__MAIN_TEXT__

Page 1

LANDWERK #1 / 2014

9

Saaie landschappen worden interessant door het verhaal

LANDSCHAPPEN VAN NA DE OORLOG Prinsenhof 1974, Den Haag. Foto: gemeentearchief Leidschendam

In de periode 1940-1965 ging Nederland grootschalig op de schop. Oorlogsschade moest worden hersteld, de voedselproductie moest omhoog. Voor het eerst in de geschiedenis werd dat centraal geregeld vanuit Den Haag. De typische ruilverkavelingslandschappen die het resultaat waren werden lange tijd waardeloos geacht. Verpest landschap, of op z’n minst saai en oninteressant, met rechte lijnen en een rationele inrichting. Daar komt langzamerhand verandering in: in de samenleving en in beleid. Door Florien Kuijper

W

ederopbouw is een van de vijf speerpunten in de Visie Erfgoed en Ruimte uit 2011. “Wederopbouwlandschappen vertellen een verhaal”, zegt Frits Niemeijer, beleidsmedewerker bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. “Ze laten een uniek tijdsbeeld zien, met achterliggende ideeën die in veel gevallen alweer zijn ingehaald door de tijd. En dus dreigen te verdwijnen”.

Eén kenmerk hebben wederopbouwgebieden gemeen: schaalvergroting. Voor de Tweede Wereldoorlog was de schaal van de landbouw in Nederland klein, met name op zand- en veengrond. Mechanisatie was nauwelijks mogelijk. Markttechnisch gezien was dat aan het begin van de twintigste eeuw al achterhaald. De trend van schaalvergroting was dan ook al eerder ingezet, maar pas vanaf

Profile for Platform Landwerk

Landschappen van na de oorlog  

Saaie landschappen worden interessant door het verhaal. Landwerk 2014 #1.

Landschappen van na de oorlog  

Saaie landschappen worden interessant door het verhaal. Landwerk 2014 #1.

Profile for landwerk
Advertisement