen Bucht vor Anker und im Frühjahr wurde die Saison wiedereröffnet. Jetzt liegen hier nur noch kleine

The Ristinge peninsula, stretching out towards the island of Ærø, is 4 km long and a very good reason for visitors to turn west in Humble. Ristinge has 3 attractions: one of the island’s best beaches, Ristinge Klint (cliff) and the village of Ristinge with its small harbour. The beach is about 10 km long with lovely sand and a sandy bottom – very child-friendly indeed. Behind the beach lies one of Langeland’s major holiday cottage areas, well concealed in a plantation – a wonderful place to rent a holiday cottage in spring, summer and autumn. In the summertime it is very lively, but never too crowded. The cliff is an up to 30 m high nature experience stretching along the coast for 2 km. You can explore it on foot or by mountain bike. Follow the small path with its view of the beach and the Baltic Sea. Depending on the time of year and the weather, you may see Eider ducks, Brent Geese and sea porpoises. If you follow the path all the way to Ristinge Hale you can see Marstal and the small islets which almost connect Langeland to the island of Ærø. You can take the main road back to Ristinge village. The village consists of some large farms, many houses and a few shops. Ristinge used to be, and still is, more than farming and tourism. In the small harbour you will find several fishermen and in the morning you can buy newly caught fish. Looking from the harbour southwest, you can see a row of stones – the remains of the ferry jetty that was part of the old harbour. From here boats carrying post and passengers sailed to Marstal. For a period, Ristinge was also a small maritime community with its own ketches, yachts and sloops. During the winter the ships anchored in the little bay and when spring came the sailing season commenced. Nowadays there are only small boats anchored in the bay and yachts visiting the harbour. But it is still very lovely, especially when the evening sun’s rays reflect across the water. 121


Områder / Orte / Districts

Bagenkop Landskendt fiskerby fyldt med ildsjæle Bagenkop fik titlen som årets landsby 2011 og dette skyldtes især de mange ildsjæle, der gang på gang tager initiativ til arrangementer og nye aktiviteter. Her bør nævnes Bagenkop Familie Fitness, som ved fælles indsats blev en realitet og i dag har mange brugere. Bagenkop Hallen er, ud over havnen, omdrejningspunkt. I hallen afholdes der bl.a. musik- og kulturdage - en weekend med udstillere og fiskebord den ene dag og kagebord den anden dag. Der afholdes halfester med musik og dans og her er også mange arrangementer for børn. Bagenkop Havn Her findes ægte fiskerihavns stemning med de mange kuttere, der hver dag sejler ud og kommer tilbage igen for at losse deres fangster. Hos Bagenkop Fællesalg sælges fiskene og distribueres ud til butikker på hele Langeland og her findes også en butik, hvor man kan købe den friske fisk. Hos ”Fiski” sælges bl.a. fiskesandwich og den lækreste reje/krabbesalat. I lystbådehavnen ligger bådene mast mod mast og

Bagenkop Havn. 122

her kan en solnedgangs gåtur på molen anbefales. For enden af molen ligger det røde tårn, hvor man kan gå op og nyde udsigten. Om sommeren er der også et bageri udsalg og en kunstudstilling. Lystfiskere kan leje en af de mange udlejningsbåde og der findes også en velassorteret lystfiskerbutik på havnen. På havnen findes også en restaurant og her er ikke langt til Bagenkop Kro, hvor man både kan overnatte og spise bl.a. den lækreste fisk. Kuglerunde hatbakker og fantastiske klinter Sydspidsen af Langeland har et helt unikt landskab med masser af kuglerunde hatbakker, der blev dannet under istiden. I området med de vilde heste kan man bestige bakkerne og nyde en fantastisk udsigt. Her er kig til Kelds Nor fyr, der i dag er privat ejet. Det sydligste punkt er Dovns Klint – på stranden under den flotte klint findes de såkaldte rullesten, fordi havet konstant sliber dem. Her er også et af de bedste fiskespots. Der er mange afmærkede vandreture i området og har man mod på en primitiv overnatning findes der shelters med bålplads i skoven.


Tlf 62 56 18 00 Frisk fisk, røget fisk og fiskedelikatesser

Ø ster gade 4 5935 Bagenkop Tlf. 55 5 6 16 86

Friskfanget fisk og fileter sælges dagligt Täglicher Verkauf von frisch gefangenem Fisch und Fischfilets

BAGENKOP SMEDE- & MASKINVÆRKSTED ApS Salg • Service • Reparation

Skib • Båd • Motor Havnegade 2 • 5935 Bagenkop Tlf. 62 56 13 21 • www.bagenkop-smede.dk E-mail kontor@bagenkop-smede.dk

www.bagenkopfisk.dk

123


Områder / Orte / Districts

Bagenkop Landesweit bekanntes Fischerdorf mit passionierten Einwohnern Bagenkop bekam den Titel ”Dorf des Jahres 2011”, nachdem viele passionierte Einwohner immer wieder die Initiative zu neuen Veranstaltungen und Arrangements ergriffen. Dazu gehören Bagenkop Familien Fitness, das durch gemeinschaftlichen Einsatz zur Realität wurde und heute viele Nutzer hat. Die Bagenkop Halle ist neben dem Hafen ein weiterer Umdrehungspunkt. In der Halle finden u.a. Musikund Kulturtage, eine Wochenendausstellung mit Fischbuffet an einem und Kuchenbuffet am anderen Tag statt. Hier gibt es Hallenfeste mit Musik und Tanz und auch viele Veranstaltungen für Kinder. Der Hafen von Bagenkop Hier können sie echte Fischereihafenatmosphäre erleben, mit den vielen Kuttern die jeden Tag rausfahren und zurückkehren, um ihren Fang zu löschen. Bei Bagenkop Fællessalg werden die Fische verkauft und an Geschäfte auf ganz Langeland vertrieben und es gibt auch einen Laden, in dem Sie den frischen Fisch kaufen können. Bei ”Fiski” werden u.a. Fischsandwiches und der leckerste Krabben/ Krebssalat verkauft. Im Jachthafen liegen die Jachten Mast an Mast und machen Sie doch mal einen Spaziergang auf der Mole während des Sonnenuntergangs. Am Ende der Mole liegt der Rote Turm, von dem Sie eine hervorragende Aussicht haben. Im Sommer gibt es hier auch einen Backwarenverkauf und Kunstausstellung.

124

Angler können eines der vielen Verleihboote mieten und es gibt auch ein gut ausgestattetes Angelgeschäft am Hafen. Darüberhinaus gibt es ein Restaurant und es ist nicht weit bis zum Bagenkop Kro, wo man übernachten oder den leckersten Fisch essen kann. Kugelrunde Huthügel und fantastische Dünen Die Südspitze von Langeland ist eine einzigartige Landschaft mit vielen kugelrunden Huthügeln, die während der Eiszeit entstanden. In dem Gebiet der Wildpferde kan man die Hügel ersteigen und die fantastische Aussicht genießen. Von hier können Sie den Leuchtturm von Kelds Nor sehen, der sich heute in Privatbesitz befindet. Der südlichste Punkt ist Dovns Klint – am Strand unter der herrlichen Düne liegen die sogenannten Rollsteine, die vom Wasser rundgeschliffen werden. Hier ist auch einer der besten Angelsports. Es gibt viele ausgeschilderte Wanderwege in der Umgebung und traut man sich eine Übernachtung unter primitiven Verhältnissen zu, gibt es Shelter mit Feuerstellen im Wald.

Bagenkop Nationally renowned fishing village filled with enthusiasts Bagenkop was awarded the title of the Village of the Year 2011 and this was especially due to the work of the many enthusiasts who continuously arrange events and new activities. Especially Bagenkop


Familie Fitness should be mentioned here, an institution which became a reality by joint effort and which today has many members. Bagenkop Hallen together with the harbour is the focal point of many activities such as the “Music and Cultural” event – a weekend with exhibitions and the serving of fish one day, the next day the serving of cakes. Hall dances as well as many children’s activities take place here.

a great view. During the summer you can also buy bread and see an art exhibition here. Anglers can hire one of many boats and go shopping in the wellstocked anglers’ shop.

Bagenkop Harbour Here you will find a genuine fishing harbour atmosphere with the many cutters that sail out every day and return to unload their catch. At Bagenkop Fællessalg the fish are sold and distributed to retail shops all over Langeland, but it is also possible for visitors to buy the freshly caught fish here. At ’Fiski’ you can buy fish sandwiches and the most delicious shrimp/crab salad.

Round hat shaped hills and fantastic cliffs The southern tip of Langeland has a unique landscape with many round hat-shaped hills created du­ring the last ice age. In the area where the wild horses graze you can climb the hills and enjoy fantastic views, including over to Kelds Nor lighthouse which today is privately owned. The most southern point is Dovns Klint – on the beach under this beautiful cliff you find shingle that has been grounded smooth and round by the constant movement of the sea. This is also one of the best places to fish. There are many signposted walks in the area and if you would like to spend a night in the open it is possible at one of the primitive shelters with open fireplace in the forest.

In the yacht harbour the boats are moored close to each other and we can highly recommend a walk along the pier while the sun is setting. At the end of the pier stands the red tower from which there is

There is also a restaurant at the harbour, and it is not far to Bagenkop Kro where you can enjoy a delicious meal of fresh fish and stay overnight.

Tag på oplevelse i den skønne sydlangelanske natur ... Tæt på marina, hyggeligt havnemiljø, naturpark og golfbane byder

Bagenkop Kro

SELSKABER RESTAURANT A LA CARTE

dig velkommen til en kulinarisk oplevelse i hyggelige og atmosfærefyldte lokaler. Den ideelle ramme om festlige begivenheder:

BARNEDÅB - KONFIRMATION - BRYLLUP FØDSELSDAG - JUBILÆUM - RECEPTION Stemning, hygge og god mad Vi hygger om vores gæster - og giver gerne en god oplevelse ... Med venlig hilsen Marianne & Flemming

Bagenkop Kro • Østergade 15 • 5935 Bagenkop • Tlf. 62 56 13 04 • bagenkopkro@gmail.com

125


Områder / Orte / Districts

Strynø Strynø ligger en halv times sejlads fra Rudkøbing med færge. Det er en lille ø, som man gør bedst i at cykle eller gå rundt på. Øen har 200 beboere, hvoraf mange er børnefamilier. Som gæst oplever man den særlige ro og fred, der præger småøerne. I den gamle landsby er der idyl, og fra majtræets plads udgår veje mod alle verdenshjørner. Majtræet er en stor flagstang, som hvert år males, pyntes med kranse og rejses en lørdag i maj. Strynø Havn Sejlende vil på Strynø finde en hyggelig, men helt ”up to date” havn.

Strynø Mølle. 126

Tag en tur rundt i landsbyen og ud ad de små veje og stier, hvor der er udsigt til det blå hav og drivende sommerskyer. Der kan bades fra havnens søndre mole. Kirken er et besøg værd. Den er stor, ligesom skolen, der er fra 1905. Øen havde førhen tre gange så mange indbyggere som nu. Mange var søfolk, som sejlede med skibe fra Marstal, Rudkøbing og Svendborg. Man sagde dengang: et skib skulle ikke have flere strynboer om bord end det havde master. På Øhavets Smakkecenter kan man se en udstilling om både og man kan leje en smakkejolle eller kajak og få naturvejledning. Stedet har også teltplads og Café. Øen er velforsynet med service: en købmand, en kro og to spise- og overnatningssteder, hvoraf den ene også er handicapvenlig.


Strynø

Strynø

Strynø liegt eine halbe Stunde Fährfahrt von Rudkøbing entfernt. Es ist eine kleine Insel, auf der man am besten zu Fuss oder mit dem Fahrrad unterwegs ist. Die Insel hat 200 Bewohner, viele davon Familien mit Kindern. Als Gast erlebt man die besondere Ruhe und den Frieden, der die Kleininseln prägt. Im alten Örtchen findet man reine Idylle und vom Maibaumplatz führen die Strassen in jede Himmelsrichtung. Der Maibaum ist ein grosser Fahnenmast, der jährlich bemalt und mit Kränzen geschmückt an einem Samstag im Mai aufgerichtet wird.

Strynø is situated a half hour ferry trip from Langeland. It is a small island best seen by either cycling or walking. There are 200 inhabitants, many families with small children. As a guest, you will experience the special peace and quiet that characterizes the small islands. In the idyllic old village, roads go from the May Pole Square towards all four corners of the world. The May Pole is a tall flagpole that is painted and decorated with garlands and raised on a Saturday every year in May.

Der Hafen von Strynø Segler finden auf Strynø einen gemütlichen, aber doch kompletten „up to date“ Hafen. Machen Sie einen Spaziergang durch den Ort und entlang der kleinen Wege und Pfade, von denen man das blaue Meer und die vorbeiziehenden Schäfchenwolken betrachten kann. An der südlichen Mole im Hafen kann man baden. Die Kirche ist auch einen Besuch wert. Sie ist gross, genau wie die Schule von 1905. Früher gab es auf der Insel dreimal so viele Bewohner wie heute. Viele waren Seeleute, die mit dem Schiff von Marstal, Rudkøbing oder Svendborg fuhren. Damals sagte man, dass ein Schiff nicht mehr Strynboer (so nennt man die Insulaner) an Bord haben sollte, als es Masten hat. Im Schmackencenter kann man die Bootsausstellung besuchen oder ein Kajak oder eine Schmackenjolle mieten und Naturberatung bekommen. Dort gibt es auch einen Zeltplatz und ein Café. Die Insel ist gut versorgt, es gibt einen Kaufmann, einen Kro und zwei Gaststätten mit Übernachtungsmöglichkeiten, wovon der eine für behinderte geeignet ist.

Strynø Harbour Sailors will on Strynø find a cosy, but completely upto-date harbour. Take a tour of the village and out along the small roads and paths, where there are views of the blue sea and drifting summer clouds. You can swim from the harbour’s southern mole. The church is worth a visit. It is big, like the school, which dates back to 1905. Previously, the island population was three times larger than the present one. Many were sailors who sailed with ships from Marstal, Rudkøbing and Svendborg. An old saying was: a ship should not have more men from Strynø on board than it has masts. At the “Øhavets Smakkecenter” you can see an exhibition about boats and also rent a smack or a kayak. There is also help to be had from the nature instructors. A camping ground and café are also to be found here. The island is well equipped with services: a grocery shop, an inn and two dining and accommodation places, one of them handicap friendly.

Strynø gl. Mejeri

Strynø Kro

Det gode madsted der er åben hele året

WIFI HOTSPOT Oplev atmosfæren i de 5 dejlige handicapvenlige lejligheder samt skummesalen. Lejlighederne kan lejes enkeltvis eller samlet ved kursus, ferie eller familietræf. Mad kan leveres på bestilling. Nørrevej 6 · Strynø · 5900 Rudkøbing · www.strynoe-mejeri.dk · info@strynoe-mejeri.dk

Krostue, Cafe, Restaurant Tlf. 62515300 Stjernegade 4, Strynø, 5900 Rudkøbing info@strynoekro.dk - www.strynoekro.dk 127


Shopping Langeland

Langeland Shopping Du kan købe næsten alt på Langeland, og så kan du oven i købet nyde et stort udvalg og en god betjening, mange af vores forretninger og virksomheder finder du på de følgende sider. Det kan gøres til en oplevelse at gå på shopping, der er nogen, der kan handle, andre der kan spise, og måske har en af Jer lyst til at gå på opdagelse i Tingstedet, hvor det er ligesom en tidsrejse til mormors stuer. I vores forretninger findes der udvalgstøj til hele familien og til enhver lejlighed. Der er ingen grund til at fylde bagagerummet med dagligvarer – der er mulighed for indkøb af dagligvarer på hele Langeland. Mangler du haveredskaber, nye lamper eller en god bog, kan du også finde det. Du kan også købe dig til en god håndværker med stor faglighed, erfaring og forståelse for service, og hvis bilen bryder sammen under ferien, er der også et større antal mekanikere. Er der noget du ikke kan finde i vores oversigt, kan du kontakte Turistbureauet for yderligere oplysning. Med hensyn til overnatning, spisesteder og oplevelser laver vi en opdateret kalender og små opdaterede pjecer om de forskellige muligheder – der uddeles gratis.

Shopping auf Langeland Sie könne fast alles auf Langeland kaufen, hier finden Sie eine große Auswahl an Waren und freundlichen Service, viele unserer Geschäfte und Firmen finden Sie auf den nachfolgenden Seiten. Shopping kann ein wirkliches Erlebnis sein, einige kaufen ein, andere gehen essen und vielleicht möchte jemand auf Entdeckungsreise in Tingstedet gehen, wo man so etwas wie eine Zeitreise in Omas gute Stube macht. Unsere Geschäfte bieten eine große Kleiderauswahl für die ganze Familie und für jede Gelegenheit. Sie müssen Ihren Kofferraum nicht mit Lebensmitteln füllen – die können Sie überall auf Langeland kaufen. Fehlt es Ihnen an Gartengeräten, neuen Lampen oder an guten Büchern, haben wir auch diese im Angebot. 128

Sie können hier auch hochqualifizierte Handwerker mit großem Fachwissen, Erfahrung und freundlichem Service engagieren und falls Ihr Auto während des Urlaubs liegen bleiben sollte, finden Sie hier auch mehrere Automechaniker. Sollten Sie etwas in unserer Übersicht nicht finden, können Sie sich für weitere Informationen an das Touristenbureau wenden. Übernachtungsmöglichkeiten, Restaurants und Veranstaltungen finden Sie in unserem aktualiserten Kalender und der kleinen, aktuelle Broschüre – beide werden kostenlos ausgegeben.

Langeland Shopping You can buy almost anything on Langeland where you can enjoy a large selection as well as receive good service. Many of our shops and companies are mentioned in the following pages: You can turn shopping into an experience – some want to shop, some want to eat and maybe one of you feels like exploring ‘Tingstedet’, a shop where it is just like travelling back in time to grandma’s living room. In our shops there is clothing for the whole family and for every occasion. You do not need to fill the car with groceries – these you can buy everywhere on Langeland. Do you require gardening tools, new lamps or a good book, you can also find these on the island. You can also pay for a good professional craftsman with great experience who understands the meaning of service. Should your car break down during the holidays, there is also a large number of car mecha­ nics on the island. If there is something that you cannot find in the index, please contact the Tourist Office for further information. With regard to accommodation, places to eat and experiences we print an updated calendar and small updated folders about the various possibilities – available free of charge.


Rubrik

NAVN / NAME

ADRESSE

TEL / FAX

WWW / MAIL

ANNONCE / ANZEIGE / AD

Advokater / Rechtsanwälte / Lawyers Dansk brødtekst. Advokat Aktieselskabet Borch Bundgaard Advokater

Brogade 7 62 21 01 01 www.borch-advokater.dk 5900 Rudkøbing 62 22 91 36 post@borch-advokater.dk Torvet 2 62 51 10 32 www.bundgaardadvokater.dk 5900 Rudkøbing 62 51 12 91 sbm@bundgaardadvokater.dk Antikviteter / Antiquitäten / Antiques Tysk brødtekst. Tingstedet Østergade 16 62 51 22 44 www.danskemaljedesign.dk 5900 Rudkøbing 62 51 20 60 ded@danskemaljedesign.dk Apoteker / Apotheken / Pharmacies Rudkøbing Apotek Brogade 15 62 51 10 02 www.rudkoebing.apoteket.dk 5900 Rudkøbing 62 51 24 48 rudkoebing@apoteket.dk Engelsk brødtekst. Aviser & Blade / Zeitungen & Illustrierte / Newspapers & Magazines Fyns Amts Avis Ørstedsgade 18 63 45 22 85 www.faa.dk 5900 Rudkøbing post@faa.dk Ugeavisen Øboen Ørstedsgade 18 62 51 22 80 www.oeboen.dk 5900 Rudkøbing 62 51 46 55 redaktion@oeboen.dk Bagere / Bäcker / Bakeries Havnebageren Bagenkop Færgevej 6 E 62 56 10 29 5935 Bagenkop Hedo's Bageri, Lohals Kaptajn Kaasvej 7 62 55 13 16 www.hedosbageri.dk 5953 Tranekær 62 55 13 05 hedosbageri@hedosbageri.dk Hedo's Konditori, Rudkøbing Østergade 12 59 55 13 16 www.hedosbageri.dk 5900 Rudkøbing hedosbageri@hedosbageri.dk Humble Bageri Hovedgaden 15 62 57 11 26 www.humblebageri.dk 5932 Humble Stæhrs Bageri, Tullebølle Bygaden 7 62 50 12 03 www.staehrsbageri.dk 5953 Tranekær Super Brugsen Rudkøbing Se Dagligvarebutikker/Siehe Lebensmittelgeschäfte/See Groceries Barer / Kneipen / Bars Dybendal Torvet 9 62 51 25 15 5900 Rudkøbing Benzin / Gasoline OK Tanken Bagenkop Vostervej 2 A www.ok.dk 5935 Bagenkop OK Tanken Hou Østergade 80 www.ok.dk 5953 Tranekær OK Tanken Humble Ristingevej 27 www.ok.dk 5932 Humble OK Tanken Rudkøbing Dunsbjergvej 1 www.ok.dk 5900 Rudkøbing OK Tanken Spodsbjerg Spodsbjergvej 327 www.ok.dk 5900 Rudkøbing OK Tanken Tullebølle Annexstræde 1 www.ok.dk 5953 Tranekær Biograf / Kino / Cinemas Bio Langeland Grønnegården 9 62 51 17 00 www.biolangeland.dk 5900 Rudkøbing mail@biolangeland.dk Blomsterhandlere/Blumenläden/ Florists Agaven Blomster Østergade 28 30 68 29 73 www.agavenblomster.dk 5900 Rudkøbing 9504@interflora.dk Boghandlere / Buchläden / Book Shops HC Bøger og Papir Østergade 33 62 51 15 75 www.bogerogpapir.dk 5900 Rudkøbing 7305@bogpost.dk Bolchekogeri / Bonbons / Sweets Bolchepigen Snødevej 112 24 44 91 26 www.bolchepigen.dk 5953 Tranekær Hanne_lindegaard@live.dk

Tysk rubrik

Welcome to Langeland

105 21

118 97 97 118 92

105 116 116 116 116 116 116 111 102 105 80

129


Shopping Langeland

Rubrik

NAVN / NAME

ADRESSE

Brugskunst / Gebrauchskunst / Applied Art Dansk brødtekst.

TEL / FAX

WWW / MAIL

ANNONCE / ANZEIGE / AD

95 Vestergårdsvej 3 62 56 29 03 www.123hjemmeside.dk/kraemmernekaedeby 5932 Humble ann.hedegaard@mail.dk Bryllupsrejser / Hochzeits Reisen / Wedding Agencies Bryllupsrejser Harnbjergvej 18 62 57 22 50 www.bryllupspakke.dk 82 5932 Humble jcc@harnbjerg.dk Tysk brødtekst. Byggemarkeder / Baumärkte / DIY Centres Stark Rudkøbing Bellevue 5 B 62 51 10 45 www.stark.dk 106 5900 Rudkøbing 62 51 17 48 info.rudkoebing@stark.dk Camping Billevænge Camping Spodsbjergvej 182 62 50 10 06 www.billevaenge-camping.dk Engelsk brødtekst. 5900 Rudkøbing 62 50 10 46 info@billevaenge-camping.dk Carlsberg Camping Sundbrovej 19, Tåsinge 62 22 53 84 www.carlsbergcamping.dk 85 Tåsinge 5700 Svendborg 62 22 58 11 mail@carlsbergcamping.dk Omslag Feriepark Langeland Emmerbøllevej 24 62 59 12 26 www.emmerbolle.dk Emmerbølle Strand Camping 5953 Tranekær 62 59 12 28 info@emmerbolle.dk Færgegårdens Camping Spodsbjergvej 335 62 50 11 36 www.spodsbjerg.dk 112 5900 Rudkøbing 62 50 26 36 info@spodsbjerg.dk Lohals Camping Birkevej 11 62 55 14 60 www.lohalscamping.dk 98 5953 Tranekær mail@lohalscamping.dk Ristinge Camping Ristingevej 104 62 57 13 29 www.ristinge.dk 120 5932 Humble 62 57 13 29 info@ristinge.dk Rudkøbing Camping Engdraget 11 62 51 18 30 www.rudkoebingcamping.dk 5900 Rudkøbing 62 51 18 30 info@rudkoebingcamping.dk Strandgårdens Camping Vestervej 17 62 56 12 95 www.bagenkop.dk 85 5935 Bagenkop info@bagenkop.dk Chartersejlads / Charter Segeltörns / Charter Sailing Trips M/S Helge Jessens Mole 6 62 23 30 85 www.svendborg-havn.dk/ms+helge 75 5700 Svendborg mshelge@svendborg.dk Maritimt Center Danmark Havnepladsen 2 63 75 94 90 www.maritimt-center.dk 70 5700 Svendborg maritimtcenter@udviklingfyn.dk Motorjagten Mjølner Rudkøbing Trafikhavn 63 51 63 00 www.ohavsmuseet.dk langelandsmuseum@langelandkommune.dk 5900 Rudkøbing Cykelhandlere / Fahrradhändler / Bicycle Dealers Lapletten Engdraget 1 62 51 10 98 www.lapletten.dk 71 5900 Rudkøbing Cykeludlejning / Fahrradverleih / Hire of bikes Bæltferie, Stoense Se Feriehuse/Siehe Ferienhäuser/See Holiday Houses 71 Bøstrup Strandgård Se lejrskoler/Siehe Schullandheime/See Camp Schools 82 Færgegårdens Camping Se Camping/Siehe Camping/See Camping 112 Jettes Minishop, Ristinge Ristingevej 151 62 57 20 30 www.jettesminishop.dk 5932 Humble 62 57 17 30 jomeje@pc.dk Lapletten, Rudkøbing Se Cykelhandlere/Siehe Fahrradhändler/See Bicycle Dealers 71 Lohals Camping Se Camping/Siehe Camping/See Camping 98 Ristinge Camping Se Camping/Siehe Camping/See Camping 120 Dagligvarebutikker / Lebensmittelgeschäfte / Groceries Dagli' Brugsen Bagenkop Østergade 2 A 62 56 12 05 www.coop.dk 116 5935 Bagenkop 62 56 14 05 Dagli' Brugsen Hou Østergade 80 62 55 14 55 www.coop.dk 116 5953 Tranekær 62 55 14 99 Dagli' Brugsen Humble Ristingevej 27 62 57 13 10 www.coop.dk 116 5932 Humble 62 57 27 77 Dagli' Brugsen Spodsbjerg Spodsbjergvej 327 62 50 10 33 www.coop.dk 116 5900 Rudkøbing 62 50 13 81 Dagli' Brugsen Tullebølle Annexstræde 1 62 50 12 30 www.coop.dk 116 5953 Tranekær 62 50 13 00 Kræmmerne i Kædeby

Tysk rubrik

Welcome to Langeland

130


Rubrik

NAVN / NAME

ADRESSE

TEL / FAX

WWW / MAIL

ANNONCE / ANZEIGE / AD

Netto Rudkøbing Dansk brødtekst.

Ørstedsgade 12 www.netto.dk 5900 Rudkøbing Spar Lindelse Langegade 5 62 57 14 01 www.spar.dk 5900 Rudkøbing 62 57 28 84 lindelse@spar.dk Super Brugsen Ahlefeldtsgade 5 62 51 13 54 www.superbrugsen.dk/rudkoebing Rudkøbing 5900 Rudkøbing 63 51 39 40 Tysk brødtekst. Super Spar Humble Hovedgaden 24 62 57 11 66 www.spar.dk 5932 Humble 62 57 11 76 humble@spar.dk Super Spar Snøde Vandværksvej 19 62 55 10 55 www.spar.dk 5953 Tranekær 62 55 29 55 snode@spar.dk Dametøj / Damen Bekleidungen / Womans Clothing Engelsk brødtekst. Torben Hansen Fritid Se Herretøj/Siehe Herren Bekleidung/See Mens Clothing Disc Golf Færgegårdens Camping Se Camping/Siehe Camping/See Camping

Tysk rubrik

Welcome to Langeland

105 94 107 93 93

112

Dykning / Tachen / Diving

Færgegårdens Camping Se Camping/Siehe Camping/See Camping Ejendomsmæglere/ Immobilien / Estate Agents Ejendomshandler Gyvelvej 5 62 55 10 03 www.volf-soerensen.dk Frede Volf Sørensen 5953 Tranekær 62 55 21 95 f.volf.soerensen@mail.dk Ejendomsudlejning / Baugenossenschaft / Estate Rental Boda Ejendomme A/S Møllergade 51 62 21 20 20 www.bodabolig.dk 5700 Svendborg am@bodabolig.dk Elinstallatører / Elektroinstallateuren / Electricians Eltrik Østergade 21 62 51 13 22 www.elplus.dk 5900 Rudkøbing 62 51 36 22 Humble Installationsforretning ApS Ristingevej 17 62 57 10 38 www.humble-el.dk 5932 Humble 62 57 17 86 larsel@post.tele.dk Simon Risbjerg ApS Ellehaven 4 E 62 50 10 72 www.simonrisbjerg.dk 5900 Rudkøbing 62 50 10 67 sr@simonrisbjerg.dk Farvehandlere / Farbenhändler / Paint Shop Phoenix Paint Mjølbyvej 7 62 51 28 28 www.phoenix-paint.dk 5900 Rudkøbing info@phoenix-paint.dk Feriehuse / Ferienhäuser / Holiday Houses Bagenkop Marinecenter Se Lystfiskeri/Siehe Angeln/See Angling Stoense Udflyttervej 12 62 55 13 58 www.baeltferie.com Bæltferie 5953 Tranekær 62 55 13 57 baeltferie@gmail.com Bøstrup Forsamlingshus Se Forsamlinghuse/Siehe Bürgerhäuser/See Village Halls IBI Bootsverleih ApS Se Lystfiskeri/Siehe Angeln/See Angling Feriepark Langeland Se Camping/Siehe Camping/See Camping Fuglsang Ferie Se Privat Indkvartering/Siehe Private Zimmer/See Private Accomodation Færgegårdens Camping Se Camping/Siehe Camping/See Camping Haus und Boot Se Lystfiskeri/Siehe Angeln/See Angling Jettes Minishop Se Cykeludlejning/Siehe Fahrradverleih/See Hire of Bikes Gustav Petersensvej 11 62 55 12 45 www.langelandsferie.dk Langelands Ferie 5953 Tranekær rossen@tidens.info Mogens Møller Hansen Havkærvej 31 B 51 95 44 47 www.ramsherred.dk 8381 Tilst mmh@ramsherred.dk Novasol Fyn Østergade 63 B 39 14 30 26 www.novasol.dk 5900 Rudkøbing 39 13 34 26 fyn@novasol.dk Ristinge Camping Se Camping/Siehe Camping/See Camping Torben Hansen Ferie Se Lystfiskeri/Siehe Angeln/See Angling Festival Langelands Festivalen Hvedemarken 5 70 22 00 87 www.llf.dk 3520 Farum 70 22 00 84 mail@llf.dk

112

85

106 95 123 71 55 Omslag

112 Omslag

120 51

131


Shopping Langeland

Rubrik

NAVN / NAME

ADRESSE

Fiskesalg / Fisch Verkauf / Fish sale Dansk brødtekst. Bagenkop Fisk

TEL / FAX

WWW / MAIL

ANNONCE / ANZEIGE / AD

Havnegade 4 - 6 62 56 18 00 www.bagenkopfisk.dk 5935 Bagenkop 62 56 18 04 mail@bagenkopfs.dk Fiski Østergade 4 55 56 16 86 www.fiski.dk 5935 Bagenkop Fodbold Golf / Fußball Golf / Football Golf Tysk brødtekst. Krejbjerggaard Langøvej 6 62 57 18 82 www.langelands-fodboldgolf.dk 5932 Humble krejbjerggaard6@os.dk Foreninger / Vereine / Societies LAG Langeland Torvet 5 62 51 35 05 www.laglangeland.dk 5900 Rudkøbing 62 51 43 35 info@laglangeland.dk Engelsk brødtekst. Rudkøbing Østergade 15 63 51 00 43 www.ruha.dk Handelsstandsforening 5900 Rudkøbing Forsamlingshuse / Bürgerhäuser / Village Halls Bøstrup Forsamlingshus Næstebøllevej 2 62 59 15 07 www.bostrupforsamlingshus.dk 5953 Tranekær Forsyningsselskaber / Versorgungs Gesellschaften / Power Supply Langelands Elforsyning Spodsbjergvej 141 62 51 10 55 www.lef.dk 5900 Rudkøbing 62 51 40 58 lef@lef.dk Langelands Forsyning Nørrebro 207 A 63 51 68 00 www.langeland-forsyning.dk 5900 Rudkøbing Færger / Fähren / Ferries Als Færgen Bøjden-Fynshav 70 23 15 15 www.alsfaergen.dk Langelands Færgen Spodsbjerg - Tårs 70 23 15 15 www.langelandsfaergen.dk Strynø-Rudkøbing Færgefart 62 51 51 00 www.strynoe.dk Gallerier og Kunsthåndværk / Galerien und Kunsthandwerk / Galleries, Arts and Crafts De Langelandske Kunsttårne www.lef.dk Det Lille Kunstværksted Blandebjerg 5 62 57 23 16 www.det-lille-kunstvaerksted.dk 5900 Rudkøbing 62 57 27 45 atelier.werner@email.dk Det Usædvanlige Værksted Halevejen 29, Ristinge 62 57 23 92 Ana Smeden 5932 Humble Galleri 89 Snødevej 89 62 55 19 72 5953 Tranekær Galleri Benedicte Snødevej 9 62 55 10 03 5953 Tranekær 62 55 21 95 Galleri Skovsgaard Se Seværdigheder/Siehe Sehenswürdigkeiten/See Sights Glasmagerne Vemmenæsvej 10 62 54 14 94 www.glasmagerne.dk Tåsinge 5700 Svendborg 62 54 25 05 glasmagerne@dlgmail.dk Guld og Galleri Peløkkevej 75 20 28 38 09 www.guldoggalleri.dk 5900 Rudkøbing info@guldoggalleri.dk Keramik og Væv Sidsel Bagersgade 10 62 51 41 53 www.keramikogvaev.dk 5900 Rudkøbing keramikogvaev@jubii.dk Keramiker Poul Erik Eliasen Strandbyvej 3 62 59 15 59 www.eliasenkeramik.dk 5953 Tranekær eliasen@email.dk Nielsen og Wöldike Glaskunst Skolevej 10 29 29 17 42 www.nielsenogwoeldike.dk Now Huset 5953 Tranekær now@nielsenogwoeldike.dk Potteriet Stoensevej 17 30 48 15 07 www.potteriet-stoense.dk 5953 Tranekær potteriet@live.dk Smykkekunstner Herslevvej 25 62 57 15 87 www.majussmykker.dk Sabine Majus Hansen 5900 Rudkøbing 62 57 15 87 sabine@majussmykker.dk Tickon Tranekær Slotspark 5953 Tranekær Tx-til Huset Ramsherred 9 23 63 93 97 www.tx-tilhuset.dk 5900 Rudkøbing susanne@txtil-huset.dk Ulla Keramik Dæmningen 1 62 56 12 98 www.ulla-keramik.dk 5935 Bagenkop 62 56 12 98 ulla-keramik@mail.dk

Tysk rubrik

Welcome to Langeland

132

123 123 68 95 109

46 94 117 117 46 38 38 39 41 Bagside

39 40 39 41 39 39 41 45 39 41


Rubrik

NAVN / NAME

ADRESSE

TEL / FAX

WWW / MAIL

ANNONCE / ANZEIGE / AD

Gardiner & Boligudstyr / Gardinen & Heimtextilien / Curtains & Furnishings Dansk brødtekst. JK Boligudstyr

Tysk rubrik

Østergade 31 5900 Rudkøbing

Golf Langelands Golfklub

62 51 41 11 62 51 47 11

gardinjk@mail.dk

Østerskovvej 49 C 63 56 00 99 www.langelands-golf.dk 5932 Humble info@langelands-golf.dk Guld- og sølvsmede / Goldschmiede / Jewellers Det Usædvanlige Værksted Se Gallerier og Kunst / Siehe Galerien und Kunst / See Galleris, Arts and Crafts Guld og Galleri Se Gallerier og Kunst / Siehe Galerien und Kunst / See Galleris, Arts and Crafts Sabine Majus Hansen Se Gallerier og Kunst / Siehe Galerien und Kunst / See Galleris, Arts and Crafts Vald. Jørgensen Guldsmedie Østergade 34 62 51 11 19 Engelsk brødtekst. 5900 Rudkøbing 62 51 23 01 vald_j@post7.tele.dk Gårdbutikker / Hofläden / Farm Shops Frugtplantagen Strandlyst Peløkkvej 9 20 32 11 26 5900 Rudkøbing Havkajak / See Kajak / Sea Kayak Haus und Boot Se Lystfiskeri/Siehe Angeln/See Angling Øhavets Smakkecenter Se Sejlerskoler/Siehe Segelschulen/See Sailing Schools Havne / Häfen / Harbours Bagenkop Havn Færgevej 6 63 51 62 75 www.bagenkophavn.dk 5935 Bagenkop jajo@langelandkommune.dk Dageløkke Havn Dageløkkehavn 40 92 24 44 5953 Tranekær dageloekkehavn@mail.dk Lohals Havn Lohals Havn 5 62 55 13 85 www.lohalshavn.dk 5953 Tranekær havnen@lohalshavn.dk Ristinge Havn Halevejen 62 57 11 25 www.ristingehavn.dk 5932 Humble ristingehavn@langelandkommune.dk Rudkøbing Havn Havnepladsen 11 63 51 62 70 www.rudkobinghavn.dk 5900 Rudkøbing rudkobinghavn@langelandkommune.dk Spodsbjerg Turistbådehavn Spodsbjergvej 234 62 50 11 26 www.spodsbjerghavn.dk 5900 Rudkøbing 62 50 26 26 spodsbjergturisthavn@mail.tele.dk Strynø Havn Strynø Brovej 63 51 62 70 www.strynoehavn.dk 5900 Rudkøbing rudkobinghavn@langelandkommune.dk Herregårdsferie / Herrenhöfe / Manors Broløkke Hedevejen 33 62 56 23 50 www.brolokke.dk 5932 Humble info@brolokke.dk Frederiksberg v/Hjortholm Gods Hennetvedvej 60 20 48 13 31 www.hjortholmgods.dk 5900 Rudkøbing dal@hjortholmgods.dk Skrøbelev Gods Skrøbelev Hedevej 4 62 51 45 31 www.skrobelevgods.dk 5900 Rudkøbing Herretøj / Herren Bekleidungen / Mens Clothing Din Tøjmand Østergade 40 62 51 10 14 www.dintojmand.dk 5900 Rudkøbing 62 51 13 01 rudkoebing@dintojmand.dk Mr. Rudkøbing Bystrædet 1 62 51 14 32 www.mr-mister.dk 5900 Rudkøbing mr.rudkobing@mail.dk Torben Hansen Fritid Færgevej 6 40 21 02 51 5935 Bagenkop XL Tøj Nørrebro 204 65 90 14 12 www.xltoj.dk 5900 Rudkøbing Hoteller & Kroer / Hotels & Gasthäuser / Hotels & Inns Bagenkop Kro Østergade 15 62 56 13 04 www.bagenkopkro.dk 5935 Bagenkop bagenkopkro@gmail.com Hotel Rudkøbing Skudehavn Havnegade 21 62 51 46 00 www.rudkobingskudehavn.dk 5900 Rudkøbing 62 51 49 40 info@rudkobingskudehavn.dk Hotel Skandinavien Brogade 13 62 51 14 95 www.skanhotel.dk 5900 Rudkøbing hurraskanhotel@gmail.com

67

Tysk brødtekst.

Welcome to Langeland

38 40 41

89 Omslag

25

115

111

110 125 90 84

133


Shopping Langeland

Rubrik

NAVN / NAME

ADRESSE

Tranekær Slotskro Dansk brødtekst.

TEL / FAX

WWW / MAIL

ANNONCE / ANZEIGE / AD

Slotsgade 74 62 59 12 04 info@tranekaerkro.dk 5953 Tranekær www.tranekaerkro.dk Kiosker / Zeitungs- und Tabakgeschäfte / Newsagent's Telegramhallen Østergade 52 62 51 15 77 Bente Gotfredsen 5900 Rudkøbing Klatrepark / Kletterpark / Climbing Park Tysk brødtekst. Gorilla Park Rødmevej 53 29 16 74 75 www.gorillapark.dk 5771 Stenstrup info@gorillapark.dk Kommuner / Kommune / Local Authorities Langeland Kommune Fredensvej 1 63 51 60 00 www.langelandkommune.dk 5900 Rudkøbing 63 51 60 01 post@langelandkommune.dk Engelsk brødtekst. Koncertarrangører / Konzert Arrangeure / Concert Organizers Stoense Kirkekoncerter Steensgaardsvej 6 62 51 35 05 www.langeland.dk Steensen-Leth 5953 Tranekær 62 51 43 35 info@langeland.dk Kosttilskud / Nahrungsergänzung / Dietary Supplements Hyben Vital ApS Klavsebøllevej 2 62 50 16 92 www.hyben-vital.com 5953 Tranekær 62 50 16 22 info@hyben-vital.com Legetøj / Spielsachen / Toys Legekæden Østergade 44 62 51 34 33 www.legekaeden.dk 5900 Rudkøbing Lejrskoler / Shullandheime / Camp Schools Bøstrup Strandgård Bøstrup Strandvej 23 35 14 28 28 www.bs23.dk 5953 Tranekær info@bs23.dk Camping Ristinge Se Camping/Siehe Camping/See Camping Færgegårdens Camping Se Camping/Siehe Camping/See Camping Helletofte Lejrskole Korsvej 12 70 20 69 20 www.helletofte.dk 5953 Tranekær marlene@bremholm.dk Skovsgaard Kågårdsvej 12 62 57 26 66 www.skovsgaardgods.dk 5900 Rudkøbing mkp@dn.dk Øhavets Smakkecenter Se Sejlerskoler/Siehe Segelschulen/See Sailing Schools Lystfiskeri / Angeln / Angling Spodsbjergvej 299 - 301 62 50 14 13 www.angelcentrum.dk Angelcentrum Langeland 5900 Rudkøbing 62 50 14 13 langeland@angelcentrum.dk Angelland Værftsvej 59 62 56 23 05 www.angelland.dk 5935 Bagenkop post@hausundboot.dk Bagenkop Marinecenter Værftsvej 59 31 21 22 30 www.bagenkop.dk 5935 Bagenkop info@bagenkop.dk Bæltferie Se Feriehuse/Siehe Ferienhäuser/See Holiday Houses Fiskeri/Angeln Spodsbjergvej 186 62 50 16 00 www.fiskeriogangeln.dk 5900 Rudkøbing fiskeri-angeln@mail.dk Haus und Boot Østerskovvej 42 23 43 01 94 www.hausundboot.dk 5932 Humble 62 56 23 45 post@hausundboot.dk IBI Bootsverleih ApS Postboks 325 62 20 71 20 www.bootsverleih.dk 5700 Svendborg 62 20 71 21 oesta@post.tele.dk Langelands Lysfiskersø Slåvænget 9 62 56 25 35 www.putandtake-langeland.dk 5932 Humble Spodsbjerg Lystfiskersø Løkkebyvej 36 20 45 76 41 5953 Tranekær Torben Hansen Ferie Tryggelev 74 62 56 19 53 www.thf.dk 5932 Humble 62 56 29 53 thf@thf.dk Maskinværksteder / Maschinenwerkstätten / Machine Shops Bagenkop Smede- og Havnegade 2 62 56 13 21 Maskinværksted 5935 Bagenkop 62 56 13 08 Kædeby Kædebyvej 1 62 57 12 55 www.kaedeby.dk Maskinforretning A/S 5932 Humble 62 57 25 08 benny@kaedeby.dk

Tysk rubrik

Welcome to Langeland

134

83 102 31 3

89 102 82 120 112 Bagside

25 55 Omslag

123 71 57 Omslag

55 57 56

123 95


Rubrik

NAVN / NAME

ADRESSE

Materialister / Drogerien / Chemist's Dansk brødtekst. Matas

TEL / FAX

WWW / MAIL

ANNONCE / ANZEIGE / AD

Østergade 42 62 51 27 76 www.matas.dk 5900 Rudkøbing Optikere / Optikernen / Opticans Thiele Torvet 11 62 51 12 37 www.thiele.dk 5900 Rudkøbing 62 51 42 37 rudkoebing@thiele.dk Tysk brødtekst. Pengeinstitutter / Banken / Banks Svendborg Sparekasse Østerport 2 62 51 16 70 www.svendborgsparekasse.dk 5900 Rudkøbing post@svendborgsparekasse.dk Privat Indkvartering / Private Zimmer / Private Accomodation Ana Smeden Halevejen 29, Ristinge 62 57 23 92 Engelsk brødtekst. 5932 Humble Annalise Lundegaard Havgårdsvej 8, Longelse 62 50 11 00 5900 Rudkøbing 21 62 11 03 Anni Danielsen Torpevej 26, Torpe 20 44 90 88 www.egelunde.dk 5900 Rudkøbing Bagenkop Marinecenter Se Lystfiskeri/Siehe Angeln/See Angling Bøstrup Strandgård Se lejrskoler/Siehe Schullandheime/See Camp Schools Feriebolig Broegaard Strandvej 1 28 70 43 71 wwwbroegaard-langeland.dk 5935 Bagenkop info@broegaard-langeland.dk Fuglsang Ferie Skattebøllevej 20 62 55 25 05 www.fuglsang-ferie.dk 5953 Tranekær 62 55 23 10 info@fuglsang-ferie.dk Færgegårdens Camping Se Camping/Siehe Camping/See Camping Inge-Lise Jørgensen Østergade 34 62 51 11 19 www.123hjemmeside.dk/houseingelise 5900 Rudkøbing vald_j@post7.tele.dk Krejbjerggaard Langøvej 6 62 57 18 82 www.asgeroglis.dk 5932 Humble krejbjerggaard6@os.dk Sigrid & Børge Mohr Slotsgade 8 58 35 28 02 www.s-mohr.dk 5953 Tranekær 58 37 18 84 firmasmohr@post.tele.dk Skebjerg Søgaard Skebjergvej 18 62 50 20 61 5953 Tranekær skebjerg-soegaard@mail.dk Sukkerfabrikken Slotsgade 76 62 55 22 61 www.sukkerfabrikken.dk 5953 Tranekær info@sukkerfabrikken.dk Strynø Gl. Mejeri Nørrevej 6, Strynø 62 51 51 92 www.strynoe-mejeri.dk 5900 Rudkøbing info@strynoe-mejeri.dk Vejskrækgården Fæbækvej 1 62 54 19 04 www.feriebolig-langeland.dk 5953 Tranekær 62 54 16 04 ofs@mail.dk Æblegaarden Fæbækvej 25 59 64 02 44 www.aeblegaarden.dk 5953 Tranekær info@aeblegaarden.dk Radio Radio Diablo Voldgade 9 62 80 08 41 www.radiodiablo.dk 5700 Svendborg mail@radiodiablo.dk Radio & TV Expert Rudkøbing A/S Østergade 55 - 57 62 51 12 00 www.expert.dk 5900 Rudkøbing rudkoebing@expert.dk Rejsebureauer / Reisebüros / Travel Agencies Vagabond Tours Bjerrebyvej 6 33 33 00 40 www.vagabondtours.dk 5953 Tranekær info@vagabondtours.dk Revisorer / Wirtschaftsprüfer / Accountants Tranberg Statsautoriseret Ryttervej 4 62 17 21 40 www.tranberg.nu Revisonsaktieselskab 5700 Svendborg 62 17 21 41 info@tranberg.nu Ridning / Reiten / Riding Tranegård Ridecenter Se / Siehe / See Wellness Rundflyvning / Rundflüge / Pleasure Flights Starling Air Flyvervej 35 62 54 22 94 www.starling.dk Tåsinge 5700 Svendborg 62 54 10 87 Starling@Starling.dk

111

Tysk rubrik

Welcome to Langeland

111 38

123 82

112 68

85 127

52

62

73

135


Shopping Langeland

Rubrik

NAVN / NAME

ADRESSE

TEL / FAX

Scooterudlejning Dansk brødtekst. / Motorroller Verleih / Scooters for rent IBI Bootsverleih ApS

WWW / MAIL

ANNONCE / ANZEIGE / AD

Postboks 325 62 20 71 20 www.bootsverleih.dk 55 5700 Svendborg 62 20 71 21 oesta@post.tele.dk Sejlerskoler / Segelschulen / Sailing Schools Øhavets Smakkecenter Strynø Brovej 12 50 98 13 06 www.smakkecenter.dk 25 Strynø 5900 Rudkøbing info@smakkecenter.dk Tysk brødtekst. Seværdigheder / Sehenswürdigkeiten / Sights Bådsamlingerne Strynø Strynø Brovej 12 63 51 63 00 www.ohavsmuseet.dk 25 5900 Rudkøbing langelandsmuseum@langelandkommune.dk Bagside + 8 Herregården Skovsgaard Kågårdsvej 12 62 57 24 60 www.skovsgaardgods.dk og Kys Frøen 5900 Rudkøbing skovsgaardgods@mail.dk Engelsk brødtekst. Koldkrigsmuseum Langelandsfort Vognsbjergvej 4 B 62 56 27 00 www.langelandsfortet.dk 5 5935 Bagenkop langelandsfort@mail.dk Naturama Dronningemaen 30 62 21 06 50 www.naturama.dk 33 5700 Svendborg post@naturama.dk Plantemedicinhaven Slotsgade www.prfo.dk 18 5953 Tranekær Souvenariet Slotsgade 84 b 62 55 12 45 www.souvenariet.dk 17 5953 Tranekær rossen@tidens.info Øhavsmuseet Østergade 25 63 51 63 00 www.ohavsmuseet.dk Langelands Museum 5900 Rudkøbing langelandsmuseum@langelandkommune.dk Øhavsmuseet Jens Winthersvej 12 63 51 63 00 www.ohavsmuseet.dk Langelands Museum 5900 Rudkøbing langelandsmuseum@langelandkommune.dk Lindelse Mølle Møllebanken 1, Lindelse 62 24 42 46 www.lindelse-molle.dk 95 5900 Rudkøbing hjarup@post.tele.dk Bagside Skovsgaard Mølle Påøvej 1 62 57 24 60 www.skovsgaardgods.dk 5900 Rudkøbing skovsgaardgods@mail.dk Tobaksladen Stengadevej 24 63 51 63 00 www.ohavsmuseet.dk 23 5953 Tranekær langelandsmuseum@langelandkommune.dk Tranekær Slotsmølle Lejbøllevej 3 62 51 59 00 www.tranekærslotsmølle.dk 15 5953 Tranekær Valdemars Slot Slotsalléen 100 62 22 61 06 www.valdemarsslot.dk 29 Tåsinge 5700 Svendborg slot@valdemarsslot.dk Sko og Skoreparation / Schue / Shoes Bay Sko Østergade 32 62 51 11 22 5900 Rudkøbing Slagtere / Schlachter / Butchers Slagterpigerne Torvet 6 62 51 10 72 www.slagterpigerne.dk 5900 Rudkøbing Spisesteder / Speisegaststätten / Eating Out Bagenkop Kro Se Hoteller & Kroer/Siehe Hotels & Gasthäuser/See Hotels & Inns 125 Bagside Café Skovsgaard Kågårdsvej 12 62 57 11 97 5900 Rudkøbing Færgegårdens Camping Café Se Camping/Siehe Camping/See Camping 112 Generalen Slotsgade 84 62 53 33 03 www.housepichardt.dk 99 5953 Tranekær pichardts@mail.dk Hotel Rudkøbing Skudehavn Se Hoteller & Kroer/Siehe Hotels & Gasthäuser/See Hotels & Inns 90 Lohals Camping Se Camping/Siehe Camping/See Camping Lohals Kro Søndergade 13 62 51 20 51 89 5953 Tranekær Restaurant Havneblik Værftsvej 59 62 56 12 10 www.bagenkop.dk 123 5935 Bagenkop info@bagenkop.dk Restaurant Valdemars Slot Slotsalléen 100 62 22 59 00 www.valdemarsslot.dk 29 5700 Svendborg restaurant@valdemarsslot.dk Restaurant Neptun Havnepladsen 51 62 51 46 49 www.neptun-langeland.dk 85 5900 Rudkøbing 62 51 46 49

Tysk rubrik

Welcome to Langeland

136


Rubrik

NAVN / NAME

ADRESSE

TEL / FAX

WWW / MAIL

ANNONCE / ANZEIGE / AD

Sukkerfabrikken Dansk brødtekst.

Se Privat Indkvartering/Siehe Private Zimmer/See Private Accomodation Stjernegade 4, Strynø 62 51 53 00 www.strynoekro.dk 5900 Rudkøbing info@strynoekro.dk Super Brugsen Rudkøbing Se Dagligvarebutikker/Siehe Lebensmittelgeschäfte/See Groceries Tranekær Slotskro Se Hoteller & Kroer/Siehe Hotels & Gasthäuser/See Hotels & Inns Tullebølle Kro Bygaden 91 62 50 13 25 Tysk brødtekst. 5953 Tranekær Svømmehal / Schwimmhalle / Swimming Bath Svendborg Svømmeland Ryttervej 70 62 23 50 50 5700 Svendborg Tarot brødtekst. Engelsk Ulrik Golodnoff Faarevejle Allé 6 62 51 44 44 www.golodnoff.dk 5900 Rudkøbing ulrikgolodnoff@gmail.dk Tasker / Taschen / Bags TS Rubber Bags Houvej 55 51 36 68 23 www.tanjaschroeder.dk 5953 Tranekær mail@tanjaschroeder.dk Turistbusser / Tourist Busse / Tourist Busses Bergholdt A/S Spodsbjergvej 147 62 51 14 55 www.bergholdt-as.dk 5900 Rudkøbing 62 51 18 48 mail@bergholdt-as.dk Tømrer & Snedkere / Zimmerer / Carpenters TTS ApS Tryggelev 42 62 56 19 62 www.tts-langeland.dk 5932 Humble tts@tts-langeland.dk Vandrerhjem / Jugendherbergen / Youth Hostels Danhostel Rudkøbing Engdraget 11 62 51 18 30 www.rudkoebingcamping.dk Vandrerhjem 5900 Rudkøbing 62 51 18 30 info@rudkoebingcamping.dk Wellness Tranegård Ridecenter Korsebøllevej 16 30 70 27 63 www.helsehesten.dk 5953 Tranekær tranegaarden@yahoo.dk Strynø Kro

Tysk rubrik

Welcome to Langeland

85 127 107 144 78 108 41 111 93

Turist- og Erhvervsforeningen Langeland – Torvet 5 – 5900 Rudkøbing – Tel. +45 62 51 35 05 – Fax +45 62 51 43 35 Grafisk Produktion: Svendborg Tryk – Tel. +45 62 21 01 05 – www.SvendborgTryk.dk Tekster af bl.a.: Anne Mette Wandsøe, Morten Jans, Hans Rossen, Ole Mortensøn, Otto Uldum, Peer Henrik Hansen, Gitte Rahbek, Heidi Karlsen, Lulu Okholm. Foto af bl.a.: Marianne Christensen, Andreas Mørck, Thomas W. Jensen/Trojaborgs forlag, Bert Wirklund/Danmarks Naturfredningsforening, Gitte Rahbek, Heidi Karlsen, Cees van Roden, Mads Heindorf, Poul Bjørnestad, Marianne Krag Petersen og Jesper Spangsgaard Baek, Asger Kristensen, Lene Lautrup, Sabine Majus Hansen, Verner C. Paulsen, Morten Jans, Øhavssmuseet, Naturama, Carsten Tölke, Susanne Jørgensen, Valdemars Slot. Oversættelser af bl.a.: Jon Hofberg og Vivienne Severin. Rettigheder: TURIST- OG ERHVERVSFORENINGEN LANGELAND har eneretten til Langelands Guiden. Tekst, kort og udformning er beskyttet i henhold til loven om ophavsret og må ikke eftergøres uden tilladelse. Der tages forbehold for trykfejl og ændringer der er sket efter ­redaktionens afslutning.

137


Aktivitetskalender / Aktivitätskalender / Activity Calender

Foreløbige aktiviteter for 2013 Månedlig aktivitetskalender kan afhentes på turistbureauet eller se www.langeland.dk Monatliche Veranstaltungskalender auf deutsch ist im Touristenbüro erhältlich oder siehe www.langeland.dk Monthly activity calendar in English is obtainable in the tourist office or see www.langeland.dk Februar

Tid

Sted

Arrangement

Tid

Sted

Arrangement

03. 09. - 24. 12. - 22. 17. 19. - 21.

14.00 * 12.00 - 15.00 14.00 19.00 - 21.00

17. - 20. 17. 24. 24. - 27. 24. - 31. 25. - 31. 25. - 29. 29. 30. - 31.

* 14.00 13.00 - 16.00 * 10.00 - 17.00 11.00 - 15.00 12.00 - 15.00 13.00 - 16.00 10.00 - 17.00

01. - 05. 14. 26. 27. - 28.

11.00 - 15.00 * 13.00 - 16.00 *

05. 12. 18. 18. 18. - 20. 19. 26.

* * 10.30 - 12.15 15.30 * 13.00 - 17.00 *

1. 08. 10. - 15. 16 16. 16. 23. 29. 30. 30.

* * * * 12.00 - 16.00 12.00 - 16.00 * 15.30 12.00 - 16.00 19.00

* 01. - 31. 04. 05.

* 11.00 - 16.00 14.00 14.00

Marts

April

Maj

Juni

Juli

Tid

Naturama Naturama Bolchepigen i Snøde Naturama Naturama Spodsbjerg Naturama Skovsgaard Spodsbjerg Valdemars Slot Øhavsmuseet Østergade Rudkøbing Bolchepigen i Snøde Hotel Skandinavien Langeland Sted

Øhavsmuseet Østergade Rudkøbing Langeland Hotel Skandinavien Langeland

Tid

Sted

Tid

Sted

Tid

Longelse Bondegårds Skov Valdemars Slot Torvet ved Super Brugsen Stoense Kirke Valdemars Slot Strynø Valdemars Slot Langeland Valdemars Slot Humble Langeland Skovsgaard Skovsgaard Mølle Langeland Stoense Kirke Fredskoven Dovnsgården, Gulstavvej 22 Sted

Bagenkop Bolchepigen i Snøde Naturama Lohals Havnepladsen

06.

12.30

Lohals Havnepladsen

06.

15.30

Stoense Kirke

07.

13.00

Lohals Havnepladsen

07. 07. 11. 12. - 14. 18. 18. 20. 20. - 27. 20. - 24.

138

19.30 11.00 - 17.00 14.00 * 14.00 * 15.30 * *

Hou Kirke Skovsgaard Naturama Bagenkop Havn Naturama Lohals Stoense Kirke Rudkøbing Rudkøbing

Familiekoncert med Jeppe & Jazzhyænerne Vinterferie med masser af aktiviteter Tirsdag - Fredag: Lav din egen slikkepind Familiekoncert med Phønix Nat på museet med historier og skattejagt i mørket IBI Havdage - Pebb Meerestage Familiekoncert med Stine Michel og Eventyrorkesteret Syvkål og påskesjov IBI Havdage Dam Meeres-Event Konkurrencer på slottet. Ustilling af mamorskulpturer v/Lisbeth Krag Særudstillingen ”Åbne Døre” Lav din egen slikkepind Frokost Jazz Langelands Jazzklub Åbne døre arrangementer hos de langelandske kunstnere Arrangement

Særudstillingen ”Åbne Døre” Golfens Dag Frokost Jazz Langelands Jazzklub Langelandske Ørreddage Arrangement

Skovens Dag Loppemarked i den gamle hestestald Basic Bigband Langelands Jazzklub Sommerkoncert: Christoph Prégradien & Julius Drake Livsstilsmesse Strynø Picnic Jazz Riverside City Jazzband Slotsløbet ved Valdemars Slot Arrangement

Tårnsangerdagen. Kom og se de 12 kunsttårne Koncert i slotsparken Kong Humble uge med Kong Humble Fest lørdag Dansk Mølledag Vilde blomsters dag. Dansk mølledag - åbent hus på Skovsgaard Mølle - sødet med honning Skt. Hans arrangementer over hele øen Sommerkoncert : Tokyo Kvartetten Summertime Jazzband Naturvejledningstur om De Vilde Heste ( Hund ingen adgang ) Arrangement

Havnemarked Mandag - fredag: Lav din egen slikkepind Familiekoncert med Dyr i Drift Lohals Musikfestival - salgsboder, forlystelser for børn og unge. Musik: The Kelds, Tamra Rosannes Lohals Musikfestival - med bl.a. kåring af Miss Lohals - dommer Joan Ørting. Musik: Fuld Besætning Sommerkoncert: Evgenia Rubina Lohals Musikfestival - konkurrencer for børn og voksne. Musik: Langelands Small Stars Lohals Musikfestival - Irsk Folkemusik Sommerfest på Skovsgaard Familiekoncert med Carl Quist-Møller og Elgen Gustav Havnefest Familiekoncert med Karen Mukupa & Wadudu bandet Frikadellefest - Musik: Zididada Sommerkoncert: Alda Dizdari Langelands Festival Before Festival i Rudkøbing


22. 23. 25.

August

15.30 - 22.00 Gåsetorvet 15.30 - 22.00 Gåsetorvet 14.00 Naturama Tid

Sted

Tid

Sted

01. 14.00 01. - 09. 11.00 - 16.00 10. * 11. 19.00 14. * 18. - 31.08 * 25. 10.00 - 16.00 September

Naturama Bolchepigen i Snøde Valdemars Slot Dovnsgården, Gulstavvej 22 Rudkøbing Spodsbjerg Ristinge Havn

01. 01.-02. 01. - 06. 07. 08. 15. 22.

11.00- 17.00 Skovsgaard Rudkøbing Havn * Spodsbjerg 8.00 Bagenkop * Langeland * Valdemars Slot 14.00 Naturama

12. - 20. 12. - 20. 14. -18. 14. - 18. 15. - 17. 16. 26. - 27.

* * 10.00 - 16.00 12.00 - 15.00 19.00 - 21.00 16.00 - 21.00 *

09. 10. 23. - 24. 30. 30.

* 14.00 13.00 - 16.30 * 13.00 - 16.30

01. 01. 07. - 08.

* Valdemars Slot 13.00 - 16.30 Tranekær Slotsmølle 13.00 - 16.30 Tranekær Slotsmølle

Oktober

November

December

Tid

Sted

Tid

Sted

Tid

Sted

Valdemars Slot Naturama Skovsgaard Bolchepigen i Snøde Naturama Skovsgaard Bagenkop Hallen

Hotel Skandinavien Naturama Tranekær Slotsmølle Valdemars Slot Tranekær Slotsmølle

Gåsetorvs Jazz Gåsetorvs Jazz med bl.a. Doc Hollind Allstars Familiekoncert med Al Agami Arrangement

Familiekoncert med Ole og Peter Kibsgaard Mandag - fredag: Lav din egen slikkepind Dobbeltkoncert i Slotsparken. Naturvejledningstur om De Vilde Heste ( Hund ingen adgang ) H.C. Ørsteds Fødselsdag IBI Sommerservice Øhavets Dag Arrangement

Økologisk høstfest med mange aktiviteter Maritim Weekend - Brugtbådsmarked IBI Sommerservice Torskefestival Naturens Dag Loppemarked i den gamle hestestald Familiekoncert med Ulla Abdullas Cocobongo Band Arrangement

Efterårsferie med masser af aktiviteter Efterårsferie med masser af aktiviteter Åbent naturværksted. Koglefolk og Bladfeer, Korn til Brød og Uld til Bold Lav din egen slikkepind Nat på museet med historier og skattejagt i mørket Skovsgaardnatten. Snit roelyger, lav stoftryk m.m. Musik - og kulturdage Arrangement

Mortens Jazz Familiekoncert med Fjeren og Rosen af Josefine Ottesen Jul i Slotsmøllen Julemarked Jul i Slotsmøllen Arrangement

Julemarked Jul i Slotsmøllen Jul i Slotsmøllen

Særudstillinger, Ugentlige Arrangementer & Guidede Ture

22.03 - 01.12 01.04 - 20.10 04.05 - 02.06 28.06 - 03.08 01.07 - 09.08 01.07 - 11.09 01.07 - 11.08 01.07 - 11.08 01.07 - 31.07 03.07 - 07.08 04.07 - 15.08 04.07 - 08.08 07.07 - 04 08 08.07 - 21.07

* * * * * 14.00 - 17.00 14.00 - 15.30 13.30 13.00 14.00 - 15.30 11.00 15.00 - 17.00 13.00 *

Sommersejlladser

28.06 - 16.08

Fredag

Naturama Skovsgaard Naturama Lohals Havn Skovsgaard Skovsgaard Mølle Rudkøbing, Torvet Rudkøbing, Torvet Valdemars Slot Koldkrigsmuseum Langelandsfort Rudkøbing Apotek Bagenkop Havn Naturama Tranekær Slot

Særudstilling: Oceaner af lyd Kys Frøen og kom tættere på naturen. Naturoplevelser for børn Børnekunstudstilling Fredag - Lørdag Sommermusik på havnen. Alle hverdage: Naturværksted - filt med uld, nørde hjørne, fang smådyr m.m. Onsdag: Åbent hus i Skovsgaard Mølle Tirsdag: Byvandring for børn med Rotten Ruth Onsdag: Guided tur i Rudkøbing Tirsdag og Torsdag: Guidet rundvisning på Slottet Onsdag: Omvisninger på dansk Torsdag: Omvisning i haven og besøg i Det gamle Apotek. Torsdag: Blå Flag arrangementer Mødested: Det Blå Flag Søndag: Sommersjov for børn Guided rundvisning på Slottet - forhør nærmere eller se www.langeland.dk

Sejlplaner kan rekvireres hos Langelands Turistbureau

Rudkøbing Havn. Sejltur med Mjølner . Ø-tur til Strynø og solnedgangsture. Billetter købes på turistbureauet. (Ingen ture i uge 30)

Udendørs Swimmingpool

01.06 - 01.09 08.00 - 20.00 Feriepark Langeland, Emmerbølle Gudstjenester

Søndag

Langeland

Offentlig adgang mod betaling.

Se lokalavisen eller kirkebladet for tid og sted

139


Praktiske oplysninger / Praktische Informationen / Practical Informations

Rubrik

SYGDOM/ULYKKE KRANKHEIT/UNFALL Dansk brødtekst. ILLNESS/ACCIDENT Alarm / Notdienst / Emergency Falck / Rettungsdienst / Salvage Corps

Tysk rubrik

112 70 10 20 30

LÆGER / ÄRZTE / DOCTORS Tysk brødtekst.

Lægevagten / Nach / After kl.16.00 70 11 07 07 Ørstedsgade Lægerne, Ørstedsgade 4, Rudkøbing 62 51 51 41 Fredensvej Lægerne, Fredensvej 1, Rudkøbing 62 51 12 71 Hanne Jensen, Brogade 17, Rudkøbing 62 51 11 18 Engelsk brødtekst. Lægehuset Rudkøbing, Engdraget 7 B, Rudkøbing 63 51 17 00 Niels Erik Olesen, Snødvej 106 A, Snøde 62 55 10 09

Welcome to Langeland

TANDLÆGER / ZAHNÄRZTE / DENTISTS Klinikhuset Klitgård, Havnegade 98, Rudkøbing 62 51 20 40 Ellehammer/Tolbod, Torvet 2, Rudkøbing 62 51 19 44 H. Fornitz, Hovedgaden 3, Humble 62 57 10 20 APOTEK / APOTEKE / PHARMACY Rudkøbing, Brogade 15 62 51 10 02 Humble, Hovedgaden 2 62 57 10 55 POLITI / POLIZEI / POLICE Alarm / Notdienst / Emergency 114 Fredensvej 1, Rudkøbing 62 51 14 48 Åbent/Geöffnet/Open: Man/Mon/Mon 12.00-14.00 Åbent/Geöffnet/Open: Tors/Don/Thurs 15.00-17.00 BIBLIOTEKER / BIBLIOTHEKEN / LIBRARIES Østerport 5-7, Rudkøbing 63 51 63 30 Man/Mon/Mon & Tor/Don/Thur 14.00-19.00 Ons/Mitt/Wed 10.00-16.00 Fre/Frei/Fri 10.00-15.00 Lør/Sam/Sat 10.00-13.00 INTERNETADGANG / INTERNETANSCHLUSS / INTERNET ACCESS Langelands Turistbureau, Torvet 5, Rudkøbing 62 51 35 05 Langeland Bibliotek, Østerport 5-7, Rudkøbing 63 51 63 30 POST / POSTAMT / POST OFFICE Østerport 2 A, Rudkøbing 80 20 70 30 Østergade 2 A, Bagenkop 80 20 70 30 Ristingevej 27, Humble 80 20 70 30 Langegade 5, Lindelse 80 20 70 30 Annexstræde 1 A, Tullebølle 80 20 70 30 Vandværksvej 19, Snøde 80 20 70 30 Østergade 80, Lohals 80 20 70 30

140

HJERTESTARTER / DEFIBRILLATOR www.langelandshjertestarterforening.dk Ved nødopkald til 112 / 114 oplyses placering af nærmeste hjertestarter Bei Notruf auf 112 / 114 erfaren Sie die placierung von nähesten Defibrillator By emergency call to 112 / 114 You get the location of the nearest defibrillator HANDICAPPEDE OG GANGBESVÆREDE Langeland har flere overnatnings- og aktivitetstilbud til handicappede og gangbesværede. For eksempel er bondegården Fuglsangs ferielejligheder kørestolsvenlige og hos Feriepark Langeland Emmerbølle Camping er der handicapvenlige feriehytter. Bio Langeland har to kørestolspladser og Skovsgaards fugleudkigstårn er kørestolsvenligt. Langt fra alle er dog certificerede, så ring til Turistbureauet og fortæl os om dine ønsker og vi vil være behjælpelige med at opfylde dem. Handicapstrande ved Emmerbølle, Spodsbjerg og Ristinge. BEHINDERTE Auf Langeland gibt es mehrere Übernachtungs- und AktiviAuf Langeland gibt es mehrere Übernachtungs- und Aktivitätsangebote für Behinderte. So sind die Ferienwohnungen des Bauernhofs Fuglsang rollstuhlgerecht und im Ferienpark Langeland Emmerbølle Camping gibt es behindertenfreundliche Hütten. Das Kino Bio Langeland hat zwei Rollstuhlplätze und der Aussichtsturm auf Skovsgaard kann auch mit dem Rollstuhl besucht werden. Es sind jedoch nicht alle Einrichtungen zertifiziert, rufen Sie daher im Touristenbüro an und erzählen Sie uns Ihre Wünsche, dann helfen wir, sie zu erfüllen. Behindertengerechte Strände bei Emmerbølle, Spodsbjerg und Ristinge. HANDICAPPED AND WALKING-IMPAIRED GUESTS Langeland has a number of accommodation and activity offers for handicapped and walking-impaired guests. For example, the holiday apartments at Fuglsang Farm are wheelchair friendly and at Feriepark Langeland Emmerbølle Camping there are wheelchair friendly huts. Bio Langeland has 2 places for wheelchairs and the bird observation tower at Skovsgaard can also be reached by wheelchair users. Many are not registered though. Contact the Tourist Information Office and tell us about your wishes and we will do our best to help you. Handicap-friendly beaches at Emmerbølle, Spodsbjerg and Ristinge.


T Rubrik u r i s t I n f o r m at i o n Dansk brødtekst.

Tysk rubrik Tysk brødtekst.

Welcome to Langeland

I-Bureau Turist- og erhvervsforeningen langeland Torvet 5, 5900 Rudkøbing Tel. +45 62 51 35 05 Fax +45 62 51 43 35 info@langeland.dk Åbningstider/Geöffnet/Open: 1/7 - 31/8: Man./Mon./Mon. - Fre./Frei./Fri.: 9.00 - 17.00 Lør./Sam./Sat.: 9.00 - 15.00

Engelsk brødtekst.

Resten af året/Das übrige Jahr/ Rest of the year: Man./Mon./Mon. - Tors./Don./Thur.: 9.30 - 16.30 · Fre./Frei./Fri.: 9.30 - 16.00 Lør./Sam./Sat.: 9.30 - 12.30 K O M

O G

V Æ R

TI L

www.langeland.dk

Ja tak, send mig venligst Guide Langeland 2014 ved udgivelse. Hiermit bestelle ich Guide Langeland 2014 bei Erscheinung. Yes, please, send me the Guide Langeland 2014.

Navn/Name: Adr./Str.: Post nr./PLZ/Postcode: By/Ort/City:

turist- og erhvervsforeningen Langeland Torvet 5 DK-5900 Rudkøbing

Land:

info@langeland.dk 141


Rubrik Dansk brødtekst.

Tysk rubrik Tysk brødtekst.

Welcome to Langeland Engelsk brødtekst.

142


Rubrik

N

Dansk brødtekst.

Tysk rubrik Tysk brødtekst.

Welcome to Langeland Engelsk brødtekst.

RY NØ

RUDKØBING ST

LO

LLA

ND

Længde i luftlinie / Luftlinie / Length as the crow flies: 52 km. Længde af landevejen / Länge auf der Landstrasse / Length by road: 60 km. Bredeste sted / Breiteste Stelle / at its widest: 10 km. Areal / Area: 284 km2

Bagenkop

Kystlinie / Küstenlinie / Coastline: 140 km. Højeste punkt / Höchste Punkt / Highest Point: 46 m.

143


144

Langeland Guide 2013  

Kom og vær til

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you