Page 1

Warszawa, 24.06.2013

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 24.06.2013 Tłumaczenie pisemne POL->ENG

Zleceniodawca: Anna Nowak Joliot-Curie 16a/47, 02-646 Warszawa Zleceniobiorca: mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100, 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103 Praca (przekład zestawu dokumentów) została wykonana zgodnie z warunkami umowy. Stawka tłumaczeniowa: 0,025 EUR * 184272 słów.

………………………………..…… Zleceniodawca

………………………………..…… Zleceniobiorca

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 4606,80 EUR 2. Kwota uzysku: 2303,40 EUR 3. Kwota do opodatkowania: 2303,40 EUR 4. Podatek od wynagrodzenia: 414,61 EUR 5. Kwota do wypłaty: 4192,19 EUR

(słownie: cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem EURO siedemdziesiąt jeden EUROCENTÓW)

Rachunek do umowy o dzielo  

Pierwszy wystawiony przeze mnie rachunek do umowy o dzieło. Nie jestem pewna jego formy, ale zawarte w nim informacje są jak najbardziej pop...