Page 1

Student: Lando Zeilstra, 0794069 Titel afstudeeropdracht: ontwerp van een e-learning content builder WYSIWYG Afstudeerbedrijf: aNewSpring SLC docent: Sanka Smeets Adstudeervoorzitter: Rob van der Wiligen Afstudeerdocent: Raul Martinez Orozco Datum: 18-02-2013

Aanleiding: aNewSpring is een bedrijf dat tools en kennis aan opleiders levert waarmee zelfstandig een online cursus kan worden ontwikkeld en verspreid. Het maken van een e-learning module is in het algemeen erg complex. Er is een rol voor de inhoudexpert, multimedia specialist, didactisch expert, systeem deskundige etc. om deze reden is er veel ruis mogelijk. Doordat er veel verschillende rollen vereist zijn tot een daadwerkelijk product is het verstandiger om de expert zelf de cursus te laten ontwikkelen, aldus de stroming van rapid e-learning development. De voornaamste uitdaging zal zijn hoe maken we het voor de experts heel gemakkelijk om een e-learning cursus te creëren.

Probleemgebied: De ontwikkeling van een e-learning cursus binnen aNewSpring kan op dit moment als lastig worden ervaren de reden hiervoor is dat er momenteel voor de ontwikkeling voor een cursus veel verschillende opties en formulieren ingevuld moeten worden waarbij de resultaten niet direct zichtbaar zijn tot na de realisatie. De cursist geeft momenteel op basis van voornamelijk formulieren zijn wensen, specificaties en content van de cursus aan waarmee op de basis van verschillende templates en voorgestelde pagina structuren een cursus kan worden ontwikkeld. Echter ziet de cursist niet direct resultaat van zijn acties totdat de cursus gerealiseerd is. Indien de cursist direct zicht heeft op het resultaat ten tijden dat de cursus word ontwikkeld dan is het bouwen en aanpassen van deze cursus vele malen gebruiksvriendelijker en sneller. Als voorbeeld, je past het formaat van een afbeelding binnen de cursus aan, momenteel moeten diverse opties worden aangepast binnen formulieren en is het resultaat niet direct zichtbaar. Pas nadat de cursus gerealiseerd is kun je de aanpassingen aanschouwen. Het zou veel gebruiksvriendelijker zijn als er direct zicht is op het resultaat, denk hierbij bijvoorbeeld dat de randen van deze afbeelding uittrekbaar zijn en je direct zicht heb op de aanpassingen tijdens de ontwikkeling. Dit is dan voornamelijk het uitgangspunt waar ik tijdens het afstuderen op zal focussen.


WYSIWYG: What You See Is What You Get De cursist moet zelfstandig binnen een gebruiksvriendelijke omgeving een cursus kunnen samenstellen, dit op basis van het WYSIWYG principe en hiermee direct feedback krijgen van de acties die hij onderneemt. WYSISYG, vertaald naar het Nederlands ‘wat je ziet is wat je krijgt’, als je een actie uitvoert krijg je direct resultaat van de ondernomen actie. Als voorbeeld van het WYSIWYG principe zijn bijvoorbeeld tekstverwerkers, hierbij zijn teksten direct aanpasbaar en tonen ze direct resultaat bij de actie. Een tekst kan worden geselecteerd waarbij je bijvoorbeeld een andere kleur kan meegeven of het font op bold zetten, het resultaat van de actie verschijnt direct op het scherm tijdens de ontwikkeling. De voordelen van deze manier van interactie is dat de gebruiker direct zicht heeft op het daadwerkelijke resultaat zelfs tijdens het creëren van de cursus hiermee wordt het aanmaken van een cursus gemakkelijker aangezien er direct zicht is op het eindresultaat. Stukje over keuzes maken voor de met betrekking tot “argetypische” e-learning interacties Welke e-lerning interacties zijn onderbouwd en bewezen te werken, en geef je als tip mee naar de expert

Doelstelling: Binnen deze afstudeeropdracht ga ik een manier ontwikkelen waarmee een inhoudsexpert snel en efficiënt op een gebruiksvriendelijke manier een interactie pagina kan opzetten voor een online cursus. Ik zal tijdens deze opdracht vooral focussen op de interactie en visuele elementen en zal hiervan een model opleveren die technisch uitgewerkt kan worden. Binnen deze afstudeeropdracht ga ik een manier ontwikkelen waarmee een inhoudsexpert snel en efficiënt op gebruiksvriendelijke manier een cursus kan opzetten. Ik zal tijdens deze opdracht vooral focussen op de interactie en visuele elementen en zal hiervan een model opleveren die technisch uitgewerkt kan worden. Uiteindelijk is het doel dat er een prototype word ontwikkeld waarmee experts zelfstandig een e-learning cursus kunnen ontwikkelen waarbij direct feedback word gegeven van alle interacties dit en tijden van de ontwikkeling dus WYSIWYG. Hierbij zal voor de expert een online tool worden ontwikkeld waarbinnen een e-learning cursus kan worden gebouwd. Hier zal ik onderzoek moeten verrichten naar diverse bewezen e-learning interacties welke hierbij minimaal uitvoerbaar zouden moeten zijn. Binnen dit project werk ik samen met een collega naar een eindproduct. Hierbij zal er vanuit mijn kant vooral gefocust op de interactie en vormgeving van het product waarbij ik verscheidene pagina’s vorm zal geven op basis van principes vanuit de e-learning wereld en wensen van klanten. Anderzijds werkt een collega aan de technische vraagstukken die bij WYSIWYG komen kijken.


Hoofdvraag: • Welke interacties de binnen de e-learning zijn bewezen te werken en wat zijn exact de wensen van de klanten binnen aNewSpring. Op basis hiervan word bekeken welke interacties minimaal vereist zijn om als leek (inhoudsexpert) snel en effectief de inhoud van een cursus vorm te geven of aan te passen. Hierop volgend zullen enkele sets van pagina types worden ontwikkeld. • Hoe kunnen deze interacties op basis van WYSIWYG door de expert worden uitgevoerd waardoor hij een online cursus vorm zou kunnen geven.

Deelvragen: • Wat is bewezen dat wel en niet werkt voor e-learning op het vlak van interactie (onderzoek van onder andere ‘Evidence-Based Training Methods’ van Ruth Clark en ‘Brain Rules’ van John Medina). • Welke archetypische e-learning pagina’s zijn er momenteel binnen aNewSpring? Welke hiervan kunnen worden toegepast of indien nodig ontwikkeld of aangepast worden. • Hoe zouden leken (inhoudsexperts) deze e-learning cursussen kunnen maken en aanpassen? Welke interacties zijn vereist maar zijn ook bekend bij de doelgroep. • Welke interacties binnen het WYSIWYG principe worden toegepast en zijn bewezen te functioneren. Hierbij zal ik vooral technisch onderzoek verrichten, ik zal zelf niet het prototype ontwikkelen echter is het van belang dat ik weet wat technisch wel of niet haalbaar is.

Bronnen: Boekenlijst: Voornamelijk betrekking ontwikkeling en bewezen theorieën achter e-learning: Essentiële boeken: 1: in bezit Titel: E-learning and the science of instruction : proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning [ Boek ] [ CD-ROM ] Auteur: Ruth Colvin Clark, Richard E. Mayer Editie: 2nd rev. ed. Uitgave: San Francisco : Pfeiffer, 2008 Overige gegevens: XV, 476 p. ; ill. ; cd-rom WIJNHAVEN : 455.4 COLV - 1 of meer exemplaren aanwezig http://vubissmart.hro.nl/webopac/FullBB.csp? WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=*1D*96*8C*D8*89*94*04n*88*D0z*BD*E7SQ Q&Profile=Default&OpacLanguage=dut&NumberToRetrieve=50&StartValue=15&WebPag eNr=1&SearchTerm1=E-LEARNING%20%20.14.34990!E%20LEARNING%20AND %20THE%20SCIENCE%20OF%20INSTRUCTION%20BOEK%20PROVEN


%20GUIDELINES%20FOR%20CONSUMERS%20AND%20DESIGNERS%20OF%20MU %20.2.200606&SearchT1=&Index1=Aindex8$&SearchMethod=Find_1&ItemNr=15 2: in bezit Titel: Engaging learning : designing e-learning simulation games [ Boek ] Auteur: Clark N. Quinn Uitgave: San Francisco : Wiley, 2005 Overige gegevens: 210 p. WIJNHAVEN : 455.4 QUIN - 1 of meer exemplaren aanwezig http://vubissmart.hro.nl/webopac/FullBB.csp? WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=*1D*96*8C*D8*89*94*04n*88*D0z*BD*E7SQ Q&Profile=Default&OpacLanguage=dut&NumberToRetrieve=50&StartValue=18&WebPag eNr=1&SearchTerm1=E-LEARNING%20%20.14.34990!ENGAGING%20LEARNING %20BOEK%20DESIG %20.2.186598&SearchT1=&Index1=Aindex8$&SearchMethod=Find_1&ItemNr=18 3: vindbaar op kralingse zoom echter momenteel uitgeleend tot 06-03-2013 Titel: Brain rules : 12 principles for surviving and thriving at work, home, and school [ Boek ] Auteur: John Medina Uitgave: Seattle : Pear Press, 2009 Overige gegevens: 301 p. http://vubissmart.hro.nl/webopac/FullBB.csp? WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=*CB*D2*1B*CD*D4*006*D4F*D4*14*EFZ*BD *C5*03&Profile=Default&OpacLanguage=dut&NumberToRetrieve=50&StartValue=1&Web PageNr=1&SearchTerm1=MEDINA%20JOHN%20%20.4.102724!BRAIN%20RULES %20BOEK%2012%20PRINCIPL %20.2.203417&SearchT1=&Index1=Aindex5$&SearchMethod=Browse_1&ItemNr=1 KRALINGSE ZOOM : 415.4 MEDI - Alle exemplaren uitgeleend Of bij Bol.com: http://www.bol.com/nl/p/brein-meester/1001004011249085/ 4: niet binnen de mediatheek (e-book of bestellen via Amazon) Evidence-Based Training Methods: A Guide for Training Professionals - Ruth Colvin Clark http://www.amazon.com/Evidence-Based-Training-Methods-Guide-Professionals/dp/ 1562867040 http://www.bol.com/nl/p/evidence-based-training-methods/1001004010137229/ Extra boeken, mogelijke ondersteuning of verdieping: 5: in bezit Titel: Integrated e-learning : implications for pedagogy, technology and organization [Boek] Auteur: Wim Jochems (Hoofdredactie) Uitgave: Londen : Routledge Falmer, 2004 Overige gegevens: 212 p. ; ill.


http://vubissmart.hro.nl/webopac/List.csp?SearchT1=integrated+elearning&Index1=Index1&Database=2&Location=NoPreference&NumberToRetrieve=50& OpacLanguage=dut&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=integrated+elearning&Profile=Default&PreviousList=Start&PageType=Start&EncodedRequest=*1D*29 nj*C7j*7E*FF*8Bx*CF4*ED*CB*ABx&WebPageNr=1&WebAction=NewSearch&StartValue =1&RowRepeat=0&MyChannelCount= VINDPLAATS - WIJNHAVEN : 455.4 INTE 6: in bezit Titel: Learning by doing : a comprehensive guide to simulations, computer games and pedagogy in e-learning and other educational experiences [ Boek ] Auteur: Clark Aldrich Uitgave: San Francisco : Wiley, 2005 Overige gegevens: 352 p. http://vubissmart.hro.nl/webopac/FullBB.csp? WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=*FE*7F*A0*0A*2F9*22*98F*5D*16*FB*0C*8F *28*1D&Profile=Default&OpacLanguage=dut&NumberToRetrieve=50&StartValue=3&Web PageNr=1&SearchTerm1=LEARNING%20BY%20DOING%20BOEK%20COMPR %20.2.186605&SearchT1=&Index1=Index1&SearchMethod=Find_1&ItemNr=3 VINDPLAATS - WIJNHAVEN : 455.4 ALDR Bronnen online: Breinleren (belangrijke blog) http://www.leerbeleving.nl/tag/breinleren/ Neuro Leadership Institute http://www.neuroleadership.org/index.shtml Brein, leren & educatie http://www.hersenenenleren.nl/ ASTD beurs Dallas betreft professionals in het veld van training en development (aNewSpring gaat ook naar deze beurs) http://www.astd.org/ Making e-learning stick http://www.astd.org/Publications/Books/Making-E-Learning-Stick Instituut voor toepassing van cognetive neurowetenschapelijke kennis http://www.bclinstituut.nl/zesbreinprincipes.php http://www.bclinstituut.nl/documents/artikelSBAmagazine2012BClennascholing.pdf David Rock: brein onderzoeker http://www.davidrock.net/books/index.shtml http://www.amazon.com/David-Rock/e/B001IOH938/ref=ntt_athr_dp_pel_pop_1 David Rock - Coaching with the Brain in Mind: Foundations for Practice http://www.amazon.com/Coaching-Brain-Mind-Foundations-Practice/dp/0470405686/ ref=ntt_at_ep_dpt_3


Leren met internettechnologie (Begrijpelijke taal over de toepassing van e-learning en blended learning technologie) http://jeroenkrouwels.wordpress.com/2012/01/21/hersenen-niet-geschikt-voor-klassikaalonderwijs/ Allen interactions (e-learning demos) http://www.alleninteractions.com/ Internet Time Alliance (groep onderzoekers gericht op nieuwe manieren van werken en denken binnen organisaties) http://www.tulser.com/nl-nl/66/208/internet_time_alliance.aspx http://internettimealliance.com/wp/ Tulser onderzoekt voornamelijk nieuwe manieren van werken binnen organisaties voor voornamelijk ICt toepassingen. http://www.tulser.com/

Doelgroep/interactief product: aNewSpring levert voornamelijk tools en kennis aan cursisten of bedrijven waarmee zelfstandig een e-learning cursus kan worden ontwikkeld, om deze reden zal mijn doelgroep voornamelijk bestaan uit cursisten de zogenaamde kennisexperst die zelfstandig een cursus willen ontwikkelen. Het uiteindelijke prototype wat ik zal gaan ontwerpen en opleveren zal intern worden uitgewerkt tot een uiteindelijk product wat aNewSpring daadwerkelijk wil laten gebruiken door klanten in de toekomst. Hierdoor heb ik niet direct een opdrachtgever of klant waar ik dit product voor ontwikkel, echter zijn er momenteel al enkele klanten die zeker potentie zien in het plan waar ik dan ook mee kan samenwerken. De klanten van aNewSpring zijn erg divers er moet o.a. worden gedacht aan een ontwikkelde cursus gericht aan Rotterdamse leerkrachten om de Nederlandse taal bij te scholen, tot aan een cursus vanuit het VBO waarbij de theorie voor een vaarbewijs getest kan worden. Uiteindelijk zal ik in samenwerking met een ontwikkelaar een prototype ontwikkelen waarmee potentiĂŤle klanten in de toekomst daadwerkelijk mee kunnen werken. Na de realisatie van het prototype wil aNewSpring het product daadwerkelijk op de markt brengen waardoor de doelgroep toekomstige klanten kunnen zijn.

Planning: Datum

Mijlpalen

11 feb. 2013

start afstuderen

15 feb. 2013

scriptieterugkomdag

8 mrt. 2013

scriptieterugkomdag


15 mrt. 2013

scriptieterugkomdag

22 mrt. 2013

pitstoppresentatie

5 apr. 2013

scriptieterugkomdag

12 apr. 2013

scriptieterugkomdag

22 apr. 2013

inleveren conceptversie scriptie

6 - 17 mei 2013

groenlichtpresentaties

10 jun. 2013

inleveren scriptie en prototype

24 jun. - 4 jul. 2013

eindexamenpresentatie

17 / 18 jul. 2013

diplomauitreiking

27 / 28 aug. 2013

herkansing

Februari: • Onderzoek naar e-learingen, WYSIWYG papers en theorieën behandelen, • Onderzoek naar e-learingen interacties, verdieping in de boeken en papers. • Onderzoek wat er al in de markt is van WYSIWYG, wat is bewezen te werken. • Welke wensen hebben klanten, welke content of pagina-structuren zijn minimaal vereist. Plus daarbij wat zien zij als mogelijkheden. Maart: • Bevindingen uit het onderzoek samenvatten eerste opzet van alle vereisten en bevindingen. • Starten met schetsen voor het prototype, welke interacties zijn vereist en hoe zouden deze vorm kunnen krijgen. Deze interacties zijn geformuleerd naar aanleiding van de wensen vanuit de klanten. • Onderzoek technische mogelijkheden voor WYSIWYG, het is niet zozeer dat ik het prototype volledig zal bouwen echter inzicht verkrijgen wat wel of niet toepasbaar is van belang binnen mijn ontwerp. • Betreft de ontwikkeling van het prototype bespreken in samenwerking met collega’s vanuit de ontwikkeling wat wel of niet wenselijk of haalbaar is betreft WYSIWYG. • Starten met low-fidelity prototypes, van clickable wireframes of zelfs paperprototypes, inzicht verkrijgen in de onderliggende datastructuur. Indien mogelijk feedback verkrijgen van potentiële klanten. • Starten aan de scriptie aan de hand van kennis vergaard uit onderzoek. • 22 maart, pitstoppresentatie. Bevindingen en concept presenteren doormiddel van een A0. April: • Starten en ontwikkelen van de ontwerpen die door kunnen naar de ontwikkelaar van het prototype. • In kaart hebben van alle vereisten betreft het prototype, welke e-learning interactie zijn minimaal vereist, welke pagina structuren zijn vereis en welke content kan worden bewerkt binnen het uiteindelijke prototype. • Alle interacties inzichtelijk maken in wireframes of een clikcable prototype. • Visuele elementen uitwerken, van een styleguide tot aan vormgeving van de interface. • Bevindingen binnen de scriptie behandelen en conceptversie van de scriptie afronden. • 22 april, conceptversie scriptie inleveren.


Mei: • • • • Juni: • • • •

Scriptie afronden. Samen met de ontwikkelaars samenwerken naar het uiteindelijke prototype. Testen en feedback verkrijgen bij potentiële klanten. 6 t/m 17 groelichtpresentaties. Beoordeling van het product op deze datum. Groen of rood licht waarbij tijdig nog aanpassingen doorgevoerd kunnen worden. Afronding, puntjes op de i. Oplevering en presentatie. 10 juni, inleveren uiteindelijke scriptie en prototype. 24 juni t/m 4 juli, eindexamen presentaties.

Juli: • 17/18 juli, diploma uitreiking Augustus: • 27/28 augustus, herkansing

afstudeerformulering  
afstudeerformulering  

afstudeerformulering

Advertisement