Page 1

2011. december

2. ĂŠvfolyam

3. szĂĄm


VÁROSUNK DÍSZPOLGÁRA Dr. Gyimesi Endre gyakran látogatott el iskolánkba Büszkén köszöntjük a Landorhegyi-iskolában Dr. Gyimesi Endrét, aki a Zala Megyei Levéltár igazgatója, majd 16 éven át Zalaegerszeg polgármestere volt. Jelenleg a Parlamentben képviseli városunk lakóit. Hány éve képviselıként?

dolgozik

országgyőlési

 Engedjétek meg, hogy én is szeretettel köszöntselek benneteket, és rajtatok keresztül a Landorhegyi-iskola valamennyi kedves diákját. Polgármesterként 16 évet töltöttem el a város élén, országgyőlési képviselıként pedig ez a harmadik ciklusom, így most éppen a tizedik évemet taposom az Országgyőlésben. Az idei város napján, május 13-án Zalaegerszeg díszpolgára lett. Gratulálunk! Hogyan változtatta meg ez a kitüntetı cím az életét?

nevet szeretnék a közelmúltból megemlíteni, akiket ti is ismerhettek a tanulmányaitokból. Keresztury Dezsı, aki polihisztor, kiváló irodalomtörténész, akadémikus és a város szülötte volt. Kisfaludi Strobl Zsigmond szobrászmővész, akinek szobrait Budapesten, Zalaegerszegen, szerte a világban lehet látni. Pais Dezsı, aki híres nyelvész volt, iskola is viselte a nevét Zalaegerszegen. İk már nincsenek az élık sorában, de vannak szerencsére olyan díszpolgáraink is, akik itt élnek a városunkban. Közülük megemlíteném Németh János keramikusmővészt vagy a kiváló orvost, Szalczer Lajost. Találkozhattunk Önnel mi is, a szüleink és tanáraink is az iskolai alapítványi bálokon, a felújított tornacsarnokunk vagy a mőfüves labdarúgó pályánk avatásán. Milyen szerepe van az életében a sportnak?

 Ez egy nagyszerő érzés, hogy az ember egy olyan városnak a díszpolgára, amelyben tevékenykedik és él, ahol ismerik nemcsak az erényeit, hanem a hibáit is. A közösséget próbáltam Tényleg sokszor látogattam képviselni az elmúlt el a Landorhegyi-iskolába, ha évtizedekben. A meghívtok, máskor is rendszerváltás óta képviselı szívesen jövök. A tornaterem voltam, majd 16 éven át felújításához és a mőfüves polgármester. Engem pálya megvalósulásához komoly közöm volt Panácz megtisztelt azzal a város lakossága, hogy díszpolgárrá Antal képviselı úrral, de választott. Ennek meg kell támogattam az iskolában A legnagyobb magyarral, Széchenyi történt kisebb-nagyobb felelni, oda kell figyelni, Istvánnal egy képen nehogy szégyent hozzak a felújítási munkákat is. Amirıl településünkre. Felül kell kevesebben tudnak, hogy több mint egy évtizede minden év végén van egy emelkednem a napi politikán, a napi pártcsatározásokon, hogy valóban a város érdekeit jótékonysági labdarúgótorna itt a tornacsarnokban, képviseljem minden szinten. amelynek aktív résztvevıje vagyok. Immár több mint 15 esztendeje tehát gyakran jövök ide. Úgy Megemlítené néhány elıdjét, akik megkapták gondolom, hogy minden ember életében nagyon ezt a rangos elismerést? fontos kell, hogy legyen a sport. A saját egészsége miatt, hogy hosszú élető legyen, ezért biztatok Ha jól emlékszem, volt polgármester még nem mindenkit, hogy minél többet mozogjon, sportoljon. kapta meg ezt a címet. Nagyszerő emberek vehették Én magam fiatal koromban atletizáltam, úsztam, át a díszpolgári kitüntetést Zalaegerszegen. Néhány futottam, futballoztam, kosárlabdáztam. Idısebb


koromban már kevesebb lehetıségem van. Elsısorban az öregfiúkkal futballozom, valamint a teniszpályára járok, ott kevésbé sérül meg az ember, mert egy háló választja el az ellenféltıl. Igyekszem szurkolni a zalaegerszegi csapatoknak, legyen az a labdarúgás vagy a kosárlabda. Büszke vagyok arra, hogy polgármester koromban ez a két nagyon népszerő csapat magyar bajnok volt. Nagyon fontos, hogy Zalaegerszeg az elmúlt évtizedben megkapta a "Nemzet Sportvárosa" címet. Ez nemcsak nagy dicsıség, hanem felelısséggel is jár. Mozogni, sportolni kell a város lakosságának. Ebben egyébként a Landorhegyi-iskola élen jár, hiszen kiemelten figyelnek a sportra. Iskolánk épülete mellett található Csaba királyfi mellszobra. Arany János írt róla: "Széthull a nagy ország, elzüllik a szittya: Hanem Csaba végre mind visszaállítja." Nem sokat tudunk Csaba királyfiról. Történészként hogyan vélekedik róla?

 Az elsı dolog, hogy legyél büszke arra, hogy a diákönkormányzatnak a vezetıje vagy. Ez azt jelenti, hogy a többi gyerek megbízik benned, számítanak rád, hogy az érdekeiket fogod képviselni. Úgy tevékenykedj értük, hogy bármikor nyugodtan vissza is tudj menni abba a közösségbe, amelyikbıl kikerültél! Az gondot jelent, amikor meg kell mondani a negatív dolgokat, ám amikor örömteli dolgot tudtok az iskola vagy a diáktársaitok javára kiküzdeni az adott fórumokon, például az iskola házirendjével kapcsolatban, az nagyon jó érzés. Kívánom, hogy ne veszítsd el a hitedet. Nem mindig igazolódik vissza, ha az ember megpróbál jót tenni a társaival. Az a lényeg, hogy az ember lelkiismerete mindig legyen tiszta, és érezze azt, hogy valóban a közös ügyet képviseli az egyéni érdekekkel szemben.

 Szeretitek a történelmet? Hát, úgy-ahogy. Eredendıen én középiskolai történelemtanár is vagyok, tehát a múltunk ismerete a szívemhez nagyon közel áll. Csaba királyfi szobrát innen nagyon messze, egy határon túli magyar városban állították fel elıször, Székelyudvarhelyen. A fıterén van egy szoborpark, ahol a legnevesebb magyaroknak a mellszobra található. Amikor a szobrászmővész ezt a mővet megalkotta, megállapodtunk vele, hogy ugyanezt a szobrot, ugyanilyen formában Zalaegerszegre is, a haza túlsó végére is elkészíti. Azért fontos ez, mert Csaba királyfi a legenda szerint a székelyeknek a legszentebb embere. Attila, Iskolánk igazgatójával, Mátai Ferenccel és magazinunk hun király legkisebb fiának tartották. A riportereivel, a 8. f osztályos Németh Nikolettel és Balázs történészek számára ez azonban teljesen Barbarával, aki a diákönkormányzat vezetıje is nem igazolható, de az igen, hogy voltak Csaba nevezető emberek a kora történelmünkben. A sok munka, elfoglaltság mellett mi jelenti Álmosnak például a nagybátyja, aki letelepítette a hunoktól elvált népet, akiket székelynek kezdtek Önnek a kikapcsolódást? nevezni. A hagyomány szerint a legfıbb uralkodójuk Amióta nem vagyok polgármester, az Csaba királyfi, akit mindig meg lehetett szólítani, ha országgyőlési képviselıség mellett az a nehéz helyzetbe került a székely nép, és akkor meg is jelent a csillagösvényen, ahogy az erdélyi megtiszteltetés ért, hogy miniszteri biztosként a levéltári ügyeket viszem a minisztériumban, így Himnuszban is hallhatjátok, és segített a székelyállamtitkár-helyettesi pozícióban vagyok. Ez a magyar nemzeten. Úgy gondolom, hogy az együvé tartozásnak, a határon túli és a határon belüli képviselıség mellett budapesti munkát is jelent. magyarságnak is a jelképe Csaba királyfi. Ezért Most is a fıvárosból érkeztem hozzátok, reggel még fontos, hogy az anyaországon belül is legyen Pesten voltam. A kikapcsolódást elsısorban az szobra, és legyen egy olyan iskola, amelyik olvasás jelenti számomra, amikor nem feltétlenül a odafigyel rá, és ápolja az emlékét. munkámhoz kapcsolódó irodalmat olvasom. Nagyon fontos számomra a családom, amikor itthon együtt Most szeptemberben a diákönkormányzat lehetek velük. Különleges élmény, amikor a közeli vezetıje lettem. A tapasztalatai szerint mi kell baráti körrel egy évben egyszer vagy kétszer több ahhoz, hogy jól képviseljem a diáktársaim napot eltölthetek egy közös kiránduláson vagy túrán. érdekeit?


 Iskolánkban október 4-én, az állatok világnapja alkalmából rengeteg érdekes programot szerveztek nekünk. Ön tart valamilyen háziállatot?

 Ez egy érdekes dolog, hogy az iskolában október 4-én megtartottátok az állatok világnapját. Én pedig éppen azon a napon a Parlamentben az állatvédelmi törvény vitáján vettem részt. Sokkal szigorúbban szeretnénk büntetni azokat, akik az állatokra nem figyelnek eléggé, kínozzák vagy bántalmazzák ıket. Én mindig szerettem az állatokat. Kisgyerekkoromban macskánk volt, késıbb pedig kutyánk. A jelenlegi Leó névre hallgat, angol terrier és tacskó keveréke. Nagyon oda kell figyelni az állatok tartására, kellı hely kell nekik. Nem vagyok híve annak, hogy nagytestő állatokat a lakásban tartsanak. Egy hatlakásos társasházban lakunk, önálló udvarunk nincs, de saját kennelje van a kutyusunknak, úgyhogy jól érzi magát.

mővelıdéstörténeti és történeti tárgyúakat, így nem sokkal utána, 1980-ban doktoráltam. A szervezett körülmények között való tanulás körülbelül akkor fejezıdött be nálam. A mai világ olyan, hogy az ember soha nem hagyhatja abba a tanulást. Állandóan valamire figyelnie kell és képeznie kell magát. Benneteket is arra biztatlak, hogy a kiválasztott kedvenc tantárgyak mellett egy csomó minden másra is figyeljetek. Elsısorban a nyelvekre. A mi generációnknak óriási gondja, hogy nem nagyon tanultunk nyugati nyelveket, mert nem lehetett azokba az országokba utazni. Az oroszt meg utáltuk, mert kötelezı volt tanulni, úgyhogy azt meg azért nem tudtuk rendesen. Az is világnyelv pedig, és jó lenne, ha minden korombeli kiválóan beszélné ezt a nyelvet. A tanulás mindenképpen Zalához és Budapesthez kötött. A munkám egy része ma is a fıvároshoz köt, de én ettıl a szülıföldtıl, ettıl a várostól már nem akarok elszakadni!

 Hogyan emlékszik vissza az iskolás éveire? Melyik suliban tanult? Nagyon irigyellek benneteket, mert én már igen régen voltam diák. Ízig-vérig zalainak tartom magam, de nem Zalaegerszegen tanultam. Apám éppen Zalaszentgróton egy gyógypedagógiai intézetet vezetett, amikor iskolás voltam. Úgyhogy ott jártam általános és középiskolába. Vannak nagyon szép emlékeim, de nehéz idıszakok is voltak. Büszke vagyok arra, hogy országos tanulmányi versenyen az elsı tíz között tudtam lenni. Ez késıbb az egyetemi felvételemet meghatározta. Elsısorban humán érdeklıdéső voltam, tehát a magyar és a történelem iránt érdeklıdtem. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karára kerültem, és ott végeztem történelem–könyvtáros szakon, mert abban az évben történelem–magyar szak nem indult. Már egyetemista koromban írogattam különbözı tanulmányokat irodalomtörténeti,

Fotó: Béres Bence (8. b)


Az Országházban jártunk

„ MEGÉRT EGY HAVANNÁT!”

Az elmúlt tanév végén a 8. b osztály eljutott a legcsodálatosabb épületbe, az Országházba. Az idegenvezetınk egy érdekes történetet mesélt az egykori képviselıkrıl. A folyosón szivarozgattak, igen értékes, kubai Havanna-szivart szívtak. Az ülésterem ajtaja nyitva volt. Amikor bentrıl figyelemre méltó beszéd hallatszott ki, letették szivarjaikat a tartóba, és bementek. Úgy vették észre, hogy sokáig voltak bent, hogy a drága szivarjuk végigégett, és már csak a hamuja maradt. Nem szomorkodtak, azt mondták: „Nem baj, ez a szónoklat megért egy Havannát!” A mi látogatásunk is emlékezetes lesz számunkra.

Eljutottunk a legcsodálatosabb épületbe, az Országházba

A díszlépcsıházban

 Mikor építették az Országházat? 1885-tıl 1904-ig, 19 évig építették. A tervezıje az épület teljes befejezését már nem érhette meg, mert fél évvel korábban meghalt. Melyik egyetemen tanult, aki ilyen szép épületet tudott megálmodni? Steindl Imre volt a tervezıje. Elıször a Budapesti Mőszaki Egyetemen tanult, ahol késıbb vezetı tanár lett. De folytatott tanulmányokat Bécs egyetemén is. Mióta látogatható a Parlament? Ilyen módon, ahogy ti is megnézhettétek, azóta, hogy idehozták a Szent Koronát, azaz 2000. január 1jétıl. Korábban hosszabb és kevésbé rendezett útvonalakon mentek az érdeklıdık. Melyik részeit lehet manapság megcsodálni? A fıbejáratot, a díszlépcsıházat, a kupolacsarnokot, a A Szent Korona társalgót és az üléstermet. Az ülésteremben Milyen koronás fık jártak már az Országházban? Nagyon sokan jártak itt, az utóbbi idıkben Károly, brit trónörökös és felesége, Kamilla hercegnı, de jönnek miniszterelnökök, miniszterek, államfık is. Amikor delegáció érkezik Magyarországra, akkor elıször itt fogadják ıket, találkoznak hazánk miniszterelnökével, a vezetı politikusokkal. Milyen különlegességei vannak az épületnek? 96 méter magas a kupolája, amely 896-ra, a honfoglalásra utaló szám. A legnagyobb építkezés volt a maga korában Európában. Országházunk a harmadik leghatalmasabb parlamenti épület ma a világon, bár sokáig a miénk volt a legmonumentálisabb. Aztán Bukarestben és Buenos Airesben még nagyobb épült.

Fotó: Lırincz Dominik

Riporter: Bertók Rebeka Fotó: Gecse Gréta

Fotó: Gedeon Tamás tanár bácsi


TANULÓTANULÓ-TANÁR TEREFERE

MAGDI NÉNI MESÉI Vörös Ferencné, Magdi néni nemcsak alsós igazgatóhelyettes, hanem szeptembertıl ismét elsısöket is tanít. Elıtte négy évig bennünket okosított. Hogy érzi magát az új osztályában? Imádok elsı osztályban tanítani. Szeretem a kicsi gyerekek lelkesedését, ahogy rám figyelnek, ahogy meg akarnak tanulni olvasni, és azt, ahogy látni, hogy napról napra elıbbre jutunk. A régi és az új osztálya is sportiskolai osztály. Kedvet kapott tılünk a rendszeres mozgásra? Mindig is sportoltam. Iskolásként atletizáltam és kézilabdáztam. Jelenleg kerékpározni szeretek leginkább, ha jó idı van, 10 - 15 km-t biciklizek naponta. December utolsó tanítási napján, este, az iskolai óévbúcsúztatón rendszeresen elmond tanárainknak egy mesét. Miért szeretik a felnıttek ezeket a történeteket? A felnıtteket is elbővölik a mesék, mert jó néha egy kicsit kilépni a mindennapok szürkeségébıl. Ezáltal a valóság is szebbé válik. Advent idején, amikor Magdi néni mesélt nekünk, becsuktuk a szemünket, és valamit kívántunk. Ezekre az órákra igen jó szívvel emlékezünk vissza. Otthon a meséken kívül mit olvas még szívesen? Szeretek olvasni, de regényeket inkább csak a nyári szünetben veszek le a könyvespolcról. Kedvelem a történelmi

Fotó: Szijártó Máté (5. a)

témájú könyveket vagy az életrajzi köteteket. A tanévzáró ünnepségeken nagyon szépen szokta sorolni a jutalmazott társaink nevét. Diákkorában szokott ünnepélyeken szerepelni? Gyerekkoromban sokat szerepeltem iskolai mősorokban, többnyire verset mondtam, de búcsúztattam ballagókat, vagy éppen én köszöntem el végzısként.

Szeretjük Magdi néni meséit hallgatni Negyedikesek voltunk, amikor a délutáni tanórán Magdi néni is házi feladatot írt, mert készült az angolórájára. A nyelvtanuláson és az olvasáson kívül mivel foglalkozik még szívesen? Szeretnék legalább alapfokon megtanulni angolul, hogy megértessem magam, és meg is értsék azt, amit mondok. Szabadidımben még szívesen kertészkedek. Rajongok a virágokért, különösen a rózsákért, húsz-huszonöt különbözı fajta pompázik a kertemben.

Papp László (5. a) Gáspár Zsombor (5. a)


KULTÚRA

„SZÍNHÁZ AZ EGÉSZ VILÁG ...” Ecsedi Erzsébet színmővésznı iskolánkban tanít

Elıadás közben az iskolában

o

o

o o

o

o

o o

o o o

o

o

Az elızı tanévben a Hevesi Sándor Színház mővésznıje a 2. b osztályban játékos foglalkozásokat tartott. Idén a gyerekek tovább tanulhatnak Erzsi nénitıl. Hogyan érzi magát ebben a szerepkörben? Elég érdekes. Még ilyen picikkel sosem dolgoztam. Egy év alatt kicsit nıttek, okosodtak. Az új tanévben már sokkal több mindent lehet velük csinálni. Mennyire együttmőködıek a kisdiákok? Eleinte fıleg játszani akartak. Most is követelik tılem, de már olyanokat játszunk, amikre én gondolok. Megpróbálunk koncentrálni egymásra, valamint a testtartásra. Olyan gyakorlatokat csinálunk, amelyekben egymásra és önmagukra is figyelnek. Az elızı színházi évadban a Kisfiú meg az oroszlánok címő mesejátékban Szilviaként, a piros pulóveres oroszlánként találkozhattunk Önnel. Az októberi állatok világnapján pedig az iskolánkban tapsolhattunk Önnek, amikor állatokról szóló vidám, zenés mősort adott elı nekünk. Mennyire állnak közel a szívéhez az állatok? Nagyon szeretem az állatokat. Azt gondolom, hogy igen sokat lehet tılük tanulni. A gyerekek rengeteg dolgot el tudnak lesni tılük. Az állat egy hőséges teremtmény. Csak figyelni kell rájuk, hiszen ık is figyelnek ránk. Gonosz vagy jóságos szerepbe könnyebb belebújni a színpadon? A gonosz szerepet mindig meg kell emészteni. Karakter szerepnek hívják az ilyent, és ez mindig érdekesebb, mint a jó szerepek. Az új évadban melyik gyerekeknek szóló színdarabban láthatjuk? Október 18-án mutatjuk be a Túl a Maszathegyent. Abban Szösz nénét játszom. Óriási álmom, hogy egyszer én is színésznı legyek. Ön mikor határozta el, hogy ezt a csodálatos hivatást választja? Ez szerintem minden gyereknek mocorog a fejében. Igazából én nem határoztam el, így alakult, erre sodort az életem. Úgy látszik, hogy a sors ezt akarta tılem, így aztán színész lettem. Milyen érzés egy életen át játszani?

Kezdıdik az óra a 3. b osztályban

o

o o

o o

Mindenki egy életen át játszik valamilyen szerepet: apuka szerepet, anyuka szerepet, kislány szerepet, nagynéni szerepet, különféle szerepet. Természetesen az sokkal izgalmasabb, ha más ember bırébe bújhatunk. Miért pont a zalaegerszegi színházat választotta? Nagyon jó kérdés. Én több színházban voltam már. Kollégáim közül néhányan ide szerzıdtek, Zalaegerszegre, 20 évvel ezelıtt. Eljöttem hozzájuk látogatóba. Nagyon–nagyon megtetszett nekem a zalai táj, beleszerelmesedtem. Vettem itt egy házat. Úgy gondoltam, miután van már itt egy parasztházam, sokkal gyakrabban tudnék körülötte tevékenykedni. Azóta már nem én teszek-veszek ott, de változatlanul nagyon szeretem Zalát. Melyik színdarabban érezte magát a legjobban? Mindig abban érzem jól magam, amelyiket éppen csinálom vagy próbálom. Nem is tudom, van-e kedvencem. A Kisfiú meg az oroszlánokat nagyon szerettem. De most ezt az új darabot is kedvelem.

Kinga színésznınek, Zsófi újságírónak készül

Fotó: Béres Bence (8. b)

Kámán Kinga Gaál Zsófia (7. a)

Fotó: Takács Tamás (7. c)


KULTÚRA

TITOKZATOS BOSZORKÁNYOK

Németh Németh Mi Miklós grafikusm grafikusmővésszel drámaórán találkoztunk Színjátszó találkozón kiemelkedıen szerepeltek boszorkányos mősorukkal az 5. c osztály drámaszakkörösei. Ovis szombaton a jelenlegi elsısöket még a játékukba is sikerült bevonniuk. • Honnan jött a boszorkányos elıadás ötlete? – kérdeztük felkészítıiktıl, elıször Scheiber Judit tanító nénitıl, majd Óváriné Kalamár Judit drámapedagógustól. • Nagyon szeretem Boldizsár Ildikó meséit, aki nemcsak írja, de kutatja is e csodás történeteket. Megjelent egy könyve arról, hogyan lehet gyógyítani a mesékkel az emberek lelkét. Amikor itt járt Zalaegerszegen, megismertük Boszorkányos mesék címő kötetét. Annyira megtetszett, hogy elhatároztuk, eljátsszuk a gyerekekkel Amália történetét. Scheiber Jutka néni

Óvári Jutka néni

El is készítettük a mese alapján a drámajátékot, kiegészítettük pergı mondókákkal. Bemutattuk a szerzı jelenlétében a József Attila Városi Könyvtárban. Azután tovább bıvítettük a darabunkat a Fekete világkerülı ember címő résszel. Akkor még több helyre hívtak bennünket: óvodásokhoz, nyugdíjasokhoz, elıadtuk még az esélyegyenlıségi napon is. Legutóbb a Weöres Sándor Országos Színjátszó Fesztiválon arattunk vele nagy sikert. Számunkra a legnagyobb értéket a játék öröme jelenti. Az ötödikesek mellett most már az 1. c osztályosok is szívesen átváltoznak drámaórákon. A legkisebbektıl azt kérdeztük, mit tudnak a boszorkányokról. - Van kedves kiscicájuk. - Félig gonoszak, félig jók. - Zöld a nyelvük. - Csúfak. - Seprőnyélen repülnek. - Nagy az orruk. - Gonoszak. - Ételt varázsolnak. - Sok örömöt szereznek az embereknek. - Az erdıt széppé varázsolják. - Segítenek másokon. - Van varázspálcájuk. Németh Miklós grafikusmővésszel a drámaórán találkoztunk. Ott ismertük meg boszorkányokat ábrázoló képét. Hogyan született meg ez a különleges, csodálatos mő? Mindig szerettem a boszorkányokat, a varázslatos, misztikus, nem hétköznapi és nem a valósághoz kapcsolódó dolgokat, az álomszerőt. Hogyan készült ez a képe? Ez a kép sokáig készült, mert pöttyökbıl áll össze. Egy Németországban található várromot ábrázol teliholdkor. Ekkor jött az ötlet, hogy illene még a képre három figura. Elıször fölvázoltam a romot, utána megrajzoltam az alakokat, majd kihúztam ıket tustintával, a hátteret pedig kipöttyöztem. Van olyan toll, amely egyenletesen adagolja a pontocskákhoz a tustintát. A Miklós bácsi címe Boszorkányszombat. A boszorkányok éjjel, a nevezetes csillagfordulókkor kirepültek, hogy együtt ünnepeljék a iskolánkban tanult boszorkányszombatot. Van-e még olyan képe, amely földöntúli lényeket ábrázol? Ufókat meg robotokat nem szoktam rajzolni. Az én világom is földönkívüli, hiszen általában röpülnek a szereplıim. Nem törıdöm a gravitációval. Jobban szeretnék én is a levegıben szállni. Elıször a kép vagy a cím születik meg? Változó. Régebben elıször a kép, mostanában inkább a cím születik meg elıbb. Elıfordul olyan is, amikor kitalálok egy igen jó címet, de a kép mégsem akar összejönni, olyan nyögvenyelıs, akkor hagyom az egészet. De az is lehet, hogy nem is érdekes a cím. Titokzatos, mesebeli világot idéz a kép. Úgy tudjuk, hogy sokat utazott, szeret megismerni különbözı kultúrákat. Melyiket kedveli leginkább? A középkort, a régi utcákat nagyon szeretem. Jártam Bretagne-ban, Dél-Franciaországban, a Loire menti városokban. Imádom a keleti dolgokat, az Ezeregyéjszaka meséit. Különleges Sarajevonak a török negyede. Ez megint egy másfajta világ. Olaszország a kedvencem, Firenze, az itáliai régi városállamok, ahol megvannak az ısi városfalak, az etruszk települések.


 

       

Általános iskolás korában már felfedezték a tehetségét? Valamelyest igen, ezért aztán szakkörre is jártam. Igazából otthon szerettem rajzolni, magányosan. Visszahúzódó voltam, ezért mővészeti táborba se szerettem járni. Bedı tanár úr szakkörén a gimnáziumban jól éreztem magam, mert ott kevesen voltunk. Legjobban az íróasztalnál tudok dolgozni, egyedül, csöndben vagy zenét hallgatva. Én is szeretek rajzolni, különösen lovakat. Önnek vannak kedvenc témái? Igen. Gyerekkoromban én is imádtam a lovakat. Aztán kedvenceim még a régi épületek. Szeretek furcsa kosztümös figurákat rajzolgatni. Érdekel a divattörténet, hogy miben jártak az emberek, egészen a huszadik századig. Kedvencem a szecesszió, a kacskaringós vonalakat szeretem az emberek viseletében, a bútoraikon. A gótikában a csúcsíves, nyúlánk formák ragadnak meg. Szívesen rajzolok állatokat. A béka a kedvencem, de gyakran ábrázolok denevéreket vagy kígyókat is. Fontos motívumom még a Hold. A félhold, telihold, a növekvı vagy fogyó Hold. Az éjszaka engem jobban vonz, mint a nappal. Melyik mővész az Ön példaképe? Nagyon sok mővészt és korszakot szeretek. Az elmúlt századforduló, tehát az 1800-as évek vége, az 1900-as évek eleje a kedvencem a mővészetben. A párizsi Montmartre világa, amikor a kávéházakban összejöttek az elsı impresszionista festık. A bécsi szecesszió néhány képviselıjét is igen nagyra tartom. Klimt a kedvencem, aranymőves volt az édesapja. A 20. századból Modigliani a furcsa, hosszúkás figuráival bővöl el. Konkrét példaképem nincs, azt vallom, hogy legyen az ember különbözı mindenki mástól. Gyerekei örökölték a tehetségét? A lányom szeret rajzolni, a fiam inkább énekelni. Hány évesen kezdett el hivatásszerően alkotni? 23 éves korom körül, amikor már nem jártam iskolába, és nem szólták le, amit csináltam. Akkor kezdtem megkedvelni igazán a rajzot. Miért szeret szín nélkül dolgozni? Szeretem a színeket, de én grafikus vagyok, tehát a vonal az elsı. Milyen hobbija van? A kirándulás és a rajzolás. Ki a kedvenc mesehıse? Gyerekkoromban imádtam A rendíthetetlen ólomkatonát, általában az Andersen meséket A-tól Z-ig. A kis gyufaárus lány is a kedvenceim közé tartozott. Szívesen olvastam Kiplingtıl A dzsungel könyvét. Az Ezeregyéjszaka meséiben Seherezádé tetszett. Melyik a legutóbbi mőve? A híres költı, Faludy Gyuri bácsi Haláltánc címő balladájának kilenc versszakából nyolcat illusztráltam magamnak. Kedvel más mővészeteket is? A festészetet, különösen az olajfestményeket szeretem, a szobrokat, valamint az irodalmat és a zenét.

Fotó: Varga Alexa (7. c))

Riporter: Tóth Kitti (7. c))


GYÖMBÉR, A GOLDEN RETRIEVER MÁR 3. OSZTÁLYOS

o

o

o o

o o

Gyömbér a gazdájával, dr. Gombos László állatorvossal jön rendszeresen iskolánkba. Mikor derült ki, hogy a kutyus olyan ügyes, hogy gyerekek közé járhat? Nagyon hamar. Egyéves kora elıtt elkezdtünk járni kutyaiskolába, ahol alkalmasságát folyamatosan elemezgettük. Másfél éves korában pedig már le is vizsgázhatott. Naponta mennyit kell tanulnia, hogy fegyelmezett kutya legyen? Eleinte nagyon sokat, napi több órát kellett foglalkozni vele, hogy megtanulja a kommunikációs gyakorlatokat. Most már a szinten tartás a feladatunk, erre elég napi fél óra. Milyen a heti órarendje? Az iskolába csütörtökönként járunk, egy-másfél órát vagyunk itt. Ettıl a héttıl kezdve az Őrhajós Úti Óvodában, a Maci csoportban is tanítgatja egy picit a gyerekeket. Az osztályban 26 diákkal dolgozik Gyömbér.

Testnevelés a 3. c osztályban o

o o

o A gazdi, dr. Gombos László

o o

o o

o

o

Milyen órákra jár be?

o Testnevelés és tantermi órákra. A tornateremben irányfeladatokat kell a gyerekeknek a kutyával végrehajtaniuk. Ehhez a pályát most már a tanulókkal közösen építjük ki. A tanteremben bármilyen óra lehet, matematika, nyelvtan, technika. Hogyan segíti az órai munkát? Mindenki jelentkezik, mert dolgozni akarnak Gyömbérrel. Az is nagyon fontos, hogy egy ideális kapcsolat alakult ki a gyerekek és a kutya között. Úgy tudnak kommunikálni vele, ahogyan illik. Felismerik a kutya jelzéseit. Ki fárad el jobban az óra végére: Gyömbér, a tanulók, a tanító néni vagy Ön, a gazdája? Általában Gyömbér el szokott fáradni, fıleg a tornatermi órákon, ahol rengeteg mozgás, sok futás van. A gyerekek csak ritkán. A tanító néni abban tud elfáradni, hogy olyan feladatokat végeztessen, amelyek a kutyával együtt eredményesen és gyorsan megoldhatók. Én meg élvezem ezeket az órákat. Miért lett Gyömbér a neve?

o

o o o

o

Ránéztünk a kutyára, hogy milyen színe van. Úgy gondoltuk, hogy a Zsemle nem jó elnevezés, nem illik hozzá. Így jutottunk el ehhez a főszerként is használatos növényhez, a Gyömbér kellemes hangzású név. Milyen tanuló Gyömbér? Az átlag kutyához képest nagyon jó. Ez azt jelenti, hogy körülbelül háromszor kell megmutatnom egy feladatot neki, és utána megcsinálja magától is. Osztályzatban kifejezve ötös alá. A kutyus meddig bírja, hogy a gyerekek simogatják, foglalkoznak vele? Szerintem a végtelenségig bírja. A gyerekeknek mindent szívesen megcsinál. Amikor azonban dolgozni kell, és szólok neki, rögtön engedelmeskedik. Gyömbérnek van kedvenc foglalkozása? Igen, szeret aludni meg játszani. Mindketten nagyon kedveljük az állatokat. Szilvi állatorvosnak készül. Kedvencei a kutya, cica, hal vagy a ló. Mit tanácsol azoknak a gyerekeknek, akik szeretnének otthon kisállatot tartani? Ha nem tudnak még olvasni, akkor a szüleikkel olvastassák el, hogyan kell bánni az adott állattal. A nagyobbak bemehetnek a könyvtárba vagy egy könyvesboltba, és beszerezhetnek egy könyvet például a hörcsögökrıl. Hatalmas felelısség az állattartás, hiszen egy élılényrıl van szó, akirıl gondoskodnunk kell: etetni, itatni, a kutyákkal pedig még foglalkozni is kell. Az állatok sokkal többet adnak nekünk vissza, bıven meghálálják a törıdésünket. Odajönnek, odabújnak hozzánk, mindent megcsinálnak nekünk.

Kiss Szilvia Györgyfalvay Benigna (6. a)

Fotó: Bajor Dávid (6. a)


LANDOROS DIÁKOK VOLTUNK 1999 ÉS 2007 KÖZÖTT

2011 augusztusában Nagy Alexandra, az egykori 8. c tanulója meghívót küldött általános iskolai osztálytalálkozóra. A hívó szóra el is jöttek az osztálytársak, a tanító nénik, valamint az osztályfınök. Kötetlen, baráti hangulatú estén elevenítettük fel az együtt töltött idıt. Az elsı osztálytalálkozónk Bakonyi Alexa: Az elsı négy évben voltam az osztály tagja. Nekem ez az egész gyerekkoromat meghatározta. Nem lennék az az ember, aki vagyok, ha nem ide járhattam volna, Jutka néni és Ági néni osztályába. A színjátszás a legemlékezetesebb nekem, még versenyekre is készültünk. Örökre megmaradtak bennem az anyák napi és a karácsonyi mősorok. Igen szívesen emlékszem vissza az elsı iskolámra.

Szökrönyös Péter Pál: A nyolcadikos osztálykirándulásra emlékszem vissza szívesen. Budapestre mentünk, és a vonatozás volt a legnagyobb élményem.

Kerese Kitti: Emlékszem, amikor újságpapírt győjtöttünk, nagy halmokba raktuk az udvarra. Különleges látvány volt. Arra a kis dombra is jó szívvel gondolok vissza, amelyik a hátsó udvaron állt. Olyan remek volt csúszkálni rajta télen!

Hollé Mira: Nekem a Landorhegyirıl az osztálykirándulások jutnak elıször eszembe: a pusztaszentlászlói meg a budapesti. Voltunk a Nemzeti Bank Látogatóközpontjában is, ahol pénzt vertünk. A legeslegjobban mégis az emberek maradtak meg, a kedves barátaim, hogy mennyire jó volt az osztályközösség. Tartjuk a kapcsolatot, és nagyon felemelı érzés, amikor itt vagyunk osztálytalálkozón négy évvel késıbb, és mindenki ugyanúgy viselkedik a többiekkel, mint akkor, nyolcadik végén.

Koltai Diána: Szép volt a nyolc év. Sok versenyre jártunk: mese- vagy versmondó versenyekre. Jó volt a Suli TV is, ahol rendszeresen szerepeltem.

Kovács Dániel: Az osztálybulikra gondolok vissza szívesen. Ízlett a sok csipsz és a rengeteg üdítı.

Pörzse Dániel: A rajzórák maradtak meg bennem kellemes emlékként. Azok kicsit lazító órák voltak. Sokat nevettünk, remekül éreztük magunkat.

Nagy Alexandra, a szervezı

Agg Andrea, a kérdezı

Viszontlátásra!


SPORT

LANDOROS SÍTÁBOROK TÖBB MINT EGY ÉVTIZEDE

Bacsa Istvánné, Ildikó néni Síelés az ausztriai hegyek között tanított meg engem síelni. Eddig négyszer utazhattam el vele az ausztriai hegyekbe. Ildikó néni mikor vett elıször sílécet a lábára? Ez igazán régen volt, több mint harminc évvel ezelıtt. Fıiskolás koromban kötelezı volt síelnünk, hiszen testnevelés tanári szakra jártam. A kicsik vagy a nagyobbak síelnek bátrabban? A kicsiknek semmilyen félelemérzetük nincs. Száguldoznak mindenfelé, és ezt nagyon élvezik. A nagyobbak már egy kicsit körültekintıbbek, jobban tartanak az eséstıl. Mikor és hová szervezték az elsı iskolai sítábort? Legelıször Csehországban, Velke Karlovicében volt sítábor, több mint tíz évvel ezelıtt. Nagyon szép, bár nem túl hosszú pályák voltak ott. Jól meg lehetett tanulni az alapokat. Eddig hány országban síelhettek a diákok, szülık és tanárok? Voltunk Szlovákiában, Ausztriában, Csehországban, Szlovéniában, és képzeld, még Romániában is! Hogyan telik az idı egy sítáborban? Felébredés után reggeli, majd kilenc órakor birtokba is vesszük a pályákat, hiszen akkor nyitnak a sífelvonók. Délben tartunk egy kis ebédszünetet, aztán ismét a siklásé a fıszerep, egészen zárásig szoktunk maradni. Mikor lehet elkezdeni ezt a sportot? A negyedikes sportiskolások Ausztriában nagyon korán, már óvodás korban megszerették a síelést kijárnak síelni. Azt gondolom, hogy a mi iskolánkban második vagy harmadik osztályban lehet elkezdeni, amikor már megfelelı mozgáskultúrával rendelkeznek a gyerekek. Kiknek ajánlja ezt a mozgásformát? Mindenkinek. A legfontosabb azonban, hogy nem kell száguldozni. Bár gyerekkorban ezt nagyon szeretik. A felnıttek sokkal nyugodtabban, lassabban, a táj szépségeire figyelve síelnek. A hegyi friss levegı mindenkinek nagyon fontos az egészsége miatt. Legutóbb kiknek szerveztek sítúrát? Kétfajta túránk volt. Az egyiket Csiszár Attila kollégám szervezte Ausztriába, Obervellachba. A másik tábor szintén Ausztriában, de Präbichben volt. A negyedikesekkel, szülıkkel, pedagógusokkal és a nyolcadikosokkal együtt megközelítıleg hatvanan síeltünk. Elfoglaltuk az egész hegyoldalt. Milyen élményekkel tértek haza? Én nagyon szerettem ott lenni. Jó volt tanítani a kezdıket, mert igen gyorsan fejlıdtek. Melinda, te is velünk voltál, mesélj a saját tapasztalataidról! Remek volt. Imádtam lecsúszni a pályákon. Sok volt az ugrató, ezek igazi kihívások voltak számomra. Milyen pályákon síeltél? Kék és piros pályán, de szívesen kipróbáltam volna a legnehezebbet, a feketét is, ám anya túlságosan féltett, és nem engedett fel rá az utolsó napon.

Sítábor Obervellachban, 1999-ben

Fotó: Kenessey Fanni (8. a)

Ferenczi Melinda (8. a) Ildikó nénivel beszélget

Illusztráció: Konrád Zsoltné tanár néni


JELES NAPOK

MIKULÁS RHAJÓS ÚTI ÓVODÁBAN MIKULÁSS ÁSSAL AZ ŐRHAJÓS Azt hallottuk az iskolában, hogy valamikor réges-régen élt egy Miklós nevő püspök Kis-Ázsiában, aki évente titokban megajándékozta a szegény gyerekeket. A mai napig mindenki nagyon várja a rejtélyes Mikulást.

Számunkra különleges az idei év, hiszen a 4. a osztályunkkal és Oroszné Németh Ibolya tanító néninkkel ellátogattunk az Őrhajós Utcai Óvodába, ahova mindketten jártunk. Ott elıadtunk a kicsiknek egy mesejátékot, valamint az iskolában sütött mézeskaláccsal leptük meg ıket. Az ovisokat és Csiszár Imréné, Gyöngyi óvó nénit a piros ruhájú, hófehér szakállú, jóságos Mikulásról kérdeztük. •

Mit tudtok a Mikulásról, hol él?

• •

Az Északi-sarkon. Lappföldön.

Mivel közlekedik?

Szánkóval.

• •

Mindent lát vele Mikulás bácsi. Levelet rajzolunk neki.

Mikulás hogyan jut be a lakásokba?

• •

Az ajtón. A kéményen.

Van, aki fél a Mikulástól?

Nem!!!

Kik kísérik el Mikulást a hosszú útjára?

• • •

A rénszarvasok. A manók. A krampuszok.

Honnan tudja, hogy mit szeretnének a jó gyerekek?

Van messzelátó távcsöve.


 Gyöngyi néni, hogyan várták az óvodában a gyerekekkel Mikulást?Lázasan készülıdtünk. Sok-sok kézmőves foglalkozást tartottunk, ahol leveleket készítettünk rengeteg rajzocskával. El is küldtük már ıket Mikulásnak. Versikéket és dalokat is tanultunk.Az angol vagy amerikai gyerekekhez karácsonykor érkezik tömött zsákjával Télapó. Hozzánk miért december 6-án?

Ezt már az ovisoknak is megtanítottuk, válaszoljanak ık! Ekkor van Miklós napja.Hol örülhettek elıször Mikulásnak a gyerekek?Többféle legenda létezik. Mi úgy tartjuk, hogy Lappföldön, hiszen ott él, és onnan indul világ körüli útjára.Gyöngyi néni mit kérne legszívesebben a Mikulástól?

Szeretetet, ajándékot, sok jó, egészséges, okos kisgyereket.

Riporterek: Németh Levente (4. a) Bekı Bence (4. a)

Fotó: Bıke Norman (5. c)


KÜLÖNLEG KÜLÖNLEGESSÉG LEGESSÉGEK ESSÉGEK

A LEGÚJABB LEGÚJABB EBÉDLıNK EBÉDL NKBEN NKBEN Ünnepek elıtti beszélgetés iskolánk igazgatójával, Mátai Feri bácsival

 Néhány éve egy teljesen felújított ebédlıben étkezhetünk. Mi minden változott meg? Nagyon idıszerő volt, hogy az ebédlınk egy kicsit csinosodjon. Mára a város egyik legszebb étkezıje a miénk. Megújult az egész konyhánk is. Volt egy szolgálati lakás, azt is a konyha számára alakították át, ilyen módon nıtt meg az alapterülete. Majd a legkorszerőbb gépekkel, eszközökkel szerelték fel. Az ebédlı rész is tágasabb lett két ablakkal. Az itt étkezık örülhetnek, hogy ilyen szép, tiszta, rendezett környezetben fogyaszthatják el az ételt. Közeledik a karácsony. Feri bácsi milyen fogásokat látna szívesen az ünnepi asztalon? Nagyon szeretem a finom fogásokat. Nálunk a karácsonyi asztalon mindig van rántott hal tökmagolajos krumplisalátával. Mellette különféle húsok kerülnek elénk. Nagyon szeretjük a szárított gyümölcsökkel készült sülteket, akár fügével, almával vagy naranccsal. Beletekerjük a húsba, vagy mellé kerül valamilyen mártással. A finomságok elfogyasztása mellett szeret az ételek elkészítésében is részt venni? Bizony, nagyon szeretek fızni, elsısorban húsos ételeket. A bifszteket majdnem mindig én készítem el újévre. Kísérletezgetni is szoktam. A legújabb kedvencem a fokhagymás fügemártás. Isteni jó pecsenyék mellé. Az ebédlınkben különbözı rendezvényeket is szoktak tartani. Legközelebb az óévbúcsúztató lesz. Feri bácsi hogyan gondol vissza erre az évre? Azt mondják, minden év nehezebb, mint az elızı év volt. De nézzük most a pozitív dolgokat! Az iskolánkban viszonylagos rend és nyugalom volt. Eredményes évet zártunk, sok újdonság történt. Három dolgot mindenképpen meg kell említenem. Az elsı udvarunkon a Mosoly Landor parkot valósítottuk meg komoly anyagi befektetéssel, számos támogató segítségével. Nagyon szép lett. A hátsó udvarunkon egy újabb focipálya építése kezdıdött el. Tavasszal használható lesz, mert akkor már


rá lehet menni a főre. A közelében lévı dombot nagy munkagépekkel formáltuk át, hogy alkalmas legyen játszóhely kialakítására. A következı félévben játékokkal népesítjük be, elsısorban az alsó tagozatosok nagy örömére. Lesznek létrák, mászókák, kis várak. A nyári szünet elıtti szokásos majálisunkon szeretnénk felavatni. Az iskola weblapján láthatók az alsós kisdiákok tervei. Több tíz rajz közül választhatunk, szeretnénk olyat csináltatni, amilyen nekik tetszik. A régi ruhagyár területén sikerült még egy futballpályát kialakítanunk, így további zöld terület van, ahol lehet mozogni. Az iskolánkat igyekszünk bent is szépítgetni. Csak vigyázni kell mindenre, hogy ilyen kulturált állapotban maradjon. A matematikát tanítja nekünk. Nyolcadikosként azt kívánjuk, hogy sok ötösünk legyen, és jól sikerüljön a középiskolai felvételi vizsgánk. Feri bácsinak milyen kívánságai vannak az új évre? Természetesen én is azt várom, hogy induljon úgy a következı év, hogy sok ötöst szerezzetek, valamint mindenkit vegyenek fel oda, ahova jelentkezik, de ezért még sokat kell dolgozni. Mindennél fontosabbnak tartom az egészséget és a harmonikus családi életet.

Szeretetben, békében, nyugalomban teljen a következı esztendı! Ezt kívánom minden olvasónknak is.

Fotó: Pálinkás Renáta (8. a) Riporterek: Csiszár Sára (8. a) Mázsi Virág (8. a)


REJTVÉNY

A legbékésebb ünnep

1. Reggelente a legtöbb felnıtt ezzel az itallal kezdi a napot

1.

2. Nemesfém

2.

3. Ló emblémájú autó neve

3 4. 5.

4. Fiúnév, melyben megbújik egy csillagjegy neve

6.

5. Nálunk telelı színes tollú kismadár, amelynek Móra Ferenc szerint nincs cipıcskéje

7.

6. A vízilabda, atlétika, foci, stb. közös neve.

8.

7. Fejen lévı testrész.

9. 8. A hétfı, kedd, stb. is ez. 9.

Hosszú fülő, nagyot ugró állat.

A legismertebb karácsonyi sütemény

1.

1. Déligyümölcs

2.

2. Piros színő, földön termı gyümölcs

3.

3. A kisegér is szereti

4.

4. Amikor felszeled, könnyezik a szemed

5. 6.

5. Szénsavas üdítıital 6. Piros, gömbölyő zöldség

Fitos Anita (7. b)


KÜLÖNLEG KÜLÖNLEGESSÉG LEGESSÉGEK ESSÉGEK

A tél legjobb dalai TOP 10 a TI szavazataitok alapján

2. The Black Eyed Peas – Don’t Stop The Party 3. Pitbull ft. Marc Anthony – Rain Over Me 4. Fluor - Halenda 5. Adele – Rolling In The Deep 6. Maroon 5 ft. Christina Aguilera – Moves like Jagger 7. Swedish House Mafia – Save The World 8. Wawa – Sombrita 9. Justin Bieber – Baby

10. Young G. ft. Düki - Hey Lakatos Márk (7. b) Marján Patrik (7. b) Péntek Dominik (7. c)

A leghumorosabb dolgozataink Így írtunk

MI…

Konrád Bea néni óráján: Rozgonyi Pál Tar Lırinc felesége lett. - Képzeld el, hogy te is látogató vagy az egri várban! Mit kérdeznél a várról az idegenvezetıtıl? - Körülbelül hány téglából áll?

Winkler Pista bácsi óráján: Julius Caesar fia Bluetooth volt. A földesúr földjén jobb ágyak dolgoztak. A bécsi forradalom központja Párizs volt.

Fitos Anita (7. b)


KÜLÖNLEG KÜLÖNLEGESSÉG LEGESSÉGEK ESSÉGEK

A LEGKECSESEBB LEGKECSESEBB HÁZIÁLLAT

„Paripám

Lovaglás az iskola udvarán

csodaszép pejkó, Ide lép, oda lép, hejhó! Hegyen át, vizen át vágtat, Nem adom, ha igérsz százat.” (Weöres Sándor)

Fotó: Mázsi Virág (8. a)

Rajzolta: Varga Alexa (7. c)

Landor Lapok III. 2011. december  

Landor Lapok a diákok magazinja

Landor Lapok III. 2011. december  

Landor Lapok a diákok magazinja

Advertisement