__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Nu al Eenvoudig Beter

LANDWERK #1 / 2013

5

Oldemarkt Ossenzijl

deelgebied ROND DE WEERRIBBEN deelgebied WIEDEN - WEERRIBBEN

Kuinre

Kalenberg

Blankenham

Steenwijk

deelgebied SCHEERWOLDE

Scheerwolde

Blokzijl

GEZAMENLIJKE ter inzage is succesvol verlopen

Giethoorn

Marknesse

Vollenhove

deelgebied WIEDEN - WEERRIBBEN

Sint Jansklooster

deelgebied VOLLENHOVE - BLOKZIJL

Belt - Schutsloot

Zwartsluis

Bron: Dienst Landelijk Gebied

De aanpak bij een groot gebiedsproces in Noordwest-Overijssel om meerdere plannen tegelijk ter inzage te leggen is goed verlopen. Betrokken overheden, burgers, gebruikers en agrariërs zijn tevreden over de snelle en overzichtelijke procedure. Tekst: Geert van Duinhoven Foto’s: Dienst Landelijk Gebied

Inloopbijeenkomst

I

n Noordwest Overijssel vindt een omvangrijk project plaats voor herinrichting van het landelijk gebied: natuurontwikkeling, landbouwstructuurverbetering, waterberging en recreatieve voorzieningen. Daarvoor is in 2012, waarschijnlijk voor de eerste keer in Nederland, een gecoördineerde procedure georganiseerd voor de besluitvorming van meerdere plannen tegelijk: het Inrichtingsplan WILG en MER Scheerwolde, het watergebiedsplan Scheerwolde, het bestemmingsplan Wetering West en het bestemmingsplan Wetering Oost. De plannen hebben zo veel met elkaar te maken, en zijn in feite zo met elkaar verweven dat het voor mensen uit de streek vaak nauwelijks uit te maken is waarom

de ene maatregel in het ene plan staat, en de andere maatregel in het andere plan. Ernst Rijsdijk, projectleider bij Dienst Landelijk Gebied: “Maar hoewel de plannen op veel plekken met elkaar verweven zijn, moeten we toch voor elk plan een zorgvuldige wettelijk geregelde procedure doorlopen. We hebben daarom een informatiemiddag en –avond georganiseerd, waar vijf plekken ingericht en bemenst waren door de verantwoordelijke organisaties, zodat mensen tijdens die avond voor de verschillende plannen met hun vragen terecht konden bij de bevoegde instanties. Zo kregen de bezoekers een goed beeld van de verschillende plannen en procedures. Er zijn ongeveer 70 mensen geweest tijdens die avond die voor het grootste deel serieuze belangstelling hadden voor de plannen.”


6

|

LANDWERK #1 / 2013

Nu al Eenvoudig Beter

Bron: Dienst Landelijk Gebied

“Nu liepen die procedures gelijktijdig en moest de gemeente erop vertrouwen dat de provincie het vrijmaken van de benodigde gronden netjes zou regelen.” ZIENSWIJZEN VERWERKEN

______________________________________________________________________________ •

Het project Noordwest Overijssel beslaat circa 20.000 hectare gebiedsinrichting, en heeft een looptijd tot 2018.

1.550 hectare nieuwe natuur Ecologische Hoofdstructuur, onder andere verbinden van de natte natuurgebieden Olde Maten en Rottige Meenthe met de Wieden en Weerribben

3,5 miljoen m3 aan waterberging

250 hectare cultuurriet

recreatieve vaarverbinding van anderhalve kilometer.

Structuurverbetering landbouw in een gebied van 12.000 hectare.

40 km wandel- en 30 km fietspaden, met recreatieve rust en informatiepunten.

Vervolgens zijn er de nodige zienswijzen op binnengekomen. Rijsdijk: “De mensen hoefden niet zelf uit te zoeken tot welke instantie ze zich zouden moeten richten, maar konden in één reactie al hun vragen en opmerkingen kwijt. De reacties hebben wij vervolgens uitgeplozen op de verschillende onderdelen en per onderdeel doorgestuurd naar waterschap, DLG, gemeente, kadaster of provincie. De medewerkers van deze overheden formuleerden antwoorden op de vragen.” Een hele klus was het om daarna alle reacties en ‘deelreacties’ te verzamelen en samen te voegen tot een reactienota. Voor zover ik weet is dat nog nergens gebeurd. In tien dagen heeft een schrijfteam alles verzameld en de nota geschreven. Daarin zijn alle reacties in een logische samenhang aan bod gekomen en konden de mensen zien welk antwoord waterschap, provincie, gemeente of DLG daarop hebben gegeven. Al met al denk ik dus dat het een succesvolle aanpak is geweest wat zeker in vergelijkbare situaties navolging kan krijgen.”


LANDWERK #1 / 2013

7

NU AL EENVOUDIG BETER

MEER SNELHEID, MINDER BUREAUCRATIE MOGELIJK DOOR OMGEVINGSWET Achter de schermen vergde de aanpak veel afstemming. Zo moest er een besluit worden genomen om het coördinerend bevoegd gezag bij de provincie te leggen. Verder was vooral het onderling vertrouwen van groot belang, legt Paulien Bisschop, omgevingsmanager van DLG uit: “Gemeenten willen normaal gesproken eerst een vastgesteld inrichtingsplan van de provincie zien voordat ze een bestemmingsplan wijzigen. Nu liepen die procedures gelijktijdig en moest de gemeente erop vertrouwen dat de provincie het vrijmaken van de benodigde gronden netjes zou regelen. Dat is allemaal heel goed verlopen. Maar het was de inspanning waard: Meer snelheid en duidelijkheid, minder regels en bureaucratie. Wat wij hier hebben gedaan is in lijn met wat de nieuwe Omgevingswet beoogt. We zijn zeer bereid om onze ervaringen met de minister te delen.” ||

In 2013 organiseert Landwerk samen met Platform 31 en het ministerie van Infrastructuur en Milieu onder de titel ‘Nu al eenvoudig beter’ een aantal bijeenkomsten naar aanleiding van de nieuwe Omgevingswet. Ook besteedt Landwerk in het tijdschrift aandacht aan dit programma. Voor meer informatie www.landwerk.nl/nual _____________________________________________________________________________________ In de kop van Overijssel verbetert het woon-, werk- en leefgebied rondom de natuurgebieden Wieden en Weerribben. Er wordt geïnvesteerd in de bestaande landschapsstructuur, er komt ruimte voor nieuwe natuur (Ecologische hoofdstructuur, een netwerk van natuurgebieden in Nederland), de waterberging wordt verbeterd en de recreatiesector krijgt een nieuwe impuls. Om de landbouwstructuur te verbeteren werkt Dienst Landelijk Gebied aan het optimaliseren van de verkaveling en waterhuishouding én aan de ontsluiting van landbouwgronden. Dit alles heeft tot doel om de bijzondere combinatie van natuur en afwisselende (cultuur) landschappen in Noordwest Overijssel te versterken en te behouden. Het gebied rondom de Wieden en Weerribben wordt één groot laagveenmoeras, waarbij de natuurgebieden Wieden en Weerribben worden uitgebreid en verbonden met elkaar, en met de natuurgebieden Olde Maten en Rottige Meenthe. _____________________________________________________________________________________

Profile for Platform Landwerk

NAEB Artikel Overijssel  

Nu al Eenvoudig Beter, Landwerk 2013 #1.

NAEB Artikel Overijssel  

Nu al Eenvoudig Beter, Landwerk 2013 #1.

Profile for landwerk
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded