Page 1

7 veenmuseum vriezenveenseveld

ommetjes

Westerhaar-Vriezenveensewijk

Het Veenmuseum, met onder andere oude

veenhutten, een oud kruidenierswinkeltje, een N36

historische boerderij en een veentreintje, ligt

eg Dalw

g

6

1 2 eg Dalw

d epa Ha z

7

Paterswal

Paterswal

3

Katerspad

4

De Johanneshoeve,

Startpunt

Dalweg 39,

Auto

7676 SB

Westerhaar-Vriezenveensewijk

N 36 afslag Vriezenveen -

na 175 m links: volg bordjes

richting Geesteren/Tubbergen -

Johanneshoeve

N 36 afslag Westerhaar -

richting Sibculo - na 120 m

Dit ommetje is tot stand gekomen door inzet van locale vrijwilligers, met steun van Gemeente Twenterand en Provincie Overijssel.

d epa Ha z

Colofon:

rechts: volg bordjes

Roken verboden wegens brandgevaar

Johanneshoeve

bevolen Honden aan de lijn

5

Waterdicht en stevig schoeisel in natte periodes aan-

weg rveen

openingstijden

Ooste

thee Routepunt 7 is het Veenmuseum: koffie en thee tijden

d epa Ha z

Routepunt 1 is een RUSTpunt: zelfbediening koffie en

200 meter

Bij de routepunten 1 en 7 is een oplaadpunt voor scootmobielen

100

Markering: routepijlen met het voetjeslogo

scootmobielen.

0

贸 Blauw (8 km) voor scootmobielen en rolstoelen

jaren opnieuw is verkaveld. Naast het wandelommetje is er ook een lus voor

weg een terv

Het ommetje bestaat uit 2 lussen: 贸 Groen (6,5 km) voor wandelaars

verveningslandschap dat in de zestiger

O os

Praktische informatie

Het Veenschap ligt in een prachtig Hoffmanswe

veenmuseum.nl

Het Veenschap 6,5 + 8 km

bijna geheel op vrijwilligers. Zie ook: www.

Dalweg

N36

in een uniek stuk natuur. Het museum draait


Het Veenschap 6,5 + 8 km

Omgeving Vriezenveen (Gemeente Twenterand)

4 1

johanneshoeve Johannes Schipper

had in het begin van de twintigste eeuw in Vriezenveen een boerderij. In 1958

engbertsdijkvenen

bedrijf naar de Dalweg.

en worden gerekend tot de internationale ‘wetlands’.

verplaatste hij het

De Engbertsdijksvenen zijn een rijksnatuurmonument

De ruilverkavelingsboerderij werd de Johanneshoeve

Het reservaat beschikt over een grote afwisseling van

genoemd. Kleinzoon André verbouwde de boerderij tot ambachtelijke wijze krentenwegge, volgens het recept van

Tussen 1850 en 1970 werd in dit deel van Overijssel

opa Johannes. Zie ook: www.dejohanneshoeve.nl

op grote schaal veen afgegraven. Op de afgegraven veengronden begonnen boeren hun agrarische

activiteiten volgens het bestaande Vriezenveense

verkavelingspatroon: lange smalle akkers, die zich

droog en nat terrein, van meer of minder vergraven veen

vergader- en logeeraccommodatie. Als kok bakt hij op

2

soms over kilometers uitstrekten. Die patronen zijn

en landbouwgronden. Het is het laatste restant van een

5

uitgestrekt hoogveengebied.

de ruilverkaveling

De grootschalige ruilverkaveling in de jaren 1955- 1969

nog te herkennen in en rond het unieke gebied Het

veranderde het aanzien van het buitengebied van

Veenschap.

Vriezenveen ingrijpend. De karakteristieke smalle

stroken landbouwgrond vanuit de boerderijen langs de

In de vijftiger en zestiger jaren van de vorige eeuw

dorpsstraat maakten plaats voor grote kavels.

vonden hier grootscheepse ruilverkavelingen plaats die de typerende boerderijen hebben opgeleverd. De wandeling voert langs de

verbindingsleiding en knuppelpad

Vriezenveenseveld, waar de veenhistorie levend

Verbindingsleiding gegraven, zodat het natte voormalige

ruilverkavelingsboerderijen en het Veenmuseum

Bij de aanvang van de ruilverkavelingen werd de

wordt gehouden.

veengebied kon worden ontwaterd.Aan de kant van het

dorp Vriezenveen is nog heel goed het oude kavelpatroon te zien. Begin deze eeuw is een loopbrug aangelegd die

Het Veenschap is een bijna in oorspronkelijke staat bewaard gebleven gebied, dat door de

vele particuliere eigenaren werd ontgonnen of

in gebruik was om turf te steken. Dat ging niet steeds in hetzelfde tempo en zo ontstond het geheel eigen landschap.

3

6

aansluit op het Knuppelpad.

katerjanspad

het veenschap

1980 de heer van der Heide, genaamd Katersjans. Hij woonde

vroeger de boeren voor eigen behoefte turf staken.

Aan de rand van de Engbertsdijksvenen woonde tot ongeveer daar alleen in een bescheiden hut, had weinig contact met

andere burgers en leefde vooral van wat de Engbertsdijksvenen hem boden. Hij was een kruidendeskundige.

Het Veenschap bestaat uit veel stroken grond, waar De huidige eigenaren hebben een cultuurhistorische

vereniging opgericht die het beheer uitvoert. De vereniging laat er een eigen kudde schapen grazen.

Ommetje Veenschap 6,5 km wandelen of 8 km voor minder validen  

Een reis door de tijd. Tijdens dit ommetje zie je met eigen ogen de verschillende ontginningsstadia van het veenlandschap. Langs Enbertdijks...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you