Landbode september 2021

Page 1

ad tenra Cliën d la sb e Nieuw Landzijd 13 g n a jaarg er 17 numm r 2021 mbe e s pte

Beste lezers, Hier is dan weer een nieuwe Landbode. Het lijkt erop dat we de ergste Corona maatregelen achter ons kunnen laten en weer een beetje het ‘normale’ leven kunnen oppakken. Dat geldt ook voor de Cliëntenraad. Na een jaar van digitaal vergaderen konden we de laatste vergadering weer fysiek naar het kantoor van Landzijde. En daar zijn we heel erg blij mee! Afgelopen jaar heeft Margreet afscheid van de Cliëntenraad genomen. We danken haar hartelijk voor haar inzet. Dit betekent dat de Cliëntenraad op dit moment bestaat uit zes leden, waarbij er twee leden zijn waarvan de termijn erop zit. Omdat nieuwe leden werven in Corona tijd geen optie was hebben we besloten de termijn van Sjors, Franklin en Herman te verlengen met vier jaar. We hebben nu de tijd om nieuwe leden te zoeken en in te werken. Dus kijk even naar de oproep voor nieuwe leden. Misschien iets voor u? Verder hebben we in deze Landbode aandacht voor de topprestatie van een aantal deelnemers in de Kwekerij; een stuk van Hillie (bestuurder) over het jaarverslag, cliënttevredenheidsonderzoek, vanzelfsprekend; en aandacht voor een goed gesprek. We hebben ons als raad gebogen over een nieuwe klachtenposter en er is een nieuwe Landzijde website gelanceerd. Helaas deze keer geen verslag van een boerderijen­ bezoek van de Cliëntenraad, maar we hopen dat we binnenkort de eerste boerderijen weer kunnen bezoeken. We wensen jullie veel leesplezier en bovenal een goede tijd op de boerderij! Franklin (voorzitter) en Cara (ondersteuner)

Bekijk de nieuwe website:

WWW.LANDZIJDE.NL

Het lijkt erop dat we de ergste Corona maatregelen achter ons kunnen laten en weer een beetje het ‘normale’ leven kunnen oppakken.


Toppers

Je bent een topper kreeg ik net te horen door de telefoon. Leuk om te horen, maar ik werd ook meteen argwanend. “Wie bent u?” vroeg ik. Het bleek een reclameactie te zijn en ik heb vriendelijk bedankt. Toch zette het me wel op het spoor voor het schrijven van het stukje in deze Landbode. We vergeten vaak tegen elkaar te zeggen hoe blij we met elkaar zijn. En uiteindelijk is dat wat het leven mooi maakt, dat we van betekenis kunnen zijn voor elkaar. Samen werken is in dat kader heel waardevol. Daarom ben ik ook zo blij met alle zorgboerderijen van Landzijde waarop dit mogelijk is.

Gelukkig lukt het meestal om een fijne plek te creëren op de boerderij. Dat is te danken aan alle deelnemers en boeren samen; toppers zijn het. Een fijne plek maak je met elkaar!

Op dit moment zijn er in verband met de risico’s op besmetting met corona, nog steeds overal regels om elkaar zo min mogelijk tegen het lijf te lopen. Dit maakt samenwerken soms best ingewikkeld. Op de boerderij, maar ook op kantoor. Er kunnen minder mensen tegelijkertijd naar kantoor komen. We hebben het er regelmatig over of iedereen zich nog prettig voelt met de manier waarop we het samenwerken nu hebben georganiseerd. Daarin oog houden voor elkaar is belangrijk, op kantoor en op de boerderij. Genieten van je werk heeft te maken met wat je doet, maar ook met de sfeer en de collega’s. Als je in een omgeving werkt waar je je prettig voelt geeft dat energie en gaat het werk je gemakkelijker af.

Als het op de boerderij niet gaat zoals je wilt, bespreek het dan met de boer(in). Soms is het fijn om iemand van buiten te vragen om je hierbij te helpen. In deze Landbode zie je de nieuwe versie van de Klachten­poster waarop staat wie je kunt vragen om je te helpen. In het najaar komen ze op de boerderij te hangen. Als bestuurder ben ik blij dat de Cliëntenraad meedenkt over de ontwikkeling van Landzijde en dit initiatief heeft genomen. Een nieuwe aansprekende poster, maar vooral ook de boodschap is van belang: Heb je een klacht, blijf er niet mee rondlopen! Er is vaak een oplossing.

Vanzelfsprekend is het resultaatmeetsysteem van Landzijde. Het is een hulpmiddel om deelnemers en naastbetrokkene(n) aan het woord te laten. Dit levert inzicht in de bereikte effecten en in de mate van tevredenheid over de geleverde zorg. We hopen dat steeds meer deelnemers Vanzelfsprekend gaan invullen. Daarom hebben we afgelopen jaar Vanzelfsprekend veel eenvoudiger vorm gegeven. Je kan in Vanzelfsprekend zelf aangeven wat je doelen zijn en of de gestelde doelen zijn behaald. Als je dit doet voorafgaand aan je evaluatie helpt het je bij de voorbereiding, maar het mag ook op een ander moment. Je antwoorden zijn voor jezelf

Natuurlijk is overal wel eens wat. Zo hadden Johan en ik een goed gesprek met elkaar nodig omdat we zo verschillend omgaan met de planning van de zorg­ inkoop. Belangrijk is dan van elkaar te horen waar je je zorgen over maakt als het niet zo gaat als je zou willen. Hoe kun je elkaar helpen om die zorgen weg te nemen en ook zelf prettig te blijven werken. We hebben een manier gevonden waar we ons alle twee goed bij voelen. Dat is fijn, want het binnenhalen van de contracten met gemeenten en zorgkantoren komt regel­ matig voor en is voor Landzijde erg belangrijk.

Hillie Faber en Johan Zandberg Raad van Bestuur

in te zien, maar ze worden anoniem verwerkt voor gebruik door de boerderij en Landzijde. Jaarlijks bespreken we de resultaten van Vanzelfsprekend over heel Landzijde met de Cliëntenraad en krijgen advies hoe hiermee om te gaan. Dit jaar was het advies het invullen van de vragenlijsten van Vanzelfsprekend door zoveel mogelijk deel­nemers binnen Landzijde te blijven stimuleren. Daarom doen we in de Landbode deze oproep. Doe mee en vul Vanzelfsprekend in. Dit kan ons helpen bij het nadenken over de ontwikkeling van Landzijde. Heb je nog geen inlogcode: vraag de boer hoe je mee kunt doen.


De vlag mag uit! Kwekerij Osdorp is een stadslandbouw bedrijf waar, met het duurzaam telen van groente gewassen als tomaat en potplanten, een zinvolle dagbesteding wordt aangeboden. Toen wij te horen kregen dat er maar liefst 10 deelnemers zijn geslaagd voor het MBO niveau 1, zijn wij ter plekke polshoogte gaan nemen. Wij wilden weten hoe deze 10 toppers het hebben gedaan, want dit is geweldig nieuws. In het gesprek met Jeroen Rijpkema, locatie directeur, werd het duidelijk dat wat deze 10 deelnemers hebben bereikt heel bijzonder was. In het verleden zijn er meerdere groepen gestart met de opleiding bij aanvang zijn er dan vaak tussen de 10 en 15 deelnemers. Voorheen bleef daar maar een klein aantal van over die uiteindelijk het examen deden. In dit geval zijn er slechts van de 15 deelnemers 5 afgevallen, maar wat nu helemaal het kersje op de taart is, is dat alle 10 overgebleven deelnemers allemaal zijn geslaagd. Gefeliciteerd!

Twee deelnemers of beter gezegd twee geslaagden, Ans en Henk, waren bereid om hun ervaringen te delen. Beiden geven aan dat zij vooral Diego dankbaar zijn voor de bijles die hij op de woensdag heeft gegeven.

e iddeld Gem enheid d tevre emer deeln

Gemidd eld tevreden e naastbe heid trokken e

Hoe heeft de opleiding aan de persoonlijke ontwikkeling bijgedragen?

Henk vindt dat hij zich door de opleiding veel meer sociaal heeft kunnen ontwikkelen. Het heeft hem positief verbaasd dat hij veel socialer is geworden en heel veel bezig is geweest met anderen te helpen. Henk: “Ik heb nooit van school gehouden, maar nu haal ik zelfs een 10 voor rekenen”.

Aantal deelnemers totaal Aantal deelnemers totaal 2016

2017

2018

2019

RESULTATEN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK

Op de vraag hoe het was om gemotiveerd te blijven terwijl er door de corona maatregelen geen lessen mogelijk waren gaven zij als antwoord: “Wij vormden een hele hechte groep en hebben elkaar heel veel geholpen met de opdrachten en huiswerk. Er was een groot onderling verantwoordelijkheidsgevoel.”

Voor Ans heeft de opleiding gezorgd voor een heel positief en zinvol gevoel, waardoor zij thuis niet meer in verdriet zit. Zij heeft veel over het kweken geleerd gedurende de praktijkmomenten waardoor zij zelf nu een moestuin is begonnen. En ook in haar prive heeft zij veel sociaal contact met haar collega deelnemers en voelt zij zich op haar gemak. Ans: ‘’Ik voel me fitter en het voelt alsof ik in een paradijs ben beland”.

De opleiding van het ROC Amsterdam is begonnen in september 2019, waarbij er 1x per week op de dinsdag van 09:00u tot 14:30u door “juf” Marga les werd gegeven. De lessen waren op verschillend niveau zodat alle deelnemers goed konden meedoen. Het uiteindelijke examen kon eenieder ook op eigen niveau doen. Vanwege de corona maatregelen heeft de opleiding uiteindelijk langer geduurd.

9 .⁵ 8.⁶

We zijn supertrots op deze 10 helden en wij wensen hun heel veel succes. Chapeau!!

2020

2016

34,8%34,8% vrouwvrouw

2017

2018

2019

2020

0

65,2%65,2% man man 0 500

500 1000

1000 1500 1500 2000

2000


Wie versterkt de

centrale Cliëntenraad van Landzijde?

GELING KLACHTENRE niet mee rondlopen

Iets voor jou om mee te denken over tevredenheid, nieuwe plannen en verbeteringen? Nieuwsgierig naar wat Landzijde allemaal doet en hoe dat wordt georganiseerd? Zin om samen met een groepje van ongeveer 7 mensen van gedachten te wisselen? Ben je zelf deelnemer op een boerderij of een ouder of wettelijk vertegenwoordiger van een deelnemer en zou je ons willen versterken? Maak dan eens een afspraak om een vergadering bij te wonen van de centrale Cliëntenraad om te beoordelen of het iets is dat jij ook leuk zou vinden.

Heb je een klacht, blijf er Meld je klacht bij: De zorgboer(in)

OF

De zorgcoördinatoren van Landzijde 0299 474118 of via info@landzijde.nl

OF

Stichting geschillen in de landbouw C.A. Klachtencommissie landbouw en zorg Postbus 245, 6700 AE Wageningen OF info@iar.nl Stichting geschillen in de landbouw C.A. de Geschillencommissie landbouw en zorg Postbus 245, 6700 AE Wageningen info@iar.nl

Je kunt ook contact opnemen met onze vertrouwenspersoon Peter Hardewijn: of 06 51 44 76 00, mail@beeldendvermogen.eu met het AKJ voor klachtenondersteuning voor nl www.akj. 1000, 088-555 jeugd De vertrouwenspersoon kan je ook helpen bij het opstellen en ondersteunen van jouw klacht. Nadat je klacht is ontvangen, krijg je een bericht van ontvangst en hoor je hoe er met je klacht verder wordt gegaan.

WWW.LANDZIJDE.NL

De nieuwe Klachtenposter. In september komen ze op de boerderij te hangen. De Cliëntenraad vergadert 6 keer per jaar op maandagavond op het kantoor van Landzijde in Purmerend. Twee keer per jaar bezoeken we een paar zorgboerderijen om te praten met andere cliënten en voor een rondleiding zodat we een idee krijgen wat er zo al gedaan wordt.

Meerjaren Beleidskader 2022 – 2027

Eens in de vijf jaar staan we wat uitgebreider stil bij de ontwikkeling van Landzijde. We kijken naar de afgelopen jaren en maken een doorkijkje naar de komende periode. Doen we nog de goede dingen? En doen we de goede dingen goed? Heb je ideeën of opmerkingen, mail ze dan aan de ondersteuner van de Cliëntenraad: carastolp@gmail.com

Een keer per jaar gaan we uit eten met de Cliëntenraad als dank voor de inzet en als teambuilding activiteit. Voor iedere vergadering is er een vergoeding voor aanwezigheid en reiskosten. Er is een onafhankelijke ondersteuner aanwezig om daar waar nodig ondersteuning te bieden tijdens of rondom de vergaderingen. Je hoeft geen ervaring te hebben. Wel goede zin! Wil jij het eens proberen? Heb je vragen? Stuur gewoon een mailtje en we nemen contact met je op! Cara Stolp, ondersteuner cliëntenraden Landzijde carastolp@gmail.com


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.