Page 1

5

ommetjes Raalterweg

5 rweg

4

Deventer. Om de heide meer ruimte te geven

2

Het is een van de laatste heiderestanten rond

Weche le

met een centraal gelegen versnipperd heideveld.

Clausbos ten noorden van Schalkhaar.

1

Het Wechelerveld bestaat uit circa 50 hectare bos

door het Wechelerveld en het Beatrix &

an

een schijf geschoten.

wandeling met afwisselende landschappen

weg

inala

donderdag door het 5e regiment dragonders op

Raalter

3

de Huzaren van Boreel te Deventer. Daar werd elke

De Wechelerveldroute: een mooie

ilhelm gin W Konin

negentiende eeuw gebruikt als oefenterrein door

Wechelerveld 5 km

het wechelerveld

Het Wechelerveld werd al in het midden van de

R aa lterw eg

worden bomen gekapt, dichtgegroeide plekken vrijgemaakt en verschillende heideveldjes met

elkaar verbonden. Dit komt de biodiversiteit ten goede. De klokjesgentiaan is al teruggekeerd.

Startpunt

Brasserie de Lindeboom

Lindeboomsweg 1 A

7433 BH Schalkhaar

Het ommetje Wechelerveld is een initiatief van de Taakgroep Wandelpaden Schalkhaar, met steun van De Groene Knoop, de Provincie Overijssel en Stichting IJssellandschap.

Openbaar vervoer

Colofon:

Station Deventer:

informatie op www.schalkhaar.nu onder toerisme

buslijn 4

de routes ongeschikt voor mindervaliden In Schalkhaar bestaan nog andere ommetjes; meer

Halte in Schalkhaar:

Vanwege onverharde paden en enkele opstapjes zijn

Kerkweg

Markering: oranje pijlen

Auto

Lengte wandeling: 5 km

A1: afslag Deventer-Oost

Praktische informatie

Dit ommetje is een initiatief van de Taakgroep Wandelpaden Schalkhaar


Wechelerveld 5 km

omgeving Schalkhaar (Gemeente Deventer)

1

werd het bosgebied omgezet in akkerland: de

de lindeboom

‘De Lindeboom’ was

oorspronkelijk een boerderij met tapperij, gebouwd in 1812. Deze brandde in 1933 af, maar werd

herbouwd. Bij het etablissement bevindt zich een enorme

2

lindeboom.

In dit bos ligt het accent op twee met

elkaar vervlochten cirkels, welke twee

Schalkhaar was een van de kerkdorpen van de

trouwringen symboliseren. De grootste

gemeente Diepenveen. Sinds 1 januari 1999 maakt

ring omsluit koningslindes, die het

het deel uit van de gemeente Deventer.

koningshuis representeren. De kleinste

ring, met zilverlindes, beeldt het zilveren huwelijk uit. De ringen zelf vormen een wandelpaadje. Bij het zilveren

In de buurtschap Riele werd in 1810 een kerkje

Braband zijn de groene longen van het dorp.

Hagenvoorde.

4 Voor het afvoeren van het overtollige water werd

de Zandwetering aangelegd. De wetering vond zijn oorsprong aan de Holterweg ter hoogte van erve Hazenkamp. Door menselijk ingrijpen werd een

watertje dat ontsprong in de Gooijermars na enkele kilometers verenigd met de Wecheler en Letteler

leidegravens. Samen vormen zij nu de bovenloop de Zandwetering.

Een collecte leverde 7500 gulden op waarvan het bosplan

drie boerderijtjes gebouwd. De buurtschap is in 200

landgoed Brinkgreven, het Wechelerveld en Park

en ligt het lager gelegen Wechelergoor, met erve

werd deze boomaanplant geschonken.

genoemd. Korte tijd daarna werden bij het kerkje

inwoners. Het landgoed De Kolk, de Rielerenk, het

zuiden van dit gebied stroomt de Zandwetering

huwelijksjubileum van Beatrix en Claus in 1991

gebouwd op een heideveld, de Schalkhaar

jaar uitgegroeid tot een kerkdorp van ruim 4500

Wechele, Middel Wechele en Oost Wechele. Ten

de zandwetering beatrix-clausbos

Voormalig gemeentehuis.

camp te Wechele. Daarop lagen de erven te

werd bekostigd.

3 buurtschap wechele

Buurtschap Wechele is in de late middeleeuwen ontstaan. De naam Wechele geeft aan hoe het landschap er vroeger

uitzag. Weechlo, Weghelo, Weech of Weghe, verwijzen naar de vegetatie: de jeneverbes, het achtervoegsel lo(o) duidt

In de verbindingssloot tussen de

de zandgronden. In

kun je in het voorjaar plakken

op een open bos op

1401 kreeg Deventer van de Utrechtse

bisschop Frederik

van Blankenheim het Leden van natuurwerkgroep De Groene Knoop bezig met onderhoud op het Wechelerveld. Deze werkgroep heeft een belangrijk aandeel gehad in de aanleg van de ommetjes.

bos Weechelreholt in

erfpacht. Kort daarna

Zandwetering en de Borgelerleide kikkerdril zien. Deze sloot is erg

geliefd bij kikkers en padden. Voor een veilige

oversteek van de zandweg (Wechelerweg) worden

de amfibieën bij het scherm in emmers gevangen en overgezet..

Ommetje Wechelerveld 5 km wandelen  
Ommetje Wechelerveld 5 km wandelen  

De Wechelerveldroute: een mooie wandeling met afwisselende landschappen door het Wechelerveld en het Beatrix & Clausbos ten noorden van Scha...

Advertisement