Page 1

MEDLEMSVILKÅR 2011

2012


Forord Landsgardeforeningen har igen i 2012 udsendt medlemsundersøgelse til alle tilsluttede medlemsforeninger. I alt 63 medlemsforeninger har modtaget undersøgelsen, hvoraf 47 medlemsforeninger har besvaret denne, hvilket giver en besvarelsesprocent på 74 %. Enkelte steder i rapporten er data opstillet anderledes. Dette er sket ud fra, at der har været misforståelse iht. det adspurgte i 2011, hvorfor dette er adspurgt anderledes i 2012. Systemet har behandlet alle data fortroligt, hvorfor medlemsundersøgelsen ligeledes fremtår sådanne. God læselyst! Med venlig hilsen Landsgardeforeningen Sammenslutningen af Danske Garder

MEDLEMSVILKÅR2012 - Landsgardeforeningen 2012 ©


Generelle forhold

Hvis der i Jeres kommune forefindes et kulturelt samråd, ungeråd eller folkeoplysningsudvalg, er I så repræsenteret i et af disse? 100,00% 90,00% 80,00%

70,00% 60,00% 2011

50,00%

2012

40,00% 30,00% 20,00% 10,00%

0,00% Ja

MEDLEMSVILKÅR2012 - Landsgardeforeningen 2012 ©

Nej

Ved ikke


Generelle forhold

Har I krav om, at man skal bestå en prøve/have forudsætninger for at blive medlem af foreningen? 100,00% 90,00% 80,00%

70,00% 60,00% 2011

50,00%

2012

40,00% 30,00% 20,00% 10,00%

0,00% Ja

MEDLEMSVILKÅR2012 - Landsgardeforeningen 2012 ©

Nej

Ved ikke


Generelle forhold

Har I en nedre eller øvre aldersgrænse for at være medlem af foreningen? 100,00% 90,00% 80,00%

70,00% 60,00% 2011

50,00%

2012

40,00% 30,00% 20,00% 10,00%

0,00% Ja

MEDLEMSVILKÅR2012 - Landsgardeforeningen 2012 ©

Nej

Ved ikke


Generelle forhold

Kan man vilkårligt melde sig ind eller ud af foreningen? 100,00% 90,00% 80,00%

70,00% 60,00% 2011

50,00%

2012

40,00% 30,00% 20,00% 10,00%

0,00% Ja

MEDLEMSVILKÅR2012 - Landsgardeforeningen 2012 ©

Nej

Ved ikke


Generelle forhold

Er bestyrelsen pt. fuldtallig inkl. medlemmer og suppleanter? 100,00% 90,00% 80,00%

70,00% 60,00% 2011

50,00%

2012

40,00% 30,00% 20,00% 10,00%

0,00% Ja

MEDLEMSVILKÅR2012 - Landsgardeforeningen 2012 Š

Nej

Ved ikke


Generelle forhold

Konstituerer bestyrelsen sig selv? 100,00% 90,00% 80,00%

70,00% 60,00% 2011

50,00%

2012

40,00% 30,00% 20,00% 10,00%

0,00% Ja

MEDLEMSVILKÅR2012 - Landsgardeforeningen 2012 Š

Nej

Ved ikke


Generelle forhold

Har generalforsamlingen valgt en revisor(er)? 100,00% 90,00% 80,00%

70,00% 60,00% 2011

50,00%

2012

40,00% 30,00% 20,00% 10,00%

0,00% Ja

Nej

Ved ikke

Spørgsmålet var formuleret uklart i 2011 og blev misforstået, hvorfor svarprocenten er fjernet

MEDLEMSVILKÅR2012 - Landsgardeforeningen 2012 ©


Generelle forhold

Har I krav om at anvende et revisionsfirma (i stedet for en valgt revisor)? 100,00% 90,00% 80,00%

70,00% 60,00% 2011

50,00%

2012

40,00% 30,00% 20,00% 10,00%

0,00% Ja

Nej

Ved ikke

Spørgsmålet var formuleret uklart i 2011 og blev misforstået, hvorfor svarprocenten er fjernet

MEDLEMSVILKÅR2012 - Landsgardeforeningen 2012 ©


Generelle forhold

Deltager bestyrelsens suppleant(er) på bestyrelsesmøder? 100,00% 90,00% 80,00%

70,00% 60,00% 2011

50,00%

2012

40,00% 30,00% 20,00% 10,00%

0,00% Ja

MEDLEMSVILKÅR2012 - Landsgardeforeningen 2012 ©

Nej

Ved ikke


Generelle forhold

Deltager garderrepræsentant(er) på bestyrelsesmøder? 100,00% 90,00% 80,00%

70,00% 60,00% 2011

50,00%

2012

40,00% 30,00% 20,00% 10,00%

0,00% Ja

MEDLEMSVILKÅR2012 - Landsgardeforeningen 2012 ©

Nej

Ved ikke


Generelle forhold

Bruger I en hjemmeside til at markedsføre jer over for eksterne interessenter? 100,00% 90,00% 80,00%

70,00% 60,00% 2011

50,00%

2012

40,00% 30,00% 20,00% 10,00%

0,00% Ja

MEDLEMSVILKÅR2012 - Landsgardeforeningen 2012 ©

Nej

Ved ikke


Aftale forhold

Anvender I musikinstruktører igennem musikskolen? 100,00% 90,00% 80,00%

70,00% 60,00% 2011

50,00%

2012

40,00% 30,00% 20,00% 10,00%

0,00% Ja

MEDLEMSVILKÅR2012 - Landsgardeforeningen 2012 ©

Nej

Ved ikke


Aftale forhold

Har I frivillige instruktører (inkl. gardere)? 100,00% 90,00% 80,00%

70,00% 60,00% 2011

50,00%

2012

40,00% 30,00% 20,00% 10,00%

0,00% Ja

MEDLEMSVILKÅR2012 - Landsgardeforeningen 2012 ©

Nej

Ved ikke


Aftale forhold

Indgås en officiel aftale/kontrakt når I engageres af en ekstern interessent? 100,00% 90,00% 80,00%

70,00% 60,00% 2011

50,00%

2012

40,00% 30,00% 20,00% 10,00%

0,00% Ja

MEDLEMSVILKÅR2012 - Landsgardeforeningen 2012 ©

Nej

Ved ikke


Aftale forhold

Har foreningen nogen forsikringer? 100,00% 90,00% 80,00%

70,00% 60,00% 2011

50,00%

2012

40,00% 30,00% 20,00% 10,00%

0,00% Ja

MEDLEMSVILKÅR2012 - Landsgardeforeningen 2012 Š

Nej

Ved ikke


Aftale forhold

Har I indgået nogen sponsoraftaler? 100,00% 90,00% 80,00%

70,00% 60,00% 2011

50,00%

2012

40,00% 30,00% 20,00% 10,00%

0,00% Ja

MEDLEMSVILKÅR2012 - Landsgardeforeningen 2012 ©

Nej

Ved ikke


Aftale forhold

Modtager I årligt tilskud fra kommunen? 100,00%

90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00%

2011

20,00%

2012

10,00% 0,00%

MEDLEMSVILKÅR2012 - Landsgardeforeningen 2012 ©


Aftale forhold

Modtager I tilskud via folkeoplysningen? 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 2011

50,00%

2012

40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Ja

MEDLEMSVILKÅR2012 - Landsgardeforeningen 2012 Š

Nej

Ved ikke


Aftale forhold

Har I stillet lokaler/faciliteter til rådighed? 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00%

2011

30,00%

2012

20,00% 10,00% 0,00%

MEDLEMSVILKÅR2012 - Landsgardeforeningen 2012 ©


Aftale forhold

Hvor stort et kontingent betaler medlemmerne årligt til foreningen? 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00%

50,00% 40,00%

2011

30,00%

2012

20,00% 10,00% 0,00%

MEDLEMSVILKÅR2012 - Landsgardeforeningen 2012 ©


Aftale forhold

Hvor mange gange er foreningen årligt ude at optræde? 100,00%

90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 2011

40,00%

2012

30,00%

20,00% 10,00% 0,00% 0-10 11-25 26-40 Mere Ved gange gange gange end ikke 40 gange

MEDLEMSVILKÅR2012 - Landsgardeforeningen 2012 ©


Tendenser

Hvorledes føler I det er at få nye medlemmer?

10 9 8 7 6 2011 5

2012

4 3 2 1 Indeks 10 = Det er virkeligt nemt | 1= Det er helt umuligt MEDLEMSVILKÅR2012 - Landsgardeforeningen 2012 ©


Tendenser

Hvorledes føler I det er at fastholde jeres medlemmer?

10 9 8 7 6 2011 5

2012

4 3 2 1 Indeks 10 = Det er virkeligt nemt | 1= Det er helt umuligt MEDLEMSVILKÅR2012 - Landsgardeforeningen 2012 ©


Tendenser

Hvorledes føler I det er at få nye kunder (eksterne der bestiller foreningen)? 10 9 8 7 6 2011 5

2012

4 3 2 1 Indeks 10 = Det er virkeligt nemt | 1= Det er helt umuligt MEDLEMSVILKÅR2012 - Landsgardeforeningen 2012 ©


Tendenser

Hvorledes føler I det er at få tilbagevendende kunder (eksterne der bestiller foreningen)? 10 9 8 7 6 2011 5

2012

4 3 2 1 Indeks 10 = Det er virkeligt nemt | 1= Det er helt umuligt MEDLEMSVILKÅR2012 - Landsgardeforeningen 2012 ©


Tendenser

Hvorledes føler I det er at få personer til at tage del i det frivillige arbejde? 10 9 8 7 6 2011 5

2012

4 3 2 1 Indeks 10 = Det er virkeligt nemt | 1= Det er helt umuligt MEDLEMSVILKÅR2012 - Landsgardeforeningen 2012 ©

MEDLEMSVILKÅR2012  

Spørgeskemaundersøgelse vedr. 2012 hos tilsluttede medlemsforeninger i Landsgardeforeningen - Sammenslutningen af Danske Garder.