Page 1

Rogers ^ eldot^ciclo

(Olympiak os—Benfle» (VG) ATEN 1—0) Joda , Roger Albertsen klare r seg. Det svinge r snarere litt ekstra rundt 26-aringen 1 det tøffe proffmlljeet. I Norge spilte Roger aldr i høyere , enn 1 4. divisjon. PA kontine ntet har han fullstendig miate t respekten for alt og alle. Ingen ting skrem Odda -frl skusen mer ¦om nar spilt seg inn 1 publikums hjerter. Gresk fotball er blitt Rede Rogers eldorado. Roger *spillestil passer perfekt i Hellas. Innsatsfylte taoklinger sept ert og elsket. Tac klinger skal vinnes.Og publikum var med når

nn rrf iyi SIMMIT1 Smelte til-

SmcåcåctMi U

Albertsea er utvilsomt den nonk« proffen flest mennesker -na kk^* *»— for ttd -nr har Beger nA spilt for I70 O0O tilak uore I Aten. Hsllvs r Tbor cMn hiir

fikiemp olvls sldrl mer

Og hvilken atmos f» re Roger herjer under ' pA banen overtok M 000 elleville grek ere «ho w«t med et hav av pa pirblt er kastet opp i luften. Deret t er f ulgte raket te r , rsy kbombe r og et lurveleven an eller s bar e opp lever f a hos J obb Rogwr a Oly mpiakos er klar. E-lan holder bredden pA høyresiden og gar ajelden If p * pa banen. I angrep rir han wm ran h»y re vin g. På bort eba ns> sha * han marker e

¦Ugr vmr direku» iMsJrwal i srt 1 emwrta som senere ga Oly mpi-

ger gjorde f4 f «il, gikk ofte til dadllnje n og la presise , skrudde In nlegg. Håa er lågen stjerne pa laget, men plasseres midt pa treet. Han gjar en effektiv J obb som er helt akseptert. Herbert Tyskeren Neumsnn (eks Køln og Udlnese ) er den andre på laget. utlandingen Han er for ape og lever klart i ak yggen av som Odda-va sringe n ogsA fikk dan hje lp han trengte av en utrolig hjemmedom mer. Jugoslave n Sostarlc var tydeligvis helt i publikums makt. Først etter SM minutter fikk Beneflca et frispark — etter hi"**" øoetarlc tillit spill som pA nor ske ba nar ville gitt flere rade og gule kort. Men 1 He lla- skal det dammes tydeligvis ¦ Uk. ffi y c n «.f»^»ic€«i»»j»

Dan vente da duelle n mat svensken Olenn uTb? «>«tor Napoll tuk aea tralt enn vna Ulg I defensive ¦snfloas •pl liBara tre-fl re gan ger og had de Stnsmberg kontakt . Albartaa n

Eklent

I

fra OU-lagat ) I

fatt gjennom . Han ble ubeskjede nt kuppet ned og «enere skiftet It

^^

\4flHKk

^

I sntntn BTTTT fTanHa!

Olympiakos 1  

Men 1 He lla- skal det tydeligvis dammes ¦ Uk. re rade og gule kort. aea tralt enn vna Ulg I ¦snfloas defensive •pl li- Bara tre-fl re gan g...