Page 1

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN LANDSKRONA STAD

ANNONS

Illustration: Simon Daugaard

ANNONS

2 Det här visste du inte om Landskrona | 4 Här växer nya Karlslund fram | 6 Så förvandlas anrika Weibullsholm | 8 Alla bygger hållbart i Häljarp | 10 Niondeklassarnas betyg över rikssnittet 12 Norra Borstahusens unika havsutsikt | 15 SM-veckan är här! Medföljer som bilaga i Sydsvenskan den 7 juni 2018.


ANNONS

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN LANDSKRONA STAD

Foto: Landskrona stad

Foto: Anders Olow

Foto: Anders Olow

Foto: Anders Olow

Foto: Landskrona stad

Foto: Eminent Reklambyrå

Foto: Landskrona stad

Foto: Anders Olow

VÄLKOMMEN

Landskrona har så mycket att erbjuda. Vem vill inte bo i en stad där man kan ta ett dopp på morgonen, köpa nyfångad fisk på lunchen och eller ta en kvällstur med båten i solnedgången? Här mitt i Öresundsregionen, intill havet, arbetar vi nu målmedvetet, stadsdel för stadsdel för att återta platsen som "landets krona".

Landskrona är på frammarsch! A

llt går på rätt håll i Landskrona. Vi drar nytta av våra fördelar och fler börjar upptäcka dem. Som vårt läge – mitt i Greater Copenhagen, alldeles vid vattnet och med Sveriges bästa infrastruktur.

hotell, rondeller, lekplatser, hamnkontor och bryggor. Och många stora aktörer vill vara med och utveckla Landskrona tillsammans med oss. Vi har helt enkelt bli­ vit bra på att hitta bra partners och bygga starka relatio­ ner med näringslivet.

LANDSKRONA ÄR EN STAD som är byggd för att växa.

VI SOM JOBBAR i Landskrona stad driver ett målmedve­

tet arbete som innebär att vi utvecklar stadsdel efter stadsdel – Öster, Norra Borstahusen, Häljarp och Karlslund för att nämna några. Vår handlingskraft och mod att tänka annorlunda skapar uppmärksamhet i regi­ onen och nationellt, men också stolthet bland Landskronaborna som dag för dag ser hur staden ut­ vecklas och tar plats i regionen. Vi bygger så det knakar. Lägenheter, radhus, villor,

OAVSETT HUR VI MÄTER OCH RÄKNAR TILLVÄXT, i det be­

fintliga näringslivet, med nyetableringar, utveckling av stadskärnan, nyföretagande eller annat, så pekar siffror­ na uppåt. Vårt läge har gjort att företag som DSV, Oatly och Assa Abloy Entrance Systems har etablerat sig här. Varvsudden i Landskrona blomstrar igen, fast i en an­ nan form än tidigare och tomma fabrikslokaler börjar fyllas med företag som Derome och Uniti – den nya elbilstillverkaren. Med andra ord. Fler börjar upptäcka att Landskrona inte bara ligger nära ön Ven utan också är Sveriges främsta Fotostad, Sveriges bästa golfstad och är en bra stad för barn att växa upp i.

Välkommen till Landskrona! Christian Alexandersson, stadsdirektör, Landskrona stad

www.activemediapartner.com PRODUCERAD AV: Active MediaPartner Nordic AB REDAKTION: Anders Olow FORMGIVNING: Lorens Palmgren & Joakim Forsberg REPRO: Bildrepro Sthlm AB TRYCK: MittMediaPrint

VID FRÅGOR OM INNEHÅLLET KONTAKTA: Eva P Walldén, Tel: 0418-47 00 00 E-post: eva.wallden@landskrona.se

FÖR BILAGOR KONTAKTA: Active MediaPartner Nordic AB, Per Azrang, tel. 070-640 34 16 per.azrang@activemediapartner.com

www.landskrona.se

2

Foto: Andreas Gruvhammar

Staden kan utvecklas i alla väderstreck utom väster där vi i stället kan ta tillvara fördelarna med att ligga nära havet. Vem vill inte bo i en stad där man kan ta ett dopp på morgonen, köpa nyfångad fisk på lunchen och eller ta en kvällstur med båten i solnedgången? Sedan några år tillbaka har vi en tydlig målbild för vad vi vill – vi vill bli Landets krona och vara en självklar plats att investera i, besöka och flytta till.


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN LANDSKRONA STAD

ANNONS

SNART BLIR DET ENBART ELBUSSAR I LANDSKRONA Vid årsskiftet blir Landskrona en av pionjärerna och störst i Sverige med helt elektrifierad stadstrafik vilket bidrar till bättre stadsmiljö med mindre utsläpp och lägre bullernivåer – och en bekvämare resa för alla.

Bussförarna med det smittande skrattet – Jodå, det blev tårta i går igen! Tehvid Zahirovic, gruppchef för bussförarna i Landskrona, är mycket glad. Den här gången var det Alléskolans elever och lärare som varit på utflykt och var så tacksamma för bussresan. Landskronas bussförare är de gla­ daste i Skåne. Det har de papper på. År efter år ligger de i topp i Skåne, ja, till och med i hela Sverige, när rese­ närerna får ge betyg. Och det är ingen tillfällighet. – Att vara bussförare är ett service­ yrke och det är den inställningen vi alla har, säger Tehvid Zahirovic, som själv kört buss i fyra år, men sedan blev gruppchef. Vi har också regel­ bundna utvecklingssamtal.

N

obina, Skånetrafiken och Lands­ ­krona stad arbetar i en trepart­ samverkan med utvecklingen av hel­ elektrifieringen. I januari 2019 kom­ mer 14 nya bussar att ersätta de ut­ tjänta gasbussarna. Det innebär att från årsskiftet kommer all busstrafik att drivas av el. De eldrivna trådbus­ sarna på Linje 3 kommer att finnas kvar tills vidare. I avtalet mellan parterna tar kom­ munen genom Landskrona Energi ansvar för att bygga laddinfrastruktu­ ren för bussarna som köps in av Nobina. Nobina kör bussarna, tar hand om underhåll och trafikledning, men också projektledning och lad­ dinfrastrukturen av de fem linjerna. – Det är dags för nya bussar och tekniken har kommit så långt att det nu är både miljömässigt smartare och hållbart ekonomiskt med elbus­ sar, säger Sammy Johannesson, pro­ jektledare på Nobina med ansvar för satsningen. – Den nya tekniken finns, men det gäller också att planera alltihop i en helhet så att allt rullar på smidigt. Vi gör ju det här för att Landskronaborna ska få en ännu bättre trafikmiljö. Men också för att göra det än mer attraktivt att åka kollektivt. De nya elbussarna kommer att be­ tyda mycket för hela Landskronas miljö, men även själva bussresan blir bekvämare för både förare och rese­ närer eftersom den elektriska driften ger lugnare rörelser i bussen under färden. – Detta är ett naturligt steg att ta när det gäller utveckling av kollek­ tivtrafik för att närma oss de trans­ portpolitiska miljömålen, säger Tora

En tiondel av Landskronas glada bussförare: Från vänster Kader Kallo, Islam Shala, Fadi Salim, Zijadin Abdullahu, Ulf Wunderlich, Sabaho Peskovic (mekanik) och Besim Ferizi (sittandes på huk).

Broberg, stadsmiljöchef för stads­ miljöavdelningen. Torkild Strandberg (L), kommun­ styrelsens ordförande i Landskrona, menar att det här bara är början av ett gigantiskt teknikskifte när det gäller fordon, bilar och kollektivtrafik och kallar det ”en lösning som är både klimatsmart och långsiktigt hållbar”.

”Skånetrafiken arbetar för en hållbar kollektivtrafik i hela Skåne och vi är väldigt stolta och glada över att ha kunnat bidra till en bättre miljö, mindre buller och till att förbättra stadsluften och därmed människors hälsa här i Landskrona” Magnus Wikforss, Affärsområdes­ chef Buss Norra på Skånetrafiken.

Resandet i Landskrona ökar Resandet med kollektivtrafiken inom Skånetrafiken ökar, och Landskrona ligger bland dem som ökar mest. Under förra året med nästan tio procent. Skälen till ökningen är många. Glada och trevliga bussförare, men också seniorkortet som ger kommun­invånare över 70 år gratis kollektivresor. Det har också blivit fler skolresor bland annat beroende på etableringen av Internationella Engelska skolan. Och ökningen har fortsatt. Under årets första fyra månader gjordes det närmare 90 000 fler resor än under samma tid förra året. Också det en 10-procentig ökning.

2017

I dag är det runt 80 bussförare i Lands­krona som kör de 18 gröna stads­ bussarna och de sju gula regionsbus­ sarna. Lite drygt hälften av dem är ute och kör samtidigt. Äldst är 72-årige Kalle och yngst 25-årige Mahir. Och alla nationaliteter. – Till och med en dansk, säger Tehvid Zahirovic, som själv ur­ sprungligen kommer från BosnienHercegovina och skrattar. Men vi har bara en handfull kvinnor och jag skulle gärna se att det blir fler. För inte så länge sedan installera­ des en liten miljömätare i bussarna där föraren direkt på en skärm kan se miljökurvan på sin körning när han eller hon till exempel gasar eller bromsar in. – Häromdagen hade vi 100 pro­ cent gröna förare i depån när vi läste av mätarna. Flera av förarna tycker dessutom att den här miljökollen un­ der körningen minskar stressen. De glada bussförarna får alltså inte bara resenärerna att le, de får hela miljön att må bra.

2018

250 000 200 000 150 000

www.nobina.se

100 000 50 000 Jan

Feb

Mars

April

Det görs ca 200 000 kollektivresor i månaden i Landskrona med Nobina.

3

www.skanetrafiken.se


ANNONS

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN LANDSKRONA STAD

Illustration: Fojab

KARLSLUND

Landskronahem flyttar tillbaka sitt kontor till Karlslund som också kommer att ha lokaler för föreningar.

Nya aktörer utvecklar stadsdelen Karlslund och värnar om områdets kvaliteter

K

arlslund präglas av miljonpro­ grammets storskaliga stadsbygg­ nadstänkande med segregation, socioekonomisk problematik och krimi­ nalitet som följd. Koppargården, som lig­ ger i Karlslund, är av polisen utpekat som särskilt utsatt. En problematik som de flesta städer står inför i dag. Under förra året påbörjade Landskrona stad tillsammans med andra aktörer ett omfattande arbete för att förändra områ­ det till det bättre. Många enstaka insatser har gjorts genom åren, men nu handlar det om ett omfattande strukturellt perspektiv. En av planerna är den avsiktsförklaring som Landskrona stad gjort tillsammans med byggbolaget Serneke. Sernekes pla­ ner handlar om att utveckla Karlslund med både bostäder, skola och nya idrotts- och rekreationsanläggningar. Tankarna går kring ett idrottscentrum, där olika sporter kan utövas under ett och samma tak. Ishall,

fotbollshall, simhall och äventyrsbad, ho­ tell, multihallar för olika sporter och ett gym är tänkt att rymmas i centret. I SERNEKES PLANER för Karlslund finns också en skola med idrottsinriktning och bostäder, i första hand ägande- eller bo­ stadsrätter, som skulle komplettera de bo­ städer som i dag finns på området. – Med bostadsrätter, skola, rekreation, vattenland och närhet till hav och golfbana kommer Karlslund att ge en positiv effekt på bostadsmarknaden. Vi kan se samma ef­ fekt på det idrottsområde vi varit med och skapat i Kviberg strax utanför Göte­borgs centrum, säger Jonas Håkans­son, region­ chef på Serneke Projekt­utveckling. Som en viktig del i utredningsarbetet träffar Serneke, tillsammans med repre­ sentanter från Landskrona stad, alla de idrottsföreningar som i dag är aktiva i Karlslundområdet för att lyssna på deras behov och hur de ser på framtiden. För drygt ett och ett halvt år sedan tog Stena Fastigheter över ägandet av Pilängen som också ligger i området. – Vi har tagit en aktiv roll i Landskrona Stadsutveckling där vi även är delägare. Vi vill vara med att utveckla staden, för­ klarade Ola Svensson, fastighetschef på Stena Fastigheter i Landskrona Direkt. BOKLOK PLANERAR ATT bygga 22 bostads­

rättsradhus i Pilängen. Detaljplanen gör det dessutom möjligt att bygga ytterligare

4

Foto: Perry Nordeng

Nästa stora stadsutvecklingsprojekt i Landskrona stadens miljonprograms­område. Kommunen tar nu ett samlat grepp för områdets utveckling. Målet är att knyta hela stadsdelen närmare övriga delar av staden, i nordväst med Borstahusen och i söder med centrum. Fler boendeformer och även äganderätter planeras med nya aktörer.

Upprustning, nya blandade boendeformer, skola med idrottsinriktning ... Många av Landskronas aktörer är med och utvecklar Karlslund. 19 radhus samt flerfamiljshus, en ny för­ skola och ny lekplats. – De nya husen som BoKlok planerar ger en önskad variation i bostadsutbudet och en intressant arkitektonisk föränd­ ring, kommenterar Johan Nilsson, stads­ byggnadschef i Landskrona stad. I april bestämde sig Landskronahem för att satsa på att utveckla områdena Koppar­ ängen och Silverängen. En utveckling som gjordes möjlig tack vare försäljningen av Sandvången och Pilängen till Stena Fastig­ heter. Här vill Landskronahem addera bo­

städer, parker, mötesplatser, lekplatser och nya vägar. I planerna ingår en satsning på området runt Emaljgatan där det finns stora grönytor som i framtiden är möjliga att bebygga. – Vårt mål är att Karlslund ska bli ett na­ tionellt föredöme när det gäller att förändra ett miljonprogramsområde. Karlslund är en attraktiv del av staden och ska bli ett områ­ de som lockar till både inflyttning och be­ sök, säger Torkild Strandberg, kommunsty­ relsens ordförande i Landskrona stad. 

Text: Anders Olow


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN LANDSKRONA STAD

ANNONS

LANDSKRONAHEM SATSAR PÅ KOPPARÄNGEN OCH SILVERÄNGEN

Utvecklingen av Karlslund är en av Landskronas största satsningar. Flera aktörer är med och Landskronahem har en omfattande plan för att utveckla Kopparängen och Silverängen med fler bostäder, parker, mötesplatser, lekplatser och nya vägar. (Illustration: Fojab Arkitekter)

Det byggs mycket i Landskrona nu. Hela kvarter upprustas och förändras. Landskronahem bidrar bland annat med att utveckla Kopparängen och Silverängen med nya bostäder och renovering av de hus som finns. – Målet för Landskronahem är att skapa ännu attraktivare bostadsområden och att motverka segregation, säger Mikael Forsberg, vd för Landskronahem.

S

om kommunalt bostadsbolag och en del av allmännyttan har Lands­ kronahem ett alldeles särskilt ansvar för stadens bostadsförsörjning; ”all­ männyttan ska kombinera affärsmäs­ sighet med samhällsansvar” som det står i lagen. Det innebär att allmännyt­ tan måste tänka långsiktigt och ha lika mycket hjärta som siffror i balansräk­ ningen. – Uthyrningsläget ligger glädjande nog på de högsta nivåerna som vi har haft på länge, säger Mikael Forsberg, och vi har gjort en hel del investering­ ar under året. Han nämner stadens första trygg­ hetsboende på väster. Boendet vänder sig till dem som är 70 år och äldre och

vill ha ett eget boende, men också ökad möjlighet till social samvaro till­ sammans med en aktivitetsledare och tillgång till gemensamma utrymmen. Ombyggnaden av kvarteret Fröj­den­ borg som nu är helt färdigt. Under några år har Landskronahem byggt om 132 badrum, bytt stammar, förbättrat ventilationssystem och elinstallationer, bytt fönster samt renoverat balkonger och flertalet fasader. Området har nu­ mera tre riktigt fina och omtyckta går­ dar med konstgräs, pergolor, grillar, lekställningar och boulebana. Omfattande renoveringar har ock­ så gjorts i Landskronas östra och cen­ trala delar. I kvarteret Neptun på Östergatan har hela fastigheten renoverats till fullo; fasader, balkongdörrar och tak, nya kök och badrum. Alla lägenheter har fått säkerhetsdörrar och säkra för­ råd. På Nygatan 12 och 14 genomför Lands­­ kronahem nu en omfattande inre renovering med nya kök och bad­ rum och fiber till varje lägenhet. Fasad­renovering är redan gjord sedan tidigare. Renoveringen av den vackra sekel­ skiftesfastigheten på Järnvägsgatan i kvarteret Östra Roten är klar. Under förra året fyllde Lands­krona­ hem 75 år vilket också innebär att en stor del av hyresrätterna kommer från

– Landskrona som stad är på stark frammarsch och vi är en del av det, säger Mikael Forsberg, vd för Landskronahem.

miljonprogrammets dagar. Om­ råden som allmännyttan i hela Sverige nu ar­ betar med för att rusta upp. Inte för att miljonprogrammens hus är dåligt bygg­ da, men för att det gått 50 år sedan de byggdes och att stambyten och instal­ lationer måste bytas i grunden. Den stora satsningen på Karls­ lund är en del i det arbetet i och med att Landskronahem nu är ensam fastig­ hetsägare i Koppargården. Närmast på tur står arbetet med att både renovera och bygga nya bostäder i Koppar­

5

ängen och Silverängen. I planen in­ går: En satsning på området runt Emalj­ gatan där det finns stora grönytor som i framtiden är möjliga att bebygga. En utredning om ombyggnad/reno­ vering av Koppargården 1 A-B, så att huset får en modern standard med fo­ kus på hållbarhet. Landskronahems huvudkontor kom­ mer att återetablera sig i Karls­ lund. Även föreningar och verksamheter kommer att erbjudas lokaler i samma byggnad. I denna satsning ingår exem­ pelvis LAB, Landskrona stads minikulturhus för tjejer i åldrarna 9-11 år. En plan på att utveckla Koppar­ ängen och Silverängen; fler bostäder, parker, mötesplatser, lekplatser och nya vägar. Ett tidigare inriktningsbe­ slut ritat av Fojab Arkitekter ligger till grund för planerna. – Landskrona som stad är på stark frammarsch och vi är en del av det. Jag är övertygad om att vi bidrar till att göra Landskrona till en stad att vara ännu mer stolt över att bo i, säger Mikael Forsberg. Vi tar tillbaka nam­ net ”landets krona”.


ANNONS

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN LANDSKRONA STAD

WEIBULLSHOLM

Weibullsholm behåller sin själ men blir modernt företagshus Weibullsholm har länge stått öde och förfallit. Nu rustas den anrika byggnaden upp till ett modernt företagshus. – Men den unika själen behåller vi, säger nye ägaren.

D

et sägs att kungen kom på besök varje år för att få veta det senaste inom fröodling och växtförädling. Det var här i det herrgårdsliknande Weibullsholm som forskning och spets­ kompetens inom området fanns. Efter att Weibulls lämnade sitt pampiga huvud­ kontor på 90-talet och åren gått har fastig­ heten långsamt förfallit. Byggnaden med anor från 1800-talet köptes för tre år sedan av Landskrona Stadsutveckling som ett led i bolagets ar­ bete att utveckla stadskärnan. Syftet var att hitta en ägare som kunde förnya fastighe­ ten och tillföra nya attraktiva verksamheter. I HÖSTAS BLEV DET klart att Hällestad­

Gruppen tar över och nu pågår renove­

ringsarbetet för fullt. Här ska det nu bli ett modernt företagshus. – Vi fick börja med att ta bort tre kubikmeter duvbajs från vindsvåningen, säger Niklas Sjödin, vd för Hällestad­ Gruppen, när han visar runt i lokalerna. På bara några månader har det vänt och hantverkare är i farten, fuktskador är sane­ rade, och här och var luktar det nymålat. – Weibullsholm har blivit på- och ut­ byggt i fem omgångar, men husstommen mår bra och det gäller att ha respekt för fastigheten, säger Niklas Sjödin. Fasa­ derna blir vita och hussockeln grå. De rö­ da fönsterkuporna på tredje våningen ska fortsätta att vara röda. Klassiska fönster är tillbaka. Marmorgolvet i huset putsas upp och får tillbaka sin smaragdgröna nyans. – Den gröna växthuskupan på taket blir kvar så klart. – Vi räknar med att lägga ner runt 20 mil­ joner kronor på renoveringen, det ska ju samtidigt bli supermodernt inuti för att pas­ sa moderna företag med modern teknik. Skillnaden är att en sådan här fastighet dess­ utom har en själ vilket är ett stort mervärde.

Niklas Sjödin, vd för HällestadGruppen, hälsar välkommen till nya moderna Weibullsholm. Redan nu är det klart att Linc, Lands­ kronas företagshus, flyttar in i höst och tar en del av fastighetens flygel ut mot Ringvägen. ÄVEN HÄLLESTADGRUPPEN kommer att ha

sitt huvudkontor här. Men det finns gott om platser kvar i den stora fastigheten på 2 500 kvm med rum och konferensrum i alla storlekar.

Husets baksida har en parkering och i förlängningen av den ligger stora grön­ ytor. Huset kommer också att ha ett café öppet för allmänheten. – Vi ska ha elcyklar, kanske också elbil så att det blir lätt för dem som jobbar här att ta sig runt i stan. Weibullsholm ligger på några minuters cykelavstånd till cen­ trala Landskrona åt ena hållet eller statio­ nen åt det andra.

Hyr lägenhet, lokal eller garageplats hos oss i Landskrona!

Hotel Öresund Conference & Spa bjuder in till unika upplevelser i Landskrona öppnar 8 oktober 2018. I Landskronas absoluta hjärta, i direkt kontakt med vattnet byggs nu nya Hotel Öresund Conference & Spa. Vid den kaj där Ven båtarna en gång la till kommer en modern besöksanläggning att erbjuda möjligheter för arbete, nöje och rekreation. Hotel Öresund Conference & Spa rymmer 124 hotellrum, konferens­utrymmen med plats för 2 till 220 personer. Á la carte restaurang en stor matsal med plats för 250 gäster, loungebar samt fantastisk uteservering vid vattnet. På femte våningen ligger hotellets Spa med två utomhuspooler, jacuzzi, behandlingsrum, bastu och rooftop bar med utsikt över vattnet.

www.paulssons.se

Vi ser fram emot att hälsa er varmt välkomna till Landskrona i oktober! Adress: Sofia Albertina Plats 5 261 31 Landskrona Telefon: +46 (0) 418-47 40 00 E-post: bokning@hoteloresund.se Hemsida: www.hoteloresund.com

Tel. 0418-48 80 20

6


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN LANDSKRONA STAD

ANNONS

Foton: HällestadGruppen

FÖRETAGSSIFFRORNA kommer från Bolags­

– Med bara fem minuter rakt in på Öster­leden från E6/E20 kommer Weibulls­ holm återigen att bli det landmärke det en gång var, säger Niklas Sjödin. 

Text: Anders Olow

Fotnot: Du kan följa renoveringen på HällestadGruppens fb-sida.

­­ verkets årliga statistik. I Sverige som helhet har nyföretagandet sjunkit, så Lands­krona går positivt emot strömmen. Till största de­ len är det småföretag med en stor spridning mellan olika branscher som startar men allt fler företag finns inom de kunskapsintensi­ va tjänstenäringarna. Dessutom minskar arbetslösheten i Landskrona och är den lägsta sedan no­ vember 2009. Nyligen öppnade till exem­ pel Derome Byggvaror & Träteknik södra Sveriges största lager för bygg- och järn­ varor här och de behöver runt 50 nya medarbetare. Flera kedjor inom sällan­ köpshandel har också flyttat hit det se­ naste året, som Elgiganten, Rusta, Scorett och snart även HM Home. Även flera större bolag som Assa Abloy och DSV har valt att lägga sina huvudkontor här. I höst flyttar företagshuset Linc, som drivs av Landskrona stad, in i nyrenove­

Foto: Deromegruppen

Förra året registrerades 252 nya företag i Landskrona, det högsta antalet på över 20 år. Enligt Svenskt Näringslivs senaste rankning har Landskrona klättrat 56 placeringar och landat på den bästa placeringen någonsin. Dessutom sjunker arbetslösheten och är nu den lägsta på nio år.

Foto: Landskrona stad

Fler företag väljer Landskrona

Deromes nya lager i Landskrona är nu fyllda och innebär 50 nya jobb i Landskrona. rade Weibullsholm (se artikel härintill), en flytt som innebär ett nytt bra läge nära stationen och stadens södra entré. – Vi har kontinuerligt 30–40 olika fö­ retag och entreprenörer inom Linc, säger Anders A. Ekblom, näringslivsutvecklare och ansvarig för Linc. Här kan stadens nyföretagare samlas och utveckla sina fö­ retag i en kreativ miljö. Hyra arbetsplat­ ser, få hjälp med affärsutveckling och rådgivning, och, inte minst, tillgång till stöd och nätverk. Allt för att företaget ska kunna växa så snabbt som möjligt. På Weibullsholm kommer vi att, bland annat i samarbete med Utvecklings­ stiftelsen i Landskrona, erbjuda kurser i försäljning, marknadsföring och före­ tagsutveckling.

7

Hilleshög slott blir modern företagspark.

Ny företagspark FÖR ETT ÅR SEDAN köpte Landskrona stad Hilleshög slott och marken på 14 hektar vid Säbyholmsvägen. Området ska omvandlas till en modern företags­ miljö där slottet är utgångspunkten för utvecklingen av företagsparken. Den framtida företagsparken får ett perfekt läge mellan det nybyggda Norra Borstahusen och Karlslunds­ området som kommunen och flera bostadsbolag nu satsar på. Avståndet till både Landskronas norra avfart, till E6 och till centrum är bara två km. Landskrona siktar på att attrahera kunskapsintensiva tjänsteföretag i för­ sta hand och arbetar nu med en detalj­ plan för området. Ambitionen är att ha en blandad verksamhet i området med inslag av bostäder. Ett helägt kommunalt aktiebolag kommer att äga markområdet, men det är en pri­ vat aktör som förväntas utveckla idén med företagspark.


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN LANDSKRONA STAD Illustration: Emrahus

HÄLJARP

Illustration: Retrohus

ANNONS

Emrahus och Landskronahem ska bygga hyresrätter, radhus eller flerbostadshus som passivhus med utökad tillgänglighet så att bostaden även kan användas av personer som använder till exempel rullstol.

Retrohusens tak har solceller. Elen som produceras använder man själv, vilket ger lägre boendekostnader. Uttag för laddning av elbil finns på fasaden. Väggarna görs med Jackon thermovägg.

Finns att köpa: Hållbart boende Hållbarhet är ett av nyckelorden när Landskrona växer. Det gäller kommunens egna åtaganden likaväl som de uppdrag som upphandlas. Landskronahem, Emrahus, HSB, HusCompagniet, BoKlok, Retrohus... Alla är på gång i Häljarp. Och alla med hållbarhetsperspektiv.

H

äljarp är ett litet samhälle tre mi­ nuter med Pågatåget söderut från Landskrona. Här har befolkningen stadigt växt. Från ca 500 personer i bör­ jan av 60-talet till ca 3 300 i dag. Här finns förskola och skola upp till nian,

idrottsplats och golfbana. Allt fler upp­ täcker hur vackert det är här. En natur som många vill bo i och njuta av. LANDSKRONAHEM SKA tillsammans med Emrahus bygga hyresrätter, radhus eller flerbostadshus som passivhus, vilket inne­ bär att huset återanvänder mycket av den energi som annars skulle gå helt förlorad. Riktlinjerna för passivhus är att byggna­ den inte får göra av med mer än 15 kWh/ m²/år. BoKlok satsar på solceller på alla lägenhetshus. Retrohus bygger ”hållbara ekovänliga hem som håller för framtida generationer”. I Häljarp säljer Retrohus bostadsrätter

i tio parhus, hälften enplans- och hälften tvåplanshus. Alla utom två är sålda (när det här skrivs) och de första ägarna flyttar in senare i höst. – Vi använder modern miljövänlig bygg­ teknik som är allergivänlig utan emissio­ ner, säger Mia Rydén, grundare, vd och konceptutvecklare av Retrohus. Stomme, tak och väggar är helt oorganiskt och var­ ken känsligt för fukt eller mögel. AFFÄRSIDÉN FÖR Retrohus är just – Retro.

– Vi vill bygga stenhus som man bygg­ de förr i tiden av naturliga material som åldras med värdighet. De nya husen i Häljarp är dock inte re­

tro, utan snarare futuristiska och är ritade av arkitekten Fredrik Almlöf, men fortfa­ rande byggda med höga krav på att vara energisnåla. Husets väggar är byggda med Jackon Thermomur®, ett registrerat varumärke, som består av lätta block som staplas som byggklossar och sedan fylls med betong. Efter gjutning fås en lufttät konstruktion utan köldbryggor som kan bekläs in- och utvändigt. Det ger i sin tur utomordentligt isolerande egenskaper samtidigt som det kräver väldigt låg ener­ giförbrukning vid tillverkning. 

Text: Anders Olow

Kontakta oss när du söker bostad och lokal i Landskrona.

Plats att verka?

Det verkar bättre hos oss!

LANDSKRONA LUND BJÄRRED Lokala värden

www.lindstromfastigheter.se

www.brinova.se 8


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN LANDSKRONA STAD

ANNONS

– Visst vill vi njuta av lite trädgård, säger Johan och Lotta, men vi vill inte vara låsta av att behöva ta hand om den hela tiden. Här bor vi helt nytt och fräscht med havsutsikt och med en precis lagom trädgård så att vi kan ut och resa när vi vill.

HAVET OCH BEKVÄMLIGHET lockade Johan och Lotta till HSB i Borstahusen Det är skillnad på att vara landskronit eller att vara Landskronabo. Johan Nilsson är född här och därför landskronit, Lotta inflyttad och därför Landskronabo. Men nu bor de båda i ett nybyggt HSB-hus i Borstahusen... – Det var resandet som förde oss hit, säger de båda leende.

N

u är avståndet inte särskilt stort mellan Landskrona och Borsta­ husen, bara ett par busshållplatser el­ ler några tramptag med cykeln på grusvägen längs med havet. Borsta­ hus­ gumman gick den här sträckan dagligen med färsk fisk från Borsta­ husens hamn lastat på sin rullebör in till stadsborna i Landskrona för att sälja på torget. Resandet för Johan och Lotta handlar mer om möjligheterna att kunna resa betydligt längre bort och kunna göra det utan att behöva tänka på huset så mycket. Och platserna långt bort är många, även om Kanarie­ öarna utkristalliserat sig som det mål de nog allra helst väljer. I alla fall de där allra kyligaste vintermånaderna.

Dottern bor dessutom i Dublin, så dit blir det också resor. – Vi älskar att resa och gör det så ofta vi kan, säger de. Och det var ett av skälen att vi valde det här huset. Här är allt nytt och fräscht, inget som behöver renoveras och fixas. Och en alldeles lagom trädgård. – Vi har haft andra hus i många år och visst är det roligt med trädgård, men det tog också väldigt mycket av vår tid, berättar de båda. De provade lägenhet också, men längtan efter i alla fall en liten träd­ gård blev för stor. HSB-huset i bo­ stadsrättsföreningen Brisen blev den ultimata lösningen, inte minst för lä­ get och närheten till havet. Johan och Lotta valde ett hörnhus som ger fri sikt till havet mitt emellan husen i det ”gamla” Borstahusen och de många nya husen som nu byggs och flyttas in i som förlänger Borstahusen norrut. – Här fick vi vara med från början, välja material och färger, och trädgår­ den har vi stora planer för. Johan tänker sig en liten näckros­ damm. Han nämner det ett par gånger och söker Lottas blick, men får inget vidare bifall för just det. Men båda är överens om att försöka få till det där

lite pittoreska. Det där lite brittiskt trädgårdsprunkande med blommor och stensatt gång till grinden. Vid hu­ sets ena hörn vill de ha en liten berså där de kan sitta och se havet. Egentligen var det bara boden mitt i trädgården som de var lite missnöjda med i början, men som de nu ändrat uppfattning om då den fångar upp mycket av blåsten och ger dem lä. – Den ska vi måla i Landskrona Bois färger, svart och vit-randig, sä­ ger Johan. Lotta bara ler. Inne i 1,5 plans-radhuset är det ljust och luftigt och öppet mellan mat­ plats, kök och vardagsrum. Avdelat på längden med plats för vitvarorna. Några av de gamla möblerna har fått hänga med. Kökssoffan som Lottas farmor och farfar haft, men den röda soffan i vardagsrummet är ny. På ovanvåningen finns två rum, det ena sovrum, det andra arbetsrum. Det ena fönstret vetter mot Engelska sko­ lan och två stora fotbollsplaner. Fönstret på motsatta sidan har utsikt mot havet med skiftande och skim­ rande solnedgångar över Ven. – Det här är magiskt, säger de båda Borstahusborna. För de är väl inte borstahusiter?!

Skolelever lär om byggbranschen När HSB byggde Västerpark all­ deles intill Albanoskolan bjöd man in elever där att följa bygget. Byggingenjörer höll mattelektio­ ner och räknade hushöjd och vinklar och på en tipsrunda pre­ senterades olika yrkeskategorier. – Vi har ansvar även som sam­ hällsbyggare, säger Mikael Jönsson, vd för HSB i Landskrona. Kanske kan vi locka till framtida jobb i byggbran­ schen. Förra året upprepade man suc­ cén, nu tillsammans med LA School of Sports. Närmare 50 ungdomar i årskurs 7 och 8 deltog i projektet.

nn HSB Landskrona bildades i början av 30-talet och förvaltar i dag ca 3 500 bostadsrättslägenheter och ca 60 helägda hyresfastigheter med 600 hyreslägenheter. nn HSB planerar för 42 lägenheter på Lägerplatsen, norr om Citadellet och försäljningen av fribyggartomter i Häljarps Parkstaden fortsätter. nn Brf Brisen i Borstahusen är helt nytt och det finns några bostäder kvar.

9

www.landskrona.hsb.se


ANNONS

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN LANDSKRONA STAD

Illustration: Wigot

SKOLOR

Storsatsning på skolan ger bättre hälsa och högre betyg

Ny förskola i Häljarp blir klar i år.

Nya förskolor i Häljarp och Glumslöv ÄVEN BYARNA RUNT Landskrona om­

Stadens egna skolor lockar ALLT FLER AV Landskronas nionde­

klassare har i år sökt till stadens egna gymnasier. Ett trendbrott om man jämför med tidigare år. Framför allt är det valet till de yr­ kesinriktade utbildningarna som ökat. För ett år sedan var det 123 elever som valde Landskrona i för­ sta hand, i år är det 167. Främst är det gymnasieprogrammen Barn och fritid, Vård och omsorg, Bygg och el och Teknikprogrammet som lockar. Branscher som alla ropar efter mer arbetskraft. PÅ YRKESHÖGSKOLAN Lands­krona

startar i höst nya kurser som hudoch spaterapeut, hälso- och vård­ administratör, stödpedagog och en tvåårig eventkoordinatorutbild­ ning. Utbildningen till eventkoor­ dinator har under åren examinerat över 300 studerande som nu arbe­ tar inom upplevelseindustrin i le­ dande positioner. 90 procent av ex­ aminerade studerande går ut i ar­ bete efter avslutade studier. Utbild­ ningen är unik eftersom den kom­ binerar studier, volontärsuppdrag, eventjobb, praktik och skarpa case. Utbildningen har nästan 200 sö­ kande och tar in 34 nya studerande till hösten.

Dammhagsskolan ligger i centrum med närhet till bibliotek och grönområde och har fått ansiktslyftning. Skolgården för de yngre barnen har flyttats och en ”röd och rund” yta för lek har byggts mellan skola och gymnastikhall. På skolgården har det även planterats träd och buskar.

I dag ligger meritvärdet för skolorna i Landskrona över riksnittet för dem som ska börja i gymnasiet. Förra årets snittbetyg för 9:e-klassarna var det näst högsta i Landskronas historia. Men resan har varit lång och nu satsar staden än mer på utbildningen.

Foto: Anders Ebefeldt/studio-e.se

TALLSKOLAN KOMMER att renoveras och blir en renodlad förskola, Skolvillorna byggs till och blir permanenta och Emiliaskolan blir en skola för årskurs F-3. Även idrottshallen fräschas upp med nya omklädningsrum, entré­ hall med kiosk, justerbar mörk­ läggning, läktare och översyn av utemiljön. Till hösten 2019 ska en ny för­ skola i Glumslöv vara klar.

Foto: Anders Ebefeldt/studio-e.se

fattas av satsningen. En ny förskola i Häljarp intill Saxtorps­skogen med plats för hundra barn blir klar i år. Byggnaden blir också ett allaktivi­ tetshus. Matsalen i förskolan ska exempelvis kunna användas av för­ eningslivet på kvällar och helger. Dessutom kommer Häljarps skola och Häljarps Idrottsförening att kunna använda sig av omklädnings­ rummen i byggnaden.

I

en pågående satsning på ca 200 mil­ joner kronor fram till och med 2020 står barnens och skolelevernas miljö i centrum. En mängd projekt är redan i gång, nya planeras och några har avslu­ tats. Det byggs förskolor och skolor, lo­ kaler renoveras och verksamheter flyttar. – När Landskrona satsar på stadsut­ veckling handlar det inte enbart om fastig­heter och nya bostäder, den framti­ da utvecklingen är minst lika beroende av vilka möjligheter staden skapar för de unga, framhåller Mattias Wald, tf förvalt­ ningschef på utbildningsförvaltningen. – Vi jobbar parallellt och det känns oerhört positivt, säger han. Det är inte bo­ städer först för att sedan efter en tid blir överraskad av skolbehovet. SKOLAN SKA INTE BARA ge en bra utbild­

ning, det ska också vara en trygg plats och det ska finnas studiero. Det är några av målen med den stora satsningen på skolmiljöerna i Landskrona då flera äldre skolbyggnader i Landskrona modernise­ ras och anpassas. Förutom rena bygg­ nadsåtgärder för klassrum och utemiljöer handlar det också om att göra förbättring­ ar inom ljud, ljus och digitalisering.

10

Landskronas satsning på skolorna har fallit väl ut. Skolmiljöerna är uppfräschade och elevernas snittbetyg i nian ligger strax över rikssnittet i Sverige. En sådan satsning är belysningen på nya förskolan Neptun. Där har man som första förskolan i Sverige installerat dy­ namiskt ljus, ett ljus som efterliknar dagsljus. Forskning har visat att dagsljus inomhus gör att vi sover bättre på nätter­ na och därmed blir piggare på dagen. Om satsningen på Neptun faller väl ut kom­ mer man att installera samma ljusmiljö på fler skolor i kommunen. – Vi har fått 15 miljoner kronor två år i rad av kommunen för att investera i sko­ lorna för att förbättra miljön, säger Mattias Wald, öronmärkta pengar som inte ska användas till löpande underhåll. SATSNINGEN HAR fallit väl ut och skolorna

kommer fortsättningsvis att få åtta miljo­ ner kronor årligen som en mer långsiktig satsning. Även när det gäller pedagogiken ligger vi väl till vilket ger eleverna olika valmöj­

ligheter, menar Mattias Wald och pekar på den bredd som finns med både kommu­ nala skolor och friskolor, Montessori, Idrottsgymnasiet, och inte minst Interna­ tionella Engelska Skolan. Den sistnämnda fick årets stadsbyggnadspris förra året och valdes till ”Årets jobbskapare” i våras för att skolan valt att satsa på Landskrona och då attrahera till inflyttning. DE SENASTE siffrorna över hur väl Lands­­ kronas elever i klass 9 klarar sig är väldigt positiva. Nu ligger elevernas snittbetyg strax över rikssnittet i Sverige, är de näst högsta i stadens historia, men i Lärar­ förbundets senaste rankning baserat på en rad olika kriterier tappade Landskrona några placeringar. – Det finns mycket kvar att göra. Skolan måste fungera om vi ska få hit för­ äldragenerationen, säger Mattias Wald. 

Text: Anders Olow


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN LANDSKRONA STAD

55+

Internationella Engelska Skolan: Landskrona’s bilingual F-9 school

Framtidens boende

A safe and calm environment where teachers can teach and students learn Internationella Engelska Skolan runs 33 highly successful middle schools throughout Sweden. We opened our brand new and custom-designed school in Landskrona in August 2017. The school provides first-class educational facilities for students from the Landskrona area. Apply today to secure your place by visiting www.landskrona.engelska.se

ANNONS

Flytta in bland palmer och olivträd i Borstahusen

IES schools hold half their lessons in English, follow the Swedish curriculum, and have a clear ethos: • Learn to command English the key to the world. • High academic expectations - helping every student to reach their potential. • A safe and calm environment - where teachers can teach, and students can learn.

To learn more or apply visit: www.landskrona.engelska.se

Försäljning av bostadsrättslägenheter pågår i Borstahusen Fast pris från 1 749 000 till 2 730 000 kr Månadsavgift från 3 378 till 4 625 kr

Trygghet glädje och nya vänner – närmare än du tror

Gemenskap ska genomsyra allt vi gör, varje dag. Resultatet blir en unik bostadsrättsförening med tillhörande förråd och gästlägenhet för dig 55+. Ute i den inglasade Vinterträdgården om 1600 m2 finns vårt gårdshus med gemensamhetslokal och bastu som alla boende kan njuta av. Läs mer på www.bovieran.se

Intresserad? Kontakta våra mäklare: Pernilla Corsing och Sara Green 0418-105 90, sf.landskrona@svenskfast.se

11


ANNONS

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN LANDSKRONA STAD

BORSTAHUSEN

Foto: Landskrona stad

Norra Borstahusen växer nu stadigt med nya möjligheter.

Norra Borstahusen –

I januari 2016 togs det första spadtaget för det nya bostadsområdet Norra Borstahusen. Stadsdelen har gjort att många fått upp ögonen för Landskrona. 2010 TOG POLITIKERNA i Landskrona be­

slutet att 1 500 nya sundsnära och attraktiva bostäder skulle byggas för att öka inflytt­ ningen. 1 100 av bostäderna skulle ligga i ett helt nytt område norr om Borstahusen. Nu har planerna blivit verklighet och Norra Borstahusen börjar växa fram. De nya bostäderna har varit efterfrågade, exempelvis sålde 34 radhus i bostadsrätts­ föreningen Tegelbyn slut på 28 timmar.

– Det finns ett stort behov av den här typen av bostäder i Landskrona. Jag tror också att etableringen av Internationella Engelska Skolan bidrog till säljfram­ gången. Många vill bo nära den nya sko­ lan, säger fastighetsmäklaren Pernilla Corsing som ansvarade för försäljningen. TVÅ AKTÖRER som just nu säljer hus i

Norra Borstahusen är Emrahus och Mid­ roc. Emrahus säljer passivhus med tak­ trädgårdar och Midroc har snart sälj­start för 13 strandhus, 17 mindre gathus och 17 lägenheter i området Strand­byn som ligger nära strandkanten. – Aktörer utanför Landskrona har insett

Fler elbilar för bättre miljö

vilka fördelar staden har. Vi är en kustnära stad i Öresundsregionen med bra kommu­ nikationer och bra skolor. Det har skett en prisökning på bostäder i Lands­krona, men den är helt rimlig. I min värld har Lands­ krona som stad varit undervärderad tidi­ gare, säger Pernilla Corsing på Svensk Fastighets­förmedling. De närmaste åren kommer stadsdelen Norra Borstahusen fortsätta att växa fram, och det byggs ännu fler bostadsrät­ ter, hyresrätter och radhus i framtiden. Dess­utom uppförs just nu Bovieran, ett boende för 55+. 

Tretton nya elbilsladdare

Text: Anders Olow

Framtidsbil för pendlare

I STRÄVAN ATT BLI en rakt igenom klimatsmart stad

UNITI HETER EN helt ny liten framtidselbil framsprung­

kommer Landskrona i år att byta ut 20 av stadens bilar till elbilar. Målet är att två av fem kommunala bilar ska vara eldrivna år 2020. Omställningen till eldrift innebär att utsläppen av koldioxid minskar med 80 ton årligen. – Fördelarna med att ställa om till elbilar är flera. Bilarna är lättkörda, klimatmässigt hållbara och de sparar tid för personalen eftersom de inte behöver tankas, säger Martin Olefeldt Söderberg, verksamhetsutvecklare på teknik- och service­ förvaltningen. Enligt teknik- och serviceförvaltningens plan kommer ytterliga­ re ett 20-tal elbilar att köpas in årligen fram till år 2020.

en ur ett forskningsprojekt i Lund om så kallade mobi­ litetslösningar. Elbilen är än så länge i prototypform, men gruppen bakom hoppas hitta en produktionspart­ ner och finansiering för att dra i gång tillverkning i Landskrona nästa år. Den nya produktionsprototypen beräknas stå klar vid slutet av året och kommer sedan att rullas ut i en slags betatest. Bilen är framför allt tänkt att användas i och kring de större städerna, av pendlare till och från jobbet. Landskrona är en idealisk plats för vår tillverkning och montering, sade Albin Wilson, Art Director på Uniti i en intervju i magasinet LA Business. God in­ frastruktur, så att medarbetare lätt kan ta sig till jobbet, samtidigt som det går smidigt att frakta såväl ma­ teriel som färdi­ ga produkter.

LANDSKRONA ENERGIS publika ladd-infrastruktursats­

ning väntas stå klar under året, och kommer enligt fö­ retagets beräkningar årligen att leda till att 8 900 kilo koldioxid aldrig släpps ut i atmosfären. Även om en stor del av ett elfordons laddning sker i hemmet, så är möjlighet till laddning när man är ute och kör en viktig faktor för att fler ska välja elfordon, i synnerhet för fordonsägare som kör längre sträckor. Landskrona Energi planerar därför att placera ut tre snabbladdare och tio normalladdare i staden, bland an­ nat på parkeringar i anslutning till Landskrona Station och Venterminalen.

12

Foto: Landskrona stad

Unikt läge med havsutsikt


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN LANDSKRONA STAD

ANNONS

ck . myc ket skitsna oc h än nu me r ve rksta d.

västerpark

vä sterpark

j ö nsa pla n

b orstahusen Det finns fortfarande dom som tror att det inte är lönt att sortera sopor. För allt hamnar ändå på samma tipp b orstahusen till slut. Men det där gäller inte hos oss. I Landskrona och Svalöv är LSR den lokala miljörörelsen. Vi tar hand om allt hushållsavfall. Och mer än 98 procent återvinner vi, komposterar eller gör biogas och gödsel av. På den gamla tippen i Landskrona deponerar vi inget längre. Den jobbiga växthusgasen metan som pyser fram där samlar vi upp. Metangasen blir till slut fjärrvärme. Energin från den motsvarar uppvärmningen av ungefär 800 villor varje år. Så skitsnack lyssnar vi gärna på. Bara det till slut blir verkstad av det hela också.

j ö nsa pl a n ark

vä sterpark

b o r sta hu sen j ö nsa pl a n b o r sta h u sen

b orstahusen LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB 0418-45 01 00 • kundtjanst@lsr.nu • www.lsr.nu

VI GER LANDSKRONA ENERGI Närproducerad energi för våra invånare

Stabil infrastruktur stärker näringslivet

Vi ser till att Landskronabon enkelt och miljövänligt kan koka sitt kaffe på morgonen, slippa oroa sig över att varmvattnet tar slut i duschen och kan surfa snabbt och obegränsat. Miljövänlig, problemfri energi i vardagen helt enkelt.

Tillsammans med näringslivet är vi drivande för att ligga i landets absoluta framkant vad gäller digitalisering tillsammans med ett starkt miljöfokus. För att skapa ett bra klimat för vårt lokala näringsliv krävs en stabil och enkel infrastruktur för värme, el och fiber. Något vi ständigt utvecklar.

235x167_Annons_LE.indd 1

13

Den smarta staden För att skapa en attraktiv stad att leva och verka i behövs en innovativ och hållbar infrastruktur i marken. Vi leder fram framtidens el, fjärrvärme och fiber till alla i Landskrona. Men minst lika viktigt är att vi är med och formar vår stad genom en smart, digital och hållbar framtidstro.

2018-05-22 09:22


ANNONS

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN LANDSKRONA STAD

EUROPASPÅRET

Tågtunnel säkrar gods­ trafiken till Europa Öresundsregionen är navet mellan Skandinavien och den europeiska kontinenten. Men det är också en trång och ansträngd passage för trafik. En förbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn skulle skapa stora restidsvinster och avlasta järnvägsnätet i hela regionen.

Ö

resundsbron fyller 18 år i sommar. När den byggdes satte den direkt fart på utvecklingen och i dag är Öresundsregionen en av Europas mest dy­ namiska tillväxtregioner. För Sverige är bron även en viktig länk till kontinenten. Den har gett människor på båda sidor av sundet nya möjligheter till boende, jobb och studier. Öresundsbron är i dag den enda passa­ gen för tågtrafik från Sverige till Danmark och vidare ut i Europa. Det ökande trycket från både godstrafik och passagerartåg gör att bron redan i dag börjar bli en flaskhals i tågtrafiken, och än värre väntas det bli i framtiden. Byggstarten av en fast förbin­ delse mellan Tyskland och Danmark, den så kallade Fehmarn Bält-förbindelsen, ska påbörjas redan i början av nästa år och när

den väl står klar kommer trycket på Öre­ sundsbron att öka ytterligare. Då spås en 80-procentig ökning av godstransporter. EN UTBYGGNAD AV vissa delar av järnvägs­

infrastrukturen på båda sidor av sundet är en förutsättning för att möta den förvän­ tade ökningen. Det är här Europaspåret mellan Lands­ krona och Köpenhamn kommer in. En tun­ nel mellan städerna skulle kunna hantera alla slag av järnvägstransporter: godståg, höghastighetståg och regionaltåg vilket är unikt. Andra studerade alternativ till ny Öresundsförbindelse klarar inte detta. – Jag tycker det viktigaste är att vi kan säkra kapaciteten för godstrafiken mellan Skandinavien och kontinenten genom att få två fullgoda järnvägsförbindelser. Ska man lyfta över gods från landsväg till järnväg så måste man kunna vara säker på att det finns kapacitet på järnvägen också, säger Lennart Serder, projektledare för Europaspåret. Kystbanen, järnvägen mellan Helsing­ör och Köpenhamn, har begränsad kapacitet och i Danmark finns ingen entusiasm för att bygga ut järnvägen i det miljökänsliga området. En järnvägstunnel mellan Lands­

Kartbilden visar restider i minuter från Hovedbanegården i Köpenhamn med nuvarande infrastruktur (blått/lila) och med Europaspåret (gult). krona och Köpenhamn skulle däremot kunna fungera för både persontåg och godståg. Dessutom skulle restiden med tåg mellan Helsingborg och Köpenhamn bli kortare via Landskrona än via Helsing­ borg-Helsingör. MED EUROPASPÅRET KAN också antalet godståg över Öresundsbron reduceras. Ett oförutsett stopp för tågtrafiken på Öresundsbron får stora konsekvenser. Med Europaspåret skulle det finnas två alternativa vägar, en tunnel skulle också bli mindre känslig för yttre påverkan. På

så sätt avlastas de hårt trafikerade spåren vid Malmö och CPH/Kastrup. Därigenom skapas bättre tillgänglighet till flygplat­ sen för resenärer från både Sydsverige och Danmark. – Europaspåret innebär också en annan fördel för godstrafiken då den inte behö­ ver köra genom Lund, Lomma och andra städer som i dag. Godsstråket genom Skåne går då i stället direkt från stamba­ nan förbi Billeberga till Landskrona och ner i tunneln, säger Lennart Serder.  

Text: Anders Olow

UPPLEV VEN EN LITEN Ö MED STORA ÄVENTYR HÄR HITTAR DU DEN GODA MATEN, DEN VACKRA NATUREN OCH SMÅ IDYLLISKA SMULTRONSTÄLLEN.

Magasin A arkitekter är ett arkitektkontor beläget i centrala Landskrona och vi har många av våra projekt i och runt staden. Har du sportat i nya Puls Arena eller väntat på tåget i den nya vänthallen på stationen så har du besökt några av de byggnader som vi har ritat. Just nu projekterar vi Landskronahems nya kontor och det nya Fotohistoriska centrum som snart står klart.

MED VENTRAFIKEN FÅR DU EN HÄRLIG BÅTTUR TILL VEN. DU BOKAR DIN BILJETT PÅ: www.ventrafiken.se

14


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN LANDSKRONA STAD

ANNONS

FRITID

SM-veckan kommer till Landskrona och kommer att sändas live på SVT. Under SM-veckan beräknas Lands­ krona och Helsingborg gästas av ca 8 000 aktiva, tränare och funktionärer, och 100 000 besökare. Det kommer att bli en stor idrottslig folkfest, inte bara på idrottsarenorna utan också mitt i stadskärnorna, längs med stranden och på havet.

LANDSKRONA FOTO FESTIVAL har på fem år utvecklats och vuxit till att bli en av de mest omtalade fotofes­ tivalerna i norra Europa. Tio dagar av utställningar, artist talks, work­ shops och mycket mer. Arrangören Landskrona Foto är en av de viktigaste institutioner­ na i Skandi­ navien med ut­ ställningar, foto­ historia, forskning, bevarande av det foto­ grafiska kulturarvet, den år­ liga fotofestivalen och stöd till samtida konstnärer. Landskrona Foto Festival 14–23 september.

Mer info: www.smveckan.se

Mer info: www.ventrafiken.se

Citadellet är navet för tävlingarna i SM-veckan. Foto: Landskrona stad

I SOMMAR BLIR Bäckvikens strand den tredje officiella badstranden på Ven. Stranden kommer att va­ ra anpassad för personer med funktionsnedsättning och ha till­ gång till offentliga toaletter. Tidigare har turister och Venbor kunnat bada på Kyrkbackens strand och Norreborgs strand.

Foto: Jappz Productions, Jacob Nyremark

Tredje badstranden på Ven

Mer info: www.landskronafoto.org

Skånes enda 5-stjärniga camping MÖTESPLATS BORSTAHUSEN blev i år Skånes första

och hittills enda femstjärniga anläggning. Mötesplats Borstahusen fick en nypremiär 2015 efter en flytt norrut längs strandlinjen. I samband med flytten totalrenoverades anläggningen. Man lade dessutom till en modern servicebyggnad, spa och utegym. Bredvid campingen ligger den White Guide-diplomerade restaurangen Erikstorp.

Mer info: www.motesplatsborstahusen.se

LANDSKRONA VALDES förra året

till Sveriges bästa golfstad och har chans att vinna utmärkelsen i år igen. Läget vid havet, bra kommunikationer och framför allt de fyra golfbanorna Landskrona GK, Öresunds GK, Sankt Ibbs GK och Glumslövs GK avgör. Vinnaren utses i om­ röstning bland läsarna på svenskgolf.se.

Mer info: www.landskronagk.se www.stibb.se www.glumslovgolf.com www.hggolf.se

ÖRENÄS SLOTT BYGGDES 1914–1918, för då ofattbara 1 miljon kronor. På barockslottet finns i dag ett modernt boende i olika mil­ jöer – på slottet, i herrgården eller på hotel­ let – fördelat på 115 rum.

Foto: Anders Olow

Landskrona bästa golfstaden

Anrika Örenäs slott fyller 100 år

Kom gärna och fira midsommar här! Mer info: www.orenasslott.com Foto: Landskrona stad

HUR MYCKET BOENDE får du för en miljon kronor om du vill köpa en bostad? Ja, dubbelt så mycket i Landskrona jämfört med Stockholm. Svensk Fastighetsförmedling har med hjälp av statistik från Mäklarstatistik kartlagt hur många kva­ dratmeter bostadsrätt du får för en miljon kronor i olika delar av landet. I Stockholm får du 25 kvm. I Landskrona 52 kvm. Alltså dubbelt så mycket.

15

Foto: Landskrona stad

Foto: Weronika Gesicka

friidrott på programmet, men också flera nya inslag som bordtennis TTX, rytmisk gymnastik, hopprep, karting, footgolf, kustrodd och showdown. Simningen kommer att avgöras på Citadellbadet i Landskrona och lagSM i friidrott kommer att avgöras i Helsingborg. SM-veckan 2–8 juli ar­ rangeras av Riksidrottsförbundet i samarbete med specialidrottsförbunden

Foto: Landskrona stad

SM-VECKAN HAR VÄXT till en årlig idrottsfest där Sveriges bästa idrottare tävlar i 50 olika grenar om att bli svens­ ka mästare. För första gången kommer sommarens SM-vecka att avgöras i två städer: Landskrona och Helsingborg. I Landskrona blir Citadellet navet för tävlingarna, och det kommer att finnas ett stort prova på-område vid strand­ kanten. Som vanligt är det simning och

Landskrona Foto Festival


ANNONS

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN LANDSKRONA STAD

Anrika Weibullsholm rustas nu från ”skamfläck” till det landmärke det en gång var.

Vi ska bli Landets krona igen! Landskrona Stadsutveckling AB är unikt i sitt slag. Där andra ser besvärliga trösklar mellan kommun, myndigheter och fastighetsägare ser Landskrona möjligheter att driva stadsförnyelse. – Jag ser Landskrona Stadsutveckling som kittet i den utveckling av staden som vi alla vill ha, säger vd Joakim Ahlin. Ett attraktivt boende i en trygg stad.

S

amarbetet i Landskona Stads­ut­ veckling är inte ett lyckokast, det är snarare resultatet av en långsiktig, medveten och väl genomtänkt strate­ gi. Staden var i stort behov av föränd­ ring, från en stad med dåligt rykte, arbetslöshet och otrygghet till en stolthet som en gång gav staden dess namn – Landets krona. Inte minst de centrala kvarteren behövde rustas. Om vackra sekelskifteshus i andra städer är eftertraktade och lockande var de i alltför många fall problemhus i Landskrona. En större mängd min­ dre fastighetsägare jämfört med andra städer, fastighetsägare som inte tagit hand om sina fastigheter, stor omsätt­ ning av alltför många boende utan egen försörjning och nyanlända i en ny och ovan kultur. Kvarteren som borde varit vackra och trygga blev motsatsen och fastighe­ terna blev ”vandringspokaler”. Något måste göras och Landskrona Stads­ utveckling AB bildades av Lands­krona stad tillsammans med fem större fastig­ hetsägare. I samarbete med övriga aktö­ rer inom kommunen, stadens näringsliv och andra fastighetsägare skulle för­ ändringar göras. – Enskilda fastighetsägare kan gö­

ra sin del, men tillsammans med ett gemensamt mål för hela staden kan vi göra så mycket mer, säger Joakim Ahlin. Det här handlar om ett kollek­ tivt ansvarstagande där fastighetsäga­ re krokar arm och sätter upp tydliga spelregler för ordning och reda. Under åren har fler fastighetsägare anslutit, privata likaväl som allmännyt­ tans Landskronahem. I dag har 23 fas­ tighetsägare skrivit på den gemensam­ ma uthyrningspolicy som ska rycka upp boendet och ge det stadga. Uthyr­ nings­policyn har gett välkomnat resul­ tat och lett till minskad omflyttning och nästan 30 procent minskad utbetal­ ning av försörjningsstöd sedan 2012. Förutom uthyrningspolicyn arbe­ tar bolaget tillsammans med individoch familjeförvaltning och stadsled­

Alla bostadsrätterna i det renoverade sekelskifteshuset i centrala Landskrona är sålda. Lägenheter med stilrena kakelugnar, stuckaturer i originalskick, fantastiska spegeldörrar och gamla fina originalgolv och generös takhöjd på tre meter. 3:orna på ca 80 kvm såldes för 2 miljoner kronor med en avgift på 3 800 kr/månaden.

16

ningskontor i en informell uthyrnings­ grupp som bland annat ansvarar för att hantera fördelningen av bostadssocia­ la kontrakt. Samarbetet skapar också förutsättningar för en bra placering av de nyinflyttade som omfattas av bo­ sättningslagen. – Uthyrningspolicyn är lite tuffare villkor, men under ordnade former i samarbete med flera olika förvalt­ ningar inom kommunen. Grannarna i kvarteret tjänar på att deras område blir en trygg plats att vara på, men ingen ska komma i kläm för det, säger Joakim Ahlin. – Det är blandstaden som är fram­ gångsreceptet, som motverkar segre­ gation på riktigt. Och här blir verkligen saker gjorda. Den gamla svartklubben på Ödmans­ sonsgatan är tömd och renoverad. Där klubben en gång fanns ligger nu en för­ skola och hela fastigheten är renoverad och såld till Landskrona­hem. Det vackra röda sekelskifteshuset i hörnet på Rådmansgatan/Borgmästar­ gatan, en av Landskronas mest elegan­ ta fastigheter redan när den byggdes, var slitet och renovering pågår som bäst. Här har 16 lägenheter, från 2:or till 5:or, blivit bostadsrätter. Alla är sålda och inflyttning sker senare i år. På tur står gamla Sjukhuskvarteret på S:t Olovsvägen mellan centrum och stationen med den klassiska Läkar­ villan och en mindre hyresfastighet. Här är det tänkt att bli ett nytt 16-vå­ ningshus med ett 50-tal lägenheter, 10 radhus, renovering av Läkar­villan och möjlighet till parkeringsplatser. Weibullsholm, det anrika Weibulls huvudkontor en gång i tiden, som ge­ nom åren blivit stadens ”skamfläck” hotades av rivning, men köptes av Landskona Stadsutveckling och är nu

Den gamla svartklubben på Ödmanssonsgatan är nu förskola med nyrenoverade lägenheter ovanpå.

sålt till HällestadsGruppen som reno­ verar för fullt. Här ska det bli nya mo­ derna kontorsmöjligheter och fastig­ heten återigen ett landmärke för sta­ den där den ligger vid Landskronas södra infart. Nästa stora projekt blir förnyelsen av Karlslund, utpekat som ett särskilt utsatt område. För närvarande pågår planering av området med förslag till bland annat ett torg, skolverksamhe­ ter, ett nytt idrottscentrum och nya bostäder i olika upplåtelseformer. – Ägandet är för Landskrona Stads­ utvecklingsbolag inte ett självända­ mål, utan ett sätt att rusta upp centrala staden. Och det kan vi bara göra till­ sammans, säger Joakim Ahlin. Orga­ niserat och med ett gemensamt mål. Vi ska bli Landets krona igen.

www.lautveckling.se

Landskrona på frammarsch  

Bilaga till Sydsvenskan 7 juni 2018

Landskrona på frammarsch  

Bilaga till Sydsvenskan 7 juni 2018