Page 14

4

Skref 4: Eftirlit og endurmat Mikilvægt er að skólar sinni reglulegu eftirliti og endurmati á markmiðum og aðgerðum. Markmiðssetningareyðublaðið (sjá skref 3) er vel til þess fallið að styðja við endurmatið og þá sérstaklega síðasti liðurinn, mat, en þar þarf að koma fram með hvaða hætti skuli meta árangur hverrar aðgerðar. Staðan er svo endurmetin með reglubundnum hætti, t.d. á umhverfisnefndarfundum, og kannað hvernig vinna við hverja aðgerð gangi. Sumar aðgerðir eru þess eðlis að vinna þarf að þeim yfir allt tímabilið, öðrum aðgerðum má ljúka á tiltölulega stuttum tíma. Ef í ljós kemur að illa gengur að ná fram ákveðnum aðgerðum eða markmiðum má endurmeta þau og setja ný eða breytt markmið eða aðgerðir í staðinn.

Á umhverfisnefndarfundum er farið yfir markmið og aðgerðir og metið hvernig gengur

14 I. HLUTI: SKÓLAR Á GRÆNNI GREIN

Profile for Landvernd

Á grænni grein - Umhverfisvitund og sjálfbærni  

Handbók Skóla á grænni grein „Á grænni grein, umhverfisvitund og sjálfbærni“ eftir Katrínu Magnúsdóttur fjallar um Grænfánaverkefnið, þemu...

Á grænni grein - Umhverfisvitund og sjálfbærni  

Handbók Skóla á grænni grein „Á grænni grein, umhverfisvitund og sjálfbærni“ eftir Katrínu Magnúsdóttur fjallar um Grænfánaverkefnið, þemu...

Profile for landvernd
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded