Page 1

TeamXTEAM Communicatietrainingen op maat aan schoolteams in het primair onderwijs


TeamXTEAM traint teams omdat we ervan overtuigd zijn dat je alleen samen meer bereikt. Open communicatie is een van de peilers van een succesvolle school Communicatie is interactie: twee partijen die op elkaar reageren en elkaar beïnvloeden. Vaak weten we wel hoe anderen ons beïnvloeden, maar zijn we ons niet bewust van de invloed die we zelf op anderen hebben. Optimale communicatie binnen een schoolteam heeft een positieve invloed op de relatie met ouders en het welbevinden van de kinderen. Wij zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat de teamleden zich met elkaar verbonden voelen, in gesprek gaan, elkaar inspireren en open staan voor verandering. Zodat er ruimte komt voor groei voor het individu en het gezamelijke team. Open communicatie bevordert onderlinge relaties Als leerkracht moet je weten wat je aan de ander hebt, dat is van essentieel belang. Wanneer je elkaar begrijpt en respecteert kun je samen werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de school.

• • • • •

Open staan voor ideeën van anderen Durven uitspreken van verwachtingen Geven en ontvangen van feedback Goede vragen stellen Actief luisteren

Hoe werken wij? We luisteren en kijken naar wat uw school nodig heeft. Wij bieden verschillende mogelijkheden om met uw team aan de slag te gaan. Van korte sessies in vergaderingen tot één- of meerdaagse trainingen. Vakwerk Trainingen met veel interactie. Praktisch en direct toepasbaar. Daarbij treden we af en toe buiten de gebaande paden om nieuwe inzichten en vaardigheden te ontwikkelen. Samen met plezier aan de slag gaan. Maatwerk Elk team is anders. Samen bepalen we wat uw team nodig heeft. Wat is de visie van uw school? Wat heeft uw team al in huis? Waar is uw team naar op zoek? Houdbaarheid Communicatie stopt nooit. Wij streven naar een duurzame ontwikkeling in uw school en willen graag écht een verschil maken. Zodat de ingezette ontwikkeling ook na de training voortgezet wordt. Ons aanbod biedt naast trainingen ook andere mogelijkheden om die duurzame ontwikkeling te realiseren. Zoals inspirerende werk- en spelvormen, intervisie, supervisie van de communicatiespecialist binnen uw school en coaching van leerkrachten. Samen onderzoeken we wat bij uw team past, om elkaars talenten te blijven zien en scherp te blijven in communicatie. Pas dan zijn wij tevreden.


Samenwerken = Vermenigvuldigen


Kenmerken van onze trainingen Interactief

Praktisch

Leren door ervaring Verbindend Inspirerend

Gelijkwaardigheid Humoristisch

Praktijkgericht

Relativerend


Anja Smit “Leren doe je van en met elkaar.” Ruimte creëren in een team waarin mensen nieuwsgierig naar zichzelf en de ander kunnen zijn, zodat ieder kan groeien in zijn eigenheid. Dat inspireert mij. Mijn stijl van werken is met aandacht, respect en in verbinding.

Ik heb ruime ervaring in het onderwijs als groepsleerkracht, remedial teacher, intern begeleider en ambulant begeleider. Het coachen en begeleiden van leerkrachten heeft een leidende rol in mijn werk. Naast mijn baan in het onderwijs werk ik sinds 2006 vanuit mijn eigen praktijk in loopbaanbegeleiding, studiekeuze en counseling. Hier coach ik zowel individueel als in groepsverband. Opleiding • Pedagogische academie • Remedial teacher/intern begeleider • Professionele communicatie • Biografisch werk in loopbaanbegeleiding • Creatieve loopbaanbegeleiding • Transactionele analyse • Trainersopleiding


Roos Breeuwer Werken in een team waarin je elkaar voortdurend blijft leren kennen. Waar je jezelf mag zijn en je sterke punten verder kunt ontwikkelen en deze kan inzetten voor het team en de onderwijsidealen. Dat is een inspirerende omgeving! Mijn doel is zo’n omgeving met het team te creëren. Op een creatieve, plezierige wijze en af en toe buiten de gebaande paden. Ik begon als leerkracht in het regulier onderwijs met een overstap naar het speciaal onderwijs. Vervolgens werkte ik als ambulante begeleider en intern begeleider. Momenteel werk ik als trainer en projectleider van een kenniscentrum in het speciaal onderwijs. Het coachen en begeleiden van teams is nog steeds een belangrijk onderdeel van mijn werk.

Opleiding • Pedagogische academie basisonderwijs • Opleiding tot intern begeleider • Hoger kader pedagogiek (orthopedagogiek en management) • Trainersopleiding communicatie


Herman Tamis “Waarom loopt het ene gesprek met die ouder, dat kind of een collega goed en prettig en het andere gesprek niet?” Goede communicatie begint bij jezelf, dat is me duidelijk geworden. Als ik verander door de ander te willen begrijpen, zal de ander dat ook doen. Dit inzicht deel ik graag in dynamische, interactieve trainingen met humor. Ik werkte als leerkracht op een school met zeer moeilijk opvoedbare kinderen en later als leerkracht in het reguliere basisonderwijs. Daarna werkte ik enige jaren als intern begeleider en nu als ambulant begeleider voor leerlingen met een r.e.c.3- en r.e.c.4- indicatie. Het coachen en begeleiden van leerkrachten en docenten maakt naast het geven van trainingen een belangrijk onderdeel uit van mijn werk. Opleiding • Pedagogische academie • Opleiding speciaal onderwijs • Remedial teacher/intern begeleider • School video interactie begeleiding • Communicatietrajecten • Managementopleiding • Trainersopleiding


TeamXTEAM geeft communicatietrainingen op maat aan schoolteams in het primair onderwijs Wij zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat de teamleden zich met elkaar verbonden voelen, in gesprek gaan, elkaar inspireren en open staan voor verandering. Zodat er ruimte komt voor groei voor het individu en het gezamelijke team. Na onze training bent u in staat om: • Actiever te luisteren en alerter te zijn op het communicatiegedrag van anderen • Beter te kunnen omgaan met weerstanden • Daadkrachtiger te reageren in lastige gesprekssituaties • Doelgerichtheid en opbrengst van gesprekken te vergroten • Meer afstemming en verbinding tijdens en na het werk Samenwerken is vermenigvuldigen Communicatie stopt nooit. Wij streven naar een duurzame ontwikkeling in uw school en willen graag écht een verschil maken. Zodat de ingezette ontwikkeling ook na de training voortgezet wordt. Samen onderzoeken we wat bij uw team past, om elkaars talenten te blijven zien en scherp te blijven in communicatie. Pas dan zijn wij tevreden.

info@teamxteam.nl www.teamxteam.nl Priemstraat 60 1825 KJ Alkmaar

TeamXTEAM Communicatietrainingen op maat aan schoolteams in het primair onderwijs

TeamXTEAM  

TeamXTEAM geeft communicatietrainingen op maat aan schoolteams in het primair onderwijs

TeamXTEAM  

TeamXTEAM geeft communicatietrainingen op maat aan schoolteams in het primair onderwijs

Advertisement