Page 1

2011. április

2. évfolyam

2. szám


AZ ORSZÁGHÁZBA KÉSZÜLÜNK! Városunk elsı emberével lakóhelyünkrıl, a Parlamentrıl, szépségekrıl Nagyon örülünk, hogy Zalaegerszeg polgármestere, Gyutai Csaba idıt szakított ránk, hogy válaszoljon kérdéseinkre.

- Mekkora felelısség egy várost irányítani?

keltjük és készítjük ıket az iskolába. A reggel egy hatalmas show-mősor. Megpróbálunk idıre elkészülni, beérni két iskolába, egy óvodába és én a munkahelyemre. Ha a Parlamentbe kell mennem, akkor még zőrösebb a történet. Reggel egy komplett káosz alakítója, szenvedıje vagyok. Aztán elkezdıdik itt a munka. Ahogy láthattátok a rövid várakozás alatt, szinte percre pontosan ki van számítva minden teendım általában reggel nyolctól este nyolcig. Akkor még hazaviszem a hivatali adminisztrációt. Azt áttanulmányozom, aláírom. Igyekszem egy kicsit a gyerekekkel is

- Igazából akkor éreztem ennek a felelısségét, amikor rendkívüli intézkedéseket kellett hozni. Néhány hónappal ezelıtt a Zala folyó majdnem elöntötte a Zala utcát. Pár hete pedig Botfán felrobbant egy második világháborús bomba. Az ott lakó férfi egy egész arzenált győjtött össze ezekbıl a veszélyes szerkezetekbıl. Mindegyiket hatástalanítani kellett. Ez komoly feladatot jelentett a hatóságnak, és az Gyutai Csaba polgármesterünk, országgyőlési képviselınk a Városházán fogadott önkormánybennünket. zatnak is intézkednie foglalkozni, játszani. Ha még marad idım, akkor kellett. Ezeknél igazán éreztem, hogy nagy a kedvenc szenvedélyemnek, az olvasásnak felelısség. Egyébként nyolc évig alpolgármester hódolok. Könyvet, újságot szoktam a kezembe voltam, így ismertem a város mőködését, a venni. Valamint aludni is kellene, ezzel van a mőködtetésének szinte minden részét, tehát legnagyobb gondom, arra jut a legkevesebb idı. belezökkentem az új feladatba és az új szerepbe is. Nagyon feszített egy polgármester idıbeosztása. Bizony, amikor öt-hat napon keresztül reggel - Hogyan telik egy átlagos napja? nyolctól este nyolcig dolgozunk, akkor azért el lehet fáradni. Kell egy kis pihenı, ezért a - Negyed hétkor kellene kelnem, de fél hétkor sikerül felkelnem. Nekem négy gyermekem van,


vasárnapot igyekszem szent és sérthetetlenné tenni. - Milyennek szeretné látni településünket? - Azt szeretném, hogyha ez egy tiszta, virágos, élhetı település lenne. Ebben nektek, fiataloknak különös felelısségetek van. Jó lenne, ha megmaradna a városnak ez a légköre, hogy az emberek vigyáznak a környezetükre. Nálunk általában nem firkálják össze a házakat, mint Budapesten. Szeretném, ha tíz év múlva jóval több vállalkozás, üzem lenne a városban. Aki dolgozni akar és tud, annak itt és a környéken lenne rá lehetısége! Azt szeretném, ha nektek, fiataloknak itt biztos jövıtök lenne. Amikor elvégzitek a középiskolát, akkor itt tudnátok munkát vállalni. Aki továbbtanul, fıiskolára vagy egyetemre megy, visszajönne ide, és itt boldogulna! Itt alapíthatnátok családot, jó sok gyereketek lenne, hogy az iskolák is tele legyenek, és a városnak is szép jövıje legyen! - Tılünk, diákoktól mit vár el? Milyennek képzeli az ideális fiatalokat? - Olyannak képzelem az ideális fiatalokat, mint amilyenek most. Mosolyognak, vidámak, kicsit bohók, bohémek, viccelnek, nevetnek. Az ifjak általában többet tudnak a világ bizonyos részeirıl az elızı generációknál. Ti biztosan a számítógépet már gyorsabban tudjátok kezelni, a mobiltelefonnal jobban tudtok bánni. Talán a gondolkodásotok is gyorsabb, hiszen olyan képi világhoz szoktatok a tévé által, amely gyors, és nagyon sok információt ad. Sokan mondják, hogy a mai fiatalok rosszabbak, mint a korábbiak. Hogyha visszagondolok az én fiatalságomra, én is csibész voltam. Mégis minden generációnak megvan a maga értéke, és minden generáció az elıdje értékeit továbbviszi és továbbfejleszti. Meggyızıdésem, hogy ti is ilyenek lesztek.

- Májusban meglátogatjuk az Országházat. Nekünk ez egy csodálatos látnivaló lesz, Önnek pedig a munkahelye. Országgyőlési képviselıként milyen teendıi vannak? - Az épület biztosan el fog benneteket bővölni, mint ahogyan engem is mindig elvarázsol. Újabb és újabb gyönyörő részletet fedezek fel benne. Ez lehet egy freskó, egy szivartartó a folyosón vagy a legkisebb mozaikdarab valamelyik épületrészen. A világ legkáprázatosabb, legszebb épülete a magyar Parlament. Az én feladatom az Országházban az, hogy a bizottsági munkában vegyek részt. A Kulturális és sajtóbizottságban tevékenykedem, ahol elsısorban a sajtó mőködtetésével és a sajtót érintı jogszabályok elıkészítésével foglalkozom. Ezen kívül minden más feladatot, amelyet a frakciómtól kapok, ellátok, és a plenáris üléseken is igyekszem részt venni. Szavazáskor mindenképpen, de egyéb üléseken is, különösen az önkormányzatot, oktatást, kultúrát, gazdaságot érintı témák esetén, amelyek városunk számára is igen fontosak, hiszen a Parlamentben is igyekszem lakóhelyünk érdekeit képviselni. - A tavasz a megújulás és a szépség idıszaka. Önnek mi tetszik mostanában, minek örül igazán? - Annak különösen örülök, hogy négy ilyen kedves ifjú hölgy jött el hozzám, úgyhogy ez a délután már szép. Az irodámba is beköltözött a tavasz. Komolyra fordítva a szót, ez tényleg a megújulás idıszaka, és jó kimenni egy kicsit a levegıre a gyermekeimmel, és nézni azt a zsendülést, ahogy éled a természet. A virágok kibújnak, a fő újra elkezd zöldülni. A kutyánkat, amely egy irtózatosan rossz, de nagyon szerethetı golden retriever, vízi vadászkutya, elvihetjük sétálni, és egy kicsit szabadon engedhetjük. A tavasz egy nagyon szép évszak, ha nem a legszebb, és igyekszünk is ennek minden örömét kihasználni a családdal együtt. Tegyétek ti is ezt!

Fotó: Gecse Gréta (8. b) Szanyi Patrícia (8. b) Bertók Rebeka (8. b) Major Bíborka (8. b)


TANULÓ-TANÁR TEREFERE

STANKOVICS MARIKA NÉNI VIRÁGOK KÖZT ÉRZI JÓL MAGÁT

Stankovicsné Soós Mária igazgatóhelyettesünk kedveli, ha csinosítgatjuk a környezetünket. Pár éve gyönyörő zöld dísznövények teszik hangulatossá az iskola auláját. • Honnan ered az élıvilág iránti szeretete?

tevékenységekhez is. Régebben kötöttem, varrtam. Képzeljétek el, pulóvereket, ruhákat is készítettem. Ma már egy kicsit kevesebb a szabad idım. Ráadásul tanulok. Most éppen szakdolgozatot írok, szakvizsgára készülök. Nagyon érdekelnek a világ dolgai. Szeretek tájékozott lenni, mind a munkámmal, mind a világ dolgaival kapcsolatban. Elég sokat olvasok is. Az örök kedvenc megmaradt, mert szeretek sütnifızni, kertészkedni, virágokat gondozni. De az is kellemes kikapcsolódás számomra, ha csak kimegyek a természetbe, és gyönyörködöm.

• Születésemtıl kezdve családi házban élek. Mindig is voltak, vannak körülöttem növények, állatok. Nagyon szeretem ıket, hozzátartoznak a jó közérzetemhez. Olyannyira természetes számomra a létük, hogy hiányérzetem van nélkülük. Ezért az iskolában is, ahol csak lehetıség van • Kényelmünkre rá, igyekszem tenni gondoltak, amikor azért, hogy minél padokat helyeztek több zöld növényt ki a folyosóra. Rendszeresen helyezzenek el. Egyrészt tartanak iskolagyőlést, hangulatosabbá, otthonosabbá teszik amikor az iskola a környezetünket, életével másrészt olyan kapcsolatos Vajon melyik tavaszi virág Marika néni kedvence? tudnivalók mellett élettani folyamatokat végeznek, amelyek a versenyeken jól révén tisztítják a levegıt, ugyanis a szén-dioxid szereplı tanulóknak is gratulálnak az tartalmat megkötik. eredményeikhez. Mivel szeretné még szebbé, érdekesebbé tenni mindennapjainkat? • Úgy tudjuk, hogy az egyik osztályteremben egy anyuka és Marika néni varrta a függönyöket. • Örülök, hogy ti is észrevettétek mindezt. Szabad idejében mi mindent készít, mivel Szeretném, ha jól éreznétek magatokat az foglalkozik szívesen? iskolában. Nemcsak én, hanem mindannyian így gondoljuk. Jó lenne, ha diákjaink a tanulást értéknek tekintenék, és lehetıség szerint mindent • Tényleg varrtam függönyöket. Néhány évvel ezelıtt megtennének a kulturált viselkedés, a környezet ballagott el az osztályom. Velük szépítettük, szépítése, megóvása érdekében. Sokszor csinosítottuk a termet, és ebben én is részt vettem. beszélgetünk arról, hogyan tudnánk még szebbé, Egyébként nem áll messze tılem a szabás-varrás. barátságosabbá, kellemesebbé tenni az iskola Technika szakos tanárként értek az ilyen jellegő


környezetét. Ha valakinek van valami jó ötlete, átgondoljuk, és ha tudjuk, megvalósítjuk. Most is vannak elképzeléseink, terveink. Hogyha ilyen nyitott szemmel jártok, akkor nem árulom el, melyek ezek. Csak figyeljetek, mert hamarosan látni fogjátok, mi újul meg az iskola környezetében. • Hallottunk a referenciaiskola-pályázatról. Milyen különlegességgel lehet ezt a rangot elnyerni? • Valóban pályáztunk a referenciaintézményi címre. Túl vagyunk a szakmai elıminısítésen, sikerrel. Nem feltétlenül kell különlegességet produkálni. Az a lényeg, hogy valami olyan tevékenységet végezzen az intézmény, amely mások számára is példaértékő. Lehet ez bármilyen területen az iskolai oktató-nevelı munkában. Azért mi mégis különlegességgel pályáztunk, „kutyás óráinkkal”, illetve a kötélugrással, mint „jó gyakorlatokkal”. Ezek országosan is újdonságnak számítanak. Reméljük, hogy minél több intézmény meg fogja ismerni általunk. • A tavaszi virágok közül melyiknek örül a leginkább? • A legegyszerőbb mezei virágnak is örülök, abban is el tudok gyönyörködni. Járjatok nyitott szemmel a természetben, mert nagyon-nagyon sok kincs és

Molnár Rebeka (8.b) Dala Nikolett (8.b)

szépség van ott, ami mellett nem szabad észrevétlenül elmenni. Próbáljátok meg kitalálni, melyik tavaszi virágnak örülök a leginkább! Májusban nyílik, alig lehet észrevenni, megbújik a fák, bokrok alatt. Egyszerő, de nagyon elegáns virága, kellemes illata van, még a költıket, írókat is megihlette. Egy kis versrészletet mondok nektek Zelk Zoltántól: ,,Csilingel a kis ………., Fehér a ruhája, Meghívja a virágokat Tavaszesti bálra.” Tehát, melyik a kedvenc virágom? • A hóvirág? • Nem, hiszen májusban nyílik. • A harangvirág? • Nem. • A gyöngyvirág? • Ez az, kitaláltad!

Fotó: Lırincz Dominik (8.b)


KULTÚRA

PETıFI PET FI SÁNDOR: A HELYSÉG KALAPÁCSA Páratlan komédia színházunkban Amint megjelent a színpadon, egybıl felismertem: „İ az, aki az Üvegtigrisben szerepelt. Akkor ez az elıadás biztosan jó lesz!” Az lett. Szinte egyfolytában nevettünk. Egy személyben volt minden. Elıször Petıfi Sándor, aki a szemünk elıtt alkotta meg hıskölteményét. Majd megelevenedett a többi szereplı is. Szemérmetes Erzsók, akinek ötvenöt éves bájaiért küzdött Fejenagy, a helység kalapácsa, de a lágyszívő kántor is, akit végül leleplezett a felesége, az amazontermészető Márta. Az események nagy része a csatatérré vált csapszékben játszódott. Sajnáltuk, hogy egyszer csak vége lett BESENCZI ÁRPÁD remek elıadásának. • Hogyan kezdıdött el a színészi pályája? • Régen testnevelıtanárnak készültem, mert sokat sportoltam. Ugyanakkor iskolai rendezvényeken is szívesen mondtam verseket, diák színjátszó versenyeken léptem fel, valamint paródiákban szerepeltem. Mondták, hogy van bennem tehetség a színészkedéshez. Jelentkeztem a fıiskolára 1983-

ahol tizenhat évet töltöttem el. Majd idekerültem Egerszegre. • Hogyan született meg ennek a produkciónak az ötlete?

• Felkértek pécsi diák lévén, hogy tartsak egy rendhagyó irodalomórát. Elmentem gimnáziumokba meg általános iskolákba, ahol nem volt színpad, nem voltam beöltözve, nem volt világítás, nem volt díszlet. Kiálltam, és egyedül eljátszottam A helység kalapácsát osztálytermekben, könyvtárban meg iskolai aulákban, ahova hívtak. Aztán Sztarenki Pali barátom, aki a színházunk mővészeti vezetıje, megnézett Budapesten, és Besenczi Árpád színmővész-direktor az esti elıadás elıtt a színészi életrıl mesélt. kérdezte, hogy mi lenne, ha kibıvítenénk Petıfiban, de nem vettek föl. A jogi egyetemre viszont versekkel és zenével. Akkor lett belıle egy igen. El is végeztem. Mindez Pécsett volt. Az egyszemélyes színház. Azóta pedig már túl vagyok egyetemi színpadon látott engem a helyi Nemzeti a 150. elıadáson is. Sokfelé játszottam. Színház akkori igazgatója. Innentıl kezdve ment minden a maga útján. Bekerültem a társulatába. Négy év után Budapestre, a József Attila Színházba, • Hogyan érezte magát a színpadon?


• Mindig jól érzem magam a színpadon, ha tudok egy kis örömöt szerezni a nézıknek vagy akár szomorúságot is. Egy színésznek az a jó, ha sokan nézik, és hogyha sokfajta érzelmet tud az emberekbıl kicsalni. Ez nekem általában szokott sikerülni.

• Szeret-e szinkronizálni? A Született feleségekben is hallottuk a hangját. Mennyire nehéz ez a fajta munka?

• Nagyon hosszú ideig. Sokszor hangosan elolvasom a szöveget, és egyszer csak beül. Akkor elkezdem mondani papír nélkül. Mondom, mondom, mondom, mondom. Mindenhol. Utcán, autóban, buszon. A 80as évek közepe óta játszom.

• Az a baj, hogy már elég keveset szinkronizálok. A Született feleségek csak egy kis szelete a szinkronnak. A Csillagok háborújától kezdve rengeteg mozifilmhez adtam a hangomat, de a Minimaxon látható mesékben is hallhattok. Ez a színészi munka egy része. Én szeretem, de a vidéki színészek el vannak zárva ettıl a lehetıségtıl. Beállok a mikrofon mögé, látom a filmet, a fülemen a fejhallgató, elıttem a szöveg. Aztán mondani, eljátszani. Izgalmas, de nehéz is.

• Milyen elıkészületek elıadásához?

• Nekünk is nehéz a suli. Hogyan érzi magát színi direktorként?

• Meddig kellett tanulnia a szöveget?

kellettek

a

darab

• Most már ez egy komplex színházi produkció. Van egy színpadi kép, amit láttok, egy Petıfi-szállás, egy kocsma, egy templom. Van világítás, hangosítás, be kell öltöznöm hozzá. Ez egy kis idı, amíg a színpadot elıkészítik a kollégák. Én meg felkészülök. Most már nem mondom el a szöveget elıtte. Annyira benne van a fejemben, hogy bárhol belekezdek, tudom folytatni. • Egyedül vagy társakkal könnyebb játszani? • Érdekes, jó kérdés. Szeretek egyedül játszani. Nemcsak ezt játszottam egyedül, volt már máskor is ilyen egyszemélyes darabom. De igazából a színház egy társasjáték, tehát azért jó, ha vannak partnerek. Hogyha van kibe kapaszkodni, idézıjelben és valóságosan is a színpadon. Meg hogyha van kihez szólni, van kibıl érzelmet kicsiholni, vagy ı énbelılem csihol ki valamilyen érzelmet. Alapvetıen a színház a férfi és a nı viszonyára épül, azt azért nehéz egyedül eljátszani.

Kovács Viktória (8. b) Oláh Bernadett (8. b) Szanyi Patrícia (8. b)

• Jól, jól. Nehezebb munka egy kicsit. Felelısséget kell vállalni minden itt dolgozó emberért. Úgy tőnik, az egerszegi nézık szeretik a színházat. Reméljük, egyre többen fognak jönni. Mi is mindent elkövetünk ezért. • Melyik volt az eddigi szerepei legnehezebb és a legkedvesebb?

közül

a

• A legnehezebb Az ember tragédiájából Ádám. Pécsett játszottam 1991-ben. Az nagy szerep volt, de szép is. Nagyon sok kedves szerepem is van. Szentivánéji álom: Zuboly; Hallo, hallo: René; Minden jót, Elling! : Kjell Bjarne; de még sorolhatnám..... • Hol szeret a legjobban játszani? • Elsısorban színházban. Egyre kevesebb lehetıség van filmezni. A színész alapvetıen nem filmszínész, hanem színházi színész. Ezt valamikor is így találták ki az ókori görögök és a rómaiak, hiszen amfiteátrumban játszottak a színészeik. • Viszontlátásra a következı elıadásokon!

Fotó: Lırincz Dominik (8. b)


HELLO EVERYBODY! Hétfı este iskolánk egyik tantermébıl angol beszéd szőrıdik ki. Óvatosan benyitunk: nyelvi óra van. Ismerıs arcokat látunk, hiszen óvó nénik, tanító nénik ülnek az asztalok körül. Milyen érzés újra iskolapadban ülni? Elég szokatlan. Továbbképzésekre szoktunk járni, de az nem ilyen iskolás keretek között zajlik. Kapunk házi feladatokat, amelyeket próbálunk otthon elkészíteni. (Erzsi néni) Izgalmas újra iskolapadban ülni. Lelkiismeretesen próbálunk készülni óráról órára. Nagyon szeretjük Bea nénit, mert mindig ad plusz löketet, hogy jobban készüljünk. Szeretünk idejárni. Úgy veszem észre, hogy mindenki szívvel-lélekkel foglalkozik az angollal. (Szilvi néni) Mi a véleményük az angol nyelv szépségérıl és népszerőségérıl? Valóban népszerő nyelv. Igazából mi már nem azért tanuljuk, hogy majd nyelvvizsgázzunk. Az élet miatt tanuljuk, hogy amikor utazunk, világot látunk, az angol nyelv segítségével jobban tudjunk boldogulni egy idegen országban. Meg aztán sokunknak vannak iskolás gyerekei, és úgy gondoljuk, segíthetünk is nekik egy kicsit. (Tündi néni) Én ebben az évben mentem nyugdíjba, és nagyon élvezem, hogy újra iskolapadba ülhetek, és itt tanulhatok. A szépségrıl annyit, hogy nekem kedvenc szavam is van, a ’because’. Rendkívül fontosnak tartom, hogy mindenki tanulja az angol nyelvet. Sajnos diákkoromban nem volt rá módom. Igen örülök, hogy most élhetek ezzel a lehetıséggel. Mindenkinek ajánlom. (Kati néni)

Bekukkantottunk pedagógusaink angolórájára. Mindenképpen ajánljuk nektek, mert ti már idegen nyelv nélkül nem fogtok boldogulni az életben. Ha nem tudtok legalább egy vagy két nyelvet, akkor el fogtok veszni a világban. Nemcsak akkor, ha külföldre mentek, hanem itt, Magyarországon is. A munkavállalási lehetıségetek és a világlátásotok is kitágul a segítségével. Most tanuljatok, mert sokkal fogékonyabbak vagytok az új dolgokra! (Marietta néni) Utazhattok, szükségetek lesz rá a munkátokban is. Sokkal felszabadultabb az ember külföldön, biztonságban érzi magát, ha az alap dolgokban tájékozott, tehát tud kérdezni, megérti, amit mondanak. Az alapmőveltséghez is nélkülözhetetlen. Ennyi idıs korban, mint mi, az agy csiszolásához is nagyon fontos a nyelvtanulás, orvosilag is ajánlanám. (Katalin néni) Nekem például a kiejtés gondot okoz, nehezen megy, és bámulom azt, hogy a fiataloknak benne van az énjükben. Ezért is fontos korán elkezdeni a nyelvtanulást. Halljátok az angol szavakat, kifejezéseket a rádióban vagy a tévében. Nektek könnyebb! (Erzsi néni) THANK THANK YOU & GOODBYE!

Mit tanácsolnak nekünk, miért érdemes idegen nyelvet tanulni? Jobban tudtok érvényesülni az életben. Nemzetközi nyelv az angol, és nagy szükségetek lesz rá. Ebben a gépiesített világban (gondoljatok csak a számítógépre, internetre) nagyon fontos az angol nyelv tudása. Azt sajnálom, hogy én nem tanulhattam annak idején, mivel csak az oroszt lehetett. (Erzsébet néni)

Molnár Rebeka (8. b) Holdosi Glória (8. b) Gecse Gréta (8. b)


LANDOROS TESTVÉREK Szenvedélyem az utazás: Angliában voltam! Testvérem, Gerencsér Roland a 8. a osztály testnevelés és angol tagozatos tanulója, nyáron igen messzire utazott.

İrségváltás a Buckingham-palota elıtt

A Parlament és a Big Ben a Temze partján

• Hogyan jutottál el Angliába? • Az iskolában hallottam errıl a lehetıségrıl, és utána már viszonylag gyorsan pörögtek az események. Gyırbıl indultunk, Németországon, Ausztrián, Belgiumon és Franciaországon keresztül buszoztunk. A La Manche-csatornán vonattal mentünk keresztül, a víz alatt, majd megérkeztünk Angliába. • Milyen meg?

nevezetességeket

néztetek

• Igazából minden tetszett, de leginkább Stonehenge és a gyönyörő parkok bővöltek el. • Mennyit beszéltetek angolul?

Illusztráció: Gerencsér Roland (8.a) Riporter: Gerencsér Krisztián (5.a)

• Nagyon keveset, mert rábíztuk magunkat az idegenvezetıre és Laci bácsira, aki mindig mellettünk volt, ha kellett.

• Jövıre Londonban lesz az olimpia. Szurkolsz-e majd angol csapatnak vagy sportolónak?

• Az elsı napon Canterburyban voltunk, ahol megnéztük a székesegyházat. Azt követıen Londonban tartózkodtunk. Számos helyre • Örülök, hogy Angliában lesz a nyári olimpia, és látogattunk el. Felkerestük a szurkolok a kedvenc Big Bent, a Buckinghamkosarasaimnak, akik palotát, ahol az uralkodó amerikaiak, hogy ilyen lakik, a St. Pálszép országban is székesegyházat, a Trafalgar tudjanak nyerni. teret, Madam Tusseau panoptikumát. Hajóztunk a Temzén, és még az ırségváltást is láttuk a királynı, II. Erzsébet palotájánál. Az utolsó napokat London környékén töltöttük. Megcsodálhattuk a misztikus Stonehenge-t és Arthur király A rejtélyes Stonehenge Fotó: legendás kerekasztalát is. Gecse Gréta (8.b) • Mi tetszett a legjobban?


JELES NAPOK Húsvéti hagyományaink Az 1. a osztály kisdiákjaitól kérdeztük meg, hogy mi jut eszükbe a húsvétról.

o Nekem az jut eszembe a húsvétról, hogy akkor ünnepeljük a Jézuska keresztre feszítését és föltámadását. o Akkor kapunk ajándékokat a nyuszitól. o Kosárban szokás vinni a sonkát meg a kalácsot a templomba, és ott megszentelik. o Akkor locsolják meg a lányokat. o Én tudok egy történetet. Egyszer két katona ırizte Jézuskának a sírját. Reggel odamentek, és a követ el akarták görgetni. De már elgörgette valaki. Mária hátrafordult, és meglátta Jézuskát, aki feltámadt.

Nekem is a nyuszi hozza az ajándékot húsvétkor!

Árvayné Nagyari Kati nénit, iskolánk szabadidı-szervezıjét, kézmőves oktatóját arra kértük, hogy meséljen a húsvéthoz kapcsolódó magyar népszokásokról. • Mit ünnepelünk húsvétkor?

• A 40 napos böjt hamvazószerdán kezdıdik. Ezen a napon a templomban • A húsvét a megszentelik keresztény világ az elızı évi legnagyobb ünnepe. barka hamuját. Jézus feltámadását A barkát ünneplik mindenhol a virágvasárnap világban. A történet szentelik. A szerint két nappal szentelt elıtte, pénteken barkának feszítették keresztre bajelhárító ıt a római katonák. szerepe van. A Azzal gyanúsították, böjt alatt nem hogy lázadást indított ettek húst, zsír tanításaival, és hogy helyett olajjal ı akart lenni a király. fıztek, növényi Ezért csúfságból ételeket töviskoronát tettek a fogyasztottak, fejére, kezét, lábát naponta odaszegezték a egyszer. Ma Kati néni régi álma valósult meg, a néprajzi állandó kiállítás. kereszthez, és a feje már nem ilyen fölé tőztek egy papírt, szigorúak az egyház böjti elıírásai. A tilalom csak az amelyen ez állt: „I.N.R.I. Iesus Nazarensis, Rex utolsó hétre, nagypéntekre vonatkozik, amely Iudeae.” Magyarul: Názáreti Jézus, Júdea királya. Krisztus halálának a napja. • Húsvét elıtt mennyi ideig tartottak böjtöt? • Milyen finomságok kerülnek az ünnepi asztalra?


• Nagyszombat a feltámadás jegyében zajlik. E naphoz jellegzetes ételek tartoztak - korpából készült savanyú leves. A sonkát szombaton este veszik elı, a böjt ezzel befejezıdik. A feltámadás napja húsvét vasárnapja. Ekkor sonkát eszünk fıtt tojással és tormával. Ezen a napon bárányból készült ételeket is fogyasztunk. • Milyen hagyományok kötıdnek húsvéthétfıhöz? • Magyarország egyes vidékein e napot vízbevetı hétfınek hívják, mert e nap a locsolás napja. A lányokat régen kivonszolták a kúthoz, és vödörbıl vízzel öntözték, vagy a patakban megfürdették. A locsolás az ısi termékenységvarázslás és megtisztulás jelképe. A locsolás ma is elterjedt szokás, de szelídebb formában. Kölnivízzel locsolnak a fiúk, férfiak. • Milyen locsolóverseket mondtak régen a legények?

Az öntözésért a legények hímes tojást, kalácsot és pénzt kaptak a lányoktól, akik vasárnap festették meg a tojásokat. A tojás a termékenység jelképe. Festése tájegységenként változik. A legegyszerőbb a berzselés, amikor levélminták kerülnek a tojásra. Hagyma- és diólevél fızetbe mártották a tojásokat. A tojásírást viasszal végezték, írókával, majd a viaszt lepattintva, az írott minta fehér maradt. Az ügyesebbek karcolással díszítették a tojásokat • Iskolás korában mit csináltak ezeken a napokon? • Napokkal húsvét elıtt sütöttünk-fıztünk, mert igen sok locsoló keresett fel bennünket, és úgy illett, hogy megvendégeljük azokat, akik eljönnek hozzánk ezen a szép ünnepen. • Iskolánkban rendszeresen szervez húsvétváró délutánt. Idén hogyan készülünk a jeles napokra?

• Íme néhány húsvéti köszöntı vers, amivel a gyerekek járnak házról házra napjainkban is:

• Nálunk már hagyomány, hogy Népi motívumokkal írókázott tojások. ilyenkor tojást írókázunk, vagy gyertyát mártunk. Idén is ezt tesszük, ez jó alkalom, hogy megismerkedjetek az Húsvét másodnapján régi szokás szerint ısi magyar népi motívumokkal. Van egy Fogadják szívesen az öntözılegényt. mintagyőjteményem, amelybıl mindenki tetszése Én a legénységhez igen kicsi vagyok, szerint válogathat, és azt írókázhatja a tojására, De öntözılegénynek mégiscsak felcsapok. amelyik a legjobban tetszik neki. Minden esztendıben ilyenkor itt vagyok Ha a locsolásért piros tojást kapok. • Kati néninek nagy álma volt egy néprajzi állandó kiállítás létrehozása iskolánkban. Locsolni jöttem, nem titkolom! Szép szokás ez, úgy gondolom. Múljon vizemtıl a téli álom, Bizony most én ezt kívánom! Ha a hatása múlik is esztendıre, Ígérem, itt leszek jövıre, S nem adok az illendıre. Locsolok kérdezés nélkül, nyakra, fıre.

Fotó: Lırincz Dominik (8. b)

• Igen, ez megvalósult idén márciusban. Nagy öröm számomra, hogy sikerült megrendezni ezt a kiállítást, ahol bemutathatjuk nektek népünk régi használati eszközeit. Emellett kialakítottunk egy kellemes környezetet, ahol szívesebben tartózkodhatunk szabad idınkben.

Holp Mirtill Klaudia (8. b)


SPORT

ORSZÁGOS ELISMERÉS! Villáminterjú igazgatónkkal, Mátai Feri bácsival! Az idei évben Budapesten vehetett át díszoklevelet és jutalmat az iskolai sportteljesítményekért. Az országos diákolimpiai ranglista 15. helyén végeztünk az atlétikai és a labdarúgói helyezéseknek köszönhetıen. • Hány általános iskola vett részt a versengésben? • 479 általános iskola szerzett pontot, mi 80 ponttal értük el a 15. helyet. • Hogyan pontozzák a sportolók teljesítményét? • A számítás a következık alapján történik: Az országos döntı 1-8. helyezettjei 9-7-6-5-4-3-2-1 pontot kapnak. Az iskolai rangsor kiszámításánál a csapatsportágaknál mindez háromszoros szorzóval készül, tehát 27-21-18-15-12-9-6-3 pont szerezhetı. Iskolánk atlétikában és labdarúgásban volt eredményes. Minden további sportágban vagy korcsoportban való részvételért újabb 5-10-15-stb. pont kapható.

Feri bácsi a budapesti ünnepségen az edzık és híres élsportolók társaságában.

• Mi a véleménye errıl az eredményrıl? • Nagyon örülök, elıkelı helyezésnek tartom! • Hogyan lehet még elıbbre végezni?

Iskolánk tornacsarnokában a díszoklevelet kiérdemelt tanulókkal.

• Roppant nehezen, mivel a csapatsportágakkal lehet sok pontot elérni, és az iskolában ezt már csak a kosárlabda eredményességével lehet növelni! Mérhetetlenül büszke leszek a következı évben is, ha ilyen teljesítménnyel szerepelünk.

Holp Mirtill Klaudia (8. b)

Fotó: Gecse Gréta (8. b)


SPORT

TÁRSASTÁNCOSAINK RANGOS BAJNOKSÁGOKON Iskolánk kulturális rendezvényein mindig üde színfolt a társastáncosok fellépése. Gyönyörő ruhát viselnek, szép a testtartásuk, könnyed, légies a mozgásuk. Ráadásul évrıl-évre országos helyezésekkel is büszkélkedhetnek. A sikerekrıl és a hozzá vezetı útról kérdeztük Kuzma Pétert, aki társainkkal a Gála Táncegyesületben foglalkozik.

 Milyen érzés továbbadni a tánctudását a diákoknak?  Fantasztikus, nagyon jó érzés, azért lettem táncpedagógus, hogy felfedezzem a gyerekekben rejlı képességeket, és fejlesszem azokat. 

A zene, a ritmus és a mozgás összhangjára törekednek a táncosok. Magyar Táncmővészeti Fıiskolát, azóta vagyok hivatalos tanár. Kuzma Péter minden mozdulatra figyel a próbán.  Melyik eredményre a legbüszkébb?  A Modern Táncsport Szövetség világbajnoki címét sikerült már megszereznünk. A Magyar Táncsport Szövetség versenyeirıl pedig többször elhoztuk a magyar bajnoki címet, illetve képviseltük hazánkat a határainkon túl is.  Fiúk vagy lányok jelentkeznek többen?  Néhány évvel ezelıtt inkább a lányok jöttek szívesebben. Ma is jellemzı ez, viszont egyre több lánynak sikerül magával hozni egy fiút is, így könnyebb kialakítani a párokat.  Mennyi ideje foglalkozik a tánccal?  1988-ban kezdtem el táncolni. Aztán 1993-tól asszisztensként dolgoztam. 1996-ban elkezdtem a

 Különbözı stílusú ruhákban lépnek fel. Milyen kapcsolat van az öltözék és a tánc között?  A lányok a standard táncokhoz hosszú, elegáns ruhát vesznek fel, a latin-amerikai táncokhoz pedig rövid, színes, valamikor drága ékkövekkel díszített ruhákat. A fiúk fekete, hosszú nadrágot viselnek.  Versenyek edzések.

elıtt

biztosan

keményebbek

az

 Természetesen. Nálunk az alapozási idıszak a nyár. Akkor tanulunk új koreográfiát. Ahogy közeledünk a versenyekhez, egyre sőrőbbek az edzések. Olyankor nagyon sok csoport hétvégén is bejár, és egyre intenzívebben gyakorolnak, hogy minél jobb formában legyenek a megmérettetésen.  A közeljövıben milyen rendezvényeken láthatjuk majd a tanítványait?


 Most, tavasszal több bajnokságon is szerepelünk. Április 2-án itthon, Zalaegerszegen lesz a Zala Open Nemzetközi Formációs Táncverseny. Majd megyünk

világbajnokságra, valamint Kaposvárra az Európabajnokságra is.

Johanna a karácsonyi mősorban is fellépett iskolánk tanulói elıtt. Fergeteges táncával kellemes pillanatokat szerzett nekünk.

o

Mióta táncolsz?

o

Lassan már nyolc éve.

o

Mi tetszik legjobban a társastáncban?

o

A szép ruhák, a csillogás és maga a tánc szeretete miatt választottam ezt a sportot.

o

Kinek ajánlod ezt a mozgásformát?

o

Minden fiúnak és lánynak, aki szeretne sportolni egészen kis kortól felnıtt korig.

o

Meddig tervezed, hogy versenyszerően táncolsz?

Kámán Johanna (8. g)

o Olyan 20-25 éves koromig, utána inkább csak kedvtelésbıl folytatnám.

Vörös Eszter (8. b)

Az idei Zala Open Nemzetközi Formációs Táncverseny egyik pillanata.

Látványos mozdulatokkal bővöltek el bennünket a fellépık.

Fotó: Gecse Gréta (8. b)


KÜLÖNLEGESSÉGEK

LANDORhegy keletkezése A LEGérdekesebb elképzeléseink Valamikor nagyon régen városunk nyugati szélén élt egy óriáskirály, aki megöregedett, majd meghalt. Igen ám, de állva. Az emberek hordták, hordták rá a földet, míg végül egy valóságos hegy keletkezett. Ez a mai Landorhegy. (Gellén Márton 6. b)

Réges-régen Landorföld legmagasabb részén lakott egy sárkány. Miután az embereknek sikerült legyızniük, felköltöztek erre a szép helyre, amelyet azóta Landorhegynek hívnak. (Lakatos Márk 6. b) Sok-sok évvel ezelıtt egy Landor nevő óriás élt a környéken. A nép félt tıle. Egyszer egy királyfi érkezett, aki varázscseppeket kevert az italába, amelytıl megszelídült. Mindenki nagyon örült. El is nevezték róla ezt a lankás vidéket Landorhegynek. (Horváth Brigitta 6. b)

Rengeteg viszontagság után Lan herceg és Dóra kisasszony itt végre egymásra találtak. Boldogságuk színhelyét magukról Landórahegynek nevezték el. Teltek-múltak az évek, az emberek hozzászoktak ehhez a névhez. Az idık folyamán azonban kissé lerövidült, és ma már Landorhegynek hívjuk ezt a területet. (Fitos Anita 6. b)


LANDORhegy keletkezése A LEGvalószínőbb magyarázat A levéltárban Csomor Erzsi néni történész mesélte el, hogyan lehet egy ilyen kérdésre megtalálni a lehetséges választ. Elıvettem a Zala megye földrajzi nevei címő kötetet, ott megnéztem a Landorhegy elnevezést. Jelenleg Zalaegerszeghez tartozó településrıl van szó, régen azonban Zalaegerszeg külterülete volt, hiszen nem volt lakott. Szerepel ebben a lexikonban ez a név, de nem főz hozzá semmilyen magyarázatot. Megnéztem egy másik szakirodalmat, a Magyar nyelv történeti, etimológiai szótárát, de ez sem ad semmilyen értelmezést az elnevezés eredetére. Az Új magyar tájszótárt is felütöttem, de nem vitt közelebb a kérdés megoldásához. A Zala Megyei Levéltárban megjelent egy kiadvány, amelyben Zalaegerszeg utcaneveit dolgozta fel Benczéné Nagy 1815-ben Nagy Imre adott el Eszter, Fülöp Pista bácsi, aki a Budapesti Levéltárban dolgozott és egy landorhegyi földet. egykor a Megyei Könyvtár igazgatója volt, valamint Markó Imre Lehel. Ebben utalás van levéltári dokumentumokra. Azt kerestem ezekben, hogy vajon ez egy földrajzi- vagy családnév. Az 1800-as évben kezdték el írni azt a jegyzıkönyvet, amely városunk ingatlanforgalmát rögzítette, azt, hogy ki adott el kinek földterületet, házat, szántót, legelıt. 1802-ben említik elıször, hogy valaki árulja a landorhegyi fordulatban lévı, mezıgazdasági mővelés alatt álló földterületét. Késıbb is elıfordul ugyanez az elnevezés. 1815-ben egy bizonyos Nagy Imre adott el egy landorhegyi földet. Ezen az iraton látható a város csodaszép pecsétje is. Mária Magdolna van rajta, aki a nagytemplomunknak is a védıszentje. Ezen az iraton látható Ugyancsak ı látható városunk címerén is. városunk csodaszép Egy 1850-es iratban összeírták a szántóföldeket, és osztályokba sorolták pecsétje. ıket. Landorhegy a másodosztályú minısítést kapta, és a szántóföldek között említik. Landorhegy bár földrajzi névként használatos, igazából nem tudjuk bizonyítani, hogy családnévbıl származik-e. Zala megyében voltak ebben a korszakban Landor nevezető családok. Különösen a közelben lévı Bucsuszentlászló környékén éltek Landor vezetéknevő emberek, például Landor László vagy András. Elıfordulhat tehát, hogy egy gazdag, tehetıs famíliának volt ez valamikor a birtoka, róla terjedhetett el, hogy a Landorék hegye. Esetleg a család kihalt, de a nevük ilyen módon fennmaradt. Az iskola is errıl a településrıl kapta a mai nevét: Landorhegyi-iskola.

Egy 1802-es dokumentumban említik elıször Landorhegyet.

Gellén Márton (6. b)

Fotó: Gecse Gréta (8. b)


KÜLÖNLEGESSÉGEK

A tavasz LEGjobb dalai TOP 10 a TI szavazataitok alapján

2.

P!nk – Fu ∗∗ in’ Perfect 3.

Rihanna – S & M 4. Fluor – Mizu

5. VV4 Klikk – Klikkesedjél 6. P!nk – Raise Your Glass Molnár Rebeka (8. b)

7. Lady Gaga – Born This Way 8. Chris Brown – Yeah 3x 9. Pitbull – Hey Baby 10. Sean Kingstone – Sleep All Day

A LEGhumorosabb dolgozataink Így írtunk

MI…

Konrád Bea néni óráján: Az internetet egyre többen használják, hogy könnyítsenek magukon. Ady olyan, mint a többi költı, mindegyik depressziós. Van, amikor jó kedvükben szép, értelmes verseket írnak, de van, amikor lehangoltak, és az ember alig tudja kibogarászni a szavak jelentését. Dante Isteni színjátékát Juhász Gyula írta.

Winkler Pista bácsi óráján: Röghöz kötés: Aki rossz volt, azt röghöz kötötték. Mindenki egy csepp vért adott, és bele is ivott, ez volt a vérszerzıdés. Petıfi és barátai a forradalom közben elmentek ebédelni.

Oláh Bernadett (8. b)


KÜLÖNLEGESSÉGEK

LEGek totója A helyes válaszok elıtti betőket sorban összeolvasva egy köznevet kapsz végsı megfejtésül, amely Kosztolányi Dezsı szerint a legszebb tíz magyar szó egyike: 1. A föld legmélyebb pontja: G Mariana-árok H Mount Everest I Elbrusz

3. A legmagasabb ember: O Manuel Uribe Ö Leonyid Sztadnyik P Khagendra Thapa

5. A világ leghidegebb objektuma: G A Bumeráng-köd a Centaurus csillagképben F Hubble őrtávcsı E Mars

2. A legkisebb ember: W Leonyid Sztadnyik X Manuel Uribe Y Khagendra Thapa

4. A legnépesebb város: M New York N Tokió O Los Angeles

6. Az eddig mért legmagasabb hımérséklet Líbiában volt, 1922-ben:

Marton Imre (8. b)

o

Y 57,7 C o Z 56,7 C o S 65,4 C

Állati LEGek Találd ki, melyik állatra gondoltunk! Segítségül megadjuk a magánhangzóit. (A kétjegyő mássalhangzók külön vonalra kerülnek. Például NY= N Y .) 1. A legélesebb szemő madár: _ A _ 2. A leggyorsabb szárazföldi ragadozó: _ E _ Á _ _ 3. A legnagyobb vízben élı emlıs: _ Á _ _ A 4. A leghőségesebb társa az embernek: _ U _ _ A 5. A legjobban tud hízelegni: _ A _ _ _ A 6. A legtöbb lány fél tıle: E _ É _ 7. A legtöbb fiú olyan erıs szeretne lenni, mint az: O _ O _ _ _ Á _ 8. A legbölcsebb madár: _ A _ O _ _


KÜLÖNLEGESSÉGEK

Tavaszi

LANDOR divat

A LEGbátrabbaknak ajánljuk iskolai viseletre!

Rajzolta: Molnár Rebeka (8. b)

Rajzolta: Szanyi Patrícia (8. b)

Landor Lapok 2011. április  

Landor Lapok a diákok magazinja 2011. április

Landor Lapok 2011. április  

Landor Lapok a diákok magazinja 2011. április

Advertisement