Landbode december 2021

Page 1

ad tenra Cliën d la sb e Nieuw Landzijd 13 g n a jaarg er 18 numm r 2021 mbe dece

Beste lezers, Ook het jaar 2021 nadert zijn einde. Als cliëntenraad kijken we terug op een jaar waarin de meeste deelnemers gelukkig toch weer naar de boerderij konden komen ondanks de Corona. We hebben als raad gelukkig weer live kunnen vergaderen en zijn zelfs op boerderij­bezoek geweest. We hebben afscheid genomen van Dirk als raadslid en hebben twee nieuwe leden kunnen verwelkomen. Over dit alles lees je in deze landbode. Via deze weg willen we iedereen, ondanks de beperkende maatregelen, fijne feestdagen toe wensen. En voor 2022 hopen we dat iedereen weer gezond en wel kan gaan genieten van al het mooie dat de boerderijen ons te bieden hebben. Heb je een vraag of opmerking voor de raad. Stuur ons dan een e-mail: clientenraad@landzijde.nl Veel leesplezier! Franklin (voorzitter) en Cara (ondersteuner)

De cliëntenraad wenst iedereen goede feestdagen en een heel mooi nieuwjaar! Warmte van de boerderij De sfeer Warmte van de koeien op stal De gezelligheid Warmte van de paarden, de schapen, de honden Mensen helpen elkaar Warmte van de vloerverwarming Het samenzijn Warmte van de kerstkaarsjes Misschien is het buiten koud, maar op de boerderij is er warmte. Geschreven door Yvonne.


Twee nieuwe leden cliëntenraad Joanne zag een oproep voor nieuwe cliëntenraadleden in de vorige Landbode staan en dacht meteen: dit is een mooie manier om weer een stukje vooruit te komen in mijn leven. “Even een andere manier waarop ik kan worden uitgedaagd.”

Ik voer daar de kippen met het oude brood van de bakker. Echt lachen om te zien hoe ze met elkaar om de croissantjes vechten.

Joanne is vijf jaar geleden thuisloos geraakt. Vorig jaar zomer kwam ze bij het Leger des Heils terecht. Ze woont nu in een knusse container waar ik verwelkomd werd met een heerlijk kopje thee en een gebakje! Joanne: “Ik ben blij dat ik bij het leger des Heils kan wonen. Voorwaarde was wel dat ik dagbesteding moest gaan doen. Zo kwam ik bij de kwekerij terecht. Dat beviel niet, dus daar was ik weer snel weg. Via een medebewoner op Westburgh werd ik gewezen op de zorgboerderij Schimmelpenninck hoeve. Dat beviel meteen goed.” “Ik voer daar de kippen met het oude brood van de bakker. Echt lachen om te zien hoe ze met elkaar om de croissantjes vechten. Verder werk ik bij de koeien, in de moestuin, kloof hout en doe wat werk in huis. Ik vind het fijn om op het platteland te zijn met zijn vergezichten. Lekker buiten in de frisse lucht. Je bent heel direct betrokken bij de elementen, dat vind ik heerlijk.”

Waarom heb je je aangemeld bij de cliëntenraad? “Ik wil me graag verder ontwikkelen in mijn leven en mijn leven weer gaan opbouwen. Ik doe ook een opleiding voor ervaringsdeskundige en via Buiten Gewoon Leren van Landzijde een cursus werken in de moestuin. Dat vind ik allemaal hele mooie initiatieven en wil graag meedenken met landzijde. De cliëntenraad is een weerspiegeling van diverse cliënten en dat vind ik fijn.” Ik heb er zin in. Ezra is ons tweede nieuwe lid bij de cliëntenraad. Ezra is tevens ons jongste lid, hij is 24 jaar. Helaas kon ik niet bij hem langskomen want hij zat thuis bij zijn ouders omdat er op de Ark een aantal mensen besmet met Corona waren. Het werd dus een video-interview. Ik vroeg Ezra wat hem heeft doen besluiten om bij de cliëntenraad te komen: “Ik vind het leuk om nieuwe mensen te leren kennen en af en toe eens naar een andere plek te reizen voor een vergadering. Ik ga vanuit Bloemendaal met de trein naar Purmerend en dat is goed te doen. Ik vind de onderwerpen leerzaam en interessant waar we over praten. Ik wil ook graag leren om te discussiëren.” De zorgboer Stefan had de oproep gelezen in de vorige Landbode en Ezra getipt. “Ja daar stond ik wel open voor. Leuk even wat anders.” Ezra woont en werkt op de Ark in Bloemendaal. Daarnaast werkt hij 1 dag in de week bij: De hof van Kijk Uit. Daar werkt hij in de tuin en met wat dieren. In de toekomst mogelijk ook in de horeca. Nu verkopen we hout en dat brengen we bij de mensen thuis. “Dat vind ik ook leuk, want dan heb je ook vaak leuke contacten met die mensen.” Op de Ark werkt Ezra ook in de tuin of in het stukje bos dat erbij hoort. Dirk die afscheid heeft genomen van de cliëntenraad werkt daar ook. Ezra heeft alweer zin in de volgende vergadering. Ik hoop dat ik iets kan betekenen voor de cliënten van Landzijde door kritisch mee te denken.

Ik hoop dat ik iets kan betekenen voor de cliënten van Landzijde door kritisch mee te denken.


Boerderijenbezoek oktober 2021 Twee keer per jaar bezoeken de leden van de centrale cliëntenraad Landzijde twee boerderijen. Het doel is om, daar waar dat kan, contact te hebben met de cliënten, een beeld te krijgen van de sfeer en de werkzaamheden en te zien wat voor verschillende soorten zorgboerderijen er allemaal onder landzijde vallen. Mochten cliënten iets met de raad willen bespreken dan kan dat. 12 oktober waren er ook twee nieuwe leden mee: Ezra en Joanne zodat zij op informele wijze kennis konden maken met de andere raadleden. We startte de dag bij Purmerweide van de familie Visser in de Purmer. Na een warm ontvangst met koffie van de familie Visser kregen wij een rondleiding over het terrein. Voorheen was het een koeien en schapenboerderij, nu alleen nog maar schapen en paarden. De paardenstal wordt onderhouden door de cliënten. Helaas waren er juist op dit moment geen schapen op de boerderij. De cliënten hebben hun eigen taak en werken vrijwel zelfstandig. De boerderij heeft een ruime doelgroep die hier kan werken. Er is voor iedereen wel een taak te vinden. Wat deze boerderij zo mooi maakt is dat je naast de dierenverzorging ook in de moestuin kunt werken voor de echte groene vingers. Na de rondleiding kregen we walnoten uit eigen tuin. We willen de familie Visser bedanken dat we hun boerderij mochten bezoeken.

Na de lunch gingen we naar Aad Molenaar in Den Ilp. Bij aankomst werden we verwelkomd door 5 honden. Aad nam ons mee voor een wandeling over de boer­ derij. In 2000 is hij gestopt met boeren en is een paardenboerderij begonnen. Hij heeft ongeveer 40 paarden waaronder Shetlanders, IJslandse en Friese paarden. De boerderij bevat 25 ha. Er werken per dag 5 a 10 medewerkers. Ook worden er eieren aan de voedselbank geleverd. Aads gezondheid wordt iets minder. Daarom wordt de boerderij anders benut. Er wordt een beetje afgebouwd. Het is een grote boerderij met veel ruimte voor de paarden. Aad veel sterkte met je gezondheid namens de cliëntenraad en bedankt voor je gastvrijheid.

Franklin

Herman

Waar heeft de cliëntenraad de afgelopen maanden o.a. over vergaderd? • Op initiatief van de cliëntenraad is de oude klachtenposter vernieuwd. Als het goed is hangt hij nu op alle zorgboerderijen. • De raad heeft een verklaring opgesteld en getekend zodat Landzijde via het zorgkantoor extra geld kan krijgen voor de geleden verliezen ten gevolge van de Corona maatregelen. • De situatie rond zorgboerderij De Morsen is besproken. Landzijde is nauw betrokken om te kijken wat er met de aanbesteding gaat gebeuren en wat de gevolgen kunnen zijn voor de deelnemers van de boerderij.

• Procedure voor werving van nieuwe leden is vast­ gelegd en te zien op intranet. • We hebben een lezing gehad over het nieuwe intranet van Landzijde. • Er is een nieuw email adres voor de cliëntenraad: clientenraad@landzijde.nl Sjors gaat deze beheren. • De begroting en het jaarplan van 2022 zijn besproken. • Suggesties zijn gevraagd voor het meerjarenplan. • We hebben een positief advies gegeven voor het wijzigen van het reanimatiebeleid.


Afscheid van Dirk Tijdens het laatste boerderijbezoek hebben we afscheid genomen van Dirk. Dirk was sinds 19 juni 2017 lid van de centrale cliëntenraad van Landzijde. Dirk heeft een groot deel van zijn leven gewerkt voor de Hoogovens in IJmuiden en deed daar als account de internationale betrekkingen. Nu werkt hij alweer heel wat jaren bij de Ark in Bloemendaal en geniet daar enorm van het werken in de natuur.

Beste lezers, Woensdag 24 november was ik bij de oogarts en is geconstateerd dat ik staar aan beide ogen heb. Normaal gesproken ben ik een mens die altijd wel lichtpuntjes ziet schijnen maar nu hangt er een grauwe sluier. Dat typeert ook precies de tijd waar we in zitten. Nieuwe maatregelen worden aangekondigd om het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames af te remmen. Maatregelen die onze mogelijkheden en vrijheden beperken. Het zal lang niet voor iedereen gemakkelijk zijn om hier mee om te gaan. Helaas zien we veel onrust en onvrede in de maatschappij, soms met grote rellen tot gevolg. Maar ook mensen waarvan de operatie keer op keer wordt uit­gesteld. Klein en groot leed is op veel plekken aan­wezig. Tegenstellingen en discussies zijn er volop. Gevoelens van angst, onzekerheid, teleurstelling, boosheid, berusting, opluchting en hoop wisselen elkaar af. En niet iedereen heeft op hetzelfde moment dezelfde gevoelens. Maar we moeten door deze periode komen. Laten we dat voor en met elkaar doen. Als we ons zoveel als mogelijk aan de maatregelen houden beschermen we onszelf en elkaar. Denk mild over de ander zonder al te veel (voor)oordelen. Voor de één is de situatie makkelijker dan voor de ander. En blijf hoopvol op een goede toekomst. De eerste medicijnen tegen Corona zijn in aantocht. Al moeten we de anderhalve meter weer zo veel mogelijk hanteren, sla een arm om iemand heen als die het even moeilijk heeft. Juist nu het zo lang duurt moeten we elkaar steunen en op elkaar leunen.

Tijdens zijn jaren als lid van de centrale cliëntenraad was Dirk voor ons een fijne man die meedacht over alle ontwikkelingen met betrekking tot Landzijde, met als specialiteit ieder jaar zijn kritische blik op de begrotingen en de jaarcijfers. We hebben Dirk tijdens de lunch bedankt met een mooi boek over het leven op het platteland van Friesland (waar Dirk zijn roots en zijn hart ligt) en een boek over het plattelandsleven door de jaren heen in Waterland. We zijn Dirk dankbaar voor zijn inzet en wensen hem nog vele mooie jaren op de tuin toe.

Begin dit jaar schreef ik dat het jaar 2021 het jaar van herstel zou worden. Helaas gold dat maar voor een deel van het jaar. Nu hoop ik, als ik mijn staaroperaties heb gehad, weer veel licht en hoop te zien voor het jaar 2022. Mede namens mijn collega Hillie Faber wensen wij een ieder een goed en hoopvol 2022. Johan Zandberg, bestuurder Landzijde