Page 1

A DIÁKOK MAGAZINJA 2010. november

I. évfolyam

1. szám

„A nagy szavak nem érnek semmit, Elszállnak, mint az ıszi szél De a szeretet, ha tiszta szívbıl fakad, Elkíséri az embert, amíg él.” (József Attila)

Magazinunk alkotói


HÍRES LANDOROS Beszélgetés Panácz Tóni bácsival Tóni bácsi minden évben eljött hozzánk, és diáktársainkkal együtt rábírt bennünket arra, hogy összeszedjük a környékünkön a szemetet. Kesztyőt, nagy zsákokat és térképet adott nekünk, hogy a különbözı területeket rendbe tegyük. Hogyan volt megelégedve a munkánkkal? Nagyon nagy örömmel és boldogan csináltam, nekem a gyengém a tisztaság. Sokat adok arra, hogy az iskolának ne csak a belsı, hanem a külsı része is tiszta legyen. Én itt, a Landorhegyi-iskolában tanítottam, ezért gondoltam arra, hogy ezen a lakótelepen Ti szedjétek össze a hulladékot. A Városháza mőszaki osztályának a tisztaságért felelıs munkatársa mondta, hogy a Landorhegyet olyan szépen rendbe tettétek, hogy le a kalappal elıttetek. Én ennek külön örülök. Tóni bácsi mióta van kapcsolatban az iskolánkkal? Nagyon régóta. Mondhatjuk úgy, hogy ıslakó vagyok, hiszen az iskola születésétıl fogva kötıdöm ide, azaz 1965-tıl. 1996-ban mentem nyugdíjba. Mit tanított? Testnevelést és biológiát. A testnevelés tantárgyból volt inkább több órám. Amikor idekerültem, még csak a kistornaterem volt meg, utána a tejipari vállalat segítségével megépült a tornacsarnok. Minden évben osztályfınök voltam, az osztályomnak biológiát is tanítottam. Milyen különbségeket lát a korábbi és a mai iskolások életében, körülményeiben? Ez egy érdekes és örök vitatéma. Figyelembe kell venni azt, hogy akkor nem volt mindenkinek televíziója, körülbelül tíz családból kettınek. Most meg, ha van egy háromszobás lakás, akkor mind a három szobában van televízió. Akkor sokkal több szabad idejük volt a gyerekeknek, úgyhogy többet sportoltak, mozogtak. A diszkó, a televízió, a számítógép nem volt annyira divatos. Én nagyon szeretem a fiatalokat, és hála istennek ık is szerettek engem, és tapasztaltam, hogy abban az idıben a fiatalok jobban ragaszkodtak az iskolához. Voltak

Bertók Rebeka (8.b) Szanyi Patrícia (8.b) Gecse Gréta (8.b)

foglalkozások az úgynevezett úttörımozgalom keretein belül, valamint szakkörök, egyebek. Délután nagy élet volt. Azok a felsısök, akik nem voltak napközisek, visszajöttek szakkörökre. Most egészen más a helyzet. A gyerekek nagyon le vannak terhelve, rengeteg tantárgy, könyv, taneszköz, elfoglaltság van, meg aztán ott a diszkó, a számítógép, meg a televízió… Sorolhatnám. Miután befejezte a tanítást, a közéletben tevékenykedett. Mit sikerült megvalósítania önkormányzati képviselıként az ifjúság érdekében? A szakmámnak köszönhetem, hogy képviselı lettem. Most már nem vagyok, de bizottsági tagként továbbra is tevékenykedem. Sok régi tanítványom, szülık, nagyszülık mind rám szavaztak. Az is nagyon sokat számított, hogy ott voltam képviselı, ahol magam is lakom. Ezért mindenki ismer, és én is nagyon örülök, hogy tudtam segíteni nemcsak a lakótelepnek, hanem az iskolának is. Ez pénzben kifejezve többmilliós értéket jelent. Ezt úgy képzeljétek el, hogy van egy értekezlet, ahol azt mondják, hogy egy tornatermet fel kellene újítani. Én azért lobbiztam, hogy a miénket csinálják meg elıször, mert ez egy sportiskola, ezért sokkal jobban igénybe veszitek ti, gyerekek. Az idei ısztıl hogyan tervezi mindennapjait? Azt hittem, miután nem leszek képviselı, több szabad idım lesz, de nem így történt. Még mindig elég elfoglalt vagyok. Közel állok a sporthoz, az oktatáshoz, amelyekben nagy szerepem volt az elmúlt években. Most az oktatást, sportot és a kultúrát is magába foglaló bizottságban dolgozom. Mikor találkozhatunk ismét Önnel? Ha kijöttök az utcára, biztos láttok majd engem, valamint az iskolától sem tudok elszakadni. Amikor valami gond van, az ember csak jön. Be fogok járni ide máskor is.


TANULÓ-TANÁR TEREFERE

MÁTAI FERI BÁCSI ISKOLÁNKBAN TANULT Feri bácsi iskolánkban tanult írni, olvasni. Milyen emlékei vannak az általános iskolás éveirıl? Nagyon régen volt. Az iskola 1965-ben épült, és én 1966-ban jöttem ide, negyedik osztályos koromban. Akkor költöztünk ide a szüleimmel. Abban az idıben dr. Hamburger Jenı Általános Iskolának hívták. Az elsı napokra már nem emlékszem, arra viszont igen, hogy nagyon jók voltak a tanítóim. Akkor is tele volt lombos fával az iskola környezete, és szemben, ahol most a könyvtár van, még nem voltak házak. Egyetlen egy épület volt, közvetlenül az iskola mellett. Mindenhol csak erdı és fák. Az iskolában nem kellett annyit tanulni, mint nektek most. Öt órám volt, és tanítás után egybıl mentünk az erdıbe játszani. Úgy gondolom, nagyon jó volt abban az idıben gyereknek lenni. Milyen érzés volt tanárként visszajönni? Amikor elvégeztem a fıiskolát, elıször a szemközti kollégiumban dolgoztam nevelıtanárként. Közel volt, gyakran átjártam ide, mert akik akkor itt tanítottak, azok közül sokan tanítottak engem. Egyszer csak kiderült, hogy szükség van egy tanárra. Azt gondoltam, jó lesz visszajönni a régi iskolámba. Kezdetben azért volt nehéz, mert nem volt könnyő azokkal a felnıttekkel kollégaként beszélgetni, akik korábban engem tanítottak. Meg kellett tanulnom, kivel, hogyan lehet szóba elegyedni. Sok emléket felidéztünk, elıkerültek régi fényképek, amikor még én is az iskola zászlóját fogtam az udvaron, így szép lassacskán oldódott a kezdeti feszültség. Akkor még csak udvar volt, nem volt tornacsarnok. Kellemes volt az indulás. Milyen érzés igazgatónak lenni? Erre nem lehet egy szóval válaszolni, hogy jó vagy rossz. Vegyes. Attól függ, mikor, mit kell csinálni. Azt ti kevésbé látjátok, hogy egy iskolaigazgatónak elsısorban az a dolga, hogy megteremtse a megfelelı feltételeket, vagyis rend legyen az iskolában, legyenek eszközök, legyen pénz mőködtetni az iskolát. A feladat

nagy részét az teszi ki, hogy az ember kapcsolatokat szerez. Összesen négy órája van egy iskolaigazgatónak. Csak egyetlen osztályom van nekem is. Igazából csak a nagyon jó és nagyon rossz gyerekeket ismerem. Mit tart a legjobbnak az iskolánkban? Úgy gondolom, a környezet a legjobb. Nagyon kevés iskola van, ahol ennyire jó levegı van, ekkora a szabad terület. Tágas térben hatalmas fák találhatók. Nagyon sok iskolában és tornateremben megfordultam már, és nagyon kevés helyen lehet sportolni is.

 Mennyire szófogadóak a gyerekek? Valaki igen, valaki egyáltalán nem. A többség azért szófogadó. De van kettı-három, akikkel gond van. Feri bácsi minden évben pingpongozik velünk a gyermeknapon. Hogyan kezdte el ezt a sportot? Ez is ehhez az iskolához kötıdik. Hetedikesek voltunk, amikor a kémiatanárunk, Darvas Józsi bácsi, aki pingpongozott, kémiaórán mindig kérdezgette: „Ki ismeri a pingpongot? Ki akar játszani?” Addig beszélt, amíg a mi osztályunkból is jó néhányan lementünk edzésre, és sokan ott is maradtunk. Ma is játszom, bár már nem annyit, mint például nyolc-tíz évvel ezelıtt, amikor heti két-három alkalommal is edzettem. Ez végigkísérte az életemet. Már közel harmincöt éve sportolóként élem az életemet. Milyen sportok állnak még közel Önhöz? Mindenevı vagyok. Ami labdával kapcsolatos, azt különösen szeretem. Most az asztaliteniszt egy kicsit mellékvágányra tettem, hiszen évek óta teniszezek


rendszeresen, télen-nyáron. Nézni meg minden sportot szeretek, amely a tévében látható. Kézilabdaırült vagyok, hiszen minden meccset megnézek. A sport nagyon fontos, mert fegyelemre, kitartásra, szorgalomra és egészséges életmódra nevel. Hamarosan bál lesz az iskolában. Tavaly a tanár nénik egy csoportjával fellépett egy táncos mősorszámban. Milyen stílusú zenét hallgat szívesen? Van-e kedvenc elıadója? Kedvenc stílusom nincsen. Szívesen meghallgatok mindenféle zenét, amely jó, akár komoly-, akár könnyőzene. Nem igazán szeretem a „csinn-bumm” zenét, amelynek nincs ritmusa, nem lehet egy kicsit sem dalolni. Sokszor, amikor dolgozom, egy rádió be van kapcsolva háttérnek. A kedvenc együttesem még ma is az Omega. Ifjúságom idején három nagy együttes volt, az Omega, az Illés és a Metró. Nálunk az osztály egyik fele Illés-rajongó, a másik pedig Omegarajongó volt. Ugyanúgy szidtuk, cikiztük egymást, mint ti most. Amikor az Omega jubileumi koncertet tart Budapesten, elmegyünk rá, ha idım engedi. Megvan az összes lemezük. Múlt héten is levettem egyet a polcról, és azt hallgattam. A tanévet rendszeresen játékos, vidám juniálissal zárjuk az iskola udvarán. Úgy tudjuk, hogy Feri bácsi szereti a természetet, a szabadtéri programokat. Mi jelenti Önnek a kikapcsolódást?

Holp Mirtill Klaudia (8.b)

 Nekem a kikapcsolódást valóban a szabadtéri programok és a természet jelenti. A zalai embereknek általában van hegyük. Gondolom, a ti szüleiteknek is. Nekünk is van, nyáron ki is költözünk, ott lakunk. A tanév során, ha idım engedi, kirohanok a hegyre, leülök, és egy picit nézem a természetet, hallgatom a madárcsicsergést, figyelem, hogyan fejlıdnek a fák. Kikapcsolódni a sportban és a természetben tudok. Nagyon szeretem a növényeket, a virágokat, a rózsát meg egyszerően imádom. Lesz valamilyen különleges rendezvény ebben a tanévben? Hát, bízom benne, hogy lesz. Biztosan észrevettétek, hogy a hátsó udvaron készül valami. Egy futballpályát készítünk, meg egy játszóteret nektek. Egy kicsit szellıssé tettük az udvart. Mivel már ısz van, ebben az állapotban marad minden, de tavasszal folytatjuk a munkát. Füvesítünk, a dombot körbeépítjük játszótéri elemekkel. Ha mindez sikerül, akkor biztosan rendezünk nektek valamilyen jó kis bulit. Igazgatóként milyen iskoláról álmodozik? Ahol rend és nyugalom van. Ez a lényeg. Ahol nem kell veszekedni a gyerekekkel, és a gyerekek sem civakodnak egymással. Ahol arról szól minden, amiért az iskola van, hogy beülünk tanulni, és ráadásul még jól is érezzük magunkat. Ezt kívánom nektek is.

Gecse Gréta (8.b)


A KODÁLY-OVIBÓL JÖTTÜNK A Kodály Zoltán Úti Óvodába jártunk nyolc évvel ezelıtt. Nagy élmény volt újra ellátogatni kiskorunk helyszínére. Sokat változtak a gyerekek az elmúlt évek alatt? – kérdeztük Devecseri Marietta óvodavezetıhelyettestıl. Teljesen más ismeretekkel rendelkeznek, mint hajdanában, amikor mi óvó nénik lettünk. A technika fejlıdésének köszönhetıen sokkal több ismeretük van mindenrıl, rengeteget tudnak az állatokról, többek között a dinoszauruszokról. A számítógépes játékok varázsában élnek. Kevesebbet mozognak, és több tartósítószeres ételt fogyasztanak. Hogyan készítik fel a gyerekeket az iskolára? Sok-sok játékkal. Régen, amikor ti jártatok óvodába, úgynevezett „kötelezı foglalkozások” voltak. Most minden napra fejlesztı játékokat szervezünk. A gyerekek játszva, tevékenységek sorozatában sajátíthatják el és gyakorolhatják az ismereteket. A játékokhoz megteremtjük az eszközöket, a helyet, és ık választhatnak. Nem csak egy önfeledt, szabad ugrabugra játékról van szó természetesen, hiszen attól megijednének az iskolában, ha nem tudnának a gyerekek megülni a helyükön. Úgy képzeljétek el, hogy körbe ülünk, és egymásnak elmondjuk, hogy mit csináltunk aznap. Minden csoportnak más hagyománya van. Vannak, akik teáznak, és ilyenkor beszélgetnek, hallgatnak mesét. A nagycsoportosokkal az asztalnál tevékenykedünk heti egy-egy alkalommal. Iskolásszoktató programunk is van. Eljátsszuk, mit tesznek a gyerekek az iskolában. Két tornaszoba található nálunk. Általában délelıtt mozognak ott a csoportok. A felsı szinten nagy elıterünk van, ahol például ma körjátékokat játszottunk. Létezik egy újdonságunk, a só szoba, ahol sóoldatot párologtatunk a betegségek megelızése érdekében.

Minden héten 20-25 percet töltünk ott, a kisebbekkel kevesebbet, a nagyobbakkal többet. Sokat beszélgetünk, hogy a párás sóoldatból minél többet szívjanak be a gyerekek. Mire a legbüszkébbek? Sok mindenre lehetünk büszkék. A legjobban arra, hogy ilyenkor visszajöttök hozzánk, és kérdeztek tılünk. Meg arra, amikor a kistestvéretek, rokonotok is az óvodánkba fog jönni. Minden újdonságra fogékonyak vagyunk. Az élet arra tanított meg minket, hogyha a társadalmi gondok azt okozzák, hogy alacsonyabb a gyermeklétszám, akkor szakmailag próbálunk újat létrehozni, hogy ide varázsoljuk a gyerekeket. Jó sok játszóházat, kirándulást, erdei ovit szervezünk, és minden nap elmegyünk valahova. Arra vagyunk büszkék, hogy felnıttként is tudunk gyerekek maradni, hiszen sok játékot, mesét ismerünk. Milyen foglalkozásokon vehetnénk részt, ha most hirtelen újra ovisok lennénk? Egy komplex foglalkozáson. Már második hete kukoricából készítünk mindenféle dolgot. Ti is morzsolhatnátok, süthetnétek kukoricát. Készíthetnétek csuhévirágot, ehetnétek fıtt kukoricát, kukoricasalátát. Cirokbottal és kukoricatorzsával tornáznátok. Tulajdonképpen a négy évszak témaköreit dolgozzuk fel, játékosan. Hogyha a Mazsolacsoportba járnátok, akkor mazsolát ennénk, meg mindenfélét készítenénk mazsolából. Mazsolameséket olvasnánk nektek, valamint megtanulnánk néhány nagyon szép ıszi dalt.

Fotó: Gecse Gréta (8.b)

Vörös Eszter (8.b), Dala Nikolett (8.b)


KULTÚRA

A KISFIÚ MEG AZ OROSZLÁNOK Bombasztikus mesejáték színházunkban! Négy éve járunk rendszeresen színházba, és nagy örömünkre tavaly óta az általános iskolásoknak is lehet bérletük. Októberben néztük meg A kisfiú meg az oroszlánok címő Lázár Ervin mesejátékot. Fantasztikus volt. Vagy le akartunk esni a székrıl a nevetéstıl, vagy meghatódtunk az oroszlánok szomorú sorsa miatt, vagy ritmusra járt a lábunk Michael Jackson szereplésekor, vagy elámultunk a káprázatos légtornászi produkcióktól. Nagyon büszkék voltunk iskolánk kötélugróira is. Hogyan sikerült ilyen változatos, színes, pörgıs darabot létrehozni? – kérdeztük a darab rendezıjétıl, Bal Józseftıl. Tele voltak a szereplık ötletekkel, munkakedvvel, aminek nagyon örültem. Nekem csak ki kellett válogatnom, és sorba kellett rakosgatnom a számokat. Rendezıi szemmel melyik volt a legnehezebb jelenet? A legnehezebb jelenet, amikor a rendır megérkezik a nézıtérre, és elkezd nyomozni. Azért ez, mert a közönség minden alkalommal másként reagál, amit nem lehet elıre kiszámítani. Színészi szemmel melyik volt a legnehezebb jelenet? – Katona Kornéltól, a kedvenc szereplınktıl várjuk a választ. Hat és fél méter magasan nekem be kell szállnom egy hintába, ahol nincs biztosítókötél. Két ember fogja a két szélét, bekenem a kezem ragasztóval, hogy tapadjon a kötélhez. Elindul a jelenet. Arabella sír a Roberto, azaz Katona Kornél pajtában, hogy: „Roberto, ó Roberto! Hol van?” Én már ott fenn várok, a feszültség egyre fokozódik bennem, és akkor szépen leereszkedem. Ez a legnehezebb. Ez a szerep inkább technikai, nem sokat beszélek, a mozgás a fontos. Nagyon sokat jártam mozgásszínházba, kaszkadır suliba is. Az egyik jelenetben egy

majdnem húszkilós kockát pörgettem. Elindítani nagyon nehéz, vigyázni kell, hogyan fogom meg, mert ha rosszul, akkor kitöri a kezemet. Amikor megvan a lendület, akkor már egyszerő vele bánni. Ezt sem volt könnyő megtanulni. Számunkra szívdobogtató volt Roberto-t, a légtornászt nézni a színpadon. Nem szerepelt sokáig, mégis emlékezetes volt. Mióta van a színháznál? Augusztus 22. óta, ebben az évadban szerzıdtettek. A végén minden jóra fordult, és mi ováció közepette tapsoltunk hálásan a színészeknek. Milyen érzés gyerekeknek rendezni? Nem ez az elsı gyerekdarab, amit rendezek. Nagyon élvezem. Ilyenkor egy kicsit a fiamnak is mesélek. Milyen érzés gyerekeknek játszani? Nagyon jó nekik játszani, mert ık hálás közönség. A felnıtt közönségben mindig benne van, hogy vagy Bal József, tetszik nekik, vagy a darab rendezıje egyáltalán nem. A gyerekeket egy kicsit könnyebb elvarázsolni. Ezek a színes produkciók nagyon jók. Hogyan lett rendezı? Véletlenül. Színész voltam, azt is tanultam, de nem tetszettem magamnak. Így egy másik színház körüli elfoglaltság után néztem. Hogyan lett színész? Egerbe jártam a tanárképzı fıiskolára, kommunikáció szakra. Tanár bácsi akartam lenni. Aztán rájöttem, hogy ez nem az én világom. Mindenhol, ahol megfordultam, én voltam a középpontban. Beszélgettem, ordibáltam. Valaki azt mondta, hogy próbáljam meg, legyek színész. Egyszer csak belevágtam, otthagytam a fıiskolát. Azóta színészként élek. Dolgoztam Budapesten is. Melyik gyerekdarabok állnak még közel a szívéhez? Lázár Ervin minden meséjét megrendezném sorban egymás után. Szeretem még Andersen, és Hauff meséit is. Miért? Csak. Erre nem tudok okosat válaszolni. Megfog a hangulatuk, a történetük. Talán, mert felnıtt fejjel is ezek a mesék vonzanak igazán. Van-e szerepálma?


 Igen, van egy fantasztikus nagy szerepálmom. Molnár Ferenc Az ördög címő darabjában az ördögöt szeretném egyszer eljátszani. Ehhez érni kell, még kell jó öt-tíz év. Van-e kedvenc színésze, színésznıje, könyve, filmje, színdarabja? Kedvenc színészem Fekete Ernı (Katona József Színház). Egy kedvencem nincs. Rengeteg van. Példákat mondok. Korábban nem szerettem, mert a nık álma volt, de minél idısebb, annál jobb színész Brad Pitt. Mindent el tud játszani. Aztán Leonardo DiCaprio. Nem a Titanicra gondolok, hanem az új filmjeire, amiket most csinál, ámulatba ejtı bennük. Na meg persze Robert de Niro, Al Pacino. Szerettem Heath Ledger-t, aki a Joker címő szerepébe halt bele. Kedvenc színésznım Marozsán Erika. Nagyon sok színésznıt szeretek, de nem akarok kiemelni egyet sem, mert akkor valaki megsértıdik. Kedvencem Szerb Antal könyve, az Utas és holdvilág. Nálunk otthon, Putnokon, Ózd mellett egy kis városban, innen nagyon messze, van egy fiatal református pap, Dérer Zsoltnak hívják. İ írt egy félelmetes, izgalmas maffiatörténetet, Fekete

Szanyi Patrícia (8.b) Kovács Viktória (8.b)

rózsacsokor címmel. Ezt minden évben többször is elolvasom. Kedvenc filmem a Mátrix. Beülök a színházba, megnézek egy darabot, és utána az a kedvencem. Legutóbb, amit láttam, a STOP THE TEMPO! volt, amit Budapesten rendezett Sztarenki Pál, aki itt a mővészeti vezetı. Nekem ı volt a mesterem, én tıle tanultam a színészetet Budapesten. Három ifjú azt játssza el, hogyan élnek ma a fiatalok. Teljesen neo, újszerő. Mondhatnám a Minden jót, Elling!-et is, amely majd itt lesz bemutatva három hét múlva, novemberben. A prózai darabokat szeretem inkább, a musicaleket nem annyira. A zalaegerszegin kívül még melyik színházban rendez? Egerben rendeztem egy bábelıadást, egyébként meg színésztanoncokat tanítok. Melyik darabot láthatjuk legközelebb? Hát azt nem tudhatom. Talán azt, amelyikre elmennek. Melyik darabban láthatjuk legközelebb? A Liliomfiban táncos szerepem lesz. Moliére Scapin furfangjai-nak a próbái pedig december elsején kezdıdnek, abban játszom Leandert, egy fiatal srácot, ı az egyik fıszereplı. A Zsinagógában lesz a bemutató, mert ott nagyon jó az akusztika. Január elejétıl lehet megnézni.

Fotó: Gecse Gréta (8.b)


JELES NAPOK Szent Mihály napja, Halloween, Márton lúdja Árvayné Nagyari Kati néni iskolánk szabadidı-szervezıje lelkesen ápolja a népi hagyományokat, és próbálja velünk is megismertetni azokat. Magyarórán Ady Endre versét olvastuk: „Párisba tegnap beszökött az İsz. Szent Mihály útján suhant nesztelen.” Milyen szokások kapcsolódnak a szeptember 29i Mihály naphoz? A gazdasági élet fordulójának tartják ezt a napot. Szent György napján, április 24-én kihajtják az állatokat, egész nyáron kinn vannak, ilyenkor pedig beterelik ıket a téli szállásra. Sokféle szokás meg hiedelem létezik ezzel a nappal kapcsolatban. Például aki ezen a napon mos vagy mángorol, annak kisebesedik a keze, vagy egész évben villámlani vagy dörögni fog a háza fölött. Ilyenkor számoltatják el a pásztorokat is. Megszámolják a birkákat, hogy hiánytalanul megvannak-e. A fiúk meg a lányok ekkor szegıdtek el cselédnek. Aki Szent Mihály napján gatyát vagy szalmakalapot visel, attól nem kell tanácsot kérni, mert az nem okos ember, hiszen már hővösebb van, nem kellene nyáriasan öltözködni. Szent Mihály napja után már nem nı a fő, harapófogóval sem lehet kihúzni a földbıl. Ilyenkor kezdik törni a kukoricát, mert már megérett. Ekkor kezdıdik a lakodalmak idıszaka. Katalin napig tartanak, november 25-ig. Van egy szólás: „Szent Mihály fehér lovon jön, és behozza a deret.” Ez azt jelenti, hogy már hővösek a reggelek és az esték is, valamint deres a rét. Idén is megemlékezünk az iskolában Halloweenrıl, október 25-én, az angol teadélután keretében. Mit szól ahhoz, hogy a magyar gyerekek szívesen átveszik az angol szokásokat? Mi is faragunk töklámpást, plakátot készítünk és még angol nyelvtudásunkat is megcsillogtathatjuk a játékos vetélkedın. Ez már nagyon régi dolog, hogy az ünnepek sok népnél közösek, átveszik egymástól a különbözı szokásokat. Gyermekkoromban hallottam a nagymamámtól és az anyukámtól is, hogy ısszel ık is faragtak tököt, beletettek egy gyertyát, és kitették a tornácra. A gyerekek pedig egymást ijesztgették a

töklámpásokkal. Valahogy ez feledésbe merült. Most újra feléledt, mivel az angoloknál és Amerikában is nagyon népszerő. Az ottani gyerekek beöltöznek mindenféle félelmetes maskarába. Házról házra járnak, és megkérdezik a lakókat, hogy cukor vagy bot. Ezzel jelezvén, hogy ık szeretnének cukrot kapni. Ez egy nagyon jó móka. Mi is hirdettünk plakát-, tökfaragó- és angol játékos versenyt, ahol a gyerekek megmérettethetik magukat. Tavaly ellátogattunk osztályunkkal a Falumúzeumba a Márton napi vigasságokra. Ott is találkoztunk Kati nénivel. Hogyan segíti a múzeum munkáját? Mivel tagja vagyok a Zala Megyei Népmővészeti Egyesületnek, így a múzeummal is kapcsolatban vagyok, és a különbözı városi rendezvényekre meg szoktak hívni kézmőveskedni. Ezért találkozhattunk tavaly. Mit érdemes tudnunk a november 11-i Márton napról? Tavaly a múzeumban éppen csuhélibát készítettem a gyerekekkel, mivel a libához kapcsolódik a Márton nap. Ezen a napon kóstolják meg elıször az újbort, mert ekkorra forr ki. Most már végleg lezárják a gazdasági évet, hiszen mindenféle ıszi munkálatot befejeznek eddig a napig. Levágják a tömött libákat, nagy eszem-iszomokat rendeznek. Úgy tartják, hogy aki Márton napon libát nem eszik, egész évben éhezik. Márton napon, ha a lúd jégen jár, akkor karácsonykor vízben poroszkál. Ez azt jelenti, ha ilyenkor megfagy a föld, akkor karácsonykor sár lesz, nem lesz szép, fehér ünnepünk. Hallottuk, hogy a népi eszközöket, tárgyakat állandó kiállításon szeretné Kati néni bemutatni nekünk. Mikorra tervezi a megnyitását? Ez már évek óta foglalkoztat. Iskolánkban a diákönkormányzat termét szeretnénk kellemesebbé, szebbé varázsolni. A magyar kultúra napján szeretném, ha meg tudnánk nyitni a kiállítást. Ez nagy hasznára lenne az


iskolának, mivel szeretnék néprajzi órákat is tartani itt a gyerekeknek a népi kultúráról, valamint ebben a környezetben kézmőveskedhetnénk majd a jövıben. Nagyon remélem, hogy jól fog sikerülni ez a kezdeményezés.

 Milyen különlegességre számíthatunk a kiállításon? Egy kis meglepetést tartogatok. Van egy igazi fazekas korong, szeretném megmutatni, hogyan kell korongozni, és ti, gyerekek is kipróbálhatjátok majd.

Fotó: Gecse Gréta (8.b) Kalányos Szilvia (8.b)

Az angol teadélután keretében meghirdetett plakátversenyen elsı helyezést értek el a Halloweenhoz kapcsolódó alkotásukkal: Oláh Bernadett (8.b), Kovács Viktória (8.b)


LANDOROS TESTVÉREK Szenvedélyem az utazás: Németországban és Ausztriában is jártam! Testvérem, Dala Nikolett a 8.b-be, én pedig a 3.b osztályba járok. Nıvérem kétszer Németországba, az elızı tanév végén pedig Ausztriába utazott néhány diákkal együtt. Vöröss Ágnes tanár néni, legutóbb pedig Lırincz Veronika tanár néni is elkísérte ıket. Milyen helyeket látogattatok meg? Nagyon sok szép helyet barangoltunk be. Dala Bence (3.b) Németországban például bejártuk Münchent, Dala Nikolett (8.b) ahol megnéztük a BMW Múzeumot, az Olimpia Parkot, ahol gyorslifttel felmentünk a toronyba. Onnan gyönyörő kilátás nyílt a városra. Ausztriában rengeteg vízesést csodálhattunk meg, múzeumokban voltunk, magas hegyekre mentünk fel, ahol még hó is volt, így hógolyózhattunk. Hófödte magas hegyek Ausztriában

 Mi volt számodra a legemlékezetesebb élmény? A németországi BMW Múzeum felejthetetlen élmény marad. Ausztriában pedig az volt lenyőgözı számomra, hogy közvetlenül a vízesések mellett utaztunk. Nagyon furcsa volt, hogy május vége felé hógolyóztunk, de hát olyan magas helyeken jártunk! A BIOS házban pedig nagyon sok érdekeset tanultam az emberek életmódjáról. Mennyire tudtad gyakorolni a németet a kirándulások alatt? Amikor elıször jártam Németországban, talán akkor tudtam a legtöbbet gyakorolni, hiszen családoknál voltunk, így németül kellett beszélnem. Természetesen a München látképe az Olimpia Park kilátótornyából második németországi kirándulás alatt és Ausztriában is használtam a nyelvet.

Lenyőgözı vízesés

 A nyelvtanuláson kívül még mivel foglalkozol szívesen? Szeretek a barátaimmal lenni, de nyolcadik osztályban a tanulás a legfontosabb. A nıvéremhez hasonlóan német két tanítási nyelvő osztályba járok. Vajon én is utazhatok majd ennyit, ha egyszer felsı tagozatos leszek?

Fotó: Lırincz Dominik (8.b)

BMW Múzeum Illusztráció: Dala Nikolett (8.b) Riporter: Dala Bence (3.b)


SPORT

ORSZÁGOS- ÉS EURÓPA-BAJNOKI ÉRMES ATLÉTÁINK Góczánné Tóth Zsuzsa néni, iskolánk titkárnıje a nyáron atlétikai titkárn je, je versenyeken ért el kimagasló eredményeket. Országos szenior bajnok lett 100- és 200 méteres síkfutásban, majd pedig a Nyíregyházán rendezett Európabajnokságon 4x400 méteres váltóban bronzérmet szerzett. Iskolatársunk, Ferenczi Melinda 7.a osztályos tanuló májusban szintén több versenyszámban lett országos bajnok, 60 méteres síkfutásban, távolugrásban és egyéni összetettben. Mióta sportol? – kérdeztük Zsuzsa nénitıl, majd Melindától. 1971-ben kezdtem, tíz évig folyamatosan jártam az edzésekre, majd egy idıre abbahagytam a sportot. Aztán hat évvel ezelıtt újra látogatni kezdtem az atlétikai pályát, mert már nagyon hiányzott a rendszeres mozgás. Óvodás koromban kezdtem sportolni. Egy héten hány órát Zsuzsa néni, országos bajnok és edz? Európa-bajnoki bronzérmes Minden nap egymásfél órát. Hetente öt órát. Miért választotta ezt az életformát? Az egészséges életmód, az egészség megırzése számomra nagyon fontos. Szeretnék fitt és fiatalos lenni. Ugyanakkor nagyszerő érzés egy csapathoz tartozni. Szeretek sportolni, már megszoktam ezt az életformát. Mibıl áll egy atlétikaedzés? Két kilométer bemelegítı futásból, tíz-tizenöt perces gimnasztikából, futóiskolából, lendületes futásból és erısítésbıl, például súlyzózásból. Bemelegítés, nyújtás, futás. Mennyi érmet vagy kupát szerzett eddig? Sokat, nem tudom megmondani, pontosan mennyit. Körülbelül nyolcvanhármat. Mit lehet még elérni ebben a sportágban?

 Azt, hogy ne romoljon a szintem, azaz a szinten tartás a célom. Szeretnék minden számban továbbfejlıdni. Csiszár Attila bácsi nekünk a testnevelést tanítja, Melindának pedig az edzıje. Úgy tudjuk, hogy Attila bácsi is volt országos bajnok atléta. Mikor és milyen számban nyert? Tizenhárom éves voltam, Melinda, országos bajnok amikor elıször aranyérmet szereztem országos versenyen, 4 próba csapatban. Egy év múlva ezt az eredményt sikerült megismételnünk, valamint a 4 próba egyéni összetett versenyt (100méter gátfutás, távolugrás, 300- és 1500 méteres síkfutás) is Attila bácsi, az egykori megnyertem. Tizenöt országos bajnok, tanítványával éves koromban a fedettpályás gátfutásban lettem bajnok. Tizenhat évesen ugyanebben a számban újra nyertem. Aztán tizennyolc éves koromban 110méter gátfutásban, csapatban remekeltünk. Hogyan lett atlétaedzı? Miután befejeztem a versenyzést, nyilvánvaló volt számomra, hogy edzıként szeretném folytatni a pályafutásomat. Én már nem tudok elszakadni az atlétikától. Zsuzsa nénihez hasonlóan ismét sportol-e és versenyez-e? 2000-tıl rendszeresen edzettem, a hosszútávfutást kezdtem el. Kétszer indultam maratoni versenyen, és le is futottam a 42 kilométeres távot, pontosan 42 193 métert. Három éve új edzésformát találtam ki magamnak. Nyaranta körbekerékpározom a Balatont a családommal, valamint a maradék szabad idımben együtt kertészkedünk. Holdosi Glória (8.b) Fotó: Lırincz Dominik (8.b)


KÜLÖNLEGESSÉGEK

A LEGhálásabb kutyusok Osztálytársammal nagyon szeretjük az állatokat. Különösen fontos számunkra, hogy a gazdátlan, elesett kutyákat meglátogassuk, foglalkozzunk velük, sétáltassuk ıket. Már két éve járunk rendszeresen a zalaegerszegi Bogáncs Menhelyre, ahol Ildikó nénit, a telep vezetıjét kérdeztük. Mi, gyerekek, hogyan segíthetjük a menhely lakóit? Nagyon nagy segítség, ha eljöttök, és kutyát sétáltattok. Az itt élı állatok nagyon szeretnek kimenni, és nagy sétát tenni a környéken. Mikor lehet meglátogatni a kutyákat? Minden nap 10-14 óráig, akkor lehet elvinni ıket sétálni is. Miért döntött úgy, hogy a menhelyen fog dolgozni? Nekem szuka kutyám volt, és egy kutya udvarolt neki. Nem akart hazamenni, ki kellett hívni hozzá a gyepmestert. Bevitte a telepre, és én annyira aggódtam érte, hogy utána jöttem. Így kezdıdött. Bekapcsolódtam az itt folyó munkába, mint önkéntes. Aztán annyira megszerettem az összes állatot, hogy itt ragadtam. Hogyan mőködik az intézmény? Két állatvédı egyesület tartja fenn, a Bogáncs és a Hérosz. İk biztosítják az állatok orvosi ellátását is. Hogyan lehetne csökkenteni a kóbor kutyák és a menhelyre leadott ebek számát? Egyetlen megoldást látok. Amelyik állat egyszer már ellett, tanácsolnám, hogy ivartalanítsák. Mivel segíthetnek az olvasók az állatok sorsán? Mindig gondoljunk arra, mi jó nekünk, mert az biztosan jó a kutyának is. Például egy szobatiszta kiskutyát rendszeresen le kell vinni sétálni, hogy el tudja végezni a dolgát, nem szabad egész nap a lakásban hagyni. Jelenleg mennyi állat tartózkodik itt? Száz kutya és huszonöt macska. Mekkora az esély, hogy az idısebb kutyákat örökbe fogadják? Nagyon kevés. Az ilyen örökbefogadónak még két puszit is szoktam adni. De a kutya, akit hazavisznek, nagyon hálás érte. Mit érez, amikor egy új kutyát hoznak? Elıször összeismerkedünk. A kóbor kutya örül, hogy idekerült, mert élelmet kap, és fedél van a feje fölött. A csavargó kutyákkal van probléma. Azok dühöngnek, hisztiznek, nem érzik itt jól magukat. Azoknak az a legjobb, ha újra hazatalálnak.

Holdosi Glória (8.b) Gecse Gréta (8.b)


KÜLÖNLEGESSÉGEK

Az ısz LEGjobb dalai TOP 10 a TI szavazataitok alapján

2. Justin Bieber : Never Say Never 3. Flo Rida : Club Can’t Handle Me 4. Eminem ft. Rihanna : Love The Way You Lie 5. Adam Lambert : If I Had You 6.

NeYo : Beautiful Monster 7.

8.

Shakira: Loca

BoB ft. Hayley Williams : Airplanes 9.

Alesha Dixon : Drummer Boy 10.

Josh és Jutta : Hé kiscsaj

A LEGhumorosabb dolgozataink Így írtunk

MI…

Konrád Bea néni óráján:

- Sorolj fel legalább kettı mővészeti irányzatot a 19. század végérıl vagy a 20. század elejérıl! - Futurizmus, kubizmus, szocializmus, szocializmus impresszionizmus. Winkler Pista bácsi óráján:

Zrínyit vadászat közben elütötte egy vaddisznó. Kolumbusz vízben ment, ment amikor egyszer csak földet ért.


KülönLEGes, rejtvényes szótár Próbáld kitalálni, melyik szóra gondoltunk!

1.) Magyarul: élénk, mozgékony Angolul: tizenegy

__ __ __ __ __ __

2.) Magyarul: egy szám Angolul: kalap

__ __ __

3.) Magyarul: még nem erjedı, édes szılılé Angolul: kell

__ __ __ __

4.) Magyarul: A láb térd feletti része Angolul: féső

__ __ __ __

5.) Magyarul: égitest, amelyen már járt ember. Angolul: kézben tartani __ __ __ __ 6.) Magyarul: íróeszköz Angolul: vas

__ __ __ __

A LEGeket összegyőjtögették: Molnár Rebeka (8.b), Oláh Bernadett (8.b), Gecse Gréta (8.b)

(Szabolcsi Erzsébet)

Címlapfotó, arcképek: Lırincz Dominik (8.b) Szerkesztette: Konrád Zsoltné, Bea néni

Landor Lapok  

A diákok magazinja 2010. november

Landor Lapok  

A diákok magazinja 2010. november

Advertisement