Page 1

Foto: Eric Klitgaard

SOGNEBLADET Glostrup MARTS – APRIL – MAJ 2013


Forsidebilledet Forsiden af det første sogneblad i 2013 prydes af et forårsbillede. Nyt og gammelt mødes i billedet. Vi ser noget af det gamle rådhus og facaden på det nye, hvori den gamle præstegård spejler sig. I forgrunden vidner blå og gule krokus om det tidlige forår. Foråret bringer lyset tilbage og med det optimismen og glæden ved livet. Vi har lagt den mørke, kolde vinter bag os og nyder, at naturen bliver grøn igen, og forårsblomsterne titter op af jorden i al deres farvevariation. Foråret er solskinnets og også forelskelsens tid som i dette gamle, men evigtunge digt af Ludvig Holstein.

Det er i dag et vejr – et solskinsvejr! O, søde vår, så er du atter nær! Nu vil jeg glemme rent, at det var vinter, nu vil jeg gå og købe hyacinter og bringe dem til én, som jeg har kær. Hun købte af de hvide og de blå, hun købte af de smukkeste, hun så. Det er i dag et vejr! Og solen skinner! Og om mig svæver lutter lyse minder, dem ta’r jeg med til den, jeg tænker på. Og de kom svævende i ring og rad. Hun gik imellem dem og var så glad. Det er i dag et solskin uden mage! Og jeg har solskin nok til mange dage, og jeg må kysse hvert et lille blad. Hun kyssede dem alle, hver især, hun bragte dem til den, hun havde kær. Min ven, her kommer jeg med hyacinter! Min ven, nu glemmer vi, at det var vinter! Det er i dag et vejr, et solskinsvejr-! Fra ”Digte” 1903.

2

I Glostrup finder konfirmationsforberedelsen og konfirmationen sted i 8. klasse. Elever fra Glostrup skole vil blive orienteret om tidspunktet for indskrivning til konfirmationsforberedelsen pr. brev via skolen. For de elever, som bor i Glostrup, men som ikke går i folkeskolen i Glostrup, vil det også være muligt at følge konfirmationsforberedelsen og blive konfirmeret i Glostrup. Undervisningen vil foregå uden for skolernes undervisning, på eftermiddage og i weekender. Indskrivningen til dette hold foregår ved at kontakte Dorte Thomsen enten telefonisk på 43 96 74 03 eller pr. mail til doth@km.dk inden 1. juni 2013.

Søndag 3. marts kl. 12:30

Onsdagstræf 12. juni – Udflugt

Efter kirkekaffen i Østervangkirken

Vi tager på vores årlige sommerudflugt denne dag. Detaljeret program vil fremgå af næste sogneblad, men man vil kunne se programmet på sognets hjemmeside fra april. Se www.glostrupsogn.dk. Billetter vil blive solgt fra Onsdagstræf i maj måned den 8. maj.

Glostrup Sogns Menighedspleje indbyder alle folkekirkemedlemmer med stemmeret til Glostrup Sogn til årsmøde. Dagsorden efter vedtægterne.

Foto: Eric Klitgaard

SIDE

Indskrivning af konfirmander til konfirmation i 2014

Studiekreds Johannesevangeliet i nutiden I Østervangkirken fjerde onsdag i måneden kl. 14:00. Velkommen, Ole Aasted

Gospelgudstjeneste på hospitalet Onsdag 15. maj kl. 19:00 er der pinsegospelgudstjeneste på Glostrup Hospital i auditorium A.

Foto: Eric Klitgaard

Julehjælp Udbetalingen af julehjælp slog rekord i 2012. Der blev uddelt i alt kr. 52.150,00. Tak til alle bidragydere!

Adventsmarkedet i Østervangkirken Torsdagsklubbens traditionsrige adventsmarked i Østervangkirken den 17. november 2012 indbragte denne gang et overskud på kr. 12.199. Beløbet blev fordelt ligeligt mellem sognets julehjælp og Kirkens Korshær. En stor tak skal lyde til alle, der bidrog til det pæne overskud.


Søren Kierkegaard har 200 års jubilæum

Af sognepræst Dorothea Glöckner I 2013 fejres 200-året for Søren Kierke­ gaards fødselsdag, den 5. maj 1813. Denne begivenhed markeres både i Danmark og internationalt med et fyrværkeri af foredrag, konferencer, seminarer, teaterforestillinger, musikalske indramninger osv. Men hvorfor skulle vi læse ham? Er hans værker ikke alt for tunge, for tungsindige, for svære at forstå – og kræver det ikke alt for mange forudsætninger for overhovedet at komme igennem bare én side af hans forfatterskab? Den danske digter, filosof, psykolog og teolog Søren Kierkegaard er kendt i hele verden. Hans værker udmærker sig gennem nøjagtige psykologiske iagttagelser, skarpe refleksioner samt en uhyre evne til at lege og trylle med sproget. Tillige gengiver hans billedrige eksistensanalyser velkendte situationer, der ofte sættes ind i dobbelte betydningsrammer. Og det kan tilskynde læseren til at se sig selv ud fra et andet perspektiv. I sine autonyme værker (autonym: under eget navn) skriver Kierkegaard direkte til sin læser. ”MT”, står der, gang på gang. Og det er en forkortelse for: ”Min Tilhører”. Han skriver til hver enkelt. Og han kalder dig for ”tilhører” – for ordene bliver sagt til dig. Du skal høre dem – ved helst at læse dem højt. Prøv det engang. Du vil opdage, at læsningen bliver meget langsom. Det er netop meningen. Du skal jo ikke spilde din tid ved at læse hen over den ene side efter den anden, uden hverken at fatte eller forstå et eneste ord. Men den langsomme læser får noget ud af sin indsats.

Således skriver Kierkegaard i indledningen til sit etiske hovedværk Kjerlighedens Gjerninger: ”Disse christelige Overveielser […] ville forstaas langsomt men da ogsaa let, medens de vistnok ville blive meget vanskelige, om Nogen ved flygtig og nysgjerrig Læsning gjør sig dem meget vanskelige.” Alene den sætning kan man jo læse flere gange, inden man har fanget alle pointer. Men så har han også ret: Det er let nok at forstå. En af pointerne er her, at Kierke­ gaards autonyme forfatterskab er skrevet ud af et dybt engagement i det kristne budskab. Engagementet gælder kristendommen, frem for kristenheden. Førstnævnte skal ifølge Kierkegaard genindføres i den bestående kristenhed. Og her rykker også dagens folkekirke i et kritisk lys. Kan den ses som Kristi efterfølger?

Foto: Privat

Men hvorfor skulle vi læse ham? Kierkegaard er en religiøs forfatter. Og hans erklærede mål er, at han vil bedrage sine læsere ind i kristendommen. Bedraget forsøges på den måde, at forfatterskabet er todelt. Der er både pseudonyme og autonyme værker. Og mens de pseudonyme værker pirrer til læserens refleksionslyst, sætter de autonyme værker læseren på plads. For det, der skal læres, er ganske simpelt. Du skal nøjes med, at være menneske. Nøjes – og nøjes. Også her spilles på ordets betydning. For hvordan kan man ”nøjes” med noget, som viser sig at være det mest betydningsfulde? Det at være menneske er jo en udfordring. Således skriver Kierkegaard i sin dagbog: ”Man veed ikke med sig selv, at man er M[enneske], men ved Hjælp af en Slutning, fordi man er som de Andre. Gud veed, om Nogen af os er det?” (Pap. VIII. 2B 82, 4).

Foto: Eric Klitgaard SIDE

3


Hvis man altså prøver på at forstå sig selv, og især hvis man prøver på at forstå sig i forhold til andre og i forhold til Gud, er det oplagt at læse Kierkegaard. Ingen kan dog forvente færdige svar. For ingen, ikke engang den ordrigeste forfatter, kan beskrive, hvad et menneske er. Det er Kierkegaard selv, der under sit pseudonym, Vigilius Haufniensis, har fastslået denne indsigt. Alligevel – hvis du tumler med eksistentielle spørgsmål, kan Kierkegaard bestemt nuancere din søgen. Princippet herved er, at du skal

tilegne dig det, som du siger til dig selv, mens du læser. Men heller ikke det passer helt. For hvem kan sige sandheden til sig selv? Opgaven kræver derfor endnu mere enfoldighed – og lydhørhed. Vi skal lære at lytte og adlyde. Og det er ikke Kierkegaard, der skal adlydes. Det er Guds ord. Og selvom Kierkegaard som digter (til forskel fra apostelen) frasiger sig myndigheden til at forkynde dette ord, så mestrer han én ting til fulde. Han kan få vores menneskelige

ord til at briste. Netop derved åbner sig en sprække, hvor vi kan blive opmærksomme på alt det, vi ikke kan sige os selv. ”Helbredelsen i Grunden”. Det er en titel på en bog, som Kierkegaard havde planlagt som pendant til sin berømte fortvivlelsesanalyse, ”Sygdommen til Døden”. Dette planlagte værk blev dog aldrig skrevet. Men ved at læse Kierkegaard kan netop denne proces sættes i gang. En helbredelse i grunden. Mon ikke det er derfor, at han stadig læses – overalt i hele verden?

Hvor er den 12-årige Jesus? Den 12-årige Jesus er på påskerejse til templet i Jerusalem sammen med Josef og Maria. Da de skal hjemad, kan de ikke finde Jesus. Hvilken vej skal de vælge for at finde ham? Du kan få hjælp til at finde svaret i Bibelen (Luk 2,41-52)

SIDE

4


Kierkegaardarrangementer i Glostrup Provsti april 2013 Torsdag den 4. april kl. 19:00 i Sognets Hus i Brøndbyvester

”KIERKEGAARD – KORT OG GODT” VED HENRIK BÆKGAARD For Kierkegaard var det livet om at gøre, når han tænkte, skrev og levede. Foredraget vil derfor gå på jagt efter livet i Kierkegaards univers og ridser nogle af hans centrale overvejelser op. F.eks. vedr. mennesket og dets muligheder, kærligheden og dens gerninger, fortvivlelsen og dens former, Gud og hans væsen, tiden og evigheden, krydret med stort og småt fra hans liv.

Torsdag, den 11. april, kl. 19:30 i Vallensbæk Sognegård

HVORFOR ER DET SÅ SVÆRT AT LÆSE SØREN KIERKEGAARD? Foredraget giver et bud på, hvorfor det er så svært at få foden indenfor i den store danskers forfatterskab. Hvorfor meddeler Søren Kierkegaard sig, som han gør? Ved Jannik Theilgaard

Torsdag, den 18. april kl. 19:30 i Østervangkirken, Glostrup

KIERKEGAARD FOR BEGYNDERE Om kroppen og sjælen i Kierkegaards opbyggelige forfatterskab ved sognepræst Helle Møller Jensen SIDE

5


Fyraftensforelæsninger i Rundetaarn I foråret 2013 afholder Søren Kier­ kegaard Forsknigns­ centeret en række fyraftensforelæsninger i Rundetaarns bibliotekssal. Fyraftensforelæsningerne er gratis, uden tilmelding og åbne for alle. Tidspunktet er kl. 17:00-19:00. 07.03. Thomas Fauth Hansen (SKS2013 koordinator, ph.d. studerende ved Søren Kierkegaard Forskningscenteret): ”Ironi, spot, sarkasme og bremsestik: den stride(nde) Kierkegaard” 14.03. Christian Hjortkjær (ph.d. studerende ved Søren Kierkegaard Forskningscenteret): ”Selvrealiseringens evangelium” 19.03. Stine Zink Kaasgaard (ph.d. studerende ved Søren Kierkegaard Forskningscenteret): ”Når skurke digter helte hos Kierkegaard” (E pluribus unum eller forbliver de mange?) 04.04. René Rosfort (Postdoc ved Søren Kierkegaard Forskningscenteret): ”Fra tungsind til depression: Et Kierkegaardsk perspektiv på et aktuelt problem” 11.04. Brian Söderqvist (Underviser, ph.d., Søren Kierkegaard Forskningscenteret): ”Overalt at gjøre Vanskeligheder” 18.04. Claudia Welz (Professor, systematisk teologi, KU): ”Kierkegaard om samvittighed og selvbedrag” 23.04 Joakim Garff (Forskningslektor, lic. theol.): ”Dannelse og identitetsdannelse”

SIDE

6

For øvrige arrangementer i ind- og udland se: www.sk2013.ku.dk

Foto: Karen Reeslev

Gud og dermed Pasta! Gudstjeneste i Østervangkirken kl. 17:00 – for børn og barnlige sjæle. 7. februar handlede det om ”Gud Fader” ved sognepræst Ole Aasted. 7. marts handler det om ”Guds Søn, Jesus” ved sognepræst Dorte Thomsen. 4. april handler det om ”Guds Hellige ånd” ved sognepræst Jørgen Degn Bjerrum. Gudstjenesterne er lagt særligt til rette for børn i førskolealderen. Der synges salmer, og der fortælles historier fra Bibelen, der bedes bønner, og præsten lyser velsignelsen som ved alle andre gudstjenester – men det hele foregår på en måde, så børnene ikke kun skal sidde stille og lytte – men de skal opleve gennem sanserne og bruge kroppen. Gudstjenesterne varer 30-40 minutter. Derefter er der spisning inde ved siden af. Aftenen slutter senest kl. 19:00. Gud og dermed pasta er altid ”den første torsdag i månederne”: februar, marts, april, september, oktober og november.


ONSDAGSTRÆF

Foto: Privat

”Et liv blandt skrald” ved antropolog Clara Christensen

Clara Christensen beretter og viser billeder fra sit ophold hos en familie i Skraldebyen i udkanten af Cairo i Egypten. Her bor der ca. 40.000 kristne egyptere, der lever af at genbruge og sortere affald. Clara er kommet tæt ind på dagligdagen af en familie med 9 søstre, som hun har besøgt gennem de seneste 7 år. Hun vil fortælle om det organiserede arbejde med skrald og fortælle personlige historier fra familiens hverdagsliv. Clara har boet i Egypten og taler flydende arabisk. Hun er antropolog og arbejder nu som boligsocial medarbejder i Helsingør. Kaffen koster 25 kr.

”TEATRET” giver endelig drengens ”papfar” – tømrermester Josef fra Nazareth – mulighed for at komme til orde. Josef beskriver, med humor og underfundighed, hvordan han – trods ønsket om at leve en stille og fredelig håndværkertilværelse – pludselig og ganske uforvarende bliver hvirvlet ind i historiens centrum. Han konstaterer med forundring, hvordan beretningen om “Den hellige Jomfru” har holdt ham uden for historien (Der er fx ikke mange, der lovsynger jomfru Josef…). Som kronvidne til begivenhederne er det Josef magtpåliggende at gøre opmærksom på et par oversete detaljer i forhold til den autoriserede udlægning af teksten. Han ønsker at delagtiggøre os i, hvilke uoverskuelige dilemmaer ungdommelig forelskelse og store følelser kan afstedkomme. Hvordan forvalter en jævn håndværker i det hele taget sin tvivl? Sin jordiske kærlighed, sin faderrolle og sin lægmandsopfattelse af, hvad der er ret og rimeligt over for en kone og et barn, for hvem troen tilsyneladende kan flytte bjerge? Det er mildest talt ikke nogen nem opgave, tømrermesteren har påtaget sig. Varighed: ca. en time uden pause Gratis adgang Der er mulighed for at købe en forfriskning og få en snak efter forestillingen. Søndag 17. marts kl. 12:30-17:00

LYSKONCERT I GLOSTRUP KIRKE OG GLOSTRUP BIOGRAF

Hvad stiller man op, når ens kæreste pludselig hævder, at hun er blevet gravid med gud? Foto: PR foto

Beretningen er den gammelkendte, “the greatest story ever told”, men denne gang skildret fra en helt ny og ukendt synsvinkel.

Foto: Jannik Hansen

Torsdag 14. marts kl. 19:00 i Østervangsalen

Glostrup Musiknetværk byder sammen med Glostrup Bibliotek lyset velkommen, når der for 3. gang inviteres til Lyskoncert med masser af musik i Glostrup Kirke og i Glostrup Bio. Mange af Glostrups lokale musikaktører medvirker – bl.a. Glostrup Sogns spire-børne- og ungdomskor – og det fulde program for dagen kan ses fra d. 1. marts på www.glostrupbib.dk

Marts – April – Maj 2013

Vel mødt! Præsterne

FARS DRENG

ARRANGEMENTER

Onsdag 13. marts kl. 14:00 i Glostrup Sognegård

SIDE

7


Østervangkirken Det sker i og omkring

GUDSTJENESTELISTE MARTS, APRIL, MAJ, 2013

Marts

MARTS

Torsdag 7. marts kl. 17:00 Gud og dermed pasta, se s. 6

Lø. 02. 11:00 Lørdagsdåb

DG

Sø. 03. 10:30 3. s. i fasten Kirkekaffe

OA

Sø. 10. 10:30 Midfastesøndag

DG

Sø. 17. 10:30 Mariæ bebudelsesdag

DG OA

To. 28. 19:30 Skærtorsdag efterfølgende ost og rødvin

DG

Fr. 29. 10:30 Langfredag

OA

Sø. 31. 10:30 Påskedag

DT

Onsdag 20. marts kl. 14:00 Sangmatiné under ledelse af Hanne Guldberg Kristensen

Ma. 01. 10:30 2. påskedag

DG

APRIL

Lø. 06. 11:00 Lørdagsdåb

OA

Sø. 07. 10:30 1. s. efter påske Kirkekaffe

DG

Sø. 14. 10:30 2. s. efter påske

OA

Sø. 21. 10:30 3. s. efter påske

DT

Fr. 26. 10:00 Bededag Konfirmation

DG

Fr. 26. 12:00 Bededag Konfirmation

DG

Sø. 28. 10:30 4. s. efter påske

OA

Torsdag 18. april kl. 19:30 Kierkegaard for begyndere, se s. 5

Lø. 04. 11:00 Lørdagsdåb

DT

MAJ

Sø. 05. 10:30 5. s. efter påske Kirkekaffe

DT

To. 09. 10:00 Kr. himmelfartsdag Konfirmation

OA

To. 09. 12:00 Kr. himmelfarsdag Konfirmation

OA

Sø. 12. 10:30 6. søndag efter påske

DG

Maj

Sø. 19. 10:30 Pinsedag Ma. 20. 10:30 2. pinsedag Klokkespil Sø. 26. 10:30 Trinitatis søndag

SANGMATINÉ Kaffen koster 20 kr.

Mandag 20. maj kl. 10:30 Friluftsgudstjeneste med transportabelt klokkespil, se s. 11 Tirsdag 21. maj kl. 20:00 Koncert med Godthaabskoret, se s. 12

Torsdag 4. april kl. 17.00 Gud og dermed pasta, se s. 6 Onsdag 17. april kl. 14:00 Sangmatiné under ledelse af Hanne Guldberg Kristensen

Onsdag 15. maj kl. 14:00 Sangmatiné under ledelse af Hanne Guldberg Kristensen Foto: Eric Klitgaard

OA TKK DG

ONSDAGE I MARTS, APRIL, MAJ:

8

Torsdag 14. marts kl. 19:00 Fars dreng, skuespil, se s. 7

Sø. 24. 10:30 Palmesøndag

April

SIDE

Søndag 10. marts Sogneindsamling, se bagsiden

Søndag 19, maj kl. 10:30 Højmesse med indvielse af ny messe­ hagel, se s. 11

LØRDAGSDÅB I ØSTERVANGKIRKEN Lørdag 2. marts Lørdag 6. april Lørdag 4. maj

kl. 11:00 v/DG kl. 11:00 v/OA kl. 11:00 v/DT

TORSDAGSKLUB I ØSTERVANGKIRKEN Vi mødes 1. og 3. torsdag i hver måned kl. 14:00-16:00. Er du ikke til håndar­ bejde, så nyd kaffe og kage med os. Henvendelse til: Eva Denning, tlf. 43 44 18 80 eller Anne Lise Hansen, tlf. 44 94 16 84


Glostrup Kirke Det sker i og omkring

AFHOLDELSE AF MØDER

GUDSTJENESTELISTE MARTS, APRIL OG MAJ 2013

Sø. 03. 10:00 3. s. i fasten 11:30 Dåbsgudstjeneste Sø. 10. 10:00 Midfastesøndag Kirkekaffe

DT DT JDB

Sø. 17. 10:00 Mariæ bebudelsesdag JDB Prædikant: Lars Cyril Nørgaard Sø. 24. 10:00 Palmesøndag 11:30 Dåbsgudstjeneste To. 28. 10:00 Skærtorsdag

ES ES ES

Fr. 29. 10:00 Langfredag

TKK

Sø. 31. 10:00 Påskedag

ES

April

Ma. 01 10:00 2. påskedag

JDB

Sø. 07. 10:00 1. s. e. påske

DT

Sø. 14. 10:00 2. s. e. påske Kirkekaffe

ES

Sø. 21. 10:00 3. s. e. påske 11:30 Dåbsgudstjeneste

JDB JDB

Fr. 26. 10:00 Bededag Konfirmation

ES

12:00 Bededag Konfirmation

ES

Sø. 28. 10:00 4. s. e. påske Konfirmation

ES

Maj

Sø. 05 10:00 5. s. e. påske 11:30 Dåbsgudstjeneste

JDB JDB

To. 09. 10:00 Kr. himmelfartsdag Konfirmation

JDB

To. 09. 12:00 Kr. himmelfartsdag Konfirmation

JDB

Sø. 12. 10:00 6. s. e. påske Kirkekaffe

TKK

Sø. 19. 10:00 Pinsedag Konfirmation

DT

12:00 Pinsedag Konfirmation

DT

Ma. 20.

2. pinsedag

Se Østervangkirken

Sø. 26. 10:00 Trinitatis søndag ES Prædikant: Lars Cyril Nørgaard

Juni

Sø. 02. 10:00 1. s. e. trin.

DT

MARTS

MAJ

Onsdag 13. marts kl. 14:00 Onsdagstræf v/ antropolog Clara Christensen, se s. 7

Onsdag 15. april kl. 19:00 Offentligt menighedsrådsmøde

Søndag 10. marts Sogneindsamling, se bagsiden

Onsdag 8. april kl. 14:00 Onsdagstræf v/ Ruth Dein, se s. 11

Søndag 17. marts kl. 12:30-17.30 Lyskoncert i Glostrup Kirke og Glostrup Bio, se s. 7 Onsdag 20. marts kl. 19:00 Offentligt menighedsrådsmøde

Foto: Eric Klitgaard

Marts

Alle møder afholdes i Glostrup Sogne­­­gård, Østervej 8, hvis intet andet er a ­ nført.

APRIL Onsdag 10. april kl. 14:00 Onsdagstræf v/ sognepræst Kjeld Kure, se s. 10 Søndag 14. april kl. 16:00 Koncert med Nickie Johansson og Jonas Nørgaard, se s. 10 Onsdag 17. april kl. 19:00 Offentligt menighedsrådsmøde

DÅBSGUDSTJENESTER I GLOSTRUP KIRKE Søndag Søndag Søndag Søndag

3. marts 24. marts 21. april 5. maj

kl. kl. kl. kl.

11:30 11:30 11:30 11:30

v/DT v/ES v/JDB v/JDB

Præsterne OA: Ole Aasted DT: Dorte Thomsen JDB: Jørgen Degn Bjerrum DG: Dorothea Glöckner ES: Esper Silkjær TKK: Trine Kern Kernel

Kirkebil: Gangbesværede kan få transport til gudstjenester og møder i Glostrup Kirke, Glos­trup Sognegård og Østervangkirken ved at kontakte kordegnekontoret på tlf. 43 61 33 11. Kontoret har åbent på hverdage 9-13. Torsdag tillige 16-18. SIDE

9


December 2012 – Januar – Februar 2013

Onsdag 10. april kl. 14:00 i Glostrup Sognegård

Søndag 14. april kl. 16:00 i Glostrup Kirke

ONSDAGSTRÆF

BAROKMUSIK FOR SOPRAN OG CEMBALO

Ved sognepræst ved Lindehøj Kirke i Herlev, Kjeld Kure Digterpræsten Hostrup Jens Christian Hostrup (1818 – 1892), dansk digter, dramatiker og præst, er mest kendt for de 2 komedier, ”Genboerne” og ”Eventyr på Fodrejsen”, som han skrev i sin ungdom. Senere blev han præst, først i Silkeborg og senere i Hillerød, hvor han fik stor betydning i de barske år omkring 1864. Han har også skrevet den kendte salme ”Julebudet til dem, der bygge”. Sognepræst Kjeld Kure vil fortælle om denne alsidige og spændende personlighed.

ARRANGEMENTER

Kaffen koster 25 kr.

SIDE

Koncert med sopranen Nickie Johansson og cembalisten Jonas Nørgaard.

Glostrup Sogn

Vel mødt! Præsterne

Plejehjemsgudstjenester

10

Programmet koncentrerer sig om tre af baroktidens største komponister: Bach, Händel og Purcell. Som de to kunstnere udtrykker det: ”Det er musik, der taler lige ind i vore hjerter

Hver måned holdes der gudstjenester på plejehjemmene i sognet, hvor en af sognets præster og en af sognets organister medvirker. Familie, venner og andre interesserede er velkomne til at deltage i disse gudstjenester.

Omsorgscentret Hvissinge, Stenager 4 – 6

Plejehjemmet Dalvangen, Digevangsvej 1

Plejehjemmet Sydvestvej 10

Normalt 2. tirsdag i måneden kl. 14:00 12. marts ved OA 9. april ved DT 14. maj ved OA

Følgende tirsdage i måneden kl. 11:00 26. marts ved ES 23. april ved ES 21. maj ved ES

Normalt 4. tirsdag i måneden kl. 10:30 26. marts kl. 10:30 ved DG i Østervangkirken 23. april ved DG 28. maj ved DG


Onsdag 8. maj kl. 14:00-16:00 i Glostrup Sognegård

ONSDAGSTRÆF ved Ruth Dein, ”En fortællekone fra heden”

Kaffen koster 25 kr.

Vel mødt! Præsterne

Søndag 19. maj kl. 10:30 i Østervangkirken

PINSEGUDSTJENESTE MED INDVIELSE AF NY MESSEHAGEL

Foto: Eric Klitgaard

Efter koncerten vil der være mulighed for at få en forfriskning i sognegården! Der er gratis adgang.

smukke poetiske digte. Fuld af liv og nærvær, meget autentisk. Og tilhørerne – de sad som på nåle.”

ARRANGEMENTER

og erfaringsmæssigt også i mange andres.” De kalder deres program ”La bianca rosa”, hvilket er titlen på en kantate af Händel, som altid indleder deres koncerter. Nickie Johansson og Jonas Nørgaard er uddannede ved konservatorierne i henholdsvis Odense og København, og de optræder i en lang række forskellige sammenhænge. Ved eftermiddagens koncert vil de undervejs fortælle om komponisterne og teksterne og lidt om det at spille og synge barokmusik.

I skrivende stund er væveren og tekstilkunstneren, Vibeke Lindhardt, ved at væve en ny rød messehagel til Østervangkirken. Den vil blive indviet ved højmessen pinsedag, hvor kunstneren også vil være til stede. Efter højmessen vil menighedsrådet være vært ved en forfriskning! Mandag 20. maj kl. 10:30

FRILUFTSGUDSTJENESTE MED KLOKKESPIL

Landbokone, hjemmehjælper, organist Ruth Dein brænder for den levende fortælling. Hun er næstformand i ”Viborg Fortællekreds”. Hun er født og opvokset på den jyske hede i nabolaget til Jeppe Aakjærs barndomshjem. Hun har et indgående kendskab til Jeppe Aakjærs litterære produktion og den egn og dialekt og de mennesker, som optræder i hans poesi og prosa. Hun tager os denne eftermiddag med på en rejse i Jeppe Aakjærs livslandskab gennem hans poesi og prosa, fortrinsvis på dialekt. Efter hendes besøg i Skt. Markus Kirke på Frederiksberg udtalte sognemedhjælper Cessa Meisling: ”Ruth fortalte både lige gyselige fortællinger, så det rislede ned af rygraden, som

Marts – April – Maj 2013

Foto: K.A. Henriksen

SIDE

11


Marts – Arpil – Maj 2013

Glostrup Sogn afholder 2. pinsedag udendørs pinsegudstjeneste på plænen ved Østervangkirken. Som de seneste 4 år vil det transportable klokkespil fra Løgumkloster levere tonerne til dagens salmer. Der vil være opstillet bænke omkring det udendørs alter. Efter gudstjenesten er der mulighed for at deltage i en fælles frokost, hvor man kan nyde den herlige madkurv, man selv har medbragt, siddende på stole eller tæpper, man også selv har medbragt. Vi håber, det bliver strålende pinsesolskin.

Tirsdag 21. maj kl. 20:00 i Østervangskirken

KONCERT MED GODTHAABSKORET

Godthaabskoret vil under ledelse af Flemming Jensen fremføre værker af bl.a. Ola Gjeilo, Stenhammer og Hugo Alfvén samt korets dirigent, Flemming Jensen. Godthaabskoret tog sit nuværende navn, da koret fik øvested i Godthaabskirken på Frederiksberg i 1996. Det er et blandet voksenkor på ca. 40 medlemmer, som overvejende synger kormusik fra det klassiske repertoire, spændende fra Renæssancen til nutiden. Koret har en bred aldersfordeling.

ARRANGEMENTER

Gudstjenester på

SIDE

12

Glostrup Hospital

MARTS

APRIL

MAJ

Tirsdag 5. marts kl. 14:00 i auditorium A v/ Trine Kern Kernel

Tirsdag 2. april kl. 14:00 i auditorium A v/ Betina Bolvig

Tirsdag 7. maj kl. 14:00 i auditorium A v/ Betina Bolvig

Tirsdag 19. marts kl. 14:00 i auditorium A v/ Betina Bolvig

Tirsdag 16. april kl. 14:00 i auditorium A v/ Trine Kern Kernel

Onsdag 15. maj kl. 19:00 i aiditorium A Pinsegospelgudstjeneste v/ Trine Kern Kernel og Glostrup Gospel Tirsdag 21. maj kl. 14:00 i auditorium A v/ Trine Kern Kernel


Vil du gratis på sommerferie med dine børn?

Foto: Gitte Rose

Glostrup Sogns Menighedspleje har igen i år fået tildelt et antal ferielejligheder, hvortil vi kan sende familier fra Glostrup på ferie. Lejlighederne er betalt. Vi har også fået penge bevilliget til en fælles rejse frem og tilbage. Desuden også lidt penge til mad, deltagelse i aktiviteter på centeret og andre forlystelser. Vi kan give feriepakken til familier med børn bosat i Glostrup Sogn. Familierne må ikke (i år 2012) have haft en indtægt, der overstiger ”kontanthjælpsloftet”. Studerende på SU kan ikke søge. I Menighedsplejen vil vi give lejlighederne fortrinsvis til enlige forsørgere. Men alle børnefamilier på kontanthjælp kan søge. Vi har desværre ikke, inden sognebladet gik i trykken, fået at vide, hvornår lejlighederne kan tilbydes, og heller ikke hvor lejlighederne er. Men vi ved, det bliver enten i uge 27 eller uge 28. Så snart vi ved mere, vil det stå på vores hjemmeside. Ansøgningsfristen er 16. april, og ansøgningsskema kan fås fra den 3. april på kirkekontoret Østervej 6. Yderligere oplysninger hos sognepræst Jørgen Degn Bjerrum – formand for Glostrup Sogns Menighedspleje.

Glostrup Sogns kirkekor

Børnekoret medvirker ved koncerter og arrangementer i kirken og ved de 6 årlige pastagudstjenester.

Er du glad for at synge? Vil du være med i Spire-Børneeller Ungdomskoret? Her er det lysten til at synge og glæden ved samværet, der er i centrum. Korsang er et musikalsk fællesskab, der giver mange gode og sjove oplevelser. Du bruger din stemme og din krop på en sund måde, du lærer en masse sange og får masser af spændende udfordringer. De tre kor er et tilbud til alle sangglade drenge og piger fra 5 år og opefter, og undervisningen er gratis.

UNGDOMSKORET (6. kl. og opefter) I Ungdomskoret lægger vi vægt på at udvikle stemmen, så den fungerer godt og sundt. Vi synger flerstemmige sange og salmer – vi bruger noder, men det er ikke noget krav, at man kan noder, når man begynder i koret. Koret optræder ved forskellige arrangementer i kirken og medvirker ved en række højmesser. Børnene får løn for at synge til disse gudstjenester. For at blive optaget i Ungdomskoret skal man aflægge en stemmeprøve.

SPIREKORET (5 år – 2. kl.) I Spirekoret synger, danser og klapper vi en masse børnesange og salmer. Vi leger de gode sangvaner ind, synger efter håndtegn, og børnenes motorik, gehør, puls- og rytmefornemmelse udvikles. Koret medvirker ved enkelte koncerter og pastagudstjenester

SPIREKORET øver torsdage kl. 16:45-17:45

BØRNEKORET (3. – 5. kl.) Repertoiret er alsidigt med sange og salmer, som vi synger, danser og klapper. Vi arbejder med stemme og krop, og gennem leg og øvelser lærer vi lidt om noder og rytmer.

BØRNEKORET øver torsdage kl. 15:00-16:30 UNGDOMSKORET øver onsdage kl. 16:00-17:30 KONTAKT: Korleder Susanne Dyhr, tlf. 26 19 17 24, susdyhr@live.dk Ungdomsmedarbejder Thomas Olsen, tlf. 61 73 05 25 kateket.thomas@glostrupsogn.dk

SIDE

13


Kirkekor i Glostrup Sogn

Udebliver sognebladet Glostrup Sogneblad udkommer 4 gange årligt og postomdeles. Modtages bladet ikke, kontakt da venligst;

Glostrup Sogns kirkekontor, Østervej 6, tlf. 43 61 33 11 Opgiv navn og adresse, så vil der blive fulgt op på det. Sognebladet kan ­ hentes på kirkekontoret så længe restoplag haves.

Kirkens genbrug i Glostrup holder til på Hovedvejen 120. Hvis du ønsker at være med i det frivillige arbejde og fællesskab, kan du kontakte butikken på tlf. 43 44 47 03.

Glostrup Gospel Vor julekoncert forløb igen over forventning. Der var fyldt til bristepunktet med glade gæster. Det var vi meget glade for og kunne således igen bidrage til julehjælpen endog med et større beløb end sidste år. Kombinationen af Benjamin Koppel og Glostrup Gospel gik op i en højere enhed, og vi planlægger at gøre noget lige så fantastisk til næste julekoncert. Næste arrangement i Østervangkirken er støttekoncert til fordel for Folkekirkens Nødhjælp i samarbejde med menighedsrådet. Vi håber også denne gang at få mange gæster, der vil støtte op om det gode formål og samtidigt få en musikalsk eftermiddag. Entré kr. 100 o/12 år som går ubeskåret til indsamlingen. Følg med på vor nye flotte hjemmeside www.glostrupgospel.dk, hvor bl.a. vore planlagte arrangementer samt ekstra koncerter vil være oplistet. Med venlig hilsen Christian Gram, formand for Glostrup Gospel SIDE

14

Arrangementer i marts: Søndag 10. marts kl. 16:00 Støttekoncert til fordel for Folkekirkens Nødhjælp. Entré over 12 år: Kr. 100 salg ved døren. Arrangementer i maj: Onsdag 15. maj kl. 19:00 Pinsegospelgudstjeneste på Hospital, Auditorium A.

Foto: Tytter Mann

Glostrup

Korene øver på flg. tidspunkter i Østervangkirken: Spirekoret (5 år-2. kl.) torsdage kl. 16:45-17:45 Børnekoret (3.-5. kl.) torsdage kl. 15:00-16:30 Ungdomskoret (6. kl og opefter) onsdage kl. 16:00-17:30 Kontakt: Korleder Susanne Dyhr, tlf. 26 19 17 24 – susdyhr@live.dk Ungdomsmedarbejder Thomas Olsen, tlf. 61 73 05 25 Kateket.thomas@glostrupsogn.dk

Er du til sjov og hygge både inde og ude? Vil du lære hemme­lige koder? Vil du med ud i naturen? Er du til sokkedyr? Er du til trompet? Er du mellem 5 og 18 år?

... så mød op hos FDF og få nye kammerater FDF Glostrup Kreds Nyvej 7, 2600 Glostrup Ring 43 45 08 41 til Stig Skalshøj, Solvangsvej 48, 2600 Glostrup, og hør hvordan du kommer med.


Glostrup Kirke

Kirketjener Carsten Høyer

Kirkepladsen – 2600 Glostrup Tlf. 43 61 33 10

Tlf. 61 61 23 91. Mandag fri.

Sognepræst Esper Silkjær

Strandhavevej 3, 2650 Hvidovre – tlf. 26 19 17 24 Mandag fri.

Højvangsområde Kochsvej 11 – 2600 Glostrup Tlf. 43 96 69 02 – Mobil 26 20 24 04. E-mail: esi@km.dk Træffes efter aftale. Mandag fri.

Sognepræst Dorte Thomsen Søndervangområde Byparkvej 100, 2600 Glostrup Tlf. 43 96 74 03 E-mail: doth@km.dk Mandag fri.

Sognepræst Jørgen Degn Bjerrum Vestervangområde Kontor i Glostrup: Østervej 8 – 2600 Glostrup. Tlf. 43 61 33 30. Mandag fri. Tyborøn Alle 87 st. – 2720 Vanløse – Tlf. 38 79 70 17 E-mail: pastor-degnbjerrum@paradis.dk

Hospitalspræst Trine Kern Kernel Elmegade 20, 2. mf. – 2200 Kbh. N Tlf. 35 34 26 24 – Mobil 20 19 78 97 E-mail: TRIKERO1@glo.regionh.dk Kontor på Glostrup Hospital Ringvejsbygningen, Indgang 8, stuen. Tlf. 43 23 34 54 Træffetid: Mandag, tirsdag, onsdag 10-11. Torsdag 12-13. Fredag fri

Organist Karen Margrethe Olsen Mosebakkevej 9 – 2605 Brøndby Tlf. 43 44 81 84 Mandag fri.

Organist (begge kirker) Susanne Dyhr

Østervangkirken

Dommervangen 2 – 2600 Glostrup Tlf. 43 61 33 10 · Præstekontor 43 61 33 31 Sognepræst Dorothea Glöckner Nordvangområde Ejbydalsvej 61 – 2600 Glostrup. Tlf. 43 96 18 14 – Mobil 61 55 32 75 E-mail: MDG@km.dk. Mandag fri.

Sognepræst Ole Aasted Skovvangområde Ewaldsensvej 6 – 2000 Frederiksberg – Tlf. 43 61 33 31 E-mail: oaa@km.dk Kontor: Dommervangen 2 – 2600 Glostrup Træffes bedst: Tirsdag, onsdag, fredag 10-11, torsdag 17-18 pr. telefon. Mandag fri.

Organist Jannik Hansen Mølle Allé 1, 1. sal – 2500 Valby Tlf. 21 62 83 91. E-mail: jannikhansen1@gmail.com

Kirketjener Dorthe Stormgaard Tlf. 61 62 81 15. Mandag fri.

Kirkedegn Jesper Lindved Lorentzen Kirkeværge Per T. Hansen (begge kirker) Tlf. 44 94 16 84

Fødsel, dåb og dødsfald Kontakt kordegnen i forbindelse med dåb, navngivning, bryllup, begravelse eller bisættelse. Fødsler anmeldes senest 14 dage og dødsfald senest 2 dage efter til kordegnen i bopælssognet. Personlige papirer og fødselsanmeldelse/dødsanmeldelse medbringes.

Østervej 6 – 2600 Glostrup Tlf: 43 61 33 11 Åbent 9-13. Torsdag tillige 16-18. Lørdag lukket. Kordegn Lars Bruun Andersen E-mail: lba@km.dk

Kordegn Louise Anne Tyler E-mail: lat@km.dk

Børne- og ungdomsmedarbejder Thomas Olsen, tlf. 61 62 04 37. Kontor på Østervej 6. E-mail: kateket.thomas@­glostrupsogn.dk

Menighedsrådsformand Tommy Carlsen Rødkælkevej 268 – 2600 Glostrup – Tlf. 43 45 30 80 E-mail: tommy.carlsen@comxnet.dk

Glostrup Sognegård Østervej 8 – 2600 Glostrup Tlf. 43 61 33 10 Kirkegårdskontoret Åbent mandag – torsdag 9–13, fredag 9-12 Regnskabsfører Bitten Brix Nyhuus Glostrup Sognegård – Østervej 8 – Tlf. 43 61 33 10 Kirkegårdsleder Jesper Søbjerg Larsen Østervej 8 – 2600 Glostrup – Tlf. 43 61 33 10

Kapelkrematorium Gammel Landevej 1 – Tlf. 43 61 33 28. Åbent mandag – torsdag 9-13, fredag 9-12

Sognebladet

Kirkelig vejviser Sognet Sognet er arbejdsmæssigt delt op i 2 distrikter; den nordøstlige del af sognet hører til Østervangkirken, den sydvestlige til Glostrup Kirke. Får du brug for en præst, kontakter du den præst du hører til. Hvis du er i tvivl om, hvem der er din præst, så kontakt kordegnen.

Kirkekontor (fælles)

Attester Alle attester fås ved henvendelse til kordeg­ nen. I øvrigt er de kirkelige handlinger nær­ mere beskrevet i Kirkeministeriets pjece »Fra vugge til grav«. Den fås på kordegne- og kirkegårdskontorerne. Personlig samtale Alle, der har noget at drøfte med deres præst eller ønsker en samtale, skal blot tage kontakt til denne. Samtalen kan foregå i hjemmet eller hos præsten. Præster har tavshedspligt. Sognet på nettet www.glostrupsogn.dk

Sognebladet udgives af Glostrup Sogns menig­hedsråd. Redaktion: Ole Aasted, Per T. Hansen, Flemming Ibsen, Dorte Thomsen, Ole Helms og Inge Rose (ansv. redaktør) Ejby Mosevej 65 – 2600 Glostrup, tlf. 4396 9394 E-mail: ingerose1@gmail.com Grafisk tilrettelæggelse og tryk: Strandbygaard.dk · Tlf 96 800 700 Svanemærket trykkeri 541-751

Næste nummer af sognebladet udkommer i uge 21, 2013. Stof modtages på kirkekontoret eller direkte til ansvarshavende redaktør indtil 11. april 2013. SIDE

15


Sogneindsamling 2013 GLOSTRUP SOGN samler ind ved Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling søndag den 10. marts 2013

Der er indsamlingssted i Glostrup Sognegård, Østervej 8 og i Østervangsalen, Dommervangen 2 umiddelbart efter højmesserne. Vi vil være glade for at få så mange indsamlere som muligt til at deltage i indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælps vigtige arbejde i kampen mod sult.

Foto: Mikkel Østergaard

Vil du være med til at give verdens fattigste mulighed for at ændre deres liv? Så meld dig allerede nu som indsamler den 10. marts 2013 hos Carl-Erik Denning tlf. 43 44 18 80 eller e-mail: carlerik@denning.dk eller til Per T. Hansen tlf. 44 94 16 84 eller e-mail: pthansen@ hansen.mail.dk eller til kordegn Lars B. Andersen tlf. 43 61 33 11 eller e-mail: lba@km.dk. Lidt om Folkekirkens Nødhjælp Folkekirkens Nødhjælp er en selvstændig organisation. Arbejdet finansieres ved indsamling, bidrag fra private, virksomheder, fonde og med penge fra blandt andet Danida, EU, FN-organisationer og internationale fonde. Folkekirkens Nødhjælps formål er at styrke verdens fattigste i kampen for et værdigt liv. Organisationen arbejder ud fra et kristent menneskesyn med respekt for ethvert menneskes rettigheder og alle menneskers lige værd. Folkekirkens Nødhjælp har sine rødder i den danske folkekirke, men arbejder der, hvor nøden er størst uden hensyn til religion, køn, race eller politisk overbevisning.

Folkekirkens Nødhjælp kendes på fisken. Den er et gammelt kristent symbol, som går tilbage til kirkens første århundreder. Fisken stammer fra evangeliernes beretning om Jesus, der giver de sultne noget at spise – fem brød og to fisk, samtidig

Foto: Mikkel Østergaard

Sogneindsamlingen, som traditionelt ligger den første søndag i marts, flyttes med virkning fra 2013 til den anden søndag i marts. Dette sker for at få fire ugers afstand til Danmarks Indsamling, der i 2013 ligger den 8. februar og for i 2014 at komme fri af fastelavn, der falder den 2. marts 2014.

er bogstaverne i det græske ord for fisk – IKTYS – synonymer for ordene: Jesus Kristus Guds Søn Frelser. I Folkekirkens Nødhjælps logo er fisken placeret midt på en jordklode – eller på en tallerken og symboliserer liv til verden. Logoet kan minde om et frimærke, som viser, at Folkekirkens Nødhjælp hele tiden er i bevægelse og sendt ud i verden for at være dér, hvor mennesker er i nød.

GOSPELKONCERT Med Glostrup Gospel til fordel for Folkekirkens Nødhjælp. Entré à 100 kr.- går ubeskåret til Folkekirkens Sogneindsamling.

Foto: Louise Gram

Søndag 10. marts 2013 kl. 16:00 i Østervangkirken

Sognebladet marts - april - maj  

Sognebladet marts - april - maj

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you